Franse katholieke luitenant-kolonel sterft als held

” Er is geen grotere liefde dan zijn leven te geven voor degenen die men liefheeft”.

U hebt het op onze site reeds kunnen lezen: de held van de islamitische terreuraanslag in het Franse stadje Trèbes, luitenant-kolonel Arnaud Beltrame, is in de nacht van vrijdag op zaterdag aan zijn verwondingen bezweken.Wellicht verneemt u nu pas dat deze “agent” luitenant-kolonel was en een fervent katholiek.Onze Vlaamse mainstream media, de VRT op kop, hebben steeds de mond vol over “fake news”, maar schrikken er zelf niet voor terug om naar believen het nieuws te manipuleren, door het verzwijgen en weglaten van belangrijke informatie… ,zoals in dit geval.

Arnaud Beltrame was 45 jaar oud.Na zijn opleiding in de beroemde militaire school van Saint-Cyr en in de officierenschool van de Franse gendarmerie, begon hij aan een loopbaan, die hem bracht tot compagniechef en lid van de generale staf bij het ministerie van Milieu en Duurzame ontwikkeling te Parijs.Hij kreeg de rang van luitenant-kolonel in 2016 en werd daarna benoemd als lid van de staf van de regionale gendarmerie-eenheid van het departement Aude.Hij was dus geen “agent” in een of ander stoffig bureautje van een plaatselijk politiekantoor…

Arnaud Beltrame kwam uit een niet bijzonder gelovig gezin.Hij beleefde in 2008, toen hij 33 jaar was, een ware bekering.In 2010 deed hij zijn eerste communie en werd hem het H.Vormsel toegediend, na twee jaar christelijke vorming.Na een bedevaart in 2015, waar hij aan de H.Maagd Maria vraagt om de vrouw van zijn leven te mogen ontmoeten, leert hij Marielle kennen, een jonge vrouw, wiens geloof diepgaand en discreet is.De verloving vindt plaats op Paasdag 2016 in de Bretoense abdij van Timadeuc .Hun kerkelijk huwelijk zou op 9 juni van dit jaar plaatsgevonden hebben.

Van in zijn prille jeugd koesterde hij een passie voor de gendarmerie .Hij was begaan met Frankrijk, zijn geschiedenis, zijn christelijke wortels, die hij sinds zijn bekering herontdekt had.Officier zijn, was voor hem niet zo maar een “job”.Het was een begrip, dat zelfs tot het “heroïsche”, de zelfopoffering, kon gaan.

Priester Jean-Baptiste, die de twee verloofden geestelijk begeleidde naar hun christelijk huwelijk en die behoort tot de congregatie van de Reguliere kanunniken van de abdij van Lagrasse, getuigt: ” Hij nam zijn huwelijksbelofte met Marielle, waarmee hij reeds burgerlijk getrouwd was, zeer ernstig..Had hij dan het recht het risico te nemen, dat hij genomen heeft? Ik denk dat alleen het geloof de waanzin van dergelijk offer kan verklaren.Hij wist dat, zoals Jezus het ons gezegd heeft, ” Iemand geen grotere liefde kan hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden”(Joh 15,13).Hij wist dat ,ofschoon zijn leven reeds gedeeltelijk toebehoorde aan Marielle, het ook toebehoorde aan God, aan Frankrijk, aan zijn broeders in levensgevaar.Ik denk dat alleen een christelijk geloof gedreven door naastenliefde hem om dit bovenmenselijk offer kon vragen”.

Luitenant-Kolonel Arnaud Beltrame heeft zich bewust als gijzelaar aangeboden, in een poging te bemiddelen, goed wetende dat de terrorist zopas  twee mensen had neergeschoten.Hij heeft wel zijn telefoon geopend op de tafel kunnen laten liggen, zodat de interventie-eenheid op het gepaste moment is kunnen ingrijpen, om verder bloedvergieten te voorkomen .Intussen had de salafistische moslimterrorist hem echter reeds met een nekschot geveld.Het offer van Arnaud Beltrame doet ons denken aan dat van de heilige Maximiliaan Kolbe, die in Auschwitz aangeboden heeft te sterven in de plaats van een familievader.

Het heroïsche offer van deze Franse officier, kan tot een nieuwe bewustwording  leiden van de Franse katholieken en niet-katholieken.Het bloed der martelaren heeft in de geschiedenis van het christendom steeds rijke vruchten voortgebracht.

.

Auteur:Veroon ter Zee

31 commentaren op “Franse katholieke luitenant-kolonel sterft als held

 1. … Goed en informatief artikel. Dank u.
  … Hopelijk gaan nu veel ogen open en begrijpt men beter wat het katholicisme inhoudt. Als we denken aan een leven na de dood waarop we kunnen vertrouwen, krijgt dit offer pas zijn volledige betekenis.
  … Hopelijk heeft dit bekeringen tot gevolg.

 2. ☩JMJ☩

  Rust in vrede, broeder. Uw bloed zal gewroken worden. ☩

 3. Rust in vrede broeder Arnaud + Hopelijk is deze liefdevolle Katholieke heldendaad de start voor de herbekering en bevrijding van Frankrijk.

 4. ☩JMJ☩

  In het artikel van La Croix van 25 maart 2018, “Arnaud Beltrame, le héros de Trèbes”, werd vermeld hoe de Grootloge van Frankrijk Arnaud Beltrame probeerde te recupereren als Vrijmetselaar, maar dat iemand die dicht bij Beltrame stond aan La Croix gezegd heeft dat hij afstand gedaan had van de Vrijmetselarij. De officier woonde getrouw de traditionele Romeinse Mis bij in de Abdij van Sainte-Marie de Lagrasse, en de geestelijke begeleiding die hij ontvangen heeft van de Paters aldaar toont aan dat zijn bekering tot het Christendom welzeker serieus genomen werd door dezen, en dat zij het dus als een feit zagen dat hij zijn lidmaatschap bij de Loge tenietgedaan had.

  Nu, die Saraceense terrorist die hem vermoord heeft opereerde ongetwijfeld in opdracht van de Vrijmetselarij; het Mohammedisme is een militaire arm van de Loge om terreur mee te zaaien, en wanneer een terreuraanval grootschalige media-aandacht krijgt, dan betekent dit dat de Sekte er achter zit. Om ‘het nieuws’ te ontcijferen geldt altijd: Een terreuraanslag met aandacht van de systeem-media is een maçonnieke rituele moord. Mogelijk was de terrorist een MKUltra-gehersenspoelde slaaf die reeds jarenlang bewerkt werd om dit soort van moorddaden uit te voeren.

  De vraag die dus rijst is of de dood van Arnaud Beltrame een maçonnieke wraakmoord geweest is omdat deze de Loge de rug toegekeerd had om zich te wenden tot het Katholiek Christendom. Vooral zijn verknochtheid aan de Katholieke Ritus (de Novus Ordo Ritus is een maçonnieke creatie en niet Katholiek) binnen de Kerk zal de Vrijmetselaars doen knarsetanden hebben.

  1. Inderdaad beste Benjamin,
   De Franse krant La Croix schrijft op 25/03/2018 :
   Arnaud Beltrame, le héros de Trèbes.
   “La Grande Loge de France, obédience maçonnique où il avait été initié il y a une dizaine d’années, a également souligné son « sens du devoir et du sacrifice exemplaire », et « son patriotisme sans faille (qui a) permis de sauver des vies et rappelle qu’il ne faut jamais plier face à la barbarie ». Il avait depuis quelques années pris ses distances avec la franc-maçonnerie, selon le témoignage d’un proche.”
   Dit is helemaal geen “complottheorie” zoals Stinus beweert. Zeker, het heeft alles weg van een wraakmoord door de VM. Als een VM verraad pleegt staat hij op hun dodenlijst, en dat is zeker. Een VM heeft de eed afgelegd nooit de VM te zullen verraden.
   Stinus wie bent u?

   1. ☩JMJ☩

    Het door u geciteerde deel, Peter, is inderdaad hetgene waarnaar ik heb verwezen. Het woord “complottheorie” is weer zo een ‘magisch’ woord waarmee men mensen wil doen stoppen met nadenken. Wie het fenomeen van moordaanslagen tezamen gaande met maximum media-aandacht bestudeert weet dat dergelijke gebeurtenissen altijd maçonniek gewrocht zijn. De massa-aanranding van Keulen, de Bataclan-slachting, de Zaventem-ramp; het waren allemaal door de Loge geplande gebeurtenissen. De Saracenen worden gebruikt door de Sekte om het werk te doen dat eertijds Gladio deed.

    Het is dus zeer mogelijk dat Beltrame een doelwit was van de Loge, vooral gezien hij haar de rug toegekeerd had om zich tot het Katholiek Geloof te wenden.

    Het aanhoudend gedrag van A. G. Stinus en soortgelijken is subversief en betracht van deze website een “conservatieve” versie van Kerknet te maken. Hij zou wel eens onderwerpen voldoende mogen bestuderen vooraleer er over te schrijven.

    1. Beste Benjamin,

     Wat zeg je daar allemaal ? “De massa-aanranding van Keulen, de Bataclan-slachting, de Zaventem-ramp; het waren allemaal door de Loge geplande gebeurtenissen.” Mensenlief. Als dat waar was zou het gerecht daar al lang achter gekomen zijn. (Of zouden dat daar ook allemaal vrijmetselaars zijn die in het complot betrokken zijn ??). De extreme moslims kunnen dat echt wel klaren zonder maçonnieke aanstokers, hoor.

     Met vriendelijke groet, A. G. Stinus (katholieke Vlaming, noch Jood, noch vrijmetselaar).

     1. ☩JMJ☩

      Citaat A. G. Stinus: “Als dat waar was zou het gerecht daar al lang achter gekomen zijn. (Of zouden dat daar ook allemaal vrijmetselaars zijn die in het complot betrokken zijn ??).”

      Het gerecht! Waarom denkt u dat Jean-Marc Connerotte hier in België aan de kant geschoven werd? Omdat hij spaghetti gegeten had?

      Het is trouwens niet nodig dat u bij uw reactie schrijft dat u noch Jood, noch Vrijmetselaar bent; ik heb u nog geen enkele keer zo genoemd.

    2. Beste Benjamin,
     Het is zo dat wanneer u schrijft, dat “Wie het fenomeen van moordaanslagen tezamen gaande met maximum media-aandacht bestudeert weet dat dergelijke gebeurtenissen altijd maçonniek gewrocht zijn.” Ik pluis die allemaal uit, ook de aanslag van Nice enz… Maar dat geldt inderdaad voor wie het fenomeen bestudeert, en dat is een ander paar mouwen. Er zijn er hier die zo maar gelijk wat uit hun botten slaan zonder ooit, ook maar zelfs één keer een argument aan te voeren.
     “Je moet tussen de lijnen kunnen lezen… complottheorieën… haat… discriminatie… anti dit en anti dat… enz… ” Maar als er argumenten worden aangebracht die door jaren lange studie worden achterhaald, zo bij het lezen ervan direct worden afgeschoten, zonder ook maar één inspanning te doen, dan geeft dat mij een indruk van armzaligheid (en zal geen andere woorden gebruiken).
     Echt om bij te wenen.

 5. Beste Benjamin,
  Als ik u was zou ik me toch eens wat minder gaan bezighouden met allerlei complottheorieën waar onvermijdelijk vrijmetselende booswichten achter zitten. Misdadigers zijn er genoeg, van allerlei soorten en maten. Je moet het niet altijd in dezelfde hoek gaan zoeken.
  Vriendelijke groet, AGSt (noch Jood, noch vrijmetselaar).

 6. De wereld wordt bestuurd door duivelse mensen die alle sporen van ‘andere’ machten trachten te verwijderen. Het ras van Farizeeën van diverse pluimage is zo oud als de mensheid. Zelfs de kleine man die geen diploma’s bezit maar tegen de stroom durft roeien wordt met argusogen gevolgd en er wordt met list op zijn zwakheden gemikt. Dit leidt niet zelden tot vormen van overkill tot in het absurde vanwege die uiterst wantrouwige en bloeddorstige Farizeeën. Het duurt jaren voor men de omvang van dit aards fenomeen beseft en dat is een vorm van bewustwording.

  – Complotpraktijk begrijpen kost moeite en telkens iemand over complottheorie spreekt voel ik me in de rug aangevallen.

  – “Wat ongelovigs vindt gij er in, dat God doden doet verrijzen?” –woorden van de nog maar pas tot het leven geroepen Paulus – Handelingen 26:8.

  1. Beste Eric,
   Uw terechte opmerkingen gaat van de waarheid uit.
   Als u schrijft: ” Complotpraktijk begrijpen kost moeite en telkens iemand over complottheorie spreekt voel ik me in de rug aangevallen.” Ja, dat is zo en zo voel ik het eveneens. Nogmaals zijn er hier die geen probleem daarmee hebben om ons met die flauwe opmerkingen van “complottheorie” om zo steeds weer het onderwerp, te vermijden.
   Het onderwerp vermijden met omzeilende antwoorden is ofwel een manco aan kennis ervan, ofwel een bewust zo handelen om het onderwerp proberen te begraven. In beide gevallen is het betreurenswaardig.
   Bekijk de onderstaande reactie als voorbeeld.

   1. Trek je er niks van aan, beste Peter. Het onderstaande AGSt. refrein, slaat niet meer aan. Hij is één van de roeptoeters van het modernisme dat oorlog voert tegen de natuurlijke orde. Oorlog tegen de Kerk van 2 millenia Overlevering, oorlog tegen de Traditie en het Heilig Misoffer van altijd. De revolutie stopt nooit. Gaat altijd door, ook in kerkelijke kring tegen de Openbaring, al meer dan een halve eeuw lang, verraad van de hoogste clerus, tegen de geopenbaarde Waarheid van Christus. Je kunt het allemaal checken, aan de hand van de Evangelie teksten. Zij, de modernisten, willen Die herschrijven naar eigen goeddunken, naar eigen waarheid, zoals Luther (+1546) dat gedaan heeft, en uiteindelijk, uit wanhoop, zichzelf verhing aan zijn hemelbed in 1546, zoals Judas in het jaar 33.

 7. Beste Eric,

  … Je mag er toch niet a priori van uitgaan dat nu eens werkelijk álles slecht en corrupt is. Vanzelfsprekend zijn er bv. vrijzinnige rechters die lid zijn van de loge. Maar zullen dan werkelijk álle rechters lid zijn van de loge en steeds, in alle gevallen betrokken zijn in een groot complot, waarbij ze overal en altijd hun vriendjes steunen ? Natuurlijk niet.
  … Er is verschil tussen oververhitte fantasie, allerlei complottheorieën, en anderzijds de realiteit. Veronderstellingen in concrete gevallen moeten bewezen worden, anders mag je er niet echt op doorgaan.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Ik weet, op basis van mijn eigen bestuderen van het onderwerp, dat het gehele geopolitiek systeem corrupt is op een manier dat de meeste mensen niet beseffen, en dat de heersers van dat systeem demonen en stenen beelden verafgoden. Ik kan u verzekeren dat dergelijke studie uitermate pijnlijk en fysiek ziekmakend is, want het gaat hier over een kwaad dat zo afgrijselijk en demonisch is dat de menselijke geest elke gedachte er aan onmiddellijk wil uitbannen wanneer zij opkomt. De symboliek van die demonolatrische cultus wordt in het openbaar teruggevonden, maar de meeste mensen herkennen de symbolen niet. De praktijken die in het Oud Testament beschreven staan, en waarvoor de Judeeërs in gevangenschap naar Babylon zijn gegaan, bestaan heden binnen de machtskringen die de naties in hun greep houden.

   Ik begrijp wel dat de mens instinctief wil kunnen vertrouwen op zijn regering, het gerecht etc.; het zou normaal zo MOETEN zijn, maar het IS zo in de huidige realiteit niet. De reden waarom ik de schaduwheersers dikwijls “Albigenzers” noem is om de antiquiteit aan te tonen van de strijd die er gevoerd wordt; zij gloriëren er trouwens zelf in dat zij het geestesbroed zijn van de Albigenzers. Nimrod, eertijds Koning van Babylon, zien zij als hun stichter. In de Middeleeuwen had het Christendom de macht in handen, en toen was de maatschappij beter beschermd tegen de gruwelpraktijken van de satanisten; maar heden zijn de rollen omgekeerd en voeren de satanisten een tiranniek bewind over de Christenen. Zij roven kinderen weg van de bevolking om hen tot slaven te maken en folteren hen binnen het kader van walgelijke fertiliteitscultussen die prostitutie, kannibalisme en rituele moord inhouden. Alle gruwelen van Canaän geschieden in de donkere krochten van de Moderniteit, en het zijn die figuren die zich met het bovenvermelde bezighouden die het oplaaien van oorlogen bepalen in dit of dat werelddeel, in dit of dat land, en in die of die streek. Dat wordt allemaal gedecreteerd binnen de Loge. Terrorisme is één van hun methodes om een scenario te creëren dat zij als voorwendsel willen gebruiken om veranderingen in de maatschappij door te voeren die op hun agenda staan. Heden ten dage worden de Saracenen daar voor gehanteerd.

   Leden van de Sekte bevinden zich heden zelfs binnen het Vaticaan, en sommigen van hen zijn Kardinalen. Ook de huidige Paus – of hij een geregistreerd lid is van de Loge of niet weet ik niet – heeft zich reeds als satanist gemanifesteerd. Het handgebaar van de satansgroet dat hij tezamen met Kardinaal Tagle maakte laat geen enkele twijfel. Contrair met wat velen denken origineert dat handgebaar niet bij de bijeenkomsten van de Metal-kakofonie, maar zij hebben het overgenomen van de Loge. Al die soorten van ‘muziek’ werden immers gecreëerd door de Loge met het zicht op de morele destabilisatie van het Westen. Het is zeer mogelijk dat de Sankt-Gallengroep van Godfried Danneels ingericht was als een loge en dat al de leden geregistreerde leden waren van de Vrijmetselarij. Het feit dat Danneels een sleutelfiguur geweest is in de werking van de binnenkerkelijke maçonnieke kinderschendingsnetwerken, en dat Noem-Mij-Jorge vandaag dezelfde rol speelt binnen Rome, voegt niet weinig toe aan die mogelijkheid. Al eens gelezen, A. G. Stinus, wat de ondertussen overleden hoofdexorcist van het Vaticaan, Pater Gabriele Amorth, gezegd heeft over de verdwijning van Emanuela Orlandi?

   Mijn referentie naar Jean-Marc Connerotte was niet voor niets, A. G. Stinus. Wie informatie opzoekt over hetgeen hij als onderzoeksrechter meegemaakt heeft zal de eerste stap gezet hebben om er achter te komen hoe het geopolitiek systeem in elkaar zit; het is echter slechts een eerste stap. Het is noodzakelijk om verbanden te leren leggen. Ook is het belangrijk om de continuïteit op te merken doorheen de eeuwen. De rituelen die jaarlijks bij de Bohemian Grove plaatsvinden zijn bijvoorbeeld niets anders dan de “Cultus van de Natuur” die de Jacobijnen als ‘godsdienst’ oplegden in het gerevolutioneerd Frankrijk eind achttiende eeuw; wie de ‘gebeden’ die door de satanistische terroristenleider, Maximiliaan Robespierre, geschreven werden aan “de Natuur”, vergelijkt met de ‘gebeden’ die opgezegd worden bij de Grove, zal zien dat het over identiek dezelfde Sekte gaat. Zoals Robespierre uiteindelijk het doodvonnis kreeg vanwege het willen guillotineren van geheel Frankrijk, zo zal uiteindelijk ook de huidige schaduwheerschappij ten val komen op het moment dat door God bepaald is. Er moet gebeden worden dat de volgende Paus een heilige mag zijn en dat de Hemel ons opnieuw een Heilig-Rooms Keizer mag schenken die de Naam en Glorie van God zal wreken met het zwaard van gerechtigheid.

   1. Ja, beste Benjamin, uw reactie is accuraat. Overal is hun symboliek alom tegenwoordig in de huidige maatschappij.
    Een heilige Paus zullen we hebben, en dat gaat niet meer al te lang zijn voordat hij met een Heilig-Rooms Keizer terzelfder tijd zal te tonele zal verschijnen. Ik wil hier niet verder over uitbreiden, maar alles staat klaar.
    Voor wat de onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte betreft, weet iedere wakkere burger dat de criminele club hem de zaak heeft ontnomen om te voorkomen dat bergen van schandalen en walgelijke praktijken aan het licht zouden komen. De nauwkeurige onderzoeksdossiers opgesteld door de onderzoekers van de Rijkswacht in zijn bezit, waren hete hangijzers vele groten van dit landje en erbuiten. Ik heb die dossiers deels toen kunnen raadplegen. Het is onvoorstelbaar wat voor een satanische moordpartijen en gruwelen daar in vermeld staan, en geloof me ik heb al veel gezien en ontmoet. Dit zijn geen “complottheorieën” maar, spijtig genoeg, werkelijkheid.
    Ik onthou mij nu voor verdere details op dit forum. Trouwens fora zijn nooit een veilige plaats geweest.
    Herinner u dat de Luxemburgse journalist die hierover een boek aan’t schrijven was, de toegang tot België werd verboden evenals zijn boek.
    Herinner u dat juist na dit voorval de politiediensten moesten hervormd worden, niet voor niets. Ook zal ik hier niet aanhalen de vele moorden die gepleegd zijn om mensen het zwijgen op te leggen en die nooit een onderzoek, laat staan de kranten hebben gehaald. Hier ook weer geen details.
    Je zult dan ook nooit op een “doorbraak” in zulke zaken moeten verwachten, evenals de Bende van Nijvel enz…
    Dat er hier op dit forum naïeve mensen reageren alsof ze iets of wat hebben gezien of hebben kunnen vaststellen en die zo “raad” zouden kunnen geven aan anderen, doet mij huiveren.
    Ook wordt er op de reactie van Eric suggereert dat het “socialisme” om zo te zeggen niets meer betekend.
    Ach, wat een illusie! We zitten midden in de dictatoriale macht van socialisme, liberalisme, communisme enz…
    die de corrupte molen van de EU, VS, VK, China etc… en, last but not least, het modernistische Rome, doet draaien en natuurlijk de bevelen komen van de duistere club.
    Het is een feit, zoals u schrijft: “… zo zal uiteindelijk ook de huidige schaduwheerschappij ten val komen op het moment dat door God bepaald is.”
    Amen kom Heer Jezus, Amen.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. ☩JMJ☩

     Het Socialisme ligt inderdaad aan het pikzwarte hart van het internationaal systeem; het werd gewoonweg gesynthetiseerd met het Kapitalisme om als platform te dienen voor de banken om ongestoord de volkeren uit te buiten. De nominaal Socialistische partijen, zoals de andere politieke partijen, zijn slechts toneelstukken die opgevoerd worden om de bevolking verdeeld te houden volgens de verschillende hokken van de partijpolitiek. Zo blijven ze bezig, en blijft hun aandacht afgewend van de schaduwregering, die werkelijk de vodden uitdeelt in het land. Af en toe gaat de nonchalante citoyen dan eens op één of andere kies-mij-clown stemmen, en voor de rest interesseert het hem niet veel en gaat hij verder met zijn egocentrisch en epicurisch leven, al strompelend zich verder voortbewegend richting de afgrond waar de andere lemmings invallen.

 8. – Enerzijds onderschat men het onderhuidse zwammenwortelnetwerk van ‘het modernisme’ dat de hele samenleving ondergraaft. Men is zoveel liever socialist dan gelovig, men is zich niet bewust van de onderhuidse macht. “Geestelijk leven” werd een karikatuur.

  – Anderzijds ontdekt men met verwondering dat na vele generaties geestelijken in de familie er niemand meer zou kunnen zijn die nog geroepen werd. Ik ben er van overtuigd dat sommigen nog wel geroepen werden maar door het onderhuids socialisme werden allen misleid en verdoofd.

  – Is dat socialisme dan geen vrijmetselaarswerk? Is dat zo maar iets willekeurigs? Dat zou dan een gecultiveerd machtvacuum betekenen. Daar kan ik niet meer in geloven. Socialisme werd ‘godsdienst’ met ‘nieuwe’ ‘moderne’ machtdragers, eigenlijk de oude Farizeeën. Uiterst progressief is die wel zeer bewust opgwekte oorlogsmistwolk die de wereldwijde geestelijke veldslagen totaal verhult. Daarom is het belang van de Nieuwe Openbaringen nauwelijks te schatten.

 9. Beste Eric,

  … Troost je. Het socialisme hier te lande stelt echt niet veel meer voor.
  … Het grootste probleem in de actuele maatschappij is volgens mij niet het socialisme of enig ander “zwammenwortelnetwerk”, maar het gebrek aan geloof, en de materiële ingesteldheid van zeer veel mensen. De mensen denken het allemaal zonder God te kunnen klaren, en ze maken zich geen zorgen over het hiernamaals. Dat leidt tot een goddeloze maatschappij zonder goede moraal.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 10. ??? “Het socialisme hier te lande stelt echt niet veel meer voor.” ???
  Dan zijn de christendemocraten in heel Europa dus goede christenen ???
  Voordat ik de Engelse taal begreep volgde ik cnn-tv om de taal te leren begrijpen en de Beatles vond ik zo mooi zingen. De duivels! Net zoals mensen meegaan in moedwillig vervalste waarden, net zo vergooien ze hun ziel. Weg met de tv!

  Voorheen “nationaal socialisme” werd globaal socialisme. Wee degene die daar niet in meegaat! Vraag het aan meneerke Bergoglio die ‘zijn’ ‘eigen’ ‘persoonlijke’ titel van paus hartstochtelijk uitbuit. Dat het socialisme aller landen zich verenigd heeft en de geestelijke oorlogen ‘liefdevol-hatelijk’ verhult kan met geen mogelijkheid ontkent worden. OMDAT alles wat geestelijk is en dus allereerst Gods Woord MOET bestreden worden want dat kan het totale regime van de socialistische overmacht schaden!

  – Er zal een nieuwe Katholieke Europese vorst komen! Dat hoop ik nog te mogen beleven! Daartoe zullen aarde en zelfs hemel bewogen worden!

 11. Beste Eric,

  … “Er zal een nieuwe Katholieke Europese vorst komen!” schrijf je. Ik veronderstel dat je bedoelt dat die vorst de vorst zou zijn van gans Europa. Wie zou dat in Gods naam met zekerheid kunnen zeggen ? En het is uiterst onwaarschijnlijk dat zoiets zou gebeuren. En wat ben je met zo een vorst als de mensen zich van God niets aantrekken ?
  … In het Oude Testament droomt men ook van een soort wereldse vorst (koning) voor de Joden. In het Nieuwe Testament pakte dat helemaal anders uit, want Jezus was geen vorst van deze wereld.
  … Mijn raad : laat je oren niet hangen naar wat charlatans geschreven of gezegd hebben, en wees minder goedgelovig.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  1. ☩JMJ☩

   Dat er een Heilig-Rooms Keizer komt die de Kerk met het zwaard ter hulp zal komen werd gezegd door de Eerbiedwaardige Bartholomaeus Holzhauser; iemand die zeker geen charlatan was. Christoffel Columbus meende dat die eschatologische Wereldkeizer een Spanjaard ging zijn, mogelijk vanwege de in zijn dagen zichtbaar groeiende macht van Hispaniën. Het eucatastrofisch oprijzen van een sacro-imperiaal persoon die de vijanden van de Religie zal verbrijzelen als een noodzakelijke gebeurtenis die de komst van Antichrist voorafgaat zou een vrij gemeenschappelijk gedeelde opinie geweest zijn gedurende de Middeleeuwen.

   Eén van de grote kankers van de kerkelijke revolutie van de twintigste eeuw is geweest dat Pausen gewillig de Rechten van God overboord geworpen hebben ten gunste van de satanische “Rechten van de Mens” (herinnert u zich nog de maçonnieke “Cultus van de Mens” die Paulus VI proclameerde?). Den ongelovige heeft Koning Jezus Christus onttroond in Staat en maatschappij, en sinds de Vaticanum II-revolutie krijgt die afschuwelijke lèse-majesté continu een meest schandelijke kerkelijke stempel van goedkeuring vanwege revolutionaire prelaten die de mijter en de kromstaf onwaardig zijn.

   “Het Rijk van Christus is niet van deze wereld!” werpen de liberaalkatholieken tegen. Zeer juist, maar het moet zich wel IN de wereld verwezenlijken, vestigen en uitbreiden, en alle Staten, vorsten en heersers van de aarde onderwerpen aan Zijn zoete en rechtvaardige heerschappij. De Leer van de Kerk heeft dus welzeker een theologico-politiek domein; het Koningschap van Christus, absoluut, soeverein en universeel, moet door alle intellectuele wezens en alle instituties erkend worden. Zijne Goddelijke Majesteit is de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde; Hem komt alle heerschappij, eer en glorie toe in de eeuwen der eeuwen. Amen!

   Wil mij vertellen, A. G. Stinus, onder welke regering u het liefste wilt leven; onder die van Sint Lodewijk van Frankrijk, of onder het huidig satanisch Albigenzer-regime dat oud en jong terroriseert?

   Welnu, monarchie is de beste, sterkste en meest stabiele regeringsvorm, en de Romeinse macht – in de vorm van de Pauselijke Staten en het Heilig Rooms Rijk – fungeren in de geschiedenis als de temporale macht die Antichrist tegenhoudt. De mening dus dat een Heilig-Rooms Keizer de goddelijk gewilde religieuze en politieke orde zal helpen heroprichten op de ruïnen van de Revolutie volgt een rigide logica. Het Sacrum Imperium is de enige weg voor Europa; het is haar roeping van Godswege, en omdat dit haar roeping is zal zij noch rust vinden in de globalistische, Synarchistische Europese Unie, noch in het multipolair natie-statensysteem dat liberalo-nationalisten nastreven. Eén God, één Geloof, één Supremus Pontifex en één Caesar is de weg voor Europa, en zij zal hem volgen indien zij wil overleven.

  2. Beste Stinus,
   Uw reactie op die van Eric: ” Wie zou dat in Gods naam met zekerheid kunnen zeggen ? ”
   Wel het staat in de Openbaringen in de H. Schrift, maar u zult ze wellicht niet vinden, daar u tussen de regels leest, zoals u aan mij hebt aangeraden. Is het niet. Er zijn andere openbaringen van De Heer Jezus en Onze Moeder Gods aan Heiligen die dat vermelden.
   Ook: ” En het is uiterst onwaarschijnlijk dat zoiets zou gebeuren. En wat ben je met zo een vorst als de mensen zich van God niets aantrekken ?”
   Dit bewijst het voorgaande en uw onkennis van de H. Geschriften.
   Spijtig.

 12. @ A.G.Stinus

  Over de ‘betrouwbaarheid’ van het post-christelijke Westen
  http://kavlaanderen.blogspot.be/2018/04/over-de-betrouwbaarheid-van-het-post.html

  – Willy Claes, socialist, 1994:”Het is de historische plicht dat de NATO zich naar de Russische grens gaat uitbreiden”.

  Wanneer ww3 voorbij is en de antichrist denkt op zijn lauweren te kunnen rusten, want alle landen werden machteloos, dan komt die Europese keizer, maar politieke vereniging van heel Europa zal nooit kunnen en daar gaat dat keizerschap ook niet over.

  Trouwens, dat Jezus geen vorst van deze wereld zou zijn kan je niet letterlijk nemen, en dat is ook niet letterlijk bedoeld want de H.Schrift is geestelijk, zo ook de profeten. Het vermoeden ontstaat bij mij dat jij geen geestelijke beleving hebt, maar ik hoop dat ik me daarin vergis.

  1. Beste Eric,
   Weet dat Willy Claes, vrijmetselaar is (33e graad) in de loge Tijl Uilenspiegel te Hasselt. Socialist en licentiaat in de politieke wetenschappen. Oud voorzitter van de socialistische mutualiteiten.
   Hij is uit zijn ambt van Secretaris van de NATO verjaagd door een opgezet spelletje van “corruptie” bij de aankoop van de Agusta A109 helikopers, dat hem de strop om de nek deed. omdat hij geweigerd heeft akkoord te gaan dat de Turken (NATO lid) de Koerden zouden mogen uitmoorden. Hij merkte op in de media dat het een complot tegen hem was en dat hij bewijzen hiervoor had. Die wilde opmerking heeft als resultaat gehad dat diezelfde avond nog zijn zolderverdieping van zijn villa in brand stond. Sindsdien heeft hij geen enkele politiek ambt meer vervuld.
   En kijk nu, het gebeurt nu toch, want Stoltenberg, de huidige NATO Secretaris en gans de NATO en westerse regeringen zijn monddood hierover.
   Dan kunt u ook de lijn doortrekken naar zijn uitspraak : ”Het is de historische plicht dat de NATO zich naar de Russische grens gaat uitbreiden”.

   1. ☩JMJ☩

    De Bilderberger Jens Stoltenberg, gezien zijn positie in de wereldpolitiek, is hoogstwaarschijnlijk lid van minstens één Ur-Loge; Ur-Loges zijn de loges die de Illuminaten, de toplaag van de Vrijmetselarij, vergaderen, en waar men alleen lid van wordt met toelating van de Rothschilds. Wanneer men bedenkt hoe Merkel heden in dezelfde Ur-Loge zit als destijds Hitler, namelijk de Parsifal Loge (niet toevallig is de swastika één van de symbolen daarvan) van de satanistische Helena Blavatsky, en hoe de Turkse sultan, Erdogan, en Abu Bakr al-Baghdadi, leider van IS, in dezelfde Ur-Loge gezeten hebben als George Bush, namelijk de Hathor Pentalpa Loge (“Hathor” is synoniem met “Isis”; vandaar werd IS dikwijls “ISIS” genoemd), dan is het duidelijk hoeveel invloed het georganiseerd satanisme heeft in de maatschappij.

    Maar volgens sommige mensen bestaat er in de wereld niets wat niet op VTM gezegd wordt. Zo lang die mentaliteit niet verandert zullen de meeste mensen lemmings blijven die met een roerloos stoïcijns gelaat de put inlopen zonder het te beseffen. De idiotendoos (televisie) afzetten is één van de eerste stappen naar het leren redeneren en nadenken.

 13. … Het boek der Openbaring, daar moet men voorzichtig mee zijn. Er zijn nogal wat sekten die in dat boek van alles gaan “zien” in verband met de huidige geschiedenis. Zonder dat ze het weten zijn ze dan aan het koffiedik lezen. Cfr. bijvoorbeeld de getuigen van Jehova ; hoe veel keer zijn ze daar al nodeloos op een berg gekropen omdat ze dachten als laatsten gered te worden op die berg ?
  … Het is verstandig de leiding van de katholieke Kerk en de katholieke leer te aanvaarden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht