Heiligschennis in de Magdalenakerk van Brugge

Foto: Voorsmaak

Voorsmaak wil de bezoeker laten proeven van heerlijke gerechten van de Brugse restaurateurs en dit in een uniek kader, op een unieke locatie.” Op zich geen slecht initiatief, ware het niet dat ze ervoor gekozen hebben hun eerste editie te laten doorgaan in de Magdalenakerk van Brugge.

De Magdalenakerk is nog steeds een parochiekerk, maar wordt sinds 2002 ter beschikking gesteld van Yot vzw. Deze vereniging organiseert er regelmatig events of zogenaamde “kunstprojecten”. De kerk blijft echter nog steeds functioneren voor de eredienst.

De kerk is dus nog niet ontwijd en Christus is er mogelijk lijfelijk aanwezig in de Eucharistie. Het is dan ook wraakroepend om er te zitten eten op zo’n evenement. Het is alsof we aanwezig zouden zijn bij de Kruisiging zoveel jaar geleden en onverschillig zouden zitten eten, terwijl Christus voor onze ogen gekruisigd wordt.

De neogotische kerk werd gebouwd in 1873. In 2002 kreeg de kerk echter een nieuwe binnenarchitectuur, gerealiseerd door de reeds genoemde Yot vzw. Op de foto hieronder kunt u het aanschouwen. Merk op dat dit discotheekachtig decor in een kerk staat, en dan nog wel een kerk die niet ontwijd is en waar nog erediensten gehouden worden. Hoe hard kan je de spot drijven met God?

Foto: De Toekomst van Brugge

Yot is opgericht in 2002 in de Magdalenakerk. Het is een “labo voor levensbeschouwing”, “een ruimte voor perspectief”. Ze stellen volgens hun website “klassieke opdelingen, zoals die tussen gelovigen en niet-gelovigen in vraag, ze willen experimenteren met vorm en inhoud en ze beschouwen twijfel als de moeilijkste en boeiendste levensbeschouwing.” Gelovig kun je ze dus moeilijk noemen. Wie echt meer wilt weten over deze vereniging, kan hun langdradige en weinig to-the-point visietekst hier lezen, maar geloof mij, je leert er niets door bij. Dat werkstuk is volgens de tekst echter hun “Credo”. Wel, geef mij dan maar het Katholieke Credo!

De priester die dit verraad aan Christus in zijn eigen kerk niet alleen toestaat, maar actief promoot, is Patricq Pequy. In zijn visietekst op het vieren van liturgie in de Magdalenakerk staat dat hij vindt dat het project van Yot “de ruimte aangepast heeft zodat de viering van de liturgie nieuwe kansen, vooral tot creativiteit, biedt.” Dit gaat, voor alle duidelijkheid, over de lelijke nieuwe binnenarchitectuur die u op de foto hierboven kunt zien.

In zijn visietekst, die in dezelfde enerverende stijl geschreven is als de visietekst van Yot, kunnen we lezen dat hij onder liturgie iets heel anders verstaat dan wat de Katholieke Kerk eronder verstaat. Over het ‘symboolvlak’, waar je bij het binnenkomen uitgenodigd wordt om te gaan zitten “als overgang van het drukke leven naar de onthaasting” schrijft hij bijvoorbeeld: “Dit zal vooral de vier oerelementen oproepen: aarde water vuur en lucht.” Het gaat dus om een soort nieuw-heidendom dat in een Katholieke kerk gecelebreerd wordt, die niet ontwijd is, en dit door een Katholiek priester.

Het einde van de visietekst gaat over de “dienst van de tafel” en “brood en wijn”, dus de priester probeert toch nog iets te doen dat lijkt op een Mis. Wordt er geldig geconsacreerd? Laat ons hopen van niet, want in zo’n omgeving wordt Christus toch echt wel te hard bespot. Maar we kunnen het niet weten.

Als de priesters zo de spot drijven met het kerkgebouw en met de liturgie, kun je moeilijk verwachten dat de mensen zich aangetrokken gaan voelen tot zoiets. Dit is een farce; en een kaakslag in het gezicht van Christus. En dit verraad wordt niet tegengegaan door de bisschop van Brugge.

Artikel door Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

4 commentaren op “Heiligschennis in de Magdalenakerk van Brugge

  1. Het ergste van al is dat het H. Sacrament nog aanwezig is in die kerk (het linker zijaltaar), heb ik vorig jaar met eigen ogen vastgesteld (en toen akte van eerherstel gedaan). Hier zijn geen woorden meer voor. Het enige dat men kan doen is eerherstel brengen: http://eerherstelheiligsacrament.org

  2. Het Belgisch volk is verworden tot een racaille van hersenloze zwijnen die zich al juichend door het slijk wentelen van de dystopie die Hebreeuwse oligarchen op hun rug gebouwd hebben. Een massa van doelloze schimmen die gewillig hun ondergang tegemoet togen.

    Wie aan dergelijk heidens vreetfestijn participeert verdient een goed pak slaag. Achterlijke libertijnse zombies; wanneer gaat u inzien dat het Christelijk geloof uw enige redding is? Zie, u heeft met uw secularistische ontheiliging de Poorten van Wenen wagenwijd opengebroken, die eertijds gevrijwaard bleven door het Christelijk staal van Sobieski, en de Turk staat reeds in het midden van de citadel met opgeheven kromzwaard, wachtend op het signaal van zijn meester. Begrijpe wie begrijpen kan.

  3. Het belgisch episcopaat stelt zich hiermee eens te meer buiten de “katholieke” kerk. Hun verantwoordelijkheid voor wat in Brugge en elders gebeurt in de belgische kerk kan niet overschat worden. De Kerk heeft met dergelijke voorgangers geen externe vijanden/tegenstanders nodig.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht