De Heilige Gregorius van Nazianze over de Heilige Drievuldigheid

  “Behoudt bij dit alles en vóór alles de kostbare geloofsschat, waarvoor ik leef en strijd, en die ik op mijn laatste tocht als reisgenoot zou willen meenemen, die mij alle smarten doet verdragen en alle genot doet geringschatten. Ik bedoel hiermee het belijden van het Geloof in de Vader en de Zoon en de […]

Over het ontvangen van de Heilige Communie

Enkele citaten “Ik zeg u dat ik geen voorstander ben van de H. Communie in de hand, noch beveel ik het aan.” ~Paus Johannes Paulus II “Er zou bij het uitreiken van de H. Communie op de hand een mirakel moeten gebeuren om te zorgen dat geen zonde wordt begaan doordat partikels van het H. […]

Verschijningen van Onze Lieve Vrouw te Kibeho, Rwanda, van 1981-1989

Rwanda is een klein land in centraal-Afrika en wordt omringd door Burundi, Oeganda, Congo en Tanzania. De verschijningen in Rwanda gebeurden in de jaren 1981-1989 in het arme dorp Kibeho. De Hemelse Moeder verscheen er aan zeven Afrikaanse jongelingen, zes meisjes en een jongen. De eerste verschijning vond plaats op 28 november 1981 toen Alphonsine […]

De biecht: een ontmoeting met de Heer

Veel mensen worden afgeschrikt van de biecht en gaan daarom zo weinig mogelijk, terwijl we net zo vaak als we kunnen zouden moeten gaan. Jezus is aanwezig in de heilige Hostie, in de Communie. De oneindige God, die de hemelen niet kunnen bevatten, is vervat in die Hostie die wij mogen ontvangen. Dat doet Hij […]

Aartsbisschop Fulton Sheen over de H. Jozef

Vandaag, op 19 maart, viert de H. Kerk het Hoogfeest van de H. Jozef. Ter gelegenheid van dit belangrijk feest volgt hieronder een korte tekst van Aartsbisschop Fulton Sheen over de H. Jozef. De tekst is genomen uit zijn boek The world’s first love. Mary, Mother of God (p. 92 e.v.). Bij deze wensen we […]