Op de dag van ons doopsel waren we heilig

  Het heilig Doopsel is het fundament van heel het Christelijke leven. Het is de ‘Toegangspoort tot het leven in de Geest’ (= Vitae Spiritualis Ianua) en de deur die toegang verleent tot de andere Sacramenten. Door het Doopsel zijn wij van de zonde bevrijd en – herboren tot kinderen van God – worden wij […]

Vader Amorth vertelt over het exorcisme

Een fragment uit zijn boek “Een exorcist vertelt”: Het Rituale van exorcismen begint met 21 regels,  waar de exorcist moet op letten. Het maakt niet uit dat deze regels komen uit 1614, het zijn zeer verstandige richtsnoeren die mogelijk nog kunnen worden aangevuld en die echter nog steeds de volledige geldigheid bezitten.  Dan wordt de […]

Stierf koning Herodes de Grote werkelijk in het jaar 4 v.Chr?

Koning Herodes de Grote had van de Wijzen uit het oosten vernomen, dat de nieuwe Koning der Joden in Bethlehem was geboren. Herodes, die beducht was voor mogelijke bedreigingen voor zijn heerschappij, liet toen voor alle zekerheid alle jongens van twee jaar oud en jonger uit deze plaats vermoorden tijdens de zogenoemde ‘Kindermoord van Bethlehem’. […]

Zalig Kerstmis

Op de door God vastgestelde tijd is de enige Zoon van de Vader, het eeuwig Woord, d.w.z. het Woord en het wezenlijke beeld van de Vader, mens geworden: zonder de goddelijke natuur te verliezen heeft Hij de menselijke natuur aangenomen. Jezus Christus is ware God en ware mens, in de eenheid van zijn goddelijke persoon; […]

Boek: Eucharistische mirakelen van Nederland en België

Sinds de zomer van 2017 ben ik bezig geweest aan een tentoonstelling over Eucharistische mirakelen van Nederland en België, en heb daaromtrent heel wat opzoekingen verricht. Ik stootte op mirakels die totaal vergeten waren, zoals o.a. de twee mirakelen van Gent. Op vraag van mensen ben toen ook aan een boek begonnen. Dit boek is […]

Advent: een bezinning

Het is Advent, een tijd om tot bezinning te komen, een tijd van versobering ook. De Advent is net zoals de veertigdaagse Vasten een periode van versobering, bezinning, ingekeerdheid. Kerstmis en Pasen zijn twee heel belangrijke feesten die goed moeten voorbereid worden. Het is goed om in de periode van de Advent, net zoals in […]

Over Gods Almacht

6de les Mech. Cat. 1ste Art.: Ik geloof in… den Vader Almachtig Aan God de Vader, eerste persoon van de H. Drievuldigheid, wordt, bij voorkeur onder alle andere volmaaktheden, de Almachtigheid van God toegeschreven; en het is dit woord dat wij vandaag eens met u gaan overwegen: ik geloof in God de Almachtige Vader. De […]

Originele video-opnamen van de Heilige Pater Pio

Pater Pio was een grote heilige van de 20ste eeuw. Velen kwamen speciaal naar San Giovanni Rotondo om de H. Mis van Pater Pio te kunnen bijwonen. Soms stonden ze al ‘s nachts te wachten aan de deur van het kerkje om, zodra de deur openging, een plaatsje in het kerkje te bemachtigen. Het celebreren […]

Heiligheid – ook voor jou!

Schriftwoorden ‘Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is’ (Mt.5,48). ‘Dit is Gods wil: uw heiliging’ (1Thess.4,3). ‘God heeft ons vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren om heilig en vlekkeloos te zijn voor Zijn aangezicht’ (Ef.1,4). ‘Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag, want er staat geschreven: “Weest heilig, want Ik ben heilig” (1Petr.1,15-16). […]

Help deze nieuwe folder over de H. Communie te verspreiden

Er is een nieuwe folder over de H. Eucharistie. De crisis in de Kerk is een crisis van de H. Eucharistie, en als we een ommekeer willen, dan moeten we hier beginnen. Wat de Heer nodig heeft: geen oeverloze discussies, maar daden! U kunt uw steentje bijdragen voor het herstel van de eerbied voor het […]