Europeaan, word wakker, want het kruis is niet het einde…

Foto: aliexpress.com

Vandaag is het Goede Vrijdag, de dag waarop Christenen het lijden en sterven van Christus herdenken. Hij stierf er de dood van een slaaf, aan het kruis genageld, onder het onverschillige oog van het Romeinse regime dat toen over het oude Palestina regeerde. Jezus werd brutaal geslagen, bespot, met een staf op het hoofd geslagen en bespuwd. Een doornenkroon werd op Zijn hoofd gelegd en Hij moest Zijn eigen kruis dragen. 

Ook vandaag draagt onze Kerk opnieuw haar kruis, wordt ze bespot, uitgejouwd, vernederd. Haar volgelingen worden vervolgd en haar heiligdommen en symbolen gevandaliseerd. Zelfs in het vrije Westen valt de Kerk ten prooi aan een triomferende secularisering en militante Islam. Het is dus geen toeval, dat er, net vanuit deze hoek, vele lachende emojis op social media werden gepost onder beelden van de brandende Notre-Dame Kathedraal te Parijs. Men wil het gehate Christendom liefst zo snel mogelijk doen verdwijnen, om het te vervangen door een technocratisch, neoliberaal en globalistisch wereldregime, of, als alternatief, een triomferende internationale Sharia. Beide zijn mechanismen van onderdrukking voor de mensheid, een mensheid die net geroepen is tot onvoorwaardelijke liefde voor God en de naaste.  Liefde veronderstelt vrijheid en gerechtigheid. Daarom vormt het Christendom een bedreiging voor dictaturen en zullen regimes proberen het aan hun behoeften “aan te passen”. Ik denk bijvoorbeeld aan de regeringsgetrouwe Patriottische Kerk in China of het Positives Christentum van de Nazis, dat moest beantwoorden aan de raciale ideologieën van het moment. Een andere optie is het wegvegen van het Christelijk geloof door volledige afbraak. Dit kan bijvoorbeeld door brutale vervolging, zoals onder het Stalinisme, of kan de vorm aannemen van een vermoedelijk georchestreerd intern verval, zoals we hebben kunnen vaststellen bij de uitvoering van het Tweede Vaticaans Concilie. 

Jezus heeft ons echter bewezen, dat het lijden en de dood op het kruis niet het einde is. Binnen een paar dagen vieren we Zijn Verrijzenis. En net als Christus, zal ook zijn Kerk herrijzen. We zien nu al hoop op andere continenten. In China groeit, ondanks alle vervolging, het Christendom zo snel, dat dit land binnenkort een leidende Christelijke natie zal worden. Ook in Afrika groeit het Christendom gestaag. Sommige van hun leiders, zoals Robert Kardinaal Sarah reiken de verzwakte Europese Christenen de hand. De tijd is gekomen voor Europese Katholieken om terug op te staan, te herrijzen uit de as van de secularisering en zelfhaat. In dit kader zou ik politicus Dries van Langenhove willen citeren: “De Kathedraal (Notre Dame van Parijs) zullen we kunnen herstellen. De gewonden zullen we kunnen verzorgen. Maar de psychologische gevolgen, de zelfhaat van de Europeaan die er nu toe leidt dat vele inheemse Fransen oproepen om de herstelde Notre-Dame een ‘nieuwe hedendaagse, inclusieve invulling’ te geven, zullen we daar ooit van herstellen? Zullen we op tijd tot het inzicht komen dat onze Europese beschaving al vele jaren in brand staat, en we er nu zelfs openlijk over worden uitgelachen door de vele ‘nieuwe Fransen’ die genieten van de brandende Notre-Dame? Europeaan, word wakker.”

Katholieken in Europa moeten inderdaad terug wakker worden en resoluut kiezen voor het geloof van hun voorouders,  zonder schaamte of misplaatst inclusiviteitsdenken. Christus is alles en Christus is genoeg. Wij hoeven ons voor Hem niet voortdurend te excuseren….Hij is verrezen en Hij leeft. Laten we ons daardoor laten inspireren. 

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

7 commentaren op “Europeaan, word wakker, want het kruis is niet het einde…

 1. Inderdaad wakker worden!
  en zeker meegaan naar de 3 daagde Paris Chartres bedevaart 2019 !
  (voor de Vlamingen en Nederlanders katholieken : zeker de enige en goede heilige Onze Vader bidden en dus niet meegaan met groepen die ‘ en breng ons niet in beproeving ‘ promoten )

  Op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni 2019 wordt voor de 37e keer de Parijs-Chartres pelgrimage gelopen. Aan deze driedaagse pelgrimage van in totaal 100 kilometer, waarvan de oorsprong teruggaat tot de twaalfde eeuw en die voert van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Parijs (Cathédrale Notre-Dame de Paris) naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Chartres (Cathédrale Notre-Dame de Chartres), nemen elk jaar duizenden enthousiaste bedevaartgangers van over de hele wereld deel (in 2018 waren wij met 13.000 pelgrims). De deelnemers lopen mee in afdelingen (chapitres) per land, regio of parochie van ongeveer 20-60 personen.

  De bedevaart gaat van hartje Parijs door het glooiende Noord-Franse platteland naar Chartres. De bedevaart is zonder meer fysiek een uitdaging, een indrukwekkende gang door de prachtige heuvelachtige Franse velden en bossen bovendien, maar vooral een indringende katholieke geloofservaring. De pelgrimage rondom Pinksteren is mariaal en missionair. Zij brengt allen die het sociale koningschap van Christus willen bevorderen bijeen en biedt ieder persoonlijk de gelegenheid zijn of haar roeping als kind van God te verdiepen. Tijdens de bedevaart worden de Missen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus gecelebreerd.

 2. De auteur slaat hier nagels met koppen, en draagt bij tot wat elke Europeaan zich zou moeten realiseren.

 3. ☩JMJ☩

  Vóór de verstikkende heerschappij van de pseudo-morele poco-praat, en toen we nog een Keizer hadden, werd in de Heilige Kerk tijdens de H. Liturgie van de Feria Sexta in Parasceve (Goede Vrijdag) als volgt gebeden:

  “Orémus et pro Christianissimo Imperatóre nostro N. ut Deus, et Dóminus noster súbditas illi faciat omnes bárbaras natiónes, ad nostram perpétuam pacem.”

  “Omnípotens sempitérne Deus, in cuius manu sunt ómnium potestátes et ómnium jura regnórum: réspice ad Románum benígnus Impérium; ut gentes, quae in sua feritáte confidunt, poténtiae tuae déxtera comprimántur.
  Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
  Amen.”

  Vertaling:

  “Bidden wij ook voor onze Allerchristelijkste Keizer N., opdat onze God en Heer alle barbaarse naties aan hem onderworpen moge maken, tot onze perpetuele vrede.”

  “Almachtige altijddurende God, in wiens hand machten van allen zijn en de rechten aller koninkrijken: zie goedwillend neer op het Romeins Rijk; opdat de volkeren, die in hun woestheid vertrouwen, door de rechterarm van uw macht onderdrukt mogen worden. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon: Die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.”

  De bisschop die de echte Romeinse Ritus terugbrengt in zijn diocees bevordert de ontwikkeling van een sterke, assertieve, Christelijke jeugd zonder blanke zelfhaat. Wie de jeugd blootstelt aan novus ordo kinderdiensten met liederen als “De wereld is een toverbal”, die krijgt de huidige generatie van antifa-bleiters die “moord” roepen wanneer een koe geslacht wordt, maar die “vrouwenrechten” roepen wanneer een ongeboren kind in de moederschoot meedogenloos gedood wordt.

  1. Dat moet zijn “iura” in plaats van “jura”… Klassieke schrijfwijze was bedoeld.

  2. “in wiens hand machten van allen zijn” moet zijn “in wiens hand de machten van allen zijn”

 4. Je hebt het probleem bij name benoemt Benjamin: ‘de bisschop die de echte Romeinse Ritus terugbrengt bevordert deontwikkeling van een sterke, assertieve heilige jeugd’

  Wel, ER ZIJN GEEN ENKELE DERGELIJKE BISCHOPPEN ! NOCH IN BELGIE NOCH IN NEDERLAND!
  Allen hebben ingestemd met de ketterse vertaling van het mooie Onze Vader.

  Geen enkele Bisschop , Benjamin, is opgestaan. Geen enkele.

  Straks moet ik wel ( spiritueel ) noodgedwongen naar een circus – mis gaan , waar de ‘ priester met zijn metgezellen en gezellinnen ‘ de jongeren desgevallend vragen om op het ‘podium ‘ te komen.

  Mijn gehele West Vlaamse ( grote en sterke ) familie gaat al lang niet meer naar de kerk. En de Notre Dame te Parijs is ‘afgebrand door een kortsluiting’ . Over and out.

  Desalniettemin Zalig Pasen en in eenheid van gebed

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht