Bergoglio of Machiavelli?

 

Wie Machiavelli kent en zijn meesterwerk ” Il Principe” gelezen heeft, weet wat cynisme en manipulatie in de politiek betekent. Dit was zo in de vijftiende eeuw in Florence en is nu nog altijd zo. Nieuw is, dat dit cynisme zich met paus Franciscus als systeem in het beleid van de Katholieke Kerk genesteld heeft.

Dat Bergoglio, de paus-jezuiet, die de Katholieke Kerk beetje voor beetje verminkt en wil omvormen tot een mondialistische organisatie, die zich volledig onderwerpt aan de canons van de nieuwe links-libertaire, vrijzinnige wereldorde, waaruit God en de christelijke moraal verbannen zijn, is voor velen van ons een evidentie geworden. Natuurlijk zijn er nog diegenen, die denken  katholiek te zijn, maar eigenlijk alleen ideologisch denken en  vaak  de fundamentale geloofswaarheden en de christelijke moraal in twijfel trekken. Zij volgen blindelings een man, wiens cynisme een aanfluiting is voor het pausdom. Dezelfden, die nu iedereen verketteren, die maar enige kritiek heeft op deze paus, smeten nog niet zo lang geleden  Benedictus XVI de grofste beledigingen naar het hoofd. Begrijpe wie begrijpen kan.

Bergoglio of Machaiavelli? Inderdaad, dit is geen overdrijving. De recente aanstelling van 13 nieuwe kardinalen zou een belletje moeten doen rinkelen. De negen die in aanmerking komen om te stemmen tijdens de volgende conclaven, en dus de nieuwe paus te kiezen, zijn stuk voor stuk figuren die volledig de politieke koers van Franciscus delen. Hun standpunten zijn de zijne. De benoemingen, die hij doorvoert, zijn louter politieke benoemingen, bedoeld om  ten allen prijze te vermijden dat de volgende paus het roer zou omgooien in een meer “katholieke ” richting. Dat is zijn enige doel! Hoe zou een volgend conclaaf de zaken kunnen rechttrekken, als het grootste deel van de kiesgerechtigden tot kardinaal benoemd zijn alleen omdat zij het ” aangepaste geloof ” van Bergoglio aangenomen hebben? Het zijn gewoon dictatoriale beslissingen, die trouwens bijzonder goed passen in het politieke concept van de Zuid-Amerikaanse jezuieten, een lijn die nauw aanleunt bij de marxistische bevrijdingstheologie en die kan doorgetrokken worden van Peron, over Castro naar Bergoglio…

Laten wij even dieper ingaan op de profielen van enkele van deze nieuw benoemde kardinalen.

De bekendste onder hen , is Wilton D. Gregory, uit Washington DC.  Deze controversiële figuur is bekend om zijn uitspraken die haaks staan op de katholieke leer. Zo hield hij in 2017 de openingstoespraak op de jaarlijkse bijeenkomst van de “Dissident Association of American priests “, een ultra- progressieve groep, die essays heeft gepubliceerd, waarin wordt opgeroepen tot parochies zonder priesters, het inzetten van vrouwelijke diakens, gehuwde priesters en het inzegenen van  homoseksuele ” huwelijken” .

Zoals zijn meester Bergoglio heeft hij een ziekelijke afkeer van  president Trump. Zo had hij zware kritiek op het ” John Paul II National Shrine “, omdat het aan President Trump en First lady Melania Trump had toegestaan het heiligdom te bezoeken. Hij zei dat hij ” het verwerpelijk vond dat een katholiek symbool mag worden misbruikt en schaamteloos gemanipuleerd” . Daarop ondertekenden meer dan 42.000 katholieken een petitie, waarin zij aan bisschop Gregory vroegen  om openlijk excuses aan te bieden aan president Trump en aan de Ridders van  Colombus, die het heiligdom onderhouden. Hij heeft zelfs de katholieken van zijn bisdom verboden om mee te werken met de verkiezingscampagne van de president…over Biden, de man gesteund door de voorstanders van de vrije abortus en de homolobby, heeft hij niets dan lof…

Dan hebben wij de Maltese aartsbisschop Mario Grech, Tijdens de synode over het gezin in 2014 betreurde hij met betrekking tot echtscheiding, “tweede” huwelijk en homoseksualiteit dat al deze mensen ” zich gekwetst voelden” door de taal van de Kerk, die overspel en homoseksuele handelingen ” nog altijd als zonde beschouwt”. Hij is de auteur van het pastorale schrijven van de Maltese bisschoppen over Amoris Laetitia, dat toegang verleent tot de heilige communie aan gescheiden en burgerlijk “hertrouwde” katholieken.

Toen een groep katholieken in 2017  een krantenadvertentie plaatsen om het ” echte ” huwelijk te verdedigen tegen het ” onnatuurlijk homohuwelijk” , noemde Grech hen ” onheilsprofeten “, die ” alle hoop in het volk vernietigen”…

Aartsbisschop Marcello Samaro is een andere gegadigde. In een document dat hij publiceerde over de praktische toepassing van Amoris Laetitia stelde hij dat gescheiden en ” hertrouwde ” personen kunnen worden beschouwd ” als ideaal voor het onderwijs van de katholieke godsdienst of als opvoeders “, wat in schril contrast staat met het Kerkelijk Wetboek van Canoniek recht, waarin staat dat ‘ leraren zich moeten onderscheiden door het brengen van de juiste leer en door de toepassing ervan, in hun persoonlijk leven’ !

Het laatste voorbeeld: Tijdens een mis in de kathedraal van Santiago de Compostela, weigerde bisschop Celestino Aos van Chili  de communie aan de gelovigen, omdat zij knielden om het sacrament te ontvangen!…Bergoglio knielt nooit…werd Aos daarom tot kardinaal benoemd of misschien eerder om hem uit Chili weg te krijgen, nu hij ervan verdacht wordt daders van seksueel misbruik in Chili een hand boven het hoofd gehouden te hebben?

Deze vier benoemingen bewijzen duidelijk de subjectieve keuzes, die alleen maar gemaakt werden om bepaalde beslissingen van Bergoglio onherroepelijk te maken. Het is een van de strategieën, die door Machiavelli aan “de Prins ” worden aangeraden om zijn doel te bereiken en aldus zijn macht te bestendigen.

Deze mensen verliezen echter uit het oog, dat het nog altijd God is, die van op afstand en meestal onverwachts het verloop van de dingen een andere wending geeft.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

61 commentaren op “Bergoglio of Machiavelli?

 1. Ik begrijp de schrijver van dit artikel, maar:
  kardinaalsbenoemingen zijn ten principale politieke benoemingen.
  Met de benoemingen van kardinalen doet ‘paus’ Franciscus precies hetzelfde als zijn voorgangers.
  Zijn voorgangers hebben ook steeds kardinalen benoemd met het doel om ten allen prijze te vermijden dat de volgende paus het roer zou omgooien.

  1. @ P.Derks, uw visie op de RKK is betreurenswaardig. Ik verwacht een betere visie uwerzijds.

   1. @eric-b-l,
    Ik ben ook niet kapot van deze paus. Ik voor mij wéét dat hij niet katholiek is. Ik aarzel zelfs of ‘paus’ Franciscus christelijk is.
    Dat gezegd hebbende, moet de waarheid gewoon gezegd worden, of die waarheid ons bevalt of niet.
    Feiten blijven feiten, ik hou niet van bedrog en probeer (bijna) nóóit om populair mee te doen.

     1. @ P.Derks,
      JPII ging een knieval doen voor de UNO, destijds, als ik ma niet vergis, toendertijd begreep ik daarvan de draagwijdte niet.
      De UNO en de Chinese overheid moeten samen een knieval komen doen voor de ware paus in het Vaticaan in Rome, zodra de nieuwe paus er zal zijn. Ik hoop dat nog te mogen beleven.

 2. Afbreken is makkelijk, opbouwen is moeilijk.
  Katholieken moeten streven naar eenheid, op deze site wordt keerk op keer verdeeldheid gezaaid.

  1. Om het goede herop te bouwen moet men het kwade eerst afbreken.

   Het zijn de ketters die verdeeldheid zaaien binnen de Kerk, want zij zijn degenen die conspireren tegen de eenheid des geloofs.

   1. Zijn voorgangers hebben ook steeds kardinalen benoemd met het doel om ten allen prijze te vermijden dat de volgende paus het roer zou omgooien.

    P.Derks dit is tot nu toe de grootse Rooms Katholieke waarheid die ik in het halve jaar dat ik op dit forum kom heb gelezen.

    Ik ben dan ook erg benieuwd met welke benoemingen uit het verleden eri-b-l komt.
    Dat moeten dan Kardinaalsbenoemingen zijn van mannen die duidelijk een andere visie op Kerk en ambt hebben dan de Paus die hen tot Kardinaal creërde.
    Tot die tijd P.Derks heb je op dit punt een overschot aan gelijk.

    Opmerkelijk is ook dat de Paus, waarvan de datum waarop zijn pontificaat eindigd nog jaren in het verschiet ligt, wordt verweten de eventuele kiezers van zijn opvolger te benoemen.

    Terwijl Trump wordt geroemd om zijn Christelijke houding, namelijk met waterkannonnen een straat laat schoonvegen van vreedzame demonstranten om een verkiezings stunt uit te halen bij een kerk en staauwelijks één week voordat zijn termijn eindigd, een rechter benoemd die hem moet helpen om een hem onwelgevallige verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren.
    Warbij opgemerkt moet worden dat diezelfde Trump en zijn partij, Obama verhinderden om 8 maanden voor de verkiezingen en opperrechter te benoemen.

    En iemand die het waagt om het oneens te zijn met deze machtshongerige-narcistische-overspelige-leugenachtige-kruisgraaiende Trump wordt weggezet als een ondeugdelijke Katholiek.

    Theudmer zegt:
    Het zijn de ketters die verdeeldheid zaaien binnen de Kerk, want zij zijn degenen die conspireren tegen de eenheid des geloofs.

    En conspireren, (wat dat ook moge zijn) tegen pausen, concilie documenten, de Katechismus van de RKK en de inhoud van Encyclieken, is in jouw ogen dus een bewijs van het bewerkstelligen van eenheid in het geloof.?

    Zijn voorgangers hebben ook steeds kardinalen benoemd met het doel om ten allen prijze te vermijden dat de volgende paus het roer zou omgooien.

    1. Correctie:
     en staauwelijks één week voordat zijn termijn eindigd,
     moet natuurlijk zij:
     en nauwelijks één week voordat zijn termijn eindigd,

     En delaatste zin:
     Zijn voorgangers hebben ook steeds kardinalen benoemd met het doel om ten allen prijze te vermijden dat de volgende paus het roer zou omgooien.
     moet weg want het is een dubbeling van de eertse

     1. @Theo Janssen,
      Ieder opperhoofd van ’n land is machtsgeil en zijn aan de macht gekomen, middels elleboogwerk (=achterbaks; zonder zijn zelfzuchtige bedoelingen te laten zien).
      Alleen de pausen JPII en Benedictus XVI waren als opperhoofd van het ‘land’ Vaticaanstad niét machtsgeil (van de voorgaande pausen is mij niets bekend hoe zij aan de macht zijn gekomen.
      Paus Benedictus XVI zag het zelfs als onheil voor zichzelf en zijn broer als hij tot paus zou worden gekozen.

    2. De eenheid des geloofs berust op de Apostolische Traditie en de Heilige Schrift; de modernisten bekampen die eenheid des geloofs en zijn dus schuldig aan het zaaien van verdeeldheid binnen de katholieke Kerk. De Paus en de modernistische bisschoppen hebben de plicht om het katholiek geloof aan te nemen en het te verdedigen tegen de dwaalleer.

     1. Theudmer, wat fijn! Ik stel een onbevangen vraag en Theudmer kent het antwoord. Vanuit zijn profetische gave, vanuit zijn ongelooflijke mensenkennis, vanuit zijn geroemde theologische kennis weet de man op alle vragen antwoord. dank daarvoor. Ik moet u danken dat ik in uw wijze woorden eindelijk mijn identiteit mag leren kennen. God weet alles, leerden we vroeger. vandaag mag ik dat vervolledigen: maar Theudmer weet alles beter. Ik zal de geuzennaam die u mij toedicht vol vreugde dragen. Dank daarvoor, Theudmer! Het doet deugd wanneer een christelijke medemens zo feilloos de waarheid verkondigt. Nogmaals: Dank!

      1. Het is geen geheim op dit publiek forum dat u een volhardende antinomist en een adept van modernistische bijbelexegese bent, dus een ketter.

       1. theudmer, kunt u uw reactie in gewoon Nederlands vertalen, of gebruikt u enkel stadhuiswoorden om geleerd over te komen?
        In elk geval bedankt voor de titel ‘ketter’ die u mij geeft. Ik zal hem met fierheid dragen. Het is trouwens een zalig gevoelen wanneer iemand zich omringd weet door zoveel liefde en zekerheid!

         1. Wederom die arrogante houding die de geestelijkheid van voor VAII kenmerkt. Alles en iedereen is fout behalve zelf. Waarom zou VAII gekomen zijn? Het antwoord zit al in zin een. Gelovigen hebben zich massaal afgekeerd van de kerk door die hautaine houding van de kerk waarin de gelovigen vooral schapen moesten zijn die vooral moesten doen wat er gepredikt werd in de Kerk. De kerkgang was voor velen gewoon gedwongen. Nu draaien de orthodoxen het zo dat de kerken leeg zijn gelopen door VAII. Dat klopt wel omdat gelovigen zich eindelijk bevrijd voelden van dat juk wat hun door de geestelijkheid werd opgelegd. En niet omdat men terug verlangde naar die ‘goede oude tijd’ van voor VAII. Dat men dat nog steeds niet wil inzien is weer een bewijs van de stuitende arrogantie. De regels van de Kerk zijn door de tijd heen opgesteld door de ‘mens’ zich verschuilend achter de bedoeling van Jezus en zijn Vader.

          1. Hautain zijn de acht-en-zestigaards die menen beter te weten dan God Zelf, en die Zijn geboden onder de voeten menen te mogen treden in naam van ‘l’homme-dieu’ van de achttiende-eeuwse Verduistering.

           Gedurende de twintigste eeuw hebben de infiltranten binnen de Kerk hun gif voortdurend verspreid onder de clerus en de kerkbevolking, zodat ten tijde van de roncallo-montiniaanse revolutie in de jaren zestig reeds een schare van katholieken geestelijk ontaard was. Die katholieken hebben jubelend de revolutie gevolgd richting verderf; bisschoppen en priesters riepen dat het nu een godsdienstige daad was om ketters te zijn en dat het tegen de Paus was om het katholiek geloof te bewaren, en de geestelijk geruïneerde katholieken hebben daar achter gelopen; zij zetten geen voet meer binnen een kerk, sommigen wel nog voor doopsels, huwelijken en begrafenissen, maar als zij dan gaan, dan gaan zij naar de heiligschennende cranmeriaanse maaltijdtafel-liturgie van de vrijmetselaar Annibale Bugnini.

           De roncallo-montiniaanse revolutie werd jaren op voorhand voorbereid, door de infiltrerende activiteit van de adepten van Gérard Encausse, door de kathaarse infiltrant Mariano Rampolla en zijn kompanen, en in de tijd vlak voor het Concilie was de vrijgeesterij al wijdverspreid onder katholieken. Ze hebben de mensen dus op voorhand gekneed in het kwaad opdat zij achteraf in grote getallen de revolutie zouden omarmen. Als u denkt dat de toestand binnen de Kerk in de jaren vijftig, voor het Concilie, een toestand was van hoogtij voor de katholieke orthodoxie, dan heeft u het zwaar mis; gedurende de twintigste eeuw heeft de Kerk een proces van afbraak gezien dat op het gebied van dogmatische theologie nog even de kop ingedrukt werd door Paus Sint Pius X, maar daarna zich verder uitgebreid heeft en waarvan de roncallo-montiniaanse revolutie de giftige vruchten geplukt heeft.

           De kwade cirque in het Vaticaan gaat echter beëindigd worden; het is slechts een kwestie van tijd vooraleer een militante pro-katholieke paus op de Troon van Petrus komt, want de heilige Kerk is nog steeds van God en niet van de conspirateurs. Binnen de clerus is er steeds meer verzet, en de ketters op de bisschopszetels krijgen amper steun van de mensen die zij goddeloos gemaakt hebben; uiteindelijk zullen “de integristen” wederom het bestuur hebben binnen de Kerk.

   2. Dat afbreken is u wel toevertrouwd, Theudmer. Daar heb ik geen schrik voor. Opbouwen is natuurlijk weer helemaal iets anders en daar durf ik mijn hand niet voor in ’t vuur steken wat u betreft.

    1. Ik ben maar een leek en een insignificante persoon; ik maak mij dus niet de illusie dat ik veel kwaad afgebroken krijg en goede zaken opgebouwd krijg binnen de Kerk. Vooral de Paus en de bisschoppen staan in een positie om dat te doen; helaas verkiest Paus Franciscus om zich te gedragen als een boze clown die met een brede grijns katholieke zaken dynamiteert die hij op zijn spoor van vernieling tegenkomt.

     “Jorge Imbroglio” noemen ze hem in het buitenland. Ik kan niet zeggen dat het ongepast is.

     1. Theudmer, ge vergist u. U verwijst naar de hiërarchische kerk en haar verantwoordelijkheid. U vergeet dat u even zeer als gedoopte (hoop ik toch) deel uitmaakt van die kerk en dat u als dusdanig ook een verantwoordelijkheid hebt om het Rijk van God werkelijkheid te laten worden in onze wereld. En neen, dat gaat niet met de banvloeken die u zo graag gebruikt en evenmin met e denigrerende taal die u zo graag gebruikt om anderen op hun plaats te zetten. Maar heb moed: niemand is volmaakt en mensen kunnen altijd beter worden.

      1. Ik ben niet bekleed met gezag om bisschoppen aan te stellen en af te zetten en om aan apostolische predicatie te doen; de Kerk is niet egalitair maar hiërarchisch. Paus Franciscus heeft dat vernoemd gezag wel, maar misbruikt het.

  2. @Robbe,
   Streven naar ‘eenheid’ is geen doel op zich; streven naar eenheid is een kinderlijk doel.
   Wel is streven naar ‘Waarheid’ een doel op zich.

   Voor het streven naar ‘waarheid’ is diepgaande kennis en doorzettingsvermogen nodig.
   Wat U aan deze site zal opvallen, is dat diversen alhier over grote kennis beschikken +
   het zal U aan deze site opvallen, dat het alleen jongeren/modernisten en anders gelovigen streven naar eenheid.

 3. —eric-b-l—20201029-2010—

  Theo Janssen, staf De Laet en Juuls kennen zeer goed de betekenis van de Traditie van de oorspronkelijke RKK.

  God is de levende Waarheid, het Woord van God dat door geen mens kan worden veranderd.
  Toch stellen zij zich aan de zijde van de goddelozen die beweren de RKK in hun macht te hebben, hetgeen niet het geval is want in alle details onwettig, en nu verwijten zij de nog standvastige gelovigen dat die standvastig blijven.
  Het kan nog schunniger zoals men kan zien in o.a. China.

  De zich zeer machtig wanende vijand stelt zich op tegen God en Zijn volgelingen en schijnt nog steeds niet te beseffen dat zijn wilde acties slechts herhalingen zijn van zovele eerdere despoten die allen het onderspit dolven en ook nu weer zal hetzelfde gebeuren.

 4. @Robbe
  “Katholieken moeten streven naar eenheid, op deze site wordt keerk op keer verdeeldheid gezaaid.”

  Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. (Lucas 12:51)

  De eenheid die we moeten zoeken is die van God de Vader, door Jezus Christus in de Heilige Geest.
  Een grotere eenheid tussen mensen onderling kan daar de vrucht van zijn, maar mag nooit het hoofddoel zijn.

  Eén Heer, één Geloof, éen Doop. (Efeze 4:5)
  Pas daarna zal het worden:
  Eén kudde en één Herder. (Johannes 10:16)

 5. @Silvanus,
  Hoezo wordt de eenheid van de R.K. kerk op deze site steeds opnieuw aangevallen en steeds weer verdeeldheid gezaaid?
  Graag Uw nadere verklaring zoals: welke eenheid en waarom is deze site fout? Is ‘paus’ Franciscus niet zelf de veroorzaker van de verdeeldheid? Valt ‘paus’ Franciscus niet steeds zélf de 20 eeuwen oude tradities niet af? Steeds weer worden traditionalisten afgeschilderd door hem afgeschilderd als een stelletje idioten die tradities in ere willen houden. Maar intussen ‘vergeet’ hij te melden, dat de R.K. kerk mede op tradities is gebouwd.

  Ik kan niet anders, dan denken. dat ‘paus’ Franciscus:
  op een niet eerlijke manier zijn ‘paus’schap heeft verkregen,
  dat de man niet R.K. gelovig is en zelfs niet christelijk,
  dat de man zwaar misbruik maakt van zijn macht als paus,
  dat de man probeert het R.K. geloof te veranderen,
  Alles bij elkaar is dit volgens mij genoeg om zelfs een rechtszaak tegen hem te beginnen.

 6. @Silvanus,
  aanvulling:
  Wat ‘paus’ Franciscus allemaal flikt, zou zelfs een amateurvereniging niet niet pikken. Hij zou er linea recta uitgegooid worden en persona non grata (= als ongewenst persoon) worden verklaard.

 7. correctie:
  @Silvanus,
  aanvulling:
  Wat ‘paus’ Franciscus allemaal flikt, zou zelfs een amateurvereniging hier niet pikken. Hij zou er linea recta uitgegooid worden en persona non grata (= als ongewenst persoon) worden verklaard.

 8. Er zijn tijden geweest dat ‘paus’ Franciscus naar het schavot zou zijn gebracht of op de brandstapel zou zijn gebracht (Jeanne d’Arc, die leefde van 1412 – 1431) en denk aan de tijd van de beeldenstorm (die plaatsvond, nog geen 50 jaar na de afsplitsing van de protestanten, de beeldenstorm vond plaats in de jaren rondom 1550 ).

 9. Er zijn tijden geweest dat de Kerk alles bepaalde. Die tijd is gelukkig voorbij.

 10. Beste P.Derks,
  sedert het begin van deze website werden we aangevallen door mensen die meer dan vermoedelijk vrijmetselaars zijn. Zij verdedigen de moderne mis, en ‘paus’ Bergoglio, en keren zich tegen de Traditie omwille van VaticaanII. Zij beschuldigen ons ervan verdeeeldheid te zaaien.

  De valse ‘paus’ Franciscus is er niet zomaar gekomen, zijn bestaan is geen toeval. Zo goed als de hele wereld heeft de moderniseringen als vanzelfsprekend aanvaard, ook in de andere godsdiensten!!!
  ( Vassula heeft dus overschot van gelijk. )
  Daarom is het logisch en zelfs noodzakelijk dat zulke valse paus zijn intrede deed.
  Waarom?
  Omdat nu iedereen kan bewijzen hoe oprecht hij/zij wil zijn!

  Blijkbaar zijn de meeste mensen vijanden geworden van Jezus!
  O.a. Birgitta van Zweden verklaart dit heel duidelijk.
  De afvallig geworden gelovigen zijn veel erger dan de beulen die Christus folterden omdat de meeste beulen nog niet wisten wie Jezus was en is.

  Ik hoop dat u het nu wat duidelijker ziet?

  1. Wat een prutverhaal omdat je het niet met jou/jullie eens ben zou ik een vrijmetselaar zijn? Wat een trieste conclusie. Maar dat kenmerkt de reageerders hier bijna allemaal. Als je niet achter de traditionelen staat zul je wel vrijmetselaar of onderdeel van het anti systeem zijn. En dan die verschrikkelijke arrogantie. Er is geen sprake van een discussie of uiteenzetting. NEE de situatie van voor VAII moet terug en daarmee basta…Gelukkig heeft de Kerk nu een Paus die echt een herder is..Wij zijn geen vijanden van Jezus. Integendeel. Maar daarvoor zal later geoordeelt worden. En niet door de traditionelen die daarover kunnen of mogen oordelen. Elke keer blijkt weer dat het een rancuneuze club gelovigen is die absoluut geen tegenspraak duldt.

   1. @juuls
    “Wat een prutverhaal omdat je het niet met jou/jullie eens ben zou ik een vrijmetselaar zijn?”

    Uw naam was niet genoemd. Wie de schoen past trekke hem aan.

    Overigens ontkent ‘Basilius Minor’, ook actief op dit forum, niet dat hij een initiaat van de loge is.

    1. Noem hem dan bij naam.

     “Beste P.Derks,
     sedert het begin van deze website werden we aangevallen door mensen die meer dan vermoedelijk vrijmetselaars zijn.”

     Fijn om te horen dat u mijn reacties geen aanvallen vindt…En zoals ik al zei… trieste conclusie….
     Andre vraag Silvanus bevestigd Basilius Minor dat hij een initiaat is? Dat zou wat hem betreft dan een bevestiging zijn.

     1. U weet het antwoord!
      Zie verder de discussie ‘Spaanse vrijmetselaarsloge vol lof over encycliek’, en in het bijzonder zijn commentaar op 11 oktober 2020 om 16:05.

      1. “meer dan vermoedelijk vrijmetselaars”, die uitspraak is van mij omdat iedereen die goede vriendjes wil zijn met ‘paus’ Franciscus ook goede vriendjes zal moeten zijn of worden met heel die bende godslasteraars.

    2. Er is maar 1 man verantwoordelijk voor de verdeeldheid onder de katholieken nu en dat is Bergoglio ten goede of ten kwade en God laat het gebeuren omdat hij deze paus als een filter laat fungeren om het vele kaf van het zeldzaam geworden koren te scheiden

   2. @juuls,
    U bent overduidelijk geen vrijmetselaar; U zou waarschijnlijk niet eens weten waar hun kerken zich bevinden. U bent een gelovige in de beginjaren van de volwassenheid, die houdt van de huidige H. Missen.
    Maar pas op: de huidige ‘paus’ is niét eerlijk. Beter zou het zijn om een pastoor te zoeken, die zijn eerbied voor de H. Hostie (en dus hoge eerbied voor de onmenselijk zware Lijdensweg van Jezus) goed toont in de H. Mis.
    Die Lijdensweg begint al bij de geboorte van Jezus. Jezus legde al bij Zijn ontvangenis Zijn Godheid in handen van Zijn Vader en werd Mens en dat alles om óns te redden uit de handen van de duivel … als wij dat zélf willen.

   3. Juuls schreef: “Gelukkig heeft de Kerk nu een Paus die echt een herder is.”

    Hij is de wettige opperherder van de Kerk, maar hij gedraagt zich zo niet. Iedereen die zijn gezond verstand gebruikt heeft al jarenlang door dat die man kwaadaardig is.

    Franciscus is trouwens geconnecteerd geweest met het Argentijns pedo-netwerk van Gustavo Vera, waarmee hij bevriend was. Natacha Jaitt bracht de beerput naar buiten en werd erom vermoord. Voordat zij vermoord werd had zij nog te kennen gegeven op Twitter dat, indien zij zou sterven, het niet door zelfmoord zou zijn, om mensen op voorhand te waarschuwen voor de moord op haar persoon die kort daarna ook geschied is.

    Is het dit wat u goed herderlijk gedrag noemt, Juuls? Het valt op dat Paus Franciscus weigert om zijn thuisland te bezoeken. Het is geweten dat de internationale pedo-ringen vasthangen aan de geheime genootschappen.

    Kardinaal Danneels was ook een vrijzinnige zoals nu Paus Franciscus, en die was persoonlijk aanwezig bij het duister ritueel waarbij Julie en Melissa, de door Dutroux ontvoerde kinderen, ter dood gebracht werden, zoals duidelijk is aan het getuigenis dat eertijds Brussels parlementslid Albert Mahieu daarover gaf.

  2. @ Juuls,
   u zou gelijk kunnen hebben indien de RKK een gezellig clubje was zoals ‘paus’ Franciscus er nu van gemaakt heeft. Vrienden van deze ‘paus’ zijn automatisch vrienden van de vrijmetselarij.

   Nogmaals: God is de Levende Waarheid en al Gods raadsbesluiten zijn vast en onaantastbaar.
   Niets of niemand staat u in de weg om stand te houden en de Waarheid te koesteren. Waarom wil u alles veranderen onder het mom van te ‘vernieuwen’? Wat valt er te vernieuwen aan een onveranderlijke waarheid? Wat is er arrogant aan standhouden voor de onveranderlijke wetten? Waar haalt ‘paus’ Franciscus het lef vandaan om alles, maar dan ook werkelijk alles, overhoop te gooien? Zomaar uit zichzelf? Onmogelijk, het is een bende vrijmetselaars en dat is nu definitief zwart op wit bewezen door Bergoglio zelf met zijn eigen woorden die u toch ook gelezen en gehoord hebt.

   Blijkbaar hebt u grote angst voor de nu zeer klein geworden RestKerk, terwijl jullie modernisten een machtig volk zijn geworden, alhoewel, jullie ‘priesters’ hebben totaal geen geestelijke macht meer en jullie ontkennen de Eucharistische mirakelen. Alle macht komt van God. Dus is het God’s wil dat deze valse paus er staat als middel tot onderscheiding. Niemand kan dit machtig middel ongedaan maken, u niet, wij niet.

  3. @eric-b-l ,
   Ik ben niet blind en zie de vele tekenen écht wel. Doch, ik weet nog niet wat God me al die tekenen wil zeggen. Wél is mij duidelijk, dat dit waarschuwingen zijn dat dit alles niet door mag gaan op deze manier.

  4. @eric-b-l ,
   Het is niet meer dan lógisch, dat deze site wordt aangevallen. Wie Jezus promoot, trekt de duivel aan. Daarom had deze site vanaf het begin mogelijkheden moeten scheppen, om ongewenste figuren te bannen. Anders krijg je een door tegenstanders opzettelijk veroorzaakte ‘ratjetoe van van alles en nog wat’.

   1. @eric-b-l ,
    Van de andere kant: Jezus joeg óók niemand weg (op één keer na: op het marktplein (de zogenoemde tempelreiniging)

    Die markt maakte deel uit van het tempelcomplex om mensen van veraf de mogelijkheid te bieden een vers dierenoffer aan God op te dragen + het was een plek waar mensen op ongedwongen wijze samenkwamen.

    Jezus trok zowel de goede als de slechte mensen aan. Het kaf werd ‘automatisch’ gescheiden van het koren. Hoewel Jezus op het einde van Zijn Boodschap vermoord werd, heeft Hij tóch overwonnen.
    Als deze site bij de oprichting dezelfde intentie had als Jezus, moet deze site zelfs zijn eigen bestaan op het spel zetten om tenslotte – geheel onverwachts (dus als niemand het meer verwacht) tóch te winnen.

 11. correctie (het is maar één letter, maar is ter verduidelijking nodig):
  @eric-b-l ,
  Ik ben niet blind en zie de vele tekenen écht wel. Doch, ik weet nog niet wat God met al die tekenen wil zeggen. Wél is mij duidelijk, dat dit waarschuwingen zijn dat dit alles niet door mag gaan op deze manier.

  1. @ P.Derks,
   bent u er van op de hoogte dat er heel veel te doen was aangaande de geheimen van Fatima sedert 1917?
   Of gelooft u ook de zienertjes van Fatima niet?

   Voor Zuster Lucia was het een levenswerk om te trachten bisschoppen en kardinalen te overtuigen om te doen wat Maria vroeg: samen met de paus moesten zij Rusland toewijden aan het H.Hart van Maria.

   Geen enkele paus durfde het aan.
   ‘paus’ Franciscus maakte er een farce van.

   Resultaat: het communisme heeft zich nu definitief uitgespreid over heel de wereld.
   Het gevolg daarvan: sedert het aantreden van Bergoglio zitten we in een ‘eindtijd’ en dit zal verschrikkelijk worden, veel erger dan WW2.

   Denkt u werkelijk dat God ons zomaar zou laten voortsukkelen in deze duisternis?
   Daarom kregen we zoveel zieners en profeten.
   Zij geven ons veel licht, steun en troost.
   Want het allerergste moet nog komen in de vorm van een werelddictator die door ‘paus’ Franciscus met open armen zal verwelkomd worden.

 12. Aan @ juuls: …nav. ..30 oktober 2020 om 11:44

  In de topic over Bisschop Schneider had ik aan Theo Janssen de volgende vraag en die wil ik hier ook aan jou stellen:

  Aan @Theo Janssen:: …nav.{29 oktober 2020 om 21:28}..
  Naar aanleiding van het onderstaande uit een van je reacties van je, heb ik een essentiële belangrijke vraag…CITAAT:
  ▪︎En op zich vnd ik dat prima. ik vindt, met de Paus van Rome [en] de Leer der RKK dat ieder mens binnen de grenzen van de wet, vrij is om te geloven wat en hoe deze dat wenst te beleven▪︎

  De vraag als volgt is: ..▪︎dat als er priesters zijn die in het altaarsacrament niet in de tegenwoordigheid van Jezus Christus geloven en ondanks dat toch knielen om [op zijn minst] de [aanwezige] gelovigen niet te ontstellen en te provoceren in hun geloofs-beleving.. {hoedanig} kan en mag dan [wel] in –Godsnaam– een hogepriester Opperherder als opvolger van Petrus, zich permitteren om de geloofsbeleving van (bijna) de GEHELE katholieke gelovige wereld te tergen en te kwetsen.. door openlijk in alle Openbaar-heid de Tegenwoordigheid van onze HEER in brood en wijn te trotseren door demonstratief niet te knielen en de Heer onze God te weerstaan door te gaan zitten alsof hij –Bergoglio– gelijk.. Zijns God’s Gelijke is…in waardigheid.?!
  ……..

 13. Aan@ eric-b-l …..

  CITAAT:: Dus is het God’s wil dat deze valse paus er staat als [middel tot onderscheiding]..
  Volgens Hille Kok in Volendam (nieuw-volendam.nl) zal deze valse paus de sacramenten stap voor stap veranderen, ik denk meer hoe de protestanten de sacramenten veronderstellen.
  Dit onderscheid zal misschien de ogen openen bij lauwe katholieken die dit te gortig vinden en meer op onderzoek gaan.

  De vrijmetselarij zegt dan ook dat zij [als illuministen] in hun handelen aanleiding tot heiliging bij de christenen kunnen zijn.. Alleen psychopaten en satanisten ..als monsters in de gestalte van de mens kunnen zoiets bedenken.

 14. @juuls vanwege Uw reactie van 2 november 2020 om 07:55 uur:
  Het is wel aan de late kant, maar hier dan tóch een reactie:
  VII kwam tot praktijk tien de kerken overvol waren.
  De kerken werden binnen 2 maanden (absoluut niet overdreven) leeg toen VII gepraktiseerd werd door de priesters.
  Binnen ’n half jaar begon ook ineens de massale uittreding van priesters, broeders en zusters.
  Ik heb dit met eigen ogen gezien en ik heb de massale onzin met eigen oren gehoord die ineens van de kansel werd gepreekt.

 15. @juuls,
  vervolg: de leegloop is dus rechtstreeks(!) een direct(!) gevolg van VII.
  Ik weet nog mijn gedachtes: Deze onzin moet ik goéd onthouden. Dit is eenmalig en zou ik dus nóóit meer meemaken.

  Di alles vond niet alleen plaats in de kerk waar ik toe behoorde; ik woonde binnen ’n kwartier lopen van vier grote kerkgebouwen, die alle vier drie maal H. Missen vieren op zondag en … tevoren bomvol waren.
  Ineens waren al die kerken leeg én werd ineens onzin verteld op de kansel.

 16. @ P. Derks …{3 november 2020 om 00:06}..

  Ja..P.Derks daar moet ik je dan wel gelijk in geven wat je daar schrijft, daar herken ik mij in, het is inderdaad de schuld van V.II ..wat je daar beschrijft gebeurde ook in mijn woonplaats, de knielbanken en communiebanken werden verwijderd en knielbanken werden stoelen; ..een aannemer had de opdracht gekregen om het grote kruis van ongeveer 2.5 meter, wat vooraan in de kerk hing naar beneden te laten [vallen], …dat kon hij niet over zijn hart krijgen en vroeg of hij het mee kon nemen.. ik meen dat die pastoor later ook getrouwd is.

  In 1964 zat ik op de LTS- ambachtsschool en naar ik nu meen godsdienstles kregen van een pater Jezuïet; onlangs sprak ik met een oud collega die 2 jaar ouder is als ikzelf …we hadden het daar nog over ..over die godsdienstlessen en hij noemde dat [maatschappijlessen] wat die jezuïet ons gaf ..en dat was het ook feitelijk.. de nagel op de kop… ik kon het nog niet zo beredenen en ik herinner me nog mijn houding van toen die meer een intuïtieve opstand was.. door voor de proefwerken te slagen met een 2 Of 3 met “lof” ..de vragen vulde ik extra scheef in en was een intuïtieve protest tegen het les geven van die jezuïet ..voor die pater had ik totaal geen respect, met veel tegenzin ging ik dan ook naar zijn lessen.

  En @Theudmer heeft natuurlijk gelijk dat al van ver voor 1960 van alles broeide onder de geestelijkheid vandaar dat in een zeer kort tijdsbestek van alles abrupt kon veranderen..door de geestelijkheid ..want zij waren feitelijk daarvan de aanjagers onder de –zwakke– gelovige leken
  En natuurlijk was er van alles mis met het “pedagogisch” opvoeden van de gelovigen, waardoor veel gelovigen gemakkelijk meegingen in die stroming van “vernieuwing”.
  Bisschop Gijsen heeft wat betreft de leer van de RKK wel standgehouden.. dat -hier en daar- toch scheefgroei ontstond ..daar is over gesproken geweest.

 17. Ik woonde in het centrum en kon eenvoudig binnen één kwartier te voet naar vier grote kerken. In al die kerken waren het zondags drie H. Missen (+ het ’s middags het lof). En al die kerken waren letterlijk overvol. Velen stonden zelfs buiten op straat.
  Toen werd VII ingevoerd. Er veranderden de volgende dingen:
  1.
  De priesters vierden de H. Mis met hun gezicht naar de gelovigen
  2.
  Er werd een altaar vóór het altaar gezet.
  3.
  De zangkoren moesten verhuizen van het oksaal naar het gebied rondom het altaar.
  4.
  Wij moesten nieuwe Nederlandse liedjes in de kerk instuderen;
  De mooie Latijnse gezangen werden vervangen door niets zeggende liedjes van de toenmalig uitgetreden en in het huwelijk tredende Hub Oosterhuis (die inmiddels al lang gescheiden is).
  5.
  In een overvolle kerk werd vanaf de kansel gepreekt,
  dat de geestelijken het volste begrip hadden, als gelovigen ’n paar keer niet ter kerk zouden gaan. Er werd bij gezegd: elke zondag ter kerke gegaan, is écht niet nodig.
  6.
  De boodschap, dat we niet elke zondag in de kerk werden verwacht, was niet tegen dovemansoren gezegd: binnen letterlijk twee maanden waren de overvolle kerken ineens bijna leeg.
  7.
  Ik hoor het volgende nog naklinken in mijn oren:
  Er werd vanaf de kansel gepreekt:
  “Mensen, dat jullie niet elke zondag ter kerke gaan, is goed te begrijpen. Maar jullie moeten wel betálen!”

  In datzelfde jaar – na ’n paar maanden – werd door de geestelijken aangekondigd:
  7.
  dat de geestelijken niet meer meededen aan de processie
  Processies door de gehéle gemeenschap (ongeacht hun geloof) werd georganiseerd en waaraan 5 – jarigen tm bejaarden deelnamen.
  8.
  Er werd door de geestelijkheid aangezegd, dat de H. Communie (begeleid door twee misdinaars met rinkelende bellen) niet meer aan huis werd gebracht.
  De reden van de afschaffingen werd ook erbij gezegd: “wij zijn toch geen sinterklaas.”
  9.
  Er werd aangekondigd, dat de communiebanken (betaald door de parochianen) zouden worden verwijderd, daar de communie in het vervolg op de hand werd gegeven.

  10.
  Ook in dat zelfde jaar traden vier geestelijken uit net zoals zeer vele broeders en zusters.
  Na ’n jaar of drie/vier werden de openbare geplaatste heiligenbeelden door de gemeente op minder zichtbare plaatsen neergezet.

  Wel bleven bij ons de knielbanken gehandhaafd (die werden maar verwijderd in één kerk van die vier kerken). De reden: Drie kerken vonden vervanging te duur.

  Ik wou écht, dat ik overdrijf, maar zo is het écht – zonder enige overdrijving- gebeurd.

 18. vervolg:
  Na twee jaar werd zowel de broederschool als de meisjesschool opgeheven (wegens het plotse vertrek van vele broeders en zusters) en gingen op in het reguliere onderwijs met puur en alleen leken als onderwijzer.

 19. Idem dito ging het met de huishoudschool + de Mulo + de LTS + het Groene Kruis.

 20. Dus in het kort:

  december 1965: VII
  februari 1966: massale leegloop kerken
  1966: massale uittredingen van broeders, zusters en priesters

  1. @P. Derks
   Hartelijk dank voor de beschrijving van het proces van instorting!
   Ik dank God dat ik pas na die tijd geboren ben en dit niet heb hoeven meemaken.

   Opvallend is dat dit allemaal nog voor het nieuwe missaal van 1969 gebeurde! Kennelijk was de doctrinale, pastorale en liturgische verwarring van het concilie zelf hier voldoende voor. De grondslag gelegd voor wat later ‘de Nieuwe Mis’ genoemd zou worden werd al tijdens het concilie gelegd. Hoofdstuk V van de instructie “Inter Oecumenici” (26 september 1964) bepaalt het volgende:

   ARTIKEL 1 – De indeling van het kerkgebouw
   Bij nieuwbouw, herstel en modernisering moeten de kerken met grote zorg geschikt gemaakt worden voor het vieren van de liturgie in haar ware geest en voor de actieve deelneming van de gelovigen

   ARTIKEL 2 – Het hoofdaltaar
   Het hoofdaltaar moet bij voorkeur vrij staan, zodat men er gemakkelijk om heen kan en de viering met het gelaat naar het volk mogelijk is. Binnen de gewijde ruimte moet het altaar werkelijk de centrale plaats innemen, waarop zich vanzelf de aandacht van geheel de gemeente der gelovigen richt. Bij de keuze van materialen voor de bouw van een altaar en de altaarbenodigdheden moet men zich houden aan de voorschriften van het recht. Verder moet het priesterkoor rondom het altaar voldoende ruimte bieden voor een goede uitvoering van de plechtigheden.

   ARTIKEL 3 – De zitplaats van de celebrant en de assistenten
   De zitplaats voor de celebrant en de assistenten moet aan het kerkgebouw aangepast en voor de gelovigen goed zichtbaar zijn, zodat blijkt dat de celebrant inderdaad het hoofd is van geheel de gemeente der gelovigen. Bevindt zich de zitplaats achter het altaar, dan mag hij niet de vorm hebben van een troon, want die komt alleen de bisschop toe.

   ARTIKEL 4 – De zijaltaren
   Er moeten slechts weinig zijaltaren zijn en wanneer de structuur van de kerk dit toelaat, kunnen zij beter in kapellen geplaatst worden, die enigszins van het hoofdgebouw zijn afgescheiden.

   ARTIKEL 5 – De altaarbenodigdheden
   Het kruis en de kandelaars die voor de verschillende liturgische plechtigheden op het altaar nodig zijn, kunnen met goedvinden van de plaatselijke ordinarius ook naast het altaar opgesteld worden.

   ARTIKEL 6 – Het bewaren van de Heilige Eucharistie
   De heilige Eucharistie moet in een degelijk en inbraakvrij tabernakel midden op het hoofdaltaar of op een werkelijk voortreffelijk zijaltaar bewaard worden, maar krachtens een rechtsgeldige gewoonte en in bijzondere gevallen ter goedkeuring van de plaatselijke ordinarius ook op een andere echt nette en goed ingerichte plaats in de kerk. Mis lezen met het gelaat naar het volk is ook toegestaan, als op het altaar een klein maar geschikt tabernakel staat.

   ARTIKEL 7 – De ambo
   Voor het verkondigen van de lezingen zijn een of meer ambo’s gewenst. Zij moeten zo geplaatst worden, dat de assistent voor de gelovigen goed zichtbaar en verstaanbaar is.

   ARTIKEL 8 – De plaats van de schola en het orgel
   De plaatsing van de schola en het orgel moet duidelijk laten uitkomen dat de zangers en de organist deel uitmaken van de verzamelde gemeente der gelovigen en zij moet de uitvoering van hun liturgische taak vergemakkelijken.

   ARTIKEL 9 – De plaatsen voor de gelovigen
   Met bijzondere zorg moet de ruimte voor de gelovigen worden ingericht, zodat zij echt met oog en hart aan de plechtigheden kunnen deelnemen. Het is een goed gebruik banken of stoelen voor hen te plaatsen, maar de gewoonte voor bepaalde particuliere personen zitplaatsen te reserveren moet overeenkomstig art. 32 van de Constitutie worden afgekeurd. Men moet er verder voor zorgen dat de gelovigen de celebrant en de assistenten niet alleen kunnen zien, maar met behulp van de moderne technische middelen ook goed kunnen verstaan.

   ARTIKEL 10 – De doopkapel
   Bij het bouwen en inrichten van een doopkapel moet men er ijverig voor waken dat de waardigheid van het sacrament van het doopsel duidelijk blijkt en de ruimte geschikt is voor gemeenschappelijke plechtigheden

   Bron:
   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2709&id=6229

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht