Mgr. Vigano in het verzet

In een opzienbarend vraaggesprek met de befaamde (en door velen gevreesde) Katholieke journalist Robert Moynihan van de site “Inside the Vatican”, veroordeelt Mgr. Vigano de komende synode Instrumentum Laboris en bestempelt hij ze als post-christelijk. Vigano is de bisschop en vroegere nuntius in de Verenigde Staten, die de hypocrisie en de manipulaties van Paus Franciscus in de misbruikschandalen rond kardinaal McCarrick aan de kaak gesteld heeft en hem zelfs opgeroepen heeft af te treden.

Vigano heeft vijf pausen gediend: Paulus VI, Johannes-Paulus I, Johannes-Paulus II, Benedictus XVI en nu Franciscus. Hij is een soort levend geheugen van de Romeinse curie over meer dan vijftig jaar. Hij vraagt zich af waar in de tekst van Instrumentum Laboris de christelijke boodschap blijft en geeft op die vraag het volgende antwoord: “In feite is de figuur van Christus er afwezig. Het werkdocument van de synode toont duidelijk aan dat hier een post-christelijke theologie aan het werk is. Dat roept vele vragen op. Het druist in tegen alles waarin ik mijn leven lang geloofd heb en waarvoor ik als bisschop gestreden heb.”

Nu steeds meer theologen in Instrumentum Laboris een tekst zien die niet meer uitgaat van de christelijke christocentrische openbaring, maar uitsluitend gebaseerd is op de observatie en het respect van de natuur, zonder enige rechtstreekse referentie naar de persoon van Christus en zijn reddende zending van menswording, kruisiging en verrijzenis, hoeft het niet te verbazen dat Vigano zich afvraagt: “welk verband dit heeft met de christelijke boodschap?”

De bisschop gaat nog verder: “Bekijken wij even de geschiedenis van de jezuïeten; het is een onderwerp dat mij de jongste tijd steeds meer boeit. Indien u de synthese van mijn analyse wil kennen, zal ik er nu wat dieper op ingaan. Wat wij vandaag zien, is de triomf van een plan dat reeds meer dan zestig jaar oud is, de geslaagde uitvoering van een goed uitgekiend plan dat als doel heeft in het hart van de Kerk een nieuwe vorm van denken ingang te doen vinden, een denken dat zijn oorsprong vindt in de beginselen van de bevrijdingstheologie, die zelf veel elementen ontleent aan het marxisme. Er is daarin geen enkele interesse meer te vinden voor de traditionele Katholieke liturgie, noch voor de moraal of de theologie, alles beperkt zich tot de “praxis” op het vlak van rechtvaardigheid. Dat plan is nu rijp om tot uitvoering te worden gebracht, met een jezuïet op de troon van Petrus…”

Het schisma in de Kerk wordt elke dag duidelijker. De nieuwe leer, die door bepaalde lobby’s en met name de beleidsmakers in de Duitse Kerk wordt opgedrongen, neemt als referentiepunt niet meer de leer van Christus, maar wel het (nochtans volledig achterhaalde) marxistische evangelie, aangevuld met heidense, protestantse en soft-katholieke elementen. Benieuwd welke andere bisschoppen de moed zullen hebben om tegen dit machiavellistisch plan in te gaan…

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Mgr. Vigano in het verzet

 1. ☩JMJ☩

  Indien het neo-paganisme van het Instrumentum Laboris gegoten gaat worden in een post-synodale “Apostolische Exhortatie”, dan zal iedere bisschop die de tekst zal aanvaarden objectief het neo-paganisme aanvaarden alsof het legitiem zou zijn. Met andere woorden: elkeen van die bisschoppen zal door die daad verkondigen dat het goed zou zijn om “bosgeesten” te aanbidden, zoals ze in het Amazonegebied doen.

  Zeer benieuwd wat prelaten zoals Kardinaal Müller, met zijn verbale acrobatie, gaan zeggen indien het zo ver zal zijn.

  Hoe zou een bisschop zich nog belachelijker kunnen maken dan door te beweren dat het een ernstige godsdienstige daad is om kabouters te aanbidden? Wenst Bergoglio misschien liever “Grote Smurf” genoemd te worden dan “Paus van Rome”? Wat gebeurt er wanneer een satanist Paus van Rome is en de Katholieke Kerk van binnenuit probeert te verwoesten? Antwoord: Hetgeen er nu gaande is. Herinnert iemand hier zich nog die wicca-stok waar hij een tijd geleden mee rondliep?

  Benieuwd of er hier straks weer den ene of den andere in de commentaren verschijnt om te beweren dat iedereen serviel moet meewandelen in de “Grote Smurf” zijn triomfantelijke stoet richting afgrond om goed Katholiek te zijn.

 2. Dat er maar snel ingegrepen wordt, want dat circus ben ik kotsmoe aan het worden.
  Het katholiek geloof kan begrepen worden door de allerkleinste, ongeletterde, zelf mensen die het geloof nog nooit beleefd hebben vanaf het moment dat ze door hun knieën gaan en de genade krijgen van inzicht en wijsheid. Aan het evangelie is er niets moeilijk aan om dit te begrijpen, maar O Wee om er naar te leven lijkt moeilijker en moeilijker met de dag te worden voor vele binnen de kerk. Terwijl de waarheid van God je bevrijd van de slavernij van de zonde en je innerlijk vrij maakt. Deze vrijheid is heel wat anders dan wat de Libertijnse gedachten goed ons wil wijsmaken. Dat ze die vernietigende vrijheid maar in hun zak steken, nog nooit hebben er zoveel antidepressiva moeten slikken de laatste 70 jaar. Mensen kunnen nog amper recht blijven staan zonder verdovende middelen. Alcohol, drugs en medicatie is nu hun God geworden en Paus Fransiscus gaat het Amazone gebied helpen. Stuurt gewoon priesters – genoeg priesters die niets te doen hebben en in rijkdom leven, stuurt ze naar deze gebieden, goed voor hun Heiliging. Dan komen ze tenminste gelouterd terug naar Europa en dat zal ons arm landje dan ook weer ten goede komen, want degene die nu iets te zeggen hebben binnen onze kerk bakken er niets van. Wie zijn die mensen eigenlijk? Want binnen de kerk is het nogal heel stil wat evangelisatie en de waarheid van God betreft. Het gaat meer en meer over optredens, samenkomsten met gebak en koffie, andere religies, en vooral vluchtelingen!! En waar is Jezus?? O ja, die zit terug in de stal, want die mag nergens in de kerken binnen.

 3. Interessante vraag; waar ging het mis met de Jezuïeten? Volgens mgr. Vigano begon het meer dan zestig jaar geleden.
  Bedoelt hij daarmee Theilard de Chardin?
  Wie kan me verder helpen. Ik ben al jaren op zoek naar het antwoord.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht