Smadelijke nederlaag voor de abortuslobby in Brazilië

Terwijl er in de hele Europese Unie stemmen opgaan om abortus, de opruiming van het ongeboren leven, als een recht te erkennen, naar het voorbeeld van Frankrijk, dat zich op vele vlakken op een gevaarlijk hellend vlak bevindt, kiest Brazilië resoluut voor de verdediging van de waardigheid van het menselijk leven.

Zo heeft het Braziliaanse Congres in het kader van de Wet op de Budgettaire Richtlijnen(LDO) vorige week een nieuw artikel aangenomen dat de overheid verbiedt financiële middelen te gebruiken voor activiteiten die verband houden met abortus of  voor chirurgische ingrepen die geslachtsverandering bij kinderen en pubers veroorzaken.

Het veto van de socialistische president Lula tegen het wetsvoorstel, werd met een overweldigende meerderheid door wetgevers in het Lagerhuis en de Senaat verworpen.( 339 stemmen tegen 107 in het Lagerhuis en 47 stemmen tegen 23 in de Senaat).

Hiermee houdt Brazilië, het grootste katholieke land ter wereld, vast aan de sterke anti-abortuskoers die het al onder voormalig president Jair Bolsonaro volgde. Ook zijn zoon en congreslid Eduardo Bolsonaro was een gangmaker in de strijd tegen het veto van Lula op de wet.

De wet staat niet toe dat de Braziliaanse overheid “initiatieven financiert die tot doel hebben kinderen en pubers, van de crèche tot de middelbare school, aan te zetten om het biologisch geslacht, waarmee zij geboren zijn , te verwerpen”…De wet gaat verder en komt zo tot de kern van de zaak: zij verbiedt “initiatieven en acties die gericht zijn op het ontmantelen, het afzwakken of het vernietigen van het concept van het traditionele gezin, samengesteld uit vader, moeder en kinderen”. Hieronder vallen dus de eerder vernoemde geslachtsoperaties bij minderjarigen en het onderwijzen van gendergerelateerd lesmateriaal op de scholen.

De wet blokkeert ook het gebruik van belastinggeld voor abortussen “in gevallen die niet toegestaan zijn door de wet”. In Brazilië is vruchtafdrijving namelijk alleen toegestaan bij een risico voor de moeder, levensbedreigende problemen voor de foetus of na een verkrachting.

Dit is een voorbeeld voor alle decadente West-Europese democratieën, waar linkse subversieve media en actievoerders, met in hun kielzog de zielloze politieke partijen, op schaamteloze wijze en  zonder enige echte democratische inspraak van het volk, een totale omkering van de menselijke waarden opdringen om zo op termijn de hele maatschappij te ontwrichten.

Schaamteloos is ook de stilzwijgende instemming van een deel van de katholieke Kerk, die mee heult met de vijand omdat zij meent hierdoor haar afbrokkelende privileges te  kunnen vrijwaren, zoals dit in België het geval is! Cynisch en verwerpelijk.

Het voorbeeld van Brazilië moet ons een hart onder de riem steken. Het is niet door lijdzaam al het slechte te ondergaan of door ons hoofd met as te bedekken, dat wij de dingen doen bewegen. Zelfstandig nadenken en handelen, de juiste keuzes maken en, vermits wij de belangrijke Europese verkiezingen naderen, die veel kunnen doen bewegen, resoluut en vrijmoedig kiezen voor personen en partijen, die een soort “Braziliaanse koers” kunnen in gang kunnen zetten, ook al worden zij door het gevestigde systeem met leugens en verdachtmakingen overgoten.

Ook de apostelen werden door de joden onterecht beticht van allerlei godslasteringen en vermeende misdaden. Zij hielden echter stand, velen ten koste van hun leven. Vandaag zijn er ook, in de Kerk en in het openbaar leven, die haat en vervolging moeten ondergaan omdat zij de waarheid spreken. Zij verdienen onze algehele steun.

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Smadelijke nederlaag voor de abortuslobby in Brazilië

 1. Goed. Maar ik zou liever zien dat datzelfde Congres iets meer inspanningen deed om ALLE ‘geboren’ kinderen een betere toekomst te geven.
  Braziliaanse kinderen die vandaag worden geboren, zullen als volwassenen slechts 55 procent van de productiviteit hebben die ze zouden hebben gehad met volledige toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijskansen. Afro-Brazilianen en inheemse volkeren hebben minder toegang tot goede scholen en gezondheidsdiensten dan blanken, en vrouwen worden geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt die hun verdienpotentieel veel meer beperkt dan mannen.

 2. @Frank Dierickx,
  Gelukkig voor U, heeft U tóch nog enige negatieve dingen kunnen ontdekken in dit toch zéér positieve Rooms Katholieke artikel.

  1. Op het artikel reageer ik met ‘goed’.
   Ik vestig gewoon de aandacht op de prangende situatie van heel veel ‘geboren’ mensen in Brazilië.
   Maar ik zal het hierbij laten.
   De redactie verzocht eerder om geen ping-pong-discussies te houden, en al zeker niet zonder inhoudelijke elementen of geheel buiten de kwestie.
   Fijne avond.

   1. @Frank Dierickx,
    U voelt zich ’n zéér gehoorzaam mens, een voorbeeld voor vele mensen.

    Echter, de praktijk laat zien, dat U deel heeft aan de allerbeste delen van het leven.

    1. U ook, mijnheer Derks, u ook.
     Wij leven hier op het meest geprivilegieerde deel van de hele wereldbol.
     U heeft, net als ik, ruim 70 jaar zonder oorlog kunnen leven.
     Als u ziek bent loopt u zo naar het ziekenhuis (of u wordt gebracht) en de top-geneeskunde staat tot uw beschikking.
     Uw pensioen staat elke maand automatisch op uw rekening en u woont waarschijnlijk niet meteen in een gebied dat om de haverklap kan overstromen (vooralsnog) of dat door vreemde bendes zal worden overgenomen.
     Kortom: WIJ hebben het goed.
     Het gaat er mij om over hoeveel zorgen we ons maken om al die anderen in de wereld, en dat zijn er héél veel, die het niet goed hebben en hoe we dat gaan aanpakken.
     Godsdiensten kunnen daar toe bijdragen, maar vaak zijn zij een deel van het probleem.
     Rustig afwachten tot de Heer ons komt redden en terwijl veel rozenhoedjes bidden… Tja

    2. @Derks

     Ook Lazarus, de broer van Elisabth en Maria Magdalena had deel aan het goede leven en was toch een vriend van Christus!
     Al is een H, Franciscus een groter voorbeeld, dan nog blijft Lazarus een vriend van Christus!
     Als we het over Brazilie hebben dat zo’n groot katholiek land is dan is het beschamend hoe staat met de armenwijken en misdaad in Brazilie! Daar heeft de katholieke kerk natuurlijk niks mee te doen want ook in Brazilie is er scheiding van kerk en staat…., gelukkig kan de kerk daarmee diens handen in onschuld wassen…..! Als de kerk tegen abortus, dan hoort ze ook maatregelen te nemen dat kinderen kunnen leven. Misschien als zij de aller, aller grootste werkgever wordt van al die ouders zou het beter gaan: Mozes zorgde voor eten en drinken in de woestijn, want zijn gebed en versterven verwierf dat, misschien een voorberld voor Rome?, of is die te Joods…..
     Dan de Pastoor van Ars, die verkreeg ook meerdere malen de zolder van het tehuis met graan uit de Hemel….
     Ik ben niet voor abortus, ik kan me wel inleven in een mens die zo in het nauw gebracht wordt en niet diens eigen leven op orde kan krijgen een uitvlucht zoekt, doet u toch ook als u hoge nood heeft, of…., en heet Geheiligd niet een aanvulling waar men hoort te volbrengen en niet haalde?
     De kerk is net zo onvermurmbaar als de farizeers en de overspelige! Want zeggen zij: Christus zei tegen de vrouw zondig niet meer…. , hoevaak heeft een biechtvader dat moeten herhalen bij een broeder priester….
     Ik hou echt van kinderen, en welk kind biedt diens ouders niet een uitvlucht: de grootste liefde bestaat uit het sterven voor een vriend en vrijspreekt van diens zonde, zo’n voorbeeld gaf Christus….
     Armme meneer Derks, als die boven komt zal die te horen krijgen hoevaak Christus en anderen voor hem stierven om diens leven te verlengen! Dat geldt voor ons allemaal, trouwens!
     U bent een bedroevend mens, heer Derks

   2. Probleem is in de meer welgestelde landen waar de kinderen dus veel meer kansen hebben om een volwaardig leven te leiden de abortussen het hoogste zijn en de geboorte cijfers het laagste

    1. Dat heeft o.a. te maken met goddeloosheid, egoïsme, schaamte en gemakzucht.

 3. “de dingen doen bewegen. Zelfstandig nadenken en handelen, de juiste keuzes maken en, vermits wij de belangrijke Europese verkiezingen naderen, die veel kunnen doen bewegen, resoluut en vrijmoedig kiezen voor personen en partijen”.
  Woord van de auteur.

  Welke politici zouden het nog aandurven om voor de heilige Traditie van de RKK op te komen? Gesteld dat er nog een dergelijk politicus zou zijn, dan zou ik wel eens willen weten wie ?
  Kan iemand mij een naam noemen van een Vlaming of andere rasechte Belg ?
  Ik denk van niet.

  Ik meen er te mogen van uitgaan dat de Apostelen vervolgd werden, niet dat zij zich politiek opstelden en machtsbekleders aanspraken om rechten te eisen, of het volk opzetten tegen de wereldse macht.

  Bovendien worden heden de grote initiatieven genomen door de loges zelf. Dat betekent dat zij volledige controle over het volk in handen hebben.

  Alleen theoretisch zou men nog een vrije beweging op gang kunnen brengen, wars van politiek, overheid, loges en de bankiers. Ik dacht jaren geleden al te hebben waargenomen dat dit nauwelijks impact heeft.
  Vanmorgen nog een hevige uitlaat moeten ondergaan van een kleine burger die zich diep verongelijkt voelt. De instroom van vreemden en wat doen politici eigenlijk nog. Dat soort dingen. Verder dan dat gaat het niet.

 4. “Als de kerk tegen abortus (is), dan hoort ze ook maatregelen te nemen dat kinderen kunnen leven.”
  Zelden zoveel onzin in één enkele zin gelezen, temeer daar zorg en onderwijs vanuit de Kerk al georganiseerd werden lang voordat de eerste wetgeving terzake het licht zag en/of de seculiere overheid die taken overnam. Maar ook dáár zullen de trouwe agnostische criticasters van dit forum vast wel iets op aan te merken hebben.

  1. Inderdaad Paul, de Katholieke Kerk heeft een significante bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het onderwijs en de gezondheidszorg, met name door de inzet van de reguliere geestelijkheid op die maatschappelijk terreinen.
   De belangrijke vraag is of die Katholieke Kerk nog mee is met de vele ontwikkelingen in die domeinen, met name door de wetenschappelijke inzichten en door de secularisering van de maatschappij. Er staan nu eenmaal geen nonnen meer aan het kraambed en geen broeders lopen nu nog de straat af om lijken te bergen. In mijn middelbare opleiding Latijn-Grieks had élke klas uit gelijk wel jaar een priester als klastitularis… Vervlogen tijden.
   Elke tijd stelt nieuwe uitdagingen, maar die uitdagingen liggen in de problemen van nu. Niet in de dromen over het verleden.
   Werkelijk niemand pleit voor abortus en werkelijk iedereen wil dat het allerliefst voorkomen.
   Als de katholieke Kerk nu eens, als een zinvolle bijdrage daaraan, anticonceptie niet meer zou verbieden (Is Humanae Vitae al ingetrokken?) en het condoom tolereren, dan zou dat meer oplossen aan de vermindering van het aantal abortussen dan die strakke paternalistische leer die vrouwen afhankelijk maakt en onderdrukt.
   Persoonlijk maak ik een onderscheid tussen de mensen die ‘kiezen’ voor abortus, en de mensen die gewoonweg geen andere keuze hebben. Maar ik zal daar nooit zélf over oordelen. Laat staan veroordelen.
   Vriendelijke groet.

   1. Frank,
    moeten we u misschien bedanken om de kerk nog wat verder af te breken in een schijn van vriendelijke minzaamheid?

 5. In Brazilië hebben ze volgens mij als een van de weinige landen een echt mens aan de leiding. Een draaibankwerker was die eens. En schoenenpoetser. Die weet dus van aanpakken en die weet wat gewone mensen denken en willen. Het scheelde maar een haartje of ze hadden een heel ander mens op die plek gehad. Een zakenman. Die weinig kan.
  Tijdens de verkiezingen was er een heftige strijd die nogal smerig was.
  In alle evangelische kerken bijvoorbeeld moesten vanaf 2022 worden gepreekt(!) dat de katholieke Lula een ‘gevaar’ is en de ‘belichaming van de duivel’. Op de conventie van de Assembleia de Deus, de grootste pinksterkerk, werd al meteen bepaald dat predikers die dat niet doen gestraft worden. ‘De marxistische kosmosvisie van dit individu is in strijd met alle morele voorschriften van de kerk.’
  Het lijkt er dus op de de protestante kerken aan de kant van het geld staat. Nooit goed begrepen dat mensen veel geld verdienen niet een beetje onfatsoenlijk vinden en niet past bij een gelovig mens.

  Ik ben benieuwd hoe het in Mexico zal gaan met de abortus politiek nu daar voor het eerst een vrouw gekozen is. Ze maakt in ieder geval een gebaar met de handen dat een hartje voorstelt.
  Met iemand die zulke gebaartjes maakt, lijkt mij niet direct een aanwinst.

 6. Ook in onze nog steeds schijnbaar welvarende wereld kan men nog mensen vinden die om onduidelijke redenen erg vernederd werden en aan de rand van de wanhoop vertoeven. Slechts weinigen zijn bereid om zulk wanordelijk schepsel van God in huis op te nemen. Dat kan alleen indien men in staat is onze politiek en bisschoppelijk sterk gesteunde schijnwelvaart te relativeren tot op het werkelijk realistische niveau van het brood noodzakelijke ziele-leven, dat, het moet klaar en duidelijk gezegd, zulke ziel zelf niet beseft aangaande hetgeen zij mankeert. Eenmaal die persoon in huis genomen moet men ook bereid zijn veel eigenliefde te overwinnen en dat is een strijd op zich. Niemand in de hele omgeving wil het zien of wil het begrijpen. Daarom ben ik er van overtuigd dat de woorden van Jezus aanvaarden pijnlijk is voor de brave in wellevendheid slapende burgertjes.

  En dan moet men ook nog de overmaat aan agnostiek erbij nemen van mensen die zichzelf zeer overschatten in hun mateloze commentaren hier.

 7. Het probleem van de schijnbaar goede bedoelingen van extreem rechts is de ongeloofwaardigheid door de verstikkende overheersing van Brussel. Moesten alle leden van Vlaams Belang nog ernstige gelovigen kunnen zijn dan stonden zij volgens mij zeer sterk en zouden we alles op alles moeten zetten om hen te steunen. Maar het “AVV VVK” wordt niet meer gekend. Overigens lijkt me die oude leuze niet helemaal ‘recht’ want men zou eigenlijk eerst Alles Voor Kristus en vervolgens Voor een Zalig Vlaanderen moeten roepen en daadwerkelijk trachten te beleven. “AVK VZV”.
  Wie vindt een betere leuze ? Denk er eens over!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht