Spijtbetuigingen van paus Franciscus op grond van Fake news, leugens en valse aantijgingen

Het is vandaag mode: spijtbetuigingen allerhande voor toestanden of gebeurtenissen uit het verleden, vaak doelgericht verdraaid en veroordeeld door het tribunaal van de woke-inquisitie. Is het u opgevallen dat het steeds de blanke mens is die wordt aangevallen…nooit wordt gesproken over de wreedheden begaan in naam van de islam, over de inter-Afrikaanse slavernij, over de genocide in Cambodja begaan door de communistische rode khmers, neen, dat zijn slechts “incidenten” die wij als westerlingen maar moeten aanvaarden.

Ik zal het niet hebben over de volledig uit hun verband gerukte en onterechte excuses van koning Filip van België of liever van de Vivaldi-regering, gericht aan Congo voor het gedrag van België in zijn kolonie. Kon hij niet even  vermelden dat ontelbare Belgische(Vlaamse) mannen en vrouwen hun leven gegeven hebben om de Congolezen en Congo op een peil te brengen, dat in Afrika ongezien was? Maar goed, dat is voer voor een volgend artikel.

Paus Franciscus en de ideologen die hem omringen, zijn in de val getrapt, die voor hen al jaren door de anti-katholieke krachten in Canada en met name door de rabiaat vrijzinnige eerste minister Justin Trudeau  werd opgezet. De val rond het verzonnen verhaal van de Indiaanse kinderen, die buiten de wil van hun ouders om, in katholieke pensionaten werden opgevoed en waarvan een groot deel van ontbering gestorven is en in anonieme graven gedumpt werd…Gedurende tachtig jaar immers werd de opvoeding van de kinderen van de Canadese Indiaanse stammen immers door de Canadese regering toevertrouwd aan katholieke en protestantse( over deze laatste horen wij niets…) onderwijsinstellingen. Daar zouden verschrikkelijke dingen gebeurd zijn… “Duizenden” kinderen zouden er overleden zijn…

Het verhaal, uitsluitend gebaseerd op extreem  Kerk-vijandige Canadese en nooit bewezen mediaberichten werd al vlug wereldnieuws. Zoals te verwachten, hebben onze Vlaamse media gretig het voorgekauwde nieuws overgenomen en er nog een schepje bijgedaan. Zij doen immers slechts “fact checks” als dat past in hun ideologisch verhaal!

Zo is er Kamloops, het “horrorpensionaat”, dat opgericht werd in 1890 en zijn deuren sloot in 1969. Door de media werd het bericht rondgestrooid dat daar honderden kinderen in naamloze massagraven gedumpt werden…Het verhaal zorgde voor sensatie in de Canadese media en vele Canadezen geloofden het, zelfs nadat een deskundige in geofysica had bevestigd dat na onderzoek met de meest gevorderde technieken, er geen graven gevonden waren, zeker geen naamloze graven, nog minder graven van indianen of van Indiaanse kinderen. Er werd dan maar besloten alle grond om te woelen, om zekerheid te hebben over wat er zich onder die grond bevond.

Intussen spuwden de media vuur en vlam. Zij beweerden met stelligheid dat het aantal sterfgevallen in Canadese internaten, dat op 3.201 geschat was, weldra zou verdubbelen, verdrievoudigen zelfs. In een hoofdartikel wordt zelfs geopperd dat ” de ontdekking van de kindergraven van Kamloops wel eens de Holocaust van Canada zou kunnen zijn”. Overal vonden openbare boetedoeningen plaats, kerken werden in brand gestoken, de nationale feestdag werd omgevormd tot dag van berouw…

Het is intussen reeds veertien maanden geleden dat het nieuws van de vermoedelijke graven werd verspreid en er is intussen geen enkel tastbaar bewijs voor het bestaan ervan gevonden. Geen graven, geen lijken. Geen enkel menselijk overblijfsel. In de media wordt geschreven dat “de stoffelijke resten van 200 personen, voornamelijk kinderen, gevonden zijn  in naamloze graven op de grond van een voormalig pensionaat in Brits Colombia”. Dit is gewoon een leugen!

Volgens het Canadese centrum voor waarheid en verzoening, zijn in de tachtig jaar dat het pensionaat bestond in totaal 51 leerlingen overleden. Dankzij grondig onderzoek van de historicus Jacques Rouillard kent men nu de begraafplaatsen van meer dan de helft van die kinderen. Vier onder hen zijn begraven op de begraafplaats van hun reservaat, niet ver van Kamloops. Vierentwintig anderen zijn begraven op het kerkhof van hun eigen reservaat. De historicus heeft de overlijdensattesten kunnen overlopen, die bewaard worden door de burgerlijke stand van de provincie. Deze kinderen zijn dus niet verdwenen! Hoe kan men dan geloven dat 200 kinderen vlakbij de school zouden verstopt zijn, zonder dat hun familie dat wist?

Het hele verhaal is  nog eens een aanval op de katholieke Kerk, waarin feiten verdraaid worden en cijfers gemanipuleerd. Dat er kinderen overleden zijn tijdens hun verblijf  in één van de internaten, staat buiten kijf. Waarom zouden die overlijdens verdacht zijn? Eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw, in een tijd dat tuberculose, roodvonk, pokken en griep nog een ware plaag waren en de middelen ontbraken om deze ziekten efficiënt te bestrijden, zeker in het toenmalige Canada, is het meer dan waarschijnlijk dat de kinderen die overleden zijn, hieraan bezweken zijn. Temeer daar bewezen is dat de Canadese indianenstammen, omwille van genetische redenen, minder anti-lichamen hadden dan de andere bevolkingsgroepen en veel gevoeliger waren voor deze gevaarlijke infectie-ziekten.

In plaats van strijdvaardig te zijn en de vijand van antwoord te dienen, zoals dit onder andere pausen het geval was, werkt Bergoglio gedwee mee aan de beschadigingsoperaties, die de Kerk steeds meer  verzwakken. Hij voelt zich zo goed in de rol van “boeteling”… Intussen loopt de massa mee met het leugenachtige verhaal, dat door de mainstream media, zonder enige nuance en zonder enige tegenspraak vanuit de Kerk zelf, wordt opgedrongen. Indien Attila de gesel Gods wordt genoemd, kan men het pontificaat van de huidige paus dan niet met gerust gemoed als gesel voor de Kerk bestempelen?

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

53 commentaren op “Spijtbetuigingen van paus Franciscus op grond van Fake news, leugens en valse aantijgingen

 1. Bergoglio brengt opnieuw en telkens weer ,schade toe aan de Kerk. Er worden hem (Indianen) pluimen op z’n hoofd gezet . Onterecht want niet verdiend .Hij zou zich beter eens verdiepen in o.a. de “historie van Steentje ” (pater Roger Vandersteene) ” e.a. GROTE Missionarissen die naar Canada trokken en leefden als Indianen tussen de inheemse bevolking en er stierven…Hij zou zich beter eens keren tegen de Canadese REGERINGEN , die met de inheemse bevolking- Indianen – net hetzelfde deden en doen als de VS en Australië deden en doen met hun inheemse bevolkingen : indianen of aboriginals . Maar dat durft hij niet: hij is er te laf voor!!!
  Zie o.a. https://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_Vandersteene

 2. Veroon ter Zee,

  Je kunt de kerk veel verwijten, maar voor de verhalen in de massamedia is ze toch niet verantwoordelijk. En dus de paus ook niet.

  Het verhaal van de kindertjes herhaalt zich zo te zien. Als je intypt in Google:
  “kinderen in rooms katholiek opvanghuis overleden”, dan vind je de Ierse versie van het ‘schandaal’.

  Ja, de massamedia hebben een onvoorstelbare macht. Ze kunnen de mensen letterlijk betoveren. Daarom doen de mensen vreemd de laatste decennia. Ze kijken vreemd uit de ogen, vooral als ze in een winkelstraat zijn. En kijk hoe de mensen betoverd zijn om te geloven dat de prik goed zou zijn. Zelfs dokters zelf zijn betoverd. Kun je nagaan hoe erg het is.

  Maar het komt dus door de erg slechte mensen aan de top van de massamedia. Die deugen niet, blijkbaar. Maar daar kan de paus niks aan doen. Die kijkt met lede ogen toe hoe de schaapjes verloren raken en het lijkt hem wel misschien wel goed uit te komen, naar het schijnt. Dat wel dus.

  En anders, wat denk je dan? Moet de kerk een bericht doen uitgaan dat wat in de media staat onwaar is? Ze zouden wel gek zijn. Zo werkt dat niet. Dan maakt de kerk het alleen maar idioter voor zichzelf. Die gaat toch geen discussie met de media aan? Het idee alleen al. Niet dus.

  De mensen moeten naar Jezus Christus luisteren en niet naar het zogenaamde nieuws. Dat laatste is bijna altijd van de boze tegenwoordig. Het is adderengebroed die dat ‘nieuws’ maken, die niets goeds kunnen zeggen omdat ze boos zijn. En ze spreken waarvan het hart overvloeit. Daarover spreekt de mond en daarvan schrijft de pen. (Naar de bijbel)

  Maar kort gezegd; de kerk moet zeker niet reageren op ‘de pers’. Dat zouden ze van die ‘pers’ wel willen. Dat ze liegen is erg, maar men kan zich er niet tegen verdedigen. Tegenwoordig is liegen niet meer strafbaar of immoreel. Trouwens, dat spel met de massamedia is ook al weer eeuwen oud. Vroeger logen ze ook al, alleen was er toen nog geen internet. Nu kunnen we het zelf nazoeken en kunnen zo redelijk wat waarheid vinden.

  1. Bedankt voor uw uitleg.
   Naar mijn gedacht moet de Paus beter weten. Hij is ook omringd door een ploeg hoog-geleerden. Daarbovenop heeft hij zijn leven aan God geschonken : ik kan niet denken dat hij niet bid, en dat hij niet de nodige hulp krijgt van de Heilige Geest. Het is dan ook niet begrijpelijk dat hij mee gespeeld heeft in dit verhaal in Canada : Was hij niet beter in Rome gebleven ? Nu heb ik ook gelezen dat hij zou van plan zijn om naar Kiev te rijzen !
   Dit is nog veel erger : wat in Kiev gebeurt is niets tegenover wat er in de Donbass gebeurt Sind 2014 : daar leven hele families onder de bommen van hun eigen overheid !

  2. Bedankt voor uw antwoord. Ik zou toch willen toevoegen dat onze Paus beter had moeten weten : hij is verstandig, is omringd door hooggeleerden, en is een man van gebed. Hij moet toch geleid zijn door de Heilige Geest om over zijn verplaatsingen te beslissen. Met zijn aanwezigheid geeft hij recht aan de valse aantijgingen en komt het slecht uit voor onze Kerk. Ook Trudeau heeft mogen genieten van het bezoek van de Paus, hij die geen oor heeft voor de noden van zijn volk !

 3. En ik die dacht dat de Jezuïeten zoveel goeds gedaan hadden voor de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking ….dat er ZOVEEL heldhaftige Franse, Belgische , Nederlandse en Italiaanse Jezuïeten-missionarissen en Zusters hun leven aan de inheemse Indianen gewijd hebben.

  Het is gewoon HEMELTERGEND dat Bergolio , in hoofde van zijn paus-zijn, zo valselijk de vroegere Katholieke scholen van moord op kinderen beschuldigt.

  Maar waarom gaat deze ‘paus ‘ uitgerekend nu naar Canada? Omdat de gehele wereld weet dat de huidige politiek van Trudeau niet deugt ( men denke aan de spectaculaire Truckers opstand in Ottawa ) en dat zodoende deze ‘Young Global Leader’ nu wat ‘morele’ steun nodig heeft van de ‘wereldgodsdienst’.

  Anderzijds, ben ik heel blij dat de de Indianen erkenning krijgen. Maar naar mijn mening wordt de situatie van de Indiaan hier misbruikt omwille van de echte reden van Bergolio’ s bezoek: 1) Trudeau steunen en 2) de ware Katholieke gemeenschap beschimpen.

  1. @Andre,
   U dient Uw laatste zin werkeijk serieus te nemen:
   Volgens mijn overtuiging(!) is Bergolio in dienst van de duivel.

  2. Andre,
   “Het is gewoon HEMELTERGEND dat Bergolio , in hoofde van zijn paus-zijn, zo valselijk de vroegere Katholieke scholen van moord op kinderen beschuldigt.”.

   Waar staat dat in het artikel? En u heeft het over Jezuïeten. Waar staat dat dan? Wat bedoelt u daarmee? Ik kan het niet volgen.

   Heb ik soms een ander artikel gelezen?

  3. Bravo voor uw antwoord : ik ben het 100% met u menens. U omschrijft de exacte situatie en ik ben aangenaam verrast dat andere mensen mijn overtuiging meedeelt. Wij zijn talrijk te weten dat de pers ons lieft, dat de overheid ons liegt, en dat Trudeau een kampioen is van Klaus Schwab.

 4. Mis-‘viering’ op luchtmatras in Middellandse zee, Italie.
  Priest Offers “Beach Raft Mass” on an Inflatable Raft – Dr. Taylor Marshall
  youtube. com/ watch?v=durgbVV31aQ

  Priester en misdienaar in zwemkleding met luchtmatras als ‘altaar’.
  De gelovigen, euh pardon, toeschouwers, allen in het water in zwemkleding.
  Volgens mij zijn hier geen gelovigen aanwezig. Dit is geen ‘Mis’ maar spotternij.

  1. Hierover ben ik het met U eens eric-b-1. Wat een wanstaltige vertoning deze H. Mis viering in zee …. Wie verzint er zo iets? Heeft niets met mijn RK beleving van doen.

   1. Totaal akkoord met jullie : onze Paus zou best zulke vertoningen verbieden ipv de benoeming van priesters in Frankrijk te blokkeren !!! Weet iemand of deze benoemingen ondertussen werden toegelaten ?

    1. @ Georges Lysy,
     Vermits we nu stilaan een ‘chinese’ socialistische dictatuur ondergaan, en het geleidelijk nog veel erger zal worden, moet u geen open antwoorden op dergelijke vragen meer verwachten. De Traditionele Kerk is geen club waar men zich tot uiterlijke vormelijkheden beperkt.

     Een tip: verwaarloos niet de profeten, zij zijn door God opgewekt. Had u sedert verscheidene jaren hun voorzeggingen ernstig overdacht dan zou u nu geen vragen moeten stellen waarop u geen open antwoord meer kan verwachten.

  2. @ J.A.W. van Ettinger,
   maar ‘paus’ Franciscus neigt er nu toe zelfs de NOM af te schaffen en te vervangen door een soort ‘dienst’ dat niet alleen geschikt zou zijn voor alle godsdiensten maar ook voor afgoden en pantheïsme.
   Hoe ervaart u een dergelijke ingesteldheid van deze ‘paus’?

   1. @Eric
    Uw zicht op de Eucharistie is wel erg beperkt. Vervolgens bepaalt die theologisch en spiritueel zeer beperkte visie uw kijk op de paus. Waar de man toe ‘neigt’ komt dus uitsluitend uit uw eigen brein en heeft niets te maken met wat de paus voor ogen heeft, want dat laatste ziet u uitsluitend door de van een rode waas voorzien paar eigen ogen. Is dat eerlijk? De vraag stellen is tevens haar beantwoorden.

    Inculturatie – hetgeen Vat. II verlangde van de godsdienst die wij aanhangen en uitdragen – betekent immers niet louter veroordelen en opruimen wat men aan geloof tegenkomt, maar vooral eerst erkennen wat goed en heilzaam is van en bij de ander. De tijden van imperialisme en kolonisatie zijn ook voor de kerk passé!

    Ik verzoek U daarom eerst eens een welwillende houding aan te nemen jegens de leider van onze kerk voor U hem weer beoordelen wil. Immers: u verstaat de Geest niet waardoor de man zich wil laten leiden. De Geest van liefde en barmhartigheid. Een Geest die uitnodigt en liefst niemand apart zet en afschrijft omdat hij een andere kijk heeft op het leven enz. Die Geest kijkt ook allereerst in het eigen hart en ziet wat daar schort aan onwetendheid/wanbegrip, openheid voor echtheid en waarheid.

    Kom dus tot inkeer en bekleedt uzelf met de mantel der Liefde en de geest van barmhartigheid. Laat duizend bloemen bloeien, en zie hoe anderen en U gelukkig worden, gode gelijk.

    1. @N.N.
     U moet wel lef hebben (of een grote, dikke plank voor de kop), dat U bij het begin van ’n discussie al durt te stellen: Kom dus tot inkeer.
     Dit is vertaalt: “U bent fout; kom van Uw schreden terug.”

     Eerlijk gezegd: daarmee begin je NÓÓIT (maar dan echt NÓÓIT een eerlijke discussie.

   2. @ J.A.W. van Ettinger,
    misschien mag ik van u vernemen waarin de Eucharistie van de Tridentijnse Latijnse heilige Mis niet voldoet, of misschien zelfs fout is, of wat het mogelijkerwijze kan zijn dat u daar ongeschikt in of aan vindt?

    1. Eric-b-1. Ik heb helemaal niets tegen de Tridentijnse Mis. Maar als ik zelf een keuze zou mogen maken, kies voor de H. Mis in de landstaal. Ook voel ik mij dan meer verbonden met de viering. Vroeger had ik een missaal met aan een kant de lezing in het Latijn en aan de andere kant in het Nederlands. Ik was ook dikwijls misdienaar en acoliet bij die vieringen. Maar ik had de indruk dat veel op het altaar gebeurde zonder dat de gelovige er bij betrokken werd ook omdat de priester met de rug naar de mensen stond. Maar mensen die toch de voorkeur geven aan de Tridentijnse Mis gun ik hun vieringen graag. Als men dan maar wel weet waar het over gaat want ik las ook dat er vooral in de Middeleeuwen er priesters waren die niet wisten wat ze zeiden.
     Bron: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tridentijnse-mis
     Met vriendelijke groet.

    2. @ J.A.W. van Ettinger,
     het spijt mij vanwege u te vernemen dat u reeds tijdens uw jeugd als misdienaar en nu nog steeds als volwassene onwetend bleef en blijft van de essentie van de Latijnse Mis.

     Wil a.u.b. zo goed zijn dit levensbelangrijke onderwerp dieper te bestuderen om te voorkomen dat we in het luchtledige zweven.

     1. Bij het Tweede Vaticaans Concilie is besloten meer naar eenvoud van de liturgie met de bedoeling de beleving van de eucharistie zoals die gegroeid is in de loop van de eeuwen, voor een ieder overzichtelijker en duidelijker te maken. Daar was grote behoefte aan. Zo beleefde ik het ook en als U het anders ziet dan heb ik daar respect voor en doet U dat ook eens van Uw kant.

      1. @J.A.W. van Ettinger,
       “Maar ik had de indruk dat veel op het altaar gebeurde zonder dat de gelovige er bij betrokken werd ook omdat de priester met de rug naar de mensen stond.”

       De H. Mis is “de onbloedige offerande van het Nieuw Verbond”, waarin het lichaam en het bloed van Christus, onder de gedaanten van brood en wijn, door de priester aan het altaar aan God worden opgedragen en het offer van het kruis zodoende wordt hernieuwd.

       Ik heb áltijd geleerd: als iemand met mij praat, dan keer ik mijn gezicht naar de spreker toe (zodat je elkaar kunt aankijken).
       Echter, nu wordt de H. Mis gevierd met de RÚG naar Jezus Christus.
       Dat is hoogst oneerbiedig en toont dat wij geen enkel respect hebben voor God + Zijn Zoon.
       Dit wordt ook nog eens versterkt, omdat wij een apart altaar hebben gebouwd vóór het hoofdaltaar.
       De huidige H. Mis doet dus álle moeite om eerbied voor de aanwezige ménsen te tonen en doet tegelijkertijd geen enkele moeite om eer te betonen voor het enorme offer van Gods eigen Zoon.

       Op deze manier verwordt de H. Mis tot ’n eredienst aan de mensen.

       1. @J.A.W. van Ettinger,
        De priester toont nu onze dankbaarheid door zijn RÚG naar onze Redder te keren!!!
        Dat is hoogst ongemanierd.
        Toont U op dié manier Uw dankbaarheid aan Uw Redder???
        Dan hoop ik U niet tegen te komen als U iets tégen mij heeft.

     2. @ J.A.W. van Ettinger,
      De priester is als herder van zijn kudde dag en nacht bekommerd en zorgend bezig met vooral het ziele-heil van de aan hem toevertrouwde schapen. Vakantie kan hij zich niet permitteren. In een christelijke gemeenschap kan er normaal geen grote wereldse nood zijn – laat ons zeggen: in een dorpje – zodat de priester zelden behoeft te melden dat iemand in dat dorpje wereldse tekorten moet lijden want dat is niet zijn belangrijkste werkterrein. Zo is het ook in de Latijnse Mis. Hij richt zich naar het oosten, met de rug naar zijn schapen, omdat hij zich in essentie tot God MOET richten. Gedenk Abraham die op een verheven altaar zelfs zijn zoon aan God MOEST aanbieden. Wat gebeurt er aan dat altaar? Mijn broer die een jaar jonger was dan ik en sportief en populair bij zijn vrienden, moest om die SOCIALE REDENEN misdienaar worden. Het gevolg was dat hij samen met een van zijn beste vrienden de Mis diende en dat deden zij op SPEELSE WIJZE. Moeder kon het niet goedkeuren maar zij zag dat hij het waarom van de Mis niet eens kon begrijpen. Nochtans, wanneer hij later een goede vriendin vond kwam onomkeerbaar het moment dat zij beiden zich heel stilletjes terugtrokken zoals alle verliefde koppeltjes plegen te doen. VINDT U HET MISSCHIEN NODIG DAT IK U HET WAAROM VAN DIE HANDELSWIJZE ZOU VERKLAREN? De priester die dag en nacht 24/7 om de zielen moet bezorgd zijn hoeft dat niet letterlijk te doen tijdens het opdragen van het Offer aan God. Het is zijn Liefdes-taak in intiem contact te komen met God. HOE KAN HIJ ANDERS DAT OFFER VAN JEZUS OP WAARDIGE WIJZE AAN DE VADER AANBIEDEN? Vergelijk dit met de NOM. Het verschil is hallucinant. Met andere woorden: een echtpaar zal toch ook nooit VLAK voor een publiek elkaar gaan liefkozen zoals zij dat uitsluitend en met gesloten slaapkamerdeur thuis doen. WAAROM DAN EEN PRIESTER DWINGEN, JAWEL: DWINGEN, OM ZOGEZEGD INTIEM TEGENOVER GOD TE STAAN VLAK VOOR EEN PUBLIEK EN MET ALLE OGEN OP HEM GERICHT? Hoe moeilijk kan het zijn om tot dit allereenvoudigste en elementaire begrip te komen? Wat de schapen betreft, zij hoeven slechts respectvol en in stilte aanwezig te zijn. Uiteraard mag men van hen verwachten dat zij bidden en daarin zijn zij volkomen vrij om zichzelf te zijn zonder anderen te storen. Velen maken dan gebruik van het tweetalig missaal maar dat is geen verplichting. Wie is dus werkelijk sociaal in de meest gunstige en geheel vrije zin? Zelfs de Traditionele priester is geheel vrij want zonder die vrijheid kan er geen ware liefde gedijen. Moest u nog een kind zijn dan zou ik u deze tekst in zeer kleine hapjes voeren naargelang u het zou kunnen slikken, doch u bent geen kind meer.

      1. Eric-b-1 en P, Derks dank voor Uw antwoord al doet eric-b-1 dat graag op een belerend toontje. Maar wellicht is het zo niet bedoeld. Dat kan zijn. Maar U beiden maakt volgens mij de fout om God te vergelijken met de mens terwijl God veel groter is dan wij kunnen bevatten. Ook weet U best dat God daarbij ook nog eens ‘alom’ tegenwoordig is dus maakt het Hem niet uit in wat voor standpunt de priester op het altaar staat tijdens de H. Mis. Sterker nog: Jezus zei dat wanneer er mensen om Mijnentwil zijn verenigd, Ik in hun ‘midden’ ben. Dus de priester naar de mensen toe en andersom: daar is God in hun midden wanneer zij in eerbied de viering volgen om Hem eer te brengen. Dat komt mij logischer over.

       1. @ J.A.W. van Ettinger,
        Een priester is hoogst-oneerbiedig als ie zijn rug naar God wendt.
        Een priester is méns, net zoals wijzelf mensen zijn.

        De H. Mis is een eredienst aan God met als slot, dat God IN ons komt tijdens de H. Communie.
        Een priester heeft – net zoals alle ándere mensen – ogen gekregen om te kijken,
        Een priester wordt tijdens die eredienst – middels wat zijn ogen zien – van God afgeleid door de wel/niet handelingen van de tijdens de H. Mis aanwezige mensen.

        (Zo wens ikzelf niet afgeleid te worden van mijn gebeden.
        (Daarom, dat ik nimmer mensen kan begroeten tijdens de H. Mis.
        (Mensen begroeten tijdens de H. Mis vind ik dus hoogst ongepast.

        1. De eucharistie is ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal en gezamenlijk eten doet men dus niet alleen en ieder voor zich maar gezamenlijk.

       2. @ J.A.W. van Ettinger,
        u maakt nogmaals dezelfde fout als uw ‘paus’. Het Laatste Avondmaal had niets met fysiek voedsel te maken want het was de eerste en daarom Heiligste Mis ooit.

       3. Bovendien waren de apostelen de eerste priesters van het Nieuwe Verbond.

        1. Natuurlijk ging het niet om fysiek voedsel alleen, dat weet ik ook wel maar ik zie het meer als een combinatie van eer brengen aan God maar daarbij de belangen van de medemens niet uit het oog verliezen. Zo brengen wij ‘gezamenlijk’ eer aan God tijdens de H, Mis. En waarom noemt U de paus: mijn paus? Er is gebeden tot de H. Geest voor een juiste pauskeuze en dat werd paus Franciscus en zo zie ik hem ook al ben ik het niet altijd met hem eens. Maar wie ben ik? Ik zou het hier graag bij laten en wens U allen gemeend het allerbeste.

         1. Paus Franciscus sluit niet uit dat hij aftreedt: “De deur staat open”

          © AFP

          Paus Franciscus sluit nog steeds niet uit dat hij aftreedt als hoofd van de katholieke kerk. “De deur staat open. Het is een heel normale optie”, zei de 85-jarige zaterdagavond tegen journalisten toen hij van zijn reis naar Canada terugvloog naar Rome. Hij denkt er niet aan om zijn ambt nu neer te leggen, maar dat betekent niet dat hij daar overmorgen niet aan kan beginnen, voegde hij eraan toe.
          gjs
          Bron: BELGA
          Vandaag om 10:06

          Jorge Mario Bergoglio, de echte naam van Franciscus, sprak ook over zijn gezondheidstoestand. De afgelopen zes dagen kon hij nauwelijks een paar stappen zetten en zat hij het grootste deel van de tijd in een rolstoel. De paus wordt al een tijdje geplaagd door een knieblessure. “Ik denk niet dat ik kan doorgaan met hetzelfde reisritme als voorheen. Gezien mijn leeftijd en mijn beperkingen, moet ik het rustig aan doen,” zei hij.

          Zijn knieprobleem zou met een operatie kunnen worden opgelost, maar Franciscus wil niet opnieuw onder het mes na de vorige ingreep aan zijn dikke darm iets meer dan een jaar geleden. “Het hele probleem is de anesthesie,” zo legde hij uit. De vorige keer heeft die sporen nagelaten bij de kerkvader. “Je speelt niet met verdoving,” zo klonk het.

       4. De Apostelen en Maria ondergingen een intens diepe in-leving van het Offer van Jezus, en geheel spontaan zoals niemand het later kon ondergaan, zelfs niet de grootste heiligen. Dat Moment is Allerheiligst, waar de Traditie om gaat, en uitgerekend dat herkent u niet als zodanig en het wordt moedwillig verdoezeld in de NOM.

 5. @eric-b-l,
  Het beste kunt U in het geheel NIET reageren op duivelse activiteiten.
  Reden: de duivel is met élke aandacht uiterst tevreden.

  1. @ P. Derks,
   volledig akkoord, naar dit is wel waar ‘paus’ Franciscus op aan stuurt. Het wordt trouwens besproken door RK theoloog Dr. Taylor Marshall.

 6. “In plaats van strijdvaardig te zijn en de vijand van antwoord te dienen, zoals dit onder andere pausen het geval was, werkt Bergoglio gedwee mee aan de beschadigingsoperaties, die de Kerk steeds meer verzwakken.”,

  Meneer Terzee, waar hééft u het eigenlijk over in uw stuk? Geeft u in uw stuk dan tenminste voorbeelden wat de paus dan verkeerd doet in deze zaak? Hoe loopt hij gedwee mee? Dat zou u moeten beschrijven. Nu is uw stuk niet af. Ik snap tenminste niet wat u bedoelt.

 7. De doelstelling van het katholiek forum lijkt me de afbraak van de kerk. Ga er rustig mee door. Het rijke roomse leven komt niet meer terug. Verkneukel U maar in het verleden en leef maar in melancholie. Gods Geest zal altijd waaien waar Hij wil en die is niet tegen te houden, ook niet door derksisten en boelisten!

  1. @marcel,
   Met Uw laatste zin (beginnend met: Gods Geest) ben ik het helemaal met U eens.

 8. Ter aanvulling op de liturgie discussie hierboven,
  de Heilige Paus Pius V (+1572) heeft de Tridentijnse liturgie voor eeuwig vastgelegd, in marmer gebeiteld, met de meest strenge bewoordingen. Hij heeft alle latere afwijkingen, omissies, aanvullingen, of wat dan ook, absoluut verboden, op straffe van ex-Communicatie, van rechtswege. (Bul, “Quo Primum Tempore”, dd. 14 Juli 1570).

  Met kennis hiervan, beste lezers, is van heilige misleiding geen sprake meer. Over het lot der gemijterde schurken indertijd, jaren 1960, die willens en wetens, hun eigen zin doordreven, alsof de Kerk van altijd hun eigendom is, en de liturgie hun hobby naar wens en welbehagen, hoeven we ons geen illusies te maken.

  De zonde tegen de Geest, wordt niet vergeven (Mattheus, 12 : 31 – 32).

  Pas op, beste lezers, onverschilligheid en relativisme, overheerst onze tijd, en deze Evangelische waarschuwing telt eeuwig. Zij begint al met gemakzucht, achteloosheid, onverschilligheid, en lichte spot. Vaak monden zij uit in regelrechte vijandigheid, tegen het Heilig Misoffer van altijd, zoals elders op dit voortreffelijke katholieke Form, sporadisch, te lezen valt.
  (zie verder de draad, “De oplossing voor de crisis in Oekraïne”)

 9. @ J.A.W. van Ettinger,
  Begrijpt U nu, dat wij iets gehéél anders geloven dan U?
  Het geloof wat op deze site verkondigd wordt, is precies hetzelfde als vóór Vat. II.

  Vat. II was dus een revolutie, een revolutie tegen God!!!

  1. P. Derks U verlangt naar de tijden van het Rijke Roomse leven … Je hoefde zelf niet na te denken en alles werd van bovenaf opgelegd. Al jong was ik bijvoorbeeld misdienaar maar O Wee als je iets fout deed … Later kregen mijn kinderen snoep als ze toch maar wilden komen dienen (wat ze ook deden). Verplicht op zondag naar de kerk etc. etc. Dan ben ik blij met Vat. II die meer ruimte laat voor een eigen oordeel maar wel meer zelfdiscipline vraagt en een eigen verantwoording om toch naar de kerk te blijven gaan en vooral ook zelf na te denken en uit te zoeken, met vallen en opstaan, waar mijn RK geloof voor staat.

 10. @J.A.W. van Ettinger,
  Wat heeft ongewenst verwennerij van Uw ouders te maken met het R.K. leven???
  Ikzelf was in de jaren zestig óók misdienaar. Het ’s morgens om 06.00 met mijn broer opstaan gevolgd door minimaal twee H. Missen dienen, En dit alles ZÓNDER enige dwang of drang van mijn ouders of anderen.
  De beloning: NIÉTS!!! (alleen oprechte blijheid dat we erbij waren.)

  Wij waren 100% vrij om de godsdienst te beoefenen. Wél hadden wij ouders die trouw het goede voorbeeld gaven: bidden vóór en ná het eten + bidden vóór het slapen gaan + ’s zondags 2 x naar de kerk (1 X de H. Mis + 1 X lof).
  Wat vallen betreft: Na pakweg ’n tien jaar niet naar de kerk te zijn gegaan en vele deuken opgelopen, heb ik zéér welbewust de kerk opgezocht. Daar vond ik wat ik ’n tien jaar zo gemist had.

  1. @J.A.W. van Ettinger,
   Dan was ik nog vergeten: als kind van pakweg 5 of 6 jaar oud eenmaal per jaar meehelpen de processie op te bouwen en natuurlijk aan de processie deel te nemen. Dat hield in: ’s morgens om 04.00 uur opstaan + de H. Mis bijwonen + de processie.
   Dit alles ZÓNDER enige dwang of drang van mijn ouders of wie dan ook.

   Datzelfde heb ik natuurlijk vanzelf weer opgepakt toen ik zeer welbewust als volwassene de kerk bezocht. (vanzelfsprekend was voor mij dat ik ’n ‘antieke’ pastoor hielp, die áltijd in herkenbare priesterkleding rondliep)

   1. Ik heb soortgelijke ervaringen opgedaan maar vond Vat. II daarom juist een stimulans om nog meer inhoud aan mijn RK zijn, te geven en zo doet iedereen het op zijn manier. Laten we elkaar daarin vrij laten en elkaar niet veroordelen. Ook al past het niet in in je eigen straatje. Het ga U goed.

    1. @J.A.W. van Ettinger,
     In Uw antwoord kan ik mij goed vinden. Echter. de Tridentijnse Mis dreigt door Bergoglio verboden te worden. Mijn antieke pastoor is zwaar ziek en een processie wordt door niemand in de buurt gehouden, terwijl ‘zijn’ (‘mijn’ kerk) gesloten is en waarschijnlijk blijft.

     Verder is hooguit een moderne kerk open en stelt geen enkele priester zich beschikbaar om mij de H. Communie uit te reiken.
     (Ik moet mij met een scootmobiel verplaatsen.)

     Tja, de huidige priesters doen geen enkele extra moeite meer.

     1. @J.A.W. van Ettinger,
      Dus nu moét ik mij behelpen met een H. Mis op televisie.
      De zware tijden zijn – in ieder geval voor mijzelf – al aangebroken.

      1. P.Derks. Wat ik er van begreep is paus Franciscus geen voorstander van de Tridentijnse Mis omdat het een wig zou drijven tussen traditionele- en zogenaamde moderne katholieken en daar is misschien wat voor te zeggen maar om daar een H. Mis voor te gebruiken waar velen steun aan hebben, vind ik persoonlijk veel te ver gaan. Maar ik zag net op TV een H. Mis vanuit Sneek (afgelopen donderdag was ik hier naar de Mis) met mooie harp muziek en met de priester uiteraard naar de mensen gericht en dat spreekt mij persoonlijk veel meer aan. Eenvoudig ook. Zonder pracht en praal waar Jezus ook niets mee had maar vooral ook een gevoel van persoonlijk er meer bij betrokken te zijn. Lange tijd heb ik voor een zieke nicht van mij in een hostiedoosje een hostie voor haar mee genomen die zij nuttigde tijdens een KRO Mis op de TV en haar veel troost gaf. Voor Vat. II denk ik dat dit niet toegestaan zou zijn. Hostiedoosjes zijn in alle prijsklassen te krijgen. Bij ons zijn ze ook te leen in de kerk. Kijk bijvoorbeeld eens op Winkel van Lourdes en misschien heeft U een bekende die dat voor U wil doen wanneer U slecht ter been bent. In onze parochie wordt veel gedaan voor mensen die eenzaam zijn en voor ouderen met voor hen aparte vieringen op dinsdag en een aangepaste bereikbaarheid van de kerk voor een scoot mobiel etc. en wanneer je het vraagt komt de pastor persoonlijk beslist langs ook al hebben ze het erg druk in onze cluster van parochies in het Rijnmond gebied. Ik wil niet alles meer van bovenaf klakkeloos aannemen en zo ben ik ook het gnostische christendom uitgekomen en in mijn enthousiasme mailde ik daarover op deze site wat mij niet in dankbaarheid werd aangenomen dus dat doe ik niet meer. Maar zo probeer ik wel om mijn geloofsbeleving inhoud te geven. Ik wens U veel sterkte.

       1. @J.A.W. van Ettinger,
        Bedankt voor Uw poging.
        Maar allereerst: zo’n hostiedoosje wordt genoemd: pixel.

        Ik woon in een complex, wat vroeger ’n bejaardenhuis was.
        Daar kun je 1 x per 2 weken ter kerke (maar uiterst modern), dus voor mij compleet ongeschikt. Verder gaat hier niémand meer ter kerke. Dus op mijn buurt hoef ik niet te rekenen.

        Ik was juist hier komen wonen, omdat hier ’n goede priester was bij ’n kerk vlak in de buurt.
        Maar die pastoor was werkelijk op en woont momenteel zeer recentelijk in ’n bejaardenhuis. Betreffende kerk wordt momenteel niet meer gebruikt.
        Ik zie geen mogelijkheden meer om nóg ‘ns ’n keer te verhuizen.

        1. @J.A.W. van Ettinger,
         Ik heb zelf ook ’n pixel, welke ik gebruikt heb toen ik diverse functies in parochies vervulde (ik heb ook schriftelijke aanstelling van † bisschop Gijsen).

         1. @J.A.W. van Ettinger,
          naschrift:
          Hoewel ik soms een hoogmis (met alle pracht en praal) bijgewoond heb, hou ik het meeste van een stille mis (dus zonder enige pracht en praal).
          De reden waarom mijn voorkeur lag bij een stille mis: dan wordt je N O O I T afgeleid.

      2. P. Derks,

       Op livemass . net (spaties verwijderen), zie ik, is op zondagen om 11 uur de tridentijnse mis live te bekijken in de Sint-Agneskerk te Amsterdam. De website wordt beheerd door de Petrusbroederschap. Ge gaat naar “LOCATIONS” en klikt op “AMSTERDAM”.

       1. @Waramund,
        Hartelijk bedankt. Ik heb de site al erbij gezet.
        Zeer mooie site.

        1. P.Derks. Ik wist uiteraard dat een ander woord voor hostiedoosje: pixel was maar ze worden veelal als hostiedoosjes aangeboden op sites. In mijn mail stond een fout: aangenomen moet uiteraard afgenomen zijn maar het is maar een detail. Belangrijker is dat Waramund U hebt kunnen helpen. Nogmaals sterkte !!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht