Paus lanceert internationaal bezinningsjaar over Amoris Laetitia: moreel relativisme nu ook in uw achtertuin

In zijn Angelus-toespraak van 27 december 2020 kondigde Paus Franciscus een bezinningsjaar aan rond zijn omstreden post-synodale exhortatie “Amoris Laetitia”. Deze pauselijke exhortatie bestaat ondertussen 5 jaar en heeft al heel wat stof doen opwaaien. Volgens de Paus zou het komende bezinningsjaar, gelanceerd op het feest van de Heilige Jozef (19 maart 2021) een “gelegenheid vormen om de inhoud van het document te verdiepen”. Bezinningsteksten rond Amoris Laetitia zullen “ter beschikking worden gesteld van kerkelijke gemeenschappen en gezinnen, om hen op hun parcours te begeleiden”, aldus de Paus, “Vanaf nu nodig ik iedereen uit om deel te nemen aan de initiatieven die gedurende het jaar gepromoot zullen worden en die gecoördineerd zullen worden door de Dicasterie voor leken, gezin en leven.“

Critici van Amoris Laetitia vrezen dat de vernieuwde aandacht voor deze pauselijke exhortatie de polarisering tussen progressieven en traditiegetrouwen binnen de Katholieke Kerk nog verder zal aanwakkeren. Het woord “schisma” valt almaar vaker in deze context. Vooral de relativistische houding met betrekking tot het zondebesef en de huwelijksmoraal in Amoris Laetitia is traditiegetrouwe Katholieken een doorn in het oog. In een ongebruikelijk initiatief in 2016, de zogenaamde “Dubia”, vroegen 4 kardinalen, de Italiaan Carlo Caffarra, de Amerikaan Raymond Burke en de Duitsers Walter Brandmüller en Joachim Meisner om verheldering rond Amoris Laetitia. Ze waren vooral verbijsterd door de mening die erin werd geuit over het uitdelen van de communie aan gescheiden en burgerlijk hertrouwde Katholieken en de relativering van absolute morele normen. Ook anderen maakten zich zorgen over Amoris Laetitia.  In een open brief maakten 45 internationale theologen een opsomming van door hen geïdentificeerde suspecte redeneringen uit dit document, die voor morele en theologische verwarring binnen de Katholieke gemeenschap konden zorgen:

 • Leven volgens de leer van het evangelie kan voor sommige mensen onmogelijk zijn
 • Niemand is tot de hel veroordeeld
 • Gescheiden en burgerlijk hertrouwde gelovigen, die hun situatie kiezen met volledige kennis en instemming, verkeren niet in een staat van ernstige zonde. Ze kunnen genade ontvangen en groeien in naastenliefde.
 • Een Katholieke gelovige kan volledige kennis hebben van een goddelijke wet en er vrijwillig voor kiezen deze te overtreden in een ernstige situatie. Hij zal echter niet in doodzonde verkeren als gevolg van deze handeling.
 • Een persoon met volledige kennis van een goddelijke wet kan zondigen door ervoor te kiezen die wet te gehoorzamen.
 • Iemands geweten kan ‘echt oordelen’ dat seksuele zonden die expliciet worden veroordeeld door het evangelie ‘soms moreel juist kunnen zijn of door God worden gevraagd of bevolen’.
 • Onze Heer Jezus Christus zou willen dat de Kerk afstand doet van haar eeuwige discipline om de eucharistie te weigeren aan gescheiden/hertrouwde Katholieken of om hen absolutie te weigeren, indien ze geen berouw uiten of hun levenswijze niet aanpassen.
 • Het ontbreken van een ernstige fout als gevolg van verminderde verantwoordelijkheid kan toelating tot de eucharistie mogelijk maken in het geval van gescheiden en burgerlijk hertrouwde personen die niet uit elkaar gaan, noch zich ertoe verbinden om in volmaakte onthouding te leven, maar in een objectieve staat van overspel en bigamie blijven.
 • Vrouwen dienen zich op geen enkele wijze aan hun man te onderwerpen.
 • De doodstraf is altijd onrechtvaardig.

Wanneer men de bovenvermelde beweringen overloopt, stijgt het vermoeden dat de  “alles kan, alles mag”-maatschappij zijn intrek heeft genomen in het Vaticaan. Als het van Franciscus afhangt, wordt dit relativistisch allegaartje – met een feel-good sausje van gendergelijkheid en anti doodsstraf politiek – binnenkort ook als “waarheid” verkondigd in uw lokale parochie of godsdienstles. Zoveel om naar uit te kijken in deze Covid-tijd van huisarrest en online Missen zonder communie. Of het moreel relativisme van Amoris Laetitia inspirerend zal werken, is ten zeerste de vraag. Kan een religie zonder erkenning van zonde of hel, nog doen geloven in de hemel? Franciscus heeft van onze Kerk een zinkende Titanic gemaakt. Het orkest staat klaar om ons met onderhoudende muziek te begeleiden naar de karige reddingsboten. De elite krijgt uiteraard voorrang. Maar er is geen reden tot paniek, aldus Kapitein Franciscus. Het maakt niet uit hoe bont u het gemaakt heeft tijdens de cruise. Iedereen gaat sowieso naar de hemel. Of was het misschien toch de hel? Tja…

Bron: lifesitenews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

77 commentaren op “Paus lanceert internationaal bezinningsjaar over Amoris Laetitia: moreel relativisme nu ook in uw achtertuin

 1. Ik begrijp deze paus totaal niet! En ik zal mij op zijn teksten dan ook niet bezinnen. We kunnen beter voor deze paus bidden, als de hel niet bestaat, dan was Jezus een leugenaar die mensen bang maakten.

 2. Als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan nog zouten?

 3. De suspecte redenering: “Niemand is tot de hel veroordeeld” ..is wel een flinke meevaller en opluchting voor de al te wereldse moderne democratische halfslachtige katholiek 🤔.. 😱

 4. Er is nu geen enkele betrouwbare autoriteit meer op aarde nu zelfs de twijfelachtige Trump verguisd werd en het ziet er naar uit dat we ons a.h.w. bevinden in Duitsland 1920-1930, de Weimar republiek en het in brand steken van de Reichstag. Overal staan de wapens op scherp en landsgrenzen vervagen in wolken van oorlogsmist.

  1. De “twijfelachtige” Trump was wel de enige die de Kerk en de democratie in de USA kon beschermen.
   Joe Biden zal hooguit enkele weken, misschien maanden op zijn gestolen troon zitten en dan wordt ie vervangen door de marxisten en dat wordt het einde van de Kerk en de democratie, en niet alleen in de USA.

   1. Zou het kunnen dat de bescherming van Kerk en democratie door Trump vanuit een loge ( zoals alle Amerikaanse presidenten ) alleen maar diende als smeermiddel om via virus en vaccin de communistische dictatuur binnen te loodsen?

 5. Amoris Laetitia is door de traditionele Rooms Katholieken afgewezen, omdat een Paus niet het recht heeft de inhoud van het universele Rooms Katholieke geloof te veranderen. Een bezinningsperiode of verdieping heeft daarom geen enkel nut.

 6. Beste mensen..

  In deze gesproken video wordt door de AartsEngel Michaël een aardbeving aangezegd over Nederland..met veel leed.. ..wij allen weten dat die aardbeving niet bij de grens zal stoppen.

  Waarschuw uw omgeving zoveel als mogelijk is ..een gewaarschuwd mens telt voor twee‼️
  https://youtu.be/ngIMJ4-hk-4

 7. “Democratieën sterven in duisternis”
  “Democratieën sterven liggend”

  Dat geldt nu ook voor de moderne ‘democratische kerk’ van Bergoglio die blijkbaar Koning Christus verdreven heeft (zoals de door het volk gewenste Trump verdreven werd door de politici).

  de zielen van het ‘Belgische’ volk sterven in diepe slaap gesust door zelfs de bisschoppen.

  De Amerikaanse grondwet voorziet niet in de verkiezing van de federale president door het volk, maar door een door de gouverneurs benoemd kiescollege.
  https://kavlaanderen.blogspot.com/2021/01/wordt-burgeroorlog-onvermijdelijk-in-de.html

  Waarom worden we (het volk) altijd moedwillig op het verkeerde been gezet, en door wie ???

 8. Liever democratie dan een dictatuur.
  Liever Joe Biden, de tweede katholieke president in de geschiedenis van de VS, na John F. Kennedy, dan dictator Trump.
  Liever de democratische Kerk van Paus Franciscus dan het bang maken van mensen met hel en vagevuur.

  1. @Louis, in ’n oorlog wordt iedereen met geweld wakker, zowel de lafaard als de held.

 9. Er zijn meerder teksten in de Bijbel die tonen dat de hel wel degelijk bestaat. Zo zegt Jezus in het evangelie van Matteüs 5:29 “indien uw rechteroog u aanstoot geeft, ruk het uit en werp het van u weg: want het is beter voor u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen” (idem in vers 30).
  In Matteüs 10:28 zegt Hij iets gelijkaardig “Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vrees veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verf kan storten in de hel”
  Het is duidelijk dat voor Jezus de hel een realiteit is en ernstig waarschuwt om daar niet in terecht te komen.

  Waarom wil men de vrees voor de hel wegnemen door te beweren dat er geen hel is ? Jezus deed dat is niet ! Integendeel.
  Hij spreekt over de hel maar is ook Degene die kan bewaren voor de hel.
  Niet door te zeggen dat de hel niet bestaat maar door de straf te dragen van ieder die Hem aanneemt, als offer in onze plaats.
  De apostel Paulus zegt het als volgt in 1 Tessalonicenzen 5:9-10 “Want God heeft ons niet bestemd om Zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven”

  In de Bijbel is zonde, loon en straf een duidelijk gegeven. Je kan er maar beter ernst mee maken nu het nog kan…. En jezelf niets wijs maken…

 10. @Louis : wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur.
  Deze paus is een hoge vrijmetselaar, hij heeft banden met de VN.
  De vrijmetselarij is Rome al vele jaren geleden binnengedrongen en zij haten het christendom.
  Lees anders eens dit boek : “Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges.”Op de achterkant staat o.a. citaat : “alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missies, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ultrageheime transnationale vijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben.” einde citaat.
  Achterin het boek staan de 24 protocollen van Sion.
  Het zijn duivelse plannen en deze paus doet daaraan mee. Hij zegt ook dat we de VN moeten gehoorzamen. Ook zegt hij dat we het vaccin moeten nemen. Als je weet dat dit zogenaamde vaccin bedoeld is om de wereldpopulatie te doen afnemen, dan weet je dat je te doen hebt met duivelse ideeën.
  Hou deze paus in de gaten, word wakker en zie hoe hij werkelijk is.
  In het “Boek der Waarheid”staan profetieën in die uitgekomen zijn of nog moeten uitkomen :
  Deze man doet zich voor als nederig, maar hij is het allerminst. Hij wil naar een wereldreligie, waarin geen plaats is voor Christus.
  Dat zie je nu aan zijn uitspraken b.v. : geen vagevuur, geen hel.
  Waarom is Christus dan gestorven aan het kruis ?!
  Dat zal het volgende zijn : de kruisdood zal worden ontkend.

  1. U heeft helemaal gelijk, beste Marrie, maar de meesten kunnen zich dat niet voorstellen. De macht van de vrijmetselarij is enorm, zij heeft bijna alle regeringen, bureaucratieën, strijdkrachten en banken in hun macht. Carrière is daar enkel weggelegd voor vrijmetselaars, zij is een afdeling van de Synagoge van satan (Ap.2:9,3:9), bedoeld voor niet-joden, teneinde hen in te kunnen zetten in de strijd tegen de Kerk van altijd en de Christelijke beschaving. Naast de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, is de reguliere vrijmetselarij de toegang sleutel tot de wereldmacht van het talmoed jodendom.
   Zie ook mijn inzendingen over het grote kwaad der vrijmetselarij, onder het hfdst. “Een merkwaardige alliantie”, met het advies het geleuter over niets, onder aan de staart, te negeren.

  2. Marrie schreef: “De vrijmetselarij is Rome al vele jaren geleden binnengedrongen en zij haten het christendom.”

   Slechts weinigen beseffen de impact van de val der Pauselijke Staten tijdens de regering van de paus-koning Pius IX door toedoen van de vanuit Londen gefinancierde Italiaanse éénmakers van de vrijmetselaars Giuseppe Mazzini en Garibaldi. Toen Pius IX gevangene in het Vaticaan werd hebben de overwinnaars de vrijmetselarij geïntroniseerd in de stad Rome; ze hadden tot na de dood van Pius XII in 1958 nog geen vrijmetselaar op de bisschopszetel van Petrus, maar het infiltratieproces is toen in versnelling gegaan. Die intronisatie van de maçonnerie in Rome in de negentiende eeuw is hetgeen waarover Leo XIII het had toen hij in zijn gebed tot St. Michaël Aartsengel schreef:

   “Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suae; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant.”
   (“Daar waar de zetel van de allerzaligste Petrus en Katheder der waarheid tot licht der volkeren is opgericht, daar hebben zij geplaatst de troon van hun gruwel en goddeloosheid; opdat, de Herder geslagen, zij ook de kudde zouden kunnen verstrooien.”)

  3. @ Marrie
   hieronder vind je de echte waarheid over het boek der waarheid!
   Als jij je hieraan vastklampt, dan heb je kans dat je geëxcommuniceerd wordt en géén recht hebt op een kerkelijke begrafenis.

   Momenteel wordt het internet overspoeld door één valse zienster, nl. MDM (Mary Divine Mercy via het boek der waarheid. Het kruis op de zegel van de levende God is zelfs Satanisch. Voor de rest heeft deze vrouw hier flink een stuiver aan verdiend door profetieën van andere Heiligen en Zaligen hun visioenen te kopiëren en door er een eigen fantasie aan te geven.
   Lees hier nooit iets van aub. Ik ben in het bezit van een document van 30 blz van een groep van theologen aan de KUL en die gedoctoreerd zijn in de Mariologie.
   In onderstaande link vind je de uitleg, het verweer van Theologen uit Leuven:

   https://nanopdf.com/download/de-mail-die-doorgestuurd-werd-van-paus-franciskus_pdf

 11. Aan @Marrie… {11 januari 2021 om 14:09}..

  Om de macht van de synagoge van satan te breken, moet in een [uitverkoren natie] ..(woorden van Maria aan een begenadigde pastoor in België in de 2e wereldoorlog) , als éérste een fundament gelegd worden..in de uitverkoren natie, te weten de Israëlitische stam: Zebulon-Nederland.
  Voor sommige Nederlanders, Belgen en Fransen is dat moeilijk te verteren.

  De Fransen denken dat ze de profetieën goed genoeg kennen om die informatie “hoog van hart” naast zich neer te leggen en dat zij die natie zijn.. maar het is toch wat ingewikkel-der.
  De geheimen van de synagoge van satan zullen onthuld worden.. het staat zelfs in de bijbel..en is ook in de hedendaagse profetieën beloofd.

  Al die informatie over de synagoge van satan, de Illuminati-vrijmetselarij en aanverwanten ..en over de gehele wereld onderzocht en onthuld in boeken, tijdschriften etc. en op het internet, wordt straks dus aangevuld met bovennatuurlijke onthullingen ..tot een samenspel van werken tot opheldering van wie de vijanden zijn van alle volkeren.. en dat ze alleen gered kunnen worden onder de banier van Jezus Christus, Jesaja 11:10.

  “Als je het dus niet erg vindt” ..en er geen aanstoot aan neemt, zoals sommigen: Jesaja 9 betreft Nederland in onze tijd in samenhang (voor de goede verstaander).. met Mattheüs 4:14+

 12. AAN @ Marie-Elisabeth.. {11 januari 2021 om 23:29}..

  De visie van de katholieke kerk over het symbolisch ‘1000″jarig is [gebrekkig] en ik als leek heb krachtens het vormsel het recht de kerk daar op te wijzen en als ik de kerk daarop wijs moet ik met argumenten komen die de visie en of leer van de kerk dan kunnen weerleggen, de kerk heeft dan rechtens de mogelijkheid om mij daarover ter verantwoording te roepen.. en ik ben dan ook als lidmaat van kerk verplicht mij te verantwoorden..dat is ook tevens logisch.

  In de h.Schrift staan [2] !!! algemene oordelen, te weten het láátste oordeel bij de Weder-komst van Jezus Christus én er is een [vóórlaatste] oordeel en dat betreft het 6e zegel in Openb.6:12-17.
  Iedere gelovige met een zeker inzicht kan dan inzien dat het oordeel in Openb.20:4 NIET het laatste oordeel kan zijn maar het vóórlaatste oordeel van het 6e zegeloordeel is.. daarbij leert de kerk ook niet dat daar het laatste oordeel begrepen wordt.

  Ook in Jesaja 24 wordt inbijzonder in de verzen 21-23 door de kerk begrepen dat er een context is in Openb.20:4.
  Openb.20:4 betreft ook niet het oordeel direct na het overlijden.
  Daarbij betreft Jesaja 66:15-16 ook het 6e zegel als [reinigings]oordeel en dat kan dus niet zonder het gewetensonderzoek zoals de huidige profetieën leren ..en zelfs van profetieën van eeuwen terug…

 13. @ Jo
  Lees jij de bijbel letterlijk? Waij als leek kunnen de bijbel niet interpretteren. Dat is de taak van de priester.
  Ik heb wel tijdens mijn studiejaren (regentaat Nederlands-Godsdienst) onderricht gekregen i.v.m. bijbel exegese. Ik zou me er nu niet meer persoonlijk aan wagen. Als een priester met jouw woorden een homilie zou houden, dan zouden de gelovigen in slaap vallen of weg bijven.
  Met je artikel word ik niets wijzer.
  Ik kan er wel nog aan toevoegen dat je op het sterfbed nog de kans krijgt om berouw te hebben over al je zonden en de keuze te bevestigen of je voor de Heer kiest of Satan.

  Google eens op; “Kazimierz Domański” uit Olawa. Deze Poolse man was ook een valse ziener. Zijn kerk was een sekte …

 14. @ Marie-Elisabeth,
  de kern van uw betoog is een pleidooi voor het modernisme in de Kerk, voor de onbetrouwbaar geworden KUL en zelfs voor ‘paus’ Franciscus in wiens bijzijn heidense rituelen werden uitgevoerd met zijn goedkeuring.
  Begrijp ik u goed?

 15. @ Eric-b-1
  Ik hou geen pleidooi voor het modernisme in de Kerk, integendeel ik hou me aan de tijd van voor het tweede Vaticaans concilie: ik doe mee aan de Aanbidding van het Heilig Sacrament, bid de rozenkrans, bid het Onze Vader volgens de oude wijze, ga op regelmatige tijden biechten, neem een paar keer per week deel aan de H. Eucharistie. In de huidige omstandigheden waar maar 15 gelovigen zijn toegestaan in de Eredienst, voel ik me op dit ogenblik tot de elite gelovigen. Kerkgangers worden toegelaten na inschrijving voor de H. Eucharistie. Tot nu toe ben ik er altijd in geslaagd bij de 15 gelovigen te behoren, die ondertussen een vaste groep is geworden. Anderen haken af. De afspraak is wel als we zowel op zaterdag als zondag naar de H. Mis willen gaan, dat als er een nieuwkomer komt, dat we dan moeten schuiven en een keertje moeten thuis blijven. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Onze pastoor mag blij zijn dat er telkens, zowel in de week als tijdens het weekend 15 gelovigen de H. Mis bijwonen.

  Wat ik aan Marrie wilde vertellen, was enkel het Satanisch boek der Waarheid, niet ter hand te nemen. De zegels, die zelfs verdeeld worden zijn de afbeelding van een Satanisch kruis.

  De kleine restkerk, die er nog overschiet, moet door dat boek van de valse Ierse zieneres MDM ook nog verdwijnen.

  1. Van ca. 2013 tot 2018 nam ik nog deel aan vier ‘moderne’ gebedsgroepen en omdat zij allen zoveel respect bleven vertonen aan ‘paus’ Franciscus en bovendien regelmatig heidense filosofen citeerden als een vorm van aanbidding van het H.Sacrament ben ik daar uiteindelijk weggebleven. Ook in Banneux zeer bevreemdende taferelen meegemaakt.

   Vermits u ook op zaterdag en zelfs in de week een mis kan bijwonen en ook omdat u ‘paus’ Franciscus blijft tegemoetkomen overtuigt u me ervan dat u uitsluitend moderne vieringen bijwoont ?

   Op dit ogenblik kan men nog steeds de Traditionele Tridentijnse h.Mis bijwonen maar dat zal binnenkort niet meer kunnen.

   Indien u de huidige profeten niet volgt zult u dan wel het vaccin aanvaarden en even later ook nog een chip laten inplanten ?

   Niet slechts de huidige profeten en zieners kunnen u op andere gedachten brengen maar ook goed overwegen wat er bijvoorbeeld op kavlaanderen.blogspot.com wordt getoond aan professioneel en diepgaand onderzoekwerk. Binnenkort zullen meer dan vermoedelijk alle oorspronkelijk Katholieke websites verdwijnen en wie kunt u dan nog vertrouwen? Toch niet ‘paus’ Franciscus ?

 16. @ eric-b-

  Waar haalt u het dat ik Paus Franciscus steun? Hierover heb ik me nog nooit uitgesproken. Dit moet u dan afleiden uit het document van de KUL die het Boek der Waarheid volledig afkeurt. En dat is niet enkel de KUL, wereldwijd komt het boek in opspraak.
  Ik heb het recht niet me uit te spreken over Franciscus. Het is niet aan mij om over hem te oordelen of hem te veroordelen. Ik kan enkel alleen maar voor hem bidden.
  Onze pastoor heeft daar ook zijn idee over, maar als hij Benedictus zou vermelden, dan wordt hij immers geëxcommuniceerd.
  Onze pastoor houdt zich vast aan de gebruiken van voor Vaticaans Concilie2. Hij opteert voor de communie op de tong. Hij is conservatief en is helemaal niet modern. Het is voor ons de beste pastoor, die wij ooit hebben gehad tijdens ons 40 jaar christelijk huwelijk.
  Hij doet de mis meestal zingend, tussendoor ook Latijnse gezangen.
  Hij begint de Aanbidding om 17 u, ook al zijn er nog geen gelovigen in de kerk. Die komen meestal iets later. De Aanbidding begint om 17 u. Om 17 u 55 bergt hij met alle eerbied het H. Sacrament op, gaat nog even naar de sacristie, komt terug in de kerk en knielt exact om 18 u voor het Mariabeeld om het Angelus te bidden. Op de knieën, zonder kussen. Dan begint hij met de H. Mis. Na de H. Mis laat hij de gelovigen vrij om nog een kwartiertje het H. Sacrament te aanbidden. De meeste gelovigen blijven in de kerk zitten.
  In het parochieblad plaatst hij ook dat we tijdens de aanbidding ook de gelegenheid krijgen om te biechten.
  Hij is een echte voorbeeldig priester, niks modern. Hij wijkt niet af. En ja, we krijgen de communie ook op de tong als hij zeker is dat er geen verraders in de kerk zitten.

  Ik stel me echter de vraag waar je die kennis haalt van de inplanting van de chip? Op welke bron baseer je deze uitspraak? Welke profeet verkondigt het inplanten van de chip?

  1. Met alle respect, beste Marie-Elisabeth, maar uw pastoor blijft haken in een achterhaalde tijd. Wij katholieken zijn al bijna een halve eeuw in oorlog, tegen het verraad van de hoogste clerus in de jaren 1950/1960. Zij hebben toen het geloof verloren in de Natuurlijke Orde (10 Geboden van St. Mozes) en in de Openbaring. Zij waren bevlogen door de ideeën van de Franse– (1789) en Russische revoluties (1917). Alles moest anders, “change” tot alle het goede in de Kerk van altijd gesloopt was. En uw pastoor blijft daar aan meedoen. Stop met uw politiek-kerkelijke correctheid. Gebruik uw verstand en zie de realiteit van massale onkerkelijkheid, te wijten aan de clerus in die tijd. Die bedriegers verdienden de muur ! Als ik U goed begrijp doet uw pastoor de NOM Mis, de “Eucharistie viering” in plaats van het opdragen van het Heilig Misoffer van altijd. Hij “viert” een valse creatie van dat vervloekte Vaticaan 2 concilie (1962-1965). Die verandering, beste Marie-Elisabeth, was wederrechtelijk en duivels tegelijk. Dat duivelse bedenksel van een joodse vrijmetselaar alias paus Montini (P VI), is de oorzaak van de ondergang van de Kerk van altijd en onze Christelijke beschaving. Kerk en wereld zijn kapot. Als U daar nog steeds blind voor blijft, blind voor de link met dat vervloekte V2 concilie en alle corrupte V2 pausen, dan ontneemt U zichzelf de hoop op een uitkomst, op een redding. Het onderkennen van de oorzaak, is de start van de heling. De huidige maatschappelijke chaos van corrupte, subversieve vrijmetselaar regeringen in alle West-Europese landen, (plus de Amerika’s), is mogelijk geworden– en bevorderd door de geplande ondergang van de Kerk van altijd, in 1965.

   1. Beste Jules van Rooyen, met respect voor Marie-Elisabeth en ook voor u, vraag ik me toch even af of u misschien te snel vloog over het betoog van Marie-Elisabeth? Misschien even hernemen?

    1. “Misschien even hernemen”, zegt U, beste Eric, het lijkt mij niet noodzakelijk. Velen denken met oprechte devotie, goed bedoelde preken of uitstallingen van het Allerheiligste, de Vat. 2 ramp, te kunnen keren of te compenseren, en voorts dat de kerk crisis en dus ook de maatschappelijke crisis, als vanzelf zullen over gaan. Maar dat is niet zo. Eenieder die het Tridentijnse Heilige Misoffer van altijd, praktiseert en centraal stelt in zijn leven, ziet uit eigen ervaring dat het beeld van Kerk en wereld, verandert. Er gaat een knop om in de hoofden der gelovigen. Zij ontdekken dat herstel van de Vat. 2 ramp van de gemijterde schurken uit de jaren 1960, enkel te herstellen is door het Heilig Misoffer van altijd, het overdoen van Golgotha, telkens weer. Zij waren duivels met Romeinse col. De gemijterde schurken van toen, wisten precies wat ze deden. Als de eeuwenoude ontmoeting met God in de liturgie wordt uitgebannen, ontstaat er een surrogaat mis, een Lutherse kopie, die onafwendbaar op de kerkelijke zelfvernietiging uitloopt. Daar hoeft verder geen gemijterde schurk aan te pas te komen. Zij hoeven enkel op te passen, dat nergens, waar dan ook, en ook niet via een achterdeur, de Tridentijnse liturgie weer een kans krijgt. Zij zijn de gemijterde capo-di-campo, die de kudde alles gunt wat niet katholiek is, maar er streng op let dat de Traditie geen kans krijgt, en dat de eeuwen oude en allerheiligste ontmoeting met God, het Heilig Misoffer van altijd, ontzegt blijft, verboden, en niet meer hersteld kan worden. Want dan komt de heropleving weer als vanzelf op gang. Bekering is geen kwestie van praten, of een kaarsje aansteken, of een aanbidding van het Allerheiligste regelen. Deze devoties werken alleen als aanvulling op de Tridentijnse liturgie. Enkel deze heilige liturgie bekeert de hoofden en harten en beïnvloedt het verstand en de wil. Enkel de parochies van de Traditie trekken bekeerlingen, jongen mensen, en gezinnen met veel kinderen. Dit verschijnsel is wereldwijd. Daar getuig ik van.
     Er lopen hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, nog te velen rond die besmet zijn met modernistisch denken, en die verwachten dat alles wel weer goed zal komen. Dat is niet zo. Zij zijn hier ook te veel in aantal, en vandaar dat Benjamin gelijk had, toen hij enkele dagen terug stelde dat op dit Forum geen zegen rust. Dat denk ik ook. De oorzaak is de lauwheid van de meesten, ten aanzien van de liturgie, de misachting van de Traditie en de roeping van de Kerk van altijd. De liturgische V2 creatie van de kerkrevolutie, is intrinsiek niet in staat ons te voeren tot het heil. Zij dient enkel tot verdere zelf vernietiging. Alle kerkelijke instellingen die dit principe misachten, hebben geen toekomst. Maar ook een waslijst, zal U, beste Eric, of Marie-Elisabeth, of haar pastoor, niet overtuigen.

     1. @ Jules van Rooyen,

      Het modernisme beschouw ik als een plaag, het is geen oordeel, maar vrije abortus is wel een zeer diepgaand oordeel want van dan af is men vergezeld door een bloeddorstige duivel.
      De plaag van het modernisme leidt tot tal van oordelen.
      Van de meeste van deze oordelen kan men zich nog bevrijden door tot berouw en bekering te komen.

      De leugens over corona zijn een plaag, maar het vaccin is een oordeel.
      Van het vaccin kan men niet meer bevrijd worden maar het kan wel nog tot bekering leiden.

      Het nabije vaccin-paspoort is een plaag bovenop een oordeel, maar ook hierna kan men nog tot bekering komen.
      De chip-inplant idem, maar bekering lijkt me bijna onmogelijk omdat het een zeer zwaar oordeel betekent.

      Maar wanneer de antichrist arriveert zal de allerergste plaag uitbreken. Toch ben ik er van overtuigd dat daardoor nog velen tot bekering kunnen komen.

      Het is wel goed dat u eens een harde toon voerde en ik kan me zeer goed inbeelden hoe Marie-Elisabeth zich nu niet alleen gekwetst voelt maar ook in twee gedeeld en indien zij werkelijk ernstig zoekende is zal zij die gespletenheid wel kunnen overwinnen. Ooit overkwam mij een gelijkaardige be-oordeling, ik zal nooit vergeten hoe hard dat aankwam en het leidde niet meteen tot bekering. Alleen het ingrijpen van Jezus of Maria kan wezenlijk helpen. Ik denk dat Marie-Elisabeth daar wel voor in aanmerking komt.

 17. @Marie-Elisabeth,
  Hoe komt U erbij dat het Boek der Waarheid satanisch is (= afkomstig van satan).
  En hoe komt U erbij dat het zegel van hen (zie het betreffende boek) een afbeelding vertoont van een Satanisch kruis (= onder andere een omgekeerd kruis)?
  zie de afbeelding van de site:
  restkerk.files.wordpress.com/2014/09/booktruth01.jpg

  Ik kan daar écht geen satanisch kruis ontdekken. (U kunt de afbeelding van dat boek uitvergroten door even op dat boek te klikken.)

 18. Aan Marie-Elisabeth.. vanwege–{12 januari 2021 om 14:08}..

  Het is altijd goed om eerst om een toelichting te vragen.. opdat je niet valt in een houding van vooringenomenheid.. maar die toelichting ga ik je nu alsnog geven maar dan niet op die betreffende reactie, aan die reactie was niets mis mee.. ze was gewoon kort samenvattend in verband met wat ik eerder ook al geschreven heb.
  Mijn schrijven lijkt dan ook vaker op een optel- en aftreksom ..dat heeft voordelen maar ook nadelen.. voor beide kanten.

  Je schreef: “Ik heb wel tijdens mijn studiejaren (regentaat ?! Nederlands-Godsdienst) onderricht gekregen i.v.m. bijbel exegese. Ik zou me er nu niet meer persoonlijk aan wagen”..en je schreef o.a. ook: “Lees jij de bijbel [letterlijk]? Wij als leek kunnen de bijbel niet interpretteren. Dat is de taak van de priester.
  Het is juist omdat ik GEEN onderricht heb gehad lees ik de h.Schrift juist wél letterlijk van wat er staat want dat geeft juist ook voor de leek genoeg stof tot nadenken en bezinning..en dat met alle respect en eerbied voor de noodzaak van die opleidingen en onderzoek door deskundigen door de eeuwen heen.

  Het is alweer tientallen jaren geleden dat ik met zo’n bijbeldeskundige en of ook professor, in contact kwam middels een pater uit een klooster, het betrof 2Thess.2:3-8.
  Ik heb het toen “gepresteerd” om die man in een staat van vertwijfeling te brengen ..omdat hij totaal niet begreep wat ik hem probeerde duidelijk te maken namelijk dat die bijbelpassage zijn geheim prijsgeeft als men alleen leest wat er taalkundig staat, want het betreft een van de meest moeilijke passage.. waar van allerlei theorieën op zijn losgelaten.. toen ik zijn vertwijfeling zag wist ik dan ook niet hoe snel ik weg kon ..om hem niet verder in verlegenheid te brengen ..en mezelf 😁 🤭💆‍♂️….🤔

  Bij deze dan nogeens mijn helder–ziendheid over die passage vanuit de Petrus Canisius vertaling 1951… Vers 4 eindigt met een [toegevoegde] !! zin en dus schuin gedrukt als hulpmiddel om het verloop van het begrijpend lezen te vergemakkelijken.

  Het is dan ook evident dat met vers 5 dan een toelichting begint ..en moet er dus een –vervolg– !!! op vers 4 in het verloop van het verhaal verondersteld zijn en worden. ..En dat is dan in vers 7 met de zinsnede: ▪︎Eerst als [deze] verdwenen zal zijn▪︎…en –deze– betekent dus dat de persoon in de verzen 3-4 verdwenen zal zijn ..(en) dan pas komt de persoon in vers 8 die de antichrist is.
  De persoon in vers 3 en 4 is dus [niet] de antichrist maar zijn voorloper en dat is de valse profeet,
  het 2e beest in Openb.13:11.

  Al die visies van die knappe koppen door de eeuwen heen, waren dus gebrekkig.
  De zinsnede in vers 7: ▪︎maar er is er nog [een] die {het} tegenhoudt▪︎ ..daar struikelen ze dus allemaal over, want men veronderstelde dat het die was [een] die verdwijnen moest opdat de antichrist in vers 8 dan pas zich kon manifesteren.

  Die -een- ..de katechon geheten.. is dus diegene [het] kwaad dus tegenhoudt en is de Maleachi 3:1 bode, de Vreugdebode in Jesaja 52:7-12 ..die als de eindtijd Cyrus in Jesaja 46:11 ..2e versregel de vale profeet (de al bekende maitreya als de ROOF-vogel uit het Oosten) ..in de 1e versregel als tegenstander heeft.

  In Daniël 7:11 zien we dan ook dat daar maar één persoon in het 6e zegeloordeel gedood wordt.. te weten de valse profeet maitreya. …het waarom van Openb.19:20 heb ik eerder al uitgelegd.
  Als “buitenstaander” moet je dus meerdere keren je inlezen om dit goed te kunnen verstaan.. terwijl ikzelf het wel in een keer begreep en die tekst toen ook pas voor de éérste keer las en ook dus direct begreep maar dat is niet verwonderlijk..omdat ik als alzo denkende ook die persoon de -katechon- ben…voor mij een nuchtere constatering..als in een subjectief weten en heeft dan ook niets van doen met een objectief weten zoals in de wetenschap wordt verondersteld plaats te vinden.
  ……..

 19. @Marie-Elisabeth,

  De H. Mis van de Novus Ordo is even geldig als de tridentijnse Mis dat is. Jezus heeft toch gezegd tot zijn Apostelen toen Hij hen uitzond, na Zijn Verrijzenis : “Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de Hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de Hemel ontbonden zijn.” Ook al is er heel veel te zeggen met gefronsde wenkbrauwen over de teksten die in de NOM worden gebruikt, dat alles is slechts tijdelijk en zal op zijn tijd hersteld en rechtgezet worden. Maar er is geen enkele reden waarom u niet meer naar de H. Mis in de nieuwe ritus van het 2de Vatikaans Concilie zou gaan. God de Vader ziet en weet ook dat de situatie voor heel veel gelovigen uiterst moeilijk aan het worden is vooral om nog een H. Mis te kunnen bijwonen en om de sacramenten te ontvangen. Dus hou vol en veel moed !

  1. Daar gaan we weer, beste Lien, die uitspraak van Christus, “wat gij zult binden op aarde…..enz.”, is geen volmacht aan de clerus, van hoog tot laag, om de leer en/of het geloof te mogen veranderen. En dat is gebeurd met de Novus Ordo, de NOM mis, plus nog vele andere zaken die strijdig zijn met de Traditie van de Kerk van altijd, gebaseerd op de Natuurlijke Orde (Decaloog), de Openbaring in de Heilige Schrift, plus de Traditie, dwz. alle leerstellige uitspraken van Concilies en Pausen in 2000 jr. Kerkgeschiedenis. Daarmee is gebroken in 1965. Toen hebben de gemijterde schurken van het V 2 concilie (1962-1965), die verklede duivels met Romeinse col, de coup gepleegd, die was kwalijker dan het Arianisme in de 3de en 4de eeuw. Dat is gebeurd, zoals ik hierboven (en elders) omstandig heb aangetoond. Derhalve mag ik U verwijzen naar St. Paulus en zijn brief aan de Galaten : er is slechts één Evangelie van Jezus, en het Paulus’ Evangelie komt van God.
   Galaten. 1, 6-12 : “Ik sta er verbaasd over, dat gij zo spoedig afvalt van Hem, die U geroepen heeft door de genade van Christus, en naar een ander Evangelie overgaat. Eigenlijk is het geen ander ; maar alleen zijn er enkelen opgestaan, die onrust onder U stoken, en het Evangelie van Christus willen vervalsen. Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, U een ander Evangelie zouden verkondigen, dan wat wij U verkondigd hebben, hij zij vervloekt ! Zoals we het vroeger hebben gezegd, zo herhaal ik het ook thans. Wanneer iemand U een ander Evangelie verkondigt, dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt ! Heet dit nu soms mensen gunstig stemmen, of God ; zoek ik nu nog aan mensen te behagen ? Zo ik ook nu nog mensen tracht te behagen, dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker U toch, broeders, dat het Evangelie, door mij verkondigt, niet van menselijke oorsprong is. Want ik heb het niet van een mens ontvangen of aangeleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus.”

 20. De wet is zonder aanzien des persoons, a.h.w. medogenloos.
  De barmhartigheid van Jezus gaat onafgebroken gepaard aan gerechtigheid.

  Indien u dit overweegt is het gemakkelijk te begrijpen dat het veel mindere respect en de veel mindere geestelijke beleving, ja zelfs werkelijke ontkenning van geestelijke beleving — redenen waarom Vat2 doelbewust de NOM instelde (!) — tot gevolg hebben dat uw lakse houding u de gerechtigheid zal doen ondergaan veel meer dan de genade die u toegang tot de hemel kan verschaffen, recht evenredig met uw lakse ingesteldheid.

  1. correctie: — redenen waarom Vat2 doelbewust de zielen voorbereidde tot het aanvaarden van de NOM (!) —

 21. Marie-Elisabeth,

  U hoeft zich op dit forum niet te verantwoorden omdat u deze of gene geldige H. Mis bijwoont. God alleen kent de gezindheid van uw hart en die van uw parochieherder. Laat de bitterheid en het (ver)oordelen maar aan anderen over.

  U bent een gezegend mens. Houdt de rozenkrans vast en houdt u klein onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. De Zoon die u deemoedig en met overgave aanbidt, is dezelfde Jezus die zich voor u, voor mij en tot redding van allen die op dit forum rondwaren vernederd heeft door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Wie zich daaraan vastklampt zal niet verloren gaan.

 22. @ Jules van Rooyen … {15 januari 2021 om 11:59}..

  Op punten heeft @ Lien wel degelijk gelijk ..beste 🤺 – Jules.
  Citaat: * Ook al is er heel veel te zeggen met gefronsde wenkbrauwen over de teksten die in de NOM worden gebruikt, {{dat alles is slechts tijdelijk en zal op zijn tijd hersteld en rechtgezet worden}} • .. hetgeen juist is daar dat na de Waarschuwing rechtgezet zal worden, wat ook uit de profetieën af te leiden is.

  Ook wat betreft de consecratiewoorden is op deze site al eerder over geschreven.. http://www.katholiekforum.net/2020/03/06/over-de-consecratiewoorden/
  Op wat @ Lien schrijft is dus niets op tegen.
  Ik denk dat 🤺 -Jules gaat doorschieten als hij te weinig rekening houdt met de beloften dat na en door de Waarschuwing alles rechtgezet zal worden…

  Als iemand van mijn part 20 km of nog meer wil rijden om de H.Mis van voor vat.2 te volgen is hij daar natuurlijk vrij, maar niet iedereen heeft die mogelijkheid.
  Ik zie dat Paul ook al gereageerd heeft ..en ik sluit mij dan ook aan bij hetgeen: “omdat u deze [of] gene [geldige] H. Mis bijwoont” ..etc.

 23. Zelfs onder de ‘conventionelen’ vinden sommigen niet de moed om het vaccin te weigeren. Hoe zouden de NOM-volgers die van bisschoppen en van ‘paus’ Franciscus slechte raad krijgen dan ooit de moed vinden om op God te vertrouwen en het vaccin te weigeren. Het vaccin is al een oordeel op zich vanwege de cellen van vermoorde baby’s. Voor NOM-volgers is er geen hoop meer.

 24. Met het aanreiken van een zakdoek, beste Paul, kunt U niet de belangrijkste ontsporing van dat vervloekte Vat. 2 Concilie, wegpoetsen. U kunt wel spreken over een heilige misleiding, die ons en haar is aangedaan door de V2 clerus. Deze loopt het risico mede aansprakelijk te zijn voor de zonde tegen de Geest, die toen gepleegd werd, en die niet vergeven zal worden (Mt.12, 31-32).
  Dan zet U, beste Paul, ook de waarheid centraal, en daar gaat het om. Liefde en troost, gaan altijd samen met waarheid en gerechtigheid. En het gaat U toch ook om behoud van het goede en het ware ?
  Hierboven wordt o.a. gewezen op alle leerstellige uitspraken van Concilies en Pausen, als onderdeel van de Traditie, binnen het kader van de Natuurlijke Orde (Decaloog) plus de Openbaring van de Heilige Schrift. Dus niemand kan de uitkomst wegdrukken van het Concilie van Trente (1545-1563), het belangrijkste, en het meest veel omvattende Concilie van de moderne tijd. Noch kan iemand de leerstellige uitspraak van de H. Paus Pius V (1504-1572), ter afsluiting van dat Concilie, terzijde leggen. In de Encycliek “Quo primum tempore”, van 14 Juli 1570, zegt de H. Paus Pius V, dat, “Wij verbieden voor nu en voor de eeuwigheid, iedere wijziging van de gebeden, gezangen, of andere wijzigingen, in het Missaal dat wij hierbij vastleggen en uitgeven. Wij hebben besloten en wij verordonneren dat nooit iets zal worden toegevoegd, weggelaten of gewijzigd in ons Missaal.”

  1. Hoezeer ik de Tridentijnse ritus persoonlijk ook waardeer, cher Jules, deze misvorm is niet exclusief. Da’s geen zakdoek, maar een feitelijkheid – een waarheid zelfs – voor wie zich Rooms Katholiek noemt. Tussen pakweg 1968 en Summorum Pontificum is het heilig Misoffer niet weggeweest. En dat geldt nog steeds, wat er over de beweegredenen van (k)Annibale Bugnini, de nadien ontstane liturgische verarming en de ontzielende ontsporingen her en der ook te zeggen valt.
   Marie-Elisabeth hoeft haar m.i. rechtzinnige, toegewijde pastoor en parochie met andere woorden allerminst vaarwel te zeggen en het gaat niet aan om haar daartoe aan te sporen.

   Mocht (ook) de praesentia realis op enig moment door een imperatieve liturgiewijzing (middels gemor aan de instellingswoorden) in het gedrang komen, dan ontstaat er een geheel andere situatie.

   1. Ik ben het niet eens met de minimalistische zienswijze dat een werkelijke transsubstantiatie voldoende zou zijn om een wettige ritus te hebben. Jazeker, bij de novus ordo ritus vindt werkelijk de transsubstantiatie plaats wanneer het missaal van Paulus VI volgens de letter gevolgd wordt, maar een gewijde priester die satanist wordt en een “zwarte mis” doet brengt ook tijdens dat gruwelijk ritueel een echte transsubstantiatie teweeg indien hij de consecratiewoorden uit de Romeinse Ritus uitspreekt (een gewijde priester behoudt voor altijd de sacramentele macht om te consacreren); hij pleegt dan echter een gruwelijke heiligschennis. Een werkelijke transsubstantiatie teweegbrengen maakt een slechte ritus errond niet wettig ter bijwoning.

    Mijn praktijk is een absolute weigering om de novus ordo ritus bij te wonen, en indien mijn bisschop mij zou doen kiezen tussen het bijwonen in mijn parochie van de Mis van Sint Petrus, met goedkeuring van Rome helemaal in het Nederlands (op voorwaarde dat de vertaling waardig is) of van de protestantse novus ordo ritus van begin tot einde in het Latijn, dan zou ik kiezen voor de Mis van St. Petrus in het Nederlands. Wanneer de bisschop het mij onmogelijk maakt om de Mis van St. Petrus bij te wonen blijf ik thuis; de zondagsobligatie ter bijwoning van de Misliturgie op zondag bindt alleen voor een misliturgie die apostolisch is van origine.

 25. Aan @ eric-b-l … {15 januari 2021 om 05:18}..

  Eric.. ook jij was echt te voortvarend in de betreffende reactie ..en in de daarop volgende reactie doe je het “rekenkundig” ook nogeens dunnetjes over 🙉
  Het een hoeft niet direct uit het andere af te leiden zijn.

  Je schiet door over haar -of- zijn (van de naam Lien heb ik nog nooit gehoord) persoonlijke grenzen.. en wordt het oordelen inplaats van het beoordelen wat ze feitelijk aangeeft.
  Ik raad je aan om eens wat meer om een [toelichting te vragen] ..het geeft beslist meer cachet aan je geestelijke-vermogens [van] je ziel.. tot inleving in hetgeen de andere bedoelt te zeggen en niet te snel 🤺 ..🤔

 26. @ Jules van Rooyen..

  De medaille heeft twee kanten ..de medaille van Paus Pius V had aan beide kanten dezelfde tekst, ..de geplakte NOM sticker aan de ene zijde wordt pas, mede door en na de Waarschuwing, eraf getrokken in een nieuw Concilie ..en dat is het goede vooruitzicht waar wij ons op moeten concentreren en anders wordt je ..(men) een fanatiker.. als een staat van streven in een toestand van overspannenheid.🤯
  Citaat… {Deze loopt het risico [mede] aansprakelijk] ??!! te zijn voor de zonde tegen de Geest, die toen gepleegd werd, en die niet vergeven zal worden (Mt.12, 31-32).

  Citaat Jules van Rooyen:: •Dus [niemand] kan de uitkomst wegdrukken van het Concilie van Trente (1545-1563), het belangrijkste, en het meest veel omvattende Concilie van de moderne tijd. Noch kan [iemand] de leerstellige uitspraak van de H. Paus Pius V (1504-1572), ter afsluiting van dat Concilie, terzijde leggen• …ik denk dat Lien en Paul ook voor de H.Mis van Paus Pius V zijn..maar geen van ons kan de situatie dwingend veranderen dan alleen door de Waarschuwing.

  Juist nu we toch al die mistoestanden zien en ondergaan.. kunnen we straks extra en des te beter het herstel waarderen van na de Waarschuwing..op de gereinigde aarde en gehele schepping.. in een veel betere persoonlijker verhouding tot de Drie-Ene God.🤗

 27. De voorafgaande bitterheid en daarna het uitzinnig lijden veroorzaakt door een vermeend ‘vaccin’ en door de chip-inplant is niet een mede-lijden met Christus vanuit een diep berouw of verlangen naar boetedoening, het is een straf. Het is onvoorstelbaar dat de getroffenen de duivels van Vat2 ooit zullen bedanken vermits het in de eerste plaats gaat om louter maatschappelijk en lichamelijk zelfbehoud zonder het geringste vertrouwen in God en zelfs zonder de eigen ziel te kennen.

 28. @@@

  Vele jaren geleden kwam ik in aanraking met de opvatting van de sola Scriptura christenen dat de katholieken ketters waren omdat ze in het Misoffer het [eenmalig] offer op het kruis herhalen en Jezus in het Misoffer opnieuw doen kruisigen.

  Met verbazing nam ik ter kennis wat zij (voor zichzelf) beweerden… bij mezelf dacht ik -intuïtief- vanuit een [logische] redenering, dat dat tegenwoordig stelling moet zijn.. en ging ik opzoek of mijn redenering strookte met wat de kerk hierover leert.. en vond ik dus ook wat het fragment hieronder zegt uit de link in een van mijn vorige reacties::

  ▪︎Op dat moment wordt het offer van Golgotha tegenwoordig gesteld (niet herhaald) – vandaar wordt het H. Misoffer ‘Onbloedig Offer’ genoemd. Jezus’ Offer is een tijdloos offer, en de H. Mis zal blijven bestaan totdat Hij wederkomt in heerlijkheid om de wereld te oordelen. De geldigheid van de consecratie ligt in het uitspreken van de juiste consecratiewoorden▪︎

  Toen ik evangelische christenen attent maakte op hetgeen de kerk leert bleven ze toch bij hun standpunt en kon ik praten als Brugman, niets hielp, feitelijk betreft hun standpunt blijvend proclameren een verdraaiing van de waarheid en is dan kwaadspreken, laster jegens de R.K.

  En zo zijn er meer gevallen zoals Mattheüs 1:25 ..Maar hij bekende Haar niet totdat Zij een Zoon had gebaard.. en veronderstellen zij dat Jozef daarna wel omgang met Haar had en meerdere kinderen kreeg.
  Taalkundig impliceert.. tot>dat .. juist het specifieke inhoudelijke van het voorgaande af te grendelen, te begrenzen .. en zegt het niets over een eventueel vervolg.
  En ook hier sloten deze christenen zich als koppige bokken af voor de waarheid.

  Googled men: statenvertaling met kanttekeningen en dan op Lukas 1:34, dan zie je in die kanttekeningen dat het als het ware kunstenaars zijn in het verdraaien van Gods woord..want het: hoe kan dit (of dat) geschieden, impliceert het -dit- de inhoud van de voorgaande verzen en kan het nooit zijn betekenis hebben zoals zij het exegetiseren in de kanttekening.
  Voor dat de begrijpen hoef je beslist geen bijbelgeleerde te zijn maar hoef je gewoon taalkundig te lezen wat er staat.
  En zo is er nogal wat meer over op te merken.
  Gelovige mensen hadden mij al gewaarschuwd voor de onmogelijkheid om met die christenen te debatteren.. en ze hadden dus gelijk ..deze christenen zijn te vergelijken met mensen op deze site die blijven ontkennen dat er samen-zwering-en zijn.

  1. Alle waarheid is een keuze, een opteren voor één van meerdere mogelijkheden die meestal maar gedeeltelijk gezien worden omdat we beperkt worden door de tijd(geest), onze opvoeding, ons leefmilieu, onze ruime of beperkte toegang tot informatiebronnen en onze psychische en spirituele ontwikkeling. Met oordelen over én het veroordelen van anderen moet men dus altijd heel voorzichtig zijn. De hand in eigen boezem steken staat ook of juist gelovigen beter!

   Zo is uw definitie, beste Jo, van het voegwoord van tijd en/of plaats ’tot(dat)’ zeer betwistbaar. U stelt:”taalkundig impliceert ’tot(dat)’ .. het specifiek voorafgaande .. af te grendelen .. en zegt niets over een eventueel vervolg”. De laatste bewering (“en zegt niets over een eventueel vervolg”) is namelijk niet waar. Na ’tot(dat)’ bestaat er geen beperking of voorwaarde; dan ligt alles dus weer open, en is alles mogelijk, dus denkbaar, bespreekbaar enz.! (In uw voorbeeld: de beperking ‘haar niet bekennen’ geldt tot het moment of de plaats genoemd na het voegwoord ’tot(dat)’, maar daarna kan Jozef Maria wel of niet bekend hebben omdat er geen beperking meer is en of wordt uitgesproken.)

   Of Maria van Jozef kinderen kreeg, valt niet met zekerheid te zeggen aan de hand van verifieerbare feiten. In Semitische en Arabische culturen sprak en spreekt men i.t.t. onze cultuur bovendien ook van broeders en zusters zonder dat er sprake is van een zelfde vader én moeder! (Wij kennen dat verschijnsel ook als er gesproken wordt van ‘geloofsbroeders en -zusters” enz.)

   Dat protestanten de mogelijkheid openhouden dat Jezus broers en zussen had, is dus niet zo gek. Om daaraan de conclusie te verbinden dat protestanten de waarheid geweld aan doen enz. (en U niet), gaat dus veel te ver. Men zou voor hetzelfde geld U kunnen aanwrijven dat U de waarheid geweld aan doet door uit te sluiten dat Jezus broers en zussen had. U (en de Kerk) weet het namelijk ook niet precies, maar komt tot uw gedachte c.q. uitspraak over het gezin van Jozef door af te gaan op wat U ergens las of hoorde uit klerikale mond c.q. kerkelijke documentatie. Uw gesprekken lopen dus niet vast op verifieerbare waarheid, maar op een verschil in geloofde waarheid!

   Er is hier dus geen reden om af te geven op anders gelovende mensen. Het is beter om eerst het eigen tekort – het niet of maar half-weten – nederig onder de loep te nemen alvorens de absolute waarheid te claimen voor zichzelf!

 29. @Basilius minor,
  Katholieken geloven in: Maria, áltijd Maagd.
  Dit houdt in:
  1. dat de geboorte van Jezus plaatsvond, zónder Maria lichamelijk te beschadigen +
  2. dat Maria nóóit met een man (dus ook niet met H. Jozef) heeft samengeleefd.

  punt 1 lijkt mij zéér logisch: God beschadigt niets en niemand; Hij beschadigt dus zeer zeker Zijn eigen aardse Moeder niet.
  God had beslag gelegd op Maria en had dit bevestigd door een zwangerschap. H. Jozef was een rechtvaardig (= juist en ethisch eerlijk) man en zou dus(!) NIMMER proberen om de plaats van God te betwisten.

  @Basilius minor, blijkbaar bent U niét R.K. gelovig. Mag ik U vragen van welk geloof U bent?

 30. Geachte heer Derks, U verandert het onderwerp van mijn reactie en gaat over op de doorzichtige Jehovagetuigen truc: eerst de opponent vastpinnen op een geloofsuitspraak en hem vervolgens fundamentalistisch de maat nemen. Ik doe daar niet aan mee; Gij zult mij noch een ander gelovig de maat nemen!

  Mijn reactie van 16 jan. om 16:05 aan het adres van Jo … betrof geen kritiek op zijn geloven, maar commentaar op een onjuiste c.q. te beperkte interpretatie van ons gemeenschappelijk taaleigen: de betekenis van het voegwoord “tot(dat)” in een zin / uitspraak. Meer heb ik niet willen verduidelijken. Van ieders, en dus ook van uw en Jo’s geloof blijf ik af!

  1. @Basilius minor,
   Ik ben absoluut geen Jehovagetuige en ken hun eventuele tactieken in het geheel niet. Ook ben ik niet geïnteresseerd in hun eventuele tactieken.

   Voor alle duidelijkheid: Ik ben R.K. gelovig en ben absoluut tegenstander van Vat. II.
   Dat ik tegenstander ben van VII is logisch, daar ik het prille begin van VII zeer welbewust heb meegemaakt en daarvan de vele DIREKTE negatieve gevolgen heb ondervonden en gezien.

   Wat bedoelt U, met Uw gezegde: ‘Gij zult mij noch een ander gelovig de maat nemen!’
   Mocht U dit algemeen bedoelen, dan mag Uzélf óók niet iemand anders gelovig de maat nemen.

   Ik ben zelf 100% open over mijn overtuigingen.
   Ik probeer steeds de oorzaak van iemands overtuigingen te achterhalen. Zo probeer ik dat ook bij Ú. Reden: Pas dán kan een eventuele discussie zinvol zijn.

   Ik ben mij bewust, dat U volgens meerdere reageerders op deze site vrijmetselaar zou zijn. Edoch, ik ga nimmer uit van wat ánderen beweren. Daarom stel ik U nógmaals de vraag: van welk geloof bent U?

   1. Geachte P. Derks, wat U en ik geloven is voor mijn eerdere reactie van geen betekenis. Dat U ‘spijkers op laag water zoekt’ of ‘een stok om een hond te slaan’, dat moet U zelf weten, maar ik doe aan dat soort psychologische “spelletjes” niet mee. Ik herhaal daarom de laatste alinea’s van mijn reactie op 16-01 en 17-01. Ik zal dat doen volgen door twee voorbeelden uit de mathematiek.

    – “Dat protestanten de mogelijkheid openhouden dat Jezus broers en zussen had, is dus niet zo gek. Om daaraan de conclusie te verbinden dat protestanten de waarheid geweld aan doen enz. (en U niet), gaat dus veel te ver. Men zou voor hetzelfde geld U kunnen aanwrijven dat U de waarheid geweld aan doet door uit te sluiten dat Jezus broers en zussen had. U (en de Kerk) weet het namelijk ook niet precies, maar komt tot uw gedachte c.q. uitspraak over het gezin van Jozef door af te gaan op wat U ergens las of hoorde uit klerikale mond c.q. kerkelijke documentatie. Uw gesprekken lopen dus niet vast op verifieerbare waarheid, maar op een verschil in geloofde waarheid!”
    en
    – “Mijn reactie van 16 jan. om 16:05 aan het adres van Jo … betrof geen kritiek op zijn geloven, maar commentaar op een onjuiste c.q. te beperkte interpretatie van ons gemeenschappelijk taaleigen: de betekenis van het voegwoord “tot(dat)” in een zin / uitspraak. Meer heb ik niet willen verduidelijken. Van ieders, en dus ook van uw en Jo’s geloof blijf ik af!”

    Eerder pochte U, meneer Derks, met uw studieresultaten: o.a. gedeeltelijk HEAO. U zult dus vrijwel zeker weten dat bij de oplossing van wiskundige vergelijkingen vaak meerdere uitkomsten mogelijk zijn. Bijv. +2 en -2.

    Bovendien weet U zeer waarschijnlijk dat we verschillende talstelsels kennen. (De plaats van een cijfer in een getal bepaalt immers waarmee we te maken hebben. Van achter naar voor: met eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen enz.!) Neem bijv. het tientallig stelsel; daarvoor geldt: 1 + 1 = 2. Kiezen we een ander talstelsel, bijv. het tweetallig of binair stelsel, dan geldt: 1 + 1 = 10. Zowel 2 als 10 kunnen dus een goede uitkomst (De Waarheid!) zijn voor 1 + 1 = .. en wel naargelang het gekozen uitgangspunt: het tientallige of tweetallige stelsel. U herinnert zich?

    Hetzelfde geldt voor een vergelijking tussen geloofswaarheden. Staat in zo’n uitspraak het voegwoord van tijd en plaats “tot(dat)” dan zijn alleen al op grond van onze taal in beginsel meerdere uitkomsten mogelijk. Dat een protestant soms voor wat anders kiest dan een katholiek wordt toegestaan, is duidelijk. Echter, op grond van onze taal alléén kan men geen uitspraak doen over wat hier DE waarheid is. De dogmatiek van de betreffende denominatie of kerk die men aanhangt (het gekozen uitgangspunt c.q. getalstelsel!) is hier bepalend.

    U ziet hopelijk dat ik op grond van onze taal hier geen uitspraak heb gedaan, noch wil of kan doen over wat DE waarheid is betreffende eventuele broers en zussen van Jezus. Dat laat ik graag aan de geloofsovertuiging van de lezer over. Taalkundig zijn hier namelijk meerdere goede uitkomsten / antwoorden mogelijk. Mijn en uw overtuiging ter zake bestaan slechts op grond van mijn en uw geloof, en is niet op grond van onze taal bewijsbaar als enige juiste Waarheid! q.e.d.

    1. @Basilius minor,
     Maria is stééds zonder zonde gebleven (‘bewijs’ ondanks zeer vele onderzoekingen heeft men niet één zonde kunnen ontdekken).
     God had beslag gelegd op Maria en had dit bevestigd door een zwangerschap. Iemand die beweert dat Jezus broer(s)/zuster(s) had, beticht Maria van vreemdgaan (bekend gaan).

     Nogmaals, God had beslag gelegd op Maria en had dit bevestigd door een zwangerschap. H. Jozef was een rechtvaardig (= juist en ethisch eerlijk) man en zou dus(!) NIMMER proberen om de plaats van God te betwisten (Mt 1,19).

     De R.K. – gelovigen zijn het meest rechtstreeks:
     uit zondige ouder(s) kunnen alleen zondige kinderen geboren worden.
     Jezus – onze Redder van de gevolgen van onze zonden – was zonder zonde.

     Dus alwie twijfelt aan de rechtvaardigheid van H. Jozef en/of aan de rechtvaardigheid van Maria, twijfelt ook dat Jezus onze Redder is.

     En nógmaals de eerlijke vraag: van welk wel/of niet geloof bent U?
     Zelfs als U niét gelooft, is dat ’n geloof (want geen bewijs).

     1. Meneer Derks toch. U las mijn reactie slecht of niet, maar dramt over zaken waarover ik niet met U en uw kompanen wil discussiëren. U dicht me bovendien geloofstwijfel toe die ik niet heb, en ook niet heb uitgesproken.

      Het doet er verder niet toe of U mij hier, in deze context, een zogenaamd “eerlijk vraag” stelt. In uw vraag hier ligt immers de suggestie dat ik iets ketters te berde heb gebracht vanuit een verkeerde geloofsovertuiging die U wenst vast te stellen teneinde mij te diskwalificeren. Hierboven heb ik echter niemands geloofsovertuiging bekritiseerd, en dus heeft U geen recht om als een moderne Inquisiteur mijn nieren te proeven.

      Het ging en gaat mij slechts om kritiek op een Taalkwestie: de te beperkte kijk van Jo op de betekenis en consequentie van het voegwoord “tot(dat)”. Psychologiseren doen we wel een andere keer, als dat nodig en gepast is.

      Uw herhaalde suggestieve vraag hierboven doet dus niet ter zake en zal ook niet beantwoord worden. Waarvan acte.

      1. @Basilius minor,
       U schrijft dus alleen maar vanwege ’n taalkwestie op deze geloofssite.
       Het is nóg erger, daartoe schrijft U zelfs hele epistels + U weigert antwoord welk geloof U heeft (en dat alles nógmaals op een deze gelóófssite).

       Omdat U la taalleraar optreedt, kan ik één opmerking niet laten:
       Omdat U de nadruk wil leggen op taal, dient U te schrijven: táálkwestie en dus niét ‘Taalkwestie’.

        1. @Basilius minor,
         U wil dus wél onbenullige vragen stellen (= vragen die er niet toe doen)
         en dáárvoor gebruikt U deze site!
         Nou, daar moet je lef voor hebben.

         1. @Basilius minor,
          Mijn geloofsvraag dient dus uitdrukkelijk niét als suggestieve vraag, maar dient om U als volwassene te verantwoorden, opdat U niet als ’n kind zo maar wat roept.

          Trouwens, U komt écht als kind – en dus als onvolwassene over – met Uw niet ter zake doende ópmerkingen’.

        2. Kinderachtige reactie. Sinds wanneer is creativiteit verboden? Een sterke of zwakke nadruk op iets leggen kan en mag men op verschillende manieren doen, óók qua typografie, en zeker als de beeldbewerkingsmogelijkheden beperkt zijn.

         1. @Basilius minor,
          U heeft blijkbaar geen enkel lef: U durft Uw waardeloze (= zonder ter zake doende waarde) opmerkingen slechts te plaatsen onder Uw nickname. Dit, opdat niemand U persoonlijk iets kan aanwrijven.

          Dus van kinderachtig gesproken: daarvan bent Uzelf een typisch voorbeeld.

         2. @Basilius minor,
          Mijnheer de leeraar, taalfout is taalfout.
          Als U ’n woord wil benadrukken, dan is het gebruik van ’n accent aigu toegestaan.

          1. Meneer Derks, U stelde mij geen geloofsvraag, maar vroeg naar een objectief gegeven, naar een feit: mijn concrete geloofsovertuiging die institutioneel gelegitimeerd zou moeten zijn, maar die feitelijk slechts in de verte overeenkomt met de uwe. Mijn werkelijkheid is dus complex, in voortdurende ontwikkeling, en dus tot in mijn aardse dood niet definitief vastlegbaar.

           Gezien de sektarische, fundamentalistische context waarin U naar mijn geloof vroeg, achtte en acht ik uw vraag en verlangen buiten de orde. U wenst mij de nieren te proeven op fundamentalistische wijze. En als U dit niet zegt te doen, dan zullen anderen hier het welvoor U doen! Daar kan en wil ik om meerdere redenen (o.a. vanwege mijn recht op geloofsvrijheid en bescherming in een multiculturele, bijwijlen vijandige, om niet te zeggen fascistische omgeving en dús vanwege mijn onopgeefbaar behoefte aan en recht op privacy uit zelfbescherming en zelfbehoud) niet op ingaan.

           Geen enkele overheid in Nederland mag bovendien vragen naar iemands geloofsovertuiging, noch die gegevens in de BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens) en aanverwante databases opslaan. Dat is een breed gevoelde noodzaak, hier en nu. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt daar met de Wet in de hand hier te lande toezicht op!

           Dat U zich van de gevaren van al te grote openbaarheid over persoonlijke zaken niet bewust bent, dat pleit niet voor U; dan bent U zeer naïef.
           Ik vind daarenboven dat mijn privacygegevens ook niet opgeslagen mogen worden door individuele mensen (waarvan de status en bezigheden schimmig zijn en niet controleerbaar plus corrigeerbaar) noch bij grote Internet- c.q. techbedrijven in hun ‘clouds’ c.q. databases elders.

           Ik ken mijn pappenheimers. Mensen zijn tot alles in staat om hun macht, wil aan anderen op te leggen. Dat wens ik voor te zijn. Ik kies voor vrijheid ook op geloofsgebied, theologiseren enz. Ik wil daarom alleen koel, nuchter en zakelijk over geloofszaken het gesprek aangaan; mijn persoon stel ik niet beschikbaar als onderwerp.

           Moeilijk te begrijpen? Denk dan maar eens wat verder na, en probeert U zich te verplaatsen en in te leven in een kwetsbare mens die niet in leugens wenst te leven, daarom keuzes moet maken en zo natuurnoodzakelijk te lasteren, te framen is geworden c.q. chanteerbaar, maar oprecht gezocht heeft – bijwijlen nog steeds zoekt – naar mogelijkheden om ook medemensen het Rijk Gods te laten zien/ervaren. Ja, om Jezus Christus dicht bij mensen te brengen en vice versa. U kent toch het onvergelijkbare, tragische en exemplarische lot van Jezus van Nazareth? Ik snak niet naar iets dat er zelfs maar van verre mee overeenkomt. Ik verlang niet naar het martelaarschap. Ik wil enig succes voor de blijde boodschap van Jezus Christus. Mensen, de wereld moet er iets aan hebben. Is dat verlangen en streven onoorbaar? Toon dat dan aan, als U lef en meer inzicht heeft dan o.g.

           Oordeel dus gerust zakelijk en correct over wat ik te berde breng, maar laat mij als persoon (als kwetsbare monnik/kluizenaar allereerst Godzoeker) er a.u.b. buiten. Uw oordeel over mijn persoon kan ik missen als kiespijn! En als U redelijk bent én objectief plus betrouwbaar – dus in een veilige setting – dan zal ik U wellicht meer tonen dan nu het geval kan zijn. Dat is – ik herhaal – noodzakelijke zelfbescherming, hier en nu, en is niet kinderachtig! Naïveteit t.a.v. de wolven in schaapskleren, dat is in de wereld pas kinderlijk

 31. Aan @ Basilius minor …{16 januari 2021 om 16:05}

  De kop van dit artikel spreekt over een moreel relativisme.
  Je begint je reactie met: .. Alle waarheid is een keuze (relativisme) ..[terwijl] DE Waarheid in Jezus Christus is..van alle eeuwigheid geboren uit de Vader.
  Ten éérste is Jezus Christus Dé Waarheid ..het Licht en het Leven.

  De waarheid van de Waarheid, Jezus Christus Zelf..wordt ons in zijn getuigenis objectief aangereikt in het Nieuwe Testament; .. de gelovige is dus al onderzoekend bezig met objectieve ge[geven]s ..(de h.Schrift) ..komende van buiten hemzelf.. en in die zin is hij dus in dat onderzoek een wetenschapper opzoek (zoek en ge zult vinden) ..naar de wetenschap van de onsterfelijkheid ..en Jezus Christus is daarin de sublieme lesgever.

  In het volgende getuig je zelf van verduisterd verstand van de mens door de zondeval ..want vóór de zondeval is de mens in een consistente constitutie geschapen ..dus geschapen in een staat van oorspron(g)kelijke vrijheid…tot zijn OMgeving.. het aardsparadijs.

  CITAAT: ” Alle waarheid is een keuze, ( betreft relativisme) en een opteren voor één van meerdere mogelijkheden die meestal maar gedeeltelijk gezien worden omdat we {beperkt worden} !!! door de tijd(geest), onze opvoeding, ons leefmilieu, onze ruime of beperkte toegang tot informatiebronnen en onze psychische en spirituele ontwikkeling”. ……en ga je dus uit van de INconsistente redenerende mens van NA de zondeval.

  En dan inzake het volgende punt:: CITAAT: … Mijn reactie van 16 jan. om 16:05 aan het adres van Jo … betrof geen kritiek op zijn geloven, maar commentaar op een onjuiste c.q. {te beperkte} interpretatie van ons gemeenschappelijk taaleigen: de betekenis van het voegwoord “tot(dat)” in een zin / uitspraak.

  Het getuigenis over Jozef in Mattheüs 1:25 staat in verband met het getuigenis over Maria in Lucas
  1:34 waar het definitieve !!! besluit van Maria om Géén omgang te hebben met een man ..dus ook Josef inbegrepen, duidelijk wordt.

  Matt.1:25 kun je dus niet los zien van Lucas 1:35 en heeft hier het woord [tot > dat] dus de bedoeling om het voorgaande te benadrukken ..en verder niet iets anders te veronderstellen ..wat sinds de reformatie wel gebeurd.. Lucas 1:34 in relatie met de voorgaande verzen is dus WEL als een VERIFIEERBARE waarheid te benoemen. ..ook Luc.1:34 is dus feitelijk verdraait door de reformatie..met alle gevolgen van dien.

  Ook moet een man feitelijk geen sexuele omgang met zijn vrouw hebben tijdens de zwangerschap omdat de ongeborene dan vrijblijft van de opwinding van de vrouw.. tot bescherming van {ZIJN} LEEFOMGEVING EN LEEFWERELD.
  Dit mag nóóit een onmogelijke opgave zijn, daar vrijgezelle mannen en vrouwen ook de opdracht hebben om in kuisheid te leven.

  Jezus had dus [geen] broers en zussen volgens Lucas 1:34.. ook weet de kerk onderscheid te maken tussen de genoemde Maria’s en Maria als de Moeder des Heren en als men goed leest behoren die Maria’s bij andere mannen.
  En daarbij geeft jezelf ook al het volgende aan: …….Of Maria van Jozef kinderen kreeg, valt {niet} met zekerheid te zeggen …(de reformatie zegt van wel)..aan de hand van [verifieerbare feiten]. In Semitische en Arabische culturen sprak en spreekt men i.t.t. onze cultuur bovendien ook van broeders en zusters zonder dat er sprake is van een zelfde vader én moeder! (Wij kennen dat verschijnsel ook als er gesproken wordt van ‘geloofsbroeders en -zusters” enz.)

  1. Jo,

   De broeders des Heren waren de neven van Christus; de Heilige Maagd was niet de enige dochter van Sinte Anna. In de Israëlitische cultuur was het zeer gebruikelijk om neven “broeders” te noemen.

   Wie de perpetuele maagdelijkheid van Maria ontkent maakt zich uiteraard schuldig aan een vuige ketterij en is in gevaar van in de duisternissen en folteringen van de eeuwige verdoemenis neer te dalen. De toorn van God is intens tegen diegenen die Zijn Moeder beledigen.

  2. Geachte Jo, U haalt er hier van alles bij dat niet ter zake is. Ik ga daar dan ook niet verder op in. Over wat U gelooft wens ik geen uitspraak te doen anders dan: U heeft bewust of onbewust een keuze gemaakt uit meerdere bestaande mogelijkheden. Dat is uw goed recht; ik doe dat ook, ik zie echter dat op grond van ONZE TAAL meerdere opties bestaan waaruit gekozen kan worden. Onze taal biedt dus geen enkel bewijs voor de stelling dat de ene geloofsuitspraak DE waarheid is en de andere niet. Onze waarheid wordt bepaald door ons uitgangspunt, ofwel onze geloofsbekentenis! U zult bij anders gelovenden dus ook meestal geen poot aan de grond krijgen. Er is dus geen reden om daar boos of teleurgesteld over te doen. U kent Psalm 127? “Als Jahwe het huis niet bouwt, hebben de bouwers er vergeefs aan gebouwd. Als Jahwe de stad niet bewaakt, heeft de bewaker vergeefs gewaakt. Vergeefs staat gij op in de vroegte, gaat gij laat rusten, gij die zwoegt voor het brood dat gij eet; AAN ZIJN BEMINDE GEEFT HIJ HET IN DE SLAAP.” M.a.w. voor het succes van onze missie zijn we geheel en al afhankelijk van Gods hulp en medewerking. Vandaag horen we bovendien in de liturgie uit Hebreeën 5:”En niemand kan zich die waardigheid (van een hogepriester als middelaar tussen God en mensen) aanmatigen; men moet evenals Aäron door God geroepen worden.”! Uiteindelijk gaat het dus toch om Liefde en inzicht die alleen door geduld en toewijding je geschonken zullen worden en nooit afgedwongen.
   Lees verder mijn antwoord aan P. Derks hierboven.

 32. Die Basilius minor is een infiltrant, een vrijmetselaar. Dit is al langer bekend. Hij zou door de redactie met pek en veren van ons voortreffelijke katholieke Forum moeten worden weggejaagd ! Zie verder hierboven!!

  1. van ons? Dus dit forum is een vrijhaven voor orthodoxe katholieken die alleen dezelfde mening zijn toegedaan? Wat raar dat u oproept tot een ban van andersdenkenden. Kennelijk kunt u maar moeilijk daarmee overweg. Misschien bang dat uw waanideeen over vrijmetselaars en hun NWO ideeen onderuit worden gehaald. Niet elke katholiek is het u eens.

  2. Meneer van Rooyen. Als volleerd complotdenker kunt U het blijkbaar niet laten om met een rode waas voor ogen én geheel buiten de context hier wederom een pavlovreactie te plaatsen. U debiteert – duidelijk moedwillig én kwaadwillend – uw fake news c.q. uw zelfbedachte “alternatief feit”. (Ik zou iets met de vrijmetselarij van doen hebben, hetgeen een waandenkbeeld is, voortgekomen uit uw somtijds rabiate blindheid en daardoor uiterst slecht begrijpend lezen!). U lijdt duidelijk aan paranoia.

   Intellectueel en emotioneel aan uw einde, gebruikt U de herhaling van uw leugen om de van weinig tot niets wetende goegemeente op deze website negatief te beïnvloeden. Betoont U zich zo een ware, goede volgeling van Jezus Christus? Die was er immers nog voorstander van om in letterlijke én overdrachtelijke zin, tarwe en onkruid op de akker te laten staan tot de oogst! (Mat. 13, 24-30) U hakt liever – figuurlijk gezien – iemands vingers of handen af. Dat is decadent!

   Van een christelijke heer van stand én op leeftijd zou men meer prudentie, zelfkennis, zelfreflectie én zelfbeheersing mogen verwachten dan hier door U wordt getoond.

   Omdat U blijkbaar het pleit niet kunt winnen, doet U dan maar aan sfeerbederf middels smaad: U tast opzettelijk iemands goede naam en eer aan, en bij herhaling. Dat is een intellectueel zwaktebod. De weg te zenden bok zal de zonden met zich meenemen, verwacht U. Doch, wat eenmaal is gedacht, kan altijd weer gedacht én uitgesproken c.q. opgeschreven worden. Mij wegzenden lost dus niets definitief op! Men zal U blijven oproepen om uw bunker of ivoren toren te verlaten en de echte werkelijkheid onder ogen te zien. Uw agressieve houding is dus vooral lomp, dom, doortrapt en uiterst kwalijk plus schandelijk, en zeker voor iemand die zich christen waant. Ik heb daar geen goed woord voor over.

   Die ‘pek en veren’, die reserveert U dus maar voor Uzelf.

 33. Paul zegt: “werkelijkheid en inbeelding zijn heden vermengd”.

  Daaruit is het te verklaren dat de brave modernistische christenen die nog steeds ijverig hun best doen zich echt niet kunnen voorstellen dat men niet meer naar paus en bisschoppen kan of mag luisteren.

  Daarom mag men hen niet met harde woorden terecht wijzen. Zij zijn oprecht overtuigd dat ze in hun recht zijn.
  Daarentegen tot socialisten verworden mensen komen dan al gauw te voorschijn met het woordje ‘fascist’ al zullen moderne ijverige christenen dat nooit tegen u gebruiken. Let daar maar eens op wanneer je met hen spreekt, zij zijn goede brave christenen vol goede wil.

  Jezus zegt immers: “wees voorzichtig als de duiven en listig als slangen.”

  We moeten dus voorzichtig en met oneindig geduld mensen als Marie-Elisabeth tegemoet blijven komen, vijandschap met hen is onrealistisch.

 34. @juuls

  😱 🙉 ‼️
  Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

 35. @Basilius minor,
  Ik ben sinds Vat II opgegroeid met geweld en bedreigingen.
  Dat ging met tussenpozen door tm jaar 2001.

  Er is gelukkig officieel vrijheid van godsdienst (maar niet écht).
  Zelfs de overheid probeert geloof tegen te houden (zelf meegemaakt) en nu opnieuw i.v.m. de zogeheten covid ‘dreiging’.
  Al dat geweld en bedreigingen hebben één voordeel: je weet binnen de kortste keren wie je vriend en vijand is.
  Er is in ieder geval één verschil tussen U en mij: ik steek mijn geloof niet onder stoelen of banken.
  En geloof mij, sinds ik alleen de tongcommunie ontvang (ook te midden van vijanden) zijn het geweld en al die bedreigingen en zelfs minderwaardig gedrag áfgenomen.

 36. Het gaat al een stuk beter, beste Basilius, nu U eindelijk duidelijkheid geschapen heeft. De afgelopen maanden, is er enkele malen naar gevraagd, zonder antwoord te krijgen. Aan ons “lezen” ligt dat niet, maar eerder aan de onduidelijkheid die volgde. U leeft kennelijk in een andere, eigen wereld, op zich zelf gericht. Anders gezegd, opgesloten in het harnas van een intellectuele, Lutherse zelfvoldaanheid. Of het iets is dat met de ramp van Vat. 2 te maken heeft valt niet te zeggen. Maar misschien heeft het wel te maken met een generatie verschijnsel, dat ik van dichtbij heb mee gemaakt en herken. Maar nu is het duidelijk. U “heeft dus niets van doen met de vrijmetselarij”. Gelukkig maar. Een kerkelijke de facto, excommunicatie is dus niet relevant. Dus met opluchting, trek ik mijn woorden terug !

 37. Basilius, afgezien van de vraag of u nu wel of geen rokkostuum draagt, is het mij een raadsel waarom u een uiterst simpele vraag van P. Derks niet beantwoordt. Waarom wilt u niet binnen één zinnetje aangeven of u gelovig bent en zo ja, welk geloof u aanhangt? Kom op, de werkelijkheid is voor een breed bespraakt iemand als u toch zeker niet zó complex dat u tot na de dood nodig heeft om te ontdekken waar u op deze aardkloot voor stond?

  Terwijl u zich uitdrukkelijk profileert op een katholiek forum, de lezers vertelt hoe relatief waarheid wel niet is en het ene na het andere bijbelcitaat te voorschijn haalt, komt u opeens met de BRP, de potentiële gevaren van al te grote openbaarheid en de vermeend fundamentalistische instelling van de vraagsteller aanzetten om maar geen antwoord te hoeven geven. Dat vind ik een zwaktebod en klinkt als: “ik discussieer graag met je mee, als ik me maar niet in mijn kaart hoef te laten kijken. Vraag me niet waar ik persoonlijk voor sta!” Da versteh’ ich nur Bahnhof.

  1. Modernisten zoals “Basilius minor” houden niet van definities; zij streven ernaar te wandelen in opzettelijke zweverige vaagheid om te voorkomen gecategoriseerd te worden en zo willen zij de waakzaamheid afzwakken van diegenen wier katholiek geloof zij betrachten uit te doven. Als theologische modernist verwerpt hij ook vaste definities omdat hij in de waan leeft dat alles veranderlijk is.

   Vergeet niet, Paul; de ketters stellen zich niet tevreden tenzij zij de laatste gelovigen in een taalgebied tot geloofsafval zouden kunnen brengen. Daarom komen ze hun dodelijk gif verspreiden op fora zoals hier. Het is een geestelijke oorlog, oorlog tussen Christus en Belial.

   1. Gelukkig is de christelijke geloofsschat geen esoterische verborgen gnosis, alleen gegeven aan geschifte universiteitsfilosofen en muterend volgens de grillen van die laatsten, maar een publiekelijk gerichte, geopenbaarde doctrine die ook door eenvoudige boeren gekend kan worden tot redding van hun zielen.

 38. Aan @ Basilius minor…. {18 januari 2021 om 14:02}

  Je ..(of u) schreef: ~”Geachte Jo, U haalt er hier van alles bij dat niet ter zake is. Ik ga daar dan ook niet verder op in”.
  Waarschijnlijk ben je een protest-ant en dat zijn voor de katholiek alle christenen uit de reformatie.. als ik het goed gelezen heb zo’n 30.000 denominaties 😱 🙉.

  Matt.1:25 plaatste ik in de context van Lucas 1:34 ..en dan schrijf je vervolgens alsof (o.a. ) ook deze verwijzing niet ter zake doende is: “U haalt er hier van alles bij dat niet ter zake is 🙉. Ik ga daar dan ook niet verder op in”.

  Vandaar dan de noodzaak om even de statenvertaling en kanttekeningen er bij halen..want Lucas 1:34 betreft voor de katholieke kerk namelijk juist een belangrijke passage over de ware leer inzake de Menswording van de Zoon van God.. in zijn 2 Naturen.

  Er staat in punt 42 van de onderstaande kanttekeningen de volgende zinsnede: “zonder gewag te maken van haar toekomenden man” …hetgeen helemaal niet ter zake is want Maria antwoord op de geschetste gebeurtenis..toestand die naar de wil van God [zal] plaats (moeten) vinden.
  Maria is de Dienst[maagd] des Heren ..en Die afwijkt van wat gebruikelijk was.. namelijk van hetgeen naar Lucas 1:25…
  Maria antwoord op de verzen 31-32-33 door ook Josef uit te sluiten en dat betreft Haar wils-besluit als de Dienst-maagd des Heren ..en Haar wil (vrij en van vóór de zondeval) was juist overeenkomstig met de wil van God.

  En dan uit punt 45 in de kanttekeningen de zinsnede: “uit het vlees en bloed van Maria” betekent in de bijbel de gehele mens naar: ziel ..geest ..en lichaam…..en betekent dus dat Maria een Schepsel Gods is en mens moest zijn zonder erfsmet ontvangenis van Adam en Eva door de zondeval.
  De reformatie en hun afvalligen van de waarheid, stonden dus onder invloed van de drogredeneringen van satan.. en zijn dus scheurmakers van de eenheid in de waarheid..die de R.K.K sinds 15 eeuwen verkondigde…ofschoon nog meer te zeggen is denk ik toch dat ik duidelijk genoeg was in mijn betoog.

  34– En Maria zeide tot den engel: [42]Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken?
  42. Dit vraagt zij overmits (aangezien of daar) de engel haar, maagd zijnde, zulks aanzeide ‼️ ..zonder gewag te maken van haar toekomenden man; en zij verstond uit de woorden van den engel dat zulks dadelijk zou geschieden, zodat deze vraag van Maria niet voortkwam uit enig ongeloof, gelijk de vraag van Zacharias, vers 18, maar alleen uit een begeerte om in dezen nader onderricht te worden. verwijsteksten

  35– En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal 43over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat 44Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal 45Gods Zoon genaamd worden.
  43 Namelijk om alzo te werken door Zijn kracht in u, dat gij zonder toedoen des mans ontvangen zult.
  44 Dat is, die heilige Persoon.
  [45] Hiermede wordt niet gezegd, dat Christus de Zone Gods zou zijn omdat Hij van den Heiligen Geest ontvangen is; want alzo zou Hij een Zoon des Heiligen Geestes zijn; maar omdat de ontvangenis uit den Heiligen Geest een zeker bewijs is, dat de eeuwige Zone Gods de ware {menselijke} natuur ‼️ {{uit het vlees en bloed van Maria}} door de {werking} des Heiligen Geestes in enigheid Zijns Persoons heeft aangenomen, Filipp. 2:7. Hebr. 2:14, gelijk Jesaja beide heeft geprofeteerd, Jes. 7:14. verwijsteksten

 39. Aan @ Theudmer…. {19 januari 2021 om 19:25},

  @ Theudmer schreef::
  Modernisten zoals “Basilius minor” houden niet van definities; zij streven ernaar te wandelen in opzettelijke zweverige vaagheid om te voorkomen gecategoriseerd te worden en zo willen zij de {waakzaamheid afzwakken} van diegenen wier katholiek geloof zij betrachten uit te doven.

  In betrekking tot de waakzaamheid van de katholiek wil ik het hebben inzake het dogma over de onbevlekte ontvangenis, want dat dogma behoeft een aanvulling namelijk: dat wat verondersteld te zijn toegepast Op Maria is feitelijk toegepast op de ouders van Maria, want zij moesten door een bijzondere genade ontdaan worden van de erfzonde en haar uitwerking.. en dat is gebeurd onder de gouden poort, of boog in de tempel ..de apocriefe geschriften maken daar melding van.

  Maria moest juist van [nature] zonder erfzonde ontvangen zijn.. de enige juiste voor-waarde van de Menswording van Jezus Christus.
  Maria heeft dus niet een op het kruisoffer vooruitlopende..(of wat de formulering ook moge zijn) ..verlossing ontvangen.
  Dus ik ben op die punten een alerte waakzame katholiek..een katholiek die in het “openbaar” gereinigd wordt ..vooruitlopende op het 6e zegel ..zoals in Maleachi 3 aangekondigd. 🤔 ‼️
  Zo gesproken kan dat iedereen begrijpen.. want zelfs ik begrijp het.

 40. Aan @ Theudmer..

  Ter aanvulling op de vorige reactie en de betreffende waakzaamheid de volgende profetie.. https://youtu.be/zDCTy85PVvM ..en wat het daarin betreffende [gericht over deze generatie].. het wordt niet uitgesproken maar het is het vóórlaatste gericht in het 6e zegel… met het vermelden van het jongste gericht wordt het láátste oordeel bedoeld.. wat ook simpel te begrijpen is.
  ..En neem ik ook de vrijheid het zo uit te leggen en dan ook nogeens vanuit het ontvangen Vormsel.

  Ook wordt er over de individualisering gesproken in de huidige mens, maar tegelijkertijd merk ik op dat wij onze individualiteit moeten opofferen aan het [algemeen belang] van een wereldregering in wording ..of althans een poging daartoe.
  Ook wordt er in deze profetie gesproken over een mens als de engel des Vredes..die de Maleachi 3:1 bode zal zijn ..de Vreugdebode in Jesaja 52:7(-12)…maar niemand mag zeggen dat hij het is.. dan heb ik dus mijn mond voorbij 🤺 gepraat 🙉.🤔 💆‍♂️ 🤷‍♂️.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht