Aartsbisschop Fulton Sheen over de H. Jozef

Vandaag, op 19 maart, viert de H. Kerk het Hoogfeest van de H. Jozef. Ter gelegenheid van dit belangrijk feest volgt hieronder een korte tekst van Aartsbisschop Fulton Sheen over de H. Jozef. De tekst is genomen uit zijn boek The world’s first love. Mary, Mother of God (p. 92 e.v.). Bij deze wensen we alle lezers een gezegende hoogdag.

De eerste reden voor het huwelijk [van de H. Maagd Maria en de H. Jozef] bestond eruit dat de eer van de H. Maagd gevrijwaard bleef tot de tijd rijp zou zijn om haar maagdelijke geboorte bekend te maken. We weten niet exact wanneer ze dit onthuld heeft, maar het is waarschijnlijk dat ze dit heeft gedaan kort na de Verrijzenis.

Het had geen zin om te spreken over de maagdelijke geboorte tot onze Heer het beslissende bewijs van Zijn Godheid had geleverd. Er waren in elk geval maar enkelen die het wisten: de H. Jozef, de H. Elisabeth, haar nicht, en natuurlijke onze Heer. Voor zover het de uiterlijke schijn betrof leek het alsof onze Heer de zoon van Jozef was. Op die manier bleef de reputatie van de gezegende Moeder dus bewaard; als Maria moeder was geworden zonder echtgenote te worden, zou de geboorte van Christus belachelijk gemaakt worden en een schandaal worden voor de zwakken.

Een tweede reden voor het huwelijk was dat Jozef getuigenis kon afleggen van de zuiverheid van Maria. Maria vertelde niet aan Jozef dat ze ontvangen had van de H. Geest, omdat de engel het haar niet opgedragen had. Eens heeft de H. Maagd aan een heilige onthuld: “Behalve tijdens de Passie, heb ik nooit zoveel geleden als in die dagen, toen ik, ondanks mezelf, Jozef bezorgd heb gemaakt, die zo rechtvaardig was.”

Het lijden van Jozef kwam van het onverklaarbare. Aan de ene kant wist hij dat Maria net als hijzelf de gelofte van maagdelijkheid had afgelegd. Het leek onmogelijk haar schuldig te zien, omdat ze zo goed was. Maar aan de andere kant, gezien haar toestand, wat kon hij anders denken? Jozef heeft hetgeen doorgemaakt wat de mystici “de nacht van de ziel” noemen.

De zorgen van Jozef werden weggenomen door een engel die hem de waardigheid van de Maagdelijke Geboorte van Christus en de aard van Zijn missie openbaarde: ons verlossen van onze zonden. De woorden van de engel: “Wees niet bevreesd om Maria tot vrouw te nemen”, lijken de visie te ondersteunen dat Jozef al geloofde dat er een mirakel had plaatsgevonden in Maria en het was daarom dat hij “vreesde” om haar in zijn eigen huis binnen te brengen.

Het is onwaarschijnlijk dat iemand dit geloofd zou hebben als hij al niet in zijn hart de verwachting van de Messias brandende hield, die geboren zou worden in het huis van David, en Jozef was zelf van die familie. Hij kende ook de profetieën over de Messias, ook die van Jesaja waarin gezegd wordt dat een maagd Hem zou baren. Na die boodschap verlaat alle vrees Jozef en wordt zijn ziel vervuld met respect en liefde voor het Geheim van Maria.

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

3 commentaren op “Aartsbisschop Fulton Sheen over de H. Jozef

  1. Inderdaad goed artikel dikwijls vergeten we de rol van de H. Jozef in heel de heilsgeschiedenis en het mag geweten worden hij was een zeer vrome Jood !

  2. ….. Interessant artikel. Dank.
    ….. Als Maria zwanger zou zijn terwijl ze geen man kende, zou ze te schande gemaakt worden in de joodse maatschappij van toen. Maar ze was dus verloofd met Jozef.
    ….. Doordat Maria zwanger werd van Jezus door de kracht van de H. Geest, is het vanaf het begin duidelijk dat Jezus de Zoon van God is. Sommige ketters beweren dat Jezus een gewone mens was die op zeker ogenblik een belangrijke opdracht van God kreeg, en dat zelf ontdekte. Helemaal fout is dat.

  3. Met alle respect voor Aartsbisschop Fulton Sheen, hier onderschat hij toch heel erg niet slechts Sint Jozef maar ook de apostelen en het sterk groeiende aantal Christenen die toch allen de Messias verwachtten!
    Hoe komt het toch dat zelfs hooggeplaatste Christenen steeds weer de werking van de H.Geest vergeten? Terwijl juist zij zoveel drukte maken over de H.Drievuldigheid!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht