Het zieke Amerika wordt totalitair

Wij leven in heel bijzondere tijden, gekenmerkt door het absolute overwicht van  suggestie op logica. Met gezond verstand wordt geen rekening meer gehouden. Alle waarden voortgebracht door het Christendom, worden omgedraaid. De nieuwe waarden staan er haaks op. Het laffe, het lelijke, het ontaarde wordt in de media voortdurend opgevoerd als voorbeeld van deugd. Degenen die daar kritisch tegenover staan worden zonder onderscheid voorgesteld als potentiële vijanden van het algemeen belang en zonder pardon in zowat alle debatten en praatprogramma’s beledigd en belachelijk gemaakt, meestal door personages zonder enige culturele diepgang, ingehuurd als ” opruimers” door een informatiesysteem dat de pretentie heeft de werkelijkheid te creëren, in plaats van ze eenvoudigweg te vertellen of, in het slechtste geval, te interpreteren. De Kerk van Bergoglio speelt dit cynische spel mee. Conservatieve katholieken, leken, priesters en bisschoppen, worden versleten voor verkrampten en egoïsten. Wie zich vragen stelt over bepaalde vaccins tegen Covid-19, wordt door deze paus als een vijand van de mensheid voorgesteld…

Amerika, het” land van de vrijheid” is op enkele jaren tijd verworden tot een riool van haat, waar de globalistische machten een echte staatsgreep hebben uitgevoerd. Neen, niet de verguisde president Trump, die sinds zijn aanstelling als  president de smerigste moddercampagnes heeft moeten trotseren vanwege de “deep state”, de “democratische”partij, de mainstream media, de sociale netwerken, heeft hier schuld aan, zoals in de Vlaamse media op een eenzijdige en leugenachtige manier beweerd wordt.

Een voorbeeld van systematische manipulatie: vier jaar lang was de enige doelstelling van de “verslaggeving” van de Vlaamse Staatszender VRT over de VS het beschadigen van het imago van President Trump. Het “fake news “verhaal van de Russische inmenging in de vorige verkiezingen, uitgevonden door de strategen van de Democratische partij, werd tot in den treure opgevoerd, dag na dag, week na week. Het werd door activistische “journalisten ” als bewezen voorgesteld, zonder enig bewijs, terwijl over het corrupte gedrag van de zoon van Biden bv met geen woord gerept werd. En dat is maar één van de vele voorbeelden…een aanfluiting van elke eerlijke en objectieve journalistiek.

Over het vele goede, dat President Trump realiseerde, over het feit dat hij de enige anti-abortus president was, sinds de pro choice -wet van 1973, geen woord. Over zijn vele sociale en economische sucessen, weinig of niets. Over het feit dat tijdens zijn bewind geen oorlogen gevoerd werden en dat er vrede tot stand kwam tussen Israël en de Arabische landen, alleen wat schampere commentaren! Dat is wat journalistiek betekent voor onze met belastinggeld gesubsidieerde openbare omroep! Meer dan ooit moet dit de ogen openen van degenen die nog in staat zijn na te denken.

Ook nu, elke dag, wordt de uit de hand gelopen betoging van Trump aanhangers voorgesteld als een mislukte staatsgreep, waar President Trump achter zou staan. Geen enkele nuance is nog toegestaan. Zij ruiken bloed…de champagneflessen staan klaar, mocht , totaal onwaarschijnlijk,  een ” empeachment” procedure van Bidens , of liever Kamala Harris’ partij , slagen.

Wat men alleen in Noord-Korea of China mogelijk achtte, is nu in de VS werkelijkheid geworden. Een democratisch verkozen president wordt de toegang ontzegd tot alle communicatiekanalen: Twitter, facebook, Instagram, de mainstram pers, alle spannen ze samen om hem te beletten te spreken…als dat geen dictatuur is…! Een handjevol  politiek correcte miljardairs, zoals Zuckerberg,  bepalen wat goed en kwaad is, wat gezegd mag worden en niet gezegd. Ook bij ons hebben velen al kunnen ” proeven” van deze censuur vanwege deze ongecontroleerde machten…En vermits  Europa, in tegenstelling tot Rusland en China, volledig  afhankelijk is van dezelfde Amerikaanse communicatiekanalen en platforms, is het gevaar reëel, dat deze “nieuwe fascisten” ook hier gaan bepalen welke politici nog het recht tot spreken hebben. Dat is het echte gevaar voor de democratie! Het monddood maken van elk verzet tegen een opgelegde officiële waarheid.

Trump betaalt de prijs voor zijn strijd tegen het globalisme, al heeft hij zijn laatste woord nog niet gezegd! . Het machiavellistische systeem dat het monster, globalisering genoemd, in stand houdt en manipuleert, hanteert  een uitgekiend en poeslief woordgebruik, maar is in wezen fundamenteel hypocriet en in essentie gewelddadig en totalitair. De “filantropen” zoals Soros en Gates, die de architecten van de ongebreidelde globalisering zijn, voeren in feite een in wezen “spirituele” oorlog, die mensen diep in hun hart raakt, nadat reeds hun privé bezit werd aangetast. Een oorlog, die uiteindelijk de bedoeling heeft om  de mens als wezen te herprogrammeren, op basis van een nieuw patroon, dat gebaseerd is op de dictaten van een moderniteit, die ons neutraal wil, zonder identiteit, geïsoleerd, niet in staat tot interpersoonlijke relaties en verstoken van gevoelens en idealen. Hun droom is te komen tot een transhumane, gerobotiseerde en gedigitaliseerde samenleving, die de vrede alleen kan bewaren omdat zij geestelijk leeg is en niet meer in staat tot nadenken. Gog en Magog, in Amerika is de strijd losgebarsten.

A-men and a-woman

Ik geef u alvast een voorsmaakje van wat Amerika met Biden als president(en Bergoglio’s zegen…) te wachten staat! Enkele dagen geleden heeft de democratische verkozene Emanuel Cleaver, een methodistische dominee, voor woede en onbegrip gezorgd toen hij het traditionele gebed bij de opening  van het Congres op een wel heel bijzondere wijze uitsprak :

“We ask in the name of the monotheistic God, Brahma, and “god” known by many names by many different faiths. A-men and a-woman”.

” Wij vragen het in naam van de monotheïstische God, Brahma, en “god” gekend onder verschillende benamingen door vele verschillende godsdiensten. A-men (of een man) en een vrouw( In de originele tekst: “A-men and a-woman “)”. Het doet denken aan de “Pachamama ” ceremonie in het Vaticaan!

Dit ” diversiteitsgebed” werd opgezegd korte tijd nadat een commissie van de democraten had voorgesteld wijzigingen aan te brengen aan de regels van de Kamer van Afgevaardigden, om ” alle genderidentiteiten te respecteren” en woorden als “vader”, “moeder”,”zoon” en “dochter” te bannen. Nancy Pelosi, de democratische voorzitster van die Kamer( met minderheid van stemmen verkozen), die een duivelse haat koestert voor Trump,  heeft het voorstel aangekondigd als een “historische beslissing” voor transgenders en  mensen met twee geslachten.

Als men deze nieuwe regels zou aannemen, dan zouden alle specifieke benamingen  als  man , vrouw, echtgenoot, schoonmoeder, neef, oom, tante, nicht, schoonzoon, schoondochter… geschrapt worden uit de 45 bladzijden tellende grondtekst van deze eeuwenoude Amerikaanse instelling.

Wat kunnen wij doen?

Gods tussenkomst in de geschiedenis volgt een logica die de menselijke geest niet kan doordringen ( net zoals” je de zee niet kunt legen met een theelepel”, zei de heilige Augustinus). Er blijft ons dus alleen maar over te bidden en ons uiterste best te doen, iedere dag en met de nodige moed, om te voorkomen dat het absolute kwaad van de “politieke correctheid” definitief zijn wil oplegt. De profetische kracht van de Kerk van Rome is verzwakt door de huidige paus. Het is nu aan ons, mensen van goede wil, om meer en beter te doen, dag na dag. zonder ons zelfs maar af te vragen wanneer en of de gewenste resultaten zullen komen. Ondermeer omdat er geschreven staat:” Vrees de verdrukking niet, het is door het vuur dat het goud op de proef wordt gesteld “.

 

Auteur:Veroon ter Zee

16 commentaren op “Het zieke Amerika wordt totalitair

 1. Duidelijke stellingname van auteur Veroon ter Zee.
  Ikzelf ben het 100% met hem eens. Ik ben benieuwd naar eventuele reacties.

 2. Dat het Katholiek Forum zich leent om van Trump een heilige te maken. Walgelijk.

  1. Beste Ronald,

   Ik geloof dat u het artikel niet goed hebt gelezen, want van Trump wordt hier geen heilige gemaakt.
   En het is niet omdat Trump inderdaad een narcist en vrouwonvriendelijk (zacht uitgedrukt) is, domme uitspraken doet, zichzelf tegenspreekt, dat hij niet inziet wat het uiteindelijk doel van het “establishment” van de USA is. Door zijn eigen grootkapitaal is hij lange tijd in contact geweest met dit “establishment” en weet hij dus hoe rot het is. Vanaf het eerste ogenblik dat Trump zich in 2015 kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap, is hij op alle fronten belachelijk gemaakt en tegengewerkt. juist omdat hij een gevaar voor het “establishment”is. De voorgaande president die niet genoeg binnen de lijntjes kleurde, was John Kennedy, die zogenaamd door een zonderling werd vermoord, een paar dagen nadat hij plannen had gemaakt om Federal Reserve Bank de deprivatiseren. Was Kennedy een heilige ? Ook niet, maar op dit ogenblik is Trump voor mij een garantie dat de Nieuwe Wereld Orde-plannen zouden worden gedwarsboomd. Of wordt u liever “de nieuwe slaaf” in de NWO ? Ik ben zeker ook geen heilige, maar zeker geen schijnheilige of bedrieger, zoals de Trumps opponenten mijns inziens wel degelijk zijn.

 3. Een totaal onzinnig stuk wat mij betreft. Het zit vol met leugens en foute aannames en het komt er kortweg op neer dat zo lang een persoon maar ProLife is dat dan alles is toegestaan. Als u vindt dat de gebeurtenissen in het Capitool een uit de hand gelopen demonstratie zijn dan staat u echt buiten de realiteit. Dat Trump sociale successen heeft geboekt durf ik ook zeer te betwijfelen. Hij steunt openlijk bewegingen als de Proud Boys en de KKK. Natuurlijk de riots die plaatsvinden tijden BLM protesten zijn ook op geen enkele manier goed te praten en daders dienen hard te worden aangepakt. Evenals de daders van de zogenaamde uit de hand gelopen actie bij het capitool. Bovendien is Trump niet verbannen van de MSM. Het verbannen van sociale mediaplatforms heeft hij aan zichzelf te wijten. De regels zijn duidelijk. Deze blokkades zijn NIET door de overheid opgelegd. Toegegeven het is raar dat personen die oproepen voor de vernietiging van de staat Israel nog steeds wel toegelaten worden.

  Er zijn bewijzen gevonden voor de inmenging van de Rusland in de vorige verkiezingen. Dat Trump daaraan meegewerkt heeft is niet bewezen verklaard.

  1. @ Juuls,
   je hebt uiteraard de vrijheid om eender welke Amerikaanse partij te verkiezen, zelfs als Europeaan!!!
   Maar wij zijn geen Amerikanen.
   Alhoewel . . .
   Op kerstdag ontplofte in Nashville een grote bom vlakbij een gebouw van AT&T. De hele omgeving dagenlang zonder communicatie.

   En raad eens wat bleek . . . dat AT&T eigenaar is van CNN.

   In Antwerpen ligt het gebouw van AT&T binnen de stad.

   Om het kort te houden: heel Europa luistert eenzijdig naar CNN.
   Alle media werden gedwongen om CNN letterlijk enn klankrijk door te geven.
   Herinner u dat einde 2012 en begin 2013 alle leden van de Knack-redactie ZONDER OPGAVE VAN REDENEN geen toelating meer kregen om hun redactie-gebouw te betreden.

   Ook het parochieblad kreeg als hoofdredacteur een vrijmetselaar, lid van de CD&V. CD&V is heden honderd procent socialistisch, dus ook het parochieblad.

   Sedert 6 januari beluisterde ik uren lang zowel CNN als FOXnews, de TWEE partijen.
   Het houdt geen steek dat u als Europeaan eenzijdig naar CNN luistert en van de andere partij niets wil weten.

   NOTA: zowel CNN als FOX verkondigen de leugens van het virus. Met andere woorden: de ruzie tussen Democraten en Republikeinen is opzet, bedoeld om burgeroorlog op te wekken.

   En nu jij weer.

   1. MIjn G*D wat een onzin bij elkaar….Suggestie suggestie. Geen enkel bewijs voor beschuldigingen. “Alle media worden gedwongen” door wie en welk bewijs.?

    Wat mij betreft zijn er geen leugens over het virus. Ook voor U staat de uitnodiging open… ga met me mee naar eender welk ziekenhuis. Dan gaan we dat samen bespreken….

     1. Inderdaad die argumenten zijn niet ernstig te nemen…deels verzonnen en deels gebaseerd op de mening van een enkeling.

      1. Je kan die reusachtige website niet bestudeerd hebben in de tijd van minder dan 40 minuten!

       Als je niet eens kunt zien dat kavlaanderen het werk is van intellectuelen en professionals dan ben je inderdaad dom.

       Zij bereiken een uitgebreid internationaal publiek.
       Blijkbaar heb je ook dat niet opgemerkt.

       Daar tegenover staat dat een simpele website van een eenvoudige mens geen aandacht krijgt.

       Ga terug en maak er ernstig werk van, doe je dat niet dan verdien je hier ook geen aandacht meer.

       What ever.
       So long!

      2. Beste Juuls,

       Het enige dat u bij mij opwekt, is ergernis. Ergernis, omdat u blijkbaar geen enkele moeite doet om ernstig internet uit te pluizen, verscheidene websites te vergelijken en dan voorzichtig voorlopige besluiten te trekken. Besluiten, die achteraf dan nog versterkt worden (of afgezwakt/gelogenstraft) bij een volgende bezoek aan een website. Mijn indruk is dat u alles aanvaardt wat de media uitkramen. U zou beter moeten weten. Wanneer je reeds ziet hoe onze eigen Vlaamse TV (VRT en VTM) steeds voortdurend de waarheid verdraait of verzwijgt, wanneer het in hun ‘plaatje’ past en dit niettegenstaande het regelmatig ‘beweringen’ zijn die door ons kunnen nagegaan worden, dat kan je ook wel verwachten dat de media in de USA niet beter zijn.
       Beste Juuls, ik schrijf je dit allemaal niet om je terecht te wijzen, want iedereen heeft recht op zijn mening. Maar a.u.b. ‘OPEN JE OGEN’, ‘WORD WAKKER’.
       Met vriendelijke groeten,

       Guido Crommen

   2. Eric,

    Het hoofdkwartier van “Fox News” bevindt zich in het “Rockefeller Center” in New York; valse, gecontroleerde oppositie.

    De partijpolitiek is bedoeld om de argeloze massa onder controle te houden en te verdelen in zelfgecreëerde facties. In de VS zijn er nu velen teleurgesteld dat Trump niks gedaan heeft om de staatsgreep van de Democraten tegen te werken, maar ze hadden nooit mogen vertrouwen op zo een man die via het luciferiaans machtsmilieu op de presidentsfauteuil gekomen is. In de politiek veranderen er dingen in de kern via het zwaard, en niet via stemhokskes; stemmen in het westers systeem betreffende het hoger politiek veld geschiedt altijd binnen het plan dat de luciferiaanse cryptocraten willen uitvoeren. Zij selecteren immers de verschillende keuzen in de stemhokken.

    Momenteel is er een vlaag van verbanningen gaande op de sociale media van de techreuzen; op “Twitter” kon men de laatste dagen het één profiel zien verdwijnen na het ander. Het lijkt erop dat de tijd van internetdiscussie voorbij is, en dat de grote sociale mediaplatformen totaal omgebouwd gaan worden naar een soort van Disney-channel waar er gepraat wordt over de schoenen die Joe Biden draagt en dergelijke zaken. Alt-tech gaat, zoals nu al gezien wordt, verstikt worden door de corporatieve overmacht.

    Van zodra er druk uitgeoefend gaat worden op “WordPress” om websites te verwijderen die niet conformeren aan het vals narratief van de internationale Biden-alliantie is het ook met “Katholiek Forum” gedaan.

    Het heeft geen zin om gelijk kiekens zonder kop te klagen over de techreuzen op de mediaplatformen van de techreuzen zelf; wat er gedaan moet worden is tot het besef komen dat de fase nu aanbreekt van verzet tegen de oligarchen zonder gebruik te kunnen maken van het internet.

    Wat er resistente mensen dus te doen staat is gewend te geraken aan uitsluiting op het internet, meer en meer wegtrekken van het internet, leren leven van de natuur (eigen groentenkweek, bushcraft etc.) om steeds meer zonder de moderne infrastructuur te kunnen en plaatselijk gemeenschap opbouwen om sterker te staan tegen de oligarchische krachten. Ook een goed werk is het bewaren in papieren vorm van oude boeken die op het internet staan, om te voorkomen dat zij verloren gaan in de pogingen van de cryptocraten om de geschiedenis uit te wissen.

    Er is veel werk te doen, maar helaas beseffen velen nog niet wat hen te doen staat.

 4. President Trump word in dit artikel bewierookt en het is juist hij heeft ook goede dingen gerealiseerd. De haat van de democraten tegen Trump zal juist averechts werken, er zal nog meer haat en geweld komen. Maar Trump heeft ook zaken gedaan waar je van denkt ” is dit nog normaal” we denken hier over het virus en de behandeling ervoor. Hij heeft ook een enorme hoogmoed, en wil steeds het laatste woord. Maar de grootste fout ligt volgens mij bij de democraten, hun haat zal ooit de bom doen ontploffen.

 5. @ Theudmer. Je schrijft: “Wat er resistente mensen dus te doen staat is gewend te geraken aan uitsluiting op het internet, meer en meer wegtrekken van het internet, leren leven van de natuur (eigen groentenkweek, bushcraft etc.) om steeds meer zonder de moderne infrastructuur te kunnen en plaatselijk gemeenschap opbouwen om sterker te staan tegen de oligarchische krachten. Ook een goed werk is het bewaren in papieren vorm van oude boeken die op het internet staan, om te voorkomen dat zij verloren gaan in de pogingen van de cryptocraten om de geschiedenis uit te wissen. ”

  Helemaal mee eens. Ben ik trouwens al enkel jaren mee bezig. Een aanrader voor iedereen die ‘zijn plan wil trekken’ is het ‘SAS survival boek’ van de Britse elitetroepen. Aanrader!

  1. Kurt schreef: “Ben ik trouwens al enkel jaren mee bezig.”

   Uitstekend, Kurt!

 6. Veertig-vijftig jaar geleden was het gebied ten oosten van de Oder-Neisse en de Donau onherroepelijk het Oostblok. (Van het DDR-gebied kon je nog zeggen dat de situatie niet staatkundig “geregeld” was.) Daar eindigde het rijk van de vrijheid. Nu wordt de situatie omgekeerd. Polen heeft een strenge wet ingevoerd voor internetcensuur door de tech giganten. Als je Twitter-post enz. niet tegen de nationale wet is, kunnen ze je niet zo maar censureren. Je kunt een zaak inspannen tegen geringe kosten, dat wordt door een Poolse rechtbank behandeld in snelrecht en big tech riskeert bij veroordeling een zware boete per gedeletete post en betaalt alle gerechtskosten. Rusland heeft ook al zo’n wet en Hongarije bereidt die voor. Zijn zij de autocraten en wij de democraten met onze massale censuur? Het is hier erger dan in de VS. De tech reuzen censureren daar niet omdat ze door wet verplicht worden maar gewoon omdat ze “too big to jail” zijn en big tech, big pharma, big money zelf via de diepe staat de boel runnen. Maar hier is het de overheid die oplegt. De EU legt censuur aan de tech giganten op in naam van “hate speech” waaronder alles en nog wat valt. Moeten we onze sites straks uitvlaggen naar Polen enz.?

 7. @juuls,
  Uw reacties komen op mij over als een onvolwassen opstandige puber,
  Kom ‘ns met gegronde reacties en niet met algemene blabla-verhalen (dus, zonder inhoud).
  Anders gezegd: Dus kom eens met wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke wijze.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht