Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Kracht van gebed en offer (Sint-Theresia van Lisieux)

Door sint Theresia van Lisieux O, gebed en offer, dàt is al mijn kracht, dàt zijn de onoverwinnelijke wapens die Jezus mij gegeven heeft. Veel…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Het nut van tegenspoed (uit de Navolging van Christus)

1. Het is goed voor ons dat wij soms moeilijkheden en tegenspoed hebben omdat deze dikwijls de mens tot zijn hart terugroepen, hem doet erkennen…

Lees verder...