Een alliantie tussen het Vaticaan en de Democratische Partij?

REUTERS/Max Rossi – RTX1CMXY

Een alliantie tussen het Vaticaan en de Democratische Partij? Katholieken vragen aan de Administratie van Trump om een onderzoek. 

[Onlangs hebben een aantal invloedrijke Amerikaanse Katholieken een open brief geschreven aan President Trump over de verhoudingen tussen de Amerikaanse regering en het Vaticaan onder het bewind van de voormalige president Obama. Tijdens dit presidentschap is er veel gebeurd in het Vaticaan met de wissel tussen Paus Benedictus XVI en Paus Fransciscus. De auteurs van de brief peilen naar een mogelijke betrokkenheid van de toenmalige regering bij deze ontwikkelingen.

Paus Fransiscus heeft vriend en vijand van de Kerk verbaasd met zijn agenda, die, zoals ze schrijven, erg seculier links gekleurd lijkt te zijn. De Encycliek Laudato Si’, waarmee de hypothese wordt omarmd van een klimaatverandering door de mens veroorzaakt, is hier een voorbeeld van. Daarnaast heeft hij met bijvoorbeeld het document Amoris Laetitia sterke twijfels doen rijzen over fundamentele delen van de Katholieke leer (klik hier voor meer info). Ten slotte kunnen er zeer sterke vragen gesteld worden bij concrete daden zoals de acties tegen de Franciscanen van de Immaculata en tegen het voormalig hoofd van de Orde van Malta (klik hier voor meer info).

De auteurs van de open brief wijzen op de gelekte e-mails van Clinton, waaruit blijkt dat er minstens sterk gedacht werd over een “Katholieke lente”: een “revolutie” in de Katholieke Kerk, waarbij de moraal van de wereld overgenomen zou worden. Het document Amoris Laetitia en de versoepeling van het huwelijksrecht zijn dingen die inderdaad in die richting lijken te wijzen. Vervolgens geven de auteurs aan dat er zeer veel toevalligheden bij het aftreden van Paus Benedictus XVI en het daaropvolgende conclaaf waren, die een invloed van de toenmalige Amerikaanse regering kunnen doen vermoeden, zeker in het licht van de net vermelde mails en van de zeer verbazingwekkende manier van handelen van Paus Franciscus.

De vragen die gesteld worden zijn dus zeer belangrijk en het is te hopen dat de waarheid aan het licht mag komen. De kinderen van het licht hebben er immers nooit baat bij dat er dingen in het verborgene blijven. Laat ons hier dus zeker voor bidden. Hieronder geef ik de vertaling van de open brief. De bronvermelding die de auteurs hebben gebruikt is ook zeer interessant, want hierop funderen zij hun betoog.] (noot van de redactie)

De open brief aan President Donald Trump (20 januari, 2017)

Geachte President Trump,

De campagneslogan “Make America great again” heeft weerklank gevonden bij miljoenen gewone Amerikanen en uw volharding in het terugduwen van veel van de meest schadelijke recente ontwikkelingen heeft heel inspirerend gewerkt. Wij kijken allemaal uit naar de verdergang van het terugdraaien van de collectivistische ontwikkelingen van de afgelopen decennia.

Het terugdraaien van die recente collectivistische ontwikkelingen zal noodzakelijk een terugdraaiing vereisen van veel van de daden die ondernomen zijn door de vorige regering. Wij geloven dat er onder deze daden een is die gehuld blijft in geheimzinnigheid. Om specifiek te zijn, hebben we redenen om te geloven dat een “regimewisseling” in het Vaticaan ontworpen is geweest door de Obama-Administratie.

Met onthutsing hebben we ontdekt dat in het derde jaar van de eerste termijn van de Obama-administratie Uw vorige tegenstandster, Staatssecretaris Hillary Clinton, en andere mensen van de overheid met wie ze verbonden was, het idee hebben geopperd van een Katholieke “revolutie”, waarmee de definitieve ondergang van wat er over bleef van de Katholieke Kerk in Amerika gerealiseerd moest worden. [1] Ongeveer een jaar na deze discussie via e-mail, waarvan het de bedoeling was dat ze nooit openbaar gemaakt zou worden, is het gebeurd dat Paus Benedictus XVI onder hoogst ongebruikelijke omstandigheden zijn ontslag heeft ingediend en vervangen werd door een paus wiens missie er klaarblijkelijk uit bestaat om een spirituele component te geven aan de radicaal-ideologische agenda van de internationale linkse beweging. [2] Het Pontificaat van Paus Franciscus heeft vervolgens zijn eigen legitimiteit op veel verschillende gelegenheden in vraag gesteld. [3]

Tijdens de presidentiële campagne van 2016 waren we verbaasd om te zien dat Paus Franciscus actief campagne voerde tegen Uw voorgestelde beleid inzake de beveiliging van onze grenzen, en zelfs zover is gegaan te suggereren dat U geen Christen zou zijn [4]. Wij hebben Uw kordate en scherpe reactie op deze schandelijke beschuldiging gewaardeerd [5].

We blijven verbaasd door het gedrag van deze ideologisch geladen paus, wiens missie eruit lijkt te bestaan de seculiere agenda van links door te drukken in plaats van de Katholieke Kerk in haar Heilige missie te leiden. Het is gewoon niet de juiste rol van een paus om op dusdanige wijze betrokken te zijn in de politiek dat hij beschouwd wordt als de leider van de internationale linkse beweging.

Terwijl wij uw zelfverklaarde doel voor Amerika delen, zijn wij van mening dat het pad naar “grootsheid” voor Amerika eruit bestaat om weer “goed” te worden, naar de woorden van Tocqueville. We begrijpen dat goed gedrag niet kan worden opgelegd aan mensen, maar de mogelijkheid om ons leven als goede Katholieken te leiden is steeds moeilijker gemaakt door wat lijkt op een samenwerking tussen een vijandige regering van de Verenigde Staten en een paus die evenveel slechte wil lijkt te hebben jegens volgers van de eeuwige Katholieke leer dan dat hij heeft tegenover U.

Met dit in gedachten, en hierbij het beste wensend voor ons land en voor de Katholieken wereldwijd, geloven wij dat het de verantwoordelijkheid is van loyale en geïnformeerde Katholieken van de Verenigde Staten om U te vragen een onderzoek goed te keuren naar de volgende vragen:

  • Met welk doel hield de Nationale Veiligheidsagentschap toezicht op het conclaaf dat Paus Franciscus heeft verkozen? [6]

  • Welke andere verborgen operaties werden uitgevoerd door agenten van de regering van de VS met betrekking tot het aftreden van paus Benedictus XVI of het conclaaf dat Paus Franciscus heeft verkozen?

  • Hebben agenten van de Amerikaanse regering contact gehad met de “kardinaal Danneels-maffia”? [7]

  • Internationale geldtransacties met het Vaticaan werden opgeschort tijdens de laatste dagen voorafgaand aan het ontslag van paus Benedictus XVI. Waren er Amerikaanse overheidsinstanties hierbij betrokken? [8]

  • Waarom werden internationale monetaire transacties hervat op 12 februari 2013, de dag nadat Benedictus XVI zijn ontslag kondigde? Was dit puur toeval? [9]

  • Welke acties, indien van toepassing, werden er effectief genomen door John Podesta, Hillary Clinton, en anderen verbonden aan de Obama-administratie die betrokken waren bij de discussie rond het tot stand brengen van een “Katholieke lente”?

  • Wat was het doel en de aard van de geheime ontmoeting tussen Vicepresident Joe Biden en Paus Benedictus XVI in het Vaticaan op of rond 3 juni 2011?

  • Welke rollen werden gespeeld door George Soros en andere internationale financiers die momenteel mogelijk woonachtig zijn op het grondgebied van de Verenigde Staten? [10]

Wij zijn van mening dat het voortbestaan van deze onbeantwoorde vragen voldoende grond biedt om dit verzoek om een onderzoek te rechtvaardigen.

Indien uit dit onderzoek zou blijken dat de Amerikaanse regering op een ongeoorloofde manier in de aangelegenheden van de Katholieke Kerk heeft tussengekomen, vragen we bovendien om de bekendmaking van de resultaten, zodat Katholieken passende maatregelen kunnen vragen aan diegenen van onze hiërarchie die trouw blijven aan de leer van de Katholieke Kerk.

Gelieve te begrijpen dat we niet om een onderzoek in de Katholieke Kerk vragen; We vragen slechts om een onderzoek naar de recente activiteiten van de Amerikaanse regering, waarvan U nu het hoofd bent.

Dank u nogmaals, en wees verzekerd van onze oprechte gebeden.

Hoogachtend,

David L. Sonnier, LTC US ARMY (op pensioen)
Michael J. Matt, uitgever van ‘The Remnant’
Christopher A. Ferrara (Hoofd van ‘The American Catholic Lawyers Association, Inc.’)
Chris Jackson, Catholics4Trump.com
Elizabeth Yore, Esq., stichter van YoreChildren

1.https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/6293
2.http://www.wsj.com/articles/how-pope-francis-became-the-leader-of-the-global-left-1482431940
3.http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2198-the-year-of-mercy-begins
4.http://www.cnn.com/2016/02/18/politics/pope-francis-trump-christian-wall/
5. https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-response-to-the-pope
6. http://theeye-witness.blogspot.com/2013/10/a-compromised-conclave.html
7. http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/cardinal-danneels-part-of-mafia-club-opposed-to-benedict-xvi
8. http://www.maurizioblondet.it/ratzinger-non-pote-ne-vendere-ne-comprare/
9. https://akacatholic.com/money-sex-and-modernism/
10. http://sorosfiles.com/soros/2013/03/soros-funded-catholic-groups-behind-african-socialist-as-next-pope.html

Artikel  van The Remnant: A Vatican-Democratic Party Alliance? (Catholics Ask Trump Administration to Investigate)
Vertaling door: Hiëronymus Saepinus, voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

2 commentaren op “Een alliantie tussen het Vaticaan en de Democratische Partij?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht