Wereldvrouwendag: over valse slachtoffers, zinloze vernederingen en kortzichtig onderwijs

Deze week op 8 maart was het weer wereldvrouwendag: een uitgelezen moment voor activisten en andere professionele slachtoffers, om erover te klagen dat het met vrouwen in ons land nog altijd slecht gesteld is. Dit feministisch activisme kwam ook tot uiting in het Koninklijk Atheneum van Halle, waar jongens op 8 maart een dag moesten rechtstaan in de klas, terwijl de meisjes mochten blijven zitten. Een zinloze, en volgens mij, contraproductieve oefening voor Westerse jongeren uit een samenleving, waar de gelijke behandeling van vrouwen en mannen vanzelfsprekend zou moeten zijn. 

Het initiatief, dat door de school als “ludiek” werd beschreven, kwam van een Europese werkgroep binnen het Koninklijk Atheneum Halle. Hun ambitie is het behalen van het label van Europese Ambassadeurschool. Eén van de criteria van dit label is het verdedigen van Europese waarden, waaronder gendergelijkheid. De Europese werkgroep, die zowel uit leerlingen als uit leerkrachten bestond, liet zich inspireren door “sofagate”, waarbij Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie, tijdens een officieel bezoek aan Turkije op een sofa moest plaatsnemen, terwijl Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, in een individuele stoel mocht zitten naast de Turkse president. 

Von der Leyen ervaarde dit zitarrangement als een seksistisch geïnspireerde vernedering. Toch kan men zich afvragen of de geste van Erdogan werkelijk iets te maken had met het geslacht van von der Leyen. Laten we niet vergeten dat haar politieke visies en dito ambitie, lang niet door iedereen gesmaakt worden. Als politicus moet je bovendien met tegenwerking leren omgaan. Ook mannelijke politici worden wel vaker aangevallen en bespot, zonder dat zij zich daarom in een slachtofferrol verschuilen. Vormt een betere bescherming van vrouwelijke politici tegen onaangename incidenten op zich geen seksistische behandeling? Vrouwen in de positie van von der Leyen zijn trouwens perfect in staat om voor zichzelf op te komen, in tegenstelling tot eenvoudige burgers, die de laatste maanden moesten vrezen voor von der Leyen’s energie- en oorlogspolitiek.  Is het dus zinvol, om gewone jongens uit Halle te straffen voor het tijdelijke ongemak van één van de machtigste vrouwen van de planeet? Ik denk dat we zulke wereldvreemdheid in onze scholen best vermijden. Onze jongeren zouden wel eens wakker kunnen worden en de op hypocrisie gebaseerde pseudo-waarden van een supranationale instelling als de EU verwerpen. Het lijkt me onwaarschijnlijk, dat de gendergelijkheid hier beter van zal worden.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

148 commentaren op “Wereldvrouwendag: over valse slachtoffers, zinloze vernederingen en kortzichtig onderwijs

 1. @:🤺

  De volgende link geeft betekenis aan Jeremia 31:22 ..de Latijnse vertaling leest: ••De vrouw zal de man omgeven •• ..voetnoot in de Petr.Can.vertaling.
  Dit even-wicht tussen man en vrouw zien we vervuld in Psalm 45.. het huwelijk tussen de grote monarch en zijn koningin.
  Deze Monarch is de {halfling die stellen zal de daad}..(Jesaja 11:4)..in Tolkien’s in de ban van de ring ..of in -The return of the king- .

  Tolkien was katholiek en volgens Marcel Messing was hij ook vrijmetselaar.
  Marcel Messing liep in en uit bij de vrijmetselarij, zoals hij zelf aangaf ..hijzelf zal waarschijnlijk er dan ook een zijn.. in iedergeval is hij bij de oosterse goeroes in de leer geweest.

  https://www.henrymakow.com/men_who_get_women_1.html?_ga=2.26148788.845241830.1678541805-70695444.1677672740

  1. Waarop meent die Marcel Messing zijn bewering te baseren dat Tolkien een vrijmetselaar zou zijn geweest? Zijn verhalen sluiten het gnostisch pantheïsme van de loges uit en in brief 156, geadresseerd aan de Jezuïet Robert Murray, gebruikt hij uitdrukkelijk de term monotheïsme voor de Dúnedain en Sauron beschrijft hij als satanistisch. Het conflict tussen monotheïsten en satanisten staat centraal in de Akallabêth over de Neergang van Númenor (Tolkiens versie van Atlantis) en in de Ainulindalë zoekt Morgoth de Onvergankelijke Vlam omdat hij zijn eigen wezens wil scheppen maar vindt deze niet omdat de Vlam bij Eru is; alleen Eru heeft de macht van schepping en Morgoth kan enkel bestaande wezens corrumperen. Vrijmetselaars ontkennen de bovennatuurlijke scheppingskracht van de H. Drievuldigheid.

   De halfling in de profetie is Frodo (de hobbits worden “halflingen” genoemd) en die is geen monarch. Komisch dat u beweert dat een werk van fictie in het geheim over u gaat.

 2. Uit Boromir’s droom kwam dit onderstaande fragment in voor.

  Zoek het Zwaard dat is geschonden;

  In Imladris leeft het voort;

  De raad die zal worden gegeven

  Is sterker dan Morgul-woord.

  Een teken zal verkonden !!!

  Dat het lot zich voltrekken gaat

  Want Isildurs Vloek zal herleven

  En de [Halfling] 🤔💆‍♂️..😉..🤭 ..zal stellen de daad ‼️‼️‼️

 3. …..🙉

  Ik raad je aan je verleden los te laten als agent-verkeersregelaar.. het botst en botst maar.. hier
  ..je hebt echt geen talent ..op dat kruis-punt.. je IQ schiet.. inzake echt te kort.
  Wees nederig en blijf bij je leest.. erken je grens.. in wat je gegeven is.

  1. @Jo,
   U schiet maar in het wilde weg.
   Uw onzinnig geklets is pure wartaal net zoals Uw overig geklets.
   U lijkt op ’n kijvende vrouw.

 4. Laat ons hopen dat er bij die jongens en meisjes van het Koninklijk Atheneum van Halle een belletje gaat rinkelen of reeds is gaan rinkelen en dat ze (nog) kritischer dan tevoren niet alleen hun leerkrachten en directie, maar ook alle journalisten en politici, en zeker ook alle artsen en wetenschappers gaan beluisteren. Mogen ze dat soort mannen worden dat onze samenleving nodig heeft om opnieuw waarheid van leugen en deugd van hypocrisie te onderscheiden, zodat we in Halle, in Vlaanderen, in België, in Europa en in de hele wereld terug de weg vinden naar onvervalste waarheid en waarachtige deugdzaamheid.

 5. Laat ons hopen dat er bij die jongens en meisjes van het Koninklijk Atheneum van Halle een belletje gaat rinkelen of reeds is gaan rinkelen en dat ze (nog) kritischer dan tevoren niet alleen hun leerkrachten en directie, maar ook alle journalisten en politici, en zeker ook alle artsen en wetenschappers gaan beluisteren. Mogen ze dat soort mannen en vrouwen worden dat onze samenleving nodig heeft om opnieuw waarheid van leugen en deugd van hypocrisie te onderscheiden, zodat we in Halle, in Vlaanderen, in België, in Europa en in de hele wereld terug de weg vinden naar onvervalste waarheid en waarachtige deugdzaamheid.

 6. Bij Nederlanders van Nederlandse afkomst is dit geen enkel issue van gesprek.

  Hooguit is dit nog ’n gespreksonderwerp van mensen.die van het buitenland afkomstig zijn.
  Tegen hen zou ik zeggen: pas je aan of ga terug waar je vandaan komt.

 7. Het “tweesnijdend” zwaard is geschonden ..en wat te vertalen kan worden naar het eeuwig verbond in de mens van vóór de zondeval in Jesaja 24:5.
  De halfling betreft natuur-genade ..geoptimaliseerd in Hebreeën 4:12..de hypostatische Mensengel, in Openb.10 ..in de huidige actuele profetieën op YouTube.. de engel des vredes die uit de Hemel “komt”.. de dorre boom in Ezechiël 17:22-24 die weer tot bloei komt.

  Nostradamus zegt het zo:: 😉voor de goede verstaander 🤭
  ••Aan het einde van de Var verandert de Almachtige.
  ••Dichtbij de oever worden 3 schone kinderen geboren.
  ••Ineenstorting van het volk door ‼️bevoegde leeftijd.
  ••De regering in het land ‼️verandert en ‼️groeien zal een oprechter iemand.

 8. In zesduizend public schools -staatsscholen- over heel de USA voert men een politiek om de genderverandering van kinderen verborgen te houden voor hun ouders.
  6000-public-schools-in-the-u-s-hide-students-gender-status-from-parents

  Het Witte Huis van Joe Biden vierde Internationale Vrouwen Dag met de aanbieding van een prijs:
  de “Woman of Courage Award” -Moedige Vrouw Prijs- werd uitgereikt aan een biologische transgender-man die gelooft een vrouw te zijn, nadat hij/zij werd uitgesloten van examens en jobaanbiedingen, werd blootgesteld aan geweld en afgewezen door zijn familie.
  white-house-gives-international-womens-day-award-to-biological-man

  Conclusie: de vrijmetselarij maakt ook ‘martelaren’ bij aanleunende ideologen.

 9. P.Derks.. Je gebruikt dezelfde tactiek als in de politiek en media ..je gaat niet in op de inhoud maar begint in zijn algemeenheid wat te brallen…al [verwarring] en chaos scheppende.. zoals die halve Nederlander graag ziet dat FvD verboden wordt ..ook jij roept hier overeenkomstig op om mij te verbannen.
  Dat begint diabolische vormen aan te nemen.. stop daarmee omwille van jezelf..denk je dat je je kunt verantwoorden.. straks ..man man man.😱

  1. @Jo,
   U heeft al lang in de gaten hoe gek U moet doen om voor Uw eigen veiligheid opgesloten te worden.
   U gelooft het waarschijnlijk niet: Er zijn NÓG gekkere mensen rond.
   ÉÉN suggestie: sluit U bij hen aan. Waarschijnlijk krijgt U van hen ook nog applaus.

 10. De jongens hadden de vijand moeten verslaan met zijn eigen wapens: ze hadden gewoon moeten zeggen dat ze zich “identificeerden als vrouw”. En… gedaan met de zever.

 11. Waarom gebruikt dit Hallese groepje het “incident” met Von der Leyen en verwijst het niet jaar de islamitische mores dat mannen en jongens eers eten en pas daarna de vrouwen en meisjes, de laatsten liefst ook nog in de keuken terwijl de heren der schepping in de kussens neergevleid blijven?

 12. het heeft geen enkele zin allerlei acties op touw te zetten, politiek of ideologisch. Het heeft geen enkele zin op wereldse wijze nog trachten belangengroepen en/of veel geld te verzamelen om druk uit te oefenen.
  De zweer is veel te groot geworden om het kwaad nog te kunnen bestrijden. Het zal eerst moeten uit-etteren voordat genezing kan volgen. Wel kan men de zeer grote wonde verzorgen en trachten te reinigen voor zover mogelijk. De enige manier om dat te doen is dat zoveel mogelijk mensen eindelijk terug-stappen naar het christelijk geloof van hun voorouders en dat ze dit op de meest zuivere en oprechte wijze doen die zij mogelijks aankunnen. Er is geen andere oplossing meer denkbaar.

 13. Vandaag 13 maart 2023, vieren we dat paus Franciscus 10 jaar op de stoel van St. Petrus zit. Ik dank daarom in mijn gebeden – en roep anderen op hetzelfde te doen vrij van alle kritiek en negatieve gevoelens – speciaal onze God, Vader van Jezus Christus, Bron van alle leven, de Liefde zelve, en prijs Hem dat Hij ons paus Franciscus heeft geschonken als universele herder en nederige leider. Ik spreek tevens de hoop en het vertrouwen uit dat de H. Geest hem nog lang zal bijstaan, en wij allen J. Bergoglio’s karakterzwaktes en zondigheid willen vergeven, nimmer vergetende dat wijzelf ook zondaars zijn en altijd op genade aangewezen.

  Het afgelopen weekend las ik (n.n.) het boek “Tegen de stroom in” van Tom Zwaenepoel over 10 jaar Paus Franciscus. In gesprek met een veertigtal prominente getuigen uit België en Nederland maakt de auteur de balans op van Franciscus’ pontificaat, in 26 hoofdstukjes met titels als ‘Armoede’, ‘Doctrine’, ‘Intriges’, ‘Jeugd’, ‘Maria’, tot en met ‘Politiek’, ‘Revolutie’, ‘Tederheid’, ‘Vrouw’, ‘Zonnelied’ enz..

  Veel uit genoemd boek is het herlezen, citeren en onthouden beslist meer dan waard. Ik kan en wil hier echter maar enkele uitspraken aanhalen als aanmoediging tot zelf kennisnemen van:

  “TEGEN DE STROOM IN – 40 prominente getuigen over 10 jaar Paus Franciscus”.
  Auteur: Tom Zwaenepoel. Uitgeverij Lannoo te Tielt, i.s.m. uitgeverij Adveniat te Baarn, 2023. ISBN 978 94 014 9120 4

  Thema van Franciscus’ pontificaat: een geloofwaardige kerk. Dit is volgens hem: een kerk die barmhartig, missionair en synodaal is. Dus: nabijheid, barmhartigheid en tederheid staan er centraal. En dat alles vanuit diepe nederigheid vanwege erkende persoonlijke zwakte, zondigheid / tekortschieten maar vooral ook vanuit vreugde om de ontmoeting met de Heer (in de Eucharistie en de ontmoeting met mensen). In zijn kerk is er geen plaats voor “ontevreden en ontgoochelde pessimisten met een duister gezicht”. (Apostolische exhortatie “Evangelii Gaudium” (2013) nr. 85.)

  (Hoe je effectief tot die vreugdevolle, begeesterende ontmoeting met de Heer komt, wordt helaas ook in genoemd boek nergens goed uitgewerkt. De kerk veronderstelt blijkbaar dat die begeestering er bij gelovigen altijd al is. Ik (n.n.) betwijfel dat ten zeerste! Liturgie, bidden en sacramenten zijn géén magie, en gewijde ambtsdragers geen tovenaars.)

  Hoofdthema’s in Franciscus spreken zijn volgen Zwaenepoel: armoede, wereldvrede en ecologie. Een kerk die armen opzoekt, in de ogen kijkt en omarmt.

  Voor paus Franciscus is “het juiste handelen” belangrijker dan “het juiste geloven”. Barmhartigheid hoort bij “het juiste handelen”.

  Uit zijn postsynodale apostolische exhortatie “Amoris laetitia” (2016) haalt auteur T.Z. o.a. twee belangrijke citaten aan. (1) Dat ‘niet alle leerstellige, morele of pastorale discussies opgelost moeten worden door tussenkomst van het leergezag. Natuurlijk, in de kerk is eenheid in leer en praktijk noodzakelijk, maar dit verhindert niet dat er verschillende manieren zijn om enkele aspecten van de leer of enkele consequenties die daaruit voortvloeien, te interpreteren. ( ) Bovendien kan er in ieder land of streek naar oplossingen worden gezocht die meer geïncultureerd zijn, meer rekening houden met de plaatselijke tradities en uitdagingen.” (AL 3)
  Ik (n.n.) voeg daaraan toe: Culturen verschillen immers van elkaar en vragen derhalve somtijds om verschillende ’talen’ en ’tekenen’.

  En (2) over zogenaamde “irreguliere” situaties (gescheiden hertrouwden enz.): ‘Niemand mag voor altijd veroordeeld worden, omdat dit niet de logica van het evangelie is!’ (AL 297) De bisschoppen en de paus in de gezinssynodes bijeen kiezen daarom voor een middenkoers: een individuele praktisch-pastorale benadering van de problemen. De concrete mens moet verder kunnen met zijn leven! Pastorale begeleiding blijft dus een voortgaand proces dat blijvende inspanning vereist.

  Ook wordt de kritiek gememoreerd die de paus krijgt uit conservatieve hoek. Bisschop De Korte vindt ze ‘fors’ en vaak ‘respectloos’. “De vooronderstelling is niet zelden – zei hij – dat de paus de leraar moet zijn van een onveranderlijke leer, maar de leer kan evolueren. De toekomst is open en wie weet wat God ons laat ontdekken in de toekomst.” Wij zijn ‘Gods volk onderweg. God kent ons mensen hier en nu, maar ook elders. Hij trekt met ons mee, ook straks, en tevens met mensen elders in de wereld, voeg ik (n.n.) er maar aan toe. Net zoals destijds met Abram, die met zijn gezin, vee enz. uit het Ur der Chaldeeuwen moest vertrekken, een betere toekomst tegemoet; en net als Hij meetrok met het Joodse volk tijdens de uittocht uit Egypte en het volk Israëls reis naar het “Beloofde land”.

  Over pastoraat en evangelisatie: “Een verkondiging van het missionaire type concentreert zich op het essentiële, op het noodzakelijke ( ) datgene waarvoor men het meest warmloopt ( ) dat wat het hart doet branden.” Bijgevolg moet de kerk volgens Franciscus “een nieuw evenwicht trachten te vinden”, anders “dreigt ook het morele bouwwerk van de kerk als een kaartenhuisje in te storten en riskeert men de frisheid en de aangename geur van het evangelie te verliezen.”

  Kerkelijk oordelen: gaat het om Juist of niet juist? Waar of niet waar?
  “Franciscus heeft gezegd: ga terug naar het evangelie en kijk hoe God met mensen omgaat. Die werkwijze is veel genuanceerder dan enkel het toelaten van een rode of groene kaart.”

  1. N.N.
   Uw oproep voor gebed voor ‘paus’ Franciscus is waarschijnlijk 100% vergeefs.
   De lezers hier zijn over het algemeen écht gelovig. En sorry voor U: die zullen hooguit bidden voor zijn spoedig aftreden. Dat aftreden kan vrijwillig zijn, maar kan ook door zijn eventuele dood (de namaakpaus is tenslotte 86 jaar.
   Zou hij sterven, dan zou ik – als U sterk zou aandringen – wel voor zijn zielenheil bidden (dat doe ik tenslotte ook leden van straatbendes).

 14. Het kan geen toeval zijn dat heel precies na tien jaar grove misleiding van een onwettig verkozen ‘paus’ Bergoglio nu plots de banken de een na de ander beginnen sluiten.
  Lijkt me sterk op perfecte timing van de loge’s.
  Binnenkort zal niemand nog kunnen gaan winkelen.
  Dat zou minstens drie tot vier maanden kunnen duren.

  Zou het kunnen dat het toch nog slechts een voorlopige korte crisis zou zijn ?

  1. In augustus heeft Bergoglio alle financiële activa van de kerk die in andere banken gehouden werden laten overbrengen naar de Vaticaanse bank. Wat is daar de betekenis van? Een faillissement uitstellen?

   1. Alle banken op onze aardkluit zullen binnen afzienbare tijd samensmelten tot de ene wereldbank. Voor het zover is zullen alle banken sluiten. Dat zou samenvallen met — bij ons de komst van het leger van Poetin — de kortstondige WW3 en dan zou gedurende minstens drie maanden niemand nog geld kunnen opnemen. Bergoglio weet dus heel goed hij doet. Het kan zelfs mogelijk zijn dat de Vaticaanse bank nog altijd over goud beschikt. Wie dan in die hartsgrondige chaos nog wat centjes en liefst wat zilver en goudstukjes heeft kan misschien ‘nog een beetje’ overleven.

    Alleen God’s tijdeloze Restvolk (uitvoerig beschreven in de bijbel) heeft werkelijke kansen op geslaagd overleven.
    —> zie restkerk.net en “De Grote Waarschuwing”.

    Tracht dus vanaf nu uw leven oprecht en ernstig aan God toe te wijden naar best vermogen. Niemand overleeft zomaar op eigen kracht, ook niet de off-grid avonturiers. De nu nog resterende vrije tijd is erg kort om zich nog tot God te richten. Beter laat dan nooit.

 15. @Magda, @Jerome, @Robbe, @Oei of @Marcel:
  Denkt U – na al Uw naam-manipulaties – dat er ook maar iémand geïnteresseerd is in Uw mening over welk onderwerp dan ook???

 16. Dit is geen Katholiek Forum maar een Derks Forum. Enig idee hoeveel bezoekers dit forum nog heeft? Dat zou je moeten laten nadenken. Derk speelt niet op de bal maar altijd op de man. Erg katholiek, vind je ook niet?

  1. @Magda (of @Jerome, @Robbe, @Oei of @Marcel),
   Hoeveel reagerende bezoekers ’n site is in het geheel niet van belang.
   Van belang is wél dat liegende reageerders (zoals U) betrapt worden, opdat deze site geloofwaardig BLIJFT.

 17. @: P.Derks

  Matteüs 5:22 of een variant daarop ..daar heb jij je vaker aan schuldig gemaakt.
  Je bent zelf een meester manipulator, veel van je reacties tonen dat aan.. dan is de vraag hoe erg ben je als politieman geweest als je hier al zo te keer gaat.🤮 ..de afgelopen 3 jaar hebben we gezien dat veel agenten niet van adel zijn ..maar zelfs volksverraders.. van mensen van hun eigen soort.
  En ja.. ik wrijf het je nu eens goed onder je neus.. jij bent hier geen verkeer–s😱regelaar.. en of wie je zint en wie niet.

  Hier een van je staaltjes:: deze is nog een van de mildere..anders zoek ik nog even terug.
  @Jo,
  U heeft al lang in de gaten hoe gek U moet doen om voor Uw eigen veiligheid opgesloten te worden.
  U gelooft het waarschijnlijk niet: Er zijn NÓG gekkere mensen rond.
  ÉÉN suggestie: sluit U bij hen aan. Waarschijnlijk krijgt U van hen ook nog applaus.

  1. Hieruit blijkt, dat U mijn reactie heeft gelezen én begrepen.
   Daarvoor hartelijk dank,
   Rest nu nog: ga a.u.b. eindelijk normaal doen.
   Om normaal te doen, heeft U geen bijbel nodig.

   1. Ik was een belangrijks iets vergeten. Daarom mijn gehele reactie opnieuw:
    @Jo,
    Hieruit blijkt, dat U mijn reactie heeft gelezen én begrepen.
    Daarvoor hartelijk dank,
    Rest nu nog: ga a.u.b. eindelijk normaal doen.
    Om normaal te doen, heeft U geen bijbel nodig.

 18. @: P.Derks…

  Derks… je wilt klein-eren om tot je doel te komen.. en dat is dat de ander uit zichzelf hier wegblijft.
  Maar jij ging al verder en je vroeg zelfs om een blok.

  CITAAT: Kleineren gaat over het ‘verkleinen’ van de ander, zodat je zelf er beter uit springt. De functie van kleineren is dus [vermijden of ontsnappen aan] de ander. Het verkleinen van iemand anders gaat met ‼️passieve en/of ‼️ actieve agressie gepaard.

  Je schreef ook: ■Hieruit blijkt, dat U mijn reactie heeft gelezen én begrepen.
  Daarvoor hartelijk dank,😱
  Rest nu nog: ga {{a.u.b.🙉}} eindelijk normaal doen.
  Om normaal te doen, heeft U geen bijbel nodig.● ..Dit is dus arrogantie ten top🤮.. en juist zelf een voorbeeld van normvervaging.

  De norm(aal): -Befehl ist Befehl- is voor mensen die willen ontsnappen aan hun !! [eigen] verantwoordelijkheid inzake het betreffende goede te onderscheiden van het kwade.. vandaar dat (als voorbeeld) de politiemensen ongenuanceerd insloegen op vreedzame coronademonstranten.. onder bevel van de misdadige leugenmachine van de overheid.. hetzelfde inzake de corona sterfgevallen en vaccinatieschade door de gifspuit.

  Absurd is ook om.. evenals jouw eerdere [afwijzing] om de nood-zaak in te zien dat het [🤗extra] goed is dat de gelovigen zich laten informeren over actuele waarschuwende hemelse boodschappen ..me eveneens, vanuit jouw bekrompen, absurde [kort-zicht]ige norm, me de les wil lezen inzake over wat ik verder mag [[opmerken]] over hetgeen er [zoal] in de h.Schrift geschreven staat.

  Een voorbeeld::
  Ofschoon er (zoal) in 1KOR.15 vers 44 gesproken wordt over het ziele-lichaam ((of in andere vertalingen -natuurlijk lichaam-))..dat gezaaid wordt.. wij met onze normale rede kunnen weten dat niet een lichaam gezaaid wordt maar dat eerst het zaad gezaaid wordt.. en dat dan lichaam wordt.
  Tegelijkertijd weten we of kunnen we weten wat daar er in zijn ALGEMEENHEID mee bedoeld wordt.

  Trouwens er staat: -ziele-lichaam- feitelijk bestond voor de zondeval geen ziele-lichaam.. door de zondeval ontstond er een ziele-lichaam.. een verdichting in het geestelijk vormbeginsel, waarvan latent de vleselijke lichamelijkheid tot de mogelijkheid behoorde.. en dat dus door de zondeval tot lichamelijkheid leidde..de gevallen engelen verloren bij hun zondeval dus ook hun glorie en werden naar de [‼️aard van hun zonden] tot gedrochten.

  Aristoteles spreekt dan ook over het ziele-lichaam of natuurlijk-lichaam..als zijnde van een fijnstoffelijk [on]zichtbare aard.. en hetgeen op haar beurt weer correspondeert met overeenkomstige geestelijke sferen.. hoe dan ook.

  Bij een gebrek aan opleiding kan men bij “taalkundig” goed lezen al een heel eind komen.
  Zo leest 2Thess.2:1-8, (Petr.Can.vertaling)..taalkundig dat de persoon in vers 3-4 ((de valse profeet)) ..een andere persoon van het antichristelijk duo is als in vers 8 ..te weten de antichrist in persoon..

  ….En dat in vers 7 ..de persoon in vers 3-4 eerst verdwijnen moet.. en niet de {‼️ een} die HET tegenhoudt.. de valse profeet in vers 3-4 zal dus verdwijnen op de wijze als in Daniël 7-11 wordt aangegeven.

  Men kan dus, in zekere zin, stellen dat het voortwoekerende kwaad en het [uiteinde]lijk optreden van de antichrist..[in]direct tegengehouden wordt.

  Feitelijk is het dus zo dat het voortwoekerende kwaad EN dé bijbelse valse profeet maitreya tegen gehouden worden.. dus middels de dood van de valse profeet….in het 6e zegel dat ook dus in Daniël 7:9-10 te lokaliseren is.. die tegenhoudt [in persoon] is dus de Katechon.. ‼️maar de Komst in het 6e zegeloordeel houdt de voortwoekering in het kwaad tegen in zijn AL-gemeenheid.
  Voor die UNIEKE conclusies hoef ik mij niet te schamen..en Thomas van Aquino zal wellicht zeer tevreden zijn met deze analyses in dezen ..🤭…🤣😂.

  1. @Jo,
   Heel veel blabla.
   Thomas van Aquino is al lange tijd dood (ca.1225-1274).
   Die geleerde hield zich NIÉT bezig met ándere geloven.

 19. Aristoteles was een heiden en wat die leerde heeft Thomas van Aquino bestudeerd.

  Van allerlei informatie wil je niets weten maar dan toch menen het een en ander te kunnen te beoordelen.. en van nodig dom commentaar te moeten voorzien.. dat is pas blabla ..het zit in al je poriën ..🤮🤮🤮 ..🙈

  Je schreef::
  @: Jo..Heel veel blabla.
  Thomas van Aquino is al lange tijd dood (ca.1225-1274).
  Die geleerde hield zich NIÉT bezig met ándere geloven.

  In drie korte zinnen…. en dan zoveel shit.. dat moet afgekeken zijn van de vrijmetselarij.

  1. @Jo,
   Sint-Thomas van Aquino op 18 juli 1323 door Paus Johannes XXII werd heiligverklaard en hij door de heilige Paus Pius V op 15 april 1567 tot KERKLERAAR!!!

 20. @Jo,
  Om Uw zéér beperkte geloofskennis te vergroten:

  Sint-Thomas van Aquino doceerde van 1256-1259 als magister (een academische titel die vergelijkbaar is met de tegenwoordige doctorstitel) aan de Universiteit van Parijs. In deze jaren schreef Thomas een indrukwekkende hoeveelheid geschriften.

  Die geschriften zijn voor vele (alle???) priesterstudenten nog verplichte leerstof.

 21. @Jo,
  Tm heden heeft de R.K. kerk 36 personen tot kerkleraar benoemd.
  Die titel wordt slechts aan zeer weinigen verstrekt.

  @Jo.
  U zou zich ’n rotje moeten schamen om zich te vergelijken met leraren.
  Maar ja, die tijd van schamen heeft u allang geleden terzijde gelegd (gezien Uw zeer beperkte kennis waarschijnlijk als baby al).

 22. @ Jo,
  “Maar wie kan de dag van Zijn komst verdragen,
  wie houdt het uit als Hij verschijnt?
  want Hij zal zijn als het vuur van de smelter.”
  — Maleachi 3:2, Petrus Canisius 1939.
  — The Messiah, deeltje 6.

  Wanneer die heel die grote berg kennis van u
  uiteindelijk de hoogoven in moet,
  zoals dat bij iedereen zal gebeuren,
  welke minuscule deeltjes van die massa van u
  zullen doorheen dat vuur geraken ?
  Al zou u duizenden boeken geheel uit het hoofd kennen,
  hoeveel atoompjes van die kennis
  zouden uw persoonlijk contact met Jezus en Maria betekenen ?

  Zoals enkele mensen uw zo ontzaglijk grote kennis lezen
  heeft niemand er tot nog toe iets belangrijks in kunnen vinden.
  Zelfs geen milligrammetje bezorgdheid om de zielen van anderen dan uzelf heel alleen.
  U surft slechts genotvol over het geduld van anderen.
  Moeten we vrezen dat dit uw enige liefde is ?

 23. Jo doet alsof hij een “Geheime Gnosis” heeft die niemand anders kent dan hij alleen en alsof hij het recht heeft om het leergezag van de apostolische Kerk te overschrijden; in die context verspreidt hij leugens zoals de occultistische valse leer van astrale lichamen. De mens is een composiet van geest en stof, en daar zit geen astraal lichaam tussen; het lichaam van Adam werd gevormd uit ongeschonden aarde en dat van onze oudste moeder, Eva, letterlijk van een rib van Adam voor de Zondeval. Een “fijnstoffelijk” lichaam zou geen ribben gehad hebben.

  1. Jo, staat u er niet bij stil dat de apostatische engelen met wie occultisten via hun rituelen spreken tegen hen liegen? Wanneer zij iets echts meegeven aan hun menselijke dienaren, zoals de kennis ter hantering van elektromagnetisme, wat een geheim der engelen was, is dat niet om hen te helpen maar om de tirannie van hun vorst uit te breiden, zoals te zien is met de maatschappelijke digitalisering.

   Hou op met hun valse leringen over te nemen.

   1. Waramund,

    Elektromagnetisme zou een geheim der engelen zijn en door apostatische engelen aan menselijke dienaren gegeven zijn ter vergroting van de tirannie van de vorst? Dat geloof ik niet. Het schijnt per ongeluk ontdekt te zijn. Het is niet doorgegeven, lijkt mij.

    Wél is het zo dat die uitvinding van de elektriciteit inderdaad tot onvoorstelbare machtsvergroting van tirannen heeft gezorgd. Zeker! Het lijkt mij een wapen van de duivel zelf, die elektriciteit. Dat is een doos van Pandora, net als computers, kernenergie en dat soort ontdekkingen en ontwikkelingen. Dat is niet te onderschatten!

    De moraal is achtergebleven bij de techniek. Daarom is het voor zichzelf serieus nemende christen zaak daar eens goed over na te denken en naar te handelen. Die ‘wetenschap’ heeft zóveel mogelijk gemaakt. Veel goeds soms, maar soms ook vreselijk veel slechts!

 24. @: eric-b-l ….. @: Waramund…

  Eric-b-l.. heb je al die katholieke profetie over de komen “Johannes de Doper” op YouTube gehoord?! .. dat is dus de Maleachi 3:1 bode.. dus suggereer dan niet of ik het een en ander wel goed begrepen heb.. het gebrek, de invaliditeit is aan jullie kant.. die invaliditeit heb ik vaak genoeg omschreven.

  Je schreef::
  welke minuscule deeltjes van die massa van u
  zullen doorheen dat vuur geraken ?

  Het grote (koninklijke)..Licht in Hebreeën 4:12 zal pas optimaal op koninklijke🤭 wijze [ontvangen] worden als je juist eerst van alles gereinigd bent..en dat door loutering en disciplinering..net zoals het voor de gehele mensheid beschreven staat in o.a. Maleachi 3:2-5+

  Ter herinnering Nostradamus Centurie II:98..
  •• Wanneer de bloedige het gezicht [weder] heeft verloren. ..de bloedige = stigmata; weder = x
  •• Is de offering van het slachtoffer nabij. 🤔💆‍♂️
  •• De ‼️[Leeuw] bevat een [voorteken] en een [vermoeden] ..afstammeling langs vrouwelijke lijn.
  •• Maar hij wordt dan [gedood] voor de bruid. Betreft het sterven van de oude mens, dus niet letterlijk.

  Dit alles heb ik duidelijk genoeg al weer een tijd geleden uitgelegd.. trouwens mijn huiswerk is zo goed als klaar.. nu nog het examen, Jesaja 49:8.🤭..
  Jullie bril is helemaal beslagen ..”gebruik” eens wat zoutzuur, misschien krijgen jullie die glazen dan schoon.😂🤣

  @: Waramund.. mijn geheime gnosis is gewoon openbaar.. ik lees gewoon wat er staat ..blijkbaar moet jij nog veel oefenen.. waarschijnlijk heb je vanalles gelezen..in allerlei bron-nen.. maar door anderen uitgedacht.. wees eens origineel.
  Een vraag..vind je ook niet alsof het lijkt dat P.Derks overspannen is.🤭

  1. Wat er letterlijk in de H. Schrift staat (Genesis 2, 22), Jo, is dat Eva voor de Zondeval van een rib van Adam gevormd werd. Weet u wat een rib is? Gebeente. Geen lichtenergie maar gebeente.

   Het is volkomen belachelijk dat u zo uit de hoogte pretendeert te doen gezien de onzin die u uit uw duim zuigt. Volgens uw verkondigingen bent u “Joyne de Kale”, een “vrolijke hemeling” die naar Shamballa in de Himalaya gaat om tegen Maitreya te vechten. Niemand leest dat met een strak gelaat; de Tibetanen zouden nogal lachen indien u met uw koortsachtige hersenspinsels daar zou arriveren.

 25. @jo,
  Tot pakweg de jaren ’60 had Nederland voor gevallen als U ’n goede oplossing: opsluiting in Venraij.

 26. @; Waremund…

  Nu ben ik benieuwd waar je de kennis vandaan haalt dat ik het [niet] ben.
  Als je het ene ontkent moet je van het andere weten.

 27. @Jo,
  Als U gered wil worden (zoals de meesten van ons willen):
  Het ENIGE wat ons mensen is nagelaten: lees de gehéle BIJBEL.
  (Dit is NIÉT: lees alle door mensen geschreven onzin.)

  Als de bijbel U niet overtuigt, dan bent U reddeloos verloren
  (hoewel ’n moordenaar, die tegelijk met Jezus óók aan ’n kruis hing
  (álles vergeven werd (zie Lc 23,39 – Lc 23,43).

  Dus even héél letterlijk: U heeft de kans om Uzelf te redden tót Uw sterven.

 28. @; Waremund..

  Tientallen jaren geleden was ik geabonneerd op het Emmerickblaadje uit Mechelen en zij veronderstelden ook dat Adam’s lichaam als een soort opstandingslichaam was.. ofschoon ik liever van een lichtkleed spreek.. zoals Hildegard van Bingen dat verwoordde.

  Je schreef::
  •• Het is volkomen belachelijk dat u zo uit de [hoogte] pretendeert te doen gezien de onzin die u uit uw duim zuigt.••

  Helaas @: Waramund..ik ben ook in jou teleurgesteld… jij bent ook gedaald ..in mijn aanzien..gedaald tot ooghoogte ..kun je mij in de ogen kijken.. van je toekomstige king ..🤣😂
  En gaan we samen naar Venray 🤭 ..p Derks weet daar de weg.

 29. @ Jo,
  probeer nu eens ernstig iets te schrijven over – of in verband met – wereldvrouwendag en dergelijke vreselijk uit de hand lopende dingen.
  Schuif uw ach zo liefelijke speelgoed even aan de kant.
  Of is dat te minderwaardig voor u ?
  Beseft u wel hoe zovele zielen nog slechts de media volgen en blijkbaar alles zomaar slikken ?
  Voelt u nooit het verlangen hen althans een beetje kennis trachten bij te brengen ?
  Of zijn al die mensenzielen u te minderwaardig ?

 30. @: eric-b-l …

  Daar zeg je wat ..op de site ejbron.wordpress com was er een vader die 600 bladzijden A4 had gekopieerd met informatie over de gifspuit ..en uiteindelijk werd hij door zijn 2 zonen de deur uitgezet.

  Er zijn heel wat mensen die in hun omgeving anderen hebben willen informeren over het gevaar van het vaccineren.. de mensen geloven niet meer in God maar wel geloven ze in de eerlijkheid van de overheid.

  Alleen de komende wereldoorlog-kernoorlog en de komende natuurrampen brengen hun misschien tot bezinning.. men heeft het nog te goed.
  Ik ga mensen niets meer vertellen ..daar ben ik mee gestopt.
  Onlangs kwam ik iemand tegen die ik al een tijd niet meer gezien had ..ik wilde met hem praten en wat hij zei was: ik ga weg want je ergert mij.

  Maar meneer had me eens verteld dat hij en zijn vrouw besloten hadden geen kinderen te willen..
  Hij was ook gepensioneerd ..en misschien was hij verbitterd omdat hij nu op zijn relatieve oude dag ook geen bezoek kon krijgen van de helaas geweigerde kinderen.

  Eerst was hij ook in het geloof geïnteresseerd en naderhand was hij daar ook wrevelig in geworden.. dan houdt praten op.. en mag jij voor deze mensen bidden.
  De dorre boom moet tot leven komen ..Jesaja 49:8.🤭..😂🤣

 31. @Jo,
  Inzake het vaccineren kan ik U WÉÉR niet volgen:
  Ikzelf was de allereerste die de zaak in China besprak i.v.m de toen onbekende ziekte (covid oftewel corona of tóch weer ’n griepsoort, of ’n door hun overheid veroorzaakte ziekte) heerste toen alleen in dat land.

  Mijn absolute hoofdpunt was:
  God schiep éérst ÁLLES wat een mens nodig heeft en pas TOÉN heeft God ons mensen gemaakt; de mensen, de troon van zijn Scheppingswerk.
  (de troon wil zeggen: om de MÉNSEN had God alles geschapen.)
  Pas toén bezag God Zijn werk en zag dat het héél goed was (bijbel, Genesis 1,31).
  Er staat NIÉT in de bijbel, dat Zijn werk pas goed zou zijn, op voorwaarde van ’n door mensen uit te vinden vaccinatie.

 32. @Jo,
  aanvulling inzake vaccinatie:
  ÁLLE spuiten inzake covid/corona veranderen onze DNA (= lichaamseigenschappen).

 33. @ Jo,
  dank u, Jo, dat was alvast een opluchting.
  We mogen het niet opgeven, Jo.

  Wel is het zo dat men moet trachten mensen tegemoet te komen,
  niet in hetgeen zij geloven vanwege de media,
  — het heeft weinig zin daar tegen in te gaan —
  maar hen hun godsdienst uit hun jeugd te herinneren,
  want daar is altijd iets te vinden dat hen aanspreekt.

  Beter het gesprek kort houden
  en dan de volgende keer weer,
  eenvoudig en vriendelijk ,
  en zo krijg je stilaan contact.

 34. @: Waramund..

  Tientallen jaren geleden heb ik in de geschriften van Benjamin Crème al gelezen dat de valse profeet maitreya en zijn (12) meesters van wijsheid, het vaticaan zullen overnemen..innemen.

  Sinds een of twee jaar of iets langer zijn er op YouTube profetieën die juist dat gebeuren aankondigen.

  En dan steek je de draak met het volgende:: ••Het is volkomen belachelijk dat u zo uit de 😱‼️hoogte pretendeert te doen, gezien de ‼️onzin die u uit uw duim zuigt. Volgens uw verkondigingen bent u “Joyne de Kale”, een “vrolijke hemeling” die naar Shamballa in de Himalaya gaat om tegen Maitreya te 🙈vechten. Niemand leest dat met een strak gelaat; de Tibetanen zouden nogal ‼️ lachen indien u met uw ‼️ koortsachtige ‼️ hersenspinsels daar zou arriveren▪︎▪︎

  Dit zegt dus iets over je vermogen tot onderscheiden.
  Ik heb mij dus niet verheven ..maar jij daalde verder af zoals Adam en Eva bij de zondeval.. ik nam de verrekijker en keek naar beneden waar @:Waramund was gebleven en zag toen een stipje en dacht toen: dat moet alias Theudmer zijn..ik draaide de verrekijker en zag toen niet een stipje maar een zoutkorrel-tje.. gelukkig besefte ik dat ik de verrekijker verkeerd om had.🤭..🤣🤣😂

  Jij bent toch zo goed op de hoogte van: -In de Ban van de Ring- ..De ring te weten betreffende 9 hemelsferen en lagere sferen.
  Nou dan ..er zou strijd komen en het leger trok naar het Oosten.. en de Halfling zal stellen de daad.

  Het VUUR van de Waarschuwing gaat eerst via het aardsparadijs met zijn raakpunt ..aarding in de Himalaya en zijn occulte koninkrijk ..Shamballa.
  De legers van de hel en de legers van de hemel zullen daar tegenover elkaar staan.
  Er is een profetie die Jesaja 13:5 impliceert ..inzake dat de gevallen engelen als de buitenaardsen uit de kosmos komen naar de aarde toe ..maar als ze komen is dat ze gedwongen worden om af te dalen en wel door de Goede Engelen van de Drie-Ene God.

  Dan zal de Waarschuwing als een hemelse “bliksem” het ‼️éérste de twee leiders treffen ((zie bv. Jesaja 66:14 ter onderscheiding))..hetgeen voor de ene leider de grote Verlichting zal zijn.. maar voor de ander de dood.. tegelijkertijd wordt satan gegrepen met die leider en in de afgrond gesmeten, Daniël 7-11.

  Dus niks geen kickboksen of karate of 🤺🤺 😂🤣 …en tegelijkertijd is het VUUR van de Heilige Geest..zoals Maleachi 3 aangeeft over de gehele aarde en in de gehele kosmos.

  Maar nog niet alles is verloren met @: Waramund ..want als ik een sterrenkijker koop kan ik je weer terugzoomen tot ware grootte.. voor mijn ogen.. en kunnen we elkaar eens goed in de ogen kijken.. en 🤝 schudden..en❤ 🤣😂

  1. De “Lucifer Trust”-satanisten van de “Verenigde Naties”, die de valse leer van Helena Blavatsky volgen, beweren dat “Maitreya” één van een groep van wezens is die zij “de hiërarchie” noemen en die zich volgens hen zichtbaar op aarde zullen manifesteren. Waarschijnlijk is er dus een demoon, één der ontlichaamde nefilim, die zich zo laat noemen, maar zoals altijd weeft u daar dan uw eigen verzinsels rond. Nu zwaait u met de “LOTR”-trilogie, bewerend dat het werk van fictie uw megalomane waangedachten bevestigt, de zoveelste komische vertoning van de “vrolijke hemeling”.

   U verkondigt hier al jaren de nieuwe sekte die u wilt stichten en voor zover ik weet heeft u nog niet één volgeling gemaakt; toch blijft u het proberen. Wanneer worden de pogingen gestaakt en gaat u iets nuttigs doen met uw tijd?

 35. @Jo, Uw schrijft: ‘als ik ’n sterrenkijker koop …..’
  Dat houdt in, dat U na vele jaren verkondiging nog steeds geen sterrenkijker heeft.

  Wanneer koopt U dat ding eindelijk?
  Of is die sterrenkijker – net als Uw geloof – gewoon een utopie (= een onmogelijke werkelijkheid, een wensdroom)?
  Een sterrenkijker (ten behoeve van amateurs) kost tussen de € 400,00 en € 2.700,00.
  Dat moet U toch met ’n paar volgelingen gemakkelijk snel kunnen aanschaffen.
  En anders zijn er vele plaatsen waar een Sterrenwacht is (daar kunt u GRATIS kijken). Die hebben professionele(!) apparaten. En dat alles kost U geen rooie cent.
  Zoek maar ‘ns op: sterrenwacht (en vul dan Uw provincie in).
  Tip: U kunt ook lid worden van een sterrenwacht.

  Dan ziet U misschien zelfs gevallen engelen als buitenaardsen uit de kosmos komen richting aarde.

 36. @Jo,
  Verder schrijft U, dat God duivels naar de aarde stuurt.
  Absoluut: NON, NÉÉN!!!
  Dus GOEDE engelen zullen daar niet voor zorgen.

  Slecht engelen (oftewel duivels) zullen hooguit naar de aarde komen, omdat zij menen van GÓD te kunnen winnen. Slechte engelen zullen hooguit wegens hun eigen(!) HOOGMOED naar de aarde komen.
  Tja, en hoogmoed komt DEFINITIEF ten val.

 37. @ Jo,
  Wanneer de zondigheid begint te overheersen doordat steeds minder mensen nog tijd of goesting kunnen opbrengen om zelfs maar even aan God te denken dan krijgen de helse machten ook meer aantrekking vanwege de mensen zelf.

  Naargelang de stemmen van profeten niet meer worden gehoord groeit in evenredige mate de wanhoop, zowel bij goddelozen als onwetenden.

  God zal altijd onze vrijheid respecteren zoals Hij verordent heeft want God is standvastig in alles wat Hij belooft.
  Maar dat betekent ook dat Zijn gerechtigheid voor eeuwig stand houdt
  en dat heeft gevolgen voor degenen die Hem niet meer vrezen,
  zodat na een zekere tijd sprake is van hetgeen men kan noemen “vervulling van gerechtigheid”.

  — lees bij voorkeur dagelijks en rustig Psalm 111 (110) —

  Beknopt: Psalm 111 – Nederland Zingt — youtube.com/watch?v=OLYejQjiGyU
  Mooier, in het Laijn: Confitebor Tibi Domine, Monteverdi — youtube.com/watch?v=LIa2kL_ylIs
  Dit laatste werd vele jaren geleden uitzonderlijk mooi gezongen door Emma Kirkby, ik weet niet of dezer CD nog te krijgen is.

 38. Het incident met Erdogan en de stoelen wordt verkeerd begrepen. Die school uit Halle haalt dat uit zijn verband. Daar is niks seksistisch in dit incident. Erdogan wilde gewoon de EU-top op een ludieke manier tot enige duidelijkheid nopen. De EU, een supranationale organisatie (of would-be staat) met twee hoofden, Von der Leyen en Michel. Dat is een monsterachtige creatie. Dat werkt niet in de praktijk en dat roept ook geen respect op bij andere landen, integendeel. Von der Leyen is dan regeringshoofd en Michel staatshoofd en beiden trekken de uitvoerende macht naar zich toe. Von der Leyen dealt eigenmachtig met de vaccinindustrie, de wapenindustrie (munitie voor Oekraïne fabriceren). Michel hangt de super arbiter uit die de Chinezen en Afrikanen de les leest in het sanctioneren en de Kaukasus gaat ontmijnen waar hij totaal geen zaken heeft.

 39. @::Waramund.

  @:Waramund heeft niet het juiste besef wie en hoe maitreya de bijbelse valse profeet is.
  Ten eerste moet hij net als de antichrist een mens zijn en niet een “halfling” zoals @:Waramund
  verondersteld.

  Hoe maitreya zich manifesteert is in hun eigen geschriften beschreven.. ook Nostradamus beschrijft maitreya op een bepaalde wijze.

  @:Waramund schreef•• Waarschijnlijk is er dus een ‼️ demoon, één der ‼️ontlichaamde nefilim, die zich zo laat noemen, maar [zoals altijd] weeft u daar dan [uw eigen verzinsels] rond▪︎▪︎
  @Waramund maakt zich dus zelf belachelijk..door zijn onwetendheid op dit gebied.
  Schoenmaker blijf bij je leest ..is hier van toepassing.
  De bijbelse valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende is tot tegenstander van de Katechon in 2Thess.2 vers 7… deze twee zie je ook in Jesaja 46 vers 11.

  De ROOF-vogel uit het Oosten in de éérste versregel betreft maitreya de bijbelse valse profeet.
  Het betreft daar NIET een paralleltekst.. zoals de knappe koppen veronderstellen.
  De 2e versregel betreft de eindtijd Cyrus.. de Katechon..de Maleachi 3:1 bode ..de leider van Gods leger zonder wapens.

  De valse profeet komt met zijn 12 meesters van “wijsheid”.
  Citaat @: Waramund•• De “Lucifer Trust”-satanisten van de “Verenigde Naties”, die de valse leer van Helena Blavatsky volgen, ‼️{beweren} dat “Maitreya” één van een groep van wezens is die zij “de hiërarchie” noemen en die zich volgens hen zichtbaar op aarde zullen manifesteren.

  De valse profeet maitreya heeft op occulte luciferische wijze de dood overwonnen.. en zou een onsterfelijk opstandingslichaam verwezenlijkt hebben..maar omdat hij zich wilt manifesteren in een menselijk lichaam heeft hij zich een schijnlichaam gecreëerd uit de etherische sferen..zo staat het ongeveer beschreven in hun eigen geschriften van o.a. Benjamin Crème, zijn “Johannes de Doper”..dit schijnlichaam doet hij verlevendigen middels zijn opstandingslichaam.. hij omhuld er zich dus mee.. misschien beschreven in Openb.13:15 ..omdat dat de macht over de materie uitdrukt zoals ze ook in de wetenschap door de wetenschap de dood willen overwinnen.

  Nostradamus beschrijft het o.a. als volg…
  •• Het volgend jaar, ontdekt door de zondvloed
  •• Worden twee leiders verkozen. .. De eerste zal het niet uithouden.
  •• Door te vluchten voor een ‼️ schim, is voor een van hen de wijkplaats
  •• Uitgeplunderd en vernietigd .. hij, die het eerst zal handhaven…. (dus die het eerst komt)

  De valse profeet maitreya komt het ‼️ éérst (2Thess.2:3-4) …De twee leiders zien we dus ook in Jesaja 46:11… De Katechon in 2Thess.2 vers 7 betreft de andere leider.
  De valse profeet maitreya vlucht voor een schim.. en deze schim betreft dus zijn gecreëerde schijnlichaam uit de etherische sferen.. en vlucht terug naar de Shamballa in de Himalaya.. ook Dante vertelt dit in de Hel.

  Die betreffende satanisten hebben dus niet het juiste begrip.. en vertellen op punten dus een ander verhaal dan als wat in de boeken van Benjamin Crème verteld wordt..
  In Daniël 7-11 wordt er maar één persoon gedood en niet 2 zoals in Openb.19 vers 20 staa..en wat dus anders opgevat dient te worden.

 40. @ Jo,
  Psalm 111:11
  Het begin van de wijsheid is de vreze van Jahweh,
  En die haar beoefent, zal helder inzicht bekomen.

  Maar u, Jo, geeft de indruk dat wij Jo moeten vrezen.

  In plaats van:
  Confitebor tibi domine in toto corde meo.
  Ik wil Jahweh loven met heel mijn hart.
  wil u dat wij Jo loven.

 41. @eric-b-l,
  beter verwoord:
  Bedankt voor Uw wijze woorden, door U geschreven aan @Jo op 19 maart 2023 om 05:50 uur.

 42. REDACTIE
  Zou U momenteel niet in staat zijn om @Jo het zwijgen op te leggen, dan kunt U dat beter op deze site toegeven.
  Met R.K. geloof hebben ÁL haar/zijn bijdrages NIÉTS te maken, zelfs niet in de ruimste zin des woords.

  Mocht U wél daartoe in staat zijn, dan verzoek ik U @Jo + ÁL haar/zijn bijdrages zo spoedig als mogelijk te verwijderen.

 43. @: P.Derks ..

  Pé Derks.. de redactie kan niet om mij heen ..mits ze oprechte katholieken zijn..kijk maar ..ik zeg niets nieuws.. het volgende staat in hun eigen artikel.

  Citaat::
  maitreya zal geholpen worden door de “Meester Jezus”, die (toen) “binnenkort” de controle in de Rooms Katholieke Kerk zou overnemen en die het Christendom ertoe zal brengen om Maitreya te aanvaarden als de teruggekomen Christus. Hij zal een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van vrede in het Midden Oosten▪︎▪︎
  Dus precies zoals de profetieën op YouTube.

  Dit eerder artikel betreft de volgende link op deze site .. https://www.katholiekforum.net/2018/04/19/de-valse-christussen-van-onze-tijd/
  @: Waramund moet zich dan nog eens verder goed oriënteren.

  1. U kent weinig van katholieke angelologie en demonologie en begrijpt het verschil niet tussen geesten van mensennatuur en geesten van engelennatuur; mensengeesten zijn geschapen om te werken met stoffelijke lichamen en kunnen zich zonder die lichamen niet op eigen kracht voortbewegen zoals engelengeesten dat wel kunnen die geen stoffelijk component nodig hebben om te handelen. Een onzichtbare geest die zich “Maitreya” laat noemen en op aarde rondwaart zonder externe hulp moet dus gedeeltelijk (nefilim) of volkomen (engelen) van engelennatuur zijn.

   Van taal kent u ook niet veel, want het woord “halfling” betekent een jonge mens die nog niet volgroeid is; in de fictie van Tolkien worden hobbits zo genoemd omdat ze klein van gestalte zijn en dus in de ogen van het groter volk op kinderen of jongeren lijken. Hou fictie en realiteit uit elkaar.

   Doe niet alsof u geleerd bent want u bent het niet en het is gemakkelijk te doorzien.

  2. De meeste mensen zijn nu ver verwijderd van godsdienst en de naam van de altijd ‘nieuwe’ paus Franciscus klinkt hen goed in de oren omwille van de bevestigingen in ‘moderniteit’ en de nog altijd onbeperkte eigentijdse vrijheid en zo heerlijk mooi omlijst door de media, en zelfs nog altijd met de TV op kop. De bankencrisis zal dus hopelijk wel een voorbijgaand onweerswolkje zijn want 2008 heeft ons niet veel pijn gedaan. We zullen wel zien en verder hebben we nog altijd een goed gevoel over onszelf zoals heel ons leven al. Het zal wel weer overwaaien. Wie nog vaag iets met godsdienst heeft wordt heerlijk vernieuwend-hypnotiserend in slaap gesust door kerk.net.
   . . . Zo denkt men.
   Ook Jo bevestigt hen in hun eigenwaarde, zonder dat te willen.

 44. @Jo,
  Het door U aangehaalde artikel (van d.d. 19 APRIL 2018) betreft ’n artikel, die handelt over diverse geloven.
  Inzake boeddhisme meldt dat artikel: boeddhisme is Maitreya de toekomstige Boeddha.

  Dat artikel geeft U geen vrijbrief om ons 5 jaren later LETTERLIJK dagen aaneen te bestoken met de zogeheten Maitreya.

 45. @: Waramund..

  Citaat @; Waremund::
  Doe niet alsof u geleerd bent want u bent het niet en het is gemakkelijk te doorzien.

  Daarom is het goed dat iedereen bij zijn leest blijft ..bij zijn eigen specialiteit-en.
  M.maitreya is mijn specialiteit.. doe dus niet of je inzicht in de zaak maitreya hebt.. het is gemakkelijk te doorzien dat je daar niet gespecialiseerd in bent.
  Trouwens mijn werkzaam leven moet nog beginnen ..zoals het in Jesaja 49:8 vooruit gezegd is.

  Ik neem aan dat je reactie een tussendoortje was en dat je nog bezig bent met een echte inhoudelijke reactie.
  Het blijkt ook dat je.. jullie het nodig hebben om te herhalen want het is nog steeds niet ingedaald.. veel katholieken zullen maitreya volgen daarom is het belangrijk om met alle ernst ons er alvast op voor te bereiden.

  Ook is het niet nodig, zoals ene eric-b-l zich afvraagt of::
  Citaat: –wil u dat wij Jo loven– ik wist niet dat daar aanleiding toe was.. die indruk was dus subjectief geïnspireerd.

  1. Jo, het is gewoon zo dat niemand uw duimzuigerijen serieus acht die niks met inzicht te maken hebben; zie bijvoorbeeld het feit dat uw leger-zonder-wapens een leger-zonder-soldaten is. Niemand wil u als goeroe van uw bizarre sekte volgen. Waarom blijft u proberen om volgelingen te maken?

 46. @:Waramund…

  Het is al gezegd dat de begenadigde personen van over de gehele aarde het leger van God bij uitstek zullen vormen…ze zijn getraind, gedisciplineerd..gelouterd en gereinigd..door de Drie-Ene God en Maria ..met de hulp van de heilige Engelen en natuurlijk de heiligen..hetgeen aangegeven is in Jesaja 52:7-12.

  En dan pas komt het gewone leger van soldaten die bereid zijn om in de natuurlijke orde in de eerste plaats voor God te strijden.. en dan voor volk en vaderland.
  Als ik bijvoorbeeld nog jong zou zijn en ik moest van Rutte in Oekraïne gaan vechten dan zou ik de eerste deserteur willen zijn.. met opgeheven hoofd.

  Door de eeuwen heen hebben de “leiders” hun eigen volkeren geofferd voor hun misdadige ideologieën.. in onze tijd zien we het in zijn massaliteit zich voor onze ogen afspelen..daar is genoeg literatuur over.
  Dus niks geen [volg-eling] zijn ..maar gedreven en gemotiveert door overtuiging van de waarheid.. moet de drijfveer zijn.. anders zal men vroeg of laat verzaken.. en de waarheid is Jezus Christus..de weg en het leven.

 47. REDACTIE:
  @Jo lijkt op iemand met alleen een basisschool-opleiding, die ook nog eens last heeft van hoogmoedswaanzin. Dat laatste woord is zeer letterlijk op te vatten: zichzelf zeer hoog achten tot hemelse koning aan toe totdat ie zichzelf waanzinnig maakt (= dat ie zó erg raar doet, dat ie zijn verstand kwijt is geraakt).

  Dit is ÉCHT(!!!) LETTERLIJK(!!!) op @Jo van toepassing. Het is de hoogste tijd dat deze site hem/haar in bescherming neemt door het ónmogelijk te maken op deze site te reageren.

  Een beetje advocaat stelt U zelfs financieel en juridisch verantwoordelijk voor de gevolgen voor @Jo.

  1. P.J.T. Derks,

   Neem uw eigen verantwoordelijkheid en laat u niet uitlokken door mensen die u niet wijs genoeg vindt. U hoeft daar geen anderen voor om hulp te roepen, zwijgen is voldoende.

 48. @: P.Derks..

  Vanaf het begin wees jij Gods genaden af die in de huidige actuele profetieën gegeven worden.
  Jij bent niet mij aan het bestrijden maar wat God geven wilt ..besef dat goed.
  Er is een profetie die over een man spreekt, en zijn persoonlijke hetse, etc. ..die gezien zijn leeftijd beter zou moeten weten.. het is te hopen voor jou dat het niet op jou van toepassing is.. meer hoef ik niet zeggen.
  Je stookt je zelf steeds verder op ..waarschijnlijk gedreven door wrok.

 49. @; Waremund…

  Op het einde van de reacties in het vorige artikel schreef je het volgende::
  ■Door de dissolutie van het Heilig-Rooms rijk in de negentiende eeuw werd de katechon (de keizer) ‼️[weggenomen] uit de arena van politieke machten die het mysterie der ongerechtigheid tegenhield en heden zien we de Aziatische machtsopbouw voorzegd door Lactantius■

  Dat die toenmalige keizer-katechon zou zijn weggenomen.. spreken de huidige actuele profetieën tegen, profetieën die ik al eerder hier plaatste…en die verkondigen dat de feitelijke katechon in 2Thess.2:7 nog moet komen.
  Jij weerspreekt met je geredeneer dus de hemelse boodschappen..dus Jezus Christus zelf of Zijn Moeder.

  Citaat….uit een profetie.
  Dit is een profetie over de wederkomst ((dus 6e zegel)).. van Christus met de scharen van engelen, maar de “Zon van Gerechtigheid” kan ook dienst doen als een andere profetie van de Grote Katholieke Monarch. Profetieën vervullen vaak {{twee gebeurtenissen}} tegelijk in de Bijbel.

  Zelfs de profetische preken van Bl. Pius IX wijzen erop dat God een andere heerser zoals ‘een andere Mozes’ stuurt om de kerk te herstellen, en steden die door vuur worden verwoest zoals Sodom en Gomorra – dit was nadat hij de originele geheimen van La Salette van 1851 had gelezen dat voorspel de komst van een koning om het tijdperk van vrede te brengen na een tijd van rampzalige straffen.

  We zien dus een verband met ‘Mozes’ en de ‘Zon der Gerechtigheid’, en de komst van een heerser die alles zal herstellen. Merk op dat de met 12 sterren gekroonde vrouw in de Apocalyps een koning ‘baart’ die een ijzeren staf hanteert (oorlogskoning). “Maagd” ook wel het sterrenbeeld voor ‘Gerechtigheid’ die geboorte geeft aan een ‼️koninklijke zoon….. deze is hier dus niet Jezus Christus.. maar de Franse Monarch.

  1. @Jo,
   U BLIJFT maar ageren (= aanvallen, dus niét: REageren).
   Het is ÉCHT hoog tijd dat U wordt gedwóngen te stoppen met Uw onzinnig raaskallen.

   NÓGMAALS:
   REDACTIE:
   STOP @Jo a.u.b. : Wij hoeven niet allemaal (ook nog lángdurig) getuige te zijn van zijn geestelijke ziekte.

 50. REDACTIE:
  Ik kan dat gedoe met @Jo niet langer meer aanzien.
  Als U zijn/haar reacties nóg langer tolereert, dan zie ik er van af om deze site (mijn werkelijk geliefde site) nóg langer te lezen.
  Preciezer: ik vind het langzamerhand een grof(!) schandaal dat U het tolereert dat hij/zij zich publiekelijk(!) te schande kan zetten op deze site.
  Anders gezegd: ik vind deze site niet R.K. gelovig, maar in de praktijk is deze site ÓNgelovig naar mensen toe.

 51. REDACTIE:
  aanvulling:
  U dient mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen (zéker als R.K. site!!!).
  U dient zich als R.K. site te onderscheiden van ándere (lees: ongelovige/andersgelovige) sites.

 52. Het is onvoorstelbaar op welke wijze jij hier reageert ..schaam je ..maar ik weet een eenvoudige uitkomst voor je innerlijke wrevel en wrok ..zodra je mijn reactie ziet sla je hem gewoon over…….. en gaat over tot de orde van de dag.

  Ik raad je ook aan te solliciteren bij de gedachtepolitie want jij hebt daar de juiste misdadige manipulatieve kwaliteiten voor.. je bent een meester manipulator.
  En laat je eens overlezen ..misschien is die praktijk in het bisdom nog bekend..en voorhanden.
  Je lijkt wel rijp voor een exorcisme ….man.. man ..man… en blijf uit die gordijnen..nadat je dit gelezen hebt.. en ga eens te biecht..lijkt me de eerste oplossing en de eenvoudigste.

  1. Jo, ik kan niet begrijpen dat u na zovele maanden, zelfs jaren, geen enkele keer trachtte een beknopte reactie te schrijven aangaande het actuele onderwerp maar wel steevast uw eigen hobbelpaardje, waarop uzelf zo lekker en genoegzaam schommelt, vooropstelt alsof u een god ware.

   Iedereen mag wel eens een keertje empathie vragen, maar u eist, dwingt, ononderbroken persoonlijke aandacht.

   Weet en begrijp dan A.U.B. dat, indien u geen troost kan vinden in persoonlijk gebed, niemand ter wereld u ooit genoegdoening kan en zal verschaffen, tenzij een of ander duivelskind. God dank is een dergelijk duivelskind hier nog niet tevoorschijn gekomen.

 53. Als P.Derks niet zo vaak met zijn babbel er tussen zat, als een soort ..in de wielen rijden ..dan was ik in de onderwerpen zeker.. eerder tot de kern van de zaak gekomen.
  Althans als het zo was geweest dat men mijn conclusies met argumenten had willen weerleggen.
  Zo kwam o.a. @: Waramund wel vaker aan met kwaadaardige verdachtmakingen en kwalijke en ongepaste betitelingen.. die het verloop van de discussies alleenmaar frustreerden.

  En als een onderwerp maar halfslachtig is afgewerkt en vervlakt in algemeenheden.. tot de oppervlakte .. dan is het beter het niet te bespreken.. dan worden het borrelpraatjes.. c.q. nutteloze
  praatjes.. dus verspilling van tijd en mentale energie.

  Er woedt ook vooral een geestelijke oorlog.. en dat is mijn en Ons plan.. die wil ik..wij winnen.. dus overwinnende het kwaad.
  Maar hetgeen alleen mogelijk is als de eigen innerlijke oorlog (eerst) gewonnen is.😉..en de dorre boom dus tot leven komt… wie de schoen past trekke hem aan.🤭

  1. @ Jonus,
   de waardige heer Derks bezit een hoge vorm van bewustzijn, dat is een GAVE, waarvan ik het bestaan pas ontdekte in 1990 door toedoen van goddeloze occultisten die een dergelijk belangrijke GAVE misbruiken, hetgeen hen zal veroordelen.
   Jonus, het komt u absoluut toe alle goede raad van de heer Derks ernstig te overdenken.

 54. @: eric-b-l..

  Oh ja ..Eric.. jij zit inderdaad in occulte zaken ..de hoogste baas in occulte zaken is me tot tegenstander ..je weet wel maitreya, zichzelf de Christus noemende..de bijbelse valse profeet.
  De eerste van het antichristelijk duo..die komen moet ..om ten onder te gaan..door de “hemelse bliksem” van de Waarschuwing.

  En juist in die Waarschuwing wil hij, maitreya-boeddha dus, zich manifesteren als God.. zoals hij ook veronderstelde dat hij het was die Jezus Christus in de Jordaan bij Zijn doop overschaduwde.
  Van mensen die in occulte zaken zitten ..wijs ik “raad” af.

  1. @ Jo,
   ik ‘zit’ niet in occulte zaken. Ik strijd daartegen ! Ik kan niet anders !
   Indien dat zo was als u durft beweren dan was ik al lang buitengesloten van dit Katholiek Forum en heel zeker zou men me niet toelaten af en toe te publiceren.

   In 1965, ik nog net geen 15 jaar oud, waren we met vijf gezinnen, elk met jonge kinderen, op een toen nog goedkope camping aan de Middellandse zee in San Remo. Daar kwam elke morgen, altijd ongeacht het uur, net wanneer ik daar passeerde, in een klein bosje op het paadje naar het strand — alleen of met andere jongeren — een jonge vrouw die alleen naar mij keek en dat deed zij met verschrikkelijke en stralende ogen alsof zij heel erg kwaad was.
   Men noemt dat “de blik van Medusa”.
   Ik kon dat niet weten !
   Ik was eigenlijk nog een kind.
   Pas in 1990 openbaarde een gelijkaardige vrouw uit Antwerpen deze dingen aan mij tijdens haar fysieke aanwezigheid als begeleidster op een speciale busdienst, met jong-volwassen meisjes, waar ik chauffeur van was.
   Voorafgaande viel zij al erg op doordat zij me persoonlijk zocht zonder me echt te kennen of me ooit fysiek ontmoet te hebben. Eenmaal zij me fysiek zag deed zij alles wat in haar vermogen lag om begeleidster te kunnen worden in mijn bus !
   Daar werd over geroddeld. Dat hinderde haar niet, gewetenloos als zij is !
   Ik heb daar niet om gevraagd !

   Ik ben heden de enige in de hele familie die nog in God gelooft.
   Dat is dus geen toeval.
   Het is een ononderbroken strijd.
   Trachten in gebed te blijven tegenover een heks die zich aan de duivel overgaf, en die juist dat gebed haat omdat het haar ten zeerste hindert in haar ‘zorgeloze’ goddeloosheid.

   Jo, ik heb niet de indruk dat u dergelijke strijd te voeren hebt !
   Integendeel, u strijdt tegen mensen die het goed met u voorhebben.

 55. @eric-b-l ,
  Het is zéér opvallend, dat U nog een val van @Jo trapt, valt mij tegen van U.
  Ik had Uw ervaring en opleidingen hoger ingeschat.
  (@Jo heeft slechts ’n basisschool gevolgd, hetgeen zelfs ’n leek moet opmerken.)

  Tevens wil ik U waarschuwen voor de leiding van deze site:
  Die leiding deugt niet: anders hadden ze de boeddhist-fantast @Jo allang geschrapt van deze site.

  1. @ P.J.T. Derks en Waramund,

   het enige dat ik van mijn voorouders erfde, vooral van mijn moeder, is een vast vertrouwen in God.
   Voor het overige bezit ik niets bijzonders, ik heb geen noemenswaardige diploma’s en een eerder laag IQ vermoed ik, slechts altijd veel literatuur gesmuld bij wijze van vlucht uit de harde wereld.

   Men heeft mij ruimte tot publiceren gegeven — ik was geen vragende partij — omdat sommige bestuursleden-met-een-gezin riskeerden hun inkomen te verliezen vanwege hun Katholieke activiteit voor dit Forum (waar zij dus afstand van namen). Ik ben al jaren lang op het ergste voorbereid en heb niets te verliezen, dus ben ik toch blij iets nuttigs te kunnen doen, ook al is dat ondermaats naar uw maatstaven. Ik koester grote bewondering voor mensen als U en Waramund. Eigenlijk zou U en Waramund ook toestemming moeten krijgen tot publiceren, indien u dat tenminste zou willen, want ik ben geen intellectueel en bezit geen grote Gaven of Talenten.

   Ik weet niet of U al nadacht over de mogelijke vervolging die met de dag groter wordt ?

   Indien U of Waramund dat wenst wil ik het bestuur wel vragen uw verlangen tot publiceren te overdenken.

   1. Eric: “Ik weet niet of U al nadacht over de mogelijke vervolging die met de dag groter wordt ?”

    Dat onderwerp komt uiteraard voortdurend voor de geest in deze Donkere Eeuwen, begonnen met de achttiende-eeuwse Verduistering, maar christenen moeten altijd klaar zijn om, met de bijstand der goddelijke gratie, stormen van kerkvervolging in een geest van dappere volharding te trotseren tot het Doopsel van Bloed toe. Maar in deze tijd valt op de intensiteit van de oorlogvoering der praeternatuurlijke vijand; priesters geleerd in de geest-krijg hebben gezegd dat er sinds de jaren zestig een buitengewone toename is in de activiteit van de engelen van duisternis op aarde; gewone godvrezende katholieken worden buitengewoon intensief aangevallen.

    Zonder een stabiel en volhardend gebedsleven blijft men niet staande, des te meer naarmate het moeilijker wordt om in de eigen regio toegang te vinden tot het H. Offer van de Mis volgens de apostolische ritus.

    Eric: “Indien U of Waramund dat wenst wil ik het bestuur wel vragen uw verlangen tot publiceren te overdenken.”

    Neen, ik ben het niet eens met de editoriale lijn van deze website waarin de misleiding door valse redders (Trump, Putin) overgenomen wordt, een breed zichtbaar fenomeen in de alt-media.

    Verder hou ik graag een lager profiel in de publieke arena.

    1. Ik verkeer in de veronderstelling dat zij zo lang mogelijk katholiekforum.net trachten in stand te houden en dus een vorm van diplomatie aanhouden, enerzijds om hun gezinnen niet meteen aan vervolging bloot te stellen en anderzijds om toch nog een Vlaams Katholieke vrije spreekbuis aan iedereen beschikbaar te schenken. Ik moet daar dan eigenlijk ook rekening mee houden. Niet gemakkelijk. Er is voorlopig nog een zekere vrijheid. In commentaartjes voel ik me veilig maar wanneer ik iets tracht op te stellen dat als publicatie zou kunnen dienen voel ik de dreiging.
     Ongetwijfeld zal er een dag aanbreken dat de webpagina’s niet meer toegankelijk zullen zijn voor actief publiceren. Ik had voorheen twee eenvoudige blogs op bloggen.be en ze zijn niet meer toegankelijk voor mijn paswoord.

     Wanneer men kijkt naar:
     Media is constantly being denied access to this administration: Failla
     youtube.com/watch?v=0KmI8r3dqkE
     stelt men vast hoe belachelijk en dwaas de wereld geworden is.

     Dit kan men geen diplomatie meer noemen. J.Biden tussen Poetin en Xi. Te zot voor woorden en onwaarschijnlijk hallucinant voor spreekbuis Karinne Jean-Pierre die daar enkel woordkramerij staat te braken om de tijd te vullen als woordvoerster van J.Biden. Zelfs een circus-artist wordt er ongetwijfeld duizelig van.
     Actief-werke-lijk duivels sarcasme.
     Er wordt echt gespeeld met diverse graden van betrekkelijk inzicht van allen daar aanwezig. In hoeverre wordt men omgekocht om daar een positie aan te houden? Op zich misschien studentikoos en leuk te noemen maar het moet toch ook verbijsterend en beangstigend zijn voor wie niet gelovig is.

     Zo ver is men bij kerk.net eigenlijk ook al gevorderd, vrees ik.
     Maar nog niet hier op deze webstek denk ik, hoop ik.
     Op dit moment is de hel nog niet helemaal losgebroken.

 56. @eric-b-l,
  Bedankt voor Uw aanbod, maar …
  Ik heb twee redenen om geen interesse te hebben voor publiceren:
  1. Ik ben in principe een reageerder, geen ageerder;
  2, Ik heb absoluut geen vertrouwen in de leiding van deze site, omdat zij @Jo niet verwijderen.

  Ik heb wel degelijk nagedacht over de mogelijkheid van toekomstige vervolging.
  Daar heb ik al de nodige ervaring mee opgedaan. Het gevolg is: nu heb ik nauwelijks fut meer om mij daartegen teweer te stellen. Dat komt misschien ook door het vorderen van de leeftijd en vele lichamelijke mankementen. Wat mij wél opvalt aan mijzelf: ik BLIJF trouw aan mijn overtuigingen, maar de vechtlust is er bij mij ’n beetje veel uit.

  1. @ P.J.T. Derks,
   trouw blijven aan de waarheid is zowat het enige dat overblijft wanneer het Kruis zich duidelijker aftekent.

   Moest u in een rusthuis terechtkomen dan zal dat vermoedelijk uw laatste innerlijke strijd zijn tegen de algemene geestelijke verdoving en desinteresse die in rusthuizen overheerst. Omdat ik 72+ ben begin ik daar al over na te denken. Zowat een jaar geleden moest de ouderling, die hier drie jaren verbleef omdat zijn dochter niet om hem gaf, naar een rusthuis. Ik kon niet meer het nodige voor hem doen. Hij wordt 87 op 17 april 2023. Had ik hem maar bij zijn dochter gelaten, maar hij zocht zelf een uitweg. De meeste van zijn spullen liggen hier nog steeds en het wordt duidelijk dat niemand ze zal komen ophalen.

   In rusthuizen wordt geen rozenkrans gebeden. Daar is alleen nog uiterlijke schone schijn. Ik probeer me daar mentaal op voor te bereiden. Misschien kom ik daar ook terecht. Einde privacy en einde vrijheid.

   Mijn overgrootvader maakte dagelijks een lange wandeling naar een bos. Daar rustte hij een uurtje uit onder ‘zijn’ grote boom. Op een dag keerde hij niet terug en ze vonden hem met een glimlach op het gelaat leunend tegen die boom. Zo overlijden is heden niet meer mogelijk.

   We moeten ons aan God toewijden nu het nog kan.
   Ik wens u sterkte toe.
   Ik zal het bestuur aanspreken i.v.m. Jo maar ik kan niets beloven.

   1. Dat zou ik liever niet doen, beste Eric.
    Iemand kan gewoon niet meer reageren als hij iemand niet bijster wijs of wat dan ook vindt. Dan stopt het vanzelf wel. Geef aandacht aan wat je wilt dat groeit en niet andersom. Dus geef het goede energie en laat het andere maar gaarkoken in het eigen sop.

    En: praat niet over mensen, maar mét mensen. Dat leerde ik zelfs al op het werk. Zeer wijs, vind ik.

    Deze site moet vooral blijven zoals die is, zou ik zo willen zeggen. Daarom vraag ik je om het bestuur met rust te laten. Bovendien kijkt men toch wel eens mee?

 57. @eric-b-l,
  Overigens: Uw IQ valt reuze mee. Misschien dat het vele lezen daartoe heeft bijgedragen.
  Dat U daar zo open over durft te praten, kenmerkt U.
  U bent iemand, die ik zelfs blind zou vertrouwen, waarvoor ik U (en Uw ouders) graag voor bedank.

 58. — Aangaande narcisme —

  Daarnet kreeg ik weer een mail van Tracy Malone, een Amerikaanse dame die slachtoffers van narcistisch misbruik tracht te steunen en goede raad te geven.

  “Het machtigste wapen
  tegen een narcist is:
  niet meer te spreken.”
  — Tracy Malone — (NarcissistAbuseSupport.com) —

  Dus:
  doen alsof Jo niet bestaat,
  hem nooit meer antwoorden,
  maar altijd wel voor hem blijven bidden.

  Ieder wederwoord naar hem is voor hem voedsel tot zelfverheffing en zelfverheerlijking.
  Indien hij geen troost kan vinden in zijn gebedsleven moet hij zich daar veel meer op toeleggen, zoniet kan hij zich geen christen noemen.

  Overdenk Jezus in de hof van olijven.
  Er was daar niemand die hem nog kon helpen dan de Vader in de hemel, en de gebeden van Zijn beste vrienden die sliepen . . .
  Maar wij slapen niet.
  Punt.
  Gedaan.

 59. @eric-b-l,
  Voor beide berichten: hartelijk bedankt. Beide berichten zijn goéd door mij gelezen; hopelijk onthou ik ze ook. Omgekeerd zult U God ook dankbaar zijn voor Uw ouders (U bent een produkt van hen). Mogen zij rusten in vrede.

  Uw berichten heeft U niet voor niéts gedaan: ik wilde deze site al definitief verlaten, maar zie er voorlopig van af.
  Nógmaals: Hartelijk bedankt voor wie U bent/wil zijn.

 60. De komende nar-cist 🤴……..🐛🦋……🤭

  Het laatste huis echter dat Zerubbabel zal
  bouwen, overtreft in heerlijkheid het eerste, Haggaï 2:9. Dat is toekomst-
  realiteit. Volgens de profeet Haggaï zal er een grote wereldomvattende
  ramp komen, 2:20-23, waarbij alle tronen van aardse rijken zullen worden
  omgekeerd, waarna het Messiaans Vrederijk zal aanvangen.

  Zerubbabel is in die tijd Jahweh’s Knecht, Zegelring en Uitverkorene. De
  zegelring wijst erop dat Zerubbabel nauw verbonden is aan Jahweh en Zijn
  dienst. Een zegelring draagt iemand altijd bij zich. Ook David was nauw
  verbonden aan Jahweh, een vriend van Jahweh. Zerubbabel wordt met deze
  eigenschappen aangewezen als de aardse Messias, de Spruit of de late
  nakomeling uit David, een uitgroeisel (Zemach).

  Hij krijgt een kroon. De Statenvertaling heeft foutief meervoud “kronen”,
  daar het grondwoord in enkelvoud staat. Naast Zerubbabel zal Jozua
  Hogepriester zijn. Zij zijn buitengewoon vredelievend en
  waarheidsgetrouw, zodat de vrederaad tussen hen beiden is. Zerubbabel
  bezit buitengewone bouwkwaliteiten en zal het nieuwe huis van Jahweh
  bouwen, waarbij vreemden hem zullen helpen. De heilstijd vangt aan,

  Jahweh woont weer in het midden van Israël, Zacharia 8, en mensen
  bereiken weer een hoge ouderdom, 8:4. Israël is teruggebracht, 8:7, en de
  natuur wordt rijk gezegend, 8:10-15, en de andere (schaap) volkeren
  bekeren zich, 8:20-23.
  Zelf heeft de Messias er niet veel aan te doen. Jahweh doet alles. Jahweh
  roeit de wagens en paarden uit. Jahweh sticht het Vrederijk. En de Messias,
  Zerubbabel mag zitten op de troon en heersen. Niet door kracht en niet
  door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.
  5.6 Het Koninkrijk van Jahweh

  Het Godsbestuur geschiedt vanuit de hemel, het Nieuwe Jeruzalem, door
  Israëls koning JHWH en Zijn regeringslichaam, de 144.000 eerstelingen uit
  de 12 stammen Israëls. Het hemelse bestuurt het aardse Israël onder koning
  David (Zerubbabel), die weer bestuurders (herders) heeft over Israël en de
  volkeren. Macht is geen toverstok om de volken ermee te bedwingen.
  David had ook macht om Saul te doden tijdens diens slaap, maar dat deed
  hij niet. Wáre machthebbers hebben zelfdiscipline en gebruiken hun macht
  niet willekeurig. Zij beogen werkelijke vrede en gerechtigheid. En dat
  komt! Het is beloofd en het zál in vervulling gaan!

  David beleed het in 2 Samuel 23:5 Hoewel mijn huis alzo niet is bij God,
  nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel
  geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust,
  hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.

  En Jahweh zegde David toe: 2Samuel 7:16 Doch uw huis zal bestendig
  zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal
  vast zijn tot in eeuwigheid. 17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse
  gezicht, alzo sprak Nathan tot David.

  Psalm 72 berijmd:
  1.Geef, HEER’, den Koning (David-Zerubbabel) Uwe rechten,
  En Uw gerechtigheid
  Aan ’s Konings zoon om Uwe knechten,
  Te richten met beleid.
  Dan zal Hij al Uw volk (het herstelde Israël) beheren,
  Rechtvaardig, wijs en zacht;
  En Uw ellendigen regeren;
  Hun recht doen op hun klacht.

  10.Dan zal na zoveel gunstbewijzen,
  ’t Gezegend heidendom (het verheidenste Israël. Etnos = etnische verwanten)
  ’t Geluk van dezen Koning (Zerubbabel) prijzen,
  Die Davids troon beklom.
  Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
  Bekleed met mogendheên;
  Jahweh, in Israël geprezen,
  Doet wond’ren, Hij alleen.

 61. @: eric-b-l…

  Blijkbaar heb je [mentaal] en moreel niet in de smiezen ..in de gaten..dat je bezig bent dat te doen wat je verachtelijk acht wat de media en overheden doen jegens hun volk-eren namelijk:: iemand kaltstellen, de mondsnoeren.. censureren.. en dat vanuit een samen[zwering].
  Je vooroordeel wordt dan (naderhand) een oordeel over jezelf.

  Jullie waren niet reëel in staat en -in vraag (te) stellen- ..over hetgeen ik stelde en betoogde, om werke-lijk tot een discussie te komen.
  Ik heb wel naar wegen gezocht om wat ik stelde verdergaand toe te lichten.

  Heb je dan niet in de gaten dat je (c.q. jullie) aan het [demon]iseren bent 😱
  Je bent met je voornemens bezig jezelf tot schande te maken.
  Bezin eert ge begint.

 62. @Jo,
  U bent als die dief, die ’n ánder beschuldigt van diefstal.
  Dit is ’n site, opgesteld + georganiseerd voor en door R.K. gelovigen.
  En daar hoort U absoluut niet bij conform Uw vele reacties op deze site.
  U mag zeer blij zijn, dat deze site U tot nu toe getolereerd heeft.

 63. Toelichting in [samenhang] met mijn reactie op 21 maart 2023 om 21:30…

  Psalm 72 vers 7 ..CITAAT ..Statenvertaling met kanttekeningen.

  7 15 ‼️ {{In Zijn dagen}}.. zal de [rechtvaardige] 16bloeien, en de veelheid van vrede, 17totdat de maan niet meer zij.
  15 Dat is, in den tijd Zijner regering, onder Zijn Rijk.
  16 Of: groenen, groeien.
  17 Zie op vers 5. verwijsteksten

  8 En Hij zal heersen van de 18zee tot aan de zee, en van de 19rivier tot aan de einden der aarde.
  18 Dat is, van de ene zee tot de andere zee.
  19 De Eufraat, welke landpale Israël beloofd was, en Salomo gehad heeft; maar Christus tot aan de einden der wereld. Zie Gen. 15:18. 1 Kon. 4:21, 24. Matth. 28:18, 19. Openb. 11:15. verwijsteksten

  In -ZIJN dagen- betreft dus [niet] Jezus Christus [hier] op aarde tijdens het messiaanse tijdperk van vrede.. = ten tijde van het symbolische 1000jarig VredeRijk.. maar het betreft de dagen van de voorzegde Franse Monarch.

  De stelling dat Jezus Christus hier dan zal tronen op de troon van David volgens @: Waramund, is dus onjuist zoals te begrijpen naar de betreffende informatie in de reactie op 21 maart 2023 om 21:30.

  Ook in 1KOR.15:44 staat..dat er een ziele-lichaam (of natuurlijk-lichaam) ..gezaaid wordt..terwijl we weten dat zaad gezaaid wordt.
  Zoals ook o.a. in Zacharia 6:12 staat: ..zie er komt een man (dus vol-wassen) die spruit zal heten.

  Dus een volwassen man die aan het [begin] staat (o.a. Ezechiël 17:22-24)..van zijn groei en bloei-en.. en zoals ook elders beschreven staat.
  En ook dit kan dus niet van toepassing zijn op Jezus Christus die dan in die eindtijd profetie inzake het 6e zegel reinigingsoordeel hier dan op aarde zou vertoeven zoals @: Waramund verondersteld.

  Diegenen die zich niet willen openstellen voor hetgeen er ‼️gewoon te lezen staat.. komen dan in opstand omdat ze niet gewillig zijn om het nieuwe inzicht in alle kalmte te overdenken.. zoals dus hier helaas het geval is.

  1. Volgens de H. Schrift zal de Heer Jezus op de Troon van David zitten. De Dagen van de Messias volgens Zijn menselijke natuur zijn begonnen vanaf de Incarnatie en duren voort heden en voor eeuwig. En in de Latijnse Vulgaat staat “gerechtigheid” in vers 7 van de psalm “Deus, judicium tuum regi da”, niet “de rechtvaardige”; hou op met uit protestantse bijbels te citeren.

   En, neen, sint Paulus beweert nergens dat “astrale lichamen” bestaan; ik heb u al uitgelegd dat dat concept uit het occultisme komt en geen plaats heeft in de christelijke doctrine.

   Jo: “En ook dit kan dus niet van toepassing zijn op Jezus Christus die dan in die eindtijd profetie inzake het 6e zegel reinigingsoordeel hier dan op aarde zou vertoeven zoals @: Waramund verondersteld.”

   Het openen van de zeven zegels geschiedt in het boek der Apocalyps voordat de antichrist en zijn leugenprofeet opstaan; ik heb u dat reeds uitgelegd. De Wederkomst op aarde van Christus gebeurt later, na de drie jaren en een half van de tirannie van de antichrist; hij en zijn leugenprofeet worden dan samen levend in de poel van vuur geworpen. Dan neemt Christus plaats op de Troon van David ter vervulling van wat de heilige profeet Isaïas gezegd heeft over het Zevende Millennium van de wereld. Ik heb dus niet gezegd dat Christus reeds bij het openen van het zesde zegel wederkeert.

   U beweert dat u een “vrolijke hemeling” bent die naar Shamballa gaat en koning over de wereld gaat worden. Ik stel u dan de vraag of u “magische” (lees: hallucinogene) paddenstoelen gegeten heeft. Indien zo, niet meer doen.

 64. @Jo,
  Wat ’n brutaliteit. U als dief gaat gewoon door met stelen + anderen beschuldigen en dreigen!!!

 65. duidelijker:
  @Jo,
  Wat ’n brutaliteit. U als dief gaat gewoon door met stelen + anderen beschuldigen van diezelfde diefstallen en dreigementen!!!

 66. Jij ..PD.. jij bent het die hier zit te dreigen..jij bent hier de opruier.. de ophitser..de demagoog..man man man..ga op retraite naar Mamelis ..voor wat meer zelfkennis… en zit hier niet de gedachte{politie} uit te hangen.😱

  1. Jo, niemand wil hier uw gestoorde praat lezen, gestoorde praat die godslasterlijk is en die dus geen recht op publicatie heeft. Had u beweerd Napoleon te zijn ofzo, dat had minder erg geweest, maar u beledigt de geopenbaarde religie van Christus.

 67. Wanhoopt niet! Blijf gefocust op Het Woord van de Heer.

  Zorg dat U altijd Internet of een radio met dab+ en een koptelefoon in uw buurt heeft. Dan bent U niet afhankelijk van onvriendelijke medemensen.

  Naast het getijdengebed, de Eucharistie en het Evangelie van de dag kan men 4 x per dag (om 01:30u., 07:30u.; 16:30u. en 21:30u.) een overweging van het evangelie van de dag (en nog veel meer schoons!) horen / volgen op Radio Maria, via dab+ maar ook via https://www.radiomaria.nl/

  Zie:

  Podcast: HET WOORD VAN GOD. ELKE DAG OPNIEUW.

  Een overweging bij het evangelie van de dag
  door dr. J.P.M. Bots SJ (*1930)

  VOORBEELDEN

  van 14 maart 2023

  https://www.radiomaria.nl/radio-maria-player/?track_id=1472385652&pid=113231

  van 18 maart 2023

  https://www.radiomaria.nl/radio-maria-player/?track_id=1472382901&pid=113387

  van 20 maart 2023

  https://www.radiomaria.nl/radio-maria-player/?track_id=1472408041&pid=113463

  van 21 maart 2023

  https://www.radiomaria.nl/radio-maria-player/?track_id=1472409487&pid=113503

 68. @: Waramund…

  Het blijkt dat je niet onder de jndruk bent van de actuele profetieën.. dewelke trouwens met mijn inzichten overeenkomen.

  Streef nog wat naar een hoger niveau dan kennen we in de toekomst misschien verder discussiëren…op gelijk niveau..want nu is het als trekken aan een dood paard.. wat uitmondt in een onvermijdelijke onverschilligheid.

  En dan.. Niemand zou mijn gestoorde praat lezen ?! …..Weet je het zeker 😂🤣 ..dan zijn je eigen conclusies dus gestoorde conclusies.. dus in het vervolg niet zo met je naamkaartjes gooien.😱 😂..🤣……..😉

  1. Hoeveel volgelingen heeft u, “vrolijke hemeling”? Hoeveel soldaten-zonder-wapens heeft u doorheen de wereld zitten die vol verwachting op hun scherm zitten te staren om uw krankzinnige posts te lezen?

   Ik kan mij de gezichten al voorstellen van de Tibetaanse monniken indien u bij hen gaat aankloppen met de eis: “Breng mij naar uw meester in Shamballa!”

   Ik weet niet uit wat voor rare Bollywood-film u uw hersenspinsels gehaald heeft, of is het toch zo dat u “magische” paddenstoelen eet om die te verzinnen?

 69. Het is bijzonder moeilijk een narcistisch persoon te overtuigen van zijn ongelijk. Hij zal altijd het eerste en laatste woord willen behouden en is desnoods bereid te vechten en te liegen om zijn positie op de voorgrond te kunnen behouden.

  Indien hij niet bereid is zich te onderwerpen aan goede raad hoeven zijn onderworpenen ook niet meer op hem te reageren. Indien men nog aandacht aan hem schenkt — in de betekenis van zijn wil te volgen — dan zijn wij eigenlijk, zonder het te willen, mede-bewerkstelligers van zijn ondergang. Wie dit moedwillig zou doen is een misdadiger en is zelf hoogst onbetrouwbaar.

  Het is ten zeerste nodig hem de kans te geven zichzelf te onderzoeken. Dat zal hij niet doen zolang hij nog de minste reactie krijgt — eender welke reactie is voor hem reden en voedsel tot volharden.

  Het ergste drama voor hem zal ontstaan wanneer hij absoluut nooit bereid zou zijn zichzelf ernstig in vraag te stellen. Want dat zou bewijzen dat hij werkelijk een duivelskind zou zijn.
  Na zoveel koppigheid wordt het voor hem een onmogelijk houdbare toestand.

  Christenen moeten altijd bereid zijn voor iemand te bidden dat God hem genadig mag zijn en zijn hartje verzachten.
  Doch, ook als christen, mag men zich niet willoos aan hem onderwerpen.
  Indien hij zich toch nog blijft manifesteren — in dit geval op deze website — is zijn lot ongetwijfeld geen toegang meer te krijgen tot deze ruimte hier.

  1. Betreffende het niet reageren op zijn bizarre schrijfsels mag u niet vergeten dat dit een publiek forum is; stel u voor dat iemand met weinig kennis van het katholicisme hier belandt en die ziet hier een bietekwiet die beweert dat hij en niet Christus de Zoon van David is over wie de H. Schrift spreekt en dat hij na een afdalen in de onderwereld naar Shamballa gaat om een “Maitreya” te confronteren. Stel u vervolgens voor dat zo iemand verkeerdelijk katholieken mentaal gaat associëren met dergelijke waanzin; misschien zal die persoon zich nooit bekeren tot het katholiek geloof, wat een ramp zou zijn voor zijn onsterfelijke geest.

   Het gaat er niet alleen om Jo te genezen van zijn waangedachten maar ook om het heil van onwetende toeschouwers; de religie betreft het eeuwig heil van de onsterfelijke geest en zodus mag er niet lichtzinnig omgegaan worden met dat onderwerp. Sinds Voltaire is er al een gigantische stroom van leugens over het katholicisme, en hier in de Lage Landen ligt de Kerk in ruïnen door toedoen van boosaardige bisschoppen, en dan komen rare figuren op het internet er nog een schep bovenop doen.

   1. @Waramund,
    U omschrijft op 23 maart 2023 om 14:03 uur perfect wat mij bezighoudt met @Jo.

   2. In plaats van te reageren op waangedachten zou u er (dus) wellicht beter aan doen om op uw manier de leugens te ontzenuwen. Stuk voor stuk, langzaam aan en niet te moeilijk, want een ieder moet het kunnen verstaan wat u schrijft.

    Dat is beter, lijkt mij. U heeft veel kennis en kan goed redeneren. Iets meer humor en losheid zou fijn zijn, maar dat moet gegeven zijn.

    1. De leugens (van?) en na Voltaire bedoelde ik. Hoewel er al veel over verteld is hier. Wellicht al genoeg. En wat schieten we er mee op? Verandert er iets ten goede om te kijken wanneer en waarom de beschaving begon rotten? Kunnen we de ondermijnende krachten weerstaan als we de kern ervan weten? We kunnen van de geschiedenis leren, maar dan moeten we wel de waarheid kennen.

 70. Jo genezen van zijn van narcisme is weliswaar een mooie gedachte en een goed verlangen.
  Een narcist genezen is een zwaar en langdurig proces met weinig kans op slagen.
  Men kan net zo goed trachten een duivel te bekeren.
  Dat zeg ik niet uit sarcasme, het is echt zo erg !

  Narcisten ondergaan grote frustraties wanneer niemand het ziet maar telkens slagen zij er in zich te hernemen ondanks beter weten en zo verergert de gewetenloosheid. Dit kan alleen in stand gehouden worden door altijd bereid te zijn tot liegen. Voor de ergste leugens schuwen zij niet zolang zij op hun denkbeeldig wereldpodium staan. Maar o wee, achter de schermen is de toestand helemaal anders !

  In een huwelijksband of andere geestelijke overmacht — een huwelijksband is een macht — lijdt het slachtoffer aanzienlijk. De lijdende partner ondergaat eerst de schok van te ontdekken dat hun liefde volledig vals is en alleen bestaat uit mooi klinkende holle woorden. Zodra de narcist dit merkt begint hij hatelijk te worden. Hij zal nooit tot toegevingen komen want dat is onmogelijk.

  Wie wil kan zich opofferen: dat is dus voor de rest van het leven !

  De vraag is: hoe moet dat dan via schriftelijke reacties op een webpagina ?
  Dat is onmogelijk.

 71. @eric-b-l inzake @Jo,
  @raphael schrijft inzake @Jo.
  @raphael weet écht niet waar hij over spreekt.

  MIJN langjarige(!) ervaring met narcisme = conform Úw ervaring: narcisme is ÉCHT ongeneeslijk en wordt steeds erger indien men daar aandacht aan schenkt c,q, gelegenheid toe biedt.
  De énige(!) mogelijkheid die ik zie: keihard de mogelijkheid ontnemen om te reageren.
  (Na vele pogingen hebben mijn kinderen en ik dat óók moéten(!) doen.)

  Blijft over om U succes te wensen bij de directie.

  1. @raphael weet écht niet waar hij over spreekt.
   Hoe weet u dat zo zeker, Derks? Dat weet u niet, ergo, vult u maar in verder . . .

   Ik weet wel, meen ik, dat wanneer mensen téveel aandacht vragen en krijgen, minder aandacht geven het eerste is wat men zélf kan doen om de discussie niet tot vervelens toe te laten duren. En ik zie dat het hier maar doorgaat en doorgaat. En wie die meningsverschillen blijven voeden zijn ‘medeschuldig’ aan het maar doorgaan van het gedoe.

   Dus, nogmaals; verbeter de wereld door zelf het goede voorbeeld te geven. Een ander kan men niet veranderen, maar jezelf veranderen zou kunnen, mits men niet te eigenwijs, te lui of te zelfzuchtig of zoiets is. Daarom zeg ik: Begin zelf het goede te doen door het voorbeeld te geven en zelf minder snel te happen.

   1. @raphael,
    Doe niet alsof U zoveel weet. Boeken lezen is niet van hetzelfde niveau als meemaken.
    Boeken lezen heb ikzelf óók veel gedaan.

    Ik praat over ervaring. Ervaring = zélf meegemaakt (gedurende ’n 15 jaren) + daarvan nog stééds(!) na ruim 20 jaren de gevolgen meemaak voor zowel mijn kinderen als mij (waarvan één zelfmoord heeft gepleegd). Één van mijn kinderen is gehuwd met een psycholoog-doctor.
    (Ook ZIJ heeft persoonlijk contact met de moeder van mijn kinderen gehad, maar heeft het opgegeven).
    Ja, ik wéét waarover ik spreek.

 72. @raphael, vervolg inzake @Jo:
  Toen mijn zoon zelfmoord gepleegd had, was de moeder van mijn kinderen zelfs zó brutaal dat zij contact opnam met mijn familie en aangetrouwden (lees: met ouders + zussen + aangetrouwden).

  Het gevolg: zowel mijn kinderen als ik hebben het contact (zelfs met mijn voltallige familie) volledig(!) moeten verbreken om van moeder af te komen. Sindsdien hebben wij RUST.

  Nógmaals: Ja, ik wéét waarover ik spreek.

 73. @raphael, vervolg inzake @Jo:
  En dan vertel ik het ook nog zo kort als mogelijk.
  Dat alles is de reden, waarom ik beweer, dat U absoluut NIET weet waarover U het heeft.

  Het gaat nog véél verder, daar dit alles niet in onze koude kleren is gaan zitten.

  Dus, in het kort: @raphael bemoei U niet met zaken waar U NIÉTS van weet.

 74. @raphael, vervolg inzake @Jo:
  U kunt + ZÚLT ongelukken veroorzaken, waarvan U de gevolgen ÓNmogelijk kunt zien.
  Dus ÉCHT: Ten behoeve van deze site: bemoei U (alstublieft) met Uw EIGEN zaken waar U wél verstand van heeft.

 75. @raphael,
  U zult nu absoluut weten (en hopelijk beséffen), dat U beren loslaat, waarvan U niet weet wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

  1. Derks,

   Ik praat, zoals ik al aangaf, liever niet over mensen hier, maar heb wel over het te ver doorzeuren tijdens een discussie. En niet teveel aandacht geven aan gezeur lijkt me toch goed. Bovendien zijn er belangrijkere zaken op de wereld die wél aandacht verdienen, dus laten we de tijd niet verdoen?

   n.b. Eén dingetje nog: Oordeel toch niet over wat ik weet of meegemaakt heb, want dat kúnt u niet. Maar dit terzijde.

 76. @raphael,
  U bent VOL van … zichzélf.
  Daarin verschilt U NIÉTS van @Jo.

 77. @raphael,
  Ik heb vaak hier op deze site van U gelezen. Mag ik U vragen waarin ÚW ervaring bestaat inzake psychologie en/of inzake narcisme?

 78. @raphael, betere versie:
  Ik heb vaak hier op deze site van U gelezen. Mag ik U vragen waarin ÚW ervaring c.q. opleiding bestaat inzake psychologie en/of inzake narcisme?

  1. Derks,
   Natuurlijk mag u naar ervaring vragen, maar aangezien ik op het internet liever niet over persoonlijke zaken praat en zeker niet over mensen die ik ken, wil ik u daar liever geen antwoord geven.
   Opleiding? Mag het leven zélf al bijna voldoende opleiding zijn? Ik studeerde wel een blauwe maandag psychologie, maar toen ik zag wat die studie inhield ben er maar snel mee gestopt.
   Wel las ik veel boeken, vooral van Piet Vroon en andere psychologen die leuk vertellen over aspecten van die wetenschap en die dat dan ook goed uitleggen. Ik las ook veel filosofen, die ook eigenlijk een groot deel over de psychologie handelen. Ik ben dus een autodidact op psychologisch vlak, maar besef hopelijk wél mijn relatieve onwetendheid. Kijk, neurologische storingen, daar weet ik natuurlijk weinig van, noch van psychiatrie anders van diverse ervaringen tijdens het leven. Maar ik weet wel dat er storingen kunnen zijn in de belevingswereld, daar las ik dus erg veel over.

   Nu is dat wel boekenwijsheid, dat besef ik wel. Maar aangevuld met persoonlijk ervaring met andere mensen heb ik wel het e.e.a. gezien, gelooft u dat maar. Verder weet in veel van natuurkunde en weet bijvoorbeeld wat technieken zoals E.M.-straling met het mensenbrein kunnen doen, maar ook wat vergiften kunnen aanrichten. Ergo, ik kan me niet beklagen over te weinig algemene ontwikkeling of mensenkennis en meen dus wel bepaalde fenomenen te kunnen waarnemen.

   Verder ben ik in het bezit van de gave van een fijne opleiding aan een mooie katholieke school waar ik een goede morele opvoeding heb genoten, meen ik. Daar ben ik erg dankbaar voor. Het is een basis waarvan ik zie, dat als mensen dit missen, zij een groot gedeelte van het geestelijk leven ontberen en wellicht niet begrijpen/voelen/weten waar naastenliefde vandaan komt en ook misschien niet de diepe wijsheid daarvan hebben leren inzien.

   Ook, die basisopleiding schept m.i. een stevige basis om het huis van de kennis van de naasten op te bouwen.

   Dus het is niet een boekje lezen of een opleiding alleen doen, denk ik, maar de ervaring die het doet. Kennen is één, maar beleven van die kennis doet het leven en maakt het behapbaar en doet het internaliseren. Het wordt ‘eigen’.

   Maar goed, ik draaf wat door. Maar nogmaals; ik kan stellen dat ik tijdens het leven nogal wat meegemaakt heb.

 79. @raphael,
  Bedankt voor Uw antwoord.
  MIJN ervaring kent U en dat al vele jaren. Die ervaring is stevig aangevuld met de wetenschap van psychologe – doctor (= gepromoveerde psychologe , tevens de eega van een mijner zonen), die totaal vergeefs geprobeerd heeft om de moeder/patient te corrigeren.

  Wij allen negeren de moeder nu voor de vólle 100% en vermijden dus iéder contact met moeder.
  Hoewel dat niet tevredenstellend is (want gewoon contact met zowel vader als moeder heeft de absolute voorkeur, hebben wij allemaal vrede (noem het berusten met tegenzin) met de situatie.

  Ik heb ook een tijdje geprobeerd om vader + moeder voor de zonen te zijn. Maar dat mislukte logischerwijze (ik ben váder; geen moéder). Dus mijn overgebleven twee kinderen moeten het doen met mij (hun liefhebbende vader).
  In de tussentijd is het mij gelukt, dat mijn kinderen de moeder écht NIET(!!!) haten, maar hooguit als ziek te accepteren (terwijl ik mij stilzwijgend(!!!) zorgen maak of die ziekte geërfd kan worden door mijn kinderen).

  Kortom:
  1. Narcisme is een moeilijk iets, dat je héle leven beïnvloedt.
  2. Proberen om ’n narcist te corrigeren is als het trekken aan ’n dood paard.
  3. Het ónmogelijk maken voor de narcist om contact te krijgen/maken is naar onze overtuiging de enige mogelijkheid om de situatie onder controle te krijgen en te houden.

  1. Voor zover ik er over luisterde vanwege beroeps-therapeuten op youtube zou het alleen ‘erfelijk’ zijn in de zin van zich onbewust in te leven in de narcistische rol van de ouder. Dat kind wordt dan als een medeplichtige. Ook meen ik dat zij een soort vriendschapsband kunnen ontwikkelen en dan zegt men: “soort zoekt soort”.

   Maar er bestaan ook narcisten die werkelijk zichzelf begrijpen en dan juist daardoor heel grappig kunnen zijn: zij laten zich weliswaar gelden en plaatsen zich op de voorgrond maar zijn toch in staat zich in te houden en de ander te respecteren met grappige uitlatingen.

   Maar niet iedereen kan het eigen ego uitlachen en dat ook durven zeggen.
   Dat is eigenlijk voor de meeste mensen niet zo gemakkelijk, maar men kan het wel leren.

   1. Fijn dat je dit schrijft, beste eric. Leuk. Dat geeft ook een positieve draai aan iets, vind ik. Humor is, nu je het zo schrijft moet ik daar aan denken, een zeer mooi vaak positief ‘wapen’.

  2. Derks,

   Heel erg bedankt voor deze ‘mooie’ woorden. (Ook al beschrijven ze de ‘harde’ realiteit.) (‘Mooie’ omdat ze zeker mooi klinken in mij oren, en waarachtig voelen en waarschijnlijk ook zijn, maar ook sterk en krachtig en wellicht zelfs misschien wat ‘lelijk’ lijken.) Ik zou zeggen, ik zou wel willen dat het beter zou zijn.

   Zelfs die erfelijkheid begrijp en herken ik. Meerdere ouders maken zich daar zorgen over natuurlijk, vooral als ze wat wijzer zijn. Dus die zorgen lijken me niet onterecht. Maar, dat weet ik ook; mijn vader zei het me nog; geen zorgen maken, alles komt uiteindelijk goed. Of zoals de Wijsheid zelf sprak; geen zorgen voor de dag van morgen, want die heeft zijn eigen zorgen. Men kan niet meer dan zijn best doen.

 80. Graag wil ik hier nog eens een kort pleidooi houden voor prudentie (voorzichtigheid) bij het plakken van een etiket op een concreet mens. Van de concrete mens weten we namelijk vaak véél te weinig om een rechtvaardig oordeel te kunnen afgeven. Psychiaters en psychologen (elk altijd met zijn/haar eigen specialisatie; niet elke psycholoog is dan ook een kundig, allround analyticus/analytica!) kunnen vaak al geen correcte voorspellende inschatting maken na lange consultaties van een patiënt. Een moderne goede psychoanalyse beziet de mens altijd in zijn/haar gehele context c.q. leefsituatie. (de familieopstelling) Het aantal criminelen bijvoorbeeld dat recidiveert mag dan in verhouding tot het totaal aan misdadigers relatief laag zijn, maar als het fout gaat dan gaat het meestal ook gruwelijk fout. Psychologen /psychiaters zijn dus niet onfeilbaar ook al zijn ze gepromoveerd.

  We zijn als mensen – en zeker bij gebrek aan voldoende kennis en levenswijsheid – graag geneigd om onze vermeende tegenstanders (zij die niet doen wat wij willen en verwachten) de ander te voorzien van een negatieve kwalificatie. De ander heeft het als eerste altijd gedaan, nietwaar. Maar is dat terecht? Waar blijft ‘de hand in eigen boezem’?
  In een relatie gaat het altijd om minstens twee mensen met een eigen voorgeschiedenis én ontwikkeling (psychisch/spiritueel plus fysiek – denk aan veranderingen in de verhouding mannelijke en vrouwelijke hormonen) in én tijdens de relatie. Gedragspatronen worden ook aangeleerd vanuit kennis uit verleden én heden!

  De volgende vraag moet daarom ook ALTIJD beantwoord worden: wat is de concrete inbreng van beide partners in de relatie (geweest) – hoe reageren zij op elkaar – en wat is de inbreng van eventuele derden (kinderen, schoonkinderen, schoon- plus grootouders enz.)? Wie uit een giftige relatie met de eigen familie denkt te ontsnappen door snel een huwelijk aan te gaan c.q. door een huwelijk in een vergiftigde situatie terechtkomt welke men door hevige verliefdheid niet onderkent, die komt van de regen in de drup, maar hoeft zelf helemaal niet het probleem te zijn. Met evenveel recht moet men veronderstellen dat de nieuwe situatie c.q. de nieuwe partner en zijn/haar voorgeschiedenis het probleem is waar niet goed mee om te gaan is. Dus: wie is nu eigenlijk de narcist, de eeuwige manipulator, verholen machtswellusteling(e)? Wij worden nu eenmaal niet geboren en opgevoed om giftige relaties te onderkennen, laat staan daar gezond mee om te gaan zonder zelf schade / misvorming op te lopen. Dan toch een etiket opgeplakt te krijgen als ‘boosdoener’ of ‘narcist’ enz. kan dan ook heel onrechtvaardig en onnodig beschadigend zijn. Ergo, we zouden dat etiketteren moeten vermijden. Vooral ook omdat het gemakkelijk een ‘selffulfilling prophecy’ wordt als mensen erin gaan geloven, en zo onnodig van kwaad tot erger voert, ten koste van menselijk levensgeluk. Niemand kan of mag zich dat veroorloven.

  Over NARCISME en NARCISTEN
  Een soort definitie was hier in 2021 te lezen, namelijk:

  “Narcisme is een extreme variant van ‘jezelf groot maken’. Wie zijn zelfbeeld op die manier moet stutten is vaak heel lastig voor zijn omgeving. Een van de kenmerken van iemand met narcisme is dat ze geen kritiek verdragen. Vriendschappen duren daardoor zolang als de vrienden het zelfgevoel van de narcist bevestigen. Als die bevestiging wegvalt, verbreekt de narcist het contact.
  Een liefdesrelatie met een narcist blijft in de ‘passionele’ fase en komt niet in de hechtingsfase (wel lust, geen liefde). Bovendien moet de partner van een narcist altijd enorm zijn best doen om het leuk en gezellig te hebben samen.”

  Bij kritische beschouwing blijkt hier veel op af te dingen. Vooral blijkt: op wie zijn die kenmerken nu eigenlijk NIET – minstens rudimentair – óók van toepassing?

  De conclusie zou moeten zijn: pas op met het etiket narcist. Wellicht ben je er zelf eentje en gebruik je genoemd etiket om jouw schuld in de tragedie c.q. de aandacht die gericht is op jou te verleggen naar een kwetsbaar individu dat jij gewoon niet begrijpt.

  Kijk dus vooral in de spiegel c.q. laat je kritisch bevragen – een spiegel voorhouden – door een of meer onafhankelijke derde. Ben je werkelijk lief, begripvol, vergevingsgezind, opbouwend, barmhartig genoeg geweest?

  Besef wel: aan de hemelpoort wordt straks niet gevraagd hoeveel diploma’s c.q. geld je hebt vergaard, maar hoe en hoeveel heb je echt liefgehad!

  Beseffen we dus voldoende dat we zondaars zijn, mensen die vaak tekortschieten en zelf afhankelijk zijn van MERCY, Genade, en wel van Godswege en van medemensen. Wanneer gaan we dat in ons spreken en overig gedrag ook daadwerkelijk omzetten?

  Begin dus met het goede voornemen en richt je op de liefde voor God in Christus. Lees en overweeg dagelijks de H. Schrift. Als je dat eigen is geworden, komt de rest vanzelf als je trouw blijft aan deze raad. De beloning van Godswege zal groots zijn.

 81. Ter informatie (1)

  From ‘Psychology Today’, july 8, 2018 | reviewed bij Liby Ma

  “Psychologist Stephen Johnson writes that the narcissist is someone who has “buried his true self-expression in response to early injuries and replaced it with a highly developed, compensatory false self.” This alternate persona to the real self often comes across as grandiose, “above others,” and self-absorbed.

  Narcissistic rage can be defined as intense anger, aggression, or passive-aggression when a narcissist experiences a setback or disappointment, which shatters his (or her) illusions of grandiosity, entitlement, and superiority, and triggers inner inadequacy, shame, and vulnerability.

  Examples of narcissistic rage range from intense outbursts and sudden fits of anger, to passive-aggression acts such as simmering resentment, icy silence, deliberate neglect, or cutting sarcasm. What distinguishes narcissistic rage from normal anger is that it is usually unreasonable, disproportional, and cuttingly aggressive (or intensely passive-aggressive), all because the narcissists’ wants and wishes are not being catered to. It is a blow to their superficial, idealized self-image.

  (It is important to note that not all angry outbursts are narcissistic. There may be other factors at work, such as chemical imbalance, head injure, drugs and alcohol, etc.)”

  0-0-0-0

  Biografieprofessor Hans Renders stelt in de inleiding van “Privé in de politieke biografie” (Boom Uitgevers, A’dam, 2007): de sleutelvraag in elke biografie luidt waar ‘de verborgen wond’ zich bevindt.

  (Men kan dat natuurlijk ook zeggen van elk neurotisch gedrag en of dwangmatig herhalingspatroon in ad hominem reacties op medemensen!)

 82. Ter informatie (2)

  Wie kan naar waarheid, met de hand op zijn/haar hart, beweren en volhouden dat geen enkele van de volgende kenmerken niet ook op hem/haar van toepassing is? Het gaat dus NIET om één van de kenmerken, maar om het samengaan van meerdere kenmerken die hieronder beschreven staan.

  Uit Psychologie Magazine

  21 kenmerken van de narcist

  Hoe kun je iemand met een narcistische persoonlijkheid herkennen? Hoogleraar sociale psychologie R. V. onderscheidt in onderstaande lijst 21 kenmerken van de narcist.

  1. Narcisten zijn charismatisch bij de eerste kennismaking. Ze stralen zelfvertrouwen en bekwaamheid uit, zijn warm, charmant en geïnteresseerd (ten minste, dat denk je). Ze geven je het gevoel dat je speciaal bent, zijn geestig en hebben een vlotte babbel. Hoe charismatischer ze zijn, hoe langer het duurt ze te ontmaskeren.

  2. Narcisten scoren goed bij de andere sekse: ze zijn op hun gemak, ongeremd, extravert en losjes. Ze zijn aantrekkelijk – mede doordat ze meer aandacht aan hun uiterlijk besteden dan gemiddeld. Ze worden vaak gezien als aantrekkelijk voor een relatie (want: sexy) en minder voor een vriendschap.

  3. Narcisten hebben relatief veel seksuele partners gehad en beginnen makkelijk nieuwe relaties. Seks is vaak kortdurend en hardhandig: het toont weinig vormen van emotionele verbondenheid. Tijdens een relatie kijken ze vaak al om zich heen of ze een leuker iemand ontdekken en door die geringe betrokkenheid zijn ze ook vaker ontrouw. De jacht is altijd geopend en narcisten plegen gemakkelijker overspel.

  4. Een opvallend kenmerk: een narcist is betrekkelijk ongevoelig voor het ‘knuffelhormoon’ oxytocine, waardoor ie niet goed in staat is tot binding en intimiteit. Het gevolg is meestal dat zijn relatie weinig diepgang bereikt – zowel op relationeel, seksueel als emotioneel gebied. Een goed gesprek voeren over de relatie of het leven? Bijna onmogelijk, want de narcist gaat echte intimiteit het liefst uit de weg.

  5. Vermoedelijk hebben narcisten ook weinig spiegelneuronen, waardoor ze niet goed in staat zijn tot empathie. Een ander kenmerk van een narcist is dat hij weinig verantwoordelijkheidsgevoel kent. Het bewustzijn voor zijn eigen geluk en dat van anderen ontbreekt. Dit bewustzijn komt voort uit het geweten, de integriteit, gevoel van verbondenheid, sympathie en dus ook empathie.

  6. Narcisten zijn overtuigd van hun eigen superioriteit. Ze hebben op het eerste gezicht een groot gevoel van eigenwaarde en stralen vertrouwen uit. Het tegendeel is echter het geval: juist het gebrek aan zelfvertrouwen compenseert de narcist met arrogantie en een gevoel van superioriteit.

  7. Narcisten geven anderen weinig waardering. Ze voelen zich niet verantwoordelijk en leggen hun verantwoordelijkheden bij anderen neer, zonder die daarvoor de waardering te geven. En als de ander ergens goed in is, gaan ze de strijd aan. Ze willen altijd béter zijn.

  8. Narcisten hebben imago-doelen (wat vindt de ander van mij?) in plaats van compassie-doelen (hoe maak ik het leuk voor de ander?). De buitenwereld is voor de narcist van groot belang: ze zien hun partner vaak meer als statusobject dan als geliefde met wie ze intieme, persoonlijke band aangaan.

  9. Narcisten haken af wanneer iemand iets emotioneels meemaakt. Emoties kunnen ze niet aan, en nog lastiger: vaak kunnen ze met hun hoofd niet bij de emotionele situatie, waardoor ze zulke momenten het liefst vermijden..

  10. Narcisten zetten anderen in voor hun eigen plannen zonder zich daarbij af te vragen wat de ander eigenlijk wil. Hun inlevingsvermogen is onderontwikkeld: narcisten zijn obsessief bezig met eigen behoeftes en kunnen daarbij meedogenloos te werk gaan.

  11. Narcisten zijn vooral uit op hun eigen voordeel en denken ook recht te hebben op bepaalde privileges vanwege hun vermeende bijzondere kwaliteiten. Ondertussen laten ze anderen geloven in hun goede bedoelingen. Ze hebben een talent om overal een draai aan te geven waardoor de ánder onredelijk of dom lijkt. Dit wordt ook wel “gaslighting” genoemd.

  12. Narcisten geven graag anderen de schuld en wijzen op hun gebreken terwijl ze zichzelf zien als slachtoffer: het ligt altijd aan de ander, de narcist doet nóóit iets verkeerd.

  13. Narcisten zien liefde als een spel: ze spelen met de gevoelens van de ander, bijvoorbeeld door ze aan te trekken en af te stoten of door ze in het ongewisse te laten. Ze willen de baas zijn, houden afstand en doen er alles aan om maar niet afhankelijk van hun partner te worden.

  14. Narcisten hebben behoefte aan aandacht, bewondering en erkenning; ze zijn vaak succesvol in hun werk door zelfvertrouwen, flair en sociale dominantie. Ze hebben minder behoefte aan sympathie, genegenheid of verbondenheid.

  15. Narcisten hebben voor alles behoefte aan macht en controle en zijn mede daardoor snel jaloers. Als ze in een relatie zitten, hebben ze altijd de vrees om verlaten te worden, wat hun hunkering naar macht en controle alleen maar vergroot. Het komt ook voor dat de narcist de partner juist beschuldigt van jaloezie.

  16. Narcisten zien hun partner als ‘aanhang’ die hun eigen status en bijzonderheid onderstreept (denk maar aan de zogenaamde ‘trophy wife’).

  17. Narcisten liegen, draaien en komen hun beloftes niet na. Als liegen effectief blijkt, zullen narcisten het blijven doen. Het liegen kan zelfs dwangmatig zijn of een gedragsgewoonte worden. Een van de kenmerken van een narcist is namelijk dat ze niet alleen liegen tegen anderen, maar ook tegen zichzelf.

  18. Narcisten isoleren hun partner van vrienden en familie en ze spelen mensen tegen elkaar uit. Ze houden hun partner nauwlettend in de gaten en willen voortdurend testen of de partner wel genoeg van hen houdt.

  19. Narcisten kunnen extreem boos worden als ze kritiek krijgen of onvoldoende erkenning. Dat mondt uit in ‘narcissistic rage’: vijandig en boos gedrag waarin je bijvoorbeeld wordt doodgezwegen.

  20. Narcisten zijn vooral gekrenkte mensen. Door die narcistische krenking zijn ze vaak in conflict met anderen. Mensen met een narcistische persoonlijkheid willen dat alles gaat zoals zij dat voor ogen hebben en kunnen woedend worden als iemand hen tegenspreekt of kritiek geeft.

  21. Narcisten hebben zelden of nooit berouw en doen niet aan zelfreflectie. Als je denkt dat narcisten berouw tonen, is dat vaak voor de vorm: ze proberen je voor hun karretje te spannen. Maar oprechte berouw of zelfreflectie staat eenvoudig niet in hun woordenboek. Het boeit hen niet.

  1. N.N.

   Veel te lang. Dit kunnen normale mensen niet volgen.
   Een meester heeft niet veel woorden nodig. Daaraan herkent men de meester. Dus veel korter en beknopter schrijven, als u het mij vraagt.

   1. N.N.
    Waar slaat dát nu weer op? eric meldt dat u volgens hem teveel relativeert en in plaats van dat te beantwoorden, duwt u hem in een calvinistisch hokje, wat u dan tussen neus en lippen geen (erge) schande lijkt te vinden, maar de pas ingetreden eric moet nog wel veel bijleren en dan vooral van de jezuïet Pater Bots.
    Omdat eric één klein zinnetje schrijft, die volgens mij hout snijdt. En gaat u hem wijzen op het bestaan van de overwegingen van pater Bots die dan ook nog ’s driemaal herhaald worden. Nou ja, het zal wel goed bedoeld zijn, maar vroeger had al ik de pé aan zulk soort taal.

  1. @ N.N.,
   Wanneer men op geen enkele wijze tot minimum kennis of begrip kan komen over handelingen en bedoelingen van de tegenstrever blijft misschien inderdaad geen andere mogelijkheid dan berusten en letterlijk in de goot liggen en zelfs in die laagst mogelijke positie toch nog te blijven ademen zich afvragend hoe het mogelijk is dat het leven gewoon verder gaat met en ondanks de eigen onbegrepen dwaasheid en dus eindeloos over zich heen laten lopen, totdat er een nog grotere tegenstrever verschijnt die uitbundig misbruik maakt van die laagst mogelijke positie zodat men begrijpt dat men echt in een gevangenis zit en ontdekt dat men van kop tot teen in ketens vastligt.
   U, N.N., zult dan niet waarachtig bevrijden maar eigenlijk bevestigen, daardoor bijna een doodsoordeel uitsprekend.

   Het bijbelboek Job verschaft kennis en begrip. Goddank.

   Misschien is het ook nuttig even er aan te herinneren dat het vers Mattheus 17:21 (in sommige bijbels is dat vers 20) in te veel bijbels helemaal niet afgedrukt staat of dat er in een voetnota op vreemde wijze naar wordt gerefereerd zonder duidelijk te maken waar het over gaat. Ook sommige mensen kunnen niet-uitdrijfbare duivels zijn.

   1. @Eric,
    Indien U in nood verkeert, heeft U alle recht om voor Uzelf op te komen, maar wees dan ook zo wijs om de zwarte piet niet openlijk door te schuiven naar de mens(en) waarmee U niet kunt dealen. De oorzaak voor uw onvermogen in de moeilijke situatie kan immers ook aan U liggen, bijv. omdat U het benodigde sociale kapitaal (taalkennis, kennis van de gewoonten, rituelen, omgangsvormen enz. in het milieu van de persoon waarmee U niet overweg kunt) niet heeft meegekregen in uw eigen opvoeding en vorming. Daarom bent U echter nog geen minderwaardig wezen, maar slechts anders opgevoed en geconditioneerd. Dát erkennen is geen schande. Tegelijk betekent dat ook dat die andere persoon – die waarmee U niet kunt dealen – NIET slecht is of zelfs des duivels en een exorcisme nodig zou hebben enz., maar even beperkt als U. Waar twee mensen strijden, daat hebben ook twee mensen ‘schuld’ en wordt ook meestal door beide partijen pijn geleden. Uw tegenstand(st)er van een etiket uit het psychiatrische vocabulaire voorzien, komt U, komt ons leken echter niet toe! DAT LAATSE OORDEEL LATE MEN LIEVER AAN SPECIALISTEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG, ZOALS PSYCHIATERS ENZ.

    Men spreke dus liever niet OVER een ander, maar alleen voor én over zichzelf, plus het eigen onvermogen, eventueel de eigen tekorten c.q. zondigheid, zo men wil. God in Christus heeft ons allen lief, is ons allen immer nabij, psychiatrisch patiënt of niet!

  1. @Eric,
   Is dan alles goed, toegestaan, van evenveel waarde;
   moet men soms alles mijden dat ooit ergens, bij iemand irritatie, een prik of pijntje kan oproepen?

   Het spijt me dus voor U. If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen!

   Bovendien: niemand wordt of is verplicht om alles te lezen wat hier of elders op Internet wordt gepubliceerd. U bent ook niet verplicht om als persvoorlichter o.i.d. namens deze site op te treden.

   Dus, wil U het geestelijk / emotioneel rustiger hebben dan nu, stop dan vooral met het aangaan / laten voortduren van verplichtingen die teveel zijn voor uw psychisch welbevinden, en klaag niet over anderen die geen rekening kunnen / willen houden met uw, veelal geheime / verborgen taboes c.q. verborgen wonden.

   Een andere mogelijkheid is – ze is hier al vaker aangedragen, maar de geheimzinnige eigenaar(s) c.q. onzichtbare redactie wil, of kan hier niet op ingaan, omdat ze slechts een avatar c.q. zelfstandig opererende A.I. is (?)
   – laat reageerders na uitvoerige screening eerst inloggen;
   – wees streng bij de beoordeling van reacties. Alles dat niet ingaat op het thema van het hoofdartikel zou men toelating kunnen weigeren.

   Hoe dan ook, zorg goed voor uzelf en vraag niet teveel van uzelf. Geluk heeft U ook grotendeels zelf in de hand. U bent er dus ook allereerst zelf voor verantwoordelijk en niet wij! Wellicht is uw geïsoleerde leefwijze – en de consequentie daarvan: veel te weinig tegenspraak, en dus een veel te dunnen (spreekwoordelijke) ‘dikke huid’. U moet, ja hoeft zich niet alles persoonlijk aan te trekken. U bent niet verantwoordelijk voor wat anderen denken en zeggen. Laat anderen dus hun eigen verantwoordelijkheid! Laat de mensen dus maar kletsen. Geef uzelf aan God in Christus en U zult wederliefde genoeg ervaren om op te leven en functioneren.

   Moge de liefde en vrede van Christus spoedig ook uw deel zijn.

 83. @ N.N., — ( antwoord op 27 maart 2023 om 15:02)

  moesten we Amerikanen zijn dan was u meer dan waarschijnlijk geliefd bij de zogenaamde ‘Democraten’.

  Eerst moest ik me terug instellen op de Traditionele RKK.
  Dat is niet vanzelfsprekend.
  Men mag niet onderschatten hoe moeilijk het leven werd door de enorme misleidingen.

  Ik verwijs nogmaals naar Mattheus 17:21 (20) dat in veel bijbels niet werd afgedrukt, soms wel een verwijzing naar een vreemde voetnota. Daar houd ik het dus op : het is een persoonlijk gevecht tegen de duivel.
  Een Katholieke overheid zou er eigenlijk moeten op toezien dat hekserij wordt bestreden maar in deze tijd is dat niet meer mogelijk. We leven nu in een tijd dat de de mensheid zeer veel duivels aantrekt. Dat betekent dat de volgende jaren verschrikkelijk zullen zijn voor iedereen.

  De invoering van ‘modernisme’ in de kerk heeft zeer veel mensen een vermeende vrijheid voorgelogen, zij slikten dat want “we moeten met onze tijd meegaan”. Dat wil zeggen dat God zich aan onze zogenaamde ‘vooruitgang’ moet aanpassen !
  Dat is onmogelijk.

  De geestelijke wereld is zoveel boeiender dan dit kleine aardse louteringsplaatsje. Alles wat we hebben en zijn heeft een geestelijke oorsprong. En daarmee zitten we dus bij het Eerste Gebod.
  Dat betekent ook dat het ‘modernisme’ moet verdwijnen. Het moet van de aardbodem weggevaagd worden. Een samenleving waar God niet op de eerste plaats staat is gedoemd.
  Herinner u Sodoma en Gomorra.

  1. @Eric,
   U verlangt veel teveel. Van de Boeddha en of de boeddhisten heeft U waarschijnlijk toch al eens geleerd dat al het menselijk lijden voortkomt uit verlangen dat de mens is gaan beheersen. Stop dus dat verlangen. Is de wereld te groot voor uw bevattingsvermogen, maar uw wereld dan kleiner, overzichtelijk, en blijf daar zo lang als nodig is.

   Voorts wil U dit verwijderen en dat veranderen. Maar U bent daartoe helemaal niet bij machte.
   Stop dus met het denken in termen als verwijderen en veranderen. Dat type denken doet U geen goed en bewerkt niets anders dan nog meer depressiviteit.

   Laat al wat schadelijk is dus los, en wellicht allereerst Internet c.q. dit type site. Uw geestelijke gezondheid is belangrijker dan wat er hier ook aan geleuter verschijnt.

   1. @ N.N.,
    Het verlangen dat voortkomt uit ambities is inderdaad erg pijnlijk want men plaatst dat op de eerste plaats zodat er voor God is geen tijd meer overblijft. Dat is niet eens helemaal wat boedhisten bedoelen al hebben zij deels gelijk. Zoek een ernstige boedhistische kloosterling en zeg hem dat hij Jezus persoonlijk kan Ontmoeten in zijn ernstige meditaties. Wanneer dan die beloftevolle ontmoeting plaatsvindt wordt hij meteen christen.

    Maar dat is wat men de ‘moderne’ mens niet meer aan het verstand kan brengen.

    Het is uw en mijn plicht iedereen trachten te verwijzen naar die o zo noodzakelijke persoonlijke Ontmoeting.

    Maar God gunt ons volledige vrijheid van handelen en denken omdat de Liefde voor Hem alleen kan tot stand komen vanuit de volledige vrijheid. Liefde kan niet voortspruiten uit het louter vervullen van opgelegde plichten. Maar men kan wel grote plichten op zich nemen wanneer men tot de grote LIefdes-Vrijheid gekomen is, o.a. door de duivel te overwinnen met Gods hulp.

    Dat betekent immers ook God volledig gehoorzamen vanuit die geestelijke Liefdes-Vrijheid.
    Gehoorzamen is blijkbaar een van de moeilijkste dingen op aarde.

 84. @N.N.,
  U schrijft in Uw laatste reactie: “Uw geestelijke gezondheid is belangrijker dan wat er hier ook aan geleuter verschijnt.”
  Waarom leest U al dat ‘geleuter” en reageert U zelfs op al dat ‘geleuter”?
  U maakt dus van UZÉLF een leuteraar (= een onnozele dwaas, die er maar op los kletst).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht