Vandaag, 10 uur, Kerkvervolging in Gent

De beperkingen van onze vrijheid onder het voorwendsel van de bestrijding van de Covid-19 epidemie, zijn in België legio. Terecht moeten er maatregelen genomen worden om het virus terug te dringen. dat wel,  maar het valt toch op dat het vooral de katholieke kerk is, die in de klappen deelt.

Er werd een uniforme regel van maximum 15 aanwezigen bij een H.mis uitgevaardigd, ongeacht de grootte van de ruimte, een kapel voor 50 personen of een kathedraal die 2000 mensen of meer kan bevatten…totaal surrealistisch! In Frankrijk werd dergelijke regel ook uitgevaardigd(30 mensen), maar het protest van de gelovigen, en daarna ook van de Franse bisschoppen, was zo groot, dat de regel onmiddellijk werd ingetrokken en vervangen door de toepassing van de gebruikelijke sanitaire voorschriften, zoals de bezetting van één rij stoelen op twee, de afstandsregel tussen de gelovigen(2m) en de verplichting van het mondmasker. Daar valt mee te leven…

In België, niets daarvan. De bisschoppen zwijgen, zien lijdzaam toe of verdedigen zelfs de regeling zoals door de overheid opgedrongen. In vele delen van Vlaanderen worden zelfs geen “vieringen” meer gehouden, zogezegd om niemand te” discrimineren”…Heeft niemand er dan ooit aan gedacht om het aantal missen over de dag te spreiden?…Drie missen op zondag = aan 45 mensen de gelegenheid bieden om de H.Mis bij te wonen…En dat nog eens elke weekdag…dat is al een flink aantal… : echter,  geloven deze priesters-ambtenaar nog in de heilige eucharistie? De vraag stellen is ze al beantwoorden!

Gelovigen, die protesteren en manifesteren, zoals vorige week maandag nog in Brussel ( meer dan 140, onder hen ook priesters), krijgen geen enkele steun van die bisschoppen en geen enkele media-aandacht. Dit in schril contrast tot gewelddadige en onterechte protestbetogingen van allochtone oproerkraaiers, die in diezelfde media vele malen worden uitvergroot en zelfs vergoelijkt!

Juridische acties om de vrijheid van eredienst te vrijwaren, zoals er reeds verschillende ingespannen werden,  botsen op een njet van de rechterlijke macht( onder druk van?)…En steeds, dat laffe zwijgen van de Belgische bisschoppen!

Kan men spreken van een Kerkvervolging? Ja, dat is niet overdreven.

Wat vandaag in Gent heeft plaatsgevonden, is werkelijk Kerkvervolging. Is er een verband met het feit dat Gent bestuurd wordt door het ” duivelspact” van Groene post-marxisten  en linkse liberalen? Ik laat het antwoord in het midden!

De Sint Stefanuskerk, gelegen in de Sint-Margrietstraat te Gent, is een onderdeel van het vermaarde Augustijnerklooster. De kerk is gewijd aan  Sint Stefanus, maar zij wordt door de Gentenaars meestal Sint-Ritakapel genoemd, omwille van de drukbezochte kapel in de kerk, toegewijd aan de heilige Rita.

De feiten

Op zondag(en ook in de week) is er een eucharistieviering om 10 uur in de ochtend. Er staan zo’n vijftien stoelen voor 15 gelovigen. Voor de eredienst begint, wordt de deur van de kerk gesloten. Vandaag waren er een tiental gelovigen, in elk geval niet meer dan twaalf. Daarnaast waren er ook, in het koor, de concelebranten, een vijftal novicen, die deel uitmaken van de religieuze gemeenschap en een oude priester in zijn rolstoel.

Plots viel de politie het kerkgebouw binnen en liet de eredienst stopzetten.” Er waren meer dan vijftien personen aanwezig”, zo luidde de aanklacht..! Tegenover de arme kerkgangers werd gedreigd met boetes, indien zij de kerk niet verlieten. Er werd natuurlijk door die bang gemaakte, meestal oudere mensjes, zonder veel protest gevolg gegeven aan dit bevel…Verklikking? In elk geval geen toeval!

Dit doet mij denken aan de toestanden in de communistische dictaturen. Ook daar werden om de haverklap kerken gesloten, meestal onder valse voorwendsels of na verklikking. Vele priesters en gelovigen verdwenen in de gevangenissen van het regime, of erger. In De St Stefanuskerk waren er geen vijftien gelovigen aanwezig…De andere aanwezigen maakten deel uit van de religieuze gemeenschap van de Augustijnen! Is dit alles wel wettelijk? Wat als  sommige gelovigen nu eens hadden geweigerd de kerk te verlaten? Zouden zij dan met geweld uit de kerk zijn verdreven?

En waar blijft de reactie van Lode, de bisschop van Gent? Is hij misschien op reis naar een” rode zone ” of doet hij een winterslaap? Of kan het hem eigenlijk allemaal niet schelen? Het laatste, denk ik. In elk geval, een toonbeeld van lafheid! De herder laat zijn arme schaapjes in de steek, meer nog, hij kijkt minzaam toe, terwijl de wolf hen komt verslinden.

Als wij dit laten gebeuren, zonder enig protest, is dit een vrijgeleide voor degenen die reeds lang het plan koesteren om de vrijheid van godsdienst te verstikken!

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Vandaag, 10 uur, Kerkvervolging in Gent

 1. De laatste, ook sinds lang, die heldhaftig was, was Mgr.Leonard
  De rest is idd laf. Het zijn huurlingen. Misschien is er een enkeling die zijn stem verheft, maar dat zal snel genoeg gesmoord worden.

  1. dat is inderdaad zo .de kerk met de paus op kop schiet hun gelovigen in de rug.

   1. De Kesel is een vrijmetselaar. Hij maakte in zijn college’s op de unief openlijk reclame voor de loges.. “Je moet daar eens gaan kijken, je zal er interessante mensen ontmoeten…”
    En de getuigenis van Kardinaal Danneels (zaliger) over de Sankt Gallen Mafia spreekt ook boekdelen..

    Kijk nog eens even naar de beelden en luister wat hij zegt.. het is gewoon te zot voor woorden
    we worden bedrogen door de hoogste clerus in onze H. Kerk..

    https://www.youtube.com/watch?v=4uv7Xh0upPg

 2. De kerkelijke overheid doet mee aan de OMVOLKING van belgie ,vooral vlaanderen !!!!!!!!!

  1. De organisatie voor statistiek van ons land pakte deze week uit met het nieuws dat één derde van onze bevolking van buitenlandse afkomst is of de buitenlandse nationaliteit heeft. Tien jaar geleden was dat nog maar één vierde, of een stijging met zo’n procent per jaar. Misschien heeft u het op uw facebook- of twitterlijn ook gezien, maar als de weerlicht daalde er een stroom berichten neer dat ‘de omvolking nu wel een feit is’. ‘Omvolking’ is een populaire term in samenzweringstheorieën. Die komt erop neer dat er een complot aan de gang is om de oorspronkelijke westerse bevolking langzaamaan te vervangen door een gekleurde. De term werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ook gebruikt door het nazisme.

   Moet ik u nog vertellen van wie de berichten op het internet kwamen? “Omvolken. Het gaat snel”, zei onder andere Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. De bedoeling is dat u dan gaat denken dat één derde van de Belgische bevolking bestaat uit opgeschoten jonge pubers van Noord-Afrikaanse origine die, terwijl ze vuilnisbakken en auto’s in brand steken, morgen met vier miljoen de hortensia’s in uw voortuintje komen vertrappelen. In realiteit zitten in de cijfers vooral mensen uit Europa en uit onze buurlanden. In Vlaanderen zijn bijvoorbeeld de Nederlanders de grootste groep, en behalve op de Antwerpse vogeltjesmarkt zijn die niet echt storend. Niet mis met landgenoten met een moslimachtergrond, maar hun aantal bedraagt geen 33 op 100 maar slechts 6 procent of 6 op 100. Tegen 2050 verwacht men dat dit er 12 op 100 zullen zijn, voornamelijk dan nog in Brussel. De ‘omvolking’ waarmee men schermt zijn in de realiteit de Poolse kinderen uit mijnwerkersfamilies, Nederlandse villabewoners aan de maaskant, de Italianen die ons culinair verwennen, de Oost-Europeanen die onze gebouwen optrekken, de Scandinaviërs, Amerikanen, Fransen, Japanners die hier bedrijven oprichten, onderzoek verrichten of gewoon de liefde vonden. En gelukkig voor onze provincie de Limburgers van Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse afkomst die hier ondernemen, studeren, werken, verplegen, creëren en samen met de andere Limburgers feesten en samenleven.

   Het hele idee van de ‘Omvolking’ is kortom een leugen. Natuurlijk zijn er samenlevingsproblemen, maar zolang politici moeten liegen om hun punt te maken hebben ze ongelijk. En als dat niet zo is, zit Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken met een groot probleem. Zijn echtgenote is een Nederlandse. Zopas werd het koppel verblijd met een wolk van een baby. Die heeft een Nederlandse moeder en zit dus ook in de statistiek. Dat betekent dat volgens de cijfers ten huize Van Grieken liefst 66 procent van de inwoners van buitenlandse origine is.

   1. Ga ’s morgens eens kijken in eender welke school in en rond Antwerpen… Geen omvolking???

    Hoe naïef kunt/wilt ge zijn??

    PS: Doe eens een klapke met eender welke vakleerkracht in technische en beroepsscholen in en rond Antwerpen… Opgelet, U zou dan wel eens niet-politiek-correct taalgebruik kunnen horen. Oftewel de trieste waarheid…

   2. Trouwens, opnieuw een ‘copy-paste’ verhaal van jou… Deze keer uit het belang van limburg… Tjonge… Zo weinig zelf in te brengen?

 3. Een kerkvervolging in Gent ? Wat een humoristisch artikel!! Nu van de Gentenaren kun je alles verwachten, maar kerkvervolging. Dat de kerk zwijgt, dat zijn we gewoon. Dat de kerk Jezus niet meer verkondigt, dat wisten we al veel langer. Dat de kerk de gelovigen in de steek laat, dat wisten we ook. Wat is dan nog het nut van de kerk????

  1. @willy,
   Nut van de kerk (ondanks de vele slechte priesters en bisschoppen):
   1. De kerk is het aardse huis van Jezus. We gaan naar de kerk, om Jezus te bezoeken;
   2. We gaan naar de kerk om te luisteren wat Jezus ons wil zeggen: het evangelie;
   3. We gaan naar de kerk, om Jezus ter sterking letterlijk te ontvangen (hostie);
   4. We gaan naar de kerk, om God te smeken ons ons niet in de steek te laten en ons te helpen;
   (De eerste redenen zijn ten behoeve van onszélf);
   5. We gaan naar de kerk om Jezus te bedanken;
   6. We gaan naar de kerk om God te troosten wegens onze ondankbaarheid;
   7. We gaan naar de kerk om God te eren.
   8. In het kort (samengevat): U hoop daar liefde Van God te ontvangen én aan God liefde te geven.

   Mij dunkt: er zijn méér dan voldoende redenen om naar de kerk te gaan. En dan durft U nog te vragen naar het nut van de kerk? Dat is eenzelfde vraag als: Waarom gaat U op bezoek bij Uw áárdse ouders? Het antwoord is heel simpel: U hoop daar liefde te ontvangen én liefde te geven.
   Welnu, dát is het nut van de kerk.

 4. Het artikel van Veroon, toont duidelijk de link tussen half zachtheid en de weerzin tegen duidelijkheid, twee euvels die dit voortreffelijke katholieke Forum blijven plagen. Beiden voeden het spreekwoord, “zachte heelmeesters maken stinkende wonden.”
  Ten eerste, het lukt Veroon niet om de ontmaskering van het grootste staats bedrog ooit, de Corona dictatuur, duidelijk neer te zetten. Het is een beetje van dit en een beetje van dat.
  Dit is des te frappanter als men in NL ziet hoe de lijnen lopen op het vlak van religie. De Gereformeerden en de Traditionele katholieken inclusief de clerici van beide gezindten, aarzelen niet om het mega bedrog te duiden. Noch sparen ze inspanning of moeite, om de gods diensten als vanouds doorgang te doen vinden, zonder fratsen, het hele jaar door.
  Daartegenover zie je de lauwen, de liberale protestanten en de NOM katholieken inclusief de clerici, zich zonder meer buigen voor de criminele, leugenachtige, vrijmetselaar machthebbers, die onze landen willen vernietigen met lock downs, onder de dekmantel van een valse “pandemie”. Het is zelfs een gotspe dat de bisschoppen, in NL en België, zich hebben gevoegd naar de machthebbers en met hen collaboreren, kerken sluiten of inperkende maatregelen treffen. Vanaf het begin, voorjaar 2020, begon de scheiding der geesten zich af te tekenen. Maar dat die scheiding zowat een ravijn of een tegenstelling
  kon worden, kon niemand bevroeden. En op dit voortreffelijke katholieke Forum is het niet anders en zijn de onderlinge verschillen niet minder duidelijk af te tekenen, tot zelfs in de redactie. Een verklaring is dat de lauwen gewend zijn te leven in de leugen, in de halfbakken zachtheid zonder waarheid en gerechtigheid van het Vat. 2 bedrog, terwijl de Traditionelen in het tegenovergestelde geoefend zijn, en zich van het verzet tegen de leugen, een levenshouding hebben eigen gemaakt. Dat alles groeit in de harten en hoofden van de Traditionele gelovigen, als vanzelf.

  1. Wanneer een soldaat gehoorzaam zijn oversten volgt, zelfs indien die oversten fout zijn, dan is die soldaat simpelweg een gehoorzame soldaat op wie men kan vertrouwen. kijk nu naar de kleine groep NOM-volgers die inderdaad bidden en ernstig zijn in hun gehoorzaamheid aan de bisschoppen. Zij bieden Veroon ter Zee alvast een belangrijk argument. Iedere kudde heeft een leider, en vroeg of laat zal iedere leider de ware Herder (h)erkennen in waarheid en innerlijk licht.

  2. Het is raar dat van Rooyen klaagt over bepaalde zaken maar in een zelfde bericht oproept tot censuur. Het kenmerk van de orthodoxen. Elk weerwoord wordt genegeerd en het liefst zelfs verbannen. Daarnaast blijft hij volharden in de leugens van de ontkenning van de pandemie en klinkt een ontzettende haat door naar alles wat zijn gedachtengoed niet deelt en zelfs verwerpt.

   1. @juuls,
    U spreekt over ‘leugens’ (= willens en weten niet de waarheid spreken).
    Ik was vroeger een echt zorgenkindje, waarbij ik élke in de buurt komende ziekte kreeg.
    Ik praat dus over eigen ervaring (mijn weerstand was dus nul).
    Al die maatregelen van de overheid zijn onzinnig.
    Covid is ’n longziekte ten gevolge van ’n griep (griep = ’n infectie van de luchtwegen) en bestaat al sinds de griep bestaat.
    Daaraan sterven élk jaar pakweg 2% van de patiënten.
    Er is één verschil met vroeger: de geleerden doen nu zeer geleerd: zij hebben die griepziekte ‘covid’ genoemd.

    Uit eigen ervaring: élke aanstekelijke ziekte is zéér eenvoudig te voorkómen:
    algemene hygiëne (vooral toilethygiëne) (dit kost pakweg € 010 per jaar) +
    voorkom langer dan vijf minuten op dichtbij ’n patiënt te zijn.

    Voorbeeld: ik lag maandenlang hondsziek op pakweg 1,5 meter afstand van de eettafel in de woonkamer. (nadien lag ik steeds maandenlang geïsoleerd achter glas in het ziekenhuis).
    Nadat ik naar toilet geweest was, ontsmette mijn moeder metéén de deurklink van het toilet en het toilet – zélf.
    Nóóit heb ik iemand besmet.

    Anders gezegd: de regeringen wereldwijd drijven over van het overdrijven.

     1. @juuls,
      Braaf volgen wat de overheid wenst, houdt in:
      dat U in de nabijheid van anderen steeds ’n mondkapje draagt +
      dat U steeds de door U aangeraakte voorwerpen ontsmet +
      dat U nimmer meer dan twee bezoekers thuis heeft
      dat U sinds lange tijd niet de H. Mis in persoon bijwoont
      dat U sinds lange tijd niet de H. Communie ontvangt
      dat U sinds lange tijd niet gebiecht heeft.

      Anders gezegd: U leeft als een wereldvreemd figuur die anderen als potentiele vijand ziet + U leeft als een ongelovige heiden.

      Korter gezegd: U leeft onchristelijk.

      Jongen, gooi die poepluier nu eindelijk weg en denk zélf na; U heeft Uw hersens niet voor niets ontvangen. Doe er eindelijk iets goeds mee.
      PS: ik ben een van de zeer weinigen die U nog serieus nemen.

  3. Het democratisch denken is gebaseerd op compromis; democraten menen dat waarheid gevonden wordt in compromissen tussen tegengestelden, maar dat is in de werkelijkheid niet zo. Het democratisch compromisdenken is de rangen van de Kerk binnengedrongen, en bijgevolg is er een grote schare van katholieken die met een mentaliteit van geven en nemen omgaan met waarheid en leugen. Zonder de bedoeling om onnodig bepaalde leeftijdsgroepen te viseren kan daar nog aan toegevoegd worden dat er minder bereidheid tot radicalisme is bij mensen van oudere leeftijd dan bij jongere mensen omdat de geest van de bevolking in de twintigste eeuw gebroken werd door twee wereldoorlogen, waardoor het concept van democratisch compromis gretiger omarmd werd uit grote schrik voor botsingen die nogmaals naar oorlogssituaties konden gaan; de opvoeding van kinderen werd dan ook fanatiek getekend door dat compromisdenken en pas nu zien we bij de jongere generaties grotere tendensen naar radicalisering en militantisme.

   Indien Vlaanderen goede bisschoppen zou hebben, dan zouden die zich erop toeleggen om bij die jongere generaties te rekruteren om onder de banier van Christus Koning te kampen, maar zoals we weten zitten we hier met miserabele figuren in het episcopaat, verachtelijke inferieure geesten die het boosaardig “Oog” dienen, de afgod van de loges, en die in betere tijden de mijter en de kromstaf niet gekregen zouden hebben van Apostolisch Rome.

 5. Aan @ juuls

  Een tijd geleden heb ik ergens gelezen dat de Illuminati-vrijmetselarij zich houdt aan een code om de mensheid in zekere mate, toch in te lichten over wat ze met de mensheid van plan zijn, zij veronderstellen zich dan ook de rechthebbende leiders (herders 😱) van de geschiedenis en mensheid te zijn, vandaar het woord Illuminati ..de verlichten, maar dan wel te verstaan als satanisch luciferisch “verlicht”

  Jij.. juuls !!! ..bewijzen te over hetgeen op de achtergrond over de arme mensheid beslist wordt.
  Je misleid je zelf ..maar het is je eigen ziel dat je bedriegt en zal tot een zeer pijnlijke eeuwige vergissing worden als je in je zombie-achtig denken blijft steken en je denken niet vernieuwt zoals in de h.Schrift geschreven staat.

  Een van die Waarschuwingen betreft het onderstaande..en zelfs vadertje Bush vertelde openlijk voor de tv dat als het volk wist wat ze in het verborgene uitspookten… het volk hun zouden Lynchen ‼️..het was niet voor niets dat er bij zijn begrafenis..of wat het was ..zich iets eigenaardigs voordeed..ik heb zo’n vermoeden..

  😱 🙉 ‼️
  Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

  Ook ex koningin Beatrix..die heel vaak op de Bilderberg vergadering aanwezig was, hield zich aan de code ..om ons “liefdevol” te waarschuwen dat Nederland haar soevereiniteit zou verliezen.
  Maar ik zeg je ..dat het verraders zijn ..met hun regering ..en geen partij uitgezonderd in Nederland ook al de 3 christelijke partijen ..die voor de spoedwet hebben gestemd en de vaccinaties.. volks- en landverraders zijn het allemaal.

  Doe je ogen..en meer open ..nu het nog kan.. een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 6. Veroon had {KUNNEN} schrijven:
  — “Terecht moeten er maatregelen genomen worden om {DE LEUGENS VAN} het virus terug te dringen.”
  Dat weten nu toch zeker wel alle Traditie-gezinden . . . hoop ik. Maar dan had Veroon bij voorbaat alle dialoog met onwetenden uitgesloten.

  Dialoog is geen synoniem van democratie ondanks dat de modernen en socialisten dat suggereren, juist deze twee groepen zijn niet tot dialoog bereid. Met hen logisch redeneren leidt nooit tot acceptatie maar altijd tot redetwisten. Is dat een reden om hen af te wijzen ? Zij mogen ons afwijzen, wij mogen hen niet afwijzen.

  Wij moeten trachten voorzichtig als duiven te zijn en sluw als slangen, Woord van Jezus.
  In de praktijk betekent dat juiste emotionele opmerkingen altijd gerechtigd zijn en meestal het hart van de onwetende aanspreken. Deze liefdevolle wijze van handelen is gemakkelijk te ervaren, op voorwaarde dat men het beperkt tot het meest doeltreffende moment zonder bijkomend gebabbel. Dus altijd met oneindig geduld en ononderbroken waakzaamheid uitkijken naar zulke gouden momenten. Dit vereist ook voortdurende bereidheid tot minstens aanhoudende schietgebeden. Soms ziet men zulk een gouden gelegenheid voorbijgaan omdat men niet voldoende was afgestemd. Dan moet men God om vergiffenis vragen.

  1. Dat filmpje is al een oud filmpje.

   Op Kerknet?be wordt vermeld dat de Belgische Bisschoppen de beperking van maximum 15 gelovigen terug in vraag en richt een brief aan de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

   https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/erediensten-pleiten-voor-terugkeer-naar-relatieve-norm

   In onze parochie zijn er geen gestreamde diensten. Door ons vooraf in te schrijven gaan we naar de H. Mis, gevolgd door de Aanbidding van het Heilig Sacrament. Op zaterdag en zondag zijn er twee erediensten, door de week per dag. Tijdens het weekend zijn beide diensten volzet, steeds door dezelfde vaste groep van gelovigen. In de doordeweekse H. Mis blijft er soms nog soms of plaatsen onbezet. Ik ben tevreden met deze regeling. De lauwe gelovigen cijferen zich zelf weg of zijn te laks om zich in te schrijven.

   1. Ik woon in Limburg tussen Tongeren en Maastricht, op hoeveel kilometer schat u de afstand tot uw parochie (misschien is het haalbaar voor ons)

    1. Ik heb Riemst genomen, dat ligt zo ongeveer in het midden. Dat ligt 52 km van bij ons. Ik reken dan de kilometers niet mee om naar een kleinere parochiekerk te rijden. De grote kerk in het centrum van onze pastorale eenheid is gesloten wegens te duur om te verwarmen.

     1. @ eric-b-l
      Mijn Num Lock was niet actief. In de week zijn er soms 1 of 2 plaatsen nog vrij. Dan is er maar 1 H. Mis in een kleine kerk met Aanbidding. In het weekend zijn er twee Erediensten na elkaar in een kleine parochie met een tussenpauze van 1/2 uur. Dan is er geen Aanbidding. Dus op zaterdagavond 2 H. Missen en op zondagvoormiddag eveneens 2 H. Missen. Je mag maar voor 1 H. Mis inschrijven tijdens het weekend.

 7. Aan @ eric-b-l @ Jules van Rooyen en @ Theudmer…

  Bij deze een profetie speciaal “voor” Eric-b-l..@ Theudmer en @ Jules van Rooyen 🤭https://youtu.be/J0Lhec2uX9E ..over de zonde van een vooroordeel 💆‍♂️..🤣

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht