Raad van State verwerpt spoedprocedure voor meer dan 15 gelovigen per eredienst

Een spoedprocedure bij de Raad Van State om erediensten voor grotere groepen dan 15 personen te houden, en zo kerstmis te redden, werd gisteren afgewezen. De Raad vond de huidige beperkingen noodzakelijk voor de bescherming van de volksgezondheid en “niet strijdig met onder meer de godsdienstvrijheid, met het gelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel”.

“Politici weten niet wat er aan het gebeuren is”

De initiatiefnemers van de spoedprocedure waren een groep Katholieke en Roemeens-Orthodoxe priesters uit Vlaanderen en Brussel, waaronder EH Marc Leroy, de pastoor van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart te Koekelberg.  E.H. Leroy vond dat een maximale deelname van 15 personen in een basiliek als de zijne, met een capaciteit van 3500 kerkgangers, een “niet-gerechtvaardigde beperking” was. Voor de Covid crisis kwamen er gemiddeld 700 gelovigen elke week naar zijn zondagsmis. Aan de Standaard verklaarde Marc Leroy, dat er zich onder zijn parochianen kwetsbare personen bevinden, voor wie een regelmatige deelname aan de openbare eredienst in geen geval een overbodige luxe vormt. Politici weten volgens hem “niet goed wat er aan het gebeuren is. Vorige week is een meisje van zestien jaar die naar de Mis kwam, uit het leven gestapt. Ze was niet de eerste.” 

Strengheid en onbuigzaamheid zijn leidmotieven van Vivaldi-regime

Er is inderdaad bij onze regering weinig aandacht of inlevingsvermogen voor de niet-virologische aspecten van de Covid-crisis. Strengheid en onbuigzaamheid lijken wel de leidmotieven van het Vivaldi-regime, dat zich volledig heeft overgegeven aan de virocratie van haar politbureau, de Gems (Corona-adviesraad). Een groot deel van onze grondrechten werden afgeschaft of drastisch beperkt.  Er worden allerlei vuile spelletjes gespeeld. Informatie wordt verdraaid, burgers geculpabiliseerd of aangezet tot klikgedrag. Dit eindejaar wordt beslist geen periode, waarbij we zorgeloos kunnen vieren zonder over onze schouder te moeten kijken. Want de meeste zaken die ons gelukkig maken (familie, gemeenschap) zijn nu illegaal geworden.  Laten we in de aanloop naar kerstmis dus bidden voor verlossing van deze beproeving en inspiratie om de juiste instrumenten van verzet te vinden.  2020 was een rampjaar, maar 2021 kan het jaar worden, waarop we onze vrijheid opnieuw claimen. Het is belangrijk om vooral niet op te geven. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

65 commentaren op “Raad van State verwerpt spoedprocedure voor meer dan 15 gelovigen per eredienst

 1. Beste Katharina,
  het spijt me ten zeerste dat u een heel eind achter de feiten komt aanlopen.

  — “bidden voor verlossing van deze beproeving” is de leugen wat de bisschoppen ons sedert enkele jaren voorhouden in het moderne OnzeVader :”leid ons niet in beproeving”, dit is een belediging aan God. U mag en moet smeken :”Leid ons niet in bekoring.”

  — “inspiratie om de juiste instrumenten van verzet te vinden” had moeten gebeuren in de jaren na negentienvijfenzestig, na het tweede Vaticaans concilie. Nu is het te laat!

  Vermits de grote wereldleiders op 25 januari 2021 gaan beslissen hoe zij de reset van de banken gaan aanpakken, NU IN DE LENTE, beschikken we allen nog over een kleine vier maanden tijd om met familie, geburen en kennissen afspraken te maken om samen groentetuinen aan te leggen. Misschien ook kleine hoeveelheden pachtgrond van moderne schijnlandbouwers te huren voor de tijd van slechts drie jaren om gemeenschappelijke moestuinen op te zetten en ook om samen veel regenwater op te vangen.
  Het is wel erg laat maar het kan nog net !

  Degenen die geen rekening houden met het feit van de socialistisch-communistische dictatuur die ons nu volledig overheerst zullen binnen de vier jaren sterven in erbarmelijke omstandigheden.

  Dit in de vanzelfsprekendheid dat men in de eerste plaats het eigen leven en van bekenden om u heen toewijdt aan de heilige Harten van Jezus en Maria en dat men volledig op hen vertrouwt om alvast innerlijk staande te blijven.
  Doet men dit niet dan heeft ook een moestuin geen betekenis.

  We mogen en kunnen allen nog sociaal zijn in zelfvoorziening en dat in grote samenwerking met iedereen in uw directe buurt, en vooral met gemeenschappelijk gebed.

  1. Eric,

   Zelf groenten leren kweken is ten zeerste aan te raden, maar ook het leren van primitieve “bushcraft”-technieken om de kennis te hebben om wat het bos voortbrengt te gebruiken om van te leven. Het is duidelijk dat de machthebbers hun vijanden steeds meer willen uitsluiten van het gebruik der maatschappelijke infrastructuur. Op basis van de profetieën van de stigmatiste Marie-Julie Jahenny concludeer ik echter dat die infrastructuur zelf zal instorten, waardoor ook de vrienden van het systeem er geen toegang meer toe zullen hebben.

   Het is goed om te leren leven van de natuur en niet afhankelijk te zijn van supermarktketens en dergelijke.

  2. Theudmer,

   u zegt dat de machthebbers ons willen uitsluiten terwijl zij ook zichzelf uitsluiten.
   Men is losgekoppeld van elke natuurlijke vorm van leven, ook geestelijk, en volgens mij trachten de hemelse machten ons weer tot een eenvoudig natuurlijk leven te brengen. Maar men verzet zich. Het zal daarom heel erg veel pijn gaan doen.

   Indien men het vaccin (en de chip-inplant) weigert zit men gevangen in eigen huis met het verbod nog op straat te komen, misschien wel echte gevangenis in quarantaine. Hier in mijn directe omgeving is er geen bos, wel voldoende groene ruimte om voor enkele gezinnen een grote moestuin op te zetten. Maar iedereen is volledig gehersenspoeld, zij geloven niet dat de banken gaan resetten. Onlangs nog zei een bekende dat het virus toch wel erg lang blijft duren. Men leeft blijkbaar nog steeds in een Walt Disney wereld waar alles steeds beter zal gaan, o.a. dank zij het vaccin!

   Dus wacht ik af tot men vanzelf uit grote nood naar oplossingen zoekt. Dat ongeloof is niet meer om aan te zien, ook binnen de kleine groep van ernstige mensen (ook op dit forum) van wie men toch zou verwachten dat zij zouden zien welke dictatuur over ons is gekomen. Helaas, helaas, helaas. Men danst voor het gouden kalf en bemerkt niet dat een groot oordeel komt . . .

   1. Ik overdenk de laatste tijd het feit dat Germanen van vroeger, wanneer zij zich ergens vestigden, met natuurlijke grondstoffen uit de omgeving een klein dorp opbouwden met behulp van eenvoudige werktuigen. Onlangs zag ik beelden van kerels die met eenvoudige werktuigen een vikinghuis bouwden met hout alleen. Wie dergelijke vaardigheden bezit zal minder susceptibel zijn voor chantage van regeringswege dan mensen die voor hun levensbehoud volledig afhankelijk zijn van de structuren die in de macht van het bewind zijn. Op deze manier is natuurlijker leven veel veiliger voor het geestelijk leven dan leven als een typische stadsmens die niet weet te overleven van zodra de vrachtwagens niet meer leveren. Dit onderwerp is rijk aan filosofie.

    Hoeveel mensen hebben trouwens nog besef van, bijvoorbeeld, de geneeskracht van de paardenbloem die overal rondom hen groeit?

   2. —eric-b-l—20201227-2022—

    “Niemand kent het jaar, de dag, het uur . . . ” dat Christus persoonlijk in uw leven komt. Dat is het Woord van God. Dat heeft niets te maken met oorlogen.

    Oorlogen zijn wel te voorspellen, zoals bijvoorbeeld in 1939 was Hitler bezig een groot leger samen te stellen nabij de Belgische grens, dat duurde een heel jaar en de meeste Belgen wisten dat maar dachten er blijkbaar liever niet over na, zoals dat meestal gaat met bezwarende onderwerpen. Tenslotte sloegen velen op de vlucht toen Hitler concreet Belgie binnenviel. Het was een blitzkrieg zoals nooit eerder vertoond.

    Deze keer is de snelheid nog groter.
    Wat de banken betreft: typ in google of uw zoekmachine :”reset bank davos 25 january g20″.

    Voor zover ik het kan overzien zijn er vier partijen: degenen die het niet kunnen/willen geloven, dan degenen die het verwerpen als de zoveelste complottheorie, dan een groep duistere geesten die het verbloemen met een massale woordenvloed zonder tot concrete verklaringen te komen, en ten slotte gewoon de feiten zoals men ze al lang kon verwachten.

    In 1976 maakte ik voor het eerst kennis met het boek Daniel en het boek Openbaringen. Geleidelijk begon ik tal van profeten te lezen. Ook hetgeen Maria voorzegde, zoals bijvoorbeeld in Fatima.

    Het wereld-communisme is nu een feit. Christenen zijn voor meer dan 90 procent socialist geworden, ook hun priesters en bisschoppen. Socialisme em communisme wordt altijd geleid door goddelozen en criminelen. Zij kunnen niet anders dan mateloos wantrouwig zijn tegenover iedereen. Bovendien willen zij iedereen tot willoze slaven maken. De enorme leugens over het virus stonden ten doel van de afbraak van de economie. Persoonlijk bekijk ik dat als een PLAAG door God gepland. Wie niet op de juiste wijze reageert op de PLAAG zal het OORDEEL van het vaccin moeten ondergaan . . . uit vrije wil! Vervolgens de tweede PLAAG in de vorm van de afbraak van de economie door het op NUL zetten (resetten) van alle rekeningen. Gewelddaden en opstanden in de grote landen zijn te verwachten. Men zal ook alle mogelijke redenen vinden om mensen “veilig” op te sluiten. Dit scenario is de voorbereiding tot het aantreden van de antichristelijke werelddictator. Om alle grote landen machteloos te maken zal er een kortstondige wereldoorlog plaatsvinden, duur: een tot twee weken.

    Reken op maximaal drie maanden volledige stilstand van de economie. Denk hier goed over na en bereid u goed voor.

    Wanneer dan de antichrist tevoorschijn komt, hand in hand met valse profeet ‘paus’ Franciscus, zogezegd om wereldvrede te brengen, zal dit onherroepelijke feit ondermeer aanleiding geven tot het OORDEEL van de chip-inplant.

    Het vaccin en de chip zijn volgens mij elk te beschouwen als een OORDEEL waarvan men niet meer terug kan.

  3. @ eric-b-

   Vermits de grote wereldleiders op 25 januari 2021 gaan beslissen hoe zij de reset van de banken gaan aanpakken, NU IN DE LENTE, beschikken we allen nog over een kleine vier maanden tijd om met familie, …. groententuin …

   Hoe kom je aan die recet van banken? Is dat je eigen invulling? Hoe kom je aan “NU IN DE LENTE”?
   Niemand kent het jaar, de dag, het uur dat de oorlog zal beginnen of de drie duistere dagen. Enkel Moeder Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.

   1. @ Marie-Elisabeth,

    “Niemand kent het jaar, de dag, het uur . . . ” dat Christus persoonlijk in uw leven komt. Dat is het Woord van God. Dat heeft niets te maken met oorlogen.

    Oorlogen zijn wel te voorspellen, zoals bijvoorbeeld in 1939 was Hitler bezig een groot leger samen te stellen nabij de Belgische grens, dat duurde een heel jaar en de meeste Belgen wisten dat maar dachten er blijkbaar liever niet over na, zoals dat meestal gaat met bezwarende onderwerpen. Tenslotte sloegen velen op de vlucht toen Hitler concreet Belgie binnenviel. Het was een blitzkrieg zoals nooit eerder vertoond.

    Deze keer is de snelheid nog groter.
    Wat de banken betreft: typ in google of uw zoekmachine :”reset bank davos 25 january g20″.

    Voor zover ik het kan overzien zijn er vier partijen: degenen die het niet kunnen/willen geloven, dan degenen die het verwerpen als de zoveelste complottheorie, dan een groep duistere geesten die het verbloemen met een massale woordenvloed zonder tot concrete verklaringen te komen, en ten slotte gewoon de feiten zoals men ze al lang kon verwachten.

    In 1976 maakte ik voor het eerst kennis met het boek Daniel en het boek Openbaringen. Geleidelijk begon ik tal van profeten te lezen. Ook hetgeen Maria voorzegde, zoals bijvoorbeeld in Fatima.

    Het wereld-communisme is nu een feit. Christenen zijn voor meer dan 90 procent socialist geworden, ook hun priesters en bisschoppen. Socialisme em communisme wordt altijd geleid door goddelozen en criminelen. Zij kunnen niet anders dan mateloos wantrouwig zijn tegenover iedereen. Bovendien willen zij iedereen tot willoze slaven maken. De enorme leugens over het virus stonden ten doel van de afbraak van de economie. Persoonlijk bekijk ik dat als een PLAAG door God gepland. Wie niet op de juiste wijze reageert op de PLAAG zal het OORDEEL van het vaccin moeten ondergaan . . . uit vrije wil! Vervolgens de tweede PLAAG in de vorm van de afbraak van de economie door het op NUL zetten (resetten) van alle rekeningen. Gewelddaden en opstanden in de grote landen zijn te verwachten. Men zal ook alle mogelijke redenen vinden om mensen “veilig” op te sluiten. Dit scenario is de voorbereiding tot het aantreden van de antichristelijke werelddictator. Om alle grote landen machteloos te maken zal er een kortstondige wereldoorlog plaatsvinden, duur: een tot twee weken.

    Reken op maximaal drie maanden volledige stilstand van de economie. Denk hier goed over na en bereid u goed voor.

    Wanneer dan de antichrist tevoorschijn komt, hand in hand met valse profeet ‘paus’ Franciscus, zogezegd om wereldvrede te brengen, zal dit onherroepelijke feit ondermeer aanleiding geven tot het OORDEEL van de chip-inplant.

    Het vaccin en de chip zijn volgens mij elk te beschouwen als een OORDEEL waarvan men niet meer terug kan.

 2. Of we nu met vijftien of met honderd mensen in de kerk zijn, het belangrijkste is wat was het doel van kerstmis? Eten en drinken en gezellig samenzijn? En om middernacht naar de kerk? Als dit ons doel zou zijn dan zouden we heel arm zijn. Het doel is: God werd mens ! Hij werd geboren in ons hart ! En als liefde het tegendeel is van bezitten, dan bezitten wij God niet, maar God ons, dat is het doel, God is liefde.

 3. Totale krankzinnigheid. Een club die mordicus tegen abortus en euthanasie is stort zich geheel vrijwillig in een dodendans met een virus dat geen enkel onderscheidt maakt tussen gelovigen, anders gelovigen, heidenen of wie dan ook. Alleen omdat men niet tijdelijk zonder een kerkdienst kan, zoals de pubers niet even zonder een feetje in een kroeg kunnen. Stapel gek.

  1. Misschien wil u nog wel zo goed zijn even respect te betonen aan het Kindje dat in de kribbe ook voor u ligt te lijden onder alle menselijk onbegrip. Misschien kunt u even buigen voor Hem die de enige ware koning is over de hele schepping? Met enige moeite kan u zelfs op uw beide knietjes knielen om uw nederigheid betonen tegenover God die zich gewaardigt zich tot diep aardse menselijkheid te vernederen omwille van uw zieleheil. Dan zal er weer hoop groeien voor de toekomst van uw ziel en voor al uw geliefden.

   Maar indien u integendeel het vaccin en het chip-inplant aanvaardt zult u niet alleen lichamelijk in de grootste ellende overlijden binnen de vier jaren maar er zal geen hoop meer zijn voor uw ziel en daarmede brengt u het zieleleven van al uw geliefden in gevaar.

 4. Aan Joost Duquesnoy ..nav.. {24 december 2020 om 21:15},

  Joost…😱.. wat hebben we toch fantastische menslievende regering-en…die iedere dag in Nederland gemiddeld zo’n 90 😱 😤 ongeboren kinderen op beestachtige wijze laat afslachten in hun slachthuizen ..slacht abattoirs, abortusklinieken genoemd.

  Ook weigeren die menslievende regeringen de mensen te helpen met hydroxychloroquine en al het andere met hetgeen wat erbij hoort …hetgeen dus massamoord is ..en doen ze dat zelfs bij de gratie Gods middels hun koningen.👹 🤮 😤 en hun handtekening.
  En dan zeggen de gutmenschen dat ze alle vertrouwen in de regering hebben.

  Het hoeft dan ook niet verwonderlijk te zijn dat toe-vallig een ontploffing in zo’n fabriek plaatsvindt…. xandernieuws.net meldt het volgende: ▪︎Enorme explosie in fabriek van op één na grootste producent van hydroxychloroquine bestanddelen▪︎
  Van deze regeringen wens ik je dan ook veel van [hun] humane liefde toe, waar jij dus naar uitkijkt en mee instemt ..en een daarbijhorend “lang ?! Leven” 🤭 🤔. met hun 666 naalden.

 5. @Joost Duquesnoy en anderen inzake abortus:
  Inzake abortus. Wat niemand je vertelt:

  Zo gaat een abortus:
  Tot acht weken kun je kiezen voor een pil. Je krijgt buikkramp, verliest bloed en ook het kindje. Na acht weken wordt je baarmoedermond opgerekt en de baby eruit gezogen. Dit heet een curettage. Vanaf dertien weken zijn de botten van het kind voor deze methode te hard geworden. Met een tangetje wordt het kind in de baarmoeder in stukken geknipt tot het sterft. Ruim tweeduizend kinderen worden geaborteerd na achttien weken. De bevalling wordt opgewekt en de baby wordt op een natuurlijke manier geboren. Bij een erg late abortus kan de baby zelfs nog enkele uren leven.

  Gelooft U mij niet? Zie de site:
  kn.nl/verdieping/abortus-wat-niemand-je-vertelt/

 6. Britse pro-abortus arts geeft toe: jongere foetussen kunnen wel degelijk pijn voelen. Zie de site:
  katholiekforum.net/2020/01/22/britse-pro-abortus-arts-geeft-toe-jongere-foetussen-kunnen-wel-degelijk-pijn-voelen/

  Oh ja, voordat ik ’t vergeet: Zalig Kerstfeest iedereen.

 7. Aan @P.Derks

  Enkele dagen geleden vertelde mijn broer me nog dat het zelfs zo erg was dat ze de ongeboren hoorden schreeuwen… ik zal straks mijn broer om meer gegevens vragen.. ik meen dat hij die informatie van Pater koopman had.
  Hierbij nog belangrijke onthullingen van de Heilige AartsEngel Michaël van 10 dagen geleden..
  https://youtube.com/user/stmichi68
  …….

 8. @Jo,
  Kort, mooi en duidelijk filmpje.
  Hoewel ik vanwege mijn gezondheid niet volledig kan voldoen, sluit ik mij aan bij het in het filmpje gevraagde gebed.
  Hopelijk sluiten méér mensen zich aan.

 9. Aan P.Derks

  Mijn broer heeft het inderdaad bevestigd dat hij die informatie van Pater Koopman had wat betreft die schreeuwende ongeborenen bij het aborteren.. ik veronderstel dan wel een bepaalde groei in de ontwikkeling…maar of dat ook wel kan weet ik natuurlijk ook niet.

 10. Nu wordt gezegd door de WHO: Covid komt elk jaar terug.
  Ja, natúúrlijk: griep komt élk jaar terug.
  Daar nu gesproken wordt over covid (corona) verdwijnt de griep in het woordenboek van de WHO.

 11. Nu wordt gezegd door de WHO: Covid komt elk jaar terug.
  Ja, natúúrlijk: griep komt élk jaar terug.
  Daar nu gesproken wordt over covid (corona) verdwijnt de griep uit het woordenboek van de WHO.

  Covid is niets anders dan ernstige longziekte ten gevolge van griep. (griep = ’n infectie aan de luchtwegen).
  Dus over ’n paar jaar wordt in het geheel niet meer gesproken van ‘griep’, maar wordt gesproken over covid oftewel corona.
  De bedoeling van een vaccin is alleen maar: vermindering van de vruchtbaarheid (dus minder mensen op aarde).

 12. Kerst is nét voorbij en metéén de dag erna worden er ’n 10% minder covid – besmettingen gemeld.
  Dit was precies de bedoeling: het bezoek aan Jezus te hinderen, zodat de machthebbers (dus ook de Néderlandse machthebbers) gemakkelijker hun duivels plan ten uitvoer kunnen brengen: minder mensen op aarde middels een zogenaamd genezend vaccin op de markt te brengen.

  1. Vervolg:
   De zogenoemde daling zet zich volop door tm heden 01 jan 2021.
   Mijn vraag is werkelijk: was er tevoren écht sprake van ’n stijging??? óf
   was het de bedoeling om mensen te verhinderen ter kerke te gaan om kerstfeest te vieren (kerstmis is voor christenen een waar feest- net zoals de ontvangenis van Maria – het begin van onze verlossing van de duivel en de verlossing van alle kwaad dat IN ons is).

   1. zie de volgende sites voor de zogenaamde plotse daling van corona:
    ad.nl/binnenland/gommers-over-nieuwe-coronacijfers-superieure-start-van-2021~aa0ad357/
    en zie
    ad.nl/binnenland/live-minder-besmettingen-en-minder-ziekenhuisopnames-vk-neemt-noodziekenhuizen-in-gebruik~afe010a2/

 13. Irma,
  Werkelijk onnavolgbare site. Om die site te kunnen volgen, dient men het Engels als moedertaal te hebben. Anders gezegd: waardeloze site.

 14. Aan ..P.Derks,

  Als je Google Chrome download krijg je praktische elke taal vertaald..ook als is het soms puzzelen, zoals bij de Franse taal.. wel moet je natuurlijk elke keer op vertalen klikken..het gebeurt niet automatisch.

  Hier een klein gedeelte gekopieerd..wat toch goed leesbaar is… het gaat even niet over de inhoud.

  Het verspreiden van verkeerde informatie kan beginnen:

  van individuen, zoals criminelen, na een of andere vorm van winst;
  van staten en door de staat gesteunde actoren die geopolitieke belangen willen bevorderen;
  van opportunisten die officiële bronnen in diskrediet willen brengen.
  Het wint alleen aan grip als het publiek het via sociale media deelt.

  WELKE INVLOED HEEFT HET OP MIJ?
  Het verspreiden van desinformatie en desinformatie over COVID-19, hoewel niet altijd een strafbaar feit, heeft zeer ernstige gevolgen, brengt de volksgezondheid in gevaar en heeft rechtstreekse gevolgen voor het leven van mensen.

  Het brengt mensen in gevaar door:

  het promoten van nepproducten en -diensten (bijv. nep COVID-19-tests en -vaccins);
  het bevorderen van een vals gevoel van veiligheid (bijv. misleidende informatie over behandelingen);
  wantrouwen jegens de officiële richtlijnen en bronnen bevorderen.

 15. Aan P.Derks..

  Op mijn smartphone en tablet zit Google Chrome ook standaard, misschien zit het niet op de oudere toestellen en kun je gewoon –google Chrome downloaden– googlen.
  Maanden geleden werd er doorverwezen naar een Russische site ..en die was heel goed te lezen.
  Misschien zijn er hier mensen die het nog niet weten dat bovenaan naast de adresbalk er drie puntjes boven elkaar staan waar ook het vertaalmenu bijstaat.

  Ook als er maar enkele regels -bv. Engels- op een Nederlandse site staan kun je op dat vertaalmenu klikken ..maar dat werkt niet altijd.
  Verder ben ik ook niet zo’n held 🤭 🤣 in die dingen.

 16. De vraag is wel gericht op de verlenging. Oke, ik had de heer Otten inderdaad anders begrepen. Ik begon niet voor niets met te schetsen wat deze wet eigenlijk is. Deze wet is ontzettend belangrijk, want die bepaalt wat het kabinet wel en niet kan doen via een ministeriele regeling. Die kadert dat in. En daar speelt het hele parlement voluit een normale rol in. Vervolgens had het kabinet voorgesteld om dat voor de ministeriele regeling bij voorhang te doen. Bij de verlenging hadden we een ander voorstel. Op een aantal punten heeft de Tweede Kamer besloten dat te amenderen, waardoor de Tweede Kamer voor wat betreft de ministeriele regelingen een instemmingsrecht heeft gekregen. Dat gaat net iets verder dan wat het kabinet heeft voorgesteld. Uw Kamer heeft vervolgens een advies gevraagd van de Raad van State, voorlichting gevraagd van de Raad van State. De Raad van State concludeert dat er niets is, ook niet in de Grondwet, dat zich daartegen verzet. Maar ik zou me wel willen verzetten tegen de gedachte dat dat de Eerste Kamer op wat voor manier dan ook op achterstand zet. Want wat het kabinet in eerste instantie had beoogd met de ministeriele regelingen en met de verlenging, is voluit intact gebleven. Die rol heeft de Eerste Kamer gewoon. Het lokale maatwerk. Een aantal vragen daarover van onder andere de heer Van Dijk en de heer Meijer. Ik zei al in mijn inleiding dat ruimte voor maatwerk een belangrijk uitgangspunt is in dit wetsvoorstel, maar altijd binnen de ruimte die de bestrijding van het virus toestaat. Bij de huidige cijfers moet je kiezen voor een uniforme landelijke aanpak. Dat kan niet anders. Als je kunt afschalen, kan er meer regionaal en lokaal. Ook dat zal, zoals de heer De Jonge heeft betoogd, in een ministeriele regeling gestalte moeten krijgen. In de basis geldt dat lokaal maatwerk een plek heeft gekregen in de wet, namelijk door de differentiatie die straks kan worden aangebracht tussen gemeenten en regio’s en ook de gemeenten in Caribisch Nederland. We zien dat ook in andere landen. Dat is natuurlijk logisch, omdat we weten dat er grote verschillen kunnen zijn, ook binnen een land. Ook binnen Nederland hebben we dat in eerdere fases van deze crisis gezien. Gezien het vereiste van proportionaliteit is maatwerk geboden. Je kunt op- en afschalen per regio aan de hand van de principes van de routekaart, zoals minister De Jonge net heeft toegelicht.

 17. Mogelijk heeft de Raad Van State het verzoek der filosemietische pro-Zionistische Lobby ingewilligd om te een aantijdging van imaginair, vermeend antisemitisme te vermijden. De Katholiele Lobby beschikt overduidelijk niet over een even “lange arm’ om iets naar zich toe te trekken !

 18. Aan: onder andere eric-b-l & P.Derks..

  Wie is de engel 🤺 des Friedens, der restaurator in de onderstaande youtube link❓‼️
  https://youtu.be/V9vb_SUunZ8
  Nostradamus zegt: 🤷‍♂️Daarna zal uit de stam van haar, die zo lang onvruchtbaar bleef, degene voortspruiten, die de gehele christelijke kerk zal vernieuwen en die naar voren zal treden uit de 50en breedtegraad.🤗.. dus Nostradamus heeft dan toch goed in de glazenbol gekeken😁

  Op de tekening in die video heeft die persoon nog alle haren, dus maak ik al geen kans 🤔 ..maar wellicht wel als hofnar van de koning 🤭..
  Ook is hij slank ..dat ben ik ook niet ..maar ik heb dan wel reserve voor de aanstaande wereldwijde hongersnood.

  Misschien weten @ Theudmer en @ Jules van Rooyen wie die restaurator kan zijn.. maar ik hoor ze niet.. zijn ze soms op retraite ..of zijn ze misschien wc papier aan het hamsteren?! ..voor de komende lock-down 😤
  ……

  1. Joke Joke Joke,
   dat beeld is het beeld van zijn grote en zeer volwassen ziel.
   Kijk nooit naar iemands uiterlijk, tracht iedereen innerlijk te zien.
   En stop A.U.B. met jezelf te vergelijken met anderen, tenzij om de eigen zondigheid beter te kunnen in kaart brengen en dat kan je dus ook beter voor jezelf houden; op die wijze is het wel zacht zich aan anderen te spiegelen, maar als je verlangt naar grootheid en andere vormen van hoogmoed dan gaat je kleine zieltje terechtkomen in pijnlijk stekende doornstruiken en veroordeel je jezelf.

 19. vertrouw op God psalm 146 vanaf vers 3. de machthebbers vandaag de dag zijn tevens de artsen die bepalen wat je moet doen en zelfs Bill Gates die niet eens arts is of wetenschapper maar gewoon een verkoper bepaalt wat wij moeten nemen. Gewoon diensten houden want alles gaat tegen de wet in evenals de mondkapjes. Politie geeft geen boeten van 95,- voor geen mondkapje dragen omdat je hiermee naar de hoogste rechter kunt, het is illegaal.

 20. Aan eric-b-l ….{28 december 2020 om 15:54}..

  Aan Eric->je>>>💆‍♂️ ….🤭🤣 ..groet van Johannes 🦋 ..en is geen nickname.🤔…

 21. Aan Eric-b-l..

  Er is iets mis gegaan met mijn vorige reactie, want alleen de laatste regel is geplaatst.

  Hopelijk komt nu de rest nog na.
  Aan eric-b-l ….{28 december 2020 om 15:54}..

  Aan Eric->je< x3..🤭~~😁 …maak een mens nooit kleiner dan hij is.. dictaters doen dat ook.. en ook al is Jo maar een nickname. Je hebt het nog steeds niet begrepen ..net als de Waarschuwing, volgens de gegevens bij Vassula uit 3 fases bestaat ..zo gaat de (mijn) ziel door de hel ..ten 2e door het vagevuur en ten 3e door de hemel.. dus een "beetje" langer dan de duur van Waarschuwing.. dus in die orde, zieleproces geen uitzondering.. nuchterheid troef dus.

  Ik denk dan ook dat het zijn betekenis heeft dat ik rond mijn 7e jaar Dante ontwaarde die die tocht (visionair?!) ..ook op een of andere wijze maakte ..de koning en ieder mens moet dus trouwens koning worden over het rijk van zijn eigen ziel.. door de genade, trouwens dat heb ik ook op een Franse site gelezen waar Pater Pio hetzelfde zegt..simpel als wat om te begrijpen, maar met het uitwerken komt wat meer bij kijken.

  Trouwens in de betreffende video: https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 wordt ook bevestigd wat ik ook al eerder beweerde ..maarrr ik kan eigenlijk beter, net als St.Fransiscus, tegen de vogels gaan "preken".. en omdat het over mijn ziel gaat let ik véél beter op in scherpzinnigheid en weet ik verbanden te leggen daar het om subjectieve zaken gaat.. en niet om wetenschappelijke.

  Als ik je was zou ik die video nog eens goed terug -horen- ..dat ga ik trouwens ook nog eens doen, maar dan beter geconcentreerd.. om het beter in me op te nemen wat Die hierboven met me van plan zijn ..en ik ga Ze niet tegenspreken maar zeer inschikkelijk zal ik zijn ..dat mijn plan is vooraf.. want zo'n Ouders weten als beter.💆‍♂️
  In die video worden dus aanwijzingen gegeven die opvattingen van jouw ..@Theudmer en Jules van Rooyen weerleggen van hetgeen in deze eindtijd staat te gebeuren …Laat je maar eens goed..

  1. Beste Jo(ke),
   ik had er bij moeten vermelden dat de meesten van ons kleine zieltjes zijn. Ik ken een aantal grote zielen en het is altijd interessant hen te lezen en van hen te kunnen leren.
   — ( hoe komt het dat Nederlanders altijd eindigen met een stijve ‘groet’ ? )
   Heel veel hartelijke Vlaamse groetjes,
   Eric(ske)

 22. Aan eric-je-b-l ..

  Hartelijk bedank voor je nietszeggend, oppervlakkig antwoord zonder inhoud ..als beeld van je onverschilligheid.
  ..onverschilligheid is: ..de dood in de pot.. lijkt mij.🙈
  Onverschilligheid vraagt ook niet door.. want zonder interesse.. en is vrucht van onderschatting.. van de mede-mens ..hetgeen zelfs lijkt op h(o)oge-moed.
  Jesaja 49:4 lijkt mij van toepassing…voor mij dan.
  Kansen gemist dus.😱

  1. Onder de meer dan zesmiljard mensen zijn er velen met grote talenten. Dat besef ik pas sedert 1990 toen een machtige en vooral kwaadaardige heks zich over mij ‘ontfermde’ en me toonde wat talenten zijn.

   Ontelbare keren kwam ik tot de conclusie dat het bezit van talenten geen garantie verschaft over handelen vanuit wijsheid of zelfs gewoon gebruik van verstand. Gelukkig dus dat ik in vele opzichten zeer arm ben, talentloos, en dus gedoemd om altijd te moeten opkijken maar dat ben ik gewoon en kan me niet anders voorstellen, het zou hoogmoedig zijn anderen vanuit de hoogte te benaderen wanneer men arm en klein is en ik ben ook niet zo gelukkig als jij, Jo, dat ik zou kunnen spreken zoals Jesaja 49:4.

   Toch moet het me van het hart dat men ook zonder talenten Jezus kan trachten aan te zien naar het voorbeeld van Maria en Johannes en ik meen te mogen zeggen dat talentvolle mensen het dikwijls moeilijk hebben om hun talenten te overwinnen, ik zou ze heel zeker ook uitbuiten en me werelds geheel uitleven indien ik ze had, en dan misschien ook nog met de inbeelding dat God me geroepen had vanwege het bezit ervan.
   Vandaar dus, Jo(ke):
   veel kleine groetjes zoals van schuwe dorpelingen uit vorige eeuwen.
   Eric(ske)

   1. Eric,

    Wat heksen doen vloeit niet voort uit “talenten” die zij beweren te bezitten; hekserij is geen “talent” dat iemand van nature zou bezitten maar het inroepen van de activiteit van gevallen geesten tegen het goddelijk gebod in. Vele heksen maken zich de illusie dat die activiteit van henzelf zou uitgaan; laat u niet misleiden door de leugen waarin zij leven.

    Als een kwade vrouw u door hekserij in de geest aangevallen heeft, dan is het dat zij een gevallen geest ingeroepen heeft om u te kwellen, maar het gaat dan zeker niet om een natuurlijk “talent” van die vrouw.

    Door toedoen van de film-en-gamingindustrie is het occultisme in opmars; zeer gevaarlijke toestand, want hoe meer mensen zich overleveren aan occulte activiteiten, hoe meer gevallen geesten kunnen opstijgen uit Sjeool om Middelgaard, het aardrijk, te teisteren. Geestelijke oorlogvoering in de vorm van gebed en boete is imperatief.

   2. Theudmer,

    Het spijt me dat ik in deze niet geheel met u kan instemmen. Volgens mij is empathie de basis en dat merk ik zelfs bij de kattin die me tweemaal per dag bij de maaltijdbereiding vergezelt, des te meer omdat een oudere persoon thuis geen idee heeft wat die empathie wel mag voorstellen. Het eenvoudigste voorbeeld is dat van meerdere moeders die elk hun nog tamelijke jonge zoon aan zich gebonden hadden, de ene op de wijze van heksen, de andere meer openlijk. In een mij bekend geval leidde dat tot homofilie en ik ben zo goed als zeker dat dergelijke praktijk veel voorkomt. Verder werd me meermaals bewezen dat sommige mensen in staat zijn niet slechts mijn gedachten te kennen maar bovendien mijn spreekwijze geheel en perfect na te bootsen. De eerste keer gebeurde dat in Antwerpen door een mij volkomen onbekende man in de 80-tiger jaren die mijn manier van over God denken levendig weergaf alsof ik het zelf uitsprak, en later in 2014 in Banneux tijdens de rozenkrans in de kleine kapel op twee verschillende avonden waar een mij onbekende man vooraan zat rechts naast het altaar en dus goed zichtbaar voor iedereen bad hij een tientje op exact dezelfde wijze als ik het altijd pleeg te doen daarbij dan ook nog ononderbroken naar mij glurend. In 2014 was ik daar al lang niet meer verbaasd over omdat meerdere mensen, meestal vrouwen, op allerlei manieren nadrukkelijk mijn aandacht opeisen en altijd op basis van empathie. Bovendien heeft onlangs een dame me onverwachts a.h.w. onvrijwillig en zonder voorbedachtheid overvallen door een plotse voor haar onvoorziene actie die zij gedwongen was uit te voeren waarop ik hevig reageerde en zij schrok vervolgens van mijn reactie. Zij overzag meteen dat zij iets prijsgegeven had dat vrouwen altijd op dubbelzinnige wijze min of meer geheim houden. Sedertdien onderhoud ik uit nieuwsgierigheid een vriendelijke verstandhouding met haar omdat het duidelijk is dat zij geen duistere bedoelingen koestert. Maar toen een agressieve heks in 1990 me inwijdde was er wel een goed zichtbare duivel bij aanwezig. Ik kan daar nu eigenlijk wel een boek over schrijven.

    1. @eric-b-l,
     U bent overduidelijk niet in staat om de duivel of ’n heks te weerstaan. Mijn advies aan U: Ben niét nieuwsgierig en trek Uw handen zeer snel af van die mevrouw en bemoei U nóóit meer met haar. (Zag U die punt? Niet ‘;’. De zin loopt dus niet door.)

     1. @ P. Derks,
      indien u de dame bedoelt die per ongeluk zelf onverwacht een reactie uitlokte moet ik u mededelen dat dergelijke mensen ongevaarlijk zijn. Volgens mij begrijpen de meeste mannen in het geheel niet waar hun eigen vrouw toe in staat is en ik ken meerdere koppels van verschillende leeftijden die een intens innerlijke gemeenschap beleven, volkomend beantwoordend aan het bijbelse begrip “samen een vlees”. Daar kan en mag u niet slecht over denken.

 23. Aan Eric-b-l ..

  Jesaja 49:4 betreft de eindtijd Cyrus.. veel evangelisch Christenen veronderstellen dat Trump de eindtijd Cyrus is, maar Trump is “gewoon” een Illuminati-vrijmetselaar die het spel meespeelt; op de sites martinvrijland.nl en henrymakow.com wordt dat goed uitgelegd.
  Maar ondanks al datgene leiden die evangelische christenen.. protest-anten uit de bijbel dus af dat er een eindtijd Cyrus moet komen.. ikzelf was ook tot die conclusie gekomen, maar hoe ik tot die conclusie ben “gegroeid” ben ik vergeten en doet er eigenlijk ook niet meer toe 🤔

  De context in dat hoofdstuk toont ons het geestelijk herstel van Israël in de eindtijd aan en dat gebeurt dus door het genadige van de Grote Waarschuwing van God in het 6e zegel reinigingsoordeel.
  Ook Maleachi 3 toont ons dat en waar tevens specifiek tot Gods volk Israël wordt gesproken.
  De Maleachi 3:1 bode betreft dus niet Johannes de doper en ook niet Elia want die komt pas weder ten tijde van de antichrist.

  In Jesaja 66:14-17 betreft het de gehele mensheid, dus ook inclusief Gods volk Israël.
  Daar ook, zoals het oordeel in Maleachi 3 betreft het dus [niet] het laatste oordeel.
  Bij Vassula kun je lezen dat het 6e zegeloordeel de Dag des Heren betreft en dus wordt in 2Thess.2:2 niet de [weder]-komst aangekondigd bij het laatste oordeel maar de komst in het 6e zegeloordeel…

  …dat ook Openb.19:11 betreft ..dit is vanuit de onthullingen aan Vassula gemakkelijk te begrijpen.. dat Vassula heden dwaalt met haar sympathie voor Bergoglio..de usurpator paus ..is zeer verdrietig, de betreffende “positieve” ingevingen die ze krijgt wat betreft Bergoglio zijn dan ook van de duivel.. geen andere conclusie, lijkt mij, aldus niet mogelijk.. ofschoon ik denk dat het straks, later weer goed komt.

  Eerder heb ik al geschreven dan ik veronderstel dat ik in zekere zin geen natuurlijke talenten bezit
  maar wel bovennatuurlijke: 5 Talenten ..want in Parijs op het perron sprak Maria mij aan en vroeg 5 Franse frank voor haar terugreis want ze had alles aan haar boodschappen uitgeven ..dit begreep ik innerlijk want ik verstond geen woord en cijfer frans.. ik begreep het niet direct en dacht bij mijzelf in een flits: “hoe dom kun je zijn” ze was ook eigenlijk, zo leek het mij althans, een beetje paniekerig en keek eerst zoekende om zich heen.. zonder twijfel geloof ik dat Die Vrouw Maria was..

  En dan kom ik uit bij [Dante] Alighieri .. die het heeft over: de 510 en 5 en ik begrijp dan: 5 talenten en daar moet je 10 talenten van maken om de 5 daad->>werkelijk te bezitten.
  5 is ook het getal van de vrije wil en 5 is ook het getal van de genade.
  Wat God met mijn ziel en geest gaat doen is Zijn Zaak en ik stem graag er mee in omdat het goed van God goed is.. en de ziel gelukkig maakt zo’n volmaakte Ouder-’s te hebben en dat is mijn plan om in te stemmen Jesaja 49:[8] implicerende.

  ..En dat heeft niets van doen met wazige ideeën of wanen.. ik kan wel twijfelen aan mijn ellendige natuur maar niet aan Zijn genade die ik ontvangen heb toen ik 18 maanden oud was.. want anders verloochen ik God en Zijn genaden en ben ik een judas.
  Dus moet ik dus terug-keren naar de ontvangen uit mijn kindertijd en ook dat heeft met Jesaja 9:8 te maken en ook daar gaat het initiatief uit van God zelf (in drie personen).

  De meeste mensen zijn volwassen in de zonde-igheid.. maar om vol-wassen in God te zijn moeten we kind”s” worden ..bij mij is het dus letterlijk want de vroegere genade zegen zal vanuit mijn hoofd (toen ontvangen in mijn hoofd als zetel van de ziel) ..in mijn lichaam moeten afdalen middels de ziele-tochten in de hel, vagevuur en hemel.. tot reiniging en loutering..en waardoor mijn lichaam een 3 ledige of drievoudige Lichtglans, ZICHTBAAR zal uitstralen.. en dat als voor-afbeelding van de glorie van de komende Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn éérste fase.. en grondlegging voor hetgeen zal geschieden naar Openb.21… en zijnde de Maleachi 3:1 bode.. de Vreugdebode in Jesaja 52:7.. de eindtijd Cyrus.. Gods 🤺.
  Dan dus een groot 👼 🤔kind ..van God zijnde.. en nu al van bijna 1.90 meter 😆
  Wéés gegroet..van de 🦋 <<– 🤔 … de [🦋=🤴] en dan de vrolijke hemeling van de Drie-ene God…naar Nostradamus Centuri VIII:31.

 24. Aan eric-b-l

  In Lourdes kwam ik daarna aan en er kwam een man naar mij toe en die vroeg ook 5 franc want een vriend was in nood ..wat mij opviel was dat hij rare schoenen aan had en gaf hem snel die 5 franc om van hem af te zijn ..ik vermoedde dat dat de duivel was.
  En zo strijd dus ook de hel om mijn ziel in hun macht te krijgen..zie Vassula 28 april 1995.
  Oorlogstijd dus….

 25. Aan eric-b-l..

  Dat was dus oer-stom van mij om die persoon..waarschijnlijk dus de duivel👹, die 5 Franse franc te geven, ((in talenten al mijn bezit 😱)..want nu ((pas 😱)) als ik er even over nadenk herinner ik mij dat hij zei dat hij het geld nodig had voor een persoon die met gokken in nood was gekomen.
  Dus heb ik in mijn zondige stomheid en met een zekere onverschilligheid (de dood in de pot)..het kwade mede helpen te bevorderen.. tot hulp van satan 😱
  En als ik daar nu pas verder 😱 over nadenk 🤔dan is de zondaar als een gokker en dan met de inzet van de eigen ziel. 🤯 en ben ik toch eigenlijk kwaad op mezelf😤..hoe kon ik zo stom zijn om de duivel..welke duivel dan ook, mijn bezit af te geven…berouw na de zonde dus..🙉

 26. Aan Eric-ske-b-l .. vanwege–{29 december 2020 om 21:06},

  Hetgeen je daar in die reactie vertelt valt dat niet onder de “bekende” categorie: magische denken?!

 27. Hoe lost de wetenschap het volgende probleem op? In elk vaccinflesje zit een vaccin voor 5 personen. Hoe geraken de onzichtbare chips in de 5 verschillende injecties?

  1. De chip-inplant komt enige tijd na de bank-reset. De bank-reset zou voor nu in de lente gepland zijn. Alle rekeningen op nul. Wie geen chip wil verliest al zijn bezittingen.

   1. @ eric-b-l
    Waar haal je bovenstaande wijsheden? Welke zijn je bronnen?
    En komt er ook oorlog? Van welke kant zal die komen?

   2. @ eric-b-l
    Waar haal je bovenstaande wijsheden? Welke zijn je bronnen?
    En komt er ook oorlog? Van welke kant zal die komen?
    En wanneer zullen we de 72 uren duisternis beleven?

    1. Sinds afgelopen jaar heeft Microsoft, het bedrijf opgericht door Bill Gates (die tegenwoordig vooral actief is op vaccin-gebied) een patent voor het meten van lichaamsactiviteiten om daarmee digitaal geld te creeren:
     CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA
     https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

     Opmerkelijk is dat het patentnummer “WO/2020/060606” is, dus driemaal de “6” uit het boek Openbaring (13:18).

     Het patent noemt niet expliciet de mogelijkheid om de lichaamsactiviteiten te meten vanuit een chip in het lichaam zelf, maar de mogelijkheid bestaat wel degelijk. Geimplanteerde chips worden namelijk al massaal gebruikt in huisdieren en op sommige plaatsen (op vrijwillige basis) ook in mensen.

     Dat zo’n chip er op korte termijn zou komen is deels speculatief en deels gebaseerd op moeilijk controleerbare uitspraken van rijke en machtige figuren, zoals die van Nicholas Rockefeller tegenover Aaron Russo.
     https://www.youtube.com/watch?v=K2WLzQ6z3Iw

     Ik vermoed overigens dat er binnenkort inderdaad een oorlog komt, misschien wel van boven. Het beste dat we kunnen doen is in een staat van genade te geraken – en te blijven.

 28. @ Marie-Elisabeth,

  –Ik ben geen wijze profeet of helderzinde, ik ga er gewoon van uit dat grote oorlogen altijd in de lente beginnen.
  –Velen begrijpen niet dat de aanwezigheid van cellen van geaborteerde baby’s in het vaccin betekent dat men medeplichtig wordt aan moord. De velen die bloed aan de handen hebben weren zich als duivels om hun gelijk af te dwingen.
  –De jongere generaties zijn over het algemeen in Disneyland geboren en opgegroeid en over het paard getild, nog erger dan hun ouders.
  –Godsdienst is verworden tot socialisme.
  –De Traditie van het onveranderlijke Woord mag niet meer.
  –Dat Waarheid alleen van God kan komen en dat God standvastig is in alles begrijpt men niet meer.
  –Dat het altaar in de Sint Pieters basiliek niet meer gebruikt wordt begint akelig te gelijken op het bijbelse woord dat spreekt over de onderbreking van het dagelijks Offer. Nog slechts enkele kleine stapjes!
  –Zoals Maria voorzegde in Fatima 1917 werd de hele wereld communistisch.
  –De grofste leugens worden verspreid door zowat alle autoriteiten, zelfs de allerhoogste.

  Dat het sluiten van de banken zou samenvallen met het plotse begin van de eerste fase van de wereldoorlog kan men vinden in oude teksten van Katholieke heiligen en profeten.
  —bloggen.be/Medjugorje— kijk in het menu rechts: Diverse Profetieën – Miscellanous Prophecies. Hetgeen men daaruit kan afleiden is dat de oorlog een opzet is van de grote wereldleiders, zoals ook vorige grote oorlogen, om de grote landen machteloos te maken, en dit maal om de antichrist ten tonele te kunnen voeren die dan komt prediken dat hij de wereldvrede zal stichten.
  Na de eerste oorlogsfase kan men maximaal drie maanden hongersnood verwachten vooraleer de banken heropenen met de dwang van de chip-inplant.
  De 72 uren duisternis komen heel op het laatste nadat de afvalligen overduidelijk aantoonden dat zij in volle overgave aan de duivel leven en zij dan met een ‘bijbels oordeel’ worden weggevaagd.

  Het lijkt me persoonlijk vanzelfsprekend dat de Waarschuwing zou plaatsvinden nadat blijkt dat zeer velen het vaccin als enig redmiddel beschouwen, blijkbaar zonder gewetensbezwaren omtrent het gebruik van cellen van vermoorde baby’s. Men onderschat zeer zwaar hoe erg dit is: een der ergste beledigingen aan God.
  Men kan hier nooit ’te goed’ op voorbereid zijn!

  1. De occulte krachten zullen er nog niet in slagen om Antichrist aan de macht te brengen in Jerusalem; volgens serieuze profetieën zal een katholieke vorst opstaan die de occulte macht verbrijzelt en een katholieke wereldorde vestigt. De Joden in Jeruzalem zullen echter niet bekeerd zijn, en het zal dan ook in het Heilig Land zijn waar Antichrist geboren zal worden ten tijde van de genoemde katholieke wereldorde. De Kerkvrede zal slechts enkele decennia duren.

   Marie-Julie Jahenny zei dat de maçonnieke regering in haar land het plan ging uitvoeren om de mensen hun werk af te pakken; dat hebben we duidelijk gezien in 2020. Als ik het goed begrijp is de verdere chronologie van gebeurtenissen als volgt: de occulte krachten orkestreren een gecontroleerde revolutie door instrumentalisatie van anarchisten en communisten. Dan verliezen de occulte genootschappen de controle over de revolutie doordat de islamieten machtsgrepen uitvoeren, tijdens dewelke de maçonnieke regering in Frankrijk de vlucht neemt naar het buitenland (in Frankrijk zal het centrum in de macht van islamieten zijn, terwijl het noorden in de handen van Fransmannen blijft). De Franse militairen zullen in het buitenland zijn, waarschijnlijk in conflict met de Turken. Het islamitisch bewind in Frankrijk dringt een bizarre ritus met brood en water op aan de katholieke clerici. In het noordelijk gedeelte kiezen Fransmannen een koning niet gewild door God. Uiteindelijk zal de Koning door God gekozen gezalfd worden in Reims, en een teken in het westen zal hem aanduiden als uitverkoren door God; sommige republikeinen, onder de indruk van de goddelijke tekenen rond zijn persoon, zullen zich onder zijn blanke koningsbanier voegen. Deze Koning zal de revolutie in zijn land verbrijzelen, de troon van zijn vaderen herstellen, de Paus van Rome te hulp komen, hulp sturen naar Engeland waar ook een revolutie gaande zal zijn, de tanden van de islam breken. Volgens priester Souffrant zal een Russische leider, die zich tot het katholiek geloof bekeert, de Franse Koning helpen op zijn weg naar Sint Lodewijks Troon; daar zien we duidelijk de connectie met Fatima in. De driedaagse duisternis zal de krijg beëindigen; daarna zal de lentezon opgaan over de lijken van Gods vijanden die verspreid zullen liggen over de landen; het zal Pasen zijn.

   Vlamingen moeten bidden dat God in ons Vlaanderen een katholieke sterke leider doet opstaan, niet geconnecteerd met het partijpolitiek systeem, die de Vlamingen ten tijde van bloed en maatschappelijke neerval door die stormige winter navigeert.

 29. Aan @ Marie-Elisabeth.. naar aanleiding van de beweringen van @Theudmer..@eric-b-l

  De drie dagen duisternis is -inderdaad- het openen van het 6e zegel.. en wat de 3e wereldoorlog zal beëindigen. De Gods Grote Waarschuwing betreft het [reinigings]oordeel in dat 6e zegel..direct volgende op het einde van de 3e duistere dag.
  Uit profetische informatie blijkt dat [10 dagen] vóór de drie duistere dagen.. of voor de Waarschuwing …het kruis op de aarde verschijnt ..dat kruis wordt vermeld in Mattheüs 24:30.
  Daaruit blijkt trouwens dat het daar [niet] over het laatste oordeel (Openb.20:11-15) maar over het vóórlaatste oordeel gaat, wat DUS het 6e zegeloordeel, de -Dag des Heren- in 2THESS.2:2 betreft.

  In Openb.13:11- zien we dat éérst de valse profeet, het 2e beest -in persoon- komen moet.. want er is ook tegelijkertijd een beest-systeem.. zoals we allen al kunnen ontwaren.. want zonder dat en zijn voorbereidingen kan de valse profeet als 2e beest in persoon niet komen.
  In de huidige profetieën wordt de valse profeet ook de antichrist genoemd.. omdat de [allerlaatste] periode van de eindtijd begint ten tijde van het 6e zegel en daarom krijgen de valse profeet en de antichrist van de 7 jaren van Verdrukking maar elk 3½ jaar.. dus 3½ jaar vóór het 6e zegeloordeel is tevens het optreden van maitreya de valse profeet en 3½ jaar is bestemd voor de antichrist maar dan dus zijn optreden vóór het laatste oordeel.

  Door de grote Waarschuwing zullen de joden zich [wel degelijk] bekeren want het herstel van Israël zien in we Jeremia.33:15-17 en 23:5-6 ook aangekondigd.

  De katholieke vorst waar @Theudmer het over heeft is dan ook de betreffende koning in o.a. Jer.33 en 23.. en hetgeen simpel te constateren is daar die koning pas wordt geboren ten tijde van het herstel van Israël en kan dus niet Jezus Christus zijn.. de Illuminati-vrijmetselarij.. de synagoge van satan menen dan ook dat de daar aangekondigde koning hun antichrist zal zijn.

  De grote Waarschuwing in het 6e zegel reinigingsoordeel betreft dan ook de geboorte van Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde..als een nieuw Pinksteren.. het Messiaans Vrede tijdperk van inder-daad enkele decennia.. en dan komt dus pas de antichrist.. in eigen persoon.

  En ofschoon Mattheüs 4:14- Jesaja 9 verondersteld betreft vers 5 in zijn context: ..een kind dat in de stam Zebulon geboren is.. en waar in Nederland-Zebulon bewijzen van te vinden zijn.

 30. @ Marie-Elisabeth,

  Op een kar gebonden een hulpeloos kalf gedoemd te sterven wijl hoog daarboven een zwaluw vrolijk sierlijk door de lucht klievend lacht en lacht en lacht doorheen de hele dag ondanks de tranen van het kalf dat zich tevergeefs afvraagt waarom waarom jij lacht en nooit tot slavernij komt en ik wordt geslacht als de korachieten de joden de moslims de gemoderniseerde christenen en de andere heidenen bij miljoenen en miljoenen in eeuwen na eeuwen weer en waarom zoeken zij niet het Woord van God het is toch vrij toegankelijk voor iedereen door de ene waarheid die geen leugens verdraagt zwemmen ze toch nog uit onwetendheid in leugens van vermeende vooruitgang recht in de muil van covidleugens en giftige vaccinserpenten en laten zich brainwave-chip-inplants aanmeten tot vernietiging van het vrije zieleleven en daardoor eindeloos schuld opbouwend zonder de moed uit de leugen-schappij te stappen en zonder zoeken naar God voordat je geslacht wordt nadat Jesus je na een heel leven op kosten van Zijn barmhartigheid je toch nog moet berechten want je hebt Hem nooit willen ontmoeten zoals Maria en Johannes dat in volle overgave deden en daarna ontelbare katholieke heiligen.
  Zie en overweeg het verschil tussen afgeslacht worden in de zoveelste leugencampagne terwijl nieuwe martelaren de kerk weer opbouwen met hun bloed dat zij van Jesus kregen om Hem te eren en alle zielen als voorbeeld te schouwen hoog in de lucht op vleugels van engelen.
  —Joan Baez ~ Donna, Donna—1960—https://www.youtube.com/watch?v=j1zBEWyBJb0—Yiddish folk song >>> https://en.wikipedia.org/wiki/Dona%2C_Dona—Nehama Hendel – Dona Dona (1965)—https://www.youtube.com/watch?v=w_ekJBvhv58—

 31. Aan Marie-Elisabeth..

  @Theudmer handhaaft nog steeds zijn mis-vatting dat er maar één Franse monarch zal optreden. De profetieën maken duidelijk dat de afstammeling van koning Lodewijk XVI en XVII een heilige regent zal hebben en het is die eerst orde op zaken moet stellen in zijn geboorteland en dat is NIET Frankrijk maar Nederland.

  En het is deze regent-grootvorst die ten tijde vlak voor 6e zegeloordeel zal optreden éérst als de Maleachi 3:1 bode ..die in Jesaja 52:7(-12) de Vreugdebode is want hij verkondigt middels de gebeurtenis van het 6e zegeloordeel, de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde aan, maar wel pas in zijn éérste fase, hetgeen je kunt constateren in Jesaja 65:20 ..waar de dood nog niet overwonnen is.

  De werking van de Maleachi bode, ook dus de Vreugdebode in Jesaja, evolueert dan in die van de eindtijd Cyrus nadat hij eerst in zijn eigen land orde op zaken heeft gesteld -ook- middels een verandering van de regering en dat dus een nieuwe grondlegging zal zijn.. aldat tezamen met andere begenadigde personen.. alles is dus feitelijk het genadewerk van Jezus Christus zelf.

  Rusland zal dan Europa binnenvallen en dan komende tot aan Nederland, maar waar hij niet verder kan. Dan zal de eindtijd Cyrus afzakken naar Frankrijk met als uiteindelijk einddoel het occulte Shamballa in de Himalaya.. waar de valse profeet zijn dood vindt..in het 6e zegeloordeel.
  Dan komt hij terug vanuit het Oosten en wordt keizer gekroond in Duitsland en een zekere tijd erna koning in Frankrijk.. ook is er nog een korte tijd van afzondering en vasten.
  Het is dus deze regent-grootvorst die de kroon draagt gedurende het tijdperk van Vrede op de gereinigde aarde en schepping door de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel.

  Ten tijde dat de antichrist zich zal manifesteren zit zijn taak er op en zal hij de kroon overdragen aan zijn opvolger en dat is [wel] de Nakomeling van koning Lodewijk XVI en XVII..in rechte lijn afstammeling van koning David ..en deze moet de strijd aanbinden met de antichrist op oorlogsgebied en is dat tevens de tijd van het optreden van Elia en Henoch..die terugkomen vanuit het aardsparadijs ..ze komen dus niet terug vanuit de hemel, want de hemel is pas geopend met de kruisdood van de Verlosser-Messias.

  Deze afstammeling van koning Lodewijk XVI en XVII zal dezelfde verlichting krijgen als zijn voorganger..
  •Schoenmaker blijf bij je leest• betreft dus: @ Theudmer @ eric-b-l en Jules van Rooyen.

 32. Aan 💆‍♂️@Theudmer 💆‍♂️@eric-b-l en aan💆‍♂️ @Jules van Rooyen 🤔🤺‼️

  De onderstaande youtube video heb ik ook nog maar een half uur geleden gehoord, ofschoon die profetieën al van jaren terug zijn.
  https://youtu.be/Zl7wTmpqub8
  Het bevestigd ‼️ wat ik eerder verklaarde dat de 3 duistere dagen een einde maakt aan de 3e wereldoorlog en op het einde van de 3e dag direct de Waarschuwing begint ..als de geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.. in zijn éérste fase…op de video is dat dat de mens zal stralen of glanzen.
  Wie had hier ook weer last van ..waan-… ..ja jullie hebben redenen om te zwijgen..maar dat doen jullie natuurlijk uit nederigheid en bescheidenheid 🤔..😁 ..🤭
  Maar ondanks dat een ..💓

 33. De antichrist is al langer aan het werk in Europa, maar ook elders. Hiervan ben ik overtuigd.
  Ik bezoek al 35 jaar onze Limburgse offerziel. De laatste keer dat ik haar zag was op 15 oktober 2020. Ik zag dat ze leed door de stigmata. Haar 7 visioenen werden neergelegd aan de KUL. Een Indische jonge priester heeft hierdoor zijn doctoraat behaald in de Marialogie. De visioenen zullen bekend worden gemaakt aan het grote publiek als ze overleden is.
  In 2000 verwittigde ze me al i.v.m. de EU …. “Het is niet goed wat ze in Maastricht bezig zijn, let maar op!”
  Tussendoor geeft ze stukken vrij aan mij over haar visioenen. Parijs zal volledig verdwijnen!
  Het ergste moet nog komen! Europa zal overspoeld worden door de Islam (= al bezig, maar wordt nog erger). Dat zal de grootste genocide worden allertijden! We zullen nog veel Islamitische kindjes in huis moeten opvangen. Ik heb haar ook eens gevraagd naar de 72 uren durende duisternis. Daar wist ze wel iets van, maar heeft het nooit in een visioen gezien. Ze vertelde me enkel hoe we ons konden beschermen.
  Ook sprak haar aan over Anna Katharina Emmerick. Ze glimlachte onmiddellijk en vertelde me spontaan dat ze die in een visioen had gezien in de abdij van Averbode. AKE vertelde onze offerziel over Rosalie Put. Rosalie Put volgde de voetsporen van AKE, maar onze Limburgse offerziel volgt dezelfde voetsporen.
  Als ik iets zeg over de Paus o.a. over feiten die het internet overspoelen, dan uit ze zich niet negatief uit over Paus Franciscus. Ik denk dat ze zich daarover ook niet mag over uitlaten. Ze zal er zeker voor bidden en lijden.
  Tijdens ons laatste gesprek van 15 oktober sprak ik over de 12 apostelen, o.a. over Marcus, die te laat kwam bij het sterfbed van de Moeder Gods. Ze vertouwde me toe, dat indien we vandaag 12 apostelen zouden kiezen, dat er maar 1 apostel goed zou zijn.

  Voor wat betreft de inplanting van de chip, daar geloof ik nog niet direct in. Door ons doopsel dragen we al een zegel. Het inbrengen van de chip met vaccinatie zijn vermoedelijk afkomstig van een complottheorie of van het Boek der Waarheid van de valse Ierse zogezegde Profetes MDM.
  Honger zal er alleszins komen volgens onze offerziel en veel armoede.

  Nu ben ik wel even off topic geweest.
  On topic is dat er maar slechts 15 gelovigen in de kerk worden toegelaten. Het is inderdaad zeer weinig en buiten proportie. Er lopen meer klanten door de Delhaize dan in een kerk, waar het zeer goed covidproof wordt georganiseerd.

  Onze parochieherder heeft hier een oplossing voor bedacht. Toen we maar met 4 personen toegelaten waren hield hij de Aanbidding van het Heilig Sacrament. Per groepjes van 4 gelovigen konden we ons op voorhand inschrijven. Zo geraakte onze parochie aan 10 uren Aanbidding per week, enkel door de week, niet op zondag.

  Bij de nieuwe regeling, heeft hij de grote kerken gesloten in onze parochie omdat ze te duur zijn om warm te stoken. Op zaterdag doet hij 2 missen na elkaar in een dorp, op zondag eveneens 2 missen in een ander dorp waar een kleine kerk is. Zo hebben de gelovigen ook meer voeling met elkaar.
  Voor de weekendviering, maar ook voor de Eucharistieviering in de week moeten we ons inschrijven. Tot nu toe is hij hier zeer goed in geslaagd omdat het steeds de vaste groep van gelovigen is die zich inschrijven. We worden wel verwittigd indien er andere gelovigen zich inschrijven dat het dan beurtrol wordt.

  Tot nu toe heb ik nog geen enkele keer een H. Mis moeten missen, noch aanbidding.

  Ik sprak onze pastoor aan over de streaming diensten, die sommige priesters doen. Hij vindt dat die Missen via TV of internet echt niet hetzelfde zijn als je ze zelf in de kerk bijwoont. Dat geeft maar halfwaarde, is goed voor zieken, mensen die in het ziekenhuis liggen of helemaal niet meer mobiel zijn.
  We kennen een pastoor, die elke Eucharistieviering streamt. Hij laat geen gelovigen toe. Dat vindt onze pastoor totaal fout. Ik treed hem hierin bij. Tijdens de eerste lockdown werd ik tijdelijk een lauwe gelovige door naar gestreamde Eucharistievieringen te kijken.

  Ik ben ontzettend blij en kijk elke dag uit naar de Eucharistieviering en Aanbidding in één van onze dorpskerken. Ik zou me niet kunnen verzoenen met het systeem van dagelijkse streaming.

 34. @ Marie-Elisabeth ….{4 januari 2021 om 21:29}..

  Theudmer schreef, uitgaande van profetieën, het volgende over de antichrist: ..•{..en het zal dan ook in het Heilig Land zijn waar Antichrist geboren zal worden [ten tijde] van de genoemde [katholieke wereldorde]. De Kerkvrede zal slechts [enkele decennia] duren..zie ook o.a. Jesaja 24:21-23, het gehele hoofdstuk betreft het 6e zegel [reiniging]soordeel}•

  Een aantal profetieën over de antichrist zijn me bekend.. op het internet zijn ze ook te vinden.. maar de boeken heb ik opgeborgen.. en ik ga ze ook niet opnieuw opzoeken om naar de context van het geciteerde te kijken.. maar uitgaande van de informatie die Theudmer geeft wordt ik alweer bevestigd dat mijn inzicht juist is: ..dat men de valse profeet •maitreya•, zichzelf de Christus noemende, als een [andere] antichrist -kan- begrijpen.. en die wel al op de achtergrond aanwezig is.. als valse profeet is hij dan ook de voorloper van de “andere” en eigenlijke antichrist.

  Ofschoon volgens de h.Schrift de eindtijd zelf met Jezus Christus -op aarde- begint, kan men dus stellen dat de uit-eindelijke eindtijd begint met de 7 jarige verdrukking, met zijn symbolisch begin van 3½ jaar vóór het 6e zegel als vóórlaatste oordeel, dat een reinigingsoordeel is door de werking van de Grote Waarschuwing.
  In Openb.13:5 krijgt het 1e systeembeest ook 3½ jaar van manifestatie.. in de antichrist wordt het beestachtige van het algemeen systeem verpersoonlijk.

  De valse profeet treedt dus alleen op VOOR de Waarschuwing (in het 6e zegel) en wordt in de Waarschuwing zelf dan gedood wat wordt aangegeven in Daniël 7:11.. en op het einde van de genoemde vrede komt pas de antichrist.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht