Ook in Italië ontploffen de verborgen vetpotten van de migratie-industrie

Juist zoals in Vlaanderen het schaamteloze profitariaat van El Kouakibi, de ‘sociaal onderneemster” van Marokkaanse origine en het icoon van de migratie-industrie en van heel de linkse progressieve kaste, heel lang verborgen werd gehouden, zorgt  in Italië een soortgelijk geval voor veel ophef, met zware politieke gevolgen. Italië is dan ook een land, waar het woord ‘democratie’ nog enige betekenis heeft, wat de links-liberale ‘Europa’ oligarchie helemaal niet zint…

Aboubakar Soumahoro, een jonge immigrant uit Ivoorkust, kreeg in Italië alle kansen. Hij behaalde een diploma sociologie aan de universiteit van Napels, werd syndicalist en ontpopte zich als het boegbeeld van de immigratie-lobby. Hij werd een van de oprichters van de ‘Internationale coalitie van < mensen zonder papieren, migranten en vluchtelingen>”, een van die subsidiepompen, die overal in West-Europa op bijzonder professionele manier werden opgericht. Men zag hem overal in manifestaties, bij hongerstakingen, hij kreeg een bevoorrechte plaats bij de ultra-progressieve HuffPost en zoals gebruikelijk werd hij opgevist door het linkse politieke establishment, toen besloten werd, uit electorale berekening, volop de pro-migratie kaart te trekken. Natuurlijk kon een ‘selfie’ met paus Franciscus niet ontbreken. Wij kennen de obsessionele voorliefde van deze man voor al wat progressief, exotisch en liefst niet al te katholiek is…

Alles liep dus gesmeerd in het linkse wereldje. Zodanig zelfs, dat Nicola Fratoianni, oud-communist en nu secretaris-generaal van de partij van Italiaans Links, besliste hem voor te stellen als kandidaat van de Alliantie van Links en de Groenen bij de jongste parlementsverkiezingen. Hij wordt verkozen en laat voor het Italiaanse parlement foto’s van zichzelf nemen, verkleed als landarbeider, met modderlaarzen, “de” verdediger van de migranten, die uitgebuit en bedreigd worden door de  nieuwe “fascistische regering”. Het kamp van het goede tegen het kamp van het kwade, alle criteria verenigd om het geprogrammeerde ideale- en valse- media-narratief vorm te geven. U kent allemaal de clichés van de arme uitgebuite’vluchteling” en van de hardvochtige “uiterst-rechtse blanke ” Europeaan, dagelijks te lezen, te horen of te zien op VRT-nieuws, De Standaard, de Morgen, enz., zelfbenoemde “kwaliteitsmedia” die de neo-marxistische woke ideologie hoog in hun vaandel dragen.. Alles lag klaar om weer eens het zelfde sentimentele verhaal op hun doelpubliek, de gehersenspoelde en doorgaans slecht geïnformeerde deugmens los te laten.

Pas verkozen en om zijn imago van militant van de immigratie-strijd kracht bij te zetten, brengt hij een bezoek aan de NGO-ferryboten, die hun vracht illegale immigranten in Italië aan land willen zetten, met de bedoeling om de nieuwe Italiaanse regering in een slecht daglicht te plaatsen, vermits deze weigert haar havens, haar geld en haar mensen zo maar ter beschikking te stellen van de illegalen, terwijl Italië een zware economische crisis kent. Soumahoro moest een eersterangsrol spelen in het kleine “antifascistische” theater…

Maar dan gebeurt het ondenkbare, het onbespreekbare… Op 24 november jl. opent de procureur van Latina een onderzoek over fraude met de  coöperatieve verenigingen Karibu en Consorzio Aid, opgericht door Soumahoro en zijn schoonfamilie, om illegale arbeiders in Italië te helpen, te huisvesten en te integreren. Deze coöperaties worden gul gefinancierd met belastinggeld, in die mate dat een deel van de pers, (in tegenstelling tot Vlaanderen, bestaat er nog een vrije pers in Italië !) spreekt over de < onthaalbusiness>. Deze vennootschappen worden bestuurd door de schoonmoeder van Aboubakar Soumahoro en door zijn vrouw. In zeventien jaar tijd, hebben zij niet minder dan…62 miljoen euro aan staatssteun ontvangen…!

Een maand na zijn verkiezing, is dit een atoombom, die ontploft in het gezicht van de ‘model-migrant ‘ en in dat van de hele Italiaanse linkse immigratie-lobby: frauduleus beheer van openbaar geld, fiscale fraude, achterstallige uitbetaling van de lonen van de illegalen, die in de coöperatieven tewerkgesteld zijn(tot 22 maand !), armzalige en zelfs ongezonde  leefomstandigheden waarin de migranten en hun talrijke kinderen moeten leven… Het imago van de kersverse verkozene wankelt. Een dertigtal illegale arbeiders vertellen hun verhaal in de media…”er was geen verwarming, geen warm water, dagenlang geen elektriciteit, de kinderen leden honger”…

Terwijl de donderwolken zich blijven opstapelen boven de hoofden van Soumaharo’s schoonfamilie( onderzoek over nieuwe misdrijven), loochent hij weet te hebben van de verduisteringen van zijn schoonmoeder en van zijn echtgenote. Intussen heeft hij zich toch maar teruggetrokken (<  zelf-schorsing>) uit het Italiaanse parlement. Zijn linkse vrienden laten hem in de steek en zijn peetvader NIcola Fratoianni zweert in alle talen geen weet gehad te hebben van die zwendel…waar hebben wij dit nog gehoord…?

Dit alles vertoont sterke gelijkenissen met de zaak Kouakibi in Vlaanderen, waar op op juist dezelfde manier corruptie, politiek cynisme, morele schone schijn, holle politiek correcte fraseologie…en veel (belasting)geld in elkaar verstrengeld zitten. Juist zoals hier, kreeg ook in Italië de linkse immigratie-lobby het deksel op de neus. Natuurlijk wordt getracht dat in alle toonaarden te minimaliseren…De geschiedenis leert ons echter dat wat sommigen, hoe machtig ook, in doofpotten willen doen belanden, er toch op een of andere manier altijd weet uit te ontsnappen…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Ook in Italië ontploffen de verborgen vetpotten van de migratie-industrie

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht