Het geloof heeft een grond van eenvoud

Christenen dienen een bijzonder kiesbiljet in te vullen, van eenvoud, oprechtheid en met het grootste respect voor de enige Waarachtige Koning Jezus.

Sommige kinderen hebben het geloof al in zich terwijl anderen zich heel hun leven ergeren aan “die flauwigheden”. Het heeft ook nog te maken met een mogelijk aangeboren gevoel voor nederigheid, hetgeen zij zeer goed beseffen bij de lezing van Romeinen 3:23 dat zegt: “Want allen hebben gezondigd, en zijn beroofd van de heerlijkheid Gods”. (Petrus Canisius 1939)

Voor hen betekent het geloof een innerlijke zekerheid dat er letterlijk niet uit te branden is. Zelfs sedert de opkomst van de drukpersen en daarna ook nog de multimedia zeer velen van hen konden misleiden en in verwarring brengen kreeg hun geloof toch nog de overhand, dikwijls na zware beproevingen.

Daardoor voelden zij zich grote zondaars maar herinnerden zich onvermijdelijk dat Jezus vergevingsgezind is voor degene die oprecht is en kwamen terug tot het besef dat het groot nodig is hun dwaasheden te gaan biechten bij een traditionele priester. Wie daar niet aan toe konden komen beseften nooit Romeinen 3:22 “Het is de gerechtigheid Gods, door het geloof in Jezus Christus, en voor allen die geloven.

Want uit genade zijt gij gered door het geloof. Niet uit uzelf; Gods gave is het. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen” Efesiers 2:8-9.

De redding van je ziel is het werk van God.

16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben. 17. Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. 18. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eengeboren Zoon — 19. En dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht; want hun werken waren boos, 20. en allen die kwaad doen, haten het licht en komen niet tot het licht, opdat hun werken niet aan het licht zouden komen.“. Johannes 3:16-20.

De zeer talrijke zielen die Jezus niet kennen, vooral wie Hem niet willen kennen, vertoeven in de duisternis van de aardse wereld. Niets anders kennen zij, aan niets anders willen zij hun tijd, gedachten en werken besteden. Erger zelfs, de kinderen van de duivel haten het licht van God en haten Zijn kinderen. Nochtans biedt Jezus allen aan zich in volle vrijheid tot Hem te keren. Want “Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie in den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar Gods gramschap blijft op hem liggen.” Johannes 3:36.

Het is nochtans voor iedereen zonder uitzondering mogelijk Jezus te mogen ontmoeten. Een der allereenvoudigste manieren is dagelijks minstens een rozenhoedje te bidden met voldoende aandacht. Geen bijzondere kennis is daar voor nodig. Dat is voor iedereen toegankelijk. Maria is ons aller Moeder en Zij beschouwt het als Haar belangrijkste taak te bemiddelen tussen u en Jezus.

Een zeer goede handelswijze om Jezus te mogen ontmoeten is de dagelijkse overweging van de Kruisweg, de lijdensweg van Jezus en alles wat daar in meespeelt. Het is mogelijk daar dagelijks uren aan te besteden. De vruchten van dergelijke aangename geestelijke arbeid zijn in de Traditionele Rooms Katholieke Kerk zeer goed gekend.

Het Evangelie zegt daarover : “12. Maar aan allen, die Hem ontvingen, Gaf Hij de macht, Gods kinderen te worden: Aan allen, die in zijn Naam geloven, 13. Die niet uit bloed, Noch uit de wil van vlees of man, Maar die uit God zijn geboren.” Johannes 1:12-13.

Het is zeer eenvoudig om Jezus te mogen ontmoeten. Hij wacht namelijk op u. Geen enkele reden kan u opwerpen om Hem niet tegemoet te gaan. “20. Zie, Ik sta aan de deur en klop; wanneer iemand luistert naar mijn stem en de deur zal ontsluiten, dan zal Ik bij hem binnenkomen, de maaltijd met hem houden, en hij met Mij“. Openbaring 3:20.


De persoonlijke ontmoeting met Jezus is een onvergetelijke gebeurtenis. Het overschaduwt de rest van uw leven op aarde. Het is tegelijkertijd zeer verheugend en verdrietig. Verdrietig omdat die ontmoeting altijd veel te kort is, men zou liefst daarboven bij Hem blijven, maar men moet verdere beproevingen en louteringen ondergaan op aarde.


Een der eenvoudigste gebeden is als volgt : “Heer Jezus Christus, Zoon van de levende vader, ontferm U over mij.” Het is van groot belang dit innig genegen en rustig maar wakker en bewust te bidden, ook bij veelvuldige herhaling.

Meer uitgebreid maar met minder woorden : “Jezus” (pauze) “Maria” (pauze) “Jozef” en daarbij zich trachten te concentreren op het heilig gezin in Nazareth, het fijnste en mooiste gezin dat ooit op aarde vertoefde! Ook dit kan men herhalen om in die fijne sfeer te blijven. Overdenk tevens ook de geboorte in de grotstal en de eenvoudige herders.

Een christelijk stembiljet vult men in met het hart op Jezus en Maria gericht en we schrijven met Zijn Heilig Bloed want wij wensen dat Zijn Bloed in heel ons leven vrucht mag dragen.

 

 

Auteur:Hypoliet

12 commentaren op “Het geloof heeft een grond van eenvoud

 1. Je kan ook gewoon zeggen: ‘Mijn Jezus barmhartigheid, red mijn ziel voor de eeuwigheid’

 2. Ik heb afgelopen weekend alles van ‘Kruitvat Nieuw-Caledonië’ nog eens nagelezen. Ook mijn bijdragen daarin die achteraf wellicht eenzijdig waren door mijn enthousiasme. Het leidde tot aanmerkingen van P.J.T. Derks als zou ik zwaar dementerend zijn en Eric vond dat wetenschappers zich juist tegen God keren als antwoord op mijn enthousiasme over het wonderlijke heelal waarin ik juist de grootheid van God zie. Zelf probeer ik open te staan om mijn RK geloof tegenover mijzelf geloofwaardig te doen zijn maar o.a. Derks en Eric geven de voorkeur aan hoe het vroeger was. Bomvolle kerken met meerdere Missen per dag en in het Latijn. Volgens Derks is het kerkmissaal niet meer verkrijgbaar maar bij de Nationale Raad voor Liturgie zijn ze nog wel verkrijgbaar. Zelf was ik heel jong (net 7jaar) misdienaar en moest de Latijnse voetgebeden uit mijn hoofd leren en had daar veel moeite mee wat dan weer een flink standje opleverde van de pastoor als ik een fout maakte. Mensen die zelf geen kinderen gewend waren en dat kan ik nu achteraf zeker zeggen. En hoe mijn ouders tegen een pastoor opkeken! En die bomvolle kerken waren ook gebaseerd op angst want het niet gaan zonder goede reden betekende doodzonde volgens de Vijf geboden van de Kerk. Mijn schoonmoeder woonde achteraf en haar man moest op een zondag werken. Ze dorst niet thuis te blijven. In verwachting was ze en met een klein kond voorop- en een achterop op de fiets naar de kerk terwijl het geijzeld had en spiegelglad was. Gelukkig liep het goed af maar al die dingen maakte mij enthousiast voor Vat. II en dat hier op dit Forum zo minderwaardig over wordt gedaan, gaat mijn begrip dan te boven. Nu hebben we weer zo’n kans met de Synodale Weg maar ik moet toegeven dat dit, in mijn parochie althans, niet leeft. En Antisoof geeft een geromantiseerd beeld over het leven in vroeger tijden. Zelf ben ik in een Oudheidkundig Museum geweest waar je in huizen kon kijken hoe mensen vroeger leefden. Alles dicht op elkaar in één bekrompen ruimte. Je zult maar ziek zijn geworden in die tijd of iets gebroken hebben … Geen wonder dat mensen niet oud werden. Maar dan lees ik:

  Wát een tijd. De Kerk was nog heilig en de mensen waren braaf, de hertog was tevreden en de natuur was wonderschoon. De lucht die was oerzuiver en de sloten helder en klaar, de rivieren waren vol met verse vis, de zeeën onvoorstelbaar schoon en groot. De stilte toen was verrukkelijk en het werk ging met beleid en rust. De huizen waren arm en klein, maar net groot genoeg voor zeven mensen. Dokters waren er toen nog niet, op een kruidenmoeder/vader na. Veel ziektes kende men toen waarschijnlijk niet, er was toen nog niet veel gif en andere moderne stoffen. Het eten was weinig en net genoeg, maar bomvol goede stoffen, vers en lekker met veel vet gegeten.

  Het was ook een tijd van horigen die veel van hun verdiensten aan die hertog moesten afstaan.

  Maar goed ook voor mensen die daaraan vasthouden moet er ruimte zijn en ik moet daar niet zo tegenin gaan. Het is nu inderdaad ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Mijn zoon werkt in de ICT en gebruikt nu kunstmatige intelligentie. Als hij naar een klant moet dan zoekt hij gegevens op van dat bedrijf en haalt er uit wat voor hem van toepassing is of er worden hem ideeën aangeboden die hij kan gebruiken. Het scheelt mij dagen werk, zei hij. Maar het is ook gevaarlijk dat geef ik toe. Het kan ook verkeerd gebruikt worden en dat is met alles zo. Maar mocht ik iemand in de war en boos gemaakt hebben met mijn bijdragen dan hierbij mijn welgemeende excuses.

  1. Beste J.A.W.

   Het zijn beelden die ik geef om iets te schetsen. Natuurlijk was het vroeger ook niet leuk als je er niet bij hoorde. De adel was niet dik gezaaid en natuurlijk zaten de meeste mensen vroeger dus ook onder de plak. Dat we daar niet erg veel over weten komt vast omdat de gewone mens niet kón schrijven, wat we weten is dat van de macht die wel kon schrijven.

   Waar het mij omging is het bewust zijn van het gegeven dat ons lezen en schrijven keerzijdes heeft. En die probeerde ik ook aan te geven.

   n.b. Liever onder een betreffende tekst zelf commentaar geven.

   1. Beste Antisoof,
    Inderdaad alles heeft een keerzijde, en een medaille bijvoorbeeld ook een buitenrand en een binnenkant, daar waren we het eerder al over eens.
    Het ‘Geloof’ waar de auteur het hier over heeft blijft evenmin gespaard van die ‘andere’ kanten.
    Zoals hij het beschrijft krijg ik meteen het beeld van een paar oude vrouwtjes, in het zwart gekleed, die graag uren in de kerk doorbrengen, maar daarna voor hun raam gaan zitten en de hele wijk controleren op eventueel fout gedrag. De beklemming van de sociale controle, de verstikking van hun roddels, het compleet afhaken met de rest van de wereld die niet groter mag zijn dan hun kerkplein en de straten er rond… Maar vroom, dat zeker.
    Natuurlijk mag er een plaats zijn voor dat soort geloof – ik volg van Ettinger volledig – maar de keerzijde is wel dat je daarmee in de echte wereld van vandaag nauwelijks nog een mens mee bereikt, laat staan beroert. Welke actieve werkende burger heeft de tijd en de ruimte om dagelijks een rozenhoedje te bidden of om de kruisweg te overwegen?
    Een gelovige vrouw die voltijds werkt, drie kinderen elke dag naar school en diverse andere activiteiten moet brengen en dan nog voor inkopen en eten moet zorgen (natuurlijk zet de man de vuilbakken buiten en rijdt het gras af) terwijl misschien een van haar ouders hulpbehoevend wordt… Ik verzeker u, zo iemand mompelt héél vaak ‘Jezus, Maria, Jozef’, maar dan eerder als een beschaafde vloekterm dan als een bron van troost en inspiratie.
    En dan heb ik het nog niet eens over de nieuwe generatie jongeren, voor wie hoop, perspectief, zingeving enz. éven belangrijk zijn als voor de vroegere generaties, maar die een begin van oplossing zelden of nooit nog kunnen vinden in de inhoud en de praktijk van een geloof zoals hierboven beschreven.
    Iedereen mag vol heimwee romantisch dromen van een terugkeer van vroeger.
    Het archetype van de Tuin van Eeden is een diepmenselijk verlangen naar een tijd dat alles onschuldig en zorgeloos was, zoals in de Baarmoeder, en dat verlangen vergroot naarmate men niet meer kan omgaan met de realiteit van het leven.

    1. Frank,
     Mee eens, al moest ik af en toe wel glimlachen om je ‘omschrijvingen’, behalve die laatste zin dan. daar wil ik wat over zeggen.
     Je bedoelt hopelijk niet mij daarin, want dan heb ik verder niks gezegd nu. Mijn streven in mijn tekstje van gisteren was om laten zien hoe onze wereld in -zeg- 40 generaties onvoorstelbaar veranderd is. En dan denk ik eerder een aan factor miljoen dan honderd. Ik verlang natuurlijk wel terug ja, (maar of ik toen leefde denk ik eigenlijk niet) nu je verlang . . . ik denk dat die tijd beter was wat betreft de ongeschonden natuur, het wapenbezit van staten, enzovoorts. Dat schreef ik al.
     De computer nogmaals bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat mensen met macht nu een miljoen maal meer macht dan in het jaar 1500 hebben dankzij het gegeven dat die computer databases en programma’s het zeer eenvoudig maken het volk te sturen in de richting die men wenst. En dat dus op zéér grote schaal én zeer intensief.

     Maar, zoals ik al zei, wanneer de ethiek en de moraal niet even snel meegroeit met de andere ontwikkelingen, dan gaat het fout. En dat zie ik gebeuren. Ooit (30 jaar terug?) las ik al een boek ‘de maat van de techniek’ die me daarover al aan het denken zette.

     Inderdaad, die archetypes zitten nu eenmaal in ons systeem, mee eens. Net zoals kleinere vogels al lijken te weten wie de gevaarlijke roofvogels zijn. Dat lijkt dus overerfelijk. Zo ook onze geschiedenis, die dragen we met ons mee. Dat noemen sommigen onze ‘onderbuik’, onze intuïtie, ons ‘innerlijk weten’.

     Ik echter zou nu even zover, naar het eerste begin, niet terug willen gaan in het denken daarover. Nu constateer ik enkel waar ongelofelijk veel grote ellende vandaan zou kunnen komen. En die ellende komt niet van de boze, of het schrift zou daar vandaan moeten komen. De ellende komt o.a. of wordt mede veroorzaakt door de uitvinding van de boekdrukkunst en dus het leren lezen en schrijven van het volk.

     1. “De ellende komt o.a. of wordt mede veroorzaakt door de uitvinding van de boekdrukkunst en dus het leren lezen en schrijven van het volk.”
      Méén je dat nu?
      Schrijf je jezelf nu in op een programma van ‘hou het volk dom’?
      Een soort Taliban om bijvoorbeeld secundair onderwijs voor meisjes te verbieden?
      ELKE vooruitgang houdt kansen en bedreigingen in.
      Maar vooruitgang proberen weg te houden van het ‘volk’ om de elite de alleenheerschappij te gunnen, dat is toch wel volledig in tegenspraak met alles wat hier ooit gezegd en geschreven is.
      Toch?

      1. Frank,
       “De ellende komt o.a. of wordt mede veroorzaakt door de uitvinding van de boekdrukkunst en dus het leren lezen en schrijven van het volk.”
       Ja, dat meen ik te kunnen concluderen.

       “Schrijf je jezelf nu in op een programma van ‘hou het volk dom’?
       Een soort Taliban om bijvoorbeeld secundair onderwijs voor meisjes te verbieden?”.
       Nee, ik kom alleen tot de conclusie dat de materiële wereld, of beter gezegd de wereld van de materialisten mede door de ontwikkeling van de boekdrukkunst en de het lezen en schrijven van het volk, ongekende ontwikkeling heeft gebracht. Een ontwikkeling die slechter dan beter is.

       “Maar vooruitgang proberen weg te houden van het ‘volk’ om de elite de alleenheerschappij te gunnen, dat is toch wel volledig in tegenspraak met alles wat hier ooit gezegd en geschreven is.”.
       Ten eerste is het de vraag of lezen en schrijven een ‘vooruitgang’ is. Dat betwijfel ik dus. Dat de ‘elite’ gebruik maakte van het lezen en schrijven in hun alleenheerschappij is een tweede en staat daar los van.

       Probeer het los te zien van dat soort overwegingen? Maar zie hoe de planeet en de mensen er aan toe zijn. Zie de vervuiling, vergiften, plastieken, computers, artificiële intelligentie. Dat je dat niet al slecht ziet is een mening. Ik denk dat het wel slechter is dan vroeger, voor -zeg- 1500.

       (Ik ga niet alle negatieve aspecten opnoemen, dat is niet leuk en goed, maar er zijn er talloze. Daar kan ik toch niks aan doen? Ik zie een verband tussen de boekdrukkunst en het verworden van de wereld.)

   2. Antisoof,

    Ik heb in mijn bijdrage zelf commentaar gegeven over hoe ik over vroeger denk al begrijp ik Uw instelling wel. Maar dat ons lezen en schrijven keerzijdes heeft … Is dat zo? Heeft de uitvinding van de boekdrukkunst door Gutenberg in 1445 ons niet geholpen om ons verder te kunnen ontwikkelen? En dat ook voor gewone maar nieuwsgierige mensen een nieuwe wereld open ging? En natuurlijk kan men dat verkeerd gebruiken daar heeft U gelijk in zoals men dat bijvoorbeeld ook met kunstmatige intelligentie kan doen maar vooruitgang brengt de mensheid ook voorspoed en de moeite waard om voor te leven door zich te verwonderen over alles wat God ons gegeven heeft.

    Vriendelijke groet !

    1. Heer van Ettinger,

     Ik meen dat u misschien niet half weet hoe erg het gesteld is met de nadelen van de ontwikkelingen van de 400 jaar. Dat is écht een relatief korte periode gezien het leven van de mens op aarde.
     De ontwikkeling van de boekdrukkunst nogmaals heeft voordelen, maar de nadelen zijn m.i. veel groter. (En ik meen dat ik geen doemdenker of flappie ben, mocht ik die indruk wekken. Ik probeer realistisch met beide beentjes op aarde te staan.)
     Kunstmatige intelligentie vind ik een ongelofelijke vloek. Er wordt daarmee ook een doos van Pandora open getrokken, meen ik. De zoveelste.

 3. Sorry kond in mijn tekst moet uiteraard kind zijn.

 4. @Hypoliet

  “De persoonlijke ontmoeting met Jezus is een onvergetelijke gebeurtenis. Het overschaduwt de rest van uw leven op aarde. Het is tegelijkertijd zeer verheugend en verdrietig. Verdrietig omdat die ontmoeting altijd veel te kort is, men zou liefst daarboven bij Hem blijven, maar men moet verdere beproevingen en louteringen ondergaan op aarde. ”

  Nooit eens afgevraagd waarom die ontmoeting met Christus zo kort is en waarom men beproevingen en louteringen, en u niet noemt, lijden, moet ondergaan?

  Het heet toch zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt open gedaan, vraagt en ge zult verkrijgen…..?

  Dat is het probleem van het overgrote deel van christenen en vooral leidinggevenden, en als je er echt over begint, wordt je een gnotische/esoterische ketter genoemd…., Ja dat persoonlijk gebed lukt niet erg…wel met de lippen niet met het hart want daar kent men de weg niet, dan wel wordt men gedwarsboomd of tot zwijgen gebracht(geëxcommuniceerd) en dood gezwegen.
  Het “Onderzoekt alles en behoudt het goede” en Oordeel niet voordat de Heer verschenen is” wordt snel aan de kant gezet…..

  droevig

 5. De Belgische Dpg media heeft het Nederlandse volk zo dom gemaakt !

  Ja heel toevallig hoerjournalist

  Een betere verkiezingsdag dan 6 juni bestaat haast niet
  COMMENTAARIn Nederland valt D-Day donderdag exact samen met de dag waarop we naar de stembus mogen voor een nieuw Europees Parlement. Dat is een wonderlijk toeval. Maar het is vooral een prachtige stimulans om een stem uit te brengen, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht