Liefde Lijden en Doornen Deel 2

Liefde verandert doornen in geurige rozen. De hemel daagt helse zielen uit, die zich in blinde woede laten vangen en voor schut zetten op het wereldtoneel. Maar waar komen die doornen toch vandaan ?

De eeuwige tegenstrever !

Men moet altijd voorzichtig spreken over de hoogmoedigen die zichzelf zo belangrijk vinden. Zij kunnen u veel kwaad berokkenen. Met grote regelmaat ontsteken zij een nietsontziende wereldbrand. Dan komt het uur van de waarheid waar zowel de onterecht beklaagden als de duistere aanklagers niet omheen kunnen.

Een doornenbos, een bos van toorn en haat.
Een wereldoordeel !


Het eerste christelijke Pasen.

Toch kreeg het overblijvende Israel dat de Messias bleef ontkennen nog ruim zeventig jaren de tijd om zich te bekeren. Dan pas kwamen drie Romeinse legioenen, omsingelden de eeuwige stad Jeruzalem, de meest dramatische stad ter wereld, en bezegelden het oordeel.
Alle hoogwaardigheidsbekleders werden gekruisigd. Wie zich meende te kunnen verstoppen binnen de stad werd ter plaatse afgeslacht. De rest werd meegevoerd als slaven.


Beluister het lied:
VOCES8: Maria durch ein Dornwald ging

( De Duitse tekst )


Maria durch ein Dornwald ging,
Kyrieleison!
Maria durch ein Dornwald ging,
Der hat in sieben Jahr kein Laub getragen.
Jesus und Maria.

Was trug sie unter ihrem Herzen?
Kyrieleison!
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
Das trug Maria unter ihrem Herzen!
Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,
Kyrieleison!
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
Da haben die Dornen Rosen getragen!
Jesus und Maria.
Maria ging door een Doornbos,
Kyrieleison!
Maria ging door een Doornbos,
dat in zeven jaar geen bladeren heeft gedragen.
Jezus en Maria.

Wat droeg ze onder haar hart?
Kyrieleison!
Een klein kind zonder pijn,
Maria droeg het onder haar hart!
Jezus en Maria.

Sinds de doornen rozen dragen,
Kyrieleison!
Toen het kind door het bos werd gedragen,
droegen de doornen rozen!
Jezus en Maria.
Maria walks amid the thorn,
Kyrieleison!
Which for seven years no leaf hath born
She walks amid the wood of thorn
Jesus and Maria.

What ‘neath her heart does Mary bear?
Kyrieleison!
A little child doth Mary bear
Beneath her heart he nestles there.
Jesus and Maria.

And as the two are passing near
Kyrieleison!
Lo! Roses on the thorns appear!
Jesus and Maria.Ook vandaag staan we voor een doornbos. De eerste stappen werden reeds gezet ten tijde van Covid-1 en het ziet er naar uit dat er een Covid-2 zou kunnen volgen. Hoe dan ook, de gifpotjes staan klaar, de grote oorlog is sedert zowat twee jaren effectief ingezet.

Dat de duistere aanklagers zich eens te meer belachelijk maken schijnt hen niet te deren. Het steeds weer herhaalde “Animal Farm” – Beestenboerderij – van George Orwell brengt de mensheid weeral tot slavernij. Letterlijk de varkens nemen de macht in handen en vernietigen iedereen die zich tegen hen keert.

In vroegere tijden kon men naar een ander land vluchten, maar sedert de jaren 1960 al hielden de media ons op de meest sarcastische wijze voor: “Vluchten kan niet meer !”
Er blijkt dus een planning te bestaan.

Op eigen kracht daar tegen in opstand komen is bij voorbaat gedoemd.

Slechts twee wegen blijven over:
doe mee met de – zeer tijdelijke – goddeloze overmacht in een poging te vluchten voor God en Waarheid
of
werk aan uzelf door te oefenen uw wereldse verlangens sterk te milderen en u steeds meer tot God te richten: omhels Jezus en Maria en de Waarheid.


Zeer vele christenen zijn daar nog niet aan begonnen !
Niet slechts de ‘modernen’, maar ook vele ’traditionelen’.
Zij klampen zich vast aan aftakelende waarden !
Juist daardoor verscherpen zij zelf de doornen.


Laat los de oude cultuur !
Het zal u desnoods met geweld worden onteigend.
Kies voor het eenvoudige leven in God.
Alleen dan veranderen doornen in geurige rozen.

Auteur:Hypoliet