1821…1933…2020

” Daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen”…dat schreef in 1821, tweehonderd jaar geleden dus, de Duitse dichter Heinrich Heine. Honderd jaar later, in 1933, was er de openbare boekverbranding in Berlijn, georganiseerd door de nationaalsocialisten en weer honderd jaar later worden in Vlaanderen door de Hasseltse vestiging van uitgeverij Clavis zevenduizend boeken verbrand omdat Zwarte Piet daarin voorkomt. De uitgeverij is gezwicht voor de chantage van Nederlandse boekhandelaars! Andere tijden, maar hetzelfde totalitaire denken en dezelfde perverse evolutie…

Boekverbrandingen willen niet alleen het boek vernietigen, zij willen als het ware de geest ervan door het vuur exorciseren. Zo werden in de gebieden veroverd door de islam, al vroeg boeken verbrand, die als strijdig met de leer van Mohammed werden beschouwd. Nog niet zo lang geleden was dit nog het geval met de ‘Duivelsverzen’ van Salman Rushdie.

Het communisme heeft ook een lange traditie van boekverbranding. In de beginperiode van de Sovjet-Unie werden niet alleen kerken en kloosters platgebrand, maar ook hele bibliotheken. Alles wat niet strookte met de marxistische leer werd op een stapel geworpen en verbrand, soms met de mensen erbij. Nog in 1950 in Tsjecho-Slowakije, werden niet-marxistisch correcte boeken verbrand. Alleen de werken van de communist Gottwald en van zijn leermeester Lenin werden getolereerd…Velen zijn het al vergeten, maar in Cambodja, onder het communistisch schrikbewind van de Rode Khmers, werd alles verbrand, wat niet strookte met de visie op het nieuwe paradijs van Pol Pot.

Merkwaardig in dit alles is, dat over de boekverbrandingen door communisten zelden of nooit iets verschijnt in de media, terwijl eigenlijk hetzelfde nu aan het gebeuren is. Dit keer is het echter ons cultureel erfgoed dat men wil verbannen en exorciseren door het vernietigen van de figuren, die deze cultuur verzinnebeelden.

Degenen die dat willen en het met extreem geweld aan het volk willen opdringen, delen dezelfde ideologie. Het zijn totalitair denkende linkse activisten, dikwijls met een tikkeltje groen, die de gewillige beulen van de politieke  correctheid zijn. Eerst begon de censuur in de geschreven media, daarna volgde internet. Nu begint dus de  fase van de boekverbrandingen. Zelfs kinderboeken zijn niet meer veilig voor de Grote terreur. De globalistische cultuur-marxisten beginnen weer met boekverbrandingen, juist zoals in de tijd van Stalin en de nationaalsocialisten. Eerst maakten ze mensen monddood, daarna gewoon…dood.

Erger, het zijn niet alleen radicale politieke activisten, die ons het recht op onze vrijheid en onze identiteit willen ontnemen, het zijn de nieuwe machthebbers, de oligarchen, die de electronische communicatiekanalen , zoals Facebook, Instagram en Twitter bezitten. Zij beslissen wat u nog mag schrijven, zeggen en bekijken. Zij voelen zich God en hebben een nieuwe Kerk opgericht die beslist over goed en kwaad. Zij begaan dagelijks een hold-up op uw denken en op dat van de meest zwakken, de kinderen. Zonder enige democratische controle beslissen zij dat foto’s, filmpjes of tekeningen met Zwarte Piet niet meer zijn toegestaan.

De Poco bedrijfswereld volgt klakkeloos  deze totalitaire tendens. Sinterklaas en Zwarte Pieten verdwijnen uit de reclamefolders, een mistgordijn wordt opgetrokken. Laten wij maar zwijgen over reclamefilmpjes, waar deze volksfiguren volledig uit verdwenen zijn. Zwart mag alleen nog maar om de rassenmengeling te promoten, met zwarte mannen, blanke vrouwen en schattige halfbloedjes, die allemaal zo gelukkig zijn omdat zij zoveel mogelijk  consumeren van datgene waarmee zij worden gebrainwasht…De Kerk intussen twijfelt zo sterk aan zichzelf, dat zij zichzelf monddood gemaakt heeft.

Vele politici, of wat daarvoor moet doorgaan, spelen het spel mee, of erger, zwengelen het aan. Dagelijks wordt er aan onze vrijheid geknaagd. Niet alleen de Covid 19-pandemie ( wat men daarover ook moge denken…) toont dit aan, maar heel wat sluikse of openlijke onderwerpingen aan deze politiek-correcte dictatuur.

In de Nederlandse basischolen, is het voortaan verboden om zelfs maar het bestaan van Zwarte Piet te vermelden. Waar vroeger in dat land de intrede van Sinterklaas een echt volksfeest was, mogen Zwarte Pieten er voortaan niet meer in voorkomen. Knokploegen dwingen dit af. Een deel van de Nederlandse bevolking legt zich hier klakkeloos bij neer of steunt zelfs dit verbod…de meerderheid gelukkig niet, maar zij wordt geterroriseerd door politiek en media…Covid-19 heeft dit jaar echter wel wat roet in het eten gegooid…

Het Europees parlement heeft in een resolutie de afschaffing geëist van Zwarte Piet…Nog even en over de zwarte knecht van Sinterklaas spreken, zou u wel eens een vervolging voor ‘haatspraak ‘ kunnen opleveren…de nieuwe modeterm, waarmee de minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, lid van een partij die ooit het woord vrijheid in haar vaandel voerde, mensen met een dissidente mening over islam, ‘gendergelijkheid’, homo-verheerlijking, enz…zou willen muilkorven, zoals eerder aangehaald in het uitstekende opiniestuk van een van de andere auteurs  op dit Katholiek informatieforum.

Wat een verschil met een land als Hongarije, uitgespuwd door datzelfde ‘ Europa’..! De Hongaarse regering heeft in het Parlement een grondwettelijk  amendementsvoostel ingediend, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat” het huwelijk de hoeksteen vormt van de familie” , waar ” de moeder een vrouw is , de vader een man”. De tekst stelt dat Hongarije ” het recht beschermt van de kinderen op de seksuele geaardheid bij hun geboorte ” en op een opvoeding ” gegrondvest op de waarden die voortspruiten uit de grondwettelijke identiteit van Hongarije en van haar christelijke cultuur “. Van een dergelijk Europees grondvest kunnen wij slechts dromen.

In ons land, geen Kerstmarkten meer, maar ‘Winterpret’, paaseieren worden verstopeieren, communiefeesten zijn vervangen door lentefeesten en Zwarte Piet moet een roetveegpiet worden of helemaal uit onze cultuur verdwijnen . Woorden zijn wapens, die op gewiekste wijze door de Poco-fanatici gehanteerd worden om de geesten om te spoelen tot gewillige en onderworpen volgers.

Nu boekverbrandingen. Wat is de volgende stap? Het verleden leert het ons!

Het verleden leert ons echter ook, dat mensen, die zich niet laten muilkorven, die zich verenigen om samen weerstand bieden aan de nieuwe dictatuur in wording, dikwijls kunnen ombuigen wat ogenschijnlijk te machtig was om te verslaan.

 

Auteur:Veroon ter Zee

64 commentaren op “1821…1933…2020

  1. Nee dat komt niet op hetzelfde neer. U maakt dezelfde kapitale fout als anderen hier die Traditionele Katholieken vergelijken met moslimfundamentalisten. Traditionele Katholieken geven soms ongezouten hun mening. (Wat onze snowflake-generation natuurlijk zwaar schokt…) Moslimfundamentalisten snijden andersdenkenden hun strot over.

   Dat is het verschil tussen boeken op een index zetten en boeken in de fik steken. Maar zelfs dat schijnt uw soort niet te snappen…

   1. klopt, Kurt. En zoals Irma schrijft wist de katholieke hiërarchie tot een niet zo ver verleden (1966) wat goed was voor de mensen en wat ze wel en vooral niet mochten lezen. Zo werd het volk dom gehouden. En de kerk heeft bij mijn weten geen boeken verbrand. dat klopt en dat sommige moslims anderen de keel oversnijden klopt ook. Maar het klopt ook dat ‘onze moeder de heilige (?) kerk tijdens de inquisitie mensen verbrandde. ze werden op de brandstapel gezet. Het voorbeeld dat ons het beste bekend is, is dat van Jeanne d’ Arc. Ze werd door de prelaten in 1430 in christelijke geest op de brandstapel gebonden en levend verbrand!!!
    Dat is inderdaad niet hetzelfde zoals u schrijft, Kurt, dit is veel erger.

    1. En het waren RK prelaten die in de Sixtijnse kapel de blote engelen van Michelangelo lieten overkalken. Hoezo cultuurbarbarisme.

     En wat ik ook zo opmerkelijk vind.
     Er zijn mensen die vinden dat een kind alleen maar gezond volwassen kan worden als het wordt opgevoed door een man en een vrouw.

     Maar diezelfde mensen hebben heimwee naar de tijd dat kinderen van 11-12 jaar werden minstens 12 jaren werden opgesloten in een seminarie waar uitsluitend mannen hen gingen vormen tot waardige dienaren Gods.
     En dan is het ineens niet allean onnodig, maar zelfs absoluut verboden dat zo’n kind, puber, adolescent, ook maar enige vorm van contact met mensen van het vrouwelijk geslacht hebben.
     Het ouderwetse klein- en grootseminarie, waar uitsluitend manne wonen is de enige plaats waar een jongen en goede vorming krijgt.

     Wanneer, in de enkele weken per jaar dat een seminarist in zwarte toog naar zijn ouders ging, dan was het niet gepast dat deze in het openbaar naast zijn moeder of zus liep.

     1. @Theo Janssen:
      Bent U al eens binnen geweest in de Sixtijnse kapel?
      Ik geef alvast Uw antwoord: Neen, nooit.

      Anders zou U dit uiterst dom antwoord niet gegeven hebben.

       1. @Theo Janssen,
        Die kunstzinnige fresco’s (met enige stevige knipogen naar het R.K. geloof) beelden tegelijk uit, dat iemand die houdt van de H. Mis zoals vóór VII net zo katholiek kan zijn als iemand die van de húidige H. Mis houdt.

    2. Zo kennen we De Laet weer. Onze Heilige Kerk afbreken door fouten die ze maakte, een paar honderd jaar geleden. Maakt ook niet uit hé De Laet, als ge ze maar kunt neerhalen…

     Fouten die de kerk toen maakte (en waarvoor ze al meer dan eens het boetekleedje aantrok), zo’n zeshonderd jaar geleden koppelen aan een hedendaagse boekverbranding omdat er zwarte pietjes in staan, je moet het toch maar doen.
     Nu ja, volgens sommige zwarten moeten wij ook nog steeds boeten voor hetgeen Leopold II honderd jaar geleden heeft uitgevreten in de Congo…

     Volgens U was de index er om de mensen dom te houden. Daar hebben we dan nu TV, facebook en een hoop andere vuiligheid voor. Ze houden mensen niet alleen dom, ze fabriceren ook nog eens een compleet verloren generatie. En op een veel vuilere manier. Maar dat past waarschijnlijk ook weer niet in uw links progressieve sossenkraam. Het moet allemaal kunnen, nietwaar?
     Jonge mensen hebben ‘en masse’ mentale problemen… Tja, ze hebben geen geloof, dus ook geen perspectief op de eeuwigheid. Gelukkig hebben ze vrije toegang tot alle gore porno, schimmige datingsites, kunnen ze dagenlang de grootste onzin ‘binge-watchen’, en kunnen ze eindelijk seks hebben waar, wanneer en met wie ze maar willen, zonder dat iemand hen daar een schuldgevoel over aanpraat…
     Maar die index… Tjonge, dat was me wat…

     Doe maar verder met je ‘Kerk-bashen’, ik vermoed dat je dat je hele leven al doet.
     Oh, en vergeet ondertussen zeker niet om het fabeltje van de vredelievende islam te verspreiden. En als U het niet goed meer weet, vraag het dan misschien eens aan die 250 miljoen vervolgde, gemartelde, verkrachte, levend verbrande… Christenen vandaag de dag. Zij zullen U honderduit kunnen vertellen over die fijne islam.

     Maar die Katholieke Kerk jong… DAT is me toch een misbaksel…

     1. kKurt, u lukt maar wat uit uw nek. Zoals gewoonlijk! Fouten van de kerkelijke hiërarchie, niet eens zo lang geleden, dat is taboe voor Kurt. daar mag niet over gesproken worden. Onze moeder de Heilige(?) kerk weet u wel! Waar u het kijken naar porno naar voor brengt, trapt u helemaal door. Of was de index voor u gelijk aan het verbieden van porno. goed geprobeerd, wel verkeerd. U vindt het waarschijnlijk zeer erg dat de index -veel te laat- eindelijk werd afgeschaft. De lijst bestaat nog altijd en niemand houdt u tegen om u daar aan te houden. U hebt het over ‘kerk- bashen’ . Wantoestanden binnen de kerk aanhalen is voor u ‘bashen’. Weet u waarvan die mentaliteit getuigt kurt? Natuurlijk niet. Uw mentaliteit duidt op wat veel te lang binnen de kerk gebeurd is: de smeerlapperij vooral binnenkamers houden, de doofpot dat is waar u voor staat. Uw hele uiteenzetting raakt kant noch wal, maar ik veronderstel dat het oplucht om nog eens een medegelovige te ‘bashen’!

      1. Het concilie dat de Heilige Jehanne d’Arc veroordeelde werd door één prelaat samengesteld en was schismatiek want geschiedde zonder de aanwezigheid van een Romeinse legaat. Sinte Jehanne was geen ketterin maar was slachtoffer van een politieke moord (zij werd door God gezonden om het patrilineair Huis van Faramund op de Troon van Frankrijk te preserveren tegen de aanspraak van de Engelse Koning); zij was orthodox katholiek, een “fundamentaliste” zoals uw kamp een katholieke vrouw noemt, en zij was zelf niet tegen het verbranden van ketters door de wereldlijke arm. Zij probeerde trouwens hoeren de tucht aan te leren door hen fysiek te slaan.

       De Paus van Rome heeft haar veroordeling nooit gesteund en heeft onderzoek verricht om de waarheid te weten te komen; doordat de smeerlapperij van haar onwettige veroordeling niet binnenskamers gehouden werd is de waarheid omtrent haar heilige persoon gewroken geweest tegen de laster, en uiteindelijk is zij heiligverklaard geworden.

       Sinte Jehanne d’Arc is één van mijn favoriete heiligen.

       Nu, echter, in deze tijd van de vrijzinnige plaag binnen de Kerk, wordt de smeerlapperij van het pedo-sodomitisch satanisme dat de clerus geïnfiltreerd heeft binnenskamers gehouden. De stinkende zaak betreffende McCarrick is daar een voorbeeld van, zo ook die van Vangheluwe; en, niet vergeten, de stinkende zaak van de medeplichtigheid van Franciscus in het pedo-netwerk van Gustavo Vera in Argentinië.

       1. zo kennen we u , Theudmer. wanneer het u niet aanstaat geeft u er aar een draai aan, zodat he beer uitkomt.

        1. Heeft u ooit tijd gestoken (langer dan vijf minuten bedoel ik dan) in het lezen over het leven van Ste. Jehanne d’Arc? Ik wel, en ik weet dus waarover ik schrijf. De waarheid heeft haar rechten; de clerus van Rome was op geen enkele manier betrokken bij de politieke moord op Ste. Jehanne d’Arc. Eén bisschop, de pro-Engelse Pierre Cauchon, heeft haar veroordeling op basis van valse beschuldiging georganiseerd opdat zij ter dood gebracht zou worden.

         Uw reactie toont de agenda aan waarmee u actief bent op dit publiek forum.

         1. Na honderden jaren ” Jeanne d’Arc” blijkt men nog steeds niet te weten ( beseffen ) dat “Jeanneke ” in feite een transgender was ” avant la lettre ” . Zij kleedde zich als man , jawel , en was op haar 18 de al opperbevelhebber van het Franse leger .
          Kunt u zich voorstellen een vrouw als opperbevelhebber ?
          Bij haar gevangenneming werd Jeanne van haar kleren ontdaan , zodat het volk kon zien dat ze in feite toch een vrouw was ! Daarmee hadden de Engelse ” prelaten” een stevig argument in de hand om haar te laten doorgaan als heks … en dus tot de de brandstapel te veroordelen .
          Ik sta versteld dat al die ” geschiedkundigen ” dat nog steeds niet weten of doen alsof , in de eerste plaats de Fransen natuurlijk ! Bovendien ontgaat me de argumentatie van ” Rome” om haar heilig te verklaren ???
          Ze was niets minder of meer dan een ordinaire krijger , dus
          Maar ja , la France était ” La Fille Ainée de l’ Eglise ”
          En bij haar heiligverklaring 1909 , was de kerk van
          Groot Brittannië al eeuwen niet meer horig aan de paus !

      2. “Waar u het kijken naar porno naar voor brengt, trapt u helemaal door”.

       Kan U dat even toelichten? Ik lul nogal graag uit m’n nek, ik trap helemaal door, mijn mentaliteit duidt op smeerlapperij, en mijn uiteenzettingen raken kant nog wal…

       En IK ben degene die anderen “basht”???

       Maar licht U nu maar eens even toe wat U bedoelt met ‘mijn doortrappen i.v.m. porno.’

       1. wanneer u de tekst goed leest, is verdere toelichting niet nodig. Over bashen gesproken: het steekt he wanneer uw eigen wapens tegen uzelf gebruikt worden.
        Ik wil toch nog even ingaan op uw dwaze uitspraak i.v.m. porno. Volgens wat ik, van uw verwarde toespeling maak zorgde de index ervoor dat jeugdigen niet met porno in aanraking kwamen. U spreekt mij tegen als ik me vergis.

        1. U vergist U inderdaad. Maar ja, ik schrijf dan ook verwarde dwaze dingen… U leest nogal graag wat U denkt te lezen en niet wat er staat. Ik doe trouwens geen dwaze uitspraken over porno. En ik ben allesbehalve verward. Ik ben daar bloedserieus over. Ik besef maar al te goed wat een gigantisch demonische invloed dit vergif op onze maatschappij legt. Hier en daar zijn er al (vooral Amerikaanse) studies die dit aantonen…

         Wat ik bedoel is dat U van die index een soort van vreselijk monster maakt dat een hoop levens geruïneerd zou hebben… Ik denk het niet.

         Dat U doet alsof het nu allemaal beter is in onze goddeloze maatschappij, dan in de tijd dat de Katholieke Kerk de bakens uitzette voor ons zielenheil, nee, dat snap ik niet.

         En daarom maak ik een allusie op waar jongeren vandaag zoal mee bezig zijn. Volgens jou is dat beter dan dat ze een goed Katholiek boek zouden lezen.

         Maar schijnbaar is voor jou elke reden goed om de Kerk aan te vallen.

         1. dat ik mij vergis, is heel goed mogelijk en zich vergissen is wat mij betreft geen schande. En of de index de mensen nu wilde weghouden van pornografie (wat ik betwijfel) of niet, daar gaat het hem niet om. het gaat een om dat de kerkelijke hiërarchie ging uitmaken wat gelovigen wel of niet mochten lezen. Big Brother, in casu de kerk, ging eens bepalen wat mensen wel of niet mochten lezen en daarom gooide de hiërarchie al haar macht in de schaal. Mensen werden met hel en verdoemenis bedreigd. Mensen moesten inderdaad dom gehouden worden. stel u voor dat gelovigen begonnen na te denken, dat ze tot een eigen inzicht en overtuiging zouden komen .. gewetensvrijheid was in die tijden een vies woord, gewetensvorming was al even vies. Het wantrouwen van de hiërarchie naar de gelovigen was zo groot, dat gelovigen behandeld werden als kleine kinderen. Gelukkig zijn de tijden eindelijk veranderd en heeft( de hiërarchie eindelijk erkend dat ‘de geest waait waar hij wil’. gelovigen zijn ondertussen gelukkig maar, mensen met een eigen geweten, met een eigen verstand die zelf wel uitmaken wat waardevol is om te lezen of niet. maar zoals ik al schreef: niemand houdt u tegen om ook vandaag nog de vroegere index te volgen.
          Wat u verkondigt over ‘het beter lezen van een goed katholiek boek’ is maar een heel klein stukje van de waarheid. uiteraard is het lezen van een goed boek van een goede schrijver over geloven waardevol. We zullen dan wel verschillen van mening over wie een ‘goede auteur’ is, maar dat is bijzaak. Het belangrijkste is om met zoveel mogelijk meningen en overtuigingen kennis te maken. ook met die werken die ooit op de vroegere index (RIP) stonden. een mens kan pas tot een eigen gefundeerde mening en geloofsovertuiging komen door een zo breed mogelijke kennismaking van wat er leeft in de wereld.
          Dat u mijn overtuiging een aanval op de kerk is, laat ik voor uw verantwoordelijkheid. dat ik een ander kerk en Godsbeeld heb dan u, dat zal wel. In het huis van de Vader zijn nu eenmaal vele woningen.

          1. De mens lijdt aan de effecten van de Erfzonde, waaronder een verduistering van het intellect, en het lezen van slechte geschriften is dus gevaarlijk voor hem. Een zoon van Adam is waker over zijn broeder (Gen. 4, 9), en heeft dus de verantwoordelijkheid om de ziel van zijn broeder niet in gevaar te brengen door hem dwaalleer aan te reiken.

           Dat u het daar niet mee eens bent komt omdat u een andere heilsleer in uw hoofd heeft dan de heilsleer die de christelijke godsdienst beschrijft; u ontkent dat een mens door slechte meningen in de eeuwige verdoemenis kan neerdalen terwijl de christelijke religie dwaalleer aanduidt als één van de oorzaken van het eeuwig verlies van mensenzielen.

           Sint Johannes spoorde zijn lezers aan om geen ketters in hun huizen te ontvangen en om hen niet met een “ave” te groeten (2 Joh. 1, 10). Dwaalleer is niet onschuldig.

           Het is de herderlijke plicht van de kerkelijke hiërarchie om de christelijke kudde te beschermen tegen dwaalleer, en de index van verboden boeken was een goed middel daartoe.

          2. @ De Laet: u schrijft: “Het belangrijkste is om met zoveel mogelijk meningen en overtuigingen kennis te maken. ook met die werken die ooit op de vroegere index (RIP) stonden. een mens kan pas tot een eigen gefundeerde mening en geloofsovertuiging komen door een zo breed mogelijke kennismaking van wat er leeft in de wereld.”

           Met dat soort vergif hebben ze mij indertijd ook mijn geloof ontfutselt. Met dat soort vergif hebt U jarenlang jonge mensen geïnfecteerd. Met dat soort gezeik laten jonge ouders hun kinderen niet meer dopen. “Ze moeten later zelf maar kiezen”. Kwestie van overtuigd te zijn van de waarde van ons Christelijk Katholiek geloof…
           Hoe zou een moeder haar kind iets willen onthouden waarvan ze zelf weet dat het waardevol is? Zou een moeder haar kind in het ongeluk laten lopen en zomaar naar iets laten lopen waarvan ze weet dat het niet deugd?? Waarom zou onze moeder de Kerk dit dan wél moeten doen?

           Ik heb intussen de desastreuze invloed gezien van ‘zoekende’ mensen, die belanden in het esoterische, new age, yoga, transcendente meditatie etc… In mijn eigen omgeving heb ik mensen hier aan zien ten onder gaan. Drijfzand is het, terwijl de vaste grond die de Katholieke Kerk hun aanbiedt wordt weggehaald door kerels als gij. En ge hebt dan nog het lef om hier de grote jan te komen uithangen met uw gezever.

           In plaats van hun boeken aan te raden van Catherina van Siena, Birgitta Van Zweden, Augustinus, Thomas à Kempis, de Pastoor Van Ars, Sint Benedictus…, krijgen jonge mensen van U de (goede??) raad om met zoveel mogelijk overtuigingen kennis te maken. meestal mondt dat dan uit in de verwerping van het eigen Katholieke geloof…

           Ge schrijft zelf dat ge een andere Kerk hebt dan ik. Bij mijn weten is er maar één Heilige apostolische Katholieke Kerk… Dit zegt alles over uw ‘Katholiek’ zijn.
           Hebt ge nog niet genoeg mensen van hun geloof afgebracht??

         2. U heeft groot gelijk, beste Kurt. Dat verdwalen in esoterische lectuur en de leer erachter, is een ramp. Zie in de boekwinkels hoe enorm groot het aanbod van dat soort pulp is. Het is het resultaat van lange jaren indoctrinatie dat er geen waarheid is (Kant, maar ook V2 kard. Ratzinger), dat ieder die voor zich zelf moet opbouwen, en die je, diep in jezelf moet vinden. Het diepe IK. Was er nog maar een werkzame Index en een leerstellige doctrine van de Kerk van altijd, met autoriteit boven de volken. Moet je zien in welk een chaos Kerk en wereld zijn aanbeland. Die “staf d.l.”, is niet goed wijs, een verloren geraakt schaap van de jaren 1968, en die in zijn beroep van onderwijzer, zo te lezen, kennelijk vele kinderzielen uit Gods Aanschijn verdreven moet hebben. Welk een Bijbelse Ergernis is er niet gewekt, en welk een risico is er niet genomen met het plegen van de zonde tegen de Geest, die niet vergeven wordt.
          Gezien hoe ernstig en tragisch dat kan uitpakken, zelfs met het esoterische, maar in werkelijkheid het satanische, “leggen van kaarten”, en daar bovenop ook nog cursussen geven. Intussen is de duivel niet bij diegene ingeslagen die dat doet, maar in de ziel van een nakomeling. Er lopen vele mensen zo rond, bezeten van een duivel. In onze parochie in het Zuiden, Toulon, heeft de Exorcist duidelijk gemaakt dat hij gemiddeld door het jaar, 2 gevallen per dag te behandelen heeft. En dan hierboven een liberale lesgever die beter weet, die afgeeft op onze Heilige Moederkerk van altijd, die ontkent dat zij alle gereedschappen in huis heeft, om ons te behoeden voor het Grote Kwaad. De Exorcist zei ook dat “al die brave katholieken” minstens 5 tot 6 Engelbewaarders hebben om geestelijk en fysiek onheil af te weren, ter bescherming van de hen toevertrouwde zielen. Het Grote Kwaad kent maar één doel, zoveel mogelijk zielen naar de hel lokken.

          1. Voor de gevaren van het esoterisme moet er constant gewaarschuwd worden. Ik heb ooit iemand gekend die achtervolgd werd door een demoon die zich zichtbaar aan hem vertoonde nadat er in zijn klas op school geesten opgeroepen werden samen met de leraar. Hemeltergend dat het een katholieke school was.

           De verre verspreiding van het occultisme in de samenleving is het resultaat van de “spiritualistische beweging” in de geheime genootschappen, geleid door Gérard Encausse. In de recente decennia wordt het occultisme zwaar gepopulariseerd door boek en film, en ervaren priesters exorcisten waarschuwen voor de geestelijke gevolgen daarvan in de samenleving.

           In de “middeleeuwen” wisten meer kerkvorsten waartegen zij te kampen hadden. De pauselijke bul “Vox in Rama” van Paus Gregorius IX proclameert de strijd tegen de sekte der luciferianen die beweerden dat de leider van de gevallen engelen onterecht uit de hemel geworpen werd door de H. Aartsengel Michaël en die hem terug in de hemel wilden binnenwerken en de christelijke God wilden onttroond zien.

           De leiders van de katharen waren geïnitieerd in die sekte; de katharen werden, na hun ondergronds gaan om vervolging te vermijden, esoterische vrije metsers (zij werden lid van metsersgilden om zich te verschuilen achter de code van geheimhouding van die gilden om hermetisch occultisme te bestuderen zonder opgemerkt te worden door kerkvorsten). Die esoterische vrije metsers werden de rozenkruisers, en de rozenkruisers stichtten de Engelse vrijmetselarij in Londen. De huidige vrijmetselaars noemen zich trots de geesteskinderen van de middeleeuwse katharen. Het is dus geen toeval dat de vrijmetselarij aan de top bestuurd wordt door luciferianen.

           Gregorius IX sprak in zijn pauselijke bul over een demoon die aan de luciferianen verscheen tijdens hun riten. De leiders van de geheime genootschappen vandaag ontvangen ook demonische verschijningen tijdens hun riten, en zij ontvangen bevelen van de demonen die zich aan hen vertonen. De NWO wordt dus bestuurd door demonen. Zoals vandaag was er ook in de “middeleeuwen” rituele sodomie bij de luciferianen.

           De strijd van de Kerk is een strijd tegen onzichtbare, praeternatuurlijke krachten, en die strijd is te traceren in de geschiedenis. Via de leer van de vrijgeesterij hebben die krachten mensen zoals Staf De Laet gerekruteerd om de Kerk van binnenuit te verzwakken; hoe minder, immers, kerkvorsten de geestelijke kracht van de heilige Kerk gebruiken tegen de occulte krachten, hoe meer die laatsten ongehinderd hun boze werken kunnen verspreiden op aarde.

          2. Nabrander : de Bijbelse ergernis, (Mt. 18 : 6), “maar wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij in de diepte der zee werd verdronken.”
           De zonde tegen de H. Geest, (Mt. 12 : 32), “En wie iets zegt tegen de Mensenzoon, hem zal het worden vergeven ; maar wie iets zegt tegen de Heilige Geest, hem zal het niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de toekomstige.”

   2. Kurt. 100% correct antwoord.

    @staf De Laet + Theo Janssen: wordt eindelijk ‘ns volwassen.

    1. Derks, spreek voor u zelf. Word zelf eens volwassen ik onthoud uit vroegere wansmakelijke uitspraken van u dat u nog steeds in het kinderlijke anale fase zit. U hebt het vaak toch zo graag over stront. Kijk dus a.u.b; eens heel diep in de spiegel.

 1. De tekst stelt dat Hongarije ” het recht beschermt van de kinderen op de seksuele geaardheid bij hun geboorte ” en op een opvoeding ” gegrondvest op de waarden die voortspruiten uit de grondwettelijke identiteit van Hongarije en van haar christelijke cultuur “.

  En , Veroon ter Zee, wat moeten we dan met al die boeken waarin duidelijk en onderbouwd wordt aangegeven dat dit slechts de opvatting van een aantal mensen is.
  Dat er overtuigend bewijs is dat ook op dit vlak veel mensen met even veel recht en bewijzen kunnen aantonen dat dit niet meer is dan “een mening?

  Maar Veroon ter Zee, je geeft duidelijk aan dat jouw identiteit en die van je geestverwanten, staat of valt met het bestaan van Sinterklaas en Zwarte Piet.
  Ik kan me voorstellen dat volwassen mensen die dáár nog in geloven, nog nooit iets anders dan een prentenboek hebben gelezen.

  En inderdaad, wat het verschil is tussen de index en een boekverbranding is mij ook niet duidelijk.

  1. Nee Theo, ‘dit’ is niet slechts de opvatting van een aantal mensen. Dit is christelijk, katholiek zelfs. Heeft u de catechismus er al eens op nageslagen of vindt u dat niet meer dan een archaïsch prentenboek? Dat de katholieke Amy Coney Barrett nog vóór het einde van de presidentiële ambtstermijn tot rechter van het hooggerechtshof werd benoemd vond u ook maar niks. Had u ook daar liever een Ginsburg 02 gezien? Want laten we eerlijk zijn, de (al te katholieke?) overtuiging dat een mensenleven vanaf de conceptie de moeite waard is, och dat is – als ik uw optiek volg – niet meer dan ‘een mening’; voor u en uw geestverwanten net zo opmerkelijk wellicht als “mensen die vinden dat een kind alleen maar gezond volwassen kan worden als het wordt opgevoed door een man en een vrouw.” Inderdaad! Er is geen internaat dat het gezin vervangen kan.

   De waarheid is voor u – evenals het respect voor de christelijke wortels waartoe Orbán bij herhaling terecht oproept – kennelijk net zo vluchtig als de tijdsgeest, zo fluide als water, niet meer dan een mening onder velen. Ik weet niet wat úw identiteit is en bij welke geestverwanten ú zich thuisvoelt, maar wat u hier naar voren brengt is NIET wat Jezus leert.

 2. Vrije meningsuiting is inherent absurd; indien aanhangers daarvan consequent waren, dan zouden zij zelfs minderjarigen niet willen beschermen tegen de meest obscene geschriften en beelden. Het gezond verstand weet echter dat zij daar wel tegen beschermd moeten worden. Wie zegt dat er vrije meningsuiting moet zijn maar dat die niet absoluut mag zijn spreekt zich eigenlijk uit tegen vrije meningsuiting zonder het rechtuit zo te zeggen.

  Vrije meningsuiting is niet verenigbaar met de katholieke godsdienst. Het kwaad nu, echter, is dat men het gezond verstand censureert om de absurditeit te beschermen. De architecten van de “publieke opinie” hebben mensen in een samenleving geplaatst waar satire de realiteit is om hen mentaal te ontwrichten en te breken.

  Strijd moet zeker gevoerd worden tegen de cultuur-marxistische censuur, maar niet vanuit een uitgangspunt van vrije meningsuiting; de cultuur-marxistische censuur moet vernietigd worden, en de katholieke censuur hersteld in de maatschappij.

  1. Theudmer, ik weet niet zeker of jij Nederlander of Vlaming (Belgen schijnen niet te betsaan?!) bent. Maar in Nederland staat in de grondwet, dat iedereen onder gelijke omstandigheden gelijk wordt behandeld. (art. 1 vd grondwet)

   Ik weet dat jij en je geloofsgenoten weinig op hebben met de democratische beginselen.
   Maar zelfs een dictatuur, kan dit uitgangspunt respecteren en toepassen.
   Vooraf wordt in wetten vastgelegd wat toegestaan en wat verboden is en waar nodig toetst een ONAFHANKELIJKE rechter of wetten zijn overtreden.
   Daarom is het belangrijk dat de wetgevende (regerings)macht los staat van de rechterlijke macht.
   We zien dit momenteel in bijvoorbeeld Polen en Hongarije gevaarlijk verschuiven met alle gevolgen van dien voor iedereen die niet leeft zoals de machthebbers het graag ziet

   Maar dit uitgangspunt is precies het tegenovergestelde van wat we kennen als een fascistische staatsvorm. Daarin wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de mensen uit verschillende groepen/rassen/religies. De rechten van de ene groep, zijn anders dan die van een vergelijkbare andere groep.
   De boeken van de ene groep moeten worden verbrand, omdat ze afwijken van wat de machthebbers juist achten. De boeken van de machthebbers zijn verplichte literatuur.
   Behoor je tot het geloof of het ras van de machthebbers dan krijg je privileges. Behoor je daar niet toe dan wordt je gediscrimineerd, gevangen gezet of zelfs vermoord, omdat je iets hebt gedaan of nagelaten, waarvoor iemand uit de andere groep vrijuit zou gaan.

   Ik krijg de indruk dat jij en helaas ook steds meer politici, een voorliefde voor deze laatst genoemde staatsvorm koesteren.

 3. De katholieke censuur heeft al genoeg kapot gemaakt. Een vriend van mij werd van het college gegooid omdat hij geen priester wilde worden. De Kerk had veel te lang alles te zeggen. Daar plukt ze nu de zure vruchten van.

  1. @Robbe: spuit 11 geeft óók ‘ns antwoord.
   U heeft pas lef, als anderen het vuur voor U aangestoken hebben.
   Puber!

 4. @Theudmer
  In principe kan in een katholieke samenleving alles wat waar is, wat goed is, en wat schoon (mooi) is gepubliceerd worden. Dit was ook de gedachte achter de toen nog Katholieke Radio Omroep (KRO).

  Een katholieke Staat heeft wel de plicht om door middel van wetgeving publicaties die schadelijk zijn voor het ware geloof of voor de goede zeden te verbieden. En die wetgeving dan ook te handhaven.

  Censuur is voorafgaand toezicht op de inhoud van een publicatie. Maar er kan ook toezicht achteraf plaats vinden, namelijk door het strafrecht. In Belgie moeten daarom alle publicaties voorzien zijn van de naam van de verantwoordelijk uitgever. In geval van perszonden door katholieken kunnen er ook kerkelijke sancties volgen.

  Het grote gevaar van censuur is dat publicaties die wel waar, goed en schoon zijn toch worden tegengehouden. Een ander gevaar van censuur is dat er tussen schrijven en publiceren zoveel tijd verstrijkt dat een openbare gedachtenwisseling praktisch niet meer mogelijk is.

  Ik ben dankbaar aan de beheerders van dit forum dat mijn reacties vrijwel onmiddelijk geplaatst worden. Tegelijkertijd erger ik mij aan de vele kwaadaardige reacties. De beheerders van het forum kunnen er dan voor kiezen om te censuren, al kost dit erg veel tijd. Maar zij kunnen er ook voor kiezen om de kwaadaardige ‘reaguurders’ van dit forum te verbannen. Dit laatste zou mijn voorkeur hebben.

  1. Silvanus, je zegt o.a.:
   Tegelijkertijd erger ik mij aan de vele kwaadaardige reacties. De beheerders van het forum kunnen er dan voor kiezen om te censuren, al kost dit erg veel tijd. Maar zij kunnen er ook voor kiezen om de kwaadaardige ‘reaguurders’ van dit forum te verbannen. Dit laatste zou mijn voorkeur hebben.

   En wie zijn dan die kwaadaardige reaguurders?
   Iedereen die er blijk van geeft niet op precies dezelfe wijze in het te staan jij?
   Mensen die het Tweede Vaticaanse Concilie als een zegen vor de RKK ervaren?
   Die de Eucharistie volgens de NOM en in de landstaal als heel stichtend en waardevol ervaren?.
   Mensen die oprecht blij zijn met Prelaten als Paus Franciscus en Mgr de Korte?
   Zoals bijvoorbeeld Theo Janssen?
   Of heb je anderen op het oog?

  2. Silvanus schreef: “In principe kan in een katholieke samenleving alles wat waar is, wat goed is, en wat schoon (mooi) is gepubliceerd worden.”

   Inderdaad, Silvanus. Daar gaat het uiteraard om: Vrijheid voor het goede, de strafroede voor het kwaad. De moderne samenleving is zo pervers dat de mensen de vrije loop van kwade gedachtestromen in de publieke arena beschouwen alsof het een vanzelfsprekend recht zou zijn.

   Silvanus schreef: “Censuur is voorafgaand toezicht op de inhoud van een publicatie. Maar er kan ook toezicht achteraf plaats vinden, namelijk door het strafrecht.”

   Met katholieke censuur bedoel ik algemeen het beschermen van de bevolking, die zeer beïnvloedbaar is, door de circulatie van slechte geschriften, videobeelden en muziek te verhinderen. Over de details van de aanpak kan uiteraard het competent gezag beslissen.

   Silvanus schreef: “Tegelijkertijd erger ik mij aan de vele kwaadaardige reacties.”

   Ik zou nooit iemand die meer wil weten over het katholicisme naar dit forum sturen; wat hier van onzin verschijnt in de commentarensectie is dodelijk gif voor fragiele zoekenden. Wanneer fragiele, manipuleerbare mensen “Katholiek Forum” zien staan, en dan bij de commentaren één of andere militant voor sodomie zijn obscene praat zien verkopen, dan kan de opgelopen schade in die personen blijvend zijn. Het is een trieste situatie.

 5. Ten eerste is het niet leuk dat de politiek zich met kinderfeestjes bemoeit.
  Maar aan de andere kant moeten we ons, denk ik, niet te druk maken over het verdwijnen van zwarte piet of sinterklaas. Dát is namelijk precies wat ‘ze’ willen. Snapt u? Dat drukmaken ZELF bedoel ik. Dáár gaat het eigenlijk om, vrees ik.
  Als ‘ze’ (de onzichtbare top-macht) ons psychologisch wil plagen is dít de manier om dat te doen. Dus geef het niet teveel aandacht?
  Het is vaak een illusie, zo een feestje en heeft eigenlijk weinig met de realiteit te maken. Dat het misbruiken van macht om zulke kinderfeestjes te bederven sommigen pijn doet is al verdrietig genoeg. Het is zeer begrijpelijk en verdrietig.
  Illustraties uit de Bijbel:
  Waarom denkt u dat we in de Bijbel voorbeelden te over hebben van verleidingen en treiterijen? Denk aan de verleiding die Jezus onderging in de woestijn. Denk aan Job die verleid werd? Denk aan hoe de Allerhoogste zijn volk testte?
  Zonder tegendruk kan er geen gezonde groei zijn. Zonder geestelijke uitdagingen wordt men lui en meegaand.
  Dus laten we ons maar niet drukker maken dan nodig.

  O ja, en wie het feestje tóch wil vieren? Die doet dat maar. Als de gedichtjes maar leuk zijn. En die winkeliers en boekhandelaren? Ach, men leert in nare tijden zijn vrienden kennen.

  En dat Facebook, Instagram en Twitter en Youtube, Aps enzo? Doe die zaken liever nu dan morgen weg als u ze niet leuk meer vindt. Je hóeft er niet mee om te gaan. Ja. dat zouden ze wel willen, maar het hóeft niet.

 6. Silvanus,
  “Ik ben dankbaar aan de beheerders van dit forum dat mijn reacties vrijwel onmiddelijk geplaatst worden. Tegelijkertijd erger ik mij aan de vele kwaadaardige reacties. De beheerders van het forum kunnen er dan voor kiezen om te censuren, al kost dit erg veel tijd. Maar zij kunnen er ook voor kiezen om de kwaadaardige ‘reaguurders’ van dit forum te verbannen. Dit laatste zou mijn voorkeur hebben.”
  Weet dan wel dat er ‘reaguurders’ (komt u ook op Geen Stijl?) zijn die het er om te doen is een forum juist te bederven door juist aan te sturen op censuur? Men noemt zulke lieden trollen.
  Laat het maar zo hoe het nu is. En als u zich ergert, dan leest u het toch gewoon niet? Kom kom u hoeft zich toch niet te ergeren?

  1. @Raphaël, U heeft mijn gedachtes verwoord.
   Anders gezegd: U heeft – mijn inziens – 100% gelijk.

 7. @ aan degenen die de heilige Traditie blijven aanvallen.

  De Kern van de RKK is onaantastbaar, en u weet het!!!

  Wat is er in God’s Naam verkeerd aan om standvastig te willen blijven, na terug tot standvastigheid gekomen te zijn na vele jaren dwalen doorheen de modernistische misleidingen?

  Ik kan met geen mogelijkheid terugkeren naar die redeloze leugens.
  Ik heb daar ook gezeten, net als u, en Katholieken met woorden aangevallen, maar het stinkt daar. Goddeloosheid, occultisme, moderne hekserij, protestantisme en tenslotte door Maria weer terug Thuis in de nog Resterende Kerk waarvan de Kern niet kan aangetast worden!

  U bidt niet voor ons, u verfoeit ons, maar wij hopen dat u zich spoedig zult bekeren want het grote Wonder van de Waarschuwing is nabij en dan zult u de waarheid zien en voelen en door heel uw wezen heen zien branden als louterend vuur.

  Wee u indien gij daarna nog steeds tegenstand blijft bieden tegen de waarheid!
  Het zal u vergaan zoals het duizenden jaren lang telkens weer gebeurde met alle afvalligen.
  Afvalligheid is: NIET STANDHOUDEN in het onaantastbare Woord van God, maar meegaan in misleidingen die al duizenden jaren lang in hun diepste wezen ontelbare keren gelijkaardig waren als heden. Er is niets nieuws onder de zon.

 8. Absolute waarheid is datgene waar de mens als sinds “mensenheugenis” naar op zoek is en slechts bij benadering kan vinden. Het wordt empirisch verkregen binnen bepaalde context en referentiekader. Het wordt “vastgesteld” als gevonden waarheid kan worden gebruikt om de toekomst/uitkomst van een gebeurtenis te voorspellen. Een waarheid heeft een beperkte levensduur, namelijk totdat we een betere waarheid vinden die de absolute waarheid dichter benaderd en waar die dus meer of beter kan voorspellen.

  Subjectieve waarheid bestaat alleen in onze hersenen en is (sub)cultuur bepaald.

 9. “IK BEN de weg, de waarheid en het leven.” (Joh 14,6)

  In Christus is de waarheid zeer concreet, kenbaar en absoluut. Met een onbeperkte houdbaarheidsdatum bovendien, Louis. Nergens anders zul je – zelfs maar bij benadering – een bron van levend water vinden.

  Meer info? Bel de Samaritaanse vrouw. Zij kan je er alles over vertellen.

 10. @ERIC-B-L…

  Je schreef: ▪︎U bidt niet voor ons, u verfoeit ons, maar wij hopen dat u zich spoedig zult bekeren want het grote Wonder van de Waarschuwing is nabij en dan zult u de waarheid zien en [[voelen en door -heel uw wezen- heen zien branden als louterend vuur]]▪︎…

  Dát kunnen we lezen in Jesaja 13:8 ..Jesaja 66:15-16… Maleachi 3:2-5 o.a. ..wat betreft deze verwijzingen naar de H.Schrift schreef Jules van Rooyen elders: ▪︎Helaas, beste Jo, U blijkt beter te zijn in •zinloze• !!! voorspellingen [uit het OT,].. dan in het zien van de realiteit in het hier en nu.

  Dus goed in de letter …maar gebrek aan geest……..helaas 🤔

  1. @Jo,
   Voor alle duidelijkheid: wij zijn állemaal kind van God. En God houdt oneindig veel van iéder van Zijn kinderen,
   Daarom heeft Jezus ook het OT uitgelegd en kort samengevat in twéé geboden (Mk 12,31):
   Het eerste gebod luidt: Gij zult liefhebben den HEERE uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod.
   Het tweede gebod luidt: Het tweede gebod is gelijk aan het eerste gebod. Gij zult u w naaste liefhebben als uzelf.
   Er is geen ander gebod, groter dan deze twee eenheid

   Ik stel voor, dat wij allen voor elkaar bidden.
   Dit houdt tevens in, dat wij niét als volgt dienen te bidden: Ik hoop dat ,,, zich bekeerd.
   Maar écht bidden, dat wij op aarde zijn om elkaar te dienen en daartoe hulp van God vragen.

   1. @P. Derks
    “wij zijn állemaal kind van God”

    Wij mensen zijn allemaal schepselen van God en kinderen van Adam. Zelfs de Israelieten, die leefden onder het Oude Verbond, waren geen kinderen van God, maar slechts slaven. Pas voor ons, Christenen heeft God de Geest van Zijn Zoon in onze harten gezonden, die roept: Abba, Vader. Zie verder Galaten 4:4-7.

    Het idee dat ieder mens een kind van God is, is een dwaling.

    Deze dwaling is zeer ernstig in zijn gevolgen:
    Miljoenen Christenen hebben gestemd op politici die de grenzen wagenwijd hebben open gezet voor onchristelijke volkeren. Tallozen hebben meegewerkt aan de ontkerstening van scholen en andere instituties. Bisschoppen tot in Rome en Assisi toe hebben meegewerkt aan ontheiliging van kerken door afgodendienst, of de de kansel aangeboden voor godslastering in het arabisch. En velen hebben de gelijkheidsideologie doorgedreven in alle denkbare en ondenkbare hoeken van het menselijk bestaan.
    En dat allemaal vanuit het valse idee dat iedereen een kind van God is.

    Hoe moet het dan? Allereerst moeten we eer geven aan God en Zijn geboden onderhouden. Vervolgens moeten we onze plichten vervullen aan Kerk, gezin en diegenen die ons het meest nabij zijn. Tenslotte moeten naar mogelijkheden bijdragen aan (het herstel van) de christelijke maatschappij, in liefde verbonden met christenen die elders leven, of vervolgd worden.

    Pas als laatste moeten wij ons tot de niet-christelijke volkeren wenden. En wat is daarbij onze opdracht? “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb.” (Matth. 28:19-20)

 11. Aan @ Louis:: nav. {14 november 2020 om 10:38}..

  Je schreef:: ▪︎Subjectieve waarheid bestaat alleen in onze hersenen en is (sub)cultuur bepaald.▪︎
  Misschien weet je een beetje van de kenleer af… met de volgende leer wordt ik wereldberoemd..
  Nostradamus heeft het al voor-zien…
  ▪︎De maan midden in de [nacht] boven op de berg.
  ▪︎De [nieuwe >> wijsgeer] heeft haar met zijn [éne] gedachte gezien.
  ▪︎Door zijn Discipelen de onsterfelijke genoemd.
  ▪︎De ogen naar het zuiden gericht; in zijn gevoelens, handelingen en lichaam geestdriftig.

  Of anders gezegd: er is een distantie omwille van (het) zichzelf..en dat alles met het geopenbaarde geloof, dus van buitenaf te maken heeft… én er is een distantie omwille van het object en dat de wetenschap impliceert.

  Alleen Adam van vóór de zondeval was [zichzelf]…. geschapen in de oorspronkelijke rechtvaardigheid en vrije-wil ..na de zondeval moest de oorspronkelijke rechtvaardigheid hersteld worden middels geopenbaard geloof.
  Jouw subjectieve waarheids denken komt van dwaalleraren die met hun bekrompen ideologieën eigenlijk in jouw geest geïnfiltreerd zijn ..ik raad je daarom aan om bij meneer pastoor je te laten
  overlezen ..om die dwaalgedachten te verdrijven.🤔

 12. @Theo Janssen,
  U bent al vele jaren – onder andere – koster.
  Ikzelf heb vele jaren kindernevendiensten gegeven.
  Velen zijn in het zangkoor of zijn als vrijwilliger werkzaam in het onderhoud.
  Weer anderen proberen dienstbaar te zijn door elke dag vele uren voor anderen te bidden.
  Weer anderen zijn uit idealisme in dienst op sociaal gebied (dus zéér praktisch voor de praktijk van elke dag).
  Enzovoorts enzovoorts.

  Denkt U, dat God meer van U of mij houdt???

  Daarom stel ik écht voor, om voor elkaar te bidden. Dus geen aanvallen naar elkaar toe, maar sámenwerken.

 13. Samengevat: ik hoop dat ieder (dus zowel antiek – gelovigen als modern – gelovigen) voor elkaar bidt.
  En daarbij hoop ik, dat wij manieren zullen vinden om elkaars wensen uit te laten komen.
  Want heel serieus: wij vechten allemaal om hier op aarde redelijk te kunnen leven en – als het mogelijk is – voor eeuwig in Gods paradijs te komen.

 14. Reeds enkele maanden lees ik met veel interesse de goed onderbouwde artikelen op dit Katholiek Forum.
  Mijn bedoeling is (was) om vrienden en kennissen op de hoogte te brengen van dit interessante forum.
  Maar ik aarzel, want ik verbaas mij over de commentaren, vaak negatief, niet relevant en hebben vaak met het oorspronkelijk artikel niets meer te maken.
  Aan de buitenwereld geeft dit een verwarrende indruk, terwijl de redacteuren van dit forum dit niet verdiend hebben!
  Jammer………!!!!!

  Nina Peeters

 15. Uitstekend artikel. Deze site verzoent ons opnieuw met het katholieke geloof. Authentiek en zonder taboes.
  Spijtig van de commentaren, die dikwils negatief en denigrerend zijn.

  Nina Peeters

 16. Uitstekende site. Verfrissend aktueel . Een echt katholieke visie op het maatschappelijk gebeuren.
  Spîjtig van bepaalde commentaren, die dikwijls niets met de inhoud vn het artikel te maken hebben en steeds weer alleeen maar willen “afbreken”.

  Nina Peeters

 17. 245 miljoen christenen wereldwijd worden vervolgd, vernederd en/of vermoord. Door islamfascisten/-terroristen, dus in naam van de islam of het marxisme. Beide het Kwaad voor de (en ellende) voor de mens. De islam is liefdeloos, haatdragend en geweld-oproepend jegens de Jood, Christen en de niet-moslim, omdat ze minderwaardig en onrein zijn en dus moeten worden vervolgd en erger. Onthoofding en treiteren, macht wellustelingen, verkrachten en intimideren. Enkel omdat zij zich superieur wanen en ons er onder willen hebben. Goedschiks dan wel kwaadschiks. Het is een kwaadaardige ideologie. Een boek van hun waar verzen zijn weggelaten, gewijzigd of later toegevoegd. Door islam geestelijken onafhankelijk van elkaar in vorige eeuwen. Niet betrouwbaar dus. Waar mohamed, die zeer perverse en psychopaat in zijn tijd al 800 Joden de dood injoeg omdat hij geen aandacht kreeg en jaloers was op de handels successen van de Joden. Eeuwen na zijn dood hun boek wordt beschreven. geen ooggetuigen dus. Zoals in de tijd van Jezus wel was en werd opgeschreven door bijv Lucas e.a. Het aller ergste is dat er christenen zijn, helaas ook sommigen uit de RKK en uit de protestantse kerk hier niet over durven te hebben. Sterker, ze vinden dat de islam gelijk is aan het Joden-christendom en hen de ruimte geeft. Zo wordt de duivel (islam) in de kerk en onder naïeve gelovigen een van hen. Is al die aanvallen op kerken zoals kerkbranden en -ontheiligingen in Frankijk, Belgie en op de chr. symbolen, verstoring van de erediensten, nu ook in Duitsland (100x) waar geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven maar nu in 21018 80 keer ook in NL is voorgevallen. De onthoofding van een leraar, kerkgangers, priesters vermoord in de wereld maar nu ook in Europa omdat wij de islam binnenhalen niet genoeg? Waar Jezus niet meer van belang lijkt te zijn, maar politieke correctheid(= beschaafde tirannie). Omdat het leuk moet blijven. Wat een dwaalspoor. Waar duidelijk het Wereldse dan de Bijbelse weg wordt verkondigd. Juist geschreven stuk van Veroon ter Zee. Dank u.

 18. @Silvanus,
  U schrijft het zélf: Wij mensen zijn allemaal schepselen van God en kinderen van Adam.
  Zie U daarachter die punt staan?
  Zo is het ook: punt.
  Inzake het O.T.: Om te beginnen bij Mozes en Elia wonen nu bij God (Lc 9: 33 + Mt 17: 4 + Mc 9: 5).
  Voor Abraham, Isaac en Jacob geldt hetzelfde.

  Galaten 4:4-7
  U ‘vergeet'(?) te melden : Galaten 4:8
  Daarin wordt gemeld: toen gij goden diende die geen goden zijn. (= toen gij heidenen waart en dus afgoden diende; afgoden zijn niet bestaande goden).

  Ik ga nóg verder terug:
  Noach en zelfs Adam en Eva wonen nu bij God (reden: God praatte met hen en zij praatten terug). Anders gezegd: zij voerden écht gesprekken met God (’n gesprek = woord en wederwoord).

  Het idee dat iéder mens een kind van God is, is dus géén dwaling.
  Het is iets anders of ieder mens kind van God WIL zijn.
  God laat iéder mens 100% vrij – 100% vrij om goed of slecht te doen – zelfs 100% vrij of wij Hem als Vader willen hebben.

  1. @ Beste P.Derks,

   Des te nader men tot God komt des te meer men tot het kindschap van God behoort.
   Kind van God worden in de diepere betekenis is een geestelijke groei.

   Om een echt kind van God te worden moet men leren gehoorzamen, alles weggeven en dan zonder bezittingen Jezus en Maria volgen. Dat is voor de meeste mensen te hard (voor mij ook). Een echt kind van God ontmoet de Heilige Harten van Jezus en Maria en komt met hen in gesprek. Zonder die levendige band is men geen echt kind van God, hoogstens is er een verlangen daartoe maar dat is niet voldoende. Velen denken dat zij de hemel zullen bereiken door te hopen dat te bereiken. Dat is ondermaats want vooraf alle andere dingen en mensen moet men het eerste gebod streng respecteren want anders zal Jezus u uiteindelijk moeten zeggen: “Ik ken u niet.”

   De heiligen konden de eigenliefde overwinnen en bezaten niets anders dan hun levendige band met Jezus.
   De hemel moet men echt willen, het komt niet uit de lucht vallen.
   De hemel moet men bestormen, het is een oorlog tegen zichzelf, tegen de eigenliefde en tegen de duistere leugenaars, duivels genaamd.

   Men is dus nog geen echt kind van God omdat men dat alleen maar hoopt of verlangt te zijn.
   Jezus verlangt daden van u, dat is wat de heiligen zeggen en zij stelden die daden onvoorwaardelijk en vanuit hun persoonlijke vrijheid en hun geestelijke liefde.
   Ik weet dat het streng klinkt, maar zo is het!

   1. @eric-b-l,
    Wat U meldt, is allemaal zéér logisch (= conform logica zeer eenvoudig te volgen).
    en ’n waarheid als ’n koe.

 19. Zeer goed artikel. Een verfrissende en authentiek katholieke kijk op het maatschappelijk gebeuren!

 20. @eric-b-l,
  Velen kunnen niet lezen, waaronder blijkbaar Uzelf.
  Laat ik mijn reactie van 16 november 2020 om 23:05 uur dan ánders formulieren:

  Álle mensen zijn geroepen om kind van God te zijn/worden.
  Het ligt aan de wil van de ménsen (zij hoeven slechts te WILLEN) of zij al dan niet kind van God worden.

 21. @eric-b-l,
  Wij zeggen hetzelfde, maar U begrijpt mij niet (begrijpend lezen is een kunst).
  Daarom nu nóg duidelijker:
  Ook alle mensen van het O.T. waren geroepen om kind van God te worden.
  Zelfs Adam en Eva wonen nu bij God.
  De reden is zeer simpel: in al hun ellende bleven zij contact met God houden.
  Ook onder andere de stamvaders van de Joden (= Abraham + Isaak + Jacob) wonen nu bij God.
  Bewijs: Ons aller Moeder Maria (de liefste vrouw die ooit bestaan heeft en ooit zál bestaan) was nakomeling van de stamvaders; Maria woont óók bij God en alleen uit goede bomen kunnen goede vruchten komen.

  Hetzelfde geldt voor de profeten van het O.T.
  Zo wonen Mozes en Elia nu óók bij God (bewijs: Lc 9: 33 + Mt 17: 4 + Mc 9: 5).

  En natuurlijk: bij een WIL horen ook DADEN. Iéder mens dient zichzelf te bewijzen door hun wil te tonen middels hun daadwerkelijk verrichte daden.
  Anders gezegd: ieder mens is verantwoordelijk voor zichzelf: zij moeten God tonen door middel van DADEN dat zij Zijn kind WILLEN zijn.

 22. @eric-b-l,
  Wéér anders gezegd: God neem ieder van ons serieus, net zoals Hij ons leven hier op aarde serieus neemt: Hij houdt ons persoonlijk verantwoordelijk voor onze eigen wel – en niet – daden.
  Een consequentie (gevolg) is: dat ieder van ons op grond van het door ons gevoerde leven wel of niet welkom is bij God. Het afschuiven van onze verantwoordelijkheid en leggen op de schouders van ’n ánder (zoals bijvoorbeeld bij je ouders) wordt dus niet geaccepteerd.

 23. is mijn bijdrage over Jeanne d’Arc niet aanvaard ?
  Te gewaagd vermoedelijk ?
  mag ik een antwoord
  Aimé

  1. Indien u me toestaat even wat info te plaatsen: misschien had u een of meerdere url’s geplaatst en dan is de kans groot dat u een zekere tijd moet wachten vooraleer uw tekst verschijnt. Een oplossing daartoe is als volgt: enkele streepjes vooraf en achteraan de url, zoals bijvoorbeeld:
   –http.www.xyz.html– dan is er geen vertraging.

 24. @staf De Laet ivm Uw reactie van 13 november 2020 om 18:13 uur:
  U bent zeer slecht op de hoogte van de katholieke geschiedenis. U laat zich (alwéér opnaaien):
  Onderzoek naar “de” Inquisitie heeft alle spookverhalen naar de historische prullenmand verwezen. Feit: de inquisitie blijkt gemiddeld veel milder te zijn geweest dan de wereldlijke rechtbanken destijds. De Spaanse Inquisitie stuurde zelden iemand naar de brandstapel en straffen waren doorgaans bijzonder mild. Voor degenen die in Spanje voor hekserij waren veroordeeld, volstond meestal een welgemeend “sorry”.

 25. Terwijl seculiere rechters heksen in de rivier gooiden om hun (on)schuld te peilen, achtten kerkelijk rechters de beklaagde onschuldig tot zijn of haar schuld was bewezen.
  Het professionalisme van de celibataire rechter-priesters maakte dat de Inquisitie, zoals de kerkelijke rechtbank werd genoemd, veel hoger geacht werd door de middeleeuwers dan de seculiere rechtbanken. De kans op een eerlijke uitspraak was bij de tegenwoordig zo vermaledijde Inquisitie veel groter.

 26. Ikzelf geen praktiserend katholiek gelovige meer, maar ik heb in grote mate een West-Europees christelijke opvoeding en vorming gekregen. Ik heb daar, voor zover ik weet, geen frustraties aan overgehouden maar meestal heel goede herinneringen.
  Ook al ben ik het, als emeritus historicus, niet altijd eens met wat het christendom in het verleden heeft gedaan, je kan er niet onderuit dat onze Europese cultuur in belangrijke mate mede het resultaat is van het christendom.
  Het probleem is, mijns inziens ontstaan, toen de vraag werd gesteld of in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wel mocht verwezen worden daar het christendom als een van de elementen die Europa mede gevormd hebben.
  Dit ontkennen, en dit heeft niets te maken met momenteel akkoord gaan met de bepalingen die door het Vaticaan geformuleerd worden, is een loopje nemen met de geschiedenis.
  Zonder het element christendom zou de ontwikkeling van Europa anders zijn geweest.
  Mogelijk beter; mogelijk slechter; maar alleszins anders.
  Persoonlijk denk is dat de heisa die nu gemaakt wordt over historisch gegroeide termen als “zwarte piet”, “kerstmis” enz daarvan de resultante zijn.
  Dit zijn formuleringen die langzaam gegroeid zijn in de periode van onze ouders, grootouders en voorouders en het is zeer makkelijk om die achteraf, vanuit andere normen, te bestempelen als racistisch. Naar mijn idee zijn die termen meestal niet bedoeld als racistisch, enkele uitzonderingen niet te na gesproken.
  Mocht men dit dan toch per se als racistische uitlatingen wensen te interpreteren, sta mij dan toe te stellen dat racisme in de Europese cultuur bestaan heeft en nog bestaat, en dat dit ten strengste dient veroordeelt te worden, maar dat racisme niet het monopolie is van de Europese cultuur.
  Tenzij voor diegenen die de geschiedenis niet willen benaderen zonder vooringenomenheid, maar die uit de geschiedenis enkel die pagina’s wensen te halen die hun thesis bekrachtigd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht