Great reset: Viganò waarschuwt voor plannen globale elite na Covid 19-pandemie

In een open brief aan Donald Trump waarschuwde Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalige Apostolische Nuntius voor Washington DC,  de Amerikaanse president voor de zogenaamde Great Reset (grote herstart). “De architect (van de Great Reset) is een globale elite”, aldus Viganò, “die de hele mensheid wil onderwerpen en dwingende maatregelen wil opleggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken.“ Een aantal van deze maatregelen, o.a. gepromoot door het Wereld Economisch Forum en Event 201, zouden volgens Aartsbisschop Viganò wereldwijd door heel wat regeringen al goedgekeurd zijn. De bedoeling is het oprichten van een gezondheidsdictatuur zonder privébezit, “verborgen achter de verleidelijke belofte van een universeel inkomen en kwijtschelding van de individuele schuld”. Voor gewone burgers zou dit gepaard gaan met een gezondheidspaspoort en digitale ID, die het mogelijk zou maken om de ganse wereldbevolking te traceren. Kortom, men wil burgers veranderen in zwaar gecontroleerde broeikasplanten,  zodat de elite vrij spel kan krijgen over de planeet en haar grondstoffen. 

Herhaalde lockdowns zijn deel van het plan om Great Reset te doen aanvaarden

Uiteraard kan dit niet zomaar. Om de ingrijpende maatregelen van de “Great Reset” te slikken, moet het “plebs” in de juiste gemoedstoestand (lees: angst en wanhoop) gebracht worden. Dit zou volgens Viganò gebeuren door de Covid 19-crisis zo lang mogelijk te laten aanslepen met herhaalde lockdowns. De bedoeling is de bestaande maatschappij en economie een genadeslag toe te dienen, om zo de overgang naar de “Great Reset” onvermijdelijk te maken.  De eerste stappen naar dit nieuwe normaal zouden al gepland zijn voor de eerste trimester van 2021. Dit verklaart het belang van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, aldus Aartsbisschop Viganò. Hierbij gaat het meer om persoonlijkheden dan om politieke programma’s.  Viganò ziet Trump als het “laatste garnizoen tegen de werelddictatuur”. Biden, daarentegen, is volgens de aartsbisschop, “zo gecompromitteerd door schandalen en corruptie”, dat hij makkelijk chanteerbaar en dus manipuleerbaar is. Biden zou daarom de Verenigde Staten “hetzelfde aandoen als wat Jorge Mario Bergoglio deed met met de Kerk, Premier Conte met Italië, President Macron met Frankrijk of Premier Sanchez met Spanje.” Trouwens, zelfs als Joe Biden niet zou voldoen, is het “duidelijk dat degenen die hem manipuleren al over een ergere plaatsvervanger beschikken, zodra de gelegenheid zich voordoet.” Vermoedelijk bedoelt Viganò hiermee Biden’s “running mate”, Kamala Harris.

Great Reset als strijd tussen goed en kwaad

Toch is er geen reden tot paniek: Aartsbisschop Viganò blijft ervan overtuigd, dat de “Great Reset” gedoemd is om te mislukken, omdat de bedenkers ervan “niet weten hoe ze moeten liefhebben en niet begrijpen dat het niet genoeg is om een universeel inkomen te verzekeren of hypotheken te annuleren om de massa’s te onderwerpen en ze te overtuigen om als vee te worden gebrandmerkt.“ Viganò gelooft duidelijk in de kracht van het gewone volk “dat herontdekt dat het een ziel heeft; begrijpt dat het niet bereid is haar vrijheid in te ruilen voor homogenisering en de opheffing van haar identiteit.” Viganò zag ten slotte ook een spirituele dimensie in de strijd tussen de architecten van de “Great Reset” en het volk: “De vijand heeft Satan aan zijn kant, die alleen weet hoe hij moet haten. Maar aan onze kant staat de Almachtige Heer, de God van de legers die ten strijde trekt, en de Heilige Maagd, die het hoofd van de oude Slang zal verpletteren….Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? (Rom 8:31).”

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

122 commentaren op “Great reset: Viganò waarschuwt voor plannen globale elite na Covid 19-pandemie

 1. Vigano is een man met veel verbeelding en hij wordt voor de zoveelste keer opgevoerd op dit ‘katholiek’ forum. Hersenspoeling? wat men aan anderen zo graag verwijt.

  1. Firmin, op dit forum hebben ze hun eigen dada’s. Ze voeren steeds opnieuw dezelfde mensen op die in hun kraam passen. ‘Zelfreflectie’ staat niet in hun woordenboek. De hulpbisschop van Kazachtstan en Vigano zijn vandaag hun goden. Voor hun artikel vissen de auteurs van dit forum steeds in dezelfde vijver. De wereld van velen op dit forum is wel zeer eng. Ze vertoeven veilig in hun cocon en durven niet over de muur kijken. Ze durven de confrontatie met andere meningen niet aan. Diegenen die het niet met hen eens zijn worden weggezet als ketters, communisten, modernisten, vrijmetselaars, ongelovigen, pseudo-christenen, linkse protestanten en Joden… Hun enige wapen is de complete vernedering van andersdenkenden en hun enige sterkte is het eigen grote gelijk, dat vaak gestoeld wordt op uitspraken van onbekende ‘zieners’ , onbekende profeten en andere duistere figuren. Hopeloos? hJawel

 2. Firmin heeft heel even zijn oogjes half geopend en slaapt nu weer rustig door. Ongelooflijk hoe blind een lens kan zijn als hij niet wil zien. Wakey wakey mate!

 3. Misschien denkt Viganò nu al anders over Trump, aangezien Trump recent zowel Pfizer als Moderna heeft gepromoot en zelfs verantwoordelijkheid uit voor hun ‘succes’. Trump is gedurende zijn termijn vaak eerzuchtig geweest naar de globalisten en zocht naar hun erkenning, en nu doet hij het weer. Trump lijkt niet meer te zijn dan nep-oppositie.

  Neem de reeks aan vaccinaties die komen gaat niet, omdat het uw lichaam permanent genetisch gaat veranderen met allerlei onbekende gevolgen van dien. Als u dit nu leest en nog niet gelooft en besluit om het wel te nemen, dan was ik mijn handen in onschuld.

  1. Joan schreef: “Trump lijkt niet meer te zijn dan nep-oppositie.”

   Hij volgt het script van zijn meesters zoals het Vlaams Belang, Wilders etc. dat doen op het Europees vasteland; zij ontmaskeren nooit de kern van de crypto-oligarchie en voeren propaganda uit voor vaccinatie.

 4. Trump zijn fout is dat hij een ziekelijke narcist is, die denkt dat hij het middelpunt is. wat de Aarsbisschop schrijft is angst voor het nieuwe, maar het leven gaat gewoon door, in België zal vaccineren niet verplicht worden. Er komt geen nieuwe ‘normaal’ nu al zijn mensen reizen aan het boeken voor de zomer, dus zaken doen als gewoonlijk dat zit in de mens gebakken.

  1. Mevrouw Gabriëls, het gaat hem u in eerste instantie niet over de strenge maatregelen tegen corona. Ze zijn inderdaad niet plezant, ze lijken soms overdreven en soms gaan ze in tegen de bestaande wetten en zelfs tegen de grondwet. dat is allemaal waar. Maar dat is niet uw echte bekommernis, noch de bekommernis van al uw medestanders die zo licht over de zware dreiging gaan. Samen met de andere negationisten in deze wilt u bewijzen dat corona niet bestaat, dat corona een complot is, dat corona, als het al zou bestaan, het werk is van de Satan, of dat het een straf van God is. Corona teistert de hele wereld op dit ogenblik, maar volgens u en uw gelijkgezinden is er niks aan de hand. Wel een heel sterk complot als de hele wereld er onder gebukt gaat! Ik veronderstel dat u en uw medestanders ook het vaccin zullen weigeren als het er is. Dat is toch nog iets positief, dan zullen er genoeg vaccins zijn voor hen die wel de waarheid van dit drama zien.

  2. Hoe openlijk de oligarchen ook handelen en spreken, Mevr. Gabriels, de mensen blijven aan de verdoving hangen van de idiotendoos die in hun woonkamer staat en men blijft toeteren dat het om “complottheorieën” zou gaan. Bill Gates staat letterlijk op beeld waar hij pleitte voor bevolkingsreductie via vaccinaties, en de woorden “Great Reset” weerklinken letterlijk uit de monden van de dikke nekken van het “World Economic Forum”.

   1. Verdraaien van woorden weer eens. Gates is een voorstander voor vaccinatie van kinderen tegen polio en mazelen. Gunstig gevolg zou zijn dat gezinnen minder kinderen zouden ‘nemen’ en dus de wereldpopulatie zou dalen. Dit omdat in delen van de wereld kinderen een pensioenvoorziening zijn. Door meer levenszekerheid te bieden hoeven gezinnen niet meer zo groot te worden.
    Hij heeft NOOIT gezegd dat hij de wereldpopulatie wil verminderen door het direct vermoorden van mensen door vaccinatie. Dat is een grote LEUGEN.

    1. Neen, ik ben niet aan het liegen en ik ben niets aan het verdraaien. Als u Gates rechtstreeks gaat bevragen over zijn woorden, dan zult u waarschijnlijk een antwoord krijgen zoals u het hier voorstelt, maar u moet mij niet komen vertellen dat die malthusiaanse oligarch niet op de hoogte zou zijn van de schadelijkheid en zelfs dodelijkheid van vaccins, en het feit dat hij de woorden “reproductive health”, malthusiaanse nieuwspraak voor kindermoord, toevoegde in dezelfde zin toont duidelijk aan waarop hij werkelijk zinspeelde.

     De “Great Reset”-oligarchen beschrijven de coronistische psychologische operatie als een “kans” om hun “vierde industriële revolutie” in te voeren, en zij, de misantropen die zij zijn, verkondigen openlijk een gigantische bevolkingsreductie als stap naar de installatie van de dystopische samenleving die zij willen bouwen. Een grootschalige bevolkingsreductie zoals zij ze willen hebben krijgen ze niet voor elkaar met alleen de misantropische westerse propaganda voor kleine gezinnen; zij zouden dat alleen gedaan kunnen krijgen door bloedlijnen massaal uit te doven door ziekte en dood. En het feit dat zij massamoord op ongeboren kinderen niet schuwen voor bevolkingsreductie toont aan dat zij ook bereid zijn om ziekte en dood via een coronistisch vaccin te verspreiden. De vaccins die tot hiertoe gebruikt geweest zijn waren trouwens ook schadelijk, en dat heeft hen niet tegengehouden om de wereldbevolking daarmee in te spuiten; integendeel, de schade berokkenen was hun doel met het vaccineren.

     1. Correctie: “toont aan dat zij er ook niet voor terugschrikken om bewust ziekte en dood via een coronistisch vaccin te verspreiden.”

 5. Vigano verkondigt allerhande complottheoriën zonder controleerbare feiten of harde bewijzen, gecombineerd met platte rechts-populistische retoriek. Zo wordt de ernst en de impact van de coronapandemie geminimaliseerd en de stelling verkondigd dat de maatregelen tegen de snelle verspreiding van het virus een excuus zijn om onvervreemdbare rechten van burgers en fundamentele vrijheden onevenredig en ongerechtvaardigd te beperken, onder meer het recht op vrijheid van godsdienst, de vrije meningsuiting en bewegingsvrijheid. De pandemiecrisis zou ook gebruikt worden om een technocratische wereldregering te installeren, die de christelijke beschaving wil uitroeien. Vigano trekt de feitelijke besmettelijkheid van het coronavirus in twijfel en suggereert dat er een coronahysterie heerst. Hij misbruikt de pandemie voor eigen voordeel, typisch voor rechtspopulisten.

  1. Bedankt voor het copy/pasten uit kerknet. Graag een origineel idee van u?

   1. Kerknet? Is dat niet de Belgische evenknie van het Italiaanse ‘La Repubblica’?
    Ruim een jaar geleden bestempelde die portaalwebsite van de katholieke kerk in Vlaanderen de prolifesite LifeSiteNews als ‘berucht’.
    De St Gallenmaffia lijkt over haar eigen graf heen te regeren c.q. publiceren.

   2. mevrouw Gabriêls, ik heb nergens de tekst van Irma op Kerknet gelezen, zoals zij hem formuleert. We zouden eerder blij moeten zijn dat andere meningen dan de uwe aan bod komen in dit forum. Dat dit duidelijk niet zo is, liet u al merken met het pamflet dat u neerpende over de nieuwste encycliek van paus Franciscus. Zoals meerderen op dit forum bent u vooringenomen tegen alles wat niet met uw mening overeenkomt, dat het niet mooi meer is. Het is te gemakkelijk om alle ‘andersdenkenden’ op dit forum te behandelen als vrijmetselaars, communisten, ketters en andere fraaie benamingen.

    1. Ah nee? Geen copy-paste?? Ik zal het dan even doen hieronder. Rechtstreeks van Kerknet. Zoek zelf de verschillen…

     In zijn nieuwe, drie pagina’s tellend document, worden allerhande complottheoriën zomaar, zonder controleerbare feiten of harde bewijzen naar voor geschoven, gecombineerd met platte rechts-populistische retoriek. Zo wordt de ernst en de impact van de coronapandemie geminimaliseerd en de stelling verkondigd dat de maatregelen tegen de snelle verspreiding van het virus een excuus zijn om onvervreemdbare rechten van burgers en fundamentele vrijheden onevenredig en ongerechtvaardigd te beperken, onder meer het recht op vrijheid van godsdienst, de vrije meningsuiting en bewegingsvrijheid. De pandemiecrisis zou ook gebruikt worden om een technocratische wereldregering te installeren, die de christelijke beschaving wil uitroeien.

    2. Hierbij het artikel. https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/kritiek-op-complotdocument-van-aartsbisschop-viganò

     Lees de eerste paragraaf (bijna identiek aan Irma’s reactie):

     “In zijn nieuwe, drie pagina’s tellend document, worden allerhande complottheoriën zomaar, zonder controleerbare feiten of harde bewijzen naar voor geschoven, gecombineerd met platte rechts-populistische retoriek. Zo wordt de ernst en de impact van de coronapandemie geminimaliseerd en de stelling verkondigd dat de maatregelen tegen de snelle verspreiding van het virus een excuus zijn om onvervreemdbare rechten van burgers en fundamentele vrijheden onevenredig en ongerechtvaardigd te beperken, onder meer het recht op vrijheid van godsdienst, de vrije meningsuiting en bewegingsvrijheid. De pandemiecrisis zou ook gebruikt worden om een technocratische wereldregering te installeren, die de christelijke beschaving wil uitroeien. ”

     Ik heb geen probleem met mensen die mijn mening niet delen, enkel met gehersenspoelde VTM-zombies, die de links-progressieve eenheidsgedachte kritiekloos napapegaaien.

     1. mag ik u vragen, Gabriëls wie u bedoelt met: ‘VTM-zombies’? voor de rest antwoordt u op geen enkele opmerking die ik maakte.

 6. Onbenul Vigano is een ontevreden en gefrusteerde ex-medewerker. Hij spuwt zijn gal uit, heeft kritiek op alles en nog wat. Een mening om geen rekening te houden hoewel hij door sommigen op dit forum haast heilig wordt verklaard.

 7. @@@

  Gelezen bij xandernieuws ….. 😂

  Ze moeten eerst het covid-vaccin testen op ALLE overheidsfunctionarissen.
  Als ze veilig zijn, is het vaccin goed.
  Maar als ze sterven, dan is het land veilig.

  1. droom maar lekker verder, Jo, over het ongevaarlijke coronavirus. Soms kan het spotters zeer lelijk vergaan.

  2. op dat zelfde Xandernieuws gelezen, Jo: ‘Zwitserland wil critici corona beleid opname in ziekenhuis kunnen weigeren’.
   Lijkt mij geen slechte strategie

   1. Het weigeren van een behandeling op basis van iemands politieke mening is een totalitaire aanpak. Viganò heeft dus duidelijk gelijk….

    1. Gabriëls, er is hier geen sprake van een politieke mening. de tekst die ik aanhaal gaat over negationisten van de coronacrisis. daar is niks politiek aan.

     1. @De Laet: En nu dat je je vooroordelen en frustratie hebt kunnen uitbraken, voel je je beter?

      1. Gabriëls, ik vrees dat de vooroordelen volledig in uw eigen kraam passen. U predikt et negationisme t.o.v. Corona, ook al stromen de bewijzen van over heel de wereld toe. ik veronderstel dat gij u daar goed bij voelt. Wat de frustratie betreft, ja ik ben gefrusteerd als het over corona gaat. U bent zoals uw compagnons ziende blind. Blijf vooral volhouden in uw dwaze overtuiging.

 8. Voor de één is Mgr. Viganò een roepende in de woestijn met een profetische boodschap, voor de ander kennelijk een door en door gefrustreerde man met veel verbeelding. Het zal niet lang meer duren vooraleer we aan den lijve zullen ondervinden wie er gelijk had.

  Feit is in ieder geval dat privé-eigendom in Fratelli Tutti een vies woord is geworden. Waar de Westerse wereld gegrondvest is op een systeem dat uitgaat van eigendom, het rechtsstaatbeginsel en een vrije markt, dringt de paus aan op een Marxistisch geïnspireerde paradigmaverschuiving, die weinig aan de verbeelding overlaat en die het gedachtengoed van o.a. Rerum Novarum miskent. Franciscus vindt dat de goederen in de wereld aan allen toebehoren. Het recht op eigendom dient daaraan ondergeschikt te worden gemaakt. Privé eigendom staat voor hem klaarblijkelijk gelijk aan onderdrukking. Zijn begrip van broederschap is leeg, want ontbeert ieder onderscheid tussen waarheid en leugen, goed en kwaad, deugd en zonde. Zijn broederschap staat voor een ontzielde, lege naastenliefde, die niet op Gods liefde berust en die met christelijke verlossing niets van doen heeft.

  ‘Het recht op privé-eigendom kan alleen wor­den beschouwd als een secundair na­tuur­lijk recht en afgeleid van het principe van de uni­ver­se­le bestem­ming van de gecreëerde goe­de­ren.’ (paragraaf 120). ‘Staatsgrenzen en grenzen kunnen dit niet in de weg staan.’ (paragraaf 121)
  De globale dialoog van Tutti Frutti gaat hand in hand met Jeffrey Sachs en hetgeen waar Mgr. Viganò (en andere lucide denkers, zoals Riccardo Cascioli) ons bij herhaling voor willen waarschuwen:

  „Es ist kein Geheimnis, daß im Bereich der UNO seit Jahrzehnten ein Global-Governance-Projekt verfolgt wird. Daß dieses Projekt die faktische Herrschaft einer sozialistischen Elite vorsieht, die auf eine zentrale Planwirtschaft abzielt und in den Menschen und ihren Aktivitäten eine Bedrohung sieht, läßt sich leicht verifizieren.“
  „Mit dem derzeitigen Pontifikat hat sich die Fahrtrichtung geändert. Auf der Welle eines lateinamerikanischen Pauperismus erfolgte eine schnelle Anpassung an die UNO-Positionen. Papst Franziskus übernahm in gewisser Hinsicht sogar die Führung dieser politischen Bewegung.“
  „Es geht um eine besorgniserregende Abirrung, mit der die Kirche in den Dienst von Ideologien und Utopien gestellt wird, die zu größerer Armut und mehr Konflikten führen wird.“
  (Riccardo Cascioli, hoofdredacteur van La Nuova Bussola Quotidiana)

  Zie: https://katholisches.info/2020/11/16/alle-arm-die-parole-der-neuen-weltordnung/
  https://tfp.at/2020/11/17/ich-bin-katholisch-darf-ich-mich-papst-franziskus-ansicht-zu-privateigentum-widersetzen/

 9. Mooi stuk, Katharina.

  Als ik de wereld soms niet begrijp, dan denk ik aan verhalen in de Bijbel. Zoals aan het verhaal van Jozef die de machthebber van Egypte het idee aan de hand doet om alle inwoners tot slaaf te maken: zorg dat je alle graan opkoopt en bouw pakhuizen waar je het in opslaat. Er komen later 7 jaren met een slechte oogst aan. (Waarschijnlijk wist Jozef iets van het weer of het klimaat? Of was het alleen de droom?)
  De koning luistert naar Jozef en inderdaad, het weer wordt slechter. De mensen hebben nu geen eten meer, want de oogsten mislukken. En ze hebben niets bewaard voor slechtere tijden.
  En dan loopt men zó in de fuik die farao heeft opgezet voor het volk. Eén voor één komt men alles verkopen, hun land, hun dieren, hun huis, hun slaven, hun bijna alles.
  Totdat ze werkelijk niets meer overhebben dan zichzelf en dan verkopen dat (bezit?) ook voor eten. Honger is iets naars.
  Straatarme slaven zijn het nu geworden. Slim hè? Zulke lieden die zo andere mensen voor het lapje weten te houden. Je gebruikt gewoon honger. Of ziekte? Of zo?
  Zakenmensen hè?

  Ach mensen, lees toch je bijbeltje. We lijken er wel allemaal in te staan. De tijden veranderen, de mensen echter niet. Er is niets nieuws onder de zon.

  En, als je het allemaal wat vergezocht vindt? Nou, dan ga je toch gewoon verder met je alledaagse leventje. Dan zie je wel wat er komt. Hè?

  En soms is er nog wel een vogeltje dat nog een beetje kan zingen. En zelfs dat kleine beestje zou de mond gesnoerd moeten worden? Toe nou.

  “Viganò gelooft duidelijk in de kracht van het gewone volk “dat herontdekt dat het een ziel heeft; begrijpt dat het niet bereid is haar vrijheid in te ruilen voor homogenisering en de opheffing van haar identiteit.””
  Tja. Het gewone volk is gehersenspoeld tot en met. Dus dat wordt niet zo gauw wakker, vrees ik. En als ze al ‘wakker’ worden, dan zullen ze toch eerst 10 jaar lang hun opgedane trauma’s, aangedaan door anderen, moeten verwerken, vrees ik.
  Die media zijn zó verdorven vaak . . .

 10. @staf De Laet,
  U zou zich ’n rotje vervelen als U niet achter de computer zou zitten zonder de site van katholiekforum.net

  Gelukkig voor U reageert af en toe iemand op Uw onzin. Die reacties zijn voor U hetzelfde als een lolly voor ’n kind.

  U pas leeft écht op als U iemand op stang heeft kunnen jagen.

  Alles bij elkaar, moet U een verdomd leven hebben, waarin letterlijk niéts te beleven valt.
  Anders gezegd: U heeft letterlijk niémand die van U houdt en U wint nooit eens ’n prijs omdat U zich deelname aan ’n loterij financieel niet kunt lijsten.

  Sommigen zitten vanaf een bepaalde leeftijd achter de geraniums; U zit achter Uw computer.

  @staf De Laet, ga eens ’n halfuurtje wandelen in de buitenlucht (is bijna gratis) of help eens ’n buur (dan krijg je vanzelf echt contact).

  1. Derks, de alweter, ik denk dat ik nog altijd minder achter de PC kruip dan gij. maar dat interesseert mij niet. Ik hoef over mijn leven geen verantwoording af te leggen tegenover u. Ik wil op uw beschuldigingen toch een tipje van de sluier lichten omdat ge erop aandringt. Een half uurtje buitenwandelen, zou ik volgens u moeten doen. Even ter verduidelijking, niet om er over te stoefen: ik ging tot nu toe al 6 keer te voet naar Compostela, waarvan één keer van bij mij thuis (2400km). U ook? nog een tipje van dezelfde sluier? Ik was onlangs in het midden van de nacht bij het overlijden van mijn buurman, voor wie ik al heel lang boodschappen deed. Ik ga regelmatig op bezoek bij demente bejaarden in het rusthuis. U ook?
   U kent ook mijn financiële toestand. ge schrijft immers dat ik niet win met de loterij omdat ik daartoe de middelen niet heb. Welnu, dat laatste gaat u geen snars aan. U bent een grofgebekt kereltje, vol vooroordelen over jan en alleman. Maar ge voelt u zelf wel een goed christen. Eigendunk is inderdaad veel waard.

 11. correctie:
  Alles bij elkaar, moet U een verdomd leven hebben
  Dit moet zijn:
  Alles bij elkaar, moet U een verdomd saai leven hebben

  1. Derks, of mijn leven saai is, moet u zelf maar opmaken nadat ik van mijn leven een tipje van de sluier lichtte.

 12. De regering gaat de maatregelen ter bestrijding van desinformatie en de verspreiding van fake news – onder andere inzake corona -versterken. In een eerste fase zullen de websites aangepakt worden. Nu bestaat al Factcheck.Vlaanderen.

  1. Dat een tiranniek bewind wil proberen om zich totale controle over alle informatiekanalen te verwerven om te voorkomen dat mensen in opstand komen tegen zijn monstrueuze plannen is voorspelbaar, Louis. Ik heb in het verleden reeds gezegd dat de satanische krachten en hun domme knechten gedweept hebben met hun achterlijk principe van “vrije meningsuiting” om de invloed van de katholieke Kerk te breken en hun eigen heerschappij in het vacuüm op te bouwen. Nu zij die heerschappij hebben hanteren zij hun principe van “vrije meningsuiting” niet meer, maar willen zij als de kwade krachten die zij zijn waarheid verdringen ten gunste van hun leugenimperium. U, Louis, bewijst exact mijn punt.

   Praktiserende katholieken moeten radicaal de beginselen van de Verduistering, zoals “vrije meningsuiting”, verwerpen en vanuit de integralistische principes van de katholieke religie kampen. Tegen de zwarte, doodse banier van de NWO moet de strijdvlag van Christus Koning gehesen worden, zonder compromis met de slechte beginselen van het liberalisme.

   1. Theudmer, ik begrijp uit al wat ge schrijft dat ge tegen de vrijheid van meningsuiting zijt. och gelukkig voor u dat ge hier uw -soms rotte – ei kwijt kunt.

    1. U bent ook tegen “vrije meningsuiting”, want u juicht censuur tegen “haatspraak” toe. Wanneer een katholiek tegen “vrije meningsuiting” is, dan roepen de aanhangers van het systeem: “Fascist! Hitler!”. Wanneer het systeembewind laat horen dat het ten strijde wil trekken tegen “vrije meningsuiting” ten gunste van de systeempropaganda, dan klinkt het: “Eindelijk! Hoog tijd!”. Dat is de hypocrisie van linksaards.

     1. Theudmer, ik zal het nog eens eenvoudig uitleggen, speciaal voor u.
      Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, niet bekend in dictaturen. of ze nu links of rechts zijn. Maar vrijheid van meningsuiting is volgens mij niet absoluut, zoals vrijheid zelf ook niet absoluut is. Voor mij – en dat is een persoonlijke mening – stopt vrijheid van meningsuiting daar waar ze dient om anderen te discrimineren of te vernederen. Vrijheid van meningsuiting heeft niets met geloof te maken. waarom zou een katholiek niet vrij mogen zijn in wat hij zegt. Dat staat nergens in het evangelie. Ook voor gelovige christenen is die vrijheid van meningsuiting een belangrijk goed, maar volgens mij opnieuw binnen het kader dat ik geschept heb.

      1. Staf De Laet schreef: “Theudmer, ik zal het nog eens eenvoudig uitleggen, speciaal voor u.”

       Ha, Staf De Laet, zo arrogant in uw stupiditeit.

       Wanneer iemand zegt dat “vrije meningsuiting” niet absoluut is, dan spreekt hij zich uit tegen “vrije meningsuiting” zonder dat rechtuit te willen toegeven. Zo kan ik ook zeggen dat vrije meningsuiting niet absoluut is in de zin dat zij begrensd is door de goddelijke wetten, door het katholiek geloof en de katholieke moraal; ik kan op die manier dus zeggen dat islamitische preken, bijvoorbeeld, niet onder “vrije meningsuiting” vallen en dus verboden moeten worden. Ik zeg echter gewoon rechtuit dat ik tegen “vrije meningsuiting” ben; u doet dat niet omdat u een hypocriet bent.

       Waarom werd de benaming “vrije meningsuiting” geïntroduceerd in het maatschappelijk debat? Om een libertijns beginsel te beschrijven dat voor een vrije uiting van gedachten pleitte, onbegrensd door religieuze leer, waaronder moraalleer. Wanneer linksaards nu dus zeggen dat “vrije meningsuiting” begrensd moet zijn door linkse pseudomoraal, dan spreken zij zich uit tegen het concept zoals het geïntroduceerd werd.

       1. Theudmer, een antwoordje van de ‘stupide arrogante’ ge leest wat ge graag wilt lezen. Ik zal het dus nog één keer herhalen, speciaal voor u. Ge zijt het waarschijnlijk met mij eens dat de menselijke vrijheid niet absoluut is. Op dezelfde manier zeg ik dat vrijheid van meningsuiting ook iet absoluut is. Waar ge overgelezen hebt is dat ik uitdrukkelijk zeg dat mijn uitspraak over vrijheid van meningsuiting een persoonlijke overtuiging is. daar hebt ge voor het gemak over gelezen. Ik herhaal dat wat mij betreft de vrijheid van meningsuiting beperkt is in die mate dat ik anderen daarvan geen lijdend voorwerp maak. Ik geef een voorbeeld: wanneer ik bv. cartoons plaats van de profeet Mohamed op een kwetsende manier, gaat dat voor mij over de grens van die vrije meningsuiting en voor mij kan dit niet. Uiteraard gaat dit ook op voor het spotten met andere geloofsovertuigingen. daar ligt voor mij de grens. Ik ga dus niet mee in de gedachtegang dat iedereen het recht heeft om belachelijk gemaakt te worden, zoals anderen voorstaan. Hopelijk is deze toelichting voor u duidelijk genoeg. Maar nogmaals dit heeft niets te maken met het geloof op zich.

        1. Volgens u is vrije meningsuiting niet absoluut, dus u bent tegen vrije meningsuiting zonder dat rechtuit te willen toegeven.

         En wanneer u zegt dat het verkeerd is om meningen te uiten die anderen beledigen doet u een uitspraak over moraliteit, en moraliteit is onderdeel van het godsdienstig domein. Het concept van “vrije meningsuiting” werd geïntroduceerd om het maatschappelijk afdwingen van gehoorzaamheid aan de katholieke moraal te breken. U bent dus hypocriet door enerzijds te zeggen dat het maatschappelijk afdwingen van gehoorzaamheid aan de katholieke moraal tegen vrije meningsuiting is en anderzijds dat het maatschappelijk afdwingen van uw moraal niet tegen vrije meningsuiting is met als “uitleg” dat vrije meningsuiting niet absoluut is. Ziet u niet het achterbaks woordengegoochel? Een situatie van katholieke censuur is een situatie van vrije meningsuiting die niet absoluut is want begrensd door de goddelijke wetten. De benaming “vrije meningsuiting” is dus misleidende taal om linkse censuur tegen het katholicisme mee te bedekken, en om de christelijke moraal te vervangen met linkse pseudomoraal, en katholieken moeten ophouden met het meespelen van dat spel.

         Als katholiek zeg ik dat een islamitische preek een belediging jegens God is, schadelijk is voor toehoorders en verboden moet worden in de samenleving. U zegt dat spotten met de islam verboden moet worden in de samenleving. Ik zeg dat de publieke expressie van meningen tegenstrijdig met de katholieke religie verboden moet worden, en u zegt dat de publieke expressie van meningen tegenstrijdig met de horizontalistische “religie van de mens” verboden moet worden. Ik spreek mij dus uit, en u spreekt zich dus uit, tegen “vrije meningsuiting” simpliciter, maar gij en ik doen dat vanuit twee verschillende wereldbeelden. U weigert echter om simpelweg de woorden “ik ben tegen vrije meningsuiting” uit te spreken.

       2. @Theudmer: Sorry om je even te onderbreken, maar ik zie geen enkele tegenspraak tussen het katholicisme en de vrije meningsuiting. Jezus was zelf iemand die geen blad voor de mond nam. Persoonlijk ben ik allergisch aan slinkse tjevenstreken.

        1. Mevr. Gabriels,

         Onze Heer Jezus Christus verkondigde niets dat in tegenspraak was met het goddelijk recht, want Hij was Zelf God.

         Wanneer ik als katholiek zeg dat ik tegen vrije meningsuiting ben bedoel ik uiteraard dat de publieke expressie van meningen tegenstrijdig met het goddelijk en authentiek kerkelijk recht verboden moet worden door de temporale gezagdragers.

          1. Maar het geloof mag geen verplichting zijn. Een geloof zonder vrije wil is geen waar geloof.

          2. Dat de mens een vrije wil heeft betekent theologisch dat hij de macht maar niet het recht heeft om kwaad te doen; zijn vrije wil gaat samen met zijn plicht om de goddelijke wetten na te leven.

           De temporale macht wordt op aarde uitgeoefend door en over menselijke personen, en alle menselijke personen hebben de plicht om Gods soevereiniteit te erkennen. Hij is de Schepper van al wat is, en ook de staat moet dus onderdanig zijn aan Hem. Het idee dat de mens godsdienstig moet zijn maar de staat goddeloos is vals en schizofreen. De maatschappij, inclusief de staat, moet christelijk georganiseerd worden, en een staat of verzameling van staten waar dit gerealiseerd is wordt een christenheid genoemd.

           Gedwongen doopsels mogen niet, want het is een heiligschennis om ongelovig het doopsacrament te ontvangen. Wel moeten zaken geschieden zoals het verbieden van moskeeën, verbieden van de verspreiding van ketterse geschriften, verbieden van het houden van protestantse preken etc. Men kan ook expliciet in het civiel recht vastleggen dat iedere inwoner moet knielen wanneer het Allerheiligst Sacrament in processie door de straat gedragen wordt waar hij zich bevindt.

 13. VS overschrijden kaap van 250.000 coronadoden
  De Verenigde Staten hebben woensdag de grens overschreden van de 250.000 coronadoden. Dat blijkt uit cijfers van de vooraanstaande Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. Volgens de meest recente tellingen zouden sinds het begin van de uitbraak in de VS alles samen al 250.029 patiënten aan Covid-19 zijn overleden.
  De Verenigde Staten blijven daarmee – in absolute cijfers – met voorsprong het zwaarst door het coronavirus getroffen land ter wereld, vóór Brazilië met ruim 166.000 doden en India met bijna 131.000 dod

  1. Jo, dat ‘nieuws’ is al achterhaald.
   Ik vind het niet leuk dat zulke soort onzin verspreidt wordt.

 14. @Raphaël: ..nav: {19 november 2020 om 12:22}..

  Ik heb verschillende reacties geplaatst, het zou leuk zijn als je je nader zou toelichten.
  Dus welk nieuws achterhaald is… en wat die onzin dan wel zou zijn.

  1. Jo, ik vind het woord te verschrikkelijk om te herhalen.
   Het is die Franse uitvinding. Het schijnt (gelukkig) nepnieuws te zijn daarover.

 15. Aan @ Raphaël “Struisvogel”…..🤔 😱..

  Ter herdenking van de 200ste verjaardag van de Franse revolutie werd voor de schoolgaande jeugd een grootse guillotinewedstrijd georganiseerd . ..De beste groep kreeg als eerste prijs de kans om tijdens de dagen rond de 14de juli in het publiek op te treden. Alle Kinderen vermaakten zich prima..De volwassen die de actie georganiseerd hadden hebben nog meer genoten.
  Deze gestoorde mensen die zo’n absurd idee lanceerden ..al is het voor de lol, zouden misschien later in staat zijn het in het echt te doen.

  Profetie !!!!!! ▪︎Wat een terreur, wat een tijd. ..De verschijning wil ons de sociale rampen doen zien die dreigen te gebeuren en schetst ons verschrikkelijke taferelen …bloedige gevechten met vreemde naties, [slachtpartijen] — binnen– de steden (zoals Parijs) ..priesters, bisschoppen en nonnen worden samen met anderen naar het SCHAVOT [gesleept]….Het SCHAVOT, het werk van van [occulte broederschappen]. ..Het is de toorn van de duivel. Wat een strijd, wat een bloedvergieten, wat een verloren graties.. droeve taferelen, schavotten worden opgericht. Er zijn martelaars. ..Die arme Kinderen !!! ..DIENAARS VAN Jezus..als u wist wat u te wachten staat, zou u zich niet schamen om u te vernederen. Wat een onderdrukking en vernedering voor hen die strijden in Uw Naam.. geef ze de kracht om alles te verdragen. Kracht en berusting in Deze dodelijke ellende. Wij hebben geprobeerd te strijden zonder U, maar u hebt ons tegengehouden en in het zand doen bijten, het gezicht op de grond….wee die duivelse broederschappen. Parijs is de schuldigste van alle steden …etc.

  O, Heilige Michaël, toon de weg. Wanneer de godvruchtige koning de heilige vader zal verlossen, zal hij strijden met heel zijn leger Engelen en AartsEngelen die de heilige kerk zullen komen verlossen.

  Welnu Raphaël “Struisvogel” …haal uw kop uit het zand.. ook Canada zal guillotines gebruiken ..en welke landen al niet meer.

  Die –beesten– die ons willen redden met vaccinaties ..hebben nu al de guillotines in bestelling.
  Het zal erger zijn als de mens zich kan voorstellen… ook de pest komt er weer.
  …..

 16. @staf De Laet,
  Zo weet ik er nóg ’n paar:
  degenen die het kontgat gebruiken om ‘liefde’ te bedrijven
  degenen die roken
  degenen die drinken
  degenen die te dik zijn
  degenen die te mager zijn
  Al die personen behandeling weigeren. (Dan kunnen ze bijna alle ziekenhuizen sluiten en huisartspraktijken sluiten.

  1. goed geprobeerd, Derks, maar uw opmerkingen snijden geen hout. Maar goed… U krijgt het nog altijd niet over uw lippen om mensen die homofiel zijn ook ‘homofiel’ te noemen. Altijd weer dat vernederende bij u als het over die medemensen gaat: ‘ze gebruiken het kontgat om de liefde te bedrijven’. Dat zegt heel veel over u. En ik heb intussen wel één en ander gelezen op dit forum over uw persoonlijke ervaringen, maar dat geeft u nog geen enkel recht om homofielen op deze manier te oordelen en te veroordelen. Misschien met al uw frustraties toch eens hulp gaan zoeken bij ‘een goede priester’ zoals dat in dit midden heet. bij ons zouden ze zeggen: zoek een goede psychiater op.

 17. @Raphaël ….. nav..{19 november 2020 om 15:44}..

  Citaat: “Jo,..Dank u voor uw begrip”. …Belgische diplomatie ?! 🤭

 18. Beste P. Derks,
  Gisteren liet ik hier al een linkje zien wat betreft HIV-Aids.
  Nu heb ik een redelijk relevant filmpje dat ons de overeenkomst kan laten zien wat betreft de toestand toen, met Aids en de toestand nu met corona.
  https://www.youtube.com/watch?v=s-TszBOCQtY
  Anderen hier: het wellicht goed om ook even te kijken. Wellicht is e.e.a. leerzaam.

 19. @staf De Laet,
  Ik kan er niets aan doen dat U een geheugen heeft als een zeef. Vanaf het begin ben zeer open geweest met mijn ervaringen, waarop U steeds heeft geantwoord met de U welbekende negatieve R.K. ‘grappen’.

  Ook heb ik geen enkel probleem met het noemen van homo’s (zoals U bij mijn eerdere reacties óverduidelijk heeft gezien en heeft opgemerkt).
  Daar het kontgat ook gebruikt wordt door sommige hetero’s (bijv. om zwangerschap te voorkómen), heb ik de homo’s niet genoemd omdat dit niet relevant was (= niet van belang).
  Verder heb ik geen enkele frustratie opgelopen (= een zeer onaangenaam gevoel wanneer iemand geïrriteerd of teleurgesteld is omdat iets niet gaat zoals ik het wil). Dat ik niet gefrustreerd ben, komt waarschijnlijk omdat ik alles in gebed bij God neergelegd heb.
  Het laatste artikel waarin ik uitgebreid over mijn homo-ervaringen verteld heb, is het artikel:
  Paus Franciscus prijst non die tehuis opende voor transseksuelen – die hij ‘meisjes’ noemt
  In dit artikel schreef ik op 1 september 2020 om 19:39 uur onder andere aan U mijn doel om alles onversneden te melden:
  Door het onversneden te melden, hoop ik menigeen van homo – gedrag af te houden.

  Wat betreft een goed priester: gelukkig heb ik de laatste 20 jaar een zeer goede priester (iemand van de oude stempel, die de gelovigen de hostie bij voorkeur knielend op een communiebank op de tong geeft.)

  @staf De Laet, mocht U nog relevante (- van belang zijnde) vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Ik heb geen zin in ‘spelletjes’ of ‘grappen’ van U inzake homo’s.

 20. @Raphaël,
  U heeft gelijk: de overeenkomst van covid en HIV is overduidelijk: enorme overdrijving van regeringswege, welke door de media gretig is verspreid.

  1. P. Derks,
   Tja. Als je het ziet, dan is het misschien té bizar voor woorden. Hoe er gelogen wordt voor geld! En macht natuurlijk. Daarom kunnen sommigen het maar niet bevatten. Men moet eigenlijk zélf soms een beetje slecht kunnen denken om de schavuiten te kunnen herkennen. (Ook hier trouwens.)
   Ik ben erg blij dat u het ziet. Dank u voor uw antwoord.

   1. @Raphaël,
    Voor geld doet men (en dus ook de media) álles.
    Pas op: dat geldt ook voor Uw eigen eega en kinderen.

    1. @Raphaël,
     Om al die leugens te zien, hoef je alleen maar vaak genoeg op je bek te vallen.

 21. @ Theudmer, graag uw oordeel over dit stukje:
  — over vrije meningsuiting —

  Een verplicht geloof kan nooit een geloof in God zijn want men gelooft dan immers degenen die verplichten en niet God, men gehoorzaamt dan degene die verplicht als een aangenomen plicht.

  Geloven kan niets anders zijn dan steeds meer gehoor geven aan God en dat ware geloof schenkt geestelijke gaven die men niet kan krijgen door onder plichtdwang een mens te gehoorzamen. Daarom is het volgens mij mogelijk dat studenten in een seminarie priester kunnen worden zonder werkelijk te geloven maar wel te gehoorzamen aan een aangenomen plicht of een ideologie waaruit uiteraard nooit geestelijke vruchten kunnen voortkomen.

  Bijgevolg kan een God-gelovig mens geen vrije meningen er op nahouden want dan liegt hij tegen God, tegen de H.Schrift, en tegen zichzelf.

  God verlangt gehele onderwerping in nederigheid en gehoorzaamheid uit vrije wil omwille van de zuivere geestelijke liefde die het geloof en de wet overstijgt, zonder afbreuk te doen aan geloof en wet, zodat men niet meer denkt over ‘geloven’ want dat ‘geloof’ werd een beproefd weten vanuit de zekerheid van geestelijke beleving van de geestelijke liefde voor en van God. Men kan dit ook als een levendige plicht zien waar men niet meer zonder kan zoals ademhalen. Christenen bidden zoals ze ademhalen. Men kan het een levensnoodzakelijke ‘plicht-dwang’ noemen want men wil en kan niet verder geestelijk leven zonder geloofsplicht en de vrije meningsuiting verdwijnt dan geheel ondanks de geestelijke liefde die alleen kan bestaan in de persoonlijke vrijheid die tevens voor eeuwig de mogelijkheid biedt terug tot zonde te hervallen omdat we geen robotten zijn maar altijd menselijk zullen blijven zoals zelfs de Zoon van God ook eeuwig menselijk blijft.

  En als ik blijk te liegen plaats me dan onder de nieuwste meest rationele computer-gestuurde guillotine 🙂

  1. Eric,

   Zie betreffende vrije wil mijn recentste antwoord aan Mevr. Gabriels.

   God heeft ons de macht gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad, maar ook de plicht om voor het goede te kiezen. Het vervullen van die plicht is geen dienst aan mensen, want het geschiedt op gezag van God Die aan de mensheid geopenbaard heeft wat de Adam-zonen moeten geloven en doen. We zouden als robotten zijn indien we voorgeprogrammeerd waren om het goede te doen, zonder capabel te zijn om keuzes te maken, maar zo zijn we niet geschapen en daarom werd Adam beproefd in de Hof van Eden met het verbod om van de Boom van Kennis te eten. Indien hij de proef doorstaan zou hebben zonder transgressie van het gebod, dan zou hij de glorie binnengegaan zijn zonder nood aan het Kruisoffer van Christus. Ook de engelen, in het begin, werden als geestelijke, intellectuele wezens beproefd vooraleer zij hun tronen in bezit konden nemen. Michaël doorstond de proef, Lucifer niet en werd verbannen in eeuwige doem. Beide proeven hadden als centraal thema de gehoorzaamheid aan God, en het feit van de straffen die uitgevaardigd werden op de rebellieën tegen het goddelijk recht toont aan dat die gehoorzaamheid een plicht was. Een schepsel kan nooit in onafhankelijkheid staan van de soevereine jurisdictie van God, maar dat is echter wat diegenen beweren die zeggen dat de vrije wil zou betekenen dat de mens een recht heeft om voor het kwaad te kiezen.

   De engelen en mensen die de hemelse glorie binnengegaan zijn en het Hemels Visioen aanschouwen zijn bevestigd voor eeuwig in de gratie van God en kunnen niet meer vallen, hun wil voor het goede, gemanifesteerd ten tijde van de beproeving, is vereeuwigd in het onsterfelijk leven.

   Een Griekse filosoof zei dat vrijheid slavernij aan de wet is; in christelijke zin verstaan zijn die woorden helemaal waar. Alles, geheel de geschapen orde, wordt bestuurd door wetten, en ware vrijheid, id est datgene zijn waartoe men geschapen werd het te zijn, wordt alleen gevonden in harmonie met de wetmatigheid waarmee God de mens zijn bestaan reguleert en bestuurt. Het Evangelie is een wet, een wet van gratie. De sacramentele orde en de economie van de gratie in de heilige Kerk zijn wetmatig ingesteld. De werken van God dragen het karakter van wetmatigheid, en een slaaf is de mens die zijn harmonie met die wetmatigheid verstoort door rebellie, een slaaf van zijn eigen wetteloosheid.

   De guillotine, een symbool van de satanische Franse Revolutie, haat ik, Eric.

 22. @Katharina Gabriels,
  Al Uw antwoorden (voor iedereen te begrijpen) aan @Theudmer zijn zeer kort en bondig + correct.

 23. Eens met Vigano. Dank Katharina Gabriels. Als we christus volgen dienen we juist het verschil te maken tussen het Wereldse, wat vroeg of laat een doodlopende weg is (op individueel val, Soros, marxisme, islamkwaad c.s.) en Zijn weg, wat een doorlopende weg is. Van vrede en liefde in het hart, wat vreugde geeft. Ik probeer ondanks de ellende in de wereld(wat mij verontrust) dan juist de ogen naar Hem te richten zodat ik mijn hart niet laat verontrusten.
  Mooie commentaren van Paul en Rafael in deze tred.

 24. Als je iets leest, denk goed na over de bron. Is de informatie afkomstig van een overheidsinstantie of staat het ook in media die op een onafhankelijke en professionele manier nieuws brengen? Onafhankelijke fact checkers spelen een belangrijke rol om deze verhalen te checken en te ontkrachten. In Nederland zijn bijvoorbeeld Pointer of Nieuwscheckers actief met het checken van corona-gerelateerd nieuws. Op de EU-website over het coronavirus ontkracht men ook een aantal veelgehoorde mythes over de virusuitbraak en wat daaraan wordt gedaan. De Europese Commissie is ook in contact met de grote online platforms, die beloofd hebben om de verspreiding van nepnieuws over het coronavirus aan te pakken.

 25. https://www.xandernieuws.net/uncategorized/nano-deeltjes-in-pfizer-vaccin-volgens-minister-de-jonge-risico-maar-vaccin-komt-er-toch/

  ‘97% vrouwen onvruchtbaar na klinische test met GSK coronavaccin’

  De Amerikaanse presentator David Knight haalde onlangs een klokkenluider van farma gigant GSK aan, die onthulde dat zogenaamde ‘anti-HCG’ (hormoon) adjuvanten in corona vaccins 97% steriliteit veroorzaken. Tijdens een klinische test met het GSK vaccin zouden namelijk 61 van de 63 vrouwen onvruchtbaar zijn geworden.

  Bij een voor mannen ontwikkelde variant met een anti-GNRH (hormoon) zouden de testikels krimpen, het testosteron niveau dalen, en zou het mitochondriale DNA in sperma worden vernietigd, waardoor dit in vrouwen onvruchtbaarheid zou veroorzaken. Dit zou zijn geconstateerd tijdens vaccintesten op bavianen.

 26. @staf De Laet inzake Uw reactie van 19 november 2020 om 18:29 uur:
  Tot mijn verrassing beweert U, dat U overtuigd R.K. gelovig bent en daartoe als ‘bewijs’ aangeeft dat U ter meerdere eer en glorie aan God zelf ’n keer te voet de reis heeft afgelegd van 2.400 km. Eveneens als ‘bewijs’ dat U als een goed christen leeft. merkt U op dat U regelmatig op bezoek gaat bij demente bejaarden in het rusthuis.

  Mocht U tóch de waarheid gemeld hebben, dan kan ik U alleen feliciteren en hopen dat U op deze manier doorgaat. Gezien de zeer vele aanvallen op alles wat naar R.K. ruikt, ‘moet’ U écht aangeven wat de grondreden van al Uw aanvallen is.

  Ik ben écht nieuwsgierig naar Uw antwoord.

  1. Derks ge hebt weer gelezen wat er niet staat, maar dat zijn we intussen van u gewoon. Ik grijp terug naar de goede(?) raad die ge mij gegeven hebt om een half uurtje in de natuur te gaan wandelen. daarop heb ik enkel geantwoord dat ik waarschijnlijk al vaker en verder door de natuur wandelde. Ik heb nooit geschreven dat ik die tochten deed om mijn gelovige overtuiging daarop te staven. Het bezoek bij dementen en vele anderen heb ik evenmin gebruikt om te laten uitschijnen wat voor een goede christen ik ben. Dat ge moet leren lezen wat er staat Derks, schreef ik al vaker. En dat is nuwat aartsconservatieve fundamentalisten als gij zo graag doen: zinnen uit hun verband halen, om toch maar te bewijzen dat ge gelijk hebt. Als ge u daar goed bij voelt, moet ge dat vooral verde blijven doen. Voor de rest heb ik aan u, noch aan anderen op dit forum verantwoording af te leggen van de manier waarop ik leef. Ik hoor nirt bij uw groepje dat zo graag roept: ‘Her, Heer, zie eens hoe goed ik ben!

  2. Derks schrijft: ‘Mocht U tóch de waarheid gemeld hebben…’ Derks zegt eigenlijk zonder zoveel woorden dat ik ta te liegen. Het is u vergeven, wanneer iemand wantrouwig van aard is, is daar immers weinig tegen te doen. en uw schijnheilige felicitaties, daar heb ik geen boodschap aan.

 27. @staf De Laet, U laat het belangrijkste achterwege:
  Niemand kent U en de Uwen. Wij kennen U alleen middels Uw veelvuldige aanvallen op alles wat naar R.K. geloof ruikt. En ineens – dus plotsklaps – komt U aan met Uw R.K. leven, zowel in de praktijk als biddend. U doet zich dus ineens voor als een stille heilige, terwijl U op deze site verre van stil bent en steeds op de bijbel en de gelovigen afgeeft.

  Sorry, dat ik nog steeds niet geloof dat U zeer welbewust R.K. gelovig bent. Maar voor het geval U tóch de waarheid spreekt, moet ik U zeer welgemeend feliciteren.

  Dat U die felicitaties niet in ontvangst wil nemen, toont slechts dat U niet de waarheid meldde met Uw reactie van 19 november 2020 om 18:29 uur.

  @staf De Laet, meldt dan a.u.b. gewoon, dat U bewust gelogen heeft ÓF als U ’n écht christelijk leven leidt, meldt a.u.b. de grondreden van al Uw aanvallen. Dat is toch niéts teveel gevraagd.

  1. Derks, betweter, in uw ogen ben ik een leugenaar. Maar vermits u altijd zeer grof gebekt bent, schenk ik daar niet de minste aandacht aan. Dat zegt ‘de stille heilige’ (uw woorden. Heb ik nergens beweerd)
   om in uw stijl te blijven: ‘meldt’ moet in deze ‘meld’ zijn (gebiedende wijs enkelvoud)
   Derks, toon mij één plaats waar ik op de bijbel afgeef. Toon mij één plaats waar ik op ‘de’ gelovigen afgeef. Toon mij één plaats waar ik op het ‘geloof’ afgeef.
   Wat u van mij gelooft of niet gelooft laat mij verder koud. Ik kan kort besluiten: ga toch op een ander lullen.

   1. @ Staf De Laet:

    Ik ga me niet bemoeien met het inhoudelijke (Nu ja, zoveel inhoud heeft jullie over-en-weer geroepetoeter nu ook weer niet), maar er moet me toch iets van het hart.

    Misschien moet je zelf eens beginnen met hoofdletters te gebruiken aan het begin van je zinnen? En je zinsbouw een beetje te verzorgen? En even je berichten nalezen die doorgaans vol typfouten staan? Ontbrekende letters, halve woorden etc…? Vooraleer je iemand anders op zijn spellingsfouten “pakt”?

    Als voormalig leerkracht kan dat toch niet te veel gevraagd zijn??

    Ik vind het trouwens straf, na een aantal van uw berichten te hebben doorgenomen, dat U andere mensen beschuldigt grofgebekt te zijn. Net zoals U meermaals beweert “dat het U verder allemaal koud laat.”

    Als het U dan toch allemaal koud laat, reageert U toch wel dikwijls heel erg heftig en furieus moet ik zeggen.

    U doet U graag nederig voor, maar uit heel wat reacties van U blijkt echter heel iets anders. Een héél groot ego. En zeer snel gekwetst in dat ego. Het siert je niet. En als je al een boodschap wil brengen, doet dat je geen goed. Je verliest door je eigen lichtgeraaktheid en felle reacties op jouw persoontje alle geloofwaardigheid.

   2. @staf De Laet,
    Normaliter zou U gelijk hebben met Uw opmerking inzake de door mij gemaakte taalfout.
    Echter, in dit geval heeft U niét gelijk: Deze ‘fout’ noemt men: spelen met taal.
    Door ‘meldt’ te schrijven, geef ik juist duidelijk aan, dat ik U niéts probeer te gebieden (= dat ik U niéts probeer te bevelen); ik verzoék U slechts.

    1. @staf De Laet,
     Nóg meer over ‘meldt’:
     het woord ‘a.u.b.’ heft dus óverduidelijk die gebiedende wijs op.

 28. Terugkomend op dat corona – vaccin:
  Dat vaccin bevat dierlijk RNA en zal dus ons DNA veranderen.
  Anders gezegd: dan worden wij van mens veranderd in: dier (lees: beest) en mens.
  Volgens de bijbel zijn wij reddeloos verloren als wij het teken van het beest dragen.

  1. mensen die volgens Derks in beesten veranderen door de toediening van een vaccin…..! Kan het echt nog zotter worden????

    1. Ja, Derks, ‘ZELFS’ ik heb het begrepen met mijn gebrekkige intellectuele mogelijkheden: u beweert dat door een vaccin in beesten veranderen. En inderdaad, zotter kunnen uw uitspraken niet worden.

      1. gewoon een vraagje, ‘vernietiger’, waar staat dat ik de ‘mannenliefde’ omarm? Wat dat dan ook moge zijn. Ik heb in elk geval meer respect voor mensen met uw ‘mannenliefde’ dan voor vernietigende vrouwenhaters. Het spijt mij dat ik niet in staat ben iets redelijks te melden, zoals gij schrijft. Niet iedereen kan even verward geniaal zijn als gij.

   1. dominantie, daar gaat het om, niet door seksuele bevrijding, maar door geloof, hoop en liefde, fysiek en nabij, dominantie dus, beste staf, ik weet het u wenst een man te bezitten, helaas, dat gaat niet gebeuren, verkeerde keuze.

  2. P. Derks,

   Of men kan stellen dat als wij iets in onze genen krijgen dat in iemands eigendom is (de genen van het ‘vaccin’ dus) dat wij dan gedeeltelijk bezit van die eigenaar worden.
   Ik stel het iets wereldser.
   Dus: als wij iets in ons krijgen dat er nooit meer uitgaat, de eigenaar van dat wat er bij ons ingaat, gedeeltelijk eigenaar van óns is. Namelijk eigenaar van dát gedeelte (RNA) dus.
   Aan ons het het eenvoudig weigeren van zijn verleidelijke aanbod. Want men kan toch liever ziek zijn dan eigendom zijn van iemand, ook al is het maar gedeeltelijk.
   Als men slecht wil denken, kan dát de bedoeling zijn.
   En inderdaad: zoiets kán men in de Bijbel lezen. Als het teken van het beest.

   Het is vergelijkbaar met krijgen van een nieuw (donor-) hart. Als iemand een nieuw hart krijgt, dan is het mogelijk dat een kwaadwillende bende zegt: je mag het hebben, maar dat hart blijft van ons. Jij doet dus niets met dat hart dat wij niet willen.

   Dat is te gruwelijk voor woorden. Daarom ben ik al huiverig voor té ver doorgevoerde ontwikkelingen. En inderdaad nogmaals: de Schrift geeft daar waarschuwingen tegen.
   En een gewaarschuwd mens telt voor twee. (Ook een Bijbelse waarheid.)

   1. @Raphaël,
    Met Uw reactie kan ik bijna 100% eens zijn.
    Maar … het gaat nog véél verder:
    1. de farmaceuten dringen ons lichaam met geweld binnen middels ’n naald met daarin RNA en 100% geheim gehouden toebehoren.
    2. Gevaccineerden zullen minimaal ’n paar dagen flink ziek zijn.
    Ziekenhuispersoneel behoort tot de 1e gevaccineerden en zullen massaal vervangen moeten worden (ziekenhuizen zullen ineens gesloten moeten worden.)
    3. Bovendien is het middel 100% gepatenteerd en geheim gehouden. Niemand weet dus welke stoffen erin zitten. Wij kunnen dus niet weten of die vaccins het gevaarlijke kwik of aluminium zit. (Kwik en aluminium hoopt zich op in ons lichaam.)
    4. Daarenboven zijn de farmaceuten door de regeringen geheel vrij verklaard van eventuele veroorzaakte schade. Anders gezegd: de regeringen hebben onze gezondheid verkocht aan de farmaceuten.
    5. Na vaccinatie zullen er vanzelf(!) twee groepen ontstaan: gevaccineerden en niét – gevaccineerden. Elke regering zal dit aangrijpen om niet – gevaccineerden minder rechten toe te kennen (dus er ontstaan 2e rangs burgers).
    6. Al die gevolgen is onafhankelijk van het ontstaan van de moeilijkheden die eventuele beestmensen zullen/kunnen veroorzaken (want: gedeeltelijk beest).
    7. En zo zullen er nog wel méér gevaren dreigen, want deze expermintele(!) ‘vaccins’ zijn geheim én gepatenteerd, terwijl bij voorbaat(!) niémand recht zal hebben op eventuele schadevergoeding.

    1. Inderdaad heer Derks, een situatie om prudent mee om te gaan, vandaag kwam dit onderwerp ter sprake op The Meaning of Catholic van de heer Timothy Flanders in gesprek met de heer Kennedy Hall, zie daarvoor de redenering omtrent gewetenswroeging ver aan het einde van de video.
     Het is inderdaad vreemd te noemen dat er een boekje van een interview uitkomt en geen reaktie op dit voornemen van vaccineren. We zijn verbonden met “de zorg (het hospitaal fysiek, wat dient werken volgens het hospitaal spititueel/katholiek)”, en de eerste reakties zijn van zorgenden: niet vaccineren.

 29. Best P. Derks,
  Wat weet u nog meer over het RNA-vaccin? Er zou geen aluminium aanwezig zijn? klopt dit?
  Ik begrijp niet dat het zo oorverdovend stil is binnen de katholieke kerk. Mijn man en ik vielen achterover toen we de eerste maal hoorden van het RNA vaccin ongeveer een half jaar geleden. Welke mens heeft het recht om ons DNA veranderen? Enkel de duivel! Ik merk op dat enorm veel christen daar niet van op de hoogte zijn. Waarom reageert de katholieke kerk niet? Ik voel dagelijks zoveel verdriet. De eerste lezing vandaag: “Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten!”

 30. Beste P. Derks,
  Wat weet u nog meer over het RNA-vaccin? Er zou geen aluminium aanwezig zijn? klopt dit?
  Ik begrijp niet dat het zo oorverdovend stil is binnen de katholieke kerk. Mijn man en ik vielen achterover toen we de eerste maal hoorden van het RNA vaccin ongeveer een half jaar geleden. Welke mens heeft het recht om ons DNA veranderen? Enkel de duivel! Ik merk op dat enorm veel christen daar niet van op de hoogte zijn. Waarom reageert de katholieke kerk niet? Ik voel dagelijks zoveel verdriet. De eerste lezing vandaag: “Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten!”

 31. Geachte redactie
  het ergert me mateloos dat het steeds dezelfden zijn die , met hun bekvechten dan nog wel , worden opgenomen , wat hebben de andere lezers daar aan ?
  Hun reacties hebben vaak al niets meer van doen met het onderwerp zelf
  Blijf bij de les !!!
  Beoordeel het artikel , NIET elkaar !
  Geef iedereen de kans , één reactie , te plaatsen, en daarmee uit
  vriendelijke groeten
  Aimé

  1. @Aimé De Moor,
   Dit is een vrije discussiesite waarin – zoveel als mogelijk – artikelen welke worden getoond, die R.K. gelovigen (en vijanden van het R.K. geloof) zullen interesseren.
   De wereld is niét gelovig.
   Wat men niet onderhoudt, vergeet men. Om tóch bij te blijven is deze site zowel voor de vrienden als de vijanden van het R.K. geloof van groot belang.

  2. Juist mw. De Moor, terecht, maar de heer Derks heeft ook een punt wanneer hij stelt dat wat men niet onderhoudt, wegebt, en dat is wat de wereld, het vlees en de satan wenst voor gelovigen, uitwissen van uw geschiedenis met God, Christus Jezus, opdat u manipuleerbaar bent.
   We dienen elkaar te versterken als gelovigen, behouden wat goed is etc. u begrijpt me wel.

   1. @De Moor, we zijn in een storm, we dienen in de boot te blijven, totdat onze Lieve Heer de storm bedwingt. Blijf aan boord dus, er is veel verduistering, mede door “wetenschap”, dat is corrupt geraakt, want ontworteld.

 32. @An,
  Mij is onbekend of in dat vaccin van Pfizer en/of Moderna aluminium aanwezig is.
  Zodra ik meer weet, zal ik het laten weten op deze site.

  Men begrijpt op deze site niet, hoe gevaarlijk verandering van onze DNA is.
  Zo komt 98,7 procent van ons DNA overeen met die van een chimpansee en van een bonobo.
  Zie hiertoe bijvoorbeeld de volgende site:
  https://www.trouw.nl/nieuws/menselijk-dna-ligt-ergens-tussen-bonobo-en-chimpansee~beb079be/#:~:text=Net%20als%20de%20chimpansee%20komt,met%20dat%20van%20de%20mens.

  Indien men maar een piepklein deel van ons DNA wijzigt, verandert de mens echt dramatisch,
  In het vaccin van Pfizer en Moderna zit ’n deel van dierlijk DNA (er is niet bekend gemaakt van wélke dieren). Maar dan zal de mens écht veranderen in ’n beestmens.

  1. P. Derks,
   Ik dacht niet dat het DNA van ons kan veranderen. (mutaties o.i.d. daargelaten.)
   Verder is het vak biologie nog niet ‘af’. Men weet wellicht/hoogstwaarschijnlijk, naar mijn idee, niet alles wat er over het immuumsysteem te weten is.
   Er zijn ook zeer goede en aardige (vind ik) dokters die overtuigend vertellen dat er helemaal niet zoiets als ‘virussen’ bestaan. En dan wordt het verhaal weer anders.

 33. @Raphaël,
  Dat virussen niet bestaan, is inderdaad ’n ánder verhaal. Bovendien zouden virussen niet leven.
  Maar afgezien dáárvan:
  de bedoeling van die vaccins is juist: het veránderen van ons DNA. Daarom dat de farmaceuten ook RNA van dieren bij die twee vaccins gestopt hebben.
  Dan ontstaan weer nieúwe ziektes (namelijk van de beestmensen), waarvoor de mensen de farmaceuten opnieúw nodig hebben.

  Gevestigde topartsen waarschuwen bovendien, dat mensen dagenlang zware(!) bijwerkingen kunnen krijgen van Covid vaccins. Arts American Medical Association: ‘Dagenlang koorts, zweetaanvallen, migraine en spierpijn. Het Covid vaccin wordt geen ‘walk in the park’, maar mensen moeten wel terugkomen voor hun tweede dosis‘

 34. @Raphaël,
  Volgens http://www.xandernieuws.net:
  Er moet een protocol worden opgesteld voor ziekenhuizen zodra blijkt dat veel zorgmedewerkers, die bij de eerste gevaccineerden zullen horen, ziek zullen worden, waardoor er een personeelstekort zou kunnen ontstaan.
  Men dient ‘positieve’ taal te gebruiken: noem bijwerkingen niets meer dan een ‘reactie’

  Om de bevolking toch over te halen om zich te laten injecteren met experimentele stoffen die nog nooit eerder in mensen zijn gespoten, en waarvan de uitwerkingen en gevolgen dus voornamelijk onbekend zijn, zeker op de middellange en lange termijn discussieerden de artsen over het gebruik maken van ‘positief’ taalgebruik over de bijwerkingen, die dit met afstand grootste medische experiment uit de wereldgeschiedenis redelijk en aanvaardbaar moeten doen overkomen.

 35. P. Derks,
  “Maar afgezien dáárvan:
  de bedoeling van die vaccins is juist: het veránderen van ons DNA.”, zegt u.
  Ik heb daar geen gegevens van gezien die dat bevestigen en blijf er wat voorzichtig over.

 36. @Raphaël,
  Alles op aarde is gebouwd van DNA.
  Stel: U wilt met speelgoed ’n toren bouwen.

  Die toren moet geheel anders gebouwd worden, als slechts één steen afwijkt.
  Zo zal ook de beestmens weer opnieuw opgebouwd worden.
  Met DNA spelen is uitdrukkelijk geen speelgoed; het is ieder geval niét geschikt om massaal(!) met mensen te experimenteren.

  1. correctie:
   ‘Zo zal ook de beestmens weer opnieuw opgebouwd worden.’
   Dit moet zijn:
   Zo zal ook de beestmens weer opnieuw opgebouwd moeten worden.

  1. Ik weet/snap het niet meer, P. Derks. Mijn kennis is té ontoereikend wat dat betreft.

   1. Juist omdát de mensen niet weten wat ze moeten denken, zouden zij vaccins dienen te weigeren. Wij moeten ons niet massaal gedragen als proefkonijnen voor de farmaceuten.

    De mensen hebben méér dan genoeg redenen om die vaccins te wantrouwen.

 37. cellen veranderen = genetische modificatie.
  Dit is is een techniek om de eigenschappen van een plant, dier of micro-organisme aan te passen door een stukje DNA van het ene organisme over te brengen naar een ander organisme.

 38. @Raphaël,
  In antwoord op Uw reactie van 27 november 2020 om 19:46 uur herhaal ik (ten behoeve van de leesbaarheid en de volgorde) hierbij mijn reactie van 1 december 2020 om 03:03 uur:

  Met Uw reactie kan ik bijna 100% eens zijn.
  Maar … het gaat nog véél verder:
  1. de farmaceuten dringen ons lichaam met geweld binnen middels ‘n naald met daarin RNA en 100% geheim gehouden toebehoren.
  2. Gevaccineerden zullen minimaal ‘n paar dagen flink ziek zijn.
  Ziekenhuispersoneel behoort tot de 1e gevaccineerden en zullen massaal vervangen moeten worden (ziekenhuizen zullen ineens gesloten moeten worden.)
  3. Bovendien is het middel 100% gepatenteerd en geheim gehouden. Niemand weet dus welke stoffen erin zitten. Wij kunnen dus niet weten of die vaccins het gevaarlijke kwik of aluminium zit. (Kwik en aluminium hoopt zich op in ons lichaam.)
  4. Daarenboven zijn de farmaceuten door de regeringen geheel vrij verklaard van eventuele veroorzaakte schade. Anders gezegd: de regeringen hebben onze gezondheid verkocht aan de farmaceuten.
  5. Na vaccinatie zullen er vanzelf(!) twee groepen ontstaan: gevaccineerden en niét – gevaccineerden. Elke regering zal dit aangrijpen om niet – gevaccineerden minder rechten toe te kennen (dus er ontstaan 2e rangs burgers).
  6. Al die gevolgen is onafhankelijk van het ontstaan van de moeilijkheden die eventuele beestmensen zullen/kunnen veroorzaken (want: gedeeltelijk beest).
  7. En zo zullen er nog wel méér gevaren dreigen, want deze expermintele(!) ‘vaccins’ zijn geheim én gepatenteerd, terwijl bij voorbaat(!) niémand recht zal hebben op eventuele schadevergoeding.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht