Theoretische haatboodschap met Pasen

 

Op Paaszaterdag 20. april verscheen er een artikel in Gazet van Antwerpen, om een aantal geloofspunten “zogenaamd op hun waarheid” te toetsen. Verleden jaar hebben ze dit in een bepaalde vorm, met Pasen, ook gedaan.

Als aanleiding bespreken zij een boek van een zogenaamde professor Willie Van Peer, uit München. Hij wordt als professor voorgesteld, alhoewel hij al 72 jaren is.  Het artikel is een afgeleide uit het boek van de professor : “Niet te geloven”, nota bene uitgegeven bij het Davidsfonds.

De professor verklaart dat hij niet gelovig is, maar”ook niets tegen het geloof heeft”. Een aantal stellingen worden afgevinkt, praktisch alles als onwaar.  In dit artikel beperk ik mij met zijn stelling dat “Jezus niet kan verrezen zijn uit het graf”.  De professor loochent dus, op Paasdag, het meest essentiële van het christelijk geloof.

Voor mij is het duidelijk dat alle meningen moeten toegestaan zijn. Iedereen kan trachten andermans mening te weerleggen.  Waar het hier echter om gaat, is dat de eertijds katholieke GvA voor het tweede jaar op rij, gelovige christenen, speciaal op Pasen, blameert.  Men kan het hele jaar deze problematiek aanhalen, er zelfs een academische zitting aan wijden, maar nee….. uitgerekend op Pasen verschijnt het artikel.  Voor mij, als zeer gelovig iemand, wekt dit geen twijfel op aan de verrijzenis; wel lijkt het me een geestelijke, symbolische brand van een Notre Dame, of een symbolische aanslag op christenen vergaderd in kerken.

Zoals ik reeds lang voor ogen houd, vervalt heel de constructie van het geloof in de Heer, als men overtuigt is dat de verrijzenis nooit plaatsvond. Als dit niets betekent en onwaar is, dan kunnen de gelovigen voortaan ook beter zondags naar de Ikea of de Ten Miles gaan.  De vreugde en het paaslicht van het verrijzenis-gebeuren duiden erop dat wij, gelovigen, bestemd zijn om eeuwig te leven met de Heer.

Waarom ik dit artikel schrijf is echter, om aan te tonen, hoe diep de haat tegen het bovennatuurlijke van Jezus Christus wel doorgevoerd wordt. Niet enkel radicale moslims voeren hun woedende afkeer uit door aanslagen; ook de occulte leer achter de schermen doet dit.  Alle kranten in dit land zijn in handen van machten, die de christelijke geloofsleer vijandig gezind zijn.  Stel dat die kranten op een belangrijk islamitisch feest een artikel zouden schrijven waarin de Koran en zijn inhoud zwaar aangevallen wordt.  Dit is gewoonweg ondenkbaar!!

De maçonnieke krachten achter de schermen, wanen zich in een roes van de eindzege. Niet enkel worden christenen zowel lijfelijk als symbolisch aangevallen; ze worden ook nog hard bespot omdat ze geen weerwerk bieden.  De Franse president Macron had een glimlach op het gezicht, toen hij de brandende Notre Dame bezocht; dit ging via de alternatieve media Frankrijk rond.

Elke dag worden er tientallen christenen/katholieken vermoord. Dit wordt volledig doodgezwegen, ook in de Kerken .  De paus bezoekt zijn vriend Rothschild, de absolute top van de NWO.  Hij pleit voor meer integratie en meer begrip voor de islam.  Zoals men op de website van “Open Doors” kan zien, zijn we in verdrukking, zowel door onze vijanden, als de top van de Kerk.

Dit artikel laat zien hoe brutaal de vijanden van onze transcendente geloof, hun haat tot uitdrukking brengen.

 • Het artikel blz. 16-17, GvA van 20. April 2019
 • Jos Wouters, BOOM;   Tel. 03.334.63.55. E-mail : fo***@he*************.net

Auteur:Jos Wouters

6 commentaren op “Theoretische haatboodschap met Pasen

 1. Deze stellingen zijn al heel oud en verdienen in feite geen aandacht, dan moet men ook maar hetzelfde denken tot de islam maar dat durven ze niet.

 2. Goed artikel van Jos Wouters. Dank.
  Als een gazet zich buigt over geloofspunten kun je de grootste onzin verwachten. Om te beginnen zijn ze zelf niet gelovig, ze zoeken dan een dubieuze “expert” uit, en zelf kennen ze nog niet het abc van het geloof.
  En de bisschoppen ? Die laten zich nauwelijks horen.

 3. ☩JMJ☩

  Dat de strontgazetten van het systeem anti-katholiek zijn is niets nieuws. Ze zouden willen dat we ons allemaal voor die zwarte kubus van de islamieten in Mekka gingen neerbuigen in plaats van het geloof van onze voorvaderen intact te houden. Het is niet moeilijk om dergelijke artikels te weerleggen, maar ik heb het artikel niet gelezen.

  Wanneer ge Ben Weyts en zijn ‘genderneutrale vogel’ beziet, dan is het u duidelijk hoe ver de dementie van het anti-katholiek etablissement gevorderd is. Het vernietigt zichzelf door steeds rabiater te worden in de eigen krankzinnigheid. Wanneer het in die toestand dan nog de pretentie heeft zich intellectueel met godsdienstige mensen te kunnen meten, dan moet dat met spot overladen worden.

 4. Dat de immigratie een gevolg is van onze decadentie en geen oorzaak, is me duidelijk. Alleen al uitlegbaar door de normale demografie van de immigranten versus ons tekort aan kinderen. Dit laatste is typisch voor decadente maatschappijen die zich in de aanbidding van het Gouden Kalf van de consumptie maatschappij blijven wentelen, zoals varkens in het slijk. Daar is meer plaats voor het eigen onmiddellijk genot dan voor het denken aan anderen en in het bijzonder aan het nageslacht.

  In het Oude Testament lees je op verschillende plaatsen dat wanneer het volk van Israel zijn ogen van de Heer afwendt en terug in een maatschappij zonder de Ene WareGod keert, de Goddelijke straf er onvermijdelijk komt. Maar *nooit meteen*.

  Wat staat er ons te wachten….

  Ook deel ik de mening dat er veel goede mensen zijn onder de immigranten, zelfs veel meer dan slechte mensen. Ik heb als arts in mijn praktijk, veel moslims en kan ik dat absoluut dmv feitelijkheden bevestigen .

  Maar zelf heb ik daardoor onder andere uitgebreid de islam bestudeerd, en ben tot de conclusie gekomen dat de immense meerderheid van de moslims veel betere mensen zijn dan hun (vermeende) profeet.

  Lees de sîra, die de beschrijving is van Mohammed’s leven en helaas wandaden. Dat zijn volgers betere mensen zijn dan hemzelf is niet alleen een feit, maar staat in schril contrast met de Christenen , waarvan geen enkele een beter mens is dan Christus zelf.

  Wat mij tenslotte het meest stoort in de Islam is dat er algemeen en universele wandaden gewoon als iets goeds worden voorgesteld en gepromoot. Dit in tegenstelling met andere religies. Zodoende is wie de koran beter volgt een grotere crimineel dan wie meer gematigd is. Dit is gewoon perversie. Het is ook de reden waarom Europa gedurende 14 eeuwen de islam bestreden heeft. Nu schijnen zgn. Verlichte geesten “beter” te weten… 🙁

  Maar de basis van de islam vind je in de koran. Daar staat ongeveer alles wat je over de islam moet weten.

  Lees de koran In chronologische volgorde van de soera’s. (Die volgorde vind je op Wikipedia)Vergelijk het met de sîra ( de levensbeschrijving van Mohammed) wetende dat iedere tegenstrijdigheid tussen twee koranverzen, volgens haast alle soennitische expertscholen ten voordele van het recentse vers moet worden beslecht. Dan besef je dat de islam terecht de zelfverklaarde vijand is van de Westerse maatschappijen, want de aggressieve verzen tov het christendom zijn allemaal latere verzen.

  Complot theorieën zijn maar geldig wanneer ze op feiten berusten.

  Dat het vooral linkse mensen zijn , die de immigratie promoten is zeer uitlegbaar door hun marxistisch geïnspireerde dogma’s ( het marxisme is een religie zonder god).

  De grootste meerderheid van de immigranten is moslim.

  Zowel marxisten als islamitische leiders willen doelbewust onze Westerse maatschappijen vervangen door hun model maatschappij.

  Dat het islamitisch en het marxistisch model onderling onverenigbaar zijn, is ook een feit. Maar dat gaan ze, eens onze maatschappij door hun objectieve “alliantie” vernietigd, *later* onder elkaar uitvechten. Ondertussen zullen ze ons samen blijven bestrijden.

  Want het marxo-leninisme heb ik ook uitgebreid bestudeerd.Vooral Lenin.

  Een ander probleem is dat de immense meerderheid zowel van de linksen als van de moslims hun eigen ideologie niet of te weinig kennen, maar bereid zijn hun leiders ( die deze wel kennen) klakkeloos te willen volgen.

  Dat was een lange opstel van mij, maar is het resultaat van een grondige bestudering sedert lange tijd van onze “concurrenten” .

  In Christo, semper et ubique !

 5. Deze talmoedische nonsens stond ook te lezen in het Belang van Limburg, ook onderdeel van ‘Mediahuis’.

  ‘Mediahuis’ is de uitgever van de Vlaamse kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Gentenaar, Het Belang van Limburg en Metro. In die kranten zal het dus ook wel gestaan hebben.

  Voorzitter raad van bestuur is Thomas Leysen (Wilrijk, 15 oktober 1960). Hij is voorzitter van de raden van bestuur van de KBC Groep, Mediahuis en de holdingmaatschappij Corelio en Umicore en zit de Koning Boudewijnstichting voor.

 6. Beste mensen, Ik heb het boek van Willie van Peer met veel aandacht en met plezier gelezen.
  Eigenlijk worden een aantal dingen nog eens duidelijker voor mij. Ik heb me al een hele tijd bezig gehouden met een aantal dingen ivm geloof. Er is inderdaad geen verband tussen geloof en wetenschap. Daar was de eminente Nederlandse theoloog Kuitert al heel lang van overtuigd. Tik zijn naam even in op Google of lees maar even zijn boek “Alles behalve kennis”. Ik heb vandaag nog een lezing gegeven over het onderwerp. Godsdiensten zijn maakwerk van mensen: alles van boven komt van onder. Kuitert zegt dat het geloof een antropologisch vloertje heeft. En degelijke wetenschappelijke studies wijzen uit dat gelovigen ervan uitgaan dat God de mens heeft geschapen naar eigen beeld en gelijkenis , maar dat het wetenschappelijk juist andersom is. De mens heeft God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis,. Mijn schrijven is er niet op uit om gelovigen te kwetsen, helemaal niet. Van mij mag iedereen zin, troost en steun putten en eeuwig leven verhopen uit welk geloof dan ook. Maar val dan de wetenschap niet zomaar aan en doe niet alsof jij de wijsheid in pacht hebt en Willie Van Peer een dommerik is. Een van mijn beste vrienden is een dominee uit de streek van Staphorst., uiterst fundamentalistisch .. We gaan steeds warmhartig en respectvol met elkaar om, ook al liggen onze overtuigingen hemelsbreed uit elkaar. Je hebt wel je bedenkingen bij Willie van Peer, maar ik vermoed dat je het boek niet gelezen hebt. Lees” Niet te geloven” maar eens en durf desnoods te twijfelen.
  Tony Geiss

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht