Vergrijzing: waarom we dringend moeten opkomen voor de juiste maatschappelijke prioriteiten

Foto: maresidence.fr

Gisteren las ik een artikel over het leed van senioren, die door hun volwassen kinderen worden achtergelaten of verwaarloosd. Stel je inderdaad voor, dat je je hele leven hard hebt gewerkt om je kinderen een degelijke opvoeding en toekomst te geven, om daarna in dezelfde situatie terecht te komen als de kinderlozen onder ons. Het enige verschil is dat je weet, dat je kinderen ondertussen ergens hun leven hebben opgebouwd en dat je je kleinkinderen nooit zal leren kennen. Wat een onooglijk leed moet dit zijn….

Contraceptie en angst voor overbevolking

De ontwikkeling van anticonceptiepil, de afbouw van het instituut huwelijk, de stijgende levensverwachting en de angst voor overbevolking hebben inderdaad geleid tot vergrijzing en de groei van eenzaamheid in het Westen. Steeds meer ouderen geraken sociaal geïsoleerd. Waar ouderen vroeger gerespecteerd werden binnen de familie en de gemeenschap, zijn ze nu een last geworden. Niet alleen families laten ouderen achter. Ook de overheid kan zich het steeds groter wordend aantal senioren niet meer veroorloven. Geconfronteerd met de vergrijzingstsunami, lijkt onze beschaving wel op dat Bijbelse standbeeld op kleien voeten, klaar om te kantelen als gevolg van de enorme golf van pensioen- en verzorgingskosten. Inderdaad, hoe kan men verwachten dat de weinige kinderen, die onze nieuw samengestelde gezinnen nog tellen, zorgen voor al die senioren? Tegenwoordig zijn het niet alleen de eigen grootouders die bezocht moeten worden, maar ook nog de meegrootouders, de ex-grootouders, etc. De complexiteit van onze “nieuwe” familiestructuren schept niet alleen problemen bij het organiseren van eindejaarsfeesten, waarbij grootouders voor de aandacht van een steeds beperkter (al dan niet biologisch) nageslacht moeten wedijveren. Ook zorg- en erfeniskwesties worden een moeilijk te ontwarren kluwen.

Migratie: “eigen ouderen eerst”?

Vele politici zetten hun hoop op de migratie van jongere mensen naar ons land, om de kosten van de vergrijzing te dekken. Zij denken dat nieuwkomers onze bevolkingstekorten kunnen optrekken en betalen voor onze broodnodige pensioenen. Maar is deze hoop wel realistisch?  Kunnen we verwachten dat de nieuwkomers de verantwoordelijkheid voor onze ouderen in onze plaats zullen opnemen? Zij hebben namelijk hun eigen familie, naar wie ze ongetwijfeld elke maand een cheque sturen via Western Union. “Eigen ouderen eerst” is hier het sleutelconcept.

Euthanasie als “eindoplossing” en mediaspektakel

Dan blijft er euthanasie over: de logische eindoplossing en laatste hoop van onze liberale politici. Want overleden ouderen kosten ons niets en brengen de staat bovendien veel erfenislasten op. Als een geldgierige schoondochter, organiseert moedertje staat dus speciale info-avonden over het levenseinde, zodat onze ouderen, na de aankoop van hun veel te dure service flat, in naam van het recht op vrije zelfbeschikking ook nog de dood van hun keuze kunnen inplannen. Cameraploegen worden erop afgestuurd, want euthanasie vormt ook voor de media en hun voyeuristische publiek een vette kluif. Dit was onder andere het geval bij Hugo Claus, Vlaams auteur en cultureel icoon, die exact 10 jaar geleden onder grote media-aandacht euthanasie pleegde. Claus en zijn literaire werk zijn trouwens schoolvoorbeelden van wat er momenteel fout gaat met ons land en onze cultuur. Wanneer maatschappijen toegeven aan moreel verval is hun toekomst vaak bezegeld; dat bewezen onder andere ook de Romeinen.

Vergrijzing van babyboomers als opportuniteit

Tijdens de volgende decennia zullen we met z’n allen dus goed moeten nadenken, hoe we omgaan met de problematiek van de vergrijzing, ons maatschappelijk weefsel en de versnippering van onze gezinnen. In onze informatiemaatschappij verliezen we ook als Christenen nog te vaak de aandacht voor het essentiële en dat is de bouw van het Rijk Gods, een maatschappij waar wij ons niet langer voor moeten schamen. Een culturele, morele en religieuze restauratie is aan de orde, om niet te spreken van een gezin- en welzijnspolitiek met visie. We moeten meer dan ooit opkomen voor de juiste maatschappelijke prioriteiten. We moeten terug leven inblazen in onze gemeenschappen, onze parochies, onze geloofsbeleving, ook als onze kerkleiding hiervoor te moe geworden is en de waanbeelden van de babyboomer-generatie nog actief naloopt. Er moeten opnieuw sterke gezinnen komen, die een opvangnet kunnen betekenen voor onze kinderen en ouderen. En dit zal niet mogelijk zijn, zonder onze apathische houding af te zweren en opnieuw te kiezen voor ons geloof, onze fierheid als volk, onze identiteit als man of vrouw, onze cultuur én onze toekomst. De vergrijzing van de babyboomers, en de maatschappelijke puinhoop die ze hebben achtergelaten, betekent geenszins het einde, maar een opportuniteit voor een nieuw, menselijker begin.

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

46 commentaren op “Vergrijzing: waarom we dringend moeten opkomen voor de juiste maatschappelijke prioriteiten

 1. Goed artikel, het is zeker een spijtige vaststellingen dat onze ouders en ouderlingen nergens meer echt veilig zijn in hun oude dag ! En ze hebben heel hun leven gewerkt en verdienen respect, maar onder sommige is beneden alle peil . En nu de gezinnen uit elkaar vallen is de toekomst van onze ouderen zeer onzeker en dan heb ik het nog niet over de vele alleenstaanden!

  1. Ik vind dit alles nogal kort door de bocht. Eerst en vooral is het soms zelf de ‘alleenstaande achtergebleven grootouder’ die kiest om zich af te scheuren van de familie,omdat er een ‘nieuw samengesteld gezin’ gevormd werd die niet beantwoordt aan hun conventionele verwachtingen. Dat de bloedeigen kleinkinderen dan ook geen zin meer hebben om die grootouder ‘die tegen hun moeder is’ veel te gaan bezoeken,lijkt mij niet meer dan normaal….
   Ik ben zelf atheïst ,maar zeker bereid om mijn eigen ouders en zelfs schoonouders op te nemen in mijn gezin als het bij hen niet meer lukt alleen thuis. Daarvoor hoef ik niet katholiek te zijn, ik voel mezelf eerder ‘humanist’.Ook de bijeenkomsten van de vrijzinnigen,met spreekbeurten van verschillende filosofen kan héél leerrijk zijn, ook voor de katholieke medemens…

 2. … Misschien komt het nog ooit zover met euthanasie als “oplossing” van de goddelozen : “Meneer, je kost nu alleen maar geld aan de maatschappij, en je lijdt toch zo fel. Kunnen we je niet helpen ? Deze professor kan je pijnloos helpen. En je familie krijgt er nog een mooie premie voor.” Het katholicisme bekijkt de zaken helemaal anders en veel beter.

  … We moeten ageren tegen abortus en euthanasie waar we kunnen.

 3. Beste Katharina, u eindigt uw artikel wel met mooie initiatieven, maar hoe gaat u die verwezenlijken, “wij moeten dit… en we moeten dat ….”
  Ervaring is de beste leer, zegt men. Maar dat is ook zo.
  Ik ga eens een uittreksel van een levenservaring van iemand aanhalen, zonder namen te noemen.
  Ik zal deze persoon als Bert aanhalen.
  Bert werkt hard heel zijn leven, is gehuwd en heeft kinderen en heeft ze lief. Bert heeft ook familie, broeders en zusters. Op zekere leeftijd wenden al zijn broeders en zusters de blik van hem af, evenals zijn echtgenote en zijn kinderen. Na tientallen (20-30) jaren weet Bert nog niet eens wie er nog op aarde is of niet. In deze totale afzondering en verlatenheid moet Bert verder door het leven ploeteren. Hij is erachter gekomen dat hij minstens één kleinkind heeft, maar nooit gezien of ontmoet.
  Hij heeft nog zijn moeder, maar die eveneens haar kinderen 20-30 jaar niet heeft gezien of gehoord.
  Ieder contact met Bert en zijn moeder worden streng vermeden door allen. De moeder van Bert is voordien door één van de oudste kinderen in een bejaardentehuis van de OCMW geplaatst. Bert doet zijn best om haar te bezoeken daar hij ver weg woont. De moeder staat onder “toezicht” van die oudere zoon en handelt “de zaken” voor haar af. Bert die haar regelmatig, in de maten van het mogelijke bezoekt, stelt vast dat de moeder graatmager in haar bed wegkwijnt en steeds maar roept “allé, allé!”. Hij stelt vast dat zij morfine-injecties krijgt samen met patches. Hij kan dan ook vaststellen dat ze erg lijdt. Echter weet hij nog niet waarom. Op een dag stelt hij vast dat als hij haar wil te drinken geven en iets te eten, dat hij door het “verzorgend” personeel streng wordt berispt. Hij krijgt geen antwoord op de vraag ‘waarom?’ Hij stelt vast dat zijn moeder een tong heeft als leder, zo uitgedroogd. Bert is verbaasd en contacteert de broeder “die alles onder controle heeft”. Hij krijgt als antwoord dat haar dokter het zo beslist heeft. Nu vraagt Bert aan zijn moeder waarom ze steeds “allé, allé” roept, en krijgt na aandringen te horen; “Ik wil dat ze me komen halen.” Bert bidt vurig aan het bed van zijn moeder en kort nadien sterft de moeder, nadat hij heeft moeten vechten om een priester aan haar bed te krijgen.
  De moeder is gestorven en alleen Bert was daar aan haar sterfbed. Bij de begrafenis was dat al niet veel beter.
  Bert ziet of hoort zijn kinderen niet en kleinkind(eren?) eveneens niet,
  Wie kan zich die hartpijnen voorstellen????
  Mijn vraag aan u, beste Katharina, welke initiatieven gaat u in zulk een geval aanwenden. Weet dat er ontelbare gevallen die hier op lijken zijn. Verlatenheid, onwil, geen interesse voor de ouders, verdoken euthanasie, enz…
  Dat is het resultaat van deze goddeloze kinderen die door de verrotte doctrine van deze wereld op de Hell afstevenen, indien er de goede God er niet zou zijn om de voortdurende smeekbeden van Bert en zijn moeder te verhoren voor de redding van hun kinderen.
  Nogmaals, wat gaat u hiertegen doen??? Een artikel in de krant schrijven? In de parochies prediken????
  Ik weet het niet hoor.

  1. “Nogmaals, wat gaat u hiertegen doen??? Een artikel in de krant schrijven? In de parochies prediken????
   Ik weet het niet hoor.”

   Het is inderdaad een gevecht tegen de bierkaai. Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn. Er zijn lezers die misschien politieke connecties hebben en druk kunnen uitoefenen voor een gezinsvriendelijkere politiek. Ook vind ik dat we in onze omgeving moeten stoppen met vriendelijk en aanvaardend glimlachen, wanneer mensen elkaar op allerlei manieren kapot maken. Alle levensstijlen zijn niet ok. Sommige zijn zelfs extreem destructief.

   1. Beste Katharina,
    Bedankt voor uw antwoord. Maar denken we nu nog dat “de politiek” iets oplost, of maken ze het erger?
    Iedereen kijkt naar “de politiek”, maar het is een maatschappelijk probleem en we hebben het hier op dit forum al meermaals gehad over het huwelijk, het gezin enz… Daar is juist het probleem. Geen noties meer van hoe het werkelijk moet als we de richtlijnen kwijt zijn, namelijk de leer van de K. Kerk. Dat gaat “de politiek” zeker niet aan beginnen, daar ze niets liever hebben dat deze uit de wereld verdwijnen. U moet toch weten wie “de politiek” beheerst en wie deze aanstelt. Scheiding van Kerk en Staat zegt u dat iets? Als dat geen begrip is om te zien wat er rondom ons gebeurt, ja dan zijn we aan het dromen.
    Wat u aanhaalt in uw artikel is simpel weg een gevolg van de afbraak van de christelijke samenleving.

    1. Dag Peter,

     Politieke partijen zijn anti-kerkelijk, omdat dit tegenwoordig de mode is. Indien kiezers pro-Kerk en pro-waarden zouden zijn, zouden onze politici hier allemaal “In God we trust” roepen. We hebben de partijen en de leiders die we verdienen. Daarom is het ook belangrijk voor de kiezer, om zijn prioriteiten bekend te maken. Christenen zijn een minderheid, maar dat betekent niet dat we een zwijgende minderheid moeten blijven. Kijk hoe een paar Islamitische vrouwen met hoofddoek zoveel lawaai kunnen maken. Zij zijn ook geen overgrote groep en toch houdt men rekening met hen.

     Ook maatschappelijk, is er nog teveel tolerantie voor de “alles kan, alles mag” mentaliteit. Daarom is er ook geen stigma meer tegen asociaal gedrag. Men wijst de vinger naar rokers en mensen die met een dieselwagen rijden, maar niemand zegt ook maar een woord, wanneer men ongehuwd samenwoont, de partner verlaat zonder ernstige reden (vaak uit verveling), abortus of euthanasie pleegt. Neen, het moet allemaal kunnen… Dit is de reden waarom er zoveel dingen fout gaan.

     K. Gabriels

     1. ☩JMJ☩

      Menselijkerwijze zijn we niet opgewassen tegen de boosaardige, gigantische hydra die de samenleving in haar wurggreep houdt; voor God echter is het niet moeilijk om voor ons de overwinning te behalen. En zelfs indien God ons ontaard land, als straf voor haar verstoktheid, aan zichzelf zal overlaten zodat het de totale ondergang ingaat, dan nog is het glorieus om al strijdend te sterven op het slagveld met het zwaard in de hand, terwijl we bedolven worden door de puinen van ons vaderland.

      Het glimlachen en de eufemistische taal moeten ophouden. Wanneer men regelmatig naar de Facebook-reacties op sommige artikels van deze website kijkt, dan ziet men al hoezeer barbaarse ongelovigen trappen op al wat heilig is. Wanneer we goddelozen tegen het Kruis zien stampen, dan moeten wij naar hen terugstampen. Ondanks het anti-katholiek beleid van onze Bisschoppen moeten we de Belgische Kerk proberen op te bouwen tot een versterkt fort, en tegelijkertijd opstand creëren tegen de corruptie binnen de kerkmuren. De oorlogsmentaliteit moet wederkeren; de Kerk op aarde is de Ecclesia Militans – de Militerende Kerk. In Polen zijn leken ook militanter dan de Bisschoppen; het is niet omdat we hier met maçonniek-gecontroleerde lamzakken van Bisschoppen zitten, dat we zelf de strijd moeten opgeven.

