Het antwoord van de Islam aan Paus Franciscus

Meer dan 290 onschuldige mensen zijn in Sri Lanka door bloeddorstige islam-fanatici de dood ingejaagd. Doelwit was de katholieke gemeenschap, die steeds in harmonie met de grootste bevolkingsgroep, de boeddhisten, geleefd heeft. Het is een plaatselijke islamitische beweging, de National Thowheeth Jam’ath, die verantwoordelijk is voor de zelfmoordaanslagen. Volgens de overheid van Sri Lanka, kregen zij daarvoor logistieke steun van islamitische groeperingen uit het buitenland.

Het is vanaf de XVIe eeuw, dat het katholicisme in het Westen van India en in Sri Lanka tot ontplooiing kwam, in wat toen handelsposten, eerder dan kolonies, waren. Esthetisch gezien, heeft er een zeer geslaagde fusie plaatsgevonden tussen de Indiase kitsch en de katholieke kitsch in zijn Portugese vorm .In de straten van Negombo, een van de plaatsen die getroffen werden door de barbaarse aanslagen, is het vol beelden van Onze-Lieve Vrouw, versierd met halssnoeren gemaakt van bloemen, juist zoals dit gedaan wordt voor hindoe-godinnen.De barokke kerken doen het heerlijke gevoel ontstaan van zich zowel in Portugal als in India te bevinden.Het katholicisme is er in een Indiase vorm gegoten en realiseert aldus zijn roeping katholiek te zijn, wat wil zeggen, universeel.Het is dit vreugdevolle beeld van de godsdienst, dat de moslim-barbaren hebben willen vernietigen, omdat voor hen geloof gelijkstaat met een meedogenloze veroveringsoorlog.

In onze” fake news” media, die het steeds moeilijk hebben om de vijand te benoemen, als die uit een bepaalde ideologische hoek komt, werd eerst gesproken over “religieus geweld”.Toen ze niet meer anders konden, viel het woord islam. Benieuwd of er aan de islamitische daders evenveel belangstelling zal gegeven worden als aan de dader van de aanslag op de moskee in Nieuw-Zeeland, waarover dagenlang in alle toonaarden werd doorgedramd.

Iedereen moet goed beseffen dat wij volop in een oorlog tussen beschavingen zitten. Deze oorlog wordt tegen ons gevoerd. Het enige antwoord daarop van het Westen en zijn decadente politici is tot nu toe een vertederde berisping. De huidige paus wil maar niet begrijpen dat de christelijke boodschap van onvoorwaardelijke liefde tot de naaste alleen maar betrekking heeft op de relaties tussen individuen. Bergoglio laat zich vooral opvallen door zijn obsessionele koppigheid om toch maar de “interreligieuze dialoog ” met de Islam te promoten, die nooit enige positief resultaat heeft opgeleverd. Hij kust als een bezetene de voeten van moslims, die dat gebaar alleen maar als een teken van zwakte en onderdanigheid ervaren. Als het over de verhoudingen tussen volkeren en naties gaat, geeft het Oude Testament richtlijnen die veel duidelijker aangeven hoe de strijd tegen vijanden en indringers van allerlei slag moet gevoerd worden.

De regering van Sri Lanka heeft in het verleden blijk gegeven van doortastendheid, toen zij te maken kreeg met de  hardnekkige rebellie van de Tamil tijgers, die zij heeft weten  te verslaan. Zij wist al sinds enkele dagen dat de islamitische terreurgroep  NTJ, National Thowheeth Jam’ath aanslagen beraamde tegen belangrijke kerken. Zij zal zeker de islamitische vijand met veel meer kracht en doeltreffendheid aanpakken dan de Europeanen die vastgeroest zitten in hun  mensenrechten-ideologie en verlamd worden door allerlei tirannieke en anti-democratische gerechtshoven.

Auteur:Veroon ter Zee

8 commentaren op “Het antwoord van de Islam aan Paus Franciscus

 1. Duidelijk is dat de Notre Dame is aangestoken en ook dat het hier gaat om meer dan alleen maar een brand.

  We hebben te maken met een offering van ons culturele erfgoed waar Michelle Obama niet zomaar toevallig bij was in Parijs.
  Te zien aan de reacties is de brand van de Notre Dame ingeslagen als een bom. De wereld keek toe in een afschuwelijk soort ongeloof over dat er een markant en groots symbool van onze historie en cultuur letterlijk in vlammen op ging.

  Het effect van deze aanslag op onze cultuur is enorm, gekoppeld aan de niet aflatende kerkvernielingen, waarbij de bekende kreet Allahu Akbar op deuren wordt geschilderd, wijst dit al snel in de richting van de moslims als de schuldigen.
  Inmiddels is duidelijk dat het een aanslag is en over de achtergronden hebben we eerder een uitgebreid artikel geschreven: Het nu uitkomen van de voorspelling van vrijmetselaar Albert Pike, waarbij de moslims worden opgezet tegen de rest van de bevolking, zodat er uiteindelijk een Derde Wereldoorlog zal ontstaan.

  De gezworen eed legt op dat de Illuminati allerlei zaken bij ons bekendmaken en waarschuwingen afgeven, vaak via verborgen of gecodeerde boodschappen. Denk bijvoorbeeld aan de voorpagina van The Economist.

  In dat licht moet ook de volgende gebeurtenis worden gezien.

  Op het moment dat de kathedraal in brand werd gezet bevond Michelle Obama zich aan boord van een boot op de Seine voor een zogenaamde dinner cruise. De formele reden voor deze tocht is de promotie van haar biografie met de titel Becoming.

  Volgens het officiële verhaal zou zij diep bedroefd geweest zijn toen men haar vertelde dat de Notre Dame in brand stond.

  In werkelijkheid had zij iets te vieren.

  Dat ze feest vieren en helemaal niet droevig zijn, bewijst de volgende foto, waar je een champagne/wijn drinkende Michelle ziet, omringd door allerlei vrolijke gasten. Een foto genomen op het moment dat de Notre Dame brandde, wat onomstotelijk blijkt uit het champagneglas van Michelle. Ook hangt om haar nek een ketting met het woord: burning.

 2. Veroon ter Zee schrijft hier wat iedereen zich goed zou moeten realiseren. Steeds weer word het gevaar van het Mohammedanisme onderschat of vergoelijkt. Zo van : mij buurman-moslim is toch een toffe pee, enzovoort. Het is de islam zelf die niet deugt. En hoe “geloviger” je in die godsdienst/ideologie bent, hoe gevaarlijker.

 3. “Een oorlog tussen beschavingen”, inderdaad, beste Veroon, U heeft het eindelijk begrepen. We zitten in een staat van oorlog. De volgende stap is de realiteit te vatten van een oorlog op meerdere fronten, voor ons katholieken. Een godsdienst oorlog tegen de islam en tegen het hedonistische heidendom van de linkse kerk, het cultuur marxisme. Dit is de vrucht van de joods- Italiaanse communist Gramsci, in de jaren 1920, en uitgevoerd door de joods – Russische revolutionair Trotsky, (Lev Bronstein), een collega van de joods-Russische revolutionair Lenin (1917) en vermoord door agenten van de joods-Russische Stalin in 1940, in Mexico, waar hij ondergedoken zat bij een Mexicaanse vrijmetselaar loge.

 4. De islam staat duidelijk niet voor vrede en de islamisering van Europa is niet meer te stoppen.

 5. Gebed om bescherming tegen satanisten

  Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van uw Zoon de Heer Jezus Christus, omdat Hij gezegd heeft dat, als we U iets vragen in zijn naam, U het zult doen.

  Ik verklaar dat Jezus Christus is gekomen om de werken van de boze te verbreken (1 Joh. 3:8). In zijn naam verklaar ik dat de Heer Jezus Christus overwinnaar is over alle demonische plannen, activiteiten en samenzweringen van satanisten, heksen en andere dienaars van de duisternis. Elke knie zal zich voor Hem buigen (Fil 2:10).

  In de naam van Jezus bind ik alle boze geesten van satan en de astrale geesten van de satanisten. Ik verbied ze in de naam van Jezus om kinderen van God aan te vallen in hun lichaam, ziel en geest, in hun gedachten en hun emoties. Hemelse Vader, wil hun gebeden tot satan verijdelen en maak hun vervloekingen krachteloos.
  Ik verbreek in de machtige naam van Jezus hun duistere plannen en beveel dat ze in de kiem gesmoord worden door het ontdekkende licht van Gods Woord en het gebed van Gods kinderen.

  Ik bid dat Gods licht zal schijnen over hun duistere daden, zodat ze aan het licht komen en als kwaad herkend worden (Ef. 5:11-13). Ik bid dat de leden van satanische groeperingen of heksenkringen ontmaskerd worden, tegelijk met hun werken. En dat wat zij in het verborgene zeggen en doen van de daken gepredikt zal worden, d.w.z. dat alle media er over zullen berichten, zodat iedereen weet wie zij zijn en waarmee zij zich bezighouden.

  Ik bid dat er vrede zal heersen in Gods kamp waar zijn kinderen wonen, maar in de naam van Jezus spreek ik verwarring uit over het kamp van de satan, zodat tweedracht en onenigheid daar zullen heersen en geen van hun duistere plannen zal slagen.

  Hemelse Vader, U zegt dat geen wapen dat tegen uw dienaren gesmeed is, iets zal kunnen uitrichten (Jes. 54:17). Wij nemen onze toevlucht tot U, want, ‘de naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige snelt daarheen en is onaantastbaar’ (Spr. 18:10). In dat vertrouwen nemen wij het schild van het geloof ter hand, dat alle vurige pijlen van de vijand zal doven. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar (Spr. 29:25).

  Vader, ik sta op uw Woord, dat zegt dat U aan Jezus de heerschappij hebt gegeven “boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.” (Ef. 1:21-22). Al zijn vijanden zullen zich aan Hem onderwerpen! Ik beroep me op uw belofte dat U weldra de satan onder onze voeten zult vertreden (Rom. 16:20).
  Amen.

 6. ☩JMJ☩

  Het mahometisme is inherent een militaristisch heidendom en verleent zich als dusdanig als één van de favoriete instrumenten van de logeheerschappij om chaos te zaaien en het ware geloof (het Katholicisme) in martelaarsbloed te drenken. Door Katholieken aan te vallen proberen zij ons ook voor de kar te spannen van het nationaal-zionisme; daar mogen we niet intrappen. Katholieke Christenen moeten zich afgezonderd houden van de goddelozen en zelf terug een krachtigere aanwezigheid worden in de maatschappij, en, steunend op God, streven naar de herovering van de temporale macht in Europa opdat een Katholiek Europa overal ter wereld de machinaties van de esoterische sekten kan ontmaskeren en bestrijden zowel als hun huurlegers van mahometaanse ongelovigen tandeloos maken.

  Laten Europese Katholieken de Preek te Clermont opnieuw lezen opdat het collectieve geheugen weer eens opgefrist wordt betreffende de goddelijke roeping van het Romeins en Keltisch-Germaans Europa.

  In de middeleeuwen moesten de koningen der aarde de voeten der pausen kussen wanneer zij op audiëntie kwamen bij de Apostolische Troon ten teken van de suprematie der geestelijke macht over de temporale macht en van onderwerping hunner kronen aan Christus. Jorge de Voetenkusser inverteert op duivelse wijze die symboliek door de zweetvoeten van barbaarse negroïde krijgsheren van Zuid-Soedan te kussen om het Pausdom te vernederen in naam van de kalergistische métissage-manie van de euroligarchie. Het is werkelijk te hopen dat de Hemel zal ingrijpen tijdens het volgende conclaaf en een waardig man op de troon zal plaatsen.

 7. Katholiek leken vorm ,wat een idioten

  Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12, 1 Thess. 1:4)
  Ik ben een burger van de hemel, nu al gezeten in de hemel (Fil. 3:20; Ef. 2:6))
  Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Filippenzen 3:20)
  Ik ben een deel van Christus’ lichaam (1 Kor. 12:27)
  Ik ben een erfgenaam van God omdat ik zijn zoon ben (Gal. 4:6,7)
  Ik ben een gevangene van Christus (Ef. 3:1; 4:1)
  Ik ben een heilige (1 Kor. 1:2)
  Ik ben een heilige (Efez 1:1)
  Ik ben een heilige deelnemer aan de hemelse roeping (Heb. 3:1)
  Ik ben een kanaal van Christus’ leven (Joh. 15:1,5)
  Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
  Ik ben een kind van God en ik zal op Christus lijken als Hij terugkomt (1 Joh. 3:12)
  Ik ben een lid van Christus’ lichaam (1 Kor 12:27)
  Ik ben een medebewoner met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19)
  Ik ben een mede-erfegenaam met Christus en deel met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17)
  Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor 5:17)
  Ik ben een tempel, een woonplaats van God, Zijn Geest en zijn leven verblijven in mij (1 Kor. 3:16; 6:9)
  Ik ben een van Gods levende stenen, opgebouwd tot een geestelijk huis in Christus (1 Pet. 2:5)
  Ik ben een vijand van de duivel (1 Pet. 5:8)
  Ik ben een vreemdeling en een bijwoner van deze wereld waarin ik slechts tijdelijk leef (1 Pet. 2:11)
  Ik ben een vriend van Christus (Joh. 15:15)
  Ik ben een vriend van Jezus (Joh 15:15)
  Ik ben een zoon van God en 1 met Christus (Gal. 3:26,28)
  Ik ben een zoon van God; God is mijn geestelijk Vader (Rom. 8:14,15)
  Ik ben een zoon van het licht, en niet van de duisternis (1 Thess. 5:5)
  Ik ben gekocht en betaald (1 Kor 6:20)
  Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Rom 5:1)
  Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efez 2:10)
  Ik ben Gods kind (1 Joh 3:1)
  Ik ben Gods maaksel – zijn handwerk – opnieuw geboren in Christus om zijn werk te doen (Ef. 2:10)
  Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14)
  Ik ben het zout van de aarde (Matt. 5:13)
  Ik ben lid van een uitgekozen geslacht,een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1 Pet. 2:9,10)
  Ik ben meer dan overwinnaar (Rom 8:37)
  Ik ben met God verenigd en 1 geest met Hem (1 Kor. 12:27)
  Ik ben niet de grote ‘Ik ben’ maar door de genade van God, ben ik wat ik ben (Ex. 3:14; Joh. 8:24,28,58; 1 Kor. 15:10)
  Ik ben rechtvaardig en heilig (Ef. 4:24)
  Ik ben uit God geboren, en de boze, de duivel, kan mij niet raken (1 Joh. 5:18)
  Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen (Joh. 15:16)
  Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)
  Ik ben verzoend met God (2 Kor. 5:18,19)
  Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Rom 8:2)
  Ik heb deel aan Christus; ik deel in Zijn leven (Heb. 3:14)
  Ik heb toegang tot de Vader (Efez 2:18)
  Ik vermag alle dingen in Hem (Filippenzen 4:13)

 8. ’Het moet niet gekker worden’

  Ophef om anti-abortuscamper bij kliniek
  author avatar
  Door INGE LENGTON

  Updated Gisteren, 23:12
  Gisteren, 23:09 in BINNENLAND

  DEN HAAG – Een plan van pro-life organisatie Schreeuw om Leven om voortaan met een anti-abortuscamper voor de deur van abortusklinieken te gaan staan, doet in de Tweede Kamer de rillingen over de rug lopen.

  Brand Nederland brand af katholieke kerk brand af naar de Hell met dit kanker land .

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht