Media tsunami over pauselijke uitspraak

Sinds de digitale editie van de New York Times met het sensationele nieuws kwam dat paus Franciscus zich uitgesproken had voor burgerlijke verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht, een uitspraak die een keerpunt zou betekenen voor de Katholieke kerk, verpreidde dit nieuws zich als een tsunami in alle media. Zelfs corona of de barbaarse onthoofding van een Franse leraar in naam van Allah moesten  er voor wijken. Zeker in de vrijzinnige en christenhatende Vlaamse media.

Wat heeft Bergoglio nu eigenlijk gezegd en waar en wanneer heeft hij dat gezegd? Veel in dit zogezegd sensationele verhaal is fake news en volledig uit zijn verband gerukt.

Alles begint met de documentaire Francesco van de Russische filmmaker Evgeny Afneevsky, zelf homoseksueel, die op 21 october gepresenteerd werd in Rome en één dag later zelfs de “Kineo prijs” heeft ontvangen in de Vaticaanse tuinen ! Een van de talrijke manipulaties uitgedokterd door de intieme ” magische kring” die de paus omgeeft en die constant werkt aan het verfraaien van zijn imago…!

Aanvankelijk dacht men dat de verklaring van de paus rechtstreeks aan Afneevsky was toevertrouwd, maar al heel vlug kwam er een verhelderend interview van de jezuiet Antonio Spadaro, éminence grise en intimus van Bergoglio, waarin deze uitlegde dat de film ‘ Francesco’ alleen maar een reeks interviews samenbrengt, die in de loop van de tijd zijn verzameld en een synthese moeten bieden van zijn pontificaat en van de vruchten van zijn reizen. In dit geval ging het om een passage uit een exclusief interview, in 2019 afgenomen  met Valentina Alazraki, een Mexicaanse journaliste, waarin de paus spreekt over het recht op wettelijke bescherming voor homoseksuele stellen, zonder echter aan de leer te raken. Hetzelfde  had hij reeds jaren eerder in Argentinië gezegd, toen hij aartsbisschop van Buenos Aires was…

Het is de passage uit dit interview dat in de film wordt getoond. Bergoglio verklaart er in dat ” homoseksuele personen het recht hebben in de familie(?) te blijven”. Zij zijn kinderen van God  en hebben het recht een familie te hebben.Niemand mag aan de deur gezet worden of om die reden ongelukkig gemaakt worden. Op zichzelf  is daar niets tegen. Dat is gewoon christelijke naastenliefde. Hij gaat echter verder:  Wat wij moeten instellen, is een wet op het burgerlijk samenleven. Op die manier zullen zij wettelijk beschermd worden. Ik heb dat verdedigd.” Hier maakt hij een scheve schaats. 

Er is meer… Het vervolg van de zin wordt in de film  weggelaten en deze doelbewuste weglating nuanceert het voorgaande toch enigszins. De paus zegt dat ” dit niet betekent dat homoseksuele handelingen worden goedgekeurd, integendeel”. Hij had van te voren aan de journaliste ook gevraagd om zijn woorden in de juiste context te plaatsen, wat duidelijk niet gebeurde.

De bewuste passages uit het interview zijn  nooit uitgezonden. Ze waren niet openbaar en werden zelfs verwijderd. Toch heeft iemand in het Vaticaan ze angstvallig bewaard, om ze op het juiste moment te bezorgen aan de Russische regisseur…

Dat neemt niet weg dat  eens te meer de verwarring wordt aangezwengeld. Wat betekent ‘ een familie hebben’? Wil dit zeggen ‘ een gezin stichten’ ? Dan zijn zijn uitspraken inderdaad volledig strijdig met de Leer van de Kerk en moeten zij integraal verworpen worden . Doet Bergoglio dit bewust of wordt hem dit ingefluisterd?

Het officeel standpunt van de Kerk werd immers in 2003 door de Congregatie van de Geloofsleer onder leiding van de kardinaal-prefect Jozef Ratzinger op duidelijke wijze vastgelegd in het document ” Overwegingen over plannen voor een wettelijke erkenning van verbintenissen tussen homoseksuele personen”, ondertekend door de heilige Johannes-Paulus II.

” Tegenover de wettelijke erkenning van homoseksuele verbintenissen of van de wettelijke gelijkstelling ervan met het huwelijk, met toegang tot de rechten die er specifiek mee verbonden zijn, moet onze houding klaar en duidelijk zijn : wij moeten dit bestrijden. Wij moeten afzien van elke vorm van formele samenwerking bij de afkondiging of toepassing van deze totaal onaanvaardbare wetten en, voor zover mogelijk, van elke medewerking bij de toepassing ervan. In dergelijke situatie kan iedereen  gewetensbezwaren inroepen om dit te weigeren”. Klare taal!

Weer eens is verwarring troef. De Katholieke kerk is ongeloofwaardig geworden. Bergoglio buigt voor de homo-lobby en spuugt de gewone katholiek in het gezicht. Het minste wat wij verwachten, is een grondige verduidelijking.

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

155 commentaren op “Media tsunami over pauselijke uitspraak

 1. In plaats van zich te bemoeien met wat Caesar doet (toegang tot burgerlijk huwelijk), zou Paus Franciscus zich maar beter bezighouden met zijn core business, dwz. geloofszaken.

 2. 1.
  Belangrijk in deze: Is deze uitspraak van de ‘paus’ bedoeld als onfeilbare leerstelling, dus als ex cathedra of als magisterium? (Zo ja, dan zou de ‘paus’ alle leerstellingen van vroeger overboord gooien en dus de gelovigen willen dwingen om van geloof te veranderen.)

  2.
  Of is deze uitspraak een particulier bedoelde uitspraak van de ‘paus’? (Zo ja, dan zou de ‘paus’ misbruik maken van zijn invloedrijke positie.)

  In geval punt 1 van toepassing is: wat kunnen/moeten de gelovigen doen, die niét van geloof willen veranderen?
  In geval punt 2 van toepassing is: is de paus nog wel te handhaven als leider van de R.K. kerk?

 3. Het ziele-verwondend harde feit dat een man als mijnheer Bergoglio priester kon worden en zelfs de hoogste plaats in de Kerk kon innemen verklaart ons dat de mensheid al zeer diep gevallen was sedert . . . de industriële revolutie.

  Men mag op geen enkele wijze gehoor geven aan dergelijke individu’s maar als velen voor hem zouden bidden zou hij zich nog kunnen bekeren en spontaan aftreden. Helaas zijn er waarschijnlijk te weinigen die nog op christelijke wijze over hem kunnen denken en nog minder om voor hem te bidden.

 4. Koning Willem Alexander;
  Betrokken maar daarin feilbaar.

  Paus Franciscus:
  Betrokken bij LHBT-ers en daarin onfeilbaar.

 5. Iedereen die de voorbije jaren kerkelijke nieuwsactualiteit gevolgd heeft weet wat voor iemand Paus Franciscus is. De vijand zit op de Troon van Petrus, en er moet gebeden worden dat God tijdens het volgend conclaaf zal ingrijpen om een grote wending teweeg te brengen.

  Marie-Julie Jahenny:

  “In het Midden, te Lyon, zullen er verachtelijke representaties van de Mis zijn, profanaties. Te Lyon en op andere plaatsen zullen er satanische verschijningen zijn; er zullen cultussen van verachtelijke godinnen zijn, valse mirakelen die velen zullen misleiden. De bisdommen, de kloosters zullen geplunderd worden. De kruisen zullen gebroken worden. De tabernakels geprofaneerd. De religieuze begrafenissen zullen verboden worden. De sacramenten zullen geparodieerd worden. Heiligschennende doopsels zullen ingesteld worden. Er zullen veel bezeten zielen zijn die groot lawaai zullen maken en profetieën van geluk zullen maken… De vijanden zullen het kruis onder de voet doen treden. Profanaties te Lourdes. Men zal zich ontketenen tegen de devotie tot het Heilig Hart.

  Het klooster van Paray le Monial zal verbrand worden. Te Parijs zal het Heiligdom van Montmartre dienen als raad-en-theaterzaal voor de opstandelingen.

  Maar de Heilige Maagd zal Notre Dame des Victoires beschermen… Alle miraculeuze beelden van Onze Lieve Vrouw zullen een alkrachtige missie hernemen op de plaatsen die Zij beschermt en die Zij bewaart.”

  “Cultussen van verachtelijke godinnen”, dat doet denken aan de “Pachamama”-cultus van Paus Franciscus, en ook aan de afgodin “Minerva” die door de machtigen der aarde aanbeden wordt op plaatsen zoals de Bohemian Grove in Californië, waar haar uilvormig afgodsbeeld staat.

  Paus Franciscus is een NWO-man.

  De Franse tekst van de door mij vertaalde woorden van M-JJ:

  “Dans le Midi, à Lyon, il y aura des représentations infâmes de la Messe, des profanations. À Lyon et dans d’autres endroits il y aura des apparitions sataniques ; il y aura des cultes de déesses infâmes, de faux miracles qui tromperont beaucoup de monde. Les évêchés, les monastères seront pillés. Les croix seront brisées. Des tabernacles profanés. Les enterrements religieux seront interdits. Les sacrements seront parodiés. Des baptêmes sacrilèges seront institués. Il y aura beaucoup d’âmes possédées qui feront grand bruit et feront des prophéties de bonheur… Les ennemies feront fouler au pied la croix. Profanations à Lourdes. On s’acharnera contre la dévotion au Sacré-Coeur.

  Le cloître de Paray le Monial sera incendié. À Paris, le Sanctuaire de Montmartre servira de salle de conseil et de théatre aux révoltés.

  Mais la Sainte Vierge protégera Notre Dame des Victoires… Toutes les statues miraculeuses de Notre-Dame reprendront une mission toute puissante sur les lieux qu’elle protège et qu’elle conserve.”

 6. P. Derks schreef op 22 oktober 2020 om 22:32 :
  “1. Belangrijk in deze: Is deze uitspraak van de ‘paus’ bedoeld als onfeilbare leerstelling, dus als ex cathedra of als magisterium? (Zo ja, dan zou de ‘paus’ alle leerstellingen van vroeger overboord gooien en dus de gelovigen willen dwingen om van geloof te veranderen.)”

  Deze uitspraak is duidelijk NIET bedoeld als onfeilbare leerstelling: niet precies, niet definitief en zonder veroordeling van een tegengestelde leer.
  De uitspraak is zelfs NIET bedoeld als gewone leerstelling van het magisterium: mondeling en zonder argumenten op basis van schrift, traditie, eerder gedefinieerde leerstellingen, rede en natuurwet.
  Daarbovenop is de uitspraak in strijd met wat de Kerk altijd en overal als vaststaand (en dus onfeilbaar) geloofd en onderwezen heeft.
  Een katholiek hoeft hier dus op geen enkele manier rekening mee te houden.

  “In geval punt 1 van toepassing is: wat kunnen/moeten de gelovigen doen, die niét van geloof willen veranderen?”

  Logica werkt twee kanten op:
  De regel “als A, dan B” impliceert “als niet B, dan ook niet A”.

  Dit kun je ook toepassen op de definitie van de pauselijke onfeilbaarheid.
  Als de Paus ex-cathedra spreekt, dan is hij onfeilbaar. (*)
  Maar als iemand ex-cathedra spreekt en toch faalt, dan is hij niet de Paus.

  (*) Zie voor de precieze definitie en context het document “Pastor Aeternus”:
  “Want ook aan de opvolgers van Petrus is de Heilige Geest niet zo beloofd, dat zij op grond van Zijn inspiratie een nieuwe leer zouden bekendmaken. Zij moeten juist met Zijn bijstand de door de Apostelen overgeleverde openbaring, d.w.z. het weggelegde geloofsgoed (depositum fidei) heilig bewaren en getrouw uitleggen.”
  https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=116

 7. Vlaams Belanger en ultrakatholieke priester voor rechter voor vandalisme ‘Holy Cow’

  Aanstaande woensdag wordt in de correctionele rechtbank van Tongeren het startschot gegeven voor de rechtszaak over de vernielingen van het controversiële kunstwerk ‘Holy Cow’ van kunstenaar Tom Herck.

  In 2017 zorgde een kunstwerk van een levensgrote gekruisigde koe van kunstenaar Tom Herck voor heel wat controverse in en rond de Sint-Jan-de-Doperkerk in Kuttekoven (Borgloon). Met het kunstwerk wilde de Truiense kunstenaar de verspilling in onze maatschappij aankaarten. Na de opening van de tentoonstelling werd een glasraam van de kerk ingegooid, werd het slot geforceerd en werd er twee keer ingebroken. De inbrekers bewerkten de koe met messen en de brachten extreemrechtse slogans en hakenkruizen op de muren aan. Ook werd er brand gesticht in de kerk.
  Verschillende verdachten werden door de raadkamer van Tongeren doorverwezen naar de rechtbank. Onder hen Vlaams Belanger Robin Vandenberghe en priester Eric Jacqmin, die ook lid is van het Priesterbroederschap van de Heilige Pius X. Het broederschap wil terug naar de letter van de Bijbel. De daders riskeren een geldboete of een gevangenisstraf tot een jaar.

 8. @Silvanus,
  Andersom redeneren kan wel degelijk fout zijn:
  een cirkel kan niet vierkant zijn
  foute conclusie: een vierkant is dus een cirkel.
  goede conclusie: een vierkant kan geen cirkel zijn.

 9. Als hoofd van de Rooms Katholieke wereldkerk zijn dit erg valse uitspraken, de onbetrouwbaarheid druipt er vanaf.

 10. Het is duidelijk dat deze wereldse paus veel lof krijgt van wereldleiders maar te vertegenwoordigers van de islam zwijgen, wie zijn hier nu nog te gelovigen, de paus zou zich inderdaad beter bezig houden over wat het inhoudelijke is van het geloof.

 11. Dit is wat het katholiek Nieuwsblad over deze zaak schrijft.
  Uiteraard zal dit de mening van Paaphaters , Sedesvacantisten en FFSPX adepten niet veranderen.
  Voor deze groep is niet de waarheid maar het eigen gelijk maatgevend.

  KN schrijft o.a.:

  De berichtenstroom over wat paus Franciscus al dan niet zei over geregistreerde partnerschappen voor homoseksuelen, houdt aan. Duidelijker wordt het er niet per se op.

  De paus zou zich in de nieuwe documentaire Francesco van Evgeny Afineevsky hebben uitgesproken voor het geregistreerd partnerschap en voor gezinsvorming door homoseksuelen, nieuws dat uiteraard pijlsnel de wereld overging in zowel seculiere als christelijke media.

  Die laatste claim werd echter al snel en overtuigend ontkracht: met ‘recht op familie’ doelt de paus er duidelijk op dat homoseksuelen niet uit hun families gestoten mogen worden.

  De paus spreekt in het Spaans en zegt dat er una ley de convivencia civil nodig is, ‘een wet van burgerlijk samenleven’. “Ik heb me daar hard voor gemaakt”, zegt hij in een klaarblijkelijke verwijzing naar eerdere uitspraken in zijn tijd als aartsbisschop van Buenos Aires.

  Interessant is in dit licht de kijk van de Haarlemse bisschop Jan Hendriks. Op zijn blog arsacal.nl gaat hij niet zozeer in op de vraag naar de juiste vertaling (hij gaat uit van ‘burgerlijk samenleven’), maar wijst op de geest van Franciscus’ woorden.
  Die gaan “niet over de morele beoordeling van verbintenissen van homoseksuele personen en al helemaal niet over de visie van de Kerk op de beleving van seksualiteit”.

  Hoewel hij daarmee verder lijkt te gaan dan de Congregatie voor de Geloofsleer eerder deed, gaat Franciscus niet in tegen de leer van de Kerk, stelt de bisschop.
  “Zoals gezegd: dit gaat niet over de morele beoordeling van homoseksuele verbintenissen. Het gaat eerder om de vraag: wanneer is er sprake van de ‘onrechtmatige discriminatie’ van homoseksuele personen, die de Catechismus van de Katholieke Kerk veroordeelt in n. 2358?”

  Hier een link naar het hele artikel.
  https://www.kn.nl/verdieping/analyse/hoe-de-paus-wel-niet-verkeerd-geciteerd-werd/

 12. Zoals bisschop Hendriks erkent(*) wijkt ‘Francesco’ wel degelijk af van de leer van de Kerk:
  “Op soortge­lijke wijze moet de bescher­ming en goede zorg gewaarborgd blijven voor het gezin, waar­van het monogaam huwe­lijk tussen twee mensen van ver­schil­lend geslacht de grond­slag is, en waar­van de een­heid en hecht­heid tegen­over de moderne echt­schei­dingswetten beschermd dient te wor­den: ANDERE SAMEN­LE­VINGS­VOR­MEN MOGEN ER ONDER GEEN BEDING JURI­DISCH MEE GELIJK WOR­DEN GESTELD, OF ALS ZODANIG WETTE­LIJK WOR­DEN ERKEND.”
  Uit: Leerstellige Nota ‘Activiteiten en het gedrag van de katholieken op het gebied van de politiek’, Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer, 24 no­vem­ber 2002

  (*) In newspeak is het woord “ketterij” nu vervangen door de woorden “een stap zetten”.

  1. Sowieso wordt er bijna nergens bij vermeldt dat de Paus nog erbij gezegd heeft dat de homoseksuele handelingen nog steeds als zondig worden gezien en blijven worden gezien. Maar dat is een gemakje door de anti paus media.
   De Kerk veroordeelt nog steeds mensen met homoseksuele geaardheid tot een celibatair leven. En in elk geval tot een ongelukkig leven. Dat kan niet de bedoeling van onze Heer zijn!

 13. Als Mgr. Hendriks zegt: Hoewel hij daarmee verder lijkt te gaan dan de Congregatie voor de Geloofsleer eerder deed, gaat Franciscus niet in tegen de leer van de Kerk, stelt de bisschop.

  Beweert Silvanus dat de bisschop Hendriks Bisschop erkent dat ‘Francesco’ wel degelijk af wijkt van de leer van de Kerk.

  Hoezo woorden verdraaien?

 14. @Theo
  U citeert het Katholiek Nietsblad.
  Ik verwijs naar de webpagina van Mgr. Hendriks zelf (mijn hoofdletters):

  “Zoals gezegd ZET DE PAUS WEL EEN STAP (of lijkt die te zetten) ten opzichte van de do­cu­menten van de Con­gre­ga­tie van de Ge­loofs­leer, die we hier­on­der citeren:

  Op soortge­lijke wijze moet de bescher­ming en goede zorg gewaarborgd blijven voor het gezin, waar­van het monogaam huwe­lijk tussen twee mensen van ver­schil­lend geslacht de grond­slag is, en waar­van de een­heid en hecht­heid tegen­over de moderne echt­schei­dingswetten beschermd dient te wor­den: andere samen­le­vings­vor­men mogen er onder geen beding juri­disch mee gelijk wor­den gesteld, of als zodanig wette­lijk wor­den erkend.
  (…)
  De Kerk leert dat respect voor homo­sek­su­ele personen in geen geval kan lei­den tot goed­keu­ring van homo­sek­su­eel gedrag of tot wette­lijke erken­ning van homo­sek­su­ele ver­bin­te­nissen. Het gemeen­schap­pe­lijk wel­zijn vraagt dat wetten het huwe­lijk als basis van het gezin en de primaire een­heid van de maat­schap­pij erkennen, bevor­de­ren en be­scher­men.”

  http://arsacal.nl/?p=contentitem&id=2469&t=Paus+Franciscus+over+homoseksuele+verbintenissen

  1. @Mgr. Hendriks,
   U heeft 100% gelijk, vooral de door U opgegeven site is van belang.

   In totaal: de ‘Media tsunami over pauselijke uitspraak’ is een storm in een piepklein glaasje.

   1. correctie:
    @Silvanus,
    U heeft 100% gelijk, vooral de door U opgegeven site is van belang.

    In totaal: de ‘Media tsunami over pauselijke uitspraak’ is een storm in een piepklein glaasje.

 15. HOE DE GOEDKEURING VAN HOMOSEKSUELE CIVIELE VERENIGINGEN GERELATEERD IS AAN DE BOODSCHAP VAN FATIMA.

  Door Frank Unterhalt, priester

  De rampzalige verklaring van de bisschop van Rome over de promotie van civiele verenigingen van homoseksuele partners heeft duidelijk een apocalyptische referentie. We zijn in de tijd van de grote beproeving, waarin een beslissende strijd wordt geleverd.

  Carlo Kardinaal Caffarra, de eerste President van het Pauselijke Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin, refereerde kort voor zijn dood in 2017 aan een brief van zuster Lucia van Fatima, waarin zij het volgende had geschreven: “Vader, er zal een tijd komen wanneer de beslissende strijd tussen het Koninkrijk van Christus en Satan zal gaan over het huwelijk en het gezin. En degenen die zullen werken voor het goed van het gezin zullen vervolgingen ervaren en verdrukking. Maar wees niet bang want onze Lieve Vrouw heeft zijn kop reeds verpletterd.”

  In het licht van de boodschap van Fatima is het opvallend dat de moordaanslag op Paus Johannes Paulus II direct gerelateerd is aan de oprichting van zijn profetische Instituut voor Huwelijk en Gezin. Paus Benedictus XVI wees hier op in een schrijven bij gelegenheid van de 25e verjaardag van haar stichting: “Op die dag, 13 mei 1981, leed mijn geliefde voorganger aan de bekende ernstige aanval op zijn leven gedurende de audiëntie waarop hij de oprichting van dit Instituut zou aankondigen.”

  De afgelopen zeven jaar hebben op schokkende wijze laten zien welke haat de tegenstander heeft jegens de schoonheid van de ware leer over het Christelijk huwelijk en gezin. Het Instituut van St. Johannes Paulus II is niet alleen massief aangevallen, maar volledig ontmanteld en beroofd van zijn essentie zelf. Op beide Bisschoppensynodes over Huwelijk en Gezin, in 2014 en 2015, werd het volledig genegeerd, tot de onaanvaardbare exhortatie Amoris laetitia in 2016 zelfs een directe tegenspraak met de leer van de Kerk voortbracht. In het zelfde jaar begon de uiteindelijke vernietiging van het Instituut met de benoeming van een nieuwe Groot Kanselier en tegengestelde statuten, en met het ontslag van alle voorgaande professoren. Daarbij werd het onderworpen aan een substantiële “heroriëntatie” die ingewijden omschreven als een “zuivering” in de meest negatieve zin.

  De breuk die Bergoglio maakte, is nu openlijk en evident, want op 28 maart 2003 had Johannes Paulus II de volgende verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer goedgekeurd en de publicatie daarvan opgedragen: “Er zijn absoluut geen redenen om te overwegen dat homoseksuele verenigingen op enige wijze vergelijkbaar of zelfs maar in de verte analoog zijn aan het plan van God voor huwelijk en gezin. Het huwelijk is heilig, terwijl homoseksuele daden ingaan tegen de natuurlijke morele wet.”

  Het getuigenis van de heiligen laat geen twijfel bestaan over de omvang waarmee homoseksuele daden de Schepper beledigen en Zijn vergelding provoceren. Hoe zouden we niet kunnen denken aan de dringende vermaning van God, die ons is overgeleverd in de beroemde Dialoog van Sint Catherina van Siëna: “De verdorvenen doen zelfs nog slechter en plegen de vervloekte zonde tegen de natuur. En als blinde dwazen wier geest is verduisterd, zien zij niet de rotheid en ellende waarin zij zichzelf bevinden. Het is niet alleen walgelijk voor Mij, die de hoogste eeuwige zuiverheid ben (zo verfoeilijk inderdaad dat voor deze ene zonde Ik vijf steden door Mijn goddelijke oordeel vernietigde, daar Mijn rechtvaardigheid het niet langer kon verdragen), maar zelfs voor de demonen.”

  Gebaseerd op de duidelijke Bijbelse boodschap, heeft het Permanente Leergezag van de Katholieke Kerk altijd het huwelijk en het gezin beschermd. Aldus kan het niet worden verborgen, in het bijzonder vandaag, dat homoseksuele praktijken tot de zeer zware zonden behoren die de kuisheid ernstig schenden (vgl. Katechismus van de Katholieke Kerk, nr. 2396) en die krachtig worden afgewezen door de Heilige Schrift (vgl. Gen. 19, 1-29; Rom. 1, 24-27; Kor. 6, 9-10; 1 Tim. 1-10). De Katechismus herinnert ons aan de schuld van de Sodomieten die ‘hemelschreiend is” (vgl. Katechismus van de Katholieke Kerk, nr. 1867).

  In deze apocalyptische tijd van de Valse Profetie sterkt ons de interventie van het Onbevlekt Hart van Maria, die we vereren als degene die de kop van het helse serpent verplettert. Zij, de allerzuiverste Maagd, de Moeder van de Schone Liefde en de Middelares van alle Genade, zal ons de listen van de kwade vijand doen doorzien en ons veilig leiden naar het heil dat de Drie-ene God aan de Zijnen zal geven.

  In de grote beroering van dit tijdperk en beslissende strijd, waarin de eeuwige redding van zo vele zielen wordt bedreigd, herhalen we de beroemde woorden die gesproken werden door Paus Johannes Paulus II bij de toewijding van de mensheid aan Onze Lieve Vrouw van Fatima: “Nog eenmaal, laat de oneindige reddende heilsmacht zich tonen aan de wereld: de macht van de barmhartige liefde! Dat het een einde stelt aan alle kwaad! Dat het gewetens mag veranderen! In Uw Onbevlekt Hart is het licht van de hoop aan allen geopenbaard!”

  22 oktober 2020
  Feest van de Heilige Johannes Paulus II

 16. Mgr. Hendriks doet mij denken aan kardinaal Müller, toen die nog hoofd van de congregatie van de geloofsleer was: ook die wrong zich in de meest vreemde bochten om de uitspraken van Franciscus nog enigszins katholiek te kunnen noemen. Kardinaal Müller weet inmiddels beter en spreekt duidelijke taal. Wat ook van dat ‘rechtbreien’ zij: de homobeweging draagt Franciscus inmiddels op de schouders; kennelijk hebben zij geen extra uitleg nodig om de begrijpen welk punt de paus wilde maken.

  Franciscus heeft de film van tevoren gezien. Of het filmfragment uit zijn verband is gerukt vind ik daarom helemaal niet zo relevant. De paus vond het kennelijk prima zo. Het is het zoveelste voorbeeld van de (zichzelf niet meer zo noemende) plaatsbekleder van Christus, die de meest hete hangijzers in voetnoten verstopt, met dubbele tong spreekt, wazige interviews geeft; kortom die steevast via de achterdeur ‘processen aanstoot’ (lees: grote verwarring sticht). Ex cathedra zal hij dergelijke dubbelzinnige uitspraken nooit doen, dan zou de poten onder zijn eigen stoel uit zagen. In plaats daarvan heeft hij het vliegtuigmagisterium uitgevonden. Wie vervelende vragen stelt wordt eruit gekukeld of krijgt gewoon geen antwoord.

  De film heet „Francesco“, gaat dus over de paus en niet over ene Bergoglio uit Zuid-Amerika. Om vervolgens het interview als een prive-mening te kwalificeren is om die reden potsierlijk, want volstrekt ongeloofwaardig.
  Natuurlijk dient de Kerk homoseksuelen lief te hebben, maar dat is héél wat anders dan de zonde goedkeuren. Bekering en zondebesef lijkt sinds een zevental jaren echter geen item meer te zijn: we gaan immers toch allemaal naar de hemel (en ander helemaal niemand). Franciscus mag de oeroude katholieke opvatting aanhangen dan enkel de verbintenis tussen man en vrouw ‘huwelijk’ heten mag, maar met zijn pleidooi voor een wettelijke status voor homorelaties verandert hij alleen het opschrift.
  Het is een woordspel. Inhoudelijk, d.w.z. in moreel opzicht, gaat het immers om exact hetzelfde en eenieder weet dat de burgerlijke erkenning van partnerschap steevast gevolgd wordt door de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht.

  Discriminatie vind ik nog zo’n dooddoener als argument, want door het huwelijk exclusief te willen voorbehouden aan heteroseksuelen, discrimineert hij juist degenen die hij zo graag beschermen wil. Àls je dan een scheve schaats rijden wil, laat dan het achterste van je tong zien en doe het dan goed zou ik denken. Maar ja, dan zit hij overmorgen weer in Argentinië en of ze daar dan zo blij zullen zijn..?

  Om de diepere intentie van Franciscus beter te verstaan is het wellicht goed om eens te kijken hoe hij in de praktijk met het homovraagstuk omgaat:
  https://katholisches.info/2020/10/22/die-masken-fallen-der-angekuendigte-paradigmenwechsel-zur-homosexualitaet-eine-chronologie/

  1. Telkens wanneer Paus Franciscus een theologische “frats” uithaalt ontstaan er belachelijke discussies onder prominente clerici en leken via de media over wat hij nu eigenlijk bedoeld heeft. Ondertussen zit die man daar in een deuk van het lachen omwille van die discussies.

   Het is overduidelijk waar die man staat op doctrinair gebied, en het is belachelijk om te betrachten zijn uitlatingen te draaien en te keren met de bedoeling dat hij toch maar niet als heterodox beschouwd zou worden door het publiek. Paus Franciscus heeft met een brede grijns op zijn gelaat de absurde hersenschim, genaamd de ratzingeriaanse “hermeneutiek van de continuïteit”, gesloopt, en de adepten daarvan zijn nog altijd niet van de schok bekomen.

   Wanneer staatsmannen een rode vlag met hamer en sikkel omhoog hijsen op de overheidsgebouwen moeten universiteitsprofessoren zich niet in publicaties gaan afvragen of ze nu met een communistisch staatsbestel zitten of niet.

   Paus Franciscus is een revolutionaire sloophamer van de internationale schaduwregering, en één van de instrumenten uit de maçonnieke werkplaats om de menselijke geest te subverteren is propaganda voor de tegennatuurlijke zonde. Daar maakt men volkeren moreel en mentaal mee kapot, hen transformerend tot samenschraapsels van geestelijk uitgeholde lapzwansen hangend aan het infuus van de “entertainment-industrie”. Tot vetgemeste schapen voor de slachting, en voor die slachting is de corona-psy-op een voorbereiding. Hen transformerend, dus, tot het “Homer Simpson”-model, een figuur ontworpen om te spotten met de “gojim”.

   1. @Theudmer,
    U heeft volledig gelijk. Die discussies gaat ‘paus’ Franciscus-zelf uit de weg. Hij deponeert alleen losjes uit de mouw ’n stelling en … laat de discussies aan anderen over. Dit is precies wat deze ‘paus’ – volgens mij zeer welbewust uitlokt.

 17. @Theo Janssen ..

  De antipaus Bergoglio heeft het over homo–seksuelen ..ik maak het kort, want wat @Theudmer en @Paul zeggen is juist ..de usurpator is duidelijk geïnspireerd met de sluwheid van de slang uit het paradijs ….Hieronder een link naar een radio uitzending.
  https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/66736-2020-10-22-paus-pleit-voor-geregistreerd-partnerschap-voor-homoseksuelen
  Het woord homo[seksueel] impliceert de seksualiteit in de praktijk en het is niet aan de kerk om daarin hun tegemoet te komen …door voor hun in de bres te springen maar juist hun beroep op een humaniteit die vals en verraderlijk is, te weerleggen en te bestrijden ..omwille van hun eeuwige behoudenis.

 18. “The solutions Francis offers to achieve the new humanity that he envisages…are inadequate, for they are devoid, for the most part, of the transforming power of the Gospel. Only in Christ does one become a new creation”
  (Fr. Thomas G. Weinandy, OFM)

 19. Als ik globaal alle bovenstaande reacties lees, komt bij mij spontaan één woord naar boven: “Farizeeërs”. Mensen die de wetten tot op de letter uitpluizen, maar daarbij totaal uit het oog verliezen, waar het eigenlijk om gaat. Jezus zei: “Er zijn twee geboden waar alles om draait. Het eerste: Bemin de heer uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand en het tweede even belangrijke gebod: Bemin uw naaste als uzelf. Hij zei niet: Behalve homo’s. Ook onze homoseksuele medemens is onze naaste. Zij zijn vanaf hun geboorte homoseksueel. Daar kunnen zij niets aan veranderen.
  Er zijn weinig pausen geweest die bovenstaande boodschap van Christus zo goed hebben begrepen en zo duidelijk hebben uitgedragen als onze huidige paus Franciscus!!

 20. @Paul..

  De “nieuwe [mens]heid” had Hitler ook gezien, de verschrikkelijke [untermensch]..uit de hel en waar hij van dacht dat het de krachtige Arische Übermensch was; ..te lezen in het boek: •De lans van het Lot• van Trevor Ravenscroft; wat nog te bestellen is.

  Gaia (Oudgrieks: Γαῖα, Γαῖη of Γῆ) of Gaea (gelatiniseerd) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de dingen. De Chaos bevatte alle basisbestanddelen, de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Daaruit ontstond onder andere Gaea.

  Uiterlijke kenmerken:
  Gaia, de godin van de natuur en de aarde, werd afgebeeld als een [mollige] (zwangere) vrouw, vaak oprijzend uit de grond, altijd eraan verbonden. De Aarde zelf werd door de oude Grieken gezien als een platte schijf (platte Aarde), omringd door de rivier Okeanos (de oceaan), de hemelkoepel van Ouranos ondersteunend. Bron Wikipedia.

  Bergoglio en zijn Gaia : .. dat gedoe met die gaia beelden, de natuur willen -ze- (de synagoge van satan) sparen, maar de natuur van het menselijk lichaam willen ze “verbeteren”, perverteren middels vaccinaties, slecht voedsel etc.
  Bij abortus tonen zij inbijzonder hun macht over de mens en zijn lichamelijkheid..

 21. @@
  ach Vassula, Ik zal [jouw generatie] bewerken en hen doen begrijpen dat onsterfelijkheid gevonden wordt in het verwant zijn met Ons, de Drie-ene God; wat is rijker dan dit Werk van Barmhartigheid dat Ik, God, in hen zal doen? dan, na leven in deze zielen geademd te hebben ((middels de grote Waarschuwing in het 6e zegel)) , zal Ik de Wijsheid zenden vanaf Mijn troon van glorie, om hun Wonder te worden;

  – dan alles wat tot as was gereduceerd in de onvruchtbaarheid van deze aarde door al deze jaren, zal Ik, in Mijn goddelijke welwillendheid, aan ieder die dit wil, nieuw leven geven en doen bloeien; vruchtbaar gemaakt door Mijn warme Lichtstralen, vertel Ik je, generatie, zul je vergoddelijkt en verheerlijkt worden in Onze Drie-ene Godheid;

  vandaag, Mijn Vassula, ziet ieder zo ver als hij kan zien, maar na [Mijn doortocht] (De waarschuwing) door jullie allen, zullen jullie niet begrensd zijn en zien zoals jullie [nu zien]; maar op een meest onuitsprekelijke en allergoddelijkste wijze, zullen jullie zien met Mijn Licht dat zelfs de verborgen dingen van God doordringt, aangezien jullie [dingen zullen zien] in Mijn straling;[2]

  [jullie hele lichaam zal stralen van een schitterend Licht]; Ik zal de Lamp van jullie lichaam[3] zijn die het zal vervullen met de heerlijkheden van Ons Koninkrijk, die zijn: deugdzaamheid, tederheid, liefde, barmhartigheid, vreugde, vrede, geduld, eerlijkheid, goedheid en beminnelijkheid;

  vanaf het begin hebben Wij jullie gemaakt naar het beeld van Onze Eigen Natuur; Wij hebben gezegd: “laten Wij de mens maken naar Ons Eigen Beeld, ja, naar Onze gelijkenis;” maar het was de afgunst van de duivel die jullie allen de dood bracht;

  nu kreunt de aarde in pijn, zichzelf kastijdend, zuchtend en wenend, vermoeid van het niet meer zijn, schreiend en stikkend bij gebrek aan lucht,[4] beschimmeld in haar binnenste en verrottend in haar ingewanden; ja, jullie zijn opgehouden te [zijn] …

 22. Jammer dat mijn reactie niet is geplaatst. Ik wist niet dat dit forum alleen bedoeld was voor tegenstanders van paus Franciscus. Dat levert wel een erg gekleurd beeld op vindt u niet?

 23. Inderdaad, we hebben te maken met een alias paus, als “een revolutionaire sloophamer”, en niemand weet wanneer hij onder zijn eigen geweld en manipulatie zal bezwijken. We kunnen zeggen en vinden wat we willen, tegen deze wit geklede, maçonnieke ketter, maar hij vindt St. Paulus op zijn weg. Ik heb al diverse malen de gehele tekst Rom. 1 : 18-32, over de tegennatuurlijke “lusten” en de “ongerechtigheid als straf”, van de grootste der groten onder de Apostelen hier weergegeven. Dat oordeel slaat ook op iedere steunbetuiger of propagandist. Volstaan kan worden met het begin en het staartstuk uit Rom.. We weten precies welk punt .:. Bergoglio kan doen hangen, met name de laatste regels van (a) en (b).
  (a) 20-22. “”…….. Te verontschuldigen zijn ze dus niet. Immers ofschoon ze God hebben gekend, hebben ze Hem niet als God geëerd of gedankt ; maar hun bespiegelingen zijn uitgelopen op niets, en hun onverstandig hart werd verduisterd. Ze noemden zich wijs en werden dwaas.””
  (b) 32. “”En terwijl ze weten, dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven ze niet alleen, maar schenken ze hun bijval aan hen, die ze doen.””

  1. U had goed gepast bij de Westboro Baptist Church.. Uw denkbeelden komen exact overeen.

 24. Universele verklaring van de rechten van de mens

  Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren, aldus artikel 1.

  Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status, staat in artikel 2.

  Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon, bepaalt artikel 3.

  Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet, zegt artikel 12.

  1. Marjan, volkomen terecht dat je dit hier plaatst.
   En de overgrote meerderheid van de mensheid onderschrijft dit al 75 jaar.

   Probleem is alleen dat fundamentalisten van welke stroming dan ook, helemaal niet ,oeten hebben van mensenrechten.
   Mensen hebben in hun ogen geen rechten maar uitsluitend de plicht om HUN God te dienen, en wel op de wijze die zij voor juist houden.

   De Paus van Rome is in hun ogen bijvoorbeeld geen Christen laat staan en rooms Katholiek.

 25. Het is werkelijk hemeltergend hoe een paus die door de gezamenlijke kardinalen uit de hele wereld, met de steun en wijsheid van de Heilige Geest, als de meest geschikte kandidaat uit hun groep tot paus werd gekozen, op dit forum op zo’n respectloze wijze wordt neergezet!

 26. @Marjan

  De Universele verklaring van de rechten van de mens maakt geen deel uit van de geloofsschat of van de leer van de Kerk. Het is zelfs geen internationaal geldend recht, maar een poging om bepaalde principes te formuleren die (ook) in verschilllende Christelijke beschavingen erkend worden.

  “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren”

  “vrij”:
  In natuurlijke zin staan kinderen het eerste gedeelte van hun leven onder gezag van hun ouders. In boerenfamilies moeten kinderen vaak meewerken op het land. In veel landen moeten kinderen bovendien vijf dagen per week slaafs naar school, vroeger om essentiele vaardigheden te leren, nu ook (en misschien vooral) om allerlei valse ideologie en perversiteiten in zich op te nemen. In veel landen moeten jonge mannen verplicht in militaire dienst, en in geval van oorlog hun leven opofferen. Al met al is van een leven al gauw een kwart voorbij voordat de mens vrij is. Sommigen mensen hebben zelfs zodanige geestelijke of lichamelijke beperkingen dat ze nooit vrij zullen zijn.
  In bovennatuurlijke zin worden alle mensen geboren in slavernij aan de zonde en de dood, maar kunnen ze daaruit bevrijd worden door het sacrament van de Doop.

  “gelijk in waardigheid”
  De meeste mensen worden geboren als eenvoudige, onmondige burgers. Sommigen wordt zelfs het recht geboren te worden ontzegd. Een enkeling wordt geboren als prins/prinses. Toch is de hoogste waardigheid die een mens kan bereiken om door de goddelijke genade een Kind van God te zijn.

  “gelijk in … rechten”
  Nu komen we bij een idee dat zich beter leent als politiek en juridisch principe. Iedereen heeft in beginsel het recht om een huwelijk aan te gaan. Maar alleen als de ander het ook wil. En niet voor eventjes of tot wederopzegging. En ook niet als hij al getrouwd is. En ook niet met broer of zus. En ook niet met iemand van hetzelfde geslacht. Dit zijn natuurlijke, en tot voor kort vanzelfsprekende beperkingen op het recht om te trouwen. Die beperkingen gelden voor iedereen, ongeacht hun subjectieve gevoelens.

  Het huwelijk is een instituut dat door God is ingesteld. Het is primair bedoeld om kinderen, en daarmee de toekomst van een volk te beschermen. Het huwelijk maakt deel uit van de natuurlijke orde. Christelijke beschavingen (en de meeste andere ook) hebben dit instituut vastgelegd in hun juridische orde.

  Het punt is dat de laatste decennia mensen hebben geprobeerd het juridische aspect van dit instituut te veranderen, of als dit niet lukte nieuwe juridische instituten op te richten, zoals “samenlevingscontracten”. Een volk heeft niet alleen het recht, maar ook de plicht zich hiertegen te verzetten. Voor Christenen geldt dit zelfs nog meer.

 27. Ik ben al mijn leven lang een praktiserend Rooms Katholiek, die iedere zondag naar de kerk gaat en ook regelmatig door de week. Ik heb u een aantal reacties gestuurd, waarvan u er niet één heeft geplaatst. Ik moet daarmee constateren ,dat regel 4 voor reacties onjuist is. Uw platform is zwaar gecensureerd. Het is erg droevig, dat u op deze manier mede gelovigen buiten sluit. En het is zeker niet, zoals Onze Lieve Heer het zou hebben gewild.

  1. De Paus is persoonlijk onfeilbaar wanneer hij ex cathedra Sancti Petri spreekt; geen enkele van de dwaalleringen die heden ten dage uit Rome komen werd door een paus ex cathedra geproclameerd alsof het een christelijk dogma zou zijn. Indien Paus Franciscus het plan zou maken om dat te proberen, dan zou God het hem verhinderen.

   De pauselijke onfeilbaarheid is geen nadeel, maar een charisma van goddelijke institutie dat absolute zekerheid geeft aan de gelovigen en de eenheid des geloofs doet stralen.

 28. Hans Stellendam ik herken je klacht niet.

  Ik kan in het reactieveld mijn tekst plaatsen en wanneer ik dan in de twee invulregels mijn naam en
  E-mail invul, komt het direct op het forum.

  En wat de sencuur betreft, ik ben het abspo;uutniet eens met de teneur van de meeste postings die volgens mij puur SSPX zijn en vaak niets met de Rooms Katholieke leer te maken hebben.

  En paus Franciscus wordt hier lettrelijk voor duivelse ketter uitemaakt en dat blijft op dit “katholiek forum” allemaal staan.

  Ik heb nog nooit iets gemerkt van moderatie, laat staan censuur .
  Ik hoop ooit een inhoudelijke bijdrage van jou te kunnen beggroeten. Hoe meer zoelen hoe meer vreugd. Maar ook dat is iets waar hier niet iedereen het mee eens is, hier volgens enkelen op dit forum heb ik hier helemaal niets te zoeken.

 29. @Theo Janssen,
  Ik ben het zelden met U eens, maar dit keer moet ik U 100% gelijk geven met Uw reactie van 26 oktober 2020 om 09:30 uur.
  @Hans Stellendam kan nóóit ’n reactie naar dit forum gestuurd hebben,

 30. @marjan
  De “mensenrechten” religie, beste Marjan, is voortgekomen uit de lange periode van de 18de eeuwse ‘Verduistering’, van Descartes, Pascal, de antiklerikale vrijmetselaar Voltaire, de joodse vrijmetselaar Rousseau en de club van Encyclopedisten, waaronder Montesquieu. Deze laatsten wilden de beschaving van het Gods besef inruilen tegen de “vooruitgang”, economisch, technisch en wetenschappelijk. De mens heeft geen identiteit, hij heeft geen cultuur, hij is immers niets meer dan een economische nutfactor. Aanvankelijk ging het ook om “plichten”, maar die werden al spoedig gecensureerd. Dat verkocht beter. De “mensenrechten” werden geconcretiseerd als een ideaal van de Franse Revolutie (1789). Deze was opgezet door vrijmetselaars en anarchisten, in hun strijd tegen Altaar en Troon. De eerste communisten met Babeuf als voorman, kwamen bovendrijven. De communisten leider Lenin verwees naar de Franse revolutie, als “de moeder van alle revoluties”, en zijn Russische revolutie (1917) was de voortzetting van die van 1789. De Franse revolutie was de grootste satanische revolutie, in die tijd, die de wereld ooit gezien had. Sindsdien zijn er meerdere geweest. De revolutionairen slaagden erin de religie van “mensenrechten” te verkopen als een hoogstaand ideaal, dat echter nooit verder is gekomen dan lippendienst. Dezelfden die de mond vol hadden van “mensenrechten” pleegden, naast de Terreur tegen het Franse volk (1792-1795), vooral genocide tegen het zich verzettende volk van de Vendée. Deze wond van 120.000 slachtoffers (op een bevolking van 800.000), inclusief vrouwen en kinderen, is zelfs vandaag nog niet geheeld. De Franse revolutie was een uitroeiingsoorlog tegen de geestelijkheid en de katholieke godsdienst, tegen het katholieke volk, en tegen de katholieke beschaving. Sinds die tijd is de “mensenrechten religie”, niet verder gekomen dan lippendienst van nuttige idioten, in meer dan twee eeuwen tijd, van oorlogen, revoluties en crises. Door de goddeloosheid die zij veronderstelt, is zij het toonbeeld geworden, van misbruik en aanslagen tegen de mensheid. Uit die religie zijn een veelvoud van “rechten” ontsproten, zoals vrouwenrechten, kinderrechten, dierenrechten, genderrechten, woonrechten, en nog veel meer. Ook abortus, dus moord op ongeboren leven, is uit de “mensenrechten religie”, voortgekomen, hetgeen de zelfmoord van volken betekent. En dit niet alleen, maar ook het mondialisme, dat iedereen het recht heeft te wonen waar hij wil. Volken hebben geen recht meer op beschermende grenzen, die hun identiteit, hun cultuur, hun veiligheid en beschaving waarborgt. De “grenzeloze” wereld van oeverloze immigratie van islamitische moordenaars en andere barbaren, lijkt het sluitstuk te zijn van een denkwijze die erop uit is onze souvereiniteit, ons bestaan, onze leefwijze, onze religie en beschaving, te vernietigen. De 18de eeuwse “mensenrechten religie”, ontstaan uit haat van vrijmetselaars tegen God en Zijn Kerk, heeft zich tegen onszelf gekeerd, tegen ons voortbestaan. Enkel een terugkeer naar het denken in termen van het “Koningschap van Christus”, kan die ondergang voorkomen. Gisteren hebben we de dag gevierd van Zijn Koningschap, met het Heilig Misoffer van altijd, op de laatste Zondag van Oktober.

  1. Nabrander, lees de tweede zin boven aan :
   ……18de eeuwse Verduistering, van de rationalist Descartes, de anti-klerikale vrijmetselaar Voltaire, de joodse vrijmetselaar Rousseau…………….

 31. Marjan, houdt vrijheid van godsdienst niet (ook) in dat katholieken uit mogen komen voor hun geloof en bijgevolg tevens geroepen zijn om te benoemen wat daar flagrant mee in strijd is? De toon waarop, ok, daar kun je misschien een boom over opzetten.
  Ik weet trouwens niet Theo, welke obsessie u heeft met SSPX, dat u hen er steevast bijhaalt. Ik heb er in ieder geval niks mee. Je hoeft daar niet toe te behoren om op je water aan te voelen dat de Kerk schipbreuk lijdt.

  Kard. Gerhard Müller vat het probleem m.i. respectvol samen:
  “Loyalty to the Pope is something different from an idolatrous papolatry similar to the principle according to which the leader or the party is always right. Where there is tension between the plain and obvious Word of God and the infallible interpretation on the one hand and private expressions of opinion even by the highest church authorities on the other, the principle always applies: in dubio pro DEO [When in doubt, be in favor of God].”

  En nee Hans S., dat heeft echt niks met buitensluiten van LGBTQIA+ van doen. Jezus trad de Samaritaanse, de overspelige vrouw en de prostituee zonder aarzelen tegemoet. Ook genas hij de lamme van Betesda. Later trof Jezus hem in de tempel en sprak tot hem: “Zie, je bent nu genezen! Zondig niet meer, opdat je niets ergers overkomt.” (Johannes 5, 14) Wie die laatste zinsnede wegmoffelt, die verraadt de kern van het evangelie en heeft de boodschap c.q. de noodzaak tot verlossing niet begrepen. Helaas pindakaas, maar God is nu eenmaal geen zoetsappige suikeroom die knuffelt en aanmoedigt om vooral zo voort te blijven doen. Liefde zonder waarheid is onbarmhartig en leeg; zij brengt de ziel niet dichter bij O.L. Heer, maar holt haar uit.

  1. Voor de duidelijkheid:
   – met overspelige vrouw bedoel ik de vrouw die zonder Jezus’ aanwezigheid zou zijn gestenigd
   – de prostituee is Maria van Magdala. Haar tranen maakten Zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Vervolgens goot ze er tot verbijstering van de apostelen dure balsem over.

   Zeg mij beste Hans, denkt u dat de LGBTQIA+gemeenschap als Maria reageren zou, of is het misschien zo dat zij in hun drang naar ‘Eine Umwertung aller Werte’ veeleer eisen dat Jezus voor hen neerbuigt?

 32. “Zij zijn kinderen van God en …”
  – als schepselen zijn ze kinderen van God, maar daar is niks aan, dat is de duivel ook. ( Job 1:6 : “Op een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heer te stellen, kwam ook de satan ook in het midden van hen.” De vulgata : “Quadam autem die, cum venissent filii Dei ut assisterent coram Domino, affuit inter eos etiam Satan. ” – Filii Dei = zonen van God.
  – als zondaars zijn ze het niet ! Jezus zegt aan de farizeërs dat ze de duivel tot vader hebben omdat ze zwaar zondigen. Johannes 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”
  …dus wanneer u schrijft : “daar is niks verkeerds mee” ben ik het daar niet mee eens.

 33. @Theo Janssen en P. Derks. De reacties die ik volgens jullie niet verstuurd zou hebben, staan nu tot mijn verrassing alle 3, evenals mijn laatste reactie, ook geplaatst. Als je naar boven scrolt, kom je ze tegen.

 34. Indien Christus onder een andere gedaante op aarde zou verschijnen zodat men Hem niet zou herkennen en een toespraak zou houden, dan zouden de liberaalkatholieken Hem een “katholieke extremist” noemen, een “gevaarlijke fanaticus”, een “extreem-rechtse fascist”, een “farizeeër zonder naastenliefde”. Zij zouden Hem toesnauwen: “Er staat in de H. Schrift dat ge niet moogt oordelen!”, en Annemie van de parochieraad (die af en toe de mis simuleert in een wit kleed met roze bloemekes op wanneer er geen priester komt) zou al snel met haar vlotte tong de parochianen tegen Hem opzetten om te voorkomen dat Hij zou komen spreken in een gebouw van de parochie. Dat alles in naam van “de Naastenliefde” en “de Barmhartigheid”.

  De Eerste Komst van Christus was Zijn Komst als de Lijdende Dienaar Die het tijdperk van de volheid der gratie heeft ontsloten door Zijn Zijde te laten doorboren door de H. Lans.

  De Tweede Komst van Christus zal Zijn Komst zijn als de Goddelijke Krijger-Koning Die de wijnpers van de goddelijke toorn zal treden.

 35. @ Theudmer: ..{26 oktober 2020 om 17:57}..

  Je schreef: ▪︎De Tweede Komst van Christus zal Zijn Komst zijn als de Goddelijke {Krijger-Koning} ..Die de wijnpers van de goddelijke toorn zal treden.▪︎

  De Goddelijke Krijger-Koning waar jij over schrijft impliceert [o.a] in het bijzonder Openb.19:11..en betreft NIET het laatste oordeel.

  Voor de kerk betreft De [tweede] Komst Zijn Komst bij het laatste oordeel.. om dus “alleenmaar” te oordelen en komt onze Heer en Meester “afronden” in dat laatste oordeel. ….Hetgeen dus helemaal GEEN optreden is in Goddelijke toorn.. dat zien we WEL in het VÓÓR-laatste oordeel in het 6e zegel ..als de Dag des Heren in 2Thess.2:2 en [o.a.] in Jesaja 66:[14]-17.. Jes.24.
  In Openb.20:11-15 zien [we] wel het laatste oordeel.. zoals in 2Thess.2:8 en 1Thess.4:16 de Wederkomst van Jezus Christus.. dat direct aan het laatste oordeel VOORAF gaat.

  De leer van de kerk moet op die punten dus verbreed en verdiept worden ..onder mijn leiding.. en natuurlijk in éérste plaats onder leiding van de Franse Paus ten tijde van het 6e zegel en erna.
  –Onder mijn leiding– zeg ik natuurlijk extra om jullie uit te dagen 🥰..te prikkelen.🤺
  https://greatmonarch-angelicpontiffprophecies.blogspot.com/p/blog-page_58.html?m=1
  Ook deze link van Madam EA. Bucchianeri ..waar hier ook al iemand naar verwees, of althans naar de naam.. moet weerlegd worden, want die madam is op bepaalde punten onkundig.. met verstrekkende gevolgen.. c.q. mis-vattingen, die waarschijnlijk jij en Jules van Rooyen aanhangen.
  …..

  1. Jo,

   Ik geloof dat het Laatste Oordeel nog niet onmiddellijk zal geschieden na de Wederkomst van Christus, maar Hij zal Antichrist en zijn leger vernietigen, een strafgericht over de volkeren brengen, waarna een duizendjarig rijk aanbreekt. Christus zal daarin niet zichtbaar op aarde regeren, maar het zal op één of andere manier een heerschappij van verrezen heiligen in Jerusalem zijn (de eerste verrijzenis). Het Laatste Oordeel komt na het strafgericht over de stammen van Magog die zullen optrekken naar het Heilig Land. De Kerk van Rome laat dit standpunt toe en heeft zich tot op heden nog niet definitief uitgesproken over de chronologie van het Laatste Oordeel als plaatsvindend direct na de Paroesie of pas later.

   Tijdens het pontificaat van Pius XII was er een priester-theoloog die in Rome lesgaf en die openlijk schreef ten gunste van een tijdperk tussen de Paroesie en het Laatste Oordeel, en deze werd daar niet in verhinderd. De priester-schrijver A. Goudet sprak zich in zijn werk “La mission des Juifs et les deux chars évangéliques” (het boek staat op Liberius.net) ook uit ten gunste van een tijdperk tussen de Paroesie en het Oordeel.

   Wat uw koningswaan betreft: U weet dat ik daar niets mee te maken wil hebben, en ik wil daar nu ook niets over schrijven.

 36. Teudmer je zegt:
  Indien Christus onder een andere gedaante op aarde zou verschijnen zodat men Hem niet zou herkennen
  en een toespraak zou houden……

  Teudmer, dat doet Hij nu al.
  Hij spreekt tot ons, met de mond van de vluctelingen op Lesbos.
  De vreemdelingen die in ons land bescherming en een menswaardig bestaan willen krijgen.
  Door de verschillende gouvernementele en niet gouvernementel organisaties die op komen voor de rechten van alle door God geschapen menesen, voor vrede op de aarde, waarvan ze het bestaan en de natuur zo veel als mogelijk is willen beschermen.

  Maar Zijn stem wordt overschreeud door mensen die van mening zijn dat onze God de god der wrake is waarvan het oude Testament gewag doet en die uit de Blijde Boodschap van Zijn Zoon alleen dat oppikken dat past in het straatje van hun gestolde geloof.

  1. Als men vreemdelingen wil helpen, dan moet men hen helpen in hun eigen landen in plaats van hen als ontwortelde nomaden in een ander werelddeel neer te ploffen. De smeltpot-politiek heeft niets met christelijke naastenliefde te maken; men begaat een misdaad tegen de vreemdelingen die men hier binnensmokkelt en men begaat een misdaad tegen het eigen volk dat men betracht te vernietigen. Liberaalkatholieken manipuleren taal op een diabolische wijze; zij zaaien dood en verderf en noemen het “barmhartigheid” en “liefde”. Steeds meer mensen zien door de bedrieglijke stijl van kwaadaardige clown met ‘vriendelijke’ glimlach van liberaalkatholieken zoals u. Door toedoen van dergelijke liberaalkatholieken wordt de Naam van God gelasterd door diegenen die Hem niet kennen, want zij zien de hypocrisie van de katholieke Paus en schrijven die ten onrechte toe aan de katholieke godsdienst.

   Trouwens, wanneer iemand zijn land ontvlucht vanwege oorlog, dan is het logisch om naar het meest nabije buurland te gaan waar hij veilig zal zijn, en niet naar een ander werelddeel omdat hij de valse belofte krijgt dat hij daar als een Turkse sultan gaat leven. Het feit is uiteraard dat grote aantallen van ‘vluchtelingen’ uit landen komen waar geen oorlog woedt, maar het voorgaande is niettemin vermeldenswaardig.

   Ook nog vermeldenswaardig is dat er een hiërarchie is voor het doen van werken van naastenliefde op basis van de nabijheid van naasten. Diegenen die dichter bij u staan volgens bloed, land en civiele banden hebben voorrang om uw werken van naastenliefde te ontvangen op mensen van andere werelddelen. Het komt u niet toe om uw volk raciaal en etnisch te vernietigen omdat u daar andere volkeren mee denkt te helpen.

   De God van het Oud Testament is de God van het Nieuw Testament, barmhartig voor de berouwvolle zondaars en schrikwekkend voor de bozen.

 37. Paul je zegt:
  Ik weet trouwens niet Theo, welke obsessie u heeft met SSPX, dat u hen er steevast bijhaalt. Ik heb er in ieder geval niks mee. Je hoeft daar niet toe te behoren om op je water aan te voelen dat de Kerk schipbreuk lijdt.

  Paul, een reguliere Rooms Katholiek erkent de Paus van Rome als hoogste gezag in de Rooms Katholieke Kerk.
  Een reguliere Rooms Katholiek erkent het Tweede Vaticaanse concilie als een rechtmatige kerkvergadering, en beschouwd de uitkomsten van dat concilie als onderdeel van de leer der RKK.

  Mgr. Levebvre wenste dit niet te accepteren en splitste zich met zijn FSSPX sekte af van Rome en zij beschouwen zich als enige voortzetting van de Kerk door Christus gesticht op aarde.

  Paul ik heb van jouw hand nog geen tegen reactie gelezen, op bijdragen waarin Concilie besluiten worden afgewezen als zijnde niet Rooms Katholiek.
  Evenmin heb je tegengas gegevn wanneer het gezag van Paus Franciscus niet werd erkend of de man persoonlijk werd aangevallen op zijn gebrek aan (Rooms Katholiek) geloof.

  Paul het is daarom dat ik inschat dat jij je het meest verbonden voelt met de FSSPX, in mijn ogen nog wel een milde vorm van ultra orthodox Christendom.

  In ieder geval kan ik jou verzekeren dat ik beslist geen obsessie voor FSSPX heb.
  Ik erken Nosta Aetate als onderdeel van de Leer der RKK. Dus ik vind het prima dat mensen hun geloof op een ander manier beleven dan ik.

  Waar ik wel moeite me heb is de naam van dit forum in kombinatie met het logo dat ze gebruikt wordt.
  Het Katholiek Forum geplaatst voor de overduidelijk herkenbare kopel van de Sint Pieter in Rome. SUGGEREERD dat dit een Roome Katholiek forum is. Een valse voorstelling van zaken die ik verwerpelijk vindt.

  Paul als jij zegt niets te hebben met FSSPX dan wil ik dat wel aannemen.
  Maar jouw bijval voor alle publikaties met een ultra conservatieve teneur, gelijk aan het gedachtengoed van FSSPX maken die aanname voor mij wel erg moeilijk.

  Bovendien betwijfel ik dat jij het hartgrondig bent met de opmerking van Hans Stellendam:

  Het is werkelijk hemeltergend hoe een paus die door de gezamenlijke kardinalen uit de hele wereld, met de steun en wijsheid van de Heilige Geest, als de meest geschikte kandidaat uit hun groep tot paus werd gekozen, op dit forum op zo’n respectloze wijze wordt neergezet!

  1. Het is hemeltergend, Theo Janssen, hoe ketters zoals u de naam “katholiek” taalmanipulatief misbruiken om hun dwaalgeesterij te verspreiden. U zou zich beter tot het geloof van de Kerk van Rome bekeren dan voortdurend op het internet te zitten zagen omdat niet iedereen even acht-en-zestigaards vrijzinnig is als u.

   Dat de dwalingen in de conciliedocumenten van de jaren zestig geen onderdeel zijn van de Roomse leer werd u op dit forum al uitgelegd; dat u die uitleg naast u neerlegt is uw eigen verantwoordelijkheid.

   1. Theo Janssen,

    U profileert zich hier graag als “getrouw” aan het Pausdom, maar dat bent u niet; u bent trouw aan de man die momenteel het pauselijk gezag draagt omdat hij het voortouw neemt in de revolutie tegen het Pausdom, de Kerk, tegen Christus en Zijn doctrine.

    Indien na Franciscus een man tot het Pausdom verheven zou worden die opnieuw het katholiek geloof zou onderrichten, zou u dan opeens het katholiek geloof gaan aannemen? Ik denk helaas van niet. U bent niet loyaal aan het Petrijns opperpriesterschap, maar aan de linkse, Zuid-Amerikaanse caudillo die op dit moment de Paus is.

    U beweert dat bijna elk woord en elke daad van Paus Franciscus automatisch Roomse leer is, maar u doet dat niet betreffende de pre-conciliaire pausen die de katholieke doctrine verdedigden. Men kan ook niet tegelijkertijd de leer van Franciscus en die van Pius IX over de vrijgeesterij Roomse leer noemen, want zij zijn tegenstrijdig met elkaar en slechts één van de twee is juist. Hiermee is dan ook uw valsheid en hypocrisie aangetoond, want u behandelt enerzijds Franciscus met een fideïstische serviliteit maar van de pre-conciliaire pausen zegt u dat zij alles verkeerd gedaan hebben. U staat dus in geen positie om lessen te geven over gehoorzaamheid aan de kerkelijke overheid.

    Had volgens u de Syllabus errorum van Pius IX het goddelijk zegel van goedkeuring waarvan u ten onrechte beweert dat het rust op de woorden en werken van Paus Franciscus? Ja of neen?

    De menselijke geest verdraagt geen contradicties.

 38. De ‘paus’ kan beter solliciteren naar de functie van conferencier.
  Een conferencier hoeft alleen maar de tekst van Mark Ruttes brief aan alle Nederlanders voor te lezen, of die van de PvdA onder het motto ‘Wij Zijn Nederland’, met hier en daar een steels verplaatste komma, of de tranen schieten je in de ogen. Naar believen van het lachen of het huilen.

 39. @ Theo Janssen: ..{27 oktober 2020 om 11:51}..

  CITAAT uit jouw reactie:▪︎ de verschillende [gouvernementele] en [niet] –ngo’s– gouvernementele organisaties die op komen voor de rechten 😱 👹 van alle door God geschapen mensen, voor vrede 👹 op de aarde, waarvan ze het {bestaan en de natuur} zo veel als mogelijk willen 🤮 beschermen…als 😇 >> 🤯 >>🤐▪︎…

  Wikipedia: ▪︎Een niet-gouvernementele organisatie (ngo), ook wel non-gouvernementele organisatie genoemd, is een organisatie die [on]afhankelijk ???!!! is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een ▪︎verondersteld▪︎!!! maatschappelijk belang. Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen 😤 👹 van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of mensenrechten.▪︎

  De massamoordenaar Bill Gates heeft het dubbele “verdient” aan zijn “weggeef” acties..
  En dan die George Soros ..van het zelfde laken een pak.. even wat informatie over dit uitschot en schande van de mensheid.
  Soros geeft miljarden aan goede doelen. Hem wordt daardoor een invloed toegekend die snel overgaat in complottheorieën, ((complot[praktijken])) vooral door zijn Joodse achtergrond (synagoge van satan). Deze ‘linkse kwade genius’ wordt gehaat aan de rechterzijde van het politieke spectrum.

  In Amerika wegens de miljoenen die hij gaf aan de Democraten en aan goede doelen die diversiteit en vluchtelingen steunen. Volgens zo’n complot”theorie” steunt Soros de migrantenkaravaan die onderweg is vanuit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten.

  Soros’ liefdadigheid is geïnspireerd op de ideeën van de Oostenrijkse liberale filosoof Karl Popper, van wie Soros les had op de London School of Economics. Zijn liefdadigheidsfonds Open Society Foundations is vernoemd naar Poppers boek De open samenleving en haar vijanden.

  Richtte Soros zich eerst op het ‘openen’ van de gesloten communistische samen­levingen in Oost-Europa, nu is de hele wereld zijn speelveld. Van het bestrijden van discriminatie van moslims in Europa tot het decriminaliseren van homoseksualiteit in India. Als het de wereld maar opener, liberaler en [multi]cultureler maakt.
  Dit als inleiding…

 40. De volgende stap is het mogen kinderen hebben/opvoeden… door lesbische/homokoppels… ’t zal niet te lang meer duren.

 41. Jo, P.Derks, Theudmer, ik zeg :
  Een reguliere Rooms Katholiek erkent de Paus van Rome als hoogste gezag in de Rooms Katholieke Kerk. Een reguliere Rooms Katholiek erkent het Tweede Vaticaanse concilie als een rechtmatige kerkvergadering, en beschouwd de uitkomsten van dat concilie als onderdeel van de leer der RKK.
  Dat was, dat is, en dat zal altijd zo blijven.

  En naarmate de tijd vordert zullen volgende Pausen en Concillies, ons de Blijde Boodschap van Christus blijven voorhouden. En ook besluiten van Paus Franciscus, die nu weerstand ondervinden omdat ze voor sommigen te vooruitstrevend zijn, zullen door generaties na ons als, op dat moment, volslagen achterhaald aangepast worden.

  Jullie geloof lijkt een antieke schat die zorgvuldig geconserveerd moet worden om te zorgen dat hij tot in de eeuwigheid onveranderd blijft, zoals het talent dat in de grond werd gestopt.

  Het Rooms Katholicisme is een levend geloof dat ons helpt om in ons dagelijks leven, een antwoord te vinden op de problemen en de zorgen waarmee wij van doen hebben, en daarmee onze weg naar de eeuwige zaligheid te vinden.

  Ik heb hier nooit beweerd dat Paus Pius IX 150 jaar geleden de mensen niet op het spoor van Christus heeft gezet. Ik heb hier nooit besluiten van eerdere Pausen gehekeld.

  Maar Jo, P.Derks, Theudmer, en alle andere op dit forum jullie zelf hebben geen goed woord over voor de opvolgers van Petrus sinds 1958. Jullie doen niets anders dan iedere dag deze opvolgers van Petrus te beschuldigen een valse Leer te verkondigen. En waarom is het in jullie ogen vals?

  Jullie toelkomst ligt achter jullie. De toekomst van de RKK en van mij ligt voor ons.

  Wellicht moeten jullie je eens omdraaien. En dan met bewondering en respect genieten van alles dat voorgaande generaties in het verleden tot stand hebben gebracht, heel dikwijls met steun van de RKK en mensen die niet schroomden om tegen de gevestigde orde in te gaan, zoals Paus Leo XIII en zijn encycliek Rerum Novarum.
  En na dit genieten, niet voldaan achterover leunen, maar de handen uit de mouwen steken, ongebaande wegen durven gaan, om een toekomst voor hen die na ons komen op aarde, en voor ons allen in de Hemel veilig te stellen.

  De in jullie ogen valse Pausen deden en doen niet anders dan woekeren met hun talenten.
  Wat jullie willen is dat de Paus zijn talent in de grond stopt en alleen precies bewaard wat hij ontvangen heeft.

  1. Zoals ik u al meermaals gezegd heb erken ik het gezag van Paus Franciscus als het opperste gezag in de Kerk, maar zijn gezag is gebonden aan de goddelijke wetten, en die wetten gebieden dat de Bisschop van Rome de Apostolische Traditie en de H. Schrift ongeschonden bewaart en doorgeeft. Vaticanum II was een rechtsgeldige kerkvergadering, maar de dwalingen die tijdens dat Concilie in conciliedocumenten gegoten werden zijn geen onderdeel van de Roomse doctrine en kunnen dat ook nooit zijn omdat zij tegen de goddelijke wetten indruisen. Gezien de dwalingen niet op het niveau van de kerkelijke onfeilbaarheid uitgesproken werden is er geen theologisch probleem met het verwerpen van de dwalingen.

   U zegt dat Pius IX eertijds en gedurende de recente jaren Franciscus beiden correct waren betreffende de vrijgeesterij, maar dat is onmogelijk want de twee doctrines zijn diametraal in tegenstrijd met elkaar. U poneert de modernistische ketterij van evolutie van dogma, veroordeeld door St. Pius X, die beweert dat wat vroeger waar was vandaag vals zou zijn, en wat vandaag vals is morgen waar zou kunnen zijn. U zinkt dus weg in totaal subjectivistisch drijfzand, in krankzinnige weerstand tegen de meest vanzelfsprekende grondslagen van de filosofie. Wanneer u de vraag krijgt, Theo Janssen, of Christus lichamelijk uit de dood verrezen is, dan kunt u niet tegelijkertijd “ja” en “neen” antwoorden; ook kunt u niet antwoorden dat het vandaag “ja” is en morgen “neen”.

   De talenten vernoemd in het Evangelie zijn de gaven die men van God krijgt om te gebruiken ten dienste van het Rijk Gods, en hebben niets te maken met uw valse notie van mutabiliteit van christelijk dogma.

   De Paus moet geen magiër zijn die van dag tot dag maar wat uit zijn mouw tovert, maar een bewaker van een schat die hem is toevertrouwd vanwege de Hemel, een stadhouder die de civitas ongeschonden moet bewaren voor de terugkomst van de Koning.

   De zotte moderne filosofie waarop u uw denken stoelt is niet verenigbaar met de grondslagen van het Christendom.

   De kernprincipes van Rerum Novarum waren steeds onderdeel van de christelijke leer die sociaal van aard is maar niet socialistisch, en waren geen dogmatische innovatie; dat sommige clerici voor het sansculottisch kapitalisme waren verandert daar niets aan. Rerum Novarum valt dus niet te vergelijken met de aggregatie van moderne dwalingen die sinds de twintigste eeuw door pausen verspreid worden.

   U spreekt over tegen de gevestigde orde ingaan. Lachwekkend dat uitgerekend u die woorden in de mond neemt, want het zijn integraal-katholieken die momenteel tegen de maçonnieke gevestigde orde in Europa strijden terwijl u er voortdurend de verdediging van opneemt.

   1. Referte uw laatste alinea, beste Benjamin, en afgaand op zijn totaal achterhaalde insteek, maakt T.Janssen. zichzelf hier onmogelijk. Als een te boek staand vrijmetselaar, tracht T.J., de V2 revolutie in stand te houden. Enkele andere maçonnieke “broeders” hebben in de afgelopen maanden, met dezelfde insteek zich bloot gegeven, om het modernistische gedachtengoed van de humanistische V2 kerk, zelfs na een halve eeuw rampspoed, tegen beter weten in, te redden.
    Misschien mag ik refereren naar de recente toespraak van Mgr. Vigano, op de “Catholic Identity Conference 2020”, dd. 26 Oktober 2020, ergens in de VS. Zie YouTube. Man en paard noemend, nergens voor terugdeinzend, en deels ondergedoken omwille van zijn persoonlijke veiligheid, deed hij zijn toespraak op video. Hij sprak over de kerkcrisis, de klerikale oorlog tegen de Traditie met een Vaticaanse top bezetting van revolutionairen, als een strijd tussen kwaad en goed, tussen satan en God. Hij vergeleek de huidige bezetter van de Petrus Stoel, met een bijna anti-Christ, in een bijna eindtijd. Hij wees op het complot van “kardinaal Daneels, voortrekker van de Sint Gallen maffia”, om de paus B XVI, af te zetten en te vervangen door de “usurpator” Bergoglio. Hij wees op de gruwel van het modernisme (((de mens staat centraal, niet God))) vanaf eind 19de eeuw, en constateerde de “eclips”, van de Kerk van altijd, de neergang, de overname door een anti-kerk, zoals wij hier op dit forum zeggen, de V2 kerk, de maçonniek ontsprongen kerk van .:. T.J., en enkele anderen op dit voortreffelijke katholieke Forum. Met het Vaticaan II concilie heeft “duisternis de Kerk van altijd, overschaduwd”, zegt Mgr. Vigano. Hij aarzelt niet : “de V2 revolutie maakt deel uit van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) van de vrijmetselarij.” Zij willen de kerk als een willekeurige NGO. Zij willen een anti-spirituele kerk, waar de mens centraal staat. De Mgr. vergelijkt “het oecumenisme met het migrationisme”, de godsdiensten smeltpot vergeleken met de oeverloze migratie in een wereld zonder grenzen. De V2 revolutie lukte indertijd omdat de vrijmetselarij de geestelijke kracht van de katholieke elites had weten te breken. De Mgr. wees op de eenzame strijd van Mgr. Lefèbvre en enkele kardinalen/bisschoppen medestanders, tegen de Vaticaanse revolutionairen op de allerhoogste niveau’s. Zij verborgen hun geheime agenda’s, in die begin jaren 1960 en 1970. Met de ‘concilie geest’ deden zij zich kennen als verblinden, blind voor de realiteit van het kerkelijk proces van ontbinding. Alles werd omgegooid, alles kon, alles was bespreekbaar, behalve de Traditie en het Heilig Misoffer van altijd. Het duurde decennia, maar de aap kwam langzaam uit de mouw. Nu breekt het immense V2 bedrog door in de hoofden van een “happy few”, deel van 1,3 miljard katholieken wereldwijd. Zij herontdekken de Traditie van de Kerk, met name het Heilig Misoffer van altijd. Talloze gelovigen, clerici, en bisschoppen zijn de ogen open gegaan. Mgr. Vigano is de sterke man, de bisschop op wie miljoenen gewacht hebben. De video is een absolute aanrader, voor hen die willen weten hoe de contra-revolutie op gang aan het komen is.

    1. Nog een nabrander :
     Mgr. Vigano betrok in zijn betoog, ook het mega bedrog van de zogenaamde griep pandemie, als “onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde (NWO)”, teneinde de volken psychisch te conditioneren.
     Verder signaleerde hij niet alleen een “deep state”, maar ook een “deep church”. Zij zijn de twee kanten van dezelfde medaille.

    2. Mr. Van Rooyen,

     Ik heb de jaren zestig en zeventig niet meegemaakt, maar ik heb er wel afschuwelijke vertellingen over gelezen, bijvoorbeeld over kloosterlingen die door revolutionaire oversten aan psychiatrische instellingen overgeleverd werden om hun weerstand tegen de roncallo-montiniaanse revolutie te breken, om hen mentaal te breken dus. Dat zijn walgelijke Soviet-praktijken.

     Het is mijn hoop dat er tijdens het volgend conclaaf een grote wending zal plaatsvinden. Toen in 2013 na het aftreden van Benedictus XVI, nog voor de pauskeuze van Franciscus, gelekt werd op het internet dat op basis van een overeenkomst tussen Noord-Amerika en Zuid-Amerika een Argentijn voor het Pausdom geselecteerd werd (meer politieke invloed in Zuid-Amerika voor de VS in ruil voor een Argentijn op de Troon van Petrus), werd daar door de persoon van het informatielek, die een contact had binnen het Vaticaan, bij te kennen gegeven dat men de Argentijn bestemd had om de laatste paus te zijn.

     Dat zal niet zo zijn omdat God niet zal toelaten dat de Successie van Petrus gebroken wordt, maar het toont aan dat de occulte krachten iets van plan zijn waartegen God zal ingrijpen, en ik hoop dat het dus bij de pauskeuze na Franciscus zal zijn dat God wederom een krijger van de katholieke orthodoxie op de Troon van Petrus zal brengen.

     1. Theudmer, u hebt die jaren niet meegemaakt. u hebt het dus van horen zeggen en u hebt er afschuwelijke ‘vertellingen’ over gelezen. Wil nu het feit dat vertelselkes maar vertelselkes zijn. U geeft uw onwetendheid in deze toe. Dat is lovenswaardig, maar wees dan ook konsekwent en onthoud u in deze van commentaar. U mag uiteraard hopen dat er tijdens het volgende conclaaf een grote wending komt. Dat zal echter niet van u, noch van mij afhangen. wel van de Heilige Geest. Hopelijk gelooft u daar toch in.

      1. Vertellingen van mensen die die jaren hebben meegemaakt, Staf De Laet, van meerdere mensen die toen geleefd hebben. Het is dus uw woord tegen dat van hen.

       De jaren zestig en zeventig hebben zich trouwens niet in een donkere hoek afgespeeld; het is dus mogelijk om daar zaken over te weten, ook al heeft men die jaren niet meegemaakt. Als iemand alleen iets zou kunnen weten over vervlogen tijden indien hij die zelf meegemaakt had zou geschiedschrijving onmogelijk zijn en zouden historici een andere professie moeten zoeken.

       1. Wel, Theudmer, ik heb die jaren wel meegemaakt. dat weet u trouwens wel. ik kan u daar ook heel wat over vertellen, uit eigen ervaring. Het zou alleen niet gelijken op de vertellingen waar u het over hebt. dilemma? of ben ik per definitie verdacht? Dat zou natuurlijk kunnen…

        1. Staf De Laet schreef: “Wel, Theudmer, ik heb die jaren wel meegemaakt.”

         En de mensen waarover ik het had hebben die ook meegemaakt. Ik heb geen enkele reden om u betrouwbaarder te achten dan hen. Zoals ik al zei is het uw woord tegen dat van hen, en ik ben dus niet van plan om hierover een debat te beginnen.

         1. Trouwens, de priester Paul Kalchik heeft in 2018 nog meegemaakt dat zijn vrijzinnige bisschop hem probeerde weg te steken omdat hij tegen het sodomitisch militantisme was. De typische mentaliteit van vrijzinnige serpenten is daarin zichtbaar, zoals die ook zichtbaar is in de meedogenloze verwoesting van kloosters door Paus Franciscus uit haat jegens de christelijke God, een voorbeeld zijnde de verwoesting van de Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur. De meedogenloze tirannie van “de Barmhartigheid”.

   2. Teudmer je zegt:
    Zoals ik u al meermaals gezegd heb erken ik het gezag van Paus Franciscus als het opperste gezag in de Kerk,

    Teudmer dat siert je, maar wat vind je van dan van de opvatting van de door Jules van Rooyen
    en veen antal ander eforumleden geadoreerde Mgr. Vigano die zegt:
    Hij vergeleek de huidige bezetter van de Petrus Stoel, met een bijna anti-Christ, in een bijna eindtijd.

    1. Dat zijn niet de exacte woorden van Aartsbisschop Viganò, maar Franciscus kan een antichrist genoemd worden in de betekenis van iemand die God wil vervangen met de mens in het Huis van God. Hij is niet dé Valse Profeet of dé Antichrist zoals sommigen beweren, maar er zijn velen die in hun geest handelen en Franciscus is daar één van. Dat doet geen afbreuk aan zijn gezag; men moet simpelweg onderscheid maken tussen het Gezag van Petrus dat hij draagt en zijn persoonlijke kwaadaardigheid. Caiafas was opperpriester van het geslacht van Aäron.

 42. @Theo Janssen,
  Het moet zelfs voor Ú overduidelijk zijn dat ‘paus’ Franciscus een scheve schaats rijdt.

  1. P.Derks, het overgrote deel van de Rooms Katholieken werelwijd, erkennen het gezag van Paus Franciscus zoals van alle rechtmatige opvolgers van Petrus, ook die van na 1958.

   P.Derks, dat jij daar moeite mee hebt, kan ik me voorstellen, dat vind ik ook oprecht jammer voor jou. Maar dat is iets waar jij mee in het reine moet komen.

   Jij denkt dat het beeld dat jij kennelijk overduidelijk van Paus Franciscus hebt, de werkelijkheid is. Maar het is jouw beeld, gevormd door ultraorthodoxe indoctrinatie.
   In de DDR geloofden de mensen ook wat de propaganda hen als waarheid voorhield:

   “De DDR burgers waren vrij en moesten die vrijheid met een muur beschermen”.
   Na ruim dertig jaar vind je in Duitsland ook nog steeds mensen die heimwee hebben naar de DDR. De tijd dat ze niet zelf hoefden te denken, Want wat zij moesten doen of laten, leerde hun de leiders van de SED.

 43. @Theo Janssen,
  aanvulling:
  Dat de uitkomst is zoals Ú het wenst. is een andere zaak, maar U ‘moet’ gewoon toegeven dat ‘paus’ Franciscus een scheve schaats rijdt.

 44. Theo Janssen schreef op 27 oktober 2020 om 16:47:
  “Jullie geloof lijkt een antieke schat die zorgvuldig geconserveerd moet worden om te zorgen dat hij tot in de eeuwigheid onveranderd blijft, zoals het talent dat in de grond werd gestopt.”

  De Kerk noemt het niet voor niets de GELOOFSSCHAT. Depositum Fidei.

  Vaticaan I, Pastor Aeternus:
  Want ook aan de opvolgers van Petrus is de Heilige Geest niet zo beloofd, dat zij op grond van Zijn inspiratie een nieuwe leer zouden bekendmaken. Zij moeten juist met Zijn bijstand de door de Apostelen overgeleverde openbaring, d.w.z. het weggelegde geloofsgoed (depositum fidei) heilig bewaren en getrouw uitleggen.
  https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=116

  En recenter, in Dominus Iesus (2000)
  Men moet voor alles vast geloven dat in het mysterie van Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God, die “de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14, 6) is, de volheid van de goddelijke waarheid geopenbaard is
  https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=78&id=408

  En wat de toekomst van de RKK betreft: ‘De sterkste parochies zijn die parochies die hun katholieke identiteit zorgvuldig hebben behouden. Dat is de toekomst.’ Aldus Kardinaal Eijk.
  https://fortesinfide.nl/index.php/2020/03/26/kardinaal-willen-jacobus-eijk-een-man-van-de-toekomst/

 45. @Theo Janssen,
  Dan zal ik mijn overtuiging ánders formuleren:

  R.K. geloofsbelijdenis: Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
  Let hier vooral op: apostolische kerk (= de kerk, die de door de apostelen doorgegeven geloof aanhangt).

  Het gehele gedoe met de homo’s (homoseksualiteit, – dus het uitoefenen – is volgens een gruwel in Gods ogen) wordt veroorzaakt door ‘paus’ Franciscus. Volgens mijn overtuiging houdt de ‘paus’ nauwelijks of geen rekening met het feit, dat God dit een ware gruwel vindt. Dit doet de ‘paus’ door zijn halfslachtige omschrijvingen van – in DIT geval inzake de woorden: bescherming + recht hebben in de familie(?).

  Ook in het N.T. wordt het O.T. gehandhaafd: Er zal niet één jota of één haaltje uit de Wet voorbijgaan (Mt5,18 ). Tegenwoordig zouden wij zeggen: ‘Er zal zelfs geen komma in het O.T. veranderd worden.’

  1. Ja P.Derks ik neem aan dat je de stenen alvast klaar hebt liggen, want steniging is volgens jullie uitleg van de Blijde Boodschap het enige loon dat deze “viespeuken” ( om jouw woorden te gebruiken) verdienen.

   En een Paus die vindt dat homoseksuele mensen niet uit hun gezin of gemeenschap mogen worden verstoten staat volgens jou niet in de Apostolische successie en is een ketter. (Waarvan akte)

   1. @Theo Janssen,
    In tegenstelling tot ikzélf heeft U de stenen al klaar liggen.
    Ik spreek en denk niet in de term van ‘viespeuken’. Bedoelt U: iedereen is zondaar?
    Ik heb het over: het R.K. geloof en wat Gód wenst.
    Dat is bijna het belangrijkste wat ik zoek.

    1. rectificatie:
     Het woord ‘bijna’ in de laatste zin is er abusievelijk ingeslopen.

   2. @Theo Janssen,
    U vergeet blijkbaar dat mijn oudste zoon(†) zich eveneens homoseksueel achtte.
    Dus, nu had ik graag antwoord op mijn reactie van 27 oktober 2020 om 20:31 uur.

    1. P.Derks, Ik houd de kwalifikatie voor mensen die homoseksualiteit, en ook de geaardheid van hun eigen kinderen afdoen als gedoe, “achter de haag mijner tanden”.

     Bovendien het volgens jou ook naar de huidige stand van de wetenschap enig juiste antwoord is te vinden in de Bijbel en de Koran.

     1. @Theo Janssen,
      U geeft opnieúw geen antwoord op mijn reactie van 27 oktober 2020 om 20:31 uur.

      Bovendien: De laatste zin van U is echt onleesbaar. Graag ’n correct leesbare zin.

      1. @Theo Janssen,
       Welke kwalificatie geef IK de homoseksuele mens volgens U?

       Die laatste zin heb ik ontcijferd:
       Bovendien is het volgens jou – ook naar de huidige stand van de wetenschap – het enig juiste antwoord is te vinden in de Bijbel en de Koran.
       Mijn antwoord:
       Dat heeft U correct gemerkt. De reden is, dat geloof mijn leidraad van het leven is.

       Bovendien merk ik een afschuw van homoseksualiteit wegens zware onhygiënische toestanden en waardoor homoseksuele mannen elkaar zelfs doodziek kunnen maken.
       Elkaar letterlijk(!) doodziek maken heeft NIÉTS met echte liefde te maken.
       Om een en ander in correct perspectief te zetten:
       Homoseksuele mannen gebruiken elkaars anus om elkaar te ‘beminnen’.
       De anus is een een uitgang en geen ingang. De anus dient om afvalstoffen van het lichaam in de vorm van faecaliën (= stront) af te voeren.
       Als men de anus gebruikt om elkaar te ‘beminnen’ komen restjes van de stront in de plasser. In de plasser kun je niet schoonmaken. De stront gaat dus in die plasser broeien. Het gevolg daarvan is HIV en aids, zijnde levenslange zware ziektes en tenslotte zelfs dodelijke ziektes.

       Nu komt, waar het bij mij echt om gaat: mensen die écht van elkaar houden zullen NÓÓIT handelingen verrichten die elkaar ziek kunnen maken. Zwijg dus van dodelijk ziek maken.

       Mijn afschuw geldt dus ook voor heteromensen die de anus op hiervoor omschreven manier gebruiken.

       1. @Theo Janssen,
        HIV hebben de artsen tegenwoordig inbedwang middels levenslang te slikken tabletten.
        Die tabletten kosten pakweg € 1.000,00 per maand.
        De bijkomende kosten voor ‘het niet kunnen werken’ bedragen eveneens pakweg € 1.000,00 per maand.
        Totale kosten is dus pakweg € 2.000,00 per maand en dát levenslang.
        Die kosten brengt de gemeenschap op om hen in leven te houden.

        1. Per 1 juni 2010 waren in Nederland in totaal 13.035 mensen met hiv bekend bij de zorg.

         1. Op 31 december 2019 waren er in totaal 20.724 hiv-positieve personen geregistreerd bij de behandelcentra.

          Gemiddeld heeft de helft van de homo-koppels ’n partner met HIV.

          Volgens de site https://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2014/06/04/relatieconflicten-hoofdoorzaak-van-depressies-bij-homos-en-lesbos
          zijn homokoppels zijn zó onvriendelijk voor elkaar, dat zij daar depressief van worden ((en daar dus agressief van worden of in hun schulp kruipen)). De depressiviteit van homo’s wordt dus over het algemeen NIÉT veroorzaakt door hun blijkbaar vriendelijke omgeving.

       2. Dit is klinkklare onzin. Derks weet overduidelijk niet waar hij over praat. Dat hij een afkeer heeft van het idee van anale seks is nog begrijpelijk maar dat het contact met stront zou leiden tot HIV/Aids is echt onzin.
        Hiv kan zich bevinden in bloed, sperma en voorvocht, vaginaal vocht en moedermelk. Als deze lichaamsvochten in contact komen met iemands bloedbaan of slijmvliezen, is er kans op hiv-overdracht. Dit kunnen de slijmvliezen zijn in de mond, anus, vagina en op de penis.

        Veel homo’s die wel anale seks hebben gebruiken hygiene maatregelen om zich daarop voor te bereiden. Anale spoelingen en condooms. Je hebt gelijk als je van iemand houdt wil je die niet ziek maken. Dat geldt voor iedereen.

        1. Alles wat ik over homoseksuelen geschreven heb, zijn feiten en voor zover mogelijk wetenschappelijk onderbouwd.
         Waar denkt U komt HIV ánders vandaan: van de buren?

         Dat iemand tegenwoordig ook op ándere manieren HIV kan oplopen, is alom algemeen bekend en heb ik daarom nog niet verder onderzocht,

         1. @juuls,

          1 op de 4 homoseksuelen heeft momenteel HIV, terwijl ik van letterlijk niet één mij bekende hetero gehoord heb dat ie HIV heeft.

          Anale spoelingen en condooms werken dus niet afdoende.
          Nógmaals: Waar denkt U komt HIV ánders vandaan: van de buren die gezellig even bij iemand koffie zijn komen drinken?

          1. Hoe denkt U, dat het volgende op mij – als vader – óverkwam:
           Mijn heterozoon ging bij mijn homoseksuele zoon op bezoek.
           Hij zei mij niet veel. Hij zei mij:
           ‘Pap, ik durfde nog niet eens ’n kopje bij hem vast te pakken. Toen ik naar toilet moest, ben ik weggegaan.’

           Bij homoseksuele kinderen word je als ouder vanzelf slachtoffer; als het niet linksom is, dan is het rechtsom.

          2. Derks ik snap de reactie van je heteroseksuele zoon wel met u als vader met die denkbeelden. Daarbij is het ook geen feit dat 1 op de 4 homoseksuelen HIV heeft. Uit welk onderzoek blijkt dat? 4 tot 6 % van de volwassenen in Nederland is homo. En er zijn rond de 30.000 HIV geinfecteerden in Nederland. Dat is het totaal daarvan is het grootste gedeelte druggebruiker. Ik hoor graag welk onderzoek of onderzoeken vast stellen dat er in Nederland 1 op de 4 gays een HIV infectie heeft.

         2. Dat het krijgen van HIV via contact met uitwerpselen gebeurd is een leugen en al zeker niet wetenschappelijk onderbouwd. Wat zijn feiten? Dat homoseksuelen anaal seksverkeer hebben? Dat is een feit evenals dat er ook heteroseksueleen anaal seksverkeer hebben. Dat is ook een feit. De meeste wetenschappers steunen de oorzaak dat het virus is ontstaan uit een apenvirus. Dat het zich ontwikkeld heeft tot het HIV virus dat MOGELIJK AIDS veroorzaakt is nog onduidelijk. Dat het virus is ontstaan in Afrika is wel bewezen. Het overdragen van het virus gebeurd zoals al eerder beschreven. Contact met uitwerpselen staat daar geheel buiten van.

          1. @juuls, U blijft maar ontkennen.
           Maar om U tegemoet te komen, treft U hierbij aa de door U gevraagde cijfers:
           https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-10/Handreiking-LHBTI-emancipatie-Feiten-en-cijfers.pdf
           Op 31 december 2019 waren er in totaal 20.724 hiv-positieve personen geregistreerd bij de behandelcentra.
           Het Sociaal en Cultureel Planbureau schat dat 1 op de 200 mensen een intersekse ervaring heeft. Dat betekent dat er ongeveer 85.000 mensen in Nederland zijn met een vorm van intersekse.

           In het kort: 1 op de 4 homoseksuelen heeft HIV namelijk 85.000 gedeeld door 20.724.

       3. Homoseksuele mannen gebruiken elkaars anus om elkaar te ‘beminnen’.
        De anus is een een uitgang en geen ingang. De anus dient om afvalstoffen van het lichaam in de vorm van faecaliën (= stront) af te voeren.
        Als men de anus gebruikt om elkaar te ‘beminnen’ komen restjes van de stront in de plasser. In de plasser kun je niet schoonmaken. De stront gaat dus in die plasser broeien. Het gevolg daarvan is HIV en aids, zijnde levenslange zware ziektes en tenslotte zelfs dodelijke ziektes.
        HIER IS DERKS, DE MEDICUS AAN HET WOORD…

 46. @ Theudmer…@ Jules van Rooyen en andere ..@tjes👨‍🎓..

  Nu wordt het helmaal te gek met Madam EA. Bucchianeri…..Graaf Chambord keert terug van [weggeweest]..🤭 🥱..dat wil zeggen hij is de verwachte Grootvorst Henry V… ze gelooft werkelijk dat Chambord uit zijn graf zal treden …

  ….van een WAAN GESPROKEN.. in de volgende link mogen jullie het:: “het mysterie onthuld” lezen.
  https://marie-juliejahenny.blogspot.com/p/blog-page_27.html?m=1
  Beste @Theudmer……..Het volgende wat je schreef in de reactie op {27 oktober 2020 om 15:53}.. heeft mij in een staat van ontreddering gebracht …..

  ….daar ik vermoed dat je het gezonde verstand verloren hebt.. aangaande het “1000”jarig Vrederijk en het laatste oordeel …wat je daar schrijft is shit (neem me dat woord even niet kwalijk) wat heel veel lijkt van wat de sola Scriptura christen uitkramen.. en ik vraag me al af hoe zij je daar besmet in kunnen hebben … ik ga even een uurtje of wat wandelen om wat meer zuurstof in mijn bloed te bekomen ..van deze ontsteltenis 😱.

  1. Iemand die in de waan leeft dat hij een kroonprins is en die op het internet “onderdanen” probeert te rekruteren moet mij geen lessen geven over gezond verstand.

   Wat ik schreef over de Paroesie en het Oordeel is niet protestants maar komt overeen met wat de katholieke Kerkvader St. Irenaeus van Lyon schreef (Adversus haereses, boek 5), en deze was een leerling van St. Polycarpus die op zijn beurt met zijn eigen oren het onderricht van de H. Apostel Johannes gehoord heeft; zoals u weet heeft St. Johannes de Apocalyps geschreven. Ik denk dat de exegese van Sint Irenaeus de oudste is en dat de samenvoeging van de Paroesie en het Oordeel naar dezelfde tijd een latere introductie geweest is.

   Isaias verwees ook naar de tijd tussen de Paroesie en het Oordeel (hoofdstuk 65). De heiligen van de eerste verrijzenis zullen opgestaan zijn in de herstelde staat van Adam voor de Zondeval maar nog niet getransformeerd in glorie; hun heerschappij zal duizend jaren duren volgens de tijd van de Boom des Levens die uit het noord-oosten van de wereld (Gan Eden) overgeplaatst wordt naar de Calvarieberg op de plaats waar Christus gekruisigd werd. Adam had duizend jaren moeten leven in zijn proefperiode om de glorie binnen te gaan, maar dat werd verhinderd door de oerzonde, waardoor hij op 930-jarige leeftijd stierf. De heiligen van de eerste verrijzenis zullen de jaren vervullen die Adam gefaald heeft te volbrengen, waarna zij samen met de rechtvaardigen van de Algemene Opstanding in glorie getransformeerd zullen worden.

   De strijd tegen Antichrist wordt in de H. Schrift duidelijk onderscheiden van de latere strijd tegen Gog en Magog. De strijd tegen Magog wordt ook vernoemd in de Profetie van Ezechiël (hoofdstuk 38).

   De volkeren zullen de bladeren van de Levensboom mogen gebruiken die in Jerusalem zal staan, en daardoor zal men in die tijd wederom ouder worden zoals in de oude dagen. Daarom zegt Isaias dat iemand die op honderdjarige leeftijd zal sterven jong gestorven zal zijn in die tijd. Isaias zegt “secundum enim dies ligni erunt dies populi mei” (“want volgens de dagen van de Boom zullen de dagen van Mijn volk zijn”). Men vertaalt “ligni” heden ten dage als “van een boom”, maar in de context van het vers moet dat “van de Boom” zijn, de Boom des Levens.

 47. Als men Covid heeft, dient men uiterst precies en hygiënisch te zijn. Velen zijn het nú al zat (en dat na slechts ’n paar maanden).
  Nu er sprake is van Covid, realiseren velen zich nú pas hoe voorzichtig men dient te zijn bij homoseksuelen.

  Hygiëne geldt temeer voor HIV-patiënten en dát levenslang!
  Iemand die op bezoek komt, kan ónmogelijk weten hoe hygiënisch die HIV-patiënt is.
  Daar HIV gemakkelijk overdraagbaar is bij een wondje, dient ’n bezoeker met ’n wondje zeer voorzichtig dient te zijn.

  Daar 1 op de 4 homoseksuelen HIV heeft, zijn vele hetero’s terecht(!) bang om bij homoseksuelen op bezoek te gaan.

 48. @juuls,
  U heeft gelijk, dat de meeste wetenschappers de oorzaak steunen, dat het virus is ontstaan uit een apenvirus.
  Maar wat U daar niét bij vermeldt, dat er in het begin van het ontstaan van HIV er iemand moet zijn geweest, die seksueel met apen omgang heeft gehad. Dat zal wel iemand zijn geweest, die heel veel van betreffende apen heeft gehouden.
  Maar de oorzaak van HIV staat los van het feit dat 25% van de homoseksuelen daar nu mee opgescheept zit.

  Ook staat een en ander los van het feit, dat de HIV-persoon financieel zeer goed ondersteund worden (zijnde € 2.000,00 per maand) door de overige inwoners middels onvrijwillige bijdrages van ziekenfondsen en belastingbetaler. Dit is per homoseksueel € 500,00 per maand.

  1. Waarom seksuele omgang met apen? Iemand kan best gebeten zijn door een aap…Het feit dat 25% van de homoseksuelen besmet is met HIV is onzin. Ik vraag je nogmaals om de bron van deze bewering te delen. Financieel ondersteund? Heb je die mening ook over de vele mensen die kanker hebben door een ongezonde levensstijl?

 49. @juuls,
  De door U gevraagde site heb ik U al gegeven op 28 oktober 2020 om 11:51 uur.

 50. @juuls,
  En juuls, U vergelijkt kanker met HIV!!!!
  Je moet maar lef hebben.
  En genezing van kanker kost trouwens véél minder dan het in leven houden van HIV-patiënten.

  1. Hierboven ter correctie over het aantal homosexuelen in een gezonde bevolking, 1 %. Ik herhaal, 1%.
   Stop met liegen, beste Juuls hierboven. U heeft dat al een vorige keer kunnen lezen.
   En luister naar P. Derks die de tragiek van een vader vertelt.
   Stop met geblaat tegenover iemand die weet waarover hij praat en beseft wat hij beleefd heeft, een verschrikkelijk familie drama. Heeft U wel kinderen ? Zo niet, dan verdient U, “”een schop onder uw kont””.
   Lees liever mijn verslag van Mgr. Vigano, hierboven, en wat hij zegt over het bedrog van een griep pandemie, in de officiële categorie geplaatst van milde griep. NL is daarmee in een dictatuur veranderd !

   1. Hahah en van Rooijen zegt stop met liegen!

    Wat zou u zeggen dat ik ook iemand ben die weet waarover hij praat! Als u werkelijk iemand steunt die beweert dat HIV overgedragen wordt door contact met uitwerpselen en dan zegt dat hij weet waarover hij praat. Hou toch op man! Derks heeft niks over tragiek van een vader verteld. Alleen dat de ene zoon vies is van de andere… Nou wat een tragiek. Een vader die er dergelijke denkbeelden en meningen op na houdt dan snap ik de ene zoon wel. Die weet niet beter en ik heb heel veel medelijden met allebei de zonen. Iemand die echt een homoseksuele zoon heeft zou zich niet op die manier uitlaten over welke zoon dan ook! En dat iemand beweert dat HIV wordt overgedragen doordat er stront aan je plasser komt

  2. U bent diegene die het lef heeft om de kosten te benoemen voor het (zoals u het zegt) in leven houden van HIV patienten. En daar het homogedeelte uit haalt. Dus praat me niet over lef.
   U verwijst naar die kosten omdat er een levensstijl aspect in zit. De vergelijking met kanker gaat voor mij ook om een verwijzing van een levensstijl. Zoals roken…

   Denkt u echt dat elk intersekse contact zoals het CPB dat aangeeft een seksueel verkeer is? Of zou het ook gewoon zoenen kunnen zijn. U denkt echt dat elke gendergelijke ontmoeting gelijk ontaardt in een anale sekspartij?
   Het aantal HIV geinfecteerden? Hoeveel daarvan zijn er homo en besmet geraakt door onveilige seks? U berekening van 25% raakt echt kant nog wal… Uw bronvermelding was een goede. Maar u leidt uw cijfers af met verbazende logica…. deerniswekkend

 51. @juuls,
  Goed dat U dat artikel gelezen heeft.
  Wat was er verkeerd aan mijn logica?

 52. @juuls, U schrijft:
  Denkt u echt dat elk intersekse contact zoals het CPB dat aangeeft een seksueel verkeer is? Of zou het ook gewoon zoenen kunnen zijn. U denkt echt dat elke gendergelijke ontmoeting gelijk ontaardt in een anale sekspartij?

  Mocht U gelijk hebben, dan is homoseksualiteit nog véél gevaarijker dan ik heb gemeld.
  Voorbeeld van ’n rekensom:
  Stel dat van de 85.000 mensen in Nederland zijn met een vorm van intersekse er slechts 20.724 verder gaan dan kussen.
  Dan nóg blijft het aantal HIV-patiënten hetzelfde: 20.724.
  Dan zou zélfs élke seksuele relatie eindigen in HIV.
  Dus, met Úw rekensom maakt U het risico op HIV veel en veel groter dan betreffende site meldt.

 53. correctie (om 100% correct te zijn):
  @juuls, U schrijft:
  ‘Denkt u echt dat elk intersekse contact zoals het CPB dat aangeeft een seksueel verkeer is? Of zou het ook gewoon zoenen kunnen zijn. U denkt echt dat elke gendergelijke ontmoeting gelijk ontaardt in een anale sekspartij?’

  Mocht U gelijk hebben, dan is homoseksualiteit nog véél gevaarijker dan ik heb gemeld.
  Voorbeeld van ‘n rekensom:
  Stel dat van de 85.000 mensen in Nederland zijn met een vorm van intersekse er slechts 20.724 verder gaan dan kussen.
  Dan nóg blijft het aantal HIV-patiënten hetzelfde: 20.724.
  Dan zou zélfs élke homoseksuele relatie eindigen in HIV.
  De dekundigen melden in hun site echter, dat ‘slechts’ 1 op de 4 homoseksuelen HIV hebben.
  Dus, met Úw rekensom maakt U het risico op HIV veel en veel érger dan betreffende deskundigen in hun site melden.

  1. Wie zegt dat die 20.724 allemaal homo man is? In 2018 zijn er 664 nieuwe besmettingen bij gekomen. Daarvan is echt niet iedereen homo.

   Je bronverwijzing hxxps://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-10/Handreiking-LHBTI-emancipatie-Feiten-en-cijfers.pdf spreekt in geen enkel woord over HIV. Of AIDS… Dus dat is al vreemd.

 54. @juuls,
  U hoeft geen medelijden te hebben met die twee zoons van mij (ik had er trouwens drie):
  mijn homoseksuele zoon, die letterlijk doodsbang was voor zijn homoseksuele ‘vrienden’, heeft zelfmoord gepleegd (zoals ik U al gemeld heb op 27 oktober 2020 om 22:15 uur). Dus met hém hoeft U geen medelijden meer te hebben.

  @juuls, ik had al bemerkt dat U uit persoonlijke ervaring méér van homoseksualiteit weet, want hoe kan U anders weten van anale spoelingen (= een speciale douche om de anus van binnen schoon te maken)?
  Anders gezegd: ik vermoed dat Uzelf (of een goede kennis) homoseksueel actief bent.
  En waarom weet U zo goed, dat HIV zich tegenwoordig ook kan verspreiden via bloed, sperma en voorvocht, vaginaal vocht en moedermelk?

  Hierdoor geeft U zélf aan hoe gevaarlijk een bezoek van hetero’s bij homo’s is:
  als die homo’s bijv. de deurklinken of de toilet of bestek of kopjes niet goed schoonmaken dan kan ’n bezoeker HIV krijgen, vooral als de bezoeker ’n wondje heeft.

 55. @juuls i.v.m. Uw reactie van 28 oktober 2020 om 13:38 uur:
  U leest niet goed: De site vermeldt het antwoord op Uw vragen.

 56. @juuls,
  En nógmaals: U kunt het HIV – gevaar hooguit sterk(!) verergeren in plaats van te verminderen.

 57. @juuls,
  U heeft álles geprobeerd om mijn gegevens onderuit te halen. Dit is U op geen enkel onderdeel gelukt.
  Dit is logisch: ik heb zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van deskundigen-sites.
  Accepteer dus mijn reacties als feiten.

  1. Ik accepteer uw reacties zeker niet als feiten. U leeft maar lekker voort in uw droomwereld!
   We zullen niet nader tot elkaar komen in onze meningen.

   1. @juuls,
    Ik moét nu in herhaling vallen:
    U heeft álles geprobeerd om mijn gegevens onderuit te halen. Dit is U op geen enkel onderdeel gelukt.
    Als U feiten niet accepteert, dan kan ik niet anders concluderen, dan dat Uzélf in Uw droomwereld leeft.

    Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten.

    1. @juuls,
     Ondanks Uw slotreactie: Hartelijk bedankt voor de gevoerde discussie.

 58. @redactie,
  Ik ben blij, dat ik mijn volledige verhaal kwijt kon, Dit, omdat vele nonsensverhalen inzake HIV en homoseksuelen de rondte doen.
  Met mijn alhier vermelde reacties kan menigeen op een eerlijke manier zijn of haar voordeel doen.
  Dus, @redactie, hartelijk bedankt.

 59. @ Theudmer; …i.v.m.{27 oktober 2020 om 15:53},

  Vanmorgen heb ik Openb.20 nogeens gelezen maar dan in sneltreinvaart, dus oppervlakkig, als een soort onbevangen [eerste in-druk] en van daaruit geprobeerd me in te leven in je gedachtegang in de reactie van 27okt. om 15.53….dat doe ik vaker eerst iets heel oppervlakkig inlezen en dan begin ik opnieuw, maar dan geconcentreerd.. en ja, dat betreft kostbare tijd.

  Al heel wat jaren geleden zag ik al het –onderscheid– van het oordeel in het 6e zegel, (Openb.6:12-17) .. ten opzichte van het [laatste] oordeel in Openb.20:11-15 ..maar kon niet begrijpen dat het oordeel in het 6e zegel ..en trouwens ook het oordeel in o.a Openb.19:11, andere invalshoeken en of inhoudelijke taferelen waren van het laatste oordeel.

  Toen ik bij Vassula Ryden las over de Zuivering ((de GroteWaarschuwing van God)) en hetgeen Openb.19:11- zou betreffen ..kon ik het een en andere WEL opeens thuisbrengen.. zie de volgende link… in datzelfde deel V zie je ook andere verschillende aanwijzingen naar de H.Schrift.. al haar boeken zijn te lezen op haar site.. ik zet hier maar één link en datums van enkele andere links.
  http://www.tlig.org/nl/messages/655/
  19-september-1991
  13-november-1991 ..wat betreft de mens die het VUUR moet aanblazen.
  24-november-1991…belangrijk wat de reformatie betreft..bekering..terugkeer.

  12-december-1991 ..informatie 3e geheim Fatima.
  20-januari-1992.
  31-januari-1992
  11-februari-1992 ..betreffende het 6e zegel.
  13-februari-1992 ..betreft enkele mensen.
  18-februari-1992.
  3–maart– 1992 .. onze HEER Jezus Christus verklaart het 6e zegel oordeel.

  Wéé de tragen van geest die het bovenstaande niet kunnen appreciëren, kunnen waarderen..door hun vooringenomenheid, vooroordeel. ..en eventueel zeggen dat hetgeen uit de hel vandaan komt ..zoals ik van sommige sola Scriptura christen vernomen heb.

  Openb.20:4 is te begrijpen als het 6e zegel oordeel net zoals in Daniël 7:9.
  Het getal [1000] wordt opgevat als symbolisch ..met een bepaalde betekenis in de bijbel.
  De “1000” betreft dan de duur van het Vrederijk (o.a. Jesaja 24:22) en zijn betreffende Monarch.
  De EERSTE opstanding in Openb.20:6 betreft de ziel na het sterven.. en die nu in de hemel zijn.
  Na de Grote Waarschuwing in het 6e zegel zullen die zielen samen werken met hen die op de aarde leven.

  VERS 5 impliceert de 2e dood van de zielen in de hel.. De voetnoot in de Petr. Can. Vert. ..verklaart eveneens dat het oordeel in vers 4, NIET het laatste oordeel betreft..dat in vers 11 wordt besproken.

  Vers 4 .. impliceert dat alle zielen in de hemel vanaf de dood van Jezus Christus niet het teken van het beest hadden.. en dat ofschoon de manifestatie van het beest, de antichrist en zijn teken pas veel later in de eindtijd zal plaatsvinden.. in onze tijd..met de komst van de valse profeet maitreya Openb.13:12-..vóór de Grote Waarschuwing, het 6e zegel betreffende.
  Vers 4 betreft, volgens de voetnoot, ook Mattheüs 19:28 en 1-Kor.6:3..waar wij natuurlijk mee kunnen instemmen.

  @Theudmer..Hopelijk zie je dan nu.. net als ik, de grote waarde van wat aan Vassula Ryden onthuld is ..hopelijk gaat ze nog inzien hoe verkeerd de usurpator paus is.. in Nederland heb ik al enkele jaren geleden hun daar over aangeschreven ..maar ze reageren niet terug. ..natuurlijk overtuigd van hun eigen gelijk.

  1. U kunt toch geen geloof hechten aan iemand die de katholieke godsdienst niet aanhangt. Vassula Ryden is een Grieks – orthodoxe dame. Ze maakt dus deel uit van een afgescheurde kerk. Zo iemand kan toch niet passen in uw wereld beeld.

 60. @@@…

  Het aidsvirus is ontwikkeld in de laboratoriums en komt dus niet van de apen.. maar God staat dat toe vanwege de zonden van de mensheid en dat betreft ook o.a. oorlogen.
  ….

 61. Da het aidsvirus is ontwikkeld in de laboratoriums is óók een van de onbewezen verhalen die de rondte doen. Om preciezer te zijn: Her zou een laboratorium in België geweest zijn, die proeven met apen deed.

 62. Nóg preciezer: het zou een wetenschappelijk medewerker van een laboratorium in België zijn, die stiekem ‘iets’ met apen deed.
  Maar, omdat één van de verhalen is die de rondte doen en omdat ik mij alleen met feiten probeer bezig te houden, had ik dat niet vermeld tijdens de discussie met @juuls.

  1. Derks, nog altijd even grof als vroeger. De discussie die u met anderen voert over het aantal homofielen in de samenleving is een non-discussie. Het is dezelfde discussie die men in de Middeleeuwen voerde over het aantal engelen dat op de punt van een naald kon zitten. Non-discussie dus. Wat mij veel meer verontrust in uw tussenkomsten, Derks, is dat u gaat berekenen hoeveel de verzorging van één HIV-besmette mens kost aan de gemeenschap. Ik wil aannemen dat dit bedrag voor u te hoog ligt. Zuinige Hollander, of zit het dieper? Bent u misschien van mening dat deze mensen geen verzorging waard zijn? Dat laatste zou mij niet verwonderen. Het gaat er zelfs niet om of iemand door eigen gedrag of door een andere oorzaak seropositief is geworden. In die zin gaat de vergelijking met sommige kankerpatiënten inderdaad op. Derks, ge moest u schamen! Ik lees dat u een homofiele zoon hebt. Ik begrijp dat dit als ouder geen aangename boodschap is, maar het blijft wel uw zoon. Dat sommige homofielen over gaan tot zelfdoding is verschrikkelijk. Verschrikkelijk omdat zij geen andere uitweg zien. Ze voelen zich door de ‘weldenkende’ gemeenschap niet alleen niet aanvaard, maar afgestoten. Die mensen kunnen geen kant meer uit, omdat sommigen in hun omgeving hen veroordelen voor wie ze zijn. Barmhartigheid, waar u zo schamper over doet in uw tussenkomsten, is een zeer hoog goed. Jammer dat niet iedereen dat wil snappen.
   U reageert tegen andere leden op dit forum dat ze in hetzelfde homofiele bedje ziek zijn, omdat ze er toevallig veel over weten. Schande kome over u en uw uitspraken. Ik kan daar alleen op antwoorden met de woorden van Delors: ‘et alors’ als het al zo zou zijn. Want voor wat u uitkraamt hebt u geen enkel bewijs. Derks, u bent een oud verbitterd manneke en dat is alleen maar jammer voor u en uw omgeving.

   1. In de Cathechismus van deRKK staat:
    Maar Christenen zijn wel aan alle mensen, onafhankelijk van hun seksuele oriëntatie, achting en liefde verschuldigd, omdat alle mensen door God geacht en geliefd worden.

    Maar de Paus die het waagt, om het in deze niet bij woorden te laten maar ze daadwerkelijk in praktijk brengt, wordt hier letterlijk als antichrist weggezet.

    En van enige achting voor een niet heteroseksuele mens, is hier in de verste verte geen sprake..

 63. staf De Laet,
  vanaf de vragen:
  ‘Ik wil aannemen dat dit bedrag voor u te hoog ligt. Zuinige Hollander, of zit het dieper? Bent u misschien van mening dat deze mensen geen verzorging waard zijn?’ rijzen mij vele vraagtekens.
  Ik heb niets vermeld van ’te hoge bedragen’ en ‘geen verzorging waard’.

  Dat zijn hersenspinsels van Uzélf.
  Ik heb slechts feiten genoemd.
  Ik heb geen berekeningen gemaakt: die berekeningen staan gewoon op internet.

  Homofiele zoon: U leest leest slechts half; die zoon heeft allang zelfmoord gepleegd.
  En ja, je eigen kind BLIJFT je kind, ook al was hij ’n klein Hitlertje.
  Daarom kwan hij ook naar mij toe in zijn laatste levensfase (wij hadden elkaar ruim 10 jaar niet meer gezien), Hij deed dat in de hoop dat ik hem nog kon redden. Helaas, de problemen waren té groot en te massaal + hij was te ongeduldig; hij gaf mij niet de tijd om alles te doorgronden en maatregelen te nemen.
  Hij gaf mij 4 of 5 zeer open gesprekken van ieder pakweg 2 á 3 uur. Mijn allerlaatste handeling was een kruisje op zijn voorhoofd toen hij weg wilde rijden (waarna hij mij liefkozend en blij aankeek).

  Barmhartigheid: barmhartigheid bestaat niet bij het geven van kale feiten. Kale feiten geven alleen de waarheid neer (in dit geval: de waarheden van deskundigen).
  Dat U de waarheden van deskundigen schandalig vindt, laat ik geheel aan U.
  Waar wilt U bewijzen van zien? (Die bewijzen zult U waarschijnlijk allemaal ook ‘schandalig’ vinden.

 64. Met de RKK hebben we niets meer te maken, beste .:. Theo Janssen, die tijd is geweest. De RKK is de dubbelzinnige, ketterse vrucht van de Vaticaan 2 revolutie (1965), die de Kerk van altijd heeft getransformeerd in een mega ONG van de wereldgodsdienst, in handen van de vrijmetselarij. Ik heb in handen de Katechismus uit 1951, uitgegeven door de bisschop van Haarlem, 96 blz. !!
  “Le Catéchisme de L’Eglise Catholique” (Plon) uit 1992, telt 676 blz.. Indertijd doorgespit, zijn waarheid, onwaarheid en dubbelzinnigheid, door elkaar gehusseld, en soms à la carte naast elkaar gezet !! Hoe zot wilt U het hebben ? Dat verklaart ook het enorme volume, waartegenover de Kerk van altijd, volstond met een honderdtal bladzijden in de Katechismus ; voldoende om alle gelovigen te bereiken, kinderen en volwassenen. De RKK is een typisch maçonniek verschijnsel. Ditzelfde verschijnsel verklaart ook de enorme bureaucratie en de talloze wetboeken, van de “moderne” staat. Voer voor bureaucraten en advocaten, zo is ook de RKK voer voor V2 “theologen” en geestelijken, waarmee men alle kanten uit kan. Het zal U aanspreken, maar de vraag naar de Waarheid van Christus is ondergesneeuwd door doorgeschoten barmhartigheid, “liefde”, tolerantie, vrijheid (tegenover God), en broederschap. Fluwelen terminologie als dekmantel voor de valse V2 leer. Dat is iedere keer uw maçonnieke insteek en boodschap, waarop U prat gaat. Het gif van de Franse Revolutie (1789), liberté, fraternité, égalité, is door het V2 concilie binnen kerkelijk verinnerlijkt en neergelegd in diverse documenten, met als uitschieter dat van Nostra Aetate, de smeltpot van alle godsdiensten. De Kerk van Christus, de Kerk van altijd, in Rome, is omgebouwd tot een maçonnieke tempel, bemand door een vrijmetselaar hiërarchie, en ondergeschikt aan de wereldstaat. En daarbinnen heeft de mens zichzelf tot God verklaard, en verheerlijkt de mensheid zichzelf in een wereldomspannende broederschap, onder leiding van het maçonnieke, nieuwe Romeinse Sanhedrin en de VN. De ketter Bergoglio, die door de staatsgreep van kardinaal Daneels en zijn Sankt Gallen maffia trawanten die de zittende paus B XVI, gedwongen hebben terug te treden, teneinde de Zuid-Amerikaanse, maçonnieke infiltrant op de Petrus Stoel te kunnen hijsen. Deze bijna-anti-Christ, denkt de leiding te hebben. Hij leeft in een bubbel, ontkoppelt van iedere katholieke realiteit. Mgr. Vigano bepleit aan het einde van zijn conferentie op YouTube video, (zie hierboven voor het adres), een radicale terugkeer naar de Traditie en de Liturgie, van de Kerk van altijd. Mgr. Lefèbvre heeft dat al gedaan, begin jaren 1970. De Mgr. Vigano zegt letterlijk dat er geen tussenweg is. Nogmaals ik raad iedereen aan de tijd te nemen voor zijn video, en aantekeningen te maken. Het is wachten op het op schrift stellen van zijn gesproken tekst, in het Frans, Duits, Italiaans en Engels. Voor de meesten zal het een eye-opener zijn.

  1. Jules van Rooyen, het heeft lang geduurd, maar daar zijn de vrijmetselaars weer. Ik moet zeggen dat uw woordenschat bijzonder beperkt is. Iedereen voor vrijmetselaar uitmaken zonder dat u goed beseft wat een vrijmetselaar eigenlijk is. Maar het staat in elk geval geleerd. Dat van het ‘Romeinse sanhedrin dat moet ge mij toch eens uitleggen, want dat zijn twee woorden die bij elkaar passen als een tang op een varken. U grijpt terug naar een catechismus uit 1951. waarom niet direct teruggrijpen naar de catechismus van Petrus Canisius uit 1554? Was die dan niet goed genoeg? U moet toch eens leren duidelijk worden. Ik ben benieuwd waar en wanneer volgens u de katholieke kerk de bocht gemist heeft. Uiteraard hebt u daar ook een uitleg en verklaring voor. Mogen we mee genieten?

  2. Jules van Rooyen zegt:
   Met de RKK (Rooms Katholieke Kerk) hebben we niets meer te maken, beste .:. Theo Janssen, die tijd is geweest.

   Mgr. Vigano bepleit ……. een radicale terugkeer naar de Traditie en de Liturgie, van de Kerk van altijd. Mgr. Lefèbvre heeft dat al gedaan, begin jaren 1970. De Mgr. Vigano zegt letterlijk dat er geen tussenweg is.

   Kijk Jules dat is klare wijn en dat schept duidelijkheid.
   Iedereen is volkomen vrij in de keuze van Godsdienst.

   Maar ik zou het wel fijn vinden wanneer jullie je oordeel over de Leer en de leiding van de Kerk waarvan je zegt dat jullie daar niets meer mee te maken hebben maar die mij lief is, voor jullie te houden.

   Wat jullie geloven, is jullie zaak, die respecteer ik, en daar zal ik geen kwaad woord van zeggen.

   Maar mag ik vragen;
   Leren jullie ook iets in de trant van:
   Bemin u naaste als uzelf,
   of
   Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet?

   In dat geval zou ik willen vragen stop met het modder gooien naar mensen waarvan je zegt dat je er niet mee te maken hebt.

   1. Hij bedoelde duidelijk “CKK” (“Catechismus van de Katholieke Kerk”), en niet “RKK”. Een vergissing dus.

    1. Theudmer, een vergissing in een afkorting is snel gemaakt.
     Maar dan wordt uit de strekking van wat daar op volgt wel duidelijk wat eigenlijk bedoeld wordt.

     Toch kan ik me niet aan de ondruk onttrekken dat Jules van Rooyen echt wel de RKK bedoeld.
     Of kun jij verklaren wat hij anders bedoeld met zijn opmerking:
     Mgr. Vigano bepleit ……. een radicale terugkeer naar de Traditie en de Liturgie, van de Kerk van altijd. Mgr. Lefèbvre heeft dat al gedaan, begin jaren 1970. De Mgr. Vigano zegt letterlijk dat er geen tussenweg is.

     Ik lees hieruit dat Jules van Rooyen zich meer thuis voelt bij de ideen van Mgr. Levebvre, dan in de RKK, hetgeen hij in zijn openingszin ook duidelijk aangeeft.

     Maar Theudmer ik begrijp heel goed dat deze opmerking van Jules van Rooyen slecht in jouw straatje past waarin je ontkent dat deze site een hoog SSPX gehalte heeft, en sterk anti Pausen sinds Paus Pius XII en de Rooms Katholieke Kerk.

 65. @ staf De Laet ..[28 oktober 2020 om 21:03]..

  Met het volgende is Vassula Ryden inderdaad aardig van de weg geraakt.

  ●pas op voor roddel; pas op voor degenen die de Paus veroordelen en {beoordelen}, het zijn kletskousen die zichzelf en elkaar feliciteren terwijl ze zich tegen de Paus uitspreken; gevangen in hun eigen reflecties, worden ze meegesleept, misdragen zich; Mijn Kerk zal de waarheid “””▪︎altijd hooghouden en zal ze altijd veilig houden▪︎”””… dus iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel niet zijn; nederigheid ontbreekt bij hen!●

 66. @juuls + @staf De Laet,
  Nóg ’n kaal cijfer: HIV-patiënten leven gemiddeld nog 36 jaar.
  Dus de totale kosten om hen in leven te houden, bedragen 36 x 12 x € 4.000,00 = € 1.728.000,00 per patiënt

  1. Derks, zoals ik al dacht, gaat het u om het geld. Geld dat volgens uw racistische en bekrompen mening niet mag gebruikt worden voor HIV-patiënten. U bent niet alleen de zuinige Hollander zoals ik dacht, u bent in uw redenering ook een onmens en ja ik heb goed nagedacht vooraleer het woord ‘onmens’ te gebruiken. Voor de rest noemt u zich waarschijnlijk nog altijd overtuigd christen. Excuus, dat moet waarschijnlijk katholiek zijn. Als christen ben ik diep beschaamd u hier op dit forum tegen te komen!

 67. toevoeging:
  Rond die kosten af op € 1,5 miljoen omdat men de laatste jaren van ’t leven normaliter met pensioen gaat en er dus geen bijkomende kosten zijn.

 68. Oeps, ik heb per ongeluk de maandelijkse op € 4000,00 gezet. Dit moet zijn: € 2.000,00.
  waardoor de totale kosten om één HIV-patiënt in leven te houden totaal € 750.000,00 bedragen.

 69. @@

  Helaas krijg ik het onderstaande niet goed vertaald.

  1On this day of May 13, 2017 I wish to address the Catholic Church‟s present-day position on the prophetic revelations of God to VassulaRydén contained in the publication, “True Life in God”. This present-day position issummarized in the following fivepoints:1)The TLIG prophetic revelations enjoy the Magisterium‟s Imprimaturand Nihil Obstat–official ecclesiastic seals of approval.2)The Church‟s Imprimaturand Nihil Obstatare an exercise of the Magisterium.3)The Church requires of the Christian faithful“adherence with religious assent”1tothe Church‟s Magisterium, which is particularly exercisedby thosebishops teachingin communion with the Pope.4)Theteachings of those bishopsin communionwith the Pope and exercising the Magisterium2have granted to the TLIG prophetic revelations said seals of approval (11/28/2005 Nihil ObstatandImprimatur) that remain in full force this day.5)By virtue of the conferral of the Magisterium‟s Imprimaturand Nihil Obstat upon the TLIG prophetic revelations, Christians areprohibited from setting themselves up as their judge and from publicly condemning them.3On the contrary, inasmuch as all Christians are to “concur with their bishop’s judgment concerning faith and morals”and “adhere to this” judgment and to the Magisterium “with a religious assent of the mind”,4the TLIG prophetic

  1. Maar goed dat u het niet hebt kunnen vertalen, want het is diabolisch.

   Deze tekst beweert namelijk dat je de geschriften van mevrouw Ryden zou moeten geloven enkel omdat er ooit ergens een imprimatur voor gegeven is. Dit is dubbel vals.

   De Openbaring is afgerond met de dood van de laatste apostel. Prive-openbaringen kunnen daar niets aan toevoegen, hooguit het een of ander verduidelijken. Zelfs als een prive-openbaring door de Kerk goedgekeurd is, dan nog hoef je de inhoud ervan niet te geloven.

   Een imprimatur (“het mag gedrukt worden”) is een juridische handeling van een bisschop. Het staat iemand toe om iets te publiceren. Een voorwaarde daarvoor is een nihil obstat (“er staat niets tegen”). Dat wil zeggen dat de censor bij eerste lezing geen zaken heeft gevonden die in strijd zijn met katholiek geloof of zeden. Een imprimatur is geen onderwijzing en dus ook geen uitoefening van het magisterium.

   Overigens is er nooit door welke bisschop dan ook een imprimatur gegeven voor het hele werk van mevrouw Ryden, hooguit voor enkele opgeschoonde teksten.

  1. voorstel: als P. Derks ooit aan het infuus ligt, kan de gezondheidszorg hem beter afschakelen. Niet wegens zijn egoïstische meningen, wel omdat hij te veel kost aan de gemeenschap. zo waardevol is een mensenleven voor derks!

 70. @@@@

  Beste mensen… Vassula Ryden is niet meer te vertrouwen ….ze staat in het programma van de usurpator paus die te miskennen is….het onderstaande doet het ergste vermoeden.
  Bij deze moet ik mij wel van haar distantiëren en ga ik de afdeling in Nederland een bericht sturen.. over haar val met als gevolg … mis-leiding.

  CITAAT ..● zoals één van onze Griekse Bisschoppen ons in Egypte zei tijdens een interreligieuze pelgrimage die we hadden, ik zal zijn woorden gebruiken en citeren: “Zoals we vandaag in de Kerk onder dezelfde koepel samenkomen en wij hebben geen onderscheid gemaakt tussen Christenen en niet-Christenen of andere godsdiensten. Vanaf vandaag zullen wij de hele wereld laten weten dat mensen in verzoening kunnen leven zolang ze leren eerst [[hun]] God lief te hebben, [[wie Hij ook is]] wat zijn naam ook is, en dan ben ik er zeker van dat liefde voor hun naaste ook zal opbloeien.■ …dat doet Bergoglio in zijn handen wrijven

  http://www.tlig.org/nl/interreligious/dharmarjika/

 71. @Jo,
  U wist al weken geleden te melden, dat Vassula Ryden is niet meer te vertrouwen is.
  Dus, niets nieuws.

 72. @ P.Derks en Jo,

  u leest niet goed wat Vassula schrijft.
  Zij pleit voor het Christendom.
  En dat is inderdaad waar de interreligieuze bijeenkomsten ZOUDEN moeten over gaan.
  Maar heden blijkt dat de aanwezigen heel andere bedoelingen hebben en verraad plegen en geen interesse vinden in oprechtheid, gebed en christelijke daadkracht.
  Samen met het verraad aan Christus plegen zij ook verraad aan Vassula.

  Christus kwam niet om te verdelen maar om samen te brengen . . . in OPRECHTHEID. Maar heden blijkt dat de bijeenkomsten niet in OPRECHTHEID verlopen.

  Overdenk bijvoorbeeld een van de vele absoluut Christelijke citaten: “Maar het gaat er niet alleen om het naar de wet luisteren, of hem lezen, maar hem te ONDERHOUDEN is wat belangrijk is en hetgeen dat mensen heilig zal maken in de ogen van God.”
  — “in de ogen van God”, dat is dus niet in de ogen van de mensen zoals de valsaards heden doen.
  En zo kan u nog een hele reeks citaten vinden die juist en goed zijn.

  Vassula is en blijft in alle opzichten onveranderd een grote Christelijke dame.

 73. @ eric-b-l…. {29 oktober 2020 om 05:09},

  Het laatste boek-je dat ik van Vassula heb gekocht is ▪︎Oden van de Heilige Drie-Eenheid▪︎uit 2003.. ik [meen] dat ze toen meer via het internet gingen doen; het is zelfs zo dat ze hun boeken gratis gingen weggeven omdat ze een overvloed hadden.. en misschien ruimte gebrek.
  Wel kreeg ik nog 4 keer per jaar de nieuwsbrief.

  In Nederland had Vassula een Griekse vriendin die daar de leiding had; op een gegeven moment kregen ze een verschil in aanpak en werd die vriendin aan de kant geschoven.
  Om het volgende denk ik dat haar Griekse vriendin gelijk had::
  Jezus Christus had namelijk Vassula duidelijk gewaarschuwd te stoppen met het zich inlaten met organisatorische aangelegenheden.. en zich alleenmaar te richten op Zijn bedoelingen.

  Vassula ging in “onderdelen” [vanuit zichzelf] werken en dat, lijkt mij een aspect van hoogmoed te zijn.. of anderzijds het terugvallen in [handelen en denken] vanuit haar oude leven.. en krijgt satan weer grip op haar ziele-vermogens.. maar hoe het dan ook zij… vanwege die strijd heb ik die nieuwsbrief opgezegd.. en heb haar niet meer gevolgd in wat ze nog meer deed.

  Zelf zit ik ongeveer zo’n 10 jaar op het internet en heb haar daar ook niet meer gevolgd in wat ze allemaal ondernam.
  Enkele jaren geleden vernam ik dat ze echter achter Bergoglio stond, ik heb de stichting in Nederland toen direct aangeschreven en hun gewezen op de informatie over Bergoglio op deze site en de site restkerk.net ..en heb er verder geen aandacht meer aan geschonken tot aan enkele weken terug.. toen ik met googlen het volgende bericht tegenkwam: ….

  ▪︎pas op voor degenen die de Paus veroordelen en {beoordelen} het zijn kletskousen die zichzelf en elkaar feliciteren terwijl ze zich tegen de Paus uitspreken; [gevangen] in hun {{eigen reflecties}}, worden ze meegesleept, en misdragen zich. …Mijn Kerk zal de waarheid {{altijd hooghouden en zal ze -altijd- veilig houden}}… dus iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel {niet zijn}; nederigheid ontbreekt bij hen!▪︎

  De mensen die TEGEN Bergoglio zijn NIET gevangen in hun EIGEN reflecties, maar ze reflexeren [juist OP het gedrag] van de usurpator paus, anti-paus.

  Dát wij elkaar zouden “”feliciteren”” in het uitspreken van onze be-oordeling over en [tegen] deze “paus” ..dat getuigt juist over dat wij ons niet willen laten bedriegen en mis-leiden en daarin meegesleurt te worden in zijn misdragingen, c.q. misdaden, om met die eigen woorden van -die-Christus te spreken en die waarschijnlijk niet Jezus Christus is maar de satan zelf, .. daarover hoeven wij ons dan ook niet schuldig over te voelen, daar wij juist de schuld van Bergoglio constateren in zijn list, bedrog en mis-leiding jegens de gelovigen en de kerk.

  Ook zouden wij volgens –die– Christus.. de “paus” niet mogen [be]-oordelen, hetgeen allemaal absurde uitspraken en conclusies zijn.
  En dan Eric.. hoezo lees ik niet goed ?! .. het volgende zegt toch ook al genoeg.!!
  ▪︎Vanaf vandaag zullen wij de hele wereld laten weten dat mensen in verzoening kunnen leven zolang ze leren eerst [[hun]] God lief te hebben, [[wie Hij ook is]] wat zijn naam ook is, en dan ben ik er zeker van dat liefde voor hun naaste ook zal opbloeien▪︎

  Het staat in de H.Schrift dat de goden (lees: gevallen engelen) aan alle volken buiten Israël zijn gegeven ..en het is dus niet gepast dat Vassula dan op die hun, c.q. en die zijn.. ((wie hij, die “God” bv. Allah.. ook is.)).. liefde gaat wijzen.. om dan te verzanden..in de aanstaande wereldreligie van de synagoge van satan.. middels hun gezant Bergoglio.

  Als Bergoglio valt onder zijn eigen gewicht van list en bedrog ..en de toorn van God.. dan komt de Vassula en haar oorspronkelijke opdracht in diskrediet, de synagoge van satan zal daar dankbaar gebruik van maken om haar eigen wereldreligie aan te prijzen ..de goed willende geestelijkheid en gelovigen die nabij Vassula zijn krijgen dan de stempel een sekte te zijn.. binnen de RKK.

 74. @ Silvanus… {29 oktober 2020 om 01:49}..

  Enkele woorden kon ik begrijpen en wat jij daarover zegt in het volgende ..daarin moet ik je het gelijk in geven: ..
  •Maar goed dat u het niet hebt kunnen vertalen, want het is diabolisch.
  Deze tekst beweert namelijk dat je de geschriften van mevrouw Ryden zou moeten geloven enkel omdat er ooit ergens een imprimatur voor gegeven is. [Dit is dubbel vals].▪︎
  Goed dat je [ook] nog het een en ander toelicht👍
  Deze link zou volgens Vassula uitleg geven .. http://www.tlig.org/nl/news/2020-03-24/2349/
  Maar hoe is ze nog te vertrouwen …

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht