Bisschop Schneider betreurt spirituele armoede en religieus relativisme van Pauselijke encycliek Fratelli Tutti

In een interview voor het Katholiek blad “The Remnant,” bleek Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana, Kazakhstan, ongenadig in zijn kritiek op Fratelli Tutti, de laatste encycliek van Paus Franciscus over de universele broederschap, gepubliceerd op 4 oktober 2020 (feest van de H. Franciscus van Assisi). Hoewel Fratelli Tutti  volgens Schneider een aantal positieve elementen bevat, zoals bijvoorbeeld een bewuste keuze voor de zwakkeren of kritiek op de culturele eenheidsworst opgedrongen door de globalisering, mist het document “een duidelijke bovennatuurlijke horizon”. De taal van  Fratelli Tutti zou aldus Schneider weinig verwijzingen bevatten naar het goddelijke, en meer lijken op een seculier essay dan een encycliek.  

Religieuze diversiteit als “wil van God”

Maar daar houdt het niet bij op. In zijn Fratelli Tutti zou de Paus onze Heer Jezus Christus, als de onmisbare bron van broederschap, opzij hebben geschoven, ten voordele van de verheerlijking van een politiek geïnspireerde, seculiere “universele broederschap”, gebaseerd op religieus pluralisme en relativisme. Volgens Schneider, zou Paus Franciscus hiermee een eerdere controversiële verklaring versterken, die hij in Abu Dhabi ondertekende samen met de Grootimam van Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb. In dit document voor de “menselijke broederlijkheid” werd beweerd dat pluralisme en religieuze diversiteit de “wil van God” zouden zijn.  Een ernstige fout vanwege Paus Franciscus, aldus Schneider. Door het Christelijk geloof op het zelfde niveau als andere religies te plaatsen, verraadt de Paus volgens hem het Evangelie.  

Franciscus van Asissi was geen pluralist

Ten slotte vindt Schneider, dat het concept “broederlijkheid” uit de Wijsheidsspreuken van de H. Franciscus in Fratelli Tutti fout geïnterpreteerd werd. Bergoglio liet er uitschijnen alsof de H. Franciscus een voorstander was van het pluralisme. Dit was volgens Bisschop Schneider, die zelf zeer vertrouwd is met de spiritualiteit van deze belangrijke Katholieke heilige, helemaal niet het geval. Toen de H. Franciscus in 1219 een bezoek bracht aan Sultan Malik-el-Kamil in Egypte, was dit niet wegens “Zijn openheid van hart, die geen grenzen kende en de verschillen in religie overstegen”, zoals beweerd wordt in Fratelli Tutti, maar om de Sultan en zijn volk tot het Christendom te bekeren. Zoals heel wat andere progressieven, schrikt Paus Franciscus er dus niet voor terug om de geschiedenis wat geweld aan te doen. Als het maar past in zijn eigen wereldvreemde politieke doelstellingen….

Geestelijke inertie aan de Kerkelijke top

Bisschop Schneider betreurde wat hij zag als de “spirituele ineenstorting” van de hedendaagse Kerk vanwege de “geestelijke inertie van een groot deel van haar herders, alsook de buitensporige interesse van haar Paus in tijdelijke aangelegenheden.” Hij vroeg om de voorspraak van de H. Franciscus om onze Paus tot inkeer te brengen, want: “wat heeft het voor nut voor een mens om de hele wereld voor zich te winnen, indien dit ten koste gaat van zijn eigen ziel?” (Mk 8, 36). 

Over Bisschop Athanasius Schneider

Bisschop Schneider, hulpbisschop van Astana, staat binnen geloofsgetrouwe kringen bekend als een belangrijke kritische stem tegen het extreme modernisme binnen de Kerk. In 2015 was hij ook een belangrijke figuur in de (nu onderbroken) onderhandelingen voor de terugkeer van de afgescheurde Priesterbroederschap St Pius X naar Rome. Ten slotte, verdedigde Bisschop Schneider publiekelijk Aartsbisschop Carlo Maria Viganò in 2018 toen hij de verdoezelingen door het Vaticaan aanklaagde van de misdaden van de pedofiele ex-aartsbisschop van Washington DC, Theodore McCarrick.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

78 commentaren op “Bisschop Schneider betreurt spirituele armoede en religieus relativisme van Pauselijke encycliek Fratelli Tutti

 1. Typisch voor deze site is haar eenzijdigheid. Er worden telkens figuren als hulpbisschop Schneider en de afgezette Vigano opgevoerd. Standpunten van anderen komen gewoon niet aan bod. Dit is geen informatiesite maar een propaganda- en hersenspoelende site van fundamentalistische ‘katholieken’.

 2. In dit document voor de “menselijke broederlijkheid” werd beweerd dat pluralisme en religieuze diversiteit de “wil van God” zouden zijn. Een ernstige fout vanwege Paus Franciscus, aldus Schneider.

  Jezus vertelde ons: In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.
  Mgr. Schneider zegt:
  Wie denkt dat God van pluralisme en religieuze diversiteit houdt, maakt een ernstige fout.

  Maar als God helemaal geen diversiteit wil, dan heb ik toch een vraag.
  Waarom heeft God, de Schepper van hemel en aarde, dan zo veel verschillende dieren en planten geschapen?
  En niet alleen de hoofdsoorten, zoals zoogdieren, schaaldieren weekdieren, vissen, vogels en insecten,
  bomen, struiken, planten, bloemen, en paddestoelen.
  Maar van elke hoofdsoort heeft Hij letterlijk ontelbare ondersoorten en variaties geschapen.

  En zelfs de mens, kennen wij als bruine, gele, zwarte, rode, blanke, getinte en noem maar op hoeveel verschillende variaties.

  Of zou Bisschop Schneider er ten diepste van overtuigd zijn dat alleen blanke Rooms Katholieke mensen naar Gods beeld en gelijkenis zijn gescahpen, en dat alle variaties in de natuur het werk van Satan en een gevolg van de zondeval zijn?

  1. Oorspronkelijk schiep God louter één raciaal type in de mens, gezien het begin van het mensdom in één persoon, Adam, geschied is. De raciale diversiteit die er bestaat komt door latere ingrepen van God.

   Bisschop Schneider heeft het echter niet over planten en rassen, maar over religie, en de religie moet één zijn omdat God Eén is. De andere religiën zijn fundamenteel in contradictie met de christelijke religie; wanneer men dus blasfemisch beweert dat andere religiën door God ingesteld zijn, dan beweert men dat God Zichzelf tegenspreekt, wat onmogelijk is, want zelfcontradictie is een zwakheid en zwakheid druist in tegen de goddelijke eigenschap van almacht.

   Dat alleen blanken volgens het evenbeeld van God geschapen zouden zijn heeft de prelaat nergens gezegd. U weet dat zelf ook; daarom stelt u een vraag, want op die manier kunt u hem valselijk met iets associëren dat hij niet gezegd heeft zonder te zeggen dat hij het in feite gezegd heeft. Zeer listig van u, Theo Janssen; dat is duidelijk die maçonnieke “filantropie” waar u zo van houdt.

 3. @Theo Janssen,
  U stelt een niet bestaande vraag:
  God wenst dat wij HÉM aanbidden en danken. God wenst dus niet dat wij een wel of niet op Hem lijkend wezen aanbidden. God zegt overduidelijk: er is maar één God en dat ben IK.
  De schepping is inderdaad zeer divers.

 4. @Theo Janssen,
  Ik wilde U niet confronteren zoals @Theudmer het gedaan heeft.
  Maar … ik ben het 100% eens met vooral zijn laatste alinea: U heeft een vals bedoelde vraag gesteld zoals de Farizeeën het deden bij Jezus.

 5. Mgr. Schneider, wekt op zijn minst de indruk dat hij weet hoe God denkt en waar God wel en niet van houdt. Hij zegt: Wie denkt dat God van pluralisme en religieuze diversiteit houdt, maakt een ernstige fout.

  Ik zelf kom iedere dag weer onder de indruk van de vele soorten en de diversiteit die wij in Gods schepping kunnen zien en ontdekken.

  En dan vraag ik me in alle oprechtheid af: Waarom zou God, die dus niet van diversiteit houdt, zich aan ons manifesteren in een overdaad aan soorten en diversiteit binnen de soorten die Hij geschapen heeft.

  En dan krijg ik van P.Derks het antwoord: “Dat dit een niet bestaande vraag is”.

  En Theudmer , die absoluut niet met de SSPX beweging geassocieerd wil worden, zegt daarop

  “De andere religiën zijn fundamenteel in contradictie met de christelijke religie; wanneer men dus blasfemisch beweert dat andere religiën door God ingesteld zijn, dan beweert men dat God Zichzelf tegenspreekt, wat onmogelijk is, want zelfcontradictie is een zwakheid en zwakheid druist in tegen de goddelijke eigenschap van almacht”.

  Dat druist dus lijnrecht in tegen de Leer van de Rooms Katholieke Kerk zoals verwoord in Nostra Aetare, het conciliedocument dat een belangrijke reden was waarom Mgr. Levebvre zich destijds distancieerde van de Rooms Katholieke Kerk en zijn eigen kerk de SSPX stichtte.

  Dus….?

  1. Theo Janssen schreef: “Dat druist dus lijnrecht in tegen de Leer van de Rooms Katholieke Kerk zoals verwoord in Nostra Aetare, het conciliedocument dat een belangrijke reden was waarom Mgr. Levebvre zich destijds distancieerde van de Rooms Katholieke Kerk en zijn eigen kerk de SSPX stichtte.”

   “Nostra Aetate” is geen onderdeel van de leer van de Kerk van Rome, maar is een maçonnieke tekst.

 6. Theudmer, is niet als als Jules van Rooyen, die ruiterlijk toegeeft een volgeling van Mgr. Levebvre te zijn.

  Maar Theudmer houdt hier hier wel een harstochtelijk pleidooi voor het Godsbeeld dat Mgr. Levebvre zijn volgelingen voorhield en dat momenteel gepraktiseerd en uitgedragen wordt door de SSPX.

  En op zich vnd ik dat prima. ik vindt, met de Paus van Rome en de Leer der RKK dat ieder mens binne de grenzen van de wet, vrij is om te geloven wat en hoe deze dat wenst te beleven.

  Maar ik vind het wel bezwaarlijk dat mensen die duidelijk aangeven niet tot de Rooms Katholieke kerk te (willen) behoren, zulke groffe beledigingen aan het adres van de RKK in het algemeen, en alle pausen sinds 1958 in het bijzonder, op dit forum mogen uitten.

  Dit zou wel kunnen wanneer dit forum duidleijk aan zou geven een ontmoetingsplaats van de FSSPX te zijn.
  Maar haal dan het silhouet van de Sint Pieter in het logoweg en plaats daar een portret van Mgr Marcel Levebvre.
  Dan schenk je klare wijn !

  1. Theo Janssen schreef: “Theudmer, is niet als als Jules van Rooyen, die ruiterlijk toegeeft een volgeling van Mgr. Levebvre te zijn.”

   Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik een volgeling van de FSSPX zou zijn, want dat ben ik niet. Ik ben principieel tegen het zich afscheiden van de Apostolische Successie om een eigen structuur van hiërarchie en sacramentele administratie op te richten buiten de jurisdictie van de Kerk.

   Theo Janssen schreef: “Maar Theudmer houdt hier hier wel een harstochtelijk pleidooi voor het Godsbeeld dat Mgr. Levebvre zijn volgelingen voorhield en dat momenteel gepraktiseerd en uitgedragen wordt door de SSPX.”

   Het Godsbeeld dat ik verdedig is dat van de Kerk van Rome. Dat Marcel Lefebvre sommige dingen gezegd heeft die katholiek zijn betekent niet dat hij de auteur van het katholiek geloof geweest is. In de FSSPX wordt onderricht dat Christus lichamelijk verrezen is; volgens uw valse logica betekent dit dat alle mensen die aan de lichamelijke verrijzenis des Heren geloven volgelingen van de FSSPX zijn.

   Theo Janssen schreef: “Maar ik vind het wel bezwaarlijk dat mensen die duidelijk aangeven niet tot de Rooms Katholieke kerk te (willen) behoren, zulke groffe beledigingen aan het adres van de RKK in het algemeen, en alle pausen sinds 1958 in het bijzonder, op dit forum mogen uitten.”

   Ik bevind mij niet in de categorie van mensen die duidelijk aangeven niet tot de Roomse Kerk te willen behoren, want ik wil leven en sterven in de boezem van deze heilige moeder, de Kerk, en ik hoop dat ik met de bijstand Gods tot de martelaarsdood toe zal volharden in die intentie als ik in de situatie terecht zou komen waar mij de keuze voorgeschoteld zou worden tussen in schisma treden of de dood.

   Ik weet wel wat u probeert te doen, Janssen. Omdat u geen inhoudelijke argumenten heeft probeert u door manipulatie van taal de rechte belijdenis als schismatiek en onkatholiek weg te zetten, alsof men alleen een goede katholiek en lid van de Kerk zou kunnen zijn indien men afwijkt van het katholiek geloof. U houdt een novusordoïde, pluralistische religie, die niet de religie van de Roomse Kerk is, voor alsof het belijden daarvan rekwisiet is om in goede verstandhouding te staan met die Kerk. Absurd. De katholieke Kerk werd niet in 1965 gesticht.

   Uw manier van schrijven doet het in mijn ogen lijken dat u gefrustreerd bent om het feit dat ik weiger het canoniek delict van schisma te plegen. Het is mijn ervaring dat ketters binnen de Kerk niet liever willen dan dat katholieken die resistent zijn tegen de novus-ordo-religie dat delict zouden plegen omdat zij dat willen gebruiken om weerstand valselijk te associëren met schisma.

   U bent werkelijk diabolisch serpentijns.

   1. Jezus Christus is (net als ons aller Moeder Maria) met ziel en lichaam verrezen.
    Dit houdt/sluit in, dat beiden niet meer afhankelijk zijn van het Laatste Oordeel.

 7. Dixit Theo Janssen: “ik vindt, met de Paus van Rome en de Leer der RKK dat ieder mens binne de grenzen van de wet, vrij is om te geloven wat en hoe deze dat wenst te beleven.”
  Dit is een tekstje dat thuishoort in de weekend uitgave van de Gazet van Antwerpen dat men blijkbaar slechts koopt voor de aanbiedingen van jobs e.d. en niemand leest de volstrekt onsamenhangende ‘berichten’.

  De RKK bestaat nog enkel uit de zeer klein geworden RestKerk.
  Ik heb geen angst voor de dreiging uitgaande van de reusachtige organisatie dat u ten onrecht als ‘RKK’ benoemt maar ik heb des te meer angst voor de toekomst van uw zieltje omdat u ononderbroken blijk geeft van een totaal gebrek aan zuivere geestelijke beleving en ook lapt u alle profetische geschenken van de H.Geest aan uw zolen.

  De geestelijke gevolgen zijn voor u, ik heb meerdere malen getracht u wat geestelijk inzicht te verschaffen maar u verkiest slechts op werelds vlak uit te dagen tot in het volslagen absurde, niets geestelijks is bij u te vinden.

  Uw wereldse beleving is geheel achterhaald, samen met uw ‘paus’ die binnen zeer afzienbare tijd zal worden vervangen daar een waarachtige paus. Zolang u nog over uw lichaam kunt beschikken kunt u nog genieten van de onbeperkte barmhartigheid van uw Schepper maar daarna volgt het oordeel, zoals o.a. Birgitta van Zweden dat zeer duidelijk heeft weergegeven.

  1. Eric, mag ik je adviseren om een print te maken van de tekst van Mgr. Vigano voor de Catholic Indentity Community (CIC). Die levert veel stof tot nadenken, en stof om modernisten van maçonnieke signatuur zoals T.J. , plus anderen, te weerleggen. (zie onder “media tsunami”, de onderste link van Sylvanus)

    1. @eric-b-l,
     bedankt voor deze site.
     Echter – of het aan mijzelf ligt(vele hersenbloedingen) – weet ik niet, maar daarin wordt in vele onleesbare bewoordingen iets uitgelegd, wat voor mij niet te begrijpen is.
     Onbegrijpelijke en vele woorden, worden veelal gebruikt door mensen die letterlijk niéts te zeggen hebben.

 8. @Theo Janssen
  “Mgr. Schneider, wekt op zijn minst de indruk dat hij weet hoe God denkt en waar God wel en niet van houdt.”

  Hoe zou deze eenvoudige bisschop dit toch weten?
  ‘Ik ben de Heer, uw God… Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.’ (Exodus 20:2-3)

  1. Silvanus inderdaad In Exodus 20 worden hadvatten gegeven wat wij moeten doen om volgens Gods bedoeling te leven en Hem DAARDOOR te eren.

   Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.
   Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen.

   Streef niets anders na dan te leven volgens mijn geboden.
   God is zo omvangrijk dat geen enkel beeld dat mensen kunnen maken of bedenken, ons ook maar een fractie van God zouden kunnen tonen. ‘geen mens kan Mij zien en Leven” zegt God in Exodus 33; 20
   Ik lees wel dat God zich soms manifesteert in een brandende struik, en zachte bries, een reiziger die een stukje met ons meeloopt.
   Ik lees ook dat God eigenlijk niet wil dat wij hem vastpinnen aan een naam.
   Van zichzelf zegt God in Exodus: “Ik ben die ik Ben” “Ik zal er zijn”.

   En het zijn deze begrippen die we duiden als wij spreken van:
   God, Dieu(Frans), Dios(Spaans), Allah (Maleis) Jaweh(Hebreeuws)
   En als ik dan verder lees op welke wijze God zelf vindt hoe wij Hem moeten eren en dienen dan lees ik daar dat wij dat vooral moeten doen door te leven naar de regels die Hij ons gegeven heeft.
   Zoals:
   De zevende dag is gezegend. God heeft daar een heilige dag van gemaakt.
   Dan moeten we rusten van onze arbeid en Hem gedenken, door wie alles geschapen is.
   En Jezus, Gods Zoon, heeft ons voorgedaan hoe wij Hem moeten gedenken; door het Brood te breken en te delen en evenzo de Beker.
   Verder lees ik noch in de Bijbel, noch in het Evangelie, bindende voorschriften voor de liturgie op zondag.

   Ik lees wel regels over het omgaan met anderen:

   Heb respect voor je vader en je moeder.
   Dan is dat bijvoorbeeld wel jammer voor de duizenden kinderen die door Trump zijn opgesloten en waarvan hun ouders en onvindbaar het land zijn uitgezet. En hun ouders waarschijnlijk nooit meer zien.
   Moeten wij daarom hopen en bidden op een tweede termijn voor Trump?

   Vermoord niemand.
   Trump zegt: “Elke Amerikaan heeft het recht op een wapen om als een ander dood te schieten als zijn bezit bedreigd wordt.”
   Moeten we daarom hopen en bidden op een tweede termijn voor Trump?

   Ga niet vreemd.
   Zoals Trump die ook tijdens zijn derde huwelijk gebruik maakt van de diensten van prostituees.
   Moeten we daarom wij hopen en bidden op een tweede termijn voor Trump?
   Steel niet.
   ‘Geef de keizer wat de Keizer toekomt”Zoals Trump die er prat op gaat geen belasting te betalen..
   Moeten we daarom hopen en bidden op een tweede termijn voor Trump?

   Vertel geen leugens.
   De politieke opkomst van Trump was gestoeld op een leugen (over Barack Obama’s geboorteplaats). Zijn gebrek aan eerlijkheid is ook een centraal punt geworden in het onderzoek naar de Russische bemoeienis, waarin James Comey onder ede verklaarde dat Trump ‘simpelweg leugens vertelde’.
   Niet eerder was er een president die zo veel tijd spendeerde aan het vertellen van onwaarheden. Elke president heeft de waarheid weleens verdraaid. Maar geen enkele president – van beide partijen – heeft zich ooit zo gedragen als Trump nu doet. Hij probeert een klimaat te scheppen waarin de waarheid irrelevant is.
   Moeten we daarom hopen en bidden op een tweede termijn voor Trump?

   Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin.’
   Maar volgens Trump moet je vrouwen in het kruis grijpen.
   Moeten we daarom hopen en bidden op een tweede termijn voor Trump?

   Silvanus, jou verwijzing naar Exodus heeft mij alleen maar gesterkt in mijn overtuiging dat de Concilievaders en opeenvolgende Pausen er goed aan hebben gedaan om te erkennen dat bijvoorbeeld ook de oprechte Moslim, God, de schepper van hemel en aarde, welgevallig is,

   Want hoewel er in de islam geen lijst van “Tien Geboden” of “Zeven Hoofdzonden” is, zijn er wel vergelijkbare equivalenten.
   Persoonlijke integriteit, liefdadigheid, eerlijkheid, mededogen en zelfbeheersing zijn deugden die worden aangemoedigd.
   Afgoden aanbidden, roddelen, kwaadspreken over onschuldige mensen, doden, stelen, het niet gehoorzamen van de ouders, het afleggen van valse verklaringen en seksuele promiscuïteit worden in de islam als zonden beschouwd.

   Kortom een gelovige, niet fundamentalistische, Moslim leeft meer naar Gods geboden dan de president waarvan jullie vinden dat hij herkozen moet worden, om zijn leven volgens Gods geboden.

   1. @ Theo Janssen,
    u raakt nooit aan de kern van het geloof terwijl Mgr. Schneider dat wel altijd goed en juist doet.

    Alle Amerikaanse presidenten en kandidaten zijn vrijmetselaars, dat is perfect geweten, daar komt u niet omheen.

    De moderne geestelijken plaatsen nu ook al letterlijk vreemde beelden tussen de gelovigen en God en al die geestelijken spreken niet meer over het zo belangrijke feit dat ook de kleinste goede daad zal beloond worden maar ook de kleinste slechte daad zal gestraft worden, bovendien wekken de moderne geestelijken sedert VatII de indruk dat zondigen niet zo erg is, zelfs doodzonden worden sterk afgezwakt.

    U durft het aan te zeggen: “Verder lees ik noch in de Bijbel, noch in het Evangelie, bindende voorschriften voor de liturgie op zondag.”
    Hoe durft u het aan het Offer van Christus als onbelangrijk te bestempelen. Waar haalt u de euvele moed vandaan om op zondag niet de allergrootste liefdesdaden ooit op aarde vertoond gewoon even te vergeten?
    Hoe kunt u een zondag heiligen door God’s Zoon te vergeten? Want duidelijk zegt God: heilig de dag van de Heer.

    Zo ziet u maar weer eens hoe VatII en ‘paus’ Franciscus uw arme zieltje geheel in duisternis konden plaatsen.
    Daarom ook moesten de zeer inspirerende beelden van Katholieke heiligen uit de kerken verdwijnen.
    U hebt niet alleen vergeten dat de heiligen ons allen zeer nabij zijn, maar u vergeet de allerbelangrijkste reden van de liturgie op zondag.

    Het is meer dan duidelijk dat uw zieltje niet meer geheiligd wordt en dat u al uw zondagen heilloos doorbrengt, maar bovenal wil u anderen daar ook toe bewegen!
    Waar wacht u eigenlijk nog op om u te bekeren ???

    1. Correctie: Waar haalt u de euvele moed vandaan om op zondag de allergrootste liefdesdaden ooit op aarde vertoond gewoon even te vergeten?

     1. Ja Eric-b-l , “noch in de Bijbel, noch in het Evangelie, staan bindende voorschriften voor de liturgie op zondag.”
      Wanneer jij mij kunt noemen waar deze staan dan zou ik dat graag van je horen.

      Jij raaskalt verder (want nu ben je echt aan het raaskallen) :
      Hoe durft u het aan het Offer van Christus als onbelangrijk te bestempelen.
      Waar haalt u de euvele moed vandaan om op zondag de allergrootste liefdesdaden ooit op aarde vertoond gewoon even te vergeten?
      Hoe kunt u een zondag heiligen door God’s Zoon te vergeten? Want duidelijk zegt God: heilig de dag van de Heer.

      Waar heb ik gezegd dat het de Heilige Euchristie onbelangrijk is?
      Hoe kom je aan de indruk dat ik het kruisoffer zou vergeten?
      Waarom roeptoeter je dat ik de zondag niet heilig?

      Eric-b-l het vals beschuldigen van mensen, geat je net zo goed af als de ons hier tot voorbeeld en redder van het Chtristendom vorgestelde Donald Trump.

     2. Wanneer u Trump of J.Biden beschuldigt dan beschuldigt u uw soortgenoten die zich voor roem en geld opofferen voor het valse heil van de vrijmetselarij.

      Gezien de afbouw van de geestelijke inhoud van de Tridentijnse heilige Mis ben ik al TIJDENS de allereerste moderne mis in 1963 in het college in Bilzen tot de conclusie gekomen dat dit moderne brouwsel niet geldig kan zijn. Er bleef slechts wanhoop omdat alle mij bekende priesters meegingen met de geestelijke verduistering en uiteindelijk ook mijn ouders, vooral mijn vader die slechte raad kreeg van een familielid die ijverde voor het dubbelzinnige Davidsfonds.

      Lichamelijk overleven komt niet meer ter sprake, dat is er slechts voor enkele bijzonder begenadigde groepjes die voor u en ook voor mij niet meer bereikbaar zijn. Ik sta nog slechts in een soort achterhoede en ik zal hier wel staande blijven zolang ik fysiek nog leef.

      Alleen GEESTELIJK overleven kan nog besproken worden.
      Uw enige mogelijkheid tot GEESTELIJK overleven is u te bekeren.
      De tijd wordt nu wel erg kort voor u.

 9. Aan @Theo Janssen:: …nav.{29 oktober 2020 om 21:28}..

  Naar aanleiding van het onderstaande uit een van je reacties van je, heb ik een essentiële belangrijke vraag…CITAAT:
  ▪︎En op zich vnd ik dat prima. ik vindt, met de Paus van Rome en de Leer der RKK dat ieder mens binnen de grenzen van de wet, vrij is om te geloven wat en hoe deze dat wenst te beleven▪︎

  De vraag als volgt is: ..▪︎dat als er priesters zijn die in het altaarsacrament niet in de tegenwoordigheid van Jezus Christus geloven en ondanks dat toch knielen om [op zijn minst] de [aanwezige] gelovigen niet te ontstellen en te provoceren in hun geloofs-beleving.. hoedanig kan en mag dan [wel] in –Godsnaam– een hogepriester Opperherder als opvolger van Petrus, zich permitteren om de geloofsbeleving van (bijna) de GEHELE katholieke gelovige wereld te tergen en te kwetsen.. door openlijk in alle Openbaar-heid de Tegenwoordigheid van onze HEER in brood en wijn te trotseren door demonstratief niet te knielen en de Heer onze God te weerstaan door te gaan zitten alsof hij –Bergoglio– gelijk.. Zijns God’s Gelijke is…in waardigheid.?!

  1. De vraag als volgt is: ….. door openlijk in alle Openbaar-heid de Tegenwoordigheid van onze HEER in brood en wijn te trotseren door demonstratief niet te knielen en de Heer onze God te weerstaan door te gaan zitten alsof hij –Bergoglio– gelijk.. Zijns God’s Gelijke is…in waardigheid.?!

   Jo, een eerlijke vraag, verdiend een eerlijk antwoord en ik heb geen reden aan te nemen dat jouw zorg over gebrek aan respect voor het grootse mysterie van ons geloof niet oprecht is.

   Omdat ik niet in het hoofd en het hart van anderen kan kijken, weet ik niet wat Paus en Priesters beweegt om wel of niet te knielen voor het Sacrament. Daarop kan alleen de persoon in kwestie jou een antwoord geven.

   Het enige dat ik je kan zeggen is hoe ik persoonlijk de door jouw beschreven situatie ervaar, maar ik weet niet of dat je interesseert.
   Zoals jij de INDRUK hebt dat de Paus Gods tegenwoordigheid in het Sacrament ontkent door een conclusie die je trekt uit wat je ZIET, zo heb ik de INDRUK dat ieder woord dat ik zerg op dit forum ongelezen; BESTREDEN wordt. (Zoals je overigens zelf ten aanzien va eric-l-b hebt vastgesteld)

   Ik ben van mening dat de aanwezigheid van God in het Sacrament NIET een gevolg is van het feit of de Priester daar al of niet voor knielt. Mijn geloof in de aanwezigheid van Christus in het Sacrament, zit diep in mijn hart en dat kan niemand aan de buitenkant zien.
   En wat iemand gelooft is nooit aan de buitenkant te zien.
   Je kunt het hooguit vermoeden, maar daarin kun je je ook schromelijk vergissen.

   Dat het GELOOF van een priester die knielt, vanzelfsprekend groter is dan dat van een die niet knielt is in mijn ogen onzin. Sterker nog, mensen die hun geloof opzichtig door uiterlijk vertoon zichtbaar maken, komen er in het evangelie niet best vanaf.

   Wat ik het risico van jouw indruk over het geloof van de Paus vind, zal ik met een voorbeeld proberen duidelijk te maken.

   Wanneer, zeker een aantal jaren geleden, twee volwassen broers die elkaar onverwacht op straat tegenkomen elkaar met stevige zoenen zouden begroeten zal een Nederlander die dat ziet dit opmerkelijk vinden en de indruk krijgen dat ze homo zijn.

   Wanner echter een Belg ziet dat twee volwassen broers die elkaar op straat onverwacht tegenkomen elkaar slechts vluchtig de hand schudden, zal deze de indruk krijgen dat die twee broers maar een koele band met elkaar hebben.

   De moraal van het verhaal: De Nederlander en de Belg zitten er allebei naast.
   Ze projecteren hun eigen gevoel of gewoonte op een ander, en gaan er van uit dat iedereen dezelfde gewoontes en gebruiken heeft.

 10. @Theudmer… nav. >|30 oktober 2020 om 00:52..

  Citaat:: ▪︎Het is mijn ervaring dat ketters binnen de Kerk niets liever willen dan dat katholieken die -resistent- zijn tegen de novus-ordo-religie dat [delict] zouden plegen omdat zij dat willen gebruiken om [[weerstand]] –valselijk– te [[associëren]] met schisma.▪︎

  Weerstand …tegengeluiden en andere ken-bronnen worden ook in de politiek, media en griepcorona virus-nieuws [valselijk] –geassocieerd– met complottheorieën.
  Bij Pim Fortuyn liep dat demoniseren uit de hand ..gewild of ongewild.
  Die tactiek betreft ook [o.a.] de zwartepiet kwestie

 11. Aan @Theo Janssen … 30 oktober 2020 om 19:04..

  Je verwante vrijmetselarij gesouffleer blijft maar duren; ..terwijl de Engel Gabriël bij Maria [niet] de zelfde engel kan zijn als bij Mohammed.. allah is een gevallen engel uit een hoge rang van de gevallen engelen of waarschijnlijker satan zelf.. die als God aanbeden wil zijn..
  Gabriël kan niet aan zichzelf tegenstrijdig zijn doordat hij niet meer kan zondigen.
  En God kan ook niet tegenstrijdig zijn…. ![in]consistent aan Zichzelf Zijn.. en twee tegenstrijdige heilsleren tolereren. …wat een onbenul toch.

  De verrader pausen gingen een compromis aan met die af-god allah door o.a. de koran te kussen,
  en de huidige kwade pipo tekens zelfs een overeenkomst of wat het was ..terwijl ze zeker hem de strot doorsnijden als ze voor de poorten van het vaticaan staan ..met verraders hebben ze grijntje compassie.. De profetieën verkondigen een verwoestende inval in o.a. Italië… helaas.
  Helaas laat een Vassula Ryden zich zelfs misleiden.. door deze anti-paus.. door de Heilige Franciscus uit Assisi voorzegd.

  1. De islamitische “allah” is een gevallen engel. In de christelijke antiquiteit was het meer bekend onder de christenen dat in de Egyptische woestijn meerdere demonen gebonden zaten, bijvoorbeeld degene die door de H. Aartsengel Rafaël daar gebonden werd, zoals het Boek Tobias zegt [Tobias 8, 3]. Daarom werd er van christelijke kluizenaars in de Egyptische woestijn gezegd dat zij strijd voerden tegen de demonen in de woestijn, en het is ook een factor in het feit dat monniken daar dikwijls te kampen hadden tegen demonische verschijningen.

   Mekka is niet zo ver weg van de Egyptische woestijn (er is duidelijk een geografische connectie), en de saturnale “kaäba” die daar door de islamieten vereerd wordt was vroeger een soort van pantheon met afgodsbeelden; het is een heidense tempel.

 12. Paus Pius IX (Quanta Cura, par. 5):
  Ten gevolge nu van hun alleszins onware opvatting aangaande het staatsbestuur aarzelen zij niet de onjuiste mening voor te staan een mening hoogst verderfelijk voor de Kerk en het heil van de zielen, die onze voorganger Gregorius XVI z.g. waanzin noemde dat namelijk “de vrijheid van geweten en godsdienst een recht is, aan iedereen eigen, hetwelk bij de wet moet afgekondigd en vastgelegd worden in elke goed ingerichte maatschappij en dat de burgers het recht bezitten op algehele vrijheid, door geen macht van Kerk of staat te beperken, om hun ideeën, welke deze dan ook zijn, hetzij door woord hetzij door geschrift hetzij op andere wijze te kunnen publiceren en toelichten.” Bij deze vermetele bewering echter bedenken en overwegen zij geenszins, dat zij de vrijheid tot de ondergang verkondigen en dat, “als iedereen maar zijn eigen ideeën vrij zou kunnen bepleiten, er steeds zullen gevonden worden, die de waarheid durven weerstreven, in goed geloof aan alles wat mensenwijsheid hun voorpraat, terwijl toch het geloof en de christelijke wijsheid uit de mond zelf van onze Heer Jezus Christus weten, hoezeer die zo verderfelijke waanwijsheid te schuwen is.”

 13. Paus Leo XIII (Immortale Dei, par. 6):
  [T]he State, constituted as it is, is clearly bound to act up to the manifold and weighty duties linking it to God, by the public profession of religion. Nature and reason, which command every individual devoutly to worship God in holiness, because we belong to Him and must return to Him, since from Him we came, bind also the civil community by a like law.
  (…)
  So, too, is it a sin for the State not to have care for religion as a something beyond its scope, or as of no practical benefit; or out of many forms of religion to adopt that one which chimes in with the fancy; for we are bound absolutely to worship God in that way which He has shown to be His will. All who rule, therefore, would hold in honor the holy name of God, and one of their chief duties must be to favor religion, to protect it, to shield it under the credit and sanction of the laws, and neither to organize nor enact any measure that may compromise its safety. This is the bounden duty of rulers to the people over whom they rule.

 14. Paus Gregorius XVI (Mirari Vos, par. 15):
  Wij komen thans aan een andere overvloedige bron van rampen, waardoor de Kerk op dit ogenblik jammerlijk geteisterd wordt, te weten het indifferentisme. Hieronder verstaan wij die verkeerde opvatting, welke door het listig optreden van boosaardige mensen overal verspreid is, nl. dat men in elk geloof de eeuwige zaligheid kan verwerven, als men maar rechtschapen en welvoeglijk leeft. Het zal u zeker gemakkelijk vallen bij een zo duidelijke en klaarblijkelijke zaak de aan uw zorg toevertrouwde mensen voor deze hoogst verderfelijke dwaling te vrijwaren. Daar immers de apostel leert, „dat er één God is, één geloof, één Doopsel” (Ef. 4, 5), mogen zij wel door vrees aangegrepen worden, die zich wijsmaken dat elke godsdienst toegang biedt tot de haven der gelukzaligheid; zij mogen wel bij zichzelf bedenken, dat volgens de getuigenis van den Zaligmaker zelf „zij tegen Christus zijn, die niet met Christus zijn” (Lc. 11, 23), dat zij rampzalig verstrooien, die niet met Hem verzamelen, dat „zij daarom onherroepelijk voor eeuwig verloren zullen gaan, als zij niet het katholiek geloof belijden en ongerept en zuiver bewaard hebben.”

 15. Aan eric-b-l…

  De onderstaande passage in de reactie van Theo Janssen heb je inderdaad te gehaastig in je opgenomen.. lees het eens rustig opnieuw.. en geef dan opnieuw je visie.

  De zevende dag is gezegend. God heeft daar een heilige dag van gemaakt.
  Dan moeten we rusten van onze arbeid en Hem gedenken, door wie alles geschapen is.
  En Jezus, Gods Zoon, heeft ons voorgedaan hoe wij Hem moeten gedenken; door het Brood te breken en te delen ((te delen ..op z’n protestants??!!!)) en evenzo de Beker.

  ▪︎{{Verder lees ik noch in de Bijbel, noch in het Evangelie, bindende voorschriften voor de liturgie op zondag.}}▪︎. ((De solo Scriptura christen beroepen zich ook zo op de bijbel))

 16. @ Theo Janssen en Jo,

  men gaat het overal zoeken, uitgezonderd daar waar het zit.
  De sleutel is: de gehele overgave aan Jezus en Maria.

  Die sleutel is heel licht om te begrijpen voor de goede verstaanders ( de Traditionelen ) en zeer zwaar en onverteerbaar voor de slechthorenden ( zowel de conservatieven als de modernen ).

  Indien men die sleutel niet kent of niet aanvaard kan men eender wat babbelen of schijn-religieus spreken zoals de aanvallers op deze website.

  Maar enkel degenen die de bereid zijn de sleutel tot de heilige Harten van Jezus en Maria te hanteren zijn degenen die onzichtbaar worden voor de vijand.

  De anderen die nochtans van goede wil zijn zullen de allerzwaarste louteringen en beproevingen moeten ondergaan.
  Daarom moet Theo Janssen niet opscheppen over heiliging van de zondag, met de moderne middelen vanwege ‘paus’ Franciscus en zijn ‘eucumenische geestelijken’ kan er bij voorbaat geen sprake zijn van heiliging.

  Meerdere stemmen voorzegden dat na de verkiezing van de Amerikaanse president (eender wie van beiden) het zeer ernstig zal beginnen rommelen overal in de wereld. De modernisten en de conservatieven zien niet en begrijpen niet wat er op hen afkomt.
  Wanneer dan ook nog de grote dictator te voorschijn komt is het voor de meeste modernisten te laat om nog tot bekering te kunnen komen. Voor de conservatieven, die nu nog van twee walletjes eten, zal het ten zeerste zwaar worden om zelfs nog maar de allerzwaarste louteringen en beproevingen te AANVAARDEN laat staan ze glansrijk te overwinnen.

  1. eric-b-l Dankzij mijn, door jou als welhaast duivels beschouwde geloof, heb ik vertrouwen.
   Vertrouwen dat ik mij bij dag en bij nacht, beschermd mag weten door God mijn hemelse Vader. Beschermd mag weten door Jezus Zijn zoon en door Maria diens Heilige Moeder.
   Maar wellicht nog meer beschermd mag weten door de Engel van God die mijn bewaarder is en aan wie de Goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd.

   Gelukkig maar want anders zou ik op deze dag van Haloween, nog bijna bang worden van jouw dreigementen aan mijn adres, en aan het adres van iedereen die het waagt het geloof op een andere wijze te beleven, dan jij dat doet.

   Overigens; Eric-b-l. heb je in de Bijbel of het Evangelie al strikte voorschriften gevonden over de liturgie op zondag? Weet je, ik kijk daar echt naar uit.

  2. Ik bedreig niemand. U bevestigt wat Birgitta van Zweden zegt: ieder mens kan ten volle genieten van de barmhartigheid van God tot aan de dag dat men sterft, dan komt de afrekening. Indien die afrekening voor u een bedreiging vormt dan moet u bij Jezus gaan klagen.

   Misschien kunt u Jezus een valse/vlassen baard aantrekken zoals het oude spreekwoord ook duidelijk geschilderd werd door Breughel of Jeroen Bosch.
   Misschien moeten deze schilders ook nog in uw persoonlijke beeldenstorm ten onder gaan ?

   VatII en Bergoglio hebben de zondagse liturgie vernietigd en de antichristelijke dictator zal weldra iedereen aanmanen hem persoonlijk te komen ‘vieren’. Van de Traditionele Kerk staat enkel nog het Geestelijk Altaar overeind, al de rest hebben u en uw kornuiten afgebroken. Om dat Altaar ook nog te vernietigen zult u alle ware priesters en hun schapen moeten vermoorden.
   De vraag is of God u dat zal laten doen?

   Theo, hoe gaat uw zieltje ongeschonden door de grote verdrukking heenkomen? U komt hier uitsluitend met listigheden om anderen te doen vallen. U hebt uzelf definitief onmogelijk gemaakt.

   1. Eric-b-l Je hebt het steeds over de anti Christelije dictator.

    Bedoel je daar Trump mee waarvan je hoopt en bidt dat hij nog vier jaar krijgt om alles te doen dat God verboden heeft?
    Of is dat een figuur uit de koker van deze of gene waarzegster?

   2. Alle hooggeplaatste politici zijn op de een of de andere manier geknecht door een loge, dus maakt het niet veel uit op wie men stemt, maar het is uiteraard wel best om dan te tonen dat men pro-life is.

    In al deze dingen zijn ook de hemelse machten voortdurend werkzaam om de goede zielen te begeleiden.

    Volgens mij zal de dictator niet te voorschijn komen voordat alle grote landen machteloos werden want hij is uiteraard zeer laf. Vervolging op christenen zal niet verminderen want die antichrist moet immers over argumenten beschikken om schijnvrede te brengen. Het ziet er naar uit dat Bergoglio hem hartelijk zal verwelkomen.

    Wat er nodig is om de grote landen machteloos te maken dat kunnen we nu al zien aan de virusleugens en daar zal nog veel erger kwaad bovenop komen, zoals o.a. uzelf die voortdurend publiciteit maakt van uw berekende geestloosheid om met louter verstandelijke slimmigheden de Kerk nog wat verder in de vernieling te kunnen duwen.

    Voor het Aangezicht van God zijn vijanden zoals u slechts een voetbank en uw tijd is bijna opgebruikt. Ik verwacht van u en uw Bergoglioaanse ‘vrienden’ dus het allerergste maar ook dat zeer velen vanwege uw koude hart zich zullen bekeren en uw onoprechte sociaal-christen-schijn zullen velen doorzien want u kunt het nooit helemaal verbergen, daar staan de engelen die iedereen begeleiden garant voor.

    Hebt u zich wel eens afgevraagd waar al uw gedachten en ingevingen vandaan komen? Kunt u meteen begrijpen hoe dwaas uw opstandigheid is. Bekering is voor u voorlopig wel nog mogelijk.

 17. “Verder lees ik noch in de Bijbel, noch in het Evangelie, bindende voorschriften voor de liturgie op zondag.”

  Dat alle liturgische voorschriften in de Bijbel zouden moeten staan is geen katholieke gedachte. We hebben de Schrift EN de Traditie als bron van openbaring. Toch staan er in de Bijbel zeer vele voorschriften die betrekking hebben op de liturgie. Waarbij de oude tempeldienst slechts een schaduw was van de toekomstige werkelijkheid. De werkelijkheid zelf wordt gevonden in Christus. (Kol. 2:17)

  ASPERGES
  Reinig mij met hysop en ik zal schoon zijn.
  Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. (Psalm 50/51)

  INTROIBO
  We gaan naar het huis van de Heer (Psalm 121/122)
  Toen we op de eerste dag der week bijeengekomen waren… (Hand. 20:7)
  Blijft hier zitten, terwijl ik ginds ga bidden! (Matth. 26:36)
  Dan ga ik op naar het altaar van God. (Psalm 42/43)
  Wij hebben een altaar… (Hebr. 13:10)
  Mijn gebed zal voor U als wierook zijn. (Psalm 140/141)

  KYRIE
  Waakt en bid! (Matth. 26:41)
  Wees ons genadig, Heer, wees ons genadig! (Psalm 122/123)

  GLORIA
  Zegt altijd voor alles dank aan God, de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. (Efeze 5:20)

  LEZINGEN
  Zorg dan dat [deze brief] ook in de gemeente … wordt voorgelezen… (Kol. 4:16)
  Al wat in de Schrift staat is door God ingegeven en nuttig om te onderrichten… (2 Tim. 3:16)

  GRADUALE, TRACTUS
  Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen! (Kol. 3:16)

  EVANGELIE
  Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. (Kol. 3:16)
  Herinnert u wat ik u gezegd heb! (Johannes 15:20)

  PREEK
  [Gij moet] u toeleggen op de voorlezing, de vermaning en het onderricht. (1 Tim. 4:13)
  Bedenk daarbij wel dat geen profetie van de Schrift eigenmachtige uitleg toelaat. (2 Petrus 1:20)
  Begrijpt ge wat ge leest? (Hand. 8:30:31)

  CREDO
  Wees niet langer ongelovig, maar gelovig! (Johannes 20:27)
  Opdat … alle tong [zou] belijden … Jezus Christus is Heer (Fil. 2:11)
  Ieder die Mij bij de mensen belijdt… (Matth. 10:32)

  OFFERTORIUM
  Ik hef de beker tot dank voor uw weldaad. (Psalm 115/116)
  Ieder moet elke eerste dag van de week thuis opzij leggen wat hij heeft kunnen sparen. (1 Kor. 16:2)
  Ik was mijn handen, als teken van onschuld. (Psalm 25/26)

  SANCTUS
  Hoog zal de Heer geprezen zijn, onze God.
  Werp u neer voor zijn voetenbank, want Hij is heilig! (Psalm 98/99)

  CONSECRATIE
  Neemt, eet; dit is mijn Lichaam! (Matth. 26:26 etcetera)
  Drinkt allen hieruit! Want dit is mijn Bloed van het Verbond. (Matth. 26:27)
  Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis! (1 Korinte 11:25)
  In de avond van die eerste dag van de week (…) kwam Jezus binnen… (Johannes 20:19)

  PATER NOSTER
  Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader… (Matth. 6:9-13)

  AGNUS DEI
  Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:29)

  CONFITEOR
  Toen heb ik mijn zonden bekend, niet langer mijn schuld toegedekt. (Psalm 31/32)
  Men moet eerst zichzelf onderzoeken en eerst dan van het brood eten en uit de beker drinken!
  (1 Korinte 11:28)

  COMMUNIO
  Proef en geniet, hoe zoet is de Heer! (Psalm 33/34)
  Houd mij niet vast! (Johannes 20:17)
  Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God lofprijzen. (Rom. 14:11)

  ITE MISSA EST
  Staat op, laten we hier vandaan gaan! (Johannes 14:31)

  1. Silvanus schreef: “Dat alle liturgische voorschriften in de Bijbel zouden moeten staan is geen katholieke gedachte.”

   Zeer juist. De vier evangeliën zijn geen liturgische handboeken, en werden niet tot dat doel geschreven. De liturgische Ritus van Sint Petrus hebben wij via overlevering, van de H. Apostel Petrus in Rome doorgegeven via de opvolgers, en Sint Pius V heeft de ritus gecodificeerd om hem te beschermen tegen de protestantse aanvallen en invloeden.

   De cultus van het Nieuw Verbond is superieur aan die van het Oud Verbond; het is dan ook zeer dom om te denken dat de superieure cultus minder hiëratische eerbied zou vereisen dan eertijds de inferieure. Het is absurd om te poneren dat het Bloed van God met minder eerbied benaderd zou moeten worden door de priesters volgens de orde van Melkisjedek dan eertijds het bloed van bok en stierkalf door de priesters van het geslacht van Aäron. Iemand die zoiets denkt is zoals een priester die wel verbiedt dat ongewijde handen de kelk aanraken, maar die dan zelf Christus in die ongewijde handen van leken legt, alsof de kelk verhevener zou zijn dan God Zelf.

 18. Silvanus, wat je hier plaatst is de orde van dienst van een Eucharistie, zoals ik die iedere zondag en ook wel doordeweeks vier.
  En heel veel teksten, gebeden en liederen die daarin gebruikt worden zijn te vinden in de Bijbel.

  Maar orde vamn dienst van ene Rooms Katholiek Euchristie is niet vastgelegd in de Bijbel, maar wordt volgens een eeuwenoude traditie gevierd, naar de voorschriften die de Pasu en de Curie in Rome uitvaardigen. En soms, zolas na het Concileii van Trente of het Tweede Vaticaanse Concilie vinden er veranderinegn in die liturgie plaats. Maar de kern waar het om gaat : Christus die zichzelf aan ons geeft onder de gedaanten van Brood en Wijn, die is onveranderlijk en ook in de NOM onveranderd.

  Maar helaas zijn er mensen die Rome de rug toe hebben gekeerd en het gezag van Rome en de Paus niet meer erkennen.

 19. Het aantal onwettelijkheden van ‘paus’ Franciscus zijn niet meer te tellen.
  Vele van deze misstappen zijn gericht tegen het Allerheiligste Sacrament.
  Deze ‘paus’ verraad bovendien ernstige christenen, zoals onlangs in China.
  Deze paus maakte een knieval voor de UNO, alsof God zou moeten knielen voor wereldse machthebbers.
  Geen enkele paus heeft ooit zulke zware feiten op rij kunnen plegen.

  Sedert jaren worden wetten van het land ondermijnd door steeds meer uitzonderingen.
  Nu proberen politici ook nog de wetten van het land te overtreden om de virusleugens van de loge’s te kunnen doorduwen.
  Zij worden hier in gesteund door ‘paus’ Franciscus.

  Ondanks men voortdurend over ‘democratie’ spreekt in de media blijkt het onmogelijk een openlijk debat te voeren tussen gebonden wetenschappers en vrije wetenschappers i.v.m. de virusleugens.

  Binnenkort zult u, Theo, beginnen met mensen te vervolgen omdat zij niet beantwoorden aan de niet meer te tellen onwettelijkheden van ‘paus’ Franciscus en bovendien onder druk van diverse loge’s.

  In de allereerste plaats zondigt u tegen God want alle waarheid komt van God.
  In de tweede plaats luistert u naar een onbetrouwbare ‘paus’.
  In de derde plaats gehoorzaamt u aan vrijmetselaars waarvan niemand kan twijfelen hoe groot hun haat is tegen de RKK.

  Nu werd uiteindelijk voor iedereen zichtbaar een verbond gesmeed tussen ‘paus’ Franciscus en de loge’s.

  Ondanks deze ten zeerste kwalijke lijst van misdaden vanwege hooggeplaatste personen durft u het aan om ernstige gelovigen trachten te bedriegen.
  Geen enkele paus heeft ooit zulke zware feiten op rij kunnen plegen.
  En u presteert het daar in mee te gaan!!!
  SCHANDE, SCHANDE, SCHANDE!!!
  Wee u, Theo Janssen, u bent bezig uw God en Schepper uit te dagen, Degene die u mateloos barmhartigheid gunt zolang u nog een aards lichaam hebt!!! Straks staat u tegenover Jezus en zal Hij dan nog langer barmhartig zijn???
  Bent u aan het gokken met uw eigen leven???

 20. Aan eric-b-l…

  Eric..de King vindt dat je zeer goed gesproken hebt.. als God het wil kom je met mij in Zijn Leger en zakken we eerst af naar Frankrijk en Italië.. met de bestemming het occulte Shamballa ((google dat Shamballa maar eens)) in de Himalaya.

  Door niet te willen knielen en te blijven zitten tart die verrader alle [ware] gelovigen en gaat tenslotte zo ver dat hij inderdaad zelfs niet meer mag knielen omdat hij het sacrament dan gemaakt heeft naar protestants model…een broodje gezond. .. op de site van henrymakow.com las ik een toepasselijke naam voor zo’n soort verraders namelijk: moerascriminelen (in Duitsland spreken ze dan over criminele –energie–)..een eigentijds woord voor adderengebroed uit de bijbel.. het moeras komt overeen met de hel ..ze worden [geïnspireerd] vanuit de hel.

  En ook al worden de juiste woorden gesproken in de nom-mis ..het is de opstap naar het gedrag van de huidige valse usurpator “paus”..

 21. eric-b-l, je orakelt:
  Binnenkort zult u, Theo, beginnen met mensen te vervolgen omdat zij niet beantwoorden aan de niet meer te tellen onwettelijkheden van ‘paus’ Franciscus en bovendien onder druk van diverse loge’s.

  Eric, als het niet zo triest was wat je beweerd zou ik er hartelijk om lachen.

  Ik ben van mening dat ieder mens dat respect heeft voor de Schepper en zijn medemens bemint als zijn naaste, God, die ik Vader mag noemen, welgevallig is.

  Jij bent het die zich met beledigingen en scheldkannonades verzet tegen het Tweede Vaticaanse Concilie, alle Pausen sinds 1958 en iedereen die het waagt met Vat II in te stemmen, omdat volgens jou de leer van de Rooms Katholieke Kerk (RKK) na 1958 niet deugd.
  Want de RKK leert:
  Ieder mens moet vrij zijn in de keuze om wel of niet een religie, ongeacht welke, aan te hangen.

  Jij bestrijd dat. En iedereen die niet volgens de traditie van de RKK tot 1958 denkt, is op zijn minst ongelovige, maar wordt niet zelden door jou als duivels, ketters en in ieder geval een groot gevaar voor de zielen van de mensheid uitgemaakt.

  Ik heb hier een en ander maal uitgelegd waarom ik van mening ben dat de Leer en de uitspraken van de Paus van Rome niet strijdig zijn met Gods heilsplan met de mensen. Maar dat elke tijdsgewricht zijn eigen moeilijkheden en mogelijkheden heeft en dat het goed is dat de Kerk, die ons wil helpen op onze weg naar de eeuwige zaligheid, daar oog voor heeft.
  Dat dit iets anders is als een Kerk die meewaait met alle winden, wil er bij jou niet in.
  En Eric, van mij mogen jij, en je geloofsgenoten dat vinden, ik denk daar anders over.

  Maar dat je nu orakelt dat ik andere mensen zal gaan vervolgen omdat ze op hun eigen manier hun geloof willen en mogen beleven, vind ik toch wel vreemd.

  Maar ja het is zoals men wel zegt: “Wie zichzelf kent, kent velen”.

 22. De fundamentalist is iemand die zich opsluit in de bunker van het eigen gelijk. Het wederwoord glijdt van hem af als water van een eend. Hij hoeft niet meer naar anderen te luisteren, hij weet alles al. Voor de fundamentalist is de wereld eenvoudig en onveranderlijk. Alles is in steen gebeiteld, niets evolueert. De nuance is des duivels. De fundamentalist is de gevangene van zijn eigenwaan. Eenzamer dan dat kan een mens niet worden.

  1. Louis, wat een treffende beschrijving van mensen die het beslist heel goed bedoelen.
   Maar omdat ze zo overtuigd zijn dat hun waarheid de enige waarhied is, uiteindelijk bron van haat en soms zelfs dood en verderf worden.

  2. Een katholieke “fundamentalist” – het woord zegt het zelf – is iemand die de fundamenten van de katholieke religie integraal aanneemt. Het is een woord dat gebruikt wordt door diegenen die afwijken van die fundamenten in een poging om zonder inhoudelijke argumentatie hun tegenstanders tot zwijgen te brengen. Zeggen dat iemand de fundamenten van het katholiek geloof aanneemt is geen argument tegen het aannemen van die fundamenten.

   Dat de weerwoorden van vrijzinnige ketters er niet in slagen om de “fundamentalist” tot geloofsafval te brengen komt omdat die weerwoorden inhoudsloos, irrationeel en sofistisch zijn (katholieken die geloofsafval plegen doen dat niet op basis van solide redenering maar uit hoogmoed en vanuit de wil om te zondigen zonder te erkennen dat het zondig is). Heeft u Theo Janssen al eens op dit forum bezig gezien? Maar geloofsafval en vrijgeesterij zijn inherent irrationeel en kunnen dus niet met argumenten verdedigd worden.

   Trouwens, de meeste vrijzinnigen weten het waarschijnlijk niet, maar één van de sekten van georganiseerde vrijzinnigheid in de middeleeuwen was die van de luciferianen die het uitdrijven van Lucifer door de H. Aartsengel Michaël naar de onderwereld “onwettig” noemden en die hem terug naar de hemel wilden. Ziedaar, vrijzinnigen, uw wortels en uw vaders in de geschiedenis. De katharen zaten in de rangen van die sekte; de katharen werden esoterische vrije metsers, en die werden later rozenkruisers. De rozenkruisers stichtten de Engelse vrijmetselarij in de 18de eeuw, en de vrijmetselaars beheersen momenteel de wereldpolitiek onder het bestuur van de Joodse “illuministen”.

   1. Theudmer zegt:
    Een katholieke “fundamentalist” – het woord zegt het zelf – is iemand die de fundamenten van de katholieke religie integraal aanneemt.

    Theudmer dat klopt en ik zal je zeggen, dat hebb ik ook gedaan.
    En voor jou zijn die fundamenten het doel, die je te vuur en te zwaard verdedigd, en je lijkt van oordeel dat iedereen die niet met jou, bij die fundamenten de wacht blijft houden dwaalt.

    Ik reken mij tot de mensen die ook wel eens “de mensen van de Weg” genoemd werden.
    Naar de woorden van Christus: “Ik ben de weg de waarheid en het leven”.
    De fundamenten die voor jou het doel zijn, zijn voor mij slechts het begin van een Weg.

    In Johannes 15:9-17 staat o.a.:
    Niet gij hebt mij uitgekozen maar ik u, en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.’

    Ik gun het je om bij je fundament te blijven, zoals de Joden die de vleespotten van Egypte verkozen boven een baar tocht door de woestijn.
    Ik heb de taak op me genomen op tocht te gaan.
    Ik weet waar ik vandan kom, ik weet wat mijn bestemming is.
    Daartussen is mij geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.

    Nu de duisternis valt, op de drempel van Allerheiligen en Allerzielen, vind ik dat een magnifiek troostende, krachtgevende gedachte, op mijn tocht naar de bestemming.
    Die heb ik nog niet bereikt en het is om die reden dat ik mijn talenten nog niet, zoals het fundament, in de grond ga stoppen, zoasl mij hier keer op keer en aanhoudelijk geadviseerd wordt.

    1. De taalmanipulateur is weer aan het werk. Het christelijk geloof is het fundament, de grondslag, van het heil; zonder het christelijk geloof kunt u niet gered worden en kunt u Christus niet dienen zoals Hij het wil. Dat u het christelijk geloof de vleespotten van Egypte noemt, en het vervullen van Gods geboden het in de grond steken van talenten noemt, dat, Theo Janssen, spreekt boekdelen over de perversiteit van uw denken.

     Indien u christelijke naastenliefde zou hebben, Janssen, dan zou u niet voortdurend als dwaalgeest tewerk gaan op een publiek forum om zielen in het verderf van ongeloof te storten. Ketterij verspreiden is een zonde tegen de naastenliefde, want ge geeft ergernis aan diegenen die zwak staan in het geloof. Uw maçonnieke, antropocentrische “filantropie” heeft niets te maken met de christelijke liefde tot God en de naasten, want is niet geworteld in het bovennatuurlijk geloof. Hoezeer u ook naar evangelieverzen verwijst, die geven geen bevestiging aan uw revolutionaire wetteloosheid; toen de duivel Christus beproefde in de woestijn verwees hij ook naar de H. Schrift.

     Herlees eens wat u geschreven heeft en besef hoe vol van uzelf, hoe narcistisch u bent.

     Betrachten mensen afvallig te maken van de Roomse godsdienst en tegelijkertijd uzelf getrouw Rooms noemen is het werk van de satan, uw vader.

 23. Omdat niemand antwoordt, herhaal ik hier mijn vraag:

  @eric-b-l,
  bedankt voor deze site (http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3239855).
  Echter – of het aan mijzelf ligt(vele hersenbloedingen) – weet ik niet, maar daarin wordt in vele onleesbare bewoordingen iets uitgelegd, wat voor mij niet te begrijpen is.
  Onbegrijpelijke en vele woorden, worden veelal gebruikt door mensen die letterlijk niéts te zeggen hebben.

  1. @ P.Derks, dat artikel is slechts deel 1 van de volledige brief.
   deel 1: —http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3239855
   deel 2: —http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3239870
   deel 3: —http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3240072

   Om het heel simpel te zeggen: men zou de indruk kunnen krijgen dat vanwege VatII nu de modernisten de Kerk veroverd hebben omdat er geen twee Rooms Katholieke Kerken kunnen bestaan, slechts de ene ware Kerk.

   De wereldregering van vrijmetselaars, de veelsoortige volgelingen van de altijd hartloze ijskoud berekenende Pythagoras, lijken dus de ware Kerk veroverd te hebben en de schijnbaar kleine RestKerk zou dus gedoemd zijn om binnenkort te verdwijnen.

   God zou dus nu een mens zijn, namelijk de hoogste hogepriester van de loge’s.

   Dat Christus nu door enkele miljarden mensen wordt gefolterd zeggen zij er niet bij, INTEGENDEEL zij beweren dat de Traditionelen in de RKK slecht en zondig zijn en zich moeten overgeven aan ‘paus’ Franciscus in plaats van aan Jezus zelf!!!

   Sommigen van die hartlijders zitten sedert maanden ons op te jutten op dit Katholiek Forum omdat wij niet gehoorzamen aan ‘paus’ Franciscus.

   Aartsbisschop Vigano brengt de hele geschiedenis van die schijnbare overname in kaart en dat is een reuzewerk volgens mij. Chapeau!

   1. eric-b-l.
    Bedankt voor Uw uitleg. Ik zal een en ander met de tijd bekijken, daar ik mij in princiep niet bezig hou met voorspellingen en zogeheten profeten met hunner uitlegfiguren.
    Daar een en ander direct(!) met de bijbel te maken zou hebben, maak ik ’n uitzondering op mijn princiepe,

  2. Ik ben geen dokter, maar uw moeite met woorden kan uiteraard veroorzaakt zijn door de door u genoemde hersenbloedingen. Het is niet om te lachen, een hersenbloeding, en ik hoop dat u daar enigszins goed van hersteld bent.

   1. @Theudmer,
    Bedankt voor Uw medeleven. Ik mag God bedanken, dat mijn logica (voor zover ik kan overzien) niet is aangetast; inzake woordgebruik en geheugen ben ik bijna geheel aangewezen op de computer. Vanwege mijn opleidingen (waarbij alleen harde feiten golden) en vanwege geheugen, hou ik alles bij feiten en niet van ‘horen zeggen’.

 24. @ Theo Janssen…. {1 november 2020 om 10:56}..

  Aan verschillende begenadigde personen heeft Jezus Christus bekend gemaakt dat de praktijken
  van de regeringen onthuld zullen worden. ..en dan zullen juist die mensen die zich [hebben laten bedriegen].. door het bedrog van hun leiders [te geloven] ..zich zodanig bedrogen voelen dat ze in hun verontwaardiging in geweld hun verontwaardiging gaan uiten..

  Ik was gisteren in een winkelcentrum en zeker 90% van de mensen hadden een make-up slavenmasker op, oud als jong en waarschijnlijk meer dan 90% ..terwijl het (nog) NIET verplicht is. Het RIVM in Nederland erkent zelf dat het masker niets bijdraagt, ook het virustesten erkennen ze dat het niets bewijst en toch gaan ze door met het bedriegen om de mensheid onder het juk van de valse profeet te brengen en later de antichrist..om hun wereld-agenda te verwezenlijken.

  Heb je niet in het begin van het aantreden van Bergoglio gezien hoe hij de vliegtuigtrap opliep met een ouderwetse aktetas?!! 😱 Och ..wat was pipo kwibus toch nederig, en ook zoals hij in dat oude autootje reed.. zo nederig …en nu is in alle nederigheid ook nogeens 20 miljoen dollar zoekgeraakt.
  Zo’n kwibus kwezel moeten we bespotten en honen ..net als Elia met de baälpriesters deed.

  De Oosterse meesters zullen straks, als de bijbelse valse profeet maitreya komt, het vaticaan innemen en er dan hun meester jezus introduceren… het volk krijgt de leiders die het verdient.

 25. @Theo Janssen
  “Ik gun het je om bij je fundament te blijven, zoals de Joden die de vleespotten van Egypte verkozen boven een baar tocht door de woestijn.”

  Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. (1 Korinte 3:10-11)

  “De fundamenten die voor jou het doel zijn, zijn voor mij slechts het begin van een Weg.”

  U hebt het fundament, Jezus Christus, de rug toegekeerd. U begeeft u nu inderdaad op een weg, namelijk die naar naar het eeuwig ongeluk.

  1. Silvanus, over jouw reactie op mijn bijdrage van Allerheiligen om 18:46 wil ik toch graag nog even met jou van gedachten wisselen.
   Jij laakt het feit dat ik niet bij het fundament ben gebleven maar verder ben gegaan.
   Voor mij is een fundament heel belangrijk, maar nooit en doel.
   Een fundament wordt gelegd om op verder te bouwen.

   Dat geeft Paulus in 1 Korinthe 3 ook heel duidelijk aan in het 10e vers, “Op dat fundament bouwen anderen verder”. En in mijn ogen zijn die anderen de mensen in opeenvolgende generaties. ook wij dus. Ieder mens zal zelf moeten bouwen aan dat huis. Dat zegt Paulus ook in het 16e vers: 16 Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods Geest.
   Het feit dat een heilige Paus, voortbouwend op het fundament dat Paulus hier noemt in één, twee of drie eeuwen geleden, een goede “bouw” op dit fundament heeft afgeleverd is voor mij alleen maar een aansporing om nu in 2020 ook dàt te doen wat de mensen nu nodig hebben om de weg naar God en de eeuwige zaligheid te vinden. En dat is ook wat ik Paus Franciscus elke dag opnieuw zie doen.

   Waarom Silvanus zou ik het fundament van Jezus Christus, de rug hebben toegekeerd?
   Waarom vind je dat ik op weg ben naar het eeuwig ongeluk?

   Is dat omdat ik de leer en de traditie die ik als vormeling uit de handen van Mgr. Bluyssen, heb ontvangen, niet als een kostbaar kleinood heb opgeborgen om deze ongeschonden en onveranderd door te geven aan mijn kinderen?
   En zijn alle Pausen na 1958 en Paus Franciscus in het bijzonder, omdat zij dat met de aan hun veel grotere schat niet exact zo hebben gedaan?

   En als dat zo is, dan wil ik je vragen: Wat bedoelde Paulus dan volgens jou toen hij zei: , “Op dat fundament bouwen anderen verder”.

   1 Korinthe 3: 9 – 16
   9 Je zou ook kunnen zeggen: Jullie zijn Gods gebouw. 10 Met de gave die God mij heeft gegeven, heb ik als een goed bouwmeester het fundament van jullie geloof gelegd. Op dat fundament bouwen andere mensen verder. Maar zij moeten wel goed opletten hóe ze daarop verder bouwen. 11 Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. 12 Later zal vanzelf duidelijk worden hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. 13 Of je goed of slecht hebt gebouwd, zal te zien zijn op de laatste dag. Want die dag komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee is gebouwd. 14 Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd, blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. 15 Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden. Maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan. 16 Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods Geest.

   1. ‘De eenheid der Kerk volgt uit de eenheid der predikers’.
    U heeft wijselijk de volgende regels uit de Korintiers brief weggelaten. U opereert sluw als een echte V2 vos modernist, wellicht kortelings bijgeschoold in een of andere subversieve loge, nietwaar, beste T.J. ! Want er staat ook, “17 Zo iemand Gods tempel ten verderve brengt, dan zal God ook hem verderven. Want heilig is Gods tempel en dat zijt gij.” En verder, “19 Immers de wijsheid der wereld is dwaasheid voor God.” Welnu, alle V2 pausen hebben de wereld binnen gehaald en zich onderschikt gemaakt aan de wereld. Zij hebben allen de regels uit 1 Kor. geschonden. Geen van hen “gaf door wat hij ontvangen had” : dwz. de kernregel uit de pauselijke antimodernisten eed bij de Paus Kroning, ingesteld door de Heilige Paus Pius X.. Deze werd door Montini, alias P VI, afgeschaft. Dat fundament is een pakket, gevormd door de Natuurlijke Orde van de Decaloog, de Openbaring, en de Overlevering met de Traditie. Dit betekent dat de Apostolische erfenis plus die van St. Mozes met de Tien Geboden, plus de Openbaring van de Heilige Schrift, plus alle dogma’s en bindende besluiten van Concilies en Pauselijke uitspraken, plus de Traditie van de organisch gegroeide Liturgie vanaf de eerste eeuwen en voor eeuwig vastgelegd met het Concilie van Trente (St. Pius V)(16de eeuw), dat pakket, alles bij elkaar, is het fundament waar St. Paulus over spreekt, en dat los staat van V2.
    Maar de V2 Pausen, met voorop J XXIII en P VI, handelden als ketters door te breken met de hier genoemde optelsom van de eeuwenoude Kerk van altijd. Zij haalden de wereld binnen, zij startten de “Newchurch”, de nieuwe V2 Kerk. Zij maakten een schone lei voor een nieuwe start en een nieuw geloof. Ketters willen altijd een nieuwe start, en die V2 Pausen waren geen haar beter, maar opereerden binnen in de Kerk en niet erbuiten. Dat is het nieuwe in de Kerkgeschiedenis. Na de vrijmetselaar communist Roncalli, alias J XXIII, en de subversieve joodse vrijmetselaar Montini, alias P VI, hield geen één V2 Paus zich aan het fundament van de Kerk van altijd. Zij legden een nieuw fundament, dat van de V2 kerk, de nieuwe NOM kerk met de ‘newspeak’, de inmiddels zieltogende Kerk van Rome, op stervens na dood. Niets bleef gespaard, alles ging op de schop, de wijdingen werden veranderd, de theologie van St. Thomas werd vervangen door die van modernisten als Lubac, Ratzinger, Küng en nog anderen, allen beïnvloedt door moderne, pas ontwikkelde “menswetenschappen” van de fabeltjes faculteiten. De Liturgie van het Heilig Misoffer, het overdoen van Golgotha, telkens weer, werd omgebouwd tot een protestante Tafeldienst, een “herinnering aan”, de “maaltijd” van toen. De vaststaande waarheid van de Openbaring en de Natuurlijke Orde, beiden gebeiteld in marmer, werd vervangen door de schuivende panelen van Ratzinger. Hij gelooft daar niet in, maar wel in zijn schuivende panelen en de glijdende schaal. Niets is vaststaand. De V2 Kerk opereert als een ‘perpetuum mobile’, altijd in beweging, zich aanpassend aan de tijd, en aan de mores van de tijd. Bergoglio is de uiterste consequentie van die ketterse lijn van denken en handelen. Deze is nooit zo bedoeld geweest door Christus en de Apostelen. Maar dat hebben de gemijterde schurken van de jaren 1960 en daarna, er wel van gemaakt. Alles mocht, geen zee ging te hoog voor experimenten, maar owee, de roede voor hen die aan het Heilig Misoffer van altijd wilden vast houden. Priester wijgeraars werden gestraft, en op straat gezet. Gelovigen hielden het voor gezien, zij stroomden weg, en talloze geestelijken hingen de Romeinse col aan de kapstok, en werden burger. De Kerk van altijd moest, coûte que coûte, omgebouwd worden tot een V2 NOM kerk, een uitvergrote Taizé kerk, een mengelmoes op smaak voor protestanten, de geestelijke smeltpot waar de Pools-joodse Paus JP II zo gek op was.
    Het devies, “ik heb doorgegeven wat ik ontvangen heb”, is geschreven op de grafsteen van Mgr Lefèbvre, de held die alles heeft weten te bewaren en zeker te stellen en door te geven. De Traditie is levend, en is niet in het V2 museum terecht gekomen.

    1. Jules van Royen, er zal best een prijs bestaan voor de tekst waarin zoveel mogelijk personen, met zo weinig mogelijk woorden worden uigescholden en beschimpt.
     Ik adviseer je bovenstaande tekst in te sturen, en alleen als Donald Trump ook een tekst instuurt, kan jou de hoofdprijs ontgaan.

     Slechts één van de weinige, op werkelijkheid beruste zinnen roept bij mij een paar vragen op. Je schrijft:

     Het devies, “ik heb doorgegeven wat ik ontvangen heb”, is geschreven op de grafsteen van Mgr Lefèbvre, de held die alles heeft weten te bewaren en zeker te stellen en door te geven.

     Ik vraag me dan af,
     Volgens mij heeft Paulus ons niet gezegd dat we slechts het fundament moeten bewaren
     Volgens mij heeft hij ons naderukkelijk opgedragen verder te bouwen aan hetgeen ons in handen is gegeven.

     Het is duidelijk dat Mgr. Levebvre exact bewaart heft zoals hij het in handen kreeg. Maar kun je mij zeggen wat hij gebouwd heeft en aan dat fundament toegevoegd?

     Joodse wetten waren streng en zeer strikt. Jezus week daar ogenschijnlijk dikwijls van af. Waarop Hij het verwijtg kreeg de wet te overtreden.
     De verklaring van Jezus was: Ik overtreed de wet niet, ik vervolmaak hem.
     Bijvoorbeeld; De mens is er niet voor de Sabbat maar de Sabbat voor de mens.

     “Als iemand u vraagt één mijl te gaan ga er dan twee”.
     Hoeveel mijl zijn Mgr. Levebvre en zijn volgelingen gegaan?

     1. U herhaalt nogmaals uw mening dat er toegevoegd zou moeten worden aan de Geloofsschat; dat is niet wat Sint Paulus gezegd heeft. De bisschop moet het geestelijk leven van zijn kudde bouwen op het fundament; dat heeft niets te maken met het introduceren van nieuwe leringen ter vervanging van de katholieke doctrine. De Geloofsschat was vervolledigd met de dood van de Laatste Apostel, Johannes; daar kan niets meer aan toegevoegd worden, want de publieke Goddelijke Openbaring is voor eeuwig voltooid. Dit is expliciet onderdeel van de christelijke leer op catechetisch niveau, Theo Janssen; katholieke kinderen moeten dit kennen, dus men hoeft geen hooggeleerde te zijn om dit te weten.

      De voorschriften van Mozes die sinds het Verlossingswerk van Christus niet meer van kracht zijn waren van tijdelijke aard en waren van in het begin bedoeld om van tijdelijke aard te zijn; de voorschriften hielden het volk van Israël apart van de andere volkeren in afwachting van de Komst der Messias.

      Wat de Sabbat betreft: De farizeeërs weken af van de oorspronkelijke bedoeling van de Sabbat, en niet Christus. Christus is overigens God Zelf en dus de Wetgever Die eertijds de Sabbat ingesteld had; Hij stond dus boven die wet en was er niet aan gebonden. Christus kwam de Goddelijke Openbaring vervolledigen en op het moment van de dood van de Laatste Apostel was dat voltooid voor eeuwig. De geopenbaarde Geloofsschat moet door de opvolgers van de apostelen ongeschonden bewaard en doorgegeven worden tot aan de Wederkomst van Christus Koning.

   2. U bouwt niet op het fundament, maar op het drijfzand van nieuwlichterij. Het bouwen waar Sint Paulus over sprak ging trouwens over het apostolisch werk dat de verantwoordelijkheid is van de clerus, en niet van de leken.

    Nergens zegt Sint Paulus in zijn epistels dat er nieuwe leringen volgens de geest van de wereld geïntroduceerd moeten worden. Integendeel, hij sprak het anathema uit over diegenen die een ander evangelie proclameerden dan dat van de apostelen. Door te beweren dat de objecten van het geloof vervangen moeten worden met andere leringen wijst u het principe zelf af van de Apostolische Traditie, en zodus maakt u propaganda voor een nieuwe religie die niet christelijk is, want niet apostolisch. Het is diabolisch om valselijk naar een apostel te verwijzen om het overgeleverd geloof van de apostelen te bestrijden, maar dat is wat modernisten doen; zij zijn manipulatoren van de taal om onwaakzamen de put in te leiden.

    1. Theudmer je zegt hier aan mijn adres:
     U bouwt niet op het fundament, maar op het drijfzand van nieuwlichterij.

     Dat moet dan zijn omdat ik grote waarde hecht aan wat de Evangelisten Mattheus, Lucas, Marcus en Joannes ons hebben nagelaten, omtrent de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Want dàt is van waaruit ik, met vallen en opstaan zo goed mogelijk probeer te leven.

     Theudmer jij kent mij absoluut niet.
     Je weet nauwelijks wat ik doe of gedaan heb.
     Je velt een oordeel over mij, uitsluitend op grond van mijn bijdragen op dit forum.

     Daaruit blijkt dat ik, integenstelling tot jou en je geloofsgenoten, vind dat de ook de Paus(en) van Rome na 1958, de Concilievaders van het Tweede Vaticaanse Concilie, en vele Bisschoppen, Priesters en leken uit de Rooms Katholieke Kerk, het Evangelie van Christus verkondigen en in praktijk brengen zoasl Chrsitus en paulus dat bedoeld hebben voor de mensen anno 2020.

     Maar omdat deze Rooms Katholieke geloofsbeleving niet de jouwe is, meen je het recht te hebben, de woorden zoals die in het Evangelie ( waar ik in geloof) staan opgetekend uit Jezus’ mond: “Oordeelt niet…” Naast je neer te leggen.

     Samen met je geloofsgenoten doe je hier weinig anders dan iedereen die een andere mening heeft als duivel of ketters weg te zetten. Of het communisten, vrijmetselaars, of Joden, in jouw ogen eveneens; totaal verwerpelijke en tot verderf strekkende eigenschappen.

     1. Theo Janssen schreef: “Dat moet dan zijn omdat ik grote waarde hecht aan wat de Evangelisten Mattheus, Lucas, Marcus en Joannes ons hebben nagelaten, omtrent de Blijde Boodschap van Jezus Christus.”

      Indien u ter harte zou nemen wat de vier evangelisten schreven dan zou u hun doctrine hier niet voortdurend betrachten te ondermijnen, wat u manifest doet.

      Theo Janssen schreef: “Theudmer jij kent mij absoluut niet.
      Je weet nauwelijks wat ik doe of gedaan heb.
      Je velt een oordeel over mij, uitsluitend op grond van mijn bijdragen op dit forum.”

      Uit de woordenvloed herkent men de inhoud van het hart.

      Theo Janssen schreef: “Daaruit blijkt dat ik, integenstelling tot jou en je geloofsgenoten, vind dat de ook de Paus(en) van Rome na 1958, de Concilievaders van het Tweede Vaticaanse Concilie, en vele Bisschoppen, Priesters en leken uit de Rooms Katholieke Kerk, het Evangelie van Christus verkondigen en in praktijk brengen zoasl Christus en Paulus dat bedoeld hebben voor de mensen anno 2020.”

      Wat objectief aantoonbaar is is dat de pausen na 1958 leringen verspreid hebben die tegenstrijdig zijn met het Evangelie (Pius XII was zelf ook al bezig door theïstisch evolutionisme incorrect te presenteren alsof het theologisch toelaatbaar was), tegenstrijdig met de christelijke doctrine. Een voorbeeld daarvan is de adherentie aan de notie van “scheiding tussen Kerk en Staat” van de satanische Verduistering en de regicidale Franse Revolutie, notie tegenstrijdig met de leer van het Sociaal Koningschap van Christus, Koningschap dat zich uitstrekt over alle maatschappelijke lagen en aspecten, inclusief staatsbestuur, en dat in die zin erkend moet worden door bisschop en vorst. Er moet harmonieuze samenwerking zijn tussen kromstaf en caesar, in gehoorzaamheid aan de goddelijke wetten, de bisschop zijn priesterlijke jurisdictie uitoefenend op het domein van geloof en moraal, en de vorst zijn temporale jurisdictie uitoefenend op het temporaal domein. De vorst heeft ook de plicht om civiele maatregelen te handhaven tegen de verspreiding van ketterij in zijn rijk, wat vroeger verzinnebeeld werd door het overhandigen van het zwaard Joyeuse aan de Franse koningen door bisschoppelijke handen ten tijde van de “sacre du Roi” (koningszalving). Deze christelijke leer staat diametraal tegenover het vrijzinnig stokpaard van de moderne mens, maar de H. Schrift is duidelijk over de plicht van christenen om vijandig te zijn tegenover de geest van de wereld en zich er niet door te laten besmetten. Voor de tijd van het Concilie hebben pausen gestreden tegen de valse leer van “scheiding tussen Kerk en Staat” (maçonnieke leer die bedoeld was als opening voor “eenheid tussen Loge en Staat”), maar na het Concilie hebben pausen in de geest van “Dignitatis Humanae” knievallen gemaakt voor dat vrijzinnig republicanistisch stokpaard. Christus is echter niet alleen Koning over de harten, maar over de gehele samenleving.

      Theo Janssen schreef: “Maar omdat deze Rooms Katholieke geloofsbeleving niet de jouwe is, meen je het recht te hebben, de woorden zoals die in het Evangelie ( waar ik in geloof) staan opgetekend uit Jezus’ mond: “Oordeelt niet…” Naast je neer te leggen.”

      U bekijkt alles door een subjectivistische lens, maar de Apostolische Geloofsschat is objectief van aard. De woorden van de Heer Jezus Christus over oordelen worden voortdurend uit de context getrokken door liberaalkatholieken; christenen moeten woorden en daden beoordelen volgens de goddelijke wetten. U strijdt tegen het Evangelie, dus tegen het Rooms Geloof, en die beoordeling kan en moet objectief gemaakt worden inzake hetgeen u reeds op dit forum geschreven heeft.

      Theo Janssen schreef: “Samen met je geloofsgenoten doe je hier weinig anders dan iedereen die een andere mening heeft als duivel of ketters weg te zetten. Of het communisten, vrijmetselaars, of Joden, in jouw ogen eveneens; totaal verwerpelijke en tot verderf strekkende eigenschappen.”

      Wie als gedoopte met volharding een ketterij, dat is een negatie van één of meerdere katholieke geloofsobjecten, aanhangt, die is per definitie een ketter. Ook in de codex van kerkrecht van Johannes Paulus II (1983), die momenteel in Rome gebruikt wordt, wordt het delict van ketterij trouwens nog behandeld. Men kan technisch gesproken alleen ketter zijn wanneer men gedoopt is; ongedoopte vrijmetselaars en communisten zijn technisch gezien heidenen.

      Er gaan zielen verloren; er is geen plaats in de Kerk van Christus voor doctrinair geknoei.

      1. Theudmer. in het verwerpen van een maatschappij waarin Kerk en Staat gescheiden zijn, deel je de opvattingen van moslim fundamentalisten.
       Het verschil is dat jullie (nog) niet naar wapens grijpen, maar in jullie hart zijn jullie het roerend eens.

       En Theudmer, hoezeer je gelooft in je enige en eigen gelijk blijkt wel, als je nu ook al Paus Pius XII als twijfelachtig Rooms Katholiek kwalificeert.

       1. Theo Janssen schreef: “Theudmer. in het verwerpen van een maatschappij waarin Kerk en Staat gescheiden zijn, deel je de opvattingen van moslim fundamentalisten.”

        Neen, de islamieten willen een islamitische staat ten dienste aan de islamitische “allah”, een woestijnduivel. De katholieke religie is niet islamitisch, maar de christelijke religie, en de christelijke religie verkondigt de dienst aan de Drievuldige God.

        Wat Pius XII betreft: Ik ga er vanuit dat hij in goede trouw handelde, maar een dwaling is een dwaling. Dat pausen nog voor Pius XII het heliocentrisme van Galileo probeerden uit de kerkelijke veroordeling te halen was ook slecht. Pausen zijn geen goden, maar mensen.

 26. In het huis van God zijn vele kamers. Wel, zie God als de (onzichtbare) verhuurder. Elke huurder mag de kleuren van zijn kamer kiezen, de geuren van zijn kookpot enz enz… God houdt van zeer veel diversiteit zoals je in de schepping kan zien. Maar wat voor iedereen hetzelfde is zijn bepaalde huisregels. De verhuurder verwacht dat zijn regels nageleefd worden en dat iedereen binnen zijn woning het bruiloftskleed draagt. Hij wil erkend worden en zijn Zoon is gekomen om de Verhuurder te leren kennen, ongeacht ras of stand. Hij gaf de opdracht om te dopen en om de boodschap te gaan verkondigen. Waarom op missie gaan als er meerdere waarheden zijn ? Dit wil echter niet zeggen dat alle mensen die geen kans hebben gehad om met het geloof in aanraking te komen, verdoemd zouden zijn.

  2) Mgr Lefebvre wou absoluut geen eigen kerk beginnen, maar louter het eeuwig geloof bewaren.

 27. Aan @eric-b-l …en … @Theudmer ..

  De volgende link verwijst naar Mattheüs 24:30 het kruis dat voorafgaat aan de Waarschuwing
  https://youtu.be/G58WxpjT8uA …Als ik het mij goed herinner zou dat volgens een andere profetie 10 dagen VOOR de Waarschuwing verschijnen; het is dan ook duidelijk dat het oordeel in Matt.24:30 [niet] het laatste oordeel betreft maar het VÓÓR-laatste oordeel in het 6e zegel.

  De Dag van de Wederkomst van Jezus Christus ten tijde van het LAATSTE oordeel kent niemand maar wel dus wat betreft het oordeel in het 6e zegel; het 6e zegel wordt geopend door de omvattende 3 dagen van totale duisternis en op het einde van die 3e dag dus de Waarschuwing, Wanneer de Waarschuwing komt kunnen we dus een aantal dagen van te voren weten.

  Ook wordt in deze link gesproken over de antichrist alsof hij nu aanstaande komende is ..terwijl éérst de valse profeet (maitreya) komen moet (Openb.13:12) ..dat de valse profeet “overgeslagen” wordt in deze aankondiging, impliceert dat je de beide oordelen in het 6e en 7e zegel in zijn samenhang moet begrijpen.. Dit heb ik al in eerdere reacties duidelijk gemaakt en met behulp van deze link wil ik dit nog eens benadrukken.. en dit ook naar aanleiding van Vassula Ryden en haar dwaling in de laatste jaren sinds de komst van de huidige kwezel op de stoel van Petrus .. terwijl de gegevens in haar boeken VOOR 2003 over [o.a.] het 6e zegel ondanks die dwaling juist zijn.

  De site restkerk.net proclameert dat (de illuminati-vrijmetselaar).. Bergoglio de valse profeet is, maar dat is dus [onjuist] ..hij is “gewoon” een valse antipaus en in zijn verraad -lijkt- hij de valse profeet.. maar maitreya dé bijbelse valse profeet is toch van een ander kaliber.. in Jesaja 46:11 EERSTE versregel is maitreya de ROOF-vogel uit het Oosten.. en is tot [tegenstander] van het ander personage in de 2e versregel, de eindtijd Cyrus, de kroonprins, de Maleachi 3:1 bode, de Vreugdebode in Jesaja 52:7-12.
  Het is zeer zinvol om het een en ander goed te onderscheiden.

 28. @ eric-b-l en..

  Wat we kunnen begrijpen uit de volgende profetie van Nostradamus wat betreft de valse profeet maitreya de Roofvogel uit het Oosten..
  1-▪︎Een Bragamas met gedraaide tong !!!!
  2-▪︎Zal het heiligdom van de goden plunderen.
  3-▪︎Hij zal de poort openen voor de ketters,
  4-▪︎Terwijl hij de [[soldatenkerk]] tot leven wekt.

  Om te beginnen met de 4e versregel ..de soldaten-kerk is wat in verschillende katholieke en evangelische profetieën of visioenen het leger Gods wordt genoemd.
  Men moet het [niet] zo verstaan alsof de valse profeet maitreya het leger Gods tot leven wekt, maar het katholieke leger van God is de tegenreactie op het handelen van de valse profeet maitreya.

  De Bragamas in de 1e versregel is een verwijzing naar het occulte Brahmanisme uit het Oosten de gedraaide tong ..is wel duidelijk. Anna Katharina Emmerick verwijst in het boek:: –de geheimen van het oud verbond– dat de eerste valse profeet Hom ((in Syrië is er een stad met de naam Hom)) de stichter was van het Brahamenisme ..en die aanwezig was in de Ark van Noach.
  Het -plunderen- in de 2e versregel kan betekenen dat alles uit de kast gehaald zal worden van heidense vereringen en waar we onlangs al iets van zagen met Bergoglio.. de kwibus kwezel van Theo Janssen en Staf De Laet o.a.

  ▪︎Een leider der wereld zal de grote Chiren zijn.
  ▪︎Nog verder daarna wordt hij bemint, gevreesd en geducht.
  ▪︎Zijn roem en lof zullen de hemelen overtreffen,
  ▪︎En hij zal zeer tevreden zijn met de enkele titel van Overwinnaar.
  Wij zijn dus bewust van wat God Zelf zal uitwerken in en door Zijn genaden.. en zijn we dus nuchter en kalm en zijn we dan dus geen kwezels die van en over-stuur raken.. zoals supporters voor hun idolen, sterren. …..nuchter en kalm zoals de Apostel Petrus ons voorhoudt.
  ……

 29. Aan @Koen Bogaert …. [2 november 2020 om 09:39]..

  De –bijbelse– valse profeet maitreya (éérste versregel Jesaja 46:11) vertegenwoordigt in zijn persoon alle occulte leringen uit het Oosten en dat inbijzonder.
  Geen mens komt in de hemel, zo leert de bijbel.. als zijn “kleed” niet geheel en al wit is.
  Vanaf Adam zijn helaas miljarden zielen in de hel.. het vagevuur is er om ons “kleed”, de ziel te reinigen en te louteren om waardig te hemel te gaan.. en toch wenst God geen enkele ziel het lijden toe in het vagevuur.. en wenst Hij ieder ziel toe die omweg niet te hoeven te maken.

  Je schreef: ▪︎Waarom op [missie] gaan als er [meerdere waarheden zijn] ? Dit wil echter niet zeggen dat alle mensen die geen kans hebben gehad om met het geloof in aanraking te komen, [verdoemd zouden zijn].▪︎… dat is dus wel even schrikken wat de H.Schrift leert ..er zullen misschien uitzonderingen zijn maar het merendeel gaat voor eeuwig verloren anders zou de H.Schrift zichzelf tegenspreken.

  Een groot gedeelte van de Christenheid gaat ook verloren en zijn dus wel met het geloof in aanraking gekomen, …… het streven naar de eeuwige behoudenis zou dus het belangrijkste doel hier op aarde moeten zijn ..maar helaas gebeurt dat veel en veel te weinig.. en gaan veel christenen toch voor eeuwig verloren.

  Tussen het verdoemd zijn in de hel en de eeuwigheid in de hemel is er [geen] eeuwige neutrale toestand voor zielen, wel is er een profetie over de geaborteerde kinderen die bij het LAATSTE oordeel op de gezuiverde aarde mogen vertoeven, maar dan zonder De Gods aanschouwing die de hemelingen ten deel valt.. en wat binnen Gods raadsbesluit verder zal geschieden zal met het laatste oordeel duidelijk worden ..wij als christenen moeten zelf maar eerst zorgen dat we niet verloren gaan.. dat is ernstig genoeg.

 30. @ Theo Janssen… {2 november 2020 om 21:32}…

  Mgr.Bluyssen was een vrijzinnige nieuwlichter, met naar zijn persoon te wijzen maak je geen goeie indruk.. net als met die in het vaticaan die BEWUST niet knielen wil voor zijn God in het tabernakel.

  1.Kor.3.. gaat om de innerlijke gesteldheid van predikers die de leer prediken.
  De voetnoot in de Petrus Canisius vertaling zegt het volgende::
  Er kunnen 3 groepen van predikers onderscheiden worden (vs 10-17) ..
  1)-▪︎Zij die niet op het ene fundament bouwen ((zoals -hij- die bewust niet wilt knielen)) ..omdat ze een valse leer preken.
  Ze gaan ten verderve en blijven hier buiten beschouwing, omdat ze feitelijk buiten de kerk staan..(vandaar dat Bergoglio voor een schisma zal zorgen).
  2)-▪︎Anderen die op het ene fundament bouwen met hecht materiaal -van- [degelijke prediking] ..zij ontvangen hun loon.
  3-▪︎Weer anderen.. die ook wel op het [ene] fundament bouwen, maar het doen met ondegelijk materiaal van wereldse wijsheid !!! …ze gaan NIET verloren MAAR worden ook niet behouden, TENZIJ ze eerst gestraft zijn voor de ijdelheid hunner prediking…de [eenheid] der kerk brengen ook zij niet in gevaar.

  In de bestraffing van de laatste groep ligt de kern van de katholieke leer over het vagevuur.. sommigen worden niet zalig, tenzij eerst ook de mindere vergrijpen (zonden) ..tijdens het leven of na de dood zijn uitgeboet.
  Er zijn ook enkele parabels die het vagevuur impliceren..
  Wat voor die predikers gold betreft dus iedere gelovige.
  De heilige (waar Gods Geest in woont) zal als prediker dus de leer van de kerk prediken.

  Door het niet knielen voor het allerheiligste Sacrament legt Bergoglio een fundament van scheuring en breekt de continuïteit vanaf Petrus .. hier eerder op hun wijze al betoogd door @Theudmer en Jules van Rooyen, o.a.
  …….

 31. KATHARINA GABRIELS, Als ge lang genoeg zoekt, vindt ge altijd wel iemand die u naar de mond praat. Uiteraard weet u dat dit intellectueel oneerlijk is, maar dat deert u niet. U vindt een bron in Kazachstan, waarschijnlijk van een brave bisschop, die mij verder onbekend is en die ene bron verkondigt u als waarheid. Hebt u zo’n schrik om verschillende opvattingen naast elkaar te leggen, of is het moedwil? Ik hoop dat u weet dat waarheid altijd verschillende kanten heeft. DE absolute waarheid bestaat immers niet, zeker niet in ‘mensenteksten’. Ik herhaal, waarom durft u het niet aan om de lezer te confronteren met verschillende opvattingen? Past dat niet in dit forum? Staat u zelf te zwak om u daaraan te wagen? Het betreffende artikel laat ik dan ook voor wat het is één mening, meer niet.

 32. Aan Staf De Laet..

  Ik ben de weg, de waarheid en het Leven, zei onze HEER EN MEESTER Jezus Christus ..een vrijmetselaar ontkent dat en heeft en gelooft zo zijn eigen fabels, geïnspireerd en ontvangen van de goden.. de gevallen engelen.

  1. Jo, uw reactie is totaal naast de kwestie. Het is mij ook niet duidelijk tot wie u de dooddoener ‘vrijmetselaar’ richt. Mijn vraag was trouwens niet tot u gericht, wel tot de auteur van dit artikel. Zij vindt het echter niet nodig om te reageren, waarvan akte.

 33. aan Theo J. ; zie hierboven :
  “”Maar kun je mij zeggen wat Mgr Lefèbvre gebouwd heeft en aan dat fundament heeft toegevoegd ? “”
  Allereerst, en dat is zijn grootste verdienste, de Mgr heeft het fatale V2 lek gedicht, en het kerkelijk schip gestabiliseerd. De Traditie, het traditionele denken en de Liturgie van altijd zijn gered. De Traditionele tak is vitaal, en groeit. Zij overwoekert de rest van de door rot aangetaste V2 boom. Ondanks de V2 sekte die de Kerk bezet, heeft Mgr L. de P X priesterbroederschap gesticht met als eerste doelstelling het opleiden van goed onderlegde, traditionele priesters voor de Kerk van altijd. Al vanaf het tweede studiejaar stroomde zijn seminarie in Ecône vol met ongeveer 120 seminaristen. Dat was begin jaren 1970, toen verreweg de meeste seminaries van de V2 kerk, leeg liepen en gesloten werden. Het seminarie in Ecône heeft meerdere visitaties vanuit Rome, ondergaan. De rapporten waren lovend. Sinds de stichting telt de P X Priesterbroederschap meer dan 700 actief dienende priesters. Maar het werkelijke aantal is groter, geschat tussen de 900 en 1000 geestelijken. De jaren dooreen, traden priesters en seminaristen uit, om elders een traditioneel onderkomen te zoeken, of zelf een nieuwe Traditionele orde stichten. De hemel houdt van vermenigvuldiging op diverse sporen. Op het inhoudelijke vlak was Mgr L. niet te verslaan tegenover criticasters. Hij hield vast aan de kerkelijke Leer van altijd. En die valt niet te verslaan. Ik heb al zijn gebundelde preken gelezen (4dln., ed. ESR), en zijn biografie. Ik herinner me nog een zinsnede uit een preek die me altijd is bijgebleven. Over de schizofrene en innerlijk tegenstrijdige situatie binnen de V 2 Kerk, zei hij, ‘ ‘ dat ik nu veroordeeld wordt om meningen, uitspraken en handelingen, die ik altijd al vanaf mijn priesterwijding gedaan heb, is onbegrijpelijk ; en als ik toen meningen, uitspraken en handelingen die nu geëist worden, in mijn begintijd gepleegd zou hebben, zou ik geëxcommuniceerd zijn geweest. ‘ ‘
  Het meest bewonderingswaardige aan deze Heilige Bisschop, te zien op video, is zijn innerlijke rust en zachte spreektoon. Hij moet enorm verontwaardigd zijn geweest, en zijn priesterhart moet verscheurd zijn geraakt, door zoveel leugens, onrecht en gekuip, hem aangedaan op de allerhoogste Vaticaanse niveaus, door ketterende gemijterde schurken, kard. Ratzinger voorop. De Mgr. noemde hem dan ook, “le serpent”, de slang. Maar niets bracht hem van slag. Eind jaren 1980, stond hij voor het dilemma van de noodzakelijke bisschop wijdingen. Dat was jarenlang touwtrekken en het niet nakomen van pauselijke afspraken met JP II. De opluchting was groot, en de innerlijke, serene rust keerde terug in zijn ziel, toen hij uiteindelijk de knoop doorhakte en zelf de bisschopwijdingen deed. De PX priesterbroederschap is ook voor de Romeinse autoriteiten, niet meer weg te denken.

 34. Mgr.Lefebvre was een eigenzinnige die zich buiten de Kerk heeft opgesteld. De hautaine mgr. wijdde zijn eigen bisschoppen. Dat was ongezien.

 35. Eerst even de wind uit de zeilen halen van mensen die zich zo sterk affirmeren op dit forum. Deze reactie werd geschreven door een communist, een vrijmetselaar, een ketter, een ongelovige, iemand die theologie studeerde aan de ketterse KUL, een modernist die achter Vat II staat en vul verder zelf maar in. Hij deed echter wel een eerlijke poging om de tekst naar waarde te schatten.

  OP 28 oktober heeft Katharina Gabriëls haar commentaar al klaar op ‘Fratelli tutti’, de nieuwste encycliek van paus Franciscus. Op dat ogenblik bestaat er nog geen Nederlandstalige vertaling. Katharina baseert zich op een tekst van hulpbisschop Schneider van Kazachstan. Het past in de filosofie van dit forum om niet alleen de encycliek te veroordelen en dus ook paus Franciscus als auteur ervan, maar voor die veroordeling ook op zoek te gaat naar een stem die past in het kraam van Gabriëls. De techniek die daarbij gebruikt wordt is doorzichtig: ‘niet ik zeg het, maar de kerk spreekt hier, bij monde van één van haar bisschoppen. Er wordt op die manier een (pseudo)gezagsargument toegevoegd aan de opvattingen van de auteur.

  wat de inhoud betreft, wordt de encycliek afgedaan als een marxistisch document, puur horizontalistisch, met weinig of geen verwijzingen naar de God van de christenen.
  Dat de bewering van de auteur wel zeer kort door de bocht is, wil ik hierbij weerleggen.
  Ik heb intussen de lezing van de encycliek de afgelopen week kunnen volgen tijdens de maaltijden in een benedictijnerabdij, niet bekend om haar progressieve standpunten. Ik las de voorbije week ook de Duitse vertaling. Aan de volledige Nederlandse vertaling wordt nog gewerkt door bisschop Van Looy.

  Een inhoudelijke benadering van de encycliek:
  Het eerste dat opvalt bij de lezing van het document is de vlotte en leesbare stijl waarin het geschreven is. Dit was in het verleden wel anders. Deze encycliek is daardoor ook toegankelijk voor mensen die niet of minder theologisch geschoold zijn. Dat laatste is zeker een pluspunt. De paus richt zich in zijn encycliek tot ‘alle mensen van goede wil’ en niet alleen tot de katholieke gelovigen. Dat deed deze paus in het verleden ook al. De uitnodiging naar alle mensen van goede wil is zeker een sterkte van dit schrijven en sluit zeer nauw aan bij de woorden van Jezus om de Blijde Boodschap naar alle mensen en volkeren te richten.

  Het mag dan al zo zijn, dat de tekst niet onderbroken wordt door (te) veel verwijzingen en citaten uit het nieuwe testament, heel het document ademt zeer sterk de geest van Christus uit. Jezus sprak zelf immers ook in gewone mensentaal tot de mensen die naar hem kwamen luisteren. Geen geleerde uiteenzettingen, wel verhalen en parabels, waar de toehoorders konden van leven.
  In Fratelli tutti doet Franciscus precies hetzelfde. Hij brengt de bBlijde Boodschap van Jezus naar de mensen in een gewone taal.
  Dat het in de encycliek vooral over binnenwereldse zaken gaat, kan geen verwijt zijn. Fratelli tutti gaat immers over de verhouding van mensen met mekaar, maar wel vanuit een christelijke inspiratie, gebaseerd op het evangelie.
  Een heel hoofdstuk besteedt de paus aan de schitterende parabel van de ‘Barmhartige Samaritaan’. Het achtste hoofdstuk gaat over de godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid van elke mens. Op zich is dit geen nieuw gegeven, Vat II sprak er al over in een apart decreet. Nieuw is wel de paus in dit verband verwijst naar de gesprekken die hij had met de groot-imam Ahmad Al – Tayyib, waar ze beiden verwijzen naar het feit dat geen enkele godsdienst ooit geweld mag gebruiken in naam van God. Dit is niet alleen een veroordeling van het Islamistische geweld van het terrorisme, maar ook een veroordeling van het katholieke geweld dat in de loop van de geschiedenis in naam van God geschiedde. Opvallend is dat de paus oproept om elke godsdienst de ruimte te geven om dat geloof te belijden. Zeer uitdrukkelijk eist hij dat recht ook op voor ce katholieke kerk, op plaatsen waar ze een minderheid vormt.
  Deze overwegingen sluiten aan bij het hoofdstuk waar de paus de huidige wapenwedloop, oorlogen en terrorisme veroordeelt en een zeer scherp standpunt inneemt tegen de doodstraf!
  In andere hoofdstukken pleit hij terecht om met open armen naar de anderen toe te gaan. Liefde en gastvrijheid zijn immers echt christelijke deugden.

  Het hele document telt in de Duitse uitgave die ik las 287 paragrafen en 214 bladzijden.
  De encycliek in een paar alinea’s afdoen met het verwijt dat het hier om marxistische propaganda gaat, is dan ook beneden alles. Ik mag dan ook heel voorzichtig de vraag stellen of Gabriëls het document wel gelezen heeft, of dat ze haar opvattingen enkel verbergt achter ene Schneider uit Kazachstan?
  Ik heb echter zeer sterk de indruk dat hier meer aan de hand is. Paus Franciscus zal en moet met alle mogelijke middelen tegengehouden worden. De man kan voor velen op dit forum niks goeds doen en dat zal hij geweten hebben! Het is evenmin omdat volgens sommigen ‘Fratelli Tutti’ een ‘maçonnieke tekst is, dat dit inderdaad zo is…
  Het zou ons hier te ver leiden om dieper in te gaan op al wat er verder nog in de encycliek staat. Mag het echter een uitnodiging zijn om het document te lezen wanneer de Nederlandse vertaling klaar zal zijn. En misschien kunt u dan wachten met een oordeel tot u de teksten gelezen hebt;

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht