Aartsbisschop Viganò: ketterijen binnen Kerk zijn geen excuus voor schisma

De hedendaagse crisis binnen de Katholieke Kerk en de fouten van Paus Franciscus vormen geen excuus om zich dan maar van de Kerk af te scheuren, waarschuwde Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, de voormalige apostolische nuntius voor Washington DC, in een open brief aan de Spaanse blogger Vicente Montesinos. Deze laatste had hem “moreel meer een Paus” genoemd “dan de Paus in Rome.” Bekende conservatieve bisschoppen als Viganò worden door traditiegetrouwe Katholieke bloggers vaak als een soort alternatieve leiders opgeworpen, maar dit is volgens de aartsbisschop een spijtige evolutie. 

“Ik begrijp uw vurig verlangen om geleid te worden door geloofsgetrouwe herders, maar u brengt me in verlegenheid, wanneer u mij “plaatsvervanger van de vicaris (van Christus)“ noemt,” was de reactie van Aartsbisschop Viganò. “Het is niet omdat ik de leer van de Kerk herhaal of kritiek uitoefen op bepaalde hedendaagse trends, dat men mij enige autoriteit kan of mag toekennen.” Toch benadrukte hij, dat dit niet betekende dat “blinde gehoorzaamheid een goed idee is. “De Christen die voor de keuze staat om wierook te branden voor een afgod of het martelaarschap onder ogen te zien, is niet ongehoorzaam aan het gezag van de keizer, maar gehoorzaamt het superieure gezag van God. Een priester, die door een rechter verzocht wordt ​​om het biechtgeheim te schenden, gehoorzaamt het gebod van God door ongehoorzaam te zijn aan het ongeoorloofd verzoek van de rechter. Gelovigen die weigeren de Communie in de hand te ontvangen, zijn niet ongehoorzaam aan hun kerkelijke hiërarchie, omdat het hier gaat om een heiligschennend misbruik.” 

“Toch mag deze ongehoorzaamheid, die helemaal geen ongehoorzaamheid is…geen excuus zijn om een ​​parallelle orde te creëren, een utopie waarin de kudde zijn eigen herder en schaapskooi kiest,” aldus Viganò.  “Het gevaar hierbij is dat men zichzelf op deze manier het gezag van God toeëigent. Eigenlijk is dit wat alle ketterijen probeerden te doen: men noemt de ware Kerk een hoer van Babylon, om dan zelf een groteske imitatie van de Kerk te maken, geamputeerd van haar sacramenten, Heilige Schrift, leer, moraal, liturgie en hiërarchie.”

De laatsten in een lange reeks van ketters waren volgens Viganò de modernisten en hun volgelingen. “Ze hebben een nog subtielere list bedacht door te proberen de bruid van Christus te verdoezelen door haar een onechte structuur op te leggen, die haar naam opeist, maar haar geloof verloochent. Het gaat hier niet om een nieuwe Kerk, maar een soort superconstructie, die bijna de hele hiërarchie deelt met de ware Kerk en zo in staat is clerus en gelovigen te misleiden.” Toch vormt een “revolutie in traditionele zin”, aldus Viganò geen gepast antwoord op de aberraties van het Tweede Vaticaans Concilie. “Integendeel, enkel een hiërarchisch geordende gehoorzaamheid vormt een onoverwinnelijk wapen tegen de rebellie, ook wanneer deze zijn oorsprong vindt bij de kerkelijke top. Zo kan men in oprechte nederigheid strijden, enerzijds tegen de trots van de ketter of de hoereerder; en anderzijds tegen de slaafsheid van angsthazen en hovelingen. Het is in liefdevolle trouw aan de waarheid van Christus, dat het fanatieke dogmatisme van de ketters wordt overwonnen.” 

Hoewel Viganò de verbijstering van de gelovigen begreep, wanneer ze geconfronteerd worden met zoveel ketterijen binnen de Kerk en zelfs bij Paus Franciscus, was zijn reactie de volgende: “Als de Voorzienigheid het nodig heeft gevonden om ons vandaag op de proef te stellen …door ons een dronken Noach als vader te geven (Gen 9: 20-27), is het niettemin onze plicht om zijn naaktheid te bedekken met kinderlijk respect, zonder echter de verslaving van de half naakte oude man te ontkennen. Als hij eenmaal zijn nuchterheid heeft herwonnen, zal hij hen zegenen die de mantel van waarheid en naastenliefde over zijn schaamte hebben gelegd.” 

Over Aartsbisschop Carlo Maria Viganò 

Als voormalige apostolische nuntius in de Verenigde Staten en fervente criticus van Paus Franciscus, staat Aartsbisschop Viganò bekend als een persoon die de controverse niet uit de weg gaat. In 2018 publiceerde hij onder andere een memorandum, waarin hij Franciscus beschuldigde van het in bescherming nemen van de pedofiele ex-aartsbisschop van Washington DC, Theodore McGarrick. Dit jaar lag Viganò o.a. aan de basis van een manifest, waarin de gevaren van de draconische Covid 19-maatregelen voor de basisvrijheden, waaronder de godsdienstvrijheid, werden benadrukt. 

Bron: lifesitenews.com

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Aartsbisschop Viganò: ketterijen binnen Kerk zijn geen excuus voor schisma

 1. De Aartsbisschop heeft hier natuurlijk meer dan een punt, uit de kerkgemeenschap gaan lopen lost niets op. Maar dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. De apostel Petrus getuigde tegen de religieuze overheid van zijn tijd ‘ dat m’n God meer moet gehoorzamen dan mensen’ ook de apostelen waren het niet eens met de manier waarop de religieuze overheid over het wezen van God dachten. Dus het is altijd wat een dubbel gevoel.

 2. Vier kardinalen hebben geprobeerd om de naaktheid van Petrus te bedekken, namelijk door zijn (veronderstelde) opvolger de gelegenheid te geven om alsnog te leer van de Kerk te bevestigen en te verduidelijken. Dit waren de “Dubia”. Helaas was het antwoord daarop een indirecte bevestiging van de ketterij. En daarna nog veel grotere schandalen.

  De ‘vader’ paradeert zijn naaktheid voor het oog van heel de wereld. Hij zegt: dit is het nieuwe normaal. En zijn personeel zegt: Dit zijn de nieuwe kleren van de keizer.

  Is deze keizer de opvolger van Petrus? Alleen God weet het zeker. Maar ook als hij het is, dan geldt nog steeds het woord van Petrus zelf, juist tegenover de hoogste godsdienstige autoriteiten: “Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.” (Handelingen 5:29)

  De H. Apostel Paulus waarschuwt: “Maar ook al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u hebben verkondigd, hij zij vervloekt!” (Galaten 1:6-9)
  En ook: “Dus broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijt onderwezen” (2 Thess. 2:15)

 3. Wat mij betreft hoeft er ook geen schisma. Maar een terugkeer naar de tijd voor VAII is voor mij niet aanvaardbaar. Als dat DE voorwaarde is lijkt me dan een schisma onvermijdelijk. Ik denk dat de uitspraken van de Heilige Vader betreffende homo’s nu niet direct in goede aarde zullen vallen. Al spreekt Hij niet van een huwelijk.

 4. @juuls,
  Dan weet U metéén, welke veranderingen gelovige katholieken al die tijd hebben moeten slikken.
  Al die gelovigen zijn kerkganger gebleven en hebben nauwelijks gesproken over ’n gewenst schisma.
  Reden waarom al die gelovigen lid van de R.K. kerk bleven: zie de reactie van @Silvanus, lid 2 en verder.

  @juuls, U heeft dus minder geloof dan al die R.K. gelovigen. Sorry, maar dat pleit niet voor U.

  1. Enige nuance mag wel Derks. De meeste katholieken (al zijn die volgens u geen katholieken) staan achter de veranderingen zoals vastgelegd in VAII. Ongetwijfeld komt hier weer een heel verhaal over opzet en manipulatie van de zijde van van Rooijen over heen. Ik zal snel wat kernwoorden noemen. Vrijmetselaar, Homo en onder invloed van de Talmud beweging. Nog steeds is daar geen enkel direct bewijs voor. In elk geval staat en stond een grote meerderheid van de katholieken achter deze besluiten. Nu vooral de modernisten de kerk verlaten lijkt er meer ruimte te komen voor de traditionelen. Die doen alsof hun zijde groeit. Het is meer dat de andere kant krimpt.
   Uw oordeel over het hebben van het grootste geloof laten we maar bij onze Allerhoogste. Dat u daar een oordeel over geeft pleit dan weer niet voor u.

   1. @juuls,
    Als jongeling kan ik Uw reactie begrijpen, daar de meeste veranderingen plaatsvonden voordat U de luiers niet meer nodig had.
    De 65+’ers weten waarover ik het heb:
    geen processies meer + communiebanken weg + de plotse vele uittrededingen van zusters, broeders en priesters + priesters met het gezicht naar de ‘gelovigen’ (dus met de rug naar het tabernakel) + Nederlandse gezangen van ex-priester (Hub Oosterhuis, die inmiddels gescheiden is) + de Latijnse gebeden werden vervangen en verwrongen in de landstaal + het huidige door de ‘gelovigen’ meebidden van ”t priesterlijk(!) gebed ‘door Hem, met Hem en in Hem’.
    Dit alles is veroorzaakt door VII.

    Vindt U het raar, dat inééns (in hooguit twee maanden tijd) de overvolle kerken bijna compleet leeg waren? De mensen voelden zich als vreemden in ‘hun’ kerk.

 5. @Gerard,
  Mocht U gelijk krijgen met Uw reactie van 25 oktober 2020 om 21:29 uur, inhoudende:
  ‘En ze zullen nog meer veranderingen moeten slikken.’
  dan:
  vrees ik dat zelfs Ú niet blij zult zijn (ongeacht Uw wel of niet geloof).

 6. Het lichaam van Christus is gewond; niet van buitenaf, maar van binnenuit. Polarisatie helpt ons niet vooruit.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht