Een merkwaardige alliantie !

De Great Reset, “de grote ommezwaai”,  die de globalistische kapitalistische machten tot stand willen brengen, heeft in het Vaticaan een nieuwe bondgenoot gevonden.

De angstpsychose, die door de Covid-19 pandemie is ontstaan en steeds verder aangezwengeld wordt, is een test gebleken om te zien hoever een politieke overheid kan gaan in het muilkorven van de meest essentiële vrijheden, zoals de vrijheid van eredienst. België is een schoolvoorbeeld. Het illustreert heel goed hoe een godsdienst( die in dat land alle veerkracht verloren heeft), zich volledig onderwerpt aan de politieke macht, zogezegd om mee te zorgen voor het algemeen belang. Dit is een testcase,  een testcase, die deel uitmaakt van een tot in de puntjes uitgekiende strategie. Neen, niet weer eens een zoveelste complottheorie…de rauwe werkelijkheid.

De strategie achter de Reset is heel duidelijk geworden, na de merkwaardige alliantie die tot stand is gekomen tussen de vroegere vijanden en antagonisten, de ex-“onderdrukkers van het volk”(de kapitalisten) en het ex-“opium van het volk” (de Kerk). Beide zijn in grote moeilijkheden, maar hebben door Covid-19 toenadering tot elkaar gezocht en gevonden.

Er is een onverwachte vorm van dialoog ontstaan, gewild door Franciscus en zijn naaste omgeving, vooral jezuïeten, die lijkt te berusten op een soort ” historisch compromis” of verzoening tussen de Kerk en het liberale kapitalisme. Beide verzaken aan hun eigen overtuigingen -“in naam van het algemeen welzijn”. Men vergeet daarbij dat dit nieuwe globalistisch kapitalisme met totalitaire socialistische trekjes, volledig in strijd is met de sociale leer van de Kerk, zoals die door Leo XIII in Rerum Novarum werd samengevat en door de latere pausen, tot Benedictus XVI toe, steeds verder werd verfijnd.

Kijk maar naar de manier waarop de plooien gladgestreken werden voor de top Assisi-Davos, denk even na over de’Global Alliance of the Council for Inclusive capitalism’, de alliantie met Unesco voor het Global Pact on Education…. Enkele weken geleden, op 8 december,  kreeg de paus als beloning voor zijn actieve medewerking aan deze globalistische initiatieven een ” benoeming” tot aalmoezenier van de International Globalist Synarchy binnen de reeds genoemde Council for Inclusive Capitalism. Een cadeau, waarvoor?

Deze ongekende en verrassende strategie van dialoog en verzoening is zowel fascinerend als merkwaardig. Tot voor kort leek zoiets onmogelijk. Het water was veel te diep…De twee voormalige vijanden lijken vandaag bondgenoten geworden, om samen de idealen van” broederschap en gelijkheid” te realiseren, terwijl ze ook beweren moeder aarde te beschermen(Pachamama is niet ver…).

De alliantie is ook een felle voorstander van, het “volksvaccin”. Veel bisschoppenconferenties hebben iedereen uitgenodigd om zich te laten vaccineren uit liefde voor hun naaste, net zoals een aantal bisschoppen zich in het openbaar heeft laten inenten. De paus zelf heeft nu om het ” vaccin voor allen” gevraagd. Merkwaardig, wanneer men weet dat bv.voor de ontwikkeling van het Pfizer vaccin  foetussen van geaborteerde kinderen gebruikt werden…of dat ook strookt met de christelijke ethiek is een andere vraag…Anderzijds heeft een groot aantal  gekende specialisten en wetenschappers ook bedenkingen bij de effectieve werking van het vaccin en de nog ongekende nevenverschijnselen.

De prijs die de Kerk moet betalen voor deze toenadering tot de globalistische, vrijzinnige, machten, is het officiële stilzwijgen van het Vaticaan over de legalisering van abortus, gedurende tientallen jaren gepromoot door diezelfde machten, die nu Bergoglio ‘kapelaan’ maken van hun mondialistisch politiek apparaat.

Is het daarom dat dat deze paus in alle talen zwijgt over de enorme stijd, die in Argentinië, zijn geboorteland, losgebarsten is rond een mogelijke legalisering van abortus? Honderdduizenden komen op straat om daartegen neen te zeggen. Ja, hij heeft enkele dagen ervoor wel zijn steun uitgesproken voor een groep vrouwen, die hem een brief hadden gestuurd om zijn hulp te vragen in hun strijd tegen het wettelijk maken van abortus… Maar, in zijn Urbi et Orbi op Kerstdag, zwijgt hij daarover in alle talen, terwijl hij het, zoals gewoonlijk, heeft over de milieuvraag, de migranten, Covid-19, de universele broederschap, de vaccins…en vele landen vernoemt, behalve Argentinië! Hij zegt niets over de mogelijke legalisatie van de prenatale doodstraf in Argentinië. Door te weigeren als paus een openlijke uitspraak te doen, geeft hij de media vrijgeleide om de mogelijke legalisering in Argentinië in de richting te stuwen die zij willen en die is gekend…

Genoeg stof tot nadenken!

Auteur:Veroon ter Zee

165 commentaren op “Een merkwaardige alliantie !

 1. Puur propaganda artikel. Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie

 2. Zo heeft het Vaticaan altijd aan politiek gedaan, de paus is een wereldleider met een ministaat het Vaticaan en geestelijk de leider van de Rooms Katholieken. Dus dat is geen nieuws. En dat geldt volgens mij voor elke godsdienst vooral in de Islam zien we hetzelfde maar dan veel radicaler.

 3. Stel dat voor de ontwikkeling van de vaccins geen “anonieme” geabborteerde foetus gebruikt was maar een door dr.Mengele geaborteerd joods kind. Dan had de wereld op z’n kop gestaan. Nu dus niet, omdat de synagoge van satan de baas is.

  1. Wat een onzin! Evenals het hele artikel. Waarin zekerheden worden verkondigd die geheel en al niet zijn bewezen als het gaat om een op wereldniveau vooropgezet plan. Totale nonsens waarvoor geen enkel bewijs is geleverd!

 4. @juuls,
  Over dat ‘genezend’ vaccin is al voldoende bekend:
  het gebruik van weefsel van foetussen tm nog niet eens op dieren uitgeprobeerd (wel op plánten).
  De geleerden kunnen of willen niet eens zeggen wat de gevolgen voor de middellange termijn zijn.
  Die geleerden van producent van het Pfizzer-vaccin hebben wél gewaarschuwd, dat het vaccin voor onvruchtbaarheid zorgt voor zowel mannen als vrouwen.
  Verder is totaal onbekend of het ‘vaccin’ helpt tegen corona (griep is ’n infectie aan de luchtwegen en corona ’n is niets anders dan ’n vervolg van die griep).

  Trouwens wat bijna niemand weet: griep ontstaat niét door kou. Door guur weer lopen heeft tot nu toe niemand ’n griep opgelopen. De griep ontstaat doordat men minder het raam openzet als het buiten koud en/of guur is. Oplossing om griep te voorkómen: net zoals men in de zomer doet, ook elke dag in de herfst en winter ’n half uur het raam openzetten.

  1. Je rukt zoals gebruikelijk weer alles uit de context Derks. Het vaccin is niet genezend maar beschermend… Eerste grove fout… De geleerden kunnen niet zeggen wat de bijwerkingen op langere termijn zullen zijn. Simpelweg omdat dit niet bekend kan zijn. Maar de ervaringen bij griep en andere vaccins die een soortgelijke opbouw kennen zal dat te verwaarlozen zijn. Het vaccin wordt niet gegeven aan vrouwen met een kinderwens. Uit voorzorg. Berichten die beweren dat het vaccin zorgt voor sterilisatie bij vrouwen zijn bewezen FAKE berichten. Het vaccin zet het lichaam aan tot het aanmaken van antistoffen tegen corona. En uw bewering over griep is onzin…. Griep wordt veroorzaakt door het influenza virus.. Totaal ander virus dan het corona virus! Het heeft niks met open ramen of deuren te maken. Kou etc zorgt alleen voor een lagere weerstand waardoor je bevattelijker bent voor rhino virussen of influenzavirussen….

   1. Ja, tegen virussen die men wellicht al zelf bij zich draagt, Juuls. Dus kou kan inderdaad wel degelijk de eigen virale activiteit aanwakkeren. Dat noemt men kou-vatten.
    Dus misschien draagt elk mens al virussen bij zich? Wie zal het weten?

   2. @juuls,
    Ik heb ’n bericht van Pfizzer gelezen, waarin zij waarschuwen voor sterilisatie.
    Dat is dus absoluut geen fake news.
    De corona – zélf is fake, want is gewoon ’n griepsoort met precies dezelfde gevolgen (zoals sterftecijfer en longziektes).

    1. Nou ik zou graag de bron van dat Pfizer artikel lezen.. En graag de bron van Pfizer zelf he zoals je zelf beweert.
     Het is absoluut fake news wat op social media is gezet door weet ik veel wie en reeds ontkracht is door Pfizer zelf en ter zake kundige experts die uitleggen waarom de bewering over sterilisatie onzin is.
     Of corona fake is… Zullen we samen naar een willekeurig ziekenhuis gaan in Nederland… en deze bewering voor leggen aan de verpleegkundigen en artsen daar? Ja laten we dat doen..

     1. @juuls
      Het bericht van sterilisatie is correct. Mijn zus die in de zorg werkt heeft zopas een document van haar werkgever gekregen ter voorbereiding op de vaccinatie en daarin staat dat het vaccin steriliseert, doch slechts voor enkele maanden. Maar het steriliseert dus wel degelijk. Dat Pfizer zelf dit zou gaan ontkennen, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk want dan spreken ze hun eigen officiële informatie tegen, wat toch wel tot serieus gezichtsverlies zou kunnen leiden. Zelfs de gewiekste kleine dief maakt fouten, en waarom zouden de grote bazen ze niet maken ?
      Maar alles zal tenslotte toch op straat belanden, en de (mond)maskers zullen afgerukt worden, en de volledige waarheid zal aan het licht komen. Wie daar geen oren naar heeft, moet het dan maar weten…

 5. @ Derks: Het is slechts deels waar wat je schrijft over griep. Het is niet de kou waardoor je griep krijgt maar door mensen die besmet zijn met het griepvirus. Mensen besmetten dus elkaar juist als bij corona. Het is dus niet de kou zelf waar je ziek van zal worden. Virussen verspreiden zich het liefst door koude en droge lucht, want warme lucht bevat meer vocht. We worden dus ziek van het griepvirus, maar over dat verluchten dat klopt helemaal.

  1. Willy,

   Je praat alsof je er verstand van hebt, maar dat heb je niet.
   Griep kan net zo goed door kou komen. Als je je voorstelt dat ieder mens wellicht gewoon altijd miljoenen virussen bij zich draagt, is het niet onlogisch te denken dat als je kou vat, dat dan die virussen de kans krijgen. Je afweer is op dat moment even zwakker, is het niet? Dat voel je ook op je rug vaak. Dan is de reactie van het lichaam ‘verkouden’.
   Zo moeilijk is het niet. Het zou zo kunnen. En als het zo is, dan helpt een injectie natuurlijk ook niet. Dan wordt je dus bij wijze van spreken ingeënt tegen jezelf?

  2. @Willy,
   Nógmaals: corona bestaat niet als aparte ziekte. Corona (= longziekte, longontsteking) als gevolg van griep bestaat wél. (Logisch: griep is ’n aandoening van de luchtwegen en de longen maken rechtstreeks deel uit van de luchtwegen.) (Volgorde = mond en/of neus, luchtpijp, longen).

 6. Wat een snertartikel. Beweringen die op niets gesteund zijn. Puur fakenews en zo iets wordt gepubliceerd op een katholiek forum. Schaam je Veroon.

 7. Heel wat vaccinweigeraars laten zich beïnvloeden door fake news, vage geruchten en wilde complottheorieën waarmee antivaxxers ons denken – al dan niet met bedreigingen – in een bepaalde richting willen sturen. Zo wordt al maandenlang via sociale media beweerd dat het virus in China door mensen is gemaakt, of dat 5G de oorzaak zou zijn van Covid-19. Kale mannen met een baard zouden sneller ziek worden door het coronavirus terwijl mensen van Turkse afkomst een gen zouden hebben dat hen corona-immuun maakt. Op Facebook en Twitter circuleren ook berichten dat sommige coronavaccins stukjes van geaborteerde embryo’s bevatten en dat ze in staat zijn om je DNA te veranderen. Zelfs het typisch broodjeaapverhaal dat vaccinatie bij kinderen de kans op autisme vergroot, duikt opnieuw op. Voor geen enkele van deze beweringen is ook maar één bewijs geleverd, maar in het bad van onwetendheid en emotionele wanhoop kunnen dit soort indianenverhalen overleven. In tijden van crisis en onzekerheid zijn mensen nu eenmaal vatbaarder voor nepnieuws.

  1. @firmin,
   Ik ben zelf ook ’n vaccinweigeraar.
   De reden is zeer eenvoudig te begrijpen:”
   Corona (lange tijd door de WHO genoemd: Covid 19) bestaat al sinds er griep is.
   Griep is ’n luchtweginfectie, waardoor eventueel de longen worden geïnfecteerd.
   Die longziekte wordt tegenwoordig door de WHO genoemd: Corona.
   Corona is dus een gevolg van de griep.

   Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza (= griep).
   Aan de griep (preciezer gezegd: aan corona) sterven élk jaar ca. 2% van de patiënten.
   Er leven pakweg 7,5 miljard mensen op aarde.
   Gevolg: jaarlijks te verwachten griepdoden = 7.500.000.000 x 7,5% x2% = 11.250.000 (= ruim 11 miljoen).

   Corona wordt door de WHO ten onrechte beschouwd als een aparte levensbedreigende ziekte, hetgeen een aperte leugen is.

   Zoals U @firmin ziet, ben ik algemeen goed onderlegd, ben goed in rekenen en laat mij niet gek maken door een frauderende WHO.

   1. @firmin,
    Bovendien sluit ik mij 100% aan bij de reactie van @Raphaël op 30 december 2020 om 19:06 +
    sluit ik mij 100% aan de reactie van eric-b-l op 30 december 2020 om 20:10.

    1. @firmin,
     U heeft nu in totaal vier keer gereageerd op deze site en stééds(!) liet U zich zien als een absolute voorstander van het corona-vaccin.
     Hierbij schuwde U niet, om tegenstanders belachelijk te maken + om tegenstanders te beschuldigen van fakenews.

     Mijn verzoek aan U: HOU daarmee op a.u.b.
     Pfizer kan U niet genoeg betalen om Uw fake te vergoeden (bijvoorbeeld een complete vernietiging van Uw eigen zelfbeeld).
     Het ergste wat U kunt doen = Uw eigen ziel verkopen en proberen anderen mee te sleuren.

   2. Beste Derks,

    U maakt sowieso al een grote fout. De oorzaken van griep en corona liggen in twee totaal verschillende oorzaken. Namelijk het onderliggend virus.. U beweert op deze site al meer een goed onderlegd persoon te zijn. Wat ik ten stelligste betwijfel alleen al door die bewering…
    Of u het vaccin weigert is dat een eigen persoonlijke keuze… Waarover geen discussie mag bestaan.
    Alleen de redenen die u daarvoor aanvoert zijn totale uit het verband gerukt. Ik ga er van uit dat de maatregelen die wereldwijd zijn getroffen een dempend effect hebben en hebben gehad op de ontwikkeling van corona als ziekte. Mogelijk zelfs dat de griep even erg zou zijn als we daar geen remedie voor hadden. Daarnaast is het aangetoond dat griep veel minder besmettelijk is dan het virus waar we nu mee te maken hebben.
    Maar ga mee naar het ziekenhuis… Ik wacht op u!

    1. @juuls,
     U bedoelt te zeggen, dat U als eerste in de rij staat om het vaccin toegediend te krijgen.
     Man, zeg dat dan gewoon en doe niet zo moeilijk.
     Ik verwacht de komende tijd veel tegenwerking van overheden bij vaccinweigeraars (zoals toegangsweigering).
     Na pakweg ’n paar jaar zal het omgekeerde het geval zijn:
     Er zal zichtbaar worden, dat het vaccin vele problemen veroorzaakt (waaronder onvruchtbaarheid) en zal men de vaccinweigeraars dwingen om mee te werken aan ’n oplossing ten behoeve van vaccinontvangers.

     1. @juuls,
      Anders gezegd: Wij krijgen dit jaar officieel ’n tweedeling van de maatschappij (die tweedeling IS er al):
      de vaccinontvangers die van alles mogen en de vaccinweigeraars die van alles ontzegd wordt.
      U begrijpt de diepgang nog stééds niet: die tweedeling was er ook tijdens WOII.

      1. @juuls,
       Ik zal het nóg anders zeggen: ik voorspel WO III door het vaccin.

       1. Het is volstrekt duidelijk dat u duidelijk niet bij zinnen bent. Ik verwacht… u zal zien…. u begrijpt… Ik begrijp helemaal niks van u. U doet zich voor als een totale nitwit…Ik sta niet vooraan voor het vaccin.. Gelukkig krijgen mensen het die het veel harder nodig hebben en graag willen ontvangen…..De twee deling zal best meevallen. Uiteindelijk zal een 3/4 van de bevolking een vaccin hebben genomen. En kunnen we gelukkig terug naar de vrijheid…
        U zal zien dat er voor niet gevaccineerde mensen restricties zullen komen. Logisch. Dat gebeurd nu ook al bij sommige kinderopvangadressen die niet ingeente kinderen weigeren…Gelukkig hebben die ouders de vrijheid een eigen opvang in te richten en te runnen. Vliegtuigmaatschappijen zullen passagiers gaan weigeren omdat er in het land van bestemming inreisverboden zullen komen voor niet in geente personen… Ieder land is daar vrij in…

         1. @juuls,
          Zo ging ’t in WO II óók: de een was méér gelijk dan de ander.
          Tot slot werden de joden en woonwagenbewoners vermoord + stierven vele soldaten en burgers voor de vrijheid, welke vrijheid wij nu weer verkwanselen met dat zogenaamde vaccin.

 8. Dat project genaamd “Council for Inclusive Capitalism” werd gelanceerd onder de sturing van Lynn Forester de Rothschild. Rothschild; ge weet wel, die familienaam waarvoor ge een “complot-theoreticus” en een “antisemiet” genoemd wordt wanneer ge hem vernoemt in connectie met de bancaire wereldmacht.

 9. ‘Genoeg stof tot nadenken!’

  Helemaal niet. Je kunt er toch niets tegen doen. Als de kerk collaboreert met het grote geld, dan is ze immers van de boze? Onderwereld en geestelijken horen niet samen te gaan, vind ik.
  Maar daar ga ik zeker niet over nadenken. Dat is teveel eer.
  Dág ‘Kerk’. Ge doet maar.

 10. Letterlijk overal op aarde en op zeebodems vindt men ontelbare bewijzen van vroegere grote culturen. Nu is ook onze cultuur aan zelfvernietiging toe. Het toedienen van een vaccin dat niet werd getest op mensen en waarvan de fabrikant zich gedistantieerd heeft zodat hij niet kan worden ter verantwoording geroepen. Slechts weinige maanden later zullen velen ook nog de chip-inplant aanvaarden alsof het nog niet erg genoeg was.

  Het is niet moeilijk te voorspellen dat al die socialistische goedgelovigen binnen de vier jaren zullen sterven, zichzelf massaal wegvagend van deze aarde. Dat is de werkwijze van onze Schepper zoals iedereen zelf kan onderzoeken in de bijbel : zij zullen hun ondergang alleen aan zichzelf te danken hebben omdat hun o zo grote intelligentie slechts ten dienste staat van hun werelds genot, zelfs ten koste van hun naaste en steeds verder verwijderd van de waarheid van God, want er is geen andere waarheid. Waarheid kan niet door mensen gemaakt worden, kan niet ‘uitgevonden’ worden.

   1. Ik geef U het antwoord maar:
    Geen enkel corona-vaccin is getest op mensen. Mensen worden dus zeer welbewust(!!!) door de regeringen als proefpersoon gebruikt.

    1. testen op proefpersonen hoort bij het traject om een vaccin of geneesmiddel goedgekeurd te krijgen. Dus wat je zegt is complete onzin!

     1. Hetgeen de regering doet is eigenlijk hetgeen de Nieuwe Wereld Orde doet: inderdaad complete onzin, maar dat is wel wat ze doen!

     2. @juuls,
      U bent veel te grof en te hoogmoedig om iets bij te leren. Mensen zijn geen proefdieren.

      1. U snapt het niet. Verdiep u eerst eens in de procedure die gevolgd wordt voor het testen van vaccins…… Kom dan eens terug als je bijgeleerd hebt. Een andere mening is geen probleem maar dan wel een op bewezen bezwaren en dat de vaccins niet vooraf getest zijn op mensen is complete onzin!

       1. Waarom ga je niet gewoon aan Bill Gates vragen waarom de procedures niet gevolgd worden, en als je dan bemerkt dat hij en je vrouw je uitlachen ga je eindelijk beseffen wat er op ons afkomt. En stop nu a.u.b. met zeuren.

       2. zes miljard vaccinaties maal twee porties maakt wel een mooi potje, niet? Bill Gates doet nooit kleine zaakjes!

        1. Zoals gebruikelijk geen antwoord op mijn vraag… U beweert dat het vaccin niet getest is op mensen. Wat absoluut onwaar is.. Het is getest op 40.000 mensen waarvan de helft een placebo heeft gekregen. Ik heb het over het Pfizer vaccin.

    2. Voor de goede orde… De Vaccins zijn wel degelijk getest op mensen. Zoals dat altijd gebeurt… Op arme sloebers die blij zijn dat ze er een centje voor krijgen waar ze twee dagen brood mee kunnen kopen. Het Pfizer vaccin is bijvoorbeeld getest op arme sloebers in Latijns Amerika. Ze hebben er niks voor gekregen, enkel de belofte dat ze als proefpersoon later het échte vaccin gratis zouden krijgen dan. Het is maar de vraag natuurlijk of daar iets van terecht komt… Straffe nevenwerkingen op korte termijn kunnen zo toch al worden uitgesloten. Het zal de grote farma giganten een zorg wezen of er bijwerkingen zijn op lange termijn. So what, dan kunnen ze weer nieuwe medicijntjes verkopen voor die bijwerkingen… Kwestie van meer dan één keer langs de kassa te kunnen passeren.
     Of is het toeval dat Monsanto (de grootste producent van pesticiden en insecticiden) de laatste jaren enorm heeft geïnvesteerd in de voedings -en farma industrie? Je maakt mensen eerst ziek met je vergif en je brol op planten en in voedingswaren, en nadien kan je ze nog eens ander vergif van de apotheker verkopen.
     Wie vandaag nog gelooft in ‘oprechte, integere’ bedoeling van de farma reuzen moet wel héél naïef zijn…

 11. xandernieuws is geen referentie. Fake en verzonnen nieuws. Er zijn andere betrouwbare infobronnen.

  1. @Louis,
   Het is niet voor niets dat alle regeringen de vaccinfabrikanten 100% hebben gevrijwaard van eventuele financiële gezondheidsgevolgen

 12. @ Irma…

  De valse profeet en de antichrist die zijn pas fake ..maar reëel en betrouwbare infobronnen in het kwaad…doe maar voort ..het is jouw ziel ..met een vergissing voor de eeuwigheid.. bij je gelijkgestemden 👹..🙈 🙉 😱 😱

 13. @Raphaël,
  ’n paar opmerkingen inzake de door U aanbevolen H. Mis:
  1. Die vrouw dient zich niet bij het altaar te bevinden.
  2. De schuldbelijdenis is vervangen door ’n niet geldige eigentijdse belijdenis
  3. De organist volgt de priester; het dient andersom te zijn: de organist dient de priester te begeleiden, dus de priester dient de organist te volgen.

  De preek is logisch en is interessant van begin tot einde (dus vanaf 24 minuten tot 41.50 min).
  Die preek is inderdaad voor iedereen aan te bevelen.

  1. P. Derks,

   Ach, weest toch liever niet zo kritisch, P.?
   U lijkt mij soms veel te kritisch, en dat is niet fijn, juist ook niet voor uzelf.
   Ik weet dat u het zeer goed bedoelt, maar dat u zo wellicht ook te negatief bent voor uzelf en uw omgeving. En u bent écht niet naar, dat lees ik wel.
   Mij pa zei altijd: Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen.

   En bedankt voor uw commentaar. Hopelijk gaan velen dit zien.

   Met groet, Raphaël.

   1. Aanvullend:
    Ik bedoel het goed hè? Ik zal het uitleggen:
    Als ik bijvoorbeeld alle mensen ga meten met de meetlat die ik meen voor mezelf aan te houden, dan blijven er bar weinig mensen over die ik helemaal vertrouw en die ik goed vind. Daarom stel ik de meetlat maar wat naar beneden bij; om nog wat mensen over te houden. Dus daarom ben ik zelf maar niet meer al te kritisch.

    Kijk, ik irriteerde me ook aan die mevrouw en spoelde de video door. Ik zag haar dus niet zo goed. Wel de misdienaar die achterlangs liep. Ik dacht “moet dat nou?”. Maar dat soort kleinigheidjes laat ik dus maar zitten. Ik ben al blij als er één priester iets zégt.
    De film is ook erg slecht van kwaliteit. Maar ja. Ben blij dat er wát is.

    Kijk, het ‘ego’, zo noem ik het maar, moet wel een beetje aardig leven. Dus het moet niet té kritisch zijn. Dan heb je geen leven meer. Dus als mijn ego zich manifesteert met kritiek, dan kijk ik er maar wat naar. Dat leeft wat eenvoudiger.
    Snapt u? Het leven is er voor mij, niet andersom. En aangezien de wind waait hoe die wil, zal ik me maar aan moeten passen.
    Net als Prediker zegt: maak je niet te druk. Geniet liever van goed eten en drinken. De zon komt toch wel op. Het leven is iets dat je niet ál te serieus moet nemen. Dan heb je geen leven meer, Groet.

    1. In het Vlaams onderwijs zie je wat er gebeurt door de meetlat steeds lager te leggen zodat iedereen ‘mee’ kan. Of moet iedereen mee met de kudde ? Arm volk.

    2. @Raphaël,
     Ik heb lang geaarzeld of ik U antwoord zou geven. Hier komt ie dan:
     Vertrouwen: Ik vertrouw alleen God + Maria + H. Jozef + alle heilige Engelen + alle heiligen.
     Als U goed kijkt, staat daar een punt. Als U nóg beter kijkt, mist u mijzelf.
     Wel vertrouw ik ’n tiental personen op deelonderwerpen.

     Het ‘feest’ op aarde zie ik niet.
     Het leven op aarde zie ik hooguit als een proef om te zien of iemand wel of niet na zijn aardse leven welkom is bij God.
     Dit kunt U ook vertalen met: het aardse leven is een proefhel, waarbij dus iedereen beproefd wordt. Hierbij mogen wij alleen bidden en hopen, dat wij niet bekoord worden.
     Ook de engelen zijn allemaal beproefd: ’n aantal van hen worden genoemd: gevallen engelen, met als opperhoofd de duivel.
     Als het stevig waait of zelfs stormt in het leven, dan probeer ik absoluut niet mee te waaien. Dan probeer ik de storm te trotseren met het geloof als wapenuitrusting.
     Wel neem ik vaker ’n versnapering en ben zelfs verslaafd aan roken. Vandaar ook onder andere mijn COPD (spijt komt na de zonde).
     Ik heb een zeer rijk leven gehad (enige jaren zelfs letterlijk) met als hoogtepunt het redden van een mooi kerkgebouw en met als dieptepunt de echtscheiding en het absoluut niet door mij verwachte geloofsafval van mijn kinderen.
     Met dat laatste worstel ik nog stééds en hoop op medewerking van de hemel.

 14. @Raphaël,
  Dat het filmpje amateuristisch is, interesseert mij werkelijk niet; het gaat ‘m om de inhoud.
  En de inhoud van die preek is beregoed.

  Zo ga ik ook naar ’n kerk, waar een oude, gehandicapte priester de H. Mis viert met de hulp van ’n gehandicapte koster en een vroegere drugsverslaafde en op straat levende persoon.
  Ik vind dat amateurisme en menselijke heerlijk, doch ik heb mijn ogen niet voor niets gekregen en heb mijn ogen dus niet in de zak.
  Anderen merken verschillende zaken op, maar houden de mond. Ik hou mijn mond niet, omdat ik vele kerken (én het bijbehorende geloof en persoonlijke Redding) ten onder heb zien gaan aan te grote zelf genomen vrijheid.

  In de kerk gaat het mij om de eer naar God + om Hem vervolgens eerbiedig te kunnen ontvangen.

 15. Aan @firmin ….vanwege-{30 december 2020 om 17:52}

  Zelfs eenvoudige bewijzen zijn te over ..zoals de volgende….
  https://niburu.co/buitenland/15853-hoe-strenger-de-coronamaatregelen-des-te-meer-besmettingen
  Wetenschappers uit andere disciplines betreffende het menselijk lichaam worden totaal genegeerd en vervangen door technologische oplossingen aangaan de biologie van het menselijk lichaam… moerascriminelen zijn het, geïnspireerd vanuit de diepste krochten in de hel.

 16. De aanname in het artikel is al verkeerd. Lockdowns om het aantal besmettingen omlaag te krijgen.
  Dat zou mooi zijn… Doel van een lockdown is om het beheersbaar te houden. Wat dus niet dreigt te lukken. Kan je nagaan wat er gebeurd als we het maar los laten…

  Sowieso is Niburu een bewezen wappie site. Als je het 5G verhaal leest schiet je al compleet in de lach vanwege de onzin die men verkondigd. Kom met bewijzen en ga niet dingen zoeken….

 17. Over het artikel:

  Wat een ongelofelijke diepgang en kennis is verweven in uw tekst, geachte Veroon ter Zee. Prachtig. Het is wel zo breed dat ik het allemaal niet in één keer kan bevatten.

  Het zou zo in een youtube kunnen, met wat mooie beelden erbij en wat muziek.
  (Gesproken woord spreekt mij meer direct aan.)

  En hoe meer negatieve kritiek ‘men’ (‘sommigen’) hier heeft/hebben, des te sterker is uw stuk.

  Bedankt.

  1. Jo,

   Men kan een paard wel naar een drinkplaats leiden, maar het zal toch zelf moeten drinken.
   En het paard zal soms niet drinken omdat het helemaal niet wíl drinken.

   Het is misschien ook helemaal geen paard.

 18. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Er zijn hier bezoekers die nog heel wat te leren hebben van de ezels.

 19. Het zou mooi zijn iedereen een gelukkig nieuwjaar te kunnen wensen. Helaas moet men nu zeggen dat dit niet anders kan zijn dan sarcasme gezien het feitelijke begin van de grote verdrukking. Gelukkig degene die deze miserie minstens vier jaren lang kan verdragen zonder toe te geven aan de tijdelijk almachtige duistere geesten. De corona-waanzin is nog slechts een betrekkelijk zachtaardig begin, het wordt nog vele malen erger. De gevolgen van het vaccin kunnen niet ongedaan gemaakt worden en ook de gevolgen van de chip-inplant zijn definitief. Alleen het eenvoudige en vaste vertrouwen op God kan u een gelukkige toekomst verzekeren.

 20. Aan eric-b-l !!!

  Het onderstaande is te lezen op de site:
  https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2019/06/07/vassula-le-ciel-existe-mais-lenfer-aussi-restons-fidele-au-magitere-de-saint-jean-paul-ii-et-non-aux-heresies-du-pape-francois/

  Vassula – “De hemel bestaat, maar de hel ook” (laten we trouw blijven aan het leergezag van Johannes Paulus II en niet aan de ketterijen van paus Franciscus). . Dan zou Vassula hebben ingezien dat ze op een of andere wijze misleid was. ?!

  Maar het is mij niet duidelijk of dat een uitspraak van Vassula zelf is of een conclusie van die site naar aanleiding van eerdere boodschappen van Vassula.

  1. Charles Babbage was een geleerde die het ook niet meer kon aanzien dat handberekende tabellen vooral na het drukken altijd vol fouten stonden. Daarom sloofde hij zich uit een intelligente machine te bouwen, de eerste computer. In mijn omgeving woonden eertijds enkele twijfelachtige vrouwen die elk een eigen gebedsgroep leidden en soms zich lieten verleiden tot het verrichten van eenvoudige occulte daden, gelukkig niets ergs. Mystiek heeft geen behoefte aan het berekenen van PI tot 10000 cijfers achter de komma. Een verkeerde naam, een te snelle vertaling, enz. enz. het stoort me niet echt meer na het lezen van veel boeken, elk met diverse soorten van foutjes, soms grote fouten. Wie de ware Geest zoekt zal die wel vinden. De aarde is als een kookpan of hoogoven waarin de zielen gezuiverd worden door vuur. Verlies uw tijd niet met onbelangrijke dingen over de toekomst, tracht de grote lijnen te zien. Ben je er op voorbereid alles te verliezen en misschien in een ‘chinese’ gevangenschap gepest te moeten worden ? Beter eenvoudig blijven.

 21. Aan eric-b-l.. en anderen,🤗

  Een gelukkig nieuwjaar zal het waarschijnlijk niet worden, maar ik kan wel iedereen een gezegend en genadig nieuwjaar toewensen..en bij deze dan wens ik ieder in bijzonder een gezegend en genadig nieuwjaar toe ..ook ieder redactielid ..op de achtergrond..
  de [deep-redactie] 🤭 🤭 😁

  Eric.. Naar aanleiding van je voorgaande reactie toch even wijzen naar de andere kant van de medaille met de volgende link …..voor de mensen van goede wil, en tevens gericht op God.. een …
  https://youtu.be/lbs9hK9RVwM
  …..boodschap met toch goede hoop en goede vooruitzichten.

  Voor mezelf wordt het ook spannend met de volgende profetie ..want het is een “gemengde” profetie dewelke je niet een op een kunt duiden en luidt als volgt:::
  Dan zal er een bevallige (uitstralend genaden Lichtglans).. jongeman (de eeuwige jeugd door werking Hebreeën 4:12)..komen van het nageslacht van Pepijn en die zich in het buitenland bevindt om de glorie van deze herder (de Franse Paus) te aanschouwen.

  De herder zal de jongeman op bewonderingswaardige manier op de troon van Frankrijk plaatsen, die tot danleeg was. ..Hij zal hem kronen en zelfs diens diens hulp inroepen voor zijn eigen regering.

  Na enkele jaren zal deze ster uitdoven en zal er algemene rouw heersen, want samen met haar zal, tegelijkertijd de 70 jarige Arend afgelegd worden, die zijn Adelaarsjong in de hoede zal laten van de [eerste] van de natie. ..een profetie van Werdin van Otranto.. een passage uit een profetie over het 6e zegel… en waarin ook een oorlog 😱 aangekondigd wordt tussen Frankrijk en de Nederlanders ..met veel bloedvergieten.. hetgeen ook uit een profetie is af te leiden van een heilige
  Belgische pastoor uit de 2e wereldoorlog en die ik al eerder plaatste.

  De 70 jarige Arend zou dus afgelegd worden..en zou dan moeten of kunnen betekenen dat de oude mens geestelijk moet sterven aan zichzelf.. opdat door Hebreeën 4:12 het Adelaarsjong “geboren” tot aanschijn kan worden. De éérste van de natie kan het Adelaarsjong uiteindelijk zelf zijn ..of kan verwijzen naar de koning na hem, de afstammeling van Lodewijk XVI en XVII.
  Een Nakomeling van Lodewijk XVII in ieder geval, want Lodewijk XVII heeft Nakomelingen..volgens de profetieën..of Lodewijk XVII Naundorff was of [niet] Naundorff was.

  Het 6e zegel betreft een [reinigings]oordeel en dat betreft dus de grote Waarschuwing “van” Garabandal, de Maleachi 3:1 bode is ook de Vreugdebode in Jesaja 52:7-12 en strijdende de eindtijd Cyrus… de profetieën in Jesaja over Cyrus betreffen veelal de strijder, aangegeven in de al eerder vermeldde link https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 .. Jes.52:7-12 impliceert strijd.. want men moet uit van Babel.. de EU o.a ..wat ook in de youtube video’s van zieners duidelijk wordt vermeld.

 22. Aan eric-b-l ..(1 januari 2021 om 22:07)..

  Was je laatste reactie tot mij gericht ?
  Mag wat meer geadresseerd zijn.🤔

 23. @juuls,
  Wat bijna niemand weet: griep ontstaat niét door kou. Door guur weer lopen heeft tot nu toe niemand ‘n griep opgelopen. De griep ontstaat doordat men minder het raam openzet als het buiten koud en/of guur is. Oplossing om griep te voorkómen: net zoals men in de zomer doet, ook elke dag in de herfst en winter ‘n half uur het raam openzetten. (Griep is dus ’n ziekte van de moderne tijd.)
  Ook kan griep voorkómen worden met vitamine D daar men minder buiten loopt en dus minder zon opneemt.

  Uit mijn 1e alinea kan ieder de volgende logica volgen:
  vermijd zangkoren (wegens diep in – en uitademen) als griep heerst;
  vermijd bedompte ruimtes (dan wordt er niet voldoende gelucht) als griep heerst
  dus vermijd ook reizen met bus, trein als griep heerst.
  controleer luchtverversingssystemen (bijv. in bejaardenhuizen en ziekenhuizen) deze moeten jaarlijks gecontroleerd worden en dienen voldoende verse lucht aan te zuigen. Vooral als griep heerst.
  Gewoon even normaal praten is geen probleem, maar blijf niet te lang bij de patiënt.
  Als men langer bij een grieppatiënt is, is 1 ½ meter afstand houden voldoende om niet besmet te raken.

  Het nemen van gewóne hygiëne-maatregelen is voldoende om verdere verspreiding te voorkómen:
  na élke toiletgang steeds de toilet ontsmetten en handen wassen (met water en zeep) vóórdat U gaat eten +
  als U gasten heeft gehad: even extra (niet overdreven doen) de toilet en deurklinken poetsen.

  En last but not least: leer kleine kinderen om hun vingers niet steeds in de mond te stoppen.

  Als men niet hygiënisch is, dan hebben medicijnen geen enkele zin.

 24. Vervolg:
  Verder is het normaal om de slaapkamer ’n kwartier te luchten als men geslapen heeft door de ramen even ’n kwartier wijd open te zetten.

 25. Indien men de normále hypgiëne-maatregelen in acht neemt, dan is er nauwelijks tot geen kans op het krijgen van ’n griep,

  Heeft men tóch de griep:
  blijf thuis en blijf binnen totdat griep voorbij is (vanaf 1e dag ziekteverschijnselen tm uiten van de ziekte: 5 dagen (kinderen 7 dagen) tm 12 dagen thuisblijven)
  (incubatietijd = de tijd die nodig is tussen de besmetting van een ziekte en het uiten van de griep)

 26. Griep is ’n luchtweginfectie.
  de drie griepfases:
  De griep is een luchtweginfectie. Als de ziekte verdergaat mondt dat uit in ‘n longinfectie.
  1. verkoudheid (dus moeilijk ademhalen)
  2. koorts, spierpijn in uw hele lichaam, keelpijn en/of hoesten
  3. complicaties van griep zijn bronchitis en longontsteking
  Gevolg: ziekenhuisopname; in 2019 was er ‘n zeer milde griep en waren er slechts 11.000 ziekenhuisopnames en 2.900 oversterfte.

  Vastzittend slijm en/of neus: stomen (snot enz. moet los komen)
  (trek de neus bij voorkeur op (i.p.v. snuiten) (je mag neusdruppels gebruiken) +
  veel beetjes drinken (als smeermiddel voor de keel)
  koorts = 38 tot 42 graden (42 = dodelijk)
  benauwdheid
  verkouden
  snuiten in papieren zakdoeken en gooi ze weg

  1. Mijn laatste reactie van 2 januari 20121 om 14.41 uur dient – ten behoeve van de leesbaarheid – ietwat verbeterd:
   De ‘zin’ “de drie fases:” dient één regel verderop te staan, dus vlak vóór:
   “1. verkoudheid (dus moeilijk ademhalen.”

  1. Er zijn ’n paar mogelijkheden:
   1. Óf Uw ouders hebben U nimmer iets geleerd over normale algemene hygiëne;
   2. Óf Uw ouders hebben U uitgeleend aan leenouders (zoals kindercrѐches)
   (zo ja, zouden Uw ouders dat ook gedaan hebben met hun huis en hun gouden sieraden?);
   3. Óf U wist het beter dan Uw ouderwetse of zelfs antieke ouders.
   4. Óf U laat álles over aan zogeheten deskundigen.

   U weet zélf wat van toepassing is.

   Mijn grootouders (zeer arme mensen, die geb. waren in pakweg 1890) wisten al veel dingen over algemene hygiëne. Zij gaven die belangrijke kennis door aan mijn ouders.

   Waarom weet Ú die gewone wetenswaardigheden (= waard om te weten) niet?

    1. @michel,
     Er is nóg ’n mogelijkheid waarom U de normale hygiëne-regels niet kent:
     U voelt zich te hoog om zoiets te leren; U loopt liever met die vieze mondkapjes om.

 27. @@@@

  Iedere simpele ziel kan het volgende begrijpen en ik reken me zelf tot de simpele eenvoudige zielen ..want toen ik 5 jaar was wilde ik weten dat ik niets wist 🤭, ik wilde ook alvast niet naar school ofschoon dat een kleuterschool was.
  Dus als ik het onderstaande kan begrijpen kan “iedereen” het begrijpen… het onderstaande is de grondslag voor de complotpraktijken‼️

  Ondertussen hebben de takken van de Verenigde Naties zo’n machtspositie verworven dat zelfs oorspronkelijk kleine VN-suborganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in staat zijn gesteld om individuele regeringen over de hele wereld te bevelen hun bevelen op te volgen. De WHO en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) – waarvan de voorwaarden voor leningen zijn veranderd van fiscale terughoudendheid in de mate waarin een land de regels van de WHO volgt – zijn de ultieme tandem geworden om te werken aan de totstandbrenging van de nieuwe wereldorde .

  Zoals Julian Huxley in zijn verhandeling in 1945 opmerkte, is het de taak van de Verenigde Naties om de economische vrijheid af te schaffen, omdat “[laisser-faire] en kapitalistische economische systemen” “veel [lelijkheid hebben veroorzaakt]” (p. 38) . De tijd is gekomen om te werken aan het ontstaan ​​van “[één enkele wereldcultuur]” (p. 61). Dit moet gebeuren met de expliciete hulp van de massamedia en de onderwijssystemen.

  CONCLUSIE:

  Met de oprichting van de Verenigde Naties en haar suborganisaties, nam de drive om de programma’s van eugenetica en transhumanisme te bevorderen een grote stap voorwaarts. Samen met de activiteiten van de Club van Rome hebben ze het podium om de grote reset te starten die momenteel gaande is.

  Met het uitspreken van een pandemie heeft het doel van alomvattende overheidscontrole over de economie en de samenleving een nieuwe sprong gemaakt in de richting van het transformeren van de economie en de samenleving.
  ——–
  Dr. Antony P. Mueller is een Duitse professor in economie die momenteel lesgeeft in Brazilië. Een email schrijven. Zie zijn website en blog.

  GERELATEERD – William Jasper – The UN and the Emerging New World Order (1992)

 28. @@@

  Deze “”verlichting”” in de volgende vidéo durven van demo(n)cratie te spreken.
  https://youtu.be/rc1g0N0yKSI
  Of Urban van Hongarije een vangnet-pion is ..is niet uitgesloten..het kussen van Merkels hand lijkt wat al te onderwerpig ..ik vertrouw hem dus ook niet.

 29. @@@@

  Juist als die Illuminati-vrijmetselaars deden wat ze op de video zeggen (en Schreuwden) over een democratie dan moest ieder land juist wel goed gefundeerd worden in zichzelf, vandaar dat de 12 stammen van Israël die over de gehele aarde verspreid zijn, iedere stam (landgebied) zijn eigen, (zelfs) ..heilige koning krijgt, (Jesaja 32 geeft daar een indruk van) ..na het einde van de 3e wereldoorlog door het 6e zegeloordeel.
  Ieder land moet zijn eigen verantwoordelijkheid dragen, zoals ook iedere ziel in dit leven op zijn minst moet strijden voor zijn eigen eeuwige behoudenis, en latere eeuwige thuiskomst in de hemel.

 30. In de commentaren van de Congregatie van de Geloofsleer bij de instructie ‘Dignitatis Personae’ (Paus Benedictus XVI), lezen wij omtrent het therapeutisch gebruik van stamcellen, o.a.:
  […] Voor de ethische evaluatie is het bovenal noodzakelijk de methoden af te wegen waardoor de stamcellen worden verkregen:
  · “Methoden die geen ernstige schade berokkenen aan het subject waarvan de stamcellen genomen zijn, moeten als geoorloofd worden beschouwd. Dit is over het algemeen het geval als weefsels worden genomen van: a) een volwassen organisme; b) het bloed van de navelstreng ten tijde van de geboorte; c) foetussen die een natuurlijke dood gestorven zijn”(nr. 32)
  · “Het verkrijgen van stamcellen van een levend menselijk embryo veroorzaakt echter onveranderlijk de dood van het embryo en is derhalve ernstig ongeoorloofd. In zulke gevallen staat onderzoek… niet werkelijk ten dienste van de mensheid. In feite maakt dit onderzoek vorderingen door het vernietigen van menselijk leven dat dezelfde waardigheid heeft als het leven van andere menselijke individuen en het leven van de onderzoekers zelf” (nr. 32).
  · “Het gebruik van embryonale stamcellen of eruit voortgekomen gedifferentieerde cellen – zelfs als die geleverd worden door andere onderzoekers middels de vernietiging van embryo’s of indien zulke cellen commercieel verkrijgbaar zijn – levert ernstige problemen op vanuit het standpunt van indirecte medeplichtigheid aan het kwaad en aan ergernis” (nr. 32).
  Vele studies hebben inmiddels echter aangetoond dat volwassen stamcellen tot betere resultaten leiden dan embryonale stamcellen. […]

  Wanneer ik citeer uit het document van 21/12/202, eveneens uitgegeven door de congregatei van de geloofsleer, zie toch wel enige tegenstelling:
  “Wanneer ethisch onberispelijke Covid-19-vaccins niet beschikbaar zijn,” zegt het Vaticaan, “is het moreel aanvaardbaar om anti-Covid-19-vaccins te gebruiken die cellijnen van aborteerde foetussen in hun onderzoeks- en productieproces hebben benut”.
  (bron:fr.zenit.or2020/12/21g// diagnostic-de-la-cdf-conditions-pour-que-les-vaccins-de-foetus -abortions-acceptabel)

 31. Willen jullie ook eens duidelijk maken welke allianties jullie aangaan voor uw acties? Ik heb jullie og nooit weten reageren over de de zovele doden (ook kinderen!) die Trump op zijn geweten heeft

  1. Tot heden leek het dat Trump pro-life was maar nu lijkt het er sterk op dat hij pro-vaccin is, dat betekent dus pro-abortus vermits het vaccin cellen bevat van vermoorde baby’s, bijgevolg zijn alle gevaccineerden medeplichtig aan moord. Indien Trump inderdaad pro-vaccin is dan staat hij moreel even laag als J.Biden.

   Voorbije dagen heel wat mensen aangesproken over dat vaccin en niemand lijkt te beseffen in welke bloederige valstrik we terecht gekomen zijn. Niet alleen politici maar ook veel gemoderniseerde bisschoppen en priesters wentelen zich in de smerigste modder die men zich kan voorstellen.

   1. Een beetje cru Eric. Je doet alsof er abortussen worden gepleegd om vaccins te kunnen produceren. Wat helemaal onjuist is. Voor zover mij bekend wordt er voor sommige vaccins gebruik gemaakt van cellen van een foetus die in de jaren 60 geaborteerd is vanwege levensgevaar voor de moeder. U mag dan tegen elke vorm van abortus zijn. Maar doen alsof er foetussen worden gekweekt voor medische vaccins is totale onzin en er is ook geen enkel bewijs voor.

    1. Het idee van vaccins is zonder meer verwerpelijk en overbodig want een duistere vrucht van de bende van Pythagoras die jij wel goed zult kennen. Over het inet surfen levert dubbelzinnige antwoorden op i.v.m. cellen van baby’s. Men kan niet anders meer dan heel erg wantrouwig blijven. Er is geen enkele betrouwbare autoriteit meer op aarde. Veel te veel geld mee gemoeid! ‘Paus’ Franciscus gooide dan ook nog wat olie op het vuur.
     Conclusie: inenting ? . . . neen!

     Sedert de jaren zestig werd iedereen gebrainwashed, bijvoorbeeld een onderwijzer in de familie, actief werker van het onchristelijke Davidsfonds, was hevig voor de modernisering en hij heeft mijn vader tot ongelovige gemaakt en ik begreep dat pas jaren later. De finale neergang is nu definitief.

     1. Waarom ben je dan niet wantrouwig voor de onzin die over het inet zweeft? Het lijkt wel of je alleen bepaalde zaken die je als persoon niet bevallen wantrouwt. het overige slik je als zoete koek zonder enig wantrouwen… Dat is raar…Bovendien is het enige wat u zegt… We worden gebrainwashed….U mag van alles beweren alsof dat DE waarheid is.. En al het overige is onzin… U wil de waarheid niet aanvaarden al struikelt u er over…

      1. @juuls
       De voorstanders van ’n vaccin bepalen tegenwoordig wat onzin is.
       En zeer eenvoudig: de tegenstanders van ’n corona-vaccin vertellen allemaal onzin.
       Wie gelooft , wordt zalig.

     2. @ Juuls,

      Het werd hier al zo dikwijls herhaald: de waarheid van God aanvaard ik, alle waarheid komt van God, God is de levende waarheid, buiten God is er geen waarheid. Er is geen haar op uw hoofd dat niet door God doordacht en gewogen, doorzien is, we leven in Zijn volle aandacht. Waarom dan al die dwaze middelen om zich te beschermen alsof God daarbuiten zou staan en Hij niet beter zou weten. Leeft u in de angst dat God u zou vergeten ? Ontelbare gemoderniseerde christenen bidden tegenwoordig “leid ons niet in beproeving” . . . vraagt u dat ook aan God ??? God zal u toch op de een of de andere manier tot het leven leiden, maar vanwege uw koppigheid zal u een pijnlijk bittere weg moeten gaan, namelijk een weg vol leugens, ontkenning van waarheid en met het bloed van honderden miljoenen baby’s aan uw handen.

      — Als God het niet toeliet hadden de Korachieten tijdens de Exodus niet de toelating gekregen een gouden kalf te aanbidden waardoor zij God’s oordeel over zich bevestigden.
      — Als God het niet toeliet zou deze ‘paus’ Franciscus daar niet op de stoel van Petrus zitten en zouden de zeer talrijke afvalligen nu niet als slachtvee niet slechts het vaccin aannemen maar straks ook nog de chip-inplant dat ten dienste staat van de vernietiging van uw ziele-leven en daardoor een oordeel van God over hun afvalligheid afsmeken.
      — De heilige Traditie daarentegen blijft tijdeloos in alle eeuwen standvastig onveranderd dezelfde, luisterend naar God’s wijze raadsbesluiten want waarheid is niet onderhevig aan modernisering, noch aan socialisme, noch aan wereldse ‘beschermmiddelen’.

    2. @juuls,
     indirect bewijs van een onafhankelijke instantie, dat weefsel van foetussen gebruikt is.
     Zie daartoe de volgende site:
     nvkp.nl/veelgestelde-vragen/actuele-veelgestelde-vragen-additieven/zitten-er-menselijke-cellen-in-vaccins/

     1. @juuls, zie ook ’n ándere site:
      rd.nl/artikel/900343-hoe-bezwaarlijk-is-foetusvaccin

      1. @juuls,
       Direct bewijs is niet te leveren, daar de fabrikanten de inhoud van de vaccins niet publiceren.
       Verder zijn de producenten door de diverse overheden wereldwijd gevrijwaard van eventuele vervelende gezondheidsgevolgen.

       Dit is hetzelfde als dat winkeliers produkten zouden verkopen ZÓNDER garantie voor onze veiligheid. Zulke winkeliers zouden letterlijk NUL klanten overhouden + zouden zelfs strafbaar zijn en wettelijk vervolg worden.

 32. Op vele vlakken zien we parallellen met de periode tussen de twee wereldoorlogen.
  Het gedachtengoed van de eugenetica (Engeland 19e eeuw, en in concreto door wetten ondersteund en pas véél later teruggedraaid in de VS, begin 20e eeuw, (wat een van de principes was waarop het nazisme in Europa steunde) hebben de voorbije twintig jaar (en langer) opnieuw zeer sterk aan invloed en belang gewonnen.
  De gunstige positieve tegenreactie begint nu pas op gang te komen.

 33. Medjugorje: veertig jaren op 24 juni!

  Ik beschouw 40 als “vervulling van de gerechtigheid”. En 24 juni zou dan wel eens omtrent de datum kunnen zijn dat de antichrist tevoorschijn komt of toch kort daarna, dit in de veronderstelling dat de banken sluiten in de lente.
  Mijn prognose kan ik nog steeds onveranderd aanhouden, sedert maanden.

 34. Antichrist is nog niet geboren; dat gebeurt pas na het herstel van de katholieke monarchie en hij zal de zoon zijn van een Joodse vrouw en zal verwekt worden zoals de antediluviaanse nefilim eertijds (die werden verwekt door ongehoorzame engelen die in fysieke vormen terechtgekomen waren), het soort van hybridewezens waar ook hij één van zal zijn; zo probeert de duivel satanisch de Incarnatie van God de Zoon na te apen. De moeder zal beweren dat zij nog steeds maagd gebleven zal zijn en dat er een wonder gebeurd zal zijn.

  Sint Franciscus van Paola sprak over degene die het instrument van het herstel der katholieke monarchie zal zijn in zijn profetische brieven aan Simeon de Limena. Ik beschouw die brieven als werkelijk komende van deze heilige, want de beroemde Vlaamse geleerde Cornelius a Lapide (van den Steen) verwees reeds naar die brieven in zijn commentaar op de Apocalyps in zijn tijd en citeerde eruit. Degene die uitverkoren is om de katholieke sacrale monarchie te herstellen in West-Europa zal een militaire monastieke orde stichten waarvan de leden de Kruisdragers (Cruciferi) genoemd zullen worden.

  1. Correctie: “die het instrument van God voor het herstel der katholieke monarchie zal zijn”

 35. @Theudmer..

  Weer een bevestiging dat de Waarschuwing het 6e zegel betreft ‼️
  https://youtu.be/J9dZiGrbUNQ
  Talrijk zijn de aankondigingen in de huidige verschijningen over de aanwezige antichrist, dat wil dus zeggen dat ik ook daar gelijk in heb dat de valse profeet, het 2e beest gewoon, als een 2e en andere antichrist door de hemel wordt begrepen.. en dat maitreya de bijbelse valse profeet begrepen is in Dan.7:11.. zo simpel is het om die verbanden te zien‼️

 36. @ Theudmer..🤭

  Dit zijn enkele van de grootste persoonlijke profetieën van het nieuwtestamentische tijdperk. Sint Franciscus van Paola was een verheven heilige. Beroemd om zijn wonderen, geest van profetie en liefde voor dieren. Hij stichtte een nieuwe religieuze orde en beleefde tijdens zijn lange leven vele avonturen. Hij is de patroonheilige van schippers, zeelieden en marineofficieren. Hij heeft zelfs een bier naar hem vernoemd.

  Ik verbaas me nog steeds over deze profetieën. Blijkbaar had deze mysterieuze heer van Montalto problemen om zwanger te worden met zijn vrouw. En hij krijgt dit profetische antwoord van de heilige Franciscus van Paola. Deze grote leider die de heilige Franciscus profeteert, wordt gewoonlijk beschouwd als synoniem met deze grote katholieke monarch van profetie die door sommige andere heiligen en mystici werd voorspeld. Maar Sint Franciscus gebruikt in zijn beschrijving niet de naam “Grote Monarch”. Zoals je zult zien gebruikt hij veel andere superlatieven.

  Tegen het einde van de tweede brief stelt hij een retorische vraag wanneer al deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden en hij vermeldt wanneer ‘de kruisen met stigma’s zullen worden gezien … Deze verwijzen naar mijn mening naar het zegel van de levende God dat in het boek wordt voorspeld. van Openbaring. De grote vorst en enkele van zijn volgelingen zullen het zegel op hun voorhoofd hebben, wat een wonderbaarlijk kruisvormig stigmata zal zijn. Natuurlijk zal het hebben van dit in het openbaar allerlei gevolgen hebben, en net als veel van de charisma’s die aan heiligen worden gegeven is een geschenk dat anderen zal helpen.Deze Grote Monarch zal ook andere gaven hebben zoals het lezen van harten om zijn grote missie te helpen volbrengen.

  Brieven van St. Franciscus van Paola (1470)

  Van uw heerschappij, (Simeon de Limena, Heer van Montalto), zal geboren worden als de grote leider van de heilige militie van de Heilige Geest, die de wereld zal overwinnen, en de aarde zal bezitten zo volledig dat er geen koning of heer zal kunnen bestaan, tenzij hij tot de heilige gastheer van de Heilige Geest behoort.

  Deze vrome mannen zullen op hun borsten, en nog veel meer in hun hart, het teken van de levende God dragen, namelijk het kruis.

  De eerste leden van deze heilige orde zullen inwoners zijn van de stad … waar ongerechtigheid, ondeugd en zonde overvloedig aanwezig zijn. Ze zullen echter van kwaad in goed worden bekeerd; van rebellen tegen God zullen zij zeer vurig en trouw worden in Zijn goddelijke dienst. Die stad zal gekoesterd worden door God en door de Grote Monarch, de uitverkorenen en de geliefde van de Allerhoogste Heer. Omwille van die plaats zullen alle heilige zielen die er boete hebben gedaan in de ogen van God bidden voor die stad en haar inwoners. Wanneer de tijd komt van de immense en meest juiste gerechtigheid van de Heilige Geest, wil Zijn Goddelijke Majesteit dat zo’n stad zich tot God bekeert, en dat veel van haar burgers de grote prins van het heilige leger volgen. De eerste persoon die openlijk het teken van de levende God zal dragen, zal tot die stad behoren,

  Die man zal beginnen te mediteren over de geheimen van God, over het lange bezoek dat de Heilige Geest zal brengen en de heerschappij die hij over de wereld zal uitoefenen door middel van de heilige militie. O gelukkige man, die van de Allerhoogste de grootste voorrechten zal ontvangen! Hij zal de verborgen geheimen van de Heilige Geest interpreteren, en hij zal vaak de bewondering van mensen opwekken door zijn geopenbaarde kennis van de interne geheimen van hun hart. Verheug u, mijn Heer, want die Prins boven andere prinsen, en Koning over andere koningen, zal u in de grootste verering houden, en na te zijn gekroond met drie meest bewonderenswaardige kronen, zal hij die stad verhogen, haar vrij verklaren, en de zetel van het rijk, en het zal een van de eerste steden ter wereld worden.

  . . .

  U en uw partner willen kinderen; je zult ze hebben. Uw heilige nakomelingen zullen op aarde worden bewonderd. Onder uw nakomelingen zal er een zijn die zal zijn als de zon temidden van de sterren, hij zal een eerstgeboren zoon zijn; in zijn kinderjaren zal hij als een heilige zijn; in zijn jeugd een groot zondaar; dan zal hij volledig tot God bekeerd worden en grote boete doen, zullen zijn zonden hem vergeven worden en zal hij een grote heilige worden.

  Hij zal een grote aanvoerder en vorst van heilige mannen zijn, die ‘de heilige kruisdragers van Jezus Christus’ zullen worden genoemd, met wie hij de Mahometaanse sekte en de rest van de ongelovigen zal vernietigen. Hij zal alle ketterijen en tirannieën van de wereld vernietigen. Hij zal de Kerk van God hervormen door middel van zijn volgelingen, die de beste mensen op aarde zullen zijn in heiligheid, in wapens, in wetenschap en in alle deugden, want dat is de wil van de Allerhoogste. Zij zullen de heerschappij van de hele wereld verwerven, zowel tijdelijk als geestelijk, en zij zullen de Kerk van God ondersteunen tot het einde der tijden.

  De Almachtige God zal een zeer arme man verheerlijken van het bloed van keizer Constantijn, zoon van Sint-Helena en van het zaad van Pepijn, die op zijn borst het teken zal dragen dat je aan het begin van deze brief hebt gezien (een rood kruis). ). Door de macht van de Allerhoogste zal hij de tirannen, de ketters en de ongelovigen in verwarring brengen. Hij zal een groot leger verzamelen en de engelen zullen voor hen strijden; zij zullen al Gods vijanden doden.

  Vanaf het begin van de wereld, na de schepping van de mens, en tot het einde van de menselijke generatie, zijn er wonderbaarlijke gebeurtenissen op aarde geweest en zullen er nog worden gezien. Er zullen geen vierhonderd jaar voorbijgaan wanneer zijn goddelijke majesteit de wereld zal bezoeken met een nieuwe religieuze orde die zo hard nodig is, die meer goeds zal uitwerken onder de mensen dan alle andere religieuze instellingen samen. Deze religieuze orde zal de laatste en de beste in de kerk zijn; het zal geschieden met wapens, met gebed en met gastvrijheid. Wee de tirannen, de ketters en de ongelovigen, aan wie geen medelijden zal worden betoond, want zo is de wil van de Allerhoogste! Een oneindig aantal goddeloze mannen zal omkomen door de handen van de kruishouders, de ware dienstknechten van Jezus Christus. Ze zullen zich gedragen als goede landlieden wanneer ze schadelijk onkruid en stekelige distels van het tarweveld uitroeien.

  Hoe geestelijk blind zijn die personen die, zonder na te denken over de dingen van God, hun doel in aardse voorwerpen vastleggen. Ellendige mannen! veel erger dan de beesten die door hun zintuigen worden geleid, omdat ze geen reden kunnen hebben; maar wanneer mannen het gebruik van hun verstand verlaten, worden ze wreed. Daarom zullen ze altijd in verwarring zijn. Laten daarom de vorsten van deze wereld erop voorbereid zijn dat de grootste plagen op hen vallen. Maar van wie? Eerst van ketters en ongelovigen, daarna van de heilige en trouwste kruisdragers, gekozen door de Allerhoogste, die, als ze er niet in slagen ketters met wetenschap te bekeren, een krachtig gebruik van hun armen zullen moeten maken. Veel steden en dorpen zullen in puin liggen, met de dood van een ontelbare hoeveelheid slechte en goede mannen. De ongelovigen zullen ook vechten tegen christenen en ketters, plunderen, het grootste deel van de christenen vernietigen en doden. Ten slotte zal het leger, aangeduid als ‘van de Kerk’, namelijk de heilige kruisdragers, zich niet tegen christenen of christendom opstellen, maar tegen de ongelovigen in heidense landen, en zij zullen al die koninkrijken veroveren met de dood van een zeer grote aantal ongelovigen. Hierna zullen zij hun zegevierende armen tegen slechte christenen keren en alle rebellen tegen Jezus Christus vernietigen. Deze heilige kruisdragers zullen tot het einde der tijden heilig regeren en heersen over de wereld. De stichter van deze heilige mannen zal, mijn heer, een van uw nageslacht zijn. Maar wanneer zal dit plaatsvinden? Wanneer kruisen met de stempels zullen worden gezien, en het kruisbeeld zal worden gedragen als de standaard. namelijk de heilige kruisdragers zullen zich niet tegen christenen of christendom opstellen, maar tegen de ongelovigen in heidense landen, en zij zullen al die koninkrijken veroveren met de dood van een zeer groot aantal ongelovigen. Hierna zullen zij hun zegevierende armen tegen slechte christenen keren en alle rebellen tegen Jezus Christus vernietigen. Deze heilige kruisdragers zullen tot het einde der tijden heilig regeren en heersen over de wereld. De stichter van deze heilige mannen zal, mijn heer, een van uw nageslacht zijn. Maar wanneer zal dit plaatsvinden? Wanneer kruisen met de stempels zullen worden gezien, en het kruisbeeld zal worden gedragen als de standaard. namelijk de heilige kruisdragers zullen zich niet tegen christenen of christendom opstellen, maar tegen de ongelovigen in heidense landen, en zij zullen al die koninkrijken veroveren met de dood van een zeer groot aantal ongelovigen. Hierna zullen zij hun zegevierende armen tegen slechte christenen keren en alle rebellen tegen Jezus Christus vernietigen. Deze heilige kruisdragers zullen tot het einde der tijden heilig regeren en heersen over de wereld. De stichter van deze heilige mannen zal, mijn heer, een van uw nageslacht zijn. Maar wanneer zal dit plaatsvinden? Wanneer kruisen met de stempels zullen worden gezien, en het kruisbeeld zal worden gedragen als de standaard. en zij zullen al die koninkrijken veroveren met de dood van een zeer groot aantal ongelovigen. Hierna zullen zij hun zegevierende armen tegen slechte christenen keren en alle rebellen tegen Jezus Christus vernietigen. Deze heilige kruisdragers zullen tot het einde der tijden heilig regeren en heersen over de wereld. De stichter van deze heilige mannen zal, mijn heer, een van uw nageslacht zijn. Maar wanneer zal dit plaatsvinden? Wanneer kruisen met de stempels zullen worden gezien, en het kruisbeeld zal worden gedragen als de standaard. en zij zullen al die koninkrijken veroveren met de dood van een zeer groot aantal ongelovigen. Hierna zullen zij hun zegevierende armen tegen slechte christenen keren en alle rebellen tegen Jezus Christus vernietigen. Deze heilige kruisdragers zullen tot het einde der tijden heilig regeren en heersen over de wereld. De stichter van deze heilige mannen zal, mijn heer, een van uw nageslacht zijn. Maar wanneer zal dit plaatsvinden? Wanneer kruisen met de stempels zullen worden gezien, en het kruisbeeld zal worden gedragen als de standaard. Maar wanneer zal dit plaatsvinden? Wanneer kruisen met de stempels zullen worden gezien, en het kruisbeeld zal worden gedragen als de standaard. Maar wanneer zal dit plaatsvinden? Wanneer kruisen met de stempels zullen worden gezien, en het kruisbeeld zal worden gedragen als de standaard.

  De tijd komt dat zijn goddelijke majesteit de wereld zal bezoeken met een nieuwe religieuze ordening van heilige kruisdragers, die een kruisbeeld zullen dragen, of het beeld van onze gekruisigde Heer, verheven naar de belangrijkste standaard voor iedereen. Deze standaard zal door alle goede katholieken worden bewonderd; maar in het begin zal het bespot worden door slechte christenen en door ongelovigen. Hun spotter zal echter in rouw veranderen wanneer ze getuige zullen zijn van de geweldige overwinningen die erdoor zijn behaald tegen tirannen, ketters en ongelovigen. Veel slechte mensen en koppige rebellen tegen God zullen omkomen: hun ziel zal in de hel worden gestort. Deze straf zal vallen op al die overtreders van de goddelijke geboden die met nieuwe en valse leerstellingen zullen proberen de mensheid te bederven en de mensen tegen de dienaren van Gods aanbidding zullen keren. Dezelfde tuchtiging is verschuldigd aan alle hardnekkige zondaars, maar niet aan hen die zondigen door zwakheid, omdat zij die zich bekeren, boete doen en hun levenswijze veranderen, de goddelijke barmhartigheid van de Allerhoogste zullen vinden, vol goedheid jegens hen. O heilige kruisdragers van de Allerhoogste Heer, wat zult u de grote God veel meer behagen dan de kinderen van Israël! God zal, door uw instrumentaliteit, meer wonderbaarlijke wonderen doen dan hij ooit tevoren heeft gedaan met welke natie dan ook. U zult de sekte van Mohammed vernietigen, en alle ongelovigen van elke soort en van elke sekte. U zult een einde maken aan alle ketterijen van de wereld door alle tirannen te vernietigen. U zult elke oorzaak van klagen wegnemen door een universele vrede te vestigen, die tot het einde der tijden zal duren. U zult de heiliging van de mensheid bewerkstelligen. Oh heilige mannen: Mensen gezegend met de Allerheiligste Drie-eenheid! Uw zegevierende stichter zal zegevieren over de wereld, het vlees en de duivel.

  . . .

  Een van uw nageslacht zal grotere daden bereiken en grotere wonderen verrichten dan uw heerschappij. Die man zal in zijn jeugd een grote zondaar zijn, maar net als St. Paulus zal hij tot God aangetrokken en bekeerd worden. Hij zal de grote stichter zijn van een nieuwe religieuze orde die verschilt van alle andere. Hij zal het in drie klassen verdelen, namelijk:

  1. Militaire ridders;
  2. Solitaire priesters;
  3. Meest vrome hospitaalridders.

  Dit zal de laatste religieuze orde in de kerk zijn, en het zal meer goed doen voor onze heilige religie dan alle andere religieuze instituten. Met wapengeweld zal hij bezit nemen van een groot koninkrijk. Hij zal de sekte van Mohammed vernietigen, alle tirannen en ketterijen uitroeien. Hij zal de wereld tot een heilige levenswijze brengen. Er zal één kudde en één herder zijn. Hij zal regeren tot het einde der tijden. Op de hele aarde zullen er maar twaalf koningen, één keizer en één paus zijn. Er zullen er maar heel weinig rijke heren zijn, maar alle heiligen. Moge Jezus Christus worden geprezen en gezegend; want Hij heeft gezworen mij, een arme, onwaardige zondaar, de geest van profetie te schenken, niet op een duistere manier wat betreft Zijn andere dienaren, maar heeft mij in staat gesteld om op een zeer duidelijke manier te schrijven en te spreken. Ik weet dat ongelovige en verworpen personen mijn brieven zullen bespotten en ze zullen afwijzen; maar ze zullen worden ontvangen door die getrouwe katholieke zielen die streven naar het bezit van de hemel. Deze brieven zullen zo’n zoetheid van goddelijke liefde in hun hart doen doordringen, dat ze er behagen in zullen vinden ze vaak te lezen en kopieën ervan te nemen, omdat dat de wil is van de Allerhoogste. In deze brieven zal worden ontdekt wie onze gezegende Heer Jezus Christus toebehoort en wie niet, wie een voorbestemming of een verworpene is. Veel beter zal dit bekend worden door het heilige teken van de levende God. Hij zal een heilige van God zijn die het zal aannemen, ervan zal houden en het zal dragen. dat ze er behagen in zullen vinden ze vaak door te nemen en er kopieën van te maken, want dat is de wil van de Allerhoogste. In deze brieven zal worden ontdekt wie onze gezegende Heer Jezus Christus toebehoort en wie niet, wie een voorbestemming of een verworpene is. Veel beter zal dit bekend worden door het heilige teken van de levende God. Hij zal een heilige van God zijn die het zal aannemen, ervan zal houden en het zal dragen. dat ze er behagen in zullen vinden ze vaak door te nemen en er kopieën van te maken, want dat is de wil van de Allerhoogste. In deze brieven zal worden ontdekt wie onze gezegende Heer Jezus Christus toebehoort en wie niet, wie een voorbestemming of een verworpene is. Veel beter zal dit bekend worden door het heilige teken van de levende God. Hij zal een heilige van God zijn die het zal aannemen, ervan zal houden en het zal dragen.

 37. Voor degenen die hier beweren dat het vaccin niet zou steriliseren : mijn eigen zus die in de zorg werkt heeft een document ontvangen van haar werkgever waarin staat dat het vaccin steriliseert, maar blijkbaar slechts voor enkele maanden. Dit document geeft informatie in voorbereiding op de vaccinatie. Dus deze heer :

  @juuls op 4 januari om 15.51 u

  “Nou ik zou graag de bron van dat Pfizer artikel lezen.. En graag de bron van Pfizer zelf he zoals je zelf beweert.
  Het is absoluut fake news wat op social media is gezet door weet ik veel wie en reeds ontkracht is door Pfizer zelf en ter zake kundige experts die uitleggen waarom de bewering over sterilisatie onzin is.
  Of corona fake is… Zullen we samen naar een willekeurig ziekenhuis gaan in Nederland… en deze bewering voor leggen aan de verpleegkundigen en artsen daar? Ja laten we dat doen.”

  en zijn beweringen : dan moet hij mij maar eens uitleggen hoe het komt dat dit op dit officieel document staat dat door de werkgevers aan hun werknemers in de zorg wordt uitgereikt ??? Wordt ons dan door de verdelers van dit vaccin zelf iets voorgelogen ? Zou Pfizer zoiets laten verschijnen en publiceren als het niet waar is ???
  Daar gaan ze dan héél véél centjes aan verliezen hoor, wat zeker niet hun bedoeling zal wezen !

 38. De schrijver van dit artikel laat zich eens te meer opmerken door gebrek aan respect voor de Heilige Vader en door het klakkeloos overnemen van complottheorieën die vooral door bedenkelijke media in de Verenigde Staten worden verspreid. Dan is er nog het ondoordacht vermengen van termen zoals globalisme, kapitalisme, totalitarisme en socialisme. De schrijver zou zich minder door zijn emoties moeten laten leiden vermits in het ware katholieke geloof fides en ratio samen gaan.

  1. Mark, wat had je anders verwacht van dit ‘katholiek” forum dat steeds meer fakenews brengt?

 39. Aan @Mark .. {6 januari 2021 om 10:56}..

  Deze usurpator paus is een vrijmetselarij ..en meer.
  Ga eerst je eens goed informeren.. trouwens deze site en de site: restkerk.net heeft genoeg informatie gebracht over hetgeen deze usurpator en verrader klaarspeelt in naam van de vrijmetselarij.. maar het is niet uitgesloten dat je al op hoogte bent van de informatie op deze sites.

  Zo ja.. dan getuigd je reactie van je gebrek aan onderscheids des geestes.
  Tijd dus om je ratio aan te scherpen door het geloof van eeuwen of van altijd ….of hoe Jules van Rooyen dat verwoordde ..hè Jules 🤭

 40. @Theudmer 🙃..

  De grote Monarch moet dus eerst koning worden over het rijk van zijn eigen ziel.
  Nostradamus beschrijft dat proces samenvattend heel in het kort met het volgende::
  ▪︎Wanneer de bloedige het gezicht WEDER heeft verloren,
  ▪︎Is de offering van het slachtoffer nabij.
  ▪︎De LEEUW bevat een VOOR-TEKEN en een VERMOEDEN. ‼️
  ▪︎Maar hij wordt dan “”gedood”” voor de bruid.

  Om de consistentie in de mens te herstellen..zoals van vóór de zondeval en als een mensenzoon naar Dan.7:13-14.. moet eerst de oude (zondige) mens sterven..als aan zichzelf sterven.. door en naar zijn natuur kan de mens dat niet zelf verwezenlijken.
  Vandaar dat hij [wordt] gedood en dat is door de genade werking van de Heilige Geest.

  De genoemde LEEUW spreekt voor zichzelf en dat hij een (juiste) vermoeden heeft is hier op deze site ook al duidelijk gebleken.
  Ter ondersteuning even hier een passage bij Vassula Ryden::
  “de Heer komt uit Zijn heilige woning
  om Zijn volk te troosten en Zijn Kerk te versterken;”

  Vandaag rusten Mijn Ogen op een man met een goed ▪︎voorteken▪︎‼️ en aan hem zal de kroon worden gegeven; hij is het die ontspruit op de Oostelijke Oever en die Mij zal verheerlijken… en Mijn engelen zullen neerdalen met de koninklijke onderscheiding in hun handen en hem kleden voor de troon als een heerser;

  En verderop::
  Mijn lippen trillen van emotie en Mijn Hart zingt voor de gezalfde … ▪︎en de afgrond brult van woede bij het geluid van zijn voetstappen▪︎, want Mijn Huis zal één zijn; het Westerse Huis en het Oosterse Huis zullen leven als één omdat Mijn Naam hun band zal zijn en hen zal kleden in volmaakte vrede, rechtschapenheid en liefde; Mijn Nieuwe Naam zal het koninklijke insigne zijn tussen deze twee Huizen … dit zal spoedig gebeuren en in jullie tijd, zeg dus niet, “de Heer neemt weer Zijn tijd,”

  “en de afgrond brult van woede bij het geluid van zijn voetstappen” impliceert waarschijnlijk ook zijn ziele-tocht door de hel ..zoals ook ergens voorzegd is over de betreffende koning door een hedendaagse zienster.. tot zover citaten uit de geschriften van Vassula.

  Ook het volgende is duidelijk bij Nostradamus: “”Wanneer de bloedige ((STIGMATA ..Galaten 6:17))..het gezicht !!! WEDER heeft verloren””…en zijn overeenkomstigheid met de volgende passage uit de profetie van de zuster van Belley::
  ▪︎De dag der gerechtigheid is aangebroken ((helletocht)). IK zie, in het [aanschijn] van degene die door iedereen werd ontkend..((onder andere: herr @Theudmer.. eric-b-l en Jules van Rooyen))..de wereld [[‼️bezwijken en instorten.]] ..Een vrouw heeft hem gered !! een vrouw volgt hem. ..Een dienaar van de Allerhoogste ondersteunt hem. ..Deze dienaar werd onlangs met de heilige olie gezalfd…. ((DUS TWEE KONINGEN.. herr 🤭 @ Theudmer))
  God is met hen. ZIE HIER UW KONING. Hij verschijnt temidden van de verwarring van het onweer ..enz.

  En als Nostradamus schrijft ..”Wanneer de bloedige het gezicht WEDER heeft verloren”.. is WEDER
  meervoud en betekent dat hij het normale bewust-zijn verliest bij de aanvang van zijn helletocht en dat hij apart !!! ÓÓK zijn “gezicht” verliest bijna zijn tocht door het vagevuur en voor de 3e keer bij zijn Tocht door de hemel.

  Dus @Theudmer het kan niet anders of je bent –met stomheid geslagen– door het -vermoeden- zoals Nostradamus het noemt en wat ik ook inzicht noem en ook al ben je dus door dat juiste inzicht en juiste duiding met stomheid geslagen 🤐 en ook natuurlijk door dat vod 😷 ..maar het is nu toch wel weer tijd om weer eens goed door te ademen, door dat vod af te doen zodat je bloed ook weer de juiste hoeveelheid zuurstof krijgt en niet je eigen CO2 afval..((tot redding van de aarde-godin🤭)) ..en je hersenen weer goed 🤯 kunnen functioneren en helder kunt denken zodat je ook weer goed kunt zien 😎 wie de kroonprins-Monarch..is ofschoon hij al met je converseert 🤔 🤭..

 41. Momenteel zien we hoe de cryptocraten het democratisch discours gradueel laten vallen om de volgende stap van hun plan te installeren. Het democratisch systeem werd eertijds gelanceerd om wat overbleef van de oude katholieke politieke orde in het Westen omver te werpen; eigenlijk was de democratisering van het denken al bezig met de revolte van de rozenkruiser Luther, want het protestantisme was een poging tot democratisering van de katholieke Kerk door de kerkelijke bevolking opstandig te maken tegen de hiërarchische inrichting van de heilige Kerk.

  Met de Eerste Wereldoorlog in de twintigste eeuw hebben de occulte netwerken de laatste min of meer sterke katholieke monarchie in het Westen weggevaagd (de Habsburgmonarchie), en via de Joodse geldmacht met als voertuig het angelsaksisch imperialisme (de Round Table-sekte van Cecil Rhodes) werd het pseudo-democratisch systeem in het Westen uitgebouwd zoals we het gezien hebben. Ik zeg “pseudo-democratisch” omdat een democratie nooit democratisch in stand gehouden kan worden; democratie is tegen de menselijke natuur en grote groepen van mensen zullen altijd de natuurlijke impuls volgen om aan leiderschap te gehoorzamen. Wanneer men een toestand van democratie zijn gang laat gaan, dan zal al snel een sterke man de teugels grijpen, ofwel staan er verschillende krijgsheren op die elkaar de overmacht betwisten. De westerse “democratie” kon echter decennia lang blijven draaien omdat het in het verborgene bestuurd werd door een internationaal netwerk, het ritueel-initiatorisch genootschap van Adam Weishaupt, door een cryptocratie (regering door verborgenen) dus.

  De leiders van die genoemde cryptocratie willen nu echter de volgende stap van hun plan installeren, namelijk een centraal wereldbestuur* gekleed in een doktersjas en computertechnologie; het democratisch discours, eertijds gelanceerd om de heerschappij van het Christendom te breken, was nog onderdeel van de status der “Nieuwe Wereldorde” in de twintigste eeuw, maar is geen onderdeel van de genoemde volgende stap die de cryptocraten heden trachten uit te voeren via het coronisme met zijn bizarre masker-en-afstandsrituelen, de gifspuitprogramma’s en de aangekondigde “grote herstart”; daarom laten zij het democratisch masker nu gradueel vallen terwijl zij er zich zichtbaar niet aan storen dat zij “ondemocratisch” genoemd worden door resistente gedeelten van het publiek.

  Democratie als politieke filosofie was altijd een leugen; Sint Thomas van Aquino beschouwde democratie terecht als een wantoestand. Het democratisch systeem in het Westen was een gecontroleerde chaos om restanten van de oude politieke orde te verwoesten, en de architecten van dat systeem laten het nu zelf vallen omdat zij nu de macht hebben en die macht verder willen uitbouwen.

  Monarchie is de enige natuurlijke regeringsvorm, een extensie van het natuurlijk gezin (één vader) naar de res publica; integraal katholieke monarchie is dus het juiste standpunt voor katholieken. Degenen die momenteel het bewind in Brussel oproepen om terug te keren naar het twintigste-eeuws systeem van angelsaksische pseudo-democratie tonen daarmee dat zij de toestand nog steeds niet snappen.

  * Uit de propagandavideo van het WEF uit 2016, “8 predictions for the world in 2030” (“8 voorzeggingen voor de wereld in 2030”): “The US won’t be the world’s leading superpower”, “A handful of countries will dominate” (“De VS zullen niet des werelds leidende overmacht zijn”, “Een handvol van landen zal domineren”). Aan de Europese Unie zien we hoe een dergelijke werelddominantie door enkele landen eruit zou zien; een “Europese Commissie” aan de top tracht voortdurend meer macht naar zich toe te trekken ter creatie van een “Europese Federatie” geregeerd door de kleine kliek eurocraten aan de top. Wat de internationale cryptocraten proberen te installeren is zoiets als de “Europese Federatie” die Guy Verhofstadt wil, maar dan op internationale schaal, een centraal wereldbestuur dus. De interne conflicten die we in de VS zien zijn gecreëerd door de cryptocratie om Amerika te reduceren tot een kleine macht in de wereldpolitiek; de overmacht proberen zij over te hevelen naar China en Rusland ten dienste aan de Joodse geldmacht, maar in de context van het genoemd centraal wereldbestuur dat zij willen vestigen, zoals Duitsland in de EU de dominante macht geweest is.

  1. Uw juiste synthese hierboven, beste Benjamin, is niet iedereen even duidelijk. Het geschiedenis onderwijs van hoog tot laag, is ontoereikend om de portée van uw woorden te kunnen begrijpen. De Franse Revolutie (1789), bijvoorbeeld, is voor de meesten teruggebracht tot de bestorming van de Bastille in Parijs, de gevangenis van de “dictatuur”, die van Koning Lodewijk XVI. Slechts één moordenaar zat daar gevangen. Maar de werkelijke reden was totaal anders. En dat blijft verborgen. Het ging de revolutionaire terroristen om de wapenkamer. Zij hadden de wapens en de munitie nodig voor terreur tegen de onwillige Parijzenaars, die de Koning een goed hart toedroegen en niets wilden weten van het revolutionaire rapaille en hun terreur, tegen ‘altaar en troon. Deze zou later in alle hevigheid uitbarsten (1792-1794). Geschiedenis zou een hoofdvak moeten zijn voor alle scholieren, maar is vervallen tot een mythe van machthebbers, om zichzelf te kunnen rechtvaardigen en om, naar de toekomst toe, hun macht zeker te kunnen stellen. Napoleon zei daarover, dat ‘geschiedenis een berg leugens is waarover ‘iedereen’ het eens is.’
   De negentiende eeuw was vol van grote ideologische tegenstellingen, van grote heiligheid en van grote leiders, maar ook van diabolische geesten. Aan het eind van die eeuw werden de stukken voor de 20ste eeuw op het schaakbord gezet. De Britse kroonprins en latere Koning Edward VII
   (1841-1910), was vrijmetselaar met de hoogste graad 33, een satanist. Hij had een hekel aan zijn neef, de Duitse Keizer, en rond de eeuwwisseling reisde hij de wereld rond, om de grote mogendheden uit die tijd voor te bereiden op het grote geweld dat komen zou, en “het licht in Europa zou uit doven”. (Edward Grey, Britse minister van Buitenlandse Zaken, 1905-1916) Dit paste in het strikte, anti-Duitse beleid van 1900-1902, van de Britse en Franse premiers en ministers van Buitenlandse zaken. Hun regeringen en parlementen waren daarvan buitengesloten.
   Vanaf 1900, steunden Anglo-Amerikaanse liberaal-Joodse bankiers de Russische revolutionairen onder leiding van de joodse revolutionair, Lenin, en smeedden ze plannen voor de vernietiging van de Europese Christelijke beschaving en beraamden ze de ondergang van de drie Europese keizerrijken. In het grootste geheim viel in 1913, op het eiland Jekyll, voor de Amerikaanse Oostkust, het principe besluit van de oorlog in 1914. Tegelijkertijd werd daar de Amerikaanse Federale Centrale Bank (FED) opgericht. Diverse getuigen waaronder de Joodse adviseur van de Amerikaanse president Mandell House, hebben lang van te voren de moord op de Oostenrijkse kroonprins voorspeld. De moord in Serajevo was de directe aanleiding van de oorlog. Tijdens het proces hebben de terroristen, waaronder de joodse hoofddader Gavrilo Princip, aangegeven dat de kroonprins veroordeeld was door de internationale vrijmetselarij. Zij handelden in opdracht en kregen de wapens van kolonel Dimitrijevic, leider van de geheime loge, de Zwarte Hand. De oorlog zou Europa voor bijna een halve eeuw destabiliseren.
   De orthodoxe Russische Tsaar verdween in 1917, de lutherse Duitse Hohenzollern Keizer en de katholieke Oostenrijkse Habsburgse Keizer, vielen in 1918. De Europese beschaving heeft zich sindsdien niet meer hersteld. Door het uiteenscheuren van het Oostenrijkse keizerrijk bij de Vrede van Versailles in 1918, is de onstabiele Balkan ontstaan. Maar het grootste kwaad zat in het vredesverdrag zelf. Het heeft de Europese instabiliteit vergroot. En dat was de bedoeling : (1) geen Anglo-Amerikaanse veiligheidsgarantie voor Frankrijk, (2) geen recht op militaire bezetting van Duitsland, met name het Rijnland, en daar tegenover, (3) de onmogelijk op te brengen herstelbetalingen door Duitsland. Deze zouden het land gaan ruineren. De gemanipuleerde hyper inflatie van 1922 en 1923, vernietigde de Duitse middenstand en de middenklasse, evenals de Duitse MKB bedrijven. Tegelijkertijd kregen de VS, door opkoping van bedrijven, vaste voet in het hoogontwikkelde Duitse bedrijfsleven. (wordt vervolgd)

   1. (2) In Versailles zaten hoofdzakelijk vrijmetselaars aan tafel. De Londense Rothschild familie had de vredesbesprekingen georganiseerd. De Amerikaanse delegatie van meer dan 100 personen, bestond enkel uit joden onder leiding van de presidentiële adviseur en bankier Baruch. De conferentie deelnemers wilden chaos en destabilisatie van het Europese continent. Zij wilden aansturen op een tweede oorlog. De Anglo-Amerikanen hadden in Versailles het overwicht tegenover het door de oorlog, sterk verzwakte Frankrijk. Het verraad van de Franse premier Clemenceau, een hoge vrijmetselaar, kon niet worden tegengegaan door de overwegend katholieke, Franse generale staf, die de overwinning behaald had. Maarschalk Foch werd buitengesloten. Hij voorspelde dat het verdrag van Versailles een wapenstilstand was voor ongeveer 20 jaar. Hij werd gesteund door vele anderen. De Tweede Wereldoorlog moest het werk afmaken dat in 1914, begonnen was. In de zucht naar (Anglo)-Amerikaans joodse wereldhegemonie, moesten de Europese natie staten definitief de nekken gebroken worden. De Europese koloniale wereldrijken moesten worden ontmanteld om plaats te maken voor de (Anglo)-Amerikaans joodse hegemonie in Azië en in Europa. Dat lukte in Februari 1945, in Yalta. Daar werd de nieuwe grondslag gelegd voor de New World Order in twee delen. West-Europa aan (Anglo)-Amerikaanse kant en Oost-Europa voor de communistische Sovjet-Unie van de joodse Stalin. Vanaf 1918, had de Sovjet Unie, voortdurend materiële hulp met voedsel en technologie, plus financiële steun gekregen, vooral uit de VS. Het eenheidsstreven na de oorlog ’40/’45, van West-Europa, moest de volken zogenaamd verzoenen om een volgende oorlog te voorkomen. Maar dat was de smoes, die een dubbele agenda verborg. De Europese natie-staten moesten van hun soevereiniteit worden beroofd. Twee Wereldoorlogen waren opgezet ter vernietiging van de Europese, koloniale wereldmachten, inclusief die van Engeland met haar Empire. Voornamelijk door toedoen van de joodse vrijmetselaar Churchill, streefden de Engelse maçonnieke elites naar de ondergang als wereldmacht, van het eigen vaderland. Dat was al begonnen in 1918, vooral door toedoen van de toenmalige minister van marine, Churchill.
    In 1945, kwam de Amerikaanse wereldhegemonie tot stand, als springplank voor de joodse machthebbers van Wall Street en de Londense City. Het groot-kapitaal kent geen grenzen. Beide oorlogen waren de bloedige start van de tweede fase van de New World Order.

   2. Ook Mgr. Ernest Jouin wist dat er ging geprobeerd worden de aartshertog te vermoorden, wat geschied is in Sarajevo; hij heeft ervoor gewaarschuwd. De dood van de aartshertog werd gedecreteerd in de maçonnieke loges, zoals ook gebeurde omtrent Garcia Moreno van Equador, die ook vermoord werd door de vrijmetselaars. Dat clandestien maçonniek systeem onderwerpt zich noch aan het kerkelijk gezag, noch aan het temporaal gezag op aarde, is vijandig aan God en een gevaar voor de bevolking; Leo XIII droeg de bisschoppen op, in zijn encycliek “Humanum Genus”, om de vrijmetselarij te ontmaskeren voor wat het is.

    Als we naar de recente rij van eerste ministers van de Belgische Rothschild-structuur kijken, dan zien we dat de sodomiet Di Rupo berucht is als zijnde vrijmetselaar, en Charles Michel (zoon van de vrijmetselaar Louis Michel) kreeg in 2018 een brief van zijn loge waarin hij opgedragen werd zich te verzetten tegen het wetsvoorstel van Jan Jambon, Theo Francken en Koen Geens omtrent woonstbetreding van sans-papiers. Sophie Wilmès is een Jodin, en de huidige minister Alexander De Croo is hoogstwaarschijnlijk ook vrijmetselaar, want de politieke opvolger van zijn vader, Herman De Croo; dergelijke familiesuccessies in de partijpolitiek gebeuren altijd via de occulte genootschappen (zie de familie Michel).

    De eerste koning van de Belgische structuur, Leopold I, was ook vrijmetselaar en een vriend aan huis bij de familie Rothschild.

    En dan zijn er bietekwieten die beweren dat de vrijmetselarij niet veel invloed in de politiek heeft.

    1. Zie ook hierboven, beste lezers, “follow the money”.
     Vanaf 1945, is de Amerikaanse VS – springplank, de 3de fase NWO, voor de joodse machthebbers van Wallstreet en de City tot stand gekomen. Eén man heeft zijn leven gewijd aan die verplaatsing van Engeland naar de VS. De politieke carriére van de joodse vrijmetselaar Churchill (+1965), was, vanaf begin 20ste eeuw, gewijd aan het afbreken van Engeland als wereldmacht. Daartoe begon hij als jonge minister van marine tijdens WO I, en daarna was hij nog een enkele maal minister en bleef hij een joodse zetbaas parlementariër. Tijdens WO II, was hij prime minister. Hij trad aan op 10 Mei 1940, toen de eerste minister Chamberlain door de talmoed City baronnen werd afgezet. Die dag startte Churchill de oorlog tegen Duitsland met een bombardement op een grote Duitse stad. Chamberlain, en zijn tegenstander, de Duitse kanselier Hitler, wilden geen oorlog. Maar de talmoed baronnen lieten zich niet afschrikken. Zij zetten Chamberlain af, zoals nu president Trump is afgezet met een vervalste verkiezing. Zij deinzen voor niets terug. Kennedy (+1962) en Nixon hebben indertijd hetzelfde lot ondergaan. Dat proces van subversie in een “democratie”, heeft een lange voorgeschiedenis.

     Enkele eeuwen terug, in de 17de eeuw, was de macht verplaatst van Amsterdam naar Londen. De Londense dictator Cromwell (+1658) en koning/stadhouder Willem III (+1702), waren degenen die van Londen de springplank maakten, ten koste van Amsterdam die haar wereld rol verloor eind 17de eeuw. Toen liep de NL Gouden Eeuw ten einde. Omgekocht door de Amsterdamse familie Menassah Ben Israël met 2 miljoen goud ponden, werd de katholieke koning Jacobus van de troon verjaagd, door de protestante stadhouder/koning Willem III. Het fameuze Oranje fortuin is van criminele oorsprong. Willem III verjoeg de katholieke koning en stichtte de Londense City als een staat in de staat, en hij stichtte de Bank of England, de eerste “Centrale bank”. Vanaf Waterloo (1815) en de ondergang van Napoleon, is deze bank in handen van de familie Rothschild, de geldmacht achter iedere wereldmacht. De Engelse rol van wereld hegemonie en wereldspeler, beslaat bijna 3 eeuwen, van 1690 – 1945.

     Churchill was in dienst van de familie Rothschild vanaf eind 19de eeuw. Hij ontving een jaarlijkse toelage waarvan hij ruim kon leven, en die hem in staat stelde zijn homosexuele strapatsen bot te kunnen vieren en verborgen te houden. Zijn opdracht was om met en vanaf de eerste Wereldoorlog (1914-1918), de Engelse wereldmacht, uit te hollen, en haar te beroven van de wereld hegemonie en de wereldrol van het Empire. De geldmacht wilde die rol overhevelen naar de overkant van de Atl. Oceaan. Die rol moest overgenomen worden door de VS, met New York en het zakencentrum Wallstreet, als epicentrum. Daartoe was de jonge Churchill als minister van Marine, ook de drijvende kracht achter het ontbranden van WO I, in 1914, samen met zijn trawanten complotteurs, de vrijmetselaar en minister van Buitenlandse zaken, Lord Grey en de joodse vrijmetselaar minister Lloyd George. De complotteurs opereerden in het grootste geheim, regering en parlement wisten van niets. WO I was een aderlating en heeft Engeland opgezadeld met enorme schulden, vooral bij de VS. Dit heeft Engeland op de knieën gebracht, en afhankelijk gemaakt van de Wallstreet talmoed baronnen. De tweede slag kwam in 1940, toen Churchill, aangezet en in de rug geduwd door de joodse, graad 33 vrijmetselaar, president Roosevelt, op 10 Mei 1940, de dag van zijn aantreden, de oorlog tegen Duitsland startte met een bombardement in Duitsland. Enkele weken later volgde bombardementen op Berlijn. In 1945, was het gedaan. Engeland had de “onnodige oorlog” gewonnen (Patrick Buchanan), maar verloor haar status. Zij was de grote verliezer, en is dat gebleven tot in onze tijd.

     En nu is het de beurt aan de VS, om van het hoogste NWO podium (3de fase) te worden verdreven. Ik heb het al vaker uitgelegd, judaïsme=communisme. De joodse geldmacht wil de politieke wereldmacht verplaatsen naar communistisch China. President Trump wilde dit proces van ondergraving, tegengaan met zijn programma van “America first”. Het mocht niet baten, de frauduleuze VS verkiezingen waren een zorgvuldig geplande staatsgreep. Het onvoorstelbare is realiteit geworden. Maar de nieuwe verhoudingen passen in een historische context.

     Vele, totaal overbodige oorlogen hebben de VS uitgeput, in moreel, mentaal, industrieel (delocalisaties) en in materieel opzicht. Churchill had voor zijn subversieve actie ongeveer een halve eeuw nodig. In de VS nam dat enkele decennia in beslag. We zien in de verraderlijke rol van Churchill, het evenbeeld van saboteurs door de presidenten Bush 1 en Bush 2, beiden Skull and Bones, vervolgens de communist Obama en dan nu, de frauduleus aankomende VS president, Bidden. Trump was een niet gewenst intermezzo. Daartoe moest Trump verdwijnen. Hij is de laatste in de rij politieke leiders, die dat is overkomen. Zie hierboven. Onze enige hoop is dat hij weet dat 75 miljoen Amerikanen achter hem staan, en ook dat zij weten wat er gebeurd is en welk verraad er heeft plaats gevonden. Sinds de NL Gouden Eeuw is niets bestand tegen de geldmacht van de gewetenloze leden van de “Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9), ……….”de vijand van alle mensen” (Paulus, 1 Tess.,2:15).

     1. Nog een nabrander op hierboven.
      Naast de genoemde verwijderde presidenten als Kennedy en Nixon, past ook de vroegere president Lincoln in dat rijtje, in 1865 werd hij vermoord door de terrorist Bootz, die banden had met het City groot kapitaal in die tijd. Lincoln weigerde namelijk een Centrale bank op te richten. Die kwam er toch, in 1913, in de geplande aanloop naar WO I, ter financiering. Al in de jaren 1920, was bekend dat niets is wat het lijkt !! De toenmalige burgemeester van New York, John Hylan (1918-1925), zei dat, “De werkelijke bedreiging van onze republiek is de onzichtbare regering, die als een gigantische octopus zijn slijmerige poten over onze steden, staten en natie legt….. de kleine kliek van machtige internationale bankiers beheersen in de praktijk de regering van de VS, voor hun zelfzuchtige doelen. Zij controleren in werkelijkheid beide politieke partijen en de meerderheid van de kranten en tijdschriften in dit land.” Dit is wat men noemt de “deep state”. De weduwe van de moordenaar van Kennedy, L.H. Oswald, zei tegen de schrijver A. Weberman : “het antwoord op de moord op Kennedy ligt bij de Federal Reserve Bank.” (FED) Trump was voor het systeem een grote bedreiging. Evenals de gekozen Paus Johannes Paulus I, vermoord in 1962, door twee vrijmetselaar kardinalen, w.o. Villot ! Waarschijnlijk was dat lot ook Trump beschoren geweest of een poging daartoe, als hij een tweede termijn had kunnen uitzitten. Maar nu, kijkend naar de toekomst, zal het nieuwe regiem in de VS er alles aan doen om de communisten agenda uit te rollen. Het heeft er alle schijn van dat het gigantische bedrog van de huidige griep “pandemie”, een voorbereiding is en tot doel heeft de mensen klaar te stomen en te doen gewennen aan een slavenbestaan, in de terreur wereld van de groene leugen, afgedwongen door de nieuwe communisten van Groen Links, verkleed als de Groene Khmer. Ik mag U eraan herinneren, beste lezers, dat Groen Links is opgericht in 1992, als voortzetting van de Communistische Partij Nederland, de indertijd beruchte CPN. In die tijd maakten die partij geen schijn van kans. De mensen waren nog geworteld in het Christendom, maar sinds dat vervloekte Vat. 2 concilie, is het geloof verloren gegaan, de geopenbaarde waarheid en het dogma, werden afgeschaft, zowel bij katholieken als protestanten.
      De timing van de “deep state” lijkt perfect, de tijd is rijp voor de groene aanslag op de vrijheid. Als mensen in niets meer geloven, als God dood is verklaard, gaan ze in alles en nog wat geloven. Dat is het drama van de valse griep “pandemie”. De verplichte muilkorven versterken dat beeld en het gevoel van onderhorigheid aan de nieuwe afgod, de staat. Wie ziet dat niet zelfs bij enkele eigen kinderen ??

      1. Lees de onderste regels als volgt :
       Dat is het drama van de valse griep “pandemie”. De ‘lock downs’ zijn desastreus, en fataal voor het midden en kleinbedrijf, ter vernietiging van het particuliere eigendom, een steun pijler van het communisme. En de verplichte muilkorven versterken het beeld van slaafsheid en onderhorigheid aan de staat, de nieuwe communistische afgod. Wie ziet dat niet, zelfs bij enkele eigen kinderen ??

 42. Aan @ Theudmer..

  Bij deze een deel uit een YouTube-video over de Illuminati ..(de hele film kan ik niet vinden).. waarin ze laten zien dat ze begrijpen wat er gebeurt op het moment dat de Waarschuwing intreedt, namelijk dat de 9 planeten op een lijn zullen staan tenopzichte van de zon en waarin verleden en heden één zijn..het oordeel dus.
  https://youtu.be/AaC2pEtXyrU
  Milton William “Bill” Cooper (naam te googlen) wist te zeggen dat de Illuminati eerst maitreya zouden inzetten.. dus er is een duidelijk samenspel..of beter: een samenzwering.
  De Illuminati zijn dus luciferische ingewijden en bezitten ook nog eens de hoogste kennis in wetenschap en technologie.
  Ik kom daar nog op terug.

 43. Een familielid die in de zorg werkt heeft van haar werkgever een officieel document ontvangen ter voorbereiding op het ontvangen van het vaccin. Daarin staat vermeld dat zwangere vrouwen het vaccin niet mogen krijgen, en dat koppels na de inenting vier maanden moeten wachten om in verwachting te komen. Waarom ? En als de vrouw nu net vóór de inenting toch in verwachting is, en ze het pas na de inenting zelf ontdekt ? Wat gebeurt er dan met het vruchtje ? Kan het vaccin een misval veroorzaken ? Kan het kind gehandicapt zijn of andere zware misvormingen oplopen ? Deze informatie wordt niet meegedeeld en dat is toch wel heel vreemd ! Heel wat informatie blijft in het duister en moet dan maar uit de verantwoordelijken gemolken worden, en dan nog is men niet zeker dat alles wordt gezegd.

 44. @@@@

  Wie zou dat toch kunnen zijn, de persoon waar de Heer over spreekt in de onderstaande video ..van ENKELE DAGEN GELEDEN❓
  https://youtu.be/FA9e-iNdXUs
  @Theudmer…. eric-b-l …en Jules van Rooyen…zij weten vast raad …zij zijn goed ingelicht.. en zij zullen vast weten wie de betreffende persoon is …ik heb ook een vermoeden maar durf het vandaag niet hardop te zeggen …..men zou denken dat ik de hofnar van de koning ben …of de dorpsgek ..of misschien wel ene Johan P. Derks ..die ex voetballer 🤭

 45. Aan @Theudmer …{6 januari 2021 om 14:44}..

  Ja.. @Theudmer.. een goede verwoorde samenvattende analyse.. misschien ben je na de 3e wereldoorlog wel kandidaat koning voor België…zou zo maar kunnen ..maar dan wel maar voor een gedeelte van België want dat zou bij Nederland komen ..en Nederland weer bij Duitsland…heb ik ook maar uit een profetie.🤔

  Die satanisch sekten menen door de 3e wereldoorlog opnieuw aan de macht te komen, wat dan een gouden new-age tijdperk zou moeten zijn..onder inspiratie van lucifer en de rest van gevallen engelen. Het is vandaar dat ze diep onder de grond schuilkelders hebben gebouwd om de aanstaande verandering in het heelal en diens invloeden op de aarde te overleven ..maar het staat in de H.Schrift dat God ook daar hun weet te vinden met Zijn toorn en dus ook op de planeten waar ze ook al schijnen te vertoeven met hun geheimen kennis in de technologie, ontvangen middels de gevallen engelen, “zijnde” de buitenaardsen.

  Maar hoe het hun zal vergaan, zoals je zelf ook weet, staat in Openb.3:9.
  En toch weten ze in het verloop naar het einde toe van het tijdperk van vrede, opnieuw aan de “bak te komen” ..en dat is te constateren uit Dan.7:12.. waartoe ik al eerder op heb gewezen en waar het beest uit de zee en haar algemene aardse macht, verpersoonlijkt zal zijn in de persoon van de antichrist ..en symbolisch 3½ jaar van optreden krijgt. Openb.13:5.

  Die andere symbolische 3½ jaar van optreden is dus bestemd voor die [andere] antichrist, de valse profeet maitreya.. en die dus VOOR de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel zal optreden.. en die door het VUUR van de Waarschuwing daar dan zijn ondergang naar de hel in vindt…en het is -waarschijnlijk- dat met de uiteinde-lijke komst van de antichrist de genezing is van die dodelijke wonde (Openb.13:3) opgelopen met de nederlaag van satan in de eerste antichrist, de valse profeet maitreya, de tegenstander van Maleachi 3:1 bode die nog vóór de Waarschuwing komen moet.. en wie dat is is hier al bekend🤭..met de naam P….s.🤔 ..zoals ik in een profetie gelezen heb en zou John heten, wat betekent ..God is genadig..Henry betekent heerser [van] het thuisland en is dus geen heerser OVER het thuisland ..Jesaja 52:7-12.

 46. Aan Jules van Rooyen…

  Theudmer heeft gewoon een andere invalshoek, ik meen hem als leek goed te kunnen volgen vanwege mijn eigen interesses op dat gebied en wat jij aandraagt van informatie over bepaalde verbanden lijkt mij veel ingewikkel-der ..ook door al die vertakkingen van samenzweringen en lijkt het mij dan ook dat je daar een enorme studie voor moet maken om daar over mee te kunnen praten. Ook de site van henrymakow.com geeft veel informatie over de achtergronden van gebeurtenissen uit het verleden en dan zie je pas hoe weinig je als leek weet over het geschiedene.

  1. Omdat de schepping toch voortkomt uit het Wezen van God en deel uitmaakt van een hoger beraad dan wij hier kennen maakt het uiteindelijk niet veel uit hoe de landsgrenzen voortdurend onder druk staan en a.h.w. gekneed worden. De machthebbers herhalen toch ook altijd weer dezelfde dwaasheden als hun voorgangers en het volk hervalt ook steeds weer in zelfgenoegzaamheid in de perioden van welvaart, waarna weer talrijke louteringen en beproevingen moeten toegepast worden op grote schaal maar ook in de micro-klimaatjes van o.a. de gezinnen en in de pico-klimaatjes van de zielen. Op welke wijze de hemelse machten in samenwerking met de heiligen te werk gaan is moeilijk om zich voor te stellen. Het schaakbord van de vrijmetselaars lijkt me een steeds weer mislukkend monopoliespelletje waar het bloed vanaf druipt terwijl zij door hogere geesten vermoedelijk worden gelokt a.h.w. zoals men een ezel kan leiden met een wortel aan een touwtje aan een soort vislijn. Ooit zullen we het mogen aanschouwen.

 47. eric-b-l,
  Ik sluit mij volledig aan bij Uw reactie van 9 januari 2021 om 07:46 uur.

 48. Aan Eric-b-l…

  In Europa hebben de landen door de jaren heen zich steeds meer gebonden aan de verdragen in Europa en andere globale verdragen en dus van daaruit steeds meer soevereiniteit overgedragen, hetgeen bekende feiten zijn.. niks nieuws.
  Dat wat Thierry Baudet in Nederland roept is daarom eigenlijk bijna niet te verwezenlijken ofschoon het in Engeland blijkbaar wel kan.
  Elke regering bouwt voort op de vorige of anders krjjg je zoiets als een “extreme” omwenteling..zoals Nostradamus aankondigd en in Jesaja 52:7-12 met de hulp van Gods ingrijpen.

  -Nogmaals- wat Nostradamus zegt::
  ▪︎Aan het einde van de Var ((oorlog.. 3e wereldoorlog)) verandert de Almachtige.
  ▪︎Dichtbij de oever worden 3 SCHONE kinderen geboren ((“geboren”)).
  ▪︎Ineenstorting van het volk door bevoegde leeftijd !!!
  ▪︎De regering in het land [verandert] !!! én [groeien] zal een oprechter iemand.

  Thierry Baudet in Nederland had het over de uil van minerva, waarschijnlijk is hij dan een vrijmetselaar net als Mark Rutte, Baudet is dan waarschijnlijk, c.q. niet uitgesloten een vangnet-pion.. op de wijze begrepen zoals dat op de site martinvrijland.nl beschreven wordt en is hij dan ook een volksverrader..want dat zijn vangnetpionnen.. en zelfs lijkt mij, zijn het dan ook landverraders.

  Die [oprechter iemand die groeien zal] ..is de Maleachi 3:1 bode in de volgende al hier -bekende- link .. https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 .. de Vreugdebode in Jes.52:7-12 ..met zijn opdracht, de ware 🤺 eindtijd Cyrus.. en niet Trump ..als Illuminati-vrijmetselaar 🤔 ..😱 ..die dankbaar gebruikt maakt van evangelische christenen.. zoals je ziet vertrouw ik Trump niet.. maar kan hij zich nog steeds bekeren.

 49. Aan @eric-b-l,

  Was jij het niet ..of Theudmer die voor niburu.co waarschuwde ..misschien omdat ze een new-age inslag hebben.. maar ondanks dat strijden ze voor de individuele vrijheid.. en tegen de satanische NWO wereldregering. ..In de volgende link zie je hoe geraffineerd de NOS het collectief propagandeert. https://niburu.co/binnenland/15874-heel-groot-brittannie-heeft-in-ieder-geval-tot-pasen-huisarres

  Want daarom gaat het in het vaccinatie programma dat niet het individu telt maar alles draait om de collectiviteit ..en waar iedereen zijn identiteit moet inleveren omwille van het collectief van het globale communisme.. iedereen moet zich dus offerend aanbieden terwille van dat doel en dat doel kan alleenmaar verwezenlijkt worden door de ware verlichten..zijnde de Illuminati die weten wat goed is voor het.. elk individu…
  Maar met de eenheid in Jezus Christus gaat het om elke individuele ziel en zijn belang van eeuwige behoudenis.

  Met satan en zijn antichrist zijn zij de top-steen op de driehoek.. die strijden tegen de ware hiërarchie van orde in de hemel en willen ze een eigen nieuwe wereldorde..inplaats van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde zoals de h.Schrift leert.. Vergilius had het over de [nieuwe orde der tijden] ..zij verdraaien zijn voorzegging, en maken er de nieuwe wereldorde NWO van onder leiderschap van de Illuminati-vrijmetselarij en hun 1atere antichrist.

  Vergilius voorzegd ook een koning en waar de Illuminati-vrijmetselarij van veronderstellen dat het hun antichrist zal zijn.. maar als je Vergilius goed leest wijst hij naar de gereinigde aarde zoals die door de Waarschuwing zal ontstaan 🤔 ..🤗
  …..

  1. @ Jo,
   Het lijkt me onmogelijk dat Vergilius zou verwijzen naar het Nieuwe Verbond van Christus, nochtans is het volgens mij wel mogelijk dat (occulte) helderzienden hem spraken over een nieuwe orde der tijden.
   Met Vergilius zit je midden in de hekserij. Hij vertoont alle kenmerken van iemand die deze spirituele wereld kent, maar hij gaat in de fout door er zich volledig aan over te geven. Hij bewijst daardoor ook dat homofilie kan ontstaan door zich gewonnen te geven aan de hekserij want hij had twee jongens als ‘vrienden’. Hekserij moet men bestrijden en men mag nooit instemmen met de verlangens van deze door duivels bezeten vrouwen. Hekserij is een afschuwelijke vorm van narcisme en despotisme en wie zich daar zonder sterke innerlijke weerstand aan onderwerpt gaat zich gedragen als Narcissus uit de Griekse mythologie. Inderdaad helemaal de NWO.

 50. Aan eric-b-l..

  In het -boek der waarheid- staat het volgende en wat ik extra markeer betreft Dan.7:12 🤭
  Ik verneem deze informatie ook pas voor de eerste keer 🤔

  69. De toorn van God daalt neer op de Nieuwe Wereldorde
  zondag 17 april 2011, 19.00 uur

  Mijn zeer geliefde dochter, met grote droefheid moet ik u zeggen dat de komende ecologische rampen zullen resulteren in een enorm verlies aan mensenlevens in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. De toorn van God, Mijn Eeuwige Vader, zal snel over deze Wereldwijde Alliantie vallen die in het geheim ondergrondse organisaties plant om de rest van de wereld voor hun eigen voordeel te doden. Ze zijn verantwoordelijk voor het creëren van rijkdom, landbouw en nieuwe technologieën die je zouden verblinden als ze niet zo duivels waren in hun doelen.

  Deze mensen uit elk land in de Eerste Wereld zijn rijk, machtig, getalenteerd en controleren banken, het leger, wereldwijde humanitaire organisaties, politie, regeringen, nutsbedrijven en de media. Geen van jullie kan aan hun klauwen ontsnappen, tenzij ik je vertel hoe.

  Gebed, vooral de rozenkrans van barmhartigheid, zal bekering verspreiden, en door het bidden van de rozenkrans zal het werk verzwakken van deze kwaadaardige parasieten wiens afgod Satan is.

  Het interessante is dit: veel van deze fanatici die vastzitten in dit verraderlijke web geloven dat ze simpelweg ambitieus zijn met een natuurlijk verlangen naar rijkdom en dat ze geen enkele religieuze overtuiging hebben. Wat ze niet weten, is dat ze dagelijks worden misleid en beïnvloed door Satan. In hun gedachten, verwachtingen, woorden en daden. Hoe blind zijn ze!

  Waar ze zich ook bevinden, de toorn van God zal neerdalen met angstaanjagend geweld. Dit is al aan de gang. Je wordt tegengehouden, maar het zal even duren. ‼️[[Het zal ze niet volledig stoppen‼️]], maar het zal de nare gevolgen die hun acties anders zouden hebben, verzachten.

  De Allerheiligste Drie-eenheid staat nu actief in communicatie met uitverkoren zielen over de hele wereld. Gelovigen zullen dit inmiddels hebben opgemerkt. Degenen die niet in God de Vader geloven, denken dat deze mensen slechts kommer en kwel zijn. Hoewel veel mensen in de wereld tegenwoordig inderdaad valse beweringen doen, negeer ze alsjeblieft niet zonder eerst te horen wat ze te zeggen hebben.

  Bid altijd om leiding in deze moeilijke en verwarrende tijden. Richt altijd uw aandacht op Mij, uw goddelijke Redder. Ik zal je hand stevig vasthouden en je door deze verleidingen heen helpen.

  Als ze deze profetieën zien gebeuren, zullen veel mensen in paniek raken en in veel gevallen doodsbang zijn. Maar er is niets te vrezen, want deze periode zal van korte duur zijn. En dan zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen, waar jullie allemaal een vredig, lang en gelukkig leven zullen leiden in eenheid met mij.

  Hoe meer mensen zich bekeren en God de Vader om leiding vragen, des te minder zullen de gevolgen zijn van de kwaadaardige heerschappij die door de Nieuwe Wereldorde is gepland.

  Ga nu in vrede. Bid om uw geloof in Mij te versterken.

  Uw barmhartige Redder en rechter Jezus Christus

  Toch wel opmerkelijk dat ik ook hierin weer bevestigd wordt in mijn inzicht.
  Maar ja wat maakt het toch eigenlijk uit “🤷‍♂️”.
  Vandaag kreeg ik via eenmail het bericht van een kennis dat ik hem teveel informatie toezond .. en heb hem geschreven dat hij inderdaad zelf via die sites door kon breien, het is dus nu zijn eigen verantwoordelijkheid en zal ik hem dus ook niet meer op het een en ander opmerkzaam maken..helaas.. hij is gepensioneerd en kan dus tijd maken om zich voor te bereiden op wat komen gaat.💆‍♂️

 51. Aan eric-b-l….

  Helaas heb ik mij nog niet zo verdiept in Vergilius en weet het weinige via Dante Alighieri en zijn 3 voudige visionaire reizen door de hel, vagevuur en hemel.. het was visionair.. ik mag toch aannemen dat Vergilius een hoogstaande heiden was..anders kon hij in die visionaire tocht niet daarin optreden.

  Anna Katherine Emmerick had het ook over de helderziendheid en zei alleen, als ik het mij goed herinner: dat ze rein moesten ook even anders zou satan er tussen komen.
  Ook de VROUWE VAN ALLE VOLKEREN zegt :: “het is para dit en para dat ..maar het is de Parakleet die het in Zijn werk stelt…

  Het schijnt ook dat Vergilius juist wel de komst van Christus ergens impliceert.
  Volgens wat ik mij herinner heeft Vergilius een kuis en deugdzaam leven geleid..ga het maar eens eventueel na in wat Dante over hem zegt.. of google zijn naam ikzelf lees zijn boeken niet meer.. die tijd is voorbij.

  Maar je zegt zelf: “{Het lijkt me onmogelijk dat} Vergilius zou verwijzen naar het Nieuwe Verbond van Christus, nochtans is {het volgens mij} wel mogelijk dat (occulte) helderzienden hem spraken over een nieuwe orde der tijden. Juist door de Waarschuwing in het 6e zegel komt er een nieuwe orde der tijden en zouden die helderzienden inder-daad dus goed geschouwd hebben.

  Ik vind het weer jammer dat je weer niet echt ingaat op de inhoud van mijn reactie ..
  Maar misschien heb je ook te weinig tijd… zal ik maar veronderstellen ..🤭

  1. Jo,
   ik kom slaap te kort vanwege de heibel omtrent Trump en J.Biden dat ik tracht te volgen. Theoretisch zou men de hele kliek van Biden zonder meer kunnen oppakken wegens talrijke zware misdaden en Trump terug in eer herstellen. Zelfs indien dat zou kunnen zouden we toch nog de dictatuur van het virus en het vaccin moeten ondergaan. Dus vrees ik dat de hel nu aan het openbarsten is, met of zonder Trump.

   Het kan natuurlijk mogelijk zijn dat Vergilius kuis en deugdzaam zou geleefd hebben, en misschien kan men het hem vergeven dat hij met jongens speelde, maar ik zie dat niet echt zitten. Velen zullen met klem benadrukken dat hij toch zulke grote talenten bezat waardoor ze hem bij voorbaat verheerlijken. Wereldse grootheid, dus geen zuivere geestelijke beleving. Vele jaren geleden las ik Dante en pas ca.1990-1993 de opera over Aeneas en Dido op aandringen van een agressieve heks. Die heks doet voor mij de deur dicht.

   Voordat die heks mijn leven volledig overhoop gooide had ik een reeks heldere dromen over een oranje-rode gloeiende planeet die er erg dreigend uitzag. Nooit kreeg ik er commentaar bij. Ik geloof wel dat sommigen zullen overgeplaatst worden naar een betere wereld maar daar zal ik niet bij kunnen zijn, dat houd ik niet voor mogelijk want het is alsof ik een monster met me mee sleur dat me gevangen houdt. Indien ik er tijdig van bevrijd wordt zie ik je misschien terug in die nieuwe wereld. So long!

   Laat alle zorgen over aan God, Hij weet waarom verschrikkelijke dingen moeten gebeuren. Waar maak jij je toch altijd zorgen over?

 52. Aan @eric-b-l … {9 januari 2021 om 23:13}

  Eric..
  Je schreef: “Laat alle zorgen over aan God, Hij weet waarom verschrikkelijke dingen moeten gebeuren. Waar maak jij je toch altijd zorgen over?” ..dat is “grappig” terwijl je ook schreef: “ik kom slaap te kort vanwege de heibel omtrent Trump en J.Biden dat ik tracht te volgen.”

  Dus je maakt je evengoed zorgen over een goede afloop.. maar je weet ?! toch evengoed dat Trump een Illuminati-vrijmetselaar is en beide partijen daar het [handwerk] van de synagoge van satan zijn. Er zijn zelfs begenadigde personen die achter Trump staan en over die personen heb ik dan ook zoal wat bedenkingen.. ook de evangelische christenen daar spelen een eigenaardige rol met die president..over het een en ander is er heel wat informatie op net te vinden ..en waar je zelf de natuurlijk nodige voorzichtigheid in moet betrachten.

  Je schreef ook over een oranje-rode gloeiende planeet ..iemand vertelde me eens dat in Valkenburg in de 2e wereldoorlog een geleerde brave Joodse pater leefde die de Duitsers meenamen naar Duitsers en ook hij sprak over dat hemellichaam zoals jij dat zegt en nu weten we door de zieners dat die in botsing met de aarde zal komen.
  Dus het was niet zomaar een droom die je had …maar was dus een profetische droom ..om het zo te zeggen.

  Ook had je het over -die nieuwe wereld- je bedoelt natuurlijk de gereinigde schepping middels de grote Waarschuwing.. toen heb ik het volgende gegoogled –zienster uit Bayside– en op die pagina stond er een link over de opname waar de evangelische christenen zoveel over spreken…

  …Daar heb ik een bepaalde visie over, maar die visie hoeft niet juist te zijn..ik denk dus dat al die mensen die uitverkoren zijn om in het voorzegde leger van God te functioneren dat die het zijn die uit hun omgeving worden weggenomen opweg naar de eindbestemming in de Himalaya waar een bovennatuurlijke poort naar het aardsparadijs is.. en vandaaruit zullen ze weer terugkeren.
  Maar het is beslist [niet] zo zoals sommige stromingen uit de evangelische christenen geloven dat ze opgenomen worden en dan het verheerlijkte onsterfelijk lichaam ontvangen en dan met Jezus Christus terugkomen om hier op aarde met Jezus Christus 1000 jaar te regeren.. die visie van hun
  is beslist in strijd met de h.Schrift ..en tevens absurd.

  A.K.Emmerick vertelde dat Johannes de Doper opweg ging naar de Himalaya om in het bovennatuurlijke en bovenzinnelijke aardsparadijs te komen (zie o.a. Psalm 48 en Hebreeën 12:22).. waar ook Elia en Henoch vertoeven en waar ze in de eindtijd uit terugkeren naar de aarde om hun missie over de eeuwen heen, tegen de antichrist te beëindigen

  En dan die heks waar je het over hebt ..ik vraag me af of een exorcist je misschien helpen kan en vroeger hoorde ik weleens dat ze kinderen lieten overlezen door een geestelijke ..maar verder weet ik er ook niets van en over.
  Toen mijn moeder als baby eens in de kinderwagen lag kwam er ook eens een vrouw naar haar kijken en zei: “wat een mooi kindje” en legde haar hand even op haar buik.. mijn moeder zei dat ze heel vaak last van haar buik of maag had en zeker toen ze jonger was.. die vrouw -bleek later- ook een heks te zijn die werkte met voodoo naalden en poppen.. mijn moeder heb ik daar vaker over horen vertellen, zij wist het natuurlijk van haar eigen moeder.

  Volgens een uitspraak van Jezus Christus zou na de Waarschuwing, van wat nu tot wonderen classificeren dan [als het ware] tot de natuurlijke orde behoren.
  Ook schreef je: “want het is alsof ik een monster met me mee sleur dat me gevangen houdt. Indien ik er tijdig van [bevrijd wordt]” etc. ….dat betreft dan op zijn minst bij de Waarschuwing.
  De evangelische christenen zouden van jouw situatie zeggen dat je nog een occulte last uit het verleden met je meedraagt.. waarschijnlijk kun je dan terecht bij een exorcist.
  Verder heb ik -tot nog toe- daar ook geen “verstand” van.

    1. De naam ‘pastor’ is niets anders dan hoogmoed: men wil niet zeggen, dat men ‘slechts’ kapelaan is. Hoogmoed is het begin van ongehoorzaamheid.

     1. ‘kapelaan’ houdt in, dat men geen enkele verantwoordelijkheid heeft: de pastoor draagt de volle verantwoording van het doen en laten van de kapelaan.

   1. Ik interpreteer dat als “Jezus de Goede Herder”
    –http://mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html–

    Aangaande heilige Harten van Jezus en Maria.
    Zie welk een mooie verzameling bij de zeer ijverige Claudia en haar vrienden:
    o.a.:
    –https://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3248228–
    –https://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3247869–
    –https://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3247664–
    . . . enzovoort sedert jaren.

    So what ?

 53. Aan eric-b-l..

  Wat er fout is aan pastor Enoch betreft de aangegeven boodschap van Enoch in die betreffende reactie:: https://youtu.be/yp9I9CF3bXs ..hierin worden de kardinalen die tegen Bergoglio zijn rebellen genoemd en is de [actuele] paus Bergoglio het slachtoffer die aan hun rebellie lijdt.
  Ook zouden die kardinalen een nieuwe paus willen benoemen ..en verderop in de boodschap blijkt er opeens een nieuwe paus te zijn die de kerk sluit en geweld gaat gebruiken en die de katholieken gaat vervolgen en doden.. van die kardinalen die het geloof dus willen behouden zouden, lijkt mij, nooit zo’n paus kiezen ..ik denk gewoon dat de huidige “actuele” paus te maken heeft met maitreya en zijn “meesters” en die het vaticaan gaan overnemen.. en het ook openlijk in hun geschriften zeggen.
  Enoch piest hier dus aardig naast het potje.. en gooit dus zijn eigen profetische ruiten in.. en wat later weer door kwaadwillige geesten kan worden opgepakt ..tegen de ware begenadigde zieners.

  Ook in het verstaan van de Duitse taal ben ik zeker geen talenwonder en is mijn aanleg ook hierin zeer gebrekkig ..maar ik denk toch dat ik het goed begrepen heb wat daar gezegd wordt …maar misschien kun jij of iemand anders mij bijvallen of hierin corrigeren.. of ik het dus goed begrepen heb.

 54. Beste lieve Joke en P.Derkske,
  kom aan mijn hartje, ook al heb ik slechts een on-olympisch onderontwikkeld gestel met kiekenborst toch wil ik graag een heeeeeel groot hart voor je hebben. Stop a.u.b. met het tellen van de puntjes en de kommaatjes en de te haastig vertaalde tekstdeeltjes. Je weet immers heel goed waarover het gaat. Hier is geen kwaadaardige sjinees aan het werk met zijn zoveelste hatelijke verdraaiingen van de waarheid. Kortom: het is echt en waarachtig. Was je een kleutertje dat een foutje ontdekte dan zou ik je graag op mijn armen wiegen maar daar zul je wel wat te groot voor zijn.

 55. Aan eric-b-l

  Inderdaad.. om een serieus antwoord had ik beter bij de kleuterschool kunnen gaan informeren.
  😭 🤧

 56. @ P.Derks,
  @ Jo,
  Claudia op [bloggen.be/levend_geloof9] is een dierbare schat van een engel en ik volg haar sedert jaren.
  Jullie commentaar gaat er bij mij echt niet in.

 57. @eric-b-l,
  De benaming ‘pastor’ werd pas gebruikt enige jaren na Vaticanum II en werd gebruikt door ‘moderne’ priesters, preciezer gezegd door kapelaans die ‘met hun tijd meegingen. Enige jaren daarna werd die term ook gebruikt door aalmoezeniers, mensen dus die geen verantwoording droegen over een vaste parochie.

  @eric-b-l,
  Als deze info U niet bevalt, dan spijt het mij, maar dit is pure én onvervalste info. Ik doe iet aan populisme en probeer dus nimmer(!) om populair te doen.

 58. correctie, laatste zin moest zijn:
  @eric-b-l,
  Als deze info U niet bevalt, dan spijt het mij, maar dit is pure én onvervalste info. Ik doe niet aan populisme en probeer dus nimmer(!) om populair te doen.

 59. Aan eric-b-l..

  Inhoudelijk communiceren met jou blijkt niet echt mogelijk te zijn.
  In dit, is inhoudelijk al heel wat opgehelderd en duidelijk.. de kern geraakt.
  De rest is vergeefse moeite…maar misschien ligt het aan mij-n ..inhoudelijke kern🤭

 60. Het Latijnse “Pastor” betekent herder. Dat weet U zeer goed.

  Hij is doorgeefluik voor boodschappen van Jezus en Maria,
  hij woont in Colombia
  en daar spreekt men hoofdzakelijk Spaans.
  Dus Pastor sowieso.

  Levend_geloof9 wordt vooral gevolgd door brave lieden die voornamelijk de rozenkrans bidden en veel op bedevaart gaan.

  Hoe groot kan die populariteit dan wel zijn?
  Niet zo groot als Obama, Trump of Biden,
  een vredig klein eilandje in een stormachtige zee.

  Overigens zou de INHOUD U zonder meer moeten overtuigen.

  1. Vermits hij voornamelijk herder is hoeft hij niet noodzakelijk kapelaan te zijn, of deken of bisschop.

 61. @eric-b-l,
  Nógmaals: Dat U die sites opzoekt, is Úw zaak, doch ik adviseer U om die sites argwanend(!) te volgen.

 62. @eric-b-l,
  Ik hád U al het volgende geschreven:
  Enige jaren daarna werd die term ook gebruikt door aalmoezeniers, mensen dus die geen verantwoording droegen over een vaste parochie.
  (Bijvoorbeeld aalmoezeniers in het leger gebruikten de term ‘pastor’ óók.)

 63. @eric-b-l,
  En mij valt op, precies zoals in het prille begin van het gebruik van dat woord, dat al die zogenaamde ‘pastors’ stevig betaald werden (en worden???).
  Ook valt mij op, wederom precies zoals in het prille begin van het gebruik van dat woord, dat zij allemaal zeer populair probeerden te doen in hun kringen en dus vele mensen aan zich bonden.

  Ik wou écht, dat ik U positiever nieuws kon vertellen. Maar, het is zoals het IS.

 64. Met respect voor uw gezondheidsprobleem
  vind ik toch dat men eender welke tekst
  vooral vanuit de ziel moet trachten te ‘zien’
  dat is wat men empathie noemt: beleving = inhoud.

  Kijk naar Jezus en apostel Johannes,
  ook Maria en Johannes,
  zij spraken welhaast zonder uiterlijke woorden.

 65. @eric-b-l,
  Ik kan U niet genoeg waarschuwen: Iedereen (zonder uitzondering) die het woord ‘pastor’ gebruikt ‘moet’ gewantrouwd worden.
  Ik ben het met U eens, dat – vooral Maria, de moeder van Jezus – welhaast zonder woorden zeer duidelijk sprak, Ook Johannes – zij het in mindere mate dan Maria – zeer duidelijk was met weinig woorden.

  Zo heb ik ook in mijn leven geleerd, dat er vooral naar mensen geluisterd ‘moet’ worden naar mensen die weinig zeggen. Daar zit vaak óf veel waarheid in, óf die mensen hebben écht niets te zeggen.

  1. Hoe is het mogelijk dat U niet onmiddellijk ziet dat de teksten van Pastor Enoc alleen gelezen worden door Traditie-gezinde Katholieken, nooit door modernen aanvaardt! Al was het alleen al omwille van deze woorden: “De heilige Harten van Jezus en Maria.” die op de website ten zeerste aanbevolen worden!

   Daar krijgt u geen modernist meer aan, ook geen enkele protestant.

   Het is duidelijk dat de inhoud u volkomen ontgaat.

 66. @eric-b-l,
  Ik heb nóg iets geleerd in mijn leven:
  Als je iets totaal niet begrijpt – zelfs na uitleg – dan klopt er iets niet met die persoon.

 67. @eric-b-l,
  Wat ánderen doen en/of denken, is niet van belang. Dat is hún zaak.
  @eric-b-l,
  Ik ben toch duidelijk geweest?

  1. Volgens mij verdedig ik een Traditioneel Katholieke profeet die duidelijk in waarheid spreekt en die ik al jaren lees terwijl u hem veroordeelt zonder te weten wie hij is en zonder te onderzoeken.
   Indien u modern was of ongelovig zou ik niet blijven aandringen.

 68. @eric-b-l,
  Ik ga nóg verder:
  Wat die zogenaamde covid 19 betreft:
  Daar zijn vele zaken die ik niet begrijp: de gehele(!) logica ontbreekt.
  Ik was vroeger een écht zorgenkindje en heb diverse zeer besmettelijke ziektes gehad.
  Ik lag ’n paar maanden in de woonkamer (waar dus iedereen kwam).
  Tóch heb ik nóóit iemand besmet.
  De enige extra maatregel: na toiletgang metéén de deurklink en de toilet ontsmetten (mijn moeder deed dat toen met chloor). Echter, gewone azijn – of beter – schoonmaakazijn – is echter óók goed.
  (en natuurlijk luchtte mijn moeder – zoals gewoonlijk – na ’t slapen ’n half uur de slaapkamers door de ramen (zelfs in de winter) wijd open te zetten.

  Dus, ik geloof die hele corona niet.

  1. Volledig akkoord. Als kind, 8 of 9 jaar oud (derde studiejaar), droomde ik nachten na elkaar dat afschuwelijk wild dansende duiveltjes me naderden en op het ogenblik dat ik grote angst kreeg verscheen van rechts achter me een hand die hen bezwerend stopte waarna ik wakker werd. Dat was mijn engelbewaarder. Tot de dag aanbrak dat bleek dat mijn broertje die altijd naast me sliep de erg besmettelijke ‘krop’ had en hij moest meteen naar het ziekenhuis waar ik nooit mee naar binnen mocht.
   Iedereen vroeg zich af hoe het mogelijk was dat ik niet besmet was.
   Mijn engelbewaarder heeft me jarenlang meerdere keren zijn geestelijke macht getoond en daarom hoef ik niets te weten over moleculen, atoomstructuren en virussen. Desondanks kreeg ik op latere leeftijd een hele serie inspuitingen over een periode van enkele weken omdat een schoolarts vond dat het nodig was. Ik ben er nu van overtuigd dat op die wijze duistere geesten worden aangetrokken. Een of twee jaren later werd ik voor de eerste keer door een heks met ontzettend kwade ogen a.h.w. gehypnotiseerd. Dat beschouw ik als een der logische en kwaadaardige gevolgen van ingespoten gif.
   Dus: weg met de gevaarlijke leugens over virussen en vaccins en big pharma!
   De goddelozen moeten God zoeken. Dringend!

 69. @eric-b-l ,
  Als ik het woord ‘pastor’ zie, dan rijzen de haren van mij meteen te berge.
  Dus, ik heb nul interesse in wat ‘pastor’ huppeldepup doet of zegt.

 70. @eric-b-l ,
  Wat die corona betreft, las is zojuist het volgende bericht:
  belegger.nl/Beursnieuws/ANP-110121-281/Econoom-verlenging-lockdown-brengt-economie-grote-schade-toe.aspx

  Dit sterkt mij in mijn gedachtegang inzake corona.

  1. Dan ga ik met u bidden dat scenario zwart niet uit de kast zal hoeven in welk land dan ook. Mocht het toch zo zijn dan wens ik u veel succes bij de triage. Want u gaat vast helpen bij die triage. Dan kan u de ongelukkigen van geestelijke bijstand voorzien en uw denkbeelden nog eens uiteen zetten.

   trouwens.,… wanneer gaan we eens samen naar een IC afdeling. Ik ben benieuwd als u uw gedachten over covid19 en griep aan het personeel uitlegd. Het zal voor hun ook een opluchting en openbaring zijn…;-)

  2. EuroMoMo toont aan dat de Corona-crisis een complete ‘hoax’ is en dat ‘lockdowns’ niet werken, maar België scoort op alle vlakken het slechts van Europa
   https://kavlaanderen.blogspot.com/
   Zoals in Fatima 1917 Maria reeds voorzegde: de communistische dictatuur zal de hele wereld overheersen.
   En communisme leidt altijd tot geplande vernietiging van de vrije wereld.

 71. Aan eric-b-l…

  ERIC ..Ik heb over de ziener Enoch en zijn boodschap in de betreffende video https://youtu.be/yp9I9CF3bXs ….nog eens nagedacht: het is natuurlijk duidelijk dat met de actuele paus, Bergoglio bedoeld mee wordt.. maar als dus paus Benedictus XVI de feitelijke paus is en de kardinalen gaan weer een andere paus kiezen hebben we dus feitelijk [3] pausen.. en wordt het feitelijke paus-zijn van Benedictus XVI in zijn grondslag in zekere zin “geweld” aangedaan.

  Moet ik soms veronderstellen dat de goede kardinalen geen mogelijkheid zien om Bergoglio af te zetten?! ..Dat vraag ik mij af.. misschien heeft daar iemand weet van.. misschien Jules van Rooyen of Theudmer… bij 3 pausen krijg je inderdaad een kerkscheuring.

  1. [https://restkerk.net/2021/01/12/aartsbisschop-ganswein-bevestigt-dat-paus-benedictus-xvi-zal-worden-ingespoten-met-het-coronavaccin/]

   Ik loop al een tijdje met het vermoeden dat hogere pieten een speciale ongevaarlijke spuit krijgen, maar voor Benedictus XVI vrees ik dat dit toch zijn einde zou kunnen betekenen. Schande dat men een 94-jarige nog zulk zwaar vergift wil inspuiten.

   Verder blijf ik er nog steeds van overtuigd dat Bergoglio de valse profeet is die ons de antichrist zal voorstellen als de redder van de wereld, en dat hij de in het wit geklede bisschop is die aan zijn einde komt op de wijze zoals beschreven in de beroemde voorzegging die je zeker wel goed kent. Het zou nochtans mooi kunnen zijn indien Bergoglio zich alsnog zou bekeren. Mogelijk zal de beroemde scene er een zijn van een boetvaardig geworden in het wit geklede bisschop? Laat ons dat hopen.

  2. Ik geloof niet dat Ratzinger nog paus zou zijn. Dat Franciscus de wettige paus is is een dogmatisch feit. Dat iemand de wettige paus is betekent niet dat men die moet behandelen alsof hij een soort van nieuwe messias zou zijn; Franciscus is een slechtaard, maar de wettige Paus van Rome.

   Ik geloof overigens niet dat een wettige paus zijn ambt kan verliezen door ketterij; dat idee is ontstaan in de middeleeuwen maar bestond nog niet in de christelijke antiquiteit.

   De propaganda die beweert dat de oude modernist Ratzinger nog paus zou zijn is een psychologische operatie om steeds meer interne scheuringen te bevorderen. Indien Ratzinger werkelijk een vijand van Franciscus en de occulte krachten zou zijn, dan zouden die niet toestaan dat hij in pauselijk wit gekleed bleef rondwandelen in het Vaticaan met participatie in foto-operaties voor de media; het feit dat exact dat gebeurt toont aan dat er een boosaardig toneel opgevoerd wordt.

 72. @@@@

  O.a de profetie der linde ..of zoiets ..en andere profetieën.. en die wellicht jullie bekend zijn..zeggen dat een paus moet vluchten met vier kardinalen en dat hij dan naar Duitsland vlucht en standvastig in zijn geloof blijft ..dat zie ik Bergoglio nog niet doen…de Duitse paus zie ik ook eerder naar zijn land vluchten.

  Naar ik ergens gelezen heb zou Bergoglio niet goed aan zijn einde komen, misschien vermoord of zo.. bij de inval van Italië door de liefdevolle moslims..waar hij zo broederlijk mee is.
  Ratzinger is een canoniek gekozen paus ..en voor het leven ..Bergoglio zou dan wel canoniek paus zijn maar heeft het dan tegelijkertijd wel gestolen door samenzwering en zal het oordeel zeker niet ontlopen.

 73. @ eric-b-l

  Eric…
  Maar ondanks dat ik naar een positief lichtpuntje in deze profetie https://youtu.be/yp9I9CF3bXs ..van de ziener Enoch zoek, klopt deze profetie niet. De volgende de paus is volgens mij een van de meesters uit het gevolg van maîtreya, ((het is volgens mij een teken aan de wand dat Bergoglio zich heeft laten genezen door een goeroe))..en deze zal een zeer kwaaie zijn die de vervolging inzet nog voor de 3e wereldoorlog.. en volgens die link komt impliciet die kwaaie paus uit die groep van kardinalen..dit lijkt me al te sterk.

  Ook is Bergoglio [niet] de valse profeet, waar, zoals de site restkerk.net maar in blijft geloven door het boek van de Waarheid. Ze houden zichzelf voor de gek..en tevens andere gelovigen die dat ook geloven zoals jij..😱

 74. @eric-b-l..

  Al verschillende keren heb ik de video terug gehoord ..maar Eric, wees redelijk, deze usurpator is door samenzwering op de stoel van Petrus gekomen en dan zegt -die- Jezus ?! aan Enoch dat deze paus lijdt aan de ongehoorzaamheid van de kardinalen.. dat is voor mij dan niet echt.. het is een tegenstelling.. iemand die bewust bedrogen heeft kan niet opeens compassie hebben met het lot van de kerk en haar zending aan de gelovigen.. hij levert de kerk en de gehele christenheid over aan de synagoge van satan, wie niet ziet dat deze usurpator een kwaaie is, is blind. 🙈

  Maar ik denk ook dat de kardinalen geen nieuwe paus moeten benoemen ..als er geen weg is om deze ketter af te zetten, dan is het in Gods handen. Helaas is er bij de ziener Enoch iets niet in orde.
  Ook bij Vassula was het zo dat de vriendin van Vassula, Vassula waarschuwde om buiten God om niet op eigen initiatief eigen ondernemingen te starten om de boodschappen te verspreiden..dat was haar taak niet. Alleen God intrueerde haar om wat te doen..
  En zo heeft Vassula dan ook een tijdje geleden valse boodschappen ontvangen over deze usurpator paus.. die ook de hel ontkent en zelfs het vagevuur..zoals ik onlangs las.
  …….

 75. @eric-b-l..

  Ook over deze videoboodschap van Enoch https://youtu.be/YNPH8fVd3k8 heb ik zo mijn bedenkingen ..het betreft een geval van tweeledigheid of het betreft dubbelzinnigheid en is negatief. Elia en Henoch komen NIET voor de Waarschuwing..of het is dus in de zin van tweeledigheid en dan zodanig dat de Franse Paus en de Monarch zo’n overeenkomstige taak als die van Elia en Henoch vervullen maar dan dus van voor de Waarschuwing, zijnde het 6e zegeloordeel.
  …..

 76. @eric-b-l…

  Eric..wat erg dat je gelooft 😱 dat Bergoglio de valse profeet is.. kan Bergoglio dan doen wat in Openb.13:11-17 staat ??!! ..ik denk van niet !! ..
  Het is een mis-vatting die ook door de site: restkerk.net ..verondersteld en uitgedragen wordt.
  En Oh wé als je daar een andere visie tegenover stelt ..dan past diezelfde site dezelfde censuur tactiek toe van hun tegenpartij. 🙉

 77. restkerk = stui^ptrekkking van het fundamentalisch katholicisme. Geen aandacht aan besteden. Sterft wel vanzelf uit!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht