De moderne periode: in volle vaart achteruit

Cybele of “Magna Mater”

Terug naar de oerkrachten

Zijn het niet de conservatieven die achteruit kijken? Nee, het is de moderne periode zelf die steeds sneller terugkeert naar de oudste vormen, de heerschappij van Cybele. Ze is de aarde-godin uit het Nabije Oosten die voortdurend offers vraagt en in ruil haar titanische krachten ontketent. De titanen waren volgens de mythologie de ontaarde wezens die in de onderwereld vastgeketend waren. Als die ooit los geraken, ontstaat er een “war of the worlds“.

(Uit: wiki) De titanen worden gehypet als een superras in tv-reeksen

De Russische filosoof  en historicus Alexander Dugin (1960-) werkt al tien jaar aan de “De noömachie”. Daar zit het woord “nous” in en “machie”. “Nous” is Grieks voor het bewustzijn of de mentaliteit van volkeren en beschavingen en “machie” is strijd. Het is een onderdeel van de “noölogie“, de studie van de mentaliteiten. Het gaat hierbij niet enkel om botsend beschavingen maar belangrijker nog om de strijd tussen de verschillende denkvormen in elke beschaving zelf. Hieronder geef ik kort zijn analyse van de huidige Europese beschaving weer.

Dugin gebruikt het woord “logos” als synoniem van denkvorm. In de Griekse filosofie betekent “logos” ook rede, wiskundige verhouding enz. Voor christenen is Christus de Logos, met grote L. Zie Joh. I,1: “In het begin was het Woord..” Dat is dan het scheppende, vorm gevende Woord dat uitgaat van de Vader. Dugin is echter geen theoloog en gebruikt “logos” als “denkvorm”. Hij ziet drie denkvormen in elke beschaving die in wisselende verhouding voorkomen en meestal in conflict zijn.

U vindt zijn voordrachten op deze site:  https://paideuma.tv/en/video/introduction-noomakhia-serbian-logos-lecture-9-alexander-dugin#/?playlistId=0&videoId=0 Er is de video met Engelstalige voice-over en een schriftelijke weergave. Onderaan op de pagina kunt u de 10 lessen in volgorde aanklikken. Hierbij een screenshot ervan:

De apollinische en de dionysische logos

Bij de Indo-Europese volken (vanaf het tweede millennium voor Christus) onderscheidt Dugin de apollinische logos als dominant. Die staat in het teken van de zonnegod, van de verticaliteit, de hiërarchie van de drie standen (priesters, krijgers, handarbeiders en boeren). Dat heeft doorgewerkt bij alle Indo-Europeeërs van de Indiërs tot de Iraniërs, de Kelten, Grieken, Romeinen en Germanen.

De Chinese beschaving staat in het teken van de tweede logos: de dionysische logos. Dionysus is de bemiddelaar tussen hemel en aarde, hij zorgt voor de groei van de gewassen bovengronds. Na de oogst en het oogstfeest sterft hij als een kiem in de grond om later herboren te worden als nieuw gewas. Dionysus heeft ook invloed gehad in de Thracische, Griekse beschaving enz. Denk aan de Griekse tragedie (bestudeerd door Nietzsche).

De cybelische logos

Dionysus is niet de kiemkracht zelf. Die berust bij de zwarte aarde. Dat is de cybelische logos. Die werd in de oertijd in verband gebracht met de moedergodin, de Magna Mater, Cybele. De priesters ontmanden zich, dat was hun offer aan Cybele. De vijandschap tegenover Kanaan in het Oude Testament heeft daarmee te maken. De joodse religie zette zich af tegen de vruchtbaarheidsriten en mensenoffers. Dat was een beschavingsstrijd tegen het dominante cybelische.

Bij Cybele berust de kiemkracht. Maar ze bewaakt ook de schatten van de onderwereld, de ertsen, de energiebronnen. Francis Bacon (1561-1626) , een van de grondleggers van de moderne wetenschap, zegt het duidelijk: “Kennis is macht.” Macht is in de eerste plaats macht over de natuur, je de verborgen schatten toeëigenen desnoods met list of geweld. Daarbij maak je op den duur echter titanische krachten los die ook jou kunnen meesleuren.

Cybele staat dus voor een ontketening van krachten in een steeds dollere versnelling. De oermoeder staat voor vervaging van grenzen en een vervluchtiging van identiteiten van volk, gender maar ook individu, het opgaan in de ongedifferentieerde oerkrachten. Vandaag ben je een man, morgen identificeer je bv. als een hond. Van de Magna Mater is het woord “materie” afgeleid. “Materialisme” is het sleutelwoord geworden van de moderne periode.

Plato en Aristoteles afgedankt

Plato en Aristoteles, zoals afgebeeld door Raphaël in het Vaticaan

Voor mij was het verrassend om te lezen dat de moderne wetenschap in wezen “cybelisch” is. Plato en Aristoteles zijn voorgoed voorbij. Plato is apollinisch: alles is helder en hiërarchisch opgebouwd. Aristitoteles is daarnaast ook dionysisch: hij zoekt een middenweg tussen zuivere idee en materie. Maar Aristoteles ziet in de dingen “entelechie”, d.w.z. een einddoel dat ze realiseren. Dat is onvergeeflijk. De moderne wetenschap negeert doelen, niets heeft nog een doel, er is enkel nog het determinisme van de oorzaken.

Het cybelisch evolutionisme

Een karikatuur uit de Encyclopédie Historique Universelle (atheïstisch) die gelovigen belachelijk wil maken

Laatste element van Cybele is het mechanische evolutionisme. Dat gaat in feite terug op de gnosticisten van Alexandrië (1ste eeuw). Het duikt soms op in de Middeleeuwen maar is modieus geworden in de Italiaanse Renaissance, de zogenaamde platonische academiën bv. in het katholieke Firenze in 1450. Daarbij gaat het niet om Plato maar om de neoplatonisten en gnosticisten (1ste en 2de eeuw). 1450 is nog ruim tachtig jaar voor de Reformatie.

Het protestantisme is volgens Dugin mogelijk geworden doordat de “vierde stand” zich onafhankelijk gemaakt had van de andere drie standen van de Indo-Europese beschaving. De vierde stand zijn de “burgers“, d.w.z. de bewoners van de “burg” of het omwalde stadsdeel. Bij de explosieve groei van de steden gaan de burgers zich individualistisch gedragen en het evolutionisme sluit aan bij hun steeds abstracter wordende bezigheden: van gewone handel met materiële dingen naar geldhandel en speculatie zodra de rem op woeker (in de Middeleeuwen een hoofdzonde) verdwenen was.

Volgens Dugin is Europa in de moderne periode meer en meer cybelisch geworden. Het apollinische en dionysische is meer en meer verdrongen. Europa heeft een lus gemaakt en keert in zekere zin terug naar de oertijd. Laat u niet doen als katholieke conservatief. Niet u kijkt achteruit als u zich bekommert om de traditie maar de moderne periode kijkt achteruit naar de oertijd.

De aftelling…

Volgens Google ingenieur Kurzweil is de aftelling goed bezig. Tegen 2050 is de nieuwe soort, de “transhumane” post-mens, volledig ingeplant en wordt die dan dominant.

De moderne wetenschap is door en door cybelisch en materialistisch. De moderne wetenschap is ook nihilistisch: alle identiteiten vervagen, vervluchtigen en worden naar believen in andere vormen samengesteld. De generatie die nu volwassen is geworden (twintigers), is misschien de laatste die nog keuzes zal kunnen maken. Na hen komt wellicht de mens-machine, de post-mens. Een aantal post-mensen zullen langer leven, schijnbaar eindeloos naar onze maatstaven.  Maar ze zullen niet meer zijn dan opgelapte fysieke machines voorgeprogrammeerd door eindeloos up te loaden hersenupdates.

Of komt er een great awakening die de great reset kan keren? Godsdienstonderzoekers als René Guénon schreven al 100 jaar geleden in “La crise du monde moderne” (1927) dat er meer dan ooit een spirituele elite nodig is om het tij te helpen keren. Die is in Europa ver te zoeken. De hedendaagse “spiritualiteit” is dikwijls maar verkapt evolutionisme, zoals Guénon toen al opmerkte. We zijn honderd jaar verder en de zandloper loopt uit. Andere beschavingen zijn ondertussen ook geïnfecteerd. Kunnen zij nog krachten putten uit hun christelijke erfenis en het tij helpen keren? 

 

 

 

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

71 commentaren op “De moderne periode: in volle vaart achteruit

 1. De wereld van theorie en academisch intellect lijkt een mooie wereld vol licht, doch daar tegenover zou men pragmatische ervaring kunnen stellen. Boekenwijsheid tegenover harde realiteit. Het is niet moeilijk te begrijpen dat Alexander Dugin zijn naam wil vestigen als zovelen, Dante, Wagner, om er slechts enkelen te noemen, evengoed Elvis Presley die ook geen ander levensdoel kende dan het ontvangen van eindeloos applaus en zelfs geen waarde hechtte aan zijn fortuin.

  Ontelbare vormen van primitieve religie, filosofie en mythologie spreken in werkelijkheid in een soort geheimtaal over een “aarde-godin”. Zelfs een getalenteerd man als Jakob Lorber kon het niet laten vrouwen die over grote talenten beschikken te verafgoden. Hij ziet hen als een bijzondere soort buitenkerkelijke heiligen, over hen mag men onder geen voorwaarde twijfels koesteren. Uiteindelijk is duidelijk waar hij zijn inspiratie als componist en als schrijver vandaan haalde.

  Die vermeende “aarde-godin” kreeg vele namen, te veel om op te noemen. Een beeld van die onbestaande godin prijkt ook bij het CERN onder de naam Shiva.

  De realiteit is geheel anders en zal nooit aanvaard worden door boekenschrijvende theoretici. Waarom is het voor hen zo moeilijk de drijvende kracht van de hoogmoed van Lucifer te zien? Want wanneer de zoveelste getalenteerde persoon, meestal een vrouw, zich op een zoveelste prooi stort kan zij dat alleen doen met de hulp van een duivel. In onchristelijke samenlevingen wordt het slachtoffer dan verplicht haar te zien als een godin want er is geen kennis van de Waarheid beschikbaar. In geval van een mannelijke heks gaat het om dezelfde duivelse kracht en wordt hij door verscheidene van zijn vrouwelijke slachtoffers aanzien als een heilige die zij jarenlang van alle wereldse noden voorzien, net zolang totdat zij bemerken dat zij sterker dan hem kunnen zijn. Sommige ‘goden’ eten hun kinderen en sommige ‘goden’-kinderen eten hun ‘god’-ouder.

  Maar God, Schepper van hemel en aarde, behoudt Zich in alle tijden een kleine Rest, niet slechts in de tijden van grote afvalligheid maar ook wanneer alles goed lijkt te gaan en de kerken vol zitten. Want zovelen zich Katholiek noemenden begrijpen in de verste verte niet wat Christus ons bracht en zij doen geen enkele moeite het geloof te onderzoeken en de vele stinkende poorten van de hel staan altijd wijd open.

  Het kleine deurtje naar de hemel is niet voor wereldsen, groten en vermeende goden.

 2. Aristoteles was dan wel een ziener volgens bepaalde persoon ..maar dan wel inderdaad een [heidense] ziener die de werking zag van de [fijn]stoffelijke ziele-lichamen..etcetera.

  Rudolf Steiner was ook een (occulte) ziener, hij schouwde zelfs de kruisiging.. waarschijnlijk was hij een vrijmetselaar..ook was hij een zekere tijd een sympathisant ?! van Helena Blavatsky ..de grondlegger of een van de grondleggers van de new-age en hun valse profeet maitreya, maitreya-boeddha.. die o.a. in de volgende profetie aangekondigd wordt: https://youtu.be/4BACB2erJaM ..

  De valse profeet maitreya is de tegenstander van de Maleachi 3:1 bode kort voor het 6e zegeloordeel, geopend door de drie duistere dagen met op het einde van de 3e dag.. de grote Waarschuwing van Garabandal…in verschillende oudtestamentische passages begrepen..zoals o.a. in Jesaja 66:14-17+.. en dus Maleachi 3:2-5.
  M..maitreya is ook de ROOF-vogel uit het occulte Oosten en occulte centrum Shambhala ..het mythische Koninkrijk.

  De Maleachi bode is [‼️niet] Elia …Elia en Henoch komen pas op het einde van het tijdperk van (Fatima) vrede, het symbolische 1000jarig VredeRijk in Openb.20.
  Het betreffende oordeel in vers 4 betreft het 6e zegeloordeel wat ook logisch is.
  Door de Waarschuwing wordt niet alleen de mensheid gereinigd maar de gehele schepping..de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn éérste fase, Jesaja 65:17-20+.

  De kerk heeft zich vergist inzake het symbolische 1000jarig VredeRijk..daardoor had ze ook kritiek op Vassula Ryden.. maar die later ongehoorzaam werd..en tot dwaling verviel ..na ik meen na 2003.. en zeker met Bergoglio die ze een 😱goede paus veronderstelt.

  Het aardsparadijs is opgedeeld zoals het linkse en rechtse hersengedeelten.
  Nostradamus zegt het volgende::

  ..Met de zwarte, roofzuchtige en bloeddorstige. ..(de valse profeet maitreya).
  ..Afkomstig uit het bed van de onmenselijke Nero. (Nero als beeld van de ..antichrist)
  ..Tussen twee rivieren een militaire linkerhand.
  ..Hij zal worden gedood door Joyne de kale. ..{Daniël 7-11} ..Jesaja 11:4 ..Jesaja 66:17.

  1. @Jo,
   1. Het aards paradijs bestaat niet meer sinds de val van Adam en Eva!!!
   2. Profeet maitreya = ’n ‘profeet’ van de boeddhisten!!!
   Als U álle godsdiensten onderzoekt, dan heeft U duizenden levens nodig.
   Mijn advies aan U: hou U alleen maar bezig met het R.K. geloof.
   3. Sinds wanneer maakt Joyne de Kale deel uit van de bijbel???
   4. Sinds wanneer maakt keizer Nero deel uit van de bijbel???

  2. @ Jo,
   Pas nadat paus Frans de “grote vredebrenger” persoonlijk als zodanig benoemt ontdekt hij dat de duivel zelf te voorschijn kwam. Dan pas begrijpt hij hoe erg het is en niet kunnen akkoord gaan met die gang van zaken. Maar te laat. Die duivel voelt zich dan verplicht paus Frans te laten verdwijnen. Daarom heeft Vassula gelijk: Bergoglio is niet echt een slecht mens, hij beseft alleen niet hoe hij veel te opportuun is. Zeer veel Katholieken beseffen dat niet van zichzelf omdat zij alleen het fysieke leven kennen en nooit tot iets geestelijks aan te sporen zijn omdat zij dat gelijkstellen met dwang. Hun verlangen naar alleen wereldse vrijheid drijft hen in de armen van de duivel. Geef de schuld dus niet aan Vassula.

   1. @eric-b-l + @Jo,
    U beiden bent nog laat op. Ik ga nu langzaamaan naar bed. Wel te rusten.

 3. Het huidige (post)moderne Europa is qua beschaving een anti-Europa geworden Daarin past een anti-paus. Steiner wordt hier genoemd als ziener maar ook hij is in de ban van het evolutionisme.

 4. ……eric-b-l

  De vriendin in Nederland van Vassula had Vassula gewaarschuwd niet ongehoorzaam te zijn aan de waarschuwing van Jezus Christus om zich niet met administratieve en aanverwante zaken in te laten.
  Vassula deed het toch ..en daardoor kreeg ze verkeerde boodschappen.. die dus niet van God kwamen.

  Bergoglio een opportunist 😱 ..dat heb je eerder ook al uitgelegd ..ofschoon ik de details mij niet herinner.
  De Illuminati-vrijmetselarij heeft met deze kameraad de macht over de kerk gegrepen.. zijn opvolger maakt het werk af door de poort open te zetten voor de valse profeet maitreya en zijn gevolg.. is een van de laatste actuele profetie op YouTube.. deze opvolger van Bergoglio zal het dan dus helemaal “te bont maken”

  De site restkerk net gelooft nog steeds dat Bergoglio de valse profeet is.
  Als Nostradamus zegt dat: ••Met de zwarte, roofzuchtige en bloeddorstige. ..(de valse profeet maitreya).
  ..{Afkomstig uit het bed} van de onmenselijke Nero•• …kun je begrijpen als dat de valse profeet in zekere gelijk de antichrist is.. de term: “het antichristelijk duo” dekt dus de lading.. ofschoon de valse profeet dus niet de antichrist is.

  Overeenkomstig kun je de boodschap aan MDM opvatten….Bergoglio handelt als een valse profeet..met zijn verradelijke leeropvattingen, die in strijd zijn met de traditie van 2000 jaar.. en is Bergoglio daarmee uniek in de katholieke kerk ..waarmee hij “gelijk” als een c.q. de valse profeet is.. en “wordt” maitreya in die verhouding de antichrist.. en zouden we dus vóór het laatste oordeel staan.

  Hoe moet je het de ongelovigen en de zwakke gelovigen het anders uitleggen..de ernst van de situatie.. om eindeloze discussies over het een en ander te voorkomen.

  Het 6e zegeloordeel ((dat dus een reinigings-oordeel is))..wordt niet begrepen omdat het een beschrijving ‼️ lijkt van de Wederkomst op de Jongste Dag en het laatste oordeel.. althans zo is het mogelijk door vele christenen opgevat.. die indruk krijg ik.

  1. Dat paus Benedictus vermoord wordt door de vijanden van de Kerk is begrijpelijk, hij wordt een martelaar, maar Bergoglio wordt vermoord omdat hij plots begrijpt wie hij diende en dus voor een radikale omkeer kan zorgen. Ik kan geen andere reden bedenken. Wie tot begrip komt en spijt krijgt kan vergiffenis krijgen maar niet vanwege de valse “vredebrenger”.

 5. Aan Teraspol.. vanwege de reactie op 4 december 2022 om 12:27..

  Wel helder van geest blijven: … ik schreef OCCULTE ziener.. anders stel je mij met wat ik betoog in een verkeerd daglicht.😲…..🤣😂

 6. Andries Termote,

  “Hieronder geef ik kort zijn analyse van de huidige Europese beschaving weer.”.

  Ik begrijp niets van deze analyse. Er zit kop noch staart aan. En waarom ga jij Dugin uitleggen? Wie is die meneer? Waarom gaat een leraar Duits een filosoof uitleggen?
  (Ik meen dat Dugin een filosoof is?)

 7. @ Raphaël,
  ga naar Wikipedia: Aleksander Dugin, klik op René Guénon, van daar naar Traditionalist School perennialism en op Perennialisme enzovoort.
  Genoeg leesvoer voor een lange studie.
  Zij zijn allen subtiele denkers en dat is mooi opzichzelf maar zij lijken op bloemen die geen vruchtbare zaadjes geven en zich nochtans voortplanten in diepzinnige bewoordingen en eindeloze verwijzingen naar nog andere diepe denkers. Mooie maar geurloze bloemen.
  Misschien bestaat er een andere hemel voor hen. Een hemel waar ze uiteindelijk niet willen verblijven want dat is daar niet de echte hemel.

  1. Mooie maar geurloze bloemen.
   Misschien bestaat er een andere hemel voor hen. Een hemel waar ze uiteindelijk niet willen verblijven want dat is daar niet de echte hemel.

   het is het hemelse Jeruzalem Eric —144,000

   omwille van de uitverkorene

   Zo moe, zoveel verteld over de verloren stammen van Israël ?

 8. @Jo,
  U vindt zichzelf ’n waarschuwende profeet.
  U kunt beter anderen waarschuwen voor … Uzélf!!!

 9. @: eric-b-l ..

  …Wel bij de les blijven Eric…😂🤣wel helder van geest blijven.. [als]?! jij het eens bent met het standpunt van de site: restkerk..net ..dat Bergoglio “Franciscus” de valse profeet is .. dan moet zijn dood samenvallen met de dood van de antichrist, uitgaande van Openb.19:20… en gaat 2Thess.2:8 bij zijn dood in vervulling.😱 🙈

  Deze profetische 🤭waarschuwende conclusie kan je pijn veroorzaken..dit kan een gevaar voor je zijn ..volgens een andere 200 IQ 😉 reageerder.

  Ofschoon dus doordenken met een koninklijk [overzicht] geen kwaad kan.

 10. @Jo,
  Er is een levensgroot verschil tussen ’n valse profeet en DE valse profeet.

 11. @ Jo,
  i.v.m. het boek Openbaringen zou ik u sterk aanraden de bijbel meer geestelijk te lezen en dan zult u bemerken dat Jezus en Maria sterker aanwezig zullen zijn, hetgeen absoluut in uw voordeel is aangaande het heil van uw zieltje.

  Er bestaan ontelbare interpretaties van het boek Openbaringen, alle zonder rekening te houden met de geestelijke boodschap van de bijbel.

  Vermits de antichristelijke “vredebrenger” globaal zal regeren spreekt het vanzelf dat hij over soldaten beschikt, vergelijkbaar met de hedendaagse communistische linkse leiders in de USA, en de kleinste “negatieve” opmerking maakt u meteen tot een terrorist zoals ook in China. Daarom blijf ik er van overtuigd dat Bergoglio gaat verschieten van wat hij zelf heeft helpen veroorzaken.

 12. @: ..eric-b-l..

  Je draait er weer omheen.. als een vakman 😱 en reageer je op mijn reactie-s met wat algemeenheden zonder het te hebben over het inhoudelijke.. hetgeen getuigt van geestelijke armoede. ……man ..man…man🙉

  De profetieën getuigen van wat ik al een hele tijd geleden beweerde.. zonder dat ik op de hoogte was van die betreffende profetieën.
  Zoals deze: .. https://youtu.be/U_PG6KmURmc ..over de Katechon in 2Thess.2:7.
  Ook @: Theudmer meende het toendertijd beter te weten..maar ik bewijs dus dat ik het beter wist en nog steeds beter weet..een weten als inzicht hebbende.

  En inderdaad op al die betreffende punten zijn jullie “geen partij” om verder op al de betreffende onderwerpen dieper op in te gaan.
  Is eigenlijk verspilde tijd ….maar wat ben ik dan toch ook een oen..(ezel).😱 ..om toch steeds het weer te proberen…ik identificeer mij dan ook met Jesaja 49:4 😂🤣

 13. @Jo,
  Betreft Uw gezegde: “ik identificeer mij dan ook met Jesaja 49:4”.
  Heeft U ÉCHT geen last van volledig misplaatste hoogmoed???

 14. Ook IQ 200 is helaas geen partij.. en daarom een treffende profetie van Nostradamus ..over nederigheid::
  Centurie V
  .. Door heilige luister zal hij de vleugels komen neerspreiden.
  .. Dit geschied door de komst van de Grote Wetgever.. (6e zegel Openb.6:12-17)
  .. Een NEDERIGE zal hij omhoog doen komen, en hij zal de opstandelingen kwellen.
  .. Op aarde zal geen enkele mededinger geboren worden.

  In Boulogne zal hij zijn fouten (zonden) willen afwassen.
  Hij zal het niet kunnen in de zonnetempel.. (=de katholieke kerk + altaarsacr.)
  Hij zal vliegen en zeer hoge dingen tot stand brengen
  In de hiërarchie was er nog nooit een dergelijke.

  En God kiest daarvoor dan de meest ellendige mis-lukkeling die Hij maar vinden kan.. een dorre boom🤔💆‍♂️…..🤣😂

  1. @Jo,
   U acht zich dus een profeet???
   Van welke godsdienst acht U zich een profeet???
   Dit, omdat U vele ‘profeten’ van vele godsdiensten aanhangt (tm boeddhisme toe).

  2. @ Jo,
   U identificeert uzelf met de Messias?

   Uw eigen woorden: Jesaja 49:4:
   “Ik zeide: Ik zwoeg tevergeefs,
   Voor niets en vruchteloos verspil Ik mijn kracht.
   Mijn aanspraak is echter bij Jahweh,
   Mijn loon ligt bij God !”
   ( Petrus Canisius 1967 )

   Alleen Jezus heeft loon bij God de Vader.
   God is immers aan geen menselijk schepsel een loon verschuldigd.
   En waar het op zwoegen aankomt gaat u zich meten met Christus ?

   Uw onbeschaamdheid.
   Nogmaals moet ik sterk u aanraden de bijbel meer geestelijk te lezen.

  3. @Jo, 2e vraag:
   de “zonnetempel” zou volgens Uw vertaling de katholieke kerk + altaarsacrament zijn,
   Is dat Uw EIGEN vertaling??? Zo ja: op grond waarvan?

 15. De Bijbel is m.i niet bedoeld om door leken gelezen of uitgelegd te worden.
  Dus om als niet-ingewijde leek zoiets als Openbaringen trachten te begrijpen?

 16. Hi ,niet om het één en ander , Raphaël, Openbaringen trachten te begrijpen?

  Je krijgt het visioen van de antichrist en je weet wie het is ?

  Ze noemden mij thomas in het klooster, maar die vogel poep zat in hun ogen.

  1. Edwin,

   Dus je stelt dat je een visionair bent? Dat is inderdaad bijzonder. Heb je je gezichten al eens voorgelegd aan een ingewijde?

   Maar, blijft wat ik stelde, of zie jij dat anders? Van wie is de Bijbel en waarom kan een niet-ingewijde leek er eigenlijk, vul zelf maar in.

   1. De mens beproeft nog steeds zijn eigen weg, de weg van ziekte, vernedering, rampspoed, diefstal, corruptie, uitbuiting, moorden, ja zelfs talloze oorlogen. De mens zoekt God niet, niemand doet dat. Romeinen 3:11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt.

    Johannes 15:16 NBG51
    Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

    Zonder Mij kunt u helemaal niets doen

    De almachtige heeft me alles late zien ,ik heb een computer thuis ,alles is al aan het licht

    gekomen .

    Maar de 99% procent is blind

  1. @ Jo,
   De monarch is een mens door God geestelijk gewekt om God te gehoorzamen voor een beperkte taak op aarde, hij draagt geen verantwoordelijkheid over zielen, net zomin als Jeanne d’Arc. Gehoorzamen uit plicht is geen offergave zoals Christus ons verschaft. Dat Jeanne d’Arc als martelares moest sterven maakt deel uit van die taak. Het heil komt niet van haar, zij gehoorzaamt alleen maar als een opdracht waarin zij belangrijke personen tot recht moest trachten te brengen ten koste van haar leven. Het is niet Jeanne die het heil voor de zielen brengt, dat heil komt van God.

   Jezus is de zoon van God die de Vader perfect gehoorzaamt om de mensen te tonen wat Liefde-in-Waarheid betekent. Alleen de heilige Drievuldigheid kan in Waarheid heil brengen, met medewerking, bemiddeling, van Maria.
   Maria staat boven de engelen, dus ook boven de aardse Jeanne en boven de aardse monarch, boven Karel de Grote.

   Vers 26 “… Dan zullen alle mensen weten. Dat Ik, Jahweh, het ben, die u redt: Jakobs Sterke, uw Verlosser!”
   Dat kan alleen over Jezus gaan, dat is ruim voldoende duidelijk.

  2. @Jo,
   In verband met Uw antwoord aan @ eric-b-l om 18,59 uur:
   mediteren doen mensen, die niet geloven; gelovigen BIDDEN. Bidden = praten met God.

   Mediteren = overleggen met JEZÉLF en heeft dus NIÉTS te maken met bidden.

   Uzelf bent niet in staat om het artikel van Hubert Luns te lezen. Daartoe ontbeert (= mist U heel erg) de nodige scholing.

 17. Aan Edwin Vissers..

  Het antichristelijk [duo] betreft dus de valse profeet en de antichrist.

  De valse profeet komt vóór het 6e zegel-oordeel dat een reinigings-oordeel zal zijn.. en zijn lot staat beschreven in ‼️o.a. Daniël 7-11 = betreffende de 2e komst in het 6de zegeloordeel
  De antichrist zelf komt kort vóór het laatste oordeel.

  Het een en ander in Openb.13:11+ toont aan dat het 2e beest als de valse profeet het merkteken zal afdwingen.
  De valse profeet is maitreya, ook wel maitreya-boeddha genoemd vanuit hun eigen geschriften.
  Zou de antichrist zo oud zijn als Jezus Christus dan moet hij dus nog geboren worden..

  Sommigen zeggen dat Obama de antichrist is.

 18. https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fthelightinthedarkplace.files.wordpress.com%2F2019%2F08%2Fbarack-obama-hoover-dam-visit.jpg%3Fw%3D616&f=1&nofb=1&ipt=2fcceee3316183b3a5ab6079b30e07a0524486c5db34b65ac155893c1f541b2e&ipo=images

  De vernietiging van de Hoover Dam

  CERN, Hoover Dam, Antichrist, Gog and Magog revealed in 2015!!

  Hoover Dam Hoover Dam is een enorme dam in de Black Canyon van de Colorado-rivier, in de Verenigde Staten, op de grens tussen de staten Arizona (Mohave County) en Nevada (Clark County). Het zit vol met zeer satanische symboliek die de occulte duistere rol laat zien die het zal spelen voor de vrijlating van Satan en zijn Nephilim (Gog en Magog) in onze dimensie:

 19. @; Edwin Vissers

  Obama is 61 jaar ..de antichrist komt volgens allerlei profetieën op het einde van het tijdperk van vrede..dat volgens de profetie in Fatima 25 tot ongeveer 40 jaar duren zou.. en dat overeenkomt met de symbolische 1000jarig VredeRijk in Openb.20.. en waar dus in vers 4 ook een oordeel voorafgaat.
  Neem ik daarvan ±30 jaar dan zou Obama over de 90 jaar oud zijn, hetgeen niet waarschijnlijk zal zijn.

  In alle zekerheid zijn de voorzegde 3 duistere dagen het openen van het 6e zegel, waarop direct op het einde van de 3e dag het reinigingsoordeel van de grote Waarschuwing “van” Garabandal zal beginnen.
  Dus na deze conclusies getrokken te hebben geef ik Obama maar weinig “kans”.
  Daniël 7-12 geeft aan dat de overgeblevenen.. die ondanks alles de Waarschuwing overleefd hebben,. zich opnieuw gaan herpakken.

  1. Jo ,als ik niet met zekerheid had geweten dan had ik het niet verteld, niks ergers dan een valse getuigenis
   Agenda 2030: Op weg naar een nieuwe wereldorde – AMEN

   Er is een Hadith die zegt dat dit zal gebeuren wanneer de Islam een vrede van zeven jaar zal hebben gesloten door tussenkomst van een Jood die van Aaron afstamt, uit de priesterfamilies dus. Volgens de meeste tradities zal de Mahdi zeven jaar regeren en dan sterven. Volgens sommige tradities acht of negen jaar. Al-Mahdi, de ruiter op een wit paard

   https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F35%2Fa7%2Fe6%2F35a7e6635359f8c781adcec5beb90e3d.jpg&f=1&nofb=1&ipt=5990938c20efbc11910e9246eb092f69695fac32ccb99bfd11897307b2d4c289&ipo=images

   Ik heb zo veel bewijs verzameld

   Ik ben blij dat Jezus rond 2030 terugkomt ,einde oefening hier op aarde !

 20. @Jo, fantaie heeft U méér dan genoeg, maar R.K. geloof en bijbelkennis heeft U te weinig.

  1. @Jo, correctie (wegens slecht Nederlands):
   Fantasie heeft U méér dan genoeg, maar R.K. geloof en bijbelkennis heeft U te weinig.

   1. @Jo,
    aanvulling: Weet U waar U wél goed in zou kunnen zijn?: kinderverhalen verzinnen en vertellen.
    Dit méén ik: daar heeft U invoelingsvermogen voor nodig + fantasie.

 21. Lucas 10:18 NBG51 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

  Jezus beschreef deze gebeurtenis in Lucas 10:18 toen Hij zei “… Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.”
  In het Hebreeuws wordt bliksem uit de hemel uitgesproken als “baraq o bamah”

  https://youtu.be/TuE-0pMQ1sI————voor wie gematria begrijpt

  Gematria of gimatria (Hebreeuws: גימטריה, gēmaṭriyā) is een systeem van het toekennen van numerieke waarden aan een woord of zin,

  Strong’s Concordance

  Toets strong in op je computer en plaats een nummer erna ,en je krijgt de Bijbelse referentie !

  Bv Fhizer

  Pfizer in Jewish Gematria equals: 660

  660. epheh

  Strong’s Concordance
  epheh: (a kind of) viper
  Original Word: אֶפְעֶה
  Part of Speech: Noun Masculine
  Transliteration: epheh
  Phonetic Spelling: (ef-eh’)
  Definition: (a kind of) viper
  Englishman’s Concordance
  Job 20:16
  HEB: תַּֽ֝הַרְגֵ֗הוּ לְשׁ֣וֹן אֶפְעֶֽה׃
  NAS: of cobras; The viper’s tongue
  KJV: of asps: the viper’s tongue
  INT: slays tongue the viper’s
  Isaiah 30:6
  HEB: וָלַ֣יִשׁ מֵהֶ֗ם אֶפְעֶה֙ וְשָׂרָ֣ף מְעוֹפֵ֔ף
  NAS: and lion, viper and flying
  KJV: and old lion, the viper and fiery
  INT: and lion where viper serpent and flying

  Zo werkt het je kan alles ontmaskeren !

 22. De “101” op de teleprompter in huisdierengeit is aanwezig. Ik heb gemeten van 3.24.84 tot morgen 10.31 en het is precies 14.101 dagen. 14 is het getal dat verband houdt met de Messias. Volgens de Hemelse klok (mikhal Shabbat-bedieningen) begint vanavond de 7e dag van Soekot en maakt morgenavond DE GROTE DAG, maar op de Torah-kalender zal het 8,4 zijn met een Juliaanse astronomische dag telling die ook eindigt op 84…..Obama was geboren op 8.4. Het is het getal van Jupiter voor de som van jaren die nodig zijn om rond de zon te gaan. Het is de ster van Hawaï die van de vlag wordt geblazen in huisdierengeit. Goed gedaan! Hawaii 50 …… voor het Jubeljaar. Keurig gedaan!

  https://youtu.be/WormP9_SUfA

 23. @ Jo en Edwin,
  Het enige dat we met zekerheid weten is dat we altijd moeten voorbereid zijn op de onverwachte komst van onze Heer en Koning.

  Er is de persoonlijke geestelijke eerste ontmoeting met Jezus, altijd een verblijdende gebeurtenis ook al moet men dan de eigen zondigheid met meer aandacht onder ogen gaan zien en dat kan behoorlijk onprettig zijn.

  Geen mens kan weten wanneer dat zal zijn.

  Er is de tweede komst van Christus op de wolken, verblijdend voor de kleine Rest en schokkend voor al de anderen.

  Geen mens kan weten wanneer dat zal zijn.

  Al uw berekeningen en uw pogingen tot ‘interpretatie’ zijn slechts hersenspinsels waar u en anderen als in een doolhof verloren lopen. Verspilling van de tijd die u veel beter kan gebruiken door Jezus aan te spreken in hetgeen men ‘gebeden’ noemt. Weet u nog wel? Bent u dat vergeten?

  De bijbel is geen puzzelboek. U zou beschaamd moeten zijn Jezus en Maria zo te ontzien alsof u om hen heen kan zonder hen aan te spreken. Ik ben beschaamd in uw plaats.

 24. @Edwin Vissers,
  U kondigt het einde van de wereld aan. Dit is absoluut NIÉT(!!!) waar.

  Ik weet niet waar het staat. Doch mij is wél het volgende bekend:
  Het einde van de constant durende opstand tegen onze enige Heer en Meester Jezus Christus zou zijn aangekondigd.

 25. @eric-b-l,
  U zegt het enig juiste:
  De bijbel is geen puzzelboek. U zou beschaamd moeten zijn Jezus en Maria zo te ontzien alsof u om hen heen kan zonder hen aan te spreken. Ik ben beschaamd in uw plaats.

 26. @: eric-b-l

  Het aangekondigde kruis in Matt.24:30 zou volgens bepaalde profetieën 7 dagen vóór de drie duistere dagen zichtbaar worden.
  Dus als de mensheid dit kruis zal zien is het nog 7+3 dagen..dus 10 dagen voor vóór de Waarschuwing… ook al weten we het jaar dan niet.

  De 3e wereldoorlog wordt beëindigd door de drie duistere dagen dat dus op zijn beurt weer het openen van het 6e zegeloordeel is, en de Dag des Heren.. of de Dag van Jahweh in het oud testament is.

  Het optreden van de eerste van het antichristelijk duo, de valse profeet maitreya, zou kort zijn.. als ik een bepaalde profetie goed begrijp is dat ±6 maanden en zou de 3½ jaar dan symbolische zijn ..het kwaad dat niet tot het uiterste volheid komt, de volheid dat het getal 7 aangeeft.

  Daarom wordt ook voor de antichrist maar 3½ jaar vermeld..samen 7 jaar.
  De eindtijd moet men in zijn tweeledigheid begrijpen.
  Volgens mijn inzicht zal het eerste openbaar van de valse profeet pas beginnen bij de afdaling in de hel van de ziel van de Maleachi 3:1 bode.. dat tevens in zijn ‼️uit-wendige manifestatie de ‼️gebeurtenis betreft van het eerste geheim van Medjugorje.

  De reiniging van de Maleachi bode is in persoon de voorafschaduwing van wat komen gaat, van het aanstaande .. van de drie duistere dagen en de reiniging in de daaropvolgende Waarschuwing..vandaar dat de ziel van de Maleachibode ook nog door het vagevuur moet..zoals ook in de hemel..waar hij voor De Vader {{geleid wordt}}..Daniël 7:13..🤔💆‍♂️…en wordt de leider.. https://youtu.be/QqRnK_lxUPo .. van Godsleger aan de hand van de AartsEngel Michaël en zijn leger.. Jesaja 52:7-12.

  1. @Jo,
   Ik ken ongeveer alle personen die in de bijbel genoemd worden, maar MIJN bijbels melden nérgens een profeet maitreya. Dit geldt voor de Willibrordusbujbel als voor de Canisiusbijbel.

   1. @Jo,
    Verder meldt de bijbel geen enkele wereldoorlog!!!
    Bovendien telt de bijbel de dagen niet. Wél ken ik velen die de dagen wél tellen (zoals Uzelf).
    Maar God telt niet zoals wij ménsen tellen. Zo zeggen wij bijvoorbeeld: vol is vol. Echter, dát telt helemaal niet voor God. Wij zijn slechts arme zondaars.

  2. @ Jo,
   indien u de pensioenleeftijd hebt bereikt raad ik u ten sterkste aan van minstens zes maanden trachten te leven als een kloosterling, zo veel mogelijk in afzondering de GEESTELIJKE boodschap van de bijbel te overwegen ZONDER nog naar Openbaringen en Nostradamus om te kijken en tracht vooral dagelijks de Katholieke Kruisweg heel rustig te bidden met afwisselend Gregoriaanse liederen die vlot te vinden zijn op internet of op CD’s, en dat mag dagelijks vele uren duren. Doe dat om Jezus uit te nodigen u te komen bezoeken. Leven in verwachting van Zijn komst bij u persoonlijk zou bovenaan uw verlangenslijstje moeten staan.
   Hebt u nog niet de pensioenleeftijd bereikt neem dan zes maanden onbetaald verlof. U zult zeer grote winst boeken in uw zieltje.
   En iedereen die u onderhand leerde kennen zal verheugd zijn wanneer u na die zes maanden niet meer over Openbaringen en Nostradamus zal spreken.

 27. eric-b-l..

  Je toont met je laatste reactie dat je mijn profetische inzichten niet kunt “geloven”
  ..dat is aan jezelf, daar ben je vrij in ..maar ga mij dan niet raad geven dat indruist in wat ik betoog..
  Want op mijn beurt neem ik je dan niet serieus ..meer hoef ik dus niet te verduidelijken want ik heb me inhoudelijk duidelijk genoeg uitgedrukt..over het hoe en wat.
  Jo…

  1. Men wordt niet profeet uit berekening, God wekt profeten op. U denkt uzelf tot profeet te benoemen, leuk amusement voor uzelf maar nutteloos en tijdverspilling.

   1. @eric-b-l,
    U bent goed op dreef, beter dan ikzelf momenteel. U heeft volgens mij 100% gelijk in verband met @Jo.
    @Jo ziet zich al bij God de Vader aan de hemelpoort staan, waarbij God de Vader trots naar @Jo opkijkt, vol verrukking over wat @Jo gepresteerd heeft.

 28. Wat mij wel opvalt is dat er vaak weinig over de onderwerpen van de schrijvers wordt gedebatteerd, maar men wel des te meer vervalt in schrijverij.
  Heren, het gaat over filosofie en wel de filosofie van meneer Dugin. Meneer Dugin schijnt namelijk veel invloed te hebben op meneer Poetin.

  Ik zal jullie helpen met een voorzetje:

  Hopelijk ziet meneer Dugin in dat de wereld nogal in het ootje genomen wordt door bepaalde mensen. Dat is punt 1. In de gaten hebben dat niet iedereen zo lief is.

  En ik hoop dat hij niet teveel de nadruk legt op ‘Het Westen’.
  Alsof elke inwoner van het Westen het eens zou zijn met de manipulaties en erger gepleegd door naarlingen.

  Daar gaat het steeds om, vind ik. Een beetje zuiver denken.
  Dus niet te generaliseren.
  Want het volk is kwetsbaar in hun argeloosheid.
  En het kan beïnvloed worden door intelligente mensen.
  Ook ten kwade.

  Dus zo een filosoof is wel leuk en aardig, maar hij is ook maar een mens met beperkte capaciteiten hè? Eén mens kan dus immers niet álles weten. Dat gaat niet hè?

  Daarom is het belangrijk om in principe goed te zijn.
  Zonder goedheid is er geen beginnen aan vrede.
  Zonder goedheid of het streven ernaar kun je beter je mond houden.

  Wat is goedheid?

  Iedereen aanzien als je mensen-broeder en zuster. Niemand is meer dan een ander. Niemand heeft het recht een ander te bevelen. Goedheid is voor iedereen goed te zijn.

  Dus ik hoop dat Dugin de goedheid met een hoofdletter G nastreeft. Zo niet, dan is het een waardeloze filosoof.

  1. @ Raphaël,

   Mensen als Dugin zijn in de eerste plaats goed voor zichzelf. Des te meer zij rondom God blijven circelen om hun eigen paadje uit te stippelen blijven zij in feite God ontkennen.

   Uw citaat: “Iedereen aanzien als je mensen-broeder en zuster” dat doen ook de volgelingen van Pythagoras maar zij doen dat als vijanden van God.

   Ik geef toe dat ik eerder een grove ijsbeer ben vergeleken met fijnzinnige intellectuele filosofen die hun leven vullen met uiterst subtiele onderdeeltjes en ‘inzichten’ van andere en oudere filisofen. Op zich zeer mooi en het nodigt uit om zelf ook hun spinsels te volgen met het gevaar dat men er aan blijft kleven zoals een argeloos vliegje.

   Alles wat buiten God en Waarheid om gebeurt moet men met argusogen bekijken en zo nodig onderzoeken.

   Volgens mijn eerder rauwe benadering loopt men heel gemakkelijk in de val van de aantrekkingskracht van al die weliswaar subtiele wijsheid zoekenden maar God ontkennenden.
   Men doorziet niet hun duivelse leugens.

   Citaat van Andries Termote: “De priesters (van de aarde-godin) ontmanden zich, dat was hun offer aan Cybele.”
   Dit is een sluwe leugen om een valse religie te suggereren. In werkelijkheid gaven zij zich volledig over aan de een of andere heks met brutale autoriteit waardoor zij perfecte slaven werden van de duivel. Dit soort valse religie overheerst onze tijd meer en meer. Ontelbare mensen beseffen niet eens dat een vreemde hun ziel overheerst.

   God eist nooit willoze overgave aan Hem, integendeel, maar heksen eisen dat altijd! Men kan dat ontmanning van de ziel noemen.

   Raphaël, het valt me steeds weer op dat uw ‘goedheid’ erg aardegebonden is.

   1. Ja, eric.

    En vind je dat erg, die aardgebonden instelling van mij?

    Zo te lezen wel. De wereld heeft je teleurgesteld. En terecht.
    Maar ik denk dat jij wat te ver doorschiet. Stop eens met dat alles en ga muziek maken. Of wandelen. Verder niets. Zoek de natuur. En begrijp dat er mensen zijn die je begrijpen.

 29. Aan @: eric-b-l..en IQ 200..

  In eenvoud en bescheidenheid ben ik veel nuchterder dan jullie ..in de Waarschuwing (Openb.6:12+ en o.a Maleachi 3) zal iedereen niet alleen voor het Lam staan maar ook voor God de Vader in het VUUR van de Heilige Geest..😱zoals die iemand in Daniël 7-13.. dat is ook bij Vassula te vinden.. als zij informatie over de Waarschuwing geeft.

  En dan wil ik nog op een feit wijzen ..op Zacharia 3:9 ..met en na de Waarschuwing zal De Drie-Ene God die betreffende gaven aan de gezuiverde mensheid geven ..aangekondigd in de huidige actuele profetieën.. vandaar de noodzaak om aandacht aan profetieën te geven.

  Dus @: eric-b-l ..jouw commentaar naar aanleiding Daniël 7-13 is een gevolg van een vooroordeel en een onvoorzichtigheid om niet door te vragen hoe ik tot die conclusie-s kom.. een aspect van geest-bekrompenheid.

  Jouw reactie op 5 december 2022 om 21:28 was me ontgaan en las ik nu pas.
  Daarin schreef je o.a ••Maria staat boven de engelen, dus ook boven de aardse Jeanne en boven de aardse monarch, boven Karel de Grote.
  Dat is zo vanzelfsprekend als 2+2 vier is.. in je bekrompen vooroordeel veronderstel je dat ik spreek met de meest verachtelijke hoogmoed.

  En dan trek je ook nogeens Vers 26 uit zijn verband..context. “…CITAAT: “Dan zullen alle mensen weten. Dat Ik, Jahweh, het ben, die u redt: Jakobs Sterke, uw Verlosser!”
  Dat kan alleen over Jezus gaan, dat is ruim voldoende duidelijk”••
  Dus eric-b-l..dat was een beetje dom ..om met de woorden van maxima-al te spreken.

  En omdat je dat doet.. voor je beurt praten, ga ik je dan ook niet Jesaja 49 verder verduidelijken.. je zoekt het maar uit.

  1. @ Jo,
   Speciaal voor u de woorden van Benedictus XVI:
   Voor Benedictus is het essentieel “niet een persoonlijk project uit te voeren”, maar een dienaar van de eenheid te zijn.
   https://restkerk.net/2022/12/06/paus-benedictus-xvi-klamp-u-in-de-huidige-verwarring-vast-aan-de-traditie/

   U spreekt over “. . . zal De Drie-Ene God die betreffende gaven aan de gezuiverde mensheid geven”
   Het lijkt u vanzelfsprekend tot de gezuiverden te behoren.
   Ik voel me nog niet voldoende gezuiverd, men mag de vreze voor God niet onderschatten en het is niet de kennis van profetieën dat een mens kan zuiveren. Ik weet wat er voor nodig is: een berg weliswaar eenvoudige maar intens geestelijke arbeid, niet in de zin van intellectuele arbeid maar wel ziele-arbeid.
   U weet meer dan genoeg over een lange lijst profetieën, nu nog het ware werk door de profetieën toe te passen.

 30. ……

  CITAAT: “en het is niet de kennis van profetieën dat een mens kan zuiveren” ..zo handelen politici ook om elkaar de vliegen af te vangen.

  Jij.. eric-b-l..weet best dat kennis van profetieën danwel het geestelijk inzicht kunnen verruimen en zeker als je daarvan in de heilige Schrift de context in weet te vinden.. en betreft ook in zekere zin geestelijke arbeid, zielearbeid..om je eigen woorden te gebruiken, maar het betreft geen zuivering van de ziel en dat heb ik ook nooit beweerd of gesuggereerd.

  Om naar een toelichting te vragen vergt zeker te veel van je nederigheid… het helpt je ook niet niet om de vreze God verder te verdiepen.
  Als jij over nederigheid spreekt krijg ik een vieze smaak in mijn mond.
  Om dat te voorkomen ben ik meer dan gemotiveerd om hier niet meer te reageren
  ..om geen aanstoot te nemen aan dat 🤮 dom gereageer.

  1. @Jo,
   Er zijn momenteel is momenteel maar één persoon op deze site die dom reageert: Uzélf.

   1. P. Derks,

    Ik noem het liever onwetendheid. Dom heeft een vieze bijsmaak. Maar onwetendheid is geen fout. Dat is een gebrek aan kennis en inzicht. En dat gebrek aan kennis en inzicht is meestal niet de schuld van de mens die het betreft.
    Dus men kan iemand het niet kwalijk nemen als die iemand onwetend is. Dus om dat nu zó te benoemen (dom) werkt niet. Het schrikt mensen af. Het is niet zinvol, vind ik. En het is onaardig en hatelijk. Het breekt af en bouwt niet op.
    Dus om iemand dom te noemen, ook al is het momenteel bedoeld, lijkt mij verkeerd, als men tenminste aardig wil zijn of overkomen.
    En aangezien aardigheid nu eenmaal beter is dan boosheid, is het beter om aardig te zijn.

    In ieder geval werkt benoemen niet, vooral niet het om het woord dom aan iemand plakken. (Ik doe dat trouwens ook soms wel hoor, dat dom noemen, want ook ik maak fouten, maar probeer me soms wat ‘wijzer’ op te stellen.)

    Maar wie begrijpt zo een ‘filosofische post?

 31. @Raphaël,
  Ik heb het woord ‘dom’ gewoon gekopieerd en geplakt van het antwoord van @Jo (zie zijn reactie van 7 december 2022 om 14:13 uur). Het woord ‘dom’ begrijpt ie dus in ieder geval.
  Verder heb ik daar geen enkele bijbedoeling bij.

 32. @Raphaël, (vervolg was @Jo betreft):
  Onwetendheid is inderdaad geen fout. Maar niet WILLEN weten is WÉL de persoon aan te rekenen.

  Ik ben ervan overtuigd, dat @Jo niet beter WÉNST te weten. Daarom blijft ie – ongeacht wat te berde wordt gebracht – in zijn eigen mening. En dat kan gewoon ‘DOM” worden genoemd. (En dan blijf ik nog zéér vriendelijk.)

  1. P. Derks,

   Allemaal waar wat u stelt. Maar, ik ben van mening dat het iemand een label opplakken, ook al lijkt het terecht, nooit een argument in een discussie is. Het is een argumentum ad hominem (op de man gespelen en dus niet op de bal, een drogreden) en draagt niet bij aan verheldering van standpunten.

   Wanneer iemand, zoals u stelt, ‘eigenwijs’ blijft, dan is dat heel vervelend en zou deze persoon niet aan een gesprek deel moeten nemen, wil hij het niet verstoren.

   En het hoeft nog steeds niet ‘dom’ te zijn als iemand bij zijn mening blijft. Het kan een (goede zelfs) reden hebben. Maar, dat is persoonlijk en dat hoort eigenlijk niet in een discussie.

 33. @Raphaël,
  U BLIJFT maar milimeteren, terwijl betreffende gewoon ’n etter is.
  U daagt uit. Heeft U NÚ uw zin?

 34. @Raphaël,
  wegens incompleet:
  U BLIJFT maar milimeteren, terwijl betreffende gewoon ’n extreme hardleerse etter is.
  U daagt uit. Heeft U NÚ uw zin?

  1. @Raphaël,
   naschrift:
   Als @Jo ’n kind van mij was geweest, dan had ie al láng ’n STEVIG pak slaag gekregen.

  2. P. Derks,

   Mijn zin? Nee hoor. Ik probeer niet te manipuleren, zeker niet.
   Het enige is dat ik me in dit geval, omdat het topic over de filosoof Dugin handelt, wat nuchter probeer op te stellen.

   Maar wel leuk dat u het woord etter gebruikt. In mijn jonge jaren noemde we een vervelende puber ook een etterbak.

   Maar laten we toch niet vergeten, beste P. Derks, dat niet een ieder zijn talenten op het gebied van de communicatie goed en perfect heeft ontwikkeld, en ook bijvoorbeeld het gevoel voor logica is niet bij alleen even sterk ontwikkeld.
   Laten we dat niet vergeten. We zijn geen eenheidsworsten die allemaal hetzelfde smaken.

   Kijk. Dat is het leuke van filosofie; zij kijkt naar de mensen met een brede blik, maar vergeet ook de nuances en dergelijke niet. Ergo, er kan een meer volwassen gesprek plaatsvinden met filosofisch geleerde mensen omdat zij a.h.w. o.a. geleerd hebben naar de geest te kijken en niet een op een te reageren.
   (maakt de politie er ook geen gebruik van, trouwens?)

   Men (een filosoof) kijkt bijvoorbeeld niet – zeg maar- direct, maar ‘indirect’.
   Een normaal mens zal meteen in een opgezette val van woorden trappen, want hij heeft niet geleerd die woorden te zien voor wat ze zijn: labels. En hij is dus vaak niet in staat om zich bijvoorbeeld er tegen te verweren.

   Is iemand (zoals 99,9 % van de mens) nu niet geleerd op het gebied van de filosofie, dan is hij meestal niet in staat om ‘achter’ de woorden te denken.
   Voorbeeld: Iemand zegt iets, bijvoorbeeld: ‘Ik vind jou stom.’.
   Een normaal mens reageert meestal direct en antwoord dan dat die ander zelf stom is en dat hij ook niet zulke lelijke dingen moet zeggen.
   Of een normaal mens gaat, om zich te verweren, een psychologisch trucje gebruiken zoals iemand verder negeren, of zo. (Mensen doen dit wel automatisch vaak.)

   Een filosoof echter, vraagt zich af (of zou zich af kunnen vragen) waarom iemand zoiets zegt. ‘Wat is het voor een mens, wat is het doel van zo een opmerking, zou er iets achter zitten, etcetera.’, vraagt die zich dus af. (Of iets anders, dat kan ook, maar ik probeer aan te geven dat er mensen zijn die beter kunnen luisteren of lezen, dan anderen. Zij zien meer de diepte van woorden enzo.)

   Daarom is het bijvoorbeeld zo gevaarlijk om naar politici te luisteren. Hun voorzeggers zijn als het goed is goed geschoold in deze materie. Dus zullen zij heel goed mensen kunnen manipuleren met woorden. Daarom houden politici toespraken; om te manipuleren met woorden. ‘Er is een heel ernstige griep!’ ‘Je moet een prik hoor, anders gaat je oma dood dood jou!’, bijvoorbeeld. Of: ‘Die ene groep is héél zielig, dus die zullen we hen heel aardig moeten behandelen, ook al doe ze zelf soms heel onaardig, daar kunnen ze niets aan doen.’, of ‘Meneer die of die is heel stout en daarom moeten we mensen gaan vermoorden en nog heel veel andere dingen doen, want die groep van hem is heel slecht, en wij zijn goed.’.

   Snap je. Daarom is het belangrijk om dit toch een beetje te weten, want anders laat je je manipuleren. Ze beïnvloeden de geest.

   En is iemand nu niet in staat om filosofie te leren, dan rest er maar één ding; niet luisteren naar sofisten (mooipraters)! Niet de krant lezen, televisie kijken, films, youtubes, boeken lezen en dergelijke. Daarom zeg ik: wees gewaarschuwd.

   1. herstel aub:
    ‘Je moet een prik hoor, anders gaat je oma dood DOOR jou!’,

    1. @Raphaël,
     Te Uwer volledig overbodige en sterk overdreven(!) zorgen (Bij MIJ heeft U overdreven):
     Mijn volgende dierbare personen zijn allang overleden :
     mijn grootouders (ruim 60 jaar geleden),
     mijn broer (25 jaar geleden)
     mijn ouders (pakweg 12 jaar geleden)
     mijn zus (7 jaar geleden)
     een mijner zonen (7 jaar geleden).
     Zij allen hebben die zogeheten corona niet meegemaakt.

     Een paar grootouders hebben de gruwelijke hongerwinter (tegen het einde van WO II) volledig en dus in álle zwaarte meegemaakt.
     De krant lees ik al ruim 50 jaar niet meer. (Hooguit volg ik sinds pakweg 5 jaar ’t nieuws via internet.)

     Heb ik U zo voldoende ‘gerust’ gesteld???)

     1. @Raphaël, naschrift:
      Corona (of covid) heb ik al sinds het prilste begin (was in China) al niet geloofd.

      Onze Heer heeft ons ÁLLE benodigde beschermingsmiddelen vanaf onze geboorte meegegeven. Daarom bij mij NIMMER ’n spuit tegen moderne ‘ziektes’.

 35. De bijbel is een Heilige Schrift want het Woord van God.
  God is Waarheid en Wijsheid, Liefde voor Waarheid, Liefde in Waarheid.
  Wie ondanks niet aflatende pogingen van de tegenstrever toch op God blijft vertrouwen en Zijn Liefde zoeken is een kind van God.
  Sommige kinderen van God worden heiligen en worden deelgenoot in de geestelijke macht van God. De werken van sommige heiligen die wij grote heiligen noemen zijn gekend, van andere zeer nederige heiligen zijn hun werken nauwelijks of niet gekend.
  Meer dan waarschijnlijk is de persoon van Maria de levend geworden Moederlijke Liefde van God. Deze meest zuivere aller menselijke wezens leidt ons ononderbroken naar het Licht van de Liefde van God. Over Maria en haar werken bestaat een groeiend aantal prachtige geschriften. Het is onmogelijk over haar te zwijgen. Maria verschijnt ook aan velen van haar geestelijke kinderen en zij brengt onwetenden tot kennis.

  De Mythologie is duivelse anti-heilige schrift want het woord van Lucifer.
  Lucifer is leugen en dwaasheid, liefde voor leugen, liefde in leugen.
  Wie ondanks niet aflatende pogingen van de Levengever toch de duivel blijft volgen is een kind van de duivel.
  Sommige kinderen van de duivel zijn als titanen. Zij vergaren alle mogelijke wereldse rijkdom, macht en dikwijls eisen zij volledige aandacht voor zichzelf. Al hun werken zijn verschrikkelijk. Misschien is dat de reden dat narcisme door velen als ongeneeslijk wordt beschouwd.
  Meer dan waarschijnlijk is Mythologie volledig gebaseerd op het Gilgamesj epos. Dit meest duistere aller geschriften gaat over menselijke wezens die uitermate dierlijk zijn. Dit dunne boekje behoeft geen verdere beschrijving.

  De duivel doet ononderbroken pogingen mensenzielen in te palmen. Het valt op dat hij daartoe gebruik maakt van zielen van sommige van zijn aardse kinderen, meestal vrouwen omdat deze erg ontvankelijk zijn. Hij slaagt er niet altijd in onzichtbaar te blijven wanneer hij een aardse ziel tracht in te palmen. Deze bedreigde ziel moet dan geruime tijd een soort dansende nimf aanschouwen. Of een vrouwelijke ziel dan een dansende sater moet aanschouwen is me niet bekend maar de Mytholgie lijkt daar wel naar te verwijzen. De duivel fluistert de gevangen ziel in dat zijzelf (deze ziel) zeer bijzonder is en tracht de indruk te wekken dat de nimf of desgevallend de sater een zuivere geest is die de volle aandacht verdient. Maar de duivel is niet in staat deze valse schijn lang vol te houden en het gevolg is dat de bedreigde ziel in bittere wanhoop terecht komt. De enige uitweg is zich ononderbroken naar de Waarheid en de zuivere Liefde van God te richten. Alle andere bedenksels zijn afleidingen. Het komt er eenvoudig op neer dat iedereen niet anders kan doen dan aanhoudend te bidden. Dat is het ware werk dat toch iedereen zou moeten doen. Het gebed niet aanhouden leidt tot bitterheid maar het verlangen naar God wel sterk aanhouden leidt tot het verkrijgen van talloze genadegiften. Dit is tenslotte geldig voor iedere aardbewoner.

  Wie nog nooit blijken van genade ontving behoeft slechts meer aandacht te geven aan de voorschriften van de Traditionele Rooms Katholieke Kerk.

  Omdat vandaag de meeste zielen in de ban van afleiding en misleiding leven gaat de hele samenleving in volle vaart achteruit.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht