De valse christussen van onze tijd

Jezus waarschuwde ons voor valse christussen die zouden komen.

Uit Matteüs 24,1-31:

(4-5) Jezus antwoordde: ‘Past op dat ge u door niemand laat misleiden. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en velen zullen zij misleiden. (…)

(23-27)  Wanneer dan iemand u zegt: Hier is de Christus of daar, gelooft het niet! Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk zou zijn zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Ziet, Ik heb het u voorspeld. Als men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit; of: Hij is binnenshuis, gelooft het niet. Want zoals bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon.

(30) Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, alle stammen van de aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met grote macht en heerlijkheid.

Welnu, er wandelen al tal van valse christussen rond op deze aarde. Wat bijzonder is, is dat de meeste valse christussen een openbaring (van Satan) kregen die hen vertelde dat ze eigenlijk de reïncarnatie van Jezus Christus zijn. Wat vooral opvalt is dat dit fenomeen zich pas echt voordoet vanaf de 19de eeuw, met een grote toename in de 20ste eeuw. Veel zelfverklaarde messiassen hadden echter niet zoveel bekendheid. Nu echter, doet zich een piek voor van zelfverklaarde messiassen met een grote aanhang, mede dankzij de huidige communicatiemiddelen.

‘Jezus Christus’ in Australië

Zijn echte naam is Alan John Miller. Hij was voorheen een predikant bij de Jehova’s getuigen, maar door een incident met een prostituee werd hij daar buiten gegooid. Hij kreeg al van kindsbeen af allerhande visioenen. Op 33-jarige leeftijd kwam hij tot de conclusie dat hij Jezus is. Hij heeft een gemeenschap gesticht nabij Kingaroy in Queensland in Noord Australië. Hij woont samen met ‘Maria Magdalena’, heeft tal van volgelingen en beweert dat hij reeds 100.000 dvd’s met zijn leer verspreid heeft. Hij bezit bovendien een soort ‘bovennatuurlijke gave’ om op de emoties van mensen in te spelen.

‘Inri Christo’ in Brazilië

Inri Christo, geboren als Alvaro Theiss, is 66 jaar oud en beweert al tientallen jaren dat hij de teruggekeerde christus is. In 1979 gehoorzaamde hij aan een stem in zijn hoofd, die hem vertelde om te vasten. Toen zei de raspende stem “Ik ben uw vader” en hij openbaarde zich als de ‘God’ van Abraham, Isaak en Jacob. De stem zei dat hij dezelfde Christus is die 2000 jaar geleden werd gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij lanceerde een pelgrimage in een heel aantal landen en kondigt aan dat zijn missie zal volbracht worden met een nieuw tijdperk van vrede. Hij leeft in gemeenschap met een aantal vrouwen op een domein met villa, zwembad, kapel en een grote tuin. Ze verspreiden zijn leer via het internet en rijden vaak in steden  rond met de ‘christusmobiel’ waar hij dan op plaatsneemt.

‘Jezus’ van Siberië

Sergey Anatolyevitch Torop was 29 jaar toen hij een openbaring kreeg dat hij de reïncarnatie van Christus is. Hij stichtte de ‘Kerk van het Laatste Testament’, beter bekend als de ‘Gemeenschap van het Verenigde Geloof’. Hij is door zijn volgelingen bekend als ‘Vissarion’ en hij woont er samen met hen in een klein dorp in de Siberische Taiga in Oost-Rusland. Hij heeft 4000 volgelingen ter plaatse en ruim 10.000 volgelingen wereldwijd.

Jezus Christus’ op de Filippijnen

Appollo Quibolloy noemt zichzelf de ‘aangeduide Zoon van God’. Hij woont op een ommuurd erf dat hij het ‘koninkrijk van Jezus Christus’ noemt en hij heeft 4 miljoen volgelingen op de Filipijnen en 2 miljoen elders in de wereld. Hij was voorheen een Evangelische predikant, totdat hij besefte dat hij eigenlijk zelf Jezus is. Hij stichtte in 1985 zijn kerk: ‘Het Koninkrijk van Jezus Christus, de Naam boven Alle Namen.’  Hij beschikt over een wereldwijd televisiekanaal, 17 radiostations en twee kranten. Dit is verreweg de meest populaire ‘teruggekeerde christus’.

Nu zullen we de grote religies overlopen, en hun kijk op de komst van een messias

Het Boeddhisme

buddha

Binnen het boeddhisme is Maitreya de toekomstige Boeddha. Maitreya zal op aarde geboren worden, verlichting bereiken en een pure ‘dhamma’ onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger van de historische Sakyamuni Boeddha. Hij werd het eerst benoemd in de Maitreyavyakarana, een tekst in het Sanskriet. De Maitreya zal in slechts zeven dagen de verlichting bereiken.

Opdat de wereld de komst realiseert moeten verschillende condities worden vervuld: geschenken moeten aan monniken worden gegeven, morele voorschriften moeten worden gevolgd en offers moeten worden gemaakt bij heiligdommen.

Volgens de “profetie” zal de komst van de tweede Boeddha een eind aan oorlog, hongersnood en ziekte maken en een nieuwe samenleving gebaseerd op tolerantie en liefde creëren.

De Islam

?? ??? ? ?? ??? ??? ????? ????? ??????

Binnen de Islam is er nogal onduidelijkheid omtrent wiens wederkomst men op aarde verwacht. Binnen heel wat Islamitische stromingen wordt de Imam Mahdi verwacht, de Islamitische bevrijder die voor zeven jaar zal regeren op aarde, vóór de Dag van het Oordeel, en de wereld zal bevrijden van het kwaad. Sommigen verwachten tevens de terugkomst van Isa, of de “profeet” Jezus Christus die Mahdi zal helpen te strijden tegen een valse messias Masi Al-Dajjal. Men zegt dat ze oorlog zullen voeren.

Binnen het Soennisme denkt men dat Mahdi de opvolger van Mohammed is, en dat hij zal terugkomen om over de wereld te heersen en rechtvaardigheid te herstellen, en dit alles voordat de Dag van het Oordeel komt.

Het Judaïsme (Jodendom)

jesus-as-maitreya

De verwachting van een messias bij het Judaïsme is in de afgelopen 2000 jaar nog altijd niet veranderd.  Het bestaan van Jezus Christus wordt vaak ontkend of hij wordt afgedaan als een onbelangrijk persoon, ofwel een lijdende dienstknecht, zoon van Jozef, die niet de echte messias is, want in hun ogen is de echte messias de glorieuze. Alhoewel Hij expliciet voorkomt in de boeken die ten grondslag liggen aan het Jodendom, weten ze altijd weer argumenten te bedenken die weerspreken dat Jezus Christus hun lang verwachte messias is. Ze kijken daarom uit naar een tweede messias, die met grote luister en pracht tevoorschijn zal komen en een (zichtbaar) rijk op aarde zal komen stichten en de Derde Tempel zal bouwen.

Het Hindoeïsme

hinduism1

Binnen het Hindoeïsme wordt de incarnatie van de god Vishnu verwacht.  Men stelt dat deze god zich 10 keer zou incarneren op deze aarde, in de vorm van een avatar. De laatste twee incarnaties waren Krishna en Boeddha. De tiende en laatste incarnatie moet nog komen. Deze wordt Kalkin genoemd. Men stelt dat deze een einde zal maken aan het huidige tijdperk en de vrede zal bewerkstelligen en het kwaad verdelgen. Men verwacht dat hij dezelfde krachten zal hebben als de heer Krishna.  Hij wordt voorgesteld als een redder.

De New-Age

newage

De New Age kijkt uit naar de komst van de messias en wereldleraar Maitreya. In de New Age zijn er ook voorspellingen bekend over deze messias.

Maitreya zal verschijnen wanneer catastrofen zich in de wereld manifesteren, en wanneer er een grote verandering gebeurt in de wereldeconomie. Hij zal een Nieuwe Wereldreligie tot stand brengen.

De nieuwe wetenschap zal zijn goddelijkheid aantonen en dit zal leiden tot de Nieuwe Wereldreligie. Het aloude schisma tussen alle religies en wetenschap zal genezen worden.

… Deze mensen zouden dan beseffen dat er slechts Eén Religie is en Eén Kerk en dat dezelfde God werkt door vele godsdiensten, vele rassen en vele kleuren van de mensheid. De volheid van de Waarheid zal enkel gerealiseerd worden door het finaal samenbrengen van deze godsdiensten in een Universele Kerk en de Ene Wereldreligie.

211164-bigthumbnail

Maitreya zal geholpen worden door de “Meester Jezus”, die  (toen) “binnenkort” de controle in de Rooms Katholieke Kerk zou overnemen en die het Christendom ertoe zal brengen om Maitreya te aanvaarden als de teruggekomen Christus. Hij zal een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van vrede in het Midden Oosten.

De Theosofie

images0ZBEOJ9Q

Theosofie, wijsheidsreligie of esoterische wijsbegeerte is een religieuze filosofie en metafysica die stelt dat alle religies pogingen van een goddelijke macht zijn om de mensheid tot grotere perfectie te brengen. Daarom stelt de theosofie dat elke religie een deel van de waarheid in zich heeft.

Binnen deze Satanische religie wordt er ook gehandeld over een soort messias.  De messias Maitreya verscheen al tal van keer aan de mensheid. Zo stelt men dat Maitreya reeds in het oude Atlantis leefde, dat hij verscheen als een Hierophant in het Oude Egypte, als de Hindu Krishna, als een hogepriester in het Oude Indië, en als Christus in Israël, tijdens de 3-jarige missie van Jezus. Dit zijn volgens de Theosofie allemaal één en dezelfde ‘messias’. En Maitreya wordt binnenkort terug op de aarde verwacht als een grote wereldleraar.

De concepten van een wereldleraar, een verborgen Spirituele Hiërarchie en van de Meesters van de Occulte Wijsheid, zoals beschreven in de Theosofische literatuur, blijven aanhangers hebben, vooral leden van de Theosofische Sociëteit, en in stijgende trend, aanhangers van de bijna-theosofische en niet-theosofische New-Age. Maar zelfs binnen kringen van de VN heeft dit aanhangers.

Lucis Trust binnen de VN

UN-flag

lucistrust

Lucis Trust is de uitgeverij die materiaal van de VN print en verspreidt. Het is een schrikwekkende indicatie van de heidense natuur van de Verenigde Naties.

Lucis Trust werd gesticht in 1922 als “Lucifer Trust” door Alice Bailey als het publicatiebedrijf om de boeken van Bailey en Blavatsky en de Theosofische Sociëteit te drukken en te verspreiden. Bailey veranderde de naam in Lucis Trust, omdat Lucifer Trust de ware natuur van de New Age beweging te duidelijk weergaf (Lucifer = Satan, de duivel). Een snel bezoek aan een New Age boekwinkel zal duidelijk tonen dat veel hard-core New Age boeken gepubliceerd werden door Lucis Trust. Op een gegeven moment was het kantoor van Lucis Trust in New York, gelegen op het Verenigde Natiënplein 666, en het is lid van de Economische en Sociale Raad van de VN onder een interessant en goed ogende agenda, namelijk “World Goodwill”: Wereld Welwillendheid.

worldgoodwill

Alice Bailey suggereerde in een boek ‘Educatie voor een Nieuw Tijdperk’, dat in het nieuw tijdperk, Wereldburgerschap het doel van de verlichten zou moeten zijn, met een wereldfederatie en een wereld ‘brein’. Met andere woorden een Eén Wereld Regering, of een Nieuwe Wereld Orde. De VN is lang één van de voorbodes geweest voor een Nieuwe Spiritualiteit en het bijeenbrengen van een Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op oude occulte en vrijmetselaarsprincipes.

Zeven jaar na de geboorte van de VN, werd er een boek gepubliceerd door de theosofe en stichtster van Lucis Trust, Alice Bailey, die daarin vertelde dat: “ Bewijs van de groei van de menselijke intelligentie langs de vereiste wegen in voorbereiding van het nieuw tijdperk, kan gezien worden in de planning van verschillende naties en de inspanningen van de VN om een wereldplan te formuleren. Van in het begin van deze ontvouwingen, hebben drie occulte factoren de ontwikkeling van deze plannen begeleidt.” [Alice B. Bailey, Discipleship in the New Age (Lucis Press, 1955), Vol. II, p.35.]

Alhoewel ze niet uitdrukkelijk de drie occulte factoren beschreef, onthulde ze aan haar studenten dat “Binnen de VN, de kiem en het zaad van een grote internationale en mediterende reflectieve groep is, een groep van denkende en geïnformeerde mannen en vrouwen in wiens handen de bestemming van de mensheid ligt.”

Lucis Trust startte dus een groep, genaamd “World Goodwill”, een officiële niet-gouvernementele organisatie binnen de Verenigde Naties. Het doel van deze groep is “om samen te werken in de wereld voor de voorbereiding van de wederverschijning van de Christus.”

Wat staat er op de website van Lucis Trust?

herverschijnen christus

Het terug verschijnen van de Christus

“Dit is een tijd van voorbereiding, niet enkel voor een nieuwe beschaving en cultuur in een Nieuwe Wereld Orde, maar ook voor de komst van een nieuw spirituele dispensatie.

De mensheid is niet een niet-in-kaart gebrachte weg aan het volgen. Er is een goddelijk Plan in de Kosmos waar we deel van zijn. Op het einde van een tijdperk blijken menselijke bronnen en verwezenlijkte instellingen inadequaat te zijn om tegemoet te komen aan de problemen van de wereld. In deze tijd wordt er uitgekeken naar de advent van een Leraar, een spirituele leider of Avatar, en hij wordt ingeroepen door de massa’s van de mensheid in alle delen van de wereld.

Vandaag wordt het herverschijnen van de Wereldleraar, de Christus, verwacht door miljoenen, niet enkel door diegenen met het christelijk geloof, maar door diegenen van elk geloof die de Avatar onder andere namen verwacht – de Heer Maitreya, Krishna, Messias, Imam Mahdi en de Bodhisattva.

Glamour en vervorming omgeven dit centraal feit van een goddelijk antwoord aan de menselijke nood. Het feit van de overgang in een nieuw tijdperk is belangrijk. Voorbereiding door mannen en vrouwen van welwillendheid is noodzakelijk om nieuwe waarden voor het leven, nieuwe standaarden voor gedrag en nieuwe houdingen van samenwerking en niet-gescheidenheid te introduceren die leiden tot correcte menselijke relaties en een wereld in vrede. De komende Wereldleraar zal hoofdzakelijk bezorgd zijn, niet met het resultaat van de verleden fouten en onkunde, maar met de voorwaarden en noodzakelijkheden van een Nieuwe Wereld Orde en met de reorganisatie van het sociale structuur.

World Goodwill verspreidt educatieve en informatieve literatuur over deze thema’s. Een wereldgebed, de Grote Aanroeping, wordt verspreid op een wereldwijde schaal in veel talen en dialecten. World Goodwill werkt ook samen in het organiseren van de jaarlijkse Wereld-aanroepingsdag, die bijzonder focust op het gebruik van de Grote Aanroeping wereldwijd.”

Lees ook: Het herverschijnen van de Christus door A. Bailey.

De mens met het getal 666

Lezen we nu Apocalyps 13,15-17:

Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht. En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666.

Het beeld van het beest dat kan spreken kan wijzen op een AI robot, en het merkteken op een soort chip. We leven in een tijd dat alle technologie om deze profetie in vervulling te laten gaan, voorhanden is. Deze profetie slaat niet op één of ander ver toekomstbeeld, over een paar duizend jaar, noch slaat het op een tijdsperiode in de middeleeuwen of de periode van de eerste Christenen.

Het getal van de Antichrist zal dus 666 zijn. Vaak is geprobeerd om het getal toe te passen op o.a. keizer Nero, op verschillende pausen, of op bijvoorbeeld Hitler. Alleen leverden de getalswaarde van die namen niet 666 op. Een eigenschap van de Hebreeuwse en de Griekse taal is dat elke letter daarvan ook een apart getal voorstelt. Elk woord in de bijbel heeft dus een getalswaarde. Zo is de getalswaarde 358 afgeleid van het woord Messias. Het Hebreeuwse Massiach is opgebouwd uit de letters met de waarden 8 -10 – 300 – 40. Dit is bekend als de gematria van een woord.

Zoals we gezien hebben geven vele religies hun messias de naam Maitreya. Als Maitreya naar het Hebreeuws en het Grieks wordt vertaald en de getalswaarden worden opgeteld dan bekomt men het getal 666.

Hebreeuws:

maitreyahebr

Grieks (hier wordt altijd een sigma toegevoegd op het einde, messiah: messias, maitreya: maitreyas)

maitreya grieks

Gods openbaringen over de Antichrist

Als we het boek Apocalyps even buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat de vroegst bekende profetieën over de Antichrist komen uit de geschriften van Hildegard Van Bingen. Omstreeks halverwege de 12de eeuw ontving zij van God een visioen over de Antichrist en de eindtijd, welke zij neerpende in haar boek ‘Scivias’.

In de uitleg van het visioen wordt het volgende beschreven:

‘Zijn vader is Satan, maar die blijft onbekend totdat hij ontmaskerd wordt op de Jongste Dag. De moeder van de Antichrist werd bekend gemaakt als een ‘publieke’ vrouw, die als jong meisje in een afgelegen woestijn met duivelskunsten is opgevoed door zeer goddeloze mensen. Haar ouders wisten niet waar zij was en diegenen met wie zij samenleefde kenden haar niet. Zij had in het geheim gemeenschap met enkele mannen, maar de ‘oude slang’, die zich voordeed als een engel, bevruchtte haar. Zij wist zelf niet van welk zaad de zoon was die zij baarde. Zij leerde hem de duivelskunsten waarmee zij zelf was opgevoed. Toen deze ‘Zoon van het Verderf’ volwassen geworden was, ging hij ten strijde tegen de kinderen van Ecclesia. En zoals Lucifer aan het begin van de schepping riep: ‘Ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste!’, zo roept ook de Antichrist: ‘Ik ben de Verlosser van de wereld!’ Vele christenen zullen hem geloven en hem navolgen.

Deze profetie komt exact overeen met wat de H. Maagd in 1846 in La Salette zei tegen de kinderen Maximim en Melanie:

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. […] Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden. […] Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van de aartsengel Michaël.

Tussen 1909 en 1919 gaf God ook visioenen aan weeskinderen in de Adullam-zendingspost in Yunnanfu in de Yunnan provincie van China. Zij werden opgetekend door A.H. Baker.

De jongens van Adullam zagen deze “supermens”, die door de wereld gewenst wordt; het grote voorwerp van aanbidding, die Boeddhisten, Theosofen, Mohammedanen, en andere godsdiensten verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie sterke man, met de schoonheid en kracht van een jongeling. Ook zagen zij het beeld dat deze godloochenaar, die de Antichrist zelf is, volgens de profetieën te zijner tijd zal oprichten als een voorwerp van aanbidding, het beeld dat spreken kan en de wereld verleidt. Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie sterke man de Antichrist was. Zij zeiden dat een leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven.

Deze dingen hoeven ons niet bang te maken. Als wij slechts vertrouwen op de Heer, hoeven wij niets te vrezen.

Bron: Restkerk.net

identicon

Auteur:dmji

9 commentaren op “De valse christussen van onze tijd

 1. Michaël, man, moest ik lachen toen ik dat portret bovenaan van die charel zag. Oh! Hoe belachelijk! Ja die andere charels ken ik ook wel.
  Er zijn er nog veel meer als u opgesomd hebt, maar ja, misschien kunnen we er ook wel een telefoonboek mee vullen. Het zijn stuk voor stuk geestelijke gevangenissen. Sukkelaars die daar gevangen zitten.
  Mat 25:34 Dan zal de Koning zeggen tot hen, die aan zijn rechterhand staan: Komt, gezegenden van mijn Vader; neemt bezit van het rijk, dat voor u is bereid van de grondvesting der wereld af.
  Mat 25:35 Want Ik was hongerig, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik was dorstig, en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling, en gij naamt Mij op.
  Mat 25:36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; ziek, en gij hebt Mij bezocht: in de gevangenis, en gij zijt Mij komen bezoeken.
  Mat 25:37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heer, wanneer zagen we U hongerig, en spijsden we U: of dorstig, en gaven we U te drinken?
  Mat 25:38 Wanneer zagen we U als vreemdeling, en namen U op; of naakt, en hebben we U gekleed?
  Mat 25:39 Of wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis, en zijn we tot U gekomen?
  Mat 25:40 Dan zal de Koning hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 2. Een zeer goed artikel dat alles reeds omvat en laat zien dat er altijd valse christussen waren, en nu in onze tijd is dat niet anders!

 3. – Er zijn al veel valse christussen de revue gepasseerd, en je moet ze niet geloven.
  – Er zijn ook al veel charlatans geweest die dachten dat ze de kerkelijke leer en Christus moesten aanvullen of zelfs corrigeren. Die mensen zijn nog gevaarlijker dan de valse christussen, want ze zijn minder goed te herkennen. Maar ook die charlatans moet je niet geloven.

 4. –maitreya is niet de antichrist maar de valse profeet.
  Van wat wij door Benjamin Crème over maitreya weten is dat maitreya zijn dood heeft overwonnen en daardoor het lichtlichaam (op luciferische wijze)..heeft verworven en in de Himalaya leeft.

  Om zich te kunnen manifesteren in een zichtbare menselijke gestalte creëerde hij zich een manifestatie lichaam uit de etherische sferen..het is dus een schijn lichaam en daarom kan hij ook niet de antichrist zijn want die is van vlees en bloed.
  Hij is dus de Bijbelse valse profeet in 2Tess.2:3-4 en zijn meesters van wijsheid, die het vaticaan willen innemen.

  Nostradamus zegt het volgende …
  ..het volgend jaar ontdekt, ontdekt door de zondvloed, ((vloed van
  zonde in relatie met de Grote Waarschuwing)),
  ..worden twee leiders verkozen. De eerste zal het niet uithouden
  ((maitreya))
  ..Door te vluchten voor een schim, is voor één van hen de wijkplaats.
  ..Uitgeplunderd en vernietigd: hij, die het eerst zal handhaven.

  –maitreya zal in zijn schijnlichaam (schim) vluchten door de confrontatie met de eindtijd Cyrus (Jesaja 46:11 éérste versregel).
  Hij kan het niet uithouden en vlucht terug naar het Oosten, de Himalaya want met het luciferische opstandingslichaam geeft hij leven aan zijn schijnlichaam, de schim…uitgeplunderd en vernietigd wordt hij in de hel geworpen, Daniël 7:11- ..want hij kan het Vuur van Waarschuwing niet uithouden dat het 6e zegel oordeel is, met zijn opening van de 3 duistere dagen.
  Hij is ook de éérste die zich manifesteert.

  De eindtijd Cyrus, als de Malakias 3:1 Bode, de toekomstige grote Monarch, achtervolgt hem tezamen met het gehele leger van God, het een en ander kun je ook bij Vassula Ryden in haar geschriften ontwaren.
  Vandaar dat in de profetieën de Monarch vandaan komt uit het Oosten en terugkeert naar het Westen..en zal volgens Nostradamus in Boulogne boete doen voor zijn zonden in het verleden.. want in Ezechiël 17:24 is hij de dorre boom die tot bloei komt..de Ben David van de Joden, Zacharia 2:8 ..die naar Christus wijst als de feitelijke Messias.

 5. Een van de bekendste “reïncarnaties” van Christus is uiteraard Krihsnamurti. Annie Besant ontdekte de 14-jarige en meende met Leadbeater dat hij de reïncarnatie van Christus was. Dit leidde tot afscheidingen binnen de theosofische beweging, zoals die van Alice Bailey en Rudolf Steiner. Groot was de opschudding toen Krishnamurti zelf verkondigde niet de teruggekeerde Jezus te zijn. Hij noemde de theosofen dwazen en trad op 24-jarige leeftjd uit de beweging.

  Op een website geheel gewijd aan 666 blijkt bij de rekenaars Harry, prince of Wales hoge ogen te gooien voor wat betreft het zijn van de Antichrist.
  http://www.ridingthebeast.com/comments/prince-harry-of-wales-38890.html

 6. Een erg goed artikel dat waarschuwt om steeds waakzaam te zijn, en te blijven. Laten we zorgen ‘dat we onze lampen brandende houden’!

 7. Op basis van geloof kun je nooit vaststellen wat echt is en wat vals. Wat is het verschil tussen geloof en bijgeloof? Tussen de Christus en de anti-christus. Wat is het verschil tussen een kerk en een sekte?
  Ik zet de TV aan en val midden in een RK kerkdienst, de eerste de beste zin die ik hoor is de kern waar het christendom om draait. We vallen midden in en eucharistie viering, de voorganger, priester of hij ook moge zijn zegt tegen een paar kinderen (je kan nooit vroeg genoeg met religieuze indoctrinatie): lieven kinderen jullie mogen naar die kant gaan, dan krijg je je eigen (?) vreugdevol (!) verhaal te horen…. Er volgt een geprevelde belijdenis door de hele geloofsgemeente zondig te zijn, in woord en gedachten door mijn schuld, door mijn schuld door mijn grote schuld….. Eerst de mens ziek, zondig, schuldig verklaren en dan een geneesmiddel aanbieden, eerst iemand met een mes in de vinger snijden en dan een pleister verkopen. Eigenlijk is het nog erger, of beter gezegd zieliger: de mensen wordt de illusie gegeven ziek en zondig en schuldig te zijn en er wordt hen daarna een placebo medicijn voor geboden.
  Een quote van Eisntein, niet omdat hij Einstein is, maar omdat ik het een juiste ontmaskering vindt van de essentiële gedachtegang van het christendom is heir op zijn plaats denk ik:
  “I see only with deep regret that God punishes His children for their numerous stupidities, for which only He Hinself can be held responsible; in my opinion, only His nonexistence could excuse Him” Deze God, die verondersteld wordt o.a. almachtig en alwetend te zijn heeft de mens, naar eigen beeld(?) gecreëerd, dus dan is alles zijn verantwoordelijkheid. Hij weet van te voren dat de mens in de fout zal gaan, dat is de consequentie van Zijn alwetendheid.

  En de hele verlossingsgedachte is een circulaire redenering:
  – Christenen claimen dat God alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, algoed is en de schepper van het universum inclusief ons, de mens.
  – Christenen geloven dat we oorspronkelijk zonder zonde geschapen waren, maar omdat God ons vrije wil (zonder keuze) gaf en omdat Adam en Eva (onze “oerouders”) ervoor kozen van de verboden vrucht van kennis van goed en kwaad te eten, erft iedereen deze z.g. erfzonde als deel van onze natuur, alhoewel we de oorspronkelijke zonde niet zelf niet begaan hebben.
  – God kon ons de zonde, die we nooit begaan hebben, natuurlijk gewoon vergeven (want Hij is God almachtig), maar in plaats daarvan offert Hij zijn zoon, die Hij eigenlijk zelf is omdat christenen alleen in één God geloven – dat is wat monotheïsme betekend- waarvan Jezus en de Heilige Geest slechts verschillende manifestaties zijn. Drie in Een en Een in Drie.
  De enige manier om eeuwige straf van deze liefdevolle God, voor zonden die we nooit begaan hebben, te vermijden is Zijn Zoon- die Hij eigenlijk zelf is- te accepteren als onze redder. Dus als we ’t het kort samen vatten krijgen volgende totaal bizarre circulaire redenering:

  God offerde zichzelf aan zichzelf om ons van hemzelf ter redden!

 8. De Maitreya-Kalki (ook buitenaardse)wetenschappers en waaraan ook Jezus(Sananda) zullen allen te samen het totaal aan kwaad op Aarde, maar ook bij andere beschavingen op andere planeten(zo ook, indien nodig, in andere universa door God ’t LICHT geboden) en waaronder verslavende fetisjistische- beesten-porno, moorden, oorlogen etc. etc. dit alles moeten doen laten verdwijnen en om Universele Vrede te garanderen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht