Het Huis van God staat in brand

De prachtige, en met geschiedenis overladen kathedraal Notre-Dame van Parijs, is gedeeltelijk in vlammen opgegaan. Een symbool van de katholiciteit is niet meer.De kathedraal, zoals wij ze gekend hebben, bestaat niet meer en, zelfs al wordt zij heropgebouwd, zal zij toch nooit meer dezelfde zijn.Het is een metafoor voor een Europa, dat reeds lang het geloof dat deze kerk heeft gebouwd, de rug heeft toegekeerd.

Het is kenmerkend, dat op het ogenblik, waarop het Vaticaan zijn “verbijstering en zijn droefheid ” uitdrukt, de brand van de Notre-Dame juist vier dagen  plaatsvond na de ondertekening van een akkoord waardoor de bouw kan beginnen van een Parijse maxi-moskee die plaats moet bieden aan 3000 personen.Een gotische kathedraal verdwijnt, een maxi-moskee komt er voor in de plaats.

Het is te vroeg om met zekerheid de oorzaak van de brand  vast te leggen en het zou inderdaad, zoals van officiële zijde wordt beweert, om een electrische storing kunnen gaan.Toch moeten ook andere pistes niet uitgesloten worden, zeker omdat de verantwoordelijke van de werken in de Notre-Dame zich over dit scenario heel sceptisch heeft uitgelaten, omdat er op het ogenblik van de ramp niemand aan het werk was.Zonder onmiddellijk een link te maken naar het islamitische terrorisme, waarvan er tot op heden geen spoor is, moet toch opgemerkt worden dat sinds enkele tijd de Franse kerken het doelwit zijn van pyromanen.Soms komen die ook uit kringen van extremistische vrijzinnigen, erfgenamen van de terroristen van de Franse revolutie, die een diepe haat koesteren voor de katholieke identiteit van Frankrijk.Hetzelfde hebben wij trouwens gezien voor en tijdens de Spaanse burgeroorlog en nu opnieuw met de fanatieke pogingen van de socialistische Spaanse regering om alle sporen van katholiciteit uit wissen, met name in en rond het vredesmonument van de Valle de Los Caidos

Er is trouwens van de zijde van de moslims in Frankrijk weinig blijk gegeven van medeleven. Integendeel, de tragische brand heeft bij een aantal Franse moslims  heel wat blije reacties op sociale media uitgelokt, wat duidelijk maakt hoe groot de kloof tussen de bevolkingsgroepen is. In een land, waarin reeds 18% van de nieuw geborenen een islamitische naam krijgt, is dit dynamiet voor de toekomst.

Volgens de gegevens van de Franse regering, werden in 2017 niet minder dan 878 kerken het slachtoffer van vandalisme of ontwijding.Sinds het begin van dit jaar, werden op 10 katholieke kerken regelrechte aanvallen ingezet.Op 17 maart bijvoorbeeld hebben onbekenden de historische kerk van Saint-Sulpice in brand gestoken. Gelukkig kon de snelle tussenkomst van de brandweer het ergste voorkomen.Op 6 maart werden dan weer de graven van de koningen geschonden in de Basiliek van Saint-Denis.Allemaal uitingen van een diepgewortelde haat tegen het katholieke geloof en zijn historische band met Frankrijk.

Zullen wij de waarheid ooit te weten komen?Misschien…het is ondertussen wel hartverwarmend te constateren, dat het grote kruis op het (niet meer gebruikte) hoofdaltaar ongeschonden bleef, dat het Heilig Sacrament onmiddellijk in veiligheid werd gebracht, in bijna heroïsche omstandigheden, juist zoals de doornenkroon- die beschouwd wordt als de authentieke kroon van de Passie van Jezus- en het kleed van de heilige Lodewijk.

De schokgolf die de brand van Notre-Dame in Frankrijk en de hele wereld heeft teweeggebracht, getuigt dan weer van het feit dat het katholieke geloof in Frankrijk verre van dood is.Het is de post-conciliaire Kerk zelf, die het geloof beetje voor beetje heeft gesloopt, juist zoals bij ons .Het is de Kerk  van degenen die de voeten kussen van ongelovigen en weigeren om de ring van Petrus te laten kussen die zij rond de vinger dragen. Het volstaat echter dat er profeten, zoals Benedictus XVI of kardinaal Sarah opstaan, om de waakvlam terug tot een laaiend vuur om te vormen.

Auteur:Veroon ter Zee

49 commentaren op “Het Huis van God staat in brand

 1. Tendentieus artikel. Er komt helemaal geen moskee in plaats van de Notre Dame. De oorzaak van de brand is accidenteel en de auteur heeft dan ook niet het recht andere dingen te suggereren.

  1. Voor gehersenspoelde gutmenschen van de NOM kerk, voor hen die ontkoppeld zijn van de realiteit en dus te verlamd tot adequate verdediging, is geen plaats hier, beste Theo. Mag ik U verwijzen naar de commentaren op het vorige, aansluitende Notre Dame artikel.
   Laten we derhalve bidden tot de Heilige Aartsengel Michael, het gebed aan het eind van het Heilig Misoffer van altijd, dat letterlijk wijst op datgene dat onder onze ogen plaats vindt, met brandstichtingen en vernielingen in onze kerken :
   “Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

  2. Onderstaand bericht werd reeds gisteren verstuurd, maar verscheen niet online:

   Beste Theo,

   Omdat je in de media hebt vernomen dat de brand accidenteel is ontstaan, neem je dat dan ook maar aan zonder daar verder over na te denken. Ik zal maar zeggen dat het dwaasheid is om zo te redeneren en bovendien ook nog arrogant om te stellen dat de auteur niet het recht zou hebben om duidelijke standpunten in te nemen.

   Ik geef u dus graag wat stof tot nadenken:

   Het parket in Parijs heeft al tijdens de brand een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand. Hiervoor werden een 50-tal onderzoekers aangesteld met de mededeling dat het onderzoek wellicht een lange tijd in beslag zal nemen om tot een eindconclusie te komen. Maar …
   dinsdagavond hebben de onderzoekers nog niet eens de buitenste delen van de kathedraal betreden-iets wat nochtans zo vlug als mogelijk dient te gebeuren- en de procureur kondigt reeds aan dat enkel de accidentele piste zal worden gevolgd!

   De voormalige inspecteur–generaal voor historische monumenten en hoofdarchitect van de restauratiewerken, de heer Benjamin Mouton ( http://www.compagnie-acmh.fr/mouton/ ) laat heel duidelijk verstaan dat de accidentele piste (zoals een kortsluiting) en het branden van zo goed of versteende eiken balken volkomen onaanvaarbaar is:

   https://www.youtube.com/watch?v=J9MysTZUVSw

   https://www.batiactu.com/edito/notre-dame-apres-incendie-rien-n-est-fini-selon-ex-56147.php

   Het is ook opmerkelijk dat op die bewuste maandag de torens van de kathedraal uitzonderlijk om 17.30 u , één uur vroeger dan normaal, werden gesloten voor het publiek, wetende dat het eerste alarm afging om 18.20 uur. De eerste brandweerlui arriveerden pas tegen uur.

   Toeval, beste Theo?

   https://profidecatholica.com/2019/04/21/les-tours-de-notre-dame-exceptionnellement-fermees-le-15-avril-2019-a-17-h-30/

   Als laatste wil ik nog meegeven dat 777 jaar na het verbranden van talmudische (blasfemische) geschriften in de nabijheid van de Notre-Dame te Parijs de kathedraal in lichterlaaie stond.

   Ook toeval?

   Slechts weinigen zien wat voor geestelijke oorlogen heden worden gevoerd om de zielen en harten van mensen. Vaak wil men ook niets meer weten.

   Stultorum plena sunt omnia

   … meer dan ooit tevoren.

  3. Derde poging sinds gisteren om antwoord doorgestuurd te krijgen:

   Beste Theo,

   Omdat je in de media hebt vernomen dat de brand accidenteel is ontstaan, neem je dat dan ook maar aan zonder daar verder over na te denken. Ik zal maar zeggen dat het dwaasheid is om zo te redeneren en bovendien ook nog arrogant om te stellen dat de auteur niet het recht zou hebben om duidelijke standpunten in te nemen.

   Ik geef u dus graag wat stof tot nadenken:

   Het parket in Parijs heeft al tijdens de brand een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand. Hiervoor werden een 50-tal onderzoekers aangesteld met de mededeling dat het onderzoek wellicht een lange tijd in beslag zal nemen om tot een eindconclusie te komen. Maar …
   dinsdagavond hebben de onderzoekers nog niet eens de buitenste delen van de kathedraal betreden-iets wat nochtans zo vlug als mogelijk dient te gebeuren- en de procureur kondigt reeds aan dat enkel de accidentele piste zal worden gevolgd!

   De voormalige inspecteur–generaal voor historische monumenten en hoofdarchitect van de restauratiewerken, de heer Benjamin Mouton ( http://www.compagnie-acmh.fr/mouton/ ) laat heel duidelijk verstaan dat de accidentele piste (zoals een kortsluiting) en het branden van zo goed of versteende eiken balken volkomen onaanvaarbaar is:

   https://www.youtube.com/watch?v=J9MysTZUVSw

   https://www.batiactu.com/edito/notre-dame-apres-incendie-rien-n-est-fini-selon-ex-56147.php

   Het is ook opmerkelijk dat op die bewuste maandag de torens van de kathedraal uitzonderlijk om 17.30 u , één uur vroeger dan normaal, werden gesloten voor het publiek, wetende dat het eerste alarm afging om 18.20 uur. De eerste brandweerlui arriveerden pas tegen uur.

   Toeval, beste Theo?

   https://profidecatholica.com/2019/04/21/les-tours-de-notre-dame-exceptionnellement-fermees-le-15-avril-2019-a-17-h-30/

   Als laatste wil ik nog meegeven dat 777 jaar na het verbranden van talmudische (blasfemische) geschriften in de nabijheid van de Notre-Dame te Parijs de kathedraal in lichterlaaie stond.

   Ook toeval?

   Slechts weinigen zien wat voor geestelijke oorlogen heden worden gevoerd om de zielen en harten van mensen. Vaak wil men ook niets meer weten.

   Stultorum plena sunt omnia

   … meer dan ooit tevoren.

 2. Bisschop: ‘Geloven uit gewoonte is niet voldoende’
  “De manier waarop we in Limburg gewoon zijn samen kerk te vormen, is niet ouderwets, maar het is niet voldoende.” Dat zei bisschop Harrie Smeets woensdagavond tijdens de eerste chrismamis, waarin hij als bisschop voorging. “Het woord van God vraagt erom om iedere keer opnieuw vervuld te worden. Ook in onze tijd.”

  De bisschop sloot met zijn woorden aan op het evangelie, waarin staat dat Jezus “naar zijn gewoonte” op sabbat naar de synagoge ging. Volgens Mgr. Smeets gingen een halve eeuw geleden veel mensen in Limburg “uit gewoonte” naar de kerk en blijven ze nu “evenzeer uit gewoonte” weg. Tegelijkertijd is er volgens de bisschop de afgelopen 50 jaar in de parochies veel werk verzet en zijn er ook nieuwe vormen uitgeprobeerd om een levendige kerk te vormen. “En toch moeten we durven concluderen dat wat we uit gewoonte deden, niet meer genoeg lijkt om de toekomst in te gaan.”

  Wat volgens Mgr. Smeets vooral nodig is, is het geloof dat Gods Woord elke dag opnieuw in vervulling kan gaan. “Het Woord van Jezus maakt ook vandaag nieuw, gaat ook nu in vervulling.Jezus breekt niet met wat was; hij volgt de gewoonte, hij volgt wat hem is gegeven en wat goed is, maar tegelijkertijd maakt hij het nieuw.”

  De bisschop riep de aanwezige priesters en vertegenwoordigers van parochies op om zich niet te laten leiden door gedachten over vroeger toen alles beter was of een toekomst waarin het alleen maar minder wordt. “Voor ons ligt een tijd van leven, waarin we zelf de blijde boodschap omarmen, en in welke hoedanigheid in de kerk dan ook: als leek, religieus, diaken, priester of bisschop; in elke vorm van verbondenheid en gevoed door zijn Woord, genadig mogen zijn voor elkaar. In Christus naam.”

  1. “Samen kerk vormen”, hoe kom je daarbij, beste Theo, dat slaat als een tang op een varken in de Kruis tijd.
   De NOM wind waait uit de verkeerde hoek, die van Luther.
   Op woensdag in de Goede Week, wordt het derde Lijdensverhaal (Lucas……) gezongen, in totaal 4, in die heilige week. Het gaat dus helemaal niet over “samen kerk vormen”. Dat is taal van een NOM bisschop die “voor wil gaan”, die niet het Heilig Misoffer opdraagt, en die de plank dus volkomen mis slaat, gevolg van de V2 ketterij. Doorzie de misleiding. Keer terug naar de wortels en stop met het frequenteren van de NOM sekte. Zweer af de sterfhuis constructie van de V2 revolutionairen indertijd, de gemijterde schurken van joden en vrijmetselaars, die het Heilig Misoffer van altijd, afschaften, het liefst Goede Vrijdag incluis. Daarom vindt U in dat NOM missaal, slechts één verkort Lijdensverhaal in de Goede Week. Zij willen de Kerk van altijd, en het katholieke geloof van altijd, laten afsterven. Zij willen een nieuwe, philosemietische religie en liturgie dienst. Geen Kruisoffer van Gogotha, overdoen op het altaar, telkens weer. Dat is verboden gebied. Daarom praat de bisschop als een zeverende, gemijterde dominee, draaiend om de hete brei heen, die hij niet wil benoemen. We hebben in de Goede Week maar één punt van aandacht, en dat is het lijden en de Kruisdood van Christus, culminerend in de Wederopstanding van Pasen. Dat is meer dan genoeg om te overdenken, meer dan sommigen zelfs aankunnen.

   1. Heel juist beste Jules.
    Die Vat II misleide zielen weten niet meer waar het allemaal over gaat. Het is zo’n beetje van samenraapsels van een wat ze denken dat het is. Het is voor hen en voor die zich “bisschop” laat noemen een beetje als een film kiezen in de bioscoop. Als het hen maar bevalt. Niets anders.
    Vat II = de grootste catastrofe die de mensheid ooit heeft gekend. Maar wee zij die dit niet beseffen en steeds maar verder slapen totdat ze ontwaken op een ongekende verschrikkelijke plaats waar geen terugkeer of ontsnapping meer mogelijk is.

 3. Het klopt wat Veroon schrijft : Benedictus XVI, kardinaal Sarah of in eigen land aartsbisschop Léonard zijn mensen die inspireren. Door zulke mensen kan de Kerk nieuw leven krijgen. Niet door weer het latijn te verplichten in de liturgie, zoals sommige latijn-dwepers denken.

 4. ☩JMJ☩

  Blijkt dat de priester-aalmoezenier die het Allerheiligst Altaarsacrament en de H. Doornenkroon uit het vuur gehaald heeft, de E. H. Jean-Marc Fournier, tot priester gewijd werd bij de Petrusbroederschap. Hij werd dus voor het priesterschap opgeleid in de traditionele Ritus.

  We hadden kunnen weten dat deze man geen product van een novus ordo seminarie geweest is!

 5. Benjamin,
  – Dat soort “bewijzen” dat heilige Missen alleen maar in het latijn mogen opgedragen worden kunnen we wel missen.
  – Hulde aan priester-aalmoezenier E. H. Jean-Marc Fournier van de Parijse brandweer voor wat hij gedaan heeft, en zijn moed en voorzorg om belangrijke relikwieën tijdig te redden uit de brand in de Notre Dame.

 6. Ik ben het niet eens met Stinus, namelijk dat we het Latijn wel kunnen missen. Juist niet! Je hebt de Nederlandse vertaling ernaast en gebeden zoals het Kyrie,Gloria, Credo , Pater noster, maar ook het prachtige Te Deum, Panis Angelicum etc, alles was universeel. Je kon de H Mis overal ter wereld volgen en ook brengt dit je veel dichter tot de Geestelijk wereld. Dat kan je van NOM niet zeggen. Mijn geloof verflauwde sterk na Vaticanum 2,maar ik heb Godzijdank een traditionele kerk gevonden. ( na meer dan 30 jaar niet meer geweest met dank aan dat vredselijke concilie) … Wat een rijkdom,dat traditionele!! ! Als die er niet meer zou zijn, tja dan bleef er weinig over van spirituele ervaring en dan helaas, dan kom ik niet meer. Wat heb ik aan ” samen kerk” ?! Niets, vaag geklets. Kan ik net zo goed naar het café gaan als het gaat om ” samen”. Ik vind in die vernieuwingen helemaal niets.

  1. ☩JMJ☩

   Het Latijn is ongetwijfeld belangrijk in de H. Liturgie, Marrie; het is een kerkelijke taal die speciaal gewijd is voor liturgisch gebruik. Ook is de karakteristieke woordelijke klaarheid van het Latijn zeer belangrijk voor de theologische precisie van de liturgische teksten die gemakkelijk vervaagt in onze steeds veranderlijke volkstalen. Tegenstanders van het liturgisch Latijn zijn veelal oude revolutionairen van de jaren zestig die in hun geest van postmodern deconstructivisme het rebelleren nog steeds niet hebben afgeleerd. Het is normaal dat bij Latijnse Christenen de publieke aanbiddingscultus in het Latijn geschiedt.

   De afwezigheid van de gewijde taal (lingua sacra) in de novus ordo is echter slechts één aspect van de liturgische revolutie; de novus ordo misritus is niet slechts een vertaling van de Romeinse Mis, maar is een totaal andere ritus. De bisschoppen hebben in hun diocesen de Katholieke Mis vervangen met een lutherse; mensen zijn dikwijls verbaasd, wanneer zij op papier het verloop van een lutherse of anglicaanse liturgie lezen, om de zichtbare gelijkenis met de novus ordo misliturgie. Dat is dan ook de bewuste doelstelling geweest van de kwaadwillige architecten ervan; waarom anders had Bugnini een comité van protestanten samengesteld? Toen de novus ordo ritus gepubliceerd werd door Paulus VI werd die dan ook gretig omarmd door protestanten.

   Wanneer men al maar ziet hoe zorgvuldig er door de priester omgegaan wordt in de Katholieke Ritus met de Eucharistische Christus, rituele zorgvuldigheid die er structureel nauwkeurig in vastgelegd is, zodat geen enkele partikel op de grond zou vallen, en men ziet dan in contrast hoe onvoorzichtig er mee omgegaan wordt in de novus ordo ritus, dan beseft men reeds welke de duistere bedoelingen van Bugnini geweest zijn.

   De geconsacreerde Hostie is onze God; Zijn priesters moeten Hem ook zo behandelen. Hun handen werden niet tot de altaardienst gewijd om Hem in een geest van morbide zorgeloosheid voortdurend op de vloer te laten vallen. Priesters die zo met Christus in Eigen Persoon omgaan zullen zich ook niet snel bekommeren om de gevaren van brand te trotseren ter redding van Zijn H. Doornenkroon.

   1. Correctie: “in contrast hoe onvoorzichtig er met Hem omgegaan wordt in de novus ordo ritus”

    1. ☩JMJ☩

     Het is ondenkbaar dat Mozes op de berg Horeb volgens novus ordo ‘stijl’ zou hebben kunnen handelen; het is totaal onaanvaardbaar om zo tot de Goddelijke Presentie te naderen. Toen Mozes op de top van die heilige berg met God sprak hoorde het volk beneden trouwens ook niet de woorden die hij tot Hem sprak; de woorden van de hogepriesters in het Sancta Sanctorum van de Tempel van Jerusalem werden ook niet door het volk buiten gehoord. De horizontalistische gedachte dat “Het Volk” alles moet verstaan wat door de officiërende priester ritueel gezegd wordt tot de Heer is vreemd aan de Katholieke begrippen van de H. Liturgie.

 7. Beste Marrie (21 april 2019 – 16:03),

  – Je leest mijn bijdrage verkeerd. Ik schrijf dat we het “bewijs” van Benjamin (over die priester-pompier) kunnen missen om aan te tonen dat we enkel H. Missen in het latijn zouden mogen hebben. Ik bedoel dus : het zogenaamde bewijs dat Benjamin geeft (over die priester-pompier), dat is geen bewijs.
  – Het is zeer goed dat de gelovigen nu rechtstreeks kunnen meevolgen wat door de priester gezegd wordt in de H. Mis, en dat komt doordat de volkstaal nu gebruikt wordt in de diensten.
  – En die “theologische precisie” van het latijn, daar heb ik mijn bedenkingen bij. Schrijven theologen tegenwoordig soms nog in het latijn, om precies te schrijven ? Zo gek zijn ze niet, dat is nu voorbijgestreefd. Het latijn is de volkstaal al lang niet meer.
  – Ik heb hier een boek over de verschijningen in Banneux. Daar staan 3 vertalingen bij van éénzelfde tekstje in het latijn, door 3 verschillende auteurs gemaakt. Wel, het zijn vertalingen die inhoudelijk fundamenteel verschillen. Wat hebben de mensen dan aan het latijn ? Niemand verstaat het nog, behalve hier en daar een zeldzame uitzondering.
  – Dus : zeer goed dat de H. Mis in de volkstaal kan opgedragen worden. Wie dat wil kan op zoek gaan naar de tridentijnse ritus in het latijn.
  – Niet verstandig zich aan te sluiten bij het clubje onverdraagzamen dat enkel het latijn wil in de H. Mis.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Stinus, kent u het verschil tussen de NOM mis en de cinema?
   Neen?
   Wel er is geen verschil, alleen dat men eerst moet betalen om in de cinema binnen te mogen.
   Goed hé.

 8. Stinus, wat schrijft u daar over “vertalingen die inhoudelijk fundamenteel verschillen”. Is dat een grap of zo? Ik bezit een NOM-missaal 1986 en een moderne bijbelvertaling 2004, beide uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van Danneels en Simonis. Onlangs kreeg ik de nieuwste bijbelvertaling 2017 van de jehovagetuigen. Het schokkende is dat de jehovagetuigen-bijbel en de Danneels- en Simonis-bijbel sterke overeenkomsten vertonen. Klaarblijkelijk werd moedwillig respectloos met het Woord van God omgesprongen.

  Moet men de Heilige Geest omlaag trekken om het volk tegemoet te komen om hen verstandelijk te doen begrijpen of moet men niet veel eerder de mensen aanmoedigen om het onveranderlijke Woord te beminnen waarbij beminnen veel belangrijker en verheven is dan enkel modernistisch verstandelijk begrijpen alsof het om een gazettentaaltje ging?

  Het geestelijk leven kan niet ontleed worden in louter verstandelijke babbels. Het mysterie van het Kruis vereist dat men het verstand overstijgt om met een groot hart tot de Geestelijke Liefde te kunnen doordringen!

  1. ☩JMJ☩

   Ik raad in feite Katholieken van de Latijnse Ritus aan, indien zij de H. Schrift willen lezen, om alleen de Clementijnse Vulgaat te lezen, en degenen die geen Latijn kunnen lezen om de H. Schrift gewoon niet te lezen, gezien dat toch niet verplicht is voor het heil van de ziel. Het is hemeltergend wat voor ‘vertalingen’ er allemaal rondgaan.

 9. – Hallo eric-b-l (23 april 2019 – 05:31). Blijkbaar lees jij niet goed wat er staat of ben je aan het verdraaien. Ik schreef dat ik vastgesteld heb dat één Latijnse tekst door 3 verschillende mensen inhoudelijk anders uitgelegd en anders vertaald werd. Dat bewijst duidelijk dat het met die “nauwkeurigheid” en verstaanbaarheid van het latijn toch niet zo goed gesteld is.

  – Het latijn verdient respect omdat het de officiële, neutrale taal is van de Kerk, ooit de volkstaal in Rome. Maar het is een pierdode taal. Het is zelfs nodig van regelmatig KUNSTMATIG woorden bij te brouwen, om voor sommige begrippen (die in de tijd van de Romeinen nog niet bestonden) een Latijns equivalent te hebben. Sommige recente kerkdocumenten zagen het licht in een volkstaal, en werden pas nadien in het latijn vertaald.

  – Is het nodig in de Heilige Mis latijn als voertaal te gebruiken ? Helemaal niet. De Evangeliën zijn niet in het latijn geschreven, Jezus gebruikte het latijn niet, tijdens het Laatste Avondmaal werd geen latijn gesproken, en het laatste oecumenisch concilie heeft de volkstaal toegelaten om de H. Mis op te dragen. Nu kan iedereen meevolgen en meeleven in de Mis, en vroeger was het “niet begrijpen”, ofwel “behelpen” met een boek erbij. Wie echt staat op latijn, kan nog altijd de oude ritus bijwonen. Geen taalprobleem in deze. Geen reden om de latijn-maniak uit te hangen. Passende, verantwoorde verdraagzaamheid is in deze geraden.

 10. Stinus, ik begrijp maar al te goed wat u bedoelt.

  — Het bewijst dat men nergens meer om geeft en zomaar wat babbelt, zoals de bisschoppen en JDKesel.

  — Zoals hierboven Benjamin duidelijk maakt heeft het latijn nog steeds fundamentele betekenis.

  — Indien Vat2 echt belangrijk was had men immers kunnen voorstellen de echte oorspronkelijke Tridentijnse Heilige Mis in de volkstaal “te vieren”. Daar komt de leugen te voorschijn! De NOM is iets heel anders en absoluut verwerpelijk. U pleit immers nooit om de Tridentijnse H.Mis in de volkstaal “op te dragen” — zoals u nu plots durft schrijven, niet meer “vieren” Stinus ?
  Waarmee weeral duidelijk is dat u wel weet maar niet wenst te weten, en u niet wil dat het volk zou weten!

  1. ☩JMJ☩

   De “tridentijnse” Mis is theocentrisch, en de novus ordo is antropocentrisch. Het valt op dat hij dit steeds blijft negeren.

 11. eric-b-l,

  – Je zult in je Onfeilbare Alwetendheid Jezus eens goed moeten berispen ! Die heeft namelijk op Witte Donderdag geen latijn gesproken bij het Laatste Avondmaal ! Het was ongeldig !
  – Ik neem aan dat jij al lange tijd geen courante Heilige Mis (met het Nederlands als voertaal, taal die iedereen begrijpt) bijgewoond hebt. Toch zit je die almaar te veroordelen. Je veroordeelt dus wat je niet kent. Niet erg snugger. Vorige zondag, op Pasen, waren de teksten van de heilige Mis prima in orde. Ter gelegenheid van Pasen werden er ook enkele gezangen in het Latijn ten gehore gebracht. Men is in onze parochiekerk niet zo bekrompen als het clubje van latijn-dwepers.

  A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Die heeft namelijk op Witte Donderdag geen latijn gesproken bij het Laatste Avondmaal ! Het was ongeldig !”

   Christus sprak Hebreeuws tijdens de Instelling van het Heilig Misoffer op Witte Donderdag, gezien dat de liturgische taal was van de Judeeërs; Hebreeuws was trouwens één van de drie talen die gewijd werden op het H. Kruis voor ecclesiastiek gebruik, de andere twee zijnde het Grieks en het Latijn. Ik heb u dat in het verleden al aangetoond met een citaat uit de Etymologiae van St. Isidorus. Ook werden de Evangeliën in gewijde taal geschreven. Sacramentele geldigheid hangt verder niet af van de liturgische taal.

   Toen ik trouwens hierboven over de inherente klaarheid van de Latijnse taal sprak als zijnde zeer geschikt voor theologische precisie, dan had ik het niet over vertalingen maar over de Latijnse taal zelf. Met het Latijn is een woordelijke precisie mogelijk die in het Nederlands dikwijls niet geëvenaard kan worden. Het onveranderlijke van de taal is ook zeer belangrijk voor de theologie. Dat u geen Latijn verstaat is irrelevant, want u bent geen theoloog, noch priester, dus u moet ook de Mis niet opdragen. U moet gewoon naar de traditionele Mis gaan, daar zwijgen en bidden. Het is voldoende dat de priester de taal van de riten verstaat.

   Citaat A. G. Stinus: “Het is zelfs nodig van regelmatig KUNSTMATIG woorden bij te brouwen, om voor sommige begrippen (die in de tijd van de Romeinen nog niet bestonden) een Latijns equivalent te hebben.”

   Alle talen kennen neologismen; het Nederlands ook. Er is niets “KUNSTMATIG” aan dergelijke organische taalontwikkelingen. En in de theologie zijn er geen neologismen nodig, want dat domein oriënteert zich rondom het bewaren van oude doctrine en niet rondom moderne nieuwigheden. Ook in de H. Liturgie zijn er geen neologismen nodig, want de oude misritus mag niet vervangen worden met een nieuwe.

   Citaat A. G. Stinus: “Ter gelegenheid van Pasen werden er ook enkele gezangen in het Latijn ten gehore gebracht.”

   Luther deed zijn eerste lutherse liturgieën ook met sommige gedeelten in het Latijn; dat verandert niets aan het feit dat het nog steeds lutherse riten waren. Een aap blijft een aap, ook al trekt u hem een kostuum aan.

   Ik heb een idee, Stinus. Om te genezen van uw rebellerende driften tegen de liturgische tradities van de H. Kerk kunt u eens een jaar lang als ‘penitentie’ bij traditionele Byzantijnse Katholieken de H. Liturgie gaan bijwonen in een kerk waar de Consecratie in de altaarruimte achter een iconostase plaatsvindt, waardoor u de consacrerende priester zelfs niet kunt zien. Laat zien dat u een man bent, Stinus, en overwin uzelf.

   Wanneer men u iets wil bijleren, Stinus, gezien uw zeer manifeste onwetendheid betreffende het onderwerp, moet men keer op keer in herhaling vallen vanwege uw autistisch gedrag, en dan nog wordt er door uw verbeten koppigheid geen resultaat geboekt. U blijft altijd maar dezelfde banale simplismen herhalen, ofschoon die al zoveel keren weerlegd werden zonder dat u er iets tegen kon inbrengen. En alsof dat al niet vermoeiend was schrijft u dan ook nog eens voortdurend op een hysterische toon; het raakt duidelijk allemaal een gevoelige snaar bij u.

  2. Stinus, Benjamin heeft gelijk. U wilt blijkbaar doof en blind blijven. Maar wees het dan in stilte, zodat u hier geen andere zielen misleidt.
   De Apostolische Constitutie Quo Primum van de H. Paus Pius V luidt als volgt en het is niets voor niets dat deze Paus Heilig werd verklaard. Voor u speciaal in het Nederland.

   “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. Nooit zal een priester in de toekomst gedwongen kunnen worden om op een andere manier de Mis te lezen. En om voor eens en altijd zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculaire priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordegeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan. Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”

   Lees het maar eens goed en vooral het laatste.
   Als u uw zieleheil dierbaar is, steek het dan maar eens goed in uw hoofd en wijk er niet van af.
   Laus tibi Christe+
   Ave Maria+

   1. Peter, die tekst zou op een blaadje aan de ingang van alle kerken kunnen gepresenteerd worden aan allen die de NOM gezellig-samen-babbelend bijwonen en niet meer weten waar het om gaat. Misschien zou het zelfs beter zijn dit tijdens de dienst te verspreiden.

    1. Ja beste eric-b-l, alles hangt ervan af of men de Katholieke Kerk met al zijn documenten en voorschriften uitgevaardigd door zovele goede pausen en heilige pausen met zovele anathema’s eraan verbonden, aanvaard en toepast en wil behoren tot de Semper Idem Katholieke Kerk, t.t.z. zoals ze altijd is geweest tot bij het overlijden van de goede Paus Pius XII.
     Wat haalt het anders uit? Het is een kwestie van zich de vraag te stellen, is dat mijn geloof of niet.
     Zovele documenten encyclieken constituties die zijn uitgevaardigd om onze H. Moeder de Katholieke Kerk te vrijwaren van de afschuw waarin we beland zijn, die niet worden aanvaard, laat staan begrepen. Ik heb zovele malen zwart op wit deze voorgelegd die voor de eeuwigheid zijn vastgelegd en door niemand kunnen veranderd worden, met priesters besproken, ja zelfs vele traditionele. Maar dan krijg ik antwoorden als “ja maar… die paus of die paus heeft dat veranderd” zonder ook maar te verwijzen naar een hoe en wanneer. Dat is onaanvaardbaar gezien een verkozen Paus (geen modernist natuurlijk) tijdens de kroning een eed uitspreekt zoals hier:

     “IK ZWEER:
     Om niets van de ontvangen Traditie, en niets daarvan, te veranderen, heb ik voor mij, bewaakt door mijn God behaaglijke voorgangers, ontdekt dat ik kan ingrijpen om te veranderen (veranderen), of enige innovatie hierin toe te laten;
     Integendeel: met gloeiende genegenheid als Haar waarlijk getrouwe leerling en opvolger, eerbiedig het doorgegeven goed te bewaren, met mijn hele kracht en uiterste inspanning;
     Alles reinigen wat in tegenspraak is met de canonieke orde die kan opduiken;
     Om de heilige kanunniken en decreten van onze pausen te bewaken als goddelijke verordeningen van de hemel, omdat ik me bewust ben van u, wiens plaats ik neem door de genade van God, wiens deelneming ik bezit met uw steun, onderworpen aan de strengste verantwoording voor uw Goddelijke tribunaal over alles wat ik beken.
     Als ik zou willen handelen in iets van tegengestelde zin, of zou moeten toestaan ​​dat het zal worden uitgevoerd, zult u mij niet genadig zijn op de vreselijke dag van Goddelijke Gerechtigheid.
     Dienovereenkomstig, zonder uitsluiting, onderwerpen wij ons aan de strengste excommunicatie – hetzij onszelf of een andere – die iets anders durft te ondernemen in tegenspraak met deze Evangelische Traditie en de zuiverheid van het ware geloof en de christelijke religie, of zou proberen iets veranderen door zijn tegengestelde inspanningen, of zou overeenkomen met degenen die dergelijke godslasterlijke onderneming ondernemen.

     (Liber Diurnus Romanorum Pontificum, in J.P. Migne, Patrologia Latina, published in 221 volumes, Volume 105, S. 54.)

     Dit document spreekt voor zich.

     Hoeveel pausen, indien van toepassing, denk je dat je zelf geëxcommuniceerd bent door deze plechtige eed te breken? Maar ALS een verkozen paus ooit deze eed van ambtsvervulling van het pausdom heeft afgelegd, dan is hij nooit een paus geweest, net zoals, bijvoorbeeld, ALS de verkozen president van de VS nooit de ambtseed van de president van de VS zou afleggen, dan was die persoon nooit de president van de VS!

     Ik heb vele malen vele verwijten ontvangen van leken zowel als van priester (inclusief traditionele) voor wat ik vertel.
     Maar dat deert mij niet.
     Laus tibi Christe+
     Ave Maria+

     1. ☩JMJ☩

      De geldigheid van een pauskeuze hangt niet af van het wel of niet afleggen van een eed. Een verkozene wordt paus, dat is, hij ontvangt de investituur van het gezag onmiddellijk van God, op het moment dat hij zijn aanvaarding van het ambt uitspreekt; de eed geschiedde pas later, bij de kroning.

     2. Beste Benjamin, ” De geldigheid van een pauskeuze hangt niet af van het wel of niet afleggen van een eed. Een verkozene wordt paus, dat is, hij ontvangt de investituur van het gezag onmiddellijk van God, op het moment dat hij zijn aanvaarding van het ambt uitspreekt; de eed geschiedde pas later, bij de kroning.”
      Dat is juist.
      De eed bij de kroning is voor een geldig verkozen paus, wat niet het geval was voor Roncalli aka Johannes XXIII.
      Voorafgaans zijn “verkiezing” tot paus.
      Ondanks dat hij tot de rang van kardinaal werd verheven (indien geldig daar hij de kardinaalshoed uit de handen van een verwoed tegenstander van de Katholieke Kerk en socialist al knielend voor hem ontving) verloor hij deze titel daar het Heilig Officie gedurende jaren een dossier had i.v.m. Angelo Roncalli (Johannes XXIII) met als vermelding “verdacht van Modernisme.” Het bestand stamt uit 1925, toen Roncalli, die bekendstond om zijn onorthodoxe leer, plotseling halverwege het semester (hij werd beschuldigd van modernisme) abrupt van zijn hoogleraarschap aan het Lateraans Seminary werd verwijderd en naar Bulgarije werd afgevoerd. Deze transfer naar Bulgarije begon zijn diplomatieke carrière. Rome was in het bijzonder bezorgd over Roncalli’s voortdurende nauwe band met de gestremde priester Ernesto Buonaiuti, die in 1926 werd geëxcommuniceerd vanwege ketterij.
      Al in 1926 schreef Angelo Roncalli (Johannes XXIII) aan een orthodoxe Schismaticus:
      “Katholieken en orthodoxen zijn geen vijanden, maar broeders, we hebben hetzelfde geloof, we delen dezelfde sacramenten en met name de eucharistie, we zijn verdeeld door een aantal meningsverschillen over de goddelijke constitutie van de kerk van Jezus Christus. Oorzaken van deze meningsverschillen zijn al eeuwenlang dood. Laten we de oude geschillen achterwege laten en laten we, ieder op zijn eigen domein, werken aan het goed maken van onze broeders, door hen een goed voorbeeld te geven. bereik eenheid tussen de kerken om samen de ware en unieke Kerk van onze Heer Jezus Christus te vormen.“

      Ik kan er nog vele andere geven hoor.
      Dus kardinaal was hij niet (zie de constitutie van Paus Paulus IV “Cum Ex Apostolic Officio” van 15 februari 1559 – uitgevaardigd gedurende het Concilie van Trente) en kon onmogelijk aan een conclaaf deelnemen.
      De kroningseed was dan ook niet nodig daar hij geen paus was. Maar heeft die toch uitgesproken.
      Zodus, ja, “ De geldigheid van een pauskeuze hangt niet af van het wel of niet afleggen van een eed.”, maar van andere heel belangrijke factoren.
      Met andere woorden een kardinaal die openstaat voor een pauskeuze met een levendig geloof.
      Hier is dat ver te zoeken.
      De latere afloop van zijn schurkenstreken zijn gekend.
      Laus tibi Christe+
      Ave Maria+

     3. ☩JMJ☩

      Dat Johannes XXIII geldig paus was is onfeilbaar bewezen door het feit dat hij universeel erkend was als paus in de Katholieke Kerk. Op basis van de definitie van Martinus V in Inter Cunctas is het duidelijk dat men zo een universeel erkende paus als paus moet erkennen om Katholiek te kunnen worden. Daarom noemt Johannes van Sint Thomas degenen die dergelijk erkend pontificaat als ongeldig verwerpen niet alleen schismatici, maar ook ketters, omdat de rechtsgeldigheid van zo een pontificaat intrinsiek verbonden is met de Katholieke dogmatische ecclesiologie. Wie ten tijde van het Concilie van Constans niet wilde zeggen dat Martinus V bij name de Opvolger van Petrus was, die kon geen lid worden van de Katholieke Kerk, en niet-katholieken die heden weigeren te zeggen dat Franciscus bij name de Opvolger van Petrus is, die mogen evenmin absolutie ontvangen van hun excommunicaties. Er is geen enkele uitzondering op dit principe. Universele erkenning = Onfeilbaar bewijs dat de man nog niet buiten de Kerk stond door ketterij of schisma, paus kon worden en het ook is. De goddelijke beloften over de Katholieke Kerk garanderen het absoluut.

      Dat Roncalli een revolutionair was weet ik zelf ook wel, maar hij was tot aan zijn pontificaat nog steeds juridisch Katholiek en kon dan ook de pauselijke jurisdictie rechtsgeldig ontvangen. Er is een verschil tussen ketterij als zonde en ketterij als juridische status; het laatste volgt niet altijd onmiddellijk op het eerste.

 12. – Wat een waardeloze, onzinnige rond-de-pot-draaierij toch van de latijn-maniakken. Dat allemaal omdat ze niet kunnen verdragen dat de heilige Mis in de volkstaal opgedragen wordt, net zoals Jezus dat deed. Sprak Jezus soms Latijn ? Verstaat God soms geen Nederlands ?
  – Jezus stond dichtbij de mensen, en het is nogal logisch dat Hij wilde dat zijn apostelen verstonden wat Hij zei. En onze mensen over de ganse wereld zouden dan maar moeten luisteren naar het voor hun onverstaanbare latijn …

  1. Stinus, alles heb ik geschreven in de waarheid. Het is aan eenieder (met inbegrip van u) de keuze om deze te aanvaarden of niet.

  2. ☩JMJ☩

   Christus heeft de Apostelen tot priesters gewijd op Witte Donderdag en hen geleerd hoe zij het H. Misoffer moesten opdragen, en alle Judeeërs (inclusief de Apostelen) kenden in die tijd liturgisch Hebreeuws. U bent geen priester, u moet en kunt het H. Misoffer niet opdragen, en het is dus ook niet nodig dat u, Stinus, de Latijnse woorden van de Romeinse Liturgie verstaat. Indien u dat Latijn wilt verstaan, dan kunt u een vertaling lezen, of, wat beter is, Latijn leren.

   Het is niet de bedoeling dat leken “meedoen” met de priester; hij is tot de altaardienst gewijd, u niet. De Heilige Kerk is nooit een democratie geweest. Uw democratische mentaliteit betreffende de altaardienst vloeit echter voort uit de nieuwe ritus zelf die u iedere zondag bijwoont. Reeds in het begin roept een novus ordo priester “Goeiemorgen!” richting de aanwezige congregatie in plaats van na het Asperges in stilte de voetgebeden te beginnen vooraleer de treden van het oude tridentijnse altaar te bestijgen om met een vlekkeloos gemoed de offercultus van het Nieuw Verbond uit te voeren.

   Indien u de kans had om in uw parochie de “tridentijnse” Mis in het Nederlands bij te wonen, zou u dat dan doen?

 13. Juist gezien en verwoord, beste Peter.
  De ramp is dat de in conclaaf verzamelde gemijterde schurken indertijd, in 1963, niet hebben ingegrepen, met de opgelegde, vervalste paus keuze, en vervolgens het usurperend aantreden en latere optreden van de joodse vrijmetselaar Montini, alias Paulus VI. Zij hebben dat ook niet gedaan met de vervalste paus keuze van Roncalli, na het heengaan van de grote (WO II) oorlogspaus Pius XII, in 1958.
  Na de “uitverkiezing” van de mensgerichte “utopist”, zijn bijnaam, heeft Montini ook de bovenstaande ambtseed niet willen afleggen. Hij heeft de eeuwenoude Tiara kroon gedoneerd aan het vrijmetselaar bastion van de Verenigde Naties, die op haar beurt de kroon heeft doorverkocht, waarschijnlijk aan een New Yorkse, joodse vrijmetselaar loge. Deze praktizerend homosexuele revolutionair, pleegde bedrog en machtsmisbruik op grote schaal, met dubbelganger incluis. In hoeverre hij een gevangene was van de Vaticaanse “deep state”, de macht erachter, is niet duidelijk. Hij stelde de mens centraal, niet de Allerhoogste in de hemel.
  Hij heeft mij in 1975, de Heilige Communie uitgereikt, tijdens de H. Mis van de militaire Rome bedevaart in dat Heilig Jaar. Ik getuig dat hij nauwelijks op zijn benen kon staan, dat hij ondersteund werd als hij zich verplaatste, en dat zijn ogen dood waren en uitpuilden zoals van een dode kabeljauw. Hij leek in niets op de vlot lopende en vriendelijk zwaaiende paus van TV optredens, met name tijdens zijn bezoek aan het joodse vrijmetselaar bastion van de Verenigde Naties in New York, waar hij de leer van de mens verkondigde, niet de leer van Gods Zoon, van Christus en het Evangelie.
  Degene die voor mij stond op het St. Pieter plein, de echte, was een totaal andere persoon. Ik was geschokt toen ik dat waarnam, en begreep er niets van.
  Het kardinalen college heeft vòòr, tijdens en vanaf het V2 Concilie nooit ingegrepen tegen muitende gemijterde schurken, ondanks het mega bedrog, en de vervalste pauskeuzes van Roncalli, alias Johannes XXIII en Montini, alias Paulus VI. Van hen is derhalve ook nu niets te verwachten met de misdragingen op vele vlakken van de huidige paus Franciscus. We moeten de V2 revolutie uitzitten.

  1. Beste Benjamin,
   1- De constitutie van Paus Paulus IV “Cum Ex Apostolic Officio” van 15 februari 1559 – uitgevaardigd gedurende het Concilie van Trente is door Paus Paulus IV uitgevaardigd en onfeilbaar en geldig voor alle tijden.
   i) elk lid van de volgende categorieën – bisschoppen, aartsbisschoppen, aartsvaders, primaten, kardinalen, legaten, graven, baronnen, markies, hertogen, koningen en keizers – die:
        (a) tot nu toe (zoals we al hebben gezegd) is gedetecteerd, of hebben bekend te zijn, of zijn veroordeeld voor het hebben, afgeweken [d.w.z. van het katholieke geloof], of gevallen zijn in ketterij of opgelopen schisma of geprovoceerd of gepleegd of een van deze of beide;
        (b) zal in de toekomst ook [zo] afwijken, of vallen in ketterij, of scheuring veroorzaken, of een van deze of beide provoceren of begaan, of zullen worden opgespoord of zullen belijden te hebben, of zullen veroordeeld worden ] afgeweken, of gevallen in ketterij, of opgelopen schisma, of geprovoceerd of begaan of een van deze of beide;
   (10.) Niemand kan daarom dit document schenden van onze goedkeuring, herintroductie, sanctie, statuut en afwijking van testamenten en decreten, of door onbesuisd vermoeden dit tegenspreken. Als iemand echter zou moeten veronderstellen dit te proberen, laat hem weten dat hij bestemd is om de toorn van de almachtige God en van de gezegende apostelen, Petrus en Paulus, op te lopen.

   2- Martinus nam In 1409 hij deel aan het concilie van Pisa, en was een van de voorstanders van Antipaus Alexander V. Later bevestigde hij zijn loyaliteit aan Alexander’s opvolger, Johannes XXIII, door wie zijn familie verschillende privileges kreeg, terwijl Oddone voor zichzelf het vicariaat van Todi, Orvieto, Perugia en Umbrië. Hij werd hiervoor geëxcommuniceerd in 1411 door paus Gregorius XII. Oddone was met de entourage van Johannes XXIII in het Concilie van Konstanz en volgde hem in zijn ontsnapping in Schaffhausen op 21 maart 1415. Later keerde hij terug naar Constance en nam hij deel aan het proces dat leidde tot de aflevering van Johannes XXIII.

   Dat is een nooit geziene blunder die u schrijft: “en niet-katholieken die heden weigeren te zeggen dat Franciscus bij name de Opvolger van Petrus is, die mogen evenmin absolutie ontvangen van hun excommunicaties. “ Wat die niet-katholieken inhoudt weet ik niet, protestanten veronderstel ik.
   De Universele erkenning = Onfeilbaar bewijs of U.P.A. Universalis Pacifica Acceptatio kan niet zomaar een constitutie van Paus Paulus IV “Cum Ex Apostolic Officio” ex cathedra = onfeilbaar en onweerlegbaar uit de weg ruimen daar deze op het ogenblik van de verkiezing van een kandidaat de universele gemeenschap van katholieken niet op de hoogte was van de feiten.

   Laus tibi Christe+
   Ave Maria+

   1. ☩JMJ☩

    Ik ken dat document al jaren, Peter, maar u kunt dat niet citeren om uw leegzetelarij te verrechtvaardigen. Het onderwerp van lidmaatschap in de Kerk is complexer dan uw simplistische meningen daaromtrent, en u zou dat begrijpen indien u zich daadwerkelijk zou verdiepen in boeken van bekende geautoriseerde theologen en canonisten die vóór het Concilie een rigide opleiding kregen om documenten als Cum Ex te becommentariëren op competente wijze. Ik vermoed dat u nog nooit door, bijvoorbeeld, een De Ecclesia gebladerd heeft om te leren hoe de Kerk denkt betreffende ecclesiologie.

    Het principe van universele erkenning is in alle tijden geldig in de absolute zin van het woord, omdat het onlosmakelijk verbonden is met ecclesiologisch dogma, en Cum Ex, verstaan zoals de eigenlijke wetgever het bedoelde, was daar niet tegenstrijdig mee toen dat document gepubliceerd werd. U kunt niet zomaar de goddelijke inrichting van de Katholieke Kerk veranderen omdat u niet wilt dat de paus de paus is.

    Heeft u de definitie van Martinus V in Inter Cunctas gelezen? U kunt die vinden in Denzinger’s Enchiridion. Heeft u overigens onderzocht hoe de theologen dachten over die definitie? Het sedevacantisme klopt echt langs geen kanten hoor.

    1. Beste Benjamin,
     Ik heb reeds uitvoerig geschreven hier op dit forum, waar ik de waarheid vandaan haal en hoe dat komt. Als ik iets niet weet vraag ik het. Steeds krijg ik een uitvoerig antwoord.
     Ik ga niet opnieuw hierover schrijven, want dan krijg ik weer verwijten zoals “om uw leegzetelarij te verrechtvaardigen”, en/of “Je lijkt wel de vijfde evangelist, of Jezus zelf”. Maar zoals ik reeds schreef, dat deert mij niet.
     Ik zoek geen verrechtvaardiging in wat ik schrijf, noch voor enig persoonlijk gelijk te halen. Ik zal en kan niet veranderen. Alles wat ik schrijf is met liefde tot de Waarheid die mijn Lieve God Schepper en Verlosser is, Jezus Christus. De Katholieke Kerk is waar het levend geloof is, al zijn er nog maar enkelen die dat hebben.
     Laus tibi Christe+
     Ave Maria+

    2. ☩JMJ☩

     Heeft u Eric Jacqmin geciteerd, Peter? Indien wel, waarom heeft u het niet vermeld, en waarom schrijft hij niet onder zijn eigen naam? Ik meen zijn schrijfwijze te zien in uw reactie, en niet de uwe. U en Jacqmin moeten ophouden met Amerikaanse dwalingen naar het Nederlandstalig internet te importeren. Waarom gaat u niet kijken naar de pre-conciliaire praktijk van de Kerk? De Paus liet Roncalli zijn kadinaalsbiretta houden (daarom ook kon hij participeren in het conclaaf na de dood van de Paus), en hij werd niet uitgesloten van de kerkelijke communio; ge kunt alleen rechtsgeldig als kardinaal fungeren wanneer ge nog juridisch lid van de Kerk zijt. Men blijft juridisch Katholiek zolang men niet zichtbaar publiekelijk lid wordt bij een formele sekte zoals die van Luther of die van Fotius, of bij name gedenuncieerd wordt, dat is, zolang men niet de status van vitandus heeft. Alfred Loisy werd als een lid van de H. Kerk behandeld zolang hij niet als vitandus gedenuncieerd werd; dat is de praktijk in de Katholieke Kerk.

     Ik heb trouwens nog steeds uw lijst van twintig niet gezien (u weet waarover ik het heb), gezien u mij betreffende dat onderwerp nog steeds niet beantwoord heeft. Een ‘kerk’ zonder het kenteken van Apostoliciteit is niet de Kerk; welnu, de apostolicitas successionis bestaat niet alleen uit de potestas ordinis (wijdingssacrament), maar ook uit de potestas iurisdictionis (bisschopszetel). Dat eerste hebben de sedevacantistische bisschoppen, maar dat tweede niet; de sedevacantisten hebben dus niet de apostolicitas successionis.

     1. “Ik meen zijn schrijfwijze te zien in uw reactie, en niet de uwe.”

      Ik bedoel uiteraard uw voorgaande reactie, waarin u schreef over Cum Ex.

     2. Benjamin,
      Uw reactie van 27 april 2019 – 13:11 vind ik hoog opmerkelijk.
      U schrijft: “Heeft u Eric Jacqmin geciteerd, Peter? Indien wel, waarom heeft u het niet vermeld, en waarom schrijft hij niet onder zijn eigen naam? Ik meen zijn schrijfwijze te zien in uw reactie, en niet de uwe. U en Jacqmin moeten ophouden met Amerikaanse dwalingen naar het Nederlandstalig internet te importeren.”

      Ik heb met geen enkele Pater iets te maken en uiteraard citeer ik dan ook niemand. Moest ik citeren dan vermeld ik het erbij. Ik denk dat Stinus niet alleen spoken ziet maar u ook. Altijd maar verwijten , maar ja …
      Wat die Pater doet daarvoor is hij alleen verantwoordelijk. Ik spreek alleen voor mijzelf. Ik kijk steeds naar de inhoud, is die juist dan is dat zo, is dat niet zo dan verwerp ik het. “Amerikaanse dwalingen importeren naar het Nederlandstalig internet (???). Nog zo’n spook? U scrijft : « Waarom gaat u niet kijken naar de pre-conciliaire praktijk van de Kerk? De Paus liet Roncalli zijn kadinaalsbiretta houden (daarom ook kon hij participeren in het conclaaf na de dood van de Paus), en hij werd niet uitgesloten van de kerkelijke communio; ge kunt alleen rechtsgeldig als kardinaal fungeren wanneer ge nog juridisch lid van de Kerk zijt. »

      Onder deze “dwalingen” bevindt zich misschien de constitutie voor alle eeuwigheid vastgelegd – door de Heilige Paus Paulus IV – Cum ex apostolatus officio – ? Ziehier dan ook.

      6. Bovendien, [door deze Onze Constitutie, die geldig moet blijven in eeuwigheid, voeren wij uit, bepalen, decreteren en definiëren: -]

      dat als er ooit ooit een bisschop zal verschijnen, zelfs als hij optreedt als aartsbisschop, aartsvader of primaat; of een kardinaal van de voornoemde Roomse kerk, of, zoals reeds vermeld, elke legaat, of zelfs de paus van Rome, voorafgaand aan zijn promotie of zijn verhoging als kardinaal of paus, is afgeweken van het katholieke geloof of gevallen is in een of andere ketterij (waarvan ik reeds enkele heb vermeld in mijn vorige reacties, echter vermijd u deze aan te halen – Het Huis van God staat in brand – Peter (26 april 2019 – 13:32) )
      (i) de promotie of elevatie, zelfs als deze niet is betwist en met unanieme instemming van alle kardinalen, is nietig en ongeldig;
      (ii) het zal niet mogelijk zijn om geldigheid te verwerven (noch om te kunnen zeggen dat het aldus geldigheid heeft verkregen) door de aanvaarding van het ambt, van toewijding, van latere autoriteit, noch door het bezit van bestuur, noch door de vermeende troonsbestijging van een pauselijke paus, of verering, of gehoorzaamheid die door allen aan hen wordt verleend, noch door het verloop van enige tijd in de voorgaande situatie;
      (iii) het wordt op geen enkele manier als gedeeltelijk legitiem beschouwd;
      (iv) aan bisschoppen, of aartsbisschoppen, of aartsvaders of primaten of verheven als kardinalen, of als paus, geen gezag zal zijn verleend, noch zal het worden geacht zo te zijn verleend in de geestelijke of het tijdelijke domein;
      (v) al hun woorden, daden, acties en enactments, hoe dan ook gemaakt, en wat dan ook, waartoe deze kunnen leiden, zullen zonder kracht zijn en zullen geen enkele stabiliteit of enig recht aan iemand verlenen;
      (vi) de aldus gepromoveerde of verheven worden automatisch beroofd, en zonder verdere verklaring, van alle waardigheid, positie, eer, titel, autoriteit, ambt en macht.

      U schrijft : “Een ‘kerk’ zonder het kenteken van Apostoliciteit is niet de Kerk; welnu, de apostolicitas successionis bestaat niet alleen uit de potestas ordinis (wijdingssacrament), maar ook uit de potestas iurisdictionis (bisschopszetel).” Antwoord = zie hierboven.

      10. Niemand kan daarom dit document schenden van onze goedkeuring, herintroductie, sanctie, statuut en afwijking van testamenten en decreten, of door onbesuisd vermoeden dit tegenspreken. Als iemand echter zou moeten veronderstellen dit te proberen, laat hem weten dat hij bestemd is om de toorn van de almachtige God en van de gezegende apostelen, Petrus en Paulus, op te lopen.

      Gegeven in Rome bij Sint Pieter in het jaar van de Incarnatie van de Heer 1559, 15 februari, in het vierde jaar van ons Pontificaat.

      + Ik, Paul, bisschop van de katholieke kerk …

      U schrijft: “Ik heb trouwens nog steeds uw lijst van twintig niet gezien (u weet waarover ik het heb), gezien u mij betreffende dat onderwerp nog steeds niet beantwoord heeft.”
      Weet dan dat de ketterij die ik heb vermeld in mijn reactie (Het Huis van God staat in brand – Peter (26 april 2019 – 13:32) is al van die omvang dat het vragen doet rijzen als ‘hoe is het mogelijk?’.
      Ik zou inderdaad een lijst van afschuwelijke ketterijen van Roncalli van voor de pauskeuze van J XXII kunnen maken, maar indien die ene die ik aangehaald heb u onverschillig laat, waarom zou ik u dan een lijst van de andere ketterijen voorleggen?
      Tot slot, in één van uw voorgaande reacties schrijft u, dat vooraanstaande en gerenomeerde theologen de kwestie ( Cum ex apostolatus officio ) voor het VAT II concilie hebben onderzocht.
      Echter is het niet gebeurt in een positieve zin,waarom trouwens, daar anders het VAT II concilie nooit had plaatgevonden. Te meer dat Paus Pius XII in 1960 bereid was om het derde geheim van Fatima te openbaren voor de ganse wereld en wel zo zoals het door de Moeder Gods Maria werkelijk is geopenbaard en waar er een grote waarschuwing in staat voor het voorkomen van dat Satanisch Concilie. Voor deze “theologen” en anderen geld nr 10 in de constitutie Cum ex apostolatus officio, zie hierboven.
      Ook staat er in deze openbaring dat de Paus moest vluchten. Welke Paus ? Zeker JXXII niet, maar wel de rechtmatige verkozen Paus (Kard. Siri), Misschien nog een onderwerp om over te schrijven.
      J XXIII tijdens « zijn pontificaat ??? » heeft altijd een hekel gehad aan de openbaring van Fatima en heeft deze altijd verworpen en vermeden te openbaren. Natuurlijk ! Begrijpe wie wil !
      Ik schrijf dit alles voor diegenen die van goede wil zijn en zich niet laten vangen in leugens.
      Ik weet niet of ik nog lang zal kunnen schrijven op dit forum.

      Laus ibi Christe+
      Ave Maria+

     3. ☩JMJ☩

      Citaat Peter: “Ik denk dat Stinus niet alleen spoken ziet maar u ook. Altijd maar verwijten , maar ja …”

      De tekst in uw reactie waar ik het over had kwam duidelijk niet van uw hand, Peter. Ik ben niet achterlijk. U heeft iemand geciteerd, en de manier van schrijven leek op die van Jacqmin, die heel ’toevallig’ in Vlaanderen (het eigenlijke Vlaanderen, niet het fictief “Vlaams Gewest”) woont zoals, als ik het mij goed herinner, uzelf, en die zoals u ook een sedevacantist is.

      Citaat Peter: “Nog zo’n spook?”

      Het sedevacantisme is een predominant Amerikaanse ketterij. Franse sedevacantisten hebben een consistente traditie van zich tot Amerikaanse sedevacantisten te wenden voor priesterwijdingen, en Geert Stuyver in België kreeg zijn bisschopswijding van… de Amerikaanse Robert McKenna. Het typisch Amerikaans individualisme is dan ook een dik bemeste voedingsbodem voor individualistische, gezagsnihilistische ketterijen zoals de leegzetelarij.

      Ja, ook nu verspreidt de Sakser zijn dwalingen weer doorheen continentaal Europa; hij heeft het nog steeds niet afgeleerd. En u bent zijn loopjongen, Peter.

      In uw vertaling van Cum Ex zie ik het woord “enactments” staan, hetgeen aangeeft dat u uit een Engelstalige versie heeft vertaald in plaats van rechtstreeks uit het Latijn; ironischerwijze bevestigt dat mijn punt dat u zich door Amerikaanse webpagina’s laat beïnvloeden. Cum Ex is geen sedevacantistisch document, Peter.

      Citaat Peter: “Onder deze “dwalingen” bevindt zich misschien de constitutie voor alle eeuwigheid vastgelegd – door de Heilige Paus Paulus IV – Cum ex apostolatus officio – ? Ziehier dan ook.”

      Doe niet belachelijk. Ik heb u reeds gezegd dat u niet competent bent om dergelijke kerkjuridische documenten te becommentariëren; u blijft dezelfde tekst citeren alsof u daar uw stellingen mee bewijst.

      Citaat Peter: “Antwoord = zie hierboven.”

      Zeggen dat de Kerk zonder Opvolgers der Apostelen kan geraken is heretisch. Christus heeft geen democratische lekenkerk gesticht, maar wel één met een hiërarchisch priesterlijk gezag.

      Citaat Peter: “Ik zou inderdaad een lijst van afschuwelijke ketterijen van Roncalli van voor de pauskeuze van J XXII kunnen maken, maar indien die ene die ik aangehaald heb u onverschillig laat, waarom zou ik u dan een lijst van de andere ketterijen voorleggen?”

      Ik had het over een lijst van twintig mannen die u bisschoppen met bisschopszetels acht, niet over een lijst van ketterijen. U blijft mijn vraag ontwijken omdat u weet dat deze uw ketterse ecclesiologie blootlegt. Een ‘kerk’ zonder de apostolicitas successionis is niet de Katholieke Kerk gesticht door Christus.

      Citaat Peter: “Zeker JXXII niet, maar wel de rechtmatige verkozen Paus (Kard. Siri), Misschien nog een onderwerp om over te schrijven.”

      Kardinaal Siri, tezamen met alle andere kardinalen, heeft de knieval van obéissance gemaakt tot Paus Johannes XXIII. Ja, ik denk dat God gewild had dat Siri paus zou zijn geworden (en misschien is hij het enkele momenten geweest), en ja, er zijn mogelijk bedreigingen geweest tijdens het conclaaf, en ja, Roncalli was een heterodoxe, subversieve revolutionair, maar helaas is het die laatste die de wettige paus geworden is, en de ontkenning daarvan is louter destructieve, schismatieke onzin. Van het moment dat Johannes XXIII universeel erkend was als paus was zijn pontificaat een dogmatiek feit, en was het een zonde tegen het geloof en van schisma om hem als antipaus af te schrijven. Verzet u tegen de ketterse revolutie die hij ontketend heeft tegen de H. Kerk, maar doe het zonder in uw verbeelding de Kerk van de aardbodem te doen verdwijnen.

     4. Citaat Peter: “Echter is het niet gebeurt in een positieve zin,waarom trouwens, daar anders het VAT II concilie nooit had plaatgevonden.” … “Voor deze “theologen” en anderen geld nr 10 in de constitutie Cum ex apostolatus officio, zie hierboven.”

      U valt in uw boze vermetelheid de eeuwenlange, algemene rechtspraktijk van de Katholieke Kerk aan. Vaticanum II is geschied omdat Benedictus XV, Pius XI en Pius XII te laks geweest zijn in het bestrijden van de concrete infiltranten onder de clerus, en omdat zij de wil van Onze Lieve Vrouw niet gehoorzaamd hebben betreffende de Toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. De oorzaak lag volstrekt niet bij een gebrek aan een toepassing van uw incorrecte, anarchische interpretatie betreffende één uit de context geïsoleerd document. Zelfs Luther werd in zijn tijd als een lid van de Katholieke Kerk behandeld zo lang hij niet formeel als ketter gedenuncieerd werd door het kerkelijk gezag, ofschoon hij reeds volop zijn ketterijen aan het rondstrooien was. Gaat u misschien een ‘concilie’ convoceren met Donald Sanborn en Dan Dolan in de VS om tegen de clerici uit die tijd ook weer uw banvloek af te kondigen? Misschien zult u de video-opname ervan ‘urbi et orbi’ publiceren om de wereld op de hoogte te brengen van uw ‘decreet’?

     5. Correctie: “Christus heeft geen democratische lekenkerk gesticht, maar wel één Kerk met een hiërarchisch priesterlijk gezag.”

 14. Peter (25 april 2019 – 16:14),
  – Je schrijft : ” alles heb ik geschreven in de waarheid. Het is aan eenieder (met inbegrip van u) de keuze om deze te aanvaarden of niet.”

  – Je lijkt wel de vijfde evangelist, of Jezus zelf ! Wat een pretentie en zelfingenomenheid ! Dat terwijl je de grootste onzin verkondigt. De aanwezigen in de Heilige Mis mogen van jou niet eens verstaan wat de priester zegt, want het moet allemaal gezegd worden in het latijn.

  AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “De aanwezigen in de Heilige Mis mogen van jou niet eens verstaan wat de priester zegt, want het moet allemaal gezegd worden in het latijn.”

   Man, hou eindelijk op met zagen. Bent u een klein kind, of wat?

 15. Benjamin,
  Nogmaals : wat je schrijft bevat niets dat ter zake doet.
  AGSt.

 16. Benjamin, blijf maar uw VAT II gedoe omhelzen. Neen ik ben geen loopjongen van niemand hier op aarde. Ik neem uw verwijten niet meer. U weet toch alles zo goed, doe dan maar.
  Wat mij betreft: Luk_9:5 En waar men u niet ontvangt, verlaat die stad, en schudt zelfs het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.
  Niet nodig om nog te reageren, ik antwoord u niet meer. Ik zal niemand meer storen op dit forum.
  Tot nooit meer!

  1. ☩JMJ☩

   Met de Vaticanum II-dwaalleer heb ik niets te maken. Wat ik zeg is dat de Paus nog de Paus is en dat de Kerk nog de Kerk is, en dat de Katholieke Kerk zichzelf niet geëxcommuniceerd heeft.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht