Rozenkrans aan de Grenzen in De Panne

Sinds de recente 100e verjaardag van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima hebben verschillende landen over heel Europa en de wereld het initiatief genomen de Rozenkrans te bidden aan hun grenzen , om te beantwoorden aan de oproep van onze Hemelse Moeder. België heeft deze oproep niet gemist.Vorige zaterdag 13 oktober om drie […]

Oktober rozenkransmaand: een oproep tot gebed en vertrouwen op de Moeder Gods

Oktober is traditioneel de rozenkransmaand. De rozenkrans is in onze modernistische Kerk in Vlaanderen in onbruik geraakt. Velen associëren het gebed met een volksgeloof uit vervlogen tijden. Toch is de rozenkrans zo veel meer dan het aframmelen van Weesgegroetjes,  maar een laagdrempelige en volwaardige combinatie van gebed en meditatie. Iedere serie van 5×10 Weesgegroeten wordt geassocieerd […]

De Heiligen van Wintershoven

  Onder de ‘Heiligen van Wintershoven’ verstaat men een aantal personen die omstreeks 650 n.Chr. in Wintershoven – halverwege tussen Tongeren en Hasselt – hebben geleefd en later heilig zijn verklaard. De Heiligen van Wintershoven zijn: Amandus, Landoaldus, Amantius, Adrianus, Julianus, Vinciana, Adeltrudis, Landrada en Lambertus. De geschiedenis van deze Heiligen vangt aan met het missioneringswerk van […]

Over afgoderij

De Mechelse Catechismus zegt over het Eerste Gebod: “Het eerste gebod van God gebiedt God alleen te aanbidden en Hem boven alles te beminnen.” God verbood de mensen een beeltenis te maken van een wezen in de hemel, op aarde of in de wateren: van één of ander dier of mens, om dit dan bóven […]

De grootsheid van de Heilige Maagd Maria

Korte inleiding: In 1975 gaf de bisschop van Chur, hoofdplaats van het kanton Graubunden in Zwitserland, het bevel aan vijf priesters exorcisten de grote duivelbezwering te doen bij een achten dertigjarige huismoeder waarvan de bezetenheid bewezen was. Vanaf haar vijftiende jaar leed zij aan een onzeglijke angst welke haar sedertdien het slapen onmogelijk maakte. Niettegenstaande […]

Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille

  Met Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille wordt de verschijning van de Heilige Maagd Maria aangeduid zoals die op 19 juli 1830 aan Catharina Labouré in Parijs (Frankrijk) zou hebben plaatsgevonden volgens de getuigenis van de zieneres. Op deze plek staat een kapel die hieraan gewijd is, de Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse. 19 juli 1830 – Het […]

Een goed boek is ‘licht’

Apostolaat door middel van pers Het gaat slecht in de wereld omdat er een tekort is aan godsdien­stig onderricht! De kerken zijn verlaten en de plaatsen tot werelds vermaak propvol! Het enige middel om nog tot vele zielen door te dringen is het goede boek! Het binnenbrengen van een goed boek in een familie, het […]