      Wie schrik heeft om leden te verliezen door een meer manhaftige ingesteldheid kan overpeinzen hoe St. Pater Pio zei dat hij liever een lege kerk had dan een kerk vol duivels.

 4. … Akkoord met Katharina. We moeten spreken, zonder complexen voor de katholieke waarheid opkomen, en handelen waar het kan.
  … Ik zag vandaag nog een mooie uitspraak van de bekende Nederlandse priester Antoine Bodar. Die uitspraak luidt : “Het lijkt niet langer toegestaan normaal van abnormaal gedrag te onderscheiden. Al het denken immers behoort relatief te zijn en ieder bepaalt zijn eigen waarheid”. Het wordt tijd dat het christelijke, katholieke denken weer opgang maakt.

 5. Op forums schrijf ik veel tegen de doodscultuur. Onder andere op de Laatste Wil Pil. Heel actueel nu in het Nederlandse Nieuws. En dan die quasi-verontwaardiging van ene mw. P. de Jong dat ze het zo vreemd is dat het strafbaar is zelfmoordpoeder te mogen verstrekken aan de eigen leden. Deze vereniging van LWP staat onder vuur, omdat iemand zelfmoordpoeder via Google had besteld. De ouders zijn er door geschokt, al lijkt deze vereniging ze niet te hebben verstrekt. En dan de politiek, zo soft reageren met: “Ja het kan zijn dat er sprake is van strafbare feiten.” Het is strafbaar. Dat zijn ze aan het onderzoeken, maar alles gaat zo soft en stroperig en dan het nieuwe wetsvoorstel van ‘Euthanasie bij Voltooid Leven’ die ze er eigenlijk vervroegd er doorheen willen drukken. Ik hoop dat nu de Christelijke Partijen voet bij stuk houden en een val van het Kabinet er voor over hebben dit Wetsvoorstel niet door te laten gaan. Het is verschrikkelijk allemaal. Ik reageer dus af en toe op You Tube om er fel tegen te ageren. Soms schrijf ik op 1 video vele reacties. En wat gebeurt er? Nauwelijks meer tegenreacties. Tot nu toe staan de reacties er nog steeds op.

 6. Vergrijzing van alle witte Europese volken, beste Katharina, is een dramatisch gegeven van de hoogste importantie, en grens overschrijdend, tot en met Rusland en Noord-Amerika. Maar wel gepland, lange tijd terug. Voordat het zover was, lanceerde de hoge vrijmetselaar Coudenhove Kalergi in de jaren 1920, zijn plan om hen (de volken) te vernietigen met massa immigratie vanuit Afrika, teneinde hen te verkleuren zoals de Egyptenaren. Daarmee zou hun identiteit voor altijd zijn vernietigd, en daarmee de Christelijke beschaving, cultuur en weerbaarheid. Pas in de jaren 1960, kwam het zover, na het vervloekte Vat. 2 concilie van Roncalli (J XXIII) en Montini (P VI), en daaruit volgend de culturele revolutie van Mei 1968, van de Frankfurter Schule (FS) (Adorno, Horkheimer, Pollock), door hun Parijse acolyten activisten, Marcuse, Cohn Bendit, Geismar, Krivine. Behoudens de vrijmetselaar Roncalli, gaat het hier om joodse namen. De Frankfurter Schule legde onder constant dekkend vuur, alle kernpunten van de Christelijke beschaving, ter ontwrichting van de sociale cohesie en met name het traditionele gezin. De pil, een uitvinding van een vrijmetselaar arts, deed het voorwerk al in de jaren 1950, en enkele jaren later werd abortus een vrouwenrecht, “Baas in eigen buik”. Alle witte landen zitten in de demografische klem, te veel 2 kind gezinnen of geen kind stellen. Dit grijpt steeds dieper in op de demografische opbouw. En de staat die alle gezinsvriendelijke belastingmaatregelen afschaft, het ouderschap eerder ontmoedigt dan promoot. Dochters opvoeden als jongens, en voorbereiden op een “carrière” ipv. het moederschap.
  De massa immigratie van Afrikanen, moet “het gegroeide gat compenseren”. Maar de nefaste aanpak is niet beperkt gebleven tot de fysieke kant. De psychologische oorlog van de FS tegen de witte volken, is veel ingrijpender. Zij moesten ontdaan worden van hun viriliteit, hun weerbaarheid, hun creativiteit, hun kans zoekend instinct en hun conceptuele verbeelding, door de mannen te feminiseren, zelfs tot en met het dragen van tasjes. Daarnaast werd homosexualiteit gepromoot, als iets normaals, terwijl deze afwijking 1% van de mensheid betreft. In de muziek werden de “contra-tenor” gepromoot, terwijl de luisteraar de vrouwelijke soprano prefereert. De mannen moesten worden afgerekend op punten van vrouwelijke zachtheid, zij moesten zelfs leren koken, en vrouwen moesten het mannelijke rollen spel overnemen, feministische promoties op vele vlakken, in de film, in de reclames, in de carrières, in het gezin, in de politiek en in maatschappelijke posities tot en met vrouwen quota in hoofd directies. Ter eliminatie van iedere weerstand werden samenleving en maatschappij overspoeld met sexuele aberraties en een overdosis aan erotiek. De FS perversies, beste Katharina, joodse perversies, zijn oneindig creatief, voorkomend uit de abjecte talmud geest, die alle vrouwen in het gezin, aan de man toewijst. Hieruit is het feminisme geboren, alle grote feministen hebben joodse roots. Hoe het afloopt is onzeker, daar het onderwijs steeds meer druk ondervindt van de staat, bron van onheil, onze vijand van altijd. En op de Kerk hoeven we voorlopig niet te rekenen, te verzwakt door de ketterijen en disputen aan de top. Grote geesten zijn zelfs daar niet meer te vinden, tenzij er ergens een verstopt zit achter klooster muren.

  1. Beste Jules,

   Ik ga akkoord, dat Europa onderhevig is geweest aan social engineering. Het is belangrijk om hiervan bewust te zijn. Jammer dat je je discours steeds weer doorspekt met antisemitisme, want dit verzwakt jouw boodschap aanzienlijk. Er is een verschil tussen het bekritiseren van ideeën en het besmeuren van mensen om hun etnische afkomst.

   K. Gabriels

   1. ☩JMJ☩

    De Joden zijn niet alleen een volk, maar ook een internationale sekte die de niet-joodse volkeren tot de meest abjecte slavernij willen reduceren. Dat zij aan de top staan van geheel het manipulatief verwoestingsproces is een objectief feit en heeft niets te maken met rassenhaat. De beschuldiging van “antisemitisme” is een manipulatieve tactiek van hen die inspeelt op de emoties van de goyim die zij haten.

    De Israëlische politica, Shulamit Aloni, over beschuldigingen van antisemitisme: “Well, it’s a trick; we always use it.”

    1. ☩JMJ☩

     Ik bedoelde natuurlijk: Het feit analyseren en erkennen dat zij aan de top staan van geheel het manipulatief verwoestingsproces is een objectief feit en heeft niets te maken met rassenhaat.

     De rassenhaat komt in feite van de Joden. De Talmud erkent alleen de Joden als mensen, en plaatst niet-joodse volkeren op een tussentrap tussen dieren en mensen.

     De Joden zijn in elk Europees land een minderheid; als u dan ziet hoeveel Joden er terug te vinden zijn in invloedrijke posities, dan moet er een bel gaan rinkelen. Mensen die kennis van zake hebben weten dat de Vrijmetselarij heerst over het Westen, en dat de Vrijmetselarij niets anders is dan Joods kabbalisme voor goyim die Juda willen dienen. Waarom heeft de Loge 33 graden? Omdat de hoofdbestuurders van de Loge er fier op zijn dat zij Christus op Zijn 33-jarige leeftijd gekruisigd hebben. Geheel de Sekte waar de politici, bankiers, zakenmannen etc., die in de hoogste regionen van maatschappelijke invloed vertoeven, lid van zijn is gebaseerd op de haat en de subversieve strijd tegen het Christendom. De “Ridder Kadosh” (merk het Hebreeuws op) krijgt de opdracht van de Loge om zich te wapenen tegen God en om de Tempel van Salomon als centrum van idololatrie (Salomon verviel, zoals de Heilige Schrift zegt, tot afgoderij via zijn heidense vrouwen) te verdedigen tegen de Heerschappij van Christus door Zijn Heilige Katholieke Kerk. De Tempel van Jerusalem vervallen tot paganistische afgoderij staat symbool voor het perverteren van Christelijke symboliek, waar de logeratten meesters in zijn. De Rozenkruisers vestigen specifiek de aandacht op de maçonnieke graad van “Ridder Kadosh”; zo ook de Ordo Templi Orientis, die openlijk een afdeling hebben in Brussel.

     Indien er gezwegen wordt over de leiders van de vijand van het Christendom, dan blijft men aan het oppervlak strijden zonder de kern van het kwaad te raken. Ik wil daar niet mee zeggen dat iedere schrijver over de Joodse overheersers moet schrijven, maar degenen die redenen hebben om het niet te doen moeten niet vertellen dat diegenen die het wel doen onzin uitkramen, want dan is men onwaarheden aan het uitspreken. De Joodse heerszucht staat welzeker aan de top van geheel het internationaal vijandig systeem.

     1. Dag Ben,

      De verhalen die u vermeldt, lijken me sterk te ruiken naar de esoterische literatuur, die men vroeger in een donker hoekje van de boekhandel kon vinden tussen de astrologie-gidsen en Nostradamus. Allemaal zeer onderhoudend, maar wat is ervan waar? 33 graden, omdat Christus 33 jaar oud is geworden? Klopt dit wel, of stamt dit uit de verbeelding van de auteur? Ridder Kaddosh? Echt gebaseerd op het Hebreeuws? Er zijn mensen die de kabbalistiek als hobby beoefenen en overal “griezelige” symbolen in zien.

      Dit heeft eerlijk gezegd allemaal een zeer groot Dan Brown gehalte, het bekende schrijvertje van stationsromans met teveel fantasie. U zal meer nodig hebben om me te overtuigen.

      K. Gabriels

     2. ☩JMJ☩

      De Vrijmetselarij IS esoteristisch, Mevr. Gabriels. De Kerk onderzoekt die geheime sekten al eeuwen lang om die vijand te ontmaskeren. Mgr. Delassus werd voor dit onderzoekswerk geprezen door Kardinaal Merry del Val in naam van Paus St. Pius X. Zie hier wat de Kardinaal tot deze moedige prelaat schreef:

      “Le Saint-Père Pie X a reçu avec un paternel intérêt l’ouvrage intitulé: “La Conjuration Antichrétienne”, que vous m’avez prié de Lui remettre en votre nom.
      Sa Sainteté vous félicite affectueusement d’avoir mené à bonne fin la composition de cet ouvrage important et suggestif, à la suite d’une longue série d’études qui font également honneur à votre zèle et à votre ardent désir de servir la cause de Dieu et de la Sainte Eglise.
      Les idées directrices de votre beau travail sont celles qui ont inspiré les grands historiens catholiques : l’action de Dieu dans les événements de ce monde, le fait de la Révélation, l’établissement de l’ordre surnaturel, et la résistance que l’esprit du mal oppose à l’œuvre de la Rédemption. Vous montrez l’abîme où conduit l’antagonisme entre la civilisation chrétienne et la prétendue civilisation qui rétrograde vers le paganisme. Combien vous avez raison d’établir que la rénovation sociale ne se pourra faire que par la proclamation des droits de Dieu et de l’Eglise !
      En vous exprimant sa gratitude, le Saint-Père fait des vœux pour que vous puissiez, avec une santé toujours vigoureuse, réaliser entièrement le plan synthétique que vous vous êtes tracé, et comme gage de sa particulière bienveillance, Il vous envoie la Bénédiction Apostolique.
      Avec mes remercîments personnels et mes félicitations, veuillez agréer, Monseigneur, l’assurance de mes sentimens bien dévoués en Notre-Seigneur.”

      Bron: La conjuration antichrétienne, door Mgr. Henri Delassus, gratis leesbaar op Liberius.net.

      Grote geschiedkundigen en onderzoekers zoals Mgr. Delassus en anderen in zijn traditie zijn geen “schrijvertjes” van “stationsromans met teveel fantasie”; u werpt eeuwen van pijnlijk en zwoegend onderzoek in de prullenmand met uw denigrerende reactie. Weet dat Mgr. Delassus, zoals de andere grote namen van anti-maçonnieke onderzoekers, wist dat de Vrijmetselarij aan de top bestuurd wordt door Joden die de gevallen engel expliciet en bij naam aanbidden. Gaat u St. Pius X, Kardinaal Merry Del Val en Mgr. Delassus ook “antisemitisch” noemen?

      Het is duidelijk dat u de zaak zelfs niet persoonlijk onderzocht heeft, gezien de ontzagwekkende onwetendheid die u over het onderwerp toont. De Rabbijnen zelf hebben meermaals bevestigd dat Vrijmetselarij niets anders dan Joods kabbalisme is. Als het Joods kabbalisme er uit gehaald wordt schiet er niets van over. Niet ik praktiseer kabbalisme, maar de maçonnieke loges die de aartsvijanden zijn van de Katholieke Religie die ik belijd. Indien u denkt dat het plezierig is om dergelijk afgrijselijk onderwerp als de maçonnieke beerput te bestuderen, dan heeft u het grondig mis. Boeken, verder, van Dan Brown heb ik nooit gelezen en ben ik ook niet van plan om te lezen; ik heb serieuzere zaken om mij mee bezig te houden.

     3. ☩JMJ☩

      Zie hier wat men te horen krijgt wanneer men voor een Jacobijnse (dat is, maçonnieke) ‘rechtbank’ verschijnt:

      “Louis-Marie surtout avait fixé sur lui l’attention et la surveillance du pouvoir révolutionnaire, et il eut le privilège d’être le premier prêtre du diocèse incarcéré pour la foi.
      Dès le mois de janvier 1791, il s’était désigné lui-même aux sévices des persécuteurs, en accompagnant son refus de serment de la protestation la plus énergique. Les magistrats devant lesquels il comparaissait en furent irrités, et quelques-uns témoignèrent leur colère par d’affreux blasphèmes.
      – Messieurs, leur dit le jeune vicaire de Luçon, d’un ton animé, je vois bien que, si vous eussiez fait parti du tribunal qui condamna Jésus-Christ à mort, vous auriez confirmé la sentence.
      – Oui, certes, répondit l’un d’eux ; ceux qui le condamnèrent étaient dans la légalité.
      Quelques jours après son entrevue avec Rodrigue, à l’hôpital, Louis-Marie Baudouin fut arrêté et conduit au corps de garde, où il passa la nuit.”

      (Le Martyre de la Vendée, Chanoine L.- P. Prunier.)

     4. ☩JMJ☩

      Uit de memoirs van Vicaris-Generaal van Luçon, Jean Brumauld de Beauregard, geciteerd in Le Martyre de la Vendée van Kanunnik Prunier:

      “Vers la fin de la première journée, la conversation se tourna vers la politique. On parla du jugement du roi. Un sous-officier du régiment de la Sarre raconta les effroyables détails de l’assassinat de la malheureuse princesse de Lamballe. Je ne pus contenir mon émotion: elle fut remarquée: car cet homme me dit: “Si je croyais que tu fusses noble, prêtre ou financier, je te passerais mon sabre dans la poitrine, et je te jetterais par la portière !
      “Je pris sur moi de sourire.
      – Un homme n’est pas grand’chose, lui répondis-je ; mais encore, tu n’as pas bien mesuré la distance de ton sabre à mon cœur.
      “Il en resta là. On ne me fit pas d’autres menaces.
      “Le soir, on nous fit coucher dans la même chambre. Je me mis à genoux pour prier. En me voyant, ils s’emportèrent en blasphèmes et en jurements.
      “Alors, je me fâchai ; je leur reprochai vivement leur tyrannie.
      “Si j’étais Juif, leur dis-je, vous me laisseriez tranquille. Vous êtes bien injustes !”

      De heldhaftige priesters van die tijd wisten wel hoe de vork in de steel zat.

     5. ☩JMJ☩

      Correctie van mijn reactie van 26 maart 2018 – 20:32: “sentiments” in plaats van “sentimens”.

     6. Beste Katharina,
      Het is echt betreurenswaardig, dat als Benjamin u een uitleg geeft, dat u nog te lui bent om het eens op te zoeken. Dit geldt voor anderen ook hier op dit forum. Maar een beetje naast de mond spreken.
      Kijk, als u niet te lui bent om het te lezen, dan stuur ik u hierbij een artikel om de uitleg van Benjamin te ondersteunen, dat beslist geen ” esoterische literatuur ” is.
      http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/aasr_30.html
      Als u dan dit alles gelezen zult hebben dan zal er misschien een lichtje branden dat deze criminele bende de Katholieke Kerk na-apen.
      Doe toch eens een inspanning alvorens iemand, door ondoordachte en onnozele opmerkingen te beschuldigen.
      Ik weet het niet, maar deze die de artikels schrijven op dit forum verschillen zozeer van deze die voordien op dit forum schreven, en dit sinds de laatste vergadering en veranderingen die hier zijn doorgevoerd.

   2. Het zijn de feiten, beste Katharina, nogmaals de feiten van de wereldrevolutie. Schermen met anti apekool is krachteloos, haalt niets meer uit, maakt geen indruk meer, noch biedt het een oplossing voor het wezensgrote probleem van de strijd om te overleven, tegen het systeem, hun systeem. Het is wij of zij.
    Bij het grote probleem van de vergrijzing beperk je je tot een micro drama, een gevolg van de revolutie van het cultuur marxisme. Vergrijzing is echter veel omvattender. Waarom die kleinschaligheid ? Is dat niet laf ? Is dat niet wegduiken voor de rampzalige, destructieve, revolutionaire realiteit van continenten en die talloze volken treft, onze Europese volken, onze viriele, witte, Christelijke volken, eeuwenlang gevormd en opgevoed in de enige echte beschaving, door de katholieke Kerk van altijd.
    De talmud sekte, aangestuurd door de geldbaronnen van de City en Wallstreet, beoogt hen te elimineren, ter zekerstelling van zijn wereldoverheersing. Daartoe moeten die volken, met al hun kwaliteiten, vernietigd worden ; die volken die de Christelijke beschaving eeuwenlang hebben opgebouwd, haar wereldwijd hebben verspreid, en de Kerk van altijd hebben gekoesterd met “ups and downs”, en nu in de eindfase van de strijd om overleven terecht gekomen zijn. Deze begon met Luther (+1546).
    Communisme is judaïsme, aangetoond door Soljenitsyn in zijn fameuze laatste boek, “Deux siècles ensemble” (Fayard). Ik moest ook wegslikken bij de ontdekking. Heb daar een jaar over gedaan. Maar je ontkomt niet aan die realiteit. Je kunt niet anders. De Frankfurter Schule (FS) opgericht door de eerste joodse leiders van Sovjet staat, begin jaren 1920, bemand door de reeds genoemden hierboven, werd verplaatst naar Frankfurt, een historisch joodse stad van bankiers.
    Na het Britse Empire, is de VS van nu, verworden tot een joodse kolonie. Zij is de gevaarlijke gewapende arm, van dezelfde talmud sekte die de Sovjet Unie stichtte in 1917, met geschat 100 miljoen slachtoffers wereldwijd.
    Rusland geeft zich echter niet gewonnen, en verzet zich ten gunste van ons allen hier in Europa, maar wordt daarvoor gediaboliseerd met leugens en laster, passend in een tweede Koude Oorlog. Dit kan derailleren, en fout aflopen. We riskeren een derde wereldoorlog, door toedoen van dezelfden, die WO I en WO II hebben aangestoken.
    Dus, stop met hypocriete praat, beste Katharina. Aan “gutmenschen” hebben we niets. Feiten wegkijken is al te lang gebeurd, sinds de oorlog. Ook de NOM kerk maakt zich daaraan schuldig. Zij heeft het NOM missaal gecensureerd op alle Farizees kritische Evangelie teksten, opgetekend uit de mond van onze Heer. Van de 4 lijdensverhalen in de Goede Week, is er één, ingekort overgebleven. NOM katholieken zijn niet meer gewaarschuwd. Zij begrijpen de wereld niet meer. En de NOM clerus duikt weg, de lafbekken, net zoals jij doet, helaas, beste Katharina !

    1. Jules,

     Het is niet omdat ik het woord “Jood” niet minstens drie keer in elke zin gebruik, dat ik blind ben voor de geschiedenis en de huidige problematiek van onze maatschappij. Het herrijzen van onze beschaving zal in de eerste plaats gebeuren door hernieuwd zelf-respect, niet door het zich verbergen in een obscurantistische krabbenmand. Als je door domme statements al je geloofwaardigheid verliest, hoef je zelfs niet meer moedig te zijn. Er wordt gewoon niet meer naar je geluisterd. En dan kan je je gewoon verder wentelen in zelfbeklag. Is dat dan viriel?

     K Gabriels

     1. Beste Katharina,
      Op 24 maart 2018 – 16:43, heb ik u, in het kort, het verhaal gedaan van een levenservaring van een vriend – Bart.
      Wel, ik heb dit gedaan om u voor een enorm probleem te stellen, daar u slechts één van de ontelbare miskleunen van deze door criminele joods-vrijmetselarij aanhaalt, zoals ook Jules het u bericht heeft.
      Ik heb u gevraagd “wat gaat u hiertegen doen?”, u antwoord “Het is inderdaad een gevecht tegen de bierkaai.”
      U stelt dat Jules het woord “jood” teveel gebruikt en door je aangenomen modern taalgebruik verworpen wordt.
      Jules noemt een kat een kat en dat doe ik ook en ben niet onder de indruk van die hedendaagse onderdrukkende en bestempelende taal van “anti dit en anti dat” om de waarheid uit te weg te gaan en het potje daarmee af te dekken. Daar heb ik geen oren naar. In de H. Schrift en in de geschriften van de goede Pausen van voor dat afschuwelijk Vaticaan II concilie, waardoor de joden zich meester gemaakt hebben van de zetel van Petrus en de Kerk van Jezus, wordt er uitdrukkelijk gewaarschuwd voor deze criminele bende, waardoor ontelbare zielen verloren zijn gegaan en nog gaan.
      Wel, als Jules u dan tal van problemen opsomt die heel juist zijn en die vaststaande feiten zijn en die voor u, als schrijfster van artikelen op dit forum, een “Katholiek Forum”, een begrip zou moeten zijn, dan verwijt u hem van ” het besmeuren van mensen om hun etnische afkomst. “, of wilt u zeggen “antisemiet” , één van de vele mondstoppers, wanneer de waarheid wordt aangehaald?
      Benjamin haalt ook terecht aan “… het is niet omdat we hier met maçonniek-gecontroleerde lamzakken van Bisschoppen zitten, dat we zelf de strijd moeten opgeven. ”
      Ja, het enige met waarmee wij nog kunnen strijden voor het verdedigen van de grondvesten van de K. Kerk, zijn onze woorden en onze vaststellingen, door ze aan te halen en dit zonder vrees te hebben om verweten te worden van antisemiet, racist, anti dit en anti dat, waardoor er een “slachtofferrol” wordt aangehaald en die een vals en onbestaand medelijden opwekt bij een domme afgestompte massa.
      U schrijft ook nog, en haalt het aan als een voorbeeld om na te volgen: “Kijk hoe een paar Islamitische vrouwen met hoofddoek zoveel lawaai kunnen maken.”
      Weet u dan niet wie daar achter zit en wie hen op alle mediaplatformen haalt? Probeer maar eens hetzelfde te doen met één of ander onderwerp van de K.Kerk op straat te verdedigen. Men zal u niet zien op één of andere zender, misschien wel in één of ander commissariaat met een klacht aan uw been van onrustzaaier of haatprediker.
      Met salon-katholieken die zich regelmatig laten insmeren met een vrijmetselaarszalfje, en die dan de anti dit of anti dat toer opgaan, daar is de Heer Jezus niets mee. Wel met kloeke soldaten die de waarheid durven verkondigen en die niet in hun broek doen voor criminele dreigementen en die het heil der zielen voor ogen houden door de waarheid te verkondigen, want alleen de waarheid maakt u vrij.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      1. Beste Peter,

       Dit is inderdaad een “katholiek” forum, en net daarom wil ik het genuanceerd houden. Ik ben geen vriendin, noch van vrijmetselaars, noch van bankiers (of ze nu Joods zijn of niet) noch van communisten en nog minder van hedendaags links. Het is niet omdat ik geen discours uit 1933 wil aannemen, dat ik een salon-Christen ben. Trouwens, is een negatieve obsessie met bepaalde bevolkingsgroepen wel Christelijk? Een beetje terughoudendheid en nuancering is zeker aan de orde. Ooit gehoord van de Encycliek “Mit brennender Sorge” (1937)?

       K. Gabriels

     2. Nog een nabrander, uit kerkelijke hoek, van Mgr Williamson, een moedige verzetsheld binnen de Kerk van altijd.
      Zijn “Kyrië Eleison” van 18 Maart 2018, handelt over de meer dan 2000 jarige oorlog, tussen Christenen en de nakomers der Farizeeën, die Christus hebben laten veroordelen door Pontius Pilatus, “Aan het Kruis met Hem”, en vervolgens de aarzelende Pilatus over de streep trokken met, “Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen.” (Matheus, Lijdensverhaal, Palmzondag).

      “”Many readers of these “comments” – by no means all – must be shocked and incredulous when these “Comments” keep referring to the Jews as being one major source of the problems in today’s Church and world. That is because ever since the French Revolution (1789) (1), when the Freemasons emancipated, the Jews and gave them liberty to occupy all positions of influence in society, the Jews by their progressive control of politics, universities and the media in particular have more and more taken over people’s minds, and they have used this control granted by them by unwary Gentiles to persuade everybody that Jews are the victims rather than the cause of the constant tensions between themselves and the rest of the world.

      Yet in the Middle Ages, when the Faith enlightened men’s minds with the Way, the Truth and the Life, Catholic Popes and Church Councils issued a stream of documents to make Christians wary of Jewish trickery, even forbidding Christians, for the sake of their eternal salvation, to associate with Jews. Was that merely “anti-Semitism” ? In our own day an Italian professor has just argued – and he is not alone – that Jews are the controlling force within the Conciliar Papacy and Church. There follows a brief summary of the professors argument, that can be found in full at : – http:/www.unavox.it/ArtDiversi/DIV2277_Lamendola_Scacco_in_tre_mosse.html

      The neo-modernism presently ravaging the Catholic Church is the modernism condemned by St. Pius X, but with a new element added : Talmudic Judaism. The Jews have Always striven to neutralise the divinity of Our Lord Jesus Christ, because if He is not God then Catholicism is nothing, and the main obstacle to their own ruling of the world is out of the way. For instance in 2009, why was there such a worldwide fury over a few remarks on Swedish Television casting doubt on the existence of homocidal gas-chambers in Germany during World War II ? The problem cannot have been merely the one bishop who made the remarks. In fact the uproar was designed secondarily to cripple the Traditional Society of St Pius X to which the bishop then belonged, but primarily to force Pope Benedict XVI to back away from that Catholic Tradition which is in line with the Faith of the Middle Ages. Thus Cardinal Ruini, Pope’s Vicar Emeritus for the diocese of Rome, declared at the time, “Nobody who denies teh ‘Holocaust’ can be a Catholic bishop.” , einde citaat.

      (1) Na 2 jaren discussie, kwam de joodse emancipatie, door de Nationale Assemblée, tot stand op 27 september 1791.

      Met betrekking tot bovenstaand ” 1789 “, mag ik misschien verwijzen naar mijn boek, “Les traverses du pouvoir”, blz 385 en verder ;
      of, ” Sluiproutes van de macht “, blz 314 en verder !!

      Tot slot, de Monseigneur treedt in de traditie van de Mgr Jouin, Mgr Delassus, Abbé Barruel SJ, P. Maurice Pinay SJ, (schijver van kard Ottaviani), P. Denis Fahey CSSP,
      Nav. “1789”, heeft de Mgr. vermoedelijk, “Les traverse…”, gelezen.

      1. Dag Jules,

       Ik noteer uw bronnen, maar deze lijken meer te zeggen over de culturele vooroordelen van de auteurs, dan de (diverse) realiteit van de Joodse gemeenschap of het Judaïsme.

       Dit wil uiteraard niet zeggen, dat ik de invloed van bepaalde Joodse bankiers of intellectuelen wil negeren. Toch is een zekere nuancering aan de orde. Er zijn invloedrijke Joden (geweest), maar zij zijn geenszins de enige invloed op onze beschaving. Noch zijn zij verantwoordelijk voor alle plagen van Egypte.

       K. Gabriels

     3. ☩JMJ☩

      Hitler was een Illuminaat, waarvan nog gemakkelijk een oude foto vindbaar is op het internet waarin hij het piramide-teken maakt, één van de duidelijkste code-gebaren waarmee zij zich kenbaar maken aan elkander. Hij was een leerling van de Joodse Adam Weishaupt, dus het is bitter ironisch dat u de bekende encycliek van Pius XI hanteert om de misdaden van de Joodse ‘ubermenschen’ te minimaliseren.

     4. Beste Katharina,
      Als antwoord op uw vraag: ” Ooit gehoord van de Encycliek “Mit brennender Sorge” (1937)? ” geef ik u een doorslaggevend uittreksel uit deze Encycliek :
      “In the furrows, where We tried to sow the seed of a sincere peace, other men – the “enemy” of Holy Scripture – oversowed the cockle of distrust, unrest, hatred, defamation, of a determined hostility overt or veiled, fed from many sources and wielding many tools, against Christ and His Church. They, and they alone with their accomplices, silent or vociferous, are today responsible, should the storm of religious war, instead of the rainbow of peace, blacken the German skies. ”

      “8. Whoever exalts race, or the people, or the State, or a particular form of State, or the depositories of power, or any other fundamental value of the human community – however necessary and honorable be their function in worldly things – whoever raises these notions above their standard value and divinizes them to an idolatrous level, distorts and perverts an order of the world planned and created by God; he is far from the true faith in God and from the concept of life which that faith upholds. ”
      Deze brief van de Paus Pius XI is een herinnering aan de Kerk van het Duitse Rijk om Gods Rijk boven alles te aanschouwen en er niets boven te stellen. Dit onderwijs geld ook nog de dag van vandaag, dat we moeten aanschouwen welke instituties (en geen individuen) werken als tegenpool van het Rijk Gods. Als het woord “joodse-vrijmetselarij” u stoort in die mate dat u denkt dat ik een ras of individuen oneer aandoe, dan bent u verkeert. Ik zou niet liever hebben dat alle mensen tot de ware Katholieke Kerk zouden toetreden, waar deze strijd tenslotte over gaat.
      Als Jules en ikzelf u nu doen opmerken welke instituties, organisaties, politieke instellingen, enz… strijden tegen de verwezenlijking hiervan, dan is het (en herhaal) de plicht van iedere Katholiek die deze naam waardig is, de strijd hiertegen aan te gaan.
      Ook kunt u, als u dat wilt, de speech van Benjamin H. Freedman eens beluisteren :
      https://www.youtube.com/watch?v=8geLlIYpvLA

     5. Katarina, vrijmestelarij is levensgevaarlijk voor onze heilige kerk, dat is gewoon zo, neem dat maar eens aan als premisse. Jules van Rooyen heeft dat wel goed in beeld, het is het netwerk tegen ons, niet altijd openlijk, maar meer heimelijk.

     6. Katharina, wanneer jij denkt over je Heilige Katholieke Kerk en zijn instituten die voorheen voor de gelovigen ingesteld waren, denken zijn precies het tegenover gestelde, stel je voor wanneer je de heilige kerk niet meer zou hebben zoals je je dat voorstelt en waar je vol van bent, wat zie je dan, woestenij, en dat zijn zij! Dat heeft Jules goed gezien in militaire dienst, een vrijmetselaar kan ook niet denken, alleen uitvoeren, als in kadaver discipline en alleen de broederband is heilig, niets anders.

    2. Geachte Jules,

     Excuus, maar ik krijg ook de indruk dat u een bezeten betn van haat naar het Joodse Volk, Ik proef dat uit uw reacties. U haalt ook uit naar Katharina Gabriels toe.
     Ik begrijp dat niet. Wat wilt u hiermee bereiken?

    3. Jules,
     Bij u krijg ik herhaaldelijk de indruk dat u zich laat leiden door haatgevoelens. Naar mevr. K. Gabriels haalt u ook al uit, ik begrijp niet waarom u dit doet. Wat wilt u er mee bereiken?

    4. Geachte Jules,
     Mijn indruk is dat u zich herhaaldelijk laat leiden door haatgevoelens naar de Joden. Dat komt tot uiting door ook een sneer te geven aan mevrouw Katharina Gabriels. Wat wilt u hiermee toch bereiken?
     Marian

 7. Geachte Jules,
  Mijn indruk is dat u zich herhaaldelijk laat leiden door haatgevoelens naar de Joden. Dat komt tot uiting door ook een sneer te geven aan mevrouw Katharina Gabriels. Wat wilt u hiermee toch bereiken?

 8. Ik lees hier over antisemitisme maar er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen Chazaren en gewone Joden. De Chazaren ofwel CM = chazaarse maffia die de touwtjes toen en nu in handen hebben en bewerkstelligd hebben dat WO 1 en 2 uitbraken met de holocaust onder andere als gevolg waar onschuldige Joden het slachtoffer van werden. Chazaren waren een nomadenvolk in de buurt van Turkije die het Joodse geloof hebben aangenomen.In Israël wonen zowel nakomelingen van Chazaren als van Juda. De chazaarse maffia onderscheidt zich van de rest dat zij de meesters in het kwaad zijn.Dat kan niet gezegd worden van de joodse mensen die leven in Israël.

  1. Ja, dat is zo, beste Marrie, dat onderscheid is al eeuwen oud, enerzijds de trouwe Mozes aanhang, ongeveer 10% orthodoxen, tegenover de 90% liberale Tamud joden. De twee groepen staan tegenover elkaar en verdragen elkaar niet. In Israël zijn beide groepen vertegenwoordigd. De orthodoxen, waren vrijgesteld van militaire dienst. Dat is kennelijk voorbij, want volgens persberichten moeten de orthodoxen nu ook in militaire dienst. Economisch stellen de orthodoxen niet veel voor, zij leven van bijbel studie, en bijstand van de overheid, de miljoenen uit de VS en de boetes die Duitsland nog steeds betaald als eeuwig smartegeld. Maar ze zijn allemaal solidair met elkaar. Samen dragen ze uit de pretentie van het “uitverkoren volk”, chanteren niet-joden daarmee of leggen ze het zwijgen op met anti- apekool. Dringt door tot en met een enkel gutmensch op dit katholieke forum. Genetisch is aangetoond, dat daar niets meer van over is. De Palestijnen lijken er nog het meest op.
   Israël is een criminineel tot stand gekomen Talmud staat, Tel Aviv de homo stad van het Midden Oosten. Tenslotte, ons Christenen van Rome, zijn ze eeuwig vijandig, hetgeen ze de Paus bij zijn laatste bezoek ook ingewreven hebben. Het “holocaust” drama vormt een belangrijke bron van inkomsten, business as usual, al of niet door chantage en afpersing verkregen. Het h drama is het moderne Golgotha, dat het echte Golgotha moet overvleugelen.
   Tenslotte nog dit, beste Marrie, alle progroms in de Europese en Russische geschiedenis waren reacties op misdragingen en verraad van joodse bevolkingsgroepen, als gast binnengekomen bij Christelijke volken.
   Niemand is bij voorbaat anti-joods, maar, het is ieders lot, geconfronteerd met de afschuwelijke feiten uit de moderne, echte geschiedenis, vanaf Luther, die zich verhing in 1546. Zijn Reformatie was de bres in de katholieke wereld, die de joden tolereerden, maar ze geen kans gaf tot wandaden, in Burgerlijk en Kerkelijk bestuur. De joden verhuisden naar het protestante noorden, ontplooiden zich, creëerden de Gouden Eeuw in Amsterdam, verhuisden met Willem III eind 17de eeuw naar Londen, creëerden de City en de Bank of England, bouwden het Empire, financierden in 1789 de Franse Revolutie, verkregen gelijke burgerrechten in 1791, startten de terreur in 1792, en vanaf toen lag de wereld open voor de talmud joodse hegemonie. De gevolgen waren talloze revoluties, de eenwording van Duitsland en Italië, de Frans-Duitse oorlog van 1870, de revanche en de aanloop naar de dertig jarige oorlog van 1914 – 1945, WO I en WO II. In 1945, verhuisde de joodse almacht naar de VS, met New York en Wallstreet, als wereld centrum. Sindsdien doen Amerikaanse soldaten het vuile werk en veroveren zij de wereld voor de geldbaronnen, waarbij het risico van oorlog met het ongetemde Rusland, levensgroot aanwezig is.

   1. Heel juist, beste Jules.
    Echter stel ik mij de vraag waarom er zo weinige Katholieken zijn die zich hierin verdiepen en waarom er misschien zijn die zich er wel in verdiepen maar zwijgen?

    1. Peter, katholieken missen de organisatiegraad van die vrijmestelarij, bovendien kennen ze ons heel goed en counteren de kerk op alle fronten zodat het lijkt op een goedmoedige boel en gezelligheid en welhaast spiritueel en dus like-able. Katarina voor die clubs geldt maar 1 ding Geld en Rentabiliteit, Return on Investment, mensen zijn instrumenten, geen persoon met waardigheid,

 9. Beste Jules van Rooyen,

  … Het is niet verstandig of mooi van ganse bevolkingsgroepen aan te vallen. Heb jij nagegaan of werkelijk iedereen van die bevolkingsgroep niet deugt ? Of heb je vooroordelen ?
  … Bekijk wat ieder zegt, en geef daar je oordeel over. Van wie het komt mag geen belang hebben. Slechteriken vind je in elke bevolkingsgroep, maar daarom moeten we niet iedereen in die groep a priori slecht verklaren.
  … Wil je echt katholiek zijn, dan kun je beter mensen positief benaderen, weliswaar zonder je kritische zin te verliezen.
  … Antisemitisme is echt geen sieraad in dit anders zo interessante forum.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Ja ja, beste Stinus, daar komt u weer. Echte logetaal. Laat u maar eens goed gaan en zeg dat als je een Katholiek wil zijn deze taal MOET gebruiken.
   Loge, Loge en nog eens Loge.

   1. Hallo Peter,

    Wat je hier schrijft slaat nergens op, en het begint op pestgedrag te lijken. Denk jij echt daarmee een goede bijdrage tot dit forum te leveren ? (PS : ik heb met de loge niets te maken, en als jij denkt dat ik logetaal schrijf, dan ken je weinig van het katholicisme.)

    AGSt.

    1. Ik had ook die vermoedens, beste A.G.Stinus, niet alleen Peter, en dan zal het wel niet zo zijn ; maar meestal spoort het niet met wat U schrijft, vandaar, en dat begon al vanaf uw start op dit katholieke forum ; we zullen het dan maar gooien op de grote hoop der verdoolde NOM katholieken die de traditionele sensus catholicus missen !

   2. Sommigen hier hebben blinde vlekken voor de realiteit, beste Peter. De hier geciteerde geestelijken – historici, hadden grondige kennis van het Nieuwe Testament. De strafredes van de Heer, tegen de Farizeeërs plus de gegevens over de Farizeeërs van de Evangelisten, waren hen een steun in de rug. De geestelijkheid van toen was weerbaar. Zij kenden de vijand. Hier en nu, wordt die ontkend door gutmenschen, al of niet mol van de loge.
    Het vervloekte V2 concilie moest nog komen. Toen kwam de omslag, werd de Kerk vriend en compagnon in de waarheid van de heidenen. De Kerk capituleerde voor de joods-maçonnieke pressie en chantage. Zij stond niet meer pal, zoals St. Pius X, maar week voor een beslissende, invloed, te wijten aan twee corrupte vrijmetselaar pausen, J XXIII en (de joodse) P VI, plus hun verraderlijke vrijmetselaar aanhang onder de hoge clerus, waaronder Alfrink, Suenens en Willebrands.
    Voor hen die toch meer willen weten, maar enkel het NOM missaal volgen, dus niet beter weten, volgt hier een beknopte verwijzing naar de bekendste anti- Farizeese teksten :
    1. Matteus 23
    2. Mark. 12 : 38 – 40
    3. Luk. 11 : 37 – 54 ; 20 : 45 – 47
    4. Joh. 8 : 43 – 59
    5. Paul. 1 Tess. 2 : 15
    6. Openbaring 2 : 9 ; 3 : 9

    1. Nabrander : de verwijzingen passen op Nieuwe Testament teksten van vóór het Concilie (1965) ; de teksten van nieuwere, post conciliaire uitgaven, zijn “bewerkt”, zo is mij gebleken, al geruime tijd terug.

   3. Re. @Peter, 27 maart 2018 om 13:47 uur.

    Wat zegt dhr. A.G. Stinus nu voor Loge taal? Ik kan in deze laatste reactie niets vinden. U blijkbaar wel. In welke zin ziet u dat dan?

    Het is mij ook opgevallen dat het er soms echt op lijkt dat dhr. J. van Rooyen helaas alle Joden over 1 kam lijkt te scheren. En als dat niet zo is, kunt u mij laten zien, wat ik dan niet zie, wat u blijkbaar wel ziet? En iemand beschuldigen van een Vrijmetselaar te zijn is niet niks. Dhr. Jules van Rooyen, met alle respect, maar hij kan het behoorlijk stout zeggen. Het is een zeer enge club, waar je nooit bij zou moeten willen horen, en zeker niet als katholiek gelovige.

 10. ☩JMJ☩

  “Qu’il y ait une volonté juive de domination universelle, c’est aussi une affirmation que nous retrouvons à chaque page sous la plume de Mgr Jouin :

  “En relisant les prétentions du peuple élu, disait-il dans un discours à la salle des Centraux, nous constatons l’impérialisme d’une race qui se croit appelé par Dieu à gouverner le monde”.

  Et il écrivait encore :

  “Israël est roi, le Maçon est son chambellan, le Bolcheviste est son bourreau. Le Juif croit à la domination mondiale de sa race. “Depuis votre faux Messie, disait à Mgr Caron de Versailles un des rabbins les plus en vue, nous avons vainement attendu le nôtre. A la lumière des événements du jour, nous comprenons que notre peuple est le vrai Messie, car l’heure a sonné, le monde est à nous”.

  Cette conviction était chez Mgr Jouin le fruit d’une étude approfondie, conviction que les faits se chargeaient de confirmer tous les jours.
  Sa parfaite connaissance de l’Évangile lui montrait ce rêve de domination temporelle persistant jusqu’à l’Ascension chez les Apôtres eux-mêmes. De plus, il avait eu la patience de lire les livres talmudiques, compilation des sentences rabbiniques, qui se transmettaient déjà oralement du temps de Notre-Seigneur, la Mischna, qui est du deuxième siècle et la Gamara terminée au cinquième, le Talmud de Babylone beaucoup plus dépravé que celui de Jérusalem. Il connaissait la lettre du Cardinal de Crémone au Cardinal de Vienne affirmant que ces livres “contiennent non seulement des blasphèmes exécrables contre Jésus-Christ, mais encore des préceptes contraires à la loi de Moïse, au droit des gens et à toutes les lois naturelles”.”

  (Un bon serviteur de l’Église; Mgr Jouin, door Chanoine Sauvêtre.)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht