De 522 zalige martelaren van de Spaanse burgeroorlog

Op dertien october vierden wij het feest van de 522 zalige martelaren van de Spaanse burgeroorlog.

Nu in Spanje de haat tegen de Katholieke Kerk alsmaar toeneemt, is het zinvol even stil te staan bij het getuigenis van deze 522 moedige getuigen van hun geloof in de jaren dertig van vorige eeuw.

In deze verschrikkelijke periode van Kerkvervolging in Spanje, die reeds begint in Asturië in 1934 en slechts zal eindigen na de nederlaag van de Republikeinen in 1939, werden vele priesters en religieuzen vermoord alleen omdat zij tot de Kerk behoorden. Het martelaarschap van de mannen en vrouwen van de Katholieke Actie en van andere godsdienstige bewegingen heeft dezelfde grondslag: de haat tegen al wie uitkwam voor zijn katholieke geloof. Geen enkele van deze martelaren was betrokken bij enige politieke of ideologische strijd.

Op zondag 13 october 2013 heeft kardinaal Angelo Amato, prefect van de congregatie voor de heiligverklaringen, vijfhonderd tweeëntwintig nieuwe martelaren zalig verklaard tijdens een mis opgedragen te Tarragona, in Catalonië. Het Catalonië, waarmee bepaalde Vlamingen zo verwant denken te zijn, was tijdens de Spaanse burgeroorlog in handen van communisten en anarchisten; het was een van de gebieden waar de godsdienstvervolging het felst was…Deze uitzonderlijke ceremonie werd bijgewoond door talloze priesters, religieuzen, familieleden van de slachtoffers , in totaal zo’n 25.000  aanwezigen.

Onder de martelaren, drie bisschoppen, 97 priesters, 412 religieuzen en 7 leken uit verschillende Spaanse bisdommen. De meesten werden tussen 1936 en 1939 gedood door de republikeinse troepen of door para-militaire brigades. Zeven onder hen waren buitenlanders: drie Fransen, een Cubaan, een Colombiaan, een Filippijn en een Portugees.

Laten wij de Heer loven voor hun moedige getuigenis en vragen wij Hem, door hun tussenkomst, de wereld te verlossen van alle geweld”, dat was de boodschap van Paus Franciscus na het Angelus. Tijdens de ceremonie werd ook een video-boodschap van de Paus uitgezonden, waarin hij aan de nieuwe martelaren vraagt om hun voorspraak , opdat wij geen christenen ” zonder ruggegraat ” zouden zijn , maar , zoals zij, ” christenen tot het einde”.

Auteur:Veroon ter Zee

77 commentaren op “De 522 zalige martelaren van de Spaanse burgeroorlog

 1. Veroon ter Zee, goed dat je deze, toch vrij onbekende, kwestie van 522 martelaren voor het Geloof
  op dit forum onder de aandacht brengt.
  Goed ook dat de Kerk en onze Paus hierbij stil staan en aandacht voor vragen.
  Wij kunnen niet voldoende aandacht vragen voor, en aandacht geven aan, de gruweldaden begaan jegens onze medemensen.
  Maar wanneer wij geloven dat elk mensenleven door God is geschapen dan is, dan mogen wij ons niet beperken tot de namen van deze 522 door communisten omgebrachte martelaren.

  Wij zouden God, de heiligen en ook deze zaligen tekort doen als we niet ook stil staan bij de vele honderdduizenden naamlozen die slachtoffer werden, en tot op de dag van vandaag worden, van welk ander “isme” dan ook.

  Want zodra communISME, socialISME, populISME, fascISME, nazISME, salafISME liberalISME nationaISME welk ISME dan ook, de totale macht krijgt, gaat dit helaas altijd ten koste van de voor het merendeel onschuldige minderheid.

  Wij zijn het aan God, onze medemens, ons voorgeslacht en onze nakomelingen verplicht elk onrecht te benoemen en te doen stoppen.

  De daden van het fascistische Francoregime, als reactie op o.a. deze wandaad doet aan gruwelijkheid niet onder voor de gruwelen van de communisten en republikeinen.

  Al zou je verwachten dat een Rooms Katholiek verwachten dat deze weet dat dat: : Oog om oog tand om tand” niet is wat Chrsitus ons heeft voorgeleefd.

 2. @@@@@
  Van deze paus moeten we het van hebben ..die zo lieflijk is om zoveel mogelijk vluchtelingen naar Europa wenst te halen ……die ons straks het strot doorsnijden ..vooral de gutmenschen want voor verraders hebben die mohammedjes geen respect.

  Profetie !!!!! ● van de ongeveer 70 miljoen Fransen blijven er ongeveer 17 miljoen van over●
  17 miljoen blijven er over van kosmische rampen, natuurlijk rampen etc. ..én niet vergeten de slachtpartijen van de is-lam in [vooral] Zuid Europa.
  Dank je wel lieve deugpaus..Franciscus.. smeerlap illuminati-vrijmetselaar en toekomstige partner van Judas. Ook bedankt al die andere -nuttige idiote- deugmensen van overal in Europa en elders.

 3. Het spijt me, beste Theo J., maar U laat zich weer kennen als de correcte, wakende deugmens met desinformatie over de Spaanse burgeroorlog, zoals we dat gewend zijn in de grote media en in de geschiedenis boeken. De vrijmetselarij houdt U in de schaduw, terwijl zij de motor is van al het onheil in de wereld. Dat is niet toevallig, of onwetendheid. Generaal Franco was een held, die na 4 jaar ellende, ingreep in de Spaanse burgeroorlog om de terreur en de kerkvervolging te stoppen. Een degelijk scribent op dit voortreffelijke katholieke Forum, heeft U al eerder aangeduid als een vrijmetselaar. Uit uw ongewoon haastige, en onjuiste reactie hierboven, ongetwijfeld om de waarheid te maskeren, stapelt U extra aanwijzingen, er bovenop. De communisten hebben weliswaar met wapenleveranties, geld en mankracht van Stalin, grote invloed gehad, maar zij waren niet de initiatief nemers, noch waren zij leidend, of waren zij de architecten van de burgeroorlog en de kerkvervolging. Het initiatief kwam van de Spaanse en internationale vrijmetselarij, en de gelieerde sektes van anarchisten en atheïsten. De Spaanse communisten vormden een groep apart, een grote, besloten “cel”, zoals toen in alle landen met een communistische partij, en daarna. Ongetwijfeld waren er velen, tevens lid van de vrijmetselarij, zoals in alle westerse en niet-westerse landen, zeker in die tijd. Ondanks de schijn, vrijmetselarij = communisme, onder welk etiket dan ook, groen, griep, klimaat, libertair, liberaal, socialistisch, enz.. Zij is intrinsiek deel van Satan’s Synagoge (Ap. 2,9 ; 3,9).
  Na de executie van de katholieke parlementariër en oppositie leider, Sotelo, op 13 Juli 1936, op een kerkhof in Madrid, kwam het katholiek Spanje in actie. Een week later kwam het leger in Marokko, Navarra en Castillië, in opstand tegen de regering van terroristen. Generaal Franco vloog met 2 collega’s van de Canarische eilanden naar Marokko, om zich aan het hoofd te stellen van de nationalistische troepen. Later in het jaar, op 31 December 1936, in de krant Diario de Noticias, stelde generaal Franco, de internationale vrijmetselarij verantwoordelijk voor de anarchie en de ondergang van Spanje. Hij heeft veel later een boek geschreven over de sekte : “Maçonneria”. Dat is in geen bibliotheek terug te vinden, noch is er een heruitgave beschikbaar.
  De Spaanse vrijmetselarij bevestigde Franco’s stellingname door in Oktober 1936, te verklaren dat zij met het Volksfront is, dat zij naast de legale regering staat en zich keert tegen het “fascisme”. Zij heeft dat ook gedaan in eigen maçonnieke publicaties, maar werd op de vingers getikt, door loges in het buitenland, om vooral discreet te blijven en niet uit de schaduw te treden. De Portugese parlementariër José Cabral heeft, in 1935, bij wet de vrijmetselarij in Portugal kunnen verbieden. In Januari 1937, stelde hij voor de wet te versterken gezien de band van de vrijmetselarij met het communisme. Onder invloed van de gebeurtenissen in Spanje, werd zijn voorstel aangenomen. De Spaanse bisschoppen hebben op 1 Juli 1937, een brief gepubliceerd over de burgeroorlog. Zij betreuren de grote internationale desinformatie campagne, over wat er werkelijk gebeurde in Spanje, in de jaren 1930, voorafgaand aan de burgeroorlog. Zij wijten de strijd aan de antiklerikale en internationale geheime netwerken (van de vrijmetselarij), binnen en buiten Spanje. Spanje is de proeftuin voor politieke experimenten. De bisschoppen benadrukken dat zij de oorlog niet gewild hebben, noch gezocht. Buitenlandse aantijgingen werpen zij van zich af. De verantwoordelijkheid leggen zij bij de Spaanse regering die vanaf 1931, het land van haar karakter en van haar geschiedenis hebben beroofd. De rechten van God werden opgeheven en de Kerk werd vervolgd. De Atheïstische Liga verordonneerde alle kerkelijke gebouwen te gebruiken als winkel, magazijn of bad inrichting. De laïcistische grondwet van 1931, moest alles vernietigen dat naar God verwees. Dit leidde tot 411 vernietigde kerken en 3000 politieke aanslagen op de openbare orde. Gestaafd met bewijzen toonden de bisschoppen aan, dat het om een marxistische revolutie ging, teneinde overal in het land geestelijken, conservatieven en katholieken te vermoorden, industrieën te collectiviseren en om het communisme in het zadel te helpen. Spanje had de keus ofwel ten onder te gaan in een communistische dictatuur, of met een enorme krachtinspanning zich te ontdoen van een afschrikwekkende vijand van de Spaanse samenleving. Dat is generaal Franco gelukt, hij papte niet aan met communisten, zoals vele regeringsleiders van zijn tijd, maar hij slachtte het communistische varken. De bisschoppen wezen in 1937, op de steun van het volk voor de contra revolutionaire strijd van de militairen.

  1. Nabrander.
   De aantallen slachtoffers en vernietigingen aan het eind van de burgeroorlog waren ongekend in Spanje, dat buiten de Eerste Wereldoorlog heeft kunnen blijven. Te betreuren waren in totaal, geschat, 300.000 vermoorde burger slachtoffers, 6000 vermoorde priesters, en 20.000 vernietigde of volledig geplunderde kerken en kloosters. In Madrid dat in handen was van de revolutionaire Republikeinse regering, vielen in de eerste 3 maanden van de oorlog, 22.000 vermoorde slachtoffers, priesters, nonnen, mannen, vrouwen. De meesten van hen werden verschrikkelijk gemarteld, levend geamputeerd, de ogen uitgestoken, tongen uitgerukt, levend verbrand of begraven. De bisschoppen spraken in 1937 (1/07), over een barbaarse revolutie. Onder de vlag van de communistische internationale, en met de leus, “leve Rusland”, (toen van Stalin), werd er vernield en brand gesticht. Alle sacrale voorwerpen, schilderijen, beelden, kelken en monstransen die de communisten in handen vielen werden vernietigd. Soms moesten priesters dit zelf doen. Vele kunstvoorwerpen hebben de revolutie niet overleefd. De revolutie, aangestoken en georganiseerd door de Spaanse en internationale vrijmetselarij, was vooral diabolisch en antichristelijk. Tegen deze achtergrond waren de nationalisten militairen en milities, een teken van hoop voor heel Spanje. Zij herstelden de maatschappelijke orde in gebieden onder hun gezag. Daarbuiten, in Madrid en overig Spanje heerste anarchie honger en ellende

   1. Jules dat jij Franco een held noemt en dat Jo een icoon met de fascistengroet plaatst verbaasd me niet. Tenslotte is de grens tussen conservatief Katholiek en extreem rechts , zo deze grens al bestaat, flinterdun.

    Waarom je vermeld dat Spanje buiten de Eerste Wereldoorlog is gebleven is mij een raadsel.
    Of bedoel je daarmee te zeggen: Voordat de Tweede Wereldoorlog begon heeft Franco, zijn politieke geestverwant Adolf Hitler in Guernica laten oefenen in het bombarderen van steden met onschuldige burgers?

    Jules, de getallen van slachtoffers van de burgeroorlog die jij noemt en de wijze waarop deze zijn omgebracht laten zien hoe gruwelijk deze burgeroorlog is geweest.

    Maar waarom vermeld je niet dat jouw held Franco de burgeroorlog is begonnen, omdat hij het oneens was met de zittende regering. Net als Antonio Tejero in 1981 probeerde maar wiens opstand echter snel in de kiem gesmoord werd?

    Waarom vermeld je niet dat Franco Spaanse Burgeroorlog pas in april 1948 officieel voor beëindigd verklaarde, ook al had hij in 1939 de militaire overwinning al behaald?

    Is dat soms omdat je niet gezegd wil hebben dat jouw held, gebruik makend van de staat van oorlog, negen jaar zonder grote juridische problemen zijn bloeddorstige repressie kon voortzetten?
    Na zijn overwinning in 1939 tot zijn dood in 1975 doorging met een nietsontziende en omvangrijke terreur,
    Uit verschillende recente studies is dit gebleken, waaronder dat van de Britse historicus Paul Preston, alom gewaardeerd als de meest gezaghebbende kenner van het 20ste-eeuwse Spanje.

    De conclusie moet luiden dat de repressie en terreur die Franco en zijn metgezellen in de periode vanaf het begin van de Spaanse Burgeroorlog (juli 1936) tot omstreeks 1950 uitoefenden, met massamoorden, vervolging, indoctrinatie en hongersnoden, de vergelijking met de stalinistische Sovjet-Unie, Hitler-Duitsland en het China van de Culturele Revolutie kan doorstaan.

    Zoals ik al eerder zei: Het is goed dat wij de slachtoffers van deze gruwelijke burgeroorlog niet vergeten. Maar dat geldt dan wat mij betreft wel voor alle slachtoffers.
    Jules, ook die mensen waarvan jouw held Franco vond dat deze “ minder dan stront” waren.
    En daarom zijn leger en politie opdracht gaf ze dienovereenkomstig te behandelen.

 4. @@@

  Heil 🙋‍♂️ Mark Rutte en Hugo de Jonge, onze grote leiders in Nederland ..die ook zoveel mensen wil redden en tevens meer dan 30.000 ongeborenen opoffert voor het geluk en goede leven van hun moeders ..heil Markske.🤑😷 ook heil voor onze koning en de handtekening van zijn deugmoeder..daarvoor.

 5. P.s. vorige reactie…30.000 mensen ieder jaar.. heden meer dan 1 miljoen (sinds de wet) opgeofferde Nederlanders ..gesanctioneerd 👹 bij wet ..getekend bij de gratie Gods 😡
  [Tekort] aan Nederlanders aangevuld met “vluchtelingen”.
  Wat een land van deugden toch allemaal.

 6. Zolang deze site @Jo toelaat om zijn waanideeën te spuien, zal ik mij terugtrekken,
  Deze site is niet (meer) Rooms Katholiek.
  Het erge vind ik, dat @Jules van Rooyen hem ook nog ondersteunt en serieus neemt, terwijl het óverduidelijk is, dat @Jo psychologische hulp nodig heeft.
  @Jules van Rooyen vergeet totaal, dat ook ‘n gek (hiermee bedoel ik ‘n geestelijk ziek persoon) nog redelijke hersens heeft (zij het met enige sterke kronkels).

  @Jules van Rooyen, U neemt ‘n zware verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid geldt zowel inzake @Jo als inzake deze site.

 7. Aan @Theo Janssen..

  Markske Rutte verdient de Hitlergroet ..als je als premier het volk overlevert aan de wereldregering.. met aan zijn raadgever en massamoordenaar Bill Gates.
  Hitler misbruikte het volk ..als zijn slaven ..en tot zijn doel en dat was ook de toekomstige wereldregering.
  Ofschoon Hitler de vrijmetselarij bestreed was hij zelf ook vrijmetselaar ..en diende hij met Stalin in een samen[zwering] het gezamenlijk belang van de satanische illuminati-vrijmetselarij..zie de site van henrymakow.com

  Hitler diende evengoed de wereldregering met zijn toekomstige koning antichrist.
  Onder Rutte gebeurde het volgende:: ▪︎ VOORBEELD ..Huisarts Rob Elens: “Corona mag blijkbaar niet genezen, want iedereen moet aan de vaccins.”YouTube · Blue Tiger Studio 7 mei 2020▪︎
  Onder zijn leiding werden medicijnen aan patiënten geweigerd.. en misleid de media onder zijn leiding het volk ..deed Hitler ook.. ook daarin verdient hij de Hitlergroet.

  Onder Rutte’s leiding worden ieder jaar MEER dan 30.000 ongeboren Nederlanders afgeslacht als minder dan dieren en waar isis nog wat van kon leren.. en dit onder de “gratie Gods”..ook de ex koningin is schuldig door het ondertekenen.. de koning doet niets om dit te herzien..dus verantwoordelijk. Het betreft massamoord en genocide op het Nederlandse volk… Ook de Duitse Merkel verdient de Hitlergroet ook Macron en waarschijnlijk alle wereldleiders..Openb.17:13
  Enz. Enz. Enz.

  De context voor de Hitlergroet is dus duidelijk..daarom de vrijmoedigheid om het op de mensheid haters toe te passen ..deze zijn het uitschot een schande van de mensheid..door hun eigen daden van verraad.

 8. @@@P.Derks..

  Ik wil je graag met je eigen woorden tegemoet komen toen je het over homoseksuelen had en het ▪︎in hun stront roeren▪︎ .. toen reageerde waarschijnlijk niemand vanwege plaatsvervangende schaamte.. en nu je blijft hangen in een roes van een wellicht bezeten conditioneerde herhalings modus ..roep ik je dan ook op wat bescheidener te zijn in je (ongenuanceerde) taalgebruik en verdacht makingen.

 9. @@@ P.Derks..

  Je veronderstelt dat het voor deze site een enorme aderlating zal zijn als jij niet meer zal reageren.
  ..Van een waan gesproken.
  Ook ik doe de redactie een voorstel … ban ons beide van deze site. 😇

 10. @@@—

  BETREFFENDE…onze lieve hartelijk Hitler vriendje …lees het op xandernieuws.net
  Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur… hij levert de katholieken en de rest van de mensheid over de valse profeet maitreya en via hem aan de antichrist …wie kan deze verrader des verraders nog als zijne “heiligheid”👹 zien …

 11. Ondanks de hinderlijk storende ruis hierboven van een enkeling, die moeite heeft maat te houden, mijn reactie op Theo J. bezwaar tekst, hierboven, 16/10, 15.48u..
  Uw commentaar, beste Theo J., vanuit links-liberaal-maçonnieke hoek, is alom bekend. Meer dan een halve eeuw hersenspoeling door de grote media en de geschiedenis boeken, weten de meesten niet beter. Daarom gebruik ik enkel katholieke bronnen. Geestelijken blijken met de tijd, de beste en betrouwbaarste bronnen leveranciers, over de echte geschiedenis. Dus kom niet aan met broodschrijvers van de linkse kerk. Nu er meer perspectief gegroeid is de afgelopen decennia, sinds het instorten van de Berlijnse Muur, is uw invalshoek niet meer houdbaar en compleet achterhaald. Uw referte van de historicus Paul Preston, is niet meer geloofwaardig. Deze historicus en brood schrijver, afstammend uit een ouderwets socialistisch-communistisch milieu, is berucht als pleitbezorger van de “Junta Democratica”, bestaande uit vrijmetselaars, socialisten, communisten en anarchisten. Werkzaam op de omstreden London School of Economics, die het Wereld socialisme (van mega bedrijven en technocraten) preekt voor de NWO, is hij ongetwijfeld lid van een Londense loge. Verdere kritiek op zijn leugenachtige, mentale instelling is overbodig. We zijn hem en zijn medestanders, spuugzat.
  Uw vraag naar de WO I omstandigheden : dit was enkel bedoeld om aan te geven dat Spanje, sinds Napoleon, geen oorlog op zijn grondgebied gekend heeft, in tegenstelling tot bv. Frankrijk. Dus kwam de klap van de burgeroorlog, extra hard aan. Ook Italië was zwaar getroffen, door de schurk, vrijmetselaar en beroeps terrorist Garibaldi. Hij stond in dienst van de .:. Carbonari en was de aanjager van de Italiaanse burgeroorlog (+/-1870), betaald door Londense Talmud baronnen bankiers en gesteund door de Royal Navy uit die tijd. Spanje was de uitzondering in het door maçonnieke oorlogen geplaagde 19de eeuwse Europa. Nu mijn belangrijkste punt.
  In tegenstelling tot Franco’s tijdgenoten als De Gaulle, Adenauer, of een generatie later bondskanselier Helmuth Kohl (Hennoch Kohn), begreep generaal Franco dat het niet voldoende is om enkel een oorlog tegen communisten/marxisten, anarchisten en vrijmetselaars, te winnen. Hij begreep ook dat na zo’n vreselijke oorlog, niet alleen recht gedaan moet worden aan de waarheid, maar ook aan gerechtigheid. Als geen ander begreep hij dat “thee drinken met de vijand” geen zin heeft , dat vergelding niet uit kan blijven, en tenslotte, dat iedere wortel van communisten/marxisten en medestanders, na de overwinning, moet worden uitgerukt. Hij begreep ook, dat hooggeplaatste politiek verantwoordelijken en leidinggevenden, ter verantwoording moesten worden geroepen en gestraft. Dat de doodstraf bij zoveel dood en verderf, een rol heeft. En zelfs dat na de oorlog (1939), om de nationale, sociale cohesie weer op te kunnen bouwen, de rol van de Kerk van altijd, van eminent belang is. Dat was zijn genie, en daarom nam de uitzuivering van de Spaanse maatschappij jaren in beslag, met volle gevangenissen en kampen. Franco heeft niets van doen gehad met de communisten die U opsomt, Theo J., integendeel hij is de enige geweest die communisten bestreed. In het Westen was “vreedzame coëxistentie” met communisten, het parool. In de V2 NOM kerk van J XXIII en P VI, was het de Ost-Politik, een schande. U verkoopt nonsens in de op één na laatste alinea. U loopt een generatie achter. En dan heeft Franco die uitzuivering nog snel gedaan ook. In Polen neemt dat proces van uitzuivering van het communisme, meer dan 30 jr. in beslag. Hongarije en Slowakije deden dat sneller. Helaas heeft Duitsland dat nagelaten, geen partijleider of Vopo, noch een KGB/Stasi agent is gefusilleerd of gevangen gezet. Integendeel, het werd “thee drinken” na de val van de Muur, en de jodin vrijmetselaar Merkel heeft met die achtergrond, zelfs carrière kunnen maken, dank zij Kohl. Deze werd, met zijn joodse roots, ongetwijfeld .:. gechanteerd. Het resultaat is dat ex-DDR trawanten communisten, op sleutelposten geplaatst zijn en dat Duitsland omgebouwd wordt tot een 2de DDR staat. Generaal Franco was een uitzondering in Europa en in het Westen in het algemeen. De enige die het belang van het Spaanse volk en zijn beschaving, verdedigde. De enige die strijd leverde tegen het communistische varken, tegen de B’nai B’rith aangestuurde vrijmetselaar loges, en de City/Wallstreet Talmud baronnen. Deze Synagoge van satan (Ap.2:9, 3:9) overheerst ons al twee eeuwen lang, twee eeuwen van onophoudelijke crises, revoluties en oorlogen. Zij is ook de oorzaak van meer dan een halve eeuw kerkelijk verval, sinds dat vervloekte V2 concilie van 1965. Wij burgers staan weerloos en machteloos. Wij zijn toeschouwers van de eigen ondergang.

  1. Opmerkelijk.. Iemand die zegt de media niet te vertrouwen en dat die media de lezer/luisteraar hersenspoelt, en dan zelf zegt ik gebruik alleen katholieke bronnen….Dat lijken me nu ook geen objectieve bronnen.
   Zoals zo vaak rechtvaardigt van Rooijen laakbaar (zacht uitgedrukt) door (in zijn ogen) goede katholieken met de verwijzing dat anderen ook of zelfs nog slechter zijn. Voor de vele doden onder het Franco regime geldt dan dat het een heilige oorlog is omdat daarvoor vele katholieken gestorven zijn.
   Zo gebeurd dat ook met de misstanden gepleegd door geestelijken…

   Opmerkelijk!

   1. Ja Juuls, dat is inderdaad opmerkelijk.
    Gisteren hoorden we in het Evangelie dat Jezus ons de opdracht gaf:
    “Geef aan de Keizer wat de Keizer toekomt, en aan God wat God toekomt”.

    Maar dat geldt kennelijk niet voor “goede” Katholieken zoals Franco .
    Zowel in 1931, als in 1936, was er in Spanje door de burgerlijke overheid een rechtmatig besluit genomen. De verkiezingen in 1936 waren rechtmatig en zonder incidenten verlopen.
    Maar Franco wenste de “keizer” niet te geven wat hem toekwam, ging zelf voor God spelen en joeg direct of indirect, tienduizenden over de kling.

    Precies zoals nu de Moslim fundamentalisten doen: ( Wij erkennen jullie staatsvorm niet) en zoals Trump nu in Amerika dreigt:
    “Ik weet niet of ik de verkiezingsuitslag accepteer en bij verlies het Witte Huis verlaat”.
    en ik lees zojuist dat trump vind dat Joe Biden en zijn familie opgesloten moeten worden.

 12. @Jo
  Uw belabberd innerlijk uit zich nadrukkelijk in Uw onnavolgbare reacties, waarmee U ánderen lastig confronteert. Daar wil niet meer geconfronteerd worden. Het verscheurt mij innerlijk en het doet mij écht pijn om Uw reacties te lezen.

  Ik acht het anti-katholiek van de redactie om niet te beschermen tegen U Uzelf.

 13. correctie:
  @Jo
  Uw belabberd innerlijk uit zich nadrukkelijk in Uw onnavolgbare reacties, waarmee U ánderen lastig confronteert. Daar wil niet meer mee geconfronteerd worden. Het verscheurt mij innerlijk en het doet mij écht pijn om Uw reacties te lezen.

  Ik acht het anti-katholiek van de redactie om niet te beschermen tegen U Uzelf.

 14. Jules van Rooyen, dat jij op dit forum een en andermaal de loftrompet mag steken op een fascistische dictator is de verantwoordelijkheid van de moderator.
  Maar omdat jou “bruine” bagger onder het mom van “een Katholiek” standpunt mag blijven staan, rest mij als Rooms Katholiek, niets anders dan hier ook de andere kant van jouw “gouden medaille” te vermelden.

  Jules, Franco is in mijn ogen, en daarin ben ik niet de enige, niets anders dan een meedogenloze Fascistische dictator, met veel bloed aan zijn handen.

  Het staat je vrij om elk onderzoek waaruit Franco niet als een held naar voren komt verdacht te maken. Maar in je betoog roem jijzelf juist zijn meedogenloosheid als een “geniale”eigenschap.

  Volgens jou is mijn beeld van Franco een gevolg van meer dan een halve eeuw hersenspoeling door de grote media en de geschiedenis boeken. Daarom zeg je, gebruik jij enkel katholieke bronnen:
  “Geestelijken blijken met de tijd, de beste en betrouwbaarste bronnen leveranciers, over de echte geschiedenis”.

  Maar Jules dan moet je voor de volledigheid ook vermelden dat documenten als Nostra Aetate, Dignitatis Humanae, Fratelli Tutti, Laudato Si, Rerum Rovarum, ja zelfs de Kathechismus van de RKK zoals ons die vandaag wordt voorgehouden volgens JOU geen katholieke bronnen zijn. terwijl ze wel degelijk tot de Leer der RKK behoren.

  Maar vanuit jouw standpunt begrijpelijk, want binnen het fascisme is elk begrip, laat staan sympathie voor een andere mening, verraad aan de zaak.

  Jules hoe verderfelijk ik het fascisme ook vind, jij hebt het volste recht om alleen het eigen gelijk als juist te erkennen. Jij mag binne de grenzen van de wet, elke andere mening of standpunt bestrijden. Ook jouw adoratie voor Generaal Franco is legitiem.
  Jij mag vinden dat Franco een held is omdat hij de enige was die het belang van het Spaanse volk en zijn beschaving, verdedigde.
  Dat hij dat deed door o.a. zo’n 200 officieren die loyaal bleven aan de Republiek, en niet meededen aan de door hem begonnen staatsgreep, waaronder zijn neef, zonder vorm van proces te executeren was in zijn (en waarschijnlijk jouw ogen) een onvermijdelijke noodzaak.

  Dat Franco, hoewel zijn staatsgreep slaagde met een overwinning in de burgeroorlog, in de decennia erna een terreurbeleid voerde, met een vervolging van iedereen die ook maar iets te maken zou kunnen hebben gehad met liberale of socialistische partijen en/of ideologieën. Waardoor tien*- tot honderdduizenden*, zonder of door middel van een summier proces, ter dood veroordeeld en geëxecuteerd zijn, is vanuit een fascistisch standpunt logisch.

  *Het aantal vermoordde tegenstanders van Franco is niet met zekerheid vast te stellen omdat deze lichamen in de ogen van jouw held minder waren dan stront en als vuilnis in ontelbare massagraven zijn gedumpt.

  Jules van Rooyen, jouw postume verwijt aan De Gaulle, Adenauer en Helmuth Kohl, dat ze niet dezelfde bloeddorst en meedogenloosheid aan de dag gelegd hebben bij de overwinning op hun tegenstanders, maakt duidelijk hoe geweldig jij de Fascistische aanpak van Franco vindt.

  Jij roemt Franco omdat hij vond dat het niet voldoende is om enkel een oorlog tegen communisten/marxisten, anarchisten en vrijmetselaars, te winnen. Jouw held begreep, dat na zo’n vreselijke oorlog, niet alleen recht gedaan moet worden aan de waarheid, maar ook aan gerechtigheid.

  Om Spanje te zuiveren van alle elementen die niet hetzelfde dachten als deze bij de Gratie Gods zelf verklaarde LEIDER VAN SPANJE, heeft hij decennia lang angst, dood en verderf gezaaid, met de wurgpaal onder handbereik, met overvolle gevangenissen en concentratiekampen, voor een ieder die hem niet onvoorwaardelijk gehoorzaamde.

  Wanneer onze democratie, tegenover mensen met jouw sympathieën, dezelfde standaard en methode zou hanteren als jou geniale held, dan verween jij voor lange tijd achter de tralies, of werd op de garotte geplaatst. om je nek te breken.
  En in plaats van een Tridentijnse Requiem, zou jouw door God geschapen lichaam, naamloos in een grote kuil met ongebluste kalk verdwijnen. Of, tijden veranderen, je werd vanuit een vliegtuig in de oceaan gedumpt, zoals collega’s Videla en Pinochet dat later deden.

  Maar Jules, zolang wij niet in een fascistisch land leven, mag jij vinden en verkondigen dat Franco een geniale held is.

 15. AAN de @ enkelingen..

  Het [licht] moet men niet onder de koren-MAAT zetten.

  De oude maataflezing is afgesleten, wazig geworden voor het [zien] van de ogen..en het zien met de ogen van de geest.. ziel.. dat [is te zien] in Zacharias 2:5(1) in de Petr. Can.vertaling.
  Ik sloeg !! mijn ogen op, en zag ! toe. Zie daar was een man ((De ‘Franse’ Monarch)) ..met een MEET-snoer in zijn hand, ik zeide: Waar gaat ge heen? Hij gaf ten antwoord: Ik ga Jeruzalem METEN, om te zien hoe groot zijn breedte en lengte is.

  En zie ! de Engel die tot mij sprak, trad naar voren; maar een andere Engel liep hem tegemoet en sprak tot hem: ga dien JONGE-man (Hebreeën 4:12) ..zeggen dat Jerusalem als een OPEN stad zal zijn om de menigte mensen en de dieren daarbinnen.
  Ikzelf: is de Godsspraak van Jahweh:: zal een muur van VUUR om >hem>>><<<<<

 16. CORRECTIE… ik zie dat mijn reactie niet volledig is overgebracht waarschijnlijk door bepaalde tekens.
  Hier volgend dan [hopelijk] de rest..

  Ikzelf: is de Godsspraak van Jahweh:: zal een muur van VUUR om hem heen zijn, in de NBG-vert. is het –haar– dus Jerusalem begrepen)).. heen zijn en een glorie in zijn midden.

  De exegetische boodschap houdt dan ook in dat we [niet meer] moeten willen synchroniseren met de oude meet-MAAT-snoer in vers 5(1) …….want die MAAT !!! moeten wij dus niet meer vast willen houden; de gehele mensheid toont duidelijk [[de moeite om die MAAT te houden]] ..die oude MAAT vol, vast te houden.. voor iedere enkeling op de wereld in deze antichristelijke tijd.

  Dat Jerusalem een OPEN stad zal zijn..vers 8(4) ..impliceert de wereldverhouding na de Grote Waarschuwing van Garabandal in het 6e zegel [reinigings]oordeel.. en betreft de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde naar Jesaja 65:20…….De nieuwe orde der tijden ..een nieuwe eon.
  Iedere ENKELING zal dan zonder ballast van de oude MAAT…geving in open vrijheid staan tot zijn Om-geving.. in alle vrijheid te resoneren met zijn Om-geving.. de harmonie herstelt naar het beeld van vóór de zondeval.

  Voorbij is dan die { {hinderlijke storende ruis} } ..te vergelijken met die je vroeger kreeg op oude Tv’s als het [contact werd verbroken].

  De [geheimzinnige] en cryptische passage van de ENKELING Jules van Rooyen:: ▪︎de hinderlijk storende ruis hierboven van een enkeling, die moeite heeft maat te houden▪︎ …heb ik met het bovenstaande kunnen {ontsluieren} ..en haar context in Zacharia 2 kunnen ontwaren.

  Zo zie je maar hoe je [op deze site positief] geïnspireerd kunt worden tot bijbelse profetische inzichten, maar het lijkt wel of ik ..op dat gebied.. de enigste bijbels geïnspireerd ENKELING blijkt te zijn .. maar ik moet Jules van Rooyen natuurlijk bedanken dat hij voor mij de aanzet heeft gegeven.

 17. Aan @ Theo Janssen …{18 oktober 2020 om 15:09},

  De volgende link komt van de sola Scriptura christen… De katholieke leek wordt die inhoudelijke exegese niet geleerd.. die blijven “te eenzijdig bij de H.Mis” ..dus niet uitspraak niet mis-bruiken.

  ZO Franco honderdduizenden gevangen had dan hadden die dus een voor een recht op een rechtzaak, dat is logisch ..verder heb ik over Franco mij nog niet geïnformeerd.

  En inderdaad West Duitsland had geen thee moeten drinken met de Oostduitsers.
  Maar misschien waren de sluwe Westduitse vrijmetselaars overeen gekomen dat ze de schuldige Oostduitsers niet zouden berechten.. met inderdaad alle gevolgen van dien.
  In Nederland wordt openlijk gesproken over de rechtelijke vervolging van de huidige schuldige regeren als dat bewezen wordt.. en zo ja dan is dat terecht.. want ook zij hebben het volk niet ontzien.. ondanks dat zij kunnen weten de ze het volk terroriseerden..bewust ..zie Openb.17:13-14.

  En lees die 2 verzen Maar eens goed ..hoe actueel ze nu zijn en in het komende en waar ik eerder al op gewezen heb.. en hun context in de huidige katholieke profetieën en die in het verleden..ook bij de sola Scriptura christen is overeenkomstige informatie te vinden.. ik heb geen vrees om bij andere naar hun overeenkomstige juistheid te onderzoeken.
  Bij deze dan de link.. https://logos.nl/genocide-op-gods-bevel/

 18. Ik verwijs naar geestelijken als de leveranciers van de beste historische bronnen, beste Theo J., dus naar individuen, en niet naar andere grootheden. Of U kunt niet begrijpend lezen, of U bent dermate verblindt geraakt, dat de realiteit U teveel geworden is ? Uw hypocriete links, modernistische deugmensen gespinsel, zijn we spuugzat. Die tijd zijn we voorbij. De kernvraag bij oorlog en vrede is altijd, wie begon, wie startte de vijandelijkheden, wie is de agressor, wie startte de oorlog ? Eenmaal gestart, komt de geest uit de fles !! Dus praat me niet over allerlei details erna, eenmaal in oorlog, gaat het erom, die te winnen. In Spanje ging het om een heilige oorlog, een verdediging oorlog. Generaal Franco was een diepgelovig katholiek, die iedere dag het Heilig Misoffer van altijd, bijwoonde. Als hij die oorlog verloren had, was Spanje in het joods-communistische Sovjet kamp van Stalin getrokken. Was dat misschien uw oplossing ? Lag daar uw voorkeur ? Of is de joodse massamoordenaar Stalin misschien uw held, beste Theo J. ?
  Welnu, de burgeroorlog werd gestart door het aantredende politieke regiem van een regering van vrijmetselaars, anarchisten, atheïsten, socialisten en communisten, in 1931. Deze begon met 3000 aanslagen tegen de openbare orde, de vernietiging van kerkelijke goederen en het vermoorden van katholieke geestelijken, katholieken, en conservatieve burgers. De regering verloor daarmee iedere legitimiteit. Haar gezag was verbeurd. Zij beoogde een communistische Sovjet staat van het gehele Iberische schiereiland. De aanslagen op hun leven en welzijn, hebben de katholieken 5 jr. lang, te verduren gehad, alvorens groepen militairen in opstand kwamen in de zomer van 1936, na de moord op de katholieke oppositie leider in het parlement, Sotello. In de kazernes van Navarra, Castillië, en Spaans Marokko, kwamen de soldaten in opstand. Na 5 jr., was het, genoeg is genoeg ! En daarop kwam generaal Franco in actie. Hij startte de verdediging oorlog van een veruit grotendeels katholiek volk, tegen een gewelddadig maçonniek regiem. De agressor was de regering van 1931, met steun van aanverwante sektes hierboven genoemd, vrijmetselaars, socialisten, communisten, anarchisten en atheïsten. Uit uw commentaar valt op te maken, beste Theo J., dat U met de verdediging van het katholieke Sp. volk en erfgoed, kennelijk geen band heeft. Waarom laat U dat koud ? Mijn vraag, aan welke kant staat U eigenlijk ?

  1. Over verblinden gesproken….. Als er een verblindt is bent u het zelf wel. Helaas kan ik u dan ook niet verwijten dat u het niet ziet. Want ja een blinde verwijten dat hij iets niet ziet zou wel oerdom zijn. U spreekt zelf over het benutten van alleen maar katholieke bronnen. Het zijn uw eigen woorden. Vervolgens komt er weer een tegenvoorbeeld dat anderen nog veeeeel erger waren. Maar dat is het punt hier niet. Als het dan over begrijpen gaat. Dat is iets wat u altijd doet
   wreedheden afzetten tegen andere wreedheden waarmee u lijkt goed te praten wat er gebeurd is. Dat doet u niet alleen met Franco maar ook met Gijssen (al gaat het daar niet echt over levens wreedheden)

 19. Aan @Theo Janssen..

  Ja Theo Janssen.. De opgesomde feiten door “enkeling” Jules van Rooyen doen mijn oren klappen en ik kan dat omdat ik nogal grote oren heb …maar ze passen bij het geheel van van hoofd MAAT 60-61.. als ik je was zou maar stoppen met zeuren ..je maakt je maar belachelijk en je zegt ook nog katholiek te zijn.. Franco zal in het hiernamaals nu weten wat hij goed en niet goed heeft gedaan ..dat is zijn verantwoordelijkheid.

  Ook Hitler had zijn complotpraktijken met Stalin … https://www.henrymakow.com/did_stalin_help_fund_hitler.html
  ..voor een groter doel dan hun zelf.. dat Hitler tegen communisme was was een Farce .. dat laat ons henrymakow.com begrijpen ..uit een tekort aan informatie kan maken dat we op het verkeerde been gezet worden ..in onze conclusies.
  Hopelijk ben je als deugkatholiek -alsnog- ook nog eens vrijmetselaar .. want dan ben je De Weg helmaal kwijt.

 20. CORRECTIE..op mijn vorige reactie.. moet zijn:
  NIET
  Hopelijk ben je als deugkatholiek -alsnog- ook nog eens vrijmetselaar .. want dan ben je De Weg helmaal kwijt.

  1. Jo jij schept er vreugde in en hoopt dus dat mensen de weg kwijt raken.
   En dat moet dan een Katholiek levenshouding verbeelden?

 21. Jules, je zegt aan mijn adres : Uw hypocriete links, modernistische deugmensen gespinsel, zijn we spuugzat. Die tijd zijn we voorbij.
  Jules Ik stel vast dat je bent overgeschakeld op het majesteitelijke meervoud. Kennelijk ben ik toch enigszins doorgedrongen in het gewapend beton waarmee jouw standpunten over Kerk en wereld zijn omgeven.

  Diep ingaan op jouw gegoochel met de chronologie van historische gebeurtenissen heeft geen zin.
  Maar dit wil ik er wel toch over kwijt. Jij mag mi jn bijdragen wel gespinsel vinden, maar dat wil niet zeggen dat ze dat onwaar zijn. Ik zou bijna zeggen integendeel.
  Jouw waarheden zijn regelmatig aantoonbaar onjuist of op zijn minst discutabel.
  Zoals bijvoorbeeld jouw opvatting over de basis onder de Leer der RKK.

  Natuurlijk kwam de burgeroorlog niet uit de lucht vallen. Maar wanneer jij zegt:
  ” Welnu, de burgeroorlog werd gestart door het aantredende politieke regiem van een regering van vrijmetselaars, anarchisten, atheïsten, socialisten en communisten, in 1931″
  Dan mag jij dat vinden, de waarheid is dat jouw held en zijn vrinden pas 5 jaar later in aktie kwamen.

  Nadat het linkse Volksfront in februari 1936 de verkiezingen had gewonnen en er een regering was geformeerd van links-republikeinen, namen binnen het leger ideeën voor een opstand steeds vastere vormen aan. Op de avond van 16 juli 1936 gaf de geestelijk vader van de opstand, generaal Emilio Mola Vidal, het startsein voor de militaire opstand. En dus niet in 1931 zoals jij ons hier wil doen geloven.

  En deze ellende duurde voort tot einde maart 1939 toen Madrid werd ingenomen.

  Tenslotte Jules: De vervolging en vernietiging van alle andersdenkenden door Franco, rechtvaardig jij door te zeggen: In Spanje ging het om een heilige oorlog, een verdediging oorlog. Generaal Franco was een diepgelovig katholiek, die iedere dag het Heilig Misoffer van altijd, bijwoonde.

  Maar volgens jou had Helmut Kohl, in1989 Erich Honecker en Egon Krenz ook onmiddellijk tegen de muur moeten zetten. Zou dat dan ook een Heilige daad als verdediging van het Rooms Katholieke geloof zijn geweest?

  https://historiek.net/de-spaanse-burgeroorlog-samenvatting/71004/

 22. Aan @Theo Janssen

  NIET
  Hopelijk ben je als deugkatholiek -alsnog- ook nog eens vrijmetselaar .. want dan ben je De Weg helmaal kwijt.

  Het bovenstaande moet dus zijn :: Hopelijk ben je deugkatholiek alsnog NIET ook [nog eens] een vrijmetselaar.. want dan ben je De Weg ((Jezus Christus)) helmaal kwijt, ..hel-maal liet ik maar staan.. ..want niet alleen die roepen, Heer Heer zal Hij aannemen.

  En volgens mij klopt hierboven in je weerlegging van de jaartallen van -enkeling- Jules van Rooyen ..iets niet…maar ik ga eerst nog een uurtje wandelen.. goed voor het slapen

 23. In 1931 werd een linkse grondwet aangenomen, met als gevolg landhervormingen en een sterk antiklerikale wetgeving. De overheid betaalde niet meer de lonen van de priesters; burgerlijk huwelijk werd toegestaan en echtscheiding werd mogelijk.[4] Lokaal werd hier en daar spontaan overgegaan tot collectivisatie. Betrokkenen bij de aan de republiek voorafgaande dictatuur van Miguel Primo de Rivera onder koning Alfons XIII werden gestraft. In april 1931 publiceerde de Spaanse aartsbisschop Pedro Segura een bisschoppelijke brief tegen het voornemen om vrijheid van godsdienst en de scheiding tussen kerk en Staat in te voeren.[5] Op 3 juni 1931 stuurden de Spaanse bisschoppen een brief waarin ze de scheiding tussen kerk en staat en de afschaffing van de verplichte katholieke lessen op basisscholen bekritiseerden.[5]

  Op 10 augustus 1932 pleegde generaal José Sanjurjo een mislukte rechtse staatsgreep tegen de republiek. De staatsgreep was voornamelijk gericht tegen het autonomiestatuut van Catalonië. De staatsgreep van Sanjurjo werd gesteund door de carlistische en alfonsistische monarchisten. Sanjurjo had toezeggingen gekregen van Benito Mussolini dat hij Italiaanse diplomatieke steun zou krijgen als de staatsgreep zou slagen.[6] Sanjurjo werd aanvankelijk tot de doodstraf veroordeeld, maar die straf werd omgezet in een gevangenisstraf. In maart 1934 verleende de Lerroux-regering hem amnestie en hij ging in Portugal in ballingschap.[7]

  In november 1933 wonnen de rechtse partijen de verkiezingen, waarna veel maatregelen werden afgezwakt of teruggedraaid. Op 31 maart 1934 hadden generaal Emilio Barrera en afgevaardigden van de alfonsisten en carlisten een ontmoeting met Mussolini. Hoewel er ideologische verschillen bestonden tussen de verschillende Spaanse afgevaardigden, vond Mussolini dit niet erg zolang het verbond een monarchistisch en corporatistisch karakter zou hebben. Mussolini beloofde 1,5 miljoen peseta’s, 20 000 granaten en 200 machinegeweren.[8]

  Toen in oktober 1934 de zeer rechtse (semi-fascistische) CEDA tot de regering toetrad kwamen in diverse delen van het land linkse krachten in opstand. Hierbij werd onder andere een groot aantal kerken en kloosters geplunderd en verbrand. Op verschillende plekken braken stakingen en opstanden uit die gepaard gingen met geweld en aanvallen op kazernes van de Guardia Civil en openbare gebouwen. De linkse leider Largo Caballero had begin oktober opgeroepen tot een revolutie van de massa’s. Zover was het echter niet gekomen zoals hij moest erkennen. De opstand, waarin onder meer Catalonië zich onafhankelijk verklaarde, werd de kop ingedrukt na het uitroepen van de staat van beleg en uiterst hard optreden door de politietroepen. Alleen al in de mijnstreek Asturië had de revolutie meer dan duizend slachtoffers gekost en grote materiële schade veroorzaakt. Daarna werden duizenden arbeiders ontslagen omdat ze hadden deelgenomen aan de opstand. Ook werden duizenden gevangengezet tot in januari 1935 de staat van beleg werd opgeheven. Twintig mensen werden ter dood veroordeeld. Uiteindelijk werden twee vonnissen voltrokken. Er werd een nieuwe regering gevormd met vijf CEDA-leden in het kabinet, met generaal Banjul als ondersecretaris en Franco als bevelhebber van de generale staf. Deze regering draaide veel van de progressieve republikeinse maatregelen terug; kerkelijke bezittingen werden teruggegeven en grootgrondbezitters werden schadeloos gesteld voor de landonteigeningen. Militant links, waaronder Largo Caballero, was na de tijdelijke gevangenzetting verder geradicaliseerd en bereid de strijd aan te gaan. De conservatieven werden door uitspraken van Largo Caballero als “ik wil een Republiek zonder klassenstrijd, maar daarvoor moet één klasse verdwijnen” bevestigd in hun geloof dat ze alles moesten doen om de aangekondigde “dictatuur van het proletariaat” te verhinderen.[9]

  Voordat in december 1935 een nieuwe regering werd aangesteld om de verkiezingen voor te bereiden, probeerde Gil-Robles om Franco en andere generaals te peilen voor het uitroepen van een staat van beleg om de beëdiging van de nieuwe regering te voorkomen, maar de generaals waren van mening dat er te weinig steun zou komen vanuit de soldaten en de lagere officieren.[10]

  In februari 1936 waren er nieuwe verkiezingen waarin het ging tussen de linkse alliantie Frente Popular (Volksfront) en het rechtse blok van de CEDA, het ‘nationale contrarevolutionaire front’, gesteund door de clerus. Links speelde in op de angst voor de “falangisten” en rechts op angst voor een bolsjewistische revolutie. Beide partijen gebruikten apocalyptische retoriek, wat de verwachting voedde dat er uiteindelijk een gewelddadige oplossing zou komen en geen politieke meer mogelijk was. De linkse krachten, verenigd in het Volksfront, wonnen met krappe meerderheid. Mogelijk mede doordat in het jaar ervoor de lonen van de arbeiders waren verlaagd. De verkiezingen van februari 1936 verliepen rustig en zonder problemen. De monarchistische krant ABC schreef op 17 februari 1936 dat de verkiezingen verliepen “zonder bedreigingen en zonder schandalen. Iedereen heeft gestemd wat hij wilde in absolute vrijheid.”[11] Na de verkiezingen van februari 1936 probeerde Franco de demissionaire premier Manuel Portela Valladares te overtuigen om een staat van beleg af te kondigen en te weigeren om het Volksfront als regering te benoemen.[11][12] Er kwam een nieuwe linkse regering onder leiding van Manuel Azaña. Leden van de partijen Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya en Galicische autonomisten vormden de minderheidsregering. De regering werd gesteund door de andere partijen van het Volksfront in het parlement, zoals de Spaanse Socialistische Arbeidspartij en de Communistische Partij van Spanje.[6][11] De regering gaf alle resterende gevangenen van de oktober-revolutie amnestie, herstelde de socialistische raden, hervatte de confiscatie van land van de grootgrondbezitters en zegde toe dat alle arbeiders die hun baan kwijt waren geraakt ten gevolge van de oktober-revolutie weer naar hun werk terug zouden kunnen. In het land heerste echter een chaotische situatie en stakingen en gewelddadigheden namen toe. De op zich niet zeer radicale regering kon of wilde niet optreden tegen excessief antiklerikaal geweld van de kant van extreem-linkse groeperingen.

  Etc. Etc.

 24. @@@

  De burgeroorlog in jaartallen..
  1931 Koning Alfons XIII ontvlucht het land. Uitroeping van de republiek.
  1934 Linkse gewapende opstand in diverse delen van Spanje, het hevigst in Asturië, 1500 slachtoffers waarbij 1100 doden bij de rebellen. Catalonië roept de onafhankelijkheid uit.
  Februari 1936 Parlementsverkiezingen; Volksfront en Nationaal Front krijgen 34,3% en 33,2% van het electoraat. De rest blijft thuis of kiest een splinterpartij. Vorming van een Volksfrontregering.
  13 juli 1936 Moord op de parlementaire monarchistische conservatieve leider José Calvo Sotelo.
  17 juli 1936 Een groep generaals (onder wie Francisco Franco) onder leiding van de generaals Jósé Sanjurjo en Emilio Mola, begint een opstand tegen de Volksfrontregering. Een nationalistisch en een republikeins territorium ontstaan. Hitler en Mussolini steunen de nationalisten, Stalin de Republiek. De grootmachten stichten een non-interventiecommissie. De enigen die zich aan de daar gemaakte afspraken houden zijn Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten.
  20 juli 1936 De nationalistische leider generaal José Sanjurjo komt om bij een vliegtuigongeluk.
  21 juli – 27 september 1936 Het beleg van het Alcázar van Toledo.
  Oktober 1936 Franco krijgt de absolute macht bij de nationalisten.
  November 1936 Eerste slag om Madrid. Internationale Brigades betreden het strijdtoneel. Het bloedbad van Paracuellos.

  Ruïnes van Guernica
  26 april 1937 Namens de nationalisten bombarderen Duitse vliegtuigen Guernica, waar enkele dagen tevoren Baskische Republikeinen troepen verzameld hadden.
  Mei 1937 Op communistisch initiatief worden revolutionaire socialisten en anarchisten in Barcelona met geweld buitenspel gezet. Premier Francisco Largo Caballero wordt afgedankt omdat hij zich tegen de communistische invloed verzet. Zijn opvolger is Juan Negrín.
  20 juni 1937 Moord op Andrés Nin in opdracht van Stalin.
  30 januari 1938 Franco vormt de eerste formele nationalistische regering en de Wet voor het Centrale Bestuur van de Staat wordt opgesteld.
  12 maart 1938 Frankrijk heft na bezoek van Juan Negrín aan Parijs het embargo tegen Republikeins Spanje op.
  15 april 1938 De nationalisten nemen de kustplaats Vinaroz in. Hierdoor wordt Catalonië gescheiden van het resterende zuidelijke deel van Republikeins Spanje.
  mei 1938 Vredesinitiatief (13 punten-plan) door Juan Negrín, wordt afgewezen door Franco.
  september 1938 Terugtrekking van het front van de Internationale Brigades door Stalin.
  28 oktober 1938 Afscheidsparade van de Internationale Brigades in Barcelona voor de republikeinse regering.
  november 1938 De Internationale Brigades verlaten Spanje.
  27 februari 1939 Erkenning van Franco door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
  5 maart 1939 In republikeins Madrid wordt een tegenregering opgezet, de Nationale Verdedigingsraad.
  6 maart 1939 Juan Negrín vlucht met de rest van de Republikeinse regering per vliegtuig naar Frankrijk.
  7-12 maart 1939 Interne gevechten tussen troepen van de Nationale Verdedigingsraad en de communisten in Madrid. (2000 doden)
  27 maart 1939 Franquistisch Spanje treedt toe tot het Anti-Cominternpact.
  28 maart 1939 De nationalisten trekken Madrid binnen, algemene ineenstorting van het republikeins verzet.
  1 april 1939 Einde van de burgeroorlog. Erkenning van Franco door de Verenigde Staten.
  400 000 republikeinen vluchten naar het buitenland en er volgt een grote zuiveringsactie. Hoeveel republikeinen nog na de burgeroorlog zijn vermoord is omstreden, vermoedelijk meer dan 100 000. Het totale aantal doden van de burgeroorlog inclusief nasleep is ongeveer 500 000.
  1975 Met de dood van Franco eindigt diens dictatuur.

 25. Met dank aan Jo, voor een keurige recapitulatie en detail, van die verschrikkelijke Spaanse burgeroorlog.
  Maar hier nog een reactie op Theo J., die kennelijk geen bril op had met het lezen van mijn laatste relaas, 17/10, 18.18u. U zegt, hierboven (20.47u.) :
  “”…………Vidal. het startsein voor de militaire opstand. En dus niet in 1931, zoals jij ons hier wil doen geloven.””
  Dat heb ik nergens beweerd, beste Theo J., de burgeroorlog startte in de zomer van 1936. En in 1939 werd die beëindigd met de inname van Madrid. Toen begon de afrekening door generaal Franco, van de linkse kerk, beter aan te duiden als de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9). De diep gelovige, katholieke Franco was zich dit goed bewust.
  Voorts wijst U hierboven op Helmuth Kohl, die nagelaten heeft, na de val van de Muur, in de ex-DDR, op dezelfde manier schoon schip te maken, en alle verantwoordelijken van het misdadige communistische regiem te laten berechten. Geen maatschappelijke vrede, zonder waarheid en gerechtigheid. Dus natuurlijk zouden in de ex-DDR, Egon Krenz en Honnecker als eersten, berecht moeten worden, evenals hun handlangers in het leger, in de politiek, in de ambtenarij, in de diplomatie, bij de politie, bij de geheime politie en bij de rechterlijke macht.
  De joodse B’nai B’rith vrijmetselaar Merkel had daar bij gehoord? Zij werkte voor de Stasi, en was lid van de Agitprop, (agitatie propaganda). En niet alleen in Duitsland werd dat nagelaten, maar ook in Polen, in alle andere ex-Oost-blok landen en ook in Rusland. Omdat dat niet gebeurd is blijft het marxisme en communisme, onderhuids, de westerse landen, inclusief de VS, met subversieve acties ontwrichten. Alle verantwoordelijke communisten en hun meelopers, hadden voor nieuwe, nationale rechters moeten verschijnen. Dan hadden deze communisten ook niet de grote internationale organisaties kunnen infiltreren en besmetten. Dan was er ook een positief psychologisch proces op gang gekomen dat het marxisme en het communistische gedachtengoed in een maatschappelijke taboesfeer had getrokken, inclusief het socialisme dat welig tierde en tiert. Dan waren de natie staten niet gedegenereerd geraakt. Dan was de linkse kerk in het Westen, iedere kans ontnomen geweest. Pas met een grote uitzuivering en herstel van de Kerk van altijd, heeft maatschappelijke en politieke vrede een kans.
  Tenslotte, dat is allemaal niet gebeurd omdat de Synagoge van satan (Ap.2:9,3:9) via de City en Wallstreet Talmud baronnen en via de subversieve vrijmetselaar sekte, de wereld regeert. De Sovjet Unie was van begin tot eind, hun creatie. Maar meer daarover, een volgende keer.

  1. Liefde maakt blind. Maar ook haat maakt blind. U bent het levende bewijs daar van.
   Dat is heel wat anders dan Katholiek zijn. U bent niet katholiek. U bent een hater van alles wat in uw ogen niet katholiek is. U loopt me een waas voor ogen en wijt al het onrecht aan een onbewezen zaken. Namelijk een groot vooropgezet plan voor een NWO. Door de door u elke weer genoemde krachten die alle ellende veroorzaken in de wereld. Ook nu weer ontbreekt de hand in eigen boezem. En waag het niet uzelf objectief te noemen… Want dat ben u al zeker niet.

 26. Jules van Rooyen schreef: 19 oktober 2020 om 09:23
  Maar hier nog een reactie op Theo J., die kennelijk geen bril op had met het lezen van mijn laatste relaas, 17/10, 18.18u. U zegt, hierboven (20.47u.) :
  “”…………Vidal. het startsein voor de militaire opstand. En dus niet in 1931, zoals jij ons hier wil doen geloven.””
  Dat heb ik nergens beweerd, beste Theo J., de burgeroorlog startte in de zomer van 1936.

  Jules je bent en snelle leerling! Op 18 oktober 2020 om 18:18 plaatste je in deze draad nog een tekst waaruit een eerlijk mens, met of zonder bril, niet anders kan lezen dan dat volgen jou de Spaanse burgeroorlog begon in 1931.

  Letterlijk schreef je:
  Welnu, de burgeroorlog werd gestart door het aantredende politieke regiem van een regering van vrijmetselaars, anarchisten, atheïsten, socialisten en communisten, in 1931. Deze begon met 3000 aanslagen tegen de openbare orde, de vernietiging van kerkelijke goederen en het vermoorden van katholieke geestelijken, katholieken, en conservatieve burgers.

  Ik ben wel benieuwd wat jij in deze mijn conclusie, dat je je vergist hebt en te snel met je ordeel was.
  Of dat je in deze reactie een nieuw bewijs ziet van de onbetrouwbaarheid van iedereen die er een andere mening op na houdt dan jij.

  1. Dat was de aanloop van de burgeroorlog, beste Theo J., U zeurt, dat was enkel de aanloop, de aanloop van terreur tegen het volk met 440 vernietigde kerken en 3000 aanslagen tegen de openbare orde. Nogmaals U zeurt, en ik heb ook geschreven dat het Spaanse volk dat 5 jr. te verduren had, voordat de militairen in actie kwamen.

   1. Jules, uiteraard is iemand die aantoont, dat je iets ontkent wat je eerder zelf geschreven hebt, in jouw ogen een zeur.
    Maar nu begrijp ik het:
    Voor jou is het vanzelfsprekend dat elke rechtmatige regering, die niet doet wat Rooms Katholieken willen, kan weten dat het aanvaarden van de regering, tot een burgeroorlog leidt.

    Fundamentalistische Moslims vinden dat overigens ook.

    1. Janssen, hou effe je kop over moslims.
     Jouw ingebeelde vergelijking tussen de fundamentalistische islam en traditionele Katholieken komt me de strot uit.
     Al die terreurdaden de laatste tien jaar wereldwijd en in Europa in ’t bijzonder, werden die gepleegd door Katholieken of door moslims???
     Gehoord wat er in Parijs gebeurde verleden week? gehoord wat de aanleiding was? Moesten wij als Katholieken op dezelfde manier reageren, dan liep er op de VRT geen man meer rond… Katholieken-bashen mag, is zelfs geweldig! Alle dagen opnieuw, op radio én TV.
     Eén verkeerde opmerking over moslims en je wordt onthoofd.

     En jij komt hier met dit soort gezever af???

     OF je bent blind. OF je bent van kwade wil. Man toch…

     1. Kurt ik ben niet blind, ik ben niet van kwade wil en ik ben een man.

      Dat gezegd hebbende: Ik vind elke terreurdaad afschuwelijk.
      Maar omdat momenmteel de meeste terreurdaden door fundamentalistische Moslims gepleegd worden, vind ik niet dat de terreurdaden van fundamentalisten van een andere politieke stroming of religie minder erg zijn.
      Dat deze daden ontkent of zelfs verheerlijkt moeten worden.

      Dat Jules er hier prat op gaat een ware Katholiek te zijn en het vervolgens aangeeft dat het onverstandig en dom was dat de leiders van de DDR niet zijn geexecuteerd zijn vind ik werkelijk een Gotspe.

      1. Het wordt hinderlijk, uw onvermogen om (begrijpend) te kunnen lezen en zelfs lasterlijk, beste Theo J.. Ik heb nergens gesproken over “”geëxecuteerd””. Of bent U niet enkel een deugmens, maar ook behept met kwade wil tot kwaadspreken ? Recht spreken is mijn rol niet. Ik sluit executie niet uit, als ik eraan denk dat de grootste moordenaar ooit, Kaganovitch, de joodse Russische top communist, die 10 miljoen slachtoffers gemaakt heeft, in 1992, in Moskou in zijn bed is overleden. Honnecker, is hier in Den Haag met alle égards ontvangen, indertijd, bij Van den Broek, de vrijmetselaar CDA minister van BuiZa. Een schande, en zo waren al die corrupte regeringen in het westen. Ze hielden het systeem in leven met voedsel leveranties, technisch materieel en geld, teneinde de Koude Oorlog te kunnen rekken, en ons Europeanen eronder te houden, in 2 blokken. Zonder die steun was het communistische systeem al decennia eerder in elkaar gezakt en verdwenen geweest.
       Kaganovitch is nooit ter verantwoording geroepen, zoals alle andere misdadige communisten in het Sovjet blok en daarbuiten, in andere landen. Ik bepleitte “”nationale rechters””.
       De hele zin luidt, “”Alle verantwoordelijke communisten en hun meelopers hadden voor nieuwe nationale rechters moeten verschijnen.”” (11de regel van onderen) Verzoeke uw aantijging te corrigeren.

      2. @Theo:
       Ook ik vind elke terreurdaad weerzinwekkend, net zoals elk weldenkend mens.

       Het is echter niet de eerste keer dat U (los van het verhaal van Jules) Traditionele Katholieken vergelijkt met moslimfundamentalisten. Deze vergelijking raakt kant noch wal. Stop daar dan ook mee.
       Anders ben je wel degelijk blind of van slechte wil.

 27. De Ware Kerk is het wereldse lichaam van Christus.
  Het is altijd zo geweest dat Christus zich eerst valselijk liet beschuldigen en vervolgen voordat Hij tot rechtspraak overging.
  Dat gebeurt ook heden.
  De liegende linksen krijgen hun tijd,
  vervolgen en vernielen zelfs de geschiedenis,
  veroverden zelfs de Stoel van Petrus!
  Weldra ondergaat u het grote Wonder van de Waarschuwing en dan staat u voor uw allerlaatste keuze.
  Gaat u dan nog steeds voor (s)links kiezen ???
  Na de rechtspraak over u zal de Kerk weer herrijzen.

   1. Ha, ha, het gaat hier uiteraard over de linksen 🙂

    — Maar omdat u aandringt:
    Alle waarheid komt van God.
    Zonder God is er geen waarheid.
    God is Zelf de Levende Waarheid.
    Bijgevolg mag geen mens afwijken van de waarheid.
    Om de waarheid duidelijk te stellen voor iedereen biedt de RKK de doctrines aan, deze kunnen niet worden aangevochten zonder de waarheid en God Zelf aan te vechten.

    Aardse tijd wordt ons gegeven.
    Binnen dat wereldje kan ieder mens genieten van de barmhartigheid, totdat de tijd een zeker einde bereikt. Dan rest nog slechts de rechtspraak.

    De barmhartigheid is de liefde Gods die u tijd schenkt tot heiliging van uw ziel.
    De tijd die we krijgen is als een druppel bloed die valt van het Kruis waaraan Jezus hangt.

    Iedereen kan zien wie heden nog de wil bezit om respect te betonen aan het allerheiligste Sacrament.
    Blijkbaar nog slechts de nu zeer klein geworden restkerk.

    Daarom werd gezegd dat na de Waarschuwing de restkerk al meteen weer zal groeien !
    Tijd is erg kostbaar, gebruik de kostbare tijd dus nuttig 🙂

    1. liegende mensen wijken altijd af van de waarheid links of rechts of wat dan ook?

     1. Heel veel kleine leugentjes, maar daarvan kan men zich gemakkelijk beteren.

      Wanneer men echter mensen aanvalt,
      of nog erger, de Kerk aanvalt,
      dan is er veel meer aan de hand.

      Men hoort tegenwoordig wel eens de wens uiten dat ALLE goddelozen zouden moeten uitgeroeid worden. Begrijpelijk. Voor sommigen minder aanvaardbaar is het niet te ontkennen feit dat God ons in dit kleine aardse wereldje wil louteren. Want God koopt geen ongelouterd goud. Daarom is het weliswaar begrijpelijk dat u en uw soortgenoten de restkerk bestoken met overvloedige listigheid en doortrapte leugens, alles uiterst (s)links.
      Heel plezant voor uzelf, wel ten zeerste sarcastisch in het vooruitzicht van het oordeel dat over u zal komen, maar u doet met de vrijheid die u geschonken werd wat u belieft.

      Hoe men het ook draait of keert, zeer velen worden verbitterd door uw duistere ingesteldheid, velen komen ten val door blindelings naar u te luisteren omdat zij geen gezond gebedsleven cultiveren. Gebed is de ademhaling en de bloedstroom in uw zieltje. De huidige onwaardige ‘paus’ Bergoglio staat mede aan het hoofd van de alles en iedereen tartende wereld-bende die garant staat voor de ultieme loutering.

      Moeten we u bedanken voor de dikwijls zeer harde en soms moeilijk verteerbare beproevingen die u over ons uitgiet ?
      Hoeft niet, maar liefst wel! We zullen wel bidden voor uw ziele-heil!
      Moeten we God bedanken dat Hij ons wil louteren?
      Ja, heel zeker wel.

      Maar het oordeel is aan God en aan de nog weinige resterende hoogwaardigheidsbekleders waaruit binnenkort een nieuwe paus zal worden gekozen.
      O ja, het oordeel zou ook tijdelijk in handen komen van een monarch, maar daar hebben wij gewone schepselen geen deel aan. Laat dat maar aan God over.

      U weet dat uw tijd beperkt is en u vindt daarin redenen om zeer driest tekeer gaan.
      Nochtans is het oordeel niet aan u.

      Het Bloed van Christus dat u de tijd van genade gunt zal hoe dan ook gewroken worden door God de Vader.
      U hebt weet van die dingen, waarom handelt u toch tegen God?

 28. @ Juuls…

  Wat erg voor je.. de Rothschilds illuminati-vrijmetselaars zeggen zelf wat ze met de mensheid van plan zijn..in de NWO dat is nog maar één van de vele bewijzen… ik raad je aan je eens goed te informeren op de volgende sites ..henrymakow.com en niburu.co ..en xandernieuws.net …martinvrijland.nl

  Anders blijf je helaas onwetend en traag in begrip…zoals nu.. en dat wil je toch niet.. wij hebben allemaal allerlei informatie nodig om ons inzicht te vergroten ..hopelijk zie je dat ook in.
  Wéés niet zo koppig.. maar verstandig en onderzoek.

  CITAAT:: juuls. {19 oktober 2020 om 10:15}
  U loopt me een waas voor ogen en wijt al het [onrecht] aan een [onbewezen zaken]. Namelijk een groot vooropgezet plan voor een [NWO]. Door de door u elke weer genoemde krachten die alle ellende veroorzaken in de wereld.

 29. Ik lees graag de artikels van Katholiek Forum, maar de ellenlange, nietszeggende, vervelende en haatdragende commentaren erop mijd ik als de pest. Die zaaien alleen maar verwarring en zijn contraproductief voor ons katholiek geloof. Die overtuigen mij niet en lees ik in het vervolg niet meer.

 30. Franco handelde meer volgens reactionaire moderne ideologie dan volgens het integraal-katholicisme; de twee zijn niet hetzelfde. De connecties tussen het franquisme en het occult netwerk “La Cagoule” maken hem overigens verdacht van bewust te hebben gewerkt in opdracht van de Joodse cryptocraten. Volgens het Albert Pike-plan en de maçonnieke schrijver Gioele Magaldi werd het fascisme immers gelanceerd door de occulte krachten om hegeliaans uitgespeeld te worden tegen de andere occult gelanceerde moderne ideologieën.

  1. Het integraal-katholicisme werd voor een groot deel vertegenwoordigd in Spanje door de traditionele carlisten; Franco heeft geen enkele moeite gedaan om hen een prominente rol te geven om de Spaanse maatschappij te herstellen. Integendeel, hij zag hen als een gevaar voor zijn “nationalistische eenheid”.

   De cagoulards van Eugène Deloncle, pseudo-rechtse tak van de occulte NWO, probeerden dictatoriale bewinden op te richten doorheen Europa in het verborgene bestuurd door de sektariërs van Sjabbetai Tzevi. In Spanje had de katholieke Kerk nog veel invloed, dus men kan zo weten dat ze om daar een occulte dictatuur volgens fascistische structuur op te bouwen katholieke terminologie zouden gebruiken. Het eindplan was echter om de katholieke aard van Spanje te ontwrichten, en we zien dan ook dat na Franco Spanje steeds goddelozer geworden is in de bredere stroom van Europees verval.

   1. Ja, die laatste zin, beste Benjamin, die is correct, maar de oorzaak van dat katholieke verval in Spanje, is niet van menselijke aard met geheime subversieve complotten. Het is een massa verschijnsel geweest. De H. Geest is verreweg superieur. Hetgeen U zegt kan niet, nergens en nooit. Die menselijke complotten zullen er ongetwijfeld geweest zijn, en een rol hebben gespeeld. Maar Franco was zodanig katholiek dat hij (evenals de FR president Pompidou) voorzag dat het V2 concilie (1965) op een regelrechte ramp zou uitdraaien. Pompidou zei, dat, als je het eeuwenoude ritueel van de Gods ontmoeting van de gelovige afschaft, dus het Heilig Misoffer van altijd, en er een “nieuwe” voor in de plaats zet, de gelovige niet zal volgen. Die accepteert dat niet, dat een eeuwenoud Gods ritueel wordt opgedoekt voor een nieuwe versie. Franco protesteerde ook tegen de V2 Vaticaanse beslissing om de status van de “katholieke staat”, af te schaffen. De laïcistische staat kwam in de plaats. Franco begreep er niets van, wat er in Rome aan de hand was. Pompidou zag dat wel. Hij voorzag de grootste omwentelingen, niet alleen kerkelijk maar ook maatschappelijk. Hij voorzag de later ontstane chaos van Mei 1968. De ontwrichting van de katholieke aard van Spanje, evenals die van Frankrijk, en in de overige landen van Europa, het gevolg van die vervloekte V2 liturgie hervorming 1964-1969 : de NOM mis, de protestante “maaltijd”, het overdoen van het “Avondmaal”. Het kerkelijk inzakken, de sociale omwenteling hebben niks te maken met menselijk georganiseerde subversieve acties. Die kunnen er wel op inspelen, maar de Conciliaire omwentelingen hebben alles te maken met de afwezigheid van het Heilig Misoffer van altijd. Enkel dit “overdoen” van Christus Kruisoffer op Golgotha, is het geheim van het succes van bekering, vanaf de ongelooflijke missie activiteiten der apostelen in de eerste eeuw. In enkele tientallen jaren werd het hele Midd. Zee bekken bekeerd. Dat was geen kwestie van praten, maar van de apostolische liturgie en de verrichte wonderen. Je merkt het aan jezelf. Na 3 keer het Heilig Misoffer van altijd te hebben bijgewoond, wil je nooit, nooit en te nimmer meer, terug naar dat afschuwelijke surrogaat van de NOM. Het heeft me altijd verbaasd dat pres. Pompidou, een ex-bankier, dit zo goed begreep en de gevolgen voorzag.

    1. Jules van Rooyen schreef: “Ja, die laatste zin, beste Benjamin, die is correct, maar de oorzaak van dat katholieke verval in Spanje, is niet van menselijke aard met geheime subversieve complotten. Het is een massa verschijnsel geweest.”

     Een massaverschijnsel dat gestuurd werd door de internationale occulte netwerken die rechtstreeks onder bevel stonden van gevallen engelen die tijdens hun riten verschenen. De H. Geest is, zoals u zegt, superieur, want Hij is God, maar de menselijke natuur is zwak en susceptibel voor subversieve activiteit, en soms weigert God om kwaad te verhinderen als straf voor zonden.

     Door het zogenaamd “klerikaal fascisme” heeft men de bevolking geconditioneerd om het integraal-katholicisme mentaal te associëren met de moderne ideologie van het fascisme. Zo probeerde men het integraal-katholicisme mee te trekken in de na-oorlogse campagnes om het fascisme te presenteren als de epitomisering van alle kwaad tegenover het judeo-angelsaksisch liberalisme en het judeo-russisch communisme, alsof het integraal-katholicisme een afdeling was in het fascisme terwijl het reeds bestond voordat het fascisme in de wieg lag; het was de grote religie van het Westen die de Europese volkeren uit de barbaarsheid getrokken heeft. De valse associatie met het fascisme heeft de weerbaarheid van de katholieke bevolking verzwakt zodat veel katholieken ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie zeer werelds en onverschillig geworden waren onder de invloed van de maatschappelijke vrijgeesterij, met als gevolg dat katholieken in grote scharen achter de roncallo-montiniaanse revolutie hebben gelopen. Ik zeg niet dat de genoemde valse associatie de primaire motor geweest is achter het twintigste eeuws katholiek verval, maar het is wel een factor geweest.

     Netwerken volgens het synarchisme van de occultist Alexandre Saint-Yves d’Alveydre nemen dikwijls vormen aan die momenteel “extreem-rechts” genoemd worden, en dikwijls profileren zij zich valselijk als katholiek. Dat ziet men momenteel bijvoorbeeld met autocefalistische groepen zoals de FSSPX en de sedevacantisten. Een masker van katholiek antiliberalisme en anti-judeo-maçonnerie, maar in werkelijkheid gaat het om conspirateurs tegen de katholieke godsdienst en tegen het koningschap van Jezus Christus. Francisco Franco moet verdacht worden van bewust en rechtstreeks voor de Joden gewerkt te hebben gezien zijn samenwerking met “La Cagoule”, een esoterisch-ritueel geheim netwerk volgens synarchistische stempel dat streefde naar de oprichting van fascistische regimes in naam van de joods-kabbalistische cryptocratie.

     Dat iemand zich “nationalistisch” noemt betekent niet automatisch dat hij een vijand van de occulte krachten is. De sansculotten riepen “Vive la Nation!” terwijl zij koningsgetrouwe katholieken met vrouwen en kinderen de dood injoegen.

 31. @@@..

  Hitler en Stalin waren voor de bühne tegen de vrijmetselaars, henrymakow.com toont de betreffende informatie… en ook Franco zal niet los van de internationale illuminati-vrijmetselarij hebben kunnen handelen.. en ook Franco bestreed de vrijmetselaars ..zelfs de koningshuizen van eeuwen terug konden niet [in alles] zelfstandig handelen.. of ze werden op de vingers getikt.

  Het macht-streven maakt de mens tot meer dan psychopaten, zo wilde de broer van Koning Lodewijk XVI zijn eigen broer dood schieten om zelf aan de macht te komen.. en is trouwens later ook koning geworden.
  Ook zijn eigen neef stemde in voor zijn executie onder de guillotine.. hoe verraderlijk kan een mens dan zijn om een bepaald doel te bereiken.. om misselijk van te worden.

  1. Dat klopt niet beste Jo, de broer van L XVI (+ 1792), was de Duc d’Orleans, aanvankelijk de rijkste Franse ingezetene, die de Fr. Revolutie (1789) financierde, zodat hij geruïneerd dreigde te raken. Hij ging nog naar Londen om bij de Talmud City bankiers geld te lenen. Dat lukte, die leenden maar al te graag geld, om de Revolutie gaande te houden. Maar ook dat was er snel doorheen. Uiteindelijk werd hij zelf, door zijn revolutionaire medestanders, ook vermoord met de guillotine. Zijn zoon, Louis-Philippe is later nog koning van Frankrijk geweest (1830-1848). Dus niet de vader die vermoord werd.
   Voorts, Franco kende de geheime wereld der vrijmetselarij. Dat Illuminaten gedoe is van later tijd, weliswaar ontstaan in 1776 en 1782 (in Wilhelmsbad, op het Rothschild kasteel), maar pas na de opmars van het internationale Jodendom medio 19de eeuw, als macht factor, echt op gang gekomen. Dit was mogelijk gemaakt door de Franse revolutionaire wet op de Joodse emancipatie in 1792. Daarom heeft Franco zijn boek, “Maçonneria” geschreven. Hij kende de rol en de dreiging van de Talmud baronnen bankiers van de City, en die van Wallstreet. Franco was niet hun man, hij was hun vijand. Franco was diep gelovig katholiek. Zij hadden geen greep op hem. Vandaar de diabolisering die op gang kwam met zijn initiatief in de zomer van 1936, en zijn latere succes. Sporen van die hersenspoeling en de hetze, vindt men zelfs terug op dit voortreffelijke katholieke Forum. De geheime wapenleveranties van de Britse en de Amerikaanse regeringen aan de Republikeinse terroristen in Spanje, vloeiden voort uit de joods, maçonnieke strijd tegen de Nationalisten van generaal Franco. Zij leverden de wapens via de joodse massamoordenaar Stalin, die de logistiek van de Republikeinen in handen had. Het was geheim, dubbel spel van Londen en Washington. Vanuit Parijs werd de steun ook geheim gehouden. Want de meeste burgers in die 3 landen wilden niks weten van communisten, socialisten, vrijmetselaars en anarchisten, waarmee de Republikeinen vereenzelvigd werden. In NL ook. Er was zelfs een internationaal Yiddish bataljon aan Republikeinse kant, wiens taal het Yiddish was, een soort Duits amalgaam. In Amsterdam was dat ook de omgangstaal van het internationale jodendom. Er woonden vòòr de oorlog, ongeveer 120.000 Joodse burgers in Amsterdam, niet apart, maar deel uitmakend van de bevolking, met een Synagoge en een ziekenhuis. Ik woonde daar vlak bij. Veel uitdrukkingen in plat Amsterdams waren in het Yiddish. Vroeger als kleine jongen kende ik die grappige Yiddische uitdrukkingen en rijmpjes. Er waren ook vele Sammie en Mozes moppen, waarvan je krom lag van het lachen. Die waren veruit de beste, en de meest populaire moppen in het NL taalgebied. Zij werden algemeen gebruikt, ook op de radio en later de TV (mogelijk, vanaf eind jaren 1950), en bij feesten met conferenciers. Tegenwoordig lachen we niet meer, en moppen zijn uit de boze ; voor goedlachse jodenmoppen riskeert men zelfs de rechter !! Hier op dit voortreffelijke katholieke Forum zouden alle deugmensen en zuurpruimen, het vingertje heffen en van schrik omvallen.

 32. @Eric-b-l.. {19 oktober 2020 om 14:58}..

  Ja Eric ..hetgeen zeer goed verwoord.. in die reactie.
  Het louteren van het goud zien we dan ook in Maleachi 3:1-5-…. het betreft daar de Grote Waarschuwing in het 6e zegel, het VOORlaatste oordeel dat een reinigings oordeel is..begrepen naar Jesaja 66:[14]-17.. dus ook toorn…vooral op diegenen die de gehele mensheid willen verslaven.

  Die toekomstige Franse paus zou een priester zijn, [meen] ik ergens gelezen te hebben.

  Het leger Gods van begenadigden loopt in het zelfde “marstempo” als de monarch..die aan zijn zijde, mede strijden tegen helse machten en daarom in een adem te noemen; de helse machten voor hun ogen zichtbaar ..zullen ze bestrijden door en met hun gebeden tot Gods hulp. Ze zullen wonderen doen, genezen en de [[samenzweringen]] ont-hullen, talrijk in onze maatschappij. Ze zullen de mensen bemoedigen ..en worden zonodig verplaatst in een oogopslag. …..Uitverkoren mannen, vrouwen én kinderen.. grootse dingen gaat God doen ..maar ook de hel zal zijn (valse) profeten uitsturen.

  Citaat:: ▪︎Het Bloed van Christus dat u de tijd van genade gunt,▪︎ geld, lijkt mij voor ieder mens.. en zeker voor degenen die zich nog bekeren moeten.

  Je schreef▪︎De huidige onwaardige ‘paus’ Bergoglio staat mede aan het hoofd van de alles en iedereen tartende wereld-bende die garant staat voor de {ultieme loutering}.▪︎
  Zo zien ze.. de illuminati-vrijmetselarij het letterlijk, dat zij met hun geweld oorzaak zullen zijn van de Heiliging van de ware christenen.. werkelijk door een van hen letterlijk uitgesproken, een van hun idiote opvattingen, deze -mensen-?! zijn dus meer dan psychopaten.
  De hel zal hun extra belonen met hun kwellingen.

 33. @Jules van Rooyen..

  Helaas heb jij je vergist met de broer van Lodewijk XVI..misschien wil je de “eer” 😘 aan je zelf houden om dat te corrigeren.

  1. Ja, beste Jo, de hierboven genoemde “duc d’Orléans”, ofwel Philippe duc d’Orléans, was de neef van de koning Louis XVI, met als bijnaam Philippe-Egalité ; hij was dus niet de broer, maar de neef.
   Hij werd vermoord met de guillotine in 1793, door zijn medestanders revolutionairen.
   Zijn zoon, Louis-Philippe, de “burgerkoning”, werd na oproer in Parijs, in 1830, de koning van Frankrijk tot 1848, door een nieuwe oproer.

 34. @ Jules van Rooyen …

  De ziener Martin van Gallardon maakte aan Lodewijk XVIII bekend dat hij een plaats het ingenomen die hem niet toekwam en dat hij zijn broer de koning dood had willen schieten in het bos Saint-Hubert.. maar gehinderd werd door een tak van een boom enz.
  Als de gegevens juist zijn dan is Naundorff Lodewijk XVII.

  Priester Charvoz was een vertegenwoordiger van de Franse katholieke kerk met de opdracht hem te bekeren daar hij getrouwd was met een protestantse .. in een brief spreekt de priester over de toekomstige grote Monarch..de katholieke kerk heeft hem laten vallen ten gunste van de graaf van Chambord.
  Ik schrijf hier [ook maar] neer wat ik vanuit bepaalde informatie weet.

  Als je denkt me hier of daar zeker te kunnen weerleggen..is dat goed.. maar sta dan open voor wellicht betere informatie. ..dan kunnen we zeker meer de diepte ingaan.. tot ons wederzijdse voordeel. 🤴⚠️

  1. Ja, beste Jo, uw vraag begrijp ik wel, maar met uw voorkeur van voorspellingen ga ik niet in zee. Let op, ik ben nooit priesters tegen gekomen, gelezen of gehoord, die zich inlaten met vooruitziende meldingen en bijbel gerelateerde “interpretaties”. Ik volg hun voorbeeld. Doe dat dus ook, dat is verstandiger. Ik heb me altijd verre gehouden van voorspellingen, zoals de geestelijkheid. Wel spreken ze over feitelijke gebeurtenissen. Mijn wereld is die van de feiten en niks anders.
   Vlak hierboven kwam “Philippe Egalité” aan bod, die al zijn geld, 114 miljoen goud ponden, een enorm fortuin, er al in Oktober 1789, doorheen gejaagd had. Dus enkele maanden na de revolutie start op 14 Juli, was hij al platzak, en moest hij als bedelaar naar Londen voor meer fondsen. Hij was groot – groot meester van de Loge en gaf leiding aan het vrijmetselaar complot in Parijs. Hij ruïneerde zich met het betalen van alle subversieve agenten en oproerkraaiers, het opkopen van wapens, het betalen van koeriers die de revolutie brand tegelijkertijd in heel Frankrijk, in vlam moest zetten. Hij betaalde ook de omkoopsommen van gezag dragers en ambtenaren van de koning L XVI.
   Op zijn loonlijst stonden Mirabeau, Danton, Murat en zelfs de hoge geestelijke Talleyrand, en nog veel meer personen die zich met huid en haar aan de grote satanische Franse revolutie (1789) hadden overgeleverd. Maar “Philippe Egalité”, bleef blind voor het gevaar dat hij liep. In plaats van op de Koninklijke troon te belanden, belandde hij op het schavot, zoals vele andere revolutionairen, waaronder de joodse Robespierre. De Revolutie van 1789, verslond ook haar eigen kinderen.

   1. Ik val van de ene verbazing in de andere! “Mijn wereld is die van feiten en niks anders” U stelt de maanlanding ter discussie op basis van vermoedens en feiten die een maandlanding bewijzen ontkent u. U heeft een mening over (wat u noemt) de chinese griep. Wat gebaseerd is op aannames. U heeft een mening over NWO en allerlei andere theorieen die allemaal bij elkaar geredeneerde en geconcludeerde zaken. Helemaal geen feiten. Dat Bill Gates het al over een mogelijke pandemie is al kennelijk genoeg voor u om dat als feit te zien dat hij de kwade geest is.

    U bent geweldig over historische feiten die u lekker met een vrijmetselaar, talmud sausje voortziet waarvoor in de meeste gevallen geen enkele feitelijk aanwijzingen voor zijn…

    Dat een vrijmetselaar de laatste encecliek van onze Paus positief begroet wordt door iedereen meteen gezien oh dan zal hij wel tot die groep behoren… Dat zijn geen feiten.,…

    U

 35. @ Juuls,
  geniet nog even van uw schijnbaar groot gelijk, hooguit nog enkele jaren en uw Nieuw Communisme zal volledig verdwijnen, o.a. door zelf-destructie, zoals allen die de wetten en de waarheid van God scheef trekken.

  Publions en tous lieux…C’est lui dont les Dieux ont fait choix
  https://www.youtube.com/watch?v=_Hc4E6T1eHA

  Publions en tout lieux
  Du plus grand des héros la valeur triomphante
  Que la Terre et les cieux
  Retentissent du bruit de sa gloire éclatante

  C’est luy dont les Dieux ont fait choix
  Pour combler le bonheur de l’Empire Francois
  En vain pour le troubler, tout s’unit, tout conspire,
  C’est en vain que l’Envie a lingué tant de roys,
  Heureux l’Empire
  Qui suit ses lois !

  — Heureux l’Empire
  — Qui suit ses lois !

  Il faut que partout on l’admire
  Parlons de ses vertus racontons ses exploits,
  A peine y puorrons nous suffire
  Avec toutes nos voix;

  Heureux l’Empire
  Qui suit ses lois !

  Il faut le dire cent-et-cent fois
  Heureux l’Empire qui suit ses lois.!

  En omdat we Vlamingen zijn en blijven voegen we daar aan toe:
  Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus — AVV VVK.
  Leve de Waarheid!

  1. Grappig, een Vlaming die een Frans strijdlied om het geluk van het Franse Rijk te vervullen.
   en daar dan aan toevoegd:
   AVV VVK: Leve de Waarheid.
   Dat is in Vlaanderen.

   De andere Christenen bidden wereldwijd: Dat Zijn Rijk mag komen, en hebben weinig of niets met het Franse Rijk.

   1. Niet zo grappig dat u niet goed leest. Dat lied gaat niet over het Franse rijk maar wel zeer nadrukkelijk over hetgeen in bijbelse teksten veelvuldig tot uitdrukking komt: Gelukkig de mens, gelukkig de natie, dat zijn wetten volgt. Een goddelijke koning is daarom een door God gezalfde koning.

    Men toont wie men is door te lezen vanuit innerlijke duisternis of vanuit innerlijk licht. U, Theo Janssen, laat u nog steeds misleiden door het communistische modernisme, jarenlang was dat met mij eveneens het geval, daarom kan er nooit licht in de ziel komen. In 2012 vernam ik van een vriend dat Maria in Medjugorje nog steeds verscheen na meer dan dertig jaar en dat was voor mij de reden om terug de Traditie van de Rooms Katholieke Kerk te omhelzen. Van dan af kreeg ik de ene ontdekking na de andere, de ene geestelijke hernieuwing na de andere.

    Niets staat u in de weg om het valse rijk van de valse paus te verlaten en de rechte wetten te omhelzen die van Godswege ons de Waarheid God’s schenken.

    Hopelijk bidt u niet “leid ons niet in beproeving” want God beledigen brengt u geen heil.

 36. @Jules van Rooyen … >>21 oktober 2020 om 11:05<<..

  Gisteren zocht ik iets op via google en op een zo'n pagina's viel mij opeens een link naar het katholiekforum.net op.. ik las zomaar een greep uit de reacties en die reactie staat hieronder en is van een zekere –Peter– misschien alias Theudmer of een zekere Benjamin..weet ik veel, maar dat ter zijde.

  Ik ben dus [[niet de enige]] die naar geschriften [[als]] die van Anna Katharina Emmerick en Vassula Ryden wees om daar ons voordeel uit te halen.. ik heb hieronder in de reactie van @Peter maar extra gemarkeerd wat ook ik overeenkomstig betoogde ……en ieder de domme logica van P.Derks daarop kon Lezen ..Dit is wat bot aangezet maar feitelijk juist en nu lees ik je laatste reactie en constateer dezelfde domheid als bij Petros Derks.. met het volgende uit je weerwoord deel ik je dus in bij P.Derks en gelijkgestemden… helaas eigen schuld dikke bult ..ondergetekende: de 🤴

  Ja, beste Jo, uw vraag begrijp ik wel, maar met uw voorkeur van ▪︎voorspellingen▪︎(((profetieën, verdraaiingen horen bij de illuminati-vrijmetselarij))).. ga ik niet in zee. Let op, ik ben [nooit] priesters tegen gekomen, gelezen of gehoord, die zich inlaten met 👽 vooruitziende meldingen (((zoals in Fatima))) ..en bijbel gerelateerde “interpretaties” ((moet "context" zijn)) Ik volg hun voorbeeld. 🥱🤥😷🤯😱😴 Doe dat dus ook, dat is verstandiger. Ik heb me altijd verre gehouden van voorspellingen, ((((Je bedoelt natuurlijk profetieën)))) ..zoals de geestelijkheid. Wel spreken ze over feitelijke gebeurtenissen. Mijn wereld is die van de {{feiten en niks anders.}} 😂😂😂

  Peter schreef:
  23 december ((2017)) om 14:58
  Beste Willy, je slaat de bal volledig mis. Gods uitverkoren volk is niet wat u er zich op dit ogenblik van voorstelt. De Verlosser Jezus Christus is niet “voor hen gekomen” maar om alle volkeren te verlossen.
  ●Ik heb u al de raad gegeven● om de geschriften van Maria van Agreda te lezen, maar ik stel vast dat u het niet hebt gedaan.
  Het Boek van de Openbaring lezen zonder een goede uitleg hierover is onbegrijpelijk. Tenslotte behandelt dit boek de de ganse schepping van begin tot het einde.
  ■■Ik zou u nog veel meer kunnen aanhalen, maar ja … inspanningen om de zovele geschriften van Heiligen te lezen die de Heer ons ●ter verduidelijking● gegeven en zijn natuurlijk, wondermooi. Alleen nog maar de vraag of men niet de internet verhaaltjes liever heeft als deze heilige woorden?■■

 37. @Aan Eric-b-l..

  Wie zijn die ▪︎goden ▪︎?!! …..uit de hel …of die in de hemel..de goede bezegelde zondeloze Engelen… Eric heb je het over die Nederlander ..of is het opeens een Belg 😱🤥👽

  Laten we overal
  van de grootste helden de triomfantelijke waarde publiceren
  Mogen de aarde en de hemel
  klinken met het geluid van ♡zijn♡ stralende glorie

  ▪︎{{–Hij– is het die de [goden] hebben gekozen
  Om het geluk van het Francois-rijk te vervullen}}▪︎🤴 ?!!
  Tevergeefs om het te verstoren, alles verenigt zich, alles samenzweert,
  Het is tevergeefs dat Afgunst zo veel roys heeft blijven hangen,
  Gelukkig de ‘Empire
  dat zijn wetten volgt!

  – Happy the Empire
  – Wie volgt zijn wetten!

  We moeten hem overal bewonderen.
  Laten we het hebben over zijn deugden, laten we het hebben over [zijn] heldendaden. We
  volstaan ​​daar nauwelijks
  Met al onze stemmen;

  Gelukkig het rijk
  dat zijn wetten volgt!

  Het moet honderd en honderd keer
  Gelukkig het rijk worden gezegd dat zijn wetten volgt!

  En omdat we Vlamingen zijn en blijven voegen we daar aan toe:
  Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus — AVV VVK.
  Leve de Waarheid!

  Posted on oktober 21st, 2020

 38. @eric-b-l…

  Belgen zouden bij de lijfwachten van de koning zijn.. of in zijn leger …staat in een of enkele profetieën..
  Nostradamus zegt het volgende::
  ▪︎Als een griffioen zal de koning van Europa komen.
  ▪︎Vergezeld door degenen van het Noorden.
  ▪︎Van roden en witten zal hij de grote troep aanvoeren,
  ▪︎En ze zullen optrekken tegen de koning van Babylon……. en dat is de valse profeet maitreya.

  ▪︎De onvruchtbare synagoge zal zonder enige vrucht …. de EU
  ▪︎Worden ontvangen tussen de ongelovigen.
  ▪︎De dochter van Babylon ondervindt door haar vlucht ….Zacharia 2:11(7) de EU-Brussel.
  ▪︎Ellende en droefheid, die haar de vleugelen zullen afsnijden.

  ▪︎Geboren in de schaduwen en de nachtelijke dag:
  ▪︎Hij zal aan de regering zijn en de goedheid zal overheersen.
  ▪︎Bewerkstelligd zal worden dat zijn bloed uit de antieke urn herboren wordt.
  ▪︎Vernieuwend de eeuw van goud ten koste van de bronzen tijd.

  ▪︎In het midden van de Grote wereld bevindt zich de roos …
  ▪︎VOOR NIEUWE •FEITEN• WORDT HET BLOED VAN HET VOLK VERGOTEN.
  ▪︎Om de waarheid te zeggen zal men de [mond gesloten houden].
  ▪︎Dan zal in de nood te langen leste de VERWACHTE komen.

  ▪︎De jonge Vorst wordt valselijk beschuldigd.
  ▪︎Hij zal het kamp tot onrust en twist brengen.
  ▪︎De leider ((maitreya)) ..wordt gedood voor de ondersteuning… Jesaja 11:4.
  ▪︎Zijn Scepter brengt Vrede: daarna geneest hij de kliergezwellen.

  ▪︎Dichtbij de jonge bukt de ![oude] engel.
  ▪︎En hij zal hem tenslotte overwinnen,
  ▪︎Tien jaren, die gelijk zijn aan de oudsten, halen naar beneden….(5)
  ▪︎Van drie, twee.. Een is de achtste Serafijn.

  (De PvdA heeft een [roos met een vuist) er in ..De PvdA komt vanuit de vrijmetselarij..volgens niburu.co)..
  <<<<<<

 39. @eric-b-l…

  Je zult vast wel eens gehoord hebben van de uitdrukking:: Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite… elk volk krijgt de leider (regering) die het verdient.

  Deze tekst kwam ik toevallig tegen en ik dacht:: “ik ga even wat gewichtig doen en uitpakken met wat Frans” ……en tegelijk vraag ik mij af hoe ik de Fransen moet gaan toespreken.. maar één woord ken ik alvast en dat is: “pardon”🙉 Of misschien kan ik mij redden met gebarentaal. De waarheid moet gezegd zijn:: ..ik ben meer een cultuurbarbaar ..in alle opzichten ..dat koningschap dat begint te schuren ..te irriteren. Ook wat betreft de Duitsers.. ook daar wil ik mij niet wagen: de Duitsers toe te spreken. Als ik dus praktische ben kan ik het beter afschuiven… of moet ik aan Pinksteren denken en aan de taal van de Heilige Apostelen.. is ook nog een optie. 😇.🤔
  Ik ben zo vrij om ook de draak met me zelf te steken 😬 😁 🙉

  Ook zijn de onderdanen niet meer zo onderdanig als vroeger 🤥 🤣 ook op dit forum zijn ze rebels.. en halfslachtig ..wat de Belgen dan betreft: zoals koning Boudewijn..die zich liet dirigeren en regisseren door zijn illuminati-vrijmetselaars bazen.. hij had zijn koningschaps-mantel aan de wilgen moeten hangen ..want het volk heeft allang voor de verlichte illuminati-vrijmetselaars herders gekozen ..net zoals in Nederland 😤 .🤮.

  CITAAT:: ▪︎ -Hij- is het die de [“goden”] hebben gekozen
  Om het geluk van het {Francois-rijk} te vervullen▪︎…… hier wordt wel degelijk naar Frankrijk verwezen …wat ben jij voor “rare” 🤩 onderdaan …ook het volgende kom Je in andere profetieën tegen:: Mogen de aarde en de hemel. Ook schrijf je het volgende:: ..•Dat lied gaat [niet] over het Franse rijk• maar…etc. En dan schrijf je verderop weer:: ..•Een goddelijke koning is daarom een door God gezalfde koning,• LIJKT me een “beetje” INconsistent.. verwarrend.
  klinken met het geluid van ♡zijn♡ ▪︎stralende▪︎ glorie….door Hebreeën 4:12. De hypostatische Mensengel in Openb.10.
  Waarschijnlijk heeft Theo Janssen dan toch gelijk dat het een –profetisch– Frans strijdlied is.

  Die wet in dat strijdlied zien we ook in Jesaja 24:5 ..het [eeuwig verbond].. in de mens nog aanwezig als een rode draad. en dat de heiligen geleefd hebben ..de consistentie in de mens van Vóór de zondeval ..dat ongeschonden verbond zien we als éérste in de Moeder Gods.

  Ook in de deeltjesfysica erkennen ze [het] in de volgende stelling:: ..Ze veronderstellen de CONSISTENTIE als [voor-waarde] in het vinden van de [ultieme] bouwsteen van het Atoom..
  De CONSISTENTIE betreft namelijk de scheppings-orde van [vóór] de zondeval.. ze bevestigen dus feitelijk het bijbelse scheppingsverhaal .. inbijzonder (feitelijk) de toelichting in Ezechiël 28:13-16.. en men zegt dan elders weer:: •materie is gestolde energie•
  En de H.Schrift zegt:: het ONzichtbare gaat vooraf aan het zichtbare….(schepping).

  Maar helaas… de [ultieme] !!! bouwsteen van het atoom bestaat NIET… WANT dat verondersteld een “verzamelpunt” …en uitgangspunt voor de oerknal.. die te verwerpen is.
  Het boek:: –de [lans] (Longinus) van het lot– van Trevor Ravenscroft, is nog te bestellen..zeker nog tweedehands…….het Licht van de Grote Waarschuwing zal als éérste de Speer van Longinus treffen.. om de aarde opnieuw te aarden ..met een [stoot] zoals met de staf van Mozes.. De speer zal dan de éérste getransformeerde materie zijn.

  De heilige Apostel Paulus vermeldt het terloops bij Vassula in de boodschap van 4 September 1996
  “Deinst niet terug als de Speer komt” ..zoek het maar op op haar site.. zeker 2 keer is er een vermelding van die speer ..en ik meen een 3e keer van de aartsengel Michaël ..maar die heb ik niet meer gevonden… Vassula zelf kan dat nooit uit haar ziele-meditaties hebben kunnen “distilleren”..zoals die uit het vaticaan veronderstellen.. in hun onbenul.

  Als de lans van Longinus komt is de Grote Waarschuwing nabij.. gedragen door de Maleachi bode 3:1 ..ontvangen van Lodewijk XVI.. zoals een profetie onthult.

 40. @@@

  CORRECTIE naar aanleiding van de de vorige reactie.. De betreffende passage moet zijn: .. “Mogen de aarde en de hemel klinken met het geluid van ♡zijn♡ ▪︎stralende▪︎ glorie”… woorden in die strekking kom je ook tegen in andere profetieën.. De engel in Openb.10 betreft de grootvorst.
  Hitler zag eens.. en werd geconfronteerd met de verschrikkelijke Arische krachtige übermensch uit de toekomst.. hetgeen feitelijk een “untermensch” uit de hel was.. ..te lezen in het boek over de lans van het lot

 41. @ JULES VAN ROOYEN..

  Even nog terugkomen op de volgende passage uit jouw reactie van {21 oktober 2020 om 11:05}..

  CITAAT: ..JA, beste Jo, uw vraag begrijp ik wel, maar met uw voorkeur van voorspellingen ga ik niet in zee. Let op, ik ben nooit priesters tegen gekomen, gelezen of gehoord, die zich inlaten met vooruitziende meldingen en bijbel gerelateerde “interpretaties”. Ik volg hun voorbeeld. Doe dat dus ook, dat is verstandiger. Ik heb me altijd verre gehouden van voorspellingen, zoals de geestelijkheid. Wel spreken ze over feitelijke gebeurtenissen. ■Mijn wereld is die van de feiten en niks anders.■

  De brave paters in La Salette waren ook zo’n objectief-velingen “zoals” als jij” ..in het bovenstaande CITAAT .. maar die paters waren feitelijk verraders van de Hemel en hun opdracht aan..en opdracht –van– die heilige ziel…ergernis gevers voor de gelovigen.
  Voor dat soort objectiviteit heb ik totaal geen respect of eerbied en zie ik dan ook als gebrek aan geloofs”diepte”.. en geloofs-intuïtie..

  Je bagatelliseert het dan ook door van [voorspellingen] te spreken ((in de trant van Derks.pè)).. en
  verder te spreken over hen die zich niet inlaten met [vooruitziende meldingen] en bijbel gerelateerde “interpretaties” ..in mijn ogen zijn die priesters ..of wat of wie dan ook.. intellectuele invalide zielepoten.. in de zin van farizeeërs die het beter weten dan de “Hemel… waar je tandpijn aan het kunstgebit van krijgt.. (een verwonderlijk wonder op-zich 😁 🙉).

 42. @Jo
  Het gevaar van doorschieten, ligt op de loer, best Jo. Met zieners, innerlijke stemmers, en verschijners, hebben we geen affiniteit. Die lopen (bijna) altijd op niets uit. De spreuken van Nostradamus zijn ook voor talloze uitleggen vatbaar. Meer dan wij ons hier kunnen voorstellen. Die zijn niet aan mij besteedt. De echte Maria verschijningen, zoals die in Fatima, Lourdes of La Salette, zijn van een totaal andere orde, en kerkelijk erkent. Naar uw smaak misschien is de Kerk wellicht te prudent geweest in de afgelopen eeuwen, maar beter te prudent, dan te goedgelovig met een vergissing als bonus voor de duivel. Deze kan zich ook vermommen in “verschijningen”, of “innerlijke stemmen”. Tijden terug kreeg ik ook zo’n boek van een “innerlijke stem” toegestuurd. Er kwamen ook voorspellingen in voor. Maar je kon er geen touw aan vastknopen. Dat was luchtfietserij. Dat kon ook de duivel zijn geweest die een persoon in zijn macht had. Dat kan U ook overkomen. U slaat door, en doet afbreuk aan dit voortreffelijke katholieke Forum. Schrijft enkel en alleen als U iets reëels te melden heeft, een relaas over feitelijke zaken en in relatie tot het betreffende redactie artikel of voortvloeiend uit andere reacties.
  Weest toch prudent, beste Jo. In dit soort kwesties loopt U veel en veel te hard van stapel. Het ware aan te raden, het advies van P. Derks ter harte te nemen.

  1. Figuren zoals “Jo Zonder Land” verschijnen ook op anderstalige regionen op het internet; het gaat om een list van de duivel om in de ogen van toeschouwers authentieke katholieke profetieën in diskrediet te brengen.

   Voorbeelden van echte profetieën zijn de woorden van de H. Maagd te Fatima over hoe de dwalingen van Rusland over de wereld verspreid gingen worden en de woorden van Marie-Julie Jahenny over hoe Frankrijk geïslamiseerd ging worden. Dat eerste is geschied in de vorm van het trotskisme, en het tweede zien we voor onze ogen geschieden. En, ja, de profetieën kondigen een koning van Frankrijk aan die met de hulp van een paus van Rome de christelijke temporale orde zal herstellen in West-Europa, maar die koning zal miraculeus aangeduid worden door God, zo duidelijk dat republikeinen in Frankrijk de vinger Gods zullen erkennen. Die zal uiteraard geen “Jo Zonder Land” op het internet zijn.

 43. @ Jules van Rooyen ..

  Een van de grootste misdaden in deze tijd is om mensen informatie te onthouden ..ter mis-leiding.. door herders in de kerk en de overheids “herders”… en daarin zijn ze [meer] dan –in doorgeschoten– het heeft een misdadig karakter van jewelste.

  Wat Vassula Ryden betreft is de inhoudelijke informatie in de geschriften juist niet in strijd met de H.Schrift en doet juist de interesse voor de H.Schrift groeien omdat men de passage gaat opzoeken..van Kardinaal Ratzinger mocht men, met de nodige voorzichtigheid, de geschriften met de nodige reserve lezen.. zelf uitgesproken bij een bepaalde gelegenheid.

  ..en daar gaat het om…als er bewijzen zijn dat er vanuit het vaticaan mis-leid wordt moet de huidige mondige gelovige zijn lot in eigen handen nemen en op onderzoek uitgaan..als de huidige usurpator paus vanuit zijn valse standpunten en leringen tot gehoorzaamheid oproept, ben ik daar niet aan gebonden.. en als paus Ratzinger en de Pool pleiten voor de NWO en die andere zaken ..zijn ze niet meer te vertrouwen in hun beslissingen die dan misleidingen zijn ..en dan ook nog zich eventueel op de gehoorzaamheid beroepende.. De tijd dwingt tot actuele standpunten.

  Er staan verwijten in de geschriften van Vassula Ryden aan het [adres van het vaticaan] ofschoon van een ander niveau dan als in het 3e deel van de geheimen van Fatima ..waar ook een gedeelte van het cruciale eindtijdtafereel niet openbaar van mocht worden.. dus desinformatie. De geschriften van Vassula Ryden kunnen [inhoudelijk] de gelovigen niet mis-leiden, omdat ze inbijzonder wat de eindtijd betreft in harmonie met de Schrift zijn.

  De [tegenstanders] in het vaticaan en er [buiten], hebben bepaalde gebeurtenissen in de [eerste fase] juist extra uitgebuit, !!! toen Vassula nog in een overgang in haar bekering zat tot meer overgave. De erkende [openbare] verschijningsplaatsen zijn niet meer -[genoeg]- actueel voor onze noodsituaties ..aan de kerk voorleggen tot erkenning is tijdverspilling en zal dan waarschijnlijk ook steeds minder om gevraagd worden.. vandaar dat de huidige leken zelf op onderzoek moet gaan.

  Martin Gallardon werd aangesproken door de aartsEngel Rafaël en kwam in contact met koning Lodewijk XVIII en Naundorff..die hij aansprak met prins ..als zoon dan van Lodewijk XVI.
  Het volgende fragment is enigszins overeenkomstig te vergelijken met hetgeen Vassula Ryden is overkomen…… vanaf het moment dat Martin van Gallardon begon te spreken, werd zijn stem een totaal passief ORGAAN. Hij kon alleen horen wat hijzelf vertelde. Hij voelde zich gedwongen om te spreken en was niet instaat te pauzeren wanneer hij dat wilde.

  Rafaël beïnvloedde van Martin Gallardon dus bepaalde lichamelijke vermogens..
  Ook voor duivels bestaat in bepaalde gevallen die mogelijkheid..niets nieuws onder de zon.
  Zo ook werd vergelijkenderwijs de arm van VASSULA gebruikt bij het schrijven.
  In het begin van haar bekering bleek dus dat Jezus Christus toeliet dat ook -de-, of ’n duivel invloed op haar arm kon hebben, de duivels zijn tenslotte ex-engelen.. en heeft de duivel in het begin haar in een zekere mate kunnen misleiden, onze Heer Jezus heeft dat in een zekere mate toegelaten; ..en mocht ze daarop later, waarschijnlijk met hulp, naar eigen inzicht veranderen ..niet veel later toen ze verder vorderde in haar bekering was de invloed van de duivel niet meer toelaatbaar.. helaas waren ze in het vaticaan nog niet zover om dat te leren begrijpen.
  De kwaadwillenden gingen toen allerlei redenen zoeken om daar weer een verklaring voor te vinden ..in hun conclusies.

  Zo zegt Jezus Christus over een onthulling over de Monarch:: ▪︎hij zal Mij zijn linkerarm en mond lenen▪︎ .. Dus is het een mogelijkheid dat Jezus door de mond van de Monarch een menigte van mensen zal toespreken.. en wat betreft ik hier voorafgaande beschreef is dan enigzins voorstelbaar hoe hetgeen dan ongeveer tewerk gaat.. Maar ook het -Mij lenen- kan ook een Engel zijn.

  Het boek van Jesaja in het oudtestament heeft duidelijke overeenkomsten met de Apocalyps in het laatste bijbelboek..en zijn juist beiden meer gemakkelijk te volgen door de geschriften van Vassula Ryden. In de voor de deur staan gebeurtenissen zullen de komende martelaren en hun getuigenissen in mate van grote, onvoorstelbaar toenemen.

  Jouw manier van objectiviteit in de geloofsbeleving is een deelaspect ..om stand te houden in de komende martelingen is heel wat meer nodig, de geschriften van Vassula geven de mensen op zijn [minst] een waardevol inzicht tot be[moed]iging.
  Het betreft hier een zeer grote schuldigheid van nalatigheid door de verantwoordelijken in het vaticaan tot de gelovigen en zelfs niet gelovigen… over de gehele aarde.

  Met een gepensioneerde en oud collega van tientallen jaren geleden sprak ik wel eens over de verschijningen en zo ..door sommige mensen werd hij soms als de –filosoof– begrepen, “geïdentificeerd” .. en steeds zei hij maar {dat hij er nog niet aan toe was} ..als ik hem aanbood hem het een en ander mee te nemen.. en kreeg steeds het zelfde antwoord.. en op een gegeven moment was ik dat moe en duwde ik hem gewoon een boek van Vassula in de brievenbus.

  Ik kwam hem weer eens tegen ..en hij wist niet hoe hij mij moest bedanken ..en beklaagde hij zich dat hij dat al niet in zijn jeugd had gekregen.. daar toen de geloofs-overdracht zo armoedig was.
  Toen ik hem maanden daarna een boek kocht over de –navolging Van Christus– en in de brievenbus stopte ..kreeg ik weer hetzelfde tafereel van dank–baarheid.. en wilde hij al datgeen graag terugbetalen.
  …….ik wil maar zeggen.🤔 …pas toen was hij er aan toe..feitelijk.

 44. @Theudmer..

  Ik moet wel lachen om ..Theudmer @ ..volgens een uitspraak van Maria zou de Monarch eerst op het web komen ..dus internet… waar jij het over hebt is voor later, als hij van Nederland uit afdaalt naar Frankrijk en van daaruit optrekt via o.a. Turkije naar de Shamballa in de Himalaya..het occulte centrum voor de goden-godsdiensten ..buiten Israël.. maar daar heb ik al over geschreven.

  Vanuit het Oosten komt hij terug en wordt in Keulen tot keizer gezalfd en is er een vereniging met zijn familie.. en dan gaat hij weer naar Frankrijk om daar tot koning over dat land te zijn.

  Henry V zou de “opvolgers” naam van de Monarch zijn, Henry betekent: •heerser over het thuisland• ..je kunt het googlen. ….en daar wordt NIET Frankrijk mee bedoeld.. maar zijn geboorteland.. daar wordt eerst het fundament gelegd ..waar de wet vanuit gaat..De berg Sion.

  Daar moet het éérste de christelijke orde en christelijke katholieke regering hersteld worden.
  En wordt de hel extra kwaad.. en de illuminati-vrijmetselarij in Parijs en willen ze weer koppensnellen.. waar ze al ervaring mee hebben.. rare mensen die Fransen ..met eigenaardige gewoontes als ze kwaad worden en verliezen.. heel erg onsportief.. wie zou nou koning willen zijn over zo’n rare en eigenaardige mensen ..ben blij als de opvolger komt.. nakomeling van Naundorff.

  Zelfs Macron, de illuminati-vrijmetselaars clown, begint royalistisch te worden.. De nieuwe vangnetpion naar de opvatting van martinvrijland.nl.
  https://chartedefontevraultprovidentialisme.wordpress.com/ ..met Frans heb je blijkbaar geen moeite.. ik wel .. ze moeten dan toch maar de ware King zoeken ..op het web.
  Ik ga nu over macron lezen, benieuwd naar zijn bekering tot vang-net-king. 🤴

 45. Joke, Joke, Joke . . .
  ik tracht me voor te stellen welk een man de monarch zou kunnen zijn en hoe hij zich zou gedragen.

  Hij zal geen man van veel woorden kunnen zijn omdat hij een harde werker moet zijn, een nog jonge man van ijverige daden, ja zelfs voor dat zijn tijd gekomen is zal hij een man van daden zijn, en geen tijd vinden voor gebabbel en commentaren of predikingen.

  Joke, hij zal een drievoudige kloosterorde moeten stichten, dat weet je toch!!!
  Dergelijk groots werk kan je niet bereiken met louter luchtledig gebabbel over je eigen persoontje!!!
  Toon ons je ware aard, als je dat hebt, en begin nu meteen aan je zeer zware taak.

  Je taak, je grote opdracht, dat is het enige dat we willen zien, zonder luchtblazen.
  Begin daadkrachtig te werken!
  Dat alleen is waar velen op wachten : daadkracht.

  Ben je te oud voor dergelijke zeer grote ijver . . . zwijg dan, A.U.B.!!!

 46. Het lijkt me een goed idee als het onzinnig geleuter door en over de vermeende monarch voorgoed stopt op dit forum. Het gaat stilaan nergens meer over.

 47. @Eric-b-l

  In je reactie begin je zelf al direct met een probleem te scheppen: “ik tracht me voor te stellen”.
  Je wilt in je innerlijk dus een –beeld– van de kroonprins-king maken ..hetgeen laakbaar is, en verwerpelijk.

  Ik verstrek hier van allerlei informatie waar jij feitelijk over zegt, ik citeer: ▪︎ ja zelfs [voor] dat zijn tijd gekomen is zal hij [een man van daden zijn], en geen tijd vinden voor {gebabbel en commentaren of predikingen}.▪︎..en heb je het over een drievoudige kloosterorde stichten.

  En ja, dat is me bekend, maar ik -zelf- maak mij daar geen –beeld– van.. ik ben dus nuchterder dan jij en ook dan @Theudmer en @Jules van Rooyen en die Gijsen adept..etc.
  Jullie creëren –beelden– van die wettige erfgenaam van het Adelaarsteken of anders gezegd, van die kroonprins, die niet reëel zijn.. jullie durven in jullie denken niet door de 2 nachten van de ziel te gaan ..zoals de heilige Johannes van het kruis leert… sla die beelden stuk ..als ware beeldenstormers, want anders zijn jullie afgodisch.

  …in Openb.13:15 staat:: zelfs was het bij [machte] een geest te geven aan het –beeld– van het beest, etc. …moet ik dan soms veronderstellen dat jullie geestbezweerders zijn?! ..en de wegbereiders van maitreya de bijbelse valse profeet ..een andere antichrist en voorloper van de eigenlijke antichrist?!.
  Want die maitreya zegt over zichzelf dat hij uit de etherische sferen zich een gestalt heeft gecreëerd dat hij gebruikt als “voertuig” om zich te manifesteren, (alsof hij in het vlees is) en dat hij leven geeft vanuit het occulte Shamballa in de Himalaya..etc.

  Heksen werken ook o.a. op het mentale-vlak ..feitelijk doen jullie aan (mentale) bezwering..nog net geen voodoo ..jullie willen ontmoed-igen.. jullie zijn dan mentale energieslurpers.. net geen vampieren?!

  Het gevaar van doorschieten, ligt op de loer, beste Eric, beste Theudmer, beste Jules, beste Adept..P.D.. “enz.”
  Weest toch prudent, beste Eric, In dit soort kwesties komt de boemerang van oorzaak en gevolg hard terug . .het gaat om een list van de duivel om in de ogen van toeschouwers authentieke katholieke profetieën in diskrediet en op een [dwaalspoor] te brengen. Het ware aan te raden, het advies van @Jules van Rooyen en @Theudmer en in hun kielzog de adept P.D. ….te negeren.

  Met jullie mentale drogbeelden over de kroonprins kunnen jullie hier lezers op een dwaalspoor zetten, lezers die niet zo goed zijn geïnformeerd ..terwijl ik het gepaste inzicht en gepaste informatie heb ..de echte prins zal transparant zijn in zijn informatie en het volk niet mis-leiden..
  ..zoals de huidige schuldigen die “regeren”.

  Beste Eric..ik maak toch ook van Eric geen drog-beeld en verlevendig het tot Eric…..in een projectie.. en veronderstellende in het licht van het intellect te denken.

  Het verstand is de scheids-rechter tussen de geestelijke-vermogens [van] de ziel en de zielekrachten …vroeger zeiden de kinderen wel eens als ze werden uitgescholden: “wat je zegt ben jezelf” ….en wij moeten daaruit leren en zeggen: “wat je denkt “ben jezelf”. 🤔

  Pas als je het: •”denken” in beelden-voorstelling ..en projectie in de geestelijke-vermogens • vanuit de domme en primitieve ziele-krachten, hebt afgeleerd ..door tuchtiging en zelf-aanklacht ..wordt het [heldere en zuivere] denken open-baar, zoals aangegeven in Hebreeën 4:12 en wordt je weer een nieuwe koning (Adam) in Jezus Christus…middels Zijn in-grijpende bezegeling..zoals aangegeven.

  ERIC.. (en gelijkge-[stem]-den) ..neem het bovenstaande dus ter harte, want anders gaat het stilaan nergens meer over en komen lezers in [verwarring] die veronderstellen (in hun aanstoot) hetgeen te kunnen ver-oordelen.. in hun projectie..
  Wéés gegroet van de 🦋🤴 =🤔….=Hebr.4:12.

 48. @ eric-b-l …..{23 oktober 2020 om 08:03}..

  Ik moet je [weer] corrigeren met het onderstaande, en niet alleen omwille van jou zelf maar ook vanwege het verkeerde beeld dat geschetst wordt vanuit de onkunde om de betreffende profetieën over de Monarch in zijn samenhang te duiden.

  CITAAT: ▪︎hij zal geen man van [veel woorden] kunnen zijn omdat hij een [harde werker] moet zijn, een nog [>jonge man<] van ijverige [daden], ja zelfs voor dat [[zijn tijd gekomen]] is zal hij een man van daden zijn, en geen tijd vinden voor gebabbel en commentaren of predikingen▪︎.

  Ik heb al eerder gewezen naar Jesaja 49:8.. citaat: ▪︎ "Zo spreekt Jahweh, Ik verhoor u in de tijd der genade, En sta u bij op de dag van het heil".▪︎ ..In Mattheüs 12:18 wordt dat op Jezus Christus toegepast.. maar tegelijkertijd is het ook op de Monarch toe te passen omdat Jes.49 het Messiaans tijdperk van Vrede impliceert.. [misschien] overeenkomstig te verwoorden met de term parallellie ..Ook Jesaja 9:1-6 impliceert het tijdperk van Vrede in de eindtijd..en een dan [levende] koning.. naar Jer.23 en 33. ..In je "onnozelheid" is het voor jou dan ook moeilijk te aanvaarden dat die monarch tevens de DORRE boom in Ezechiël 17:22-24 is.. en redeneer je maar al te zeer vanuit de vermogens die de natuurlijke aanleg betreffen ..terwijl Jes.49:8 het heeft over de [tijd der genade].

  Je hebt ook niet opgemerkt wat er in Ezechiël 17:22 staat.. maar omdat het mezelf betreft valt het mij dus wel op dat: ..▪︎"Op een [hoge] en [verheven] Berg !!! (Psalm 48:3) ..zal Ik het PLANTEN▪︎..de context betreft Hebreeën 12:22-29.. en verder-op in Daniël 7:13-14.
  En dat is de Mystieke weg die hij te begaan heeft om éérst over zijn eigen ziel koning te worden middels de [uitwerking] van Gods genade.. en dat dus via de helletocht, via de tocht door het vage-vuur en de tocht door de hemel en om daar zijn feitelijke opdracht te ontvangen..zoals Dan.7:13-14 aangeeft.

  En dan wat de leeftijd betreft van die monarch: …terwijl het om gegevens gaat van twee Monarchen, gegevens die door elkaar geformuleerd zijn en om die informatie op een juiste wijze te kunnen onderscheiden en te duiden, heb je begrip nodig over de samenhang van betreffende profetieën..inzake.

  Citaat hierboven van @Jules van Rooyen:: ▪︎ De spreuken van Nostradamus zijn ook voor talloze uitleggen vatbaar. Meer dan wij ons hier kunnen [voorstellen]. Die zijn niet aan mij besteedt.▪︎ ..is dan ook juist voor die mensen die -inderdaad- niet de samenhang kunnen ontwaren betreft de informatie -profetieën- inzake.

  Dat de grote Monarch oud en jong tegelijk is ..onthuld Nostradamus dan ook op de volgende wijze:: Century IV-14.
  ▪︎De plotselinge dood van de eerste persoon ((Van de valse profeet maitreya)) Jes.66:17..Dan.7:11
  ▪︎Zal de regering hebben veranderd en een ander (De Monarch)aan de regering hebben gebracht
  ▪︎Vroeg [en] laat gekomen op een [zo hoge en lage] leeftijd
  ▪︎Zodat te [land] en ter [zee] men hem zal moeten vrezen.. Openb.10:[2] ..De hypostatische Mensengel ..[uit-gedrukt] naar Hebr.4:12.

  Nostradamus schreef, …richtte zich toen niet tot de toenmalige koning Hendrik II in zijn tijd maar zag zich gesteld voor de hypostatische Mensengel in Openb.10.. de toekomstige monarch van Frankrijk in zijn gelouterde en verlichte gestalte van Henry V.. ver-[Licht], middels hetgeen naar Hebreeën.4:12.. uit bepaalde bron blijkt dat sommige auteurS, de vermelding Henry V weg lieten en vervingen door Hendrik II.

  Vanuit verschillende invalshoeken kan ik dus [het een en ander] benaderen vanuit een nieuw perspectief om verder toe te lichten.. en als zodanig weerleggende jullie on-vermogen inzake.. en als zodanig jullie vooringenomenheid, verdachtmakingen en onbenul voorgoed in de kern aldoende smorende . . niet alleen wat jezelf betreft maar ook wat hetgeen betreft van @Jules van Rooyen, @Theudmer..@Paul en zeker het onbenul niet vergeten van de Adept van Gijsen, die in de rij de kroon spande.

  Maar tegelijkertijd zijn jullie "neutrale" helden 🤔 🤭 omdat jullie niet vreesden 🤥 de kroonprins 😎 de mond te snoeren 🤐 c.q. monddood te maken, te doen zwijgen "a'la de vrijmetselaars" 😱👌

 49. Helaas is dit, zoals gebruikelijk, een eenzijdige benadering. Ik ben zeker niet voor het martelen en vermoorden van wie dan ook, maar wat ik in het artikel niet tegenkom is het achterliggende verhaal. Eeuwenlange uitbuiting van de bevolking van Spanje door o.a. de katholieke kerk is het uitgangspunt. Het had elk geloof kunnen zijn. Het ging niet om specifiek de katholieke kerk, maar om de dingen die gebeurd zijn. Landeigenaren en grootgrondbezitters waren ook het mikpunt van deze lynchpartijen, ongeacht hun geloof in wat dan ook.
  Eenzijdige berichtgeving die niet het hele verhaal verteld, debet aan de zelfverheerlijking waar nu eenmaal elk geloof zich schuldig aan maakt en zich achter verstopt.

  Cor

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht