Eucharistisch mirakel van Legnica, Polen in 2013: “weefsel heeft menselijke oorsprong”

Op 12 april 2016 werd in Legnica, Polen, het Eucharistisch mirakel dat aldaar plaatsvond op 25 december 2013, officieel door de bisschop erkend. Tijdens de ceremonie werd een groot informatiebord over het mirakel plechtig onthuld in de kerk. Broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus! Als bisschop van Legnica verklaar ik hierbij, en informeer […]

Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

Het Sterrenkransje van Maria, of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd is een eeuwenoud gebed die gegrond is op het visioen van de H. Johannes (Openb. XII) : “Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. […]

CATECHESE: Over de eeuwigheid

15de en 41ste Les, Mech. Cat. Gepredikt op den 4de Zondag na Pasen. XIIde Art: Ik geloof in het eeuwig leven Vado ad eum qui misit me, et nemo ex vobis intterogat me: quo vadis? (Joan. XVI,5) “Nu ga ik tot Hem die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: waar gaat Gij […]

Eucharistisch mirakel van Santarem, Portugal, 1225

Rond het jaar 1225 leefde er een vrouw in Santarem, die zeer ongelukkig was met haar huwelijk. Ze was overtuigd dat haar echtgenoot niet van haar hield, en dat hij niet trouw was. Ze probeerde in eerst verschillende dingen om de affectie van haar man terug te winnen, maar zonder resultaat. Als een laatste wanhopige […]

Het Eucharistisch Mirakel van Gent, 1686

In België gebeurden in totaal 7 Eucharistische Mirakelen, waaronder twee in Gent, welke in in de loop der geschiedenis geheel in de vergetelheid zijn geraakt. De auteur heeft deze twee pas na intensief opzoekingswerk kunnen terugvinden. Het eerste mirakel gebeurde in 1374, het tweede in 1686, welke we nu zullen verhalen. In 1686 pleegden drie […]

Het Eeuwige Leven – wat is dat?

  Het is duidelijk, dat voor veel Katholieken de Blijde Boodschap tegenwoordig het leven zélf géén speciale ‘vorm’ geeft, maar dat de Blijde Boodschap nog maar louter ‘informatie’ is, die door velen intussen terzijde is geschoven en die door ‘nieuwere’ informatie achterhaald lijkt. Op zoek naar een antwoord op de vraag wat het betekent om […]

Het groene scapulier

Ontstaan Het groene scapulier, of scapulier van het Onbevlekt Hart van Maria wordt zeer ten onrechte “scapulier” genoemd; want het gaat hier niet over het kleed van één of ander Broederschap, maar wel doodeenvoudig over twee heiligenprentjes, vastgemaakt op een groen stuk stof, dat op zijn beurt bevestigd is aan één enkele koord van dezelfde […]

Het huwelijk en haar onverbreekbaarheid

“Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen een vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft […]

De Hemel weent over deze wereld – (documentaire)

“Als de volmaakte Moeder, lijdt zij voor ons, zolang ze kan, om de Rechtvaardigheid van God te bedwingen, en de tijd van Zijn Barmhartigheid te verlengen.” Tranen van de Hemel is een aangrijpende film over hoe de Hemel, naast o.a. de Verschijningen te La Salette en Fatima, almaar meer tekenen zendt om de mensen op […]