Posted in Werkgroep Evangelisatie

Over de Laatste HH. Sacramenten (n.a.v. een verklaring van de Belgische bisschoppen over pastorale begeleiding bij levenseinde)

Vorige maand publiceerden de Belgische bisschoppen een verklaring met als titel “Uw hand in mijn hand – pastorale zorg bij levenseinde“. Daarin gaat het o.a….

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Feest van het Heilig Hart – over het H. Hartbeeld

De feestdag van het H. Hart is, volgens het verlangen van Jezus zelf, uitgedrukt bij zijn verschijningen aan de H. Margareta-Maria Alacoque (1675) vastgesteld op…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Homilie van Mgr. Léonard in de Kathedraal van Chartres, tijdens de slotmis van de bedevaart Parijs-Chartres

Mgr. Léonard, de vroegere Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ging, zoals we eerder reeds berichtten, op Pinkstermaandag voor in de Slotmis in de Kathedraal van Chartres, aan…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Sacramentsdag – over de H. Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie

Vandaag is het Sacramentsdag, het feest van Christus die tot aan het einde van deze wereld bij ons blijft in Zijn Allerheiligste Sacrament. We willen…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

In Maria’s Licht – Zalige Priester Poppe

I. De Onbevlekte 1. Uitverkoren dochter van de Vader Het was in het begin der tijden: God die eeuwig is, overzag in één blik al…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De Heilige Charbel – monnik en kluizenaar

Op 8 mei 1828 werd in het bergdorp Biqa-Kafra in Libanon, Youssef Antoun Makhlouf geboren, de jongste van vijf kinderen, van Antoun Zaarour Makhlouf en…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Juni is de maand van het Heilig Hart

Neen, juni is niet de ‘pride-maand’, zoals mijnheer Trump en vader Martin, een adviseur van paus Franciscus, beweren. Juni is nog altijd de maand toegewijd…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De miraculeuze kruisen van Asse

Weinigen weten dat er in België wel 7 Eucharistische Mirakels zijn gebeurd. Zeer weinigen weten ook dat de (reeds in de vergetelheid geraakte) Miraculeuze Kruisen…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De consecratie tijdens de H. Mis

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden:

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De gevolgen van de handcommunie (2)

Nog meer gevolgen van de handcommunie: het tekoop aanbieden van geconsacreerde heilige Hosties op het internet voor satanische doeleinden. Onlangs verkocht ‘Pentagora’, een Duitse satanist,…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Nieuw boek over evolutie

De neo-Darwinistische evolutietheorie is een fabel van formaat die de drijfveer vormt voor het hedendaagse atheïsme. Daarom dit nieuwe boek, dat de pijnpunten van de…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De Scala Sancta

Voor het eerst in bijna drie eeuwen is de marmeren trap die Jezus driemaal beklommen heeft bij het paleis van Pilatus weer zichtbaar toegankelijk voor…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

De kracht van de Rozenkrans: Sluiting van abortuscentra

“Er is geen enkel probleem, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Laten we regelmatig denken aan de Hel

De vier uitersten van de mens zijn: dood, oordeel, Hel en Hemel. Het is goed regelmatig aan ze te denken. Uiteraard is denken aan de…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Evangelisatie

Droom van de H. Don Bosco over de twee Zuilen in de zee

In deze huidige tijd van grote crisis in de Kerk is het goed om even deze bijzondere droom van de H. Don Bosco voor ogen…

Lees verder...