Franse bisschop uit bezorgdheid over maatschappelijke impact van verplichte Covid pas

De Katholieke Kerk heeft zich tijdens de corona-crisis weinig kritisch geuit over de vrijheidsberovende sanitaire maatregelen of druk om zich te laten vaccineren. Integendeel, Paus Franciscus vond Covid 19 vaccinaties een “morele plicht” en er was weinig tot geen protest tegen de beperkingen op de openbare eredienst in het kader van de lockdown maatregelen.  Toch uitte de Franse Bisschop Marc Aillet van Bayonne in een recente pastorale brief (23 juli 2021) zijn bezorgdheid over de impact van de verplichte sanitaire pas in zijn land. Deze sanitaire pas, met daarin een Covid vaccinatie- of test-bewijs, is sinds 21 juli  in Frankrijk verplicht bij een bezoek aan o.a. winkels, horeca, openbaar vervoer, culturele/sportieve evenementen en openbare gebouwen zoals kerken. Er wordt ook een vaccinatieplicht ingevoerd bij bepaalde beroepsgroepen. Hierdoor ondervinden heel wat Fransen onhoudbare druk om zich te laten vaccineren, al was het maar om hun werk te kunnen houden of sociaal nog te kunnen functioneren.

Bisschop Aillet benadrukte dat de voortdurende en vaak tegenstrijdige media-aandacht voor de Covid 19 vaccinatie bij heel wat mensen voor scepticisme en een verharding van de meningen heeft gezorgd. Er heerst volgens hem ook veel angst voor het verlies van fundamentele vrijheden. Het invoeren van “discriminatie” tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, kan enkel de sociale cohesie in gevaar brengen, aldus de bisschop.“Er gaat geen dag voorbij dat ik dit diepe onbehagen, dit klimaat van spanning en zelfs wrok niet aanvoel, bij veel mensen die ik ontmoet. Het valt me ook moeilijk om mijn bezorgdheid te onderdrukken voor de kiemen van verdeeldheid, die ik opmerk in families, gemeenschappen, groepen, waar vaccinatie stilaan een taboeonderwerp wordt”. 

Bisschop Aillet vond dat het de taak van de Kerk was,  om een sereen debat te promoten zonder stigmatisering van andersdenkenden. De volksgezondheid kan geen reden zijn, om mensen te verplichten om tegen hun gewetensvrijheid in te gaan, want daar gaan het eigenlijk om, benadrukte Aillet.  Verwijzend naar de recente research door zijn diocesane Academie voor het Leven, vermeldde Bisschop Aillet dat er rond het Covid vaccin nog veel open vragen bestaan. Is de druk om te vaccineren proportioneel met de sterftecijfers? Wat zijn de medische alternatieven en wat met de bescherming van farmabedrijven tegen financiële verantwoordelijkheid bij ernstige nevenwerkingen? Waarom de druk om iedereen te vaccineren? Bieden de vaccins dan onvoldoende bescherming aan personen die wel voor vaccinatie kiezen? En indien de vaccins onvoldoende bescherming bieden, waarom dan extra vrijheden toekennen aan ingeënte personen? Wat met de tegenspraak tussen Neurenbergcode, die verplichte vaccinatie veroordeelt, en een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens, dat in april 2021 wel verplichte vaccinatie toeliet onder bepaalde omstandigheden?  Bisschop Aillet vroeg ook  aandacht voor het gebruik van celculturen van geaborteerde foetussen bij de ontwikkeling van sommige vaccins, een aspect dat bij Katholieken bijzonder gevoelig ligt. Ten slotte, nodigde hij uit tot gebed voor het einde van de epidemie en vroeg gelovigen om niet toe te geven aan polarisering en veroordeling, maar om debat te voeren in een geest van waarheid en barmhartigheid. 

Bron diocese64.org

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op “Franse bisschop uit bezorgdheid over maatschappelijke impact van verplichte Covid pas

 1. Nu nog wachten op één of meerdere van onze Belgische bisschoppen om ook hier in Vlaanderen, Wallonië en Brussel op te roepen tot een sereen debat over deze fundamentele vragen en om de rechten van de mensen die deze experimentele mRNA-injecties weigeren, te verdedigen.

 2. ’t Is nochtans simpel. Het deel van het Joodse volk dat zich tegen Christus bleef verzetten nadat de farizeeën Hem veroordeelden kreeg 70 jaren de tijd zich te bezinnen, dan kwam het oordeel dat niet de Christenen trof die gedurende 70 jaren werden vervolgd. Grote gelijkenis met heden. Het deel van de gekerstende wereld dat zich tegen Christus bleef verzetten sedert de tweede wereldoorlog kreeg nu al meer dan 70 jaren de tijd zich te bezinnen. Met loodzware stappen kondigt zich nu het oordeel aan over de koppigaards. Werden de Christenen dan vervolgd sedert WW2? Op velerlei wijze, maar vooral door de groeiende dictatuur van de industrie die Christenen feitelijk uitsluit van het oordeel indien zij tot nederige gehoorzaamheid aan Jezus kunnen besluiten. Zowel degenen die nu manifesteren als degenen die meegaan met de gruwelijke trends kunnen zich geen Christenen meer noemen. Voor de Joden geldt nog steeds Jezus nederig te volgen of het oordeel. Manifesteerde Jezus tegen de farizeeën of volgde Hij de trends van de Romeinse afgodencultuur voor wereldse zekerheid ? Geen van beide! Hij gehoorzaamde aan God. Uw eigen zieltje tegenover God in vraag stellen betekent veel moeizaam geestelijk werk en de wereld raadt u dat af.

 3. Wat leuk deze bisschop beroept zich op de rechten van de mens maar staat wel achter de discriminatie van andersgeaarden binnen zijn eigen kerk. Toch een beetje hypocriet.. nou ja een beetje veel eigenlijk.

  De verwijzing van de neurenberg kode slaat ook nergens op. Waar het gaat om het uitvoeren van medische experimenten op mensen. De zaken die de Duitsers uitvoerden op gevangenen zijn van een hele andere orde… Maar het zou misschien best kunnen zijn dat sommige reageerders op deze site daar niet zo een probleem in zien omdat het maar Joden waren…
  Wederom zeurt de schrijver over de mortaliteit? Terwijl het hoofdzakelijk gaat om de druk op de zorg te beheersen.

 4. Als iemand vóór iets/iemand is, dan bekent ie persoonlijk kleur. Logisch toch?
  Juuls, U bent dus een kleurloos, smakeloos iemand.

 5. @juuls,
  In feite bent U iemand zonder smaak, een zouteloos persoon.
  Dat is niet prettig eten met U.

 6. Uw gezegde ’n ietsje veranderd:
  De verwijzing naar Uzelf slaat ook nergens op. Waar het gaat om het uitvoeren van medische experimenten op mensen. De zaken die de Duitsers uitvoerden op gevangenen zijn van een hele andere orde … Maar het zou misschien best kunnen zijn dat sommige reageerders op deze site daar niet zo een probleem in zien omdat het maar Ú betrof …
  Wederom zeurt de schrijver over de mortaliteit? Terwijl het hoofdzakelijk gaat om de druk op de zorg te beheersen.

 7. @juuls, ik was Uw naam vergeten. Dus opnieuw mijn reactie:

  De verwijzing naar Uzelf slaat ook nergens op. Waar het gaat om het uitvoeren van medische experimenten op mensen. De zaken die de Duitsers uitvoerden op gevangenen zijn van een hele andere orde … Maar het zou misschien best kunnen zijn dat sommige reageerders op deze site daar niet zo een probleem in zien omdat het maar Ú betrof …
  Wederom zeurt de schrijver over de mortaliteit? Terwijl het hoofdzakelijk gaat om de druk op de zorg te beheersen.

 8. @ Juuls, ( 29 juli 2021 om 14:06 )
  “Wat leuk deze bisschop beroept zich op de rechten van de mens maar staat wel achter de discriminatie van andersgeaarden binnen zijn eigen kerk. Toch een beetje hypocriet.. nou ja een beetje veel eigenlijk.”

  Zich een andere geaardheid laten aanmeten kan men slechts doen om louter wereldse redenen. Een waarachtig nederig christen zal zich nooit ergeren aan hetgeen God hem schonk. Indien uw geslacht u ergert laat het dan verwijderen zodat u zich ten minste niet meer hoeft te ergeren, vooral indien u dan gemakkelijker er toe komt God altijd te danken en Hem zo mogelijk ook al eens te loven. Zoniet is er geen reden om te overdenken van geaardheid te veranderen zonder God te beledigen want zoals gezegd kan dat alleen om louter wereldse redenen die dus het Eerste Gebod teniet willen doen. Wanneer u het Eerste Gebod wil verijdelen komt u automatisch in conflict met uw naasten want hoe kunt u uw naaste dienen zonder tevens God te dienen ? Dat kan alleen indien u de duivel vooropstelt. U wil dus afstand nemen van God en daarmede dan ook van de hele Decaloog. Al deze moeite voor tijdelijk twijfelachtig werelds voordeel en genot.

 9. Er is helemaal niets tegen vaccineren. Het probleem is slechts dat men monomaan wil inenten met een Westers, experimenteel farmacon waarvan de gevaren op lange termijn zeer ernstig, onbekend maar waarschijnlijk zijn. Waarom, trouwens , biedt men in Nederland de mensen geen klassieke vaccins aan? [M.a.w.: waarom hebben we geen keuze?] En waarom worden ivermectine en hydrochloroquinine belachelijk gemaakt en feitelijk verboden? En waarom wordt er niet doelgroepsgewijs ingeent terwijl men weet c.q. dient de weten dan massaal vaccineren tijdens een ‘pandemie’ juist mutanten uitlokt? En waarom wordt ieder contrair verhaal buiten de officiele media gehouden?

  1. En waarom nergens publiek debat van de twee partijen van wetenschappers, in kranten, tijdschriften en tv?
   Het allereenvoudigste is gewoon op natuurlijke wijze op God te vertrouwen, dus HELEMAAL GEEN VACCINS !
   Meent men dat God ons vergeet ?
   Men wordt niet zomaar ziek.
   Wie gaat bijvoorbeeld naar een psychiater? Meestal mensen die hun maag overlasten met grote wereldse belangen en de stem van hun geweten niet meer verdragen !

   1. @ Erik-b-l
    Een klassiek vaccin is een natuurlijke wijze van afweer! Uw vertrouwen op God grenst aan (of is al) vermetel vertrouwen.

    1. @ Yukio,
     de natuurlijke levenswijze die God ons schonk, gedenk Adam en Eva, is volledig verwoest door de dictatuur van de industrie. Het schokt me dat jij God achter stelt op onnatuurlijke handelingen. Dát is vermetel en zelfs gevaarlijk voor de toekomst van je ziel. Het is voor iedereen een dagelijks werk om zich telkens weer voor ogen te plaatsen en te houden dat Gehoorzaamheid aan God ook deel uitmaakt van het Eerste Gebod. Ook voor mij ligt dat in vele van mijn dagelijkse handelingen moeilijk. Toch moet het vertrouwen op God totaal worden, daar moeten we naartoe groeien. Blijf dus volharden in de best mogelijke voornemens tot Gehoorzaamheid en Eerbied aan God.

     1. @eric-b-l,
      Prima verwoord. (= Punt)
      Het vervelende is alleen, dat mensen (waaronder Yukio) hun vertrouwen in God (en in elkaar) verloren hebben. Er is één troost: Yukio bezoekt deze site.

 10. Moedig dat die Franse bisschop zijn stem verheft. Hij is één van de enigen. Onlangs was er nog een verklaring van een Franse rabbi, een imam en een dominee dat zich niet vaccineren gelijk staat met een schending van de Tien Geboden nl. “Gij zult niet doden..”! Hoe verblind kunnen geestelijke leiders zijn! Maar met de gewone katholieken is het niet veel anders. Wie van hen gestemd heeft, heeft vier jaar geleden in grote meerderheid Macron gestemd. Ze hebben zich laten vangen door zijn liberaal katholiek tintje. Op 15 juli was hij op bezoek in het locale departement en hij werd zo waar ontvangen in het Heiligdom van Lourdes om er een onbenullige app te lanceren voor virtuele pelgrimstochten. Een man in de menigte verweet hem voor “primaire atheïst” die in het Heiligdom geen zaken had en eigenlijk is dat de nagel op de kop.
  Vandaag 31 juli wordt er in Frankrijk op meer dan 150 plaatsen weer betoogd tegen de “Sanitaire Pass” of “Green Pass” zoals de Italianen die profetisch noemen. Het is een zeer breed publiek ruimer dan de “Gilet Jaunes”. Die laatsten waren economisch gemarginaliseerden. Nu zijn er middenklassemensen bij, verzorgenden, opvoeders, bezorgde ouders, kinderen en grootouders. Ook zeer veel vrouwen. Dat toont dat de zaak nu wel de families sterk aangaat met de opgedrongen vaccinatie voor schoolkinderen.
  Hallucinant is dat de traditionele partijen van uiterst rechts tot uiterst links afwezig zijn. Allemaal van Le Pen tot Mélenchon, de centrist Bayrou enz. zijn ze meegestapt in de “sanitaire dictatuur” die stuk voor stuk uitgerold wordt (vaccins, reboots, sanitaire pass gekoppeld aan ID en straks je bankrekening en je milieuscore van je woning, je vervoer..).
  Bij ons is het niet anders. De uiterst linkse PVDA is enorm pro sanitaire dictatuur, ze verwarren dat blijkbaar met de dictatuur van het proletariaat (waarbij het proletariaat object is van de dictatuur). Het communisme of socialisme dat ze voorstaan, is niets anders dan technocratie. Ook het uiterst rechtse Vlaams Belang heeft zich helemaal niet geprofileerd in deze zaak. Ook voor hen zijn de maatregelen van de sanitaire dictatuur blijkbaar vanzelfsprekend zolang het een beetje gefaseerd is en er geen geld naar Waalse slachtoffers gaat.
  Het hele traditionele partijbestel toont hiermee dat het irrelevant geworden is. Het is een deel van het systeem en vat niet meer de werkelijke bekommernissen van de mensen. Gaan we naar een onherstelbare breuk, een “revolutionair” moment?

  1. @ Termote Andries,
   u zegt het wél: het is hallucinant. Toch lag het in de lijn van de verwachtingen dat meer en meer mensen gaan manifesteren en dat ook goede christenen daar deel aan nemen. Christenen horen daar niet aanwezig te zijn omdat Maria ons zeer duidelijk verwittigde dat de hele wereld communistisch zou worden. Communisme en socialisme zijn enkele van de vele duivelse kinderen van de industrie-dictatuur. Een andere duistere vrucht van die overheersing is de ongebreidelde dwang tot verheerlijking van de materie. Ik kan bijvoorbeeld niet meer zonder computer en ik zoek nog steeds naar argumenten om dat ding als aanvaardbaar te blijven voorstellen. Wereldcommunicatie dwingt ons daar in te geloven !

   Ondertussen verliezen we totaal uit het oog dat God levendig en bovenaan op onze lange lijst verlangens zou moeten staan.

   Iedereen zou nu toch moeten beseffen dat de communistische wereldregering een feit is, ook al is dat nog niet nog niet officieel verkondigd. Bovendien vergeet men dat diverse krachten overal aanwezig zijn om het volk op te jutten omdat de dictators willen weten of er misschien toch nog machtige groepen zouden kunnen zijn die dan uiteraard zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. Op politiek niveau is niets meer mogelijk, noch op kerkelijk gebied zoals ‘paus’ Franciscus dat nu nogmaals heeft bewezen. In een groot land als Amerika kan men heel zeker een aantal warlords verwachten, vermoedelijk ook in Frankrijk, Duitsland en voorzeker in Italië. Dat zal ongetwijfeld spoedig tot uiting komen. Maar zij zullen niet opgewassen zijn tegen de grote wereldbazen want we hoeven er niet aan te twijfelen dat zij er een grote oorlog voor over hebben. Daarom heeft manifesteren geen zin, integendeel het geeft enkel aan hoe machteloos men is. Iedere ernstige gelovige moet geduld oefenen en het lijkt me niet onmogelijk dat we een nieuwe Jeanne d’Arc of een of andere monarch mogen verwachten want alleen God kan een dergelijk wonder verrichten, dat is geen mensenwerk.

 11. @Termote Andries,
  Ikzelf ben zo’n ‘moordenaar’ die deze vaccinaties weigeren.
  De wereld is gek geworden: eerst was er in de winter zonder uitzondering áltijd(!) de griep.

  Nu is inééns(!) de griep vollédig(!) weg en … zouden wij massáál(!) covid hebben.
  En héél frappant: terwijl mijn (klein)kinderen (nog?)(leeftijd van 0 tot 32 jaar) zeer welbewust niét zijn ingeënt, hebben zij letterlijk (nog?) nérgens last van.

  God heeft ons lichaam goéd gemaakt.
  Gewoon (vooral in de herfst en winter) gevarieerd eten. In eten en zon (vitamine D) zit álles wat de mens nodig heeft. Dan nog de nodige wandelingen maken (bijv. lopend naar de winkel gaan) en op gewone manier sporten zorgt voor de rest.

 12. @:eric-b-l..

  ▪︎Je schreef::
  ••Iedere ernstige gelovige moet geduld oefenen en het lijkt me niet onmogelijk dat we een nieuwe Jeanne d’Arc of een of andere monarch mogen verwachten want alleen God kan een dergelijk wonder verrichten, dat is geen mensenwerk▪︎

  ..Wat overdrijf je toch weer en romantiseer je ..en daarom zal ik het je zeggen hoe het werkelijk zal gaan..om alle waanbeelden en hersenspinsels te voorkomen.. dus wees nuchter als ik in het volgende. 🤭

  Volgens Vassula heeft de koning een 3 voudige zegen en die komt overeen met het 3 voudige in de Waarschuwing; deze 3 voudige zegen moet vanaf zijn hoofd afdalen in zijn lichaam..tegelijkertijd daalt zijn ziel bij de 1e keer af in de hel ..3 dagen 😱 lang, daar zal tanden gekars zijn..het eerste geheim van Medjugorje gaat dan in vervulling.. de hel zal ter plaatse uitbreken..storm en aardbeving..en andere demonische manifestaties.. dus daar en niet waar jij woont.

  Net zoals bij Dante Alighieri begint een zekere tijd erna de tocht van 3 dagen door het vagevuur en zo ook de tocht door de hemel ..het staat er echt in Ezechiël 17:22..op een hoge en verheven berg zal Ik het planten, de DORRE boom, Hebreeën 12:22
  Hij is, volgens de h.Schrift de Elia die komen moet en alles herstellen zal ..dat wil zeggen dat hij de Maleachi 3:1 bode is..de Vreugdebode in Jesaja 52:7>>12 ..en jij weet toch ook dat Mal.3:2-5 de Waarschuwing betreft..of niet soms?! ..en dat het Openb.6:16-17 betreft !!!.

  Nederland en omstreken zullen zich massaal bekeren ..maar de Illuminati-vrijmetselarij in Frankrijk zal woedend zijn en Napoleon vindt uiteindelijk opnieuw zijn Waterloo.
  En Rusland komt tot aan onze grens en Nederland wordt een bergland..het Sion waar de wet van uitgaat.

  Saint Hilarion Prophecy: A Comet, War, England and a King

  Saint Hilarion Prophecy: 

  A Comet, War, England and a King

  “After the World War they will make peace but not a lasting peace. They will immediately begin again preparing to strike at one another…

  “Before the Christian Churches are renovated and united, God will send the Eagle, who will travel to Rome and bring much happiness and good. The Holy Man will bring peace between the clergy and the Eagle and his reign will last four years. Then after his death God will send three men who are rich in wisdom and virtue. These men will administer the laws of the Holy Man and spread Christianity everywhere. Then there will be one Flock, one Faith, one Law, one Life, and one Baptism throughout the World. 

  “The people of the Peninsula of Europe will suffer by unnecessary wars until the Holy Man comes. The people of Pannonia [Austria-Hungary] will be the cause of a great war, overcome a neighbor, and become an independent nation. Then will a Scourge of God come and chastise them, a Lion, which will reign a long time over the nation. The Lion will come from a high mountain in the Enlightened Nation between the Rhine and the North Sea, with a great army meet them by the mouth of the Rhine River and in a fierce battle almost entirely annihilate them.
   
  “From the Northeast, where the People live in crude Houses, they will move out in a swarm and cut their way to the midday Sea [Mediterranean] and swarm over to many kingdoms. There where upwards the Rivers wander [Africa], there with six Armies in the Black Sea will surrender; as soon as they have defeated the Stream from Rome, themselves will turn in the midday Sea…

  “Not far from the Outflow of one Plain, the great Eagle with a Leader will again come from the Rock Island. A final battle will be delivered. The wild horde will be defeated and made to pay, when they come, but will not win the Waste nor return to their Homeland… 

  “One day, before the Comet shines, a lot of People (that inspired present company excepted) from Need and Misery will be wanting a Home. The great Empire in the Sea, who are a different Folk stock and origin, will be devastated by Earthquake, Storm and Flood. This Empire will suffer much Misfortune from the Sea. It will be divided into two islands and part of it will sink. The distant possession in the East will be lost through a Tiger and a Lion.”

  Background

  This remarkable prophecy, nearly 1700 years old, apparently foretells the fate of England; it will be wracked and split by earthquakes and incursions of the ocean, and it will be invaded. This foresight has been reiterated by several other prophets since then.

  St. Hilarion of Czenstochau was born at Tabatha, Palestine about 291 AD. He died on Cyprus circa 371. As a boy he was sent to study in the schools of Alexandria in Egypt. He became a Christian after studying with St. Anthony, the great “Father of Anchorites”, and adopted the ascetic life of a hermit. He began to exorcise demons and performed miraculous cures, thus attracting over 300 disciples. He also was gifted with prophecy. According to St. Hilarion, World War III will be preceded by the appearance of a great comet. This is his vision of our near future

 13. Corona bestaat niet verklaarde kardinaal Burke. Intussen heeft hij het zelf en word hij zelfs kunstmatig beademd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht