Zovelen hongeren naar waarheid en liefde

Goede Vrienden,

Ieder mens is geschapen naar Gods Beeld, met een (op aarde) onverzadigbare verlangen naar God. De heilige Augustinus heeft dit perfect begrepen én doorleefd.  Ziehier nu een negatief voorbeeld.

Sigmund Freud (1856-1939) was een Oostenrijks zenuwarts en de grondlegger van de “psychoanalyse”. Volgens hem is de seksuele drift zowat de meest belangrijke primaire drift en zijn de verdrongen seksuele verlangens de oorzaak van psychologische problemen, die hij ijverig “analyseert”. Niet alleen in de universiteiten werden zijn theorieën onderwezen, ze hadden ook veel invloed in het dagelijkse leven. Onbewuste versprekingen of handelingen werden dikwijls geïnterpreteerd als verdrongen seksuele behoeften. Zijn invloed drong ook door tot de kunst, zoals bij de Franse schrijver André Breton (+ 1966), de grondlegger van het “surrealisme”. Het surrealisme tracht het onzichtbare uit te drukken door het on/onderbewuste weer te geven. Wist je dat de slappe, uitgelopen uurwerken die Salvator Dali in 1931 schilderde, wijzen op impotentie? (aldus werd ik zelf door een “kunstkenner” deskundig voorgelicht!) De invloed van Freud is en blijft groot. Hij werd en wordt door sommigen nog beschouwd als een van de grote wetenschappers.

Vanuit verschillende hoeken kwam er scherpe kritiek. De Britse auteur Richard Webster (+ 2011) stelt dat hysterie helemaal geen psychische oorsprong heeft, zoals Freud beweert, maar het gevolg is van hersenbeschadiging. De voormalige psychoanalytica Alice Miller (+ 2010) wijst de psychoanalytische theorie en praktijk radicaal af als ongeschikt om de ware oorzaken van traumatische herinneringen te ontdekken. Hiermee worden volgens haar de ware seksuele misbruiken eerder toegedekt. Uiteindelijk heeft de Nederlandse socioloog en historicus, professor Han Israëls, Sigmund Freud ontmaskerd, vooral in zijn grondige studie: De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen, Amsterdam, Bakker, 1999. Een van de beroemdste patiënten van Freud is Anna O, waarvoor dr. Jozef Breuer, de leermeester van Freud, een praatkuur (“gesprekstherapie”) onder hypnose had uitgedacht. Freud vond dit zo geweldig dat hij er samen met Breuer een boek over schreef. Hij stelde de behandeling voor als een geweldig therapeutisch succes en beweerde dat ze daarna op vakantie vertrok. Voor hem was dit zowat het startpunt van zijn psychoanalyse. In feite stopte de behandeling omdat ze in een gekkenhuis moest worden opgenomen. Haar echte naam was Bertha Pappenheim, een joodse activiste tegen vrouwenhandel. Een andere beroemde patiënt is de “Wolvenman” (Sergei Konstantenovitsj Pankejev), die Freud opvoert als het bewijs van het succes van zijn methode. Deze man was echter op 80 jarige leeftijd nog steeds de dwangneuroticus die hij in het begin van de behandeling was. Freud geeft uitvoerige beschrijvingen van beroemde personen. Van Leonardo Da Vinci zegt hij dat hij latent homoseksueel is, waarvoor hij steunt op een zogenaamde autobiografische passage, waarvan Freud goed wist dat ze vervalst was. Het grondige speurwerk van Han Israëls levert resultaten op die elke verbeelding tarten. Sigmund Freud en de Berlijnse chirurg Wilhelm Fliess hebben even de excentrieke opvatting gekoesterd dat bepaalde seksuele problemen verholpen kunnen worden door een operatie aan de neus. Freud stuurt de jonge patiënte Emma Eckstein naar de chirurg. Na de operatie laat Fliess gaasverband in de wonde achter zodat ze niet geneest en blijft bloeden. In zijn briefwisseling met de chirurg beweert Freud dat de bloedingen veroorzaakt worden door de onbewuste verlangens van zijn patiënte (“wensbloedingen”!). In de briefwisseling die zijn dochter Anna in 1950 uitgeeft worden alle hinderlijke passages netjes geschrapt.

Het besluit van prof. Israëls is sterk onderbouwd. Sigmund Freud was een bedrieger, een leugenaar. De enkele feiten die hij aanbracht waren verzonnen of gemanipuleerd. De manier waarop hij patiënten behandelde was onverantwoord en onethisch. De grote invloed van Freud in de moderne maatschappij belet niet dat hij een kwakzalver is en dat zijn pseudo wetenschappelijk werk kwakzalverij blijft.

Ziehier nog een waar gebeurd verhaal ter bevestiging. Een jonge vrouw wordt opgenomen in een bekend Vlaams psychiatrisch instituut, dat nog onder leiding staat van religieuzen en waarvan de directrice een zuster/religieuze is. De jonge vrouw heeft een ongelukkige relatie met haar moeder en lijdt aan anorexia. Ze vraagt om tijdens het weekend vrij te zijn omdat ze graag een priester wil bezoeken, zonder te zeggen waarom. Jaren geleden had zij immers met heel het gezin bij die priester een gezinsretraite gevolgd, wat op haar een grote indruk had gemaakt. Telkens wanneer ze het moeilijk had schreef ze een lange brief naar deze priester. De psychiater en het verplegend personeel hadden het sterke vermoeden dat ze hiermee een seksuele relatie had, wat geenszins het geval was. Weken lang werd ze onder druk gezet opdat ze zou toegeven dat ze met deze man een relatie had. Zij bleef ontkennen en verder zwijgen. Wanneer ze na lange tijd voor het eerst een weekend naar huis mocht, ging ze recht naar deze priester. Ze was zich bewust van ernstige zonden en wilde biechten om het sacrament van de verzoening te ontvangen. Ze kreeg vergeving en keerde verlicht en met een blij gemoed terug. Na korte tijd werd ze ontslagen uit de psychiatrie. Haar verhaal en de weldaad van het sacrament van de verzoening heeft ze uitvoerig op cassette gezet en bezorgd aan de zuster directrice van het psychiatrisch instituut, die hierop niet heeft gereageerd.

Dit toont aan dat sommige psychiaters nog bevrijd moeten worden van freudiaanse illusies. Hun dieptepsychologie mist vooral hoogte, zoals Victor Frankl ( + 1997) leert. Ze moeten begrijpen dat het realiseren van bepaalde waarden en het zin geven aan zijn leven belangrijker zijn dan seksuele driften te bevredigen of lust te verwerven. Dit draagt ook meer bij aan onze geestelijke gezondheid. Dat zulks inspanningen en lijden kost, is geheel menswaardig en goed. Het kan de verantwoordelijkheidszin versterken. Een zelfverwezenlijking nastreven louter door het voldoen van onze verlangens naar lust leidt tot frustraties. We zijn geroepen om onszelf te overstijgen en de rest krijgen we er dan bij. Een oog dat zichzelf wil zien, is ziek. Met onze ogen kunnen wij wel heerlijk genieten van een panorama en van de mensen om ons heen. We zullen hierop later nog terugkomen.

Als besluit van de twee vorige uitweidingen kunnen we stellen: al kan de seksuele drang in een mensenleven soms zeer sterk zijn, het is niet ons diepste streven en een heilige Augustinus is voor ons een veel betere gids naar een gelukkig leven dan een Sigmund Freud. We gaan volgende keer verder met de derde eigenschap van ons mens zijn: we zijn gewond door de zonde.

P. Daniel

XVI.31

Vrijdag 30 juli 2021

Na enkele Flitsen geven we twee heel kleine hoopvolle tekens te midden van een wereld en een Kerk, de in de in grootste verwarring verkeren. David en Goliath over de moedige blijvende weerstand van het Syrische volk. Zovelen hongeren naar waarheid en liefde over een hindoe die katholiek werd en priester wil worden. En dit nog biedt weer een brede waaier aan informatie over Syrië, Libanon, corona, vaccins, wereldpolitiek en Kerk.

Flitsen

In de Latijnse liturgie wordt deze week het laatste deel gelezen van het boek Exodus met de geloofsafval van het hele volk en de aanbidding van het Gouden Kalf. Het boek Genesis (het grote verhaal van de wereld en de mensheid) toont hoe God nauwkeurig een paradijselijk leven voor de mens voorbereidt, dat abrupt afgebroken wordt door de hoogmoedige weigering van het eerste mensenpaar en de broedermoord door Cain. Zo verhaalt ook Exodus (de weg van de bevrijding van het volk van God) de nauwkeurige opbouw van het verbond tussen God en zijn volk met de voorschriften voor de bouw van het heiligdom en met de “10 Woorden” of geboden, de soliede basis voor iedere gelukkige samenleving. En plots gaat het volk een stierenbeeld aanbidden. Er gaat geen enkele redelijke bezinning of voorbereiding aan vooraf, er is alleen een ongeduldige impuls en een dwangmatige druk. En iedereen helpt plots mee om een gouden stierenbeeld te maken en te aanbidden, radicaal tegengesteld aan de eigenlijke roeping van het volk. We kunnen ons niet ontdoen van de indruk dat er een gelijkenis is met hetgeen we nu beleven. Gedurende eeuwen werd een joodschristelijke beschaving opgebouwd op waarden en deugden. Plots wordt alles wat mooi, waar en schoon is afgebroken en valt heel de mensheid in aanbidding neer voor een ziekmakende, ja dodende massale vaccinatie. Toch is er hoop. In de heilsgeschiedenis volgt er telkens een straf én een belofte. De straf is wat de mens wegens zijn ontrouw over zichzelf afroept. In Exodus zal het Moses, de bemiddelaar zijn die zichzelf als offer aanbiedt. Hij wil niet gered worden terwijl het volk vernietigd wordt. Als Gij het volk niet vergeeft, wil ook ik niet in uw levensboek staan, zo spreekt hij vrijmoedig tegen God: “Kunt Gij hun toch geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap mij dan uit het boek dat Gij hebt geschreven” (Exodus 32, 32). Hij is een echter middelaar. De belofte van Godswege toont daarna telkens een heil dat nog heerlijker is dan ooit voorheen: een nieuw verbond.

David tegen Goliath

Maandag 27 juli 2021. Een indrukwekkend VS konvooi met zeven zwaar gewapende voertuigen bevindt zich aan de rand van het dorp Khirbet-al-Thiaba (Qamishli, Hassaka, N.O. van Syrië). Met hun verpletterend militair overwicht zijn ze heer en meester in de streek. Het konvooi wil het dorp binnenrijden. De burgers, vooral mannen en jongens, verzamelen zich en blokkeren de weg. De VS hebben alle militaire mogelijkheden om het hele dorp uit te moorden en in puin te schieten. Uiteindelijk worden ze gedwongen door het volksprotest terug te keren. (http://sana.sy/en/?p=243360). Is het verwonderlijk dat het aantal Amerikaanse soldaten dat zelfmoord pleegt meer dan 4 x hoger is dan het aantal dat sneuvelt in de “oorlog tegen het terrorisme?”

De volgende dag houden burgers uit alle lagen van de bevolking een protestbetoging voor het bureau van het internationaal comité van het Rode Kruis (ICRC) omdat de Turken nogmaals in het Alouk station de watertoevoer voor één miljoen burgers van Hasaka hebben afgesloten: mannen en kinderen, jong en oud, sjeiks, priesters en bisschoppen, éénsgezind tegen het onrecht (http://sana.sy/en/?p=243451).

Het zijn alledaagse gebeurtenissen die nagenoeg geen enkele betekenis hebben op militair of politiek vlak. Toch is het deze eensgezindheid van verzet onder het volk tegen iedere buitenlandse inmenging, in eenheid met het leger, de regering en de president, die uiteindelijk de overwinning zal behalen, zij het met onnoemelijke offers.

Zovelen hongeren naar waarheid en liefde

Dominic Pavan is geboren als Indische hindoe. Zijn moeder was zeer jong gehuwd. Toen ze 16 weken in verwachting was van hem, wilde ze een abortus. De religieuzen die het ziekenhuis beheerden overtuigden haar het kind te houden en bij de geboorte vertrouwden ze het kind toe aan Maria. Dominic groeide op in een erg vroom hindoegezin en ging bijna dagelijks naar de tempel. Toen hij 5 jaar was zag hij een beeld van het Heilig Hart van Jezus en werd sindsdien getroffen door de persoon van Jezus Christus. Hij vroeg aan zijn grootmoeder een Bijbel. Zijn familie vond zijn veranderde belangstelling best totdat ze begrepen dat hij de God van de christenen als de enige ware God beschouwde. Op 16 jarige leeftijd wordt hij gedoopt, samen met zijn moeder en grootmoeder. Dominic treedt binnen in het seminarie van de FSSP (Priesterbroederschap Sint Petrus) te Denton in Nebraska (VS) waar hij de traditionele liturgie volgt. In deze jonge sociëteit bereidt hij zich voor op het priesterschap samen met 150 andere jongeren in de VS en Duitsland. Zal de aanval van Franciscus op de traditionele Latijnse liturgie uiteindelijk niet het tegenovergestelde effect hebben?

“Er zijn mensen die hongeren naar Zijn liefde, omdat ze zozeer innerlijk gebroken zijn… Mensen zijn zo leeg dat ze behoefte hebben aan Jezus, ze hebben nood aan onze Heilige Heer. Ze hebben nood aan de Kerk en de sacramenten en daarvoor wil ik mijn leven geven” (https://www.lesalonbeige.fr/sa-mere-voulait-lavorter-aujourdhuiil-est-au-seminaire/).

En dit nog:

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

8 commentaren op “Zovelen hongeren naar waarheid en liefde

 1. Het zal wel aan mijzelf liggen, maar mij ontgaat totaal wat het doel is van dit (volgens mij waardeloos artikel).

  1. Beste P. Derks, konden we hier ook nog zulke levende gemeenschap oprichten, maar voorlopig niet mogelijk !

 2. Ook voor mij gaat totaal het doel van dit artikel voorbij. Bondigheid en duidelijkheid daar heeft die pater nooit van gehoord.

 3. Syrië ! De goede pater brengt GOED nieuws over Syrië ! Waar ergens in heel Europa kun je nog GOED nieuws vinden over een LEVENDE parochie, of enkel maar een Europees klooster ? Onze bisschoppen verstaan de verbazingwekkende kunst om parochies te verdoven, ja, te doden, via de media !

 4. Ik ken pater Daniël goed. Hij is een priester zoals je ze maar heel zelden tegenkomt, een wijs man. Laten we blij zijn met zijn bijdragen(vanuit werkgroep Levant, geachte reageerders, dus wèl gepast), ipv zitten zeuren, alsjeblieft zeg.

 5. Pater Daniel Maes, geeft juist weer dat de Bijbel, het geloof je verder brengt dan wat Freud de mensen voor houdt. Ik heb o.a. vroeger in de psychiatrie gewerkt en heb weet van de leer van (antichristelijke) Freud maar hij werd al lang niet meer als toon aangevend gebruikt. Beter: hij werd helemaal niet meer gebruikt en zijn naam viel ook niet meer. Omdat het als een achterhaalde theorie werd gezien. De Bijbel geeft hier weer dat men met het Woord van de Heer verder komt dan wat Freud over hysterie en alles uit een frustratie van sex en lust als enige oorzaak van neuroses werd gezien en je dient over te geven aan lust enz. In Johannes wordt daar tegen gewaarschuwd over Zelfzuchtige begeerte, zoals losbandigheid, overspel, verslavingen enz. Afgunstige inhaligheid zoals hebzucht, Pronkstuk, zoals zelfingenomenheid, arrogantie enz. Dat dat verwoestender is dan je juist daar tegen ver van te houden. Het zijn de verleidingen van het Kwaad. Het maakt je niet gelukkig. Het Wereldse is een doodlopende weg, maar Zijn weg, de Geestelijke weg is een doorlopende weg. Wat vrede en liefde in je hart geeft wat vreugde geeft. De Bijbel houdt ons dat voor.

 6. Ook leken die een kruisje dragen , hebben God als leidsman.
  In de psychiatrie plakken ze etiketten en geven ze teveel pillen.
  Dt is meestal de tijd die psychiaters gebruiken om zogezegd mensen te genezen, of ze voor de rest van hun leven afhankelijk te maken;
  Leef zelf , met God op de eerste plaats en de rest gaat volgen. , en zijt wie ge zijt.
  Volg de gulden middenweg, niet extreem tradioneel, dat is voor niets nodig.
  Milla

 7. Ik ken ook pater Daniël heel goed. Alle weken staat hij paraat met zijn nieuwsbrieven vanuit Syrië. Hij volgt alles heel goed op wat er in de wereld gebeurt. Het is elke week uitkijken naar wat hij te schrijven heeft. Pater Daniel, als je dit bericht leest weet dat u heel diep in ons hart zit en we hopen u ooit eens te mogen ontmoeten terug in België. Welkom!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht