Covid crisis: een wereldwijde marketing campagne om u te overtuigen dat u een zinloos vaccin nodig heeft?

Wij zijn al bijna 2 jaar lang in de ban van de Corona-crisis. Deze crisis heeft veranderd hoe we leven, werken, reizen, ons ontspannen en omgaan met onze naasten. Velen geloven het officiële narratief, dat we te maken hebben met een ernstige gezondheidscrisis, die een draconische beperking van onze vrijheden verantwoordt. Anderen zijn van mening, dat we in een web van leugens en propaganda beland zijn. Deze laatsten maken zich zorgen over het behoud van onze democratische waarden.  Aan de hand van patentaanvragen, tonen Dr. David Martin en advocaat Reiner Fuellmich (ook bekend voor zijn rechtszaken tegen Volkswagen en Deutsche Bank) in een videoconferentie aan, dat er helemaal geen sprake is van een “nieuw” Coronavirus en dat de Covid vaccins zelfs geen recente ontwikkeling zijn. Zijn we het slachtoffer geworden van internationale zwendel op hoog niveau of gaat het hier weer om een complot theorie? Aan u om hierover te oordelen:  Ontdek de video’s via volgende link.  (Nederlandse ondertiteling) 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

30 commentaren op “Covid crisis: een wereldwijde marketing campagne om u te overtuigen dat u een zinloos vaccin nodig heeft?

  1. @Jo,
   Gezien Uw antwoord heeft ook Ú dat korte filmpje volledig(!) begrepen.

 1. We zijn slachtoffers/slaven en dat zijn we al heel lang. Alleen nu beginnen steeds meer mensen, mede dankzij Fuelmich e.a., deze kwaadaardigheid in te zien. Ik hoop en ik bid dat we, door het steeds meer bekend worden van dit kwaad, bespaard blijven van groot onheil maar ik kan het moeilijk helpen dat ik als vader en grootvader ook bang ben voor de toekomst van onze kinderen. Och Heer, wees ons zondaars genadig.
  Maranatha, kom Heer Jezus!

 2. DICTATUUR !!! DEEL 1
  DE DENKWERELD VAN DE VLAAMSE EN BELGISCHE REGERINGEN IS ENKEL GERICHT OM DE GEESTELIJKE KRACHT EN INTEGRITEIT VAN DE INDIVIDUELE MENS KAPOT TE MAKEN. HET IS IN DEZE CONTEXT DAT MEN DE NIEUWE AANVAL VAN EEN POLITIEK ONBENUL ALS WOUTER BEKE MOET ZOEKEN ALS HIJ IN DE MEDIA EEN VERPLICHTE VACCINATIE VAN HET ZORGPERSONEEL OP TAFEL SMIJT.
  WAAROM ZOVEEL ZORGVERLENERS ZICH WEIGEREN TE LATEN VACCINEREN VERZWIJGT HIJ NATUURLIJK IN ALLE TALEN.
  EN DAARVOOR BEDIENT HIJ ZICH VAN METHODEN DIE VOOR EEN INQUISITIE NIET ONDERDOEN.
  ZIJN GEDRAGSBEÎNVLOEDENDE TECHNIEKEN WORDEN HEM INGEGEVEN DOOR VIROLOGEN ALS EEN MARC VAN RANST DIE VAN DE VIROLOGISCHE WETENSCHAP EEN GEDRAGSCONTROLE MAKEN DIE ZICH BIJ UITSTEK LEENT TOT POLITIEKE EN SOCIALE MANIPULATIE.
  WOUTER BEKE, EEN CHRISTENDEMOCRAAT (???), DIE MEE HELPT EEN COMMUNISTISCHE DICTATUUR TE VESTIGEN ROEPT VRAAGTEKENS OP !
  EN ZOALS ELKE DICTATOR DOET VERBERGT MEN IN EERSTE INSTANTIE DE IJZEREN VUIST IN EEN FLUWELEN HANDSCHOEN. MAAR EENMAAL HET FLUWELE DEMOCRATISCHE VERNISLAAGJE WEG ZULLEN ER VELEN VERSTELD STAAN HOE DE LEVENSGROTE DRANG IS VAN ZULKE POLITICI OM DE POLITIEKE ARENA MEDE TE DOMINEREN EN TEN KOSTE VAN ZELFS MENSENLEVENS OM AAN DE MACHT TE BLIJVEN.
  VACCINATIEBUSSEN AAN DE SCHOOLPOORT – SCHOOLKINDEREN DIE ZICH MOETEN ONDERWERPEN AAN DE WILLEKEUR EN VERNEDERING VAN EEN ABSOLUUT ABSURD TESTREGIME: ENKEL PSYCHOPATEN KOMEN OP ZULK VERKNIPT IDEE.

   1. Virussen bestaan niet en zijn een darwinistische leugen; een bestaan van virussen werd nooit bewezen.

    1. Wat is in uw ogen dan de veroorzaker van griep, verkoudheid etc…? In alle bewijzen van het bestaand van virussen zijn dan vals?

     Ik ben zo benieuwd naar uw onzinantwoord.

   2. @Frank Dierickx,
    U bent blijkbaar (= niét schijnbaar) zó bang voor die ‘virussen’ dat U zich wél heeft laten inenten.
    U mist vertrouwen in wat God heeft geschapen (gemaakt); God heeft ons goéd gemaakt; de mens verprutst het steeds weer zélf.

    Tot het jaar 2019 bestond covid niet eens. Waar komt die ‘ziekte’ plots (dus volledig inééns) vandaan? Heeft U zich dat wel eens afgevraagd?

    Ikzelf leef écht zoals ik tm 2019 gewend was.
    Dit houdt tevens in: proper en netjes zoals tm 2019:
    Komt er bezoek, dan ontsmet ik vóór en ná het bezoek even met azijn (liefst schoonmaakazijn) de deurklinken en het toilet schoonmaken (azijn in ’n spuitbus + schone doekjes staan bij mij naast het toilet).
    Ik heb letterlijk(!) nog niet één persoon meegemaakt, die ziek werd nadat ie bij mij op bezoek was geweest.

    1. Met uw vertrouwen is al dat azijn en ontsmetten toch niet nodig? Ik hoop echt dat u nooit een longontsteking, Covid-besmetting of kanker moet doorstaan. Want vertrouwen alleen zal er u dan niet doorhelpen, vrees ik. Is het voor katholieke fundamentalisten nu echt zo moeilijk om een béétje toe te geven dat hun God ook de wetenschappers heeft gecreëerd, mensen die buiten het boekje zijn gegaan, en er zo voor gezorgd hebben dat we niet nog allemaal in holen leven en rond ons dertigste doodgaan? Of is voor u de aarde nog altijd plat?

 3. @ Juuls,
  het bestaan van God kan nooit bewezen worden door mensen die nooit naar boven kijken, d.w.z. zij kijken alleen met de ogen van het lichaam.

  Maar de ziel heeft ook ogen.

  Bijvoorbeeld streng mediterende boeddhistische monniken weten zeer goed dat de geestelijke wereld bestaat, bevolkt met goede en kwade geesten en dat men kan ervaren dat er ook hogere geesten bestaan die u met een bovenmenselijke geestelijke genegenheid in aanraking kunnen brengen. Wanneer men dit eenmaal heeft ervaren weet men dat er een Grote Geest bestaat die ontzettend veel om ons geeft.

  Onderricht een ernstige boeddhistische monnik over Jezus en hij zal spoedig christen worden omdat hij met diepe nederigheid in zijn meditatie Jezus rechtstreeks zal aanspreken, hetgeen moderne christenen blijkbaar zelden of nooit doen.
  U ook niet ?

 4. @juuls
  Nóg sterker: het bestaan van God zál ook nooit bewezen worden.
  Dat is hetzelfde als: moederliefde (vaderliefde) zal óók nooit bewezen worden.
  Dus @ juuls, als ik zeg, dat Uw vader en moeder nóóit van U gehouden hebben, kunt U nóóit het tegendeel bewijzen. (Hetzelfde kunt U ook van MIJN ouders zeggen. En dan sta IK met de mond vol tanden.)

 5. @juuls.
  inzake Uw gezegde ‘Het bestaan van God is ook (óók) nooit bewezen’:
  Úw liefde voor God is óók nooit bewezen. Liefde bewijs je uitsluitend en alleen door je levenslange(!) houding inzake die persoon (Persoon) en naar je medemensen.

  1. Ik ervaar op dit forum wel bijzonder weinig liefde, P. Beledigingen, haatboodschappen, verwrongen stellingnames, afweer en ander geschut. Maar een Blijde Boodschap, nee, die lees je hier niet vaak. Toch?

   1. @ Frank Dierickx
    Jij ervaart weinig liefde etc? Klopt. De meeste mensen die hier schrijven zijn verbitterde, half- of geheel schismatieke katholieken met een ‘closed mind’ (en verslaafd aan de Tridentijnse mis (zie het artikel over Dr. Jones).

    1. @Yukio,
     Om te beginnen: Bah, wat ’n naam.

     Natúúrlijk, velen vinden dat ze te weinig liefde ontvangen, maar … hebben zij tegelijkertijd nagegaanm of zij te weinig liefde gegéven hebben?
     Wie is schismatiek? Zijn dat degenen die van de H. Mis houden conform vóór Vaticanum II, of zijn dat degenen die van de H. Mis houden van ná Vaticanum II?

     Kortom: U schrijft vele woorden, maar inhoudelijk schijft U niéts.
     Anders gezegd: U had beter niéts kunnen schrijven.

 6. @Frank Dierickx,
  Uw gezegde:
  God heeft wetenschappers gecreëerd, mensen die buiten het boekje zijn gegaan, en er zo voor gezorgd hebben dat we niet nog allemaal in holen leven en rond ons dertigste doodgaan. (Of is voor u de aarde nog altijd plat?)
  Mijn antwoord:
  Heeft U écht zoveel vertrouwen in de mensheid? Dan luidt mijn advies aan Ú:
  Blijf maar op de mensheid vertrouwen. De uitkomst van dat vertrouwen komt 100%vol- automatisch naar U toe.
  Mijn écht antwoord heeft U al gelezen: ga naar de kerk + doe je best + hou van je (onbetrouwbare) mede-mens; God-Zélf zorgt voor de rest. (Durf dus je hoofd als ’n klein kind op Gods knieën te leggen.)

 7. @Frank Dierickx,
  Ik stel U ’n gewetensvraag:
  Wie vertrouwt U het meeste: God of de mens?

  Als de uitkomst is, dat U de méns het meest vertrouwt, dan zit U in ’n geloofscrisis.

 8. Aan P.Derks
  Even plakken —https://www.google.com/search?q=wat+betekent+yukio&oq=wat+betekent+yukio&aqs=chrome..69i57j0i13.19024j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8—even plakken.

 9. Jo verwijst dan ook niet naar een site, maar naar de zoekresultaten van de betekenis van de naam “Yukio” bij Google. De naam zou betekenen;: “God zal koesteren” en/of zou afgeleid van de Japanse uitdrukking die “manly behavior” betekent. Uw oordeel “Bah, wat ‘n naam”, is dus weer eens weloverworgen.

 10. @Rinze,
  Bedankt voor Uw echt duidelijke(!) reactie (ik twijfelde al aan mijn opzoekvermogen).

  Overigens: ik zou ’n kind NIMMER ’n compleet buitenlandse naam geven (en dát bedoel ik met: “Bah, wat ’n naam”).
  Na Vondeling (PvdA) (ik ben absoluut geen PvdA – kiezer) is de Nederlandse regering er stevig(!) op achteruit gegaan (vooral met al die VVD – leiders).

 11. @: P.DERKS..

  Als je de link Googled krijg je inderdaad geen resultaat, maar wel door gewoon de naam Yukio te googlen. Op mijn smartphone heb ik ook de Samsung internet browser en daar was het wel direct te vinden.. het is zoals @Rinze het al aangaf: God zal koesteren..
  Johannes, Jan, Jo etc. b.v. betekent: God is genadig.. de naam Yukio komt in zijn betekenis dichtbij in de buurt van ..God is genadig.
  Jo of Johan klikt in het Japans misschien ook wat raar ..maar wie kan dat wat schelen..🤣

 12. @Jo,
  Bedankt voor Uw bevestigende reactie.
  Mij valt trouwens op, dat U gemakkelijk met internet omgaat. (Dit gaat mij moeilijker af, omdat ik pas enige jaren met internet omga.)

  Johan is de naam van mijn overleden zoon (zelfmoord). Ik hoop écht dat God hem genadig is

 13. Aan @; juuls.. vanwege: {6 augustus 2021 om 10:29}..

  Van Louis Pasteur is bewezen dat hij een oplichter was aangaande zijn wetenschappelijke verklaring inzake virussen.

  Het huidige wereldwijde beleid rond het coronavirus is gebaseerd op die valse aannames van Pasteur .. op de site martinvrijland.nl vind je verdere informatie ..ikzelf heb daar geen verstand van.😁..helaas …..maar Mark Rutte en Hugo de Jonge in Nederland hebben daar ook geen verstand van maar laten zich graag influisteren over de Illuminati-vrijmetselarij doelstellingen omtrent een satanische wereldregering ..in haat tegenover de Schepper en zijn Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in de eindtijd.. als Nieuwe orde der tijden {Vergilius} middels het 6e zegeloordeel.

  De dichter Vergilius verkondigt in het gedicht over de [[nieuwe orde der tijden]] impliciet de [reiniging] ‼️ aan van de gehele mensheid met een persoon die de leiding daartoe zal hebben .
  Deze is niet Jezus Christus noch de antichrist..

 14. Aan P.Derks

  Misschien heb je wel eens gehoord van Maria Simma (die naam is te googlen)..die een offerziel was voor zielen uit het vagevuur ..er waren mensen die haar hadden geschreven omtrent een zelfmoord ..ze kregen het bericht terug dat die ziel na 10 jaar Vagevuur verlost was.
  Maar dat lijkt mij niet “standaard” ..(om het zo ongelukkig te zeggen)..bij de Waarschuwing zul je zeker opheldering krijgen ..volgens profetieën op YouTube.

  Van de volgende link –https://youtu.be/XDXV9hpfEf8– weet ik nog steeds niet of dit van een katholieke of protestantse begenadigde afkomstig is.. als je je op de balk klikt waar -abonneren- in staat kom je bij de andere video-profetieën.

 15. Misschien heb je iets aan de [2e] link van onderstaande Googlepagina link ..die vrouw heeft gesprekken met Jezus Christus via het innerlijk woord.. om te voorkomen dat de reactie verloren gaat plaats ik de lange link tussen -tekens- ..op aanraden van eric-b-l.

  –https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXDXV9hpfEf8&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8–

 16. @Jo,
  Echt bedankt voor Uw moeilte en voor Uw link.
  Echter, die site is mij veel(!) te zalvend voor zo’n zwaar feit.

  Mij valt op, dat ik in het dagelijks leven nauwelijks last heb, maar dan moet ik niet teveel nadenken (en dan tóch voor mijn zoon bidden). Dat is vaak best moeilijk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht