Katholiek verzet in Malta tegen Communie-richtlijnen van de Bisschoppen

Foto: advertentie van Veri Catholici in Times of Malta

Maltese katholieken verwerpen de “afgrijzelijke” richtlijnen over de Communie in een zeer scherpe paginagrote advertentie

[Naar aanleiding van de officiële toestemming van de Bisschoppen van Malta om de Communie uit te reiken aan “hertrouwd” gescheiden, publiceren Katholieken in Malta deze scherpe veroordeling. Dat deze toestemming niet Katholiek is en het gevolg is van problematische passages uit Amoris Laetitia, kunt u hier lezen.]

Katholieke gelovigen uit Malta hebben een scherpe berisping aan hun bisschoppen gepubliceerd in een paginagrote krantenadvertentie waarin ze de bisschoppen oproepen om hun richtlijnen te herroepen waardoor de Communie uitgereikt mag worden aan mensen die leven in staat van overspel.

De advertentie in de editie van 25 januari van Times of Malta toont een open brief, getiteld “Een pleidooi voor ware barmhartigheid en berouw.”

“U hebt toestemming gegeven dat het Allerheiligste Lichaam en Bloed van onze Heer en Meester nogmaals wordt gekruisigd en gemarteld in de mond en de harten van onberouwvolle echtbrekers en overspeligen!” schrijven de auteurs, die zichzelf identificeren als “leden van Veri Catholici.”

“Want degenen die zulke dingen doen zullen niet, zoals de Apostel leert, binnentreden in het Koninkrijk van God,” voegen ze eraan toe.

De auteurs roepen de bisschoppen op om de boodschap van het Evangelie van de H. Matheüs te herlezen, waarin staat: “Geeft niet het Heilige aan de honden, en gooit de parels niet voor de varkens, opdat zij ze niet vertrappen onder hun voeten, en zich op u keren om u te verscheuren” (Matteüs 7:6).

De groep dringt er bij de Bisschoppen op aan te “beven met heilige angst” en herinnert hen aan het Laatste Oordeel om de Bisschoppen te overtuigen “zich te behoeden voor deze dingen en afstand te nemen van het afschuwelijke document dat jullie hebben durven publiceren”.

De brief bevat een “Nota Bene,” dat met een citaat van de H. Paulus eraan herinnert dat de gelovigen in een moment van dreigende vernietiging van het geloof initiatief kunnen nemen, zelfs tegen hun herders. “Het dient te worden opgemerkt, dat als het geloof zou worden bedreigd, iemand zijn overste moet berispen, zelfs publiek. (cfr. Kol 4,17; 2 Tim. 4,5; Gal 2,11) “Ze citeren ook dezelfde leer in de geschriften van de H. Thomas van Aquino (cfr. Summa Theologiae, II-II, v., 33, a. 4, ad. 2.).

Naast de tekst van de open brief hebben de gelovigen ook een document van de Congregatie voor de Geloofsleer afgedrukt, getiteld “Over het ontvangen van de Eucharistie door gescheiden en hertrouwde leden van de Kerk.” Dit document werd uitgevaardigd op 14 September 1994 en ondertekend door Kardinaal Joseph Ratzinger.

“Gelovigen die als man en vrouw met een andere persoon dan hun wettige echtgenoot samenleven kunnen geen communie ontvangen”, zegt het document. “Mochten ze het mogelijk achten om dit te doen, hebben pastoors en biechtvaders, gezien de ernst van de zaak en het geestelijke welzijn van deze personen en ook het algemeen welzijn van de kerk, de serieuze plicht hen te waarschuwen dat een dergelijk gewetensoordeel openlijk in tegenspraak is met de leer van de Kerk.”

De open brief verzoekt gelovigen van over de hele wereld meedoen met hun steun. Teken de petitie online bij vericatholici.wordpress.com.

[Het Katholiek verzet tegen de recente ontwikkelingen blijft dus toenemen. Na de krachtige brief van Amerikaanse gelovigen volgt nu dit. We zullen het verzet op de voet blijven volgen.]

Artikel van Jan Bentz in Lifesitenews: “Maltese Catholics rebuke ‘abominable’ Communion guidelines in stinging full-page ad”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)