Een oproep tot weigering van “foute” vaccins

Enkele dagen geleden riep bisschop Johan Bonny van Antwerpen, samen met  staatsviroloog Steven Van Gucht de katholieke gemeenschap op zich zonder aarzelen te laten vaccineren.  Eigenlijk was het een initiatief van Bart Somers, de beruchte minister van ” Samenleven en Binnenlands Bestuur”, de man die mensen die vredig manifesteren tegen de groeiende islamisering wil laten vervolgen en die tevens rijkelijk gemeenschapsgeld besteedt aan bepaalde figuren van vreemde origine, die wat later blijken dit geld voor hun eigen verrijking te gebruiken…En dit terwijl de eredienst, ongeacht de grootte van het gebouw, tegen de godsdienstvrijheid in, door de truc van de 15 aanwezigen, vrijwel verboden is. Bisschop Bonny laat zich voor de kar spannen van de rabiate vrijmetselaars, die de huidige regering sturen, in plaats van zich er met hand en tand tegen te verzetten. Verbazen doet het ons niet. Wij weten welk vlees wij in de kuip hebben.

Wat nog opvalt, is dat dit soort mensen nooit met één woord rept over de samenstelling van de vaccins en over de manier waarop zij ontwikkeld zijn. In België is het zelfs taboe vragen te stellen over die vaccins en over hun eventuele nevenwerkingen op korte of langere termijn. Het volk moet dom gehouden worden, nietwaar….

Het initiatief van bisschop Bonny zegt veel over de uitholling van het katholieke geloof, waarvan de vertegenwoordigers zich geroepen voelen politieke  boodschappen te ondersteunen, omdat zij niet meer geloven in de helende geestelijke en fysieke kracht van het geloof in de levende God. Het staat haaks op de oproep van  een  internationale groep van bijna honderd vooraanstaande katholieke vrouwen- artsen, religieuzen en verdedigsters van het leven-, die juist nu de christenen en alle mensen van goede wil oproepen ” om de morele rechtvaardiging voor het gebruik van door abortus besmette vaccins te stoppen”. Dit betekent vaccins die cellijnen van geaborteerde baby’s gebruiken voor hun ontwikkeling, productie of controle.Het niet bestrijden van deze praktijk bevordert immers de handel in en de uitbuiting van geaborteerde baby’s voor medische experimenten.

Onder de ondertekenaars, afkomstig uit 25 landen over de hele wereld, bevindt zich Dr. Wanda Poltawska, een honderdjarige Poolse arts en persoonlijke vriendin van wijlen paus Johannes-Paulus II. Zij is zelf het slachtoffer geweest  van medische experimenten doorgevoerd door de lijfarts van Adolf Hitler in het concentratiekamp van Ravensbrück. Dr. Poltawska, die ook psychiater is, heeft zich de laatste 70 jaar ingezet voor de bescherming van het Leven en voor het gezin.

Onder de ondertekenaars zijn er ook drie voormalige leden van de Pauselijke Academie voor het Leven: Dr. Pilar Calva(Mexico); Mercedes Wilson de Arzu(Guatemala) en Christina de Marcellus Vollmer(Venezuela). Opmerkelijk ook de aanwezigheid van de Duitse Gabriele Kuby, vriendin van Benedictus XVI, die nog onlangs een bezielde gastspreker was in de abdij van Gistel. Verder vallen nog te vermelden de Amerikaanse Aby Johnson, tot 2009 klinisch directeur voor de abortuslobby Planned Parenthood en wiens memoires het scenario vormden voor de film Unplanned uit 2019, film die in België geboycot werd, want niet passend in het politiek correcte opgedrongen denken…en zuster Deirdre Byrne, voormalig militair chirug en missionaris in Kenia, Afghanistan, Irak en Soedan. Haar pleidooi voor het ongeboren kind heeft in 2020 zelfs de voorpagina’s gehaald in Amerika.

Haalt deze oproep ook in Vlaanderen de voorpagina’s? Ik betwijfel het, zo sterk is het anti-christelijke en  allesversmachtende totalitaire virus er reeds doorgedrongen, ook en zeker binnen de Vlaamse Kerk.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

44 commentaren op “Een oproep tot weigering van “foute” vaccins

 1. Het is de plicht van elke katholiek om zich te laten vaccineren voor zijn eigen gezondheid en die van anderen. De overheid verplicht de vaccinering niet. Wie tegen vaccinatie is moet zich niet laten vaccineren. Wat is dan het probleem? Wil een kleine minderheid weer zijn wil aan de grote meerderheid opleggen?

  1. Neen. Niemand heeft de plicht zich in te laten spuiten met schadelijke stoffen, ook niet als hij meent dat hij daarmee een ernstiger ziekte bij zichzelf of bij anderen kan voorkomen.

   Er zijn meerdere problemen:
   1. De hele ‘pandemie’ is zwaar overdreven. Het aantal doden is met of zonder lockdown vergelijkbaar met een stevige griep die gemiddeld eens in de twee jaar voorkomt.
   De gemiddelde leeftijd van de overledenen is boven de 80 jaar.
   Onder de 70 zijn er in Nederland slechts ongeveer 80 anderszins gezonde personen overleden aan COVID-19. Ter vergelijking het aantal verkeersdoden per jaar is ongeveer 8 keer zo hoog.
   Ondertussen zou de griep zelf volgens de officiele cijfers verdwenen zijn.
   2. De injectie met Pfizer/Biontech BNT162b2 is geen vaccin, maar een soort van gentherapie waarbij de eigen cellen van de ontvanger door middel van mRNA worden aangezet om een eiwit aan te maken dat zelf dan weer een reactie van het immuunsysteem moet uitlokken. Uw cellen worden volgens de fabrikant ‘vaccinfabriekjes’.
   3. Eerdere pogingen om een vaccin te maken tegen een coronavirus hebben geleid tot zeer hoge aantallen sterfgevallen onder proefdieren die zo’n vaccin hadden ontvangen en later werden blootgesteld aan het echte virus.
   4. Het Pfizer/Biontech ‘vaccin’ heeft al geleid tot zeer grote aantallen (>50%) systemische bijwerkingen en grote aantallen (>2%) ernstige systemische bijwerkingen.
   Inmiddels sterven hoogbejaarden bij bosjes kort na het ontvangen van het ‘vaccin’.
   5. De eventuele effectiviteit en de gevolgen op lange termijn zijn volstrekt onbekend.
   6. Het ‘vaccin’ is experimenteel, en alleen maar voorlopig toegelaten op de Europese markt.
   7. De beoogde ontvangers krijgen hier geen informatie over.
   8. De beoogde ontvangers krijgen ook geen informatie over het verbeteren van de algemene gezondheidstoestand, met name door suppletie met Vitamine C, Vitamine D (zonlicht), vermindering van angst, vermeerdering van beweging en normaal contact met andere mensen.
   9. Zieken krijgen geen medicijnen die bewezen veilig zijn, en in veel gevallen tot volledig herstel hebben geleid (combinatie Zink, Hydroxychloroquine en Azitromycine).
   10. In plaats van nuttige informatie krijgt het volk door media en politici en duurbetaalde ‘deskundigen’ alleen angst, vrees en schrik aangeleverd.
   11. Zelfs mensen die normaal verstandig zijn kunnen nu geen weloverwogen beslissing omtrent een eventueel vaccin meer nemen.
   12. Twijfelaars worden onder grote druk gezet om mee te lopen met de blinde kudde.
   13. Dementen en zwakzinningen krijgen het ‘vaccin’ sowieso onder dwang.
   14. Binnenkort zullen ‘vaccinweigeraars’ sociaal en economisch worden uitgesloten.

   Wie onder deze omstandigheden (gekend, of opzettelijk niet gekend) anderen een ‘plicht’ tot vaccinatie probeert aan te praten begaat een zware zonde tegen het vijfde gebod.

   1. Piepkleine correctie: 70 personen onder 70 jaar overleden aan COVID-19 alleen tijdens de ‘eerste golf, en iets meer dan 80 tijdens de ’tweede golf’.

 2. Als Bonny iets gaat zeggen dan weet men op voorhand dat het slecht gaat zijn; bij de regering weten ze dat ook. Het is dus geen verrassing dat ze hem willen inzetten om gedoopten te manipuleren om zich te laten ziekspuiten door de organenpikkers in witte jassen.

  Reeds voor de lancering van de coronistische psychologische operatie waren farmadokters gevaarlijke psychopaten, en mensen die dat volk dikwijls van dichtbij bezig gezien en gehoord hebben kunnen daarover vertellen. Het zijn moordenaars die mensen subtiel en langzaamaan het graf injagen zonder dat daar rechtszaken van komen, met pillen, spuiten en andere wapens. Psychopaten werken graag in slachthuizen gericht op ongeboren kinderen omdat ze daar kunnen moorden zonder erom naar een gerechtshof gesleept te worden, maar zo is het ook in het breder milieu van de dragers der witte jassen, ook al gebeuren de slachtingen daar dikwijls op subtielere manieren.

  De dood aan de farma-molok.

 3. Johan Bonny zal schuldig zijn aan het bloed van al diegenen die de dood ingegaan zullen zijn omdat zij zich door hem hebben laten bewegen tot het ontvangen van de gifspuit.

 4. Hartverscheurend is het te ontdekken dat sommige emotie-gebaseerde (over)moedige katholieken nu pas ontdekken dat er sprake is van een vaccinpaspoort en zij weigeren verder na te denken over de gevolgen daarvan. Blijkbaar heeft het begrip “bidden” niet voor iedereen dezelfde betekenis. Pijnlijk toch. Nochtans werd de voorbije jaren meerdere malen gewaarschuwd dat de komende vervolging zeer zwaar zal zijn. Maar het ergste is dat het nu bijna onmogelijk wordt om deze mensen bij te staan in hun geestelijke nood. Men zou hen moeten kunnen helpen zich te vormen en in te leven in meer geestelijk gebed. Louter verstandelijk gebed is onvoldoende. Dit soort drama’s had ik eerder niet voorzien. Misschien valt dit onder de noemer “geestelijke hypocrisie”, echter het probleem benoemen is geen oplossing ervan.

  1. Wanneer men sommigen, die iemands buurmensen kunnen zijn, bekijkt die rabiaat tekeer gaan tegen degenen die niks geloven van de waanzinnige leugens die door het bewind verspreid worden, dan lijkt het dat zij er kwijlend naar uitkijken om “dissidenten” neergeknald te zien worden door drones omdat zij een winkel binnenstappen zonder een “vaccinatiepaspoort” te hebben.

   Overal ingebouwde automatische scansystemen, bij het binnentreden van winkels, het opstappen op een trein of bus, het verlaten van steden of dorpen etc.; ziedaar, de perverse droom van een gedigitaliseerde maatschappij die de satanische bietekwieten in machtsposities willen realiseren.

   Men moet niet denken dat men een rustig leven gaat hebben indien men akkoord gaat de spuit te ontvangen; degenen die de spuit opdringen zijn misantropische zotten en zullen de aan hen onderdanige bevolking steeds meer willen ontmenselijken in diabolische slavernij.

   Zich tot God keren en in weerstand gaan tegen de tirannen is de enige juiste reactie.

    1. Oprotten Dierickx. Heb je zelf geen clubje waarin je vervelend kan gaan doen? Of hebben ze je daar al buitengeknald? De zoveelste eikel die denkt hier zijn anti-Katholieke gal te moeten komen spuien. Meestal houden ze het een paar weken vol, om dan weer voorgoed te verdwijnen. Misschien toch een échte hobby zoeken?

     Of probeert U het eens op een islamitisch forum. Nee daar hebt U de ballen niet voor. Oprotten.

 5. We moeten door onze knieën, bidden en luisteren. Dan weten we na een tijd (als je hart bij God is) wie we moeten navolgen. De Paus, de Bisschop of Jezus? Ik weet al jaren dat er met de kerk iets heel duister aan de hand is. We moeten gewoon waakzaam zijn over wat ze uitspreken, want het zou onze ondergang wel eens kunnen wezen. En niet alleen over het vaccin waakzaam zijn, maar alles wat ze verkondigen moeten we steeds met het gebed geestelijke onderscheiden. We hebben geen goede kerkleiders, sommige zijn zelfs gevaarlijk voor mensen die zoekend zijn. En voor degene die de onderdompeling van de Heilige Geest nog niet hebben ontvangen, die trappen (jammer genoeg) nog in hun halve waarheden, met gevolg dat hun ziel verloren kan gaan, terwijl Jezus alle zielen naar de hemel wil oprichten.

 6. vandaag in AD (Algemeen Dagblad):
  Denemarken stopt tijdelijk met vaccineren met AstraZeneca na mogelijk ernstige bijwerkingen.

 7. Het fakenieuws over het vaccin viert hier weer volop hoogtij. Gelukkig dat deze site niet door velen gelezen wordt. Vorige maand elke dag gemiddeld 27 unieke bezoekers.

  1. @Jerome. Het is om verschillende redenen af te raden om je te laten vaccineren (zie hoofdartikel en commentaren hierboven). Het is altijd een optie om je ogen te sluiten voor deze waarschuwingen. Binnen 4 tot 18 maanden zullen we zowiezo weten wie er gelijk heeft. Het is mijn oprechte hoop dat jij er dan ook nog bent om dat objectief vast te stellen.

  2. Ik vraag mij af of “Jerome” niet dezelfde persoon als “Irma” is, want die laatste maakte onlangs een gelijkaardige uitspraak over websitestatistieken. Het is mij al eerder opgevallen dat iemand hier onder verschillende namen (“Firmin”/”Bavo”) reclame aan het maken was voor de lijn van “Kerknet”, dus ik vraag mij af of “Jerome” en “Irma” ook weer schermnamen van diezelfde persoon zijn.

  3. Gij zult de inhoud van deze link eens goed op u moeten laten doordringen, beste Jerome.
   Wellicht is er iemand die zich in geestelijke wereld kan verdiepen?
   Jezus gaf u het voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=Z1EZq9S2VJc&t=825s
   Mocht u, met uw medestanders hier, betaald worden voor uw capriolen, weet dat u straks ook ‘aan de beurt’ bent. Realiseert u zich dat eens goed als u durft?

 8. Denemarken schort gebruik AstraZeneca-vaccin op na bloedklonters
  ___https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/11/denemarken-schort-voorlopig-gebruik-astrazeneca-vaccin-op-wegens/___

 9. @Jerome,
  U zult het volgende al lang gemerkt hebben:
  Ware christenen doen nimmer aan fakenieuws;
  ware christenen vertellen zeer eenvoudig de kale waarheid, dus zonder overbodige tierelantijnen.
  De kale waarheid wordt echter door de wereld lang niet altijd verdragen. Dit uit zich regelmatig door verborgen en openlijke vijandigheid jegens christenen.

 10. Jezus zegt: maakt u toch geen zorgen voor de dag van morgen. Bent u niet meer dan musjes soms? Al uw haren op het hoofd zijn geteld. Vraagt en u zal gegeven worden.
  Job klaagde ook. Hem werd verstaan gegeven wie de wereld geschapen had in zijn perfectie. Leest hem eens. Wellicht leert u verstaan.

 11. Geen vaccins nodig ? Vorig jaar achttienduizend oversterftes in België.

  1. U doet uw naam wat mij betreft, geen eer aan, beste ‘wedergeborene’.
   Ge zult uw hersenen moeten willen gaan gebruiken. Uw geest heeft u niet voor niets gekregen. Gebruik hem goed en informeert u zich beter.
   Laat u zich niet bedonderen door de cijfertjes. Men liegt aantoonbaar.

 12. Antivaxxers zoals Raphaël kan je niet overtuigen. Achttienduizend oversterftes past niet in hun kraam.

  1. Oh, en mocht u tóch voor rede vatbaar zijn, (of anderen hier) bekijk de informatie in de link eens goed. Kunnen we er van leren? Leest u vooral de commentaren eronder ook even, zeer leerzaam voor diegenen die zijn verstand nog wil gebruiken?
   Linkje naar de voordracht: https://www.youtube.com/watch?v=Z1EZq9S2VJc&t=825s

 13. Iemand die in de derde persoon schrijft over een ander, die . . . vul zelf maar in.
  Spreek mij aan, als je kunt, geef argumenten en laat de ad hominems liever voor thuis wilt u?
  En mocht u betaald krijgen voor uw letters, meldt u dit er even bij, dat praat wat eenvoudiger.
  En mocht u bevangen zijn door de massa-hysterie, dan kan ik u niet overtuigen met argumenten. Welke van de twee is het?

  Nogmaals, spreek meteen met me, nooit via een slinkse omweg. Daar doen wij niet aan mee.

 14. De extreme linkse trends in de media genieten nu hun hoogste wel erg triestig werelds geluk en het is door de meeste christenen goed begrepen dat dit hoogtepunt hooguit nog een tweetal jaartjes kan worden volgehouden. De stapel leugens kan slechts tot een beperkte hoogte gaan en dan valt het over de aanstichters die door hun eigen toedoen verpletterd zullen worden. Geduldig wachten en bidden en afzijdig blijven.

  1. Er is niets profetisch aan bijvoorbeeld de herinnering aan de ommekeer van het Duitse leger in 1942 in Rusland en hetzelfde onder Napoleon. Men stijgt tot uiterste hoogmoed en dan keert alles om. Tijdens de afgang is er ook nog zeer groot gevaar maar de hoop groeit weer. Vandaar die ca. twee jaren voordat het keerpunt komt.

 15. Wanneer er een echte plaag rondwaart heeft men geen avondjournaal nodig om dat te weten; dat is zichtbaar en onmiskenbaar. Nu, echter, gebruikt men onder de bevolking woorden zoals “corona” en “covid” omdat de beeldschermen in de woonkamers die voortdurend in het rond toeteren. Zonder propaganda op de televisie en op het internet zou er niemand in de straat zeggen dat er een nieuwe gevaarlijke ziekte zou rondwaren.

  “Corona” bestaat niet.

  Wanneer oligarchische bevolkingsreductionisten die zwemmen in het geld hun geld steken in spuiten en willen dat geheel de wereldbevolking die spuiten ontvangt, dan is het gemakkelijk om te weten dat de intentie van een dergelijk programma bevolkingsreductie is. Het getuigt van kolossale stupiditeit om dat niet door te hebben. Het is echt heel simpel.

  Om het nog meer te verduidelijken: Dat zijn de mensen die eerder ziekteplagen verwelkomden om de wereldbevolking uit te dunnen. Indien er werkelijk een wereldwijde pestilentie rondging, dan zouden die misantropen geenszins gaan proberen om de wereldbevolking daartegen te beschermen, maar alleen hun eigen families.

   1. De geïnterviewde komt vanuit een ander wereldbeeld dan het mijne, maar uiteraard worden we geregeerd door gevaarlijke zotten die met een grijns over de lijken stappen die zij ophopen. Dat was al duidelijk voor de lancering van de coronistische psychologische operatie, bijvoorbeeld door hun abortuspolitiek; ze willen altijd maar meer en meer abortus. En wanneer zij daar “wetten” voor maken ziet ge hen niet in benauwenis vallen voor zoveel bloedvergieten onder weerloze kinderen waaraan zij zich schuldig maken, maar zij inverteren met een grijns de moraal, roepend dat zij de morele daad zouden gedaan hebben en dat de tegenstanders van kindermoord de immorelen zouden zijn omdat zij zich tegen de wereldwijde slachting verzetten.

    Dergelijke figuren worden handmatig geselecteerd om ministerposten te ontvangen door de leidende families van internationaal Juda, dikwijls nadat zij chantabel gemaakt zijn doormiddel van videomateriaal en foto’s.

    Aan de fysionomie is er veel te zien; Mark Rutte, over wie gesproken wordt in de video, heeft wat ik noem de “goblin-fysionomie”. Dat is de fysionomie van de handenwrijvende, kromgerugde misantroop die zijn gebrek aan fysieke kracht om zijn tegenstanders te overweldigen wil compenseren met een onderkruiperige, achterbakse maar dodelijk giftige listigheid en die een perverse aversie heeft jegens datgene wat goed en nobel is omdat dat hem herinnert aan zijn eigen innerlijke lelijkheid en gebrek.

    Extremere voorbeelden van die fysionomie zijn Herman Van Rompuy en Jacob Rothschild.

 16. “Het getuigt van kolossale stupiditeit om dat niet door te hebben. Het is echt heel simpel.”.
  Ik ben het niet direct met je eens, Theudmer.
  Mensen zijn niet stupide wat dat betreft. Men is goed van vertrouwen en men heeft gewoon vaak geen verstand van medische en wetenschappelijke zaken.
  Als zelfs de paus een ‘vaccin’ aanmoedigt, dan kun je niet aannemen dat gelovige mensen die man daarom of daarover niet vertrouwen. De gewone mens is gewoon te goed om de slechtheid van anderen te kunnen begrijpen.

  Zelf maken mensen misschien ook de vergissing om bijvoorbeeld ‘joden’ de schuld te geven als men Khazaren bedoelt. Moet je nagaan, zelfs slimme slim mensen maken die vergissing. Joden trouwens, bestaan helemaal niet wellicht, maar Israëlieten wel. En dan heb ik het niet over de inwoners van dat land nu. En men komt wellicht ook niet op het idee om eens wat meer de ihs onder de loep te nemen. Hoe is het met die groep gesteld? Hoe zijn die gerelateerd aan sommige zaken? En de eeuwenoude bloedlijnen van de nobele mafia? Hoe zijn die gerelateerd aan de slechtheid op aarde.

  Kortom, het ligt misschien wat ingewikkelder dan we wellicht denken. En ge weet misschien ook: er zijn maar weinig ware denkers onder het volk. Misschien 5%? En men kan dan nóg zo slim zijn, men heeft wél ware informatie nodig, ander maakt men alsnog denkfouten. Dan zijn de geschiedenisboeken masaal vervalst, de Bijbel ws ook, in de wetenschappelijk literatuur liegt tegenwoordig zelf ook misschien. En dat misschien mag men wat mij betreft weglaten.

  Ergo, de doorsnee mens is geen intellectuele hoogvlieger. De trollen op deze site gooien verder dan ook nog zand tussen de denkraderen. Bovendien zijn zelfs slimme lieden niet vrij van vooroordelen als de gehersenspoeld zijn met ‘geloof’, dat helemaal geen geloof blijkt te zijn maar een systeem van onderdrukkers.

  Nou, gaat u daar maar aanstaan. Gelovigen hebben zo dus ook hun denkgrenzen.
  Maar in wezen is het inderdaad simpel: er zijn beesten van mensen op deze aarde en de rest, de overgrote meerderheid is goed. Maar die zieke mensen (de zieke beesten) zitten nu eenmaal op de topposities.

  Kijkt u nog eens naar deze analyse? Als al de helft waar zou zijn, dan hebben we een probleem, beste Theudmer, een tamelijk groot probleem. Het is een eye-opener.
  Laat je vooroordelen weg, doe het voor de mensen waar je van houdt? Probeer na te denken, vrij van katholieke dogma’s? Dat is een opoffering?

  https://www.youtube.com/watch?v=Z1EZq9S2VJc&t=825s

  Over ‘Joden’ met deze ‘ziekte’: https://www.youtube.com/watch?v=8RI20-aa1vk

  1. Uw reactie heb ik vandaag pas gezien. Om de tijd te beperken die ik hier besteed ga ik op de meeste dingen die u hier zegt geen antwoord neerschrijven anders dan door u erop te wijzen dat u zeer door Amerikaanse leringen beïnvloed wordt waardoor u geen uitgebreid en foutloos zicht heeft op de geschiedenis.

   Op de volgende uwer woorden ga ik wel specifieker reageren:

   “Bovendien zijn zelfs slimme lieden niet vrij van vooroordelen als de gehersenspoeld zijn met ‘geloof’, dat helemaal geen geloof blijkt te zijn maar een systeem van onderdrukkers.”

   “Nou, gaat u daar maar aanstaan. Gelovigen hebben zo dus ook hun denkgrenzen.”

   “Laat je vooroordelen weg, doe het voor de mensen waar je van houdt? Probeer na te denken, vrij van katholieke dogma’s? Dat is een opoffering?”

   U zegt, Raphaël, dat katholieke christenen “gehersenspoeld” zijn, en ik zeg dat u als vrijzinnige geconditioneerd bent door het vrijzinnig adogmatisme van de moderne wereld, want, vergis u niet, dat is een modern denksysteem eertijds geconstrueerd door de occulte krachten om de maatschappelijke harmonie met God te vernietigen op westerse bodem en het maatschappelijk leven te desacraliseren om het vacuüm in de samenleving vervolgens op te vullen met de “Nieuwe Wereldorde” van de occulte sekten die de mensheid momenteel tiranniseren. U bent dus de blinde die de zienden beschuldigt van blind te zijn.

   U wilt geen “denkgrenzen”; Raphaël, wie zijn geest grenzeloos openzet zal onmiddellijk de vuile instroom ervaren van krankzinnige, irrationele gedachtegangen die de rationele beginselen reeds staande in zijn geest meedogenloos zal wegspoelen. De menselijke geest moet grenspalen zetten om het ware te behouden en de vuiligheid buiten te houden. Hopelijk zult u nog de absurditeit inzien van uw notie dat men de dam zou moeten kapotslaan om de akker te laten overstromen zodat het uiteindelijk een moeras wordt.

   Dogmatisme betreffend de dogmata die authentiek zijn is goed en noodzakelijk. Gods hand over de katholieke Kerk doorheen de geschiedenis is goed zichtbaar in die geschiedenis, maar als u alleen maar amerikaniserende websites leest en video’s bekijkt, dan zult u daar niet veel over weten.

 17. Elke redelijk denkend mens, katholiek of niet, moet nu steigeren. Er bestaan daarvoor een HOOP argumenten. Eén van de minst aangehaalde is dat het gezag de kudde van de bevolking met groot politiegeweld tot gehoorzaamheid wil dwingen, ongeacht de gevolgen van de vaccinaties. Kijk maar naar wat op het Malieveld gebeurde.

 18. Aan Raphaël..

  Betreffende de link in je reactie –op 14 maart 2021 om 17:0– is te zeggen dat de feitelijke achtergrond van de huidige situatie de !!! -tegenstelling- is tussen het oprichten van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn éérste fase (Jesaja 65:17>>20) door de Drie-Ene God en het streven van de satanisch Illuminati-vrijmetselarij om een wereldregering op te richten als een “nieuwe wereld orde”..(NWO).

  Ze zijn op de hoogte van de komende algehele kosmische omwenteling en menen dus door de misleiding van satan dat zij na deze gebeurtenis fijntjes VERDER kunnen regeren.. wij weten dus dat dat niet zal gebeuren omdat het ook o.a. in de h.Schrift beschreven staat.

  Wat die persoon betreft ..die raad ik aan om te stoppen met te mediteren op oosterse wijze.. https://youtu.be/K-uMSDfrOx4 een wijze dus die feitelijk occult satanisch is.

 19. Aan Raphaël..

  Dat ben ik vergeten te vermelden in mijn vorige reactie namelijk: ..dat die persoon in zijn analyses de spijker op de kop raakte..👏

  1. Jo,
   op [https://www.bloggen.be/levend_geloof9/] vind je een tijdlijn die je misschien interesseert:
   Tijdslijn van komende gebeurtenissen
   [https://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3255520]
   We zouden ons nu tussen het 5de en het 6de zegel bevinden.

 20. @Raphaël,
  Inderdaad, ik heb de link gezien beste Raphaël ; voor de meesten een open deur ; we worden geregeerd door psychopaten die onze vrijheid bedreigen, ons willen overheersen in de Nieuwe Wereld Orde, het “nieuwe normaal”. Zij hebben een jaarlijkse griep golf hebben aangegrepen om de Westerse volken in een permanente “lock down” te forceren, teneinde iedere onafhankelijke ondernemer te vernietigen. Onafhankelijkheid moet verdwijnen, ieder mens moet loonslaaf worden, zonder bezit, “arm, maar wel gelukkig”. Er is een filmpje waarop Jacob Rothschild hierover praat met zijn dochter.
  Daarom, beste lezers, gaat het bij de komende verkiezingen niet in eerste instantie om etnische of morele kwesties, maar om de vrijheid. Want zonder vrijheid leven we in een politiestaat, hetgeen NL al een jaar lang aan het worden is. Zie maar op YouTube de filmpjes hoe de politie de menigte op het Haagse Malieveld uiteen heeft geslagen, afgelopen Zondag. Zonder vrijheid zijn er geen keuzes. De politie staat in wording overvleugeld alle andere sociale kwesties. En nu dient zich een kans aan, verzet te plegen. Er is één partij die de politie staat van de NL regering wil afbreken en alle restricties wil opheffen, namelijk de FvD, van Thierry Baudet. Een andere keus is er niet als het om de vrijheid gaat. Hij is de enige die daarvoor campagne voert. Zegt het voort, beste lezers.
  Tenslotte, nog enige achtergrond info.
  Verreweg de meeste regeringsleiders, ministers en bazen van grote “internationals” ondernemingen, zijn lid van een vrijmetselaar loge of lid van één van de 36 geheime, internationale super loges. Hiervan zijn lid, o.a. Mark Rutte, de directeur van de NL bank, Klaas Knot, Jan-Peter Balkenende, Jean-Claude Juncker, Henk Kamp, Jeroen Dijsselbloem, en Ben van Beurden directeur Shell, Merkel, Poetin, Gerhard Schroeder, Axel Weber CDU, EU parlement, Mariano Rajoy ex-premier Spanje, Wolfgang Schäuble, Thomas Enders directeur Airbus, Trichet (ECB), Lagarde (ECB), Sarkozy, Thor, Pöhl, Clinton, Obama, Kissinger, Ted Kennedy, Lyndon Johnson, en nog vele, vele anderen. De super loges opereren onder de Illuninaten loges van de Skull and Bones (VS) en de Round Table (VK). Deze vormen de onaantastbaren, zij vormen het hoogste niveau, en zijn geld aangedreven. Maar waarschijnlijk staat het Joodse Sanhedrin er nog boven. Dit is het bijbelse, Joodse, bestuurlijke orgaan dat Hem veroordeeld heeft tot de Kruis dood. Sinds de tijd van Jezus-Christus, is het Sanhedrin nooit verdwenen geweest uit de geschiedenis. Waarschijnlijk is zij gevestigd in Londen of in Jeruzalem.

 21. Aan eric-b-l.. o.a.

  Wat jammer nou dat je blijft vasthouden aan .. die ON-logische tijdslijn.
  Ik herhaal [beknopt] wat ik eerder betoogde:: ..het 6e zegel is een reinigingsoordeel en gaat een [zekere tijd vooraf] aan het Laatste oordeel; het 6e zegel oordeel is dus het voorlaatste oordeel dat resoneert met het laatste oordeel.

  Het 6e zegeloordeel wordt geopend door de 3 dagen van totale duisternis en op het einde van die 3e dag treedt terstond de Waarschuwing in ..dit tezamen is dus het 6e zegeloordeel.
  In het 6e zegeloordeel wordt de mens en de gehele schepping gereinigd.. het is daarbij belangrijk om te weten dat het oordeel in Openb.20:4 het vóórlaatste oordeel in het 6e zegel betreft.
  Het is dan ook [logische] dat door [deze gebeurtenis] het Messiaanse tijdperk van Vrede begint symbolisch “1000”jarig ..volgens Fatima ongeveer 40 jaar.

  Op het einde van die 40 jaar komt dus de antichrist omdat het kwaad onder de mensen dat mogelijk maakt.. Dan.7:12.
  De valse profeet is eigenlijk ook een antichrist en die vindt zijn dood in het 6e zegel ..in Dan.7:11 is dat duidelijk en die komt dus vóór het 6e zegel.
  Als heden ..de hemel in zijn profetieën dan spreekt over de komst van de antichrist is feitelijk de “eerste” antichrist.. de valse profeet bedoeld.

  Uit Openb.13:5 kun je afleiden dat de valse profeet en de antichrist elk 3½ jaar van manifestatie krijgen.. de valse profeet vóór het 6e zegeloordeel en de antichrist 3½ jaar vanaf ongeveer het einde van het tijdperk van Vrede..tot de Wederkomst bij het laatste oordeel.. 2Thess.2:8.

  Ik sluit niet uit dat die 2 x 3½ jaar van Verdrukking in Daniël 9:27 symbolisch is.
  De helft van de week (7 jaar) .. in vers 27 betreft dus het 6e zegeloordeel met de daar vermelde dood van een vernieler die dan de valse profeet is.. dus… maitreya, zichzelf de Christus noemende.
  Etcetera..etcetera.
  …….

  1. Jo,
   Bij de protestanten in Amsterdam 1976 verwachtte men de eindtijd voor ca. 1989 en zij hadden een grote voorraad voorzien die men juist in 1976 ophief omdat er sprake was van geen atoomoorlog meer omdat men zei dat niemand dergelijke oorlog kon winnen. Wij kregen uitgebreid les over Daniel en Openbaringen en daarbij de visie van dominee David Berg. Nadat ik de Children of God verliet ontdekte ik dat het aantal interpretaties over de eindtijd niet te tellen zijn. Maar sedertdien beschikken we over de jongste katholieke profeten.

   Met de beste wil van de wereld kan het er bij mij niet in dat na de drie duistere dagen nog iemand ergens voor gewaarschuwd moet worden.

   Je ziet toch zelf in welke verschrikkelijke mate het kwaad zich nu razendsnel aan het uitbreiden is.

   Niet voor niets is het USA hoofd kapitool versterkt als een burcht. Het gelijkt sterk op Hitler-Duitsland maar erger en wereldwijd, met scifi tech middelen. Niet alleen CNN, maar ook FoxNews vertelt vrijmetselaars-babbel. De waarschuwing komt dus kort voordat de antichrist in het geheim de opdracht geeft een enorme maar kortstondige blitzkrieg te ontketenen met als doel alle grote landen militair machteloos te maken zodat hij zonder de geringste weerstand samen met Bergoglio als een god kan te voorschijn komen.

   Ca. 3,5 jaren later, tijdens de drie duistere dagen, komt de eindafrekening omdat dan verreweg de meeste mensen niet meer voorbereid kunnen worden op de gevolgen van het ontkennen van de waarheid van God’s Woord. Het zal dan heel stil worden op aarde. Degenen die opgenomen werden zijn hier dan niet meer, alleen nog de brave dutsen die verder de wereld weer zullen herbevolken en die weer eens de belofte van duizend jaren vrede zouden kunnen waarmaken, want over die mogelijkheid beschikken we in principe altijd indien we tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God konden besluiten.

   Het is een vast patroon, Jo, en als je ziet hoe ontelbaar vele culturen bestonden die de een na de ander werden vernietigd in de loop van hoeveel eeuwen ??? (waar vrijmetselaars zich blijven op blindstaren omwille van zoveel verloren machtige tech) en dat zal heden niet anders zijn en ook in de toekomst zal het zo nog onbeperkt verder gaan. Het gaat uitsluitend om de oogst van gelouterde zielen en omwille van de vrije wil van al God’s kinderen, hoe weerbarstig ze ook kunnen en zullen zijn.

   Voor God is even knipperen met de ogen gelijk aan eeuwen.

 22. @: eric-b-l..

  Citaat: ..{{Met de beste [wil] van de wereld kan het er [bij mij niet in] dat na de drie duistere dagen nog iemand ergens voor >> -gewaarschuwd- << !!! moet worden}}.
  Wat in de drie duistere dagen gebeuren zal is profetisch bekend gemaakt ..in vroegere dagen en aangevuld in onze tijd.

  Dat in de 3 duistere dagen de hel zal uitbreken ..zich letterlijk zal manifesteren, is je bekend ..en dat zien we in Jesaja 13 want daar wordt [over] de !!! toenmalige gebeurtenissen [heen] gewezen náár de eindtijd, want in vers 5 worden de demonen begrepen die zich als de buitenaardsen zullen manifesteren, de vorstendommen uit de hel (helse hiërarchieën: zie -Dante- Alighieri) ..de werktuigen van Gods toorn.

  Had de geestelijkheid de profetieën serieus genomen dan hadden ze de 'context' in de h.Schrift opgemerkt en meer opgemerkt dan ikzelf.. met de hulp van hun onderliggende 'achtergrond' kennis.

  In vers 8 merk ik dan ook in het bijzonder de Waarschuwing op.
  Ook de Dag van Jahweh in o.a. verzen 9 en 10 ontwaren we daar als de Dag des Heren in 2Thess.2:2 en het 6e zegeloordeel…. Juist in onze dagen.. en met de hulp en onthullingen uit de hemel kunnen we die verbanden zien.. zo we niet koppig zijn..

  Vers 7 en 8 impliceren het VUUR en optreden van de Heilige Geest naar Maleachi 3:2-5 en Jesaja 66:14-17 ..wat dus de -Waarschuwing- betreft… dit had dus de geestelijkheid.. in het vaticaan in bijzonder, moet opmerken en mij ..ons moeten leren.. in mijn ogen hebben ze dan ook gefaald naar de gelovigen toe. 😱 ..en zijn de ware begenadigden.. zieners over de gehele wereld onze hulp.

  Conclusie:: ..de drie duistere dagen zijn dus NIET genoeg om iedere ziel te waarschuwen ..zoals jij verondersteld.. want die zijn vooral bedoeld om het algemeen kwaad uit te roeien van de wereldheersers.. maar het optreden van de Heilige Geest in het 6e zegeloordeel impliceert de zuivering en loutering van ieder mens.. de Waarschuwing moet dus de 3 duistere dagen afsluiten.

  Het is dan ook logisch ‼️ dat daarmee de geboorte plaatsvindt van de Nieuwe Hemel en Nieuwe in zijn éérste fase naar Jesaja 65:20 en de inleiding is van het tijdperk van Vrede ..aangekondigd in Fatima.. vervalt de mensheid dan weer massaal terug in de zonde ..verschijnt de antichrist als de "top" van het kwaad en vindt het kwaad zijn "afronding".
  Etcetera..etcetera…

 23. @: eric-b-l…

  Bergoglio is NIET de valse profeet, zoals ook de site: restkerk.net proclameert ..maar een anti-paus
  Na hem zou nog een ergere anti-paus komen ..onderleiding van de valse profeet (maitreya) zelf.. en die zelfs geweld gaat gebruiken.. het kan dus niet absurder.
  Er staat de gelovigen en de mensheid nog heel wat te gebeuren..maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.
  Je had het ook nog over een opname ..een fabel van evangelische christenen.
  Wel is er een “katholieke opname”.. maar heeft meer betrekking op Godsleger en zijn verplaatsing.. en gradaties in bescherming.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht