Kerk en Islam: Het grote stilzwijgen

De Katholieke Kerk en zeker ook de protestantse kerkgenootschappen, zijn bedroevend stil , wanneer in het Midden-Oosten, maar ook bij ons, christenen vervolgd en uitgeroeid worden.

De islamisering gaat met volle vaart verder in Europa. Niemand spreekt erover, meestal uit angst en uit lafheid. Verwondert ons dat, wanneer wij de gretigheid zien waarmee paus Bergoglio de islam omarmt in de figuur van de Groot-imam van Cairo,  Al-Tayyeb.

In Frankrijk  is de situatie schrijnend. Hele steden zijn reeds in handen van de islam. Het maatschappijbeeld verandert er heel snel op indrukwekkende wijze, vergelijkbaar met de ontwikkelingen in het islamitisch stadsdeel van Brussel, waar in vele scholen de moslims de meerderheid utmaken.

Gisteren werd in Conflans-St-Honorine, een stadje aan de rand van Parijs, een leraar geschiedenis door een jonge Tchetcheen op barbaarse wijze onthoofd, omdat hij in zijn les over ” tolerantie” de karikaturen van Mohammed aan een deel van de leerlingen had getoond als voorbeeld. Hij was zelfs zo ” begrijpend” om de moslim-leerlingen die het wensten toe te laten het klaslokaal even te verlaten…Niets heeft gebaat…op islamitische sites werd massaal opgeroepen om de leraar te vermoorden, uit wraak voor de belediging van de profeet, en  de ouders van de leerlingen hebben luidkeels geprotesteerd en het ontslag van de leraar in kwestie geëist…wat niet nodig gebleken is. Enkele uren later werd hij onthoofd. Dergelijke feiten zijn bijna dagelijkse kost geworden in een Frankrijk, dat allang Frankrijk niet meer is!

Een andere zaak, die enkele dagen geleden voor veel opschudding heeft gezorgd: Sophie Pétronin , een Frans-Zwitserse ontwikkelingshelpster van 75 jaar, werd door haar islamitische Al-Quaida ontvoerders, na vier jaar gevangenschap in Mali vrijgelaten, in ruil voor de vrijlating van 200  jihadisten en een groot bedrag aan losgeld.

Het was echter een gesluierde mevrouw Pétronin die uit het vliegtuig stapte en zij verklaarde direct bekeerd te zijn tot de islam en voortaan Mariam te heten, de naam van de moeder van Jezus in de koran. Zij verklaarde ook dat haar ontvoerders sympathieke mensen waren, goede moslims, die er haar toe aangezet hadden van geloof te veranderen. Zij maakte zelfs een lapsus door te verklaren dat er geen onderscheid mocht gemaakt worden tussen “islam” en “islamisme”…wat eigenlijk evident is voor wie ” de godsdienst van de vrede” beter kent. Door politiek en media  wordt het fabeltje van ” islamisme” er echter ingehamerd om het volk te bedriegen en de islam te pamperen.

In Mali werden reeds 45 Franse militairen, die de islamitische terreurbendes bestrijden , gedood. De houding van Pétronin heeft in Frankrijk dan ook veel verontwaardiging uitgelokt.

Het blijft niet bij Frankrijk.

Duitsland is het grote voorbeeld van de kulturele zelfvernietiging van een volk, dat geen volk meer wil of durft zijn. De grote socialistische voorman Thilo Sarrazin schrijft het in zijn boeken: ” Deutschland schafft sich ab” ! Hij werd voor die helderziendheid en voor zijn eerlijkheid al snel uit de SPD verwijdert…

De Duitse islamdeskundige Susanne Schröter, professor aan het ethnologisch insituut van de Goethe universiteit van Frankfurt, beschuldigt de Kerken in Duitsland  ervan onvoldoende kritisch te zijn tegenover de islam en er zelfs mee samen te werken.

Zo presenteerde enige tijd geleden een protestantse pastor de grondwet van Medina als een nieuw en veelbelovend model van interreligieuze samenwerking…Deze wet uit het jaar 622 organiseerde de samenleving in twee niveaus, waarin de moslims als enige echte gelovigen werden getolereerd en waarbij Joodse stammen werden verdreven en zelfs afgeslacht. Er kwam geen enkele kritiek op dit betoog…

De islamdeskundige heeft ook veel kritiek op het gedrag van kardinaal Reinhard Marx en van de voorziter van de EKD( Evangelische Kirche in Deutschland), Heinrich Bedford-Strohm, tijdens hun bezoek aan de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem, toen zij hun bisschoppelijke kruisen snel wegmoffelden.

” Juist omdat ik kultureel zo gevoelig ben, denk ik dat het niet slecht is zijn eigen kulturele waarden te verdedigen, en dat kan ook het dragen van een kruis in een moskee zijn.”, zo stelde zij.

Mevrouw Schröter is ook zeer kritisch over het stilzwijgen van de vertegenwoordigers van de Kerk over de vervolging van de christenen in moslimlanden. ” De stilte rond de vervolging van de christenen in het Midden-Oosten is dramatisch. Ik begrijp dat niet. Waarom zwijgen? De Kerken zijn de eersten om onrecht tegen moslims aan te klagen en dat is goed. Maar nu de christenen in groten getale uit hun landen van herkomst worden verdreven, zwijgen zij in alle talen “.

Volgens Mw. Schröter, worden de christenen in alle moslimlanden systematisch vervolgd. Hun aantal – en dat van de joden ook trouwens- slinkt gestadig. De bouw van kerken wordt bemoeilijkt of verboden. Dikwijls wordt een drogreden  voor het stilzwijgen gebruikt: de Kerken willen geen olie op het vuur werpen, om zo het leven van hun vervolgde geloofsbroeders nog niet meer te bemoeilijken…door de moslims wordt deze houding echter gezien als een bewijs van zwakheid en onderwerping ,wat er hen toe aanzet de vervolging nog op te drijven.

Zolang wij de islam niet met open vizier tegemoet treden, zolang onze weldenkende, zelfbenoemde elites, blind blijven voor de talloze waarschuwingen en niet willen inzien dat in de islam de veroveringsdrang ingebakken zit, stevenen wij af op een catastrofe.

De sterke en bewust gewilde demografische groei van het islamitische bevolkingsdeel, de ongebreidelde immigratie via de “open grenzen”van nog eens miljoenen moslims, zo gekoesterd door iemand zoals de “politieke” paus Bergoglio, de afkeer van vele moslims voor onze decadent geworden vrije omgangsvormen, die zij dikwijls en ook soms terecht als strijdig ondervinden met hun morele geboden, alsook de strijdbaarheid van vele jongeren onder hen om het “islamitisch paradijs ” in de vorm van een islamitische modelstaat te verwezenlijken , dit alles zijn factoren, die niet enkel een uitdaging vormen voor onze kultuur en maatschappijvorm, maar een reëele en  dodelijke bedreiging betekenen wanneer er niet snel en krachtig tegen gereageerd wordt.

Te laat is het nooit!

Auteur:Veroon ter Zee

19 commentaren op “Kerk en Islam: Het grote stilzwijgen

 1. Koning Filip, staatshoofd zijnde van ons land, moet zich afkeren van de NWO, het juk daarvan afwerpen en met behulp van militairen die trouw zijn aan hem zijn land verdedigen tegen de partijpolitiekers en de vreemde horden die door hen hier gevestigd worden.

 2. In Nederland heeft voormalig SS-er Bernard von Lippe Biesterfeld juist de Bilderbergconferentie, het ‘parlement’ van de NWO opgericht. Zijn dochter Beatrix heeft direct na de moord op Theo van Gogh haar steun betuigd… aan de moslims. Van haar zoon Willem-Alexander hoeven we sowieso weinig te verwachten. En volgens diens Argentijnse vrouw Maxima bestaat de Nederlandse cultuur zelfs niet.

  1. De Europese vorstenhuizen zitten inderdaad verwikkeld in de tentakels van de NWO, Silvanus, en ik maak mij daar geen illusies over. De koningen zijn echter staatshoofden en hebben de plicht om contrarevoluties te leiden tegen de revolutionaire machine. Zij zouden er goed aan doen te gedenken dat de toekomst van hun koningshuizen vasthangt aan de toestand van hun volkeren, en zij moeten zich niet inbeelden dat de NWO hen gaat sparen wanneer de occulte leiders ervan het cataclysme ontketenen dat in hun plannen ligt. Zij zullen mee verzwolgen worden in de draaikolk van de maatschappelijke chaos indien zij slaafs blijven meelopen.

 3. In Frankrijk wordt een leraar onthoofd omdat hij zogezegd spotte met de profeet, en een snotneus vind dan dat hij alle ongelovigen moet onthoofden, dat is de radicale islam, en verder maak ik daar geen woorden meer aan vuil, m’n wil een wereldreligie, wel m’n zal ze krijgen.

 4. @@@@@…

  Laat het tot ons doordringen ..tot ons [waakbewustzijn], dat aan een heilige pastoor in België door Maria verkondigd is (tijdens de 2e wereldoorlog).. dat er één natie is die door God is uitverkoren ..(eerder hier al ergens vermeld)… en dat [blijkt] Nederland te zijn.. en dat weten de illuminati-vrijmetselarij.

  Isaac da Costa had een zekere (protestantse profetie) notie daarvan want hij veronderstelde dat de uitverkorene afstammeling van koning David een van de Oranjes zou zijn.
  Ook koningin Juliana sprak openlijk over hun uitverkoren afstamming.
  En juist over koningin Juliana gaan de [bekende] verhalen dat zij niet van Willem van Oranje zou afstammen ..maar dit ga ik nu niet verder toelichten.. en dat is een voorwaarde.

  Dit impliceert dan duidelijk de koning in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16.. talrijk zijn de visioenen van vrome protestanten die bevestigen dat God vanuit het bekeerde Nederland zal beginnen om de rest van Europa tot bezinning te brengen..
  In Paleis Soestdijk zou nogal wat kunst (openlijk) aanwezig zijn met occulte afbeeldingen en ook betreffende seksuele aangelegenheden.. ik dacht hetgeen gelezen te hebben op de site pentahof.nl

  De Koning is christen maar gaat wel naar een Aziatische land en heeft daar deel aan occulte rituelen, ik meen dat het Laos was, het was een plaats waar REUZEN “liggen”.. met allerlei duistere toestanden er om heen.

  Had koning Boudewijn in een directe tv uitzending verklaart dat hij en zijn huis zou aftreden als het volk [[in een verkiezing]] zou kiezen voor abortus …dan had hij het gras voor de voeten weggemaaid van de illuminati-vrijmetselaars in “zijn” regering.. dan waren ze in ademnood gekomen. Dat was DE kans voor België geweest, want nu in deze tijd heersen de illuminati-vrijmetselarij ook nog eens over de Technologie en wetenschappen.
  Koning Boudewijn heeft dus maar een ![halve] heldendaad verricht, maar dan ook nog geregisseerd door de illuminati-vrijmetselarij in de regering.

  Alleen God kan bewerken dat Zebulon-Nederland hersteld wordt in ZIJN vrijheid.
  Iets van de huidige Belgische koning verwachten is dan niet alleen ONrealistische maar ook nogeens absurd.

 5. CORRECTIE: op de vorige reactie…
  En juist over koningin Juliana gaan de [bekende] verhalen dat zij niet van Willem van Oranje zou afstammen ..maar dit ga ik nu niet verder toelichten.. {{en dat is een voorwaarde}}.. MOET ZIJN: .. dat de afstamming van Willem van Oranje [[een voorwaarde is]].

 6. Begin jaren zeventig, olie voor islamisering Europa. Het laatste greintje geloof onder de bevolking werd teniet gedaan door pedofiele priesters. De kerken zitten enkel nog vol voor uitvaart, huwelijk, met kerstavond kan je de gelovigen tellen op 2 vingers in de kerk. Enkel de pastoor en enkele oude koorknapen zijn nog actief. De paus ziet nog maar 1 oplossing voor zijn katholiek ‘probleem’: de chrislam. De massa terug dwingen gelovig te worden door islam te bevoordelen en zachte dwang op te leggen zoals dat onder islam bestaat. Er is en er zal nog maar één echt christelijke strekking overblijven en dat is de orthodoxe Kerk in Rusland . Rusland, de voorlopig enige verdediger van het Armeense volk dat wordt opgejaagd (opnieuw) door islam. Poetin ziet de bui in Europa al lang hangen, hij is niet de enige, de visegradlanden kennen we ware aard van het beestje ondertussen en blokken massa immigratie terecht af. Mijn gedacht zouden ze in gans Europa op de ID kaart de politieke kleur moeten kenbaar maken, en op de dag dat er een massa wil vluchten voor het “islamisme” (lol) ze bij de grens van de verdedigers van de christelijke waarden worden tegengehouden. Return to your hell holes you voted for ! Eat it !
  Amen.

  1. De “Orthodoxe Kerk in Rusland” is niet christelijk maar een schismatieke sekte in een conglomeratie van dergelijke sekten ontstaan eeuwen na de Hemelvaart van Christus uit politieke ambitie.

   De kinderschenders binnen de rangen van de katholieke clerus zijn satanistische infiltranten die de Kerk van binnenuit willen vernietigen; in de bekentenissen van Bella Dodd en de “Permanente Instructie van de Alta Vendita” vindt men bewijzen van de plannen eertijds tot infiltratie van de katholieke Kerk. Die satanistische kinderschenders zitten ook in de oosterse schismatieke sekten, maar daar hoort men minder over.

   Er is één christelijke Kerk en dat is degene die de Romeinse Sleuteldrager heeft, de opvolger van Petrus die van Christus de belofte ontving dat de poorten van de hel de Kerk niet zullen vernietigen die op hem gebouwd ging worden.

 7. De evangelische kerken steunen zeker de vervolgde christenen. Kent u Open Doors? https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2020
  Nu is er een gebedsactie en 7 november gaat hun jaarlijkse dag door via live stream.

  Citizengo, ook van evangelische komen op voor religieuze vrijheid, de vrijlating van Asia Bibi en nog veel meer.
  https://www.citizengo.org/nl/pr/166629-zet-je-voor-vrijlating-van-asia-bibi

  Op basis van één evangelische leider die een moskee bezoekt en zijn kruisje verstopt moet men geen uitspraken doen over de evangelischen.

  En de nieuwsbrief van Tegenstroom, waar zowel katholieken als evangelischen deel van uitmaken plaatst wekelijks de nieuwsbrief van Pater Daniël, die zeker ook de vervolging van de christenen door de terroristen aanklaagt.

  Met verdeel en heers strategie te zaaien blijven de echte schuldigen onderbelicht.

 8. Heel juist gezegd. Ik denk er ook zo over. Mijn verbazing is ook dat er nauwelijks tot niet in bijv de voorbeden een gebed voor de vervolgde christenen wereldwijd wordt gehouden. Nota bene onze broeders en zusters. 245 miljoen christenen worden vervolgd, vernederd e/of vermoord in naam van de islam of het marxisme. Een koran die rammelt, verzen weggelaten, gewijzigd of toegevoegd door isl. geestelijken enkele eeuwen terug. Niet betrouwbaar dus. Triest en zeer jammer dat de christelijke kerken daar geen aandacht voor hebben. Omdat ze bang zijn? Eerder omdat ze ten onrechte menen dat het een religie is. Het is een kwaadaardige ideologie. Mohamed, de zeer perverse, psychopaat, die in zijn tijd 800 Joden de dood injoeg omdat hij geen aandacht kreeg en jaloers was op de handelssuccessen van de Joden. Eens zal er een burgeroorlog komen. Omdat er segregatie, nu al parallelle samenleving is en als zij de meerderheid komen ze ons met geweld verdrijven, vervolgen en op zijn gunstigst tweederangsburgers worden. (Een lichtpuntje is dat al die hatende moslims onderling verdeeld zijn en het daardoor niet veel van hun haat van de grond komt. Tot nu toe). De koptische christenen in Egypte weten daar alles van. Vogelvrij en aan de grillen van moslims overgeleverd. Ook in Pakistan en alle isl. landen. Helaas worden christenen daar door de kerk en de samenleving alhier niet van bewust gemaakt. Zand in de ogen verstrooid. Anders zou de kerk een andere richting gaan. Misschien is het de eindtijd die aan het komen is. Alleen op de Heer dient ons vertrouwen en hoop gericht te zijn. Zalig zij die om Mijn-naam worden vervolgd, zij zullen de hemel erven.

 9. Ik denk dat veel gelovigen , van allerlei godsdiensten niet in staat zijn , om op een evenwaardige en correcte manier over hun geloof te communiceren . Hier haken veel af, dat is de niet de slimste manier, denk ik, misschien wel de gemakkelijkste.
  Hoe kunnen ze dan communiceren met radicale mensen, niet gemakkelijk.
  Daarbij , als ge iets toont waarbij enkel leerlingen van de klas moeten buiten gaan, dan weet je dat daar
  strubbels van gaan komen. Eerst nadenken…..
  Milla

 10. In de “Nuova Bussola Quotidiana” verscheen een belangrijk artikel, waarover in de media en de Kerk het grootste stilzwijgen werd bewaard: het buitengewone profetische visioen van de Heilige Johannes-Paulus II van maart 1993, dat pas op 22 oktober 2017 door een persoonlijke vriend van de Paus, Mgr Mauro Longhi van de Prelatuur van het Opus Dei, werd bekendgemaakt.

  Dat deed hij in het ‘Kluizenaarsverblijf van de heilige Petrus en Paulus’ bij Bienno. In dat visioen voorspelde de Paus dat de Islam Europa zal overspoelen. Dit is een wel zeer onwelgevallige boodschap voor de Westerse elite alsook de linksradicale Bergoglio die de komst van miljoenen moslimmigranten juist verwelkomt en aanmoedigt.

  Mgr Longhi werd als priester enorm gewaardeerd, zowel door Johannes-Paulus II als door Benedictus XVI, zodanig zelfs dat hij in 1997 lid werd van het Vaticaanse dicasterie van de Congregatie van de Clerus. Tijdens talrijke ontmoetingen en gesprekken met Johannes-Paulus II, maakte Mgr Longhi kennis met de persoonlijke kant van Karol Wojtyla, zoals de Paus destijds heette. Weinigen wisten van de mystieke kant van de Paus, die zich geregeld terugtrok in de kluizenaarshut bij Bienno, een plaats in de Abruzzen. Daar kruiste Mgr Longhi ‘s nachts dikwijls Karol Wojtyla, geknield op de harde houten banken voor het tabernakel. De bewoners van het huis in de Abruzzen hoorden daarbij dikwijls hoe de Paus, soms in heftige bewoordingen, een dialoog voerde met de Heer en met de Allerheiligste Maagd Maria, zijn geliefde moeder.

  Tijdens een bergwandeling openbaarde Johannes Paulus zijn visioen aan Longhi. Ineens veranderde de toon en de stem van Karl Wojtyla en maakte hij mij deelgenoot aan een van zijn nachtelijke visioenen. Hij zei: “Herinner de kerk in het derde millennium hieraan: Ik zie de Kerk die een dodelijke wonde heeft opgelopen, dieper en pijnlijker dan deze van dit millenium” – waarin hij doelde op de wonden van het communisme en het nazisme. “Deze wonde heet islamisme. Ze zullen Europa overspoelen. Ik heb de horden zien trekken uit west naar het oost”, en hij beschreef mij in detail de landen: uit Marokko tot Libië, langs Egypte, en zo verder naar het oosten. De Heilige Vader voegde daar nog aan toe: “Europa zal nog slechts een kelder zijn met oude relieken, in het halfduister, spinnewebben, familieherinneringen. Jullie, de Kerk van het derde millenium, zult deze invasie moeten tegenhouden, maar niet met wapens. Wapens zullen niet volstaan, maar een authentiek beleefd geloof.”

  Ook onze Limburgse offerziel, gestigmatiseerde, heeft met 10 keer verteld over de stroom van vluchtelingen, … Islamieten. We zullen nog veel weeskindjes van de Islam in huis moeten opnemen.
  Verder vertelt ze :”We gaan een tijd tegemoet dat de levenden de doden zullen benijden. De taferelen zullen nog groter en erger zijn dan die van de holocaust. Er zullen meer slachtoffers vallen dan WOI en WOII tezamen. Mocht ik vandaag komen te sterven, dan zou ik blij zijn dat ik het niet zou meemaken wat ik heb mogen aanschouwen!”
  Als de offerziel hierover vertelt, dan komt er een angst over me heen. We wonen immers in een straat waar een asielcentrum is met 650 asielzoekers, allemaal niet-Christeren op een 3-tal uitzonderingen na.

  Toch zal het Christendom zegevieren. Er zal enkel nog een restkerk overblijven. Vermoedelijk zou er maar 1/3de van de wereldbevolking overblijven.

  Zowel Don Bosco als Anna Catharina Emmerick en nog meerdere heiligen zien in hun visioenen dat het Christendom zal overwinnen.

  Valse profetieën zoals MDM (Mary Divine Mercy) noem ik al even gevaarlijk als de Islam. Die laatste restkerk moet ook nog vernietigd worden

 11. Ik ben christen en ik leef in een van oorsprong christelijk land. Ik zal me nooit of nooit neerleggen bij de
  islamisering van ons land . En daar heb ik veel voor over . Alle ellende komt van de islam.

 12. De Zwitsers hebben het beter begrepen. Juist omdat de islam een veroveringsgodsdienst is en de minaretten daar het symbool van zijn, werd na een referendum het bouwen van minaretten verboden; Moskees kunnen nog wel; Zoiets zou men best ook in Nederland en Belgiê doen; Trouwens, wij hebben vrijheid van godsdienst in onze grondwet. Meer en meer begin ik er aan te twijfelen of dat niet moet herzien worden, in de zin dat er alleen vrijheid van godsdienst kan zijn op basis van wederkerigheid; Zolang kristenen gediscrimineerd (en erger) worden in islamlanden krijgt de Islam bij ons geen voordeel van vrijheid van godsdienst. Nog iets . Wie kent er het Verdrag van Cairo? dat is een verdrag waarin 45 islamlanden de religieuze wet boven de mensenrechten in het UNO verdrag stellen; dat laat hen van alles toe wat niet deugt. Dat verdrag wordt systematisch verzwegen.

 13. Aan.. @ Marie-Elisabeth …{19 oktober 2020 om 09:48}…

  Vind je het volgende niet wat “eigenaardig” ..▪︎ De bewoners van het huis in de Abruzzen hoorden daarbij dikwijls hoe de Paus, soms in •[heftige bewoordingen]•, een [dialoog] voerde met de Heer [en met] de Allerheiligste Maagd Maria, zijn geliefde moeder.▪︎…raar toch ?!! Mij stoot het in ieder geval af.. en dat is dus geen oordeel

  Dat de legers van de islam Zuid Europa binnenvallen is bekend middels profetieën..al zo’n +/- 45 jaar geleden wist mij op het werk een jonge Turk al de vertellen dat zij volgens hun profetieën Europa zouden binnenvallen ..en toen ik hem de uitkomst van onze profetieën vertelde, werden zijn ogen woedend.. terwijl hij als zachtaardige mens overkwam.

  Was de paus onder druk gezet om de koran te kussen of was het zijn eigen initiatief, dat is de vraag. En dan nog de bekende heidense rituelen toelaten in zijn aanwezigheid..in de tempel Gods.. het kan best dat hij daar ook in is gedwongen.. maar dat het aanstoot aan de gelovigen heeft gegeven en zelfs op dit moment als ik dit schrijf ..staat buiten kijf.

 14. @@@

  Op de site: restkerk.net ..het volgende bericht: ●Politie arresteert priester in Polen; priester uit Wales gaat ‘liever naar de cel’ dan zijn gelovigen nog de sacramenten te ontzeggen●

  Verraad en nog eens verraad .. De leiders uit Polen zijn niet te vertrouwen..ook Urban uit Hongarije NIET.. Openb.17:13-14.. alle landen van de wereld staan onder de knoet van de synagoge van satan.. in afwachting van de verschijning van de valse profeet maitreya en vazallen.

  Hij gaf met het volgende een juist en pienter antwoord…. Woźnicki wees naar de gemaskerde gezichten van de politiemannen, en besloot dat er {{“schurken”}} waren binnengedrongen in zijn kamer. Uiteindelijk werd de priester en de misdienaar door de politie weggedragen, terwijl de gelovigen aan het wenen waren.. en wij met hen. Dat De leiders van Polen zich diep schamen voor dit verraad ..als katholiek land.

 15. De hoop voor de wereld ligt in de handen van de wederkomst, we zien de tekenen overal.. Wanneer dat is, is een andere zaak maar hopelijk binnenkort, de tekenen : oorlogsgeruchten, aardbevingen, pandemieën, hongersnoden, pollutie, enz…. de aarde kan het niet meer dragen en voor de dieren is het een ramp.

 16. Veroon, U schrijft dat de Kerk zwijgt over christenvervolging. U volgt blijkbaar alleen rechts-^populistische media die daar inderdaad geen melding van maken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht