Jacht op de blanke, Christelijke conservatief is geopend !

Sinds de bestorming op 6 januari van het Amerikaanse Capitool door pro-Trump betogers in Washington DC, neemt de repressie tegen het gedachtengoed van de uittredende Amerikaanse president  steeds grotere proporties aan. Banken en betaalsystemen  beëindigden hun samenwerking met klanten, die een band hadden met Trump of bekend stonden om hun conservatieve meningen. Er kwamen oproepen om conservatieven (lees blanke christelijke mannen) niet langer aan te werven als bv leerkracht, politieagent of leidinggevende, omdat zij gegarandeerd racisten of seksisten zouden zijn. Social media pagina’s werden gewist, conservatieve opiniemakers verbannen en sommige social media bedrijven, zoals Parler, zelfs volledig van het Internet gehaald. Dit was mogelijk, dank zij de monopoliepositie van bedrijven als Facebook, Twitter, YouTube, Amazon of Paypal, die al geruime tijd de informele uitvoerende macht zijn van een steeds dictatorialer wordend progressief bewind, dat zich ook in Europa via allerlei kanalen manifesteert.

Bedreiging tegen globalistisch, links-progressief agenda genadeloos neergeslagen

Wanneer men de situatie vanuit een breder perspectief bekijkt, merkt men al snel dat de huidige repressie tegen alle vormen van conservatisme helemaal niets meer te maken heeft met de persoonlijkheid van Donald Trump. De stormloop op het Capitool was voor een bepaald politiek establishment gewoon een uitgelezen opportuniteit,  om elke bedreiging tegen een globalistisch,  links-progressief agenda definitief neer te slaan.  Eindelijk kon er komaf gemaakt worden met de nationalistische stoorzenders, die de New World Order, of Great Reset in de weg stonden. Ook in ons land, werden nationalistische politici door hun schijnverontwaardigde collega’s uit “democratische” partijen onder druk gezet om de bestorming van het Capitool en Trump’s vermeende rol hierin te veroordelen; een verplichte knieval voor het politiek correcte denken. 

In het spoor van Maria en de martelaren

In combinatie met de Covid-dictatuur, kan de transnationale repressie van alles wat conservatief, blank of Christelijk is voor velen onder ons ontmoedigend werken. Zijn we dan verplicht om verder te leven in een geglobaliseerde controle-maatschappij, met als  laatste vrijheid de mogelijkheid om onze eigen gender-identiteit uit te kiezen? Ik denk het niet. Laten we niet vergeten, dat God altijd het laatste woord heeft. Alleen door op God te vertrouwen, kunnen we onze innerlijke vrede terugvinden en strijden tegen de dictatuur, die zich in het Westen steeds duidelijker aan het manifesteren is. Onze voornaamste wapens zijn onze gebeden, die ons dichter bij God brengen, onze Christelijke moraal, waarop onze menselijke waardigheid steunt,  het Woord van God, waardoor we ons laten inspireren, de geestelijke communie en vooral onze onvoorwaardelijke, onverbreekbare trouw aan het Christelijk geloof. Laten we hierbij het voorbeeld volgen van de martelaren uit het vroege Christendom en de Heilige Maagd Maria. Ook zij liet zich niet afschrikken door een gevaarlijke, onzekere toekomst, maar vond haar kracht in het vertrouwen op God. “Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.”

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

8 commentaren op “Jacht op de blanke, Christelijke conservatief is geopend !

 1. Conservatief zijn in geloof of politieke opvattingen is meer en meer een vloek geworden. Als je in wil zijn dan moet je links en progressief zijn. Dit fenomeen is al een hele tijd bezig en zal niet stoppen. Een burgeroorlog dreigt in de VS. Maar niet alleen daar !!

 2. 6 januari was een valse vlag operatie antifa en blm zouden daar het voortouw genomen hebben maar al dit wordt steeds verzwegen op msm en er zijn er ook al gevangen genomen men moet durven alle media bekijken vooraleer oordelen te vellen en ja de christelijke waarden zijn van geen tel meer in deze wereld .Toch zal het licht zegevieren

 3. de enige echte ware Kerk die zal overblijven is de Russisch orthodoxe
  de katholieke Kerk is een wegwerpproduct waar ik al lange tijd geen “geloof” meer in heb, laat het Westen maar ten onder gaan, overspoeld door moslims en islam geïmplementeerd.
  Heb er bijna lol in dat al die feministische trienen gaan gesluierd worden, zo dom ze zijn. En al die liberalen die roepen om “islamofobie” strafbaar te maken lezen geen kranten mijn gedacht, waar in Afrika de jacht op elke christen als een game wordt beschouwd door allah snackbar krijsers..
  Ondertussen komen die zelfde krijgers als sukkel-vluchtelingen hier binnen…. geen enkele sociale zekerheid kan dit bolwerken.
  Ondertussen zijn er veel slimmeriken die in Hongarije of Polen een huisje kopen, vluchthuis noemen zij het voor als de pleuris toeslaat.
  Merkel heeft haar vluchthuis in Paraquay, of denken jullie dat die “elite” niet doorheeft wat er bezig is in Europa ? Democratie is dood, lang leve de religie van de vrede. In Brussel worden vrouwelijke politie agentes quasi doodgetrapt, zoveel haat is er van die kerels op een vrouw met gezag, not done in hun cultuur.
  Docentjes en hooggeleerden mogen het allemaal met moeilijke woorden hier komen vertellen, de ondergang is bezig, goud en zilver gaan rocket high gaan, uranium mag je meetellen .De beurs krijgt een mega tik, covid verarming op beurscrash verarming.
  De wijzen, Russen en Chinezen, kopen massaal goud, maar onze Paul D’hoore heeft het over max 3 % in goud , jaarlijks rendement minus inflatie: 0 % LOL
  Dat bedoel ik met “hooggeleerden”, meestal links van insteek en denken dat ze met die-versity de Soros wereld gaan redden. ?Not. Opnieuw, lang leve Orban, vrijheidstrijder !
  De vrije toekomst ligt NIET meer in het Westen, maar in Rusland, Oekraine….
  Gelukkig , mijn vrouw spreekt Russisch…..
  Wij blijven niet hier, geen Allah akbar, noch linkse sukkel naast men kot.

 4. Ik heb met aandacht het artikel gelezen en ook met heel bijzondere aandacht de verwijzing “banken”. In het artikel dat bij het klikken erop wordt opengevouwd. Het is geen artikel dat door een bank online werd gezet, maar wel door een Trumpgezinde conservatieve site. Je leest er het verhaal dat Enrique Tarrio zou overkomen zijn omdat hij een loyale(?) en vooraanstaande Trump-aanhanger is. Het artikel begint met de volgende zin: “Tarrio is a young, peaceful, Afro-Cuban freethinker and chairman of the Proud Boys organization”, dat is onjuist. Er had beter gestaan dat Tarrio een crimineel verleden heeft met veroordelingen voor diefstal, drugsverkoop en fraude. En nu is hij onlangs weer aangeklaagd en zal ongetwijfeld een veroordeling oplopen omwille van vernieling van “property”, tenzij Trump hem in extremis nog gratie verleent. Is Tarrio misschien niet juist omwille van zijn misdrijven zijn conto kwijtgespeeld?
  Ik heb serieuze bedenkingen bij die man: hij is Cubaan van geboorte, als kind illegaal naar de States geëmigreerd en verdedigt daar “zijn” democratie, waaronder het beletten dat andere migranten het land nog binnen mogen. Volgens mij is hij geen haar beter dan de relschoppers die sedert enkele jaren Brussel op zijn kop zetten of de NSDAP in de dertiger jaren in Duitsland.
  Het is natuurlijk wel zo dat de katholieke conservatief opgejaagd wordt, en niet alleen in de USA. Trouwens, Jo Biden – ook katholiek – zal evenzeer opgejaagd worden en niet alleen door de Trump-aanhangers.
  In ons eigen land mogen niet meer dan 15 man in de kerk, daar waar je in de bus, de trein of in het vliegtuig als sardientjes in een blik moogt zitten. In de buurlanden is het helemaal anders: daar mag je de erediensten bijwonen als je maar met de geldende coronamaatrdegelen rekening houdt. Onze bisschoppen zijn lammeren, en de brave katholieken lopen mee in de kudde.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht