EU: De platen schuiven. De Christelijke rol van Oost-Europa.

De tektonische platen schuiven. Aardbevingen en orkanen… Schuiven de platen in de EU in de figuurlijke zin? Op 6 september gaf het Europees Gerechtshof Slowakije en Hongarije ongelijk. Zie: http://www.zerohedge.com/news/2017-09-07/european-court-orders-eu-countries-take-migrants Landen moeten het spreidingsplan uitvoeren ook al is dat niet unaniem aangenomen. Een overwinning van het “federale” Europa, noemt de EU-lobby dat. Onbeschaamd eigenlijk want het woord “federaal” staat in geen enkele EU-wettekst. Het is een taboewoord in de verdragen. Zoals de socioloog Bourdieu zei in een colloquium (geciteerd in een boek van 2004): “L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil.” Europa zegt bijv. een Europees (sociaal) model te promoten maar promoot het hyper flexibele globalistische model. Het zegt onafhankelijk te zijn maar is in vele partnerschappen met de NATO en niet verkozen organen (bijv. klimaatpanel van de VN, arbitragecommissies bij internationale handelsakkoorden) in bed. Het zegt bijv. de Europese consument bijkomend te beschermen maar holt in feite voortdurend nationaal recht uit. Ex-EU-commissaris Barroso zei bij een vet betaalde speech in Stanford in 2014 dat de EU…

Frankrijk en Europa: naar de onderwerping?
Actualiteit & Opinie , Islam / 5 september 2017

Het boek “Soumission” (“Onderwerping” of “Islam” in het Arabisch) zou gelanceerd worden op 7 januari 2015. Toen greep de aanslag op Charlie Hebdo plaats. Een schandaalboek? Na de aanslag werd de promotie onmiddellijk teruggedraaid. Het is geen makkelijke roman, de denkwereld van een Franse academicus (de Sorbonne). Volgens de Amazon-recensies zochten Amerikaanse lezers een antwoord op: “Wat is er gebeurd met Frankrijk?” François komt moeilijk in verbinding met zijn Katholieke roots. De hoofdpersoon, François, werkt aan de Sorbonne. Het onderwijs trekt hem niet aan. Hij is een specialist van Huysmans, schrijver, kunsthistoricus en Kaholieke bekeerling (eind 19de eeuw of het “fin de siècle”). Het is 2022 en er zijn dagelijks rellen in de studentenbuurt tussen “identitairen” en “salafisten”. Affectief gaat het de professor niet goed. Dan wordt de charismatische Ben Abbes tot president verkozen, voorzitter van een partij die schijnbaar uit het niets opgerezen is (zoals de partij van Macron). Hij wint omdat de andere partijen in de tweede ronde blok vormen tegen Le Pen en opnieuw oproepen “antifascistisch” te stemmen. De Sorbonne wordt geïslamiseerd en de professoren moeten moslim zijn. Maar dat valt eigenlijk nog mee. De concurrentie aan de Sorbonne is weggevallen, de vrouwen zijn uit het arbeidsproces…

Frankrijk: kerken verdwijnen, moskeeën ontspringen
Actualiteit & Opinie , Islam / 8 augustus 2017

In de afgelopen 30 jaar werden er meer moskeeën en moslimgebedscentra gebouwd in Frankrijk dan alle Katholieke kerken samen die in de vorige eeuw werden gebouwd. De kerk van Santa Rita stond vroeger in het vijftiende arrondissement van Parijs. Een paar weken nadat E.H. Hamel door islamitische terroristen vermoord werd, heeft de Franse politie de kerk leeggemaakt. Het is nu een parkeerplaats. De politie sleepte de priesters aan hun benen naar buiten terwijl een Mis gecelebreerd werd. In Frankrijk zijn er wetten die oude bomen beschermen. Maar de staat is vrij om oude christelijke kerken met de grond gelijk te maken. De leegtes die in het Franse landschap werden gecreëerd, worden nu al gevuld door de bloeiende moskeeën. De laffe Franse autoriteiten zouden de islam nooit behandelen, zoals ze het christendom nu behandelen. “Frankrijk is geen willekeurige plaats.. vijftien eeuwen geschiedenis en aardrijkskunde bepalen haar persoonlijkheid. In de diepten van haar landschap bepalen de kerken, kathedralen en andere pelgrimsoorden betekenis en vorm aan haar patriottisme. Laten we aan onze civiele autoriteiten eisen om dit te respecteren.” Zo presenteerde twee jaar geleden de Franse journalist Denis Tillinac zijn protest, ondertekend door tientallen Franse prominenten, nadat sommige Franse imams de ombouwing van…

De Fransen hebben gekozen. Hun kinderen zullen hiervoor de tol betalen.
Actualiteit & Opinie / 9 mei 2017

Macron wint, zoals voorspeld, de verkiezingen in Frankrijk. Zoals zo vaak zorgt de democratie ervoor dat de gevestigde macht haar positie behoudt. Hieronder een uitleg waardoor dit vrijwel altijd gebeurt en waarom dit een gevaar vormt voor ons continent. Kan democratie het Westen redden? Mensen beseffen veelal niet dat democratie niet het volk beschermt tegen de machthebbers, maar andersom. Onze gekozen politici kunnen verwoestende oorlogen starten onder valse voorwendselen, verkiezingsbeloften breken, geld printen en daarmee hyperinflatie of enorme schulden creëren maar ze eindigen nagenoeg nooit in de cel of op het schavot. Het excuus is immers dat zij gekozen waren en dat dit de uitkomst was van het democratische proces en dat dit hun interpretatie was van de wil van het volk. Datzelfde volk slikt vervolgens deze verklaring en stemt weer met dezelfde naïeve instelling dat de door hen gekozen politici deze keer wel doen wat zij belooft hebben. De volwassen van Frankrijk hebben gekozen. Hun onschuldige kinderen zullen nu nog meer dan ze al deden de tol moeten gaan betalen voor de keuze van hun ouders. Het ergste dat een falende regering immers kan overkomen, is dat men er niet meer op stemt, maar de keuze voor de burger…

Pater Daniel Maes: “Dat de dreiging voor een atoomoorlog steeds groter wordt, is zeker niet uit de lucht gegrepen.”
Werkgroep Levant / 7 mei 2017

Goede Vrienden, De laatste Amerikaanse presidentverkiezingen hebben ons enkele illusies rijker gemaakt en geleerd dat we niet te veel moeten rekenen op mensen. Nu is er de koorts van de Franse presidentsverkiezingen van volgende zondag. Ook daar lijkt het weer een hevige strijd te zijn tussen de hogere klasse, de gevestigde macht, de elite, vechtjassen, bankdirecteurs en wapenbazen enerzijds en zij die de lagere stand willen vertegenwoordigen en een betere levensstandaard voor de gewone mensen willen bevorderen. Als de strijd nu zo hevig is, dan zal die strijd ook na de verkiezingen doorgaan, afgezien van wie er gekozen is. Zo zagen we het in de VS gebeuren, zo zal het in Frankrijk gaan. Het geweld gaat gewoon door. Ondertussen hebben de Russen ongeveer de helft van hun vliegtuigen uit Syrië teruggetrokken omdat een groot deel van IS al is uitgeschakeld. Met een veel kleiner aantal vliegtuigen hebben zij (wettelijk) ongeveer viermaal zo veel gepresteerd als de veel grotere internationale coalitie (onwettig) heeft gedaan. En de gesprekken in Astana 4 (3-4 mei) zijn ook weer voorbij. Rusland, Iran en Turkije zullen zich inzetten om in Syrië vier belangrijke veilige zones te maken, waar het geweld kan afnemen en de humanitaire hulp…

De Franse verkiezingen: Nieuwe wijn in oude zakken? Populisten, nationalisten en conservatieven.
Actualiteit & Opinie / 21 april 2017

Populistisch is alvast niet de neoliberale Macron. Hij was helemaal niet zo populair als minister. Hij is wel door de media gehypet als de “ideale schoonzoon”, een kruising tussen Blair en Obama. De “rechtse” Le Pen en “linkse” Mélenchon zijn de twee populisten met een sociaal-economisch programma dat niet zo heel verschillend is. De katholiek Fillon is de “gaullistische” kandidaat maar is door de gevestigde orde gesaboteerd. Hamon, de kandidaat van de PS, is een sampler van populaire thema’s. Nemen we even de 39-jarige Macron. Hij is een tijd lang minister van “Industrie, economie en digitalisering” geweest onder Hollande. Daar bedacht hij een plan voor flexibilisering “Loi Macron”. Dat heeft in de transportsector voor een omwenteling gezorgd. Je kunt nu inderdaad op luwtemomenten (bijv. ’s nachts) vrij goedkoop met de bus reizen bijv. tussen Toulouse en Rennes. De arbeidsvoorwaarden en -tijden zijn er helemaal geflexibiliseerd. Het heeft er toe geleid dat de nog flexibelere Duitse transportbedrijven ondertussen een aantal geflexibiliseerde en op de fles gegane Franse bedrijven hebben overgenomen. Met lage-loonsectorenland en buur Duitsland is de concurrentie ongenadig. Macron wil zo verder gaan, niet 500000 overheidsjobs snoeien zoals Fillon maar “enkel” 120000. Als goeie globalist heeft hij Frankrijk afgeschreven als traditionele industriële economie en mikt hij…

Wie een pro-life-website runt in Frankrijk krijgt nu twee jaar gevangenis
Actualiteit & Opinie / 22 februari 2017

De Franse ‘Assemblée nationale’ heeft een wet goedgekeurd die het runnen van een pro-life website met een boete van 30.000 euro en een gevangenisstraf bestraft, die kan oplopen tot twee jaar. Het strafbare feit zou hier bestaan in het ‘verspreiden van misleidende informatie’. De wet doelt specifiek op de ‘elektronische’ en ‘online’ media, die proberen zwangere vrouwen te overtuigen om hun kindje te behouden. De bewoording van de wet lijkt bewust vaag te zijn gehouden, waardoor elke persoon of groep die waarschuwt voor de gevaren en risico’s van abortus onder deze wet vervolgd zou kunnen worden. De stemming vond vorige week donderdag plaats en luidde het laatste stadium in van het wetmakend proces. De senaat probeerde een wat minder stringente formulering te bekomen, zonder echter de wet in zijn geheel te laten vallen. De ‘Assemblée nationale’ had uiteindelijk het laatste woord en bereikte haar doel door het illegaal maken van bijna elke vorm van pro-life meningsuiting. De criminalisering van negatieve informatie over abortus is het resultaat van een proces dat begonnen is tijdens de regeringsperiode van Hollande. De socialistische regering van Hollande werd zich bewust van het feit dat Googles zoekmachine vrouwen in nood naar pro-life groepen doorverbond. Deze websites…