Complot- en compleetdenkers

P. Daniel XVII.30 Vrijdag 22 juli 2022

Goede Vrienden,

Aan de levensbeschrijving  van Jerome Lejeune voegen we nu een aantal anekdoten toe die licht werpen op zijn overtuiging en persoonlijkheid.  Zijn voordrachten wist hij met treffende verhalen te illustreren. Ziehier een verhaal van zijn  vriend professor Jozef Warkany uit Cincinnati, wiens  vader dokter was in Braunau, Oostenrijk. Op 20 april 1889 werd deze dokter in dezelfde nacht opgeroepen voor twee bevallingen. De eerste baby bleek een kerngezonde jongen te zijn. De tweede was echter een “mongooltje”, een meisje. De moeder van dit meisje werd later zwaar ziek en het gehandicapte kind heeft met haar beperkte mogelijkheden haar moeder  gedurende de laatste vier jaren een mooie levensavond gegeven. De naam van dit meisje was zijn  vader vergeten, maar de naam van die jongen had hij goed onthouden: Adolf Hitler! Neen, gehandicapte kinderen zijn geen bedreigring maar kunnen een zegen worden, wanneer ze liefdevol worden ontvangen.

Dr. Bernard Nathanson (+ 2011) is wellicht de eerste en grootste aborteur in New York, naar eigen zeggen verantwoordelijk voor ‘n 70.000 abortussen en vanaf 1969 de drijvende kracht achter de abortusbeweging. Toen hij ‘n abortus liet verfilmen, besefte hij pas dat het werkelijk om een mens gaat: “De Stille Schreeuw” (1984). Een vriend dokter die hij uitgenodigd had om mee van de film  te komen “genieten”, is halverwege huilend buiten gelopen. Hij  is ook de schrijver van het boek “Aborting America” (1979) en legt uit hoe hij propaganda voerde voor abortus met onjuiste cijfers, manipulatie en valse beschuldigingen aan de kerkelijke hiërarchie. De jood dr. Nathanson werd katholiek omdat, zoals hij getuigt, hij alleen daarin zijn  wetenschappelijke inzichten erkend zag én alleen daarin vergeving van zijn  zonden vond. Samen met zijn  vrouw is hij sindsdien de hele wereld rondgetrokken om te getuigen van de waardigheid van het menselijk leven vanaf de bevruchting. Hij werd zelf hard aangevallen door de abortusbeweging. Eens werd hij voor het gerecht gedaagd omdat hij een foetus  een mens noemde en hij vroeg Jérôme Lejeune om hem te komen verdedigen. Jérôme toonde een grote foto van een foetus van een olifant en de mensen zeiden: een olifant. Jérôme vroeg of hij nu veroordeeld moest worden omdat hij deze foetus al een olifant  noemde!

Maandag 7 augustus 1989 was Jérôme alleen in zijn laboratorium terwijl iedereen nog vakantie hield: zijn familie, zijn collega’s, assistenten en zijn  patiënten. Plots telefoneerde zijn vriend Martin Palmer vanuit Amerika en vroeg of hij wilde komen getuigen op het “proces van de eeuw” in Maryville (Tennessee, VS). Een gescheiden echtpaar was het oneens over hun ingevroren embryo’s. De man beschouwde ze als “pre-embryo’s” die vernietigd moeten worden. Voor de vrouw waren de embryo’s haar kinderen. Jérôme kwam op eigen kosten, arriveerde net op tijd en legde uit dat een pre-embryo wetenschappelijk niet bestaat. Aan een embryo gaat een spermatozoïde en een ei vooraf, bij de bevruchting worden ze een zygote, wanneer de zygote zich splitst wordt het een embryo en deze eerste cel  is de meest gespecialiseerde cel ter wereld, vanaf de bevruchting is het een mens. Jérôme maakt de rechter, Dale Yong duidelijk dat hij een oordeel kan uitspreken zoals koning Salomo (1 Koningen  3, 23-27) die het hart van de moeder volgde. En een dergelijk oordeel, zo stelde hij,  wordt maar om de 3000 jaar uitgesproken! Hierop heeft de rechter de embryo’s “kinderen in vitro” genoemd en aan de moeder toegewezen. Er waren 300 journalisten aanwezig. Onder hen  ook de jonge dokter John Bruchalski die zo onder de indruk was van het getuigenis van Jérôme dat hij zijn werk  met embryo onderzoek en abortus vaarwel heeft gezegd en voortaan zich wijdde aan zwangere vrouwen in nood. Toen de protestantse rechter Dale Yong het sterven vernam van J. Lejeune,  nam hij het vliegtuig om  op het graf van Jerome Lejeune te komen bidden, zozeer was hij nog onder de indruk van zijn unieke getuigenis op het proces.

Ontelbare brieven kreeg hij van moeders en gehandicapte kinderen die hem dankten omdat hun leven veranderde door hem te ontmoeten. Hij was liefdevol, aandachtig, erg betrokken met het leed van de moeders en het kind. Verschillende jonge artsen ontdekten hun roeping langs hem. Anderzijds leed hij onder de lauwheid van velen, ook van gelovigen en soms van kerkelijke leiders. Om eigen rijkdom en glorie gaf hij niet veel. Hij weigerde privé-consultaties waardoor hij veel meer geld kon verdienen. Hij wilde iedereen in het hospitaal ontvangen. Hij was ook een voorbeeld van een echtgenoot en vader.  Zijn geliefde vrouw Birthe hield hij iedere dag op de hoogte van wat hij beleefd had. Wanneer een van hun  vijf kinderen soms een straffe mening verkondigde die onaanvaardbaar was, bleef hij steeds rustig en trachtte enkel met kalme redenering te overtuigen. Hij wilde niemand zijn mening  opdringen maar aanvaardde evenmin de opdringerigheid van  de vrijmetselarij. Een cameraploeg wilde in zijn laboratorium een interview opnemen en vroeg of het kruis niet even van de muur mocht.  Zijn antwoord was even kort als duidelijk: neen. Deze plaats was immers zijn “lab-oratoire”!

Zelf heb ik Jérôme Lejeune uitgenodigd op de charismatische geloofsdagen in Hoogstraten op woensdag 24 juli 1991. Hij wilde gans de dag bij ons blijven en zo vergezelde ik hem. Terwijl we rondliepen kwamen enkele jongeren achterna en vroegen: “Professor, is aids een gesel Gods?” Ook hierop gaf hij zijn origineel antwoord: “Ik weet slechts drie dingen. Vooreerst dat God altijd vergeeft,  vervolgens dat mensen soms vergeven en tenslotte dat de natuur nooit vergeeft!” Zo wilde hij de jongeren duidelijk maken dat ze verantwoordelijk blijven voor hun daden.

In 1996, twee jaar na zijn dood, werd de Fondation Jérôme Lejeune opgericht om zijn onderzoek verder te zetten, om voor deze gehandicapte kinderen zorg te dragen en om het recht op leven voor hen te verdedigen. Zijn vrouw Birthe (+ 6 mei 2020) was hierin een bezielende  kracht. In 2007 ontstond de Association Amis du professeur Jérôme Lejeune die zijn werk wil bekendmaken en  ijveren voor zijn  heiligverklaring die nu de eerste stap heeft bereikt met het Romeinse decreet over zijn “eerbiedwaardigheid” (21 januari 2021). Zijn stem voor de stemlozen blijft klinken.

——

Aude DUGAST, Jérôme Lejeune. La liberté du savant, Artège, 2019; Schrijfster is postulatrice; https://www.lesalonbeige.fr/le-professeur-jerome-lejeune-declare-venerable-par-leglise/  Uitzending En Quête d’Esprit  op CNews : «La figure du Professeur Jérôme Lejeune, grand savant chrétien» met Véronique Jacquier, Aymeric Pourbaix, Aude Dugast, postulatrice, Jean-Marie Le Méné, président van de Fondation Lejeune en Mayté Varaut : https://www.lesalonbeige.fr/le-professeur-jerome-lejeune-au-menu-den-quete-desprit/

P. Daniel

XVII.30

Vrijdag 22 juli 2022

Flitsen

Op 16 juli 1251 verscheen O.L. Vrouw aan Simon Stock, algemene overste van de “karmelieten” die zich op de berg Carmel gevestigd hadden in navolging van de profeet Elia en in trouw aan O.L. Vrouw. Zij beloofde haar bescherming aan hen die zich toevertrouwden aan haar. Door de moslims werden ze vervolgd en werden aanvankelijk ook in het westen niet aanvaard. We vierden deze dag als een feestdag samen met de hele karmelitaanse  familie.

Zaterdag kwam een groep mindervaliden uit het dorp zich een namiddag met ons ontspannen. Onze professor van de muziek zorgde met zijn luit voor de nodige ritmische dansmuziek.

Terwijl de Latijnse liturgie de 16e zondag (C) vierde met de goddelijke en menselijke gastvrijheid als thema, herdachten wij in de byzantijnse liturgie de zondag van “de vaders van de eerste zes oecumenisce concilies in dank om de groei van de eenheid van het christelijk geloof. Nicea 325: Vader en Zoon zijn wezensgelijk, tegen Arius; Constantinopel I  381: Godheid van de heilige Geest, tegen Apollinaris; Efeze 431: Maria is ‘Moeder Gods’, ‘Theothokos’, tegen Nestorius; Chalcedon 541: Jezus is één persoon met twee naturen; Constantinopel II 553: Nestorius veroordeeld; Constantinopel III 680-681: in Jezus zijn er twee willen, de goddelijke en de menselijke.

Nadat wij begin januari 2022 de gemeenschap van Mar Moussa bij ons hebben uitgenodigd, werden wij, als gemeenschap Mar Yakub,  deze woensdag door hen hartelijk ontvangen. De rijkdom van deze ontmoeting willen we volgende keer uitgebreid weergeven.

Complot- en compleetdenkers

Iedereen die kritische vragen stelt over hetgeen de regering en de media als de grote waarheid voorstellen, wordt  met misprijzen een achterlijke complotdenker genoemd.  De media zelf zorgen er ook voor dat kritische beschouwingen onmiddellijk als complot- of samenzweringstheorie worden gebrandmerkt. In het begin van zowel de coronacrisis als van de Oekraïnecrisis was dit nog een vernietigend oordeel. Inmiddels is de kracht daarvan flink afgenomen. Immers,  menige  kritische bedenkingen van verguisde “complotdenkers”  blijken daarna de echte waarheid te zijn, die door strakke censuur krampachtig verborgen gehouden werd. Vanwaar komt die modegril om mensen als “complotdenkers” af te wijzen?

Op 22 november 1963 werd de jongste president van de VS, John Fr. Kennedy  door kogels dodelijk getroffen, terwijl hij in een open limousine op de Dealey Plaza in Texas werd rondgereden. Enkele minuten later overleed hij in het Parkland ziekenhuis. Nog geen uur later werd Lee Harvey Oswald gearresteerd. Hij werd eerst beschuldigd van de moord op agent J.D. Tippit en daarna van de moord op J. Kennedy. Anderhalve dag later werd Oswald echter zelf neergeschoten door Jack Ruby, een nachtclubeigenaar. Tien maanden later kwam het officiële Warren rapport met het onderzoeksresultaat: Oswald zou drie schoten afgevuurd hebben vanuit de 6e verdieping van het schoolboekenmagazijn langs de weg en zo de president van achter dodelijk getroffen hebben. Hij zou alleen gehandeld hebben waarbij er geen sprake was van een samenzwering. Doorheen de jaren kwam er echter steeds meer kritiek op dit rapport zodat de meerderheid van de Amerikanen geloofde dat de CIA zelf betrokken was bij deze moord. De president bleek immers een kogel in het hoofd gekregen te hebben die voor hem was afgevuurd. Op die plaats reed de limousine extra traag, er stonden geen lijfwachten vlak  bij de president…Bij een moord vraagt men eerst: wie heeft er belang bij? Hierbij werden een hele reeks machtige organisaties en personen genoemd. President J. Kennedy was van plan om de nagenoeg onbeperkte macht van het militair industrieel complex en de Federal Reserve privébank in te perken. Hij wilde ook niet dat Israël atoomwapens had buiten iedere internationale controle…Om de gedachte dat de hoogste instanties zelf bij de moord betrokken waren te neutraliseren, heeft de CIA de “complottheorie” gelanceerd. Vanaf dan werd iedereen die het officiële rapport  bekritiseerde als een “samenzweerder” afgewezen. Dit heeft lang goed gewerkt maar is inmiddels krachteloos geworden omdat complotdenkers steeds meer blijken gelijk te krijgen.

Door kritische meningen af te wijzen als complot- en samenzweringstheorieën, trapt men eigenlijk  in de val van de CIA en helpt men om de eigenlijke waarheid verborgen te houden zonder verder na te denken of na te zoeken. Zij die anderen als complotdenkers afwijzen zijn meestal niet meer in staat om een redelijk gesprek te voeren, waardoor hun reacties ontaarden in emotionele scheldpartijen. Beter is het op grond van redelijke argumenten een dialoog aan te gaan om tot een genuanceerd en waarheidsgetrouw inzicht te komen. Complotdenkers blijken in werkelijkheid eerder “compleetdenkers” te zijn. Heb je hersens en wil je nadenken, join us, wordt complotdenker en help de echte samenzweringen ontmaskeren!

Varia

Onze vorige nieuwsbrief, geïllustreerd met 7 video’s: 5 bijzondere video’s over J. Lejeune, zijn stichting en KTO met drie deskundigen, 6. Aleppo met P. Hugo, 7 Sam Brokken: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-268/

Onze vorige nieuwsbrief ook hier:  https://www.katholiekforum.net/2022/07/15/de-oplossing-voor-de-crisis-in-oekraine/

Hoe is het mogelijk dat onze VRT journalisten, experts M.O., conflictspecialist…jaren lang, dag na dag in hun berichten over Syrië aan de kant van de moordenaars blijven staan, de verwoesting van een harmonieuze samenleving door terroristen blijven toejuichen en alle schuld blijven geven aan hun president die door het volk meer geëerd wordt dan gelijk welke president van een Europees land (behalve Hongarije)? Ziehier hoe Willy Van Damme een tipje van de sluier oplicht in verband met een topterrorist uit Molenbeek, vriend van westerse (en dus Belgische) geheime diensten om Syrië te vernietigen voor het duivels plezier van gewetenloze VS toppolitici, waar  onze journalisten (verplicht, naïef, misdadig?) aan meehelpen: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/07/15/bassam-ayachi-een-terrorist-a ls-agent-van-de-belgische-staat/

Na een topontmoeting tussen Rusland, Iran en Turkije heeft Poetin dinsdag duidelijk gemaakt dat  de VS moeten ophouden de olie en de oogst te stelen van Syrië, de illegale sancties opheffen en  uit Syrië moeten verdwijnen om de humanitaire crisis van de bevolking te beëindigen: https://www.rt.com/news/559279-putin-iran-turkey-

syria/

Belangrijke toelichting over: covid, abortus, gender, vaccinatie, compleetdenkers, boerenprotest, Joegoslavië, Japan, Oekraïne, Global-Well:  Nieuwsbrief Tegenstroom 20 juli 2022: https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index102.html; https://www.bezorgdeouders.be/2022/07/21/teken-petitie-een-europees-manifest-voor-objectiviteit-in-de-media-over-genderdysforie-bij-minderjarigen/*

De corruptie in de hoogste Oekraïense regeringskringen komt steeds meer naar buiten: Oekraïne kampt met massale collaboratie (businessam.be)

Nadat Oekraïene de diplomatieke betrekkingen met Syrië verbroken had, heeft  wederkerig Syrië dit ook gedaan: Syrië verbreekt diplomatieke banden met Oekraïne | Buitenland | hln.be

 

Een goede bezinning op de taalwet in Oekraïne die het Russisch verbiedt: https://www.golfbrekers.be/stel-u-even-voor-verbod-op-het-gebruik-van-de-franse-taal-in-vlaanderen/

In verschillenden landen groeit het protest tegen de globalistische agenda van de wereldelite: https://www.lesalonbeige.fr/le-reveil-des-agriculteurs-hollandais/

*

Volgens dr. Marty Makary, expert gezondheidszorg van de universiteit Johns Hopkins, verlaten de deskundigen massaal de CDC (Centers for Deseases controled prevention) en het NIH (National Institutes of Health) wegens het onverantwoord opgelegde beleid (verplicht  dragen van maskers, sluiten van scholen, vaccins voor kinderen van 4 j en jonger!) : https://www.mondialisation.ca/les-experts-de-la-sante-demissionnent-en-masse-des-nih-et-des-cdc-parce-quils-sont-genes-par-la-pseudo-science/5669912

*

Vernietigend oordeel van Italiaans filosoof over  Bergoglio: hij doet hardnekkig aan politiek, het Evangelie heeft voor hem nauwelijks waarde: https://restkerk.net/2017/07/15/marcello-pera-filosoof-en-nauwe-vriend-van-paus-benedictus-bergoglio-is-niet-bezorgd-om-de-redding-van-zielen-maar-enkel-met-sociaal-welzijn-en-sociale-zekerheid/

Het getuigenis van de 16 Karmelietessen van Compiègne die 228 jaar geleden door de guillotine werden onthoofd te Parijs, place de la Nation, 17 juli 1794, blijft onverminderd leven. Zij zongen alsof ze de bruiloftszaal binnen gingen: https://www.lesalonbeige.fr/les-seize-bienheureuses-carmelites-de-co

Boeiend getuigenis van Iraaks moslim (Fadel, ’n schuilnaam), afstammeling van Mohammed, die christen wordt en door zijn familie achtervolgd wordt en hem wil vermoorden. Zijn wonderlijke vlucht naar Frankrijk: https://youtu.be/agWbuOdG6a4

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

4 commentaren op “Complot- en compleetdenkers

 1. Een deel van dit artikel is écht om te onthouden:

  “Professor, is aids een gesel Gods?”
  De professor antwoordde:
  Vooreerst dat God altijd vergeeft, vervolgens dat mensen soms vergeven en tenslotte dat de natuur nooit vergeeft!”

  Met dit antwoord wilde de professor de jongeren duidelijk maken dat ze verantwoordelijk blijven voor hun eigen daden.

 2. Wil je iemand met de grootste minachting tegemoet treden, dan gebruik je de woorden ‘samenzwering theoreticus’ of ‘complotdenker’ tegen hen.

  Rode draad van de Bijbel
  De rode draad door de profeten is schrikdraad. Om ons te schockeren en op het goede pad te brengen. En als dat niet genoeg is, dan is het ook een visnet. Dan halen wij Gods oordeel over ons hoofd af. Maar over die rode draad door de profeten valt meer te zeggen. De rode draad is er ook als een reddingsboei. Het valt op dat de profeten van vóór de ballingschap vooral woorden van waarschuwing en oordeel spraken, maar in de tijd van de ballingschap verandert dat.

  Zo geeft Ezechiël dan aan het volk deze woorden door, hoofdstuk 37:

  1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. […] 11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.

  Mooi is dat: vóór de ballingschap werden de profeten niet geloofd toen ze slecht nieuws brachten. Toen stoorden ze Israël in hun rustige leventje. Ten tijde van de ballingschap werden ze ook niet geloofd. Toen om precies het omgekeerde: het volk dacht dat het over en uit was tussen God en hen. Ze verzonken in wanhoop. Ze dachten dat het niet meer goed zou kunnen komen. En dan is daar opeens weer zo’n profeet, die namens God spreekt! Woorden van troost en bemoediging. En opnieuw kunnen ze het niet geloven…

  God werpt door zijn profeten niet alleen het visnet van Zijn oordeel uit, maar ook de reddingsboei van Zijn goedheid en blijvende trouw. Dit is niet het einde! God gaat door! Zelfs met een morsdood volk, dat volkomen lamgeslagen is. Maar durf je dat te geloven? Of ben je bang om die profeet te geloven, bang om bedrogen uit te komen?

  Veel mensen zeggen: Ach, die verhalen over Jezus, en alles wat die profeten gezegd hebben, het zijn maar woorden. Iedereen kan wel zeggen een boodschapper van God te zijn… Het is toch veel te gek wat die Ezechiël zegt: doden worden niet weer levend. Het is toch veel te gek dat verhaal over Jezus die opstaat uit de dood.

  De profeten roepen ons terug naar God, brengen ons bij de HEERE. En dan dus ook bij de Heere Jezus. Hij is het vleesgeworden Woord. De mensgeworden profetie. Hij is het schrikdraad, Jezus begint te preken met: ‘Bekeert u!’ Hij is degene die ons leven stoort. Die onze zonden blootlegt. En Hij is reddingsboei: ‘want Hij zal zijn volk redden van hun zonden’. Maar durven wij het daarmee te wagen? Durf je er echt op te vertrouwen? Durf je je eraan over te geven? Op onze eigen manier leven we in een tijd van wanhoop. Een tijd dat we niet meer durven vertrouwen.

  Ook daarom is het goed die profeten te blijven lezen: Niet alleen de oordeelsprofetieën kwamen uit. Het visioen van Ezechiël werd ook echt werkelijkheid. De joden keerden terug naar Jeruzalem. De tempel werd herbouwd, mede door de aansporingen van Haggaï en Zacharia. Ze keerden terug naar de HEERE! En zo is het vandaag nog steeds: de profetenboeken zijn nog steeds de woorden van God. Ze hebben nog steeds de macht ons te redden, ons terug te brengen bij God, ons te brengen bij Jezus. Maar dan moet je die reddingsboei wel aangrijpen. Wie dat niet doet, verdrinkt. Wie het wel doet, wordt gered.

  Wees klaar voor de toekomst van de HEERE!
  De rode draad is dat de profeten schrikdraad, visnet en reddingsboei zijn: storend, waarschuwend met oordeel, troostend met een heilsboodschap. Dat alles treft ons vandaag en gaat over vandaag. Het trof de eerste hoorders in hun hart. Het bracht tot bekering en tot nieuwe hoop en vertrouwen. Maar het is daarnaast eigen aan de profeten dat er altijd iets onvervulds in blijft. Niet alle oordelen kwamen uit. En niet al de vredesvisioenen zijn gekomen. Ik zei al eerder: Als toekomstvoorspellers zouden de profeten niet geslaagd zijn.

  De toekomst ligt nog niet vast. Zelfs niet bij God. Zelfs Hij verandert wel eens van gedachten. Hij laat zich door gebeden vermurwen. Zo proeven we in de profetie van Joël 2:

  11b Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? 12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. 13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. 14 Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God.

  Het ligt nog niet vast hoe het zal zijn op die dag van de HEERE. Want het hangt van u en mij af hoe die dag zal zijn. Vreselijk of heerlijk. Toch staat er wel één ding vast: Die dag van de HEERE zal komen. Kwaadschiks of goedschiks.

  Het is dat geloof wat aan de profeten eigen is: De wereld loopt maar niet zomaar op eigen kracht als een machientje eindeloos door. De toekomst wordt niet bepaald door het lot en het toeval. De wereld wordt niet gemaakt of gebroken door onze menselijke prestatie. We hebben ernstig rekening te houden met de belangrijkste speler in de wereld en dat is de HEERE, de God van Israël. Dat er überhaupt toekomst is, dat is Zijn werk. Het is Zijn toekomst. Niet de politieke machten, niet de macht van legers en onderdrukking, niet de macht van het geld, niet de kwade machten van zonde, duivel en dood, hebben het voor het zeggen, maar Hij! De HEERE, en dat is, weten wij, dezelfde als Jezus Christus, de Zoon van God.

  Hoe het precies zal gebeuren weten we niet, ook de profeten geven daarvoor geen routekaartje, maar dat het zal gebeuren weten we wel: Hij zal komen. Zijn koninkrijk zal komen. En de vraag aan ons is: Zijn we daar dan klaar voor? Laat de storende stemmen van de profeten toe in je leven, en je zult er klaar voor zijn. Ze brengen je dóór oordeel en redding bij de Heere Jezus.

  Amen

  https://www.jewworldorder.org › white-genocide

  https://odysee.com/@SkyDomeAtlantis:4/trim.9BD8EC54-37F9-45E3-A8FB-E68EC3B6E23F:e?r=HBMCaPGGeNDFYdT7HLxixtK7smxJcKgg

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht