Crisis rond de vervalste brief van Benedictus: Mgr Vigano neemt ontslag

Na de mislukte poging van het Vaticaan om Paus Benedictus XVI te betrekken bij de publicatie van enkele theologische werkjes, geschreven door elf progressistische medestanders van diens opvolger Franciscus, heeft de uitvoerder van dit plan , Mgr Dario Vigano, ontslag genomen als Prefect van het Secretariaat voor de Communicatie. De verontwaardiging over de vervalsing van de brief van Benedictus  was inderdaad  wereldwijd zo explosief geworden(behalve in onze media dan), dat ontkennen of verzwijgen niet meer mogelijk was.

Paus Franciscus heeft vandaag dit ontslag aanvaard…in theorie althans…hij heeft hem immers onmiddellijk benoemd tot assessor van het dicasterie voor de Communicatie, een functie die speciaal voor hem werd uitgevonden.Meer nog, de Paus schrijft hem een persoonlijke brief, waarin hij hem dankt voor zijn nederigheid en zijn diepe “sensus ecclesiae”…Dit uitzonderlijk hartelijke woordgebruik laat vermoeden dat het hier niet gaat om het degraderen, nog minder om het bestraffen van een onhandig of onbekwaam medewerker( Franciscus kan nochtans onverbiddelijk zijn als hij iemand ervan verdenkt niet volledig achter hem te staan… Burke, Leonard, enz.), maar wel om het vervangen van een zekering.Een arrangement onder vrienden eigenlijk, dat bevestigt wat door sommige ingewijden reeds geopperd werd, namelijk dat Vigano slechts een uitvoerder is en dat Paus Franciscus heel goed op de hoogte was van de hele operatie.

Het is heel uitzonderlijk dat in de huidige tijd, en zeker onder dit pontificaat , een hooggeplaatst ambtenaar van het Vaticaan zijn ontslag aanbiedt of zich verantwoordelijk acht voor een publiek schandaal of voor een polemiek waarvan hij beschuldigd wordt.

Wij hoeven slechts te denken aan enkele recente voorbeelden, waar dit niet gebeurd is: de verantwoordelijken voor de benoeming van voorstanders van abortus of kunstmatige contraceptie in de Pauselijke Academie voor het Leven, de verantwoordelijke voor het protocol, die het ereteken van pauselijk ridder verleend heeft aan de Nederlandse politica en tevens pro-abortus militante, Liliane Ploumen, of nog de Vaticaanse priester die erop betrapt werd  homoseksuele- en drugsfeestjes te organiseren in het Vaticaan zelf…

Naast de ernst van de inbreuk – het vervalsen van foto’s en het wijzigen van de zin en de inhoud van een vertrouwelijke brief van Benedictus XVI  door er slechts een deel van te publiceren-  is dit geval uitzonderlijk omwille van een tweede reden: het bijna volledig ontbreken van enige bekentenis van schuld of spijt.Mgr Vigano wijst liever met de vinger naar de “controversiële aspecten”, die , zo zegt hij, zijn hervormingen van de media van het Vaticaan zouden kunnen blokkeren en aan zijn medewerkers schade toebrengen.

Met zijn antwoord op de brief van Mgr Dario Vigano, heeft Paus Benedictus een bom doen ontploffen.Hij heeft heel bewust een netwerk ontrafeld, dat hem op bijna diabolische wijze wou betrekken bij het verspreiden van een theologie, die haaks staat op wat hij als Paus heeft geschreven en verkondigd.

Benedictus, werktuig van de Voorzienigheid!

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Crisis rond de vervalste brief van Benedictus: Mgr Vigano neemt ontslag

 1. Het enige wat we nog missen is de brief waarin Mgr. Vigano aan paus Benedictus vroeg om vooral iets leuks over Francis’ pretboekjes op papier te zetten. Publicatie van die eerste brief zou de tragikomedie compleet maken. Ik denk echter dat de Monseigneur niets hoeft te vrezen en dat hem net als de rijke kardinaal van de armen, Oscar Rodriguez Maradiaga, vanuit Domus Sanctae Marthae wordt toegefluisterd: “I’m sorry for all the evil they have done against you, but don’t worry.”

 2. Het is duidelijk dat deze mensen niet het Rooms Katholieke geloof beleiden.
  Dit zijn ordinaire indringers die uit zijn op geld en macht.
  Het wordt tijd dat ze aan de schandpaal worden genageld.
  Met naam, foto en misdragingen openlijk in de publiciteit.

 3. Ratzinger verwerpt dan wel de ketter Hünermann en weigert daarom ermee verbonden te worden, maar staat volledig achter Bergoglio.
  De vermelde alinea doet dus helemaal niets af aan de volmondige lofprijzing, die anti-paus em. Benedictus XVI uit voor de ketterse anti-paus Franciscus, zoals we lazen in o.a. Katholiek Nieuwsblad:

  “De kleine boekjes laten terecht zien dat paus Franciscus een man is met een DEGELIJKE FILOSOFISCHE EN THEOLOGISCHE VORMING, die daardoor helpen de innerlijke CONTINUÏTEIT te zien TUSSEN DE TWEE PONTIFICATEN, zij het met alle verschillen in stijl en temperament.”

  https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/emeritus-paus-laakt-twee-dwaze-vooroordelen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht