Goede voornemens voor het nieuwe jaar: uit de Christelijke versterving van Kardinaal Mercier

Kardinaal Mercier bij de Kathedraal van Mechelen (Foto: Weber, F.; Flickr)

Bij het ingaan van het nieuwe jaar, willen we u helpen bij het maken van goede voornemens door delen te vertalen van het boekje van Kardinaal Mercier over de christelijke versterving. Moge het jullie helpen om een gezegend jaar tegemoet te gaan.

Versterving van het lichaam

 • Probeer u zoveel mogelijk op het noodzakelijke te houden wat betreft voeding.
 • Bid God vaak, dagelijks, dat hij u er met Zijn genade van behoed om u te laten gaan voor de verleiding van het plezier.
 • Neem niets tot u tussen de maaltijden, tenzij uit noodzaak of uit sociale verplichting.
 • Praktiseer de onthouding en de vasten, maar doe dit enkel in gehoorzaamheid [aan uw geestelijke begeleider] en met discretie.
 • Het is niet verboden om af en toe lichamelijke genoegdoeningen te genieten, maar doe dit met een zuivere intentie en dank God erbij.
 • Regel uw slaap en vermijd hierbij luiheid. Neem een vast uur, indien mogelijk, om te gaan slapen en op te staan en houd u hier vastbesloten aan vast.
 • Neem over het algemeen slechts rust in de mate van het noodzakelijke: geef u genereus aan uw arbeid. Pas ervoor op om uw lichaam uit te putten, maar behoed u ervoor het te veel te gunnen.
 • Behoed u ervoor om anderen te hinderen door een slecht humeur als iets niet goed gaat: wees geduldig als het goddelijk Lam dat onze lasten heeft gedragen.
 • Draag ziekte geduldig en nederig.

Versterving van de zintuigen, van de verbeelding en van de passies

 • Sluit uw ogen voor elk gevaarlijk spektakel en heb zelfs de moed om ze te sluiten voor elk onnuttig spektakel.
 • Houd uw oren gesloten voor vleiende taal, voor lofprijzingen, voor verleidingen, voor slechte raad, voor misprijzingen, voor kritiek die voortkomt uit slechte wil, voor elk woord dat tweedracht tussen twee personen kan zaaien.
 • Eet wat men u aanbiedt.
 • Offer aan God uw maaltijden; leg uzelf een kleine onthechting op (bvb. Uzelf geen zout gunnen)
 • Als men u iets aanbiedt dat u heel lekker vindt, denk dan aan het azijn dat onze Heer te drinken heeft gekregen op het Kruis: dat zal u er niet van weerhouden het lekker te vinden, maar het zal een tegengewicht zijn voor het plezier.
 • Men moet elk sensueel contact vermijden.
 • Verdraag alles van de natuur dat onaangenaam is voor ons lichaam; in het bijzonder de koude van de winter en de warmte van de zomer. Glimlach bij elke temperatuur.
 • Versterf u met grote zorg op het gebied van de ongeduldigheid en de woede.
 • Onderzoek al uw verlangens met het geloof en de rede: verlangt u bvb. niet eerder naar een lang leven dan naar een heilig leven?

Versterving van de geest en van de wil

 • Versterf uw geest door hem elke nutteloze verbeelding, alle nutteloze gedachten te verbieden die de geest zijn tijd doen verspillen en afleiden van het werk en van serieuze dingen.
 • Versterf het natuurlijk orgaan van uw geest: de tong. Beoefen u vrijwillig in de stilte.
 • Houd er meer van naar anderen te luisteren dan zelf te spreken, maar spreek wanneer het nodig is.
 • Houd van de eenvoud en de rechtschapenheid.
 • Vermijd elk nutteloos of zelfs schadelijk woord, want onze Heer zal er op de Dag van Oordeel rekenschap over vragen.
 • Houd ervan vergeten te worden en voor niets gehouden te worden. Spreek niet over uzelf, noch ten goede noch ten kwade.
 • Onderhoud geen lichtzinnige verlangens.
 • Laat u niet doen door de verleidingen, de scrupules en de spirituele droogheid: wat men doet in droogheid is verdienstiger voor God dan wat men doet in de vertroosting.
 • Boven alles: versterf uw wil door ze constant te buigen naar hetgeen wat God aangenaam is.

 

Uitreksels uit Cardinal Mercier, Mortification Chrétienne, Le Sel, 2007
Vertaling door Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

12 commentaren op “Goede voornemens voor het nieuwe jaar: uit de Christelijke versterving van Kardinaal Mercier

 1. Ben monnik geweest in Westmalle ,de novicen meester heeft mij er uit gejaagd met de stelling vele wegen naar de Vader,de nieuwe wereld religie ,ze lieten ook een imam spreken tijdens een zitting ,over verstervingen gesproken ,ze hadden iedereen op me af gestuurd om me steeds te verleiden meer te eten ,zelf gebak in de vasten ,geen grap ,nu zit ik thuis met een uitkering ,en heb het erg zwaar in de seculiere samenleving ,oftewel de verdwaalde mens ,het word steeds demonischer om mijn heen ,merk ik ,als ik dan die occulte satanische priester in Amersfoort beschouw ,dan weet ik genoeg ,het is afgelopen in het westen ,satan heeft terrein gewonnen en hij zal het niet makkelijk weer teruggeven .ik heb God ordinair om geld gevraagd ,om dan te gaan kluizen in de afzondering even wachten maar.

  1. hallo Edwin, geld kan ik je niet aanbieden, een kleine kluis misschien wel, uiteraard zonder enige wereldse zekerheden, wel enige ruimte voor zelfvoorziening. Zelf leef ik ‘op de rand van alles’. ericboelen”telenet.be even mailen misschien, je weet maar nooit of het je zou aanstaan.

  2. Beste Edwin
   Mijn beste wensen voor 2018, moge het nieuwe jaar u inspiratie brengen bij uw broeders die Heer Jezus trouw blijven.
   Edwin de soep word nooit zo warm gegeten dan ze wordt opgediend, zijn wij de aanhangers van de Restkerk die Heer Jezus trouw blijven en allen verschoppelingen van de Rooms-Katholieke kerk van Rome. Zoals, u wellicht weet is Rome/ het Vaticaan in vrije val, sinds de ware wettelijke paus Benedictus de XVI zich in 2013 heet terug getrokken. Weet maar zeker wat daar in Westmalle is gebeurt, allemaal georkestreerd is door de Nep paus Jorg bergoglio Franciscus. Zijn meester is niet Heer Jezus, maar Satan -de duivel – de oude sluwe slang. Zijn doel en werk is, al wat de door Heer Jezus en zijn Leerlingen is opgebouwd tot de laatste 2 de concilie. Moet weer afgebroken worden, om het het pat te effenen voor de zoon van Lucifer- de Antichrist. Beste Edwin de tijd is zeer kort, bid ook voor Westmalle dat uw broeder terug op het rechte pad mogen vinden en komen. Dat ze op een dag ook gelijk gij de Geest over zich verkrijgen, Bid voor hen dat hun zielen niet verloren gaan en ik zal dit ook doen. Ik denk het wel, als ik mensen aanspreek en mij horen, en mij bekijken zwijgen ze en denken dat een slag van een molen gekregen hebt. Gelovigen zeggen mij Jezus is aal twee duizend jaar dood, ik vertel ken dat de Levende God is die spring levend is. Het verschil zit er in dat ik geloof als een klein kind en zei een bewijs moeten hebben, dat maakt van hen ongelovige Christenen. Zei Heer Jezus niet Edwin ” Zallig zijn zei die mij niet gezien hebben maar toch in mij geloven, zei zullen het Rijks Gods Zien.

   Ik heb zo iets in mij om op te komen voor de zwakkere en de verstotelingen van de maatschappij.
   Ben steeds bereid met u te spreken en te zoeken naar oplossingen en het Katholiek forum is daar het goede voorbeeld van.

   Wij zijn kinderen van God/ Heer Jezus die trouw blijven, samen komen wij er wel door met Heer Jezus, Moeder Gods en de Heilige Geest.

   In Christo per Mariam,

   Br. Jacob
   or*************************@gm***.com

 2. Prachtig. Heeft iemand weet van een volledige Nederlandstalige vertaling van dit werk?

 3. Beste wensen ook voor iedereen die meewerkt aan het katholiek forum. En meer christelijk versterving kan zeker geen kwaad!

 4. Kardinaal Mercier de Belgicistische Anti Vlaamse kardinaal bij uitstek heeft mij niets te zeggen.

  1. Beste Van Dyck, het is juist wat u schrijft, maar wat hier in het artikel staat is toch een goede raad, en ik denk dat wat hier beschreven staat, de meesten onder ons ook iedere dag trachten te doen. Het is zo’n beetje een extra zintuig van gevoel om alleen God te behagen en om te laten wat Hem niet behage.
   Wat hier beschreven staat zijn in feite de 7 gaven van de H. Geest:
   Wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid, Gods vreze.
   Ook vinden wij in een goede studie van de 10 geboden dit alles terug.
   Ook de Kardinale deugden vinden we hier in terug; Voorzichtigheid, gerechtigheid, matigheid, standvastigheid.
   De andere drie deugden zijn: geloof, hoop en liefde-naastenliefde.
   In feite het bestuderen van de Catechismus van Mechelen of een traditionele, is goed en moet eens af aan toe aan bod komen, zodanig dat het voor ons een antwoord is op het aanpakken van de dagelijks kruis dat de Heer ons geeft.
   Vergeet nooit dat de Heer ons de nodige middelen geeft om zijn dienst te volbrengen op aarde, maar ook niet meer, dat voor ons schadelijk is.
   De Heilige Familie leefde in armoede en had de armoede lief. Laten we altijd hun voorbeeld voor ogen houden en de steile weg naar de eeuwige glorie bestijgen, de Heer steeds dankend en lovend.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 5. @Edwin : ik woon niet zover van het klooster in Westmalle en ga er regelmatig een trappist drinken want zo steun je ook de broeders die deze drank brouwen, maar als ik dat nu lees ….. erg heel erg ! En die noemen zich christen ! ik drink geen trappist van Westmalle meer gedaan!

 6. Er zitten goeie suggesties tussen. Maar als we “Men moet elk sensueel contact vermijden” letterlijk nemen als gehuwde, dan worden er bij de katholiek gelovigen geen kinderen meer geboren. Terwijl we de opdracht hebben vruchtbaar te zijn. 🙂

  1. Beste Stinus,
   het is niet onmogelijk zodanig op God te vertrouwen dat men durft te wachten op een innerlijke boodschap die aan beide partners zegt dat de tijd rijp is. Het staat iedereen vrij er op los te vrijen tot men de vruchten krijgt die men zo hard wenst, ongeacht de kwaliteit van de vrucht! Kijk om u heen en bemerk hoe de geestelijke schraalheid onze samenleving overheerst.
   Voel u vrij en ongeremd … en vraag het eens aan Jozef De Kesel.

 7. Hoe lang de lijst met verstervingen van kardinaal Mercier ook moge zijn, de perfecte heilige zie ik echt niet in hem, om het zacht te zeggen. Hij had echt geen hoge hoed op van de Vlamingen en hun taal …

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht