Aartsbisschop Viganò vernietigend over Pauselijke oproep rond Covid vaccinaties

In een opinieartikel op Lifesitenews, reageerde Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalige apostolische nuntius in Washington DC en bekend Paus-criticus, zeer vernietigend op een recente oproep van Paus Franciscus om zich tegen Covid 19 te laten inenten. In een verklaring op het Italiaanse Canale5, riep de Paus alle gelovigen op om zich tegen Covid te laten vaccineren, als “morele plicht”, om het eigen leven en dat van anderen te beschermen.  Viganò vond het opmerkelijk, dat Franciscus, die zich o.a. in zijn pauselijke exhortatie “Amoris Laetitia” (2016) niet afkerig toonde van moreel relativisme, zich plots ontpopte als morele autoriteit en dogmatische voorstander van de Covid 19 vaccinatie. Na politicus, vakbondsman, promoter van massamigratie en filantroop wordt onze Argentijn plots ook nog farmaceutisch vertegenwoordiger, klonk het bij Viginò smalend. “Wees niet verbaasd indien hij morgen reclame komt maken voor elektrische scooters.” “De enige rol die hij koppig weigert te vervullen – vanwege zijn flagrante onbekwaamheid, zijn aangeboren ongeduld of zelfs door zijn bewuste keuze vanaf het begin – is de rol van plaatsbekleder van Christus.“

Aartsbisschop Viganò vond dat er wel degelijk redenen waren, om de doeltreffendheid, veiligheid en zelfs ethische aanvaardbaarheid van de versneld ingevoerde Covid 19 vaccins in twijfel te trekken. Eén van de ethische bezwaren was het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen bij de ontwikkeling van sommige vaccins. Dit laatste is volgens Viganò voor Katholieken moreel onaanvaardbaar. De verklaringen van Paus Franciscus, inzake de Covid 19 vaccins,  kunnen dus enkel beschouwd worden als zijn persoonlijke mening, aldus Viganò. Gelovigen moeten zich in geen geval verplicht voelen om zich te laten vaccineren, indien dit in strijd is met hun geweten. Indien de Paus de vrijheid neemt om de kerkelijke leer te relativeren, zou er geen bezwaar mogen zijn om ook de gevestigde dogma’s rond Covid 19 en de vaccins in twijfel te trekken, benadrukte de Aartsbisschop.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

27 commentaren op “Aartsbisschop Viganò vernietigend over Pauselijke oproep rond Covid vaccinaties

 1. vigano kan het natrappen niet laten. Hij kan het nog altijd niet verkroppen dat hij aan de kant is gezet. Hij zingt altijd hetzelfde liedje en dat begint te vervelen.

 2. Zich door al die duivelse benden laten misleiden om in aanvaring te komen met het Goddelijk Recht is niet zomaar een ethische kwestie, het is doodzonde voor iedere aardbewoner. Punt.

 3. @Jerome. Om de gegronde bedenkingen van Vigano tegen de objectief bedenkelijke acties van Bergoglio maar als “natrappen” te kwalificeren is wel heel erg kort door de bocht. Vanuit moreel oogpunt heeft Vigano hier gelijk, terwijl Bergoglio zich, zoals gewoonlijk, in vaagheid hult omtrent de verwerpelijkheid van het gebruik van foetaal weefsel.
  Betreffende de inhoud van dit artikel is uw reactie erg suggestief. Dat Vigano een delicate kwestie als deze zou aangrijpen om maar wat na te trappen is een erg flauw negeren van zijn intellect. Is het slechts zo ver dat u raakt?

 4. je kan heel wat vinden van dit artikel maar ook van het artikel op de gerefereerde site. Er staat sowieso een flagrante leugen in de betreffende site. Daar wordt geschreven dat er abortussen plaatsvinden voor het maken van het vaccin. Dat is absoluut onwaar. Wat waar is dat er een geaborteerde foetus aan de basis van een vaccin liggen. Nou ja aan de basis. Vanuit deze foetus wordt al jarenlang doorontwikkeld in het kader van vaccins. Waarom de abortus in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Maar hier wordt heel wat anders gesuggereerd dan wat er daadwerkelijk aan de hand is.

  1. @juuls,
   Blijkbaar heeft U die poepluier nóg niet weggegooid. Houdt U zóveel van stront?

   Mocht U beweren een en ander niet te begrijpen, ga naar deze site onder het artikel:
   Vandaag, 10 uur, Kerkvervolging in Gent
   (en kijk zoek daar naar Uw eigen nickname).

 5. Twee bedenkingen: stel dat het begin van de gebruikte cellijn geen “anonieme” geabborteerde foetus uit de jaren 70 zou zijn, maar een foetus uit de baarmoeder van een joodse vrouw, geabborteerd ten huize Auschwitz door Dr.Mengele.

 6. Vervolg: Dan was de wereld te klein geweest wegens de zogenaamde onaanvaardbaarheid van de productie. Maar of Dr.Mengele in 1943 of Dr.Huppeldepup in 1973 nu een rood stoplicht negeert blijft hetzelfde.
  Twee: Het enige narratief is dat de mensheid in zijn voortbestaan bedreigd wordt door een killervirus en alleen door een met foetaal weefsel geproduceerd vaccin gered kan worden, dat als een hoogheilig manna, keer op keer uit de hemel komt neergedaald. Is dit niet een bizarre parodie op de Eucharistie? Een valse redding? Een antichrist?

  1. Die narratief is inderdaad een grote – en misschien de laatste – beproeving van de Kerk.

   Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het “mysterie van de ongerechtigheid” onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de Antichrist, d.w.z. die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias, die in het vlees gekomen is.
   – Catechismus van de Katholieke Kerk (1997), paragraaf 675

  2. De machthebbers doen alsof de spuit des verderfs een soort van “sacrament” is dat ontvangen moet worden om toegang te krijgen tot het “walhalla” van de technocratische infrastructuur die ze willen opbouwen op de ruïnen van de twintigste-eeuwse wereldorde. De cultisch-rituele aspecten van het coronadoem-sektarisme zijn overduidelijk met de absurde protocollen van “rituele coronareinheid” zoals maskers, “sociale distantiëring” en tijdelijke afzondering van “corona-onreinen”.

  3. Correctie. Een mogelijk fataal longvirus wat bestreden kan worden met een vaccin dat bij sommige producenten wordt gemaakt met daarin een component wat voortgebracht is uit de cellen van een geabborteerde foetus uit de jaren 70 van de vorige eeuw….

 7. uit de commentaren van de Congregatie van de Geloofsleer bij de instructie ‘Dignitatis Personae’ van Paus Em. Benedictus XVI:

  Het therapeutisch gebruik van stamcellen
  […]
  Voor de ethische evaluatie is het bovenal noodzakelijk de methoden af te wegen waardoor de stamcellen worden verkregen:
  · “Methoden die geen ernstige schade berokkenen aan het subject waarvan de stamcellen genomen zijn, moeten als geoorloofd worden beschouwd. Dit is over het algemeen het geval als weefsels worden genomen van: a) een volwassen organisme; b) het bloed van de navelstreng ten tijde van de geboorte; c) foetussen die een natuurlijke dood gestorven zijn”(nr. 32)
  · “Het verkrijgen van stamcellen van een levend menselijk embryo veroorzaakt echter onveranderlijk de dood van het embryo en is derhalve ernstig ongeoorloofd. In zulke gevallen staat onderzoek… niet werkelijk ten dienste van de mensheid. In feite maakt dit onderzoek vorderingen door het vernietigen van menselijk leven dat dezelfde waardigheid heeft als het leven van andere menselijke individuen en het leven van de onderzoekers zelf” (nr. 32).
  · “Het gebruik van embryonale stamcellen of eruit voortgekomen gedifferentieerde cellen – zelfs als die geleverd worden door andere onderzoekers middels de vernietiging van embryo’s of indien zulke cellen commercieel verkrijgbaar zijn – levert ernstige problemen op vanuit het standpunt van indirecte medeplichtigheid aan het kwaad en aan ergernis” (nr. 32).
  Vele studies hebben inmiddels echter aangetoond dat volwassen stamcellen tot betere resultaten leiden dan embryonale stamcellen.
  […]

 8. Het gaat hierbij niet eens over een vaccin.
  Het gaat meen ik, hoofdzakelijk om een spuit met door de computer (en een dna/rna-printer) nagemaakte virusdeeltjes die de cellen binnen moeten dringen om zichzelf zo te laten vermenigvuldigen en zo het immuunsysteem aan te wakkeren. Dat is de bedoeling. Het is dus geen werkelijk nu bestaand DNA, maar nagemaakt, zelf verzonnen reeksen DNA. Met fouten erin. Die zijn bewust gemaakt om zo niet al teveel op het virus te lijken.
  Ergo, er wordt ‘genetisch gemodificeerd’ ‘gemaakt’ DNA ingespoten. Gemaakt door de mens. Dit DNA wordt een speciale verpakking ingespoten zodat de cellen dit goed opnemen.
  Hier wordt geen geaborteerd weefsel voor gebruikt, denk ik.
  Dat hoeft ook niet, want de computer laat het DNA printen. Zoveel als men wil.
  Dit is wat ik er van weet.

 9. @Raphaël,
  Een computer kan alleen printen wat ie heeft ontvangen.
  Anders gezegd: een computer kan alleen kopiëren (= na-apen klonen).
  Dat geldt ook voor het gebruikte materiaal.
  Dus een computer kan bijvoorbeeld geen plastic maken, als ie met papier gevoed wordt.

 10. @Raphaël,
  Dat een computer alleen maar kan na-apen, klonen (= ander woord voor: kopiëren) komt vanwege de volgende drie redenen:
  1. een computer heeft geen apart systeem voor hersenen (een computer heeft dus geen ‘wil’) +
  2. een computer heeft geen zintuigen +
  3. een computer heeft geen spijsverteringsstelsel.

 11. @Raphaël,
  Uw sites bevestigen Uw verhaal niet. Dat kán ook niet.
  Ik blijf dus onveranderd bij mijn reactie van 26 januari 2021 om 12:36 uur.

 12. @Raphaël,
  Ik zal mijn reactie van 26 januari 2021 om 12:36 uur proberen te verduidelijken:
  Een computer heeft geen spijsverteringsstelsel. Dit houdt in:
  De computer kan geen voedsel afbreken tot de bouwstenen en die bouwstenen veranderen in ’n ánder materiaal.
  Eenvoudiger gezegd: een computer kan bijvoorbeeld geen papier in ijzer veranderen (of andersom).
  Nóg anders gezegd: computers zijn geen scheppende God (en hebben ook geen eigen wil).

  1. P. Derks,

   Ik begrijp het.
   Wat ik wilde aangeven is dat het vaccin helemaal geen vaccin is, maar manipulatie.
   Kijk ook eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=aWrZxCx6L6g&feature=emb_logo

   We moeten weten dat het geen vaccin betreft. Dat schept duidelijkheid.

   En ja, een computer leeft niet. Maar met behulp van de computer kan men wel vreemde dingen doen, zoals RNA fabriceren. En dit dan inspuiten bij mensen.

 13. @Raphaël,
  Met een computer kun je ook geen RNA fabriceren.

  Een computer voed je normaliter met papier. Wat uit de computer komt, is dus óók papier.
  Men kan de computer geen RNA als voeding geven. Een computer kan hooguit bliksemsnel berekeningen of handelingen zeer precies laten uitvoeren.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht