Wij staan sprakeloos!De verminkte brief van Benedictus XVI

Wij staan sprakeloos!U hebt zeker reeds vernomen dat door toedoen van Mgr Vigano, Prefect voor de Communicatie van de Heilige Stoel, een brief van Paus Benedictus XVI bewust ingekort werd .Deze brief was een antwoord van Benedictus op de elf boeken die hem toegestuurd werden en waarin de “theologie van Paus Franciscus ” met de loftrompet aan de wereldpers werd voorgesteld.De meeste auteurs van die werkjes komen uit het progressistische kamp, wat ons niet verbaast.  Een alinea van het ietwat ironische antwoord van Benedictus op het toesturen ervan door de verantwoordelijke van de Vaticaanse communicatie  werd doelbewust weggelaten, om het antwoord van de Paus emeritus zo positief mogelijk te laten overkomen…!

Het is echter veel erger dan eerst gedacht…Er werd door Mgr Vigano niet alleen een alinea weggemoffeld, maar een hele paragraaf! Na het lezen ervan, zal u gemakkelijk begrijpen waarom tot dergelijke vervalsing werd overgegaan.

Paus Benedictus schrijft in deze paragraaf immers :” Ik zou toch even mijn verbazing willen uitdrukken over het feit dat ik onder de auteurs de naam van professor Hünermann vind, die tijdens mijn pontificaat aan de oorsprong lag van initiatieven, die tegen het pausdom gericht waren.Hij speelde een gewichtige rol in de publicatie van de “Kölner Erklärung”, die met betrekking tot de encycliek “Veritatis splendor” het pauselijk leergezag op venijnige wijze heeft aangevallen, in het bijzonder op het vlak van de moraaltheologie. Het “Europaische Theologengesellschaft”, dat hij heeft opgericht, heeft zich opgeworpen als een organisatie gericht tegen het pauselijk leergezag.Later heeft het gevoel van kerkverbondenheid van vele theologen aan deze scheefgroei een halt toegeroepen en heeft deze organisatie zich omgevormd tot een normaal werkinstrument en een ontmoetingsplaats voor theologen.

Ik ben er zeker van dat u begrip zult opbrengen voor mijn weigering .Met hartelijke groeten.”

Als antwoord, kan dat tellen!Eigenlijk is zijn brief een kaakslag voor Paus Franciscus en een afwijzing van diens beleid.

Paus Benedictus XVI heeft zijn laatste woord nog zeker niet gezegd!

 

Auteur:Veroon ter Zee

12 commentaren op “Wij staan sprakeloos!De verminkte brief van Benedictus XVI

 1. Geachte Veroon ter Zee,

  Intrigerend bericht! ik ben benoieud naar uw bron, kunt u die geven?

  Met vriendelijke groet

 2. Sprakeloos, inderdaad. Wat moet je zeggen bij een dergelijke arrogante bedriegerij. Gelukkig komt de waarheid aan het licht. Leve Benedictus XVI!

 3. Misschien kan het Vaticaan nu ook eens de originele brief van wijlen Zr Lucia INTEGRAAL publiceren?

  Hoe kun je de waarheid claimen als je er zelf een loopje mee neemt? Gelukkig is Jezus verrezen, anders zou Hij zich in z’n graf omdraaien.

  ‘You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.'(Abraham Lincoln)

  1. Het was net Joseph Ratzinger die samen met Bertone de valse interpretatie gaf aan het Derde Geheim van Fatima door te beweren dat het zou gaan over de aanslag op Johannes-Paulus II. In het Derde Geheim is echter geen sprake van een moordpoging, maar van een moord op een Paus: “Boven op de berg aangekomen knielde hij neer aan de voet van het grote Kruis. Daar werd hij door een groep soldaten, die met vuurwapens en met pijlen op hem schoten, gedood.  ”

   http://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/de-boodschap-van-fatima/derde-geheim-fatima/

   Diezelfde ketterse anti-paus Ratzinger aka Benedictus XVI nam toen dus duidelijk een loopje met de waarheid en ontkent al even jammerlijk de lijfelijke verrijzenis van Onze Heiland Jezus Christus.
   https://novusordowatch.org/2016/03/deniers-of-the-resurrection/

 4. In het Vaticaan zitten al even grote foefelaars als in sommige Belgische vleesverwerkende bedrijven.

 5. Ik heb veel eerbied voor paus Benedictus 16 en voor zijn voorganger, maar voor de huidige paus heb ik absoluut geen eerbied. Ik denk zelfs dat hij geen christenen is.Hij is een meeloper met de moslims.

 6. Verbaas u niet, verwonder u slechts.
  In het Vaticaan, het bestuur en de organisatie van de R.K. Kerk zitten blijkbaar mensen die niet De Rooms Katholieke geloofsovertuiging aanhangen.
  Jammer, jammer, maar het gevolg zal een enorme climax zijn, met als gevolg dat veel kardinalen, bisschoppen en priesters de RK kerk vrijwillig of gedwongen zullen verlaten.
  Maar de ware de universiele Rooms Katholieke geloofsovertuiging zal altijd blijven bestaan.

 7. Ratzinger verwerpt dan wel de ketter Hünermann en weigert daarom ermee verbonden te worden, maar staat volledig achter Bergoglio.
  De vermelde alinea doet dus helemaal niets af aan de volmondige lofprijzing, die anti-paus em. Benedictus XVI uit voor de ketterse anti-paus Franciscus, zoals we lazen in o.a. Katholiek Nieuwsblad:

  “De kleine boekjes laten terecht zien dat paus Franciscus een man is met een DEGELIJKE FILOSOFISCHE EN THEOLOGISCHE VORMING, die daardoor helpen de innerlijke CONTINUÏTEIT te zien TUSSEN DE TWEE PONTIFICATEN, zij het met alle verschillen in stijl en temperament.”

  https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/emeritus-paus-laakt-twee-dwaze-vooroordelen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht