De geestelijke macht van de Engelbewaarder

In de tijd toen schepen nog afhankelijk waren van de wind overleefde een man een schipbreuk. Hij kon zich nog vastklampen aan drijvend hout. Het werd hem duidelijk dat hij verder weinig kansen had en hij begon de moed op te geven. Zich voorbereidend op een zekere verdrinkingsdood verscheen plots in de lucht boven hem een monnik in een monnikspij. Houdt moed, zei de monnik, een zeilschip zal hier straks voorbijvaren. De monnik dwong de man met hem mee te bidden en alhoewel deze dat sedert jaren niet meer deed prevelde hij zo goed mogelijk Onzevaders en Weesgegroeten mee gedurende de traag glijdende uren. Het zeilschip werd zichtbaar en de monnik verdween. Alsof het gepland was bemerkten matrozen de man midden stukken wrakhout en hieven hem aan boord.

Deze gebeurtenis werd door karthuizermonniken opgetekend omdat de overlevende bij hen wilde intreden maar na enige tijd bleek dat hij geen roeping had. Zij moesten hem aan het verstand brengen dat de verschijning hem niet dwong om ook kloosterling te worden. Wel werd hij een goed christen en nam afstand van zijn voormalige zondige ingesteldheid.

Gelijkaardige gebeurtenissen werden beschreven in het boek “The Third Man Factor” dat helaas niet meer verkrijgbaar is in het Nederlands “De Derde Man Faktor”. Het beschrijft echt gebeurde wonderlijke reddingen van bekende en overmoedige sportlui, ontdekkingsreizigers en andere trotse helden, met naam genoemd. De meesten van hen leefden voorheen goddeloos.


In de abnormaal moeilijke tijden die wij moeten ondergaan mag u niet vergeten over welke geestelijke macht en kracht uw Engelbewaarder beschikt.
Zich afzetten van de blindelings als enig aanvaardbaar geachte wereldse ingesteldheid is een dwingende christelijke plicht. Dat er nog een politieke partij kan bestaan die schijnbaar opkomt tegen abortus betekent niet dat zij u zullen redden uit het modernistische juk van de dood van uw innerlijk leven. Het betekent alleen de bekentenis van grote angst van de goddeloze leiders voor het christendom en in hun angst trachten zij een greep op u te krijgen. Misschien zoeken zij zelfbevestiging, niet de waarheid van God.

Hoe zwaar en schijnbaar hopeloos uw toestand ook kan zijn, uw Engelbewaarder zal u nooit totaal verweesd achterlaten. Het is zijn taak met eindeloos geduld u te begeleiden doorheen de allermoeilijkste perioden. Bedenk hoe moeilijk het ook moet zijn voor Engelen wier toevertrouwde menselijke ziel afstand nam van het geestelijk leven in God en Kerk of zich daar nooit bewust van was. Maar ook zij worden gesteund door hogere geestelijke machten. Dit mag men nooit vergeten : voor iedereen is het altijd mogelijk vanuit de diepste zondigheid toch nog over te gaan tot nederige schuldbelijdenis en Christus weer te erkennen als onze enige waarachtige Koning! De nodige hulp en ondersteuning daartoe is altijd ononderbroken en direct aanwezig!


Gewone christenen zullen de zware tijden niet overleven!

Drie dingen zijn van zeer groot belang : de heilige Mis, de Biecht en Aandachtig Gebed, vooral de rozenkrans dat door iedereen kan gebeden worden maar men mag ook de Verering van het Heilig Hart van Jezus niet vergeten en daartoe met niet aflatende aandacht de Kruisweg bidden. In nood kunnen Mis en Biecht ook op geestelijke wijze thuis geleefd worden. Gebed en ook berouwvol vergiffenis vragen is immers levendig cocntact zoeken met God.

Dit vormt de noodzakelijke basis om door de zeer zware tijd heen te kunnen komen. Wij bevinden ons als in een zeer nabije schipbreuk. Overal om ons heen veel harteloze vijanden die in leugen leven. De Kerk zal tot het uiterste beproefd worden. Geen enkele christen kan deze geestelijke strijd ontwijken. Men zal ons trachten te overtroeven met alle mogelijke leugens in zogenaamde vooruitgang en wetenschap en communicatie. Leef alsof u ieder moment moet bereid zijn van die schijnwaarden afstand te nemen. Laat bijvoorbeeld uw altijd onrustig telefoontoestelletje zo veel mogelijk thuis. Vertrouw er zo weinig mogelijk op. Leer te leven als een vrije mens zonder dwingende technologie. Wie het geluk mag proeven door de Engelbewaarder naar een overlevingsoord te worden geleid zal in ieder geval alles achter zich moeten laten. De bereidheid daartoe moet u nu beginnen ontwikkelen want op het kritieke moment is er geen tijd meer om uit te zoeken wat u nog kan meenemen. Uw rugzak moet liefst klaarstaan om er de noodzakelijke dingen zoals een minimum hoeveelheid voedsel voor onderweg meteen in te bergen en enkele gebdenboeken en een bijbel. Beschikt u tegen die tijd nog over een voertuig dan zult u toch weinig tijd krijgen om het nog gauw vol te proppen.

Leven als een bijzondere christen, met grote gehechtheid aan de heilige Harten van Jezus en Maria, is levensnoodzakelijk. Vijandschap van uw omgeving is onvermijdelijk.

Priest: ‘Ordinary Christians will not survive the times‘ 
Auteur:Hypoliet

128 commentaren op “De geestelijke macht van de Engelbewaarder

 1. Zijn er nog andere schrijvers dan Hypoliet en de gebruikelijke hier?

  “Drie dingen zijn van zeer groot belang : de heilige Mis, de Biecht en Aandachtig Gebed, vooral de rozenkrans dat door iedereen kan gebeden worden maar men mag ook de Verering van het Heilig Hart van Jezus niet vergeten en daartoe met niet aflatende aandacht de Kruisweg bidden. In nood kunnen Mis en Biecht ook op geestelijke wijze thuis geleefd worden. Gebed en ook berouwvol vergiffenis vragen is immers levendig contact zoeken met God.”

  Eerder schreef die:

  “Zich afzetten van de blindelings als enig aanvaardbaar geachte wereldse ingesteldheid is een dwingende christelijke plicht. Dat er nog een politieke partij kan bestaan die schijnbaar opkomt tegen abortus betekent niet dat zij u zullen redden uit het modernistische juk van de dood van uw innerlijk leven. Het betekent alleen de bekentenis van grote angst van de goddeloze leiders voor het christendom en in hun angst trachten zij een greep op u te krijgen. Misschien zoeken zij zelfbevestiging, niet de waarheid van God.”

  En hoe zit het met de kerk en biechtvader?

  Hoezo zijn er geen profeten? En als die er zijn waarom mogen zij niet openbaar spreken of worden als gekken of idioten afgedaan?

  Hypoliet spreekt over geestelijke machten, hoe kan een mens nu een geestelijke invloed herkennen en kennen als die daar geen goed onderricht in krijgt? Hoezo vinden als men niet mag (onder)zoeken, of men niet geheel goed kan be-/oordelen?

  Niet om niets is echte Mystiek het buitenechtelijk stiefkind van de kerk! Daarom ook Hypoliets wijzing:

  “Drie dingen zijn van zeer groot belang : de heilige Mis, de Biecht en Aandachtig Gebed, vooral de rozenkrans dat door iedereen kan gebeden worden maar men mag ook de Verering van het Heilig Hart van Jezus niet vergeten en daartoe met niet aflatende aandacht de Kruisweg bidden. In nood kunnen Mis en Biecht ook op geestelijke wijze thuis geleefd worden. Gebed en ook berouwvol vergiffenis vragen is immers levendig contact zoeken met God.”

  Het is zeker goed die te doen, het zeker ook een misopvatting verder te komen als men zomaar op een biechtvader vertrouwt die geen echte Mystieke Ervaring zelf heeft! Zeker in een kerk waar blind geloof en kerkleer en traditie alles is en men Volmaakt Vervuld Geloof gedurende het leven als onmogelijk leert!

  U heeft nog veel te leren, Hypoliet!

 2. Van mij engelbewaarder———ja sorry heel hoog niveau

  8 april Jona —weten jullie nog –er is helemaal niks gebeurt hoor ?

  CORPUS CHRISTI: GEHEIMEN ONTHULD!

  In 2024 vindt de zomerzonnewende plaats op 20 juni

  Johannes 6:56 “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, woont in mij, en ik in hem.”

  Corpus Christi is een stad in Texas in de Verenigde Staten.

  Het jezuïetensymbool vertegenwoordigt de Sociëteit van Jezus, een katholieke religieuze orde. De zon in het jezuïetensymbool symboliseert het licht van Christus.

  De hoofdwond komt eraan!

  Hades

  Pluto is binnen de Romeinse godsdienst de god van de onderwereld

  https://www.youtube.com/live/Pu2D2N9oYNA?si=W8YKpxJHGell2SZT

 3. Leven als een bijzondere christen, met grote gehechtheid aan de heilige Harten van Jezus en Maria, is levensnoodzakelijk. Vijandschap van uw omgeving is onvermijdelijk.

  Auteur:Hypoliet hartelijk dank

  Uw heeft 100% gelijk

  1. Hypoliet heeft geen gelijk want Christus en vele heiligen zijn het omgekeerde bewijs, ja die op de rechterstoel zitten en menselijke macht hebben daar zijn er velen die vijandschap beoefenen! Het volk en oprechte met macht maken geen vijandschap, die zoeken vriendschap omdat ze weten dat hun bescherming veel verder gaat dan de menselijke staf en rechtspraak:

   1 Na de dood van Achab kwam Moab tegen Israël in opstand. 2 Achazja was uit het tralievenster van de bovenkamer van zijn paleis te Samaria gevallen en lag ziek. Hij zond boden naar Baäl-zebub, de god van Ekron, om te vragen of hij van zijn ziekte zou genezen. 3 Maar de engel van Jahwe zei tot Elia de Tisbiet: `Ga de boden van de koning van Samaria tegemoet en zeg tot hen: Is er soms geen God in Israël, dat gij Baäl-zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? 4 Daarom zegt Jahwe: Gij zult niet meer opstaan van het bed waarop gij ligt; gij zult sterven.’ En Elia ging heen. 5 Toen de boden bij de koning terugkwamen, vroeg hij: `Bent u nu al terug?’ 6Zij antwoordden: `Er kwam ons een man tegemoet die ons zei: Gaat terug naar de koning die u gezonden heeft en zegt hem: Zo spreekt Jahwe: Is er soms geen God in Israël, dat gij boden zendt om Baäl-zebub, de god van Ekron, te raadplegen? Gij zult niet meer opstaan van het bed waarop gij ligt; gij zult sterven.’ 7 De koning vroeg hun: `Wat was het voor iemand die u tegemoet kwam en u dit gezegd heeft?’ 8 Zij antwoordden: `Het was iemand met een haren mantel en met een leren gordel om zijn middel.’ Toen zei de koning: `Dan was het Elia de Tisbiet.’ 9 Nu stuurde hij een bevelhebber van vijftig met zijn mannen op Elia af. Deze zat boven op de berg. De bevelhebber klom naar hem toe en sprak: `Man Gods; de koning beveelt u bij hem te komen.’ 10 Maar Elia antwoordde de bevelhebber van vijftig: `Als ik een man Gods ben, dan moge er vuur uit de hemel komen en u en uw vijftig mannen verteren.’ En er kwam vuur uit de hemel en verteerde hem en zijn mannen. 11 Opnieuw stuurde de koning een bevelhebber van vijftig met zijn mannen op Elia af. De bevelhebber nam het woord en sprak: `Man Gods, de koning heeft gezegd dat u onmiddellijk moet komen.’ 12 Maar Elia antwoordde hem: `Als ik een man Gods ben, dan moge er vuur uit de hemel komen en u en uw mannen verteren.’ En er kwam vuur uit de hemel en verteerde hem en zijn mannen. 13 Nu stuurde de koning een derde bevelhebber van vijftig met zijn mannen. Maar toen deze met zijn mannen boven gekomen was, viel hij voor Elia op de knieën en smeekte: `Man Gods, spaar mijn leven en dat van mijn mannen, uw dienaren. 14 Want er is een vuur uit de hemel gekomen en heeft de twee vorige bevelhebbers van vijftig met hun mannen verteerd; spaar toch mijn leven!’ 15 Nu sprak de engel van Jahwe tot Elia: `Ga met hem mee en wees niet bang.’ Daarop stond Elia op en ging met hem mee naar de koning. 16 Hij zei tot hem: `Zo spreekt Jahwe: Omdat gij boden gezonden hebt om Baäl-zebub, de god van Ekron, te ondervragen, alsof er in Israël geen God was die gij zoudt kunnen raadplegen, daarom zult gij niet meer opstaan van het bed waarop gij ligt; gij zult sterven.’ 17 Hij stierf zoals Jahwe door Elia voorzegd had. Omdat hij geen zoon had, werd hij in het tweede regeringsjaar van Joram, de zoon van Josafat en koning Juda, opgevolgd door Joram. 18 Verder bijzonderheden over Achazja en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. (2Koning 1)

   Niet om niets Profeteerde Elisa over Elia: 11 Terwijl zij nu pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur, die hen van elkaar scheidde, en in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. 12Elisa zag het en riep uit: `Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij!'(2Koning 2)

   E zo was het ook met Christus in Nazareth, bij de vijgenboom en bij de overspelige en zijn er nog vele voorbeelden meer aan te voeren!

   Zieke geesten zoeken ruzie met Levende Heiligen en Profeten, opgestookt en misleidt door satan! Wee hen als de Gods maat van Barmhartigheid Vol Is! Zoals Het Heilig Vuur van de Hemel kwam bij Elia of de vijgenboom verdorde bij Christus, zo krijgen zij en dat is nog mild! het zo maar kunnen zijn dat zij als toekomstig eeuwig verdoemde overgeleverd worden aan satan, dat is pas erg: leven in de hel op aarde en als enige vluchtroute: Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Dat heet levend door de hel moeten gaan zonder Barmhartigheid onderweg om van de toekomstige eeuwige verdoeming af te komen! Hypoliet weet niks van zulk ellende die men kan overkomen met verkeerde vijandschap! Die kent zichzelf niet eens, dan ook Christus en Diens levende Profeten en levende Heiligen niet!

 4. Henk we zullen weer aan de bak moeten

  De herstelde Baäldienst en laatste
  confrontatie met JHWH

  Op 19 april 2016 worden replica’s van de tempel van de kanaänitische
  afgod Baäl geplaatst in Londen en New York. De Baäl heeft het in
  vroeger tijden verloren van JHWH, maar gaat nu opnieuw een
  krachtmeting aan via zijn huidige high-tech-priesters te CERN en van
  HAARP. Wat kan en wat gaat JHWH hiertegen doen? Is de tijd
  aangebroken van een laatste grote veldslag waarin JHWH de planeet
  Nibiru//Gud/Nemesis en nog vele namen meer, zal inzetten om de
  huidige Baälpriesters te tonen dat Hij leeft en alle macht in hemel en
  aarde bezit om hen te beschamen in hun streven.
  In brochure 588 is reeds over Nemesis als ‘zwaard van JHWH’
  geschreven, en ook over de planeet Saturnus in brochures 553, 646, 939
  De herstelde baäldienst.
  De confrontatie ten tijde van Elia en koning Achab op de berg Karmel
  met de priesters van Baäl leidde tot een overweldigende nederlaag voor
  de priesters van Baäl, in wezen voor de afgod Baäl zelf. De priesters
  hadden hun vuurgod Baäl tevergeefs gesmeekt om vuur vanuit de hemel.
  Elia bad en het vuur kwam. Dat was een succesvolle overwinning voor
  JHWH.

  is gemaakt.

  http://beforeitsnews.com/alternative/2016/04/april-19-temple-of-
  baal-in-new-york-is-going-up-on-significant-day-3331717.html

 5. Ik geloof niet zo heel erg in een ‘Engelbewaarder’. Dat vind ik een naar soort bijgeloof. Onnodig en een beetje ‘occult’ en op die manier klopt het niet met wat Jezus zegt. Ja, ik heb óók dingen meegemaakt die ik hier niet meldt, maar ik kan wel zeggen dat het op wonderen leken, maar toch denk ik dat het met Engelbewaarders anders zit. Het lijkt mij misschien fout.

  Een Christen weet dat bijgeloof fout is maar leest wél Mattheus 5, 6 en 7.

  Ik geloof wél dat Mattheus 5, 6 en 7 vertellen hoe je een goed mens kunt zijn. En Jezus legt daar ook de Wet van de wederkerigheid uit: doe zoals je zelf behandeld wilt worden en alles komt goed, zo je doet, zo je ontmoet. Dus vergeef je vijand, dan zul je geen last meer van hem hebben. Geef de dief extra, dan maak je het kwaad op die manier machteloos. (Laat je niet kennen zeggen wij in Nederland, laat je niet uit de tent lokken om je zo kwetsbaar te maken. Laat ze gaarkoken in hun eigen vet.) Dus als mensen iets tegen een ander zouden hebben, dan weten ze dat die fout in de ander in hunzelf moet zitten? De ander lijkt dus op een spiegel van jezelf?

  Er staat dus geschreven dat het vooral niet nodig is om je te druk te maken over de wereld en het gedoe daarop. Dat is/wordt allemaal wel geregeld immers. (Dat doet Hij, staat er geschreven.) Eet en drink en wees blij, zou ik zeggen. Wees een beschaafd mens en volg Mattheus 5, 6 en 7 en dat is het dan wel zo een beetje. Want Hij zegt, dat als je Hem ‘in je hebt’, (Je bent ‘in Christus, je doet wat verstandig is(!) ) dan heb je alles al dat je zou kunnen wensen. Dan is je zondige vlees al ‘geregeld’ omdat je ‘de Geest’ hebt. (Je hebt geleerd om geen domme egoïst meer te zijn en je geslacht niet na te lopen en dergelijke. Das ’t vlees.)

  Ik denk dus dat sommige mensen ‘er’ veel te veel bij verzinnen. Jezus leer is simpel, vind ik, en voor iedereen te begrijpen. Doe goed. Das ’t wel zo een beetje. Waarom moeilijk maken als ’t makkelijk is?

  Er staat wat er staat. Dus wie klaagt, heeft het eigenlijk over zichzelf? Die verraadt zijn eigen zonden?

 6. Mattheus 18:10.
  Zorgt er voor, dat gij geen van deze kleine gering acht; want Ik zeg u: Hun engelen in de hemel zien altijd het aanschijn van mijn Vader, die in de hemel is.

  Handelingen der apostelen 12:15.
  Men gaf haar ten antwoord: Ge zijt niet goed wijs. Maar ze hield vol, dat het zo was. Nu zeide men: Dan is het zijn engel.

  De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt in artikel 336:
  Vanaf de kinderjaren tot de dood is het menselijk leven omringd door hun bescherming en voorspraak. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden. Vanaf het aardse bestaan neemt het christelijk leven in het geloof deel aan de gelukzalige gemeenschap van engelen en mensen, verenigd in God.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Feest_van_de_Heilige_engelbewaarders

  1. Het letterlijk bestaan van de hemelse wezens is zeker onderdeel van de Geloofsschat van de heilige Kerk, Eric. Gezien er louter stoffelijke wezens zijn (dieren) is het niet onlogisch dat er ook louter geestelijke wezens geschapen werden door God; de mens staat als geestelijk en stoffelijk wezen tussen de louter stoffelijke wezens en de hemelse wezens in de hiërarchie van de schepping.

   De oude Hebreeërs geloofden het bestaan van de hemelse wezens letterlijk en beschouwden hen niet als loutere beeldspraak zoals modernistische theologen doen. Ook de heilige apostelen en hun opvolgers, de kerkvaders, en de christenen in de oudheid geloofden het letterlijk. De oude tekst “De Coelesti Hierarchia” bijvoorbeeld ging erover, en angelologie is onderdeel van de katholieke theologische wetenschap.

   1. Beste heer Waramund, uw statement laat me vermoeden dat u zich in een volledig ideologisch denkkader bevindt, en daar consequent in wilt blijven hangen.
    In de reële wereld slaan uw redeneringen nergens op.
    “louter stoffelijke wezens… (dieren)”
    Iedereen met een hond weet dat zo’n beest OOK verstand heeft. Quasi dagelijks ontdekken wetenschappers over welke eigen communicatiemodellen allerlei diersoorten beschikken.
    Sommige van uw ‘stoffelijke wezens’ beschikken over een bredere intelligentie dan jonge of mentaal gehandicapte mensen.
    Die ‘stoffelijke wezens’ helpen mensen om slachtoffers of lijken te zoeken, blinden te begeleiden, drugs of explosieve stoffen op te sporen, en helpen ons aan technieken om te leren overleven in extreme omstandigheden.
    Van die ‘louter geestelijke’ wezens heb ik nog niet veel teruggevonden in de wetenschappelijke literatuur.
    Het tijdperk van ‘louter stoffelijk’ en ‘louter geestelijk’ is – helaas voor u – definitief voorbij.

    1. Zeer domme dingen lees ik hier. Dat u een hond dingen kunt leren betekent niet dat hij een rationeel verstand heeft; dieren denken instinctief en emotioneel (emoties zijn lichamelijke impulsen), mensen rationeel. Een mens is capabel om te filosoferen, zich de vragen te stellen “Waarom ben ik hier?” en “Wat gebeurt er met mij wanneer ik sterf?”, en iedereen die een hond heeft kan zien dat honden dat niet doen. Honden zijn blij wanneer zij eten en drinken hebben, plaats hebben om rond te lopen en rustig kunnen slapen, en zij zijn treurig wanneer zij ziek zijn, wanneer hun meesters weg zijn etc., maar zij benaderen die treurnis niet rationeel en zoeken niet naar een filosofisch waarom van die dingen.

     In de mens zit iets dat dieren niet hebben, iets onstoffelijks. In de mens is er een transcendent verlangen dat voedsel en drank niet kunnen vervullen, en hij is capabel om tegen natuurlijke impulsen in te handelen omwille van dat verlangen; mensen kunnen tegen de natuurlijke impulsen in aan boetvaardigheid en vasten doen omwille van een geestelijk doel; honden doen dat niet.

     1. @Waramund:

      “Zeer domme dingen lees ik hier. Dat u een hond dingen kunt leren betekent niet dat hij een rationeel verstand heeft; dieren denken instinctief en emotioneel (emoties zijn lichamelijke impulsen), mensen rationeel.”

      19 Maar ook u moet hier blijven overnachten. Dan kan ik vernemen wat Jahwe mij verder te zeggen heeft.’ 20In die nacht kwam God tot Bileam en zei hem: `Nu deze mannen u zijn komen ontbieden, kunt gij met hen meegaan, maar gij moogt alleen doen wat Ik u zeg.’ 21 De volgende morgen zadelde Bileam zijn ezelin en ging met de aanzienlijke mannen van Moab mee. 22 Toen hij vertrok, ontstak God in toorn. De engel van Jahwe ging op de weg staan om hem tegen te houden. Terwijl hij op zijn ezelin voortreed met zijn twee knechten, 23 zag de ezelin de engel van Jahwe, met getrokken zwaard in de hand, op de weg staan. Toen ging zij van de weg af, het veld in. Bileam sloeg de ezelin weer de weg op. 24 Nu ging de engel van Jahwe in een holle weg staan, die tussen de wijngaarden lag, met aan weerszijden een muur. 25 Toen de ezelin de engel van Jahwe zag, drukte zij zich tegen de muur en daarbij raakte de voet van Bileam bekneld. Hij sloeg haar opnieuw. 26Nogmaals ging de engel van Jahwe een eind verder en hield stil op een plek die zo nauw was, dat men rechts noch links kon. 27 Toen de ezelin de engel van Jahwe zag, ging zij met Bileam in het zadel op de grond liggen. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. 28 Nu liet Jahwe de ezelin spreken. Zij zei tot Bileam: `Waaraan heb ik het verdiend, dat je mij nu al driemaal geslagen hebt?’ 29 Bileam zei tot de ezelin: `Omdat je mij belachelijk maakt. Het is maar goed dat ik geen zwaard in mijn hand had, want dan had ik je gedood!’ 30 Toen zei de ezelin tot Bileam: `Ben ik niet de ezelin op wie je heel je leven tot nu toe gereden hebt? Heb ik jou ooit zo behandeld?’ Hij antwoordde: `Neen.’ 31 Toen opende Jahwe de ogen van Bileam en deze zag de engel met het getrokken zwaard in de hand op de weg staan. Toen knielde Bileam neer en wierp zich ter aarde. 32 De engel van Jahwe zei hem: `Waarom hebt gij die ezelin van u tot driemaal toe geslagen? Ik ben gekomen om u tegen te houden, want Ik zie dat deze onderneming verkeerd afloopt. 33 De ezelin zag Mij en ging Mij driemaal uit de weg. Had zij dat niet gedaan, dan had Ik u gedood en haar in leven gelaten.’ 34 Bileam zei tot de engel van Jahwe: `Ik heb verkeerd gedaan. Ik wist immers niet, dat Gij tegenover mij op de weg stond.(Num 22)

      Daar kan u, Waramund, nog een hele dikke punt aan uw potlood zuigen! U Die zo rooms katholiek is! U kan zich niet eens meten met Bileam en helemaal niet met die ezel waar ook Bileam voor moest buigen!

      1. correctie: ezel moet ezelin zijn

       en dan hebben we het nog niet over H.Franciscus en de wolf en zo zijn er vele

 7. Wikipedia is onbelangrijk want niet altijd betrouwbaar.

  Mattheus 18 gaat erom dat we elkaar beschermen en verzorgen en vooral ook de kinderen en de kinderen in de Wijsheid.
  Deze uitleg vind ik goed:
  bron: https://www.keesdouwesmit.nl/preken/heeft-elke-gelovige-een-beschermengel-matteus-1810/

  “Ja, ik heb óók dingen meegemaakt die ik hier niet meldt, maar ik kan wel zeggen dat het op wonderen leken, maar toch denk ik dat het met Engelbewaarders anders zit.”, schreef ik. Misschien moet ik het veranderen in “. . . leken, maar toch wil ik daar nu niet over schrijven, dat voelt ongepast.”.

  Ik wil hier niet over het heilige schrijven, want er zijn er hier die zich als vijand opstellen. En dat is zonde. Wie dom is en zondigt zal ook niet over ‘het’ schrijven, vind ik.

  Handelingen der apostelen 12 Akkoord. (De hele Bijbel staat vol Engelen, dat weet ik.)

  Catechismus: ook mee eens.

  Maar wat ik bedoelde te zeggen, nogmaals het Heilige noem ik hier niet wegens zelfbenoemde vijanden hier, het ging mij om de nadruk die ik wilde leggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid die ieder mens heeft, dat vind ik belangrijker dan Engelen. We hoeven zelf alleen maar goed te zijn, de rest volgt. Dus zullen we ons niet teveel laten afleiden door wonderen en gaven?

 8. Wat is dat toch met al die christelijke sekten? Altijd maar weer aankomen met ‘persoonlijke’ verhalen over wonderbaarlijke bovennatuurlijke reddingen, visioenen en verschijningen allerhande. Om van de exuberante verering van andere wezens dan God nog maar te zwijgen.
  Het is sowieso al moeilijk genoeg om in deze tijd het geloof in een persoonlijke God staande te houden. Al dat oubollige, naïeve, tijdsgebonden en lokaal gesitueerde folkloristische stof kan maar beter worden afgeschud, wil de échte boodschap van geloof, hoop en liefde blijven standhouden.

  1. Hé Frank.
   Heb je de site weer geprobeerd en gevonden? Ik dacht al . . .

   “. . . wil de échte boodschap van geloof, hoop en liefde blijven standhouden.”, schrijf je.

   Ja zoiets schreef ik toch ook, beste Frank?: “het ging mij om de nadruk die ik wilde leggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid dat ieder mens heeft, dat vind ik belangrijker dan Engelen. We hoeven zelf alleen maar goed te zijn, de rest volgt. Dus zullen we ons niet teveel laten afleiden door wonderen en gaven?”, schreef ik. (Maar dan nu met een taalfout minder.)

   Dus pas je aanhef aan, of schrijf preciezer, wil je?
   Maar verpest nu je aanwezigheid niet weer meteen door weer treiterende woorden zoals sekten en die reeks bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken?

   Ik krijg toch een beetje de zenuwen wanneer je hier weer komt prijsschieten, want het doel hier is zo groot, dat het de hele kermistent beslaat en je dus bijna nooit kan missen, flauwerd.

   En, geloof (GELOOF) jij nog steeds in die ‘vreselijk ziekmakende besmettelijke virussen’ waarvan het schijnt dat het wetenschappelijk niet hard bewezen is dat ze bestaan? Of heb je je eindelijk wat ingelezen op een gebied waar je niet zo makkelijk wegkomt met gratuit praatjes en voor open doel schieten? Begin maar bij het begin; het ‘isoleren’ en de verdere stappen. Bewijs dat isolatie van een virus bestaat is. (tip, Cowan, Bailey, en v.a.)

   1. Sorry, maar het weerleggen van het bestaan van virussen – hoe idioot dat ook mag klinken – was helemaal niet het ondewerp van dit artikel. Zelfs als er geen enkel bewijs volgens Antisoof gevonden wordt, zullen er massaal mensen sterven aan virussen en zullen medemensen dat probleem proberen te verhelpen.

    1. Niet volgens Antisoof, maar volgens de wetenschap. Bewijs wat je zegt, als je zegt dat er massaal mensen sterven aan virussen. Het is net zo min het onderwerp als het met een gestrekt been, een gesprek zoals hier getracht wordt te houden, ingaan. Dat vind ik flauw, te makkelijk en dat breekt een gesprek.

     Dan kun je je nog zo veel herhalen, jij valt geloof aan, dus ik wijs jou op jouw geloof in die wetenschap. Bewijs maar dat besmetting met een virus wetenschappelijk bewezen is. Kom met papers alstublieft? We kunnen wel van alles geloven, is het niet?

  2. Frank,
   de zeer weinige resterende rechtvaardige mensen die nog in Sodoma vertoefden werden tijdig uit die verdorven stad weggeleid door twee engelen. Genesis 18 + 19.
   Het zelfde zal binnenkort gebeuren met de Restkerk, althans voor de meesten onder hen.

   Voor u, Frank, is het nog niet te laat om eveneens in aanmerking te komen. Verreweg de meeste modernisten hoeven geen hulp te verwachten, voorbereid of niet. Het is afhankelijk van uw innerlijke ingesteldheid.

 9. @Frank Dierickx,
  Engelen horen bij het R.K. geloof. Dit is al zo sinds de Schepping (dus ook al sinds het ontstaan van het Jodendom).
  Dat moet Ú toch zeker weten.

  vanaf

 10. Engelen zijn Beeldspraak. Ze zijn vaak geassocieerd met bescherming, spiritualiteit en goddelijke boodschappen. In verschillende culturen en religies worden engelen als bovennatuurlijke wezens beschouwd. Elfjes ook. En kabouters. Of duivels. Of Sinterklaas.
  Manieren van spreken. Symbolen. Literaire stijlvormen. Het moeilijke simpel duidelijk maken.
  Maar WAT je duidelijk wil maken mag nooit overstemd worden door de figuurtjes erom heen.
  Het is al moeilijk genoeg om er uit te komen of er een God bestaat. Of er iets of iemand aan de basis ligt van heel dat oerknalgebeuren. Of er een God de mens zou hebben geschapen om hem dan meteen weer te veroordelen en in de duisternis te sturen. Om dan uiteindelijk zijn zoon te moeten zenden om dat allemaal weer goed te krijgen. Die vragen lijken me een stuk essentiëler dan de kracht van de engelbewaarder.

  1. Wanneer een kind de eigen ouders afwijst is dat voor de ouders zwaar om te ondergaan. Ziedaar het lijden van de Harten van Jezus en Maria. De zeer fijne liefde van het hart kan niet bestaan zonder de geestelijke oorsprong want het is niet tastbaar en desondanks toch zwaar voelbaar. Of wil u liefde beperken tot de lichamelijjke dierlijke gevoelens? In dat geval kan men u toch geen mens meer noemen. Het kan niet mogelijk zijn dat u niet zou beseffen dat de echte fijne liefde geestelijk is. Zonder de geestelijke liefde kunnen zelfs de zo geroemde klassieke wereldse kunsten niet bestaan want zij overstijgen het koude verstand. Niemand heeft ooit gehoord van een warm verstand, juist omdat liefde geestelijk en hartverwarmend is.
   Daarom moet zelfs uw Engelbewaarder de pijn van zijn liefde voor u ondergaan wegens uw miskenning van uw Schepper, niet eens wegens uw miskenning van de Engelbewaarder al zal hij altijd trouw zijn taak vervullen!

   1. ” Of wil u liefde beperken tot de lichamelijjke dierlijke gevoelens? ”
    Mag ik weten waar deze vraag op slaat? Heb ik ooit het ‘geestelijke’ ontkend?
    Wat heeft dat te maken met ‘engelen’ allerhande?
    Lichaam en Geest zijn één.
    Het dualisme om die twee te scheiden is allang voorbij en onhoudbaar.
    Als u morgen een herseninfarct krijgt kan uw geest geen kant meer op.
    Elk levend wezen in ontstaan uit een vorig leven.
    En dat gaat héél ver terug.
    Engeltjes veranderen daar niets aan.
    Hoe het allemaal begon, dat blijft wel een bijzonder intrigerende vraag.
    George Lemaître wist ook niet precies of het nu God is die op het knopje van de oerknal heeft gedrukt (Wetenschap en Geloof zijn verschillende denkwerelden) , maar hij wordt onderhand ook in het Vaticaan wel weer bijzonder au sérieux genomen.
    Kortom: de discussie mag wel een beetje op een hoger niveau gevoerd worden.

    1. Ongeacht de staat van uw hersenen zal uw ziel verder leven in de staat waarin zij verkeerde voorafgaand aan de al of niet tijdelijke fysieke ‘blokkering’ en het is ruimschoots bewezen dat mensen bij gelegenheid alles konden zien wat er op de operatietafel gebeurde, tot in details, zelfs in staat van verdoving, en dat daarna konden beschrijven. Maar hier komen we weer in aanraking met de hypocrisie van zich ‘wetenschapper’ noemende sukkelaars die uit angst voor onderwaardering het natuurlijke leven blijven ontkennen. Behoorlijk laf!
     Frank, zo komt u er niet en u zult het u beklagen wanneer het te laat is.

     1. Zonder software is een computer helemaal niets, ongeacht het technische meesterwerk.
      Zonder de ziel is een lichaam niets.

     2. “Maar hier komen we weer in aanraking met de hypocrisie van zich ‘wetenschapper’ noemende sukkelaars die uit angst voor onderwaardering het natuurlijke leven blijven ontkennen.”
      Op mijn vraag om de discussie op niveau te voeren is dat nu niet echt de beste zin.
      Waar slaat dit op?
      Ik laat het hierbij.

      1. Mooi! U neemt de kern van het hele betoog en stampt het diep in de modder.
       De altijd weer terugkerende beruchte ontkenning vanwege ‘wetenschappers’ en andere mensen met een zogezegd ‘zeer groot verstand’.
       Ijskoud hart.

 11. Waarom gaan jullie niet eens echt opzoek naar De Volle Waarheid? ECHT, ECHT, ECHT, ECHT OP ZOEK, IPV VAN BLINDE BEWERINGEN?

  Aanhalen van de Bijbel is nog geen bewijs want u weet niet of hetgeen u aanhaalt echt waar is! Wordt eerst Volmaakt Christus Ooggetuige van Die Ene Christusverschijning dan kan u Beweren! Christus Citeerde ook niet alles van de Tenach en dan zijn we er nog niet! Wie die Christus Hoorde Spreken Verstond Christus Gelijk?

  Van u die over “engelen en Beschermengelen”schrijven is er hier niet één die Volmaakt Christus Ooggetuige is!!

   1. @Frank

    al staat er geschreven dat een getuigenis over jezelf niet geldt, Deed Christus het en God doet het ook! En ik doe het ook: Ja ik Ken Die Ene Volmaakte Christusverschijning, en waar het hart vol van is Stroomt de mond over, daarom wijs ik er naar elke keer want ook ik heb de verplichting mijn broeders en zusters hoeder te zijn! En daarom wil ik ook geen volgelingen en geen eigen kerk want niet ik ben Altijd in alles, overal en voor eeuwig De Weg De Waarheid en het Leven! Die Ene Volmaakte Christusverschijning Wel! Daarom wijs ik op Vol-Profetie en als iedereen zo doet zijn er geen misleidingen meer, en ook geen ongeluk, verwording en oorlogen!
    Maar ja het is als in de tijd van Jona, daar lees je maar één keer van in de Bijbel en toen ging die naar Ninivé en week ook eerst uit want Profeten worden gehaat en voor idioten en satanische geestes gestoorden afgeschilderd! En net als de Israëlieten zijn christenen veelal niet beter, zelfs als ze gewaarschuwd zijn!

    Dus ja Frank, Ik Ken de Goddelijke Definitie van Engelen en Beschermengelen! Ik Ben Daar Ooggetuige! En dan nog moet diegene die mij aanhoort naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan want blind geloven is niet genoeg want elke blind gelovige moet de “race” uitlopen en nog gaan Zien of Het Echt Waar Is! Daarom wijs ik ook naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning opdat men voordat men opweg gaat naar de hemel op het sterfbed de Weg al Kent zodat men niet Verdwaalt in de hel! er zijn meerdere manieren op de rivier dde hel die voor de Hemel voorbij te komen: over de bodem lopen, zwemend, met een boot doorvaren, over water lopen en over water vliegen en weggenomen worden.
    Aan u de keuze welke u neemt!

    De zekerste is de laatste!!!!!! Want u leeft dan al in het diepst van de hel op de Drempel van de Hemel, dan bent u al aan de overkant en wacht tot De Poort Open Gaat!

    En geen mens kan aan die weg door de hel ontsnappen als die naar de Hemel wil!

    dan wees geen dwaas en bereidt u voor, net als u een bedevaart maakt! Wees een echte Wijze ipv een dwaas!

    1. DIRECTIE,
     @HENK GADELLAA IS COMPLEET GESTOORD.
     VERWIJDER HEM A.U.B. METÉÉN.

     1. @Derks

      kent u de Goddelijke Consequentie van bannen van Vol-Profetie?
      U moet eens naar het Godsgericht Gaan en vragen over rorate…..Dacht u dat een vogel zomaar van in de lucht dood neer valt op de grond?
      Dwazen die denken dat men ongestraft weg komt met Bannen Van Echt Gods Woord!
      Kijk naar Eric! die vertrouwt er op dat zijn kerk de echte waarheid heeft en dat God en Christus Redding zal brengen! en dacht u dat God en Christus als die kerk echt Vol Waar Was geen Redding Zal Brengen als de Tijd Vol is? ik zeg u, als die kerk echt waar was zou ze de hele wereld in brand zetten! Geen één andere religie of christelijke kerk zou ontkomen aan hun Oordeel, en ook de wereld niet want Gods Hand Strekt niet als een scheet, Gods Hand Strekt voorbij de hel en heelal! Als Die Bindt is er helemaal geen één noch niemand die daar iets aan kan doen!

      Ziende blinde schele onbeschofte joker die u bent! Ga eerst een Gods oordeel over Halen voor u Oordeelt, dat Zegt De Bijbel, en zo hoort elke Christen te doen! Doe eerlijk Recht en Gerecht zoals Gods en Christus Doeden en Doen!: Zoals u niet wenst dat u geschiedt doet dat ook een ander niet en u wilt geen Eerlijk Recht en Gerecht naar Gods Maat voor uzelf? Blijkbaar niet, want zo hoopt u de Hemel in te komen! Helaas!!!! Er komt geen één in de Hemel zonder Eerlijk Recht en Gerecht Naar Gods Maat!! Ga maar Kijken, melaatse held op sokken die u bent

      1. @Henk Gadellaa,
       ÁLLES WAT U SCHRIJFT, STREKT TOT OORDEEL VAN UZÉLF.

       1. @Derks

        Volmaakt Oordelen en Handelen Spreekt Vrij want De Wet en de Profeten is Volmaakt en Diens Handelen en Oordelen ook, en Christus Volbracht de hele wel en Profeten en is door het Godsgericht om niet één uitspraak Veroordeeld!

        Dat zegt de Nederlandse wet ook: niet weten doet niet vrijspreken, volmaakt kennen en er naar handelen, wel! en de Belgische zegt niet anders, en u bent toch politie agent geweest, nou zo’n farizeïsche stoplicht pennenlikker als u, zou dat toch moeten weten…….

        Weet u nog:

        5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

        Als iemand Gods Oordelen Schrijft, Vergaart Die Gods Lof en Gods Talenten! Dan weet ik welke ik Kies en Volg! Zeker niet die van u!

        1. @Henk Gadellaa,
         Maak Uw beker maar vol: U zult hem gehéél leegdrinken.

         1. @Derks

          Iedereen zal de Beker van Christus, wil die de Hemel binnen gaan, helemaal moeten drinken! Beter voor de drempel, niet want bij niet moet men nog het vagevuur in ook en dat komt boven op de een Volle Beker. U moest eens weten hoezeer die lijden in het vagevuur. Maar dat is altijd nog beter dan eeuwig verdoemd! Die in het vagevuur zijn zitten er “slechts” tijdelijk.

 12. Bij sommige protestanten kent men de uitbeelding van een grote gespierde sportman die zich voortdurend oefent in bijvoorbeeld snellopen. Boven hem en spijtig onzichtbaar voor hem glijdt een wit wolkje met hem mee en daarop ligt geheel ontspannen een magere mysticus meewarig de sportman volgend en voor hem biddend opdat dat deze tot inzicht zou komen.
  Ditzelfde beeld geldt eveneens de ‘wetenschappers’.
  Wie enkel om het maatschappelijke leven geeft verliest uiteindelijk het laatste restje licht en blijft ver verwijderd van geestelijke kennis en zeker van geestelijk leven.

  1. Bon. Nog eentje dan, om het af te leren.
   Ik ben bijzonder blij dat er ‘wetenschappers’ bestaan die zich bezighouden met de echte wereld.
   De mensen die allemaal het Licht hebben gezien en zich in meditatie en verering terugtrekken hebben nog nooit crisissen bedwongen, ziektes opgelost, maatschappelijke conflicten gemanaged, nieuwe gewassen ontwikkeld, klimaatproblemen verholpen of ook maar énige bijdrage geleverd aan welk probleem dan ook. Integendeel. De Calimero uithangen en in zak en as vol hoop en vertrouwen bidden tot een god en zijn trawanten om het hier allemaal voor ons te komen oplossen.
   Een beetje echte ‘kennis’ (van die wetenschappers) staat uiteraard de ‘geestelijke’ kennis – wat dat ook mag betekenen – serieus in de weg. Net zoals kritische journalistiek, vrije kunst, vrij onderzoek en vrije meningsuiting.
   Als IK zou beschikken over de Absolute Waarheid, ik zou potverdorie al die middelen gebruiken om die met de hele wereld te delen!
   En ik zou er nog gigantisch veel prijzen mee winnen ook.
   ‘Geestelijk’ leven doe je als je dood bent.
   Vanzelf.

    1. @Eric

     zou daad bij woord voegen want als het gaat om oordelen en beoordelingen goed te controleren naar de Bijbel 1Kor 4, behoort u tot de eerste die ongelovig afwijzen!

     Bij u geeft het geen eerlijk Gods Recht en Gerecht!

     En als ik er op wijs hoe te doen wordt het geveegd….

   1. @Frank
    “Ik ben bijzonder blij dat er ‘wetenschappers’ bestaan die zich bezighouden met de echte wereld.

    De mensen die allemaal het Licht hebben gezien en zich in meditatie en verering terugtrekken hebben nog nooit crisissen bedwongen, ziektes opgelost, maatschappelijke conflicten gemanaged, nieuwe gewassen ontwikkeld, klimaatproblemen verholpen of ook maar énige bijdrage geleverd aan welk probleem dan ook. Integendeel. De Calimero uithangen en in zak en as vol hoop en vertrouwen bidden tot een god en zijn trawanten om het hier allemaal voor ons te komen oplossen.”

    Verhalen uit het verleden tellen niet mee of? De tweede wereld oorlog heeft nooit plaatsgevonden want toen leefde u niet, of? Napoleon heeft niet bestaan, of? Keizer Karel, Caesar ook niet, Keizer Augustus ook niet, Elia en Mozes en Henoch ook niet……Christus ook niet……, want ja echt wetenschappelijk bewijs, echt, echt dat is er niet…., want dat zou De waarheid dan moeten zijn, en die bestaat ook niet…..

    U vergeet dat een Vol-Profeet de hele wereld aan banden kan leggen, deed Mozes met Egypte het land der exacte wetenschap en toverij, Elia met Israel en Baäl! Ga maar kijken Frank!

    “Als IK zou beschikken over de Absolute Waarheid, ik zou potverdorie al die middelen gebruiken om die met de hele wereld te delen!”

    Uw diepste van uw ziel Beschikt over De Absolute Waarheid, daar wilt u niet heen want u moet een Weg volgen die u afschrikt! Daarbij vergeet u Barmhartigheid waar u nu zo veel gebruik van maakt, want de Absolute Waarheid, Die De Volmaakte Liefde Is, Gebruikt geen Geweld en kan als enige Handelen als men Mee-Werkt, dan wel de Maat van Barmhartigheid Vol Is en men onder ziende blindheid valt, dan kan er Gebonden Worden! Daarmee Kan De Absolute Waarheid Zeker alle problemen van de wereld oplossen! En Wie wilt De Beker van Christus Helemaal Leeg Drinken? Met alles er op en er aan? Ik Ken Die Beker en ik zeg dat ik geen Heilige wil worden!!!!! Want je zal als mensen als u overgeleverd worden en keer op keer Volmaakt Moeten Sterven om uw en hun rotzooi op te ruimen!!!! Ik Ben Die Christus niet!! Ik heb hier al vele keren geschreven dat ik niet zo’n Heilige wil worden bij hen die niet willen leren en onbeschoft blijven en maar moet wachten en in alles, overal en altijd Volmaakt Versterven!! Moet je hier eens op dit forum kijken, hoeveel shit je over je heen krijgt en dat van je “broeders en zuster” die zich christenen noemen!

 13. Frank hoort bij de club der waanzinnigen

  Dit soort types geven de nobelprijs van vrede aan de antichrist

  Barack Obama dankt de Nobelprijs voor de Vrede vooral aan de verzoenende rede over de islam die hij eerder dit jaar in Caïro uitsprak.

  De verborgen Mahdi

  1. @e.j.t Vissers

   Frank behoort niet tot de waanzinnige. Frank is een zwaar gewonde in diens ziel In Frank is meer rede te vinden dan bij vele zogenaamde christenen hier. Logica staat dichter bij hem dan bij vele andere hier met hun ziende blinde uitspraken en beweringen! Zeker, Frank slaat niet overal de spijker op de kop er is heel veel meer Gods Barmhartigheid te vinden dan bij vele Christenen hier! En die veel Gods Barmhartigheid heeft behoort niet tot de waanzinnige, die brallen en zwetsen en farizeïsch schriftgeleerderig zijn, die zijn waanzinnig!

   Elia zocht bescherming in het dorp waar Koningin Jezebel vandaan kwam en waren zij Joods? En denk er om dat niet als enige zij zocht naar Elia in Israël! En Elia geen onderdak vond bij profetischen en Joden in Israël en zo was het ook met de hoeren Jericho die twee Israelische verspieders verborgen!
   Zou op uw tellen passen!

 14. Nog even over die kanker homo in Frankrijk

  Franse vrouwen voor rechter om claim dat Brigitte Macron trans is

  De Franse ‘first lady’ deed in februari 2022 aangifte tegen de vrouwen, die de geruchten op sociale media verspreidden. Zo plaatsten de vrouwen in december 2021 een video op YouTube waarin ze het gerucht bespraken. Zulke berichten werden vervolgens door andere Fransen, met name mensen met een extreemrechts wereldbeeld, gretig verder verspreid.

  Altijd ben je extreem rechts .man wat haat ik deze zielen !

  BRIGITTE L’HABITE
  https://www.bitchute.com/video/jcoxnzMoLPQH/

  1. @Edwin Vissers,
   Kerel, doe a.u.b. eens normaal.
   U doet alsof U geestelijk zwaar ziek bent (Maar dat BENT U NIÉT!!!)

 15. U weet de obsessie niet van deze (mensen)

  De menselijke penis bestaat uit drie zwellichamen: twee aan weerszijden bovenin (de corpora cavernosa – enkelvoud: corpus cavernosum), en één aan de onderzijde van de penis (het corpus spongiosum). Deze derde is groter dan de eerste twee en kegelvormig. Hij vormt aan de voorzijde van de penis de zeer gevoelige eikel (glans penis).

  Sinds de oudste culturen heeft de penis een sterk belang aangenomen als symbool van vruchtbaarheid die ook wordt gebruikt bij ceremonieën om het reproductievermogen van mensen en dieren gunstig te stemmen, bijvoorbeeld in Romeins heidendom de god Priapus werd vereerd gekenmerkt door een enorme fallus.

  XXX (“666”) beoordeelde orgie in Amerikaanse stijl.” Orgie = .”orgia” betekent “geheime riten” die verwijzen naar de geheime riten van Dionysus (Bacchus/Orion/Osiris-Satan). Een orgie is een grote bijeenkomst van mensen in één enorme seksuele en drinkgekte!

  https://www.etymonline.com/word/orgy

 16. Stel, een jong persoon die toevallig beschikt over grote talenten.
  Die talenten zijn niet door mensen gemaakt.
  Geen mens heeft zichzelf gemaakt.
  Door het bezit van grote talenten wordt men reeds in de school op handen gedragen en verheerlijkt. Nochtans heeft die jonge mens daar zelf niets voor hoeven doen. Waarom moet hij dan zo vertroetelt worden?
  De bedrijven staan te popelen om dat jong mensje aan te werven. Het gaat om veel geld!
  De meeste getalenteerde mensen laten zich verleiden tot wereldse roem en rijkdom.
  Geen tijd meer voor God en waarheid!
  De enig mogelijke conclusie : de zogenaamde ‘wetenschappers’ zijn slechts verwaande speelgoedfabrikanten. Zij helpen de industrie en de banken om alle gewone mensen tot slaven te herleiden en hen tot goddeloosheid te verdwazen. Dat is het enige mogelijke resultaat van hun misbruik van hun talenten.
  Het misbruik van talenten leidt tot ontgeestelijking. Daaruit volgt goddeloosheid.
  Zoveel Engelbewaarders die klagen en wenen om de niet meer te stuiten geestelijke teloorgang van hun beschermelingen. Maar God zal hen gehoor schenken!

  1. In normale tijden worden mensen met grote talenten reeds als kind miskend en zeer vernederd. Dat is nochtans voor henzelf de enige mogelijkheid om God te kunnen aanvaarden. Verwen een kind eindeloos en verheerlijk het, het resultaat is een duivelskind. Ziedaar de zogenaamde ‘wetenschapper’.

  2. @Eic

   “Geen mens heeft zichzelf gemaakt. ”

   ook daar liegt u deels, u heeft het slechts over de buitenkant, niks over het diepst van de ziel! Want waar komt eigen verantwoording vandaan en de mogelijkheid zich eeuwig te verdoemen? Die wordt door God zomaar in de schoenen geschoven…..? Uw uitspraak is te kort door de bocht!

   1. @Henk Gadellaa,
    Ik voel mij gedwongen om het volgende te zeggen:
    Er is geen eerlijker mens dan @eric-b-l op deze site; hij is dus óók véél eerlijker dan Uzelf ooit geweest bent.

    1. @Derks

     een mens mag eerlijk zijn naar blinde leer, dat heet niet dat die overal eerlijk is. Een verkeerd leren is verkrachten en stelen!
     U en velen hier denken dat met Mea culpa alles onder de mantel der liefde te schuiven is, en al zou het ook zo zijn, en men diens leven niet verbetert, blijft men deels verkrachten en stelen!

     Jullie moeten eens nadenken dat Geheiligd niet hetzelfde is als Geheel Heilig zonder zonden is in doen en laten, dat een ander voor jullie zondigheid betaald!

     En dan zwetsen jullie: een mens kan niet anders. Die niet anders kan draagt ook geen schuld want er is geen verandering mogelijk…, dan waarom vragen jullie aan biechtelingen hun leven te verbeteren? Dan kan nog eens zien hoe ziek jullie denken: Geen mens kan Chistusgelijk nu al op aarde leven……, Kan een mens niet dan liegt Johannes en Christus ook in de Bijbel want vragen om Christusgelijk lief te hebben en volmaakt als De Vader te zijn op aarde is een opdracht die niet te vervullen is! dat is boeven de macht van een mens vragen, dat is satanisch

     1. @Henk Gadellaa,
      U draait de boel OM!!!
      Dat doet U STÉÉDS.
      De grootste leugenaar op deze site bent Ú; en dát met grootste afstand.

      1. @Derks

       u beweert dat het goed is om de Bijbel te lezen en staat dit niet in de Bijbel:

       48Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. (Mat 5

       en

       9Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
       JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
       12Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 16)

       en geldt dit als enige voor na de dood, of ook al tijdens het leven op aarde…..

       als het niet geldt voor op de aarde dan waarom wees Christus farizeeërs en schriftgeleerden terecht?

       u bent die de hele tijd draai en verdraait en Eric en velen met hem hier en in de kerk ook, want dan moet u en hen het hun zelf voor ogen houden en er aan voldoen en dan moet u en hun hoofd buigen en bekennen dat uw leer krom is, want u en hen leren dat God boven elk doorgronden en naleven verheven is : geen mens kan Christusgelijk worden in doen en laten, er zijn geen volmaakten op aarde mogelijk, daarom wijzen jullie elke richting daar heen af als satanisch en ketters en veegt de moderator

       1. @Henk Gadellaa,
        U bent NIÉT r.k. gelovig; U behoort zelfs niet tot een der protestants gelovigen.
        Anders gezegd: U heeft Uw ÉIGEN geloof.

        Dat is prima: vrijheid, blijheid. Maar ga ánderen dan niets verwijten.
        U lijkt op ’n dief, die anderen oneerlijkheid verwijt.

        1. @Derks

         Hoe vaak moet ik het schrijven dat ik geen eigen geloof heb want ik volg Die Ene Volmaakte Christusverschijning(John 16;23-26a en 1Kor 4;5). En Die Verschijning Geeft Gods Oordelen met Gods Bewijs.
         Maar ja u kunt helaas de Bijbel niet lezen……,

     2. Ik las toevallig, als ik het goed begrepen heb, dat wanneer een mens in Christus is, dat hij nog steeds zondigt en dus zondig is, maar dat God de mens als ware hij Christus aanziet; dus zondeloos. Dát is het geheim. De mens is zondig maar in Christus en dus in de ogen van de Hoogste niet (meer). Een paradox als ik weet niet wat, maar waar als ik de woorden goed begrijp. De stoffelijke mens is zondig, maar de geestelijke mens is Heilig. In Christus. God ziet Christus in de mens en daarom is de hele mens Hem en dus zondeloos. Bedoel je zoiets, of zwijmel/zwets ik nu?
      Zoiets lees ik in Paulus.

    2. U maakt een denkfout. Wanneer er geen eerlijker mens is op deze site dan die ene, dan kan er wel een zijn die even eerlijk is, maar u stelt vervolgens dat die ander (DUS?) niet veel eerlijker dan die ene geweest is. Dat klopt niet. U schrijft onzin.

     Bovendien kan die ene in het verleden wel eens zeer oneerlijk geweest zijn. En dan zou die nu afgerekend worden op zijn huidige status van eerlijkheid. Het zou dus kunnen zijn dat een mensenmoordenaar die wel 10 miljoen mensen heeft laten vermoorden als een eerlijk mens gestorven is. Of tijdens de laatste jaren van zijn leven als eerlijk mens is beschouwd. Dat lijkt mij niet te kloppen. Eens een dief altijd een dief en eens oneerlijk altijd oneerlijk. Eens een leugenaar blijft dat. Iemand kan zijn leven wel verbeteren, maar het hart verandert niet.

     Maar ervan uitgaand dat u bedoelt dat die ene (altijd) veel eerlijker is dan die ander ooit geweest is, het volgende.

     U dient m.i. beter te zeggen dat er volgens U(!) geen eerlijker mens op deze site is. Dat wil zeggen dat u meldt dat vanuit úw perspectief er niemand eerlijker is dan die ene ander op deze site. Dát mag u uiteraard melden, maar weet wel dat deze uitspraak veel, zo niet alles over uzelf zegt; het is vanuit uw perspectief geredeneerd.

     (Of uw uitspraak wijs is, is een tweede, maar daar wil ik nu niet over schrijven.)
     Maar wat zégt uw uitspraak eigenlijk over de anderen, maar ook over u? Alles dat een mens zegt komt uit overleggingen van het hart, kunnen we weten. We kunnen niet anders. Daarom zegt u wat uw hart u ingeeft. En daarom zegt uw uitspraak iets over uw hart. Dat bent u. Dat is uw wezen. En dat zijn uw gedachten, die ook uit het hart komen. (Ja uit de hersenen, maar daarvoor komen ze uit het hart, (dit voor ‘goede’ lezers.))

     En wat zegt het eigenlijk over die ‘eerlijkheid’.
     Is eerlijk zijn hetzelfde als bijvoorbeeld wijs, of goed zijn?
     Iemand kan bijvoorbeeld erg eerlijk doen, maar tegelijkertijd ook heel onverstandig, dus onwijs zijn. Zo iemand zou dan wel zijn eerlijke mening kunnen geven, een mening die voor die mens als waar is, maar stel, die mening is niet wijs, en op die manier, doorgeredeneerd, eigenlijk oneerlijk in de ogen van de iets wijzere mensen.

     Want wanneer eerlijkheid niet samengaat met wijsheid, dan kan het -op zich- wel een goede eigenschap zijn, maar als het om belangrijke zaken handelt, dan is wijsheid toch te prefereren boven alleen (maar) eerlijkheid. Een eerlijke wijze lijkt mij beter dan een eerlijke onnozel mens. Zo is een oneerlijke (schijn-)wijze(!) ook gevaarlijker dan een oneerlijke onnozele.

     Stel als voorbeeld dat zo een eerlijk maar niet erg bedreven in de wijsheid mens tot de conclusie komt dat de geldbanken op de wereld geen enkel probleem op de aarde vormen. Hij weet niet beter, dus voor hem is dat de eerlijke waarheid. En hij geeft zijn eerlijke mening, hij liegt daarover niet.

     Is het nu wijs om die uitspraak van die eerlijke mens voor meteen volwaardig en wijs aan te nemen zonder de uitspraak (eerst) te testen op wijsheid? Is het (ook) niet beter om eerst de wijsheid van iemand te peilen alvorens zijn betrouwbaarheid te zien?

     En wanneer die wijsheid getest moet worden, hoe doet men dat? Laat men onnozelen de wijsheid testen, of zal men wijzen vragen de ander te testen? Waarschijnlijk zijn wijze mensen beter in staat een andere wijze te testen op wijsheid dan een onwijze. (Dus u ziet wellicht al een beetje dat zo een label als ‘eerlijk’ nogal wat haken en ogen heeft.)

     Want stel dat er eerlijk mens is die uit domheid ook heel gemeen kan zijn, dus zonder dat hij het zelf door heeft en gemeen wil zijn. Die mens is dan wel eerlijk, maar of hij écht een rol van betekenis zou moeten spelen is zeker de vraag.
     Want, wijsheid is toch meer dan eerlijkheid. Wijsheid kan niet liegen, want dan is het geen wijsheid meer, althans, volgens mijn definitie van wijsheid. Ergo, wijsheid lijkt mij voor eerlijkheid te gaan.

     Ergo, uw melding aan de heer Gadella is vaag en zégt eigenlijk niets. Henk zou wellicht in uw ogen oneerlijk lijken, maar dat is ten eerste uw mening en of die waar is is te betwijfelen, want de vraag is of uw perceptie wel schoon is, maar dit laat ik wegens de lengte van dit commentaar achterwege. En wellicht is Henk wel wijzer dan u of die ene?

     Buiten dat rekent u alle anderen hier, inclusief mijzelf tot oneerlijker dan die ene. U, meet wellicht met de balk in uw eigen oog, en gaat dan de wellicht splinters in andermans ogen verwijten, en u doet dat dus nog in meervoud ook. Immers. u zegt dat er geen eerlijker mens op deze site is dan die ene. U durft!

     U oordeelt Henk dus als ‘minder’ eerlijk dan die ene. U zegt niet waarom u dat vindt, zodat Henk zich kan verdedigen, nee u gezegt hem dat. Want u hebt een gevoel dat u dwingt om dat te zeggen. U spreekt uw hart uit. Hmmm.

     1. Aanvullend, Derks,

      Als u vindt dat iemand de eerlijkste is hier, en dat is niet u, dan bent u dus zelf oneerlijk? Ergo, als u zelf (soms/af en toe/ hoe het uitkomt) oneerlijk bent, hoe kan men dan weten wanneer u wel eerlijk bent of doet? (nu, bijvoorbeeld?)

      Men kan niet én eerlijk een oneerlijk zijn. Er is niet zo iets als een beetje eerlijk. Men is (of beter doet, probeert te zijn) eerlijk, óf niet. Er is geen tussenweg. Ergo, zo vind ik uw oordeel nóg zwakker.

      1. @AntiSoof,
       Ik heb geen zin om ook nog ÚW onzinnig geleuter te lezen (geleuter = volgens Van Dale: het eindeloos discussiëren over onderwerpen die niet van belang zijn).

       1. Nou, dan leest u het toch niet. Dan wordt u misschien ook niet wijzer en blijft u onzin schrijven. Maar hoe kunt u nu weten of het ‘geleuter’ is wat ik schreef als u het tenminste niet las? Ook dat klopt weer niet. Echt, u praat vaak onzin en u staat niet open voor kritiek daarop. Waarom schrijft u hier dan überhaupt? Wilt u een monoloog houden? Doe dat dan lieve thuis? Of snapt u dat ook weer niet of wilt u ook dit niet lezen? Of spreekt u liever met ‘vrienden’ die hetzelfde denken als u? (Grappig veel mensen hebben vrienden die ze mogen, want die denken hetzelfde als zij denken, zeggen ze. Ja, die zoeken ze daar speciaal voor uit, hè he`. )

         1. Waar wilt u het over hebben, Derks? Ik geloof weinig wat mensen zeggen, schrijven en zo. Maar dat komt omdat ik vaak teleurgesteld ben. Bedoelt u dat?

          1. @AntiSoof,
           Lees a.u.b. Uw vorig antwoord, waaruit overduidelijk opgemerkt kan worden, dat U (om het vriendelijk te stellen) nog vragen voor mij heeft.
           Úzelf schrijft constant onzin waarop U anderen (in dit geval mijzelf) verwijt onzin te schrijven.
           Kort en bondig: heeft U nog vragen voor mij of heeft U géén vragen voor mij?

          2. Nee, ik heb geen vragen voor u, Derks, of het moet de vraag zijn hoe het met uw gezondheid gaat en of ik wellicht iets voor u kan doen of betekenen?

       2. @Derks

        Ach, u kent Van Dale dat is zeker ook een goed boek om te lezen? Dat zegt u ook van de Bijbel terwijl u aan kwaadaardige geselecteerde ziende blindheid( is ook een pleonasme) lijdt!

 17. GOD HEEFT DE STRIJD OP DE GEESTELIJKE AANVAL OP ONS GEWONNEN.

  Hoewel kinderen geestelijk kunnen worden aangevallen, belooft de Bijbel ook dat niets Gods goede plannen voor onze kinderen kan dwarsbomen.
  De plannen van de vijand kunnen hen niet uit Gods ontzagwekkende bescherming rukken. En over die vijand gesproken, we lezen in Openbaring 20 dat hij de oorlog al verloren heeft!
  Als christenen is het nu onze taak om te strijden en de goede strijd te strijden! We moeten de manieren begrijpen waarop de vijand de kinderen geestelijk aanvalt en enkele belangrijke bijbelverzen leren om voor hen te bidden in de strijd, en ze praktische vaardigheden leren om diep met God te groeien door dagelijkse stille tijd.
  De grote strijd om de harten van kinderen wordt ook gestreden in gebed als we Gods Waarheid gebruiken om de overwinning te claimen, halve waarheden af te breken en om goddelijke leiding te vragen (2 Korintiërs 10:3-5).

  Op welke specifieke gebieden zijn ze het meest vatbaar voor satanische aanvallen? En hoe kunnen we bidden voor de overwinning in deze gebieden?
  Hoewel elk kind zijn eigen unieke strijd heeft, zijn er over het algemeen vijf gebieden waarop onze vijand, Satan, deze generatie vaak aanvalt.

  ”1: ZELFWAARDIGHEID”

  Kinderen moeten begrijpen hoeveel God hen waardeert, en dat niets of niemand kan veranderen wie ze zijn in Christus. Satan leert ze hun eigenwaarde te baseren op hun uiterlijk, prestaties en hun bezittingen. Hij leert dat het leven helemaal om hen en hun plezier draait, en dat ze die stem van overtuiging die hen het verschil tussen goed en fout vertelt, moeten negeren. Hij herinnert hen aan hun fouten en mislukkingen en veroordeelt snel kinderen voor hun fouten.

  Geschriften die kinderen over eigenwaarde leren:
  • 2 Samuël 22:17-20
  • Psalm 61:5
  • Psalm 139:13-18
  • Jeremia 29:11
  • Mattheüs 10:28-31
  • Efeziërs 3:12-21

  ”2: LICHAAMSBEELD/SEKSUEELHEID”

  Kinderen moeten een diepe eerbied hebben voor de ingewikkelde manier waarop hun unieke lichaam wordt gevormd, en vanwege dit respect moeten ze opgroeien met eerbied voor hun lichaam als tempels van de Heilige Geest die waarde hechten aan zuiverheid en seksuele onthouding tot aan het huwelijk.
  Satan vertelt kinderen dat ze niet uniek gemaakt zijn, maar dat ze gewoon het resultaat zijn van een willekeurige combinatie van genen die miljoenen jaren nodig heeft gehad om te creëren. Hij overtuigt hen ervan dat het slechts dieren zijn met fysieke verlangens die het verdienen om vervuld te worden, en dat seksueel genot slechts een van die verlangens is die vervuld moeten worden zonder enige emotionele gehechtheid. Hij overtuigt sommigen ervan dat God misschien een fout heeft gemaakt door hen het verkeerde geslacht te geven, wat leidt tot allerlei diepe identiteitsproblemen over wat het betekent om man en vrouw te zijn.
  Hij gebruikt televisie en de media om oh zo subtiel bepaalde lichaamsvormen als ideaal boven andere te promoten. Hij overtuigt hen ervan dat alles in het werk moet worden gesteld om deze ideale lichaamsbeelden te bereiken, ook de beelden die leiden tot eetstoornissen, alcoholisme en drugsmisbruik.

  Geschriften om kinderen te leren over een gezond lichaamsbeeld/seksualiteit:
  • Genesis 1:27
  • Genesis 5:2
  • Marcus 10:5-9
  • Psalm 139
  • Spreuken 5:1-23

  ”3: INVLOEDEN”

  Kinderen zouden omringd moeten zijn door mensen die hen kunnen beïnvloeden in de richting van Gods grote doel voor hun leven; om ze te helpen groeien. Om die mensen te worden die anderen op krachtige manieren beïnvloeden voor het grotere goed.

  Satan, in plaats van kinderen alleen maar te omringen met slechte invloeden (hij weet dat dat een te voor de hand liggende benadering is), doet hij er alles aan om de goede invloeden (subtiel) buiten te houden. Hij houdt kinderen weg van Gods woord. Hij houdt ouders te druk en te veel afgeleid om kinderen op de juiste manier te beïnvloeden. Hij overtuigt hen ervan dat waarheid relatief is en niet absoluut, en daarom is het beïnvloeden van anderen in de richting van godsvrucht irrelevant en veroordelend tegen de overtuigingen van anderen. Hij overtuigt hen ervan dat ze geen verschil kunnen maken en dat ze toch echt niet de macht hebben om dingen te veranderen, dus waarom zou je het zelfs proberen?

  Schriftteksten om kinderen over invloeden te leren:
  • Deuteronomium 4:9
  • Deuteronomium 11:18-21
  • Jeremia 15:19
  • Spreuken 22:6
  • Romeinen 12:1-2
  • Efeziërs 4:14-15
  • 3 Johannes 11

  ”4: DOEL EN LEVEN ROEPEN”

  We willen dat kinderen doelbewust en gepassioneerd leven, altijd op zoek naar Gods leiding. We willen dat ze opgroeien met de bereidheid om door te zetten, een diep begrip van de kosten (en vreugden) van toewijding, en niet bereid zijn genoegen te nemen met zelfgenoegzaamheid en comfort.
  Satan leidt kinderen af en brengt ze in de war door ze te vertellen dat ze emotie moeten gebruiken om hun besluitvorming te sturen in plaats van te proberen hun passies af te stemmen op wat God al aan het doen is. Hij wil niet dat ze hun unieke persoonlijkheid en talenten die God hen van God heeft gegeven, begrijpen of waarderen. Hij moedigt kinderen aan tot luiheid en om tevreden te zijn met het zoeken naar zelfgenoegzaamheid en de gemakkelijke uitweg. Door gedachteloze bezigheden houdt hij ze gevoelloos voor het betere leven van magnifieke schoonheid dat voortkomt uit het volgen van Gods wilde en wonderbaarlijke beste pad.

  Schriftteksten om kinderen te leren over doel en levensroeping:
  • Spreuken 28:1
  • Johannes 2:13-17
  • Handelingen 4:13
  • Handelingen 20:24
  • Romeinen 12:6-8
  • Romeinen 12:11
  • 2 Korintiërs 3:7-12
  • Kolossenzen 3:23-24

  ”5: GELD, BEZIT EN WERK”

  Kinderen moeten een gezonde relatie met geld hebben en begrijpen dat bezittingen niet gelijk staan aan iemands waarde en ook niet het ultieme geluk brengen. We hebben ze nodig om te begrijpen dat de dingen van deze wereld ons vreugde kunnen brengen, maar dat blijvende vreugde alleen in God te vinden is.
  Net als Eva in de Tuin plaagt en verleidt Satan kinderen met knappe “vruchten” (“wereldse bezittingen”) waarvan hij belooft dat ze al hun problemen zullen oplossen en vervulling zullen brengen. Hij overtuigt hen ervan dat ze er alles aan moeten doen om vooruit te komen (inclusief het in gevaar brengen van hun waarden, indien nodig), omdat het hebben van veel geld en bezittingen het uiteindelijke doel is. Door een geest van ondankbaarheid houdt hij ze onzeker, leeg en in beslag genomen door gedachten aan wat ze niet hebben, zodat ze altijd op zoek zijn naar meer.

  Schriftteksten om kinderen te leren over geld, werk en bezittingen:
  • Spreuken 13:11
  • Spreuken 23:4-5
  • Spreuken 30:7-9
  • Mattheüs 5:5
  • Mattheüs 6:19-21
  • Efeziërs 6:7-8
  • 1 Timotheüs 6:6-10

 18. Het niveau van discussie scheert hier weer gigantisch hoge toppen!

  1. Ja, en daar help jij ook aan mee hè? Met je zinloze opmerking. Zoek liever iets wetenschappelijks uit als je daar de hersens voor hebt ontwikkeld. Das toch leuker? Of heb je iets dat je dat niet toelaat soms?

   1. Elke wetenschappelijk gefundeerde gedachte werkt hier als een rode lap op een stier, Antisoof. Nog niet gemerkt?

    1. Kan wel wezen. Moeten we maar ons maar iets verdraagzamer leren te op te stellen. Bovendien kunnen we stellen dat bijna alles onder de wetenschappelijke noemer valt wat het denken, maar ook wat het doen aangaat, ook zelfs de kennis van de Hoogste is zo bezien de (aller-) hoogste wetenschap.
     Zonder de Schepper, of zoals jij, meen ik, zegt, het eerste begin mede in ogenschouw te nemen is er misschien weinig kennen, en ik vind ook, zoals je weet, dat ik de kenner hoog aansla in zie zin: wie is hij die kent, kent hij ten eerste zichzelf ook, ook al zou het de Schepper zijn die hem geschapen heeft, of zoals sommigen zeggen, de (rotwoord) ‘oerkn@l’, blijft zelfinzicht van het hart (dus de geest) niet belangrijk? (Ik kan het niet uit ‘me bek’ krijgen, die afschuwelijke gedachte van zo een knal. Bah.)
     Dat wil zeggen; hoe komen wij hier op deze aarde en wat doen we met die kennis?

     Dus ergens zijn wij hier, op deze site, ook met een soort wetenschap bezig en zoals nu dus: de kennis/wetenschap van de geestelijke macht van de beschermengel/Engelbewaarder, gelardeerd met voorbeelden, gevoelens en gedachtes daarover van de schrijver van het artikel: Hypoliet. Hij herhaalt zijn kennis wat betreft de Engelbewaarder en geeft zijn kennis, gevoelens omtrent de vreselijke toekomst die ons wellicht te wachten staat en hoe we ons zouden kunnen preppen met geestelijke en materiële ondersteuning.
     Het komt misschien niet bij de schrijver op om eens te zien of er geen verdediging mogelijk is tegen al dat kwaad. Wij, gewone mensen, geen machthebbers, zijn met veel meer, maar we zijn vreselijk verdeeld. Ergo, die verdeling maakt ons wellicht erg zwak.

     Wat dan te doen aan die verdeling? De verdeling ongedaan maken lijkt mij fijn. Hoe? Dáár gaat het om. Zij zijn, de machtigen en de slechten, zoals vele menen, allen familie van elkaar en wij zijn als los zand met elkaar. Vroeger bood religie een band tussen de mensen, maar die band is nu klaarblijkelijk weg. We zullen dus wellicht, willen we althans iets tegengas kunnen geven aan de machtige mensen, proberen een band met elkaar te smeden. Maar dat gaat niet. Als door een totale spraakverwarring zoals bij de Babylonische verwarring, praten we telkens langs elkaar heen. Er is geen eenheid. Er is geen gericht streven. Die zijn weg door de scholen, de televisie, de krant, de radio, seks, drugs en rock&roll en vooral door het feminisme o.a. .
     Ik denk dat we daarom erg zwak staan tegenover gehaaide zakenmensen en hier vaak enkel zeuren over details, of nog erger, over elkaar, en dat maakt het allemaal wel héél helemaal lastig en vervelend.
     Maar om nu klaar te zijn om te vluchten en te denken dat er iets vreselijks gaat gebeuren is misschien een beetje teveel doemdenken. Weerstand bieden, maar dan slim en zachtaardig lijkt me voorlopig gepast en wellicht beter.

 19. Ik heb de bijdragen in het item over de Engelbewaarder gevolgd. In een tijd van secularisatie, ook om mij heen, om dan toch te willen blijven aan mijn RK religie, kan je daar best wat steun bij gebruiken. Maar om engelbewaarders letterlijk te nemen, kan ik mij niet voorstellen. Het zijn mooie verhalen die mensen kunnen helpen wellicht maar voor mij juist het tegendeel betekenen wanneer althans die verhalen als letterlijk bedoeld, worden verkondigd.

  Dan ben ik het toch weer eens met Frank Dierickx wanneer hij schrijft:

  Het is al moeilijk genoeg om er uit te komen of er een God bestaat. Of er iets of iemand aan de basis ligt van heel dat oerknalgebeuren. Of er een God de mens zou hebben geschapen om hem dan meteen weer te veroordelen en in de duisternis te sturen. Om dan uiteindelijk zijn zoon te moeten zenden om dat allemaal weer goed te krijgen. Die vragen lijken me een stuk essentiëler dan de kracht van de engelbewaarder.

  Het deed mij denken aan een overweging van afgelopen zondag van onze pastor waarin hij de mens als het middelpunt van de Schepping noemde. Dat was net nadat ik van Govert Schilling een antwoord op een vraag van iemand had gelezen: zijn er meer sterren dan zandkorrels in het heelal. De uitleg wil ik U allen besparen maar het ‘waarneembare’ heelal wat ongeveer 13.8 miljoen jaar oud is, bevat héél veel meer sterren dan er zandkorrels zijn op Aarde. En dan alleen in het ‘waarneembare’ heelal want we vergeten dat het heelal nog veel groter is maar het licht daarvan heeft ons nog niet kunnen bereiken. Dan denk ik: zou zo’n pastoor dat dan nooit eens lezen? Als er zoveel sterren zijn, hoeveel planeten meer zijn er dan wel niet en als maar een klein percentage leven kan bevatten, dan blijven er nog ontzettend veel over waar ook leven mogelijk kan zijn. Dat mensen daar vroeger over dachten is logisch maar nu is het wel bijzonder arrogant om te denken dat wij de enige beschaving zouden kunnen zijn.

  Om iemand als Frank ongelovig te noemen, is dwaasheid. Net als ik vraagt hij zich veel af en dat zonder alles zomaar aan te nemen. Ben je daarom ongelovig? Nee, het is zoeken naar antwoorden omdat je zin aan je leven wilt geven. Antisoof schrijft bijvoorbeeld over Frank:

  Ik krijg toch een beetje de zenuwen wanneer je hier weer komt prijsschieten, want het doel hier is zo groot, dat het de hele kermistent beslaat en je dus bijna nooit kan missen, flauwerd.

  Antisoof: komen die zenuwen niet van het feit dat U van binnen voelt dat er veel waarheid zit in de woorden van Frank en dat U daar geen goed antwoord op kan geven? Zijn wij niet alle zoekers en moeten we niet proberen om zonder zwart makerij naar elkaar, maar met respect voor elkaar tot hopelijk een oplossing te komen?

  Als God bestaat en Almachtig en teven Liefde is, dan mag ik toch wel zeggen dat ik niet begrijp waarom hij kinderen in de Middellandse Zee laat verdrinken? Als iemand dan zegt: dat wil God ook niet dan zeg ik met Epicurus: waarom zouden wij Hem dan God noemen?
  Een pastoor zei eens tegen mij: dat komt omdat wij alleen aan onszelf denken en dat zal inderdaad voor veel mensen gelden. Maar ik heb ruim 45 jaar gewerkt waarvan de meeste jaren in continu dienst met inzet voor mijn gezin. En natuurlijk ook veel fouten gemaakt maar mag men mij dan zulke rampen mij zomaar in de schoenen schuiven?

  Als ik dan zo mijn twijfels heb, is dat volgens mij niet schoppen tegen het Geloof maar zoeken naar juiste antwoorden en ik doe daar God niets tekort mee, vermoed ik.

  1. Heer van Ettinger,

   “Antisoof: komen die zenuwen niet van het feit . . .”.
   Sorry, ik drukte me niet goed uit. Ik wilde aangeven dat ik het een beetje flauw van hem vond. Ik bedoelde het dus als ‘grapje’, steekje onder water, naar Frank toe. Ik meen dat hij groot genoeg is om daar mee te dealen.

   Maar buiten dat, valt het u niet op dat ik vaak aangeef dat ik Frank’s positie waardeer? Maar het valt mij dan des meer tegen dat wanneer het over de wereld gaat er wel érg ‘politiek correcte’ standpunten ingenomen worden, dat irriteert me dan op de een of andere manier een klein beetje, dat is alles.

   Ik snap uw standpunt ook hoor. Ik maakte ook zo een ‘evolutie’ in het denken mee, een waar ik nog niet klaar mee ben, trouwens. We zoeken allen naar de waarheid, is het niet? Maar, tenslotte, we moeten volgens mij veel meer lachen en blij zijn. Het leven is te kort om te laten bederven en zeker door illusies. En al helemaal niet door gehaaide zakenmensen, want dat is een feit, die zijn erg machtig en veroorzaken veel rimpels.

   1. Antisoof,

    Vriendelijk dank voor Uw verduidelijkend antwoord. U heeft ook gelijk dat we meer zouden moeten lachen en dat deed ik ook en ik had veel hobbys en interesses maar tegenwoordig kan ik beter zeggen dat het lachen mij steeds meer vergaat. Ik durf soms niet meer goed te gaan slapen na een drukke dag van oppassen etc. omdat ik dan alleen al denk aan al die mensen en vooral kinderen op de vlucht, die dat niet kunnen. Ik heb verschillende machtigingen aan Goede Doelen lopen maar het lijkt zo uitzichtloos … en daarom had ik meer van God verwacht al mag ik zeker geen uitleg van Hem verlangen natuurlijk. Ik heb mij ook verdiept in de leer van de Romeinse stoïcijnen die ook in een moeilijke tijd leefden. Ben een bewonderaar bijvoorbeeld van de stoïcijnse keizer Marcus Aurelius en die zeggen dat je niet wakker moet liggen van zaken waaraan je toch niets kan doen. Dat vind ik toch wat gemakkelijk maar Sophocles bijvoorbeeld zei dat wanneer je wat aan je naaste geeft, je daar nooit minder van wordt. Als we dat allemaal zouden doen! Laat ik dat maar voor ogen houden. Maar moeilijk blijft God en deze tijd wel eens voor mij. Vriendelijke groet.

  2. @J.A.W. van Ettinger

   Kan Frank en u rekenen? Gewoon 1 + 1 = 2? En het niet een vraag om met u beide te spotten of te vernederen!

  3. De debatten hier komen steeds weer terug op het christelijk monotheïsme versus het gnosticisme, en dat komt omdat de huidige gevestigde wereldorde gnostisch is, en zo ook de machthebbers en het vals wereldbeeld dat in de scholen en universiteiten ingelepeld wordt. Ook de moderne kosmologie is gnostisch, en ik ben het niet eens met uw gedachte dat de hemellichten wereldbollen zijn; de hemellichten bevinden zich binnen het aardrijk en zijn klein en lokaal, en het aardrijk is geen planeet maar een afgesloten terrein zo gereguleerd dat mensen er kunnen wonen. Ook de negatie van het geestelijke bij Frank Dierickx is gnostisch, want de “wetenschap” (“gnosis”) van de academici die hij blindelings aanhangt is de hermetische nepreligie van de rozenkruisers die de sciëntistische revolutie gestuurd hebben. De hermetische rozenkruiserij evolueerde uit het katharisme in Europa dat zelf manicheïstisch was van oorsprong. De manicheeërs beweerden dat fysiek licht goddelijk was, dus hun nepreligie was materialistisch zoals het sciëntisme vandaag; de nepwetenschappen kwantumfysica en het atomisme gaan over dat concept. Daarom ook verkondigen theosofisten de “Electric Universe Theory”. De hermetist Copernicus achtte de zon een god omdat de zon de grootste lichtdrager was in zijn fictief zonnestelsel. De vrijmetselarij die heden Europa bestuurt ontstond uit de rozenkruiserij in Engeland waar de rozenkruisers ook de sciëntistische Royal Society gesticht hadden. De twee zuilen in de maçonnieke tempel vertegenwoordigen de valse leer van het manicheïsme van twee conflicterende goddelijke principes.

   De christelijke doctrine van de mens als middelpunt van de schepping moet men zien in de context van de bijbelse kosmografie met een aardrijk omgeven door kosmische wateren, de hemeloceaan boven het firmament en de Tehom, de grote waterdiepte, onder de aarde; Jerusalem, de plaats waar Christus gekruisigd werd en waar Hij op de Troon van David zal regeren, is het fysiek middelpunt van de bijbelse kosmos.

   U heeft hier herhaaldelijk de leugen verkondigd dat Jezus aan de kant van het gnosticisme zou gestaan hebben. Dezelfde moderne maatschappij echter die Jezus haat bemint het gnosticisme en bevordert de verspreiding ervan. Ik ben van de millenniale generatie; die generatie groeide op met fantasy rpg-reeksen van “Square Enix” zoals “Final Fantasy” en “Kingdom Hearts”, beiden gnostisch, dus jongeren werden en worden geconditioneerd in het gnosticisme tegelijkertijd met hun conditionering in vijandschap jegens Christus. De gnostische architecten en bestuurders van de moderne maatschappij weten dus dat Christus vijandig is aan het gnosticisme zoals ook Zijn heilige apostelen dat waren.

   1. @Waramund

    Uw betoog over gnosis is weer eens een farizeïsch blind oordeel. Het begaan van de zonde overspel, moet men toch weten wanneer er van overspel sprake is, of? Dan is het weten van het begaan van overspel ook gnosis, net als het weten wie de verlosser is, net als weten van de Wet en de Profeten. Daarbij maakt de kerk ook gebruik van gnosis van de wetenschap, want het ontdekken dat bijenwas of olie brandbaar was of elektriciteit voor licht in de kerk maakt dat de kerk gebruik er van maakt. En als er een geestelijke ziek wordt gaat die ook naar een dokter om beter te worden. En als Christus wonderen doet dat prijst u Die de hemel in en dacht u dat Christus wonderen doet uit onwetendheid?
    U bent zo schijnheilig als de pest, want toen Christus vroeg aan de farizeeën en schriftgeleerden of Johannes de Dooper een Profeet was zeiden ze we weten het niet, terwijl men teken aan de Hemel wel gebruikten en dat deed de mens ook zonder gnosis?!
    U schreef:

    “Zeer domme dingen lees ik hier. Dat u een hond dingen kunt leren betekent niet dat hij een rationeel verstand heeft; dieren denken instinctief en emotioneel (emoties zijn lichamelijke impulsen), mensen rationeel.”

    Gnosis is doorspekt van ratio. ja is er op gebouwd, net als Logica!

    Tav dieren heeft de Bijbel u al lik op stuk gegeven en zo is het ook tav uw farizeïsch blinde opmerking over gnosis!!:

    23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;John 16

    En duidt en leert de kerk niet dat bidden in Jezus Naam Het Onze Vader, is? Dan wijst de kerk zelf dat Gods Gnosis niet verkeerd is en dat Die Verkrijgbaar is:

    24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

    Of staat die tekst niet in de Bijbel, net als deze:

    1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost.(1Kor 14)

    zijn woorden van stichting, vermaning en troost zonder Gnosis?

    En

    1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.1Kor4

    Hoezo betrouwbaarheid eisen als men geen Gods Gnosis Heeft? Hoezo zondigt een mens zonder Gods Gnosis om te beoordelen?

    Wee u met uw farizeïsche valse misleidingen!

    Men kan zien dat u Profetie gedurend het leven haat en velen met u hier! Zelfs de moderator is met diens vegen er mee besmet!

    Ja moderator veeg alles maar weer weg want dan lijkt het net alsof Waramund en Jean Marie en Eric, Derks, naar wie ik geantwoord heb, en u alles van hen en mij heeft weggeveegd, dat ze goede christenen zijn en geen misleidingen doen!! Ook u haat Gods Gnosis en Verwijzingen Daar Naar!

    en ook nu sla ik het op!

   2. ” Ook de moderne kosmologie is gnostisch, en ik ben het niet eens met uw gedachte dat de hemellichten wereldbollen zijn; de hemellichten bevinden zich binnen het aardrijk en zijn klein en lokaal, en het aardrijk is geen planeet maar een afgesloten terrein zo gereguleerd dat mensen er kunnen wonen. ”

    Zoals altijd, Waramund, heeft u het grote voordeel van de duidelijkheid.

    Er bestaat ook een officiële Harry Potter-fanclub genaamd Wizarding World. Je kunt gratis lid worden en ontdekken in welk Hogwarts-huis je thuishoort. Wizarding World is de nieuwe officiële thuisbasis van Harry Potter en Fantastic Beasts. Als je dichter bij de magie wilt komen, kun je je aanmelden bij de Harry Potter Fan Club en op de hoogte blijven van het laatste nieuws en aanbiedingen uit de tovenaarswereld.

    Vriendelijke groet.

     1. Dat weet ik. Maar u bent toch een groot minnaar van het magisch denken, nee?

      1. Het concept dat de “wetenschappers” nu kwantumfysica noemen is wat gnostici vroeger magie noemden, een hanteerbare kracht de aard van natuurlijke objecten omzeilend besloten in geheel de stoffelijke kosmos. Ik onderschrijf die fictie niet; er zijn mirakelen van Godswege, ingrepen van de hemelse wezens die Hem dienen en satanische manifestaties door de gevallen hemelse wezens, maar geen pantheïstische magie zoals de gnostici beweren.

       Wanneer gnostici aan “magie” doen, dan is het dat de gevallenen reageren op hun occultistische invocaties.

       1. ” …er zijn mirakelen van Godswege, ingrepen van de hemelse wezens die Hem dienen en satanische manifestaties door de gevallen hemelse wezens… ”
        Als dat geen pantheïstische magie is…
        Waramund, de mens als ‘sociaal wezen’ probeert het samenleven wat te ordenen en te reguleren, met waarden en normen allerhande. Hoe verder je afwijkt van de ‘common sense’, des te meer argumenten heb je nodig om jouw individuele opvattingen te verantwoorden.
        Neem bv. onze opvoedingsmethodes. Elke ouder mag zijn kind naar eigen inzicht grootbrengen: streng, autoritair, mild, geweldloos etc. Maar als de methode té fel afwijkt van de ‘common sense’, dan zal de gemeenschap om uitleg en eventueel om correctie vragen. Nu, en in alle tijden was dat zo.
        Uw wereldbeeld wijkt zo onnoemelijk sterk af van de ‘common sense’ dat werkelijk bijna niemand u om argumenten of verantwoording vraagt. Te gek om los te lopen. Verspilde energie. En bovendien, dat vind ik belangrijk, compleet ongevaarlijk. Tenzij u daardoor vervalt in blank superioriteitsgevoel en racisme, wat nogal eens durft te gebeuren.

        1. @Frank Dierickx,
         Uw antwoord aan @Waramund is geschreven vanuit de hoogmoed, dat de mens het enige weldenkend wezen in het heelal is.

         U vergeet totaal dat het heelal immens groot is en nog steeds uitdijt.
         De kans dat er méér wezen rondwaren dan ménsen, is mijns inziens onvoorstelbaar groot.

         1. Derks, vertel dat eens aan Waramund.
          Hij zal u vierkant uitlachen.
          U heeft alweer de draad van de discussie een beetje gemist.
          Fijne vond verder.

          1. @Frank Dierickx,
           Dan ben ik blij, dat ik die hele discussie gemist heb.
           Het heelal: letterlijke betekenis: werkelijk de totále ruimte.

           De geleerden weten nog maar nét dat het heelal nog stééds uitdijt.
           Wij mensen hebben nog geen enkel idee hoe groot het heelal is en hoe groot het nog kan worden.

         2. Derks,
          Pas op met dingen als waarheid te brengen waarvan u niet weet of ze waar zijn. Bewijst u de ‘uitdijing’ heelal. Dat kunt u niet.

          U heeft het over hoogmoed? Weer de splinter en de balk, is het niet? Zelf schrijft u wellicht nonsens als waarheid en tegelijkertijd maakt u een ander dat verwijt.

          1. Uw overmoedig denken, dat niet niet tegengesproken kan worden met spijkerharde bewijzen (wie kan het heelal vastspijkeren?).
           Alleen dát feit al, toont aan dat wij mensen van het heelal letterlijk(!) niéts afweten.

         3. @Derks en Antisoof

          De Volle Waarheid kan beide en alles Onweerlegbaar, Onontkenbaar Bewezen Bewijzen: Uitdijen van het heelal, het heelal vast zetten en iedere mens en natuurling kent heel het heelal, je moet er voor naar het diepst van de ziel gaan!

        2. Frank Dierickx,

         De bovennatuurlijke aard van de christelijke God is niet pantheïstisch; pantheïsme is een absurd theologisch denksysteem dat beweert dat een hoogste godheid besloten ligt in de stoffelijke kosmos, in alle stoffelijke dingen. Wanneer de hermetische “wetenschappers” die u volgt beweren dat er een kwantumniveau in de stof zit waar partikels geen wetmatigheid volgen en zich onvoorspelbaar gedragen, dan vernoemen zij hetzelfde concept dat de magiërs van de hermetische “Renaissance” hun pantheïstische god noemden; de gnostici in de oudheid noemden het concept het pleroma. Wat zij vroeger magie noemden was het concept van het hanteren van die gepretendeerde pantheïstische kracht om beperkingen van de natuur te omzeilen.

         De kabbalistische rabbijn beweert dat gepretendeerd kwantumniveau te kunnen hanteren door het Hebreeuws alfabet, de hedendaagse “wetenschapper” denkt dat te kunnen door technologische ontwikkeling; de praat van het CERN in Zwitserland gaat daarover.

         Wat “common sense” betreft: “Common sense” is het benoemen van waarneembare vanzelfsprekende werkelijkheden zoals ze zijn; u kunt niet door eigen waarneming van de hemellichten vaststellen dat zij kolossale wereldbollen zijn met de afstanden die NASA geeft. Dat is een leer van een kosmologie die onderdeel is van een nepreligie, en u heeft die leer ontvangen van de “priesters” van die nepreligie. Het concept van een uitdijend universum stond in de kabbalistische “Zohar”; dat komt omdat het een gnostische leer is.

         De gedachte van de aarde als een wereldbol onder wereldbollen komt van het monisme van de gnosticus; de gnosticus beweert dat alles goddelijk is en dat alles uit atomen bestaat en hetzelfde is. Hij erkent geen distinctie tussen hemel en aarde en waant dat de aarde waarop hij staat eenzelfde object is zoals de hemellichten die hij boven zich ziet.

       2. @Waramund

        U heeft geen verstand van magie, want dan had u geweten hoe het werkt en hoe men handelt om te verkrijgen, en u zou uw ogen uit kijken met hoeveel u bedrijft!:

        22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.(1Sam 15)

        Het is maar goed dat er Geheiligd veel kan worden want het bedrijven van een vrucht van Goed en kwaad is toverij!!!!!!! Als enige als men volmaakt Christusgelijk Handelt In Doen en Laten is men vrij van toverij!

       3. Correctie: “maar er is geen pantheïstische magie zoals de gnostici beweren”

 20. “Het geloof is een vaste grond voor wat men hoopt; een overtuiging over dingen, die men niet ziet. Om het geloof zijn de Ouden met ere vermeld; hierdoor ook erkennen we, dat de wereld door Gods Woord is geschapen, dat het zichtbare uit het Onzichtbare is ontstaan.”

  Lees hoofdstuk 11 van het boek Hebreeën.

  En ik kan er aan toevoegen :
  door het geloof volgde ik de bevelende woorden van de onzichtbare maar onmiskenbaar aanwezige Engelbewaarder en maakte een lange pelgrimstocht naar Banneux waar ik meteen een visioen kreeg dat een vaste richting gaf aan het verdere verloop mijn leven.

  1. @Eric

   weet u hoeveel mensen op misbruik van geloof de mist in gaan? Hoeveel er door bedrogen worden! Net als die dominee op zijn dak van zijn huis toen de dijk doorbrak en uiteindelijk verdronk en bij God kwam!
   U moet zich schamen, elke kind wordt er mee verneukt! En dan hebben ze het over dat desinformatie erg is op internet en sociale media en de wereld……,

   1. @Henk Gadellaa,
    Ik ben benieuwd wat men over Ú zegt als U gestorven bent en het ongedierte Uw lijf opeet.
    En Ú heeft het over desinformatie …….

    1. @Derks

     Arme die u bent, de natuur is mij welwillend geweest en voor mij te sterven, mede vrij te spreken van mijn zonden en mijn leven te verlengen, zou ik dan hen weigeren hun mede vrij te spreken en leven te verlengen met het eten van mijn lichaam als het mijn Tijd Is? Heiligen hebben niet anders gedaan. En waar u geen weet van heeft is dat er nog een andere mogelijkheid voor één Die Die Ene Volmaakte Christusverschijning volgt…..die een Mens in Mede Eigen Hand heeft!

      1. @Derks

       “@Henk Gadellaa,
       Uw antwoord zal Uw veroordeling zijn.”

       Dacht u dat ik dit niet weet? “Zoals u oordeelt wordt u Geoordeeld”, en :

       47 De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. 48 Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist, en wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. (Luc 12)

       En zo kan ik vele teksten uit de Bijbel halen en ook waar ik elke keer op wijs:

       1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

       Ik schrijf ook niet vanuit eigen naam zoals u! Ik weet en ken de Goddelijke Consequentie! Waarom denkt u dat ik er u op wijs als u schrijft? Dacht u te kunnen ontsnappen aan onder eigen naam schrijven? Dacht u dat een mens en zeker een Christen vrijheid van meningsuiting heeft? Arme en dwaas die u bent! Elk handelen en niet handelen wordt afgerekend en niet iedereen die Heer Heer, roept verkrijgt de Hemel, zeker niet ziende blinde en farizeeërs en schriftgeleerden!!

       Dan zou u er maar eens werk van gaan maken opdat u de Hemel Haalt ipv op uw ziende blinde trom raffelen en echt Nederig worden! Nu bent u niet meer dan een vals klinkende leeg vat, die al diens Goede werken van diens Ziel vergooit!
       Dat u mij pijnigt is daar aan toe, ik verdien het, Dat u Christus Pijnigt dat is erg! Dat u voor mij geen ontzag heeft, allá, dat u geen Ontzag heeft voor Christus, voor uw Ziel, Voor Kinderen met uw gebral en gezwets……

       Leer Vol-Profetisch te worden dan Bent u Christus Licht!

 21. Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen ENGELEN ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?

  1. @e,t,j, Vissers

   Ga eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning voor u over Engelen en Beschermengelen spreekt en Ga Daar Zien en Haal De Goddelijke definitie van Engelen en Beschermengelen, op! En kom dan hier en Getuig als Christus Ooggetuige! Dan zal u Gods Lof Verkrijgen, nu doet u blinde beweringen die u niet hoort te doen! U bent niet beter dan Elifaz! Die sprak ook over God zonder Gods Gnosis van Zaken!!
   Leer Vol-Profetisch te worden ipv een blinde schriftgeleerde!!!!

   Christus heeft daar zoveel over gewaarschuwd! Dan val in in dezelfde val: Een gewaarschuwd mens telt voor twee en ik waarschuw er ook voor!

   En het zal wel weer weggeveegd worden want ik heb dit al eerder hier geschreven!

   en ook dit sla ik op!

 22. DIRECTIE,
  Helemaal vergeten: Van harte proficiat dat de site weer in de lucht is en 100% werkend.

 23. Algemeen:
  De spotter zoekt wijsheid, maar tevergeefs; Voor een wijze is de kennis gemakkelijk te vinden.
  Blijf uit de buurt van een dwaas, Want verstandige taal bespeurt ge er niet.
  De onnozele gelooft alles wat er gezegd wordt; De wijze let op het antwoord, dat hij ontvangt.
  corona sapientium divitiae eorum fatuitas stultorum inprudentia

  Een goede communicatie behoeft goede definities; zonder juiste definities is er geen goed gesprek mogelijk. Mij valt op dat meningsverschillen vaak geen meningsverschillen blijken te zijn maar wel taal-verschillen.

  Bij Bijbellezen is het juist nodig om te weten aan wie de woorden erin gericht zijn.

  1. Zonder taal kan je niet denken.
   ‘Ik wist dat toen nog niet, want ik had daar nog geen taal voor.’ Een zinnetje dat ik vaak hoorde bij mensen die pas later beseften wat hen ik hun kindertijd was overkomen.
   Zelf kan ik me in nogal wat talen behoorlijk uitdrukken, maar ik besef als geen ander dat ik de subtiele nuances en betekenissen nooit zal begrijpen van een taal die niet mijn moedertaal is. Mijn twee dochters zijn getrouwd met een Nederlander, en daar is soms ook enige spraakverwarring, terwijl wij zogezegd dezelfde taal spreken.
   De Bijbel is een conglomeraat van veel verschillende teksten in veel oude talen en veel vertalingen allerhande.
   Hoe kan daarover in godsnaam ooit een taalkundig juist en inhoudelijk eenduidig oordeel over geveld worden? Met geldende definities. En correcte identificatie van boodschapper en ontvanger. En dan hebben we het nog niet eens over de intentie van de schrijver. Wat wou hij meedelen en waarom?
   Kortom, niets ligt vast. Het blijft zoeken. Toch?
   Fijn weekend.

   1. Frank,
    Ik denk dat er wel dingen vast liggen, en dat is juist nu juist de crux van ‘de zaak’ wellicht. Zelf althans, verbaas ik me, als ik wéér iets lees dat blijkt te kloppen, iets, waarvan ik eerst dacht het het (te) vaag was en niet klopte. Dat is juist wel het ‘rare’, of minder ordinair uitgedrukt, het wonderlijke, van de Bijbel, de bijna os wellicht absoluut zelf-bevestigende teksten erin. Of de rode draad die erin loopt van bladzijde 1 t/m de laatste. Die draad laat het verband zien in de verhalen, de wetten, de voorbeelden. Ik zoek zelf uiteraard ook (nog), daar dus niet van, maar ik wil wel zeggen dat dat zoeken op zich op een of andere wijze een soort kracht, als was het alleen al door de geleerde wijsheid, maar ook een raar soort plezier en soms zelfs iets dat op verrukking lijkt geeft. Heel bijzonder. Ik heb in het leven niet erg veel last gehad van de schat van de Schrift, integendeel zelfs. Het geeft een dimensie aan het leven die misschien onbeschrijfelijk is. Nou ja, het is als een soort ‘licht’.

    Zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal opengedaan worden, vind ik een soort belofte die mij ook niet loos lijkt.
    Maar, de zoektocht zelf is er ook een van schoonheid en van wonderbaarlijkheid op zich, vind ik. Het zoeken zelf schept al vreugde vaak.

    Fijn weekend, jij ook.

    1. Ook dat is waar het zoeken geeft ook een extra dimensie aan het Geloof.
     Maar het kan ook leiden tot spraakverwarring en misverstanden waarbij men bovendien gauw ook nog eens denkt de waarheid in pacht te hebben en de ander verkettert.
     Ook goed en fijn weekend.

   2. Het blijft zoeken inderdaad Frank en ook een fijn en goed weekend !

   3. @Frank

    Als niets vast ligt bestaat de persoon Frank ook niet. En uw kinderen zijn ook “luchtkastelen”
    en is ook geen recht en gerecht. Dan hoezo zonder taal kan je niet denken? Niets ligt vast, dan denken ook niet en een taal geeft geen houvast…

    Zo kan ik wel een hele tijd door gaan, Frank.

    droevig

  2. Vermelding Bron:
   “De spotter t/m inprudentia”:
   Boven geciteerde Spreuken zijn uit de Statenvertaling, Spreuken 14
   De Latijnse spreuk is uit de Vulgaat, Spreuken 14:24

 24. @AntiSoof,
  Ik heb ook al eens gelezen, dat er meerdere heelallen moeten bestaan.
  Dit vind ik zéér logisch: ook de hel moet een plaats hebben in het heelal.

  1. Grappig, Derks.

   Ik las eens een boek van een man met zeer hoog IQ (220 o.i.d.) waarin hij zich voorstelde (hoe hij het precies bedoelde weet ik niet, misschien wel grappig of zo, dat weet ik niet, of misschien bedoelde hij het als gedachten-experiment) dat er een dubbel heelal zou kunnen bestaan. De één zou dan het spiegelbeeld van de ander zijn. Wat in het ene het verleden was was in de andere de toekomst, enzovoorts. Zeer leuk om te lezen, maar net als de relativiteitstheorie, wel aardig (hoewel) om te lezen, maar voor mij een te ver van mijn bed show. Ik vind het ook niet Christelijk, maar dat terzijde.?

   Voorlopig lijkt mij één Hemel en één Aarde al heel veel. De hel, dat weet ik (gelukkig) niet, of het moet de aarde soms een beetje zijn. Wát een ellendeling lopen daar soms op. Naarlingen die het leven van miljarden mensen soms heel vervelend maken.

   Dus ik vind twee heelallen niet zo logisch. Logischer lijkt mij één heelal. Maar, wie ben ik. Argumenten heb ik echter niet daarvoor, denk ik.

   Trouwens, bijna alles dat ik weet, heb ik geleerd van anderen. Weet u: een goed boek zie ik als een samenvatting van een wijsheid van een mens. Wanneer ik dat gelezen heb, ben ik geestelijk rijker geworden. En geestelijk is meer dan het lichaam, vind ik.

   Maar met lezen is het zo, dat woorden in een boek wel echt lijken, de boodschap kan onecht zijn. Of voor 99 procent echt maar, het venijn zit ik die ene één procent leugen. 😉 Voordat ik een boek lees, bestudeer ik eerst de schrijver, dat scheelt vaak onnodig lezen. (En de commentaren van anderen zijn goud waard. Zoals ‘Goodreads’. ) Maar ja.

   Tot slot: de arme zeer intelligente man kwam zeer spoedig en beroerd aan zijn einde.

   1. IQ-scores worden verdeeld volgens een normale verdeling (ook wel bekend als de Gaussische verdeling), waarbij ongeveer 68% van de mensen een IQ-score tussen 85 en 115 heeft. Er is geen enkele betrouwbare en gevalideerde IQ-test die boven de 160 meet. Hoe iemand aan zijn einde komt heeft ook geen enkele correlatie met zijn IQ. Christus was volgens de overlevering 33 jaar toen hij beroerd aan zijn einde kwam.

    1. @Frank

     “Hoe iemand aan zijn einde komt heeft ook geen enkele correlatie met zijn IQ. Christus was volgens de overlevering 33 jaar toen hij beroerd aan zijn einde kwam.”

     je zou toch echt eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning moeten gaan want de mens heeft wel degelijk medezeggenschap in diens einde en slimmen weten het vaker uit te stellen dan dommen. En over IQ, de Hoogste heeft De Volle Waarheid, en die is verbonden met echte nederigheid, daarom kan een kind een professor voorbij gaan, ja zelfs een dier en een steen kan dat!
     Het uiteindelijk vinden van de Volle Waarheid vraagt het tot zwijgen brengen van het menselijke. De Hemel vindt dan ook als enige op het sterfbed als men voorbij de dood gaat!

   2. @Antisoof,
    Een IQ van 220 bestaat volgens mij niet.

    Hemel en aarde is iets totaal anders dan: heelal.

    1. @Derks

     aarde is deel van het heelal en de Hemel is overal te vinden waar Volmaakt Goed is. Ook in de hel want het mag lijken dat satan daar de macht heeft, die kan niks ongezien doen voor de Hemel. En die macht van satan is omdat de mens en natuur hem die geven! En op de dag des Oordeels heeft satan helemaal geen macht meer!

     1. @Henk Gadellaa,
      U zegt hetzelfde als ik. U gebruikt alleen zeer veel woorden.
      Echter:
      Wat WIJ kennen als heelal is slechts een gedéélte van alles wat bestaat.
      PS: Ook ná de dag des Oordeels BLIJFT satan opstandig. Echter, dan heeft hij geen enkele macht meer.

    2. Derks,
     Neem me niet kwalijk. Ik ging uit van de gebruikelijke, meen ik, astronomische betekenis van het woord ‘heelal’.
     Maar het woordenboek zegt idd: ‘ruimte waarin de aarde, planeten en sterren zich bevinden’.
     Zo zien we maar weer, de definities die we gebruiken moeten de juiste zijn.

     Wat betreft IQ, zie William James Sidis. Hem bedoelde ik trouwens.

     1. @AntiSoof,
      Inzake die zeer hoge IQ: Geloof die site niet.
      Zo’n hoge IQ is bij mijn weten nog nóóit bewezen c.q. aangetoond.

      1. @AntiSoof,
       Het hoogste bewezen IQ = 170
       (die persoon zat in de klas van mijn overleden broer).

 25. Jullie hier hebben mij belachelijk gemaakt om de getallen ,hoe durven jullie het te hebben ober het IQ

  Ik ga jullie platslaan !

  Gods getallen systematiek in de natuur en in de Bijbel.

  Inleiding.

  Uitgangspunt voor deze studie is Gods grootheid en wijsheid verder te ontrafelen die Hij in de natuur om ons heen en in de Bijbel heeft vastgelegd om door de mens te worden ontdekt.

  Wij, hier in West-Europa hebben de Bijbel kompleet in onze eigen taal, maar dat is niet met alle volken het geval. Er zijn voor zover nu bekend meer dan 8000 talen in de wereld en de complete Bijbel is slechts in 1500 talen vertaald. (de stand van 2004)

  God heeft, in Zijn onmetelijke wijsheid dit natuurlijk voorzien en heeft Zijn principes in de natuur en sterrenhemel vastgelegd, zodat ieder mens God in de natuur kan ontdekken om Hem vervolgens die eer te geven die Hem toekomt.

  Dit komt overeen met de woorden die in Bijbel staan in Romeinen 1:18 – 21 ; (ik citeer het Boek)

  20- God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk- alles wat Hij geschapen heeft- bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.

  21-Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan.

  Zij hielen zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten ze het spoor bijster.

  Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren ze in werkelijkheid dom.

  25- Ze ruilden Gods waarheid in voor de leugen.

  Even een paar teksten waaruit Gods nauwkeurigheid blijkt.

  Psalm 147:12;Hij bepaalt het getal der sterren. .

  Jesaja 40:12 ; Wie hield de oceanen in Zijn hand en mat de hemelen af met Zijn staf?

  Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen?

  Job 28:25 – 28; Hij stelt de kracht van de wind vast en bepaald de grenzen van de oceanen.

  Hij maakte de wetten van de regen en baant een pad voor het onweer.

  Hij weet waar de wijsheid is en vertelt het aan iedereen die luisteren wil.

  Hij schiep de wijsheid en doorgrondde haar.

  En dit zegt Hij tegen de hele mensheid;‘ Ontzag te hebben voor de Here, dat is de ware wijsheid; het vermijden van het kwaad, is inzicht.

  Jesaja 40 : 26 ; Kijk omhoog naar de hemel, Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt of er niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en planeten.

  Bovenstaan de teksten zijn overgenomen uit de Bijbelvertaling Het Boek.

  We moeten ons goed realiseren dat in bovenstaande teksten, God het is die spreekt; Hij inspireerde.

  Hij heeft de Bijbel woord voor woord en letter voor letter geciteerd over een periode van wel vijftien honderd jaar. Vele van de veertig verschillende schrijvers kenden elkaars geschriften zelfs niet; toch is het één schitterend mooi samenhangen Boek geworden met één rode draad en dat is de persoon van Jezus Christus.

  Cijfers en Getallen.

  Getallen vormen eigenlijk de basis voor het bewijs dat er inderdaad een Meesterbrein bestaat; en de steeds terugkerende getals patronen die ook in de natuur voorkomen, wijzen op een systematiek die tot stand moet zijn gebracht door een “bovennatuurlijke” wettenmaker.

  Aangezien de Bijbel een verslaglegging is van hetgeen die Wetgever zegt en doet, mogen we verwachten dat ook in de Bijbel zelf die getallen volgens een aanwijsbare systematiek zijn terug te vinden. In het dagelijks leven komen we ook bepaalde uitdrukkingen tegen waarin cijfers en getallen een bepaalde betekenis hebben b.v. ( 1 ) Eéndracht maakt macht.

  ( 2 ) Waar twee kijven hebben twee schuld.

  ( 3 ) Alle goede dingen bestaan uit drieën, of; driemaal is scheepsrecht.

  Zeven is het geluksgetal en dertien het ongeluks getal enz.

  Cijfers en getallen in de natuur.

  In het dierenrijk kennen we zeven rangordes, om van de hoofd afdeling te komen tot de soort.

  Als voorbeeld nemen we de Europese Eekhoorn.

  (1) Hij behoort tot de afdeling der meercellige dieren.

  (2) Tot de stam Chordata (d.w.z. dieren met een Chorda Dorsalis)

  (3) Tot de onderstam Vertebrata. ( d.w.z. gewervelde dieren)

  (4) Tot de klasse Mammalia. (d.w.z. zoogdieren)

  (5) Tot de orde Rodentia. (d.w.z. knaagdieren)

  (6) Tot de familie Sciurus. (d.w.z. eekhoornachtigen)

  (7) Tot de soort Sciurus vulgaris. (d.w.z. de gewone eekhorrn)

  Het plantenrijk

  Op dezelfde manier komt men in het plantenrijk tot de volgende indeling voor b.v. de theeroos.

  (1) de afdeling Spermatophyta. (d.w.z. de zaadplanten)

  (2) de onderafdeling Angiospermae (d.w.z. de bedekt zadigen)

  (3) de klasse Dicotyledoneae (d.w.z. tweezaad lobbigen)

  (4) de orde Rosales.

  (5) De familie Rosaceae( d.w.z. de rozenfamilie)

  (6) Het geslacht Rosa (d.w.z. de roos)

  (7) De soort: de Theeroos.

  In het plantenrijk vinden we trouwens verschillende getallen die bepalend zijn voor de classificatie.

  Bij de ‘inwendig groeiende planten’ is drie het toonaangevend getal, terwijl bij de ‘uitwendig groeiende planten vijf overheersend is.

  De korrels in een maïskolf groeien in rijen, maar het is ALTIJD een even aantal rijen, nooit oneven. Als we kijken hoe de bladeren groeien aan de steel van een plant, zien we niet alleen een wetmatigheid in aard en karakter, maar hun plaats en rangschikking is steeds volgens een vast patroon. Sommige bladeren zijn om en om geplaatst, sommige tegenover elkaar, terwijl anderen spiraalvormig aan de steel geplaatst zijn. Maar steeds komt na een vast aantal weer een blad recht boven het eerste blad aan dezelfde kant van de steel terug.

  – Bij een eik is dat het vierde blad.

  – Bij de appel het vijfde.

  – Bij de perzik het zesde.

  – Bij de hulst het achtste; maar er zijn twee spiraalwentelingen nodig voordat het 8e blad recht boven het eerste verschijnt.

  – Bij de lariks is dat het eenentwintigste blad; maar pas na acht wentelingen van de spiraal komt het eenentwintigste blad recht boven het eerste.

  Merk op dat het getal zeven in deze reeks mist; zou dat komen omdat deze natuur niet volmaakt is maar in zonde gevallen? Houd deze getallen in gedachten bij het verder lezen.

  Het getal twee spreekt van dualisme; scheiding. (goed / slecht)

  Twee is het getal van samengaan, van het worden tot één.

  De Here Jezus zond zijn discipelen twee-aan-twee uit (zie Mark.6:7) en ook tweegetuigen bevestigen de waarheid. De twee (man en vrouw) binnen het huwelijk zullen tot één vlees zijn.(zie Gen.2:23+24)

  God maakte scheiding tussen wateren en wateren, d.w.z. boven en beneden en ook tussen licht en donker. (n.b. er was toen nog geen zon of maan en sterren geschapen)

  Door de hele Bijbel heen krijgt veelal de tweede het eerstgeboorte recht en niet de eerste; de tweede scheidt zich altijd af. Dat zijn veel voorkomende Bijbelse principes.

  Het eerste getuigt van orde en eenheid en het tweede wordt afgescheiden en verlaten.

  Merk op de verschillen tussen: Kaïn en Abel; Ismaël en Izaak; Ezou en Jacob; Orpha en Ruth; Vasthi en Ester; Saulus en Paulus en Jezus en Christus.

  Het getal drie spreekt van de Goddelijke volmaaktheid.

  Als God, de Schepper zich openbaart aan de mens dan doet Hij dat als de Zoon en als God werkt door Zijn kracht dan doet Hij dat door Zijn Geest.

  God kent dus twee uitdrukkingsvormen en is daarmee tegelijkertijd een éénheid.

  Let wel; het woord Drie-eenheid komt niet voor in de Bijbel.

  In het Hebreeuwse alfabet kent iedere letter ook een getalswaarde.

  Dit komt in meer talen voor, soms in een iets ander verband b.v. bij de Romeinse cijfers.

  Hierbij worden ook geen cijfers gebruikt maar een samen stelsel van letters voor een bepaald getal.

  Voorbeeld; I= 1; V = 5; X = 10; L= 50; C=100; D=500 Hiermee kunnen alle tussenliggende getallen worden gemaakt.

  In Deut. 6:4 staat: Hoor Israel, de Heer is onze God, de Heer is één.

  Het Hebreeuwse woord voor deze één(heid) is ‘ECHAD’.

  De taalkundige betekenis van dit woord is echter die van een samengestelde één .

  De Engelse vertaling geeft als verklaring bij dit woord; A UNITY.

  Het woord begint met een ALEF, dit is de eerst letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft de getals waarde van 1. De tweede letter is de PEE en de derde letter is de LAMED.

  Het hele woord van drie letters heeft de getalswaarde van: 1 + 80 +30 = 111 (= drie énen), hiermee dus ook in getalswaarde aangevende, dat het hier om een uit drie samengestelde -éénheid gaat.

  Dit zijn geen toevalligheden maar door God, in Zijn prachtige wijsheid bedachte constructies.

  Als God de mens schept (zie Gen.2:7) dan ontwerpt en bouwt Hij een lichaam waar Hij dan vervolgens de levensgeest in blaast.

  Daardoor wordt dan dat lichaam een levende ziel. Deze mens werd dus een levende ziel die in een lichaam woont en die mens bezit een (levens)geest en is dus ook een drie-eenheid.

  De ziel is de persoonlijkheid en de geest is de levensgeest die God gaf en die na het sterven ook weer naar God terug gaat. Het lichaam gaat naar het graf en de persoon in het O.T. naar het dodenrijk.

  Het dodenrijk kent drie benamingen in het N.T, te weten de Hades en de Gehenna en de Tartarus.

  De tijd kent ook drie aanduidingen: Verleden, Heden en Toekomst.

  De Here Jezus zegt van Zichzelf in Joh.14:6 dat Hij de Weg, de Waarheid, en het Leven is.

  Hij wordt ook driemaal verzocht in de woestijn en Hij wekte drie mensen op uit de dood.

  Drie keer sprak een stem uit de hemel tot de Here Jezus.

  De Here Jezus werd op het derde uur gekruisigd en toen Hij voor iedereen stierf waren er drie uren van absolute duisternis, maar het mooiste was natuurlijk dat Hij de dood overwon en opstond “op de derde dag”.

  Over de derde dag gesproken.

  Johannes 2:1 begint met de woorden:En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea.

  Als de woorden ’en op de derde dag’ worden weggelaten verandert er ook niets aan het verhaal.

  Als we zoiets lezen in Gods Woord dan moet er een lampje gaan branden want dan gaat het over iets bijzonders.

  De frase ‘de derde dag’ komt bij nader inzien nogal vaak voor in de Bijbel en steeds gebeuren er grote en feestelijke dingen en heeft het te maken met wedergeboorte en een nieuw begin.

  De verhouding tussen de Here God en het volk Israel was een liefdevolle huwelijks relatie; God had Israel getrouwd. (zie b.v. Jer.3 )

  Volgens Ef.5 :22-33 mag ook het menselijke huwelijk hiervan een afspiegeling zijn.

  Wegens hun voortdurende ontrouw geeft God na veel geduld aan het tien-stammen rijk (Israel) een scheidbrief. Dit was volgens de Mozaïsche wetten toegestaan. (zie Deut.24)

  Het twee stammen rijk (de Joden), bestaande uit Juda en Benjamin hebben van God nooit een scheidbrief gekregen maar toch zijn ook dezen van deze echtverbinding los, omdat de Man, Jezus van Nazareth stierf.

  Citaat Joh.1:11;Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.

  Het nieuwe verbond voor Israel is nooit in werking getreden; dit komt alsnog in de toekomst.

  Als we ons deze huwelijks zaken goed realiseren dan krijgen de woorden van Joh.2 een speciale betekenis. Het zal dan een prachtige bruiloft worden.

  Want we lezen ook in Jer. 3 dat de Here Israel weer terug zal nemen zodra het zich tot Hem bekeerd; bij mensen komt dat niet voor volgens vers 1.

  Maar Gods liefde gaat zo oneindig ver dat God van te voren zegt dat Israel terug mag komen als ze weer beantwoordt aan Gods liefde. (zie Jer.4:1)

  Dan zal er een spetterende bruiloft zijn. Wanneer? In de toekomst en wel op de derde dag volgens Hosea 6: 1-2 Citaat:Komt laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft ons verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Het komt dus goed met deze intieme relatie en wel ‘op de derde dag’.

  Op de derde dag zal Israel dus weer haar oude positie innemen en weer vruchtbaar kunnen zijn zoals in een goed huwelijk behoort. Ze krijgt haar oude glorie en status van Hoofd der volken terug en is a.h.w. wederom geboren net als de Here Jezus die op de derde dag opstond tussen de andere doden uit om nieuw leven tot stand te brengen. Volgens 2 Petrus 3:8 mag ons niet ontgaan; dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

  Gedurende de derde duizend jaren zal de band tussen God en Israel weer worden hersteld.

  In Genesis 40:20 blijkt Farao jarig te zijn op de derde dag en hij maakte een maaltijd voor al zijn dienaren. Op die dag werd de schenker in zijn ambt hersteld en de bakker werd opgehangen.

  In Gen.42:18 zegt onderkoning Jozef op de derde dag tegen het hongerende volk;Doe dit opdat gij in leven blijft.

  In Exodus 19:11 gebeurde het op de derde dag dat God op de berg neerdaalde om Mozes de wet te geven.

  In Ester 5:1 hulde koningin Ester zich op de derde dag in een koninklijk gewaad om de koning te vertellen van plannen om Gods volk uit te roeien en hierdoor bleef het volk gespaard en kreeg het een nieuwe kans. Anders was het hele volk kompleet uitgemoord en had de Messias niet geboren kunnen worden.

  Dit was slechts een kleine bloemlezing uit de Bijbel wat er zoal op de derde dag gebeurt.

  Natuurkunde.

  Alle stoffen op aarde kennen drie aggregatie toestanden.

  Nemen we b.v. water als voorbeeld dan kan water als vaste stof voorkomen; als ijs, of als vloeistof; water, of als gas; stoom. Dit geldt voor ALLE stoffen; ook ijzer.

  Het hangt maar van de temperatuur af in welke toestand de stof voorkomt.

  Zelfs vluchtige gassen worden bij afkoeling vloeibaar en bij nog verder afkoeling vast.

  In de natuur om ons heen komt het getal drie zeer veel voor.

  De baby die in de baarmoeder groeit, is aan de moeder verbonden met een drievoudig snoer; de navelstreng die bestaat uit twee aders (voor afvoer) en één slagader voor de toevoer van zuurstof en voedsel. Natuurzijde heeft een unieke glans die bij alle andere geweven stoffen niet voorkomt.

  Dit komt omdat de draad die de zijderups produceert driehoekig van doorsnede is en tevens enigszins doorzichtig zodat de zonnestralen hierin, net als in een prisma uiteen gerafeld worden tot een unieke regenboog van kleuren. Alle kleuren van de regenboog kunnen worden samengesteld uit drie basiskleurenn.l. Rood; Blauw; Geel.

  Ieder beeldscherm werkt dus alleen met deze drie basiskleuren en het Sony beeldscherm kent daarom drie elektronenkanonnen waarmee het scherm wordt beschoten met losse elektronen om vervolgens daarmee alle duizenden combinaties van kleuren op het scherm te projecteren.

  Het getal vier is het getal van de menselijke beproeving.

  De vierde letter van het Hebreeuwse alfabet is de DALET en dus ook het getal vier.

  ‘Dalet’ betekent ook deur en het is Christus die zegt dat Hij de deur is waardoor de mens heen moet om tot de Vader te komen. (zie Joh.10:9 en Joh. 14:6) Dit is de ENIGE weg.

  De Bijbel spreekt over de vier winden en de vier hoeken der aarde.

  In Openbaring zeven wordt gesproken van vier engelen die op de vier hoeken der aarde staan en de vier winden der aarde vasthouden zodat het bladstil is.

  Het getal vijf is het getal van Gods genade.

  De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter ‘HEE’ en heeft dus ook het de getalswaarde vijf. De mens heeft vijf vingers en vijf tenen en vijf zintuigen om Gods genade te ontdekken.

  Door Gods genade werd aan de naam Abram letter ‘HEE’ toegevoegd; Abram werd AbraHam.

  De naam ‘Abram’ betekent: ‘Vader is verheven’ of ‘God is verheven’.

  Dan sluit God een verbond met Abram (zie Genesis 17: 5) en God zegt: Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met U, en gij zult de vader van een menigte volken worden; en gij zult niet meer Abram genoemd worden maar Abraham omdat Ik u tot een vader van een menigte van volken gesteld heb.

  God geeft dus het argument erbij:” . . omdat Ik u tot een vader van een menigte” enz.

  Abraham betekent dus: ‘Vader van vele volken’.

  De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de HEE wordt aan zijn naam toegevoegd.

  De ‘vijf’ staat voor genade, inderdaad; God is Abram genadig omdat Abram op God vertrouwde. (zie Rom.4:3) maar de HEE staat ook oor ‘venster’ en daarmee voor ‘uitzicht’.

  Door Gods genade is er ook uitzicht voor de mens van nu; een hemelse toekomst in Christus.

  Ook blijkt dat ALLE maten die betrekking hebben met de Tabernakel veelvouden van vijf te zijn.

  Als de ene mens de andere ‘de vijf’ geeft, dan schenken ze elkaar dus genade; ze geven elkaar de hand en hebben vrede.

  De zestienjarige David zoekt zich vijf gladde stenen uit de beekbedding als wapen tegen Goliath.

  God was David genadig en de eerste de beste steen trof de grote God loochenaar dodelijk en hij stortte ter aarde nog voordat hij zijn zwaard getrokken had. (1 Sam.17:1-58)

  De vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen die genoemd worden in Matt.14:21 werden gevoed door vijf broden en twee vissen. Ze moesten in groepjes van vijftig stuks gaan zitten.

  Jezus werd met ontferming bewogen zo lezen we in vers 14.

  Er wordt in Matt.16:9 gememoreerd aan deze vijf broden en vijfduizendmensen.

  Het getal zes is het getal van de zondige mens en de onvolmaaktheid.

  Dit getal heeft een slechte betekenis in de Bijbel. De mens werd op de zesdedag geschapen en moest zes dagen werken en een Hebreeuwse slaaf moest zesjaar dienen.(Ex.21:2)

  Nebukadnesar maakte een beeld dat zestig el hoog was en zes el breed om zich door zijn onderdanen te laten aanbidden.(zie Dan.3:1-30)

  De satanische reuzen in het land Kanaán hadden zes vingers aan één hand en zes tenen aan de voet. ‘Vierentwintig bij elkaar’ zo staat er nadrukkelijk bij in 2 Sam.21:20.

  De satan is de overtreffende trap van dit alles en heeft dan ook het getal zeshonderdzesenzestig (666) zo lezen we in de Bijbel in Openb. 13:18.

  Dit is een merkwaardig getal want het is de som van alle cijfers van één t/m zes kwadraat, d.w.z. 1+2+3+4+5+6+7+8 . . .enz. +36 = 666.

  In Openbaring 9:20 wordt gesproken van zes eigenschappen van mensen die van de eerste drie plagen van vers 18 waren overgebleven;

  Ze bekeerden zich niet van ; 1- De werken hunner handen.

  2- Boze geesten aanbidden.

  3- Moorden

  4- Toverijen

  5 -Hoererijen

  6- Dieverijen.

  Het getal zeven wijst op de Goddelijke Volmaaktheid.

  De eerste zin van de Bijbel bevat zeven Hebreeuwse woorden.

  Na de schepping rustte God op de zevende dag.

  In het menselijk lichaam is de celvernieuwing een zeven-jarige cyclus.

  Toen Noach in de ark was wachtte God nog zeven dagen voordat de vloed losbarstte zo lezen we in Genesis zeven.

  Er bevinden zich zeven kleuren in de regenboog. (rood-oranje-geel-groen-blauw-indigo-violet)

  In het Nieuwe Testament staan drie keer zeven brieven.

  Paulus schreef zeven vroege brieven vóór Handelingen 28 en ook de andere Apostelen schreven in die tijd zeven brieven.

  Na Handelingen 28; tijdens de laatste gevangenschap van Paulus schrijft hij weer zeven brieven.

  We noemen dit de late brieven en deze zeven zijn aan gelovigen uit de heidenen gericht.

  De eerste brieven hebben een duidelijk Joods karakter.

  De zegeningen die God aan Abram belooft zijn zevenvoudig volgens Gen.12:2+3

  1- Ik zal u tot een groot volk maken.

  2- Ik zal u zegenen.

  3- Ik zal uw naam groot maken.

  4- Gij zult tot een zegen zijn.

  5- Ik zal zegenen wie u zegenen

  6- Wie u vervloekt zal Ik vervloeken

  7- Met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (d.w.z. in Christus)

  De kandelaar in de tempel heeft zeven armen en Salomo bouwde Gods tempel in zeven jaren en daarna was er zeven dagen feest.

  Farao droomde van zeven magere en zeven vette koeien en zeven magere en zeven vette aren.

  Er staan zeven Geesten voor Gods troon en er staan zeven beden in het gebed, het:’ Onze Vader’.

  In Openbaringen wordt gesproken over zeven Gemeenten; over zeven Lichten; over zeven sterren; over zeven gezichten; over zeven zegels die verbroken moeten worden.

  De geestelijke wapenrusting uit Efeze 6:10-20 waarmee gelovigen en deze genade periode zich moeten beschermen tegen aanvallen van deze wereld bestaat uit zeven onderdelen.

  1- Vers 14; Uw lendenen omgordt met de waarheid.

  2- Vers 14 Bekleed met het pantser der gerechtigheid.

  3- Vers 15; De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes.

  4- Vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand.

  5- Vers 17; Neemt de helm des heils aan,

  6- Vers 17; en het zwaard des Geestes.

  7- Vers 18; en bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de

  Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen enz.

  In de fysiologie zien we opnieuw het getal zeven als toonaangevend.

  De gemiddelde leeftijd van de mens is ongeveer 70 jaar. (7 x 10)

  Er zijn zeven Griekse woorden om deze zeven stadia van de mens te beschrijven.

  1. kleuterjaren (Paidion=kind)

  2. kinderjaren (Pais = jongen)

  3. jeugd (Meirakion = jongeman)

  4. puberteit (Neaniskos = jongeman)

  5. volwassene (Anér = man)

  6. oude dag ( Presbutes = oudere man)

  7. ouderdom (Géron = oude man)

  De perioden van zwangerschap bij dieren zowel als bij mensen zijn gewoonlijk een veelvoud van zeven (dagen of weken).

  Bij de meeste insecten worden de eitjes uitgebroed in zeven halve dagen of veelvouden ervan.

  Hetzelfde is van toepassing op het larvenstadium.

  Bij zoogdieren is de periode van zwangerschappen:

  – de muis 21 dagen (3×7)

  – da kat 56 dagen(8×7)

  – de leeuw 98 dagen (14 x 7)

  – de haas 28 dagen (4×7)

  – de rat 28 dagen (4×7)

  – de hond 63 dagen (9×7)

  – het schaap 147 dagen (21×7)

  Het uitbroeden van een kippenei duurt 21 dagen en van een eendenei 42 dagen.

  Bij de mens duurt de zwangerschap 280 dagen (40 weken) bovendien is bij de mens het zeven-dagen principe ingebouwd. Er is n.l. ontdekt, dat de hartslag van de mens gedurende zes dagen per week ‘s morgens sneller klopt dan ’s avonds, terwijl het hart op de zevende dag langzamer klopt.

  De mens moet dus één keer per week een rustdag nemen volgens de ingebouwde wet.

  Het menselijk lichaam bestaat uit cellen die zich door deling vermenigvuldigen.

  Ons lichaam heeft een inwendig herstelsysteem dat er voor zorgt dat het lichaam zich om de zeven jaar volledig vernieuwd.

  Je leeftijd zou je ook uit kunnen drukken in het aantal celdelingen.

  Een eenvoudige manier om er achter te komen aan welke celdeling je bezig bent is je kalenderleeftijd te delen door zeven.

  Bij verschillende menselijke ziektes is de 7e of 14e of 21e dag kritiek; bij andere ziektes is het 7 halve of 14 halve dagen.

  Een zijde rups gaat na 28 dagen vreten een cocon bouwen.

  Bij grote golven die de kust naderen is de zevende steeds groter dan de voorafgaande zes.

  En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Iedereen die dus de natuur objectief onderzoekt moet dus wel tot de conclusie komen dat er ‘ iets speciaals’ aan de hand is en dat hier een betekenis aan verbonden moet worden.

  Onze toonladder bestaat uit zeven verschillende tonen waarna de achtste precies een octaaf

  hoger is dan de eerste. De achtste toon is dus eigenlijk hetzelfde als de eerste maar een octaaf hoger; een orde hoger.

  En dan de Bijbel; dat dit een door God zelf geïnspireerd boek is weten we, maar verschillende onderzoekers, waaronder Ivan Panin hebben aangetoond dat ook de Hebreeuwse en Griekse woorden en zinnen en ook de woordkeus strikt voldoen aan de z.g. zevenstructuur.

  In het Koninklijk geslachtsregister van Matt.1; 1-17 vinden we dit al heel openlijk aangegeven.

  Citaat Matt.1:17; Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten; van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien geslachten.

  Dat is 3 x 14 oftewel 6 x 7 geslachten; totaal 42.

  Bij verder onderzoek van dezelfde tekst uit Matt.1:1-11 blijkt volgende;

  Het totale aantal Griekse woorden is 49 d.i.(7×7)

  Van deze 49 woorden beginnen 28 (4×7) met een klinker.

  De resterende 21 (3×7) beginnen met een medeklinker.

  Het totale aantal letters in deze tekst is 266 (38×7). De som der cijfers van 266 is weer 14.

  Deze 266 letters bevatten 140 (20×7) klinkers en 126 (18×7) medeklinkers.

  Van de 49 woorden zijn 42 (6×7) zelfstandige naamwoorden en 7 andere.

  Van de 42 zelfstandige naamwoorden zijn 35 (5×7) eigen namen.

  Onder de 35 eigennamen zijn 28 (4×7) namen van mannelijke voorvaders van Christus.

  Zo prachtig zit zo’n klein stukje van Gods woord in elkaar.

  Ook veelvouden van zeven komen voor. B.v. het getal zeven duizend.

  Gods naam; IK BEN DIE IK BEN komt in het Oude Testament 6828 x voor en in het Nieuwe Testament 172 x. Totaal dus precies 7000 x.

  Dit brengt ons bij het getal acht.

  Acht is het getal van wedergeboorte. Na de zevende dag komt de eerste van de nieuwe week; de achtste dag en dat is de dag van de opstanding van Jezus Christus.

  De acht staat dus voor wedergeboorte en totale vernieuwing.

  Zoals na de grote vloed uit Gen.6 de wereld opnieuw bevolkt werd uit de achtmensen die in de ark waren, zo begint de Here Jezus met acht zaligprijzingen voor het nieuwe verbond die in het Nieuwe Testament acht keer worden genoemd.(zie Hebr.8:8)

  Bij het volk Israel werd een mannelijke baby besneden op de achtste dag.(zie Gen.17:12)

  De laatste jaren is gebleken dat de productie van bloedplaatjes bij een mannelijke baby op de achtste dag plotseling vele malen hoger is dan normaal.

  Bloedplaatjes dienen om bij een bloeding het bloed snel te laten stollen.

  Ook het eerste offer werd op de achtste dag gebracht. (zie Lev.9:1)

  Een jong dier moest volgens Lev. 22:26 zeven dagen bij de moeder blijven, maar niet eerder dan op de achtste dag mocht het worden geofferd en in Lev.25:22 lezen we dat de boeren in het achtste jaar wel mochten zaaien maar niet mochten oogsten; pas in het negende jaar mocht gegeten worden van de oogst. Om e.e.a. te compenseren belooft God dat Hij in het zesde jaar zou zorgen dat de oogst een dubbele hoeveelheid zou opleveren.

  De nieuwe en levende weg die genoemd wordt in Hebr.10:20 is niet alleen de heilsweg voor de Gemeente maar ook voor Israel die acht maal Gods bijzondere schat (Segullah) wordt genoemd.

  In het Griekse alfabet hebben de letters ook allemaal een getalswaarde.

  De eerste letter is de Alpha met de getalswaarde één.

  De laatste letter is de Omega met de getalswaarde achthonderd. Hieraan wordt gerefereerd in Openb.22:13 Citaat;Ik ben de Alpha en de Omega; de eerste en de laatste, het begin en het einde.

  Op deze manier is de getalswaarde van de naam Jezus;

  Jota(=10) + Eta(=8) + Sigma (=200) + Omicron (=70) + Upsilon (=400) + Sigma (=200) = 888 .

  De vele namen van de Here Jezus hebben daarom natuurlijk ook een relatie met het getal acht.

  Nederlands Grieks________________________________________________

  1- Gezalfde Messiach 656 = 82 x 8

  2- Zoon Huos 680 = 85 x 8

  3- Heer Kyrios 800 = 100 x 8

  4- Koning Basileus 848 = 106 x 8

  5- Jezus Iesous 888 = 111 (!) x 8 (= 8 x ECHAD zie Deut.6:4)

  6- Redder Sooter 1408 = 176 x 8 (176 = 22 x 8 zie ook Psalm 119)

  7- Christus Christos 1480 = 185 x 8

  8- Menzenzoon Huos tou Antropos 2960 = 370 x 8

  ( Zie ook de laatste pagina voor de getals waarden van Hebreeuwse en Griekse letters.)

  DE Here Jezus is ook de WEG de Waarheid en het Leven.

  Het woordje WEG is in het Grieks HODOS met als getalswaarde 344 en dit is 43 x 8.

  Het getal tien.

  De tien is het getal van de perfecte Goddelijke ordening en komt tot uitdrukking in de scheppingsorde maar ook in de openbaring van Zijn Woord.

  Na de tien plagen in Egypte kwam het volk in de woestijn en kreeg op de Sinai de tien geboden die op twee stenen tafelen met elk vijf woorden door God aan Mozes werd gegeven.

  De periode vanaf de schepping van Gen.1 tot aan de zondvloed is 1656 jaar en in deze tijd waren er tien geslachten.

  Het beeld uit Daniel van Nebucadnezar heeft tien tenen en tien horens en die representeren tien Antichrist koninkrijken uit de eindtijd.

  Het hogepriesterlijk gebed (Joh.17) bestaat ook uit tien clausules.

  Het leven van Abraham kan worden samengevat in tien beproevingen; en de in de woestijn gemaakte Tabernakel stond gefundeerd in 10 x 10 zilveren fundamenten.(Ex.38:27)

  Tien keer komt het in de Bijbel voor de vuur uit de hemel daalt om te verteren of aan te steken.

  In het Oude Testament komt het tien keer voor dat het volk juicht van vreugde tot eer van God.

  In het Mattheus evangelie is sprake van vijf wijze en vijf dwaze maagden die de Messias verwachtten en er staan in totaal tien gelijkenissen betreffende het Koninkrijk in dat zelfde evangelie.

  De Here Jezus specificeert zichzelf tien keer in de Bijbel;

  1- Ik ben het brood des levens in Joh.6:35

  2- Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald’ in Joh.6:41

  3- Ik ben het brood des levens’ in Joh. 6:51

  4- Ik ben het Licht der wereld ‘in Joh. 8:12

  5- Ik ben het die van Mijzelf getuig’ in Joh 8:18

  6- Ik ben de deur der schapen’ in Joh. 10:7+9

  7- Ik ben de goede herder’ in Joh.10: 14

  8- Ik ben de opstanding en het leven’ in Joh.11 :25

  9- Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ in Joh.14:6

  10- Ik ben de ware wijnstok’ in Joh 15:1

  Het getal elf.

  Elf is het gekken getal zegt de mensheid en is veelal verbonden met chaos en zotheid.

  Het is één teveel boven de volmaakte tien en het is één minder dan twaalf.

  De zonneactiviteit, die te meten is in het aantal protuberansen (zonnevlekken) kent een elf jaarlijkse cyclus tijd die zorgt voor een steeds terug kerende onzekerheid bij lange afstand radio verbindingen . Is er veel activiteit op de zon dan zijn intercontinentale radio verbindingen mogelijk op aarde; laat de zon het afweten dan is de ether stil en doods.

  Muziek noten hebben allemaal een trillingsgetal dat een veelvoud van elf is.

  God schiep het oor immers ook volgens Psalm 94:9;Zou Hij die het oor plantte niet horen, die het oog vormde niet zien?

  God schiep ons gehoor. Hij bouwde in het oor een orgaan met wel 10.000 snaren of resonantie sensoren. (genoemd naar de ontdekker; Orgaan van Corti)

  Een mens kan iedere willekeurige toonhoogte maken en beluisteren, maar om er harmonisch klinkend geheel van te maken moeten de klanken voldoen aan een wetmatigheid.

  Anders is het niet oorstrelend, maar wordt het ervaren als disharmonie oftewel vals.

  Ieder toon is een veelvoud van 11.

  De C = 264 (24×11) trillingen per seconde (of Hertz)

  D = 297 Hz (27×11)

  E = 330 Hz. (30×11)

  F = 352 Hz. (32×11)

  G = 396 Hz. (36X11)

  A = 440 Hz (40×11)

  B = 495 Hz. (45×11)

  C = 528 Hz. ( 48×11)

  De onderlinge verschillen tussen de tonen zijn steeds veelvouden van 11 maar niet steeds dezelfde.

  Tussen C en D; 33 Hz

  Tussen D en E; 33 Hz.

  Tussen E en F; 22 Hz

  Tussen F en G; 44 Hz.

  Tussen G en A; 44 Hz

  Tussen A en B; 55 Hz.

  Tussen B en C; 33 Hz.

  Zo gaat het ook met het getal twaalf.

  Twaalf staat voor de gouvernementele volmaaktheid of orde.

  De Here Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn twaalf discipelen: Wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalfgeslachten(=stammen) van Israel’.

  In Elim waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen.(Ex.15:27)

  Het borstschild van de hogepriester bevatte twaalf edelstenen overeenkomstig de twaalf stammen van Israel.(Ex.28:21)

  Salomo had twaalf bestuurders over heel Israel aangesteld .(1 Kon.4:7)

  Er zijn door God twaalf tekens in de dierenriem gezet..(Job 38:32)

  Er werden twaalf mensen door Mozes uitgezonden om het land Kanaán te gaan verkennen.

  Het boek Richteren noemt twaalf Richteren die over Israel richtten.

  Elia bouwde een altaar van twaalf stenen.

  In Openbaringen wordt een vrouw genoemd met een kroon van twaalf sterren.

  Het nieuwe Jerusalem heeft twaalf poorten met twaalf engelen, en het heeft twaalf fundamenten, waarin de namen van de twaalf apostelen van het Lam; en de stad ligt vierkant met een lengte van twaalfduizend stadiën, en de afmeting van de muur is twaalf maal twaalf stadiën.

  Onze tijdrekening is op het principe van de twaalf gebaseerd; twaalf uren in een dag en twaalf in een nacht; twaalf maanden in een jaar en twaalf maal vijf seconden in een minuut en twaalf maal vijf minuten in een uur.

  Dat komt omdat een profetisch jaar in de Bijbel precies driehonderdzestig dagen duurt; twaalf manen (=maanden) van dertig dagen precies; daarom heeft een cirkel ook driehonderdzestig graden. Het wasvat in de tempel werd gedragen door twaalf runderen.

  Zelfs de overgebleven brokken van de ‘wonderbare maaltijd’ bleken twaalf manden vol.

  Ruim voldoende voor de thuisreis van de vijfduizend mensen die in groepjes van vijftig moesten gaan zitten.

  Het getal veertien.

  Het geslachtsregister van de Here Jezus zoals het beschreven staat in het Mattheus evangelie is zeer indrukwekkend. Dat hoort ook zo bij een Persoon van Koninklijken bloede.

  De Bijbel zelf deelt deze lange rij van voorgeslacht op in drie reeksen van veertien geslachten.

  In Matt.1:17 staat; Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachte

  en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten

  en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.

  Van Abraham tot David was er een opgaande lijn, maar van David gaat het weer neerwaarts naar de ballingsschap. De ballingsschap was immers omdat het Volk Israel God niet volgde en in geen enkel opzicht reageerde op Gods liefde.

  God beloofde grootse dingen in Deut. aan Zijn oogappel Israel zo lezen we in hoofdstuk 7 en 8.

  Na de ballingschap gaat het weer opwaartse richting de lang beloofde Messias; Hij bracht de lang verwachtte en blijvende verlossing voor ieder mens die gelooft; niet alleen voor de Jood maar ook voor de Griek.

  In Galaten 2:1 lezen we dat Paulus na veertien jaar weer naar Jerusalem gaat.

  In 2 Cor.12:2 refereert Paulus aan een gebeurtenis, veertien jaren daarvoor, dat hij opgetrokken is geweest tot aan de derde hemel, om daar onuitsprekelijke woorden te horen die hij later in de Efeze brief openbaart. Het blijkt hét geheimenis te zijn.(zie Ef.3:9 en Kol.1:25-27) met grote gevolgen.

  Het getal achttien.

  Het getal achttien is ook een getal van zonde en onvolmaaktheid; drie maal het getal zes.

  In Lukas 13 wordt het getal achttien driemaal genoemd in verband met schuld en als gevolg daarvan lijden. (zie ook Deut.8 en Deut.30:11 – 20)

  In vers 4 worden gewezen op achttien mensen die omkwamen omdat de toren bij Siloam op heb viel; ze waren schuldig want ze hadden zich niet bekeerd, zo staat in Lukas 13:4.

  Ook in vers 11 van Lukas 13 wordt een vrouw vermeld die een geest van zwakheid had en helemaal verkromd was; ze wordt door Jezus Christus genezen op de Sabbat, want ze was achttien jaren lang door de satan gebonden.

  In 2 Tim.3:2 – 5 wordt een lange rij van achttien eigenschappen genoemd die de mensen in de laatste dagen zullen hebben;

  1-Zelfzuchtig; 2-Geldgierig; 3-Pochers; 4-Vermetel; 5-Kwaadsprekers;

  6-Ongehoorzaam; 7-Ondankbaar; 8-onheilig; 9-liefdeloos; 10-trouweloos;11-Lasteraars;

  12-Onmatig; 13-Onhandelbaar; 14-Afkerig van het goede; 15-Verraderlijk;

  16-Roekeloos; 17-Opgeblazen; 18-Meer liefde voor genot dan voor God.

  Het getal tweeëntwintig.

  Het Hebreeuwse alfabet heeft tweeëntwintig letters; allemaal medeklinkers.

  Psalm 119 heeft 176 verzen; niet toevallig natuurlijk, want 176 gedeeld door tweeëntwintig is acht en als we een Statenvertaling van de Bijbel pakken dan kunnen we zien dat de hele Psalm is opgedeeld in tweeëntwintig groepen van acht verzen met boven ieder vers een opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet en acht is het getal der wedergeboorte en het nieuwe begin.

  Ook de klaagliederen van Jeremia zijn zo ingedeeld.

  Iedere groep van drie regels wordt voorafgegaan met een letter van het Hebreeuwse alfabet.

  De drie bijbehorende zinnen beginnen dan ook met diezelfde.

  Bij voorbeeld Klaagliederen hoofdstuk 3 de verzen 25, 26 en 27

  Hierbij staat de letter Teht.

  De genoemde verzen beginnen in het Nederlands met; ’Goed’ en dat is ‘Tof’ in het Hebreeuws.

  In de betere Bijbel vertalingen staat dat ook aangegeven, zoals de Staten vertaling en de herziene versie daarvan.

  Het getal zesentwintig.

  En niet alledaags getal zou iemand kunnen opmerken. Het is de getalswaarde van de naam van de Here is in de Bijbel; JHWH. Vullen we de klinkers tussen de medeklinkers in dan staat er JaHWeH of JeHoWaH; precies hetzelfde woord dus. De Hebreeuwse letters zijn; Jod (10) + Hee(5) + Waw(6) + Hee(5) Tellen we alle vier letters van dit woord JHWH bij elkaar op dan komen we op het getal zesentwintig.

  Als we gelovigen zijn dan weten we wat de eigenschappen van deze Here zijn. Hij is liefdevol en heeft eindeloos geduld met simpele mensen zoals u en ik en stroomt over van genade.

  De letter ‘Hee’ met de getalswaarde 5 (= genade) komt zelfs twee keer voor!

  Ook in Psalm 136 komen we een prachtige bloemlezing van God tegen. Het valt op in deze Psalm, dat iedere zin eindigt met de regel: Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

  D.w.z.God tiert van goedheid en dat duurt tot in eeuwigheid.

  Totaal komt dat zinnetje zesentwintig keer voor in Psalm 136.

  Van Adam tot Mozes zijn zesentwintig geslachten.

  Ook komt de naam JHWH; precies zesentwintighonderd keer voor in de Bijbel.

  Het getal achtentwintig.

  Er bestaat een achtentwintig jarige cyclus waarna de dagen van de week weer precies vallen op dezelfde dagen als 28 jaren ervoor.

  Het getal dertig.

  De Here Jezus begon op Zijn dertigste levensjaar op te treden in Israel.

  Hij deed dat in het dertigste jubeljaar.

  Judas verraadt Jezus en krijgt er dertig zilverstukken voor. In de Bijbel is er geen verschil tussen het woord ‘maan’ en het woord ‘maand’.

  De omlooptijd van de maan is inderdaad ook dertig dagen.

  Het profetisch jaar is dan ook altijd 360 dagen; 12 manen van 30 dagen; daar rekent de Bijbel mee.

  Het getal veertig.

  Dit is een getal wat met menselijke beproeving te maken heeft.

  God heeft veertig schrijvers geinspireerd om de Bijbel te schrijven over een periode van vijftienhonderd jaar. In Gen.7 : 11 lezen we dat de slagregens veertig dagen en veertig nachten over de aarde kwamen.

  De Israëlieten aten veertig jaren lang het Manna in de woestijn. (Ex.16:35)

  Mozes ging de wolk in en bleef veertig dagen en veertig nachten op de berg, zo lezen we in Ex.24:18.

  We lezen in Ex.34:28 dat ook bij de ontvangst van de twee nieuwe stenen tafelen Mozes veertig dagen en veertig nachten;daar bij de Here verbleef.

  Citaat uit Numm.14:33; Maar wat u betreft, uw lijken zullen vallen in deze woestijn, en uw zonen zullen veertig jaar lang in de woestijn rondzwerven en uw overspelig gedrag boeten, totdat uw lijken alle in de woestijn liggen.

  Overeenkomstig het aantal dagen dat gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheid veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar, opdat gij weet wat het betekent, als Ik mij afkeer.

  Indien iemand veroordeeld werd tot slagen door het gerecht, dan kon de schuldige maximaal veertig slagen krijgen. Niet meer want, zo staat in Deut.25:3; . . opdat niet, wanneer hij hem nog meer slagen zou laten geven, uw broeder in uw ogen verachtelijk zou worden.

  Veiligheids halve gaf men in de praktijk veelal veertig min één slagen.

  Toen Jona in Ninevé was predikte hij; Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd.

  In 1 Sam.4:18 lezen we dat Eli, de man Gods was veertig jaar richter was geweest over Israel.

  Volgens 2 Sam. 5:14 was David dertig jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde net als Salomo en Saul veertig jaar over Israel.

  In 1 Kon.19:8 lezen we over Elia, als hij gezocht werd door Izebel om hem te doden; Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb. De reus Goliath stond veertig dagen lang de God van Israel te beledigen.

  Het land Egypte heeft toch een bijzondere plaats in de Bijbel; velen uit Israel vluchtten er heen bij hongersnood of gevaar: zo ook Jozef en Maria met baby Jezus.

  Maar ook Egypte wordt door God gestraft voor hun zelfgenoegzaamheid; volgens Ezechiël zal Egypte veertig jaar lang onbewoond blijven, nadat God alle bewoners onder de volken verstrooid heeft. We lezen het in Ezechiël 29:11 en 12, maar ook hier is Gods straf tijdelijk, want in de volgende verzen lezen we hoe God ze na die jaren weer terug verzamelt uit de volken. Maar het zal nooit meer worden wat het was; het zal een onbeduidend koninkrijk zijn.

  De Here Jezus wordt door de duivel verzocht in de woestijn zo lezen we in Matt.4:2: En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger.

  In Lukas 4:2 lezen we; . . .waar Hij veertig dagen op de proef gesteld werd door de duivel.

  En na de opstanding van de Here Jezus lezen we in Hand.1:3; . . . aan wie Hij zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hen verschijnende en tot hen sprekende al wat het Koninkrijk Gods betreft.

  Het getal twee en veertig.

  Het volk Israel verbleef tijdens hun veertig jaar durende reis door de woestijn in twee en veertig pleisterplaatsen. Het getal heeft dus geen positieve betekenis en heeft vaak te maken met moord en doodslag.

  Israel kreeg totaal zes en twee en veertig vrijsteden toegewezen waar een doodslager heen kon vluchten om veilig te zijn tot de dood van de Hogepriester.

  Er werden twee en veertig kinderen door twee beren gedood zo lezen we in 2 Kon.2:24 en in

  2 Kon.10:14 lezen we dat er twee en veertig mannen gedood werden bij de put van Beth-Eked.

  In het boek Ezra vinden we een man die twee en veertig zonen heeft; hij heet Azmawet.

  Die naam betekent; Kracht van de dood.

  De zoon van koning Saul Ishboset werd op twee en veertig jarige leeftijd vermoord volgens

  2 Sam. 2:10 en 2 Sam.4:10.

  Ahazia was twee en veertig jaar oud toen hij koning werd. In hetzelfde jaar werd hij ter dood gebracht volgens 2 Kron.22:2 en 9.

  Ten slotte wordt de hoofdstad Jeruzalem twee en veertig maanden vertreden en bezoedeld, waarna de twee getuigen worden gedood. (zie Openb.11:2) ook lezen we in Openb.13:5 dat ‘het beest’ twee en veertig maanden (d.i. drie en een half jaar) godslasteringen spreekt.

  Het getal zeventig.(Ex.24:1; Ps.90:10; Jer.25:11; Dan.9:2+24; Zach.1:13; Matt.18:22; Luk.10:1+17 Het is het product van het volmaakte getal zeven maal tien.

  De lijst der volkeren uit Genesis 10 bevat zeventig volken. Uit deze zeventig volken is de hele wereld bevolking ontstaan.

  Toen het volk Israel in de oase Elim kwam met twaalf waterbronnen bleken daar ook zeventig palmbomen te staan. Het volk kreeg overvloed aan water en schaduw te midden van een onherbergzaam oord.

  In Jer.25:11 wordt gesproken van zeventig jaren

  Daniel las in de boeken zo vermeld Dan.9:2; zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En verder in vers 24; Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtredingen te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen

  En profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

  Ook het aantal van twaalf apostelen werden aangevuld met zeventig anderen voordat Hij ze twee aan twee uitzond naar de steden waar Hij later Zelf komen zou.

  Het getal zevenenzeventig.

  Als zeven het getal is van de Goddelijk volmaaktheid is zeven en zeventig een dubbele volmaaktheid.

  Het aantal geslachten vanaf Adam tot en met Jezus Christus is dan ook zeven en zeventig.

  Het enige woord dat zevenenzeventig keer in het NT staat is het woord ‘teken’.

  Het getal driehonderd en zestig.

  Dit is zoals al bij het getal dertig genoemd isde lengte van een profetisch jaar drie honderd en zestig dagen.

  Hiervan is ook afgeleid het aantal graden van een volledige cirkel.

  Het klopt met Openbaring 11 de verzen 2 – 4 volgt dat 42 maanden overeen komt met 1260 dagen en dat komt weer overeen met Daniel 7:25 en Daniel 12:7 waar staat; voor een tijd, tijden, en een halve tijd. Het gaat hier om een periode die nog in het verschiet ligt en drie en een half jaar gaat duren.

  Ieder zelfstandig naamwoord in het Hebreeuws kent drie vormen; enkelvoud; tweevoud en meervoud.

  ‘Tijden’ staat hier in de ‘dualis; d,i, een tweevoud. Het gaat dus om; een tijd; twee tijden en een halve tijd. Zie ook Openbaring 13:5; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

  Het getal zeshonderd zes en zestig.

  Dit is in de Bijbel het getal van de antichrist. Volgens Openb. 13:18 is dit getal te berekenen. Citaat; Hier is de wijsheid, wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

  Voor het woord; ‘berekene’ wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt als in Lukas14:28; Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?

  Het getal zeshonderd zesenzestig is de woordwaarde van een naam.

  Als de naam van de antichrist bekend is, dan kan men via de gematria dit getal uitgerekend worden.

  Het is toch een bijzonder getal; het getal van de mens is zes. Nemen we zes in het kwadraat dan is dat zesendertig. Als we alle getallen van één tot en met zesendertig bij elkaar optellen komen we op zeshonderd zesenzestig.

  Bij Romeinse cijfers gebruikt men maar een klein deel van de letters als getal;

  Alleen de D = 500 \

  C = 100 / samen 600

  L = 50 \

  X = 10 / samen 60

  V = 5 \

  I = 1 / samen 6

  _____ +

  Alles samen opgeteld is ook; 666.

  Besluit

  Bovenstaande was slechts een hele korte bloemlezing van wat er zoal in de natuur en in de Bijbel te vinden is aan symboliek door een leek als mij opgeschreven; er zijn er zeker nog veel meer.

  Zou een echte natuurkundige aan de slag gaan, dan kwam er nog veel meer uit de bus.

  De Bijbel laat zich niet onbetuigd als het om getallen symboliek gaat.

  Onze God is een uitzonderlijk ontwerper en buitengewoon liefdevol.

  Hij offerde in Zijn Zoon Christus Jezus zichzelf op voor de mensheid. Ik hoop dat iedere lezer dit gelooft en aanvaardt en in diepe bewondering deze machtige Schepper en Rekenmeester die eer geeft die Hem toekomt, want hoe je het ook wendt of keert; dit zijn toch niet allemaal toevalligheden.

  Edwin Vissers

  1. @Edwin Vissers,
   Denkt U dat er ook maar iémand Uw onzin leest van 23 juni 2024 om 02:39 uur?
   Het zijn juist U + @Henk Gadellaa dat ik deze site verlaat.

   Directie, nog veel plezier met deze site.

 26. De meest intelligente man ter wereld had een wonderbaarlijke geest en een IQ van tussen de tweehonderdvijftig en driehonderd.

  “En de enige manier om het perfecte leven te leiden is door het in afzondering te leven”.

  William James Sidis

  bedankt !

  1. Nou dan is die Christus en vele heiligen vergeten die niet in afzondering leefde echt heiligen lopen niet weg uit de wereld of komen na afzondering weer terug want het is hoger onder de mensen te leven en naar hun toe te evangeliseren dan in afzondering als web in een spin te leven tot er een vlieg in vliegt. Als de werken gelijk zijn is een heilige onder het volk hoger dan een kluizenaar in de woestijn, want is het moeilijke heilig te leven met mensen dan met demonen in de woestijn want van demonen weet je dat ze kwaadaardig zijn en je geen barmhartigheid mag geven aan hen, bij mensen moet je weten wanneer wel en wanneer niet!!!! Een een vriend kan zomaar in een vijand veranderen, van demonen weet je dat ze altijd je vijand zijn!

   Helaas E.T.J. Visser u slaat de plank gedeeltelijk mis!

  1. Mariam,
   Allerlei bizarre, gore, dubieuze of andere sites hier plaatsen kan iedereen.
   Probeer eens gewoon te zeggen wat jouw boodschap is, op jouw manier.
   Misschien raak je wel iemand, toch?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht