Ieder ogenblik kan er een wereldoorlog uitbreken met atoomwapens

Goede Vrienden,

 

De wereld staat aan de rand van een afgrond. Ieder ogenblik kan er een wereldoorlog uitbreken met atoomwapens, die driemaal of meer alle leven op aarde kunnen doden. Is eenmaal niet genoeg? Er zal geen rekening mee gehouden dat je juist dan van een verdiende vakantie wilde genieten. En de “machthebbers van deze wereld” hebben er bovendien geen moeite mee om hun roekeloze agressie door een verblinde openbare opinie te laten verwelkomen als een noodzakelijke humanitaire interventie. Er zijn te veel gevormde, geïndoctrineerde journalisten en politici en te weinig eenvoudige mensen met gezond verstand.

Foto: Metro

Ooit schitterde de Europese beschaving. De bekende historicus professor Thomas E. Woods spreekt van “de geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk”. De grote inspiratie- en krachtbron was inderdaad het christelijk geloof: Jezus Christus en zijn Evangelie. Toegegeven, het werd niet altijd goed beleefd en ook niet steeds onbaatzuchtig overgebracht. Toch zijn de grote weldaden van het christelijk geloof en de katholieke Kerk niet alleen voor de westerse beschaving maar voor de gehele wereld onmiskenbaar. En wel op zowat elk gebied: universiteiten, wetenschap, economie, landbouw, technische ontwikkeling, kunst, cultuur, liefdadigheid. Deze zelfde samenleving heeft nu haar christelijke wortels openlijk afgezworen. Christelijk geloof en Kerk worden zelfs radicaal bestreden.

 

Ook van binnenuit wordt de Kerk ondermijnd door gelovigen en zelfs kerkleiders die zich moeiteloos aanpassen aan de oeverloze morele ontwrichtingen van onze tijd, wat een massale geloofsafval aanmoedigt. We denken aan Gods woord: “Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde!” (Genesis 18, 20).

 

Ondertussen leven velen in ellende en depressie, soms ondanks grote materiële mogelijkheden. Als we het pijnpunt erkennen, weten we ook waar de genezing ligt: het herstel van de christelijke wortels, de radicale aanvaarding van Jezus Christus en zijn Evangelie. Iedere donkere nacht heeft zijn lichtende ster en na iedere nacht volgt een morgen. Jezus zegt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21, 28).

 

Je krijgt weer ruimschoots nieuws uit het leven van de gemeenschap en daarna nog eens een protest tegen de huichelachtige houding én berichtgeving vanuit het westen tegenover en over Syrië. Als je daarna enkel de Nederlandse video’s met info zou bekijken en lezen, krijg je een veel beter beeld van de situatie dan wat je in alle Atlantische kranten samen kunt vinden.

 

P. Daniel

XIV/30

Vrijdag 2 augustus 2019

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Tuinfeest

Voor de oorlog werd dikwijls in de kleine binnentuin op zondag middag de maaltijd, georganiseerd, hetzij in de midden gang onder de druivelaar, hetzij onder de colonnade. Deze zondag trokken we er weer naartoe, nadat we met abouna Georges de Eucharistie gevierd hadden boven in onze kleine kapel van de nieuwbouw, toegewijd aan de profeet Daniel. Immers aan de binnenkoer van de grote kerk, toegewijd aan de heilige Jacobus de Perzische martelaar, zijn verbouwingswerken bezig en wie daar nu voorbijkomt hangt vol wit stof. Na de plechtige viering werd de vloer onder de colonnade van de kleine binnentuin gepoetst, stoelen en tafels werden aangedragen en allen die deelgenomen hadden aan de viering werden ook aan tafel uitgenodigd. Er waren enkele christenen uit Qâra en één moslimvrouw. Deze laatste getuigde dat zij de heilige Charbel en O.L. Vrouw heeft gezien, die haar zeiden dat ze niet ongerust moest zijn over haar gezondheid want dat alles goed zou komen. Zij moest namelijk een zware hartoperatie ondergaan en deze is inderdaad zeer goed verlopen. Nu wilde ze God daarvoor komen danken. Verder was er ook de bekende muziekleraar uit ons dorp die dikwijls ieder die wil muziekles komt geven. Tijdens het middagmaal vergaste hij ons met Syrische volksmuziek op een luit.

Verbouwingen

De brand in de “médicinale” vorige week is de aanleiding geworden voor een hele reeks verbouwen. Dit gebouw zelf krijgt een nieuwe dakconstructie, met een erg schuin dak waardoor de ruimte flink vergroot. In de overdekte binnenplaats van de kerk (“cour St. Jacques”) worden de muren met een slijpschijf proper gemaakt, op de eerste verdieping wordt een toilet en douche bijgebouwd en een van de kamers krijgt een nieuwe stenen ingang met een boog, zoals alle anderen reeds hebben. Dit betekent dat voor de kerk een dikke laag stof de grond, de balustrade, de muren, de gangen en trappen bedekte. Op een avond hebben we samen het geheel proper gespoten en gereinigd, van het plafond tot de vloer. Overal stroomde water neer en de meesten waren ook blootvoets. De brandweerwagen met citerne (en natuurlijke airconditioning van de kapotte voorruit, zie foto vorige week) kwam ons ter hulp. We hebben die avond gewerkt tot middernacht. De volgende dag zorgden de zusters voor de afwerking. Ondertussen werd nog voortgewerkt aan het dichten van openingen en beschadigingen aan de muren. Er is deze week overal niet alleen veel stof maar ook veel lawaai. Er zijn namelijk de laatste tijd weer regelmatig lange stroomonderbrekingen. Hiervoor wordt een motor ingeschakeld voor de elektriciteit, nodig voor de werkzaamheden. Met zijn gebrul verhoogt deze motor verschillende uren per dag de monastieke geluiden in het klooster.

De ruimte achter de garages en de “médicinale” is al jaren één grote rommelhoop. Een bulldozer heeft alles opgeruimd en de grond gelijk gemaakt zodat ook hier eens groenten en kruiden kunnen groeien. En hier werd onverwachts een put ontdekt. Donderdagavond werd een steen gevonden met het kruis van de heilige Simeon, de Styliet, uit de zesde eeuw. De diameter, 74 cm, was ongeveer de opening van een put er naast. Met grote nieuwsgierigheid stonden we allen rond de opening van de put. Een fakkel werd neergelaten om licht te hebben en eventuele slangen te verdrijven. De put bleek een viertal meter diep en droog. De voorbereidingen werden getroffen voor een frater om af te dalen. Met een emmer werden oude wortels van planten, zand en stenen bovengehaald. Onderaan bleek een gewelf als resten van een kamer. Er werden foto’s en filmen gemaakt. Wordt zeker vervolgd.

Tenslotte hebben we de eerste steen gelegd op de eerste verdieping van het gebouw in de kleine binnentuin. Dit wordt het mannenklooster, toegewijd aan St. Jozef. Bij die gelegenheid kwamen abouna Georges (katholiek) van Qâra, abouna Paisios (orthodox) van Deir Attieh. In een oecumenische act hebben moeder Agnes Mariam, ik, abouna Georges en abouna Paisios deze steen geplaatst en een frater zorgde voor de afwerking. Het is een grote rotssteen die op de hoek gemetseld werd. De volgende morgen zijn zusters en fraters teruggekeerd om biddend, zingend en zegenend om een nieuwe uitstorting van de hl. Geest te vragen voor dit huis van St. Jozef. Juist op deze dag 1 augustus wordt in de byzantijnse liturgie het heilig Kruis vereerd. We hielden na de mis ook een kleine kruisprocessie. Dit stamt uit een heel oud gebruik in Constantinopel, toen allerlei ziektes juist in augustus uitbraken. Veertien dagen lang trok men door de straten met het kruis om bevrijding te vragen van allerlei ziektes. Tenslotte heeft moeder Agnes-Mariam tijdens de avondrecreatie deze week een reeks originele en indringende beschouwingen gegeven over de schepping vanuit het Bijbelboek Genesis, vanuit de oorspronkelijke tekst, waaraan ook de kinderen enthousiast deelnamen.

Toppunt van westerse huichelarij

Hoe verschrikkelijk het optreden van de Russische politie! Althans volgens onze media. Op 26 juli zouden in Moskou zo’n 15 à 20.000 betogers geprotesteerd hebben tegen de dictatuur in het land en eisen dat het onder de controle komt van de NAVO en de EU. Vooral Frankrijk protesteerde heftig tegen het Russische politieoptreden. De Franse minister van Buitenlandse zaken eist dat Rusland de rechtsstaat respecteert met vrijheid van meningsuiting en vrijheid van betogen. Maar wacht eens even. De politie heeft in Moskou 1080 manifestanten opgepakt, niemand verwond en allen vrijgelaten. De manifestanten vormen een groep rond de schimmige figuur van Alexei Navalny, tot gevangenisstraf veroordeeld. Deze groep wil het land ondermijnen en wordt gesteund en betaald door de VS. En hoe gaat het in Frankrijk? Sinds november 2018 is er een volksopstand bezig van “gele hesjes”, die de meest elementaire en rechtvaardige levensstrandaard vragen. De bloedige repressie van de Franse politie heeft al 12 manifestanten gedood, 4220 verwond (sommigen erg zwaar), 9000 opgepakt, 2050 veroordeeld en 400 in de gevangenis opgesloten. Er zijn bewijzen dat de Franse regering zelf deskundige vandalen tussen de betogers mengt, die ongestraft mogen verwoesten en vernielen om de volksopstand van de gele hesjes nog brutaler te kunnen onderdrukken.

Hoe verschrikkelijk het optreden van het Syrische en Russische leger in Idlib! In de westerse en Vlaamse media wordt heftig geprotesteerd tegen dit militair optreden. Twee weken geleden schreven we hierover al en onderlijnden de ingewikkelde situatie. Ondertussen blijkt de toestand nog ingewikkelder en moeilijker te zijn. We geven geen concrete cijfers want op dit ogenblik is niemand in staat deze te verifiëren. We willen wel heftig protesteren tegen de steun die het westen en hun bondgenoten blijven geven aan deze gewetenloze moordenaars van een onschuldig volk. Bombardementen zouden bewust mensen treffen, ook vele vrouwen en kinderen, in ziekenhuizen en scholen, op markten en in kampen. Michelle Bachelet, hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN is in alle staten. Zelfs paus Franciscus heeft een brief laten afgeven aan Bachar al-Assad, waarin hij zijn bezorgdheid uit over de humanitaire ramp in idlib. Maar wacht eens even. Idlib is de laatste verzamelplaats van tienduizenden terroristen nadat Homs, Aleppo, Damascus, Douma bevrijd werden. Het zijn vooral HTS (Hayat Tahrir al-Sham) jihadisten, het vroegere al-Nousra, al Qaida. Ze hebben mensen onthoofd, vrouwen en kinderen inbegrepen, levend verbrand, gemarteld. In Idlib werden veilige zones ingesteld opdat de mensen zouden kunnen vluchten maar de terroristen respecteerden geen enkele afspraak en schoten hen die wilden vluchten dood. De christenen moesten “islamiseren” en de moslims moesten met hun fanatieke terreur meedoen. Het eten en de goederen van de bevolking werden aangeslagen. De ziekenhuizen, scholen en leegstaande huizen werden de nieuwe centra van de terroristen, terwijl de burgerbevolking van alles verstoken bleef. Jisr Al Shougur werd helemaal door de fanatieke Chinese Oeigoeren bezet. Geholpen door de geheime diensten van de westerse mogendheden en hun bondgenoten blijven de terroristen de omgeving bestoken. Zo worden dagelijks onschuldige burgers gedood en verwond in Aleppo, Hama en Lattakia. Het christelijke dorp Mhardeh (waarvan we mensen opvingen), is al jaren een geliefd mikpunt voor deze terroristen. Over deze “hel van Idlib” voor de Syrische bevolking maakt het westen zich geen zorgen, integendeel. Al wat Syrië verder helpt uitmoorden en verwoesten wordt eerder aangemoedigd. De VS hebben met de Koerden de rijkste oliebronnen bezet om de olie samen met de zionisten te verdelen en het Syrische volk 90 % van zijn olie te stelen. Vanuit hun basis in Al Tanf hebben de VS 2700 saboteurs getraind die ze met helikopters van de Amerikaanse luchtmacht ter plaatse brengen, volgens een mededeling van kol. gen. Sergey Rudkov vorige maandag. Ondertussen hebben we de sabotage van olie- en gaspijpen en het afstoken van graanoogsten al gehad. Geen protest, zelfs geen vermelding in de westerse media of vanwege de paus. Toen het Syrische en Russische leger in april begon met de dringende bevrijding van Idlib, begonnen ook in de westerse media de krokodillentranen te vloeien over een “humanitaire ramp” omdat de terroristen in gevaar zijn. De Witte Helmen, verbonden met Al Qaida zorgden voor de nodige pakkende beelden om alle schuld aan Syrië en Rusland te geven. Hoe Pax Christi nog steeds openlijk het uitmoorden van een onschuldig volk kan blijven steunen, is mij een raadsel. En nu blijkt dat Syrië dit nest van terreur toch eens zal uitroeien, blijven de protesten aanzwellen. Toppunt van westerse huichelarij.

En dit nog

Zondag middag in de kleine binnentuin (wat in toekomst mannenklooster “St Jozef” wordt)

 

Eerste steenlegging en inzegening Huis van “St Jozef”

 

Zegening van en gebed voor het “huis van St. Jozef”
Poetsen van koer voor de kerk
Opruimen achter de garages
Motor die voor de nodige elektriciteit zorgt
Fraters aan de ontbijttafel in de nieuwbouw

 

Ontdekking van een oude door mensenhanden gemaakte put met kamer onderaan

 

6e eeuwse steen met Simeon kruis

P. Daniel XIV/30 Vrijdag 2 augustus 2019

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

3 commentaren op “Ieder ogenblik kan er een wereldoorlog uitbreken met atoomwapens

 1. Deze goede pater is inderdaad omstreden!

  Hij adoreert Poetin en ziet in Israel en Amerika al het kwade van de wereld, Hamas en de Palestijnen zijn in zijn ogen bijna “Heilig”. Hij veroordeeld nooit de talloze raketbeschietingen vanuit Gaza!

  De man heeft ongetwijfeld veel goeds gedaan maar is momenteel de weg kwijt!

  1. Pater Daniel heeft werkelijk gelijk. Dit heeft niets te maken met adoratie voor Poetin. Poetin werd reeds eeuwen geleden beschreven door Katholieke heiligen en die voorzeggingen zijn treffend en niet te miskennen. (http://www.bloggen.be/Medjugorje)

   Iedere wakkere Christen zou nu ten volle Geestelijk moeten voorbereid zijn op het allerergste.
   (zie o.a. Pastor Enoc: http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3170961)

   U rest nog weinig tijd om u geestelijk voor te bereiden.

 2. Dat er een atoomoorlog gaat uitbreken wordt al lang beweerd, vooral door al dan niet eerlijke/naïeve vredesactivisten. Maar we hebben na zoveel jaren nog altijd niets gezien van die atoomoorlog. Best is echt wederzijds te ontwapenen als dat mogelijk is, zonder de naïeveling uit te hangen, en te maken dat je zelf op een verantwoorde manier gewapend bent voor in geval dat …

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht