Vaticaan wordt wakker: openbare eredienst dan toch essentieel in Covid-tijd?

Ondanks de schijnbaar onvoorwaardelijke trouw van onze Paus Franciscus aan internationale instellingen en hun Covid-aanbevelingen, klonk er tijdens een vergadering van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève op 23 februari plots een andere mening. Openbare erediensten zijn wel degelijk essentieel, verklaarde Aartsbisschop Paul R. Gallagher, Vaticaanse Secretaris voor de Relaties met de Staten, er met aandrang. Aartsbisschop Gallagher benadrukte dat Paus Franciscus en de meeste bisschoppen de Covid-problematiek en de noodzaak voor allerlei preventiemaatregelen erkenden. Toch gaan deze beschermende regels vaak te ver, aldus Gallagher, zo ver dat ze de uitoefening van mensenrechten sterk gaan beperkten. “Elke beperking van de uitoefening van mensenrechten ter bescherming van de volksgezondheid moet voortvloeien uit een situatie van strikte noodzaak. Dergelijke beperkingen moeten in verhouding staan tot de situatie, op niet-discriminerende wijze worden toegepast en alleen worden gebruikt als er geen andere middelen beschikbaar zijn.”

In heel wat landen en streken wringt daar net de schoen, benadrukte Gallagher. Sommige regeringen overlegden niet eens met religieuze leiders om tot een gepaste regeling te komen. Hij stelde hierbij een grondige “erosie” vast van het concept “religieuze vrijheid”. “Door de religieuze dimensie van de menselijke persoon te negeren, of erger nog, door hem af te doen als niet-essentieel, wordt dit fundamentele recht geleidelijk teruggebracht tot een vorm van persoonlijke vrijheid van denken, in plaats van gerespecteerd te worden als een integraal onderdeel van wat het betekent om mens te zijn.” Gezien religieuze vrijheid ook te maken heeft met een collectieve en publieke beleving, betreurde Aartsbisschop Gallagher het feit dat de Covid-regels, toegepast op gebedshuizen en godsdienstonderwijs, vaak strenger zijn dan deze voor andere openbare activiteiten. 

Wat hierover te denken?

De plotselinge gewaarwording binnen het Vaticaan, dat er misschien iets niet pluis is met de globaal toegepaste Covid maatregelen, is op zijn minst opmerkelijk. De wereld zit al een jaar in quarantaine, maar dit leidde tot weinig betekenisvolle kritiek vanuit de Heilige Stoel.  Waarschuwingen van persoonlijkheden zoals Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalige apostolische nuntius voor Washington DC, over de gevaren van de Covid maatregelen voor de democratische grondrechten, werden grotendeels weggewuifd.  Mogelijke post-Covid 19 scenario’s, die Viganò aanhaalde, zoals de globalistische en technocratische “Great Reset“, gepromoot door het Wereld Economisch Forum, laten echter weinig ruimte voor transcendentie. Beginnen de curie-bonzen vanuit hun ivoren toren eindelijk te beseffen, dat ze in de Post-Covid maatschappij mogelijk overbodig zullen worden?

Bron: Crux

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

12 commentaren op “Vaticaan wordt wakker: openbare eredienst dan toch essentieel in Covid-tijd?

 1. De nagel op de kop! Tijd dat de Belgische bisschoppen uit hun winterslaap komen!

 2. Gelukkig, eindelijk zien ze in het Vaticaan in dat de globalisten een werelddictatuur willen vestigen.

 3. De Belgische bisschoppen slapen niet. Ze hebben de minister van Justitie al meermaals verzocht de regel dat er maar 15 personen een viering mogen bijwonen af te schaffen en één gelovige per 10 vierkante meter toe te laten. De bisschoppen hopen op een versoepeling voor Pasen.

  1. @sara Hoop is goed maar in dit geval komen we daar niet erg ver mee. Waarom wordt er geen voorbeeld genomen aan het seculiere Frankrijk (geen maximum mits voldoende stoelen & rijen tussen) of aan het protestante Nederland (maximum 30) ? Leiderschap vereist actie. Vriendelijk afgewimpeld worden is onvoldoende.

  2. Ik ben heel teleurgesteld in het ganse episcopaat,waar je niets van hoort en die gelaten in t gareel lopen!
   Staan ze er geen ogenblik bij stil dat in deze tijden het Geloof belangrijk is voor de gelovigen.Onze kerken lopen leeg en op tv is er om de 14dagen een uitgezonden Hmisviering.In een zogezegd Katholiek land
   Gelukkig is er de Nederlandse TV in een overwegend protestant met een overvloed aan opwekkende programma’s zoals Nederland zingt ik mis je….en geloofsgesprekken + elke week een H mis enz enz
   Schaam U diep en richt jullie op de gelovigen en speel geen kokeneten met de islamieten,zoals ook de paus
   bezig is,want die zou ik eens graag de levieten lezen………

 4. Vertrouw het voor geen cent. Gallagher is een modernist zonder interesse voor zieleheil. Dit schijnmaneuver draait om de algemene aanvaarding van het zogenaamde ‘vaccin’ dat tot doel heeft de wereldbevolking uit te dunnen en Bill Gates en zijn vrindjes nog wat rijker en machtiger te maken.

 5. Wat pijn doet bij het Vaticaan is een tekort aan geld.
  Voornamelijk door de corona maatregelen, zijn de operationele inkomsten voor het Vaticaan verminderd met 21 percent. Hierdoor ontving het Vaticaan 48 miljoen euro minder in 2020 dan in 2019. Ook de lokale parochies, in vele landen, innen op vele plaatsen veel minder geld dan gewoonlijk. Dat begint te nijpen.
  Dit zal wel meespelen waarom ze nu wakker geworden zijn: ze hebben hun financien nagekeken en ze hebben hun begroting voor het komend jaar gemaakt, en dat ziet er slecht uit.

 6. En waar gaat het Vaticaan dan zoal op besparen dit jaar? Het toppunt:
  Kardinaal Luis Antonio Tagle heeft 1100 bisdommen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika gevraagd minder of geen aanspraak te maken op de geldsommen die zij jaarlijks vanuit Rome krijgen via de Pauselijke Missiewerken (normaal gezien zou dat ongeveer 25 miljoen euro zijn).
  En dan maar doen alsof ze voor de armen en de arme Kerk zijn. Ze gaan zo weinig mogelijk aan de armste bisdommen geven (terwijl ze de vorige jaren ook nog ontzettend veel miljoenen verloren hebben door een verschrikkelijke investering in een te bouwen luxe appartementen vastgoed project in de meest chique wijk van Londen, een investering die helemaal fout liep en waarbij ze heel veel van hun investeringsgeld kwijtspeelden).

 7. Beste redactie,
  I lees regelmatig Katholiek forum en ik reageer bijna nooit.
  De laatste tijd echter zond ik 3 reacties toe, en geen enkele reactie werd op dit forum geplaatst. Ik versta niet waarom mijn reacties niet geplaatst worden, want ik breek geen enkele forumregel. Kan u mij emailen waarom mijn reacties niet geplaatst worden? Vriendelijke groeten, ‘Anneke’

 8. Ik heb ook mijn bedenkingen, in winkels mogen veel mensen aanwezig zijn, in kerken amper 15! Waar zit de Katholieke top? Ze moesten al heel lang iets gedaan hebben. Er zijn veel bejaarden eenzaam en ontgoocheld dat ze niet meer in de kerk kunnen komen om eucharistie te vieren. Waarom zoveel depressieve mensen? Dat het virus moet bestreden worden kan ik heel goed begrijpen, in de kerk zijn de afstanden tussen mensen perfect haalbaar. En met mondmasker, waarmee zijn ze bezig?

  1. Inderdaad, meer dan plaats genoeg in de kerken. Maar de communistische experts & de neoliberale maçonieke regeringsleiders willen niet. Dit is puur slechte wil. Niemand zit in met de kleine man of vrouw. Al zeker niet als ze katholiek zijn, want dat past niet in hun waanzinnige denkbeelden. De wereld is in de hand van de goddeloze met de experts & de regeringsleiders als marionetten. En de bisschoppen? Die bleven stil en deden helemaal niets… Het gaat van kwaad naar erger. Het enige wat ons nog rest is ons gebed tot God de Vader, tot onze Koning Jezus Christus en tot onze Hemelse Moeder Maria, met de kracht van de Heilige Geest.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht