Hoe onze vrijheid versmacht wordt

Het is zeker geen geheim dat de Verenigde Naties al decennia een project van wereldbestuur nastreven. En het is zeker geen complottheorie, zoals enkele rabiate commentatoren , die met veel vijandgevoelens op dit Katholieke Forum ronddwalen,  zeker direct  zullen beweren. Dat project omvat een machtsgreep door een elite met socialistische ideologie, die streeft naar een centralistische planeconomie en die in de menselijke activiteit een bedreiging ziet.

Het klimaatalarmisme, dat als een ‘brainwash-machine’ door de media algemeen wordt verspreid, staat helemaal ten dienste van dit politieke project. Dit is gemakkelijk te begrijpen: de angst die bij de bevolking wordt ingebracht dient om een consensus over het beleid te creëeren( verhoging van belastingen, allerlei beperkingen  van persoonlijke en associatieve vrijheden). Het lijkt er op dat de Covid-19 epidemie een fantastische kans biedt om de realisatie van deze centraliserende en vrijheidsberovende  projecten, die in essentie totalitair zijn, te versnellen.

Het progressieve, vrijzinnige Europa van Michel en von der Leyen, dat geweigerd heeft zijn christelijke wortels als grondslag te erkennen, past perfect in dit plaatje. Covid-19 is voor de links liberale politici, die erop uit zijn de bevolking in de pas te laten lopen, een ideaal proefterrein. Tot hoever kunnen zij gaan om de vrijheden aan banden te leggen? In België heeft  de nieuwe minister van Justitie, Van Quickenborne, die zich als een kameleon steeds heeft aangepast  aan elke nieuwe politieke trend, voor zover dit hem  goed uitkomt, plannen om iedere uiting van islamkritiek als ‘ haatspraak ‘ te bestempelen en strafbaar maken. Dat dit volledig in tegenstelling is met de houding van de Franse president Macron, die  na de bloedige aanslagen van de jongste weken, het eindelijk aandurft het islamisme als  vijand te bestempelen, is waarschijnlijk slechts een detail…België is tenslotte toch maar een surrealistisch land….

‘Europa ‘neemt ons beetje bij beetje onze vrijheden af. Drie landen laten zich echter niet in het totalitaire Europese keurslijf opsluiten: Polen, Hongarije en Slovenië. Deze drie landen , die decennialang onder de knoet van het communisme geleefd hebben, voelen beter dan wie ook aan, welke gevaren op hen afkomen. Bij ons is de bevolking allang in slaap gesust.

Zij weigeren, dat men hen de zogenaamde ‘rechtsstaat ‘ oplegt, die gewoon één groot bedrog is: het is de dictatuur van linkse rechters ten dienste van de ideologie van de politieke correctheid, gecontroleerd door de media. Het is niet voor niets dat een groot aantal van de rechters verbonden met het ‘Europees Hof van de rechten van de mens’ komen uit NGO’s , die gefinancieerd en gecontroleerd worden door de corrupte miljardair en ideoloog  Soros(steeds hij!)…De rechtsstaat, zoals die zich heeft weten op te dringen in West-Europa, is een machtsapparaat geworden gericht tegen de identiteit van het volk, ten dienst van de ongebreidelde immigratie en van kleine, maar machtige, minderheidsgroepen.

De Europese rechters zijn erin geslaagd elke controle van de immigratie aan de Europese grenzen onmogelijk te maken:  elke beperking van de familie-hereniging, elke controle van ‘alleenstaande minderjarigen’, die meestal noch alleenstaand, noch minderjarig zijn, elke uitwijzing van illegalen en buitenlandse delinkwenten wordt vrijwel onmogelijk gemaakt. Anderzijds worden op slinkse wijze en buiten de volkswil om, wetten opgedrongen, die de  normale maatschappelijke verhoudingen ondermijnen. Vrije abortus, euthanasie, homo- ‘huwelijk’, genderwaanzin, de verplichting om adoptie open te stellen voor homoseksuele koppels en, meer nog, het laten verwekken voor die koppels,van kinderen op bestelling en tegen veel geld… Al deze ‘ verworvenheden’ van kleine minderheden, die kwetsend en ontoelaatbaar zijn voor een Christen, worden door ‘Europa’ als waarden beschouwd en als dusdanig verplicht gemaakt, zonder dat dit alles ooit met enig referendum door het volk werd bekrachtigd! Wie daartegen opkomt wordt gecensureerd en maatschappelijk op deskundige wijze monddood gemaakt.

Viktor Orban zei vorige maandag heel terecht dat ” Wij geen Europese Unie opgericht hebben om in een tweede Sovjet-Unie terecht te komen” en verder : ” er zou geen enkele  drempel meer bestaan, die de lidstaten zou beschermen tegen mechanismen, die uitgevonden zijn om hen te dwingen in te stemmen met de massa-immigratie”. De VRT radio was er vanochtend als de kippen bij om hun zeer eenzijdige verslaggegever voor Oost-Europa te laten zeggen, dat er in Hongarije door sommigen geprotesteerd werd tegen de houding van Orban(door wie juist en met hoeveel zijn zij ???)…een van de hoofdpunten van het nieuws, zogezegd…zo werkt de manipulatie door bepaalde machten!( niet vergeten, dat Soros enorm veel geld besteedt aan de desinformatie met betrekking tot landen, die hem tegenwerken…).

De  nieuwigheid is dat de beleidsvoerders van de Kerk de afgelopen jaren een grote impuls gegeven hebben aan het globalistische project van de Verenigde Naties, waarmee ‘Europa’ op één lijn zit.. Dit is een totale ommezwaai. Tot en met Benedictus XVI was de Kerk eerder een bolwerk, een basis van verzet, in naam van de waardigheid van de mens geschapen naar  Gods beeld en gelijkenis. Vooral Johannes-Paulus II ging frontaal in de aanval tijdens de grote internationale VN-conferenties over milieu, ontwikkeling, mensenrechten, vrouwenrechten…,overal waar en over deze materies internationale verdragen werden afgesloten.

Paus Franciscus is de omgekeerde koers gaan varen. Surfend op de golf van Latijns-Amerikaans pauperisme, gegroeid uit de bevrijdingstheologie, heeft hij heel snel de standpunten van de VN omarmd. Meer nog, hij heeft als het ware het voortouw  genomen van deze beweging. De encycliek ‘Laudato si’  over het milieu, waarover hij zichzelf steeds weer bejubelt, vormt op dit vlak een keerpunt. Met veel applaus van de media en hun progressieve bondgenoten binnen de Kerk, probeert hij met alle middellen zijn globalistische utopie in het leergezag van de Kerk  ingang te doen vinden . De encycliek Fratelli Tutti is daar het beste bewijs van en wordt nu gevolgd door een internationale bijeenkomst over de ‘ de economie van Franciscus’ ( die heilige wordt werkelijk voor alle karretjes gespannen!), die van 19 tot 21 november via internet rechtstreeks vanuit Assisi georganiseerd wordt.

De conferentie heeft tot doel de principes en richtlijnen uit te stippelen voor een wereld waarin de erkenning van een universele broederschap wordt geïnstrumentaliseerd ten behoeve van radicale politieke hervormingen. Dat  is het eerste luik. Het tweede is praktischer: de basis leggen van een nieuw economisch systeem, dat de komende decennia vorm moet krijgen. Het is een zorgwekkende evolutie, die de Kerk de raddraaier maakt van ideologieën, die, zoals het verleden het bewezen heeft, alleen maar  meer armoede brengen en tot gewelddadige conflicten aanleiding geven.

Ondertussen laat de Kerk van Bergoglio de christelijke Armeniërs stikken en doet ‘ Europa’ alsof er niets aande hand is, terwijl een volk van zijn 1400 jaar oude christelijke bakermat beroofd wordt door de terreur van zijn  islamitische vijand. Een onvergeeflijke lafheid!…Is men al vergeten dat op datzelfde volk nog geen honderd jaar geleden een volkerenmoord werd gepleegd, een holocaust waarbij meer dan anderhalf miljoen mannen, vrouwen en kinderen omkwamen?!

Auteur:Veroon ter Zee

54 commentaren op “Hoe onze vrijheid versmacht wordt

 1. Waarom altijd zeiken op het klimaat, het klimaat is aan het veranderen door de schuld van de mens dat is geen hoax, de gemiddelde temperatuur is nu ongeveer 15 graad Celsius en daar zal het niet bij blijven. Wie de documentaire op Canvas heeft gezien dan weten we dat de olie industrie velen hebben omgekocht, sommigen gaven dit zelfs toe. Komt er een wereldregering? Is er die al niet? Komt er een wereldreligie met aan het hoofd de paus? Weinig waarschijnlijk, Apocalyps spreekt over een valse lam, dus iemand die zich voordoet als onze verlosser, maar hij of zij is het niet. De wereld wilt een universeel broederschap uit welke hoek komt dat ? Uit de godsdiensten, maar ook dat zal los van de echte verlosser een illusie blijven.

 2. @ willy….

  Je schreef: {{Komt er een wereldreligie met aan het hoofd de paus? Weinig waarschijnlijk, Apocalyps spreekt over een •valse lam•, dus iemand die [zich voordoet als onze verlosser], maar hij of zij is het niet. De wereld wilt een universeel broederschap uit welke hoek komt dat…}}

  Zonder wellicht te beseffen [weerleg] je de [dwaling] van de site restkerk.net, die Bergoglio zien als de valse profeet, het valse lam in Openb.13:11.
  ..maitreya, zichzelf [de Christus noemende] is WEL het valse lam, de valse profeet.. maar Bergoglio is een usurpator anti-paus.
  Ieder die op de site restkerk.net weerlegd dat Bergoglio niet de [bijbelse] valse profeet kan zijn.. wordt de deur gewezen. 🤐 😷

  De katholieken mogen wel voor zichzelf Bergoglio de “valse profeet” noemen ..want hij is de meest verschrikkelijke “paus” ..tot nu toe..de meest verraderlijke.. maar hij is dus [niet] dé bijbelse valse profeet, dit onderscheid moet men dus kwalificeren.

  De antichrist komt als een mens van vlees en bloed …bij maitreya is dat [niet] het geval.
  ..maitreya is de persoon in 2Thess.2:3-4.
  ..De antichrist is de persoon in vers 8.
  ..De katechon in vers 7 is…..is al bekend.🤺

 3. @Jo,
  U heeft gelijk met Uw reactie van 21 november 2020 om 00:30 uur.
  ‘N beetje christen (= protestant en katholiek) moet bijna vanaf de geboorte weten, dat politiek en kerkleider niet samengaat.

 4. @ Jo : Ik ben volledig akkoord met wat je schrijft, maar mijn stelling was, komt er een valse broederschap en dat wil die huidige paus ook, maar volgens mij gaat m’n daar niet in slagen. Ik citeer de woorden van Jezus: door het toenemen van de zonde, zal de liefde van velen verkillen. In mijn ogen is dit sinds de Middelleeuwen één van de slechtste pausen die we hebben, noem hem een valse profeet, een vals lam, mij gelijk, deze man is een schandaal voor de kerk.

 5. @ willy: ..nav…21 november 2020 om 15:36,

  Het universeel broederschap is juist ter [vervanging] van het verlossingswerk van Jezus Christus.. en is voor de mensen die aan de oppervlakte leven ..die de mond vol hebben van die nieuwe humaniteit ..zoals ene staf de Laet.
  Daarbij is het al lang bekend dat de grondslag van die universele broederschap een ontwerp uit de hel is.. en alles te maken heeft met de wereldregering van de komende valse profeet..De voorloper van de latere antichrist.

  Terwijl vadertje Bush en andere leiders al openlijk spraken over die wereldregering ..wordt het in de volgende –uitzending gemist– link, om ongeveer 11:50-50 uur ontkend ..in het belachelijke getrokken.
  https://www.nporadio1.nl/gemist
  Ook op deze site reageren sommigen, zoals die persoon in die uitzending ..die verraders van zichzelf zijn ..met alle gevolgen van dien.. voor zichzelf en anderen die ze beïnvloeden.

  1. Garcia Moreno was een grote man, een martelaar voor het Sociaal Koningschap van Christus. Hij regeerde volgens katholieke principes en wijdde de staat toe aan het Heilig Hart van de Heer Jezus Christus. Hij streed tegen de vrijmetselarij; de maçonnieke loges decreteerden zijn dood en hebben hem vermoord. Onze Lieve Vrouw heeft in Quito deze katholieke leider voorzegd in de profetieën die Zij aan Mariana de Jesús Torres gaf.

   De priester Augustin Berthe schreef hier in Europa zijn leven.

 6. Uit de Katechismus van de Katholieke Kerk
  http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p1s2c2a7.htm

  675 Before Christ’s second coming the Church must pass through a final trial that will shake the faith of many believers. The persecution that accompanies her pilgrimage on earth will unveil the “mystery of iniquity” in the form of a religious deception offering men an apparent solution to their problems at the price of apostasy from the truth. The supreme religious deception is that of the Antichrist, a pseudo-messianism by which man glorifies himself in place of God and of his Messiah come in the flesh.

  676 The Antichrist’s deception already begins to take shape in the world every time the claim is made to realize within history that messianic hope which can only be realized beyond history through the eschatological judgment. The Church has rejected even modified forms of this falsification of the kingdom to come under the name of millenarianism, especially the “intrinsically perverse” political form of a secular messianism.

  Kijk goed naar de laatste zin. Intrinsieke, perverse, politieke vorm van seculair messianisme.
  En dat lijkt Paus Francisus nu precies in de hand te werken.

  1. @mw Joan; dat laatste is volgens mij wat Nostra Aetate dient te verwoorden. Dat is de geest van jodendom en revolutie de synagoge van satan, altijd Christus verwerpend. Die geest betreft niet alleen israleische staatsburgers.

 7. Aan @ Joan: nav. {22 november 2020 om 18:18}..

  Joan.. helaas vergist de kerk zich inbijzonder wat punt 676 betreft… het millenarisme, of Chiliasme, het symbolische “1000”jarig Vrederijk in Openb.20 EN Jesaja 24:21-23.
  In Openb.20 vers 4 zie je een oordeel dat alleen het 6e zegel oordeel kan betreffen.. zie de link bij Vassula Ryden.
  http://www.tlig.org/nl/messages/703/ ..en die van de 11 Februari van het zelfde jaar 1992.

  Het tijdperk van Vrede in de boodschap van Fatima is ongeveer tussen de [30 en 40 jaar] ..wat dan het symbolische “1000”jarig Vrederijk betreft. ..Vóór het 6e zegel oordeel komt eerst de valse profeet…nu al bekend bij de naam maitreya, zichzelf de Christus noemende.

  De synagoge van satan [meent] ook nog na het 6e zegel oordeel te regeren.. hun gouden eeuw ..new age gedachtegoed ..een van hun octopus armen.. ((vandaar het grote reset en het nieuwe norm-aal)) ..in Openb.3:9 zullen hun overgeblevenen geconfronteerd met de dan uitverkoren leiders van God die dan over de gereinigde aarde zullen regeren onder leiding ((in de hemel)) van Jezus Christus de universele koning.

 8. Hoeveel moeite heeft het gekost om zoveel onzin in dit artikel te stoppen. Voor alle beweringen is geen greintje bewijs. Een verwijzing naar Soros, Gates etc… is voldoende om zonder enig bewijs zaken neer te schrijven als waarheid. En waarvoor GEEN ENKEL bewijs is. Dat de huidige koers van Franciscus op weerstand stuit en dat Katholieken het niet eens zijn met de koers van nu en die van na VAII is tot daar aan toe. Ieder heeft zijn recht op een eigen mening. Maar zaken als waarheid weerspiegelen alleen maar gestoeld op vermoedens en doorredeneren op een foute aanname is echt fout. Maar de afrekening volgt bij de Allerhoogste..

   1. @ hr Van Rooyen; hoe doet u het, hoe houdt u hoop, geloof en liefdadigheid in stand, wanneer je al die chaos ziet, dat duister, hoe doet u dat?

 9. Geweldig geschreven stuk. Precies zoals ik het ook zie. Ik ben niet in slaap gesust. Het globalisme met een marxistische, totalitaire dictatuur die ons wordt opgelegd. Een klimaathype waar de activiteiten van de zon de opwarming veroorzaaakt. Kan de mens niet veel tegen doen. Wel zich keren tegen de milieuvervuiling, plasticsoep opruimen. Rentmeesterschap, zoals de Bijbel zegt, waar de mens wel wat aan kan doen. Ongebreidelde immigratie van voornamelijk moslimimmigranten, die helemaal niet op de vlucht zijn, maar gelukzoekers zijn. De ECHTE vluchtelingen zijn voornamelijk christenen, yezidis en homo’s. Komend uit islamistische landen waar ze hun leven niet zeker zijn. Moslims die tegen Joden, christenen en niet-moslims zijn. Met de onthoofding van de franse leraar en de 3 kerkgangers in Nice laat al zien dat de vrijheid van meningsuiting, ons erfgoed en ONZE vrijheden ernstig worden bedriegd en aangevallen. Die een wrede sharia ons willen opleggen. Links gaat daar in mee, samen met linkse christenen die geven ruimte aan de islam(fascisme). Een globalisme die een wereldgodsdienst willen, waar het christendom zich enorm moet inperken. Het heersende cultuurmarxisme, d.w.z Joden, christenen framen, die mag je beledigen en bespotten, maar het islam(fascisme)wordt de hand uit alle macht boven het hoofd gehouden, die mag je niet bekritiseren. Anders gaan ze je demoniseren. Dat er 200 branden in kerken in Frankrijk, maar ook in België worden aangestoken, of ontheiligd. Chr symbolen langs de weg of bij kerken vernield. Uit onderzoek blijkt naast satanische groepen, voornamelijk moslim(migranten de aanstichters zijn. De mainstreammedia die de christenvervolging (wereldwijd 245 miljoen vervolgde christenen, veroorzaakt in naam van de islam of het marxisme) verzwijgt. Het ergste is dat de kerk (RK, PC) hier nauwelijks over hebben. Wordt niet onder de aandacht gebracht. Zodat christelijke gelovigen naïef blijven en daardoor niet opkomen voor hun geloof. Zelfs de Paus heeft het er nauwelijks over. Chesterton (een beroemde Engelse schrijver, die zich tot het katholicisme bekeerde) zei begin 20e eeuw al. “We hebben geen kerk nodig die met de wereld meegaat, maar een kerk die de wereld in beweging zet”. Hopelijk gaat dat eens gebeuren en worden mensen wakker in Europa en de kerk.

 10. @ juuls .. nav. ..23 november 2020 om 07:40..

  Je schreef: •”Maar zaken als waarheid weerspiegelen alleen maar gestoeld op [vermoedens en doorredeneren] op een foute [aanname] is echt fout. Maar de afrekening volgt bij de Allerhoogste.”

  Op de site martinvrijland.nl kun je lezen hoe inzake het coronavirus alle regeringen op de wereld doorredeneren op de foute aannames..(om jouw formulering te gebruiken).. van de oplichter en fraudeur, de wetenschapper Louis Pasteur ..
  https://www.dlmplus.nl/2019/08/08/de-vloek-van-louis-pasteur-of-de-onzin-van-vaccinaties/
  Bill Gates en Soros ..en meer van die monsters ..onthullen zelf hun plannen wat ze met de [gehele] mensheid voorhebben.. bewijzen te over.

  Dus niks geen aannames waar jij het over hebt.. op deze site is “genoeg” informatie aangedragen inzake.

 11. Als je verwijst naar de uitspraak van Bill Gates verwijst dat je met vaccinatie de wereldbevolking kunt verkleinen. Lekker even de hele context laten zien en doorredeneren. Wat er gedaan wordt is steeds uitspraken van deze mensen uit hun verband gehaald en dan laten zien.. Misselijk en misleidend.
  Gates heeft al meer gedaan voor de mensheid dan u kan bevroeden. Alleen een kleingeestig iemand denkt er een tweede agenda in te zien en hangt vervolgens allerlei onbewezen theorieen op.

  1. @ Juuls,
   ga eens neuzen in oude berichten van oudere computer-programmeurs dan gaan je haren recht overeind staan, tenzij je genotvol amusement meent te vinden in de duivelsstreken van B.G. maar dan is de vraag: waar ben jij zelf mee bezig, heb je nog een zuiver geweten?
   Lang voordat hij in vaccins investeerde had hij al bloed aan zijn elitaire handen.
   Men moet mensen waarschuwen voor zulke duivels, alleen oudere vaklieden begrijpen welk een gevaar er van dat soort mensen uitgaat.
   Blijf altijd ver uit de buurt van mensen die boven de wet staan!

   1. Mijn geweten is zuiver. Waarom moet ik berichten van oude programmeurs gaan lezen? Hoe hij als werkgever is of was doet verder niet ter zake. Hij doet goede dingen met zijn stichting voor de mensheid…
    Is uw geweten zelf zuiver? Als Trump aanhanger…… Een man die vele zonden heeft begaan en gaat begaan…..

    1. Ik ben geen aanhanger van politici, alleen van Jezus en Maria.

     Alle Amerikaanse presidenten zijn bij een of andere loge, daar kan je niet omheen. Een president is geen door God gezalfde koning en dus geen alleenheerser, kortom heeft zelf niets te beslissen maar wel te gehoorzamen aan de logeheersers. Trump heeft het al enkele keren gehad over inentingen, dus wanneer het er op aan komt is hij niet beter dan J.Biden of B.Gates. Volgens mij dient Trump slechts als misleiding voor brave lieden en pro-lifers.

     Trouwens, het zou nu toch voor iedereen duidelijk moeten zijn dat Amerika ten onder zal gaan aan de nu sterk opkomende burgeroorlog omdat de talrijke goed bewapende warlords overal in de USA gereed staan met als argument dat zij de overheid willen overwinnen om zelf het land te leiden.

     Net zoals hier in Brussel de march tegen abortus geleid wordt door de vrijmetselarij en vooral de gemoderniseerde christenen zich laten misleiden, uitsluitend voor het goede sociale gevoel zonder ook maar het minste te onderzoeken. In ons apenlandje is een burgeroorlog niet mogelijk en zelfs overbodig want 95 procent van de bevolking ligt in een diepe geestelijke slaap en zij beseffen niets meer van hetgeen God van hen verlangt.

 12. Grappig dat de Verenigde Naties worden beschuldigd van het streven naar een wereldregering. De Verenigde Staten zijn immers een hoofdsponsor van de VN. Geen wonder dat de meeste samenzweringstheoretici in de VS zitten! De globalisten bevinden zich niet zozeer in de regeringen maar in de transnationale bedrijven die al decennialang kleinere landen en hun regeringen in hun greep houden. Diezelfde bedrijven die hun zetel hebben in de Verenigde Staten. Niet de bevrijdingstheologie (die ook op verkeerde fundamenten berust) maar het ongebreidelde kapitalisme met de ideologie van Ayn Rand (geschreven in de VS) is het grootste gevaar omdat het de ongelijkheid onder de mensen vergroot en moraliteit ondergeschikt maakt aan geld en macht.
  Vermits de auteur van dit artikel geen klimaatwetenschapper is, is “klimaat-alarmisme” niet zozeer een vaststaand feit maar eerder een ideologisch geïnspireerde term.
  Jazeker, een geseculariseerd Europa doet te weinig aan het conflict tussen Armenië en Azerbeidjan maar de VS doet er ook niet veel aan. Rusland, dat toch de dichtbije Orthodoxe broeders zou moeten beschermen, houdt het op een akkoord dat in het nadeel van Armenië uitvalt.
  In onze individualistische maatschappij mogen we kritiek hebben op Paus Franciscus maar op een respectvolle manier (Katechismus 907). Jazeker, als mens heeft hij zijn eigen gebreken, net zoals Heilige Paus Johannes Paulus II die de beruchte kardinaal McCarrick ongestoord liet begaan. Diegenen die hun kerkgeschiedenis kennen, weten dat er veel slechtere pausen zijn geweest dan Paus Franciscus.
  Voor de constante zwartkijkers onder ons, de boodschap van het Evangelie in de woorden van onze lieve Heer: Ik zeg je: jij ben Petrus, de rots waarop ik mijn Kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

 13. ‘Men’ aan de top, lijkt de wereld als één groot ‘bedrijf’ (firma, corporatie, zaak) te zien. Dit geestelijk gebouw (dat een bedrijf is volgens ‘de wet’ (wet tussen aanhalingstekens omdat die wet eigenlijk de bedrijfsregels zijn, maar dan vermomd als o.a. ‘rechtspraak’, ‘regels en wetgeving’)) lijkt dan de basis te zijn van ‘de staat’.
  De mensen zijn dus zo bezien i.p.v. inwoners van een land ‘werknemers’ van dat land dat dus eigenlijk een ‘bedrijf’ is.
  Dit bedrijf bezit (top-) banken, de media, de scholing etcetera. Dus via die kanalen kan men de mens informeren met de gegevens zoals de top van dat bedrijf dat wil. ( Via de masa-media dus. )
  In Amerika schijnt het zo te zijn (in Nederland en België ook?) dat de belastingdienst ook een particulier bedrijf is. Een bedrijf vallend onder de wetgeving van dat andere moeder bedrijf dus. Zo een ‘staat’ blijkt dus een firma, een corporation (lichaam) te zijn. De corporation heeft (bijna) dezelfde rechten gekregen ( zich weten toe te eigenen) als de mens van vlees en bloed. Alles onder de paraplu van de hoofd-corporation is. Ook de militaire tak (en dat vind ik eng) blijkt volgens geïnformeerde berichten zo in particuliere handen te zijn. Vandaar dat men spreekt over het militaire-industriële-complex. Een (top-) generaal noemde, toen hij er goed over nagedacht had, het leger een winstgevend instrument. ( https://ratical.org/ratville/CAH/warisaracket.pdf )
  Het bedrijf heeft behoefte aan uitbreiding; het wil blijkbaar de hele wereld onder zijn dak. Onder het mom van communisme of andere ‘ismes’ worden de mensen naar zo een wereld geleid. De UN lijkt een onderdeel van het bedrijf. Het staat ook op particuliere grond, net zoals andere ‘hoofdkantoren’, Washington DC, Vaticaanstad en Londen City (deCrown).
  Waarschijnlijk wordt de wereld dus door dat imperialisme (= een bedrijfsstrategie) ingenomen, dwz; gekocht (of ‘veroverd’).
  E.e.a. heeft een zeer lange voorbereiding gehad. Zeker al 200 jaar, en waarschijnlijk zelfs 1000-en jaren. Veel oorlogen, ellenden en landverschuivingen (grenzen) zijn te danken aan deze agenda.
  Er zijn veel goede boeken geschreven over dit onderwerp. Het punt alleen is waarschijnlijk dat de meesten ervan, tóch uit dezelfde koker blijken te komen (via die broodschrijvers dus) die nét niet het fijne vertellen. Veel wat er geschreven of gefilmd wordt is dus ‘nep’. Logisch immers? Er staat veel op het spel. Er zijn er nu eenmaal die megalomaan (‘globlistisch’) denken.
  Vandaar wellicht dus dat de ‘media’ zich zo vreemd gedragen en dagelijks uur na uur onwaarheden en halve waarheden kunnen verkondigen. En vandaar dat regeringen zich nogal merkwaardig gedragen. Zijn weten misschien dat ze ‘werknemers’ zijn en kennen een deel van de bedrijfsagenda?

  1. Hier nog iets dat ook raakpunten heeft met het hoe en wat.
   Het gaat wel over de PvdA, maar zie het plaatje erbij om inzicht te krijgen in de zakelijke verbanden zoals die er in het Westen zijn. Ahum. Dit rad is tamelijk sterk. Zo sterk dat het sterk mede-bepalend is voor het leven op en de van aarde.
   Het geheim zit hem in de onvoorstelbare macht die men sámen uit kan oefenen. Het is een zeer groot en machtig financieel en zakelijk ‘orkest’ waar strakjes het volk afhankelijk van is. Is dat niet anti-christelijk?
   https://niburu.co/blijvend-actueel/10783-partij-van-de-arbeid-opgericht-door-en-onder-controle-vrijmetselaars

 14. In een propagandaboodschap (“8 predictions for the world in 2030”) van het “World Economic Forum” in 2016 kwam het volgende voor:

  “You’ll own nothing. And you’ll be happy.”

  “Whatever you want you’ll rent. And it’ll be delivered by drone.”

  Wie dit goed en wenselijk acht is ziek in zijne kop. Totale slavernij aan het technocratisch “centraal bestuur”.

  De pratende figuren van dat “World Economic Forum”, hetwelk die genoemde propagandabeelden verspreid heeft, noemen nu de coronistische psychologische operatie een opportuniteit om een “vierde industriële revolutie” uit te voeren. De tijd dringt voor mensen om hun verstand te gebruiken en in verzet te komen in plaats van zich te laten meeslepen door het hegeliaans spel van de partijpolitiek.

  1. De transhumanistische zot Klaus Schwab, die het “World Economic Forum” opgericht heeft, in 2016: “At the end, what the 4th Industrial Revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital and our biological identities.”

  2. Theudmer,
   Indien de (10, 100? of meer?) allerrijksten en machtigsten de wereld (de aarde letterlijk) in bezit hebben dan kunnen ze inderdaad huur voor het gebruik van de aarde (en de lucht en de zee) gaan vragen.
   Het is immers een economisch ding? Zoals een koning een land in bezit kan hebben, zo kunnen de allerrijksten op een gegeven moment zich alles toegeëigend hebben?
   De technologische ontwikkelingen van de laatste 150 jaar hebben dat mogelijk gemaakt. Decennia hebben de knapste koppen de krachtigste zaken ontwikkeld: wapens, computers, kerncentrales, draadloze communicatie, vliegtuigen, treinen, medische zaken, voedingsmiddelen, enzovoorts enzovoorts. Hierdoor zijn de eigenaren van die technieken en fabrieken en dergelijke, samen met ongelofelijk veel geld en medewerkers (miljoenen) nogal ‘slagvaardig’ op economisch gebied.
   De techniek heeft de kracht van de oeroude machten op aarde met een 100 maal doen toenemen. Ge weet toch dat het net van de piramide van macht nogal krachtig is?
   Het leven op deze aarde lijkt zo bezien wel op een combinatie van het monopolie-spel, kolonisten, en stratego. En de bank? Die wint altijd 😉
   Het geld is één van de ‘problemen’, het is van betaalmiddel tot handelswaar geworden. Zie ook de Bijbel.

 15. Artikel van de Joodse nieuwssite “The Jerusalem Post”, 17 november 2020, door Greer Fay Cashman (van een stereotiepe achternaam gesproken): “Who are the Jews behind the coronavirus vaccines?”

  Blijkt dat de baas van Pfizer (Albert Bourla) en de “Chief Medical Officer” van Moderna (Tal Zaks), die “coronavaccins” gemaakt (lees: gif gemengd) hebben, Joden zijn, en dat ze daar in de Joodse media simpelweg over aan het stoefen zijn.

  Het pollekeswrijven intensiveert.

  Die Albert Bourla stamt af van Sefardim die met hun stamgenoten door de goede Koningin Isabel de Katholieke uit Spanje verdreven werden om de subversieve en misdadige activiteiten van dat volk tegen de Spaanse bevolking. Dat deze Sefardische afstammeling tot nu toe een dergelijke leidende positie gehad heeft in het gifspuit-complot kan men niet anders interpreteren dan als door wraak gedreven tegen de “gojim” om de expulsie van zijn voorouders.

   1. U vraagt naar de bekende weg, beste Juuls, en zo kennen we U weer ? Op de bovengenoemde posities van de machtige farmaceutische industrie, kom je niet in aanmerking zonder lidmaatschap van de vrijmetselarij, en joodse mensen in topposities, zijn altijd tevens ook lid van de exclusief joodse vrijmetselarij B’nai B’rith. Vandaar het sanitaire complot waar de wereld in is ondergedompeld, op ongekende schaal. De joodse vrijmetselaar Klaus Schwab, van het Davos Wereld Economisch forum, heeft de huidige sanitaire ellende ook voorspeld, de grote, economische “reset” was het doel. Zodoende heeft hij met merendeels, joodse leden companen als Bezos, Zuckerberg, Murdoch en vele, vele anderen, een jaar terug, de “pandemie” kunnen vooroefenen. Zij wisten wat er op het programma stond. De joodse .:. Bill Gates had de regie in handen. Dat is de reden dat de joodse top leiders van de grootste wereld bedrijven, er bij elkaar, een triljoen dollars aan hebben kunnen bijverdienen, met voorkennis en beursspeculaties. De Synagoge van Satan, heerst over de wereld als nooit tevoren, sinds de Franse revolutie (1789). De “pandemie” is een opgeklopte media virus “pandemie”, met collaborerende, tot op het bot corrupte regeringen, al of niet omgekocht om de economie in “lock down” te stoppen, dwz. om land en volk te kunnen vernietigen, en om daarna een nieuwe start te kunnen maken, op weg naar de groene heilstaat, van de New World Order. De sanitaire dwang maatregelen hebben niks te maken met een gevaarlijke besmettelijke ziekte. Ieder jaar belanden patiënten met griep in het ziekenhuis. Ieder jaar zijn ook ouderen het meest kwetsbaar, en overlijden met de griep, niet aan de griep. De NL sterfte cijfers zijn : ongeveer 414 overledenen per dag, 2900 per week, 12.000 per maand en 145.000 per jaar. De NL griep cijfers zijn nu bekend. De mortaliteit is, 0,13%, met ongeveer 8900 overledenen met de Chinese griep, gemiddelde leeftijd 80 plus jr.. Dat percentage is niks bijzonders ; zij komt overeen met gemiddelde griep jaren. Er zijn ongeveer 860 patiënten onder de 70 jr. overleden met de griep, waarvan 80 aan de griep, op een bevolking van 17,3 miljoen. Tenslotte, er is dit jaar geen oversterfte geweest ; enige oversterfte in het voorjaar, werd gecompenseerd door onder sterfte in de zomer. Er is op geen enkel moment hoge nood geweest aan ziekenhuis capaciteit, noch aan bedden, noch aan IC capaciteit.
    Alle in haast gebouwde noodhospitalen zijn ongebruikt gebleven, en in de zomer afgebroken. Nabij Parijs was er in het voorjaar een gigantisch militair noodhospitaal ingericht, maar dat is ook niet gebruikt geweest. In 2018 waren er 10.000 overledenen te betreuren met de griep. Dus meer dan dit jaar, maar dat was geen opzienbarend nieuws. Sommige jaren daarvoor, idem dito. Ons punt is dat niets van dat alles, rechtvaardigt het machtsmisbruik van regeringswege, noch een noodwet die de regering totalitaire bevoegdheden geeft en NL ombouwt in een sanitaire dictatuur, waarvan het einde niet in zicht is. Niemand ziet het einde van de tunnel ; waar gaat dit naar toe ?
    Er is ongekend crimineel machtsmisbruik gepleegd door de (r)overheid. Zij heeft de bevolking in een massale angst psychose gestort, massa hysterie aangewakkerd, iedere kritiek onderdrukt, onze economie vernietigt, in grote sectoren eigendom vernietigt en werkeloosheid veroorzaakt, ons gedragingen afgedwongen tot en met de privé sfeer, getracht ons vaccinatie op te dringen, en tenslotte, ons in een open gevangenis vast gehouden. Niets rechtvaardigt het stil leggen van de economie, noch het opsluiten in huis, van gezonde mensen. Nergens, nooit en door niemand.
    Een regering die dat doet, beoogt de vernietiging van het land en de bevolking, waarvoor zij verantwoordelijk is. Let op, zonder gezonde economie is er ook geen “zorg” meer mogelijk.

    1. Het was sarcastisch bedoeld. Maar hier heb je de reactie. Ben je nou al eens in een ziekenhuis geweest en heb je met mensen gesproken die op de IC werken? Vraag hun wat de gevolgen zouden zijn zonder de maatregelen die genomen zijn. U denkt dat het allemaal fictie is. U vergelijkt de huidige cijfers alsof ze de cijfers zouden zijn zonder maatregelen. Spui daar je verdenkingen zou ik zeggen. Ik ben benieuwd wat jij tegen hun zegt over het griepje en wat de reactie zal zijn. Ik hoor het graag!

     U heeft een diepgewortelde haat tegenover de vrijmetselaarij en schrijft alle (in elk geval veel) ellende aan hun toe. ZONDER bewijs. U redeneert maar door uitgaande van een standpunt en het is UW logische conclusie. Dat is wat anders dan bewijs!

     1. Jazeker, beste Juuls, ik ben zelfs op het hoogte punt van de vals gecreëerde griep “pandemie” in het ziekenhuis geweest, zelfs in Leiden, een enorm universitair ziekenhuis. Dit heb ik al een keer op dit voortreffelijke katholieke Forum, aangegeven. Dat was in de laatste week van April 2020. Ik moest daar zijn voor een simpele bloed prik. Ik was bijna de enige die daar rondliep. Het ziekenhuis was leeg. Het restaurant was leeg. Helemaal leeg, noch zag je aanrijdende ambulances, en drukte er om heen. De parkeer plaats was ook nagenoeg leeg. Toen begreep ik dat onze inschatting van het bedrog feitelijk juist was.
      Over de vrijmetselarij kan ik kort zijn. Het waarom van mijn conclusies kan ik niet in kort bestek hier weergeven. Daarom verwijs ik naar mijn boek, “Sluiproutes van de macht”. De Franse uitgave, “Les traverses du pouvoir”, is uitgebreider met hfdst. 10 over de NOM sekte, ontstaan tijdens het vervloekte Vaticaan 2 Concilie (1962-1965), van joodse en vrijmetselaar pausen en kardinalen.
      Tenslotte, er zijn landen die niet op slot zijn gegaan. Zweden en Zwitserland bijvoorbeeld. Zij hebben ongeveer dezelfde cijfers, of minder, van met griep overledenen te betreuren als NL. Maar ze hebben geen economische schade, noch door de overheid gewilde werkeloosheid van het kleinbedrijf, zoals de horeca. Een ander land zonder “lock down” was Japan. Op een bevolking van 126 miljoen, zijn er slechts 2000 overledenen met de griep, te betreuren. Dus, beste Juuls, kom niet nog een keer aan met van die treur commentaren, maar wees een vent, en zie het bedrog van de (r)overheid, recht onder ogen. Als besluit, de enige overgebleven plekken van vrijheid, in NL, zijn die van de Traditionele parochies en de gereformeerde parochies.

      1. @hr Van Rooyen, hoewel ik me ertegen verzette eerst, moet ik de analyse/diagnose van de heer Van Rooyen onderschrijven na onderzoek.

      2. Voor al diegenen die niet begrijpen wat er aan de hand is, de griep hysterie was internationaal door de vrijmetselarij opgezet, mede om president Trump het Witte Huis uit te krijgen, door hem te beschuldigen van laksheid en onvermogen. De truc was om in angst ondergedompelde burgers, beter te kunnen manipuleren. Maar dat is mislukt. De president Trump is met overweldigende meerderheid herkozen, ondanks de griep hysterie. De geschatte verhoudingen van de verkiezing uitslagen liggen ongeveer op 75% pro Trump en 25% voor zijn tegenstander. Vandaar dat al die enorme pakketten met valse stembiljetten ’s nachts (vele honderdduizenden biljetten), na het stoppen met tellen, er bij ingebracht moesten worden in de nacht van 3 November. Nu wordt dat overal waar mogelijk juridisch aangevochten. Maar de strijd is nog niet gewonnen. De vraag is of dat juridische touwtrekken voldoende is om de “deep state” te ontmaskeren en de baas te worden !! Het ministerie van Justitie en de FBI politie en de CIA geheime dienst, werken dat tegen. Zij gehoorzamen niet meer aan het gezag van de zittende regering. Zij maken zelf deel uit van het complot. Dat bleek ook uit het gewapende conflict nabij Frankfurt, tussen een commando leger eenheid, en de CIA, in een boerderij waar CIA computers en servers, de tellingen in de VS manipuleerden. De leger eenheid heeft de computers mee genomen. Dus de kans dat de zittende president de nood toestand moet uitroepen, vanwege een in gang gezette staatsgreep, is reëel en groeit met de dag. Dan zou hij het leger moeten inzetten, waartoe een ex-generaal al op gewezen heeft. Hij zei zelfs, “voordat het te laat is”, want dan wordt de VS van binnen uit vernietigd, ten bate van communistisch China.

       1. Jules Van Rooyen, gelooft ge nu echt zelf de onzin die ge geschreven hebt. De wereld één groot complot en alleen Jules heeft dat door. De hele wereld gebukt onder corona, om Trump uit het Witte Huis te krijgen. 100.000en doden om Trump van de macht te verdrijven. Kan het nog grotesker? En waarschijnlijk was Jules de nacht van 3 november getuige -de enige- de gezien heeft hoe al die valse stembiljetten binnengebracht werden. Ik moet zeggen echt geloofwaardig, uw stelling.

        1. Hmm, ik kan Jules van Rooyen’s tekst toch wel redelijk volgen. Complotten zijn al zo oud als de politiek, denk ik. Meerder dan één weten en zien dat (dus). Dat er soms wat collaterale damage kan zijn, dat weten we ook. En iemand hoeft zélf geen geluige geweest te kunnen zijn om te getuigen dat andere betrouwbare personen iets getuigd hebben en die getuigenis zelfs voor de rechter willen herhalen.
         Wel geloofwaardig dus.

         1. Herstel:
          En iemand hoeft zélf geen getuige geweest te zijn om te getuigen dat andere betrouwbare personen iets getuigd hebben en die getuigenis zelfs voor de rechter willen herhalen.

          1. Aanvullend:
           Het punt met analyseren van politieke situaties, ook al zijn ze gerelateerd aan de kerk, kan zijn dat er historische kennis bij nodig is. Wanneer die ontbreekt, dan is het onmogelijk een juiste analyse te maken.
           Wat (historisch-) leken kunnen doen is controleren wat een historicus te melden heeft, wat zijn conclusies zijn, door zijn bronnen van deze conclusies controleren. Wanneer die bronnen blijken kloppen, en/of de historicus integer (!) is, dan kan men ervan leren en er grote steun van krijgen.
           Vergissingen blijven mogelijk. Dat is jammer, maar zo gaat dat. Maar beter is het elkaar te steunen en de integriteit aan te wakkeren. Rechtvaardigheid is mij een lief ding.
           Geschiedenis ook 😉

       2. Voor hierboven, de bron is eerste klas en het Duitse medium idem dito !
        De corruptie is nog vele malen erger dan wij ons kunnen voorstellen, de stem fraude corruptie is van “bijbelse” omvang, zo was de uitdrukking.
        Ook worden die praktijken toegepast in onze eigen Europese landen. Dit verklaart de soms onverklaarbare uitslagen van verkiezingen, zoals in Duitsland met de joodse communist vrijmetselaar Merkel, die 2 jr. na de import van 1 miljoen islamieten in 2015, voorts het ontslaan of wegwerken van hoge ambtenaren of politieke concurrenten, en tenslotte, het “kalt stellen” van wetten en de grondwet, in 2017, alsnog ruim gekozen werd tot Bondskanselier.

        1. Jules Van Rooyen, u die beweert zo goed gedocumenteerd te zijn, u hebt uiteraard ook sterke bewijzen voor uw uitlating dat ‘Merkel ‘een joodse communistische vrijmetselaar’ is. Al gaan al die benamingen die u Merkel toedicht moeilijk samen, toch ben ik benieuwd naar de ECHTE bewijzen waarop u steunt om dat soort uitspraken te doen. Ik zal uw bewijzen met aandacht doornemen.

 16. Voor wie zich wat wil inlezen in het hoe en waarom van deze wereld:
  Waarom de media mijden als ware het de pest zelve?
  https://cdn.preterhuman.net/texts/thought_and_writing/mind_control/Jacobson,%20Steven%20-%20Mind%20Control%20in%20the%20United%20States.pdf
  Hoe zit de machtsstructuur er volgens sommigen eigenlijk uit?
  https://www.researchgate.net/publication/338079143_BLACK_NOBILITY_TERROR_A_PRODUCTION_OF_REMA_MARKETING_AND_WWW_OLIGARCH_ELITISM_Part_1
  Christenen van deze wereld! En ook andere gelovigen, zelfs ongelovigen, lezen en denken schept openingen. Het is (soms) tegengif.
  Scherp de geest met informatie en leer uw emoties te bedwingen. Dát is vaak een zwakte van de mens. Zijn ziel wordt zo soms verkracht. Doordat hij een emotioneel wezen is. Dáár maakt de vijand vaak misbruik van.

 17. @ hr Van Rooyen,

  hoe kunt u nu traditionele en gereformeerde “parochies” verenigen? Is dat niet de top van Novus Ordo?

  Hoe komt het dat u wegblijft bij die kerken, gelovigen dus, die de 7 sacramenten net als u handhaven?

  Gideon Krols

  Heer J. van Rooyen, ik meen dat u zich hierin tegenspreekt en wellicht uw gezag daarmee verliest, uw inkomen van boekenverkoop daarmee?

  Maar u hebt uw defensie pensioen van de koninklijke (van Oranje Nassau) landmacht toch nog? ABP is het niet?

 18. @ katholiek forum,

  het is altijd een katholiek die een mede-katholiek de das om wenst te doen, twee soorten dus, boven en onder, geen triniteit, geen katholicisme.

  Broeder en zusterschap, geliefde en beminde gelovigen, wat is daarvan fake news?

 19. Maar dit dient ook gezegd:

  ” verkondigen wij het mysterie van het geloof” , dat is niet verkondigen wij de transparantie van het geloof.

  In Christo Gideon. Heer van Rooyen, leer uw strijdmakkers kennen, voordat u uitspraken doet.

 20. Wetenschappelijk bewijs van het zeer onwetenschappelijk toepassen van een test die op meerdere punten absoluut absoluut onbetrouwbaar blijkt te zijn: https://cormandrostenreview.com/report/
  Leest u ook de commentaren eronder.
  Hier wordt (eindelijk) ware wetenschap bedreven om foute wetenschap te ontzenuwen en zo de basis van grote fouten weg te slaan. En zo wordt hopelijk veel verdriet voorkomen.
  Leve de INTEGRITEIT !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht