Carrière-moeders zijn een ramp voor de psychische gezondheid van hun kinderen, volgens psychotherapeut

Foto: healthandmindcare.com

Het plaatsen van baby’s in kindercrèches is schadelijk voor hun latere geestelijke gezondheid, volgens een bekende Amerikaanse psychotherapeute uit New York, Erica Komisar. Komisar is de auteur van “Being There, Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters” (Aanwezig zijn, waarom het belangrijk is om prioriteit geven aan het moederschap tijdens de eerste drie jaren). In haar ouderschapssessies voor jonge moeders, stelde Komisar vast dat kinderen steeds vaker en op almaar jongere leeftijd psychische problemen vertonen en hiervoor gemedicaliseerd worden. “Onze maatschappij vertelt vrouwen dat ze na de geboorte van hun kind terug aan het werk moeten. Dat ze zich hierover geen zorgen hoeven te maken en dat hun kind ok zal zijn”, aldus Erica Komisar “Maar ze zijn helemaal niet ok”. 

Te weinig aandacht

Volgens Komisar, kunnen psychische problemen bij jonge kinderen vooral verklaard worden door het tekort aan prioriteit die hedendaagse vrouwen aan het moederschap geven. Westerse vrouwen gaan na hun bevalling te snel opnieuw werken, voordat ze zelfs een band hebben ontwikkeld met hun kind of fysiek hersteld zijn. In de VS gebeurt dit in veel gevallen al 2 weken na de geboorte. Werkende moeders die ’s avonds naar huis komen, spenderen vaak minder dan 90 minuten samen met hun baby, wat veel te weinig is voor een degelijke emotionele en psychische ontwikkeling.

Kindercrèches minst goede plek voor baby’s

Het plaatsen van jonge kinderen in crèches, vindt Komisar de minst goede keuze voor hun psychische gezondheid. Baby’s zijn namelijk niet gemaakt om in een luide, stimuli-rijke omgeving te leven met vele andere leeftijdsgenoten.  Baby’s zouden heel wat cortisol, dwz stresshormonen afscheiden, wanneer ze in de kinderopvang zijn, vooral omdat ze angstig zijn. Volgens onderzoek, verdwijnen deze stresshormonen pas wanneer de moeder haar baby weer komt afhalen. Deze terugkeer naar een omgeving van emotionele zekerheid is echter maar van korte duur. Meestal moeten de baby’s al vroeg naar bed, waardoor ze opnieuw geen contact hebben met hun moeder.  Kinderen vallen daarom soms moeilijk in slaap, omdat ze eigenlijk om aandacht snakken. Daarom adviseert Erica Komisar werkende moeders om s’avonds zo veel mogelijk met hun baby’s bezig te zijn en desnoods later in bed te stoppen. Smartphones en tablets worden dan best opgeborgen, zodat ook deze de moeder niet kunnen afleiden.

Moederschap, en niet de carrière, moet opnieuw prioriteit worden

Tegenwoordig wordt er vanuit de politiek gehamerd op het tweeverdienersmodel met een volledige carrière zowel voor mannen als voor vrouwen.  Volgens Komisar is dit echter geen goed idee voor hun kinderen. Om baby’s de beste onwikkelingskansen te geven, pleit Erica Komisar voor minstens een jaar betaald moederschapsverlof. Nog beter voor de gezonde emotionele ontwikkeling van het kind, is dat de moeder tijdens zijn of haar eerste drie levensjaren thuis kan blijven. Ook vond Komisar dat de maatschappelijke rol van moeders aan herwaardering toe is. “We moeten het werk van moeders erkennen als waardevol werk. Tegenwoordig wordt vooral materieel en professioneel succes aangemoedigd, maar er is werk dat nog veel belangrijker is.”

Bron : Daily Mail

Zie ook video van de New York Post:

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Carrière-moeders zijn een ramp voor de psychische gezondheid van hun kinderen, volgens psychotherapeut

 1. Vroeger gingen de meeste moeders niet werken en zorgden voor het huishouden en de kinderen , nu zijn veel jongeren eenzaam omdat een gezin of samenwonende meestal met twee gaan werken om de rekeningen en de luxe ( meestal twee auto’s ) te kunnen bekostigen en natuurlijk heeft dat een weerslag op de kinderen en daarom grijpen ze vroegtijdig naar hun smartfone het zal er niet beter op worden !

 2. ☩JMJ☩

  Eén van de meest rampzalige slagen die het anti-beschavingsétablissement toegediend heeft aan de maatschappij om haar in perpetuele chaos te storten is de vernietiging van het gezin door de patriarchaliteit uit te doven. Aan vrouwen wordt door de corrupte samenleving oppermacht gegeven over hun mannen, om hen volledig uit te kleden en op straat te zetten als zij niet gelijk honden gehoorzamen. De gevolgen zijn onder andere dat er hele generaties opgegroeid zijn van een soort van verweesden of nomaden die zichzelf hebben moeten opvoeden, en die daarom als gebroken mensen in de wereld staan. Geen houvast hebbende in de stormige wateren van de moderniteit, luisteren zij slaafs naar hetgeen “De Partij” hen als dogma oplegt te geloven zonder dat zij deze valse, artificiële ‘securiteit’ durven weerstaan of zelfs in vraag stellen.

  De methodiek van de vijanden van de Religie en de mensheid is als volgt: “Verwees de generaties, maak hen tot intellectuele nomaden, en zij zullen uw slaven zijn.”

 3. Overal wordt het roken steeds zwaarder wordt belast en in openbare ruimten verboden, omdat roken slecht is voor de gezondheid.
  Ik kan daar volledig mee instemmen, als het respect voor een andere mening maar wordt gerespecteerd.
  Maar de kinderopvang die slecht is voor de gezondheid van de babys wordt door de overheid voor meer dan 80 % gesubsidieerd.
  De ene inwoner krijgt straf voor een slechte levensstijl en de andere inwoner wordt beloond voor een slechte levensstijl.
  Wanneer krijgen wij eens intelligente politici?

 4. Ik zou eerlijk gezegd niet graag een kind zijn in de huidige wereld : ’s morgens heel vroeg uit de veren, want ma en pa moeten daarna nog naar het werk ; van hot naar her gesleept worden ; dikwijls slachtoffer van een scheiding ; de tirannie van de digitale wereld moeten ervaren, …

  En religieuze opvoeding ? Daar is dikwijls geen tijd en interesse meer voor. Droevig.

 5. Mijn dochter heeft tijdelijk als bijbaan in de kinderopvang gewerkt en ervaren hoe kinderen worden behandeld : baby’s laten huilen want geen tijd : administratie moet op orde. Ook verzoeken van ouders werden niet ingewilligd bv een kind dat erg angstig was en bij wie dan iemand naast het bedje zou zitten of gerustzou stellen daar was geen tijd voor. Wel de administratie op orde en bijhouden in een schriftje hoeveel boterhammen een peuter op had en efficiënt luiers verwisselen waarbij je niet tegen de baby mocht praten tijdens de verschoning want dat kostte teveel tijd. Zelf werkt ze aan huis als coach counselor en alleen als haar man thuis is want zij heeft met eigen ogen gezien hoe het er aan toegaat in opvang. Ik kan me voorstellen als je hoogopgeleid bent en werkt als chirurg bv dat het dan onwenselijk is om een paar jaar uit je routine te zijn maar ik heb gezien dat een vaste betrouwbare oppas aan huis heel goed kan werken. Maar dat moet dan wel iemand zijn die je goed kent met dezelfde normen en waarden . Maar kinderopvang ? Nee, dat is niet goed .

  1. Ja, beste Marie, hoeveel echte ouders zijn er nog? Ook voor de Katholieken zijn er niet veel echte, want met één loon zijn ze niet meer tevreden. De armoede die moet leiden tot het onthechten aan de wereld wordt zeer weinig toegepast en gewaardeerd. Vanwaar zouden dan er nog goede priesters vandaan kunnen komen? Gods goedheid is groot, maar men moet wel Zijn weg volgen.
   Kijk nu, Michael, heeft over die nederigheid van de Allerheiligste Moeder Gods en Haar Zeer Heilige bruidegom H. Jozef, de eenvoud en armoede weergegeven, maar ik weet niet of dat velen op dit forum wel echt aanspreekt. Het is een netelig onderwerp voor velen.
   Een echt heilig Katholiek gezin brengt ook heilige kinderen, waar de huidige wereld zo,n noodzaak aan heeft. De liefde tot God brengt u tot de gewilde armoede, die u uit deze afschuwelijke wereld wegvoert.
   Lees het artikel van Michael, Over de H. Jozef, de zeer zuivere bruidegom van de H. Maagd van 15 maart l.l., en stel vast dat het H. Huisgezin de armoede opzocht. Stel u de vraag waarom. Deze gewilde armoede uit liefde tot God geeft u een enorme vrijheid, die u doet vluchten van de weelderige slavenwereld. Daarom is het zo dat één van de geloften van de monastieke ordes, de armoede was.
   Zoek het Rijk Gods en al het overige zal u erbij geschonken worden.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Peter, wij doen dat wel, 1 inkomen drie kinderen ik deels arbeidsgeschikt en mijn vrouw werkt in een ziekenhuis, als een dienares van het leven, wat gebeurt nu in NL, 1 verdieners krijgen fors (met dank dan wel voor het SGP rekenmodule fiscus, de fiscus judearum?) minder belasting terug dan twee verdieners met een part time baan, dat is ouders het huis uitjagen, dat ligt niet aan de vrouwen, dat ligt aan de libertijnen van god los, doe eens wat politieks daartegen, komt nu ook in belgie toch? kerk heeft wel eens bijstand aangeboden, voor kleding, maar uit schaamte maakten we daar nog geen gebruik van, Gideon

  1. Eric dit is onzin, God wenst dat je groeit en bloeit, noem het dan welzijn, het woord carriere daar he je moeite mee, God wenst wanneer je hem eert en vruchten voortbrengt dat je niet tekort komt, nu hebbeb we die middelen nodig later minder, terwijl ons systeem me later meer middelen geeft die ik nu voor de kinderen zou kunnen inzetten, dit is een algehele onzin uitspraak van je.

 6. Carrière-gerichte ouders garanderen de ondergang van het gezin, carrière-gerichte , kerkelijke of wereldse, koningen of minsters, garanderen de ondergang van het volk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